İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: muratguzel@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-8937-5428
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Veterinerlik İç Hastalıkları
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ankara Üniversitesi
Doktora Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Veteriner Fakültesi, 2015 -
Doçent Veteriner Fakültesi, 2010 - 2015
Doçent Veteriner Fakültesi, 2010 - 2010
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2004 - 2010
Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi, 2001 - 2004
Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi, 1999 - 2001
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Kedi-Köpek Ekg: Başlangış Rehberi. 3. Baskı

2017

Kitap Adı :

 Kedi Köpekhekimliği

Bölüm Adı :

 Sinir Sistemi Hastalıkları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Editör Adı :

 Yarsan Ender

2018

Kitap Adı :

 Kedi Ve Köpek Hekimliği

Bölüm Adı :

 Deri Hastalıkları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Editör Adı :

 Yarsan Ender

2018

Kitap Adı :

 Kedi Ve Köpek Hekimliği

Bölüm Adı :

 Endokrin Sistem Hastalıkları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Editör Adı :

 Yarsan Ender

2018

Kitap Adı :

 Koyun Ve Keçi Hekimliği

Bölüm Adı :

 Üriner Sistem Hastalıkjları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Editör Adı :

 Ender Yarsan

2017

Kitap Adı :

 Koyun Ve Keçi Hekimliği

Bölüm Adı :

 Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Editör Adı :

 Eder Yarsan

2017

Kitap Adı :

 Kedi Ve Köpek Hekimliği

Bölüm Adı :

 Deri Hastalıkları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Editör Adı :

 Ender Yarsan

2015

Kitap Adı :

 Kedi Ve Köpek Hekimliği

Bölüm Adı :

 Endokrin Sistem Hastalıkları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Editör Adı :

 Ender Yarsan

2015

Kitap Adı :

 Kedi Ve Köpek Hekimliği

Bölüm Adı :

 Sinir Sistemi Hastalıkları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Editör Adı :

 Eder Yarsan

2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Serological Investigation Of Q Fever İn Anatolian Buffaloes

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Tütüncü Mehmet, Güzel Murat, Sezener Merve Gizem, Çiftci Alper, Kılıçoğlu Yunus, Ergüden Volkan Enes, Akgöz Serhan, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Journal Of Anatolian Environmental And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2019, 7

Makale Adı :

 Evaulation Of Oxidative Status And Inflammatory Changes İn Naturally Occurring Canine Visceral Leishmaniasis

Yazar Adı :

 Kontaş Aşkar Tünay, Aşkar Şinasi, Büyükleblebici Olga, Güzel Murat

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Zoology

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 Effect Of Mycobacterium Bovis İnfection İn Cattle On Changes İn Appetite-Related Hormones

Yazar Adı :

 Aşkar Şinasi, Kontaş Aşkar Tünay, Güzel Murat

Dergi Adı :

 Austral Journal Of Veterinary Sciences

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Prevalence And Toxinotyping Of Clostridium Perfringens Enterotoxins İn Small Ruminants Of Samsun Province, Northern Turkey

Yazar Adı :

 Tütüncü Mehmet, Kılıçoğlu Yunus, Güzel Murat, Pekmezci Didem, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 The Journal Of Animal And Plant Sciences

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesinde Kronik İshalli Sığırlarda Mycobacterium Paratuberculosis’İn Seropozitifliği

Yazar Adı :

 Tütüncü Mehmet, Kılıçoğlu Yunus, Güzel Murat, Pekmezci Didem, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Kedi Lösemi Virüs Enfeksiyonu

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Esin Çağatay

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics

Derleme Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Eğreltiotu Zehirlenmesi

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Özcan Ümit, Esin Çağatay

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics

Derleme Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Sığırlarda Solunum Sisteminin Ultrasonografi Muayenesi

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Özcan Ümit, Mamak Nuri, Tütüncü Mehmet

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med

Derleme Makale

 

2017, 8

Makale Adı :

 Investigation Of Acute Phase Reactants And Antioxidant Capacity İn Calves Infected With Cryptosporidium Parvum

Yazar Adı :

 Çenesiz Metin, Öztürk As, Dalgın Duygu, Yarım Gül Fatma, Çiftci Gülay, Özdemir R, Güzel Murat, Kazak Filiz, Çenesiz Sena

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Acute Phase Response İn Enzootic Bovine Leukosis

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Tütüncü Mehmet, Albayrak Harun, Özan Emre, Koç Rahşan, Kadı Hamza

Dergi Adı :

 J Hellenıc Vet Med Soc

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Keçilerin Artritis Ensefalitis Hastalığı

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Vet Sci

Derleme Makale

 

2016, 9

Makale Adı :

 Evaluation Of Oxidative Stress Antioxidant Status And Lipid Profile İn Cattle With Displacement Of The Abomasums

Yazar Adı :

 Sağkan Öztürk Aliye, Durgut Ramazan, Öztürk Oktay Hasan, Güzel Murat

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 3

Makale Adı :

 Evidence Of Leishmania Spp Antibodies And Dna İn Dogs İn Themiddle Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Pekmezci Didem, Güzel Murat, Hökelek Murat, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 3

Makale Adı :

 Kafes Kuşlarında Hipoglisemi Sendromu

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Vet Sci

Derleme Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Kafes Kuşlarında Endokrin Pankreas Bezi Bozuklukları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Vet Sci

Derleme Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Assessment Of Renal Function Using Canine Cystatin C Levels In Canine Babesiosis And Ehrlichiosis

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Ural Kerem, Aysul Nuran, Güzel Murat, Çiftci Gülay

Dergi Adı :

 Acta Veterinaria

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of Serum Cystatinc Concentrations İn Dogs Infected With Dirofilaria İmmitis

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Güzel Murat, Yıldırım Alparslan, Çiftci Gülay, Pekmezci Gökmen Zafer, İnci Abdullah

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Investigation Of The 8 Hydroxy 2 Deoxyguanosine Total Antioxidant And Nitric Oxide Levels Of Serum İn Dogs İnfected With Babesia Vogeli

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Veterinary Parasitology

Özgün Makale

 


2014, 8

Makale Adı :

 Dejeneratif Kapak Hastalığı Miksomatöz Mitral Kapak Hastalığı

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Vet Sci

Özgün Makale

 

2014, 2

Makale Adı :

 Vagus İndigesyonu Houflund Sendromu

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Vet Sci

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Efficacy Of Amitraz Plus İnactivated Parapoxvirus Ovis İn The Treatment Of Canine Generalized Demodicosis

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Veterinary Record

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Buzağılarda Kardiyovasküler Ve Hemotopoetik Sistem Hastalıkları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Vet Sci

Özgün Makale

 

2013, 3

Makale Adı :

 Evaluation Of The Hormones Responsible For The Gastrointestinal Motility İn Cattle With Displacement Of The Abomasum Ghrelin Motilin And Gastrin

Yazar Adı :

 Sağkan Öztürk Aliye, Güzel Murat, Kontaş Aşkar Tünay, Aytekin İsmail

Dergi Adı :

 Vet Rec

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Evaluation Of The Serum Lipid Profiles İn Dogs With Symptomatic Visceral Leishmaniasis

Yazar Adı :

 Durgut R, D Dalkılınç, M Güzel

Dergi Adı :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Frequencies Of Blood Type A B And Ab İn Cats From The Mediterranean Seacoast Of The Turkey

Yazar Adı :

 Arikan S. , Guzel M. , Ozturk A. S. , Simsek O.

Dergi Adı :

 Revue De Medecıne Veterınaıre

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Serological Investigation Of Bartonella Henselae Infection İn Cats İn Turkey

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Çelebi Bekir, Yalçın Ebru, Koenhemsi Lora, Mamak Nuri, Paşa Serdar, Aslan Öznur

Dergi Adı :

 J. Vet. Med. Sci

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Clinical, Pathological And İmmunohistochemical Findings Of Bovine Cutaneous Papillomatosis

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Kangal Köpeklerinde Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Yaş Ve Cinsiyetin Etkisi

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Erciyes Üniv Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2010, 6

Makale Adı :

 Clinical Efficacy Of Diclofenac Sodium And Flunixin Meglumine As Adjuncts To Antibacterial Treatment Of Respiratory Disease Of Calves

Yazar Adı :

 Guzel M, Karakurum Mc, Durgut R, Mamak N

Dergi Adı :

 Australian Veterinary Journal

Özgün Makale

 


2010, 6

Makale Adı :

 Kedi Ve Kopeklerde Viral Ve Riketsiyal Deri Hastalıkları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Vet Sci

Özgün Makale

 

2010, 5

Makale Adı :

 Detection And Sequence Analysis Of Equine Gammaherpesviruses From Horses With Respiratory Tract Disease İn Turkey

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Transboundary And Emerging Diseases

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Seroprevalence Of Bartonella Vinsonii Subsp Berkhoffii İn Urban And Rural Dogs İn Turkey

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 J. Vet. Med. Sci.

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Prevalence Of Dirofilaria İmmitis İn Dogs From Hatay Province Turkey

Yazar Adı :

 Yaman Mehmet, Koltaş İsmail Soner, Mehtab Demirkazık, Aktaş Hasan, Güzel Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Helminthology

Özgün Makale

 


2009, 9

Makale Adı :

 Prevalence Of Equine Herpesvirus 1 And Equine Herpesvirus 4 İnfections İn Equidae Species İn Turkey As Determined By Elısa And Multiplex Nested Pcr

Yazar Adı :

 Ataseven Veysel Soydal, Bilge Dağalp Seval, Güzel Murat, Tan Mehmet Tolga

Dergi Adı :

 Research İn Veterinary Science

Özgün Makale

 


2009, 4

Makale Adı :

 Frequency Of Blood Types Dea 1 1 3 4 5 And 7 İn Kangal Dog

Yazar Adı :

 Arıkan Şevket, Mamak Nuri, Oğrak Yusuf Ziya, Güzel Murat

Dergi Adı :

 Revue De Medecıne Veterınaıre

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Detection Of Echinococcus Granulosus Coproantigens İn Dogs From Antakya Province Turkey

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Yaman Mehmet, Koltaş İsmail Soner, Mehtap Demirkazık, Aktaş Hasan

Dergi Adı :

 Helminthologia

Özgün Makale

 


2008, 9

Makale Adı :

 Corynebacterium Pseudotuberculosis İnfection İn Saanen Kilis Crossbred White Goats İn Ankara Turkey And Effective Kanamycin Treatment A Prospective Randomized Double Blinded Placebo Controlled Clinical Trial

Yazar Adı :

 Ural Kerem, Alıç Ural Deniz, Haydardedeoğlu Ali Evren, Cedden Fatin, Özyıldız Zafer, Cantekin Zafer, Güzel Murat

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


2008, 6

Makale Adı :

 Topical Retinoic Acid İn The Treatment Of Feline Tail Gland Hyperplasia Stud Tail A Prospective Clinical Trial

Yazar Adı :

 Ural Kerem , Acar Abuzer , Guzel Murat , Karakurum Mehmet Cagri , Cingi Cenker Cagri

Dergi Adı :

 Bulletın Of The Veterınary Instıtute In Pulawy

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Serum Sialic Acids Total Antioxidant Capacity And Adenosine Deaminaseactivity İn Cattle With Theileriosis And Anaplasmosis

Yazar Adı :

 Kontaş Aşkar Tünay, Kaya Galip, Atakişi Emine, Avcı Gülcan, Güzel Murat

Dergi Adı :

 Bulletın Of The Veterınary Instıtute In Pulawy

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Nimesulide İnduced Acute Biliary Tract İnjury And Renal Failure İn Akitten A Case Report

Yazar Adı :

 Mehmet Kazım Börkü, Karakurum Mehmet Çağrı, Ural Kerem, Aktaş Mustafa Sinan, Güzel Murat

Dergi Adı :

 Veterınarnı Medıcına

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Effects Of High Dose Lead Toxication On Liver Kidneys Heart Brain And Blood İn Rabbits An Experimental Study

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 J. App. Biological Sci

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Use Of Selamectin For The Treatment Of Psoroptic And Sarcoptic Mite İnfestation İn Rabbits

Yazar Adı :

 Kurtdede Arif, Karaer Kadri Zafer, Acar Abuzer, Güzel Murat, Cıngı Cenker Çağrı, Ural Kerem

Dergi Adı :

 Veterinary Dermatology

Özgün Makale

 


2007, 2

Makale Adı :

 Bacterial Colonization Of İntravenous Catheters İn Healthy Dogs

Yazar Adı :

 Kalinbacak A. , Karakurum M. C. , Ciftci A. , Guzel M. , Cingi C. C. , Kirmizigul A. H.

Dergi Adı :

 Indıan Veterınary Journal

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Seroprevalance Of Toxoplasmosis And Babesiosis İn Shami Goats

Yazar Adı :

 Guzel Murat , Yaman Mehmet , Babur Cahit , Duzgun Ali , Yagci Sukran , Kilic Selcuk

Dergi Adı :

 Indıan Veterınary Journal

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of İvermectin Tablets İn The Treatment Of Generalized Caninedemodicosis

Yazar Adı :

 Karakurum Mehmet Çağrı, Ural Kerem, Cıngı Cenker Çağrı, Haydardedeoğlu Ali Evren, Mehmet Kazım Börkü, Güzel Murat

Dergi Adı :

 Revue De Medecıne Veterınaıre

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Drug Induced Eruption Resulted İn Pododermatitis After Treatment With Ivermectin Plus Clorsulone İn A Kitten

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Vet. Cer. Derg.

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Bir Köpekte Safra Kesesi Taşı Ve Ursodeoksikolik Asit İle Sağaltımı

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Vet. Bilim. Derg.,

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Mitomycin-C-Loaded Alginate Carriers For Bladder Cancer Chemotherapy: In Vivo Studies

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Acar Abuzer

Dergi Adı :

 Journal Of Bioactive And Compatible Polymers

Özgün Makale

 


2006, 7

Makale Adı :

 Serodiagnosis Of Bovine Neosporosis With Immunocomb Assay İn Ankara Region

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Solunum Sistemi İle İlgili Klinik Belirtiler Gösteren Şami Keçilerinde Shami Goat Damascus Dışkı Yoklaması Sonuçları

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Türk. Parazitol. Derg

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Incidence Of Failure Of İmmune Passive Transfer Fpt İn Thoroughbredfoals Interest Of A Rapid Diagnosis For Fpt

Yazar Adı :

 Kalinbacak A , Guzel M , Altintas I

Dergi Adı :

 Revue De Medecıne Veterınaıre

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Bir Kopekte Yüksek Dozda Aspirine Bağlı Hematemeziz

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Kafkas. Univ. Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Bir Köpekte Kalsiyum Okzalat Kristalüri Sinin Potasyum Sitrat Ve Vitamin B6 İle Sağaltımı

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Mast Cells İn The Dog Skin Distribution Density Heterogeneity And İnfluence Of Fixation Techniques

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Effect Of Early Feed Restriction On Ascites İnduced By Cold Temperatures And Growth Performance İn Broilers

Yazar Adı :

 Aktaş Mustafa Sinan, Bölükbaşı Aktaş Şaziye Canan, Güzel Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Applıed Anımal Research

Özgün Makale

 

2004, 10

Makale Adı :

 Effects Of Anti İnflammatory And İmmunosuppressive Doses Of Prednisoloneon Serum Triiodothyronine Thyroxine And Free Thyroxine Concentrationsand Thyroid Morphology İn The Dog

Yazar Adı :

 Kurtdede A. , Asti R. N. , Sel T. , Kurtdede N. , Karagul H. , Atalay O. , Guzel M.

Dergi Adı :

 Revue De Medecıne Veterınaıre

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Bir Kedide İdiopatik Hepatik Lipidozis

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Kafkas Uni. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Bir Köpekte Nazal Aspergillozis Ve Sağaltımda Flukonazol Kullanım

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Kronik Erlikiozis Li Bir Köpekte Renal Yetmezlik Olgusu

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg.,

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Ultrasonogram Of The Hydatid Cyst İn The Liver Of A Cow

Yazar Adı :

 Kalinbacak A , Ozkanlar Y , Kirmizigul Ah , Pekkaya S , Guzel M

Dergi Adı :

 Indıan Veterınary Journal

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Pyloric Ulceration İn A Dog

Yazar Adı :

 Borku Mk , Ozkanlar Y , Guzel M , Ural K , Kibar M

Dergi Adı :

 Indıan Veterınary Journal

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 İki Köpekte İleri Evrede Multisentrik Non Hodgkin S Lenfoma

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Vet. Cerr. Derg.,

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Kedilerde Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kan Nitrik Oksit Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Kennel Cough Syndrome Of Dogs Observed İn Ankara Province

Yazar Adı :

 Durgut R , Borku Mk , Ozkok S , Pekkaya S , Guzel M , Ozkanlar Ye

Dergi Adı :

 Indıan Veterınary Journal

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Bir Ankara Kedisinde Yağlı Kuyruk Sendromu Stud Tail

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Dergi Adı :

 Vet. Cerr. Derg.,

Özgün Makale

 

2001

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Serological investigation of Q fever in Anatolian buffaloes

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Tütüncü Mehmet, Güzel Murat, Sezener Merve Gizem, Çiftci Alper, Kılıçoğlu Yunus, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 5th International Vet-Istanbul Group Congress, Days of Veterinary Medicine 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Serological investigation of Q fever in Anatolian buffaloes

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Tütüncü Mehmet, Güzel Murat, Sezener Merve Gizem, Çiftci Alper, Kılıçoğlu Yunus, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 5th International Vet-Istanbul Group Congress, Days of Veterinary Medicine 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Serological Investigation of Q Fever In Anatolian Buffaloes.

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Tütüncü Mehmet, Güzel Murat, Sezener Merve Gizem, Çiftci Alper, Kılıçoğlu Yunus, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 5th International Group Congress”Vet-Istanbul Group”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Serological Investigation of Q Fever In Anatolian Buffaloes

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Tütüncü Mehmet, Güzel Murat, Sezener Merve Gizem, Çiftci Alper, Kılıçoğlu Yunus, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 5th International Group Congress”Vet-Istanbul Group

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 DOĞAL YOLLA OLUŞAN KANİN VİSERAL LEİSHMANİASİS HASTALIĞINDA OKSİDATİF DURUM VE İMMUN YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar Adı :

 Kontaş Aşkar Tünay, Aşkar Şinasi, Büyükleblebici Olga, Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI ERDEMLİ SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 A CASE REPORT OF INFECTIOUS KERATOCONJUNCTIVITIS IN CHIOS SHEEP FARM

Yazar Adı :

 Sezener Merve Gizem, Özcan Ümit, Akgöz Serhan, Ergüden Volkan Enes, Güzel Murat, Gülhan Timur

Etkinlik Adı :

 I.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMALARKONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 Kanin Babesiosis ve Ehrlichiosis de Kanin Cystatin C Seviyeleri ile Renal Fonksiyonların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 11.Veteriner İç Hastalıkları kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 06

Bildiri Adı :

 Doğal yolla oluşan kanin viseral leishmaniasis hastaliğinda oksidatif durum ve immun yanıtın değerlendirilmesi.

Yazar Adı :

 Kontaş Aşkar Tünay, Aşkar Şinasi, Büyükleblebici Olga, Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 International Erdemli Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 A Case Of Urethral Obstructıon And Hydronephrosıs Caused By A Cystıc Urachal Remnant In A Calf

Yazar Adı :

 Özcan Ümit, Küllük Emre, Nisbet Hatice Özlem, Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 2.Uluslararası-13 Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Ultrasonographic Diagnosis in Cattle with Abdominal Distension

Yazar Adı :

 Özcan Ümit, Güzel Murat, Tütüncü Mehmet

Etkinlik Adı :

 2.Uluslararası-13 Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Effect of bromosulfophtalein on serum GSH PX SOD Activity and ceruloplasmin level in postpartum period dairy cows

Yazar Adı :

 Çenesiz Sena, Çiftci Gülay, Yarım Gül Fatma, Sağkan Öztürk Aliye, Kabu Mustafa, Cıngı Cenker Çağrı, Çenesiz Metin, Güzel Murat, Kazak Filiz

Etkinlik Adı :

 II International VET İstanbul Group Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 12

Bildiri Adı :

 Determination of serum total antioxidant capacity nitric oxide some acute phase proteins and antioxidant enzyme levels in dogs with Ehrlichiosis

Yazar Adı :

 Çiftci Gülay, Çenesiz Sena, Ural Kerem, Aysul Nuran, Yarım Gül Fatma, Güzel Murat, Pekmezci Didem, Çenesiz Metin, Kazak Filiz

Etkinlik Adı :

 II International VETIstanbul Group Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 İnvestigation of acute phase reactions and antioxidant capacity in calves incected witrhj cryptosporidium parvum

Yazar Adı :

 Çenesiz Metin, Sağkan Öztürk Aliye, Çenesiz Sena, Yarım Gül Fatma, Çiftci Gülay, Özdemir Ramazan, Güzel Murat, Kazak Filiz

Etkinlik Adı :

 II International VET İstanbul Group Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 İnvestigation of serum ceruloplasmin level and GSH PX ADA activitres in saanen goats with gastrointestşinal nematode infection

Yazar Adı :

 Çenesiz Sena, Çiftci Gülay, Yarım Gül Fatma, Sağkan Öztürk Aliye, Özdemir Ramazan, Çenesiz Metin, Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 II International VET İstanbul Group Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 The investigation of the effects of cholesterol and Lactobacillus acidophilus on some biochemical parameters in rats

Yazar Adı :

 Çiftci Gülay, Özcan Ümit, Onuk Burcu, Güzel Murat, Çenesiz Metin, Çiftci Alper

Etkinlik Adı :

 7th International Veterinary Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Nasal Malignant Lymphoma In a Cat

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 29th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 10th European Congress, FECAVA, 7th Hellenic Congress, HVMS,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Prevalence and toxinotyping of Clostridium perfringens in small ruminants with suspected enterotoxemia in Samsun Province Northern Turkey

Yazar Adı :

 Tütüncü Mehmet, Kılıçoğlu Yunus, Güzel Murat, Pekmezci Didem, Sağlam Gülbin, Gülhan Timur

Etkinlik Adı :

 XXVI International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Viseral Leishmaniosisli Köpeklerde Oksidatif Stres ve Adenosine Deaminase Aktivitesindeki Değişiklikler

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hatay İlinde Köpeklerde Viseral Leishmaniosis Prevalans

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hatay Yöresi Köpeklerinde Dirofilaria immitis in Yaygınlığı

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Doramektin Zehirlenmesinin İntravenöz Lipid Emülsiyonu ile Tedavisi: Beş Amerikan Pitbull Terrier Yavrusu

Yazar Adı :

 Özcan Ümit, Esin Çağatay, Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası-13. Ulusal VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Solunum Sistemi Hastalıklı Buzağıların Sağaltımında Tulathromycin e ilaveten Diclofenac Sodium ve Flunixin Meglumin in Klinik Etkinliğ

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Köpeklerde Generalize Demodikozis Sağaltımında İvermektin in Oral Etkinliği

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner İç hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Seropositivity of Mycobacterium paratuberculosis in cattle with chronic diarrhea in Northern Turkey

Yazar Adı :

 Tütüncü Mehmet, Kılıçoğlu Yunus, Güzel Murat, Pekmezci Didem

Etkinlik Adı :

 XXVI International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Efficacy of amitraz plus inactivated Parapoxvirus ovis in the treatment of canine generalized demodicosis

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Pekmezci Gökmen Zafer, Güzel Murat, Çenesiz Sena, Gürler Ali Tümay

Etkinlik Adı :

 49th European Veterinary Conference, Voorjaarsdagen,

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination Of Serum Total Antioxidant Capacity Lipid Peroxidation And Protein Profiles In Dogs Naturally Infected With Ehrlichia Canis

Yazar Adı :

 Çiftci Gülay, Çenesiz Sena, Pekmezci Didem, Güzel Murat, Ural Kerem, Aysul Nuran, Kazak Filiz, Çenesiz Metin

Etkinlik Adı :

 International VETistanbul Group Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Successful treatment of Sarcoptes scabiei var. vulpes infestation in a Turkish red fox (Vulpes vulpes)

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Pekmezci Gökmen Zafer, Nisbet Hatice Özlem, Pekmezci Didem

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Evaluation of Serum CystatinC Concentrations in Dogs Infected with Dirofilaria immitis

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Güzel Murat, Yıldırım Alparslan, Çiftci Gülay, Pekmezci Gökmen Zafer, Tütüncü Mehmet, İnci Abdullah

Etkinlik Adı :

 49th European Veterinary Conference, Voorjaarsdagen

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 An Investigation of Equine Herpesvirus 1 EHV 1 and Equine Herpesvirus 4 EHV 4 Infectıons in Some Equidae Species

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 10th International Congress of World Equine Veterinary Association

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Efficacy of Topical Administration of Selamectin for Treatment of Naturally Occurring Psoroptic and Sarcoptic Mite Infestation in Rabbits

Yazar Adı :

 Güzel Murat

Etkinlik Adı :

 29th World Small Animal Veterinary Congress- WSAVA, 10th European Congress FECAVA, 7th Hellenic Congress, HVMS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Assessment of Renal Function Using Canine Cystatin C Levels In Canine Babesiosis And Ehrlichiosis

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Ural Kerem, Aysul Nuran, Güzel Murat, Çiftci Gülay

Etkinlik Adı :

 49th European Veterinary Conference, Voorjaarsdagen

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Anadolu mandalarında Q fever hastalığının serolojik olarak araştırılması

Proje Konusu :

 Anadolu mandası Q fever serolojik teşhis

01.06.2017

 

22.03.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 03

Proje Adı :

 Theileriosis ve Anaplazmosis li Sığırlarda Oksidatif Stresin Ortaya Konulması

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Hatay Yöresinde EHV 1 ve EHV 4 Enfeksiyonlarının Seroprevalansının Araştırılması

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Sağlıklı Köpeklerde Antiinflamatorik ve İmmunsupresif Dozlarda Verilen Prednisolone un Serum T3 T4 Serbest T4 Değerlerine ve Tiroid Morfolojisine Etkileri

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kangal Köpeğinde Kan Grupları Dağılımı

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Sığırların Solunum Sistemi Hastalıkları

Yazar Adı :

 Güzel Murat, Tütüncü Mehmet

Yayınevi :

 Türkiye Klinikleri

Ulusal

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

21.08.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Küçük Hayvan İç Hastalıkları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-03 10:52:10

 

2014-02-03 10:52:10

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Uygulamalar Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-03 10:51:48

 

2014-02-03 10:51:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Klinik Uygulamalar Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-03 10:51:42

 

2014-02-03 10:51:42

 

2010-2011

Ders Adı :

 Klinik Uygulamalar Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-03 10:51:48

 

2014-02-03 10:51:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Uygulamalar Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-03 10:51:42

 

2014-02-03 10:51:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Uygulamamr Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-03 10:51:16

 

2014-02-03 10:51:16

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Uygulamamr Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-03 10:51:22

 

2014-02-03 10:51:22

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Uygulamamr Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-03 10:51:16

 

2014-02-03 10:51:16

 

2010-2011

Ders Adı :

 Klinik Uygulamamr Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-03 10:51:22

 

2014-02-03 10:51:22

 

2013-2014

Ders Adı :

 Klinik Uygulamamlar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-03 10:51:04

 

2014-02-03 10:51:04

 

2010-2011

Ders Adı :

 Klinik Uygulamamlar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-03 10:51:04

 

2014-02-03 10:51:04

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Uygulamamlar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-03 10:50:58

 

2014-02-03 10:50:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Klinik Uygulamamlar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-03 10:51:04

 

2014-02-03 10:51:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Muayene Yönetemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-03 10:50:37

 

2014-02-03 10:50:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Klinik Muayene Yönetemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-03 10:50:42

 

2014-02-03 10:50:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Klinik Muayene Yönetemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-03 10:50:37

 

2014-02-03 10:50:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Büyüh Hayvan İç Hastalıklar

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-03 10:50:13

 

2014-02-03 10:50:13

 

2012-2013

Ders Adı :

 Büyüh Hayvan İç Hastalıklar

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-03 10:50:13

 

2014-02-03 10:50:13

 

2013-2014

2019
 • 2018

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2018

  Başhekim

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

 • 2016
  - 2018

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

 • 2015

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Hastalıklar Ve Klinik Bilimleri Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2011

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2011

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2015

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Hastalıklar Ve Klinik Bilimleri Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2010

  Doçent

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2010

  Anabilim Dalı Başkanı

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2004
  - 2010

  Yardımcı Doçent

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2001
  - 2004

  Araştırma Görevlisi

  Mustafa Kemal Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2001

  Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET313 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Klinik Muayene Yöntemleri-I 7 3. dolaşım sistemi muayenesi.pdf
VET313 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Klinik Muayene Yöntemleri-I 7 dolaşım sistemi muaynesi.mp4
VET313 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Klinik Muayene Yöntemleri-I 7 dolaşım sistemimuayenesi 2.mp4
VET313 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Klinik Muayene Yöntemleri-I 8 ekg-eko.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET410 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II 1 Rum. Met. Hast.-MG.pdf
VET410 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II 5 Iz Elm. Vit-MG.pdf
VET410 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II 8 Sığırlarda hemopoitik sistem hasalıkları MG.pdf
VET410 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II 12 Rum. Deri Hast. MG.pdf
VET410 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II 15 Rum. Sinir Sist. Hast MG.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET414 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Klinik Uygulama-II 1 KU.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 4 ön mide .pdf
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 5 abomazum.pdf
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 8 4. buzağı.pdf
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 8 Büyük Hayvan I ders 5.mp4
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 8 Büyük Hayvan I ders 6.mp4
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 10 4. karaciğer.pdf
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 10 Büyük hayvan I 1. ders.mp4
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 10 Büyük Hayvan I 2.ders.mp4
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 10 Büyükhayvan I 3. ders.mp4
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 10 Büyük Hayvan I 4.ders.mp4
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 11 karaciğer hastalıkları k. turgut.pdf
VET413 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Büyük Hayvan İç Hastalıkları-I 12 solunum sitemi hastalıkları+++.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET417 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Klinik Uygulama-I 1 KU.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET509 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Klinik Uygulama-III 1 KU.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VİÇ734 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik İç Hastalıkları, Evcil Hayvanlarda Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları 1 metabolizma hastalıkları mg.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VİÇ736 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik İç Hastalıkları, Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 1 üriner sistem hastalıkları.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VİÇ616 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik İç Hastalıkları, Çiftlik Hayvanlarında Metabolik ve Beslenme Hastalıkları 1 metabolizma hastalıkları mg.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr