İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: nipek@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-9239-1333
Yabancı Diller
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Yakınçağ Tarihi
Anahtar Kelimeler Balkan Tarihi
Kent Tarihi
Osmanlı Tarihi
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi
Lisans İstanbul Üniversitesi
Doktora İstanbul Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun (1960 Sonrası)

Bölüm Adı :

 Kale Şehirden Büyükşehire Samsun’Xxun Görünümü

Yazar Adı :

 İpek Nedim

2017

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun (1919- 1959)

Bölüm Adı :

 Samsun’Un Kentsel Gelişimi

Yazar Adı :

 İpek Nedim

2017

Kitap Adı :

 Fotoğraflarla Samsun (1840- 1918)

Bölüm Adı :

 Osmanlı’Xxnın Objektifinden Samsun

Yazar Adı :

 İpek Nedim

2016

Kitap Adı :

 Geçmişten Günümüze Göç

Bölüm Adı :

 Değer, Kimlik Ve Göç

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Osman Köse

2017

Kitap Adı :

 Sultan Iı. Abdülhamid Han Ve Dönemi

Bölüm Adı :

 Iı. Abdülhamid Dönemi Nüfus Politikası

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Fahrettin Gün, Halil İbrahim Erbay

2017

Kitap Adı :

 Tarihte Kıbrıs 1

Bölüm Adı :

 Osmanlı Döneminde Kıbrıs’Ta Nüfus Göçü

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Osman Köse

2017

Kitap Adı :

 Osmanlı’Xxdan Günümüze Eşkıyalık Ve Terör

Bölüm Adı :

 Osmanlı Coğrafyasında Kurulan Ulus Devletlerin Oluşum Sürecinde Ve Sonrasında Kullanılan Tedhiş Yöntemi

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Osman Köse

2017

Kitap Adı :

 Şalpazarı, Tarih, Kültür, İnsan

Bölüm Adı :

 Osmanlıdan Cumhuriyete Şalpazarı Kazasının İdari Yapısı Ve Nüfusu

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Veysel Usta

2017

Kitap Adı :

 Şalpazarı Tarih, Kültür, İnsan

Bölüm Adı :

 Çarlaklı Köyü

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Veysel Usta

2017

Kitap Adı :

 Samsun Çarşamba Da Beylik Merkezi Ordu Köyü

Bölüm Adı :

 Osmanlı'dan Cumhuriyete Ordu Köyü

Yazar Adı :

 İpek Nedim, Yılmaz Cevdet, Tellioğlu İbrahim, Zeybek Halil İbrahim, Bayraktar Mehmet Sami

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2016

Kitap Adı :

 Doğu Karadenizde Rus İşgali Ve Muhacirlik

Bölüm Adı :

 Kaynakların Dilinde Göç Kavramı

Yazar Adı :

 İpek Nedim, Usta Veysel, Öksüz Hikmet

Editör Adı :

 Veysel Usta

2016

Kitap Adı :

 Türkeli Mekan Nüfus Tarih

Bölüm Adı :

 Osmanlı Döneminde Ayandon

Yazar Adı :

 Yılmaz Cevdet, İpek Nedim, Ünlü Mucize, İskender Kılıç Pelin

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2016

Kitap Adı :

 Canik Sancağı Samsun Kazasının Nüfus Yapısı 1834 1845

Bölüm Adı :

 Müslim Nüfus

Yazar Adı :

 İpek Nedim, Karagöz Rıza

Editör Adı :

 Nedim İpek

2016

Kitap Adı :

 Türkeli Mekan Nüfus Tarih

Bölüm Adı :

 1830'lardan 1930'lara Yüzyıllık Süreçte Türkeli Ve Köyleri

Yazar Adı :

 İpek Nedim, Yılmaz Cevdet, Ünlü Mucize, İskender Kılıç Pelin

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2016

Kitap Adı :

 Antik Çağdan Xxı Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi

Bölüm Adı :

 Fetihten Cumhuriyet'e İstanbul'a Yönelik Göçler

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Coşkun Yılmaz

2015

Kitap Adı :

 Osmanlı Da İskan Ve Göç

Bölüm Adı :

 5, 6, 7, 8. Üniteler

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Nedim İpek, Mehmet Taştemir

2015

Kitap Adı :

 Osmanlı Da İskan Ve Göç

Bölüm Adı :

 5, 6, 7 Ve 8. Üniteler

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Nedim İpek, Mehmet Taştemir

2013

Kitap Adı :

 İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler

2006

Kitap Adı :

 Samsun Araştırmaları I

Bölüm Adı :

 Osmanlıdan Cumhuriyete Samsun Tarihinin Kaynakları

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2012

Kitap Adı :

 Geçmişten Geleceğe Samsun

Bölüm Adı :

 Samsun Sahil Demiryolu

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2006

Kitap Adı :

 Geçmişten Geleceğe Samsun Albümü I Osmanlı Dönemi

Bölüm Adı :

 Osmanlı Objektifinden Samsun

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Nedim İpek, Cevdet Yılmaz

2009

Kitap Adı :

 Selanik Ten Samsun A Mübadiller

2012

Kitap Adı :

 Sakarya İli Tarihi

Bölüm Adı :

 Sakarya'ya Türk Göleri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Mustafa Demir

2005

Kitap Adı :

 Osmanlı

Bölüm Adı :

 93 Muhacereti

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Güler Eren

1999

Kitap Adı :

 Türkler

Bölüm Adı :

 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca

2002

Kitap Adı :

 Akademik Açı 1997 1

Bölüm Adı :

 Cezayirlilerin Tabiiyeti Meselesi

Yazar Adı :

 İpek Nedim

1997

Kitap Adı :

 Akademik Açı

Bölüm Adı :

 İran Mültecileri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

1996

Kitap Adı :

 Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu

Bölüm Adı :

 Osmanlı Coğrafyasında Yapay Ulus Devlet Kurma Projeleri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Veysel Usta

2007

Kitap Adı :

 Vezirköprü Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Vezirköprü'nün Nüfusu

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2014

Kitap Adı :

 Çarşamba Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Çarşamba Belediye Amblemi Üzerine

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2014

Kitap Adı :

 Devr İ Hamid Sultan Iı Abdülhamid

Bölüm Adı :

 Iı. Abdülhamid Dönemi Kafkas Göçleri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Mehmet Metin Hülagu, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan

2011

Kitap Adı :

 Prof Dr Hakkı Dursun Yıldız Armağanı

Bölüm Adı :

 Bosna- Hersek Göçü (18178- 1914)

Yazar Adı :

 İpek Nedim

1995

Kitap Adı :

 Çanakkale Tarihi

Bölüm Adı :

 Yakınçağda Çanakkaleye Türk Göçleri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Mustafa Demir

2008

Kitap Adı :

 Prof Dr Bayram Kodaman A Armağan

Bölüm Adı :

 Üsküp Sancapğında Göçmenlerin İskanı

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Mehmet Ali Ünal

1993

Kitap Adı :

 Prof Dr Kazım Yaşar Kopraman A Armağan

Bölüm Adı :

 Balkanlardan Rusya'ya Bulgar Göçü Ve Geri Dönüş (1861- 1862)

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 E. Semih Yalçın

2003

Kitap Adı :

 İlkçağdan Cumhuriyete Canik

Bölüm Adı :

 Kuruluşundan Cumhuriyete Canik Sancak Merkezi Samsun Şehri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz

2011

Kitap Adı :

 War Nationalism The Balkan Wars 1912 1913 And Their Sociopolitical Implications

Bölüm Adı :

 The Balknas, War, And Migration

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 M. Hakan Yavuz , İsa Blumi

2013

Kitap Adı :

 Rumeli Den Anadolu Ya Türk Göçleri

1999

Kitap Adı :

 İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler

2013

Kitap Adı :

 Mübadele Ve Samsun

2000

Kitap Adı :

 Canik Ve Göç (1800- 1923)

2018

Kitap Adı :

 Tarih Boyunca Çarşamba

Bölüm Adı :

 Orta Karadenizde Bir Türk Yerleşmesi Çarşamba

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Editör Adı :

 İbrahim Tellioğlu

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Osmanlı’Dan Cumhuriyete Gümüşhane’De Göç

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 History Studies

Özgün Makale

 


2019, 4

Makale Adı :

 Osmanlı’Da Sürgün: Trabzon Örneği

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 3

Makale Adı :

 Göçü Ve Göçmeni Anlamak

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 History Studies

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 Iı. Abdülhamid Döneminde Trabzon’Xxda Amele Göçü

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 11

Makale Adı :

 İsmail Bey Gaspıralı Ve Göç

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Karadeniz İncelemeleri

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Kaynakların Dilinde Göç Kavramı

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 11

Makale Adı :

 Kosova Vilayeti Dahilinde Gerçekleşen Göçler

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 History Studies

Özgün Makale

 

2010, 3

Makale Adı :

 The Emigration From The Ottoman Empire To America

Yazar Adı :

 İpek Nedim, Çağlayan Kaya Tuncer

Dergi Adı :

 International Journal Of Turkish Studies

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Orta Ve Doğu Karadeniz Limanlarındaki Ticari Faaliyetlerin Kent Nüfusuna Etkisi 1838 1900

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Iı Abdülhamid Döneminde Osmanlı İmparatorluğunun İskan Siyaseti

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Türk Kültürü İncelemeleri

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Bafra Da Fiyatlar Ve Ücretler 1914 1930

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Belleten

Özgün Makale

 

2000, 4

Makale Adı :

 Canik Sancağının Nüfusuna Dair Bir Değerlendirme

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997, 6

Makale Adı :

 Kafkaslardaki Nüfus Hareketleri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Türkiyat Mecmuası

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Göçmen Köylerine Dair

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Tarih Ve Toplum

Özgün Makale

 

1996, 6

Makale Adı :

 Rus Ordusundaki Türk Askerlerinin Osmanlı Tabiiyetine Geçmesi 1911 1917

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Tarih Ve Toplum

Özgün Makale

 

1996, 1

Makale Adı :

 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Arşivlerinden Mübadil Göçmenlerle İlgili Defterler

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Tarih Ve Toplum

Özgün Makale

 

1995, 12

Makale Adı :

 Burdur Isparta Depremi 1914

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Balkanlar Girit Ve Kafkaslardan Anadolu Ya Yönelik Göçler Ve Göçmen İskan Birimlerinin Kuruluşu 1879 1912

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Anadolu Dan Amerika Ya Ermeni Göçü

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Otam

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Trablusgarb Ve Bingazi Mültecileri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1994, 12

Makale Adı :

 Yahudilerin Filistin E Yerleştirilmeleriyle İlgili Olarak Iı Abdülhamid E 1879 Da Sunulan Layiha

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Belleten

Özgün Makale

 

1993, 8

Makale Adı :

 Churchill Vak Ası 1836

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1993, 12

Makale Adı :

 1877 1878 Osmanlı Rus Harbi Rumeli Cephesi Vesikaları Temmuz 1877

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi

Özgün Makale

 

1993

Makale Adı :

 Çürüksu Kazası

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1992, 12

Makale Adı :

 Kafkaslardan Anadolu Ya Göçler 1877 1900

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Dergi Adı :

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1991

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 İzmir ve Göç

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 Türk- Rus Sınır Düzenlemesi ile ilgili Bir Layiha

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk- Gürcü İlişkileri Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 Osmanlı Döneminde Kıbrıs ta Nüfus Göçü

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu "Tarihte Kıbrıs" Konulu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2016, 04

Bildiri Adı :

 Rumeli den Anadolu ya Göç

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 12

Bildiri Adı :

 Birinci Dünya Yıllarında Dobruca

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Türkiye- Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Balkanlarda Ulus Devletlerin Oluşumu ve Nüfus Politikaları

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Balkan Savaşlarının 100. Yılı Uluslararası Balkan Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 12

Bildiri Adı :

 İç Göç Olgusu Açısından Üsküp Nüfus Defterlerinin Kaynak Değeri ve Değerldirmede Karşılaşılan Sorunlar

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Kuzey Makedonya 2019 Ciees Congress Of International Eastern European studies, Sakarya2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Nüfus Hareketlerinin Türk Kimliğinin Oluşumuna Etkisi

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Birinci İktisat Tarihi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 12

Bildiri Adı :

 Gürcistan ın Sosyal Tarihinde Türk Kaynaklarının Yeri ve Önemi

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Bilimsel Çalıştay Türk- Gürcü İlişkileri: Tarih ve Çağdaşlık

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 1864 Göçü Araştırmalarında Kaynaklar ve Yöntem Sorunu

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 146. Yılında 1864 Kafkas Göçü, Savaş ve Sürgün

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 09

Bildiri Adı :

 Osmanlı Coğrafyasında Kurulan Ulus Devletlerin Oluşum Sürecinde ve Sonrasında Kullanılan Tedhiş Yöntemi

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Osmanlıdan Günümüze Eşkıyalık ve Terör

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 03

Bildiri Adı :

 Balkanlar Savaş ve Göç

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Balkanlar ve Göç Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 01

Bildiri Adı :

 Samsun Sivas Demiryolu

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Ciepo

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 01

Bildiri Adı :

 2 Abdülhamid Döneminde Ordunun ve Donanmanın Modernizasyonu

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 14. Türk Tarih Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 01

Bildiri Adı :

 Atatürk Döneminde Türkiyenin Nüfus Siyaseti

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 5. Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 01

Bildiri Adı :

 Trabzon Kolera 1892 1895

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih- Dil- Edebiyat Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 01

Bildiri Adı :

 Canik Umumi Meclisi

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs ve Milli Mücadelede Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2000, 01

Bildiri Adı :

 Birinci Dünya Savaşı Esnasında Karadeniz ve Doğu Anadolu daki Göç Hareketleri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs ve Milli Mücadelede Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1994, 01

Bildiri Adı :

 Mübadil Deyimine Dair

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Birinci Ulusal Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2008, 12

Bildiri Adı :

 Türklerde Vatan Kavramı Göç ve Milli Mücadele

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 7. Uluslararası Atatürk Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Şark Mültecileri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 100. Yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Savaş ve Göç

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Emperyalizm ve İslam Dünyası, I. Dünya Savaşı'nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Sultan Abdülaziz Dönemi Nüfus Politikası

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 10

Bildiri Adı :

 II Abdülhamid Devri Nüfus Politikası 1876 1908

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 10

Bildiri Adı :

 Rum İsyanı ve Sonrasında Türk Yunan Nüfusu Meselesi

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 13. Türk Tarih Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 10

Bildiri Adı :

 Mora ve Batı Trakya

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Yakın Tarihimizde Türklere Yapılan Katliam ve Sürgünler Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 09

Bildiri Adı :

 Samsun un Değerleri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve Değerleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 06

Bildiri Adı :

 Ahıskalı Türklerin Türkiye’xxye Göçü

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 8. Uluslararası Atatürk Kongresi (Atatürk ve Türk Kültür Coğrafyasında Kafkasya ve Çevresi) 13- 15 Ekim 2015

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 01

Bildiri Adı :

 Kocaeli de Göç ve İskan

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 01

Bildiri Adı :

 Canik Sancağında Nehir Taşımacılığı

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 01

Bildiri Adı :

 Atatürk Döneminde Konargöçer Türklerin İskan Faaliyetleri

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Atatürk Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 01

Bildiri Adı :

 Amasya Vilayet Gazetesi

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 01

Bildiri Adı :

 Müstakil Sancaktan Viayete Kayseri nin İdari Taksimatı

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 4. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2003, 01

Bildiri Adı :

 Giresun Kazasının Nüfusuna Dair Bir Değerlendirme

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Milli Mücadelede Giresun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1999, 01

Bildiri Adı :

 Ermeni Meselesinin Rus Boyutu

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İsmail Bey Gaspıralı ve Göç

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ahıskalı Türklerin Türkiye ye Göçü

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 8. Atatürk Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 20 Yüzyılın Başlarında İktidar ve Göç

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Etkinlik Adı :

 Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Balkanlar ve Göç

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Atatürk ve Samsun Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Büyükşehir Belediyesi Samsun Kent Müzesi

Düzenleyenler :

 Nedim İpek, Cevdet Yılmaz, Zekeriya Tutkaç

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.11.2015

 

31.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2015, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Teşekkür Belgesi

Ödül Açıklama :

 Çarşamba Belediyesi tarafından Ordu mahallesinin coğrafi potansiyeli ve tarihi öneminin ortaya çıkarılması çalışmalarına verilen teşekkür belgesi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


MAHALLİ İDARELER

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Canik Sancağı Samsun Kazasının Nüfus Yapısı 1834 1845

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Yayınevi :

 Canik Belediyesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

05.01.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Göç Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı :

 İpek Nedim

Yayınevi :

 Göç İdaresi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.01.2016

 

01.06.2016

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Osmanlı Da İskan Ve Göç

Yazar Adı :

 İpek Nedim, Taştemir Mehmet

Yayınevi :

 Açık Öğretim Fakültesi Yayını

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Eskişehir

 

TÜRKİYE

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Osmanlı Da İskan Ve Göç

Yazar Adı :

 İpek Nedim, Taştemir Mehmet

Yayınevi :

 Anadolu Üniversitesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

2013

 

01.01.2013

 

03.01.2013

 

Basılı

2013

Yayın Adı :

 Geçmişten Geleceğe Samsun Albümü I Osmanlı Dönemi

Yazar Adı :

 İpek Nedim, Yılmaz Cevdet

Yayınevi :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2009

 

Basılı

2009

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

 

Trabzon

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

turkologischer anzeiger, ulakbim, sbvt, sobiat, acarindex.com, researchbib, asos

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 XVIII. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı-Rus münasebetleri (84/2 No'lu Rusya ahkam defterine göre) (2 cilt)

Yazar :

 Osman KÖSE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1993

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1993

Tez Adı :

 17. yüzyılın ilk yarısında Kastamonu Şer`iyye Sicili (2 cilt)

Yazar :

 Pelin İSKENDER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


1994

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1994

Tez Adı :

 Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkas kabileleri ile münasebetleri

Yazar :

 Ali KABLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1994

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1994

Tez Adı :

 Osmanlı İmparatorluğu`nun iskan siyaseti ve konar-göçer aşiretlerin yerleştirilmesi: 1840-1876

Yazar :

 Celal ERDÖNMEZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


1995

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1995

Tez Adı :

 Darüleytamlar

Yazar :

 Yasemin OKUR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Tanzimat`ın Bosna Hersek`te uygulanması

Yazar :

 Zafer GÖLEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 1774 Küçük Kaynarca Andlaşması (oluşumu-tatbiki-tahlili)

Yazar :

 Osman KÖSE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Tuna komisyonu ve Tuna'da ticaret (1856-1883)

Yazar :

 İlhan EKİNCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


1998

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Canikli Ali Paşa

Yazar :

 Rıza KARAGÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


1998

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Mehmed Esad Safvet Paşa (1814-1883/ H. 1230-1301)

Yazar :

 Pelin İSKENDER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


1999

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 II. Abdülhamit Dönemi Osmanlı askeri sanayi (1876-1909)

Yazar :

 Necip BOLAT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2001

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 Trabzon valisi Canikli Tayyar Mahmut Paşa isyanı

Yazar :

 İbrahim SERBESTOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 ll. Abdülhamid Döneminde Orta ve Doğu Karadeniz'de Ermeni tedhişi

Yazar :

 Tuğrul ÖZCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Osmanlı Devletinde sefaret tercümanları

Yazar :

 Türkan POLATCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2009

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Osmanlı Devleti'nde tabiiyet

Yazar :

 İbrahim SERBESTOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 19. yüzyılın ilk yarısında Samsun Kazası'nın nüfusu

Yazar :

 Cihat USLUCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 I. Dünya Savaşı Esnasında Türk Ordusunun İaşe Temini

Yazar :

 Önder DUMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


2007

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Tanzimat döneminde Sinop'un sosyal ekonomik durumu

Yazar :

 Selim ÖZCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2007

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 19. yüzyılın ilk yarısında Çarşamba kazasının nüfusu

Yazar :

 Kadir Tekin ERTEKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 İşkodra vilayetinin idari ve sosyal yapısı (1876-1912)

Yazar :

 İlkay ERKEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Siroz Sancağı'nın sosyo-ekonomik yapısı (1876-1912)

Yazar :

 Derya DEMİREL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Başlangıcından II. Meşrutiyet'e İkdâm gazetesi (1894-1908)

Yazar :

 Ali ÇAKIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Boyabad Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısı

Yazar :

 Kadir Tekin ERTEKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Yanya Sancağının idari yapısı ve yerleşim birimleri (1867-1913)

Yazar :

 İlkay ERKEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 XIX. YÜZYILDA BOYABAD KAZASI

Yazar :

 Kadir Tekin ERTEKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Padişah Adlarının İsimlendirmede Kullanılması Usulü:"Aziziye Örneği"

Yazar :

 Zekeriya ŞENTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Çarlık Rusyası'nın Türkistan'da göç politikası

Yazar :

 Jeren MATIYEVA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 KAYSERİ DOĞU TÜRKİSTAN KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Yazar :

 Neslihan KARADENİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Giresun ve Çevresinin Orta Çağ Boyunca Tarihi Coğrafyası

Yazar :

 Bekir SARIYILDIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:50:17

 

2016-01-14 07:50:17

 

2009-2010

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:50:17

 

2016-01-14 07:50:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:50:17

 

2016-01-14 07:50:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:50:17

 

2016-01-14 07:50:17

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:50:17

 

2016-01-14 07:50:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:50:17

 

2016-01-14 07:50:17

 

2015-2016

Ders Adı :

 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:50:17

 

2016-01-14 07:50:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:49:26

 

2016-01-14 07:49:26

 

2009-2010

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:49:26

 

2016-01-14 07:49:26

 

2010-2011

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:49:25

 

2016-01-14 07:49:25

 

2011-2012

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:49:25

 

2016-01-14 07:49:25

 

2012-2013

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:49:25

 

2016-01-14 07:49:25

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:49:25

 

2016-01-14 07:49:25

 

2014-2015

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:49:25

 

2016-01-14 07:49:25

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tarihin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:48:47

 

2016-01-14 07:48:47

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tarihin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:48:47

 

2016-01-14 07:48:47

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarihin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:48:47

 

2016-01-14 07:48:47

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarihin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:48:47

 

2016-01-14 07:48:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarihin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:48:47

 

2016-01-14 07:48:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarihin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:48:47

 

2016-01-14 07:48:47

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tarihin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:48:47

 

2016-01-14 07:48:47

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tarih Araştırmalarında Yöntem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:46:13

 

2016-01-14 07:46:13

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tarih Araştırmalarında Yöntem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:46:13

 

2016-01-14 07:46:13

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarih Araştırmalarında Yöntem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:46:13

 

2016-01-14 07:46:13

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarih Araştırmalarında Yöntem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:46:13

 

2016-01-14 07:46:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tarih Araştırmalarında Yöntem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:46:13

 

2016-01-14 07:46:13

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarih Araştırmalarında Yöntem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:46:13

 

2016-01-14 07:46:13

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tarih Araştırmalarında Yöntem

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:46:13

 

2016-01-14 07:46:13

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tarih Metodolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:55

 

2016-01-14 07:44:55

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tarih Metodolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:55

 

2016-01-14 07:44:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tarih Metodolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:55

 

2016-01-14 07:44:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tarih Metodolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:55

 

2016-01-14 07:44:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tarih Metodolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:55

 

2016-01-14 07:44:55

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tarih Metodolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:55

 

2016-01-14 07:44:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tarih Metodolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:55

 

2016-01-14 07:44:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi (1700- 1900)

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:16

 

2016-01-14 07:44:16

 

2009-2010

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi (1700- 1900)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:16

 

2016-01-14 07:44:16

 

2011-2012

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi (1700- 1900)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:16

 

2016-01-14 07:44:16

 

2012-2013

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi (1700- 1900)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:16

 

2016-01-14 07:44:16

 

2010-2011

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi (1700- 1900)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:16

 

2016-01-14 07:44:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi (1700- 1900)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:16

 

2016-01-14 07:44:16

 

2015-2016

Ders Adı :

 Osmanlı Tarihi (1700- 1900)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:44:16

 

2016-01-14 07:44:16

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı Sosyal Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:43:14

 

2016-01-14 07:43:14

 

2009-2010

Ders Adı :

 Osmanlı Sosyal Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:43:14

 

2016-01-14 07:43:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 Osmanlı Sosyal Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:43:14

 

2016-01-14 07:43:14

 

2011-2012

Ders Adı :

 Osmanlı Sosyal Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:43:14

 

2016-01-14 07:43:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Osmanlı Sosyal Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:43:14

 

2016-01-14 07:43:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Osmanlı Sosyal Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:43:14

 

2016-01-14 07:43:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Osmanlı Sosyal Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-14 07:43:14

 

2016-01-14 07:43:14

 

2015-2016

2019
 • 2007

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Tarih Bölümü

  Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

 • 2006

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Tarih Bölümü

  Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR212 Tarih Metodolojisi II 1 1.arşiv.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 2 2.otobiyografi.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 3 3.2.yıllık.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 3 3. 1. kronik.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 4 4.1.hatırat.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 4 4.2.seyahatname.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 5 5.2meclis zabıtı.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 5 5.1.sefaretname.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 6 6. Kaynak.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 7 6. Kaynak.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 8 7.mekan.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 9 8.Kaynak tenkidi.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 10 9-13 tez yazım kılavuzu.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 11 9-13 tez yazım kılavuzu.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 12 9-13 tez yazım kılavuzu.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 13 9-13 tez yazım kılavuzu.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 13 9-13 tez yazım kılavuzu.pdf
TAR212 Tarih Metodolojisi II 14 9-13 tez yazım kılavuzu.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 2 1828- 1829.pdf
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 3 Yunanistan.pdf
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 4 Kırım savaşı.pdf
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 5 93 Harbi.pdf
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 6 Ermeni Meselesi.pdf
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 7 2. Mahmud.pdf
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 8 Tanzimat.pdf
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 10 Merkez teşkilatta reform.pdf
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 10 Taşra idaresi.pdf
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 11 Askeri alanda reform.pdf
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 12 Tanzimat hukuku.pdf
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) 13 Tanzimat eğitimi.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr