Doktor Öğretim Üyesi Mustafa MORTAŞİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: mustafa.mortas@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000000203167768
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Anahtar Kelimeler Gıda Kimyası
Gıda Teknolojileri
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ege Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi, 2018 -
Araştırma Görevlisi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 - 2016
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Optimization Of Extraction Parameters By Response Surface Methodology İn Handling Tea Extract From Fibrous Tea Waste

Yazar Adı :

 Mortaş Mustafa, Awad Nour

Dergi Adı :

 European Journal Of Science And Technology

Özgün Makale

 


2020, 12

Makale Adı :

 A Novel Spectrophotometric Method Based On Seliwanoff Test To Determine 5-(Hydroxymethyl) Furfural (Hmf) İn Honey: Development, İn House Validation And Application

Yazar Adı :

 Beşir Ayşegül, Yazıcı Fehmi, Mortaş Mustafa, Gül Osman

Dergi Adı :

 Lwt

Özgün Makale

 


2020, 11

Makale Adı :

 Rapid Detection Of Milk Fat Adulteration İn Yoghurts Using Near And Mid-İnfrared Spectroscopy

Yazar Adı :

 Temizkan Rıza, Can Aygül, Doğan Muhammed Ali, Mortaş Mustafa, Ayvaz Hüseyin

Dergi Adı :

 Internatıonal Daıry Journal

Özgün Makale

 


2020, 11

Makale Adı :

 Near- And Mid-İnfrared Determination Of Some Quality Parameters Of Cheese Manufactured From The Mixture Of Different Milk Species

Yazar Adı :

 Ayvaz Hüseyin, Mortaş Mustafa, Dogan Muhammed Ali, Atan Mustafa, Tiryaki Yildiz Gülgün, Karagul Yuceer Yonca

Dergi Adı :

 Journal Of Food Scıence And Technology-Mysore

Özgün Makale

 


2020, 10

Makale Adı :

 Effect Of Thermal Treatment On Microbiological, Physicochemical And Structural Properties Of High Pressure Homogenised Hazelnut Beverage

Yazar Adı :

 Atalar İlyas, Gül Osman, Mortaş Mustafa, Gul L B, Sarıcaoğlu Furkan Türker, Yazıcı Fehmi

Dergi Adı :

 Quality Assurance And Safety Of Crops Foods

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 Rheological, Textural, Colour And Sensorial Properties Of Kefir Produced With Buffalo Milk Using Kefir Grains And Starter Culture: A Comparison With Cows’ Milk Kefir

Yazar Adı :

 Gül Osman, Atalar İlyas, Mortaş Mustafa, Dervişoğlu Muhammet

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Daıry Technology

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Application Of Topsıs Methodology To Determine Optimum Hazelnut Cake Concentration And High Pressure Homogenization Condition For Hazelnut Milk Production Based On Physicochemical, Structural And Sensory Properties

Yazar Adı :

 Gül Osman, Atalar İlyas, Mortaş Mustafa, Sarıcaoğlu Furkan Türker, Yazıcı Fehmi

Dergi Adı :

 Journal Of Food Measurement And Characterization

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Effect Of High Pressure Homogenization (Hph) On Microstructure And Rheological Properties Of Hazelnut Milk

Yazar Adı :

 Gül Osman, Sarıcaoğlu Furkan Türker, Mortaş Mustafa, Atalar İlyas, Yazıcı Fehmi

Dergi Adı :

 Innovative Food Science Emerging Technologies

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Color, Lipid Oxidation And Microbial Quality İn Meatballs Formulated With Bee Pollen During Frozen Storage

Yazar Adı :

 Turhan Sadettin, Sarıcaoğlu Furkan Türker, Mortaş Mustafa, Yazıcı Fehmi, Gençcelep Hüseyin

Dergi Adı :

 Journal Of Food Processing And Preservation

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Effect Of Brewing Process And Sugar Content On 5-Hydroxymethylfurfural And Related Substances From Turkish Coffee

Yazar Adı :

 Mortaş Mustafa, Gül Osman, Yazıcı Fehmi, Dervişoğlu Muhammet

Dergi Adı :

 International Journal Of Food Properties

Özgün Makale

 


2017, 5

Makale Adı :

 Furfural Contents And Some Physical And Chemical Properties Of Raisins

Yazar Adı :

 Gül Osman, Mortaş Mustafa, Dervişoğlu Muhammet, Er Mehtap, Atalar İlyas, Atmaca Melike

Dergi Adı :

 Academic Food Journal

Özgün Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 Improving The Screening Of Potato Breeding Lines For Specific Nutritional Traits Using Portable Mid-İnfrared Spectroscopy And Multivariate Analysis

Yazar Adı :

 Ayvaz Hüseyin, Bozdoğan Adnan, Guisti M Monica, Mortaş Mustafa, Gomez Rene, Rodriguez Saona Luis E

Dergi Adı :

 Food Chemıstry

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Manufacture And Characterization Of Kefir Made From Cow And Buffalo Milk Using Kefir Grain And Starter Culture

Yazar Adı :

 Gül Osman, Mortaş Mustafa, Atalar İlyas, Dervişoğlu Muhammet, Kahyaoğlu Talip

Dergi Adı :

 Journal Of Dairy Science

Özgün Makale

 


2015, 3

Makale Adı :

 Evaluation Of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons İn Circassian Cheese By High Performance Liquid Chromatography With Fluorescence Detection

Yazar Adı :

 Gül Osman, Dervişoğlu Muhammet, Mortaş Mustafa, Aydemir Oğuz, İlhan Dinçer Eda, Akşehir Kübra

Dergi Adı :

 Journal Of Food Composition And Analysis

Özgün Makale

 


2015, 2

Makale Adı :

 Evaluation Of The Nutritional And Storage Quality Of Meatballs Formulated With Bee Pollen

Yazar Adı :

 Turhan Sadettin, Yazıcı Fehmi, Sarıcaoğlu Furkan Türker, Mortaş Mustafa, Gençcelep Hüseyin

Dergi Adı :

 Korean Journal For Food Science Of Animal Resources

Özgün Makale

 


2014, 8

Makale Adı :

 New Approaches To Determination Of Hmf

Yazar Adı :

 Oral Rasim Alper, Mortaş Mustafa, Doğan Mahmut, Sarıoğlu Kemal, Yazıcı Fehmi

Dergi Adı :

 Food Chemıstry

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Application Of Ultrasound Technology At Honey

Yazar Adı :

 Mortaş Mustafa, Yazıcı Fehmi

Dergi Adı :

 Meliffera

Derleme Makale

 


2013, 6

Makale Adı :

 The Consumption Preferences Of Milk And Dairy Products Of Undergraduate Students

Yazar Adı :

 Mortaş Mustafa, Yazıcı Fehmi

Dergi Adı :

 Journal Of Food Science And Engineering

Özgün Makale

 

2012, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Food inovation

Yazar Adı :

 Mortaş Mustafa

Etkinlik Adı :

 2nd food inovation

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Effect of low and high temperature on the properties of hazelnut milk obtained from hazelnut cake

Yazar Adı :

 Atalar İlyas, Gül Osman, Mortaş Mustafa, Yazıcı Fehmi

Etkinlik Adı :

 The 4th International Symposium on Traditional Foods From Adriaticto Caucasus

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Investigating the effect of fortification hazelnut milk on the physicochemical, microbiological and sensory properties of yoghurt-like product

Yazar Adı :

 Gül Osman, Atalar İlyas, Sarıcaoğlu Furkan Türker, Mortaş Mustafa, Gül Latife Betül, Yazıcı Fehmi

Etkinlik Adı :

 The 4th International Symposium on Traditional Foods From Adriaticto Caucasus

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Hazelnut Milk From Hazelnut Cake and Development of Hazelnut Milk-based Dairy Products

Yazar Adı :

 Gül Osman, Atalar İlyas, Mortaş Mustafa, Sarıcaoğlu Furkan Türker, Kurt Abdullah, Yazıcı Fehmi

Etkinlik Adı :

 IX. International Congress on Hazelnut

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Hazelnut Milk From Hazelnut Cake and Development of HazelnutMilk-based Dairy Products

Yazar Adı :

 Gül Osman, Atalar İlyas, Mortaş Mustafa, Sarıcaoğlu Furkan Türker, Kurt Abdullah, Yazıcı Fehmi

Etkinlik Adı :

 IX. International Congress on Hazelnut

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Evaluation of Colour Lipid Oxidation and Microbial Quality in Akçaabat Meatballs Formulated with Bee Pollen during Frozen Storage

Yazar Adı :

 Turhan Sadettin, Sarıcaoğlu Furkan Türker, Mortaş Mustafa, Yazıcı Fehmi, Gençcelep Hüseyin

Etkinlik Adı :

 The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Evaluation of the Nutritional and Storage Quality of Akçaabat Meatballs Formulated with Bee Pollen

Yazar Adı :

 Turhan Sadettin, Yazıcı Fehmi, Sarıcaoğlu Furkan Türker, Mortaş Mustafa, Gençcelep Hüseyin

Etkinlik Adı :

 The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bilgi Yıl, Ay

Patent Adı :

 Fındık Sütü.

Başvuru Sahipleri :

 Mustafa Mortaş, Osman Gül, Fehmi Yazıcı, İlyas Atalar, Muhammet Dervişoğlu

Buluş Sahipleri :

 Mustafa Mortaş, Osman Gül, Fehmi Yazıcı, İlyas Atalar, Muhammet Dervişoğlu

2017

 

2013/08133

 

SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY

 

Ulusal

2017

Patent Adı :

 Furfural Belirteci.

Başvuru Sahipleri :

 Mustafa Mortaş, Osman Gül, Fehmi Yazıcı

Buluş Sahipleri :

 Mustafa Mortaş, Osman Gül, Fehmi Yazıcı

2016

 

2014/01009

 

SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY

 

Ulusal

2016

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 OMÜ TTO Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Proje Konusu :

 OMÜ TTO nun kurumsal yapısının oluşturulması ve faaliyetlerin geliştirilmesi projesidir

01.01.2018

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 01

Proje Adı :

 Bal ve Fındık İçerikli Yeni Bir Ürünün Raf Ömrünün Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Firmanın formülasyon ve raf ömrü noktasındaki sorunlarına proje kapsamında çözüm bulunmuştur. Ürün marketlerde satılmak hatta ihraç edilmektedir.

01.10.2012

 

31.03.2014

 

Araştırmacı

 

Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 03

Proje Adı :

 Fındık Sütü Üretimi için Proses Optimizasyonu

Proje Konusu :

 Benzer Destek Projesi

15.03.2016

 

29.11.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 Standardize Fındık Sütü Üretimi ve Yoğurt Üretiminde Kullanımı

Proje Konusu :

 Araştırma Projesi

15.11.2014

 

15.02.2017

 

Bursiyer

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2017, 02

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Fındık ve yer fıstığı esaslı kuru meyve katkılı yeni ürün geliştirilmesi

Yazar :

 Fatma Rabia AKÇATEMİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Gmb-Mühendislik Ekonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-17 14:06:38

 

2018-12-17 14:06:38

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gmb-Akışkanlar Mekaniği

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-17 14:06:19

 

2018-12-17 14:05:57

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gmb 307 Temel İşlemler I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-17 14:05:13

 

2018-12-17 14:05:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gmb 211 Termodinamik

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-12-17 14:04:32

 

2018-12-17 14:04:32

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gmb 211 Termodinamik

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-12-17 14:04:32

 

2018-12-17 14:04:32

 

2018-2019

2019
 • 2018

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Gıda Mühendisliği Bölümü

  Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 2017

  Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.ş.

  Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü

  Tübitak 1601 Projesi Kapsamında Tto Ya Görevlendirilmiş Olup Tto Nun 5 Modülde Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Sağlamaktadır.

 • 2009
  - 2016

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2007
  - 2008

  Divan Pastacılık Gıda San.tic.ltd.şti

  Üretim Müdürü

  Ürün Üretim Planlama Ve Kalite Kontrol Sorumlusu

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 1 1_Genel birim çevirme ve akışkanlar mekaniği ilkelerinin anlatılması.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 1 Akışkanlar mekaniği_1.mp4
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 2 2_akıskanlar mekanigi.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 2 akışkanlar mekaniği_2.mp4
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 3 3_akıskanlar mekanigi.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 3 akışkanlar mekaniğ_3.mp4
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 4 4_akıskanlar mekanigi.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 4 akışkanlar mekaniğ_4.mp4
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 5 5_akıskanlar mekanigi.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 5 akışkanlar mekaniğ_5.mp4
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 6 6_akıskanlar mekanigi.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 6 akışkanlar mekaniğ_6.mp4
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 7 7_akıskanlar mekanigi.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 7 akışkanlar mekaniğ_7.mp4
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 8 8_akıskanlar mekanigi.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 8 akışkanlar mekaniğ_8.mp4
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 10 10_akıskanlar mekanigi_2_.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 11 11_akıskanlar mekanigi.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 12 12_akıskanlar mekanigi.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 13 13_akıskanlar mekanigi.pdf
GMB209 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği 14 14_akıskanlar mekanigi.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 1 termodinamik_1.mp4
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 1 giriş ve birimler.png
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 2 termodinamik_2.mp4
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 2 gaz özellikleri ve basınç.png
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 3 termodinamik_3.mp4
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 3 İDEAL GAZ ÖZELLİKLERİ.pdf
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 4 ENERJİ TÜRLERİ.pdf
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 4 termodinamik_4.mp4
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 5 TERMODİNAMİK TERMİNOLOJİSİ VE SÜRECİ.pdf
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 5 termodinamik_5.mp4
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 6 TERMODİNAMİK 1.pdf
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 6 termodinamik_6.mp4
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 7 TERMODİNAMİK 1.pdf
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 7 termodinamik_7.mp4
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 8 TERMODİNAMİK II.pdf
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 8 termodinamik_8.mp4
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 9 ARASINAV.pdf
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 10 GAZ GÜÇ ÇEVRİMLERİ.pdf
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 10 termodinamik_10.mp4
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 11 https://www.youtube.com/watch?v=2UL29-YnRJc&list=PL03Dq53IzfzPcNHs68xuaoXCaKpXeJUkR
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 11 SAF MADDE.pdf
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 12 https://www.youtube.com/watch?v=-qzNCundmxk
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 12 ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA ÇEVRİMİ.pdf
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 13 KİMYASAL TEPKİMELER.pdf
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 13 https://www.youtube.com/watch?v=hrCOeYSfd7Q
GMB211 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Termodinamik 14 FİNAL SINAVI.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 1 ISI VE KÜTLE AKTARIMI.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 1 https://www.youtube.com/watch?v=Td2MwUelkgM
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 2 ISI VE KÜTLE AKTARIMI PRENSİPLERİ.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 2 https://www.youtube.com/watch?v=JEemWlshaww
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 3 ISI AKTARIM YOLLARI.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 3 https://www.youtube.com/watch?v=Tg4Ft79Rk0g
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 4 ISI AKTARIMINA GİRİŞ.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 4 https://www.youtube.com/watch?v=DSEO0MrnIwg
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 5 ISI AKTARIM KATSAYISI.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 5 https://www.youtube.com/watch?v=DSEO0MrnIwg
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 6 https://www.youtube.com/watch?v=YokMW9IJ7PE
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 6 ISI YAYILIM KATSAYISI.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 7 ARASINAV.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 8 DÜZLEMSEL DUVARDA ISI İLETİMİ.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 8 https://www.youtube.com/watch?v=45jCuRTLXZ0
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 9 https://www.youtube.com/watch?v=D6Ckbzd278Y
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 9 SİLİNDİRİK EKSENLERDE ISI YAYILIMI.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 10 KÜRESEL EKSENLERDE ISI YAYILIMI.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 10 https://www.youtube.com/watch?v=4sy8vB2l7R4
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 11 ISI VE BAŞLANGIÇ KOŞULLARI.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 12 BİR BOYUTLU ISI AKTARIMI.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 13 FİCK YASASI.pdf
GMB218 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isı ve Kütle Aktarımı 14 ARASINAV.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 1 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 2 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 3 FİNANSAL OKURYAZARLIK.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 4 MALİYETLER.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 5 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE AR-GE MALİYETLERİ.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 6 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE AR-GE MALİYETLERİ.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 7 ARASINAV.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 8 YATIRIM UNSURLARI.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 9 YATIRIM UNSURLARI.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 10 YATIRIM UNSURLARI.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 11 BAŞABAŞ FAKTÖRLERİ.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 12 BAŞABAŞ FAKTÖRLERİ.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 13 BAŞABAŞ FAKTÖRLERİ.pdf
GMB351 Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 14 FİNAL SINAVI.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr