İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: muhammet.bahadir@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-5068-4250
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Fiziki Coğrafya
Anahtar Kelimeler Jeomorfoloji
Türkiye Fiziki Coğrafyası
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doktora Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2020 -
Doktor Öğretim Üyesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 -
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2011
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Fiziki Coğrafya Araştırmaları Sistematik Ve Bölgesel

Bölüm Adı :

 Eber Ve Akşehir Göllerinin Hidro-Klimatik Analizi

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Editör Adı :

 Prof. Dr. Deniz Ekinci

2011

Kitap Adı :

 Coğrafya Ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay

Bölüm Adı :

 Giresun Aksu Çayı Havzası’Ndaki Bazı Turistik Çekiciliklerin Turizm Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet

2015

Kitap Adı :

 Coğrafya Ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay

Bölüm Adı :

 Giresun Aksu Çayı Bir Örnek; Serenderler

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Bahadır Muhammet

2015

Kitap Adı :

 The Most Recent Studies In Science And Art

Bölüm Adı :

 Geomorphologıcal Characterıstıcs Of The Akkaya Travertınes (Bolu, Turkey)

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Bahadır Muhammet, Gürgöze Serkan, Zorba Tuba Betül

Editör Adı :

 Prof. Hasan Arapgırlıoglu / Assoc. Prof. Atılla Atık / Prof. Salım Hızıroglu / Prof. Robert L. Ellıott / Dr. Dılek Atık

2018

Kitap Adı :

 The Most Recent Studies In Science And Art

Bölüm Adı :

 Gürleyik Creek Tufa Forms, Eskişehir/ Türkiye

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Bahadır Muhammet, Karaer Fergan, Gürgöze Serkan, Vural Buşra

Editör Adı :

 Prof. Hasan Arapgırlıoglu / Assoc. Prof. Atılla Atık / Prof. Salım Hızıroglu / Prof. Robert L. Ellıottdr. / Dılek Atık

2018

Kitap Adı :

 Terme Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Terme Çayı Havzası’Nın Morfometrik Analizi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Hatipoğlu İlter Kutlu

Editör Adı :

 Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

2017

Kitap Adı :

 Terme Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Terme İlçesi Sel Ve Taşkınları

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Hatipoğlu İlter Kutlu, Dinçer Hasan

Editör Adı :

 Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

2017

Kitap Adı :

 Terme Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Terme İlçesi’Nin Fizikî Coğrafya Özellikleri

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Bahadır Muhammet, Hatipoğlu İlter Kutlu

Editör Adı :

 Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

2017

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Salıpazarı (Samsun) İlçesinde Arazi Kullanımının Zamansal Ve Mekânsal Değişimi

Yazar Adı :

 Aktaş Cüneyt, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 Alaca Havzasında Uygulanan Rusle Erozyon Modelinde, C Faktörünün (Arazi Örtüsü /arazi Kullanımı) Zamansal Değişimi Ve Toprak Kaybına Etkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Bahadır Muhammet, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Yenıkoy Landslıde Persembe Ordu

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Bahadır Muhammet, Hatipoğlu İlter Kutlu

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 Çorum Alaca Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılıkfaktörünün Farklı Enterpolasyon Modeller Kullanılarakkonumsal Dağılımlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Bahadır Muhammet, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 5

Makale Adı :

 Samsun İlinde Isıtma Soğutma Günderecelerinin Analizi Ve Yıllık Isınmamaliyetinin Hesaplanması

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Hatipoğlu İlter Kutlu

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Study On The Impact Of Elements İn Water On The Diversity Of Water Mites Acari Hydrachnidia Species

Yazar Adı :

 Aşçı Ferruh, Bahadır Muhammet, Uysal Akkuş Gülderen

Dergi Adı :

 Advances İn Bioscience And Biotechnology

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Aksu Çayı Havzası Traverten Mağaraları Giresun

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Marmara Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Samsun Da Meydana Gelen 4 Temmuz Ve 6 Ağustos 2012 Taşkınlarının Klimatik Analizi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 4

Makale Adı :

 Ağaçlı Sulakalanlara Bir Örnek Yörükler Su Basar Ormanı Kızılırmak Deltası

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Özlü Tamer

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 Samsun İli İklim Özelliklerinin Enterpolasyon Teknikleri İleanalizi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Işıklı Gölü Havzası Nda Doğal Ortam Koşulları Ve Arazi Kullanımına Yansıması

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Kovada Gölü Milli Parkı Nın Sürdürülebilir Yönetimi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Doğu Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Türkiye De Yağışın Eşitsizlik Endeksleriyle Analizi Vemekânsal Dağılışı

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Yakar Mustafa

Dergi Adı :

 Akademik Bakış

Özgün Makale

 

2013, 3

Makale Adı :

 Akşehir Gölü Nde Alansal Değişimlerin Uzaktan Algılamateknikleri İle Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Marmara Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Kovada Gölü Nde Seviye Değişimlerinin İstatistiksel Analizi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2012, 7

Makale Adı :

 Effects Of Maritime And Continental Climates Onvegetation And Seasonal Periods The Case Of Northeastern Turkey

Yazar Adı :

 Kafalı Yılmaz Fatma, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Afyonkocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 The Analyse Of Precipitation And Temperature In Afyonkarahisar Turkey In Respect Of Box Jenkins Techniques

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies (Publication Of Association Esprit, Société Et Rencontre Strasbourg/france)

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 Kovada Gölü Havzası Ekosistemine Genel Bir Bakış

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Turkishstudies

Özgün Makale

 

2012, 11

Makale Adı :

 Acıgöl Havzası Nda Yağışın Trend Analizive Haritalanması

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Türk Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Eber Ve Akşehir Göllerinin Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Coğrafi Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Türkiye De İklim Değişikliğinin İklim Bölgelerine Yansımasında Kuzey Güney Yönlü Sıcaklık Ve Yağış Değişim Öngörüleri

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Akademik Bakış

Özgün Makale

 

2011, 9

Makale Adı :

 Kızılırmak Nehri Akım Değişimlerinin İstatistiksel Analizi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Turkishstudies

Özgün Makale

 

2011, 6

Makale Adı :

 Acıgöl Havzası Nın Sayısal Topoğrafik Analizyöntemleri İle Morfometrik Jeomorfolojisi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Özdemir Mehmet Ali

Dergi Adı :

 The Journal Of International Socialresearch

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Climate Trend Analysis Of The Level Changes Of Iznik Lake İn Turkey

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Journal Of Biology & Life Sciences

Özgün Makale

 


2011, 4

Makale Adı :

 Ege Bölgesi Nde Yağışın Yüzeysel Dağılım Modellemesi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Trabzon Ve Rize De Yağışın Mevsimsel Değişimlerinin Marginal Ve Matrix Yöntemleri İle Belirlenmesi Ve Trendanalizleri

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Özdemir Mehmet Ali

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Coğrafya Çalışmalarında Yeni Bir Dağılış Modellemesi Yarıçapsal Tabanlı Fonksiyon Yöntemi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Tübav Bilim Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Hydro Climatic Analyses Of Acigol Turkey By Using Remote Sensing And Statistic

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Journal Of Biology & Life Sciences

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 The Effect Of Climatic Factors Of Karamık And Acıgöl Lakes On The Distribution Of The Species Of Water Mites Acari Hydrochnida

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Aşçı Ferruh, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Journal Of Biology & Life Sciences

Özgün Makale

 


2010, 7

Makale Adı :

 Uzaktan Algılama İle Acıgöl Havzası Nda Arazi Kullanımının Zamansal Değişim Analizi 1975 2005

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2010, 7

Makale Adı :

 Güneydoğu Anadolu Proje Gap Alanında Sıcaklık Ve Yağışın Trend Analizi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Denizli’De Box Jenkins Tekniği İle Küresel İklim Değişikliği Öngörüleri

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Uluslararsı Sosyal Araştırmlar Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Çölleşme Sürecinde Acıgöl 1975 2008

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 6

Makale Adı :

 Yalova İlinde Arazi Kullanımınınzamansal Değişimi 1992 2007

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesicoğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Türkiye De Önemli Bir Seracılık Alanı Yalova İli

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Dergi Adı :

 Coğrafi Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 6

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Şavşat Peribacalarının Jeoturizm Potansiyeli (Artvin)

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Işık Fatih

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI ARTVİN SEMPOZYUM

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Artvin İlinde Yağışın Mekânsal Dağılışı Üzerine Bir Deneme,Schreiber Formülü

Yazar Adı :

 Işık Fatih, Bahadır Muhammet, Çağlak Savaş

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI ARTVİN SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 YEŞİLIRMAK DELTASINDA (SAMSUN) KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİNİN BRUUN KURALINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Bağcı Harun Reşit, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 TURQUA 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 LÂDİK GÖLÜ HAVZASINDA ARAZİ KULLANIMI VE GÖL ALANININZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ (SAMSUN)

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Uzun Ali, Bağcı Harun Reşit, Hatipoğlu Şerif Can

Etkinlik Adı :

 TURQUA 2018 8. TÜRKİYE KUVATERNER SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 Karaçam Deresi (Trabzon) Havzasında Heyelan Risk Analizi

Yazar Adı :

 Işık Fatih, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 II. KAPADOKYA YERBİLİMLERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Doğal Afet Yönetiminde Web CBS Teknolojisi Kullanımı: Ünye TaşkınBilgi ve Yönetim Sistemi (UTBİS)

Yazar Adı :

 Ocak Fatih, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 II. KAPADOKYA YERBİLİMLERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Perşembe Yaylasında (Ordu) Jeomorfositler Ve Turizm Amaçlı Kullanımları

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Işık Fatih

Etkinlik Adı :

 II. KAPADOKYA YERBİLİMLERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Gürleyik Deresi Tufa Şekilleri, Mihalıççık/ Eskişehir

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Bahadır Muhammet, Karaer Fergan, Gürgöze Serkan, Vural Büşra

Etkinlik Adı :

 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 İklim değişikliği ve antropojenik baskıların Yeşilırmak Deltası (Samsun) sulak alanlarına etkileri

Yazar Adı :

 Bağcı Harun Reşit, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Atakum (Samsun) ilçesi şehir merkezinin biyoklimatik konfor şartlarının incelenmesi

Yazar Adı :

 Çağlak Savaş, Bahadır Muhammet, Işık Fatih

Etkinlik Adı :

 The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Havzası’nda Doğal Ortam Bozulmaları

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Sandıklı Ovası ve Çevresinin Çevresel Jeomorfoloji Modellemesi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Sandıklı Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 07

Bildiri Adı :

 Gölalan Şelalesi (Samsun) Gölalan Waterfall (Samsun)

Yazar Adı :

 Bağcı Harun Reşit, Bahadır Muhammet, Işık Fatih

Etkinlik Adı :

 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ GÜMÜŞHANE

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Acıgöl ün Denizli SPSS ile Hidro klimatikAnalizi

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 10

Bildiri Adı :

 CBS ile Armutlu Yarımadasının MorfometrikÖzellikleri

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 10

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Kadın İntihar Vakalarının Coğrafi Analiz

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Aylar Faruk, Hatipoğlu İlter Kutlu, Dinçer Hasan

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Kadın ve Suç Dağılımına Bir Bakış 2015

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Dinçer Hasan, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 BİYOKLİMATİK KONFOR ŞARTLARININ YAŞLI NÜFUS AÇISINDAN İNCELENMESİ SİNOP ÖRNEĞİ

Yazar Adı :

 Çağlak Savaş, Bahadır Muhammet, Işık Fatih

Etkinlik Adı :

 UluslararasıAfet ve Dirençlilik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 07

Bildiri Adı :

 Orduluların, Samsun İlinin Yakın Dönem Nüfus Hareketlerindeki Yeri

Yazar Adı :

 Hatipoğlu İlter Kutlu, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 02

Bildiri Adı :

 Salıpazarı (Samsun) İlçesinde Ana Jeomorfolojik Birimler Üzerinde Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi

Yazar Adı :

 Aktaş Cüneyt, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU (UJES 2017)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Turizmde Yaşam Döngü Modelinin Doğu Karadeniz’e Uygulanmasına Bir Örnek: Uzungöl

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan, Işık Fatih

Etkinlik Adı :

 DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 10

Bildiri Adı :

 Sivas Şehri Doğusunda Litoloji Kaynaklı Sorunlar

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 Ulusal Jeomofoloji Sempozyumu-2015

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 01

Bildiri Adı :

 Turnasuyu Havzası’nda (Ordu) Morfoloji ve Arazi Kullanımı

Yazar Adı :

 Hatipoğlu Şerif Can, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Akkaya Travertenlerinin Morfolojik Özellikleri (Bolu, Türkiye)

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Bahadır Muhammet, Gürgöze Serkan, Zorba Tuba Betül

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Yıldız Delikkaya Doğal Köprüsü Sivas

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan, Hatipoğlu İlter Kutlu, Gürgöze Serkan

Etkinlik Adı :

 ULUSAL JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Yandağ ın Kuzey Yamaçlarında TopoğrafyayaBağlı Yağış ve Bitki Örtüsü Değişimi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Özdemir Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 10

Bildiri Adı :

 Akgöl Acıgöl Birleştirme Boğazı Oluşumu veKarstik Sistem İlişkisi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Özdemir Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 10

Bildiri Adı :

 Armutlu Yarımadasında Arazi KullanımınınZamansal Değişimi

Yazar Adı :

 Özdemir Mehmet Ali, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 10

Bildiri Adı :

 4 Temmuz Samsun Şehir Seli

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 07

Bildiri Adı :

 Yeniköy heyelanı Perşembe Ordu

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Bahadır Muhammet, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 07

Bildiri Adı :

 Sultandağları Afyonkarahisar Kuzey Eteklerinde Gelişen BirikintiKoni ve Yelpazelerinin Morfometrik Özellikleri

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Türkiye Coğrafyacılar DerneğiYıllık Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 07

Bildiri Adı :

 Türkiye de Isınma ve Soğutma Gün Derecelerine AfyonkarahisarÖrneği

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 07

Bildiri Adı :

 Yeşilırmak Deltasının Güneyindeki Heyelan Alanları: Ağcagüney Mahallesi

Yazar Adı :

 Bağcı Harun Reşit, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Bruun Kuralına Göre Deniz Seviyesi Değişikliklerinin Kızılırmak Deltası Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Bağcı Harun Reşit, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Samsun Şehri ve Yakın Çevresinde Heyelan Alanlarının Arazi Kullanımı Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Bağcı Harun Reşit

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltasında Kıyı Çizgisi Değişikliklerinin Cbs Ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan

Etkinlik Adı :

 III. Sulak Alanlar Kongres

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 04

Bildiri Adı :

 Mert Çayının Hidrografik Morfometrisi ve Taşkın Risk Analizli

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Çot Halil

Etkinlik Adı :

 TURQUA

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 06

Bildiri Adı :

 Samsun da Isıtma Soğutma Gün Derecelerinin Analizi Ve Yıllık Isınma Maliyetinin Hesaplanması

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Yılmaz Cevdet, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 TURQUA

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 06

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltası Yörükler Su Basar Ormanında Daralmanın Coğrafi Analizi

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan, Eraslan Selim

Etkinlik Adı :

 TURQUA

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 06

Bildiri Adı :

 Kiremit Burbu Kayalık Şekilleri ve Eski Abrazyon Platformu Ordu Türkiye

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Bahadır Muhammet, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 TURQUA

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 06

Bildiri Adı :

 Düden Suyu Karst Sisteminin Jeomorfolojisi, Antalya

Yazar Adı :

 Uzun Ali, Bahadır Muhammet, Gürgöze Serkan, Kodaloğlu Batuhan

Etkinlik Adı :

 Türkiye Kuvaterner Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Yakın Dönemde (2008-2015) Samsun’a Olan İç Göçlerin İller İtibariyle Dağılışı

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Aylar Faruk, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmisten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Reşadiye (Zinav) Kanyonu, Tokat

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan, Gürgöze Serkan, Bayram İsmail

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Bir İç Göç Olayı: Samsun’da Tokatlılar

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet, Dinçer Hasan, Hatipoğlu İlter Kutlu

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmisten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Samsunluların Türkiye’de İllere Göre Dağılışı (2007-2015)

Yazar Adı :

 Dinçer Hasan, Zeybek Halil İbrahim, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmisten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Samsun İline Göç Eden Trabzonluların Mekânsal Analizi

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Yılmaz Cevdet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Özçelebi Muhammet Akif

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Göç

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Karacaören Şelalesi Salıpazarı

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim, Hatipoğlu İlter Kutlu, Dinçer Hasan

Etkinlik Adı :

 ULUSAL JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tokat İli nin Doğal Gölleri

Yazar Adı :

 Zeybek Halil İbrahim, Uzun Ali, Yılmaz Cevdet, Bahadır Muhammet

Etkinlik Adı :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Turnasuyu Havzasında Arazi Kullanımı ve Zamansal Değişimi

Proje Konusu :

 Fiziki Coğrafya Arazi Kullanımı

16.03.2015

 

04.10.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 10

Proje Adı :

 ULUSAL JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU ETKİNLİĞİ PROJESİ

Proje Konusu :

 FİZİKİ COĞRAFYA

02.09.2015

 

25.10.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 10

Proje Adı :

 Salıpazarı Samsun İlçesinde Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi

Proje Konusu :

 Fiziki Coğrafya

15.03.2014

 

08.09.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 09

Proje Adı :

 Sungurlu Delice İlçeleri Arasındaki Monoklinal Yapılı Sahada Uygulamalı Jeomorfoloji Çalışmaları

Proje Konusu :

 Jeomorfoloji çalışmaları

25.04.2013

 

25.03.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 03

Proje Adı :

 Doğu Karadeniz Kıyı Kuşağında Samsun Artvin İklim Salınımlarının Doğal Ortam Değişimlerine Etkileri ve Zamansal Değişim Analizleri

Proje Konusu :

 İklim çalışması

25.04.2013

 

23.06.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 Aksu Çayı Havzasının Jeomorfolojisi

Proje Konusu :

 Jeomorfoloji araştırmaları

14.09.2011

 

05.03.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 03

Proje Adı :

 Yalova İli Arazi Kullanımının Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Arazi Kullanımı

20.04.2005

 

25.05.2007

 

Uzman

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2007, 05

Proje Adı :

 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Acıgöl Havzası nın Denizli Afyonkarahisar Sürdürülebilir Kullanımı ve Yönetimi

Proje Konusu :

 Havza Yönetimi

30.04.2008

 

27.05.2011

 

Uzman

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2011, 05

Proje Adı :

 Ladik Gölü Havzasının Uygulamalı Jemorfolojisi

Proje Konusu :

 Jeomorfoloji

15.02.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 02

Proje Adı :

 BAP-1901 ATAKUM TAŞKIN İZLEME PROJESİ (PYO.FEN.1901.17.011)

25.01.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 01

Proje Adı :

 OMÜ’nün Engelsiz Evliya Çelebileri

Proje Konusu :

 Engelli Öğrenciler ve Kültürel Miras

15.03.2019

 

15.06.2019

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 06

Proje Adı :

 ÇEKEREK YARMA VADİSİNDE UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ

Proje Konusu :

 Çekerek Yarmavadisinde Uygulamalı Jeomorfoloji başlıklı bu proje ile fiziki çevre faktörlerinin yerleşim birimleri ve yörede yaşamını sürdüren insanların ekonomik faaliyetleri üzerindeki etkilerini konu almaktadır

05.07.2012

 

05.07.2013

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2013, 07

Proje Adı :

 Gürleyik Deresi Havzası’xxnın Coğrafi Edütü

Proje Konusu :

 Fiziki Coğrafya

25.03.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 03

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 COĞRAFYA’DA CBS ETKİNLİKLERİ SERGİSİ – 1

Etkinlik Yeri :

 OMU Fen Edebiyat Fakültesi- Lacivert Salon

Düzenleyenler :

 Yrd. Doç. Dr. Muahmmet BAHADIR, Prof. Dr. Ali UZUN, Prof. Dr. Cevdet YILMAZ, Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK, Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN- Coğrafya ÖĞrencileri

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.05.2016

 

18.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2016, 05

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 YILIN EN İYİ PROJE ÖDÜLÜ

Ödül Açıklama :

 YILIN EN İYİ EN FAYDALI PROJESİ ÖDÜLÜ

2018

 

Diğer

 

Proje Ödülü


KARADENİZ TARİH ARAŞTIRMALARI PLATFORMU-KATAP

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2015

Yazar Adı :

 Bahadır Muhammet, Uzun Ali, Zeybek Halil İbrahim

Yayınevi :

 Yason Yayıncılık- Gece Kitapevi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2015

 

15.10.2015

 

17.10.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010

Yayınevi :

 Afyon Kocatepe

Ulusal

 

Diğer Yayınlar

 

Yrd. Editör

 

TÜRKİYE

 

2010

 

Basılı

2010

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (Asos)

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (Asos)

 

Elazığ

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der

Uluslararası

 

Dergi

 

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der

 

Iğdır

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, TUBİTAK-ULAKBİM

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Marmara Üniversitesi Coğrafya Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Marmara Üniversitesi Coğrafya Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ebsco

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası

 

Dergi

 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Iğdır

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

The Journal Of Academic Social Science Studies

 

Adıyaman

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index Copernicus,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scienti

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi

 

ISPARTA

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Herald Journal Of Educatıon And General Studıes

Uluslararası

 

Dergi

 

Herald Journal Of Educatıon And General Studıes

 

Abuja

 

NİJERYA

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 African Journal Of Agricultural Research

Uluslararası

 

Dergi

 

African Journal Of Agricultural Research

 

NİJERYA

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Agricultural Research And Reviews

Uluslararası

 

Dergi

 

Agricultural Research And Reviews

 

NİJERYA

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 African Journal Of Environmental Science And Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

African Journal Of Environmental Science And Technology

 

GANA

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Global Advanced Research Journal Of Geography And Regional Planning

Uluslararası

 

Dergi

 

Global Advanced Research Journal Of Geography And Regional Planning

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 International Research Journal Of Geology And Mining

Uluslararası

 

Dergi

 

International Research Journal Of Geology And Mining

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

The Journal Of Academic Social Science Studies

 

FRANSA

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Issues İn Business Management And Economics

Uluslararası

 

Dergi

 

Issues İn Business Management And Economics

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 New World Sciences Academy

Uluslararası

 

Dergi

 

New World Sciences Academy

 

ELAZIĞ

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 1- Alaca Havzası’nda (Çorum) Erozyon Risk Değerlendirmesi ve Planlaması

Yazar :

 Ali İMAMOĞLU

2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2015

Tez Adı :

 Salıpazarı (Samsun) ilçesinde arazi kullanımının zamansal değişimi

Yazar :

 Cüneyt AKTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Suat Uğurlu baraj gölü çevresinin morfometrik analizi

Yazar :

 Mehmet ÜZÜLMEZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Alaca Havzası'nda erozyon risk değerlendirmesi ve planlaması

Yazar :

 Ali İMAMOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Turnasuyu Havzası'nda arazi kullanımı ve zamansal değişimi

Yazar :

 Şerif Can HATİPOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Karaçam deresi havzasının (Trabzon) uygulamalı jeomorfolojisi

Yazar :

 Fatih IŞIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Ünye şehir sellerinin zarar görebilirlik yöntemi ile incelenmesi

Yazar :

 Fatih OCAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Kızılırmak Deltası'nda kıyı kullanımı ve sorunları

Yazar :

 Bahadır ÖZTEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Çamburnu (Ordu) ile Gülburnu (Giresun) Arasının Kıyı Jeomorfolojisi

Yazar :

 Cüneyt AKTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Çorum ili iklim özelliklerinin farklı iklimsel modellemeler ile araştırılması

Yazar :

 Mustafa BAYGÜL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 ORDU İLİ TURİZM COĞRAFYASI

Yazar :

 Şerif Can HATİPOĞLU

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 ’’İklim Değişikliğinin Biyoklimatik Konfor Şartları ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Yazar :

 Savaş ÇAĞLAK

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 Ordu İli Turizm Coğrafyası

Yazar :

 Şerif Can HATİPOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 İnsan-Çevre Sistemleri Ve Sürdürülebilirlik Kuramı Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-03-20 14:51:00

 

2018-03-20 14:51:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 İnsan-Çevre Sistemleri Ve Sürdürülebilirlik Kuramı Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-03-20 14:49:36

 

2018-03-20 14:49:36

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kuvaterner Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:18:33

 

2018-01-05 09:18:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 Türkiye Jeopolitiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:18:13

 

2018-01-05 09:18:13

 

2017-2018

Ders Adı :

 Kuvaterner Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:17:41

 

2018-01-05 09:17:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türkiye Jeopolitiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:17:29

 

2018-01-05 09:17:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Coğrafyaya Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:17:14

 

2018-01-05 09:17:14

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kayaçlar Ve Mineraller

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:16:58

 

2018-01-05 09:16:53

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yerel Coğrafya İncelemeleri- Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:16:09

 

2018-01-05 09:15:52

 

2015-2016

Ders Adı :

 Türkiye Jeopolitiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:15:34

 

2018-01-05 09:15:34

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kuvaterner Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:15:06

 

2018-01-05 09:15:06

 

2015-2016

Ders Adı :

 Siyasi Coğrafya

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:14:53

 

2018-01-05 09:14:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 Coğrafyaya Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:14:35

 

2018-01-05 09:14:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kayaçlar Ve Mineraller

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:14:11

 

2018-01-05 09:14:11

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kayaçlar Ve Mineraller

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:13:25

 

2018-01-05 09:13:25

 

2014-2015

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası - I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:16:24

 

2017-12-26 08:57:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası - I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:13:50

 

2017-12-26 08:57:19

 

2015-2016

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası - I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:12:16

 

2017-12-26 08:57:19

 

2014-2015

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası - I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:11:47

 

2017-12-26 08:57:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 İklim Tipleri Ve İklim Kuşakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:12:25

 

2017-12-26 08:56:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 Jeomorfoloji-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-26 08:52:33

 

2017-12-26 08:52:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 İklim Tipleri Ve İklim Kuşakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-03-20 14:39:51

 

2017-12-19 13:06:17

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yapısal Jeomorfoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-05 09:13:44

 

2017-12-19 13:05:46

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yapısal Jeomorfoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-05 09:12:08

 

2017-12-19 13:05:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Yapısal Jeomorfoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:11:57

 

2017-12-19 13:05:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yapısal Jeomorfoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:11:39

 

2017-12-19 13:05:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Coğrafyada Yeni Araştırma Teknikleri Ve Yaklaşımlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-19 13:05:22

 

2017-12-19 13:05:22

 

2016-2017

Ders Adı :

 Coğrafyada Yeni Araştırma Teknikleri Ve Yaklaşımlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-19 13:05:22

 

2017-12-19 13:05:22

 

2014-2015

Ders Adı :

 Coğrafyada Yeni Araştırma Teknikleri Ve Yaklaşımlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-19 13:05:22

 

2017-12-19 13:05:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 Harita Bilgisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-19 13:04:54

 

2017-12-19 13:04:54

 

2017-2018

Ders Adı :

 Harita Bilgisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-19 13:04:54

 

2017-12-19 13:04:54

 

2015-2016

Ders Adı :

 Harita Bilgisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-19 13:04:54

 

2017-12-19 13:04:54

 

2016-2017

Ders Adı :

 Harita Bilgisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-19 13:04:54

 

2017-12-19 13:04:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Harita Bilgisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-12-19 13:04:54

 

2017-12-19 13:04:54

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:04:27

 

2017-12-19 13:04:27

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:04:27

 

2017-12-19 13:04:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:04:27

 

2017-12-19 13:04:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:04:27

 

2017-12-19 13:04:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:04:27

 

2017-12-19 13:04:27

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:04:27

 

2017-12-19 13:04:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yerel Coğrafya İncelemeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-19 13:04:10

 

2017-12-19 13:04:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Yerel Coğrafya İncelemeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-19 13:04:10

 

2017-12-19 13:04:10

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yerel Coğrafya İncelemeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-19 13:04:10

 

2017-12-19 13:04:10

 

2014-2015

Ders Adı :

 Yerel Coğrafya İncelemeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-19 13:04:10

 

2017-12-19 13:04:10

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yerel Coğrafya İncelemeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-19 13:04:10

 

2017-12-19 13:04:10

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:03:43

 

2017-12-19 13:03:43

 

2015-2016

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:03:43

 

2017-12-19 13:03:43

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:03:43

 

2017-12-19 13:03:43

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:03:43

 

2017-12-19 13:03:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:03:43

 

2017-12-19 13:03:43

 

2017-2018

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:03:43

 

2017-12-19 13:03:43

 

2014-2015

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:03:20

 

2017-12-19 13:02:30

 

2017-2018

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:16:19

 

2017-12-19 13:02:30

 

2016-2017

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:13:33

 

2017-12-19 13:02:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:11:52

 

2017-12-19 13:02:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:11:34

 

2017-12-19 13:02:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-05 09:12:20

 

2017-12-19 13:02:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Siyasi Coğrafya I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:02:52

 

2017-12-19 13:02:01

 

2017-2018

Ders Adı :

 Jeomorfoloji Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:02:59

 

2017-12-19 13:01:48

 

2017-2018

Ders Adı :

 Kayaçlar Ve Mineraller

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:02:46

 

2017-12-19 13:01:30

 

2017-2018

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-19 13:03:14

 

2017-12-19 13:01:12

 

2017-2018

Ders Adı :

 Jeomorfolojiye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-19 13:03:05

 

2017-12-19 13:00:52

 

2017-2018

Ders Adı :

 Kıyı Morfolojisi Ve Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:12:30

 

2014-02-18 17:12:30

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kıyı Morfolojisi Ve Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:12:30

 

2014-02-18 17:12:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 17:12:05

 

2014-02-18 17:12:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 17:12:05

 

2014-02-18 17:12:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 17:11:41

 

2014-02-18 17:11:41

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 17:11:50

 

2014-02-18 17:11:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-18 17:11:50

 

2014-02-18 17:11:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 İklim Salınımları Ve Değişimleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:11:36

 

2014-02-18 17:11:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 İklim Salınımları Ve Değişimleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:11:36

 

2014-02-18 17:11:36

 

2012-2013

Ders Adı :

 İklim Salınımları Ve Değişimleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:11:36

 

2014-02-18 17:11:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Beşeri Coğrafyada Bilgisayar Ortamında Veri Analizi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:11:10

 

2014-02-18 17:11:10

 

2011-2012

Ders Adı :

 Beşeri Coğrafyada Bilgisayar Ortamında Veri Analizi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:11:01

 

2014-02-18 17:11:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Beşeri Coğrafyada Bilgisayar Ortamında Veri Analizi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:11:01

 

2014-02-18 17:11:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar Ve Yöntemler

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:10:50

 

2014-02-18 17:10:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar Ve Yöntemler

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:10:50

 

2014-02-18 17:10:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar Ve Yöntemler

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:10:41

 

2014-02-18 17:10:41

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uygulamalı Klimatoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:10:23

 

2014-02-18 17:10:23

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uygulamalı Klimatoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:10:23

 

2014-02-18 17:10:23

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uygulamalı Klimatoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:10:23

 

2014-02-18 17:10:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yapılsal Jeomorfoloji Ve Türkiyeden Örnekler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:09:49

 

2014-02-18 17:09:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yapılsal Jeomorfoloji Ve Türkiyeden Örnekler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:09:48

 

2014-02-18 17:09:48

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yapılsal Jeomorfoloji Ve Türkiyeden Örnekler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:09:57

 

2014-02-18 17:09:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 Harita Bilgisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:09:31

 

2014-02-18 17:09:31

 

2011-2012

Ders Adı :

 Harita Bilgisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:09:31

 

2014-02-18 17:09:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Harita Bilgisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-18 17:09:31

 

2014-02-18 17:09:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kayaçlar Ve Mineraller

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:09:03

 

2014-02-18 17:09:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye Jeopolitiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:08:55

 

2014-02-18 17:08:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kuvaterner Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:08:35

 

2014-02-18 17:08:35

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye İklimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:08:07

 

2014-02-18 17:08:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türkiye İklimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:08:15

 

2014-02-18 17:08:15

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türkiye Jeomorfolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:07:48

 

2014-02-18 17:07:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türkiye Jeomorfolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:07:56

 

2014-02-18 17:07:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Afetler Coğrafyası I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:07:34

 

2014-02-18 17:07:34

 

2011-2012

Ders Adı :

 Afetler Coğrafyası I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:07:34

 

2014-02-18 17:07:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzaktan Algılma Ve Hava Fotoğrafları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:06:53

 

2014-02-18 17:06:53

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzaktan Algılma Ve Hava Fotoğrafları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:06:53

 

2014-02-18 17:06:53

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzaktan Algılma Ve Hava Fotoğrafları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:07:01

 

2014-02-18 17:07:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:06:28

 

2014-02-18 17:06:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:06:37

 

2014-02-18 17:06:37

 

2012-2013

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:06:36

 

2014-02-18 17:06:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:05:16

 

2014-02-18 17:05:16

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:05:25

 

2014-02-18 17:05:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:05:16

 

2014-02-18 17:05:16

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:04:19

 

2014-02-18 17:04:19

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:04:19

 

2014-02-18 17:04:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:04:28

 

2014-02-18 17:04:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Coğrafyaya Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:03:47

 

2014-02-18 17:03:47

 

2011-2012

Ders Adı :

 Coğrafyaya Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:03:47

 

2014-02-18 17:03:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Coğrafyaya Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-18 17:03:47

 

2014-02-18 17:03:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 Coğrafyada Yeni Araştırma Teknikleri Ve Yaklaşımalr

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-09-23 12:25:43

 

2019-09-23 12:25:43

 

2017-2018

Ders Adı :

 Coğrafyada Yeni Araştırma Teknikleri Ve Yaklaşımlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-09-23 12:24:33

 

2019-09-23 12:24:33

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yapısal Jeomorfoloji Ve Türkiyeden Örnekler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-09-23 12:23:33

 

2019-09-23 12:23:33

 

2018-2019

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası - I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-09-23 12:23:06

 

2019-09-23 12:23:06

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kuvaterner Jeomorfolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-09-23 12:22:46

 

2019-09-23 12:22:46

 

2018-2019

Ders Adı :

 Jeomorfoloji - I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-09-23 12:22:30

 

2019-09-23 12:22:30

 

2018-2019

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-09-23 12:22:14

 

2019-09-23 12:22:14

 

2018-2019

Ders Adı :

 Jeomorfolojiye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-09-23 12:21:57

 

2019-09-23 12:21:57

 

2018-2019

Ders Adı :

 Coğrafya Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-25 15:55:32

 

2019-10-25 15:55:22

 

2019-2020

Ders Adı :

 Yapısal Jeomorfoloji Ve Türkiye!den Örnekler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-25 15:54:29

 

2019-10-25 15:54:29

 

2019-2020

Ders Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-25 15:53:13

 

2019-10-25 15:53:13

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kuvaterner Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-25 15:52:58

 

2019-10-25 15:52:58

 

2019-2020

Ders Adı :

 Türkiye Coğrafyası

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-25 15:52:44

 

2019-10-25 15:52:44

 

2019-2020

Ders Adı :

 Jeomorfoloji - I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-25 15:52:30

 

2019-10-25 15:52:30

 

2019-2020

Ders Adı :

 Jeomorfolojiye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-25 15:52:14

 

2019-10-25 15:52:14

 

2019-2020

2019
 • 2020

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Coğrafya Bölümü

  Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

 • 2020

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2019

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2019

  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2018

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2018

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2017

  Kalite Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2017

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Coğrafya Bölümü

  Coğrafya Pr.

 • 2016

  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Coğrafya Bölümü

  Coğrafya Pr.

 • 2016

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Coğrafya Bölümü

  Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

 • 2013
  - 2016

  Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Temiz Enerji Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2011

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Coğrafya Bölümü

  Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

 • 2005
  - 2005

  Bursa İnegöl Birey Dershanesi

  Coğrafya Öğretmeni

  Coğrafya Öğretmeni

 • 2005
  -

  Afyon Kocatepe Üni.

  Arş. Grv.

  Akademisyen

 • 2005
  - 2011

  Araştırma Görevlisi

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Coğrafya Bölümü

  Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 1 YERİN YAPISI VE NİTELİĞİ-1 VE 2. HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 2 YERİN YAPISI VE NİTELİĞİ-1 VE 2. HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 3 BAŞLICA MİNERALLER-3 HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 4 JEOLOJİ HARİTALARI-4. HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 5 KAYAÇLAR-5-6. HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 6 KAYAÇLAR-5-6. HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 7 JEOLOJİ-7-8-9- HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 9 JEOLOJİ-7-8-9- HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 10 JEOLOJİ-7-8-9- HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 11 TORTUL KAYAÇLAR - 10 HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 12 VOLKANİK KAYAÇLAR-11 VE 12 HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 13 METAMORFİZMA-13 VE 14. HAFTA.pdf
COĞ106 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kayaçlar ve Mineraller 14 METAMORFİZMA-13 VE 14. HAFTA.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 1 KURAK VE YARI KURAK-M. BAHADIR.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 1 JEOMORFOLOJİ-I-1. HAFTA.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 2 KURAK VE YARI KURAK-M. BAHADIR.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 2 JEOMORFOLOJİ-I-2.HAFTA.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 3 KURAK VE YARI KURAK-M. BAHADIR.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 3 JEOMORFOLOJİ-I-3.HAFTA.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 4 KURAK VE YARI KURAK-M. BAHADIR.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 4 JEOMORFOLOJİ-I-KURAK BÖLGE BİRİKİM ŞEKİLLERİ.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 5 KURAK VE YARI KURAK-M. BAHADIR.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 5 JEOMORFOLOJİ-I-KURAK BÖLGE AŞINIM ŞEKİLLERİ.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 6 KARST SUNUSU-M.BAHADIR-8.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 6 JEOMORFOLOJİ -II-DERSİ -KARST TOPOĞRAFYASI- DERS - 1.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 7 KARST SUNUSU-M.BAHADIR-8.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 7 KARSTLAŞAMA VİDEOSU-2.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 9 KARST SUNUSU-M.BAHADIR-8.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 9 KARST TOPOĞRAFYASI-3. VİDEO.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 10 KARST SUNUSU-M.BAHADIR-8.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 10 KARST TOPOĞRAFYASI-4.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 10 KARST TOPOĞRAFYASI -5 VİDEO.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 11 BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 11 BUZUL JEOMORFOLOJİSİ.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 12 BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 12 BUZUL JEOMORFOLOJİSİ.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 13 BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 13 BUZUL JEOMORFOLOJİSİ.mp4
COĞ201 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji I 14 BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 1 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 2 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 3 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 4 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 5 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 6 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 8 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 9 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 10 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 11 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 12 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 13 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
COĞ202 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfoloji II 14 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-1-2-3-4-5-6.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 1 TÜRKİYE JEOLOJİSİ- M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 1 TÜRKİYE JEOLOJİSİ-1. HAFTA.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 2 türkiye jeolojisi-2. hafta.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 2 TÜRKİYE JEOLOJİSİ- M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 3 TÜRKİYE JEOLOJİSİ- M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 3 TÜRKİYE COĞRAFYASI-3.HAFTA.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 4 TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ-M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 4 TÜRKİYE COĞRAFYASI-JEO.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 5 TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ-M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 5 TÜRKİYE'NİN DAĞLARI.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 6 TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ-M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 6 TÜRKİYE COĞRAFYASI-OVALAR.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 7 TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ-M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 7 TÜRKİYE PLATOLARI.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 8 TÜRKİYE İKLİMİ-M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 8 TÜRKİYE COĞRAFYASI-İKLİM GİRİŞ-8.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 9 TÜRKİYE İKLİMİ-M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 9 TÜRKİYE COĞRAFYASI-SICAKLIK.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 11 TÜRKİYE HİDROGRAFYASI- M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 11 TÜRKİYE DE YAĞIŞ-12.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 12 TÜRKİYE HİDROGRAFYASI-AKARSULAR.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 12 TÜRKİYE HİDROGRAFYASI- M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 13 TÜRKİYE HİDROGRAFYASI-AKARSULAR.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 13 TÜRKİYE HİDROGRAFYASI- M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 14 TÜRKİYE GÖLLERİ.mp4
COĞ211 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası I 14 TÜRKİYE HİDROGRAFYASI- M. BAHADIR-2020.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 1 TÜRKİYE NÜFUSU.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 2 TÜRKİYE NÜFUSU.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 3 NÜFUS SAYIMLARI-1.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 4 NÜFUS SAYIMLARI-1.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 5 NÜFUS SAYIMLARI-1.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 6 YERLEŞME COĞRAFYASI-6-7-8.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 7 YERLEŞME COĞRAFYASI-6-7-8.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 8 YERLEŞME COĞRAFYASI-6-7-8.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 9 YERLEŞME COĞRAFYASI-6-7-8.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 10 TÜRKİYE'DE TARIM.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 11 TÜRKİYE'DE TARIM.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 12 TÜRKİYE'DE TARIM.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 13 TÜRKİYE'DE TARIM.pdf
COĞ212 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası II 14 TÜRKİYE'DE TARIM.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 CBS TANIMI-FAYDASI-UYGULAMA ALANI-M.BAHADIR-2020.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 CBS DE VERİ TÜRLERİ-M. BAAHDIR-2020.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 CBS DE VERİ TÜRLERİ-M. BAAHDIR-2020.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 4 CBS YAZILIMLARI VE UYGU. ÖRNEKLERİ-M.BAHADIR-2020.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 5 CBS YAZILIMLARI VE UYGU. ÖRNEKLERİ-M.BAHADIR-2020.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 6 CBS DERS NOTU- VERİ MODELLEME- M. BAHADIR- 2020.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 7 CBS DERS NOTU- VERİ MODELLEME- M. BAHADIR- 2020.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 9 CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 10 CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 11 CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 12 CBS DE UYGULAMA-M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 13 CBS DE UYGULAMA-M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ323 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri 14 CBS DE UYGULAMA-M. BAHADIR-2020.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 1 HAVAFOTOĞRAFLARI.pdf
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 2 HAVAFOTOĞRAFLARI.pdf
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 3 HAVAFOTOĞRAFLARI.pdf
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 4 HAVAFOTOĞRAFLARI.pdf
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 5 Arazi Kullanımı.pdf
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 6 uZAKTAN ALGILAMA VE ARAZİ KULLANIMI UYGULAMASI.pdf
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 7 uZAKTAN ALGILAMA VE ARAZİ KULLANIMI UYGULAMASI.pdf
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 9 uZAKTAN ALGILAMA VE ARAZİ KULLANIMI UYGULAMASI.pdf
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 10 uZAKTAN ALGILAMA VE ARAZİ KULLANIMI UYGULAMASI.pdf
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 11 UZAKTAN GÖRÜNTÜ İŞLEME VİDEOSU.wmv
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 12 UZAKTAN GÖRÜNTÜ İŞLEME VİDEOSU.wmv
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 13 UZAKTAN GÖRÜNTÜ İŞLEME VİDEOSU.wmv
COĞ340 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 14 UZAKTAN GÖRÜNTÜ İŞLEME VİDEOSU.wmv
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ710 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya, Kıyı Şekilleri ve Süreçleri ve Türkiye'den Örnekler 1 KIYILAR VE ÖZELLİKLERİ-.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ603 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya, Yapısal Jeomorfoloji ve Türkiye'den Örnekler 1 FLÜVYAL JEOMORFOLOJİ-DERSİ-M. ABAHDIR [Otomatik kaydedilme].pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ604 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya, Kuvaterner Jeomorfolojisi 1 KUVATERNER COĞRAFYASI.pdf
COĞ604 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya, Kuvaterner Jeomorfolojisi 2 KUVATERNER COĞRAFYASI.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 1 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 1. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 1 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-1-HAFTA.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 2 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-2 HAFTA.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 2 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 2. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 3 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-3. HAFTA.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 3 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 2. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 4 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-4. HAFTA.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 4 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 3. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 5 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-5. HAFTA.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 5 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 3. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 5 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 4. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 6 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-6.HAFTA.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 6 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 5. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 7 JEOMOROLOJİYE GİRİŞ -7. HAFTA.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 7 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 6. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 9 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 9 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-9.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 10 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 10 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-10.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 11 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 11 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-11.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 12 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 12 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-AŞINMA ŞEKİLLERİ.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 13 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 13 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-AŞINMA ŞEKİLLERİ.mp4
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 14 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ- 7-8-9-10-11-12-13. KISIM-M. BAHADIR.pdf
COĞ105 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Jeomorfolojiye Giriş 14 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ-BİRİKİNTİ ŞEKİLLERİ.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 1 Jeopolitik ve Bazı kavramlar- 1. ve 2. Hafta.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 2 Jeopolitik ve Bazı kavramlar- 1. ve 2. Hafta.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 3 TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ -3 - 4 VE 5. HAFTA.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 4 TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ -3 - 4 VE 5. HAFTA.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 5 TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ -3 - 4 VE 5. HAFTA.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 6 COĞRAFİ KONUM- 6 VE 7. HAFTA.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 7 COĞRAFİ KONUM- 6 VE 7. HAFTA.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 9 SINIRLAR- 8-9. HAFTA.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 10 ALAN- 10 VE 11. HAFTA.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 11 ALAN- 10 VE 11. HAFTA.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 12 EGE SORUNU - 12. VE 13. HAFTA.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 13 EGE SORUNU - 12. VE 13. HAFTA.pdf
COĞ410 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Jeopolitiği 14 EGE SORUNU - 12. VE 13. HAFTA.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 1 BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 1 KUVATERNER COĞRAFAYSI-1.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 2 KUVATER COĞRAFYASI-2.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 2 BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 3 KUVATERNER COĞRAFYASI-3. HAFTA.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 3 KUVATERNER COĞRAFYASI-3. HAFTA.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 3 BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 4 KUVATERNER JEOMORFOLOJİSİ-BUZULLAR VE DKS-4.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 4 BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 5 KUVATERNER 5. HAFTA.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 5 BUZUL TOPOĞRAFYASI-M.BAHADIR-2020.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 6 KUVATERNER - 6. HAFTA.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 6 AKTÜEL BUZULLAR- M. BAHADIR- DENİZ DİKBAŞ.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 7 AKTÜEL BUZULLAR- M. BAHADIR- DENİZ DİKBAŞ.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 7 KUVATERNER-BUZULLAŞMA-DKS-.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 9 KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 9 KUVATERNER-BUZULLAŞMA-DKS-2.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 10 KUVATERNER YAŞLANDIRMA.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 10 KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 11 KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 11 KUVATERNER-BUZUL DÖNEMLERİ.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 12 KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 12 KUVATERNER-BUZULLAŞMA NASIL OLUR.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 13 KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 13 KUVATERNER-KÜRESEL ÖLÇEKTE İKLİM DEĞİŞİMİ.mp4
COĞ409 Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kuvaterner Coğrafyası 14 KUVATERNER- M. BAHADIR-2020.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 CBS-1.mp4
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 3-1-CBS YAZILIMI VE GİRİŞ.pdf
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 CBS-UYGUL.mp4
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TÜRKİYE BÖLGLER HARİTASI.jpg
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 CBS-2.mp4
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 4 CBS-UYGUL.mp4
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 4 CBS YAZILIMLARI VE UYGU. ÖRNEKLERİ-M.BAHADIR-2020.pdf
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 5 CBS-2.mp4
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 5 CBS DE VERİ TÜRLERİ-M. BAAHDIR-2020.pdf
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 6 CBS-uygulama (2).mp4
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 6 CBS DERS NOTU- VERİ MODELLEME- M. BAHADIR- 2020.pdf
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 7 CBS-UYGULAMA.mp4
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 7 CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 8 CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 8 CBS-UYGULAMA.mp4
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 10 CBS-UYGULAMA.mp4
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 10 CBS DE UYGULAMA-M. BAHADIR-2020.pdf
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 11 CBS-UYGULAMA.mp4
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 11 CBS DE UYGULAMA-M. BAHADIR-2020.pdf
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 12 CBS-UYGULAMA.mp4
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 12 CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 13 CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
SSD131 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Coğrafi Bilgi Sistemleri 14 CBS DE HARİTA ÜRETİMİ-2020-M. BAHADIR.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr