Doktor Öğretim Üyesi Nevzat BAKIRİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: nbakir@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-8046-909X
Yabancı Diller Almanca,İngilizce
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Yabancı Dil Eğitimi
Anahtar Kelimeler Almanca
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Hacettepe Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 2014 -
Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2006 - 2014
Araştırma Görevlisi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999 - 2006
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 1995 - 1999
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Pedagojide Güncel Akımlar

2013

Kitap Adı :

 Interkulturelles Leseverstehen.

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Hermann Sudermann’In Çılgın Profesör Adlı Romanında Bilim İnsanı Sorunsalı

Yazar Adı :

 Bakır Nevzat

Dergi Adı :

 Asos Journal. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Interkulturelles Leseverstehen An Der Abteilung Für Lehramt Deutsch

Yazar Adı :

 Bakır Nevzat

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 6

Makale Adı :

 Yabancı Dil Öğretiminde Beyin Temelli Tekniklerle Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Ayşegül Kuş, Nevzat Bakır

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Interkulturalıtät In Hermann Sudermanns Dıe Ehre

Yazar Adı :

 Bakır Nevzat

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında Okul Deneyimi I Dersinin Uygulanması

Yazar Adı :

 Ayten Genç, Cengiz Sarıçam, Nevzat Bakır

Dergi Adı :

 Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education

Özgün Makale

 

2001

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Osman Engin’xxin Onkel Ömer (Ömer Amca) Adlı Eserinde Alman Toplumunda Göçmen Olmak

Yazar Adı :

 Bakır Nevzat

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Göç VII. Uluslarası Canik Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 04

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Bakır Nevzat

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM, ARASTIRMAX, ASOS INDEKS, PEGEM EĞİTİM BİLİMLERİ İNDEKSİ ve TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Researcher: Social Science Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

Researcher: Social Science Studies

 

Türkçe

 

Sobiad

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 "Heinrich Böll'ün Babasız Evler ve Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu eserlerindeki kültürlerarası çağ eleştirisi"

Yazar :

 Seyit YAYLA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Yabancı dil, kültür ve sosyal uyum bağlamında erasmus programı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği

Yazar :

 Berkay TETİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Die anwendung des gehirngerechten lernens anhand von märchen im fremdsprachenunterricht und ihre auswirkung auf den schülererfolg

Yazar :

 Neslihan ACAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Anadolu liselerinde EBA ve Fatih Projesi aracılığıyla Almanca öğretimi

Yazar :

 Çiğdem ÇAKIR ASADOV

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Çevirinin yabancı dil öğretimindeki yeri ve yabancı dil öğretim yöntemlerine yansıması

Yazar :

 İnci Betül OKUTUCU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 "BEYAZ BANT", "İKİ DİL BİR BAVUL" VE "ÇALIKUŞU" FİLMLERİ ARACILIĞIYLA KÜLTÜR AKTARIMININ YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE KATKISI

Yazar :

 Nihan KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Dil ve kültür bağlamında Almanca ve Türkçede hayvan adları içeren atasözleri ve deyimler

Yazar :

 Özge BULUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-28 15:13:44

 

2017-06-28 15:13:44

 

2015-2016

Ders Adı :

 Türkçe-Almanca Çeviri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-28 15:13:23

 

2017-06-28 15:13:23

 

2015-2016

Ders Adı :

 Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Almanca


Ders saati: 4

 

2017-06-28 15:12:32

 

2017-06-28 15:12:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 Çağdaş Alman Tiyatrosu

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:12:01

 

2017-06-28 15:12:01

 

2015-2016

Ders Adı :

 Çağdaş Alman Edebiyatı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:11:41

 

2017-06-28 15:11:41

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dünya Edebiyatından Seçmeler

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-28 15:11:22

 

2017-06-28 15:11:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sınıf Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-28 15:10:59

 

2017-06-28 15:10:59

 

2015-2016

Ders Adı :

 İleri Okuma Ve Yazma Becerileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:10:41

 

2017-06-28 15:10:41

 

2015-2016

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:10:21

 

2017-06-28 15:10:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yazma Becerileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:09:58

 

2017-06-28 15:09:58

 

2015-2016

Ders Adı :

 Okuma Becertileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:09:44

 

2017-06-28 15:09:44

 

2015-2016

Ders Adı :

 Okuma Becerileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:08:50

 

2017-06-28 15:08:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Alman Tiyatro Tarihi

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:08:29

 

2017-06-28 15:08:29

 

2015-2016

Ders Adı :

 Almanca Öğretiminde Dil Kültür Etkileşimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:08:04

 

2017-06-28 15:08:04

 

2015-2016

Ders Adı :

 İkinci Yabancı Dil (Almanca)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Almanca


Ders saati: 2

 

2017-06-28 15:07:37

 

2017-06-28 15:07:37

 

2015-2016

Ders Adı :

 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Almanca


Ders saati: 4

 

2017-06-28 15:07:01

 

2017-06-28 15:07:01

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-28 15:06:34

 

2017-06-28 15:06:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 Multimedya Destekliş Yabancı Dil Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Almanca


Ders saati: 4

 

2017-06-28 15:06:13

 

2017-06-28 15:06:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çeviribilim Ve Çeviri Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:05:49

 

2017-06-28 15:05:49

 

2016-2017

Ders Adı :

 Almanca Öğretiminde Materyal Değerlendirme Ve Uyarlama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:05:27

 

2017-06-28 15:05:27

 

2016-2017

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-06-28 15:04:54

 

2017-06-28 15:04:54

 

2016-2017

Ders Adı :

 Almanca Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Almanca


Ders saati: 4

 

2017-06-28 15:04:56

 

2017-06-28 15:04:56

 

2016-2017

Ders Adı :

 Güncel Türk Edebiyatından Seçmeler

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-06-28 15:04:09

 

2017-06-28 15:04:09

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yazma Becerileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:03:43

 

2017-06-28 15:03:43

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sözlü İleişim Becerileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:03:40

 

2017-06-28 15:03:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Almanca Öğretiminde Dil Kültür Etkileşimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:02:48

 

2017-06-28 15:02:48

 

2016-2017

Ders Adı :

 Dilbilimsel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2017-06-28 15:02:19

 

2017-06-28 15:02:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Almanca


Ders saati: 1

 

2017-06-28 13:40:43

 

2017-06-28 13:40:43

 

2014-2015

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Almanca


Ders saati: 1

 

2017-06-28 13:40:20

 

2017-06-28 13:40:20

 

2014-2015

Ders Adı :

 Multimedya Destekli Ybancı Dil Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Almanca


Ders saati: 1

 

2017-06-28 13:39:48

 

2017-06-28 13:38:47

 

2014-2015

Ders Adı :

 Etkili İletişim

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-01-27 10:41:55

 

2015-01-27 10:41:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sınıf Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-01-27 10:41:40

 

2015-01-27 10:41:40

 

2014-2015

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2015-01-27 10:41:14

 

2015-01-27 10:41:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Yazma Becerileri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2015-01-27 10:40:39

 

2015-01-27 10:40:39

 

2014-2015

Ders Adı :

 Okuma Becerileri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2015-01-27 10:40:46

 

2015-01-27 10:40:15

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sözlü İletişim Becerileri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2015-01-27 10:40:18

 

2015-01-27 10:39:44

 

2014-2015

Ders Adı :

 İkinci Yabancı Dil (Almanca)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Almanca


Ders saati: 2

 

2015-01-27 10:39:17

 

2015-01-27 10:39:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-01-27 10:38:09

 

2015-01-27 10:38:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-01-27 10:37:50

 

2015-01-27 10:37:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yazma Becerileri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2015-01-27 10:37:29

 

2015-01-27 10:37:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2015-01-27 10:35:38

 

2015-01-27 10:35:38

 

2013-2014

Ders Adı :

 Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Almanca


Ders saati: 4

 

2015-01-27 10:36:00

 

2015-01-27 10:25:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yazma Becerileri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2015-01-27 10:36:12

 

2015-01-27 10:22:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Okuma Becerileri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2015-01-27 10:36:58

 

2015-01-27 10:22:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sözlü İletişim Becerileri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2015-01-27 10:36:46

 

2015-01-27 10:21:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel Bilgi Teknolojileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-03 14:07:08

 

2014-02-03 14:07:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 İleri Okuma Ve Yazma Becerileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2014-02-03 14:06:49

 

2014-02-03 14:06:49

 

2013-2014

Ders Adı :

 Okuma Becerileri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2015-01-27 10:36:53

 

2014-02-03 14:06:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sözlü İletişim Becerileri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2014-02-03 14:06:08

 

2014-02-03 14:06:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:40:14

 

2019-07-30 11:40:14

 

2017-2018

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:39:59

 

2019-07-30 11:39:59

 

2017-2018

Ders Adı :

 Dünya Edebiyatından Seçmeler

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:39:21

 

2019-07-30 11:39:21

 

2017-2018

Ders Adı :

 Çeviri Eleştirisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Almanca


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:39:03

 

2019-07-30 11:39:03

 

2017-2018

Ders Adı :

 İleri Konuşma Becerileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Almanca


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:38:42

 

2019-07-30 11:38:42

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:38:19

 

2019-07-30 11:38:19

 

2017-2018

Ders Adı :

 Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Almanca


Ders saati: 4

 

2019-07-30 11:37:55

 

2019-07-30 11:37:55

 

2017-2018

Ders Adı :

 Almanca Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2019-07-30 11:37:28

 

2019-07-30 11:37:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Almanca Öğretiminde Materyal Değerlendirme Ve Uyarlama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2019-07-30 11:36:56

 

2019-07-30 11:36:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Almanca


Ders saati: 1

 

2019-07-30 11:36:29

 

2019-07-30 11:36:29

 

2017-2018

Ders Adı :

 Materyal Geliştirme Ve Uyarlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Almanca


Ders saati: 4

 

2019-07-30 11:36:10

 

2019-07-30 11:36:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Almanca Ders Kitabı İncelemesi (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Almanca


Ders saati: 4

 

2019-07-30 11:35:16

 

2019-07-30 11:35:16

 

2017-2018

Ders Adı :

 Almanca Ders Kitabı İncelemesi (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Almanca


Ders saati: 4

 

2019-07-30 11:34:55

 

2019-07-30 11:34:55

 

2017-2018

Ders Adı :

 Güncel Türk Edebiyatından Seçmeler

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:34:14

 

2019-07-30 11:34:14

 

2017-2018

Ders Adı :

 Almanca Öğretiminde Dil Kültür Etkileşimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2019-07-30 11:34:28

 

2019-07-30 11:33:49

 

2017-2018

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:32:05

 

2019-07-30 11:32:05

 

2018-2019

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-07-30 11:33:31

 

2019-07-30 11:31:19

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:33:11

 

2019-07-30 11:30:48

 

2018-2019

Ders Adı :

 Almanca Öğretiminde Materyal Değerlendirme Ve Uyarlama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2019-07-30 11:30:26

 

2019-07-30 11:30:26

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yazma Becerileri (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Almanca


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:30:01

 

2019-07-30 11:30:01

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yazma Becerileri (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Almanca


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:29:48

 

2019-07-30 11:29:48

 

2018-2019

Ders Adı :

 Almancanın Yapısı (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Almanca


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:29:27

 

2019-07-30 11:29:27

 

2018-2019

Ders Adı :

 Almancanın Yapısı Iı (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Almanca


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:29:13

 

2019-07-30 11:29:13

 

2018-2019

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-07-30 11:31:40

 

2019-07-30 11:27:54

 

2018-2019

Ders Adı :

 Materyal Geliştirme Ve Uyarlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Almanca


Ders saati: 4

 

2019-07-30 11:28:20

 

2019-07-30 11:27:29

 

2018-2019

Ders Adı :

 Almanca Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Almanca


Ders saati: 4

 

2019-07-30 11:28:09

 

2019-07-30 11:26:41

 

2018-2019

Ders Adı :

 Almanca Öğretiminde Dil Kültür Etkileşimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Almanca


Ders saati: 3

 

2019-07-30 11:26:14

 

2019-07-30 11:26:14

 

2018-2019

Ders Adı :

 Okuma Becerileri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Almanca


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:25:41

 

2019-07-30 11:25:41

 

2018-2019

Ders Adı :

 Almancanın Yapısı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Almanca


Ders saati: 2

 

2019-07-30 11:25:05

 

2019-07-30 11:25:05

 

2018-2019

2019
 • 2017

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2014
  - 2017

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2014

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2013

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 • 2006
  - 2014

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2006

  Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1995
  - 1999

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ALÖ403 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Materyal Geliştirme ve Uyarlama 1 Materyal Geliştirme 1. Hafta.mp4
ALÖ403 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Materyal Geliştirme ve Uyarlama 2 Materyal Geliştirme - 2. Hafta.mp4
ALÖ403 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Materyal Geliştirme ve Uyarlama 3 Material Geliştirme ve Uyarlama 3. Hafta.mp4
ALÖ403 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Materyal Geliştirme ve Uyarlama 5 Matryal Geliştirme 5.Hafta.mp4
ALÖ403 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Materyal Geliştirme ve Uyarlama 6 Materyal Geliştirme ve Uyarlama - 6.Hafta.mp4
ALÖ403 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Materyal Geliştirme ve Uyarlama 7 Materyal Geliştirme ve Uyarlama - 7.Hafta.mp4
ALÖ403 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Materyal Geliştirme ve Uyarlama 8 Materyal Geliştirme ve Uyarlama 8. Hafta.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 1 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 1 Okul Deneyimi 1. Hafta.mp4
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 2 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 2 Okul Deneyimi 2. Hafta.mp4
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 3 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 3 Okul Deneyimi 3. Hafta.mp4
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 4 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 4 Okul deneyimi 4. Hafta.mp4
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 5 Okul Deneyimi 5. Hafta.mp4
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 5 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 6 Okul Deneyimi 6. Hafta.mp4
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 6 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 7 Okul Deneyimi 7. Hafta.mp4
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 7 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 8 Okul Deneyimi 8. Hafta.mp4
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 8 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 9 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 10 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 11 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 12 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 13 Okul deneyimi.docx
ALÖ411 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Okul Deneyimi 14 Okul deneyimi.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 1 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 2 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 3 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 4 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 5 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 6 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 7 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 8 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 9 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 11 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 12 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 13 Çeviri Dillerin Dili.jpg
ALÖ407 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) 14 Çeviri Dillerin Dili.jpg
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 1 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 2 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 3 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 4 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 5 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 6 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 7 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 8 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 10 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 11 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 12 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 13 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE101 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı I 14 Lehr und Übungsbuch.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 1 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 1 Almanca Dilbilgisi III 1.Hafta.mp4
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 2 Almanca Dilbilgisi III - 2. Hafta.mp4
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 2 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 3 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 3 Almancanın Yapısı III - 3. Hafta.mp4
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 4 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 5 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 5 Almancanın Yapısı III 5.Hafta.mp4
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 6 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 6 Almancanın Yapısı III - 6. Hafta.mp4
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 7 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 7 Almancanın Yapısı - 7. Hafta.mp4
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 8 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 8 Almancanın Yapısı III - 8. Hafta.mp4
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 10 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 11 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 12 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 13 Lehr und Übungsbuch.pdf
ALAE209 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Almancanın Yapısı III 14 Lehr und Übungsbuch.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
EGGK011 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Medya Okuryazarlığı 1 1.2.Ders_Merya Okuryazarlığı Nedir.pptx
EGGK011 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Medya Okuryazarlığı 3 3.Bilgi Okuryazarlığı.pptx
EGGK011 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Medya Okuryazarlığı 4 4. Sosyal Medya ve Etkileri.pptx
EGGK011 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Medya Okuryazarlığı 5 5. Bilgi Yayma ve Algı Yönetimi.pptx
EGGK011 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Medya Okuryazarlığı 7 6.Haber Değeri, Populer Kultur, Kadın ve Erkek Rolleri.pptx
EGGK011 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Medya Okuryazarlığı 10 7.madya ve dil.pptx
EGGK011 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Medya Okuryazarlığı 12 8.Medya ve Hukuk - Etik.pptx
EGGK011 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, Medya Okuryazarlığı 13 9.Stereotip ve Medya.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ALAE008 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İleri Almanca Dil Bilgisi 1 İleri Almanca Dilbilgisi 1.Hafta 2.mp4
ALAE008 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İleri Almanca Dil Bilgisi 1 İleri Almanca Dilbilgisi 1.Hafta 1.mp4
ALAE008 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İleri Almanca Dil Bilgisi 2 İleri Almanca Dilbilgisi - 2. Hafta.mp4
ALAE008 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İleri Almanca Dil Bilgisi 3 İleri Almanca Dilbilgisi - 3. Hafta.mp4
ALAE008 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İleri Almanca Dil Bilgisi 4 İleri Almanca Dilbilgisi (4.Hafta).mp4
ALAE008 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İleri Almanca Dil Bilgisi 5 İleri Almanca Dilbilgisi 5.Hafta.mp4
ALAE008 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İleri Almanca Dil Bilgisi 6 İleri Almanca Dilbilgisi - 6. Hafta.mp4
ALAE008 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İleri Almanca Dil Bilgisi 7 İleri Almanca Dilbilgsi - 7. hafta.mp4
ALAE008 Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, İleri Almanca Dil Bilgisi 8 İleri Almanca Dilbilgisi - 8. Hafta.mp4
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr