İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: mustafa.saglam@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-7564-5079
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Anahtar Kelimeler Toprak Fiziği
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Doktora Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Ziraat Fakültesi, 2016 -
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 2010 - 2016
Öğretim Görevlisi (Dr) Ziraat Fakültesi, 2008 - 2010
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 2001 - 2008
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1998 - 2001
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Biyoplastiklerin Biyodegradasyonu

Yazar Adı :

 Köksal Özge, Aydın Er Bilge, Ardalı Yüksel, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Derleme Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Modeling The Effect Of Biodegradable Paper And Plastic Mulch On Soil Moisture Dynamics

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Sıntım Henry Y, Bary Andy I, Mıles Carol A, Ghımıre Shuresh, Inglıs Debra A, Flury Markus

Dergi Adı :

 Agricultural Water Management

Özgün Makale

 

2017, 8

Makale Adı :

 Geostatistical Approach To Determine The Effects Of Different Soil Tillage Methods On Penetration Resistance İn A Clayey Soil

Yazar Adı :

 Selvi Kemal Çağatay, Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Inmateh-Agricultural Engineering

Özgün Makale

 

2017, 8

Makale Adı :

 Aluviyal Araziler Üzerinde Oluşmuş Farklı Toprakların Uygun Toprak İşleme Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Gürsoy Esra Fatma, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 2

Makale Adı :

 Mapping And Assessment-Based Modelling Of Soil Fertility Differences İn The Central And Eastern Parts Of The Black Sea Region Using Gıs And Geostatistical Approaches

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Erkoçak Aylin, Türkmen Ferhat

Dergi Adı :

 Arabian Journal Of Geosciences

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Spatial Variability Of Soil Penetration Resistance İn An Alluvial Delta Plain Under Different Land Uses İn Middle Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Archives Of Agronomy And Soil Science

Özgün Makale

 


2016, 5

Makale Adı :

 Determination Of Land Suitability Site For Some Forage Legumes Using Multi Criteria Assessment And Geostatistical Approach

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Demirağ Turan İnci

Dergi Adı :

 Ponte International Scientific Researches Journal

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Assessment Of Horizantal And Vertical Variabilities Of Soil Quality İndex Using Multivariate Statistics And Geostatistical Methods

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Saygın Fikret

Dergi Adı :

 Communication İn Soil Science And Plant Analysis

Özgün Makale

 


2015, 7

Makale Adı :

 Applications Of Factor Analysis And Geographical İnformation Systems For Precision Agriculture Over Alluvial Lands

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Arslan Hakan, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Fresenius Environmental Bulletin

Özgün Makale

 

2015, 7

Makale Adı :

 Evaluation Of The Physicochemical Properties Of Alluvial And Colluvial Soils Formed Under Ustic Moisture Regime Using Multivariate Geostatistical Techniques

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Archives Of Agronomy And Soil Science

Özgün Makale

 


2015, 7

Makale Adı :

 Effects Of Soil Types And Land Use Land Cover On Soil Organic Carbon Density At Madendere Watershed

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Türkmen Ferhat

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 


2015, 3

Makale Adı :

 Similarity Analysis Of Soils Formed On Limestone Marl Alluvial Parent Material And Different Topography Using Some Physical And Chemical Properties Via Cluster And Multidimensional Scaling Methods

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Environmental Monitoring And Assessment

Özgün Makale

 

2015, 2

Makale Adı :

 Multi Criteria Assessment And Geostatistical Approach For Determination Of Rice Growing Suitability Sites İn Gokırmak Catchement

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Özyazıcı Mehmet Arif, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Paddy And Water Environment

Özgün Makale

 

2015, 2

Makale Adı :

 Affects Of Different Tillage Managements On Soil Physical Quality İn A Clayey Soil

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Selvi Kemal Çağatay, Dengiz Orhan, Gürsoy Esra Fatma

Dergi Adı :

 Environmental Monitoring And Assessment

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Distribution And Evaluation Of Soil Fertility Based On Geostatistical Approach İn Bafra Deltaic Plain

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 9

Makale Adı :

 Faktör Analizi İle Minimum Veri Setinin Oluşturulması Ve Haritalanması Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Özyazıcı Mehmet Arif, Erkoçak Aylin, Türkmen Ferhat

Dergi Adı :

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 8

Makale Adı :

 Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Killi Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Selvi Kemal Çağatay, Gürsoy Fatma Esra, Atasoy Çağla

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 Çay Tarımı Yapılan Topraklara Yönelik Faktör Analizi Ve Jeoistatistik Uygulamaları Rize İli Örneği

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Erkoçak Aylin

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 Mapping And Modelling Of Soil Fertility Change Based On A Geostatistical Approach İn Vertisol Developoed On The Bafra Deltaic Plain

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Sarıoğlu Fatma Esra, Saygın Fikret

Dergi Adı :

 Transactions Of The Royal Society Of South Africa

Özgün Makale

 

2014, 2

Makale Adı :

 Analysis Of The Spatial Variability Of Soil Properties İn Different Physiographic Units

Yazar Adı :

 Öztürk Hasan Sabri, Aydın Gönül, Sağlam Mustafa, Atatanır Levent, Yorulmaz Alper

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 10

Makale Adı :

 Farklı Toprak Oluşumlarında Pedolojik Benzerliklerin Çok Değişkenli İstatistiksel Analizi

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 9

Makale Adı :

 Kimyasal Toprak Kalite Göstergelerinin Faktör Ve Jeoistatistik Analiz Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 8

Makale Adı :

 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler İle Toprak Özelliklerinin Gruplandırılması

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Weathering Rates And Some Physico Chemical Characteristics Of Soils Developed On A Calcic Toposequences

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Özaytekin Hasan Hüseyin, Başkan Oğuz

Dergi Adı :

 Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences

Özgün Makale

 

2013, 2

Makale Adı :

 Entisol Ve İnceptisol Topraklarda Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelâsyon Analizi İle Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 11

Makale Adı :

 Artvin İlinde Yonca Medicago Sativa L Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu Ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 10

Makale Adı :

 Ayaş Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Topraklarında Bazı Besin Elementlerinin Dağılımlarını Belirleyen Faktörler

Yazar Adı :

 Çıkılı Yakup, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 6

Makale Adı :

 Ayaş Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Türkmen Ferhat

Dergi Adı :

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 5

Makale Adı :

 Morphological And Physico Chemical Characteristics And Classification Of Vertisol Developed On Deltaic Plain

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Sarıoğlu Fatma Esra, Saygın Fikret, Atasoy Çağla

Dergi Adı :

 Open Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2012, 5

Makale Adı :

 Determination Of Land Productivity İndex Based On Parametric Approach Using Gıs Technique

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2012, 4

Makale Adı :

 Determination Of Some Soil Phsico-Chemical Characteristics Using Factor Analysis For Soil Tillage İn Vertisol And Entisol

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Selvi Kemal Çağatay, Dengiz Orhan, Gürsoy Fatma Esra

Dergi Adı :

 Inmateh- Agricultural Engineering

Özgün Makale

 

2012, 11

Makale Adı :

 Influence Of Selected Land Use Types And Soil Texture İnteractions On Some Soil Physical Characteristics İn An Alluvial Land

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 International Journal Of Agronomy And Plant Production

Özgün Makale

 

2012, 11

Makale Adı :

 Application Of Geostatistical Methods To Heavy Metals Status İn Çarşamba Plain Soils

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Özyazıcı Mehmet Arif, Kızılkaya Rıdvan

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

2011, 8

Makale Adı :

 Crop Yield And Water Use Efficiency İn Semi Arid Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Çaycı Gökhan, Heng Lee K, Öztürk Hasan Sabri, Sürek Derya, Kütük Ali Cihat, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Soil & Tillage Research

Özgün Makale

 

2009, 5

Makale Adı :

 Microbiological Characteristics Of Soils Contaminated With Heavy Metals

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Aşkın Tayfun, Betül Bayraklı, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 European Of Soil Biology

Özgün Makale

 

2004, 11

Makale Adı :

 Response Of Chıckpea Cicer Arietinum L To Rhizobium Inoculation Nitrogen And Phosphorus Fertilization

Yazar Adı :

 Tüfenkci Şefik, Sağlam Mustafa, Erman Murat

Dergi Adı :

 Bulletin Of Pure & Applied Sciences Section B

Özgün Makale

 

2003, 6

Makale Adı :

 Kireçli Bir Toprakta Yetiştirilen Mısır Bitkisi Zea Mays L Gelişimi Ve Fosfor Alımı Üzerine Hümik Asit Ve Fosfor Uygulamasının Etkisi

Yazar Adı :

 Erdal İbrahim, Bozkurt Mehmet Ali, Çimrin Kerim Mesut, Karaca Siyami, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2000, 12

Makale Adı :

 Kentsel Arıtma Çamuru Ve Humik Asit Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Besin İçeriği Ve Ağır Metal Kapsamına Etkisi

Yazar Adı :

 Bozkurt Mehmet Ali, Erdal İbrahim, Çimrin Kerim Mesut, Karaca Siyami, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2000, 12

Makale Adı :

 Kükürtlü Gübrelemenin Kireçli Bir Toprakta Mısır Bitkisi Zea Mays L Gelişimi Ve Bitki Fosfor Alımına Etkisi

Yazar Adı :

 Erdal İbrahim, Gülser Füsun, Tüfenkci Şefik, Sağlam Mustafa, Karaca Siyami

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2000, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Biodegradable Plastic and Paper Mulch Effects on Soil Moisture Dynamics

Yazar Adı :

 Sıntım Henry Y, Sağlam Mustafa, Bary Andy, Flury Markus

Etkinlik Adı :

 ASA-CSSA-SSSA Annual Meeting, Tampa, FL

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Minimum Data Set Analysis in Hazelnut Areas Using Multivariate Statistics And Geostatistics Methods

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Erkoçak Aylin, Mıhalıkova Marketa

Etkinlik Adı :

 9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2014, 10

Bildiri Adı :

 Prestudies for the Wastewater Reuse in Green Areas

Yazar Adı :

 Fattahi Saba, Sağlam Mustafa, Ardalı Yüksel

Etkinlik Adı :

 International Technological Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 11

Bildiri Adı :

 The Relationship between Heavy Metal Contents and Microbiological Characteristics in Bafra and Çarşamba Plain Soils

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Aşkın Tayfun, Bayraklı Betül, Sağlam Mustafa

Etkinlik Adı :

 International Conference on Sustainable Land Use and Management, Çanakkale, Turkey.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2002, 06

Bildiri Adı :

 Bazalt Ana Materyal Üzerinde Oluşan Toprakların Ayrışma Oranları ve Kil Minerolojisine Farklı Topoğrafik Yapının Etkisi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Tunçay Tülay

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 70. Jeoloji Kurultayı, “Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Soil Microclimate and Degradation of Biodegradable Plastic Mulch

Yazar Adı :

 Sıntım Henry Y, Englısh Marıe, Bary Andy, Schaeffer Sean, Sağlam Mustafa, Flury Markus

Etkinlik Adı :

 ASA-CSSA-SSSA Annual Meeting, Phoenix, AZ, USA

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Spatial Interpretation of RUSLE Soil Erodobility Factor K in Alluvial and Colluvial Soils

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Öztürk Hasan Sabri, Erpul Günay, Erşahin Sabit, Özkan İlhami

Etkinlik Adı :

 College on Soil Physics, International Center for Theoritical Physics, Trieste, Italy

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ayaş Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Bazı Besin Elementi Durumlarının Uzaysal Değişkenliği

Yazar Adı :

 Çıkılı Yakup, Sağlam Mustafa

Etkinlik Adı :

 Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su Sempozyomu, Ankara

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Potansiyel Tarım Arazilerin Belirlenmesine Yönelik TADEM Bilgisayar Modelinin Kullanılması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Saygın Fikret, Sarıoğlu Fatma Esra, Kanar Ekrem

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sammey Tarım İşletmesi Arazilerinin Temel Toprak Özellikleri Sınıflandırılması ve Haritalanması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Sarıoğlu Fatma Esra, Efendiler Abdulmuttalip

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The use of the composted banana plant wastes as a soil amendment material

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Öztürk Hasan Sabri, Özkan İlhami

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, Turkey

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Monitoring and assesment of temporal soil water variability in two course dryland crop rotation systems

Yazar Adı :

 Çaycı Gökhan, Öztürk Hasan Sabri, Heng Lee K, Sürek Derya, Sağlam Mustafa, Kütük Ali Cihat

Etkinlik Adı :

 Agro Environ 2006, Agricultural Constraints in the Soil-Plant-Atmosphere Continuum, Gent, Belgium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Assessing Long Term Effect of Tillage on Some Physical Properties of Alluvial and Colluvial Soils

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Öztürk Hasan Sabri, Erşahin Sabit

Etkinlik Adı :

 Environmental Sustainability of Agricultural Management Systems in an Ever Changing World, VII International AgroEnviron Symposium, Cancun, Mexico

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Spatial variability of soil physical properties in adjacent alluvial and colluvial soils

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Öztürk Hasan Sabri, Erşahin Sabit, Özkan İlhami

Etkinlik Adı :

 International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Site Suitability for Sprinkle Irrigation Based on Parametric Evaluation Approach Using GIS

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Sarıoğlu Fatma Esra

Etkinlik Adı :

 International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, Çeşme-İzmir, TURKEY

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Potential Land Use Assessment in Bafra Çetinkaya District of Samsun by ILSEN Model

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Sarıoğlu Fatma Esra, Saygın Fikret

Etkinlik Adı :

 International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, Çeşme-İzmir, TURKEY

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Distribution of Some Chemical Soil Properties Using Geostatistical Methods in Vertisol

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Sarıoğlu Fatma Esra, Saygın Fikret, Elgin Cemal, Atasoy Çağla

Etkinlik Adı :

 International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, Çeşme-İzmir, TURKEY

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Soil erosion risk assessment with ICONA model in Madendere Watershed

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Türkmen Ferhat, Saygın Fikret, İmamoğlu Ali, Kanar Ekrem, Çakır Murat

Etkinlik Adı :

 9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization”

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizceBildiri Adı :

 Determination of Soil Erodibility State under Different Land Use and Land Cover in Madendere Watershed

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Türkmen Ferhat, Sağlam Mustafa, İmamoğlu Ali, Saygın Fikret, Kanar Ekrem, Akınoğlu Güney

Etkinlik Adı :

 9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization”

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizceBildiri Adı :

 Spatial Variability and Availability of Micronutrients related to Soil Properties under Different Land Uses in Bafra Alluvial Deltaic Plain

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Gürsoy Esra Fatma, Saygın Fikret

Etkinlik Adı :

 9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization”

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizceBilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Maden Dere Havzasında Farklı Erozyon Risk Değerlendirme Modelleri İle Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması ve Karşılaştırılmaları PYO ZRT 1901 13 014

01.10.2013

 

30.09.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 09

Proje Adı :

 Farklı Topografik Pozisyonlarda Yer Alan Bazaltik Ana Materyalin Jeokimyasal Ve Biyolojik Süreçlerin Etkisi Altında Ayrışma Oranları Ve Toprak Oluşumu

01.11.2014

 

01.11.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 11

Proje Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistem Modellemesi Ile Çeltik Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi. Pilot Alan; Bafra Ovası Sol Sahili Fener Köyü

01.04.2012

 

01.04.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 04

Proje Adı :

 Arazi değerlendirme çalışmalarında kullanılan farklı parametrik yöntemlerin karşılaştırılması

01.04.2011

 

01.04.2013

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2013, 04

Proje Adı :

 Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Uygulanan Ağır Bünyeli Bir Toprakta Bazı Fiziksel Toprak Özelliklerinin Uzaysal Dağılımlarının İncelenmesi

01.06.2011

 

01.12.2013

 

Yönetici

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2013, 12

Proje Adı :

 EÜAŞ Afşin Elbistan A ve Afşin Elbistan B Termik Santralleri İşletme Sahaları ve Çevresinin Toprak Jeoloji Jeokimyasal ve Çevre Kirliliği Bakımından İncelenmesi ve Tarımsal Değerleme Çalışmaları

01.03.2008

 

31.12.2008

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2008, 12

Proje Adı :

 Kütahya Seyitömer Termik Santrali Emisyonlarının Çevre Topraklarına Etkisi

01.10.2006

 

30.09.2007

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2007, 09

Proje Adı :

 İç Anadolu Bölgesinde İkili Ekim Nöbeti Sistemlerinde Toprakta Nem Değişimlerinin İzlenmesi

01.09.2005

 

01.03.2008

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2008, 03

Proje Adı :

 Kuru Tarım Alanlarında İkili Ekim Nöbeti Sistemlerinde Toprak Suyundaki Değişimlerin İzlenmesi ve Belirlenmesi

01.10.2003

 

01.04.2007

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2007, 04

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Archieves Of Agronomy And Soil Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Archieves Of Agronomy And Soil Science

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Environmental Earth Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Environmental Earth Science

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Current Advances İn Environmental Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Current Advances İn Environmental Science

 

İngilizce

 

JournalTOCs

 

Yayın Yeri :

 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

Yayın Yeri :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Tarım Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Toprak Su Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Toprak Su Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 
Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Toprak Islahı Ve Düzenleyiciler

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-10 22:19:27

 

2018-01-10 22:19:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-10 22:19:35

 

2018-01-10 22:18:40

 

2017-2018

Ders Adı :

 İleri Toprak Fiziği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-10 22:20:06

 

2018-01-10 22:18:20

 

2017-2018

Ders Adı :

 Toprak Kalitesi Ve Değerlendirmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-10 22:19:43

 

2018-01-10 22:17:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 Jeoistatistik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-10 22:20:10

 

2018-01-10 22:17:22

 

2017-2018

Ders Adı :

 İleri Toprak Fiziği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-27 21:21:44

 

2017-09-27 21:21:44

 

2015-2016

Ders Adı :

 Toprak Kalitesi Ve Değerlendirmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-27 21:20:07

 

2017-09-27 21:20:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 Toprak Su Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-27 21:19:32

 

2017-09-27 21:19:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-15 16:42:20

 

2015-03-15 16:42:20

 

2014-2015

Ders Adı :

 Su Kalitesi Ve Türkiye Suları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:41:58

 

2015-03-15 16:41:58

 

2014-2015

Ders Adı :

 Toprak Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:41:37

 

2015-03-15 16:41:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Toprak Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-15 16:41:34

 

2015-03-15 16:41:05

 

2014-2015

Ders Adı :

 Jeoistatistik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-15 16:40:46

 

2015-03-15 16:40:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Toprak Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:40:29

 

2015-03-15 16:40:29

 

2014-2015

Ders Adı :

 Toprak Kalitesi Ve Değerlendirmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:39:46

 

2015-03-15 16:39:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 İleri Toprak Fiziği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-15 16:39:25

 

2015-03-15 16:39:25

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-15 16:38:38

 

2015-03-15 16:38:38

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-15 16:37:37

 

2015-03-15 16:37:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Toprak Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:37:15

 

2015-03-15 16:37:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-15 16:35:56

 

2015-03-15 16:35:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Toprak Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-15 16:35:28

 

2015-03-15 16:35:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mesleki Uygulam Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-15 16:34:31

 

2015-03-15 16:34:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Su Kalitesi Ve Türkiye Suları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:34:10

 

2015-03-15 16:34:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Toprak Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:33:44

 

2015-03-15 16:33:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Toprak Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-15 16:33:04

 

2015-03-15 16:33:04

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-04-23 14:04:57

 

2015-03-15 16:32:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Toprak Kalitesi Ve Sağlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:32:13

 

2015-03-15 16:32:13

 

2012-2013

Ders Adı :

 Toprak Su Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:31:51

 

2015-03-15 16:31:51

 

2012-2013

Ders Adı :

 Jeoistatistik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-15 16:30:51

 

2015-03-15 16:30:51

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toprak Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:30:23

 

2015-03-15 16:30:23

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toprak Kirlenmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-15 16:29:57

 

2015-03-15 16:29:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toprak Kalitesi Ve Değerlendirmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:29:35

 

2015-03-15 16:29:35

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-15 16:27:40

 

2015-03-15 16:27:40

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toprak Su Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:27:18

 

2015-03-15 16:27:18

 

2011-2012

Ders Adı :

 Su Kalitesi Ve Türkiye Suları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:26:56

 

2015-03-15 16:26:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toprak Bilimine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:26:25

 

2015-03-15 16:26:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toprak Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-15 16:25:44

 

2015-03-15 16:25:44

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-03-15 16:25:13

 

2015-03-15 16:25:13

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toprak Su Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:24:38

 

2015-03-15 16:24:38

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çevre Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-15 16:24:12

 

2015-03-15 16:24:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toprak Su Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:50:48

 

2014-02-28 15:50:48

 

2010-2011

Ders Adı :

 Su Kalitesi Ve Türkiye Suları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-03-15 16:17:12

 

2014-02-28 15:50:21

 

2010-2011

Ders Adı :

 Toprak Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:53:39

 

2014-02-28 15:49:53

 

2010-2011

Ders Adı :

 Çevre Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-03-15 16:18:59

 

2014-02-28 15:49:26

 

2010-2011

Ders Adı :

 Toprak Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:48:53

 

2014-02-28 15:48:53

 

2010-2011

2019
 • 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

  Toprak Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2016

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

  Toprak Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2010

  Öğretim Görevlisi (Dr)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

  Toprak Anabilim Dalı

 • 2001
  - 2008

  Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

  Toprak Anabilim Dalı

 • 1998
  - 2001

  Araştırma Görevlisi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

  Toprak Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 1 1-Toprak_Bilgisi_(Giriş-Toprağın Tanımlanması-Toprağın Genel Yapısı).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 2 2-Toprak_Bilgisi (Toprak Ana Materyali-Toprakların İnorganik ve Organik Materyalleri).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 3 3-Toprak_Bilgisi (Toprakların Oluşumunu Etkileyen Faktörler-Fiziksel ve Kimyasal Ayrışma).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 4 4-Toprak_Bilgisi (Toprakların Sınıflandırılması-Sınıflandırmada Kullanılan Sistemler).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 5 5. Toprak Bilgisi (Toprağın Fiziksel Özellikleri-Toprak Tekstürü-Toprak Strüktürü).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 6 6. Toprak Bilgisi (Toprak Rengi-Toprak Sıcaklığı).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 7 7. Toprak Bilgisi (Toprak Suyu-Toprak Suyunun Hareketi).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 8 8. Toprak Bilgisi (Toprakların Kimyasal Özellikleri-Kolloidal Fraksiyonlar-Katyon Değişimi).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 9 9. Toprak Bilgisi_Arasınav.pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 10 10. Toprak Bilgisi (Toprak Reaksiyonu ve Bitki Besleme İlişkisi).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 11 11.Toprak_Bilgisi (Topraklarda Bitki Besin Elementleri-Bitkilerin Besin Elementi Eksiklikleri).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 12 12.Toprak_Bilgisi (Bitki Besin Elementleri-Gbreler ve Gübreleme).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 13 13. Toprak Bilgisi (Toprakların Biyolojik Özellikleri-Toprak Organik Maddesi ve Etkileyen Faktörler).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 14 14.Toprak_Bilgisi (Toprak Erozyonu ve Kontrolü).pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 1 1-Toprak_Bilgisi_(Giriş-Toprağın Tanımlanması-Toprağın Genel Yapısı).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 2 2-Toprak_Bilgisi (Toprak Ana Materyali-Toprakların İnorganik ve Organik Materyalleri).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 3 3-Toprak_Bilgisi (Toprakların Oluşumunu Etkileyen Faktörler-Fiziksel ve Kimyasal Ayrışma).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 4 4-Toprak_Bilgisi (Toprakların Sınıflandırılması-Sınıflandırmada Kullanılan Sistemler).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 5 5. Toprak Bilgisi (Toprağın Fiziksel Özellikleri-Toprak Tekstürü-Toprak Strüktürü).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 6 6. Toprak Bilgisi (Toprak Rengi-Toprak Sıcaklığı).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 7 7. Toprak Bilgisi (Toprak Suyu-Toprak Suyunun Hareketi).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 8 8. Toprak Bilgisi (Toprakların Kimyasal Özellikleri-Kolloidal Fraksiyonlar-Katyon Değişimi).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 9 9. Toprak Bilgisi_Arasınav.pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 10 10. Toprak Bilgisi (Toprak Reaksiyonu ve Bitki Besleme İlişkisi).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 11 11.Toprak_Bilgisi (Topraklarda Bitki Besin Elementleri-Bitkilerin Besin Elementi Eksiklikleri).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 12 12.Toprak_Bilgisi (Bitki Besin Elementleri-Gbreler ve Gübreleme).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 13 13. Toprak Bilgisi (Toprakların Biyolojik Özellikleri-Toprak Organik Maddesi ve Etkileyen Faktörler).pdf
TOP202 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Toprak Bilgisi 14 14.Toprak_Bilgisi (Toprak Erozyonu ve Kontrolü).pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 1 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-1.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 2 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-2.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 3 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-3.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 4 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-4.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 5 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-5.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 6 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-6.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 7 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-7.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 8 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-8.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 9 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-9.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 11 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-11.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 12 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-12.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 13 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-13.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 14 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-14.pdf
TOP206 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Doğal Kaynakların Kullanılması ve Sürdürülebilirliği 15 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliliği-15.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 1 Toprağın Tanımı ve Genel Yapısı.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 2 Toprak ana materyali, toprakların inorganik ve organik materyalleri.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 3 Toprakların oluşumunu etkileyen faktörler; Fiziksel ve kimyasal ayrışma.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 4 Toprakların sınıflandırılması, Sınıflandırmada kullanılan sistemler.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 5 Toprağın fiziksel özellikleri; Toprak tekstürü, Toprak Strüktürü.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 6 Toprak rengi, Toprak Kıvamı.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 7 Toprak suyu, toprak suyunun hareketi.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 8 Toprakların kimyasal özellikleri_ Kolloidal fraksiyonlar, Katyon değişimi.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 10 Toprak reaksiyonu ve bitki besleme ile ilişkisi.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 11 Topraklarda bitki besin elementleri ve Gübreler.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 12 Topraklarda bitki besin elementleri ve Gübreler.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 13 Toprak biyolojik özellikleri, Toprak organik maddesi ve etkileyen faktörler.pdf
TOP208 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimine Giriş 14 Toprak erozyonu ve kontrolü.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP307 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Mesleki Uygulama I 5 https://www.loom.com/share/c1eaae1fc46b4d1b8ca005125c056cb4?sharedAppSource=personal_library
TOP307 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Mesleki Uygulama I 5 Mesleki Uygulama_5. Hafta_Jeoistatistik.pdf
TOP307 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Mesleki Uygulama I 6 https://www.loom.com/share/1b72eee775d74a459f9ca4dd0e798ecf?sharedAppSource=personal_library
TOP307 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Mesleki Uygulama I 6 Mesleki Uygulama (13 Kasım 2020)_MSAĞLAM.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 1 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler_1. Hafta.mp4
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 1 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-1.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 2 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler_2. Hafta.mp4
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 2 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-2.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 3 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler_3. Hafta.mp4
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 3 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-3.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 4 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler_4. Hafta.mp4
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 4 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-4.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 5 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler_5. Hafta.mp4
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 5 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-5.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 6 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler_6. Hafta.mp4
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 6 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-6.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 7 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-7.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 7 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler_7. Hafta.mp4
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 8 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-8.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 8 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler_8. Hafta.mp4
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 10 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-10.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 11 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-11.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 12 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-12.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 13 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-13.pdf
TOP411 Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Islahı ve Düzenleyiciler 14 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler-14.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr