Doktor Öğretim Üyesi Muhammet Raşit MEMİŞİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: muhammet.memis@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-6037-3958
Yabancı Diller İngilizce,Almanca
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Türkçe Eğitimi
Anahtar Kelimeler Türkçe Eğitimi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Eğitim Fakültesi, 2019 -
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2016 - 2019
Araştırma Görevlisi Gazi Eğitim Fakültesi, 2014 - 2016
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2012 - 2014
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Communication Media Researches

Bölüm Adı :

 Going Out Of The Borders: Reading Habits, Interests And Tendencies Of Students Living İn Villages

Yazar Adı :

 Kaldırım Abdullah, Tavşanlı Ömer Faruk, Memiş Muhammet Raşit

Editör Adı :

 Ruggiero Christian


2017

Kitap Adı :

 Türkçe Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımları

Bölüm Adı :

 Türkçe Öğretiminin Amacı Ve Temel İlkeleri

Yazar Adı :

 Gün Mesut, Memiş Muhammet Raşit

Editör Adı :

 Fulya Topçuoğlu Ünal

2019

Kitap Adı :

 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Bölüm Adı :

 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğrenme Ortamları

Yazar Adı :

 Gün Mesut, Memiş Muhammet Raşit

Editör Adı :

 Adem İşcan, Sami Baskın

2019

Kitap Adı :

 Türkçe Eğitimine Genel Bir Bakış

Bölüm Adı :

 Türkçe Eğitiminde Okuma Eğitimi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Editör Adı :

 Ahmet Zeki Güven

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Morfolojik Farkındalık Ve Morfolojik Farkındalık Eğitimi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Türetme Becerisi Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Kelime Öğretim Stratejileri Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 A Research On Reading Comprehension And Morphological Awareness Levels Of Middle School Students And The Relationship Between These Concepts

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Journal Of Language And Linguistic Studies

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenenlerin Okuduğunu Anlama Yeterliliklerinin Eş Değerliği

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Başvurdukları Kelime Öğretim Stratejilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Türkçe Öğrenenlerin Dinleme Başarısını Artırmak İçin Kullanılabilecek İki Farklı Uygulama

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözcük Yapım Bilgisi Eğitiminin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit, Kara Mehmet

Dergi Adı :

 International Journal Of Language Academy

Özgün Makale

 

2018, 3

Makale Adı :

 The Relationship Between Vocabulary Learning Strategies And Vocabulary Of Learners Of Turkish As Foreign Or Second Language

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Educational Policy Analysis And Strategic Research

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 ’Kara’’ Kelimesinin Dede Korkut Oğuznameleri’Ndeki Kullanımı Üzerine

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit, Kara Mehmet

Dergi Adı :

 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Hazinesi Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Kelime Hazinesi Ve Yabancı Dilde Kelime Öğretimi Üzerine

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 İki Farklı Dilin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Temel Seviye Ders Kitaplarının Dinleme Etkinlikleri Bakımından Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Gün Mesut, Yalçın Çiğdem, Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 International Journal Of Language Academy

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sürecinde Kullanılmak Üzere Geliştirilen Dil Bilgisi Materyallerinin Akademik Başarı Ve Yazma Becerisi Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Yabancı Dil Öğretiminde Eğitim Ortamı Ve Kültür Aktarımı

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 Gelenek Yenilik Bağlamında Nedîm İn Oldu Hep Redifli Gazelinin Şerhi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Researcher Social Science Studies

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Ülkemizde Sivil Toplum Kuruluşlarının Çocuk Edebiyatının Gelişimine Katkıları Çocuk Vakfı Örneği

Yazar Adı :

 Temizyürek Fahri, Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 International Journal Of Languages’ Education And Teaching

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Kalıp İfadeleri Kullanmadaki Yeterlilik Düzeyleri

Yazar Adı :

 Kara Mehmet, Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 International Journal Of Languages’ Education And Teaching

Özgün Makale

 


2015, 7

Makale Adı :

 Beyin Araştırmalarına Dayalı Öğrenme Ve Yazma Eğitimi

Yazar Adı :

 Özbay Murat, Memiş Muhammet Raşit

Dergi Adı :

 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler Kullanım Özellikleri Ve Eleştiriler

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit, Erdem Mehmet Dursun

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2013, 11

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Etkinlik Adı :

 XI Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Başvurdukları Dil Öğrenme Stratejileri ile Dil Öğrenme Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Etkinlik Adı :

 12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Kalıp İfadeleri Kullanmadaki Yeterlilik Düzeyleri

Yazar Adı :

 Kara Mehmet, Memiş Muhammet Raşit

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 How Should Grammatical Syllabus Be at A1 Level in Teaching Turkish as Foreign Language

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Etkinlik Adı :

 Second International Symposium on Language Education and Teaching, University of Belgrade

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Okuduğunu Anlama Becerisi ile Okuma Kaygısı Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen Bazı Faktörler

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit, Kara Mehmet

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 03

Bildiri Adı :

 Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Örneği

Yazar Adı :

 Kara Mehmet, Memiş Muhammet Raşit

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 03

Bildiri Adı :

 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kullandıkları Kelime Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit, Çelik Mehmet Emre

Etkinlik Adı :

 1st InternationalBlack Sea Conference on Language and Language Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 09

Bildiri Adı :

 Bulgaristan’da Türkçe Eğitiminin İki Dillilik Bağlamında Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Çelik Mehmet Emre, Memiş Muhammet Raşit

Etkinlik Adı :

 1st InternationalBlack Sea Conference on Language and Language Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 09

Bildiri Adı :

 Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dil Öğretim Setlerinin Mecazlar Bakımından Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Etkinlik Adı :

 5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı 2 ile İstanbul Yabancılar için Türkçe B1 Ders Kitabının Dinleme Etkinlikleri Bakımından Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Gün Mesut, Memiş Muhammet Raşit, Öncül Esat

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin B2 Seviyesindeki Yazım Yanlışları

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Etkinlik Adı :

 1st International Congress on Social Sciences(USOS 2017)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 09

Bildiri Adı :

 İki Farklı Dilin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Temel Seviye Ders Kitaplarının Dinleme Etkinlikleri Bakımından Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Gün Mesut, Memiş Muhammet Raşit, Yalçın Çiğdem

Etkinlik Adı :

 3. International Symposium on Language Education and Teaching

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 08

Bildiri Adı :

 İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Kullanımı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Gün Mesut, Memiş Muhammet Raşit

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2016, 10

Bildiri Adı :

 Türkçe Öğrenenlerin Okuma Kaygısı Düzeyleri ile Okuduğunu Anlama Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit

Etkinlik Adı :

 100. Yıl Uluslararası Eğitim Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 11

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Yabancılar İçin Resimli Türkçe Sözlük (İlk 1000 Kelime)

Proje Konusu :

 Resimli sözlük hazırlama projesi

01.01.2015

 

01.04.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 04

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 International Journal Of Languages’ Education And Teaching

Yazar Adı :

 Memiş Muhammet Raşit, Gün Mesut

Yayınevi :

 Yayıncılık

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

15.12.2013

 

Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 düzeyi ders kitaplarındaki sosyo-kültürel unsurların metinsellik ölçütleri bağlamında değerlendirilmesi

Yazar :

 Senem GÜRKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-02 07:55:18

 

2018-11-02 07:55:18

 

2018-2019

Ders Adı :

 Temel Bilgi Teknolojileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-02 07:54:21

 

2018-11-02 07:54:21

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-02 07:53:49

 

2018-11-02 07:52:34

 

2018-2019

Ders Adı :

 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-02 07:45:48

 

2018-11-02 07:45:13

 

2018-2019

Ders Adı :

 Metin Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-02 07:44:25

 

2018-11-02 07:44:25

 

2017-2018

Ders Adı :

 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-12-15 13:56:23

 

2018-11-02 07:43:31

 

2018-2019

Ders Adı :

 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İlkeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-12-15 13:59:48

 

2019-12-15 13:59:48

 

2019-2020

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-12-15 13:59:07

 

2019-12-15 13:59:07

 

2019-2020

Ders Adı :

 Akademik Türkçe

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-12-15 13:58:50

 

2019-12-15 13:58:50

 

2019-2020

Ders Adı :

 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-12-15 13:58:34

 

2019-12-15 13:58:34

 

2019-2020

Ders Adı :

 Türkçenin Güncel Sorunları

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-12-15 13:57:45

 

2019-12-15 13:57:45

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yabancılara Türkçe Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-12-15 13:57:18

 

2019-12-15 13:57:18

 

2018-2019

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-12-15 13:56:57

 

2019-12-15 13:56:57

 

2018-2019

Ders Adı :

 Anlama Teknikleri Iı: Yazma Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-12-15 13:56:03

 

2019-12-15 13:56:03

 

2018-2019

Ders Adı :

 Anlama Ve Anlatma Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-02-06 08:42:21

 

2020-02-06 08:42:21

 

2019-2020

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-02-06 08:41:16

 

2020-02-06 08:41:16

 

2019-2020

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-02-06 08:40:58

 

2020-02-06 08:40:58

 

2019-2020

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-02-06 08:40:37

 

2020-02-06 08:40:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-02-06 08:40:19

 

2020-02-06 08:40:19

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yabancılara Türkçe Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-02-06 08:39:17

 

2020-02-06 08:39:17

 

2019-2020

Ders Adı :

 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-02-06 08:38:51

 

2020-02-06 08:38:51

 

2019-2020

2019
 • 2019

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Türkçe Öğretmenliği Pr.

 • 2019

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2019

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2016
  - 2019

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2014
  - 2016

  Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi

  Gazi Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2014

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 1 1. Hafta.pptx
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 2 2. Hafta.pptx
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 3 3. Hafta.pptx
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 4 4. Hafta.pptx
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 5 5. Hafta.pptx
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 6 6. Hafta.pptx
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 7 7. Hafta.pptx
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 8 8. Hafta.pptx
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 10 10. Hafta.pptx
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 11 11. Hafta.pptx
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 12 12. Hafta.pptx
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 13 Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler, Kullanım Özellikleri ve Eleştiriler.pdf
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi 14 1-Yabancı Dil Öğretiminde Eğitim Ortamı ve Kültür Aktarımı.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr