İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: myerler@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Yeniçağ Tarihi
Anahtar Kelimeler Kent Tarihi
Osmanlı Tarihi
Askeri Tarih
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans The University Of Manchester
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 -
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2003 - 2010
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2003
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Crıstına Trıvulzıo Dı Belgıojoso An Italian Princess İn The 19 Th C Turkish Countryside

Bölüm Adı :

 An Italian Princess İn The Ottoman Empire 1850 1855

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Antonio Fabris

2010

Kitap Adı :

 The Economic And Social Development Port Cities Of The Southern Black Sea Coast And Hinterland Late 18 Th Beginning Of The 20 Th Century

Bölüm Adı :

 Refugees İn The Basin Of The Canik Mines: Greek Orthodox From Mining To Agriculture (1790-1884)

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Ünlü Mucize

Editör Adı :

 Edhem Eldem, Sophia Laiou, †vangelis Kechriotis


2017

Kitap Adı :

 Osmanlı Devleti Nde Kuraklık Ve Kıtlık Olayları 1800 1880

Editör Adı :

 Levent Kayapınar

2010

Kitap Adı :

 International Committee Of Pre Ottoman And Ottoman Studies Cıepo

Bölüm Adı :

 Xıx. Yüzyıl Osmanlı Karadeniz Sahil Kalelerinin Yöre Sosyo Ekonomik Yapısına Olan Katkıları

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Kenan İnan, Yücel Dursun

2011

Kitap Adı :

 Dinamichedi Sociabilita Nel Mondo Euro Mediteraneo Gruppi Associazioni Arti Confraternite E Compagnie

Bölüm Adı :

 Lodges Of Dervishes, Monastic Complexes And Shapingof Social Groups İn The Ottoman Canik District (1800-1860)

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Maria Pia Pedani

2006

Kitap Adı :

 Türkler

Bölüm Adı :

 Xıx. Yüzyılda Bazı Doğal Afetler Veosmanlı Yönetimi

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

2002

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 Postal And Telegraph Networks

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 Postal Network

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 River Network

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 Road Transportation Network

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 Banks

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 History Of İndustries

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 Merchants

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 Port Workers And Port Unions

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 Lighthouses

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 Customhouses

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 The Maritime Region Of The Port-City

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 The Hinterland Of The Port Cities

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 Geography

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 City Plans

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Black Sea Port Cities 1789S 1910S

Bölüm Adı :

 Governors

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Gelina


2015

Kitap Adı :

 Animals And The People İn The Ottoman Empire

Bölüm Adı :

 Animals During Disaster

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Suraiya Faruqhi

2010

Kitap Adı :

 Dinamiche Di Sociabilita Nel Mondo Euro Mediteraneo Gruppi Associazioni Arti Confraternite E Compagnie

Editör Adı :

 Maria Pia Pedani

2010

Kitap Adı :

 Osmanlı Yunan Sınırında Ordunun Sosyal Ve Ekonomik Gözlemleri 1897 1899

2008

Kitap Adı :

 Tekkeköy Tarihi Dünden Bugüne Osmanlı Cilt Iıı

Bölüm Adı :

 Bir Osmanlı Maden Yerleşkesi Dünün Maden Kabından Bügünkü Tekkeköye 1762-1850

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Tan Hakan

2018

Kitap Adı :

 Prof.dr. Mehmet Ali Ünal’Xxa Armağan Türk Tarihi Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Bursa Hindi Tekkesi

Yazar Adı :

 İşlek Ali Emre, Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Nurgül Bozkurt, Zübeyde Güneş Yağcı

2018

Kitap Adı :

 Ticaret Odası Rehberi Ve Samsun’Xxda Ticari Hayat

Bölüm Adı :

 Samsun İktisadi Hayatında Üretim

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Mehmet Yavuz Erler

2019

Kitap Adı :

 Geçmişten Günümüze Göçler Iı

Bölüm Adı :

 10. Yüzyılda Doğal Afetler Ve Kuraklığa Bağlı Konya Göçleri

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Alaattin Aköz, Doğan Yörük, Haşim Karpuz

2019

Kitap Adı :

 Ticaret Odası Rehberi Ve Samsun’Xxda İktisadi Hayat

Bölüm Adı :

 Osmanlı’Dan Cumhuriyet’E Geçiş Yıllarında Çalışma Hayatında Hukuki Yapı

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Deniz Önder, İmamoğlu Hüseyin Vehbi, Canik Elçin Gün

Editör Adı :

 Mehmet Yavuz Erler

2019

Kitap Adı :

 Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018

Bölüm Adı :

 İkinci Dünya Savaşı’Nda Türkiye Cumhuriyeti Ve Savaşan Taraflar Arasındaki İlişkiler (1939-1945)

Yazar Adı :

 Özkan Muharrem Selçuk, Erler Mehmet Yavuz

Editör Adı :

 Mehmet Evsile-İbrahim Serbestoğlu-Tuğrul Öcan


2018

Kitap Adı :

 Osmanlı Dönemi Balkanlar’Da Gündelik Hayat

Bölüm Adı :

 Dukakin Sancağı Ve Çevresi Nüfus Defteri Ve Gündelik Yaşama Dair Düşündürdükleri

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Özkan Muharrem Selçuk

Editör Adı :

 Zafer Gölen, Abidin Temizer


2018

Kitap Adı :

 The Economic And Social Development Of The Port-Cities Of The Southern Black Sea Cost And Hinterland Late 18Th - Beginning Of The 20Th Century

Bölüm Adı :

 Regugees İn The Basin Of The Canik Mines: Greek Orthodox From Mining To Agriculture (1790-1884)

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Ünlü Mucize

Editör Adı :

 Edhem Eldem, Sophia Laiou, Vangelis Kechriotis


2017

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Osmanlı Lojistik Birliği Sürmene’Xxde Kürekçilerde Bedelli Yükümlülük (1565)

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Payzın Levent

Dergi Adı :

 Yönetim Ve Çalışma

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Karadeniz’Xxde Bir Osmanlı Maden Yerleşkesi: Kab-I Maden Kazası (1264-1856)

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Özkan Muharrem Selçuk

Dergi Adı :

 Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 A Lost Wealth: Angora Goat

Yazar Adı :

 Sanal Şule, Menteş Gürler Ayşe, Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 A Hıstorıcal Research On The Fırst (1927) And Second (1929) Balkan Veterınary Congress On Infectıous Anımal Dıseases

Yazar Adı :

 Sanal Şule, Menteş Gürler Ayşe, Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Birinci (1927) Ve İkinci (1929) Balkan Veteriner Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Kongreleri Üzerine Tarihsel Bir İnceleme

Yazar Adı :

 Sanal Şule, Menteş Gürler Ayşe, Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Osmanlı’Xxda Asil Kan Aristokrasisinin Xıx. Yy. Daki Yansımalarına Birkaç Örnek : Cengiz Han Ve Ramazanoğlu Soyu

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018

Makale Adı :

 Payitaht (İstanbul) Askeri İdadisi Nde Öğrenciler Ve Metropoldeki Eğitim Standardı (1838-1915)

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Studies Of The Ottomon Domain

Özgün Makale

 


2017, 8

Makale Adı :

 Trabzon Vilayeti Hayvan Ekolojisinin Tarihsel Panoramasından Bir Örnek Osmanlı Salnameleri An Example From The Historical Panorama Of Animal Ecology Of The Trabzon Province The Ottoman Annuals

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi

Derleme Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 Antik Bir Kalede Osmanlı Tarzı Yaşam Bir Kroki Bir Hikâye Adriyatik Bar Kalesi 1523 1881

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Studies Of The Ottomon Domain

Özgün Makale

 


2016, 8

Makale Adı :

 Türk Kültüründe Kadimden Günümüze Ulaşan Sosyal Örgütlere Dair Bir Misal: Salâvatçılıktan Cazgırlığa

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Studıes Of The Ottoman Domaın

Özgün Makale

 


2012, 2

Makale Adı :

 Samsun Da Tütün Üretimi 1788 1919

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2011, 4

Makale Adı :

 Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak Defter İ Liva İ Canik 1837

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research (Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi)

Özgün Makale

 


2009, 6

Makale Adı :

 The Economy Of The Ottoman Black Sea İn The Xıx Th Century Xıx Yüzyıl Boyunca Osmanlı Karadenizinde Ekonomi

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 How Effective Was The Ottoman Legislation Om The Slavery Of Women İn The Ottoman Balkans

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Kadın/women

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Kıbrısta Çekirge İstilası 1845 1890

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 3

Makale Adı :

 1870 Yılında Doğu Karadeniz’Xxde Çıkan Yangın Ve Etkileri

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Sdü Tarih Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Sici İ Umumi Defterlerine Göre Samsun Merkez İnas Mektebi 1898 1926

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1998, 10

Makale Adı :

 1912 Marmara Havzası Depremi

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Toplumsal Tarih

Özgün Makale

 

1996, 6

Makale Adı :

 Trabzon Vilayetinde Kanun Kaçakları (1856-1869)

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültes Tarih Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

1996, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Karadeniz de Avrupai Bir Kent Samsun 1865 1875

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Tarihi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 12

Bildiri Adı :

 Taşınır Malların 1923 Mübadelesinde Gaspı Drama Baraklı Türkmenleri

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 10. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 07

Bildiri Adı :

 THE FINDINGS OF TREASURE DURING THE OTTOMAN REIGN OF SAMSUN

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 ııı.ULUSLARARASI ARKEOLOJİ KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Osmanlı Resmi Belgelerinde Macar Mültecilerle İlgili Diplomasi Uslubu

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 Ottoman-Hungarian-Habsburg Contacts And Suleiman The Magnificient

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 Refugees in the basin of the Canik mines Greek Orthodox from mining to agriculture 1790 1884

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 The Economic and Social Development of the Port-Cities of the Southern Black Sea Coast, Late 18th – Beginning of the 20th century

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 10

Bildiri Adı :

 XIX. Yüzyıl Osmanlı Karadeniz Sahil Kalelerinin Yöre Sosyo-Ekonomik Yapısına Olan Katkıları

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 CIEPO, (International Committee of Pre Ottoman and Ottoman Studies)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 07

Bildiri Adı :

 Ali Fuat Başgilin Hayatında Ekolojik Afetlerin Etkisi ve Rolü

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 Ali Fuat Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslrarası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 İkinci Dünya Savaşında Türkiye Cumhuriyeti ve Savaşan Taraflar Arasındaki İlişkiler (1939-1945)

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Özkan Muharrem Selçuk

Etkinlik Adı :

 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Cadaloz Mizah Gazetesinde ki Kadın İmgesi Üzerinden Osmanlı Sosyal Yapısındaki KAdın Algısı

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Multidisciplianary Studies (ISMS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Osmanlıda Balkan Konulu Karikatürlerde Çizim Teknikleri İçin Bir Model Örnek : Cadaloz Mizah Gazetesi

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 6th International Symposium on Balkan History Studies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Osmanlı Dönemi Balkanarda Gündelik Hayat, Dukakin Sancağı ve Çevresi Nüfus Defteri ve Gündelik Yaşama Dair Düşündürdükleri

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Özkan Muharrem Selçuk

Etkinlik Adı :

 V.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Dukakin Sancağı ve Çevresi Nüfus Defteri ve Gündelik Yaşama Dair Düşündürdükleri

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 V.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 A FISCAL ORGANISATION FOR THE CONQUEST OF THE CASTLE OF BAR

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 V. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Yitirilen Bir Servet Tiftik Keçisi

Yazar Adı :

 Sanal Şule, Menteş Gürler Ayşe, Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 VI.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi veMeslekî Etik Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Taşınır Malların 1923 Mübadelesinde Gaspı Drama Baraklı Türkmenleri

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 10.Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 OSMANLI MİZAHINDA BALKAN FİGÜRLERİ İLE YARATILAN VATANPERVERLİK

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 XI INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRES

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Karadağ-Osmanlı Savaşı ve Dalmaçya’xxda Garibaldi Meselesi (1861-1893)

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 7. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Osmanlı Mizahında Balkan Figürleri ile Yaratılan Vatanperverlik

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 11.uluslararası balkan tarihi kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 The Effects of Natural Disasters on the Province of Konya with a special reference to economic and social aspects of the city

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 International Congress on Ottoman Empire with all aspects in 700th Anniversary of its establishment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2000, 01

Bildiri Adı :

 Osmanlı İdari Yapısında Bulgar Vatandaşlarının Göçü ile İlgili Bazı Düzenlemeler

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Etkinlik Adı :

 XIV. Türk Tarih Kongresi (Ankara 9-13 Eylül 2002)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Anadolu da Görülen Çekirge İstilası ve Halk Üzerindeki Etkisi 1914 1945

Proje Konusu :

 Çekirge istilasının tarımsal faaliyetler üzerindeki etkileri

01.01.2016

 

01.10.2016

 

Proje Hakemliği

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 10

Proje Adı :

 Tekkeköy Osmanlı Sözlü Tarihi Saha Araştırması

Proje Konusu :

 Sözlü Tarihe ait verilerin sahada yer alan yerleşkelerde görsel araçlarla tespiti ve tarihe ilişkin anlatılarının kayıt altına alınması

06.05.2016

 

06.05.2016

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 Tekkeköy Kent Tarihi

Proje Konusu :

 Coğrafi tarihi ve arkeolojisi ile birlikte tekkeköy tarihini ortaya koymak

14.04.2016

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 04

Proje Adı :

 BLACKSEA Research Project

Proje Konusu :

 BLACKSEA Research Project

01.11.2013

 

30.09.2015

 

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2015, 09

Proje Adı :

 BAP

Proje Konusu :

 Orta Karadeniz Kaleleri

Yönetici

 

DİĞER

 
Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Photo Exhibation of the Black Sea Maritine Sea Vehicles in the Late Ottoman XIX th Century

Etkinlik Yeri :

 Şehit Halis Ömer Demir Kongre ve Kültür Salonu (11.Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi)

Düzenleyenler :

 Mehmet Yavuz Erler, TİKA, Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Başbakanlık, Samsun Mübadele Derneği, İlkadım Belediyesi.

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

03.12.2017

 

04.12.2017

 

TÜRKİYE

 

Koleksiyon

 

İngilizce

2017, 12

Etkinlik Adı :

 X.Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi

Etkinlik Yeri :

 Uluslararası Kogre-Samsun

Düzenleyenler :

 TİKA, Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Başbakanlık, Samsun Mübadele Derneği, İlkadım Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

03.12.2016

 

04.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

İngilizce

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Kültürel Miras Bağlamında Arkeoloji ve Sanat Tarihinin Yeri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi

Düzenleyenler :

 Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. N. Tuba Yiğitpaşa’

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

30.12.2016

 

30.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Workshop

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Tarihte Fotoğraflarla Samsun

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Düzenleyenler :

 Mehmet Yavuz Erler danışmanlığında Samsun Büyükşehir Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

19.08.2016

 

20.08.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 08

Etkinlik Adı :

 Yıldız Arşivi Balkan Fotoğrafları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İlkadım Belediyesi

Düzenleyenler :

 İlkadım Belediyesi, Yerel Tarih ve Kültür Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.12.2015

 

06.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Koleksiyon / Resmi Koleksiyonlar

 

Türkçe

2015, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 9.Uluslararası Mübadele ve Balkan Kültürü Araştırmaları Kongresine Katılım

Ödül Açıklama :

 9.Uluslararası Mübadele ve Balkan Kültürü Araştırmaları Kongresi'nde Bilim Kurulundan olmamdan ötürü teşekkür belgesi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


İlkadım Belediyesi

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Teşekkür belgesi

Ödül Açıklama :

 Haber AKS televizyon programında yerel tarihe ilişkin araştırmaların kamuyla paylaşımı

2015

 

Ulusal BSE

 

Diğer


Haber AKS

 

Ticari (Özel)

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Akademik Teşvik Ödülü

Ödül Açıklama :

 Akademik Teşvik Sıralaması'nda 19 Mayıs Üniveristesi'nde ilk onda yer almak.

2016

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Studies Of The Ototman Domain

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Http: / / Www.thestudiesofottomandomain.com

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

30.08.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Balkan Tarihi Kongresi

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Uğur Ofset

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

15.11.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Studies Of The Ottoman Domain

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Http: / / Www.thestudiesofottomandomain.com

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2016

 

29.02.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Ottoman Sultans

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Hilâlstudi Turchi E Ottomaniedizioni Ca Foscari Digital Publishing

Uluslararası

 

Kitap

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Venedik

 

İTALYA

 

2015

 

01.12.2015

 

03.12.2015

 

Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of International Social Research

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Http: / / Www.sosyalarastirmalar.com / Cilt8 / Sayi36Turkce.htm

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

ordu

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.08.2015

 

Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of International Social Research

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Http: / / Www.sosyalarastirmalar.com / Cilt8 / Sayi38Turkce.htm

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

ordu

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.06.2015

 

Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of International Social Research

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Http: / / Www.sosyalarastirmalar.com / Yayinkurulu.htm

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2015

 

01.04.2015

 

Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of International Social Research

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Http: / / Www.sosyalarastirmalar.com / Yayinkurulu.htm

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2015

 

01.02.2015

 

Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Studıes Of The Ottoman Domaın

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Http: / / Www.thestudiesofottomandomain.com / Osmanlihakimiyetsahasicalismalari.aspx

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2015

 

30.08.2015

 

Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Studıes Of The Ottoman Domaın

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Http: / / Www.thestudiesofottomandomain.com / Osmanlihakimiyetsahasicalismalari.aspx

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2015

 

28.02.2015

 

Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Studıes Of The Ottoman Domaın

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Şişman Bekir, Yılmaz Ali

Yayınevi :

 Http: / / Www.thestudiesofottomandomain.com

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.08.2017

 

31.08.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Studıes Of The Ottoman Domaın

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Şişman Bekir, Yılmaz Ali

Yayınevi :

 Http: / / Www.thestudiesofottomandomain.com

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.02.2017

 

28.02.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 10.balkan Tarihi Kongresi

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Uğur Ofset Matbaacılık

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

30.07.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Tekkeköy Tarihi Dünden Bugüne Cumhuriyet Cilt Iv

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, İşlek Ali Emre

Yayınevi :

 Gece Kitaplığı Yayınevi

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

01.12.2018

 

01.12.2018

 

2018

Yayın Adı :

 Tekkeköy Tarihi Dünden Bugüne Türk İslam Cilt Iı

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Bayraktar Mehmet Sami

Yayınevi :

 Gece Kitaplığı Yayınevi

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

01.12.2018

 

01.12.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Tekkeköy Tarihi Dünden Bugüne Antik Dönem Cilt I

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Temür Akın, Yiğitpaşa Davut

Yayınevi :

 Gece Kitaplığı Yayınevi

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

01.12.2018

 

01.12.2018

 

2018

Yayın Adı :

 Tekkeköy Tarihi Dünden Bugüne Osmanlı Cilt Iıı

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Tan Hakan

Yayınevi :

 Gece Kitaplığı Yayınevi

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

01.12.2018

 

01.12.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Studıes Of The Ottoman Domaın

Yazar Adı :

 Yılmaz Ali, Erler Mehmet Yavuz, Şişman Bekir, Temizer Abidin

Yayınevi :

 Studies Of The Ottoman Domain (Sotod)

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.01.2018

 

28.02.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Abdülhasanlı Tofiq, Korres George M, Dyers Charlyn, Balı Selçuk, Yıldız Netice, Gülten Sadullah, Kadımalıyeva Aynur, Kaplan Yunus, Abıddın Norhasni Zainal, Akbulaev Nurhodja, Dağlı Ahmet, Demirbilek Salih

Yayınevi :

 Usad Reklam, Tasarım Ve E-Yayıncılık

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

01.02.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler’Xxde Akademik Araştırmalar – 1

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Duymaz Abdullah Şevki

Yayınevi :

 Gece Kitaplığı Yayınevi

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

01.05.2018

 

01.05.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Studies Of The Ottoman Domain

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Şişman Bekir, Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Studies Of The Ottoman Domain

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Studies Of The Ottoman Domain (Sotod)

Yazar Adı :

 Temizer Abidin, Erler Mehmet Yavuz, Yılmaz Ali, Şişman Bekir

Yayınevi :

 İnternet

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

27.02.2019

 

27.02.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Studies Of The Ottoman Domain (Sotod)

Yazar Adı :

 Temizer Abidin, Erler Mehmet Yavuz, Yılmaz Ali, Şişman Bekir

Yayınevi :

 İnternet

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

30.08.2019

 

30.08.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Tekkeköy Tarihi - Dünden Bugüne: Antik Dönem - Cilt:1

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Temür Akın, Yiğitpaşa Davut

Yayınevi :

 Gece Kitaplığı

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

23.11.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar

Yazar Adı :

 Babacan Hasan, Erler Mehmet Yavuz, Duymaz Abdullah Şevki

Yayınevi :

 Gece Kitaplığı

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

08.04.2018

 

2018

Yayın Adı :

 Studıes Of The Ottoman Domaın

Yazar Adı :

 Yılmaz Ali, Erler Mehmet Yavuz, Şişman Bekir, Temizer Abidin

Yayınevi :

 Studies Of The Ottoman Domain

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.03.2018

 

31.08.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Tekkeköy Tarihi Dünden Bugüne: Osmanlı Devri Cilt:ııı

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz, Yiğitpaşa Nadire Tuba, Tan Hakan

Yayınevi :

 Gece Kitaplığı

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Studies Of The Ottoman Domain

Yazar Adı :

 Kızıltan Nalan, Şişman Bekir, Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Studies Of The Ottoman Domain

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Ticaret Odası Rehberi Ve Samsun’Xxda Ticari Hayat

Yazar Adı :

 Erler Mehmet Yavuz

Yayınevi :

 Kriter Yayınevi

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2019

 

01.12.2019

 

01.12.2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Studies Of The Ottoman Domain

Uluslararası

 

Dergi

 

Studies Of The Ottoman Domain

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TUBİTAK, NSSR, Indexus Islamicus

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 10.uluslararası Balkan Tarihi Kongresi

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

10.uluslararası Balkan Tarihi Kongresi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, S

 

Yayın Yeri :

 Studıes Of The Ottoman Domaın

Uluslararası

 

Dergi

 

Studıes Of The Ottoman Domaın

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ASOS INDEX, - Index Copernicus International (IC Journal Master List.), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax-İndeks, Arastirmax-Sosyal Bilimler İndeksi

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 lll. Mustafa Devri asayiş olayları ile mücadele (1757-1774)

Yazar :

 Siyami DÜZGÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Tokat Merkez Sancağı'nın sosyo-ekonomik konumu (1800-1850)

Yazar :

 Harun ÇİÇEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 H. 1267-1270 (1850-1854) tarihli (Nr. 1759) Samsun Şer'iye sicili'nin transkrip ve tahlili

Yazar :

 Arzu TİRYAKİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Gümrük kayıtlarına göre Samsun'da ticaret (1935-1940)

Yazar :

 Bora ALKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Ankara Vilayeti'nde idari yapının, yöredeki sosyo-ekonomik yapıya olan etkileri (1880-1919)

Yazar :

 Yusuf GÜLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2007

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Trabzon Eyaleti'nde Devlet-Postnişîn ilişkileri (1789-1838)

Yazar :

 Ali Emre İŞLEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 XIX. yüzyılın ilk yarısında Kudüs'e gönderilen Surre-i Hümayun

Yazar :

 Mutasem ALMASRİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Trabzon vilayeti'nde değirmenlerin üretime katkısı (1800-1907)

Yazar :

 Yasemin HAMZAOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 XIX. yüzyılda Karadeniz bölgesi ölçeğinde tenvirat araçlarının sosyal ve mali işlevleri

Yazar :

 Nefer TURGUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Osmanlı "Cadaloz Mizah gazetesi" ile sosyolojik ve kültürel açıdan karikatür ve mizah üretimine dair bir yöntem tespiti

Yazar :

 Elçin GÜN CANİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 PROF. DR. KİEPERT'İN KOMUTASINDA AJAN PRİTTWİTZ VE PRUSYALI TEĞMEN MARCKER KANNENBERG'İN 1893 KIZILIRMAK HAVZASI RAPORLARI

Yazar :

 Hülya KEÇELİGİL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Prof. Dr. Kiepert'in komutasında ajan Prittwitz ve Prusyalı teğmen Marcker Kannenberg'in 1893 Kızılırmak havzası raporları

Yazar :

 Hülya KEÇELİGİL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Sultanın Silahları (1520-1566)

Yazar :

 Erdem SAKA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Trabzon Vilayeti'nde ecnebiler (1853-1908)

Yazar :

 Hakan TAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Trabzon vilayeti'nde kaçakçılık (1855-1908)

Yazar :

 Kubilay HAMZAOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN ERBAA

Yazar :

 Yusuf YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Coğrafya Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Türk basınında II. Dünya Savaşı konulu haberlerin sosyal ve teknolojik analizi

Yazar :

 Muharrem Selçuk ÖZKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 İstanbul ve Anadolu'da bulunan askeri kışlaların Osmanlı ekonomisine etkileri (1850-1860)

Yazar :

 Muhammer AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Osmanlı Devleti'nde hindî tekkeleri

Yazar :

 Ali Emre İŞLEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Osmanlı Tarih Seminerleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-11 23:24:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sömürgecilik Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-11 23:24:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yakınçağ Avrupa Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-11 23:24:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ortaçağ Avrupa Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-11 23:23:55

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yakınçağ Avrupa Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-11 23:23:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ortaçağ Avrupa Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-11 23:22:55

 

2015-2016

Ders Adı :

 Osmanlı İktisat Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-11 23:22:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Osmanlıda Gündelik Yaşam

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 11:47:21

 

2014-02-21 11:47:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı Ordusunda Savaş Teknolojileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 11:48:15

 

2014-02-21 11:45:53

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı İktisat Tarihine Giriş

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 11:45:29

 

2014-02-21 11:45:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı İktisat Tarihinin Temel İlkeleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 11:45:07

 

2014-02-21 11:45:07

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı Dönemi Boyunca Doğal Afetler Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 11:43:52

 

2014-02-21 11:43:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sömürgecilik Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 11:42:53

 

2014-02-21 11:42:53

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı İktisat Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 11:42:36

 

2014-02-21 11:42:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı Tarih Seminerleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 11:41:38

 

2014-02-21 11:41:38

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yakınçağ Avrupa Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 11:40:57

 

2014-02-21 11:40:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yeniçağ Avrupa Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 11:40:02

 

2014-02-21 11:40:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ortaçağ Avrupa Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 11:39:31

 

2014-02-21 11:39:31

 

2013-2014

2019
 • 2016
  - 2016

  Dekan Vekili

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Turizm Fakültesi

 • 2014
  - 2019

  Tekkeköy Belediyesi

  Kent Konseyi Başkanı

  Sivil Toplum Dernek Ve Kuruluşlarının Sevk Ve İdaresini Sağlamak

 • 2013
  - 2016

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2010

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Prof. Dr.

  Öğretim Üyesi

 • 2010

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2004
  - 2006

  Bölüm Başkanı

 • 2004
  - 2006

  Dekan Yardımcısı

 • 2004
  - 2006

  Anabilim Dalı Başkanı

 • 2003
  - 2010

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 1999
  - 2003

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Tarih Bölümü

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 1 gothsfromearlie00bradgoog_0014.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 2 gothsfromearlie00bradgoog_0031.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 3 gothsfromearlie00bradgoog_0048.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 4 gothsfromearlie00bradgoog_0042.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 5 gothsfromearlie00bradgoog_0049.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 6 gothsfromearlie00bradgoog_0051.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 7 gothsfromearlie00bradgoog_0052.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 8 gothsfromearlie00bradgoog_0053.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 9 gothsfromearlie00bradgoog_0054.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 10 gothsfromearlie00bradgoog_0055.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 11 gothsfromearlie00bradgoog_0056.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 12 gothsfromearlie00bradgoog_0057.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 13 gothsfromearlie00bradgoog_0058.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 14 gothsfromearlie00bradgoog_0059.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 15 gothsfromearlie00bradgoog_0060.jpg
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi 16 gothsfromearlie00bradgoog_0016.jpg
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 1 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 2 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 3 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 4 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 5 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 6 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 7 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 8 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 9 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 10 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 11 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 12 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 13 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 14 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 15 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi 16 AVRUPA YENİÇAĞ TARİHİ 20BAHAR.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR305 Yakınçağ Avrupa Tarihi I 1 AVRUPA YAKINÇAĞ TAR I.docx
TAR305 Yakınçağ Avrupa Tarihi I 2 AVRUPA YAKINÇAĞ TAR I.docx
TAR305 Yakınçağ Avrupa Tarihi I 3 AVRUPA YAKINÇAĞ TAR I.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 1 I HAFTA FRANSIZ İHTİLALİ.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 2 2.HAFTA NAPOLYON BONAPART.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 3 3.HAFTA İTALYA.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 4 4.HAFTA İTALYA.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 5 5.HAFTA İTALYA.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 6 6.HAFTA İNGİLTERE.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 7 7.HAFTA İNGİLTERE.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 8 8.HAFTA İNGİLTERE.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 9 9.HAFTA ALMANYA.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 10 11.HAFTA ALMANYA.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 11 11.HAFTA ALMANYA.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 12 12.HAFTA ALMANYA.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 13 13.HAFTA FRANSA-İSPANYA.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 14 15.HAFTA FRANSA İSPANYA.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 15 15.HAFTA FRANSA İSPANYA.docx
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II 16 16 HAFTA AVRUPA KOLONİYEL YAYILMA.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR325 Osmanlı Tarihi Semineri I 1 20708.pdf
TAR325 Osmanlı Tarihi Semineri I 2 20708.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR326 Osmanlı Tarihi Semineri II 1 OSMANLI TAR SEM326BHR.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR427 Sömürgecilik Tarihi I 1 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR428 Sömürgecilik Tarihi II 1 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR605 Osmanlı İktisat Tarihine Giriş 1 OİTG.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR606 Osmanlı Dönemi Boyunca Doğal Afetler Tarihi 1 OİTG.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR714 Osmanlı Ticaret Tarihi 1 OİTG.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr