Profesör Bektaş Murat YALÇINİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: myalcin@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-4065-6293
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Aile Hekimliği
Öğrenim Bilgileri
Lisans Gazi Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık Trakya Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 2016 -
Doçent Tıp Fakültesi, 2010 - 2016
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Current Diagnosis Aile Hekimliği Tanı Ve Tedavi

Bölüm Adı :

 Başağrısı

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat

Editör Adı :

 Altuğ Kut, Gökhan Eminsoy, Cihan Fidan

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Characterization Of Silver Nanoparticle Produced By Pseudopediastrum Boryanum (Turpin) E. Hegewald And İts Antimicrobial Effects On Some Pathogens

Yazar Adı :

 Yalçın Duygu Dilek, Acikgoz-Erkaya Ilkay, Erdem Belgin, Yalçın Bektaş Murat

Dergi Adı :

 International Journal Of Environmental Science And Technology

Özgün Makale

 

2019, 4

Makale Adı :

 The Relationship Between The Dominant Humor Style, Emotional İntelligence, And Problem-Solving Skills İn Trainee Teachers İn Turkey

Yazar Adı :

 Karahan Tevfik Fikret, Yalçın Bektaş Murat, Erbaş Melda Meliha, Ergün Seda

Dergi Adı :

 Humor

Özgün Makale

 


2019, 2

Makale Adı :

 Biological Synthesis Of Silver Nanoparticles From The Fish Pathogen Escherichia Hermannii And Its Antimicrobial Affects Against Human Microbiological Pathogens.

Yazar Adı :

 Yalçın Duygu Dilek, Erdem Belgin, Yalçın Bektaş Murat

Dergi Adı :

 Fresenius Environmental Bulletin

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Characterization Of Silver Nanoparticle Produced By Pseudopediastrum Boryanum (Turpin) E. Hegewald And İts Antimicrobial Effects On Some Pathogens

Yazar Adı :

 Yalçın Dilek, Açıkgöz Erkaya İlkay, Erdem Belgin, Yalçın Bektaş Murat

Dergi Adı :

 International Journal Of Environmental Science And Technology

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 The Impact Of Family And Social Support During The First Six Months After Attempt For Smoking Cessation

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care

Özgün Makale

 


2019

Makale Adı :

 Case Presentations: The Emergency Smoking Cessations. A Patient Before Kidney Transplantation And A Patient With Finger Microsurgery After Amputation

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra

Dergi Adı :

 Arc Journal Of Addiction

Vaka Takdimi

 

2018, 8

Makale Adı :

 General Health Perception, Depression And Quality Of Life İn Geriatric Grandmothers Providing Care For Grandchildren

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Pirdal Hasan, Karakoç Esat Veli, Şahin Erkan Melih, Öztürk Onur, Ünal Mustafa

Dergi Adı :

 Archieves Of Gerontology And Geriatrics

Özgün Makale

 

2018, 8

Makale Adı :

 Four Patients With Different Characteristics İn Smoking And Cessation-Case Series

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Öztürk Onur, Selçuk Mustafa Yasin, Yalçın Bektaş Murat

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care

Vaka Takdimi

 


2018, 12

Makale Adı :

 General Health Perception, Depression And Quality Of Life İn Geriatric Grandmothers Providing Care For Grandchildren

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Pirdal Hasan, Karakoç Esat Veli, Şahin Erkan Melih, Öztürk Onur, Ünal Mustafa

Dergi Adı :

 Archives Of Gerontology And Geriatrics

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 General Health Perception, Depression And Quality Of Life İn Geriatric Grandmothers Providing Care For Grandchildren

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Pirdal Hasan, Karakoc Esat Veli, Şahin Erkan Melih, Ozturk Onur, Unal Mustafa

Dergi Adı :

 Archıves Of Gerontology And Gerıatrıcs

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 Four Patients With Different Characteristics İn Smoking And Cessation-Case Series

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Öztürk Onur, Selçuk Mustafa Yasin, Yalçın Bektaş Murat

Dergi Adı :

 Urkish Journal Of Family Medicine And Primary Care

Vaka Takdimi

 


2018

Makale Adı :

 Evaluation Of The Relation Between Reasons For İnitiating Smoking And Dependence Level

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Fidancı İzzet, Yalçın Bektaş Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Neurophobia: A Myth Or An Unpleasant Fact For Primary Care Physicians

Yazar Adı :

 Mıdık Özlem, Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra, Öztürk Onur

Dergi Adı :

 Biomedical Research

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Neurophobia: A Myth Or An Unpleasant Fact For Primary Care Physicians

Yazar Adı :

 Mıdık Özlem, Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra, Öztürk Onur

Dergi Adı :

 Biomedical Research-India

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Birinci Basamakta Depresyon Tedavisine Yaklaşım

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Öztürk Onur

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi

Derleme Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Birinci Basamakta Depresyon Tedavisine Yaklaşım

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Öztürk Onur

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Journal Of Family Medicine -Special Topics

Derleme Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Are Electronic Cigarettes Saviors Or New Culprits?

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat, Selçuk Mustafa Yasin

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicin

Derleme Makale

 

2017

Makale Adı :

 Hipertansiyon Ve Serebrovasküler Hastalıklar

Yazar Adı :

 Yalçın Esra, Yalçın Bektaş Murat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 


2017

Makale Adı :

 The Comparison Of İnsulin Levels Between Over Weighted And Non-Obese Smokers

Yazar Adı :

 Karakoç Esat Veli, Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Neurophobia: A Myth Or An Unpleasant Fact For Primary Care Physicians

Yazar Adı :

 Mıdık Özlem, Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra, Öztürk Onur

Dergi Adı :

 Biomedical Research

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Does The Fagerstrom Nicotine Dependency Test Suit Every Smoker İn The Waiting Room?

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Teknik Not

 

2017

Makale Adı :

 The Carbon Monoxide Measurements’ Effect On Smokers To Give Cessation Decision İn Primary Care

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Pirdal Hasan

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Birinci Basamakta Kan Basıncı Ölçümü Ve Karşılaşılan Güçlükler

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics

Derleme Makale

 


2017

Makale Adı :

 The Mid-Term Effect Of Grandchildren And Children Motivation To Quit Rates Of Smokers

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Evaluation Of The Relation Between Reasons For İnitiating Smoking And Dependence Level

Yazar Adı :

 Fidancı İzzet, Öztürk Ahmet, Yalçın Bektaş Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Results Of A Selective Smoking Cessation Counseling And Prevention Cours

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa, Pirdal Hasan

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 The Management Of Major Depressive Disorder İn Primary Care

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Öztürk Onur

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care

Derleme Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 Anadolu Tıp Tarihi Bölüm 1

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa, Selçuk Mustafa Yasin, Pirdal Hasan

Dergi Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Derleme Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Does Self Control Mean Everythıng For Smokıng Cessatıon

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Selçuk Mustafa Yasin, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Family Medicine & Primary Care

Editöre Mektup

 


2016, 1

Makale Adı :

 Gebelerin Gebelik İzlemleri Gebelikleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Pirdal Hasan, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Dergi Adı :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 The Effect Of A Stress And Anxiety Coping Programme On Objective Structured Clinical Exam Performance İn Medical Students A Randomised Clinical Trial

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa, Pirdal Hasan, Tevfik Fikret Karahan

Dergi Adı :

 Educational Psychology

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 The Beliefs Attitudes And Views Of University Students About Anger And The Effects Of Cognitive Behavioral Therapy Oriented Anger Control And Anxiety Management Programs On Their Anger Management Skill Levels

Yazar Adı :

 Karahan Tevfik Fikret, Yalçın Bektaş Murat, Erbaş Melda

Dergi Adı :

 Educational Sciences: Theory & Practice

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Sexual Dysfunction Among Patients Having Undergone Colostomy And İts Relationship With Self Esteem

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa, Yıldırım Kadir, Özlem Nuraydın

Dergi Adı :

 Journal Of Family Medicine And Community Health

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Depression İnflamation And Social Support İn Heamodialysis Patients

Yazar Adı :

 Yavuz Rahman, Yavuz Demet, Müjdat Batur Canoz, Alparslan Altunoğlu, Sezer Siren, Yalçın Bektaş Murat, Mehmet Demirağ

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical And Analytical Medicine

Özgün Makale

 


2015

Makale Adı :

 On Eugene Garfield And İndexing A Biographical Review

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Betül Özcan Dost, Emrah Dost, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Dergi Adı :

 Journal Of Family Medicine And Health Care,

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Effects Of An Anger Management And Stress Control Program On Smoking Cessation A Randomized Controlled Trial

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Dergi Adı :

 The Journal Of The American Board Of Family Medicine

Özgün Makale

 


2014, 9

Makale Adı :

 The Quality Of Life Difference Between Smoker And Non Smoker Rheumatoid Arthritis And Ankylosing Spondylitis Patients

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Dergi Adı :

 Journal Of Addiction Research & Therapy

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 A Patient Having Recurrent Aphtous Stomatitis After Three Years Of Smoking Cessation

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat, Öztürk Onur

Dergi Adı :

 Journal Of Addiction Research & Therapy

Vaka Takdimi

 


2014, 1

Makale Adı :

 Risk Factors For İscheamic Stroke İn Turkey

Yazar Adı :

 Esra Yalçın, Bektaş Murat Yalçın, Yahya Çelik Galip Ekuklu

Dergi Adı :

 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Anthropometric Risk Factors For Elevated Blood Pressure İn Adolescents İn Turkey Aged 11 17

Yazar Adı :

 Mazıcıoğlu Mustafa Mümtaz, Yalçın Bektaş Murat, Öztürk Ahmet

Dergi Adı :

 Pediatric Nephrology

Özgün Makale

 


2010, 11

Makale Adı :

 Blood Pressure Percentiles For The Children Between 11 17 Years Of Age İn Kayseri

Yazar Adı :

 Bal Cevdet, Yalçın Bektaş Murat, Mazıcıoğlu Mustafa Mümtaz

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Med Sci

Özgün Makale

 

2009, 12

Makale Adı :

 Risk Factors For Low Back Pain And Its Relation With Pain Related Disability And Depression İn A Turkish Sample

Yazar Adı :

 Tucer Bülent, Yalçın Bektaş Murat, Öztürk Ahmet, Mazıcıoğlu Mustafa Mümtaz

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Neurosurgery

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 The Effects Of An Emotional Intelligence Skills Training Program On The Emotional Intelligence Levels Of Turkish University Students

Yazar Adı :

 Tevfik Fikret Karahan, Bektaş Murat Yalçın

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Educational Research

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 The Effects Of An Emotional Intelligence Skills Training Program On Anxiety Burnout And Glycemic Control Of The Type 2 Diabetes Mellitus Patients

Yazar Adı :

 Tevfik Fikret Karahan, Yalçın Bektaş Murat

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Prevalence And Epidemiological Risk Factors Of Obesity İn Turkey

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Şahin Erkan Melih

Dergi Adı :

 Middle East Journal Of Family Medicine

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Abortion İn Turkey Women İn Rural Areas And Law

Yazar Adı :

 Füsün Artıran İğde, Rukiye Gül, Mahir İğde Bektaş Murat Yalçın

Dergi Adı :

 Journal Od British General Practice

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 The Effects Of An Emotional İntelligence Program On The Quality Of Life And Well Being Of Patients With Type 2 Diabetes Mellitus

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Tevfik Fikret Karahan, Muhittin Özçelik

Dergi Adı :

 Diabetes Educator

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 The Effect Of A Couple Communication Program On The Marital Adjustment Level Of The Couples

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Tevfik Fikret Karahan

Dergi Adı :

 Journal Of American Board Of Family Practice

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Short Term Effects Of Problem Based Learning Curriculum On Students Self Directed Skills Development

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Tevfik Fikret Karahan, Demet Bek

Dergi Adı :

 Journal Of Croation Medical Journal

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Which Anthropometric Measurements İs Most Closely Related To Elevated Blood Pressure?

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Şahin Erkan Melih, Yalçın Esra

Dergi Adı :

 Family Practice

Özgün Makale

 


2005, 10

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Sigara Bırakmada Partner Etkileşim Sorgusu Ölçeğinin (Partner Interaction Questionnaire-PIQ) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 11

Bildiri Adı :

 BIOSYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES (AGNPS) FROM MICROALGAE PSEUDOPEDIASTRUM BORYANUM (TURPIN) E. HEGEWALD AND ANALYSIS OF ITS ANTIMICROBIAL AFFECT

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Dilek Duygu

Etkinlik Adı :

 2nd international UNIDOKAP Blacksea symposium on Biodiversity

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 MOLECULAR CHARACTERIZATION OF CHLORELLA VULGARIS BEIJERINCK 1890 AND SCENEDESMUS OBLIQUUS (TURPIN) KÜTZING 1833 USING FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY

Yazar Adı :

 Yalçın Dilek Duygu, Yalçın Bektaş Murat

Etkinlik Adı :

 2nd international UNIDOKAP Black seas symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 BURNOUT and DEPRESSION in GRANDFATHERS WHO LOOK AFTER THEIR GRANDCHILDREN

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra

Etkinlik Adı :

 Fourt international jubilee congress of general medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 The impact of family and social support on long-term smoking cessation

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra

Etkinlik Adı :

 Fourth international jubilee congress of general/family medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Are the electronic cigarettes saviors or new culprits

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat, Selçuk Mustafa Yasin, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 5th conference of the association of general practice / family medicine of south-east Europe

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 EVALUATION OF THE RELATION BETWEEN REASONS FOR STARTING SMOKING AND DEPENDENCE LEVEL

Yazar Adı :

 Fidancı İzzet, Öztürk Onur, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 V Conference AGPFM SEE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 JUMPING FROM HOOKAH TO REGULAR SMOKING

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat, Selçuk Mustafa Yasin, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 V Conference AGPFM SEE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 ARE ELECTRONIC CIGARETTES SAVIORS OR NEW CULPRITS?

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat, Selçuk Mustafa Yasin, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 V Conference AGPFM SEE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 MIND GAMES: PROTECTING ADDICTIONS INCLUDING SMOKING

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat, Selçuk Mustafa Yasin, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 V Conference AGPFM SEE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Kendi torunlarına bakıcılık yapan büyükannelerde depresyon, yaşam kalitesi ve genel sağlık algısı

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa, Şahin Erkan Melih, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 10

Bildiri Adı :

 Sigarayı Bırakmada İrade Her Şey mi

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Selçuk Mustafa Yasin, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 8.Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 Birinci Basamak İçin Nörofobi Gerçek Bir Problem midir

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Mıdık Özlem, Öztürk Onur, Yalçın Esra

Etkinlik Adı :

 8.Aile Hekimliği Araştırma Günleri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 Jumping from hookah tı regular smoking

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat, Selçuk Mustafa Yasin, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 5th conference of the association of general practice / family medicine of south-east Europe

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 How successful and feasible smoking cessation interventions in hospitalized patients?

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat

Etkinlik Adı :

 5th conference of the association of general practice / family medicine of south - east Europe

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 mind games: protecting addictions including smoking

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat

Etkinlik Adı :

 5th conference of the association of general practice / family medicine of south - east Europe

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Mind Games: Protecting addictions including smoking

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat, Selçuk Mustafa Yasin, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 5th conference of the association of general practice / family medicine of south-east Europe

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Evaluating of the relation between reasons for starting smoking and dependence level

Yazar Adı :

 Fidancı İzzet, Öztürk Onur, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 5th conference of the association of general practice / family medicine of south-east Europe

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Turkish validity and reability study of the partner interaction questionnaire (PIQ) on smoking cessation

Yazar Adı :

 Dikici Mustafa Fevzi, Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra

Etkinlik Adı :

 Fourth international jubilee congress of general / family medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 The compliance of the ex-smokers to recommendations about diet and exercise in three years experience

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra

Etkinlik Adı :

 Fourth international jubilee congress of general / family medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 The beliefs and misbelieves of smokers about their addiction , a qualitative study of 2750 smokers

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra

Etkinlik Adı :

 Fourth international jubilee congress of general / family medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Comparison between insulin levels in overweight and normal weight smokers

Yazar Adı :

 Yalçın Esra, Yalçın Bektaş Murat

Etkinlik Adı :

 Fourth international jubilee congress of general / family medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniğine Aynı Anda Sigara Bırakmak İçin Başvuran Evli Çiftlerin Sigara Bırakma Oranlarının Diğer Evli Sigara Bağımlıları ile Uzun Vadede Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra

Etkinlik Adı :

 8. Uluslaraarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Çalışan Birinci Basamak Hekimleri ile Diğer Uzmanlık Dallarındaki Hekimler Arasında Bir SağlıkSendikasına Dâhil Olma Oranları ve Sendikal Bağlılık Özellikleri

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra

Etkinlik Adı :

 8th international black sea family medicine congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi sigara bırakma polikliniğine başvuran evli hastaların sigara bırakma oranlarının eş uyumları arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 18.Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi sigara bırakma polikliniğine başvuran evli hastaların sigara bırakma oranlarının eş uyumları arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 18.Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi sigara bırakma polikliniğine başvuran evli hastaların sigara bırakma oranlarının eş uyumları arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 18.Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Aşırı ve normal kilolu sigara bağımlılarında insülin seviyesi

Yazar Adı :

 Karakoç Esat Veli, Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra

Etkinlik Adı :

 9.Aile Hekimliği Araştırma Günleri

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 11

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi sigara bırakma polikliniğine başvuran evli hastaların sigara bırakma oranlarının eş uyumları arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 18.Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Hastaneler Arası Kapasite Kullanım Karşılaştırması

Yazar Adı :

 Karakoç Esat Veli, Ünal Erdinç, Beyazıt Onur, Yalçın Bektaş Murat

Etkinlik Adı :

 8.Aile Hekimliği Araştırma Günleri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 06

Bildiri Adı :

 Birinci basamakta sigara içen bireylerin nefesinde karbon monoksit ölçümünün sigara bıraktırma üzerindeki etkisi

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Pirdal Hasan

Etkinlik Adı :

 10.Aile hekimliği araştırma günleri

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 The effects of clinical night shifts on ACTH, cortisol and White cell counts of family assistants.

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 6th conference of the association GP/FM South East Europe

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 .Long-term cessation rates of people who hve been diagnosed with a psychiatric disease.

Yazar Adı :

 Yalçın Esra, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 6th conference of the association GP/FM South East Europe

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 The evidence based review of smoking cessation products which are marketed online.

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 6th conference of the association GP/FM South East Europe

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Relationship between marital adjustment rates and smoking cessation in married patients admitted to Ondokuz Mayıs University smoking cessation clinic.

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 6th conference of the association GP/FM South East Europe

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Yalçın E. Ondokuz mayıs üniversitesi aile hekimliği A.D.’na başvuran sigara içen bireylerde reçetesiz antibiyotik kullanım oranları

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat, Yalçın Esra

Etkinlik Adı :

 8.Uluslararası Karadeniz aile hekimliği kongresi (Kahekon

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 11

Bildiri Adı :

 On Eugene Garfield and indexing A biographical review

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Betül Özcan Dost, Emrah Dost, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 20th WONCA EUROPE CONFERENCE

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 Research on information and attidue levels of residents for smoking cessation abilities

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Gülşah Öztürk, Bahadır Yazıcıoğlu, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 20th WONCA EUROPE CONFERENCE

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 The quality of life difference between smoker and non smoker rheumatoid arthritis and ankylosing spondilitis patients

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 20th WONCA EUROPE CONFERENCE

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 The sexual dysfunction among the patients with colostomy and its relation with self esteem

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Betül Özcan Dost, Emrah Dost, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 20th WONCA EUROPE conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 Performance of hospital capacity usage

Yazar Adı :

 Karakoç Esat Veli, Ünal Erdinç, Erdinç Bayazıt, Yalçın Bektaş Murat

Etkinlik Adı :

 20th WONCA EUROPE conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 Evaluation of blood pressure differences between both arms of smokers

Yazar Adı :

 Kır Doğru Gülümser, Yalçın Bektaş Murat, Ünal Mustafa

Etkinlik Adı :

 20th WONCA Europe Conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 Neurophobia an mthy or an unpleasent fact for primary care physicians in Turkey

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Mıdık Özlem, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 20th WONCA Europe conference

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 Grandparents as babysitters the depression and quality of life among them

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Hasan Pirdal, Karakoç Esat Veli, Tekin Murat, Şahin Erkan Melih, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 20th WONCA EUROPE

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 Kendi Torunlarına Bakıcılık Yapan Büyükannelerde Depresyon ve Yaşam Kalitesi

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat, Pirdal Hasan, Karakoç Esat Veli, Tekin Murat, Şahin Erkan Melih

Etkinlik Adı :

 8.Aile Hekimliği Araştırma Günleri

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 HOW SUCCESSFUL AND FEASIBLE SMOKING CESSATIONINTERVENTIONS IN HOSPITALISED PATIENTS?

Yazar Adı :

 Ünal Mustafa, Yalçın Bektaş Murat

Etkinlik Adı :

 V Conference AGP/FM SEE

Uluslararası

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Mesleksel Beceri Labaratvarı Maketlerinin Yenilenmesi Projesi

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Migren ve ilaç kullanımına bağlı baş ağrılı hastalarda bie öfke kontrol ve stresle başa çıkma programının yaşam kalitesi üzerine etkileri

Proje Konusu :

 Migren hastalarında

Proje Koordinatörü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicinetobacco Special İssue

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.01.2016

 

31.12.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Hipertansiyon Özel Sayısı

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat

Yayınevi :

 Türkiye Klinikleri Yayımevi

Ulusal

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.01.2016

 

31.12.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Türkiye Klinikleri Journal Of Family Medicine-Special Topics ”Birinci Basamakta Hipertansiyona Yaklaşım Özel Sayısı”

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat

Yayınevi :

 Türkiye Klinikleri Yayınevi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

30.11.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine ”Tobacco Special Issue”

Yazar Adı :

 Yalçın Bektaş Murat

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

31.03.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

 

ANKARA

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Copernicus

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Family Medicine Primary Care

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Family Medicine Primary Care

 

ADANA

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Copernicus

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlığı Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlığı Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Copernicus

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri Tıp Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri Tıp Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Copernicus

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care

 

Adana

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Copernicus

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi (Journal Of Experimental And Clinical Medicine)

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi (Journal Of Experimental And Clinical Medicine)

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Copernicus

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of American Board Of Family Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of American Board Of Family Medicine

 

Columbia

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Sigara Kullanım Durumlarının Uzun Vadede Kişilerin Beden Kitle İndeksi Üzerine Etkileri

Yazar :

 Gülümser Kır Doğru

2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

2015

Tez Adı :

 2005-2008 yılları arasında OMÜ Tıp Fakültesi'nden tanı alan kolorektal kanserli hastalarda sosyodemografik ve klinik özellikler ile risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Erkan TURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2009

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda depresif duygudurumun Malnütrisyon ve İnflamasyon'a olan etkisi

Yazar :

 Rahman YAVUZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2010

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Daha önce psikiyatrik bir hastalık tanısı almış olan kişilerde sigara bıraktırma programıyla kısa ve orta vadede sigara bırakmadaki başarı oranları

Yazar :

 Öznur ALTUNTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2014

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Sigara kullanım durumlarının uzun vadede kişilerin beden kitle indeksi üzerine etkileri

Yazar :

 Gülümser KIR DOĞRU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2015

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Sigara bağımlılarının uzun dönemde sigara bırakma durumları üzerine ailelerinden ve sosyal çevrelerinden aldıkları desteği etkisi

Yazar :

 Çiğdem AKYÜZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2016

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara kullanım düzeyleri ve sigara bıraktırma tedavisi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları

Yazar :

 Hilal YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Klinik Nöbet Tutmanın Asistanların Uyku Kalitesi ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi

Yazar :

 Tuğçe YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi aile hekimliği polikliniğine başvuran 18 yaş ve üzeri bireylerde gıda takviyesi kullanım durumları ve sağlıklı beslenme davranışları

Yazar :

 Ecem DEVECİOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARIN SİGARA KULLANMA DURUMU İLE DİŞ KAYBI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yazar :

 Önder HANCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Aile Hekimliği Asistanlık Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 14:42:48

 

2014-02-19 14:42:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Aile Hekimliği Asistanlık Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 14:42:48

 

2014-02-19 14:42:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Aile Hekimliği Asistanlık Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 14:42:57

 

2014-02-19 14:42:57

 

2010-2011

Ders Adı :

 Aile Hekimliği Asistanlık Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 14:42:48

 

2014-02-19 14:42:48

 

2009-2010

Ders Adı :

 Aile Hekimliği Asistanlık Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 14:42:48

 

2014-02-19 14:42:48

 

2005-2006

Ders Adı :

 Aile Hekimliği Asistanlık Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 14:42:57

 

2014-02-19 14:42:57

 

2006-2007

Ders Adı :

 Aile Hekimliği Asistanlık Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 14:42:48

 

2014-02-19 14:42:48

 

2007-2008

Ders Adı :

 Aile Hekimliği Asistanlık Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 14:42:48

 

2014-02-19 14:42:48

 

2008-2009

Ders Adı :

 Aile Hekimliği Asistanlık Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 14:42:57

 

2014-02-19 14:42:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mesleksel Beceriler Labaratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-19 14:42:21

 

2014-02-19 14:42:21

 

2007-2008

Ders Adı :

 Mesleksel Beceriler Labaratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-19 14:42:21

 

2014-02-19 14:42:21

 

2008-2009

Ders Adı :

 Mesleksel Beceriler Labaratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-19 14:42:21

 

2014-02-19 14:42:21

 

2006-2007

Ders Adı :

 Mesleksel Beceriler Labaratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-19 14:42:30

 

2014-02-19 14:42:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mesleksel Beceriler Labaratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-19 14:42:30

 

2014-02-19 14:42:30

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mesleksel Beceriler Labaratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-19 14:42:21

 

2014-02-19 14:42:21

 

2005-2006

Ders Adı :

 Mesleksel Beceriler Labaratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-19 14:42:21

 

2014-02-19 14:42:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mesleksel Beceriler Labaratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-19 14:42:30

 

2014-02-19 14:42:30

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mesleksel Beceriler Labaratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-19 14:42:21

 

2014-02-19 14:42:21

 

2003-2004

Ders Adı :

 Mesleksel Beceriler Labaratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-19 14:42:21

 

2014-02-19 14:42:21

 

2010-2011

2019
 • 2016

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • 1996
  - 2008

  Mke Barutsan Aş

  İş Yeri Hekimi

  İşyeri Hekimliği

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr