İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: npolat@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-9785-9927
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Biyoloji
Anahtar Kelimeler Hidrobiyoloji
Hayvan Sistematiği
Öğrenim Bilgileri
Doktora Fırat Üniversitesi
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 -
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 1992 - 1998
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 1987 - 1992
Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi, 1979 - 1986
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Terme’Nin Biyoçeşitlilik Ve Doğal Ortam Özellikleri

Bölüm Adı :

 Terme Faunasındaki Balık Türleri Ve Tehdit Kategorileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Özpiçak Melek, Polat Nazmi

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz, Hasan Korkmaz

2017

Kitap Adı :

 Zooloji

Bölüm Adı :

 Hayvanların Sınıflandırılması, Filogenisi Ve Organizasyonu

Yazar Adı :

 Polat Nazmi

Editör Adı :

 Miller, A.a., Harley, J.p.

2016

Kitap Adı :

 Terme’Nin Biyoçeşitlilik Ve Doğal Ortam Özellikleri

Bölüm Adı :

 Biyoçeşitlilik Ve Önemi

Yazar Adı :

 Polat Nazmi

Editör Adı :

 Yılmaz Cevdet, Korkmaz Hasan

2017

Kitap Adı :

 Samsun İli Tatlı Su Balık Faunası

2007

Kitap Adı :

 Biyoloji Terimler Sözlüğü

1998

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Comparison Of Otolith Morphology Of İnvasive Big-Scale Sand Smelt (Atherina Boyeri) From Natural And Artificial Lakes İn Turkey.

Yazar Adı :

 Yedier Serdar, Bostancı Derya, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Apaydın Yağcı Meral, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Iranıan Journal Of Fısherıes Scıences

Özgün Makale

 

2019, 9

Makale Adı :

 Morphological Comparison Of Six Coastal Stream Populations Of Crimean Barbel (Barbus Tauricus Kessler, 1877) From The Southern Black Sea Basin.

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2019, 6

Makale Adı :

 Relationships Between Otolith Dimensions And Body Growth Of North African Catfish Clarias Gariepinus (Burchell, 1822) From The Upper Basın Of The Sakarya River, Turkey.

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Emiroğlu Özgür, Aksu Sadi, Başkurt Sercan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Croatian Journal Of Fisheries

Özgün Makale

 

2019, 3

Makale Adı :

 Determination Of Genetic Structure İn Barbus Tauricus Kessler, 1877 Populations İnhabiting A Few Streams Along The Black Sea Region (Turkey) İnfered From Mtdna Cyt B Sequence Analysis.

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Ege Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2019, 3

Makale Adı :

 Ladik Gölü’Ndeki (Ladik-Samsun) Turna Populasyonunun Bazı Üreme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Journal Of Anatolian Environmental And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Otolith Shape Analysis Of Bluefish, Pomatomus Saltatrix (Linnaeus, 1766) Sampled From Blacksea Region

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Acta Aquatica Turcica

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 The Relationships Between Otolith Dimensions-Total Length And Otolith Features Of European Perch (Perca Fluviatilis L., 1758) Sampled From Yedikır Dam Lake (Turkey)

Yazar Adı :

 Şimşek Canan, Polat Nazmi, Özpiçak Melek, Saygın Semra, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Journal Of Anatolian Environmental And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Comparison Of Otolith Morphology Of Invasive Big-Scale Sand Smelt (Atherina Boyeri) From Natural And Artificial Lakes İn Turkey.

Yazar Adı :

 Yedier Serdar, Bostancı Derya, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Apaydın Yağcı Meral, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Iranıan Journal Of Fısherıes Scıences

Özgün Makale

 


2019

Makale Adı :

 Fluctuating Asymmetry İn Otolith Dimensions Of Trachurus Mediterraneus Collected From The Middle Black Sea

Yazar Adı :

 Yedier Serdar, Bostancı Derya, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Acta Bıologıca Turcıca

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Length-Weight And Length-Length Relationships Of Chub (Squalius Cephalus, L., 1758) İnhabiting A Few İnland Waters Of The Middle Black Sea Region

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Hançer Enes, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Ege Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2018, 8

Makale Adı :

 Length-Weight And Length-Length Relationships Of Chub (Squalius Cephalus, L., 1758) İnhabiting A Few İnland Waters Of The Middle Black Sea Region.

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Hançer Enes, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Ege Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 The Relationships Between Otolith Dimensions-Total Length Of Chub (Squalius Cephalus, L.1758) Sampled From Some Inland Waters Of The Middle Black Sea Region

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Aydın Aykut, Hançer Enes, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Fluctuating Asymmetry İn Otolith Dimensions Of Trachurus Mediterraneus Collected From The Middle Black Sea.

Yazar Adı :

 Yedier Serdar, Bostancı Derya, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Acta Bıologıca Turcıca

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Investigation Of Fluctuating Asymmetry İn The Otolith Width, Length, Area And Perimeter Of Merlangius Merlangus Collected From Middle Black Sea

Yazar Adı :

 Kontaş Seda, Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Maritime And Marine Sciences

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Length-Weight And Length-Length Relationships Of The European Bitterling (Rhodeus Amarus (Bloch, 1782)) İnhabiting İnland Waters Of Samsun Province

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Özpiçak Melek, Aydın Aykut, Hançer Enes, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Feeding Biology Of Pike, Esox Lucius L., 1758 İnhabiting Lake Ladik, Turkey.

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Comparative Analysis Of The Otolith Features Of Tarek (Alburnus Tarichi (Güldenstädt, 1814)) Inhabiting Van Basin (Lake Van, Erçek, Nazik, Aygır) Between Localities.

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Zengin Melek, Elp Mahmut, Polat Nazmi, Atıcı Ataman Altuğ, Akçanal Ödün Neşe

Dergi Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Özgün Makale

 

2017, 8

Makale Adı :

 Relationships Between Otolith Size And Total Length Of Bluefish, Pomatomus Saltatrix (Linnaeus, 1766) İn Black Sea (Turkey).

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 North-Western Journal Of Zoology

Teknik Not

 

2017, 7

Makale Adı :

 Bony Structure Dimensions-Fish Length Relationships Of Pike(Esox Lucius L., 1758) İn Lake Ladik (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Erbaşaran Mesut, Uğurlu Selma, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 North-Western Journal Of Zoology

Kısa Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Comparative Analysis Of The Otolith Features Of Tarek (Alburnus Tarichi (Güldenstädt, 1814)) From Different Lakes Across Van Basin (Van, Erçek, Nazik, Aygır) (Turkey).

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Özpiçak Melek, Elp Mahmut, Polat Nazmi, Atıcı Ataman Altuğ, Akçanal Ödün Neşe

Dergi Adı :

 Journal Of Lımnology And Freshwter Fısherıes Research

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Regional Variation Of Relationship Between Total Length And Otolith Sizes İn The Three Atherina Boyeri Risso, 1810 Populations, Turkey.

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Ege Journal Of Fisheries And Aquatic Science

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Food İtems And Feeding Habits Of White Bream, Blicca Bjoerkna (Linnaeus, 1758) İnhabiting Lake Ladik (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Yazıcı Ramazan, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Fısherıes And Aquatıc Scıence

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 The Length-Weight And Length-Length Relationships Of Bluefish, Pomatomus Saltatrix (Linnaeus, 1766) From Samsun (Middle Black Sea Region).

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Natural And Engineering Science (Nescience)

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 Regional Variation Of Relationship Between Total Length And Otolith Sizes İn The Three Atherina Boyeri Risso, 1810 Populations, Turkey

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Ege Su Ürünleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Length-Weight, Length-Length Relationships And Condition Factors Of Some Fish Species İn Yalıköy Stream (Ordu-Turkey)

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Yunus Araştırma Bülteni

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Feeding Ecology And Prey Selection Of European Perch Perca Fluviatilis İnhabiting A Eutrophic Lake İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Yazıcı Ramazan, Erbaşaran Mesut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Freshwater Ecology

Özgün Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 Assessment Of Heavy Metal And Detergent Pollution In Giresun Coastal Zone Turkey

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Akkan Tamer

Dergi Adı :

 Fresenıus Envıronmental Bulletın

Özgün Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 Sagittal Otolith Morphology Of Sharpsnout Seabream Diplodus Puntazzo Walbaum 1792 İn The Aegean Sea

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yılmaz Mahmut, Yedier Serdar, Kurucu Gülşah, Kontaş Seda, Darçın Muammer, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 International Journal Of Morphology

Özgün Makale

 

2016, 6

Makale Adı :

 Bony Structure Dimensions-Fish Length Relationships Of Pike (Esox Lucius L., 1758) İn Lake Ladik (Samsun, Turkey).

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Erbaşaran Mesut, Helli Selma, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 North-Western Journal Of Zoology.

Özgün Makale

 

2016, 6

Makale Adı :

 Biological Characteristics Of European Perch Perca Fluviatilis L 1758 İnhabiting Lake Ladik Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Croatian Journal Of Fisheries

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Otolith And Scale Morphologies Of Doctor Fish Garra Rufa İnhabiting Kangal Balıklı Çermik Thermal Spring Sivas Turkey

Yazar Adı :

 Yedier Serdar, Kontaş Seda, Bostancı Derya, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Iranian Journal Of Fisheries Sciences

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 Ladik Gölü Samsun Nde Yaşayan Turna Balığı Esox Lucius L 1758 Nda Yaş Tayini İçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Ladik Gölü (Samsun, Türkiye)’Ndeki Çapak Balığı, Abramis Brama (L., 1758)’Nın Yaşı, Büyümesi Ve Üreme Dönemi,

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Erbaşaran Mesut, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Sdu Journal Of Scıence

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Otolith Shape Analyses And Dimensions Of The Anchovy Engraulis Encrasicolus 1 L İn The Black And Marmara Seas

Yazar Adı :

 Zengin Melek, Saygın Semra, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Sains Malaysianna

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Age Growth And Reproductive Period Of White Bream Blicca Bjoerkna L 1758 İn Lake Ladik Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcı Ramazan, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Relationships Between Opercle Dimensions And Total Length Of European Perch Perca Fluviatilis L 1758 Inhabiting Lake Ladik Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Yazıcıoğlu Okan, Saygın Semra, Yılmaz Savaş, Zengin Melek

Dergi Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Using Otolith Shape And Morphometry To İdentify Four Alburnus Species A Chalcoides A Escherichii A Mossulensis And A Tarichi İn Turkish İnland Waters

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Polat Nazmi, Gülşah Kurucu, Kontaş Seda, Yedier Serdar, Darçın Muammer

Dergi Adı :

 J. Appl. Ichthyol.

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Investigation Of Some Morphometric And Otolith Features Of Engraulis Encrasicolus L 1758 Fished İn Blacksea And Marmara Sea

Yazar Adı :

 Zengin Melek, Saygın Semra, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Biological Diversity And Conservation

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Comparative Age Determination From Different Bony Structures Of Perch Perca Fluviatilis Linnaeus 1758 İn Lake Ladik Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Biological Diversity And Conservation

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 The Zooplankton Composition Of Lake Ladik Ladik Samsun

Yazar Adı :

 Apaydın Yağcı Meral, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Zoology

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Population Structure And Growth Of Rudd Scardinius Erythrophthalmus L 1758 From A Eutrophic Lake İn Northern Anatolia

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcı Ramazan, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Croatian Journal Of Fisheries

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Relationships Between Fish Length And Otolith Size For Five Cyprinid Species From Lake Ladik Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Yazıcı Ramazan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Zoology

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Evaluating Bony Structures For Ageing And Growth Parameters Of Capoeta Banarescui İnhabiting Lower Melet River Ordu Turkey

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Gülşah Kurucu, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Ichthyology

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Myxobolus Anatolicus Sp Nov Myxozoa İnfecting The Gill Of Anatolian Khramulya Capoeta Tinca Cyprinidae İn Turkey

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Diseases Of Aquatic Org

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Relationships Of Otolith Dimensions With Body Length Of European Perch Perca Fluviatilis L 1758 From Lake Ladik Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Saygın Semra, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Pakistan J. Zool.

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Ladik Gölü Samsun Türkiye Ndeki Tatlısu Levreği Perca Fluviatilis L 1758 Populasyonunun Bazı Üreme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Saygın Semra, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal Of Sciences

Özgün Makale

 

2013, 3

Makale Adı :

 Ladik Gölü Samsun Türkiye Nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius Gibelio Bloch 1782 Nın Kondisyon Faktörü Boy Ağırlık Ve Boy Boy İlişkileri

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Yazıcı Ramazan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Length Weight Relationship And Relative Condition Factor Of The White Bream Blicca Bjoerkna L 1758 From Lake Ladik Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Erbaşaran Mesut, Esen Sinan, Zengin Melek, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 J.of The Black Sea/mediterranean Environment

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Bafra Balık Gölleri Samsun Türkiye Ndeki Sazan Cyprinus Carpio L 1758 In Yaş Ve Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz S, Yazıcıoğlu O, Polat N

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal Of Sciences

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 İskorpit Scorpaena Porcus L 1758 Un Otolit Biyometri Özellikleri

Yazar Adı :

 Bostancı D, Kontaş S, Polat N

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal Of Science

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 İstilacı Balık Türleri Ve Hayat Stratejileri

Yazar Adı :

 Polat N, Zengin M, Gümüş A

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal Of Sciences

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Evaluation Of Metal Accumulation Oxidative Stress Biochemical And Hematological Parameters İn Sander Lucioperca L 1758 From Bafra Samsun Fish Lakes

Yazar Adı :

 Doğru Mehmet İlker, Örün İbrahim, Doğru Arzu, Kandemir Şevket, Altaş Levent, Erdoğan Kenan, Gülnihal Örün, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Fresenius Environmental Bulletin Psp Volume

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Age And Growth Of Alburnus Tarichi Guldenstadt 1814 An Endemic Fish Species Of Lake Van Turkey

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Applıed Ichthyology

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Length Weight Relationship And Condition Factor Of Pontic Shad Alosa İmmaculata Pisces Clupeide From The Southern Black Sea

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Research Journal Of Fisheries And Hydrobiology

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Bafra Balık Gölleri Samsun Türkiye Nde Yaşayan Haskefal Mugil Cephalus L 1758 İn Yaş Ve Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal Of Sciences

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Hirfanlı Baraj Gölü’Nde Yaşayan Cyprinus Carpio L., 1758 Ve Tinca Tinca (L., 1758)’Nın Boy-Ağırlık Ve Boy-Boy İlişkileri İle Mevsimsel Kondisyon Faktörleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Sdu Journal Of Science

Özgün Makale

 

2010, 3

Makale Adı :

 Length Weight And Length Length Relationships Of Capoeta Sieboldii From Hirfanlı Dam Lake Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Freshwater Ecology

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 The Dietary Regime Of The Pike Esox Lucius L 1758 İn Lake Uluabat Bursa Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Gaffaroğlu Muhammet, Polat Nazmi, Emiroğlu Özgür

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan Cyprinus Carpio L 1758 In Boy Ağırlık Ve Boy Boy İlişkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi, Yazıcıoğlu Okan

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Age And Growth Of The Mesopotamian Spiny Eel Mastacembelus Mastacembelus Banks Solender 1794 From Southeastern Anatolia

Yazar Adı :

 Gümüş Aysun, Şahinöz Erdinç, Doğu Zafer, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turk. J. Zool

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Determination Of Heavy Metal Levels Oxidative Status Biochemical And Hematological Parameters İn Cyprinus Carpio L 1758 From Bafra Samsun Fish Lakes

Yazar Adı :

 Kandemir Şevket, Doğru Mehmet İlker, Örün İbrahim, Doğru Arzu, Altaş Levent, Erdoğan Kenan, Gülnihal Örün, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Karadeniz (Samsun)’Xxde Yaşayan Zargana (Belone Belone L., 1758)’Xxda Yaş Tayini, Boy-Boy Ve Boy-Ağırlık İlikileri

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, İnceismail Yasemin, Yılmaz Savaş, Bostancı Derya

Dergi Adı :

 Journalof Fısherıes Scıence

Özgün Makale

 

2009, 9

Makale Adı :

 Length Weight Relations Of Anatolian Khramulya Capoeta Tinca Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae From Samsun Province Northern Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Acta Ichthyologica Et Piscatoria

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Age Determination And Annulus Formation Of Crucian Carp Carassius Gibelio Inhabiting Egirdir Lake And Bafra Fish Lake Turkey

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Journal Of Freshwater Ecology

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Age Determination And Some Population Characteristicsof Chub Squalius Cephalus L 1758 İn The Çamlıdere Dam Lake Ankara Turkey

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Science & Technology

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Age And Growth Of Alburnus Tarichi Gu Ldensta Dt 1814 An Endemic Fish Species Oflake Van Turkey

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Applıed Ichthyology

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Changes İn Lake Ladik Fish Community 1972 2004 And Ichthyofauna Of İts Inlet And Outlet Streams Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Helli Selma, Polat Nazmi, Kandemir Şevket

Dergi Adı :

 Turk. J. Zool

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Kızılırmak Ve Yeşilırmak Deltalarındaki Samsun Lagün Göllerinin Balık Faunası

Yazar Adı :

 Helli Selma, Polat Nazmi, Kandemir Şevket

Dergi Adı :

 Journal Of Fisheriessciences.com

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Benekli Pisi Lepidorhombus Boscii Risso 1810 Nin Otolit Yapısı Otolit Boyutları Balık Boyu İlişkileri Ve Yaş Tayini

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Fisheries Sciences.com

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 İki Farklı Habitatta Eğirdir Gölü Isparta Ve Bafra Balık Gölleri Samsun Yaşayan Havuz Balığı Carassius Gibelio Bloch 1782 Nın Beslenme Rejimlerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Fisheries Sciences.com

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Fish Fauna Of The Karaabdal Stream Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Helli Selma, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Samsun İli Tatlısu Kaynaklarında Yaşayan Egzotik Balık Türleri

Yazar Adı :

 Helli Selma, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Fısheriesscience.com

Özgün Makale

 

2007, 4

Makale Adı :

 Çakmak Baraj Gölü (Samsun) Balık Faunası

Yazar Adı :

 Helli Selma, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Fırat Üniversitesi Fen Ve Müh. Bil. Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 4

Makale Adı :

 Determination Of Condition Factor And Length Weight Relationship Of The Crucian Carp Carassius Gibelio Bloch 1782 İnhabiting Bafra Fish Lake

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Polat Nazmi, Kandemir Şevket, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Sdu Fenbilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Age Determination Of Scardinius Erythrophthalmus Cyprinidae Inhabiting Bafra Fish Lakes Samsun Turkey Based On Otolith Readings And Marginal Increment Analysis

Yazar Adı :

 Gümüş Aysun, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Cybium

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Seasonal Variation Of Total Lipid And Total Fatty Acid İn Muscle And Liver Of Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss W 1792 Reared İn Derbent Dam Lake

Yazar Adı :

 Kandemir Şevket, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Dil Balığı Solea Lascaris Risso 1810 Te Otolit Yapısı Otolit Boyutları Balık Boyu İlişkileri Ve Yaş Tayini

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Fırat Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Some Biological Aspects Of The Crucian Carp Carassius Gibelio Bloch 1782 Inhabiting İn Eğirdir Lake

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Polat Nazmi, Akyürek Mahmut

Dergi Adı :

 International Journal Of Natural And Engineering Sciences

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Bafra Balık Gölleri Nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius Gibelio Bloch 1782 Nın Beslenme Rejimi

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Yılmaz Savaş, Bostancı Derya, Polat Nazmi, Yazıcıoğlu Okan

Dergi Adı :

 Journal Of Fisheries Sciences.com

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Miliç Irmağı (Terme, Samsun) Balık Faunası

Yazar Adı :

 Helli Selma, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 5

Makale Adı :

 Differences Between Whole Otolith And Broken Burnt Otolith Ages Of Red Mullet Mullus Barbatus Ponticus Essipov 1927 Sampled From Black Sea Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Age Analysis On Different Bony Structures Of Perch Perca Fluviatilis L 1758 Inhabiting Derbent Dam Lake Bafra Samsun

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Dietary Preferences Of Perch Perca Fluviatilis L 1758 Inhabiting Derbent Dam Lake Bafra Samsun And Their Relationship With Seasonal And Age Dependent Variations

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Yılmaz Savaş, Kandemir Şevket, Bostancı Derya, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Aged Based Food Preferences Of Common Carp Cyprinus Carpio L 1758 Inhabiting Fish Lakes İn The Bafra District Of Samsun Province Lakes Tatlı And Gıcı

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Gümüş Aysun, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Samsun Bafra Balık Gölleri Tatlı Göl Ve Gıcı Gölü Nde Yaşayan Kızılkanat Scardinius Erythrophtalmus L 1758 In Sindirim Sistemi İçeriği

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 F.ü. Fen Ve Müh. Bil. Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Digestive System Contents Of The Perch Perca Fluviatilis L 1758 Inhabiting Derbent Dam Lake Bafra Samsun

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Kandemir Şevket, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Relative Importance Of Food Items İn Feeding Of Chondrostoma Regium Heckel 1843 And Its Relation With The Time Of Annulus Formation

Yazar Adı :

 Gümüş Aysun, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turk J Zool

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Age Determinatıon Of Shad Alosa Pontica Eichwald 1838 Inhabiting The Black Sea

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turk .j.zoology

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Comparable Age Determination İn Different Bony Structures Of Pleuronectes Flesus Luscus Pallas 1811 Inhabiting Black Sea

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Doğa Tu. J. Of Zoology

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Ageing Of Whitting Merlangius Merlangius Euxinus Nord 1840 Based On Broken And Burnt Otolith

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Gümüş Aysun

Dergi Adı :

 Fisheries Research

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Age Determination Of Spiny Dogfish Squalus Acanthias L 1758 İn Black Sea Waters

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Gümüş Aysun

Dergi Adı :

 The Israeli Journal Of Aquaculture Bamidgeh

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Age Determination And Evaluation Of Precision Using Five Bony Structures Of The Brond Snout Chondrostoma Regium Heckel 1843

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Gümüş Aysun

Dergi Adı :

 Tr. J. Of Zoology

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Bıyıklı Balık Barbus Plebejus Escherichi Steindacheri 1897 In Yaş Tayininde Kemiksi Yapı Okuyucu Uyum Değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Gümüş Aysun, Işık Kamil

Dergi Adı :

 Doğa, Tr. J. Of Zoology

Özgün Makale

 

1993

Makale Adı :

 Ade Determınatıon Of Capoeta Trutta Heckel 1843 İn Keban Dam Lake

Yazar Adı :

 Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Zoology

Özgün Makale

 

1987

Makale Adı :

 Age Determination And Length Weight Relations Of Capoeta Capoeta Umbla Heckel 1843 İn Lake Keban

Yazar Adı :

 Ekingen Gürkan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Doğa Tu. J. Of Zoology

Özgün Makale

 

1987

Makale Adı :

 Keban Baraj Gölü Ndeyaşayan Capoeta Trutta Nın Sindirim Sistemi İçeriği

Yazar Adı :

 Şen Dursun, Polat Nazmi, Ayvaz Yusuf

Dergi Adı :

 Elazığ Bölg Vet Hek Odası Dergisi

Özgün Makale

 

1987

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Myxobolus anatolicus Myxozoa infecting the gill of Anatolian Khramulya Capoeta tinca Cyprinidae in Turkey

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 9th International Symposium on Fish Parasites

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 08

Bildiri Adı :

 Binomanipulation in Eutropic Lakes

Yazar Adı :

 Yazıcı Ramazan, Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 WITAM 2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Biotechnological Applications of Image Analysis: An Example of Asteriscus and Lapillus Otolith Measurements in Juvenile Cyprinid Species

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kontaş Seda, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 1st International Technology Sciences and Desing Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Otolith Mass Asymmetry in the Diplodus puntazzo Inhabiting the Aegean Sea, Turkey

Yazar Adı :

 Yedier Serdar, Bostancı Derya, Gülşah Kurucu, Kontaş Seda, Çayır Zeynep, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 1st International Technology Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Otolith Mass Asymmetry in the Red Mullet, Mullus barbatus Inhabiting the Middle Black Sea, Turkey

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Kontaş Seda, Yedier Serdar, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 1st International Technology Sciencesand Design Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Several Biotechnological Applications in Fisheries and Aquaculture

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kontaş Seda, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 1st International Technology Sciences and Desing Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 A Review on Toxicity of Pesticides and their Components in an Indicator Fish, Oncorhynchus mykiss

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kontaş Seda, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 1st International Technology Sciences and Design Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 First molecular identification of Myxobolus spinacurvatura from Mugil cephalus off the Turkish coast of Black Sea

Yazar Adı :

 Yardımcı Banu, Pekmezci Gökmen Zafer, Bölükbaş Cenk Soner, Özpiçak Melek, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 International Conference on Aquaculture Marine Biology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Otolith Shape Analyses of The Chub (Squalius cephalus, L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province.

Yazar Adı :

 Zengin Melek, Saygın Semra, Hançer Enes, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Otolith Shape Analyses of The European Bitterling (Rhodeus amarus Bloch, 1782) sampled from Terme and Terice Streams (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Özpiçak Melek, Hançer Enes, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Otolith Shape Analyses of The European Bitterling (Rhodeus amarus, Bloch., 1782) Sampled from Terme and Terice Streams (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Zengin Melek, Hançer Enes, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Relationships Between Total Length and Otolith Dimensions in Atherina boyeri from Lake Iznik (Bursa, Turkey).

Yazar Adı :

 Yedier Serdar, Bostancı Derya, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasian

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Otolith Morphology Using Scanning Electron Microscopy and Otolith Mass Asymmetries of an Endemic Fish Alburnus tarichi in Lake Van (Turkey)

Yazar Adı :

 Yedier Serdar, Bostancı Derya, Kontaş Seda, Kurucu Gulsah, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasian

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Keban Baraj Gölü ndeki Acanthobrama marmid Heckel 1843 te Yaş Belirlemesi

Yazar Adı :

 Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1988, 09

Bildiri Adı :

 Cyprinion macrostomum Heckel 1843 Otoliths and Scales Morphologies Inhabiting Kangal Balıklı Çermik Thermal Spring Sivas Turkey

Yazar Adı :

 Kontaş Seda, Yedier Serdar, Bostancı Derya, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Otolith and Scale Morphologies of Doctor Fish Garra rufa Heckel 1843 Inhabiting Kangal Balıklı Çermik Thermal Spring Sivas Turkey

Yazar Adı :

 Yedier Serdar, Kontaş Seda, Bostancı Derya, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Otolith Shape Analyses of The European Bitterling (Rhodeus amarus Bloch, 1782) Sampled From Terme and Terice Streams (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Özpiçak Melek, Hançer Enes, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 LIMNOFISH-2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Otolith Mass Asymmetry of Danube Bleak, Alburnus chalcoides in Curi River, Ordu, Turkey

Yazar Adı :

 Kontaş Seda, Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Gender-Based Otolith Mass Asymmetry of Alburnus mossulensis in Munzur River, Turkey

Yazar Adı :

 Yedier Serdar, Bostancı Derya, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Determination of Heavy Metal Pollution and Associated Ecological Risk in Surface Sediments of Giresun Coast

Yazar Adı :

 Akkan Tamer, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Otolith Mass Asymmetry of Barbus tauricus and Capoeta banarescui Inhabiting Melet River, Ordu, Turkey.

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Kontaş Seda, Yedier Serdar, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Comparison of the Otolith Mass Asymmetry in Solea solea and Trachurus mediterraneus.

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Length-Weight and Length-Length Relationships of Chub (Squalius cephalus, L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province.

Yazar Adı :

 Hançer Enes, Saygın Semra, Özpiçak Melek, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Length-Weight and Length-Length Relationships of the European Bitterling (Rhodeus amarus (Bloch, 1782)) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province.

Yazar Adı :

 Aydın Aykut, Özpiçak Melek, Saygın Semra, Hançer Enes, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Relationships Between Otolith Dimensions-Total Length of Chub (Squalius cephalus, L.1758) sampled from Samsun Province

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Aydın Aykut, Hançer Enes, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Morphological and Histopatological Studies of Myxobolus spp in Squalius cephalus from Ladik Lake, Samsun, Turkey

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Bölükbaş Cenk Soner, Özpiçak Melek, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Myxobolus spp infecting the gill filaments of Perca fluviatilis in Lake Ladik, Samsun, Turkey: Morphological and Histopathological Data

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Bölükbaş Cenk Soner, Özpiçak Melek, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 The Relationships Between Otolith Dimensions-Total Length of European Bitterling (Rhodeus amarus Bloch, 1782) sampled from Samsun Province.

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Zengin Melek, Hançer Enes, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 07

Bildiri Adı :

 Length-Weight and Length-Length Relationships of the European Bitterling (Rhodeus amarus (Bloch, 1782)) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province.

Yazar Adı :

 Aydın Aykut, Zengin Melek, Saygın Semra, Hançer Enes, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 07

Bildiri Adı :

 Bafra BalıkGölü’nden Sander lucioperca (L. 1758)’da Otolit Kütle Asimetrisininİncelenmesi

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kontaş Seda, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu “SürdürülebilirTarım ve Çevre”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Altınkaya Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta Guldensteadt 1773 nın Üreme Mevsimi Yumurta Verimi ve Eşeysel Olgunluk Yaşı Üzerine İncelemeler

Yazar Adı :

 Bircan Recep, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 II. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1995, 06

Bildiri Adı :

 Otolith asymmetry of Mediterranean horse mackerel Trachurus mediterraneus Steindachner 1868 in the Middle Black Sea

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Microbial Water Quality Of The Giresun Coastal Zone Of The Black Sea

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Akkan Tamer

Etkinlik Adı :

 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Is There Any Difference of Solea solea Otolith Fluctuating Asymmetry in Two Different Populations

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Kontaş Seda, Yedier Serdar, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Fluctuating Asymmetry in the Otolith Width, Length, Area and Perimeter of Merlangius merlangus collected from Middle Black Sea, Ordu, Turkey

Yazar Adı :

 Kontaş Seda, Bostancı Derya, Yedier Serdar, Gülşah Kurucu, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Fluctuating Asymmetry of Otolith Characters of Mullus barbatus in the Middle Black Sea, Ordu, Turkey

Yazar Adı :

 Yedier Serdar, Kontaş Seda, Bostancı Derya, Polat Nazmi, Gülşah Kurucu

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Determinatıon of otolith biometry and morphometry of Solea solea linnaeus 1758 from the northeastern Medıterranean sea

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Yedier Serdar, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 FABA 2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Relatıonship Between Total Length And Otolith Size in Atherina boyeri Risso 1810 From Hirfanlı Dam Lake Kırşehir Turkey

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 FABA 2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Comparative Analysis of The Otolith Features Of Tarek Alburnus tarichi Güldenstädt 1814 Inhabiting Van Basin Lake Van Erçek Nazik Aygır Between Localıtıes

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Zengin Melek, Elp Mahmut, Polat Nazmi, Akçanal Ödün Neşe, Atıcı Ataman Altuğ

Etkinlik Adı :

 FABA 2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Relatıonships Between Otolith Dimensions And Fish Total Length For North Afrıcan Catfısh Clarias gariepinus Burchell 1822

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Emiroğlu Özgür, Aksu Sadi, Bağkurt Sercan, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 FABA 2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Length Weight Length Length Relatıonships And Condition Factor Of Some Fish Species In Yalıköy Stream Ordu Turkey

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yedier Serdar, Kontaş Seda, Kurucu Gülşah, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 FABA 2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Investigation Of Myxobolus Infection In The Anatolian Khramulya Capoeta tinca Heckel 1843 With Morphological Histopathological and Molecular Methods

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Bölükbaş Cenk Soner, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 FABA2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Molecular Characterization of Dactylogyrus spp. (Monogenea) in Capoeta tinca (Heckel, 1843) from the Northeast Turkey

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Bölükbaş Cenk Soner, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 International Symposium Ecology 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 07

Bildiri Adı :

 The Food Composition of Prussian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Inhabiting Lake Ladik, Turkey.

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yazıcı Ramazan, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 International Conference on Research in Education and Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Karadeniz ve Marmara Denizlerinde Avlanan Engraulis encrasicolus L 1758 un Bazı Morfometrik ve Otolit Özelliklerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Melek Zengin, Nazmi Polat, Semra Saygın

Etkinlik Adı :

 22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Denizli ve Aydin illeri Dogal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi

26.01.2015

 

03.10.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 10

Proje Adı :

 Sinop İlinin Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme İşi

16.09.2013

 

10.12.2015

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 Samsun İli nin Karasal orman bozkır alpin subalpin maki pseudomaki kumul su kenarı tarım yerleşim vd ve İç su akarsu göl vd ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi

23.07.2013

 

30.11.2015

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 11

Proje Adı :

 Giresun Kıyı Şeridi Deniz Suyu Kalitesi Mevsimsel Dağılımının Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Giresun Kıyı Şeridi Deniz Suyu Kalitesi Mevsimsel Dağılımının Belirlenmesi

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesi Bazı Akarsularında Yaşayan Barbus tauricus Kessler 1877 Türün Morfometrik ve Genetik Yapısının Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Karadeniz Bölgesi Bazı Akarsularında Yaşayan Barbus tauricus Kessler 1877 Türün Morfometrik ve Genetik Yapısının Belirlenmesi

23.10.2013

 

02.02.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 02

Proje Adı :

 Ladik göllerindeki ekonomik öneme sahip balık türlerinin biyolojik özelliklerinin araştırılması

Proje Konusu :

 Ladik göllerindeki ekonomik öneme sahip balık türlerinin biyolojik özelliklerinin araştırılması

DİĞER

 

Proje Adı :

 Balıklarda otolit kesitlerinden yaş belirlenmesi

Proje Konusu :

 Balıklarda otolit kesitlerinden yaş belirlenmes

DİĞER

 

Proje Adı :

 Karadenizde yaşayan çaça balığında kemiksi yapılar ve uzunluk frekans metodu

Proje Konusu :

 Karadenizde yaşayan çaça balığında kemiksi yapılar ve uzunluk frekans metodu

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bafra Balık Göllerinden Tatlı ve Gıcı GöllerininPlanktonlarının Hesaplanması

Proje Konusu :

 bafra balık göllerinden planktonlarının Hesaplanması

DİĞER

 

Proje Adı :

 Farklı Ekolojik Faktörlerin Balıklarda Annulus Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi

Proje Konusu :

 Farklı Ekolojik Faktörlerin Balıklarda Annulus Oluşumuna Etkilerinin İncelenmes

DİĞER

 

Proje Adı :

 Karadeniz de yaşayan Belone belone nin Bazı Kemiksi Yapıları ile Uzunluk Apırlık İlişkisi

Proje Konusu :

 Karadeniz de yaşayan Belone belone nin Bazı Kemiksi Yapıları ile Uzunluk Apırlık İlişkis

DİĞER

 

Proje Adı :

 Altınkaya Baraj Gölünün Balık Faunasına Etkileri

Proje Konusu :

 Samsun Bafra Amphibian Populasyonları Üzerine Taksonomik Araştırmala

DİĞER

 

Proje Adı :

 Samsun Bafra Amphibian Populasyonları Üzerine Taksonomik Araştırmalar

Proje Konusu :

 Samsun Bafra Amphibian Populasyonları Üzerine Taksonomik Araştırmala

DİĞER

 

Proje Adı :

 Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinin Balık Populasyonlarının Tespiti ve Yaş Tayinleri

Proje Konusu :

 Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinin Balık Populasyonlarının Tespiti ve Yaş Tayinler

DİĞER

 

Proje Adı :

 Derbent baraj gölünde yaşayan aynalı sazan ve alabalıklarında yağ asitleri ve protein dağılımının incelenmesi

Proje Konusu :

 Derbent baraj gölünde yaşayan aynalı sazan ve alabalıklarında yağ asitleri ve protein dağılımının incelenmesi

DİĞER

 

Proje Adı :

 Cyprinus carpio L yetiştiriciliğinin ekonomik önemi ve Yeşilyazı göletlerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma

Proje Konusu :

 Cyprinus carpio L yetiştiriciliğinin ekonomik önemi ve Yeşilyazı göletlerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma

DİĞER

 

Proje Adı :

 Derbenbt baraj gölü planktonlarının balık beslenmesi üzeerine etkileri

Proje Konusu :

 Derbenbt baraj gölü planktonlarının balık beslenmesi üzeerine etkileri

DİĞER

 

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasında Bilim Işığında Doğa

05.08.2016

 

05.01.2017

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 01

Proje Adı :

 Amasya İli Karasal ve İçsu Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi

Proje Konusu :

 Amasya İli Karasal ve İçsu Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi

23.10.2015

 

27.10.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Siraz Balıklarında (Capoeta tincaHeckel, 1843) Myxobolus Enfeksiyonlarının Morfolojik, Histopatolojik ve Moleküler Yöntemlerİle Araştırılması

Proje Konusu :

 ”Siraz Balıklarında (Capoeta tincaHeckel, 1843) Myxobolus Enfeksiyonlarının Morfolojik, Histopatolojik ve Moleküler Yöntemlerİle Araştırılması”

01.03.2016

 

18.12.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Ordu İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Projesi

20.10.2016

 

19.12.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi

Proje Konusu :

 Kirlilik

13.07.2017

 

30.07.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 07

Proje Adı :

 Yeşilırmak Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi

Proje Konusu :

 Kirlilik

13.07.2017

 

09.08.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 08

Proje Adı :

 Yeşilirmak Çocuklari Doğada Bilimle Buluşuyor 2018

Proje Konusu :

 Bilim ve Toplum

25.04.2018

 

25.10.2018

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 10

Proje Adı :

 Ordu İli Tüm Yüzölçüm Alanı için Karasal ve İç su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi

20.10.2016

 

19.12.2018

 

Proje Koordinatörü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Samsun İli Tatlısularında Yaşayan Dört Balık Türünün (Carassius gibelio, Cyprinus carpio, Esox lucius ve Sander lucioperca) Otolitlerine Kesit Tekniğinin Uygulanması ve Otolit Biyometrisinin Belirlenmes

13.06.2017

 

04.10.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 10

Proje Adı :

 Samsun İli Tatlısularında Yaşayan Dört Balık Türünün (Carassius gibelio, Cyprinus carpio, Esox lucius ve Sander lucioperca) Otolitlerine Kesit Tekniğinin Uygulanması ve Otolit Biyometrisinin Belirlenmesi

16.06.2017

 

10.04.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 04

Proje Adı :

 İnci Kefali Alburnus tarichi Güldenstädt 1814 nin Otolit Stronsiyum İzotop Oranlarından 87Sr 86Sr Faydalanılarak En Uygun Doğal Üreme Alanının Belirlenmesi ve Türün Biyolojik Döngüsü

01.06.2016

 

16.09.2019

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2019, 09

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 YAYIN TEŞVİK

2004

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2004

Ödül Adı :

 YAYIN TEŞVİK

2003

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2003

Ödül Adı :

 YAYIN TEŞVİK

2005

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2005

Ödül Adı :

 YAYIN TEŞVİK

2003

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2003

Ödül Adı :

 YAYIN TEŞVİK

1995

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1995

Ödül Adı :

 YAYIN TEŞVİK

1996

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1996

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

BALIKESİR

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Zoological Record, TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Biological And Environmental Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Biological And Environmental Sciences

 

İngilizce

 

Zoological Record

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Degisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Degisi

 

ORDU

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Endekste taranmıyor

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Natural And Engineering Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Natural And Engineering Science

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

AGRIS

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Samsun littoralinde avcılık döneminde bentopelajik balık faunasının mevsimsel dağılımı

Yazar :

 Melek ZENGİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Altınkaya Baraj gölünde yaşayan Capoeta tinca (Heckel, 1843)'nın yaş belirleme yöntemleri

Yazar :

 Engin KARİPTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


1991

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1991

Tez Adı :

 Altınkaya Baraj Gölü'ndeki Capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1773)'nın yaş belirleme yöntemleri ile boy-ağırlık ilişkileri

Yazar :

 Kamil IŞIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1992

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1992

Tez Adı :

 Samsun-Bafra arası Amphibia (Urodela,Anura) türleri üzerinde taksonomik bir araştırma

Yazar :

 Şevket KANDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1993

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1993

Tez Adı :

 Karadenizde yaşayan Squalus acanthias L., 1758 populasyonunda yaş tayini ve ekonomik önemi üzerine bir araştırma

Yazar :

 Aysun KUKUL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1993

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1993

Tez Adı :

 Suat Uğurlu Baraj Göl'ünde yaşayan Perca fluviatilis L. 1758 populasyonunun beslendiği organizmalar üzerine bir araştırma

Yazar :

 İsmail KIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1995

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1995

Tez Adı :

 Suat Uğurlu Baraj gölünde yaşayan Perca fluviatis L., 1758 populasyonunda yaş belirleme yöntemleri

Yazar :

 Meryem ÇETİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Suat Uğurlu Baraj Gölünde yaşayan chondrostoma regium heckel, 1843, (Pisces: cyprinidae) populasyonunun beslendiği organizmalar üzerine bir araştırma

Yazar :

 Mahmut YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Karadeniz'de yaşayan solea biscaris (risso, 1880)'te yaş belirleme yöntemleri

Yazar :

 Derya BOSTANCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Aynalı sazan (cyprinus carpio l.)'ın kemiksi yapılarında birikim takibi metodu ile yaş doğrulaması

Yazar :

 Aysun GÜMÜŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Derbent baraj gölünde kültürü yapılan Gökkuşağı Alabalığı (orcorhynchus mykiss w.1792)'nın total lipid ve yağ asidi ile yağ asidi cins ve miktarlarının aylara ve mevsimlere göre değişimi

Yazar :

 Şevket KANDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1999

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Karadeniz'de yaşayan tirsi balığı (alosa pontica eichw., 1838)'nda yaş belirleme metodları

Yazar :

 Savaş YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 Mert ırmağı (Samsun) balıklarının taksonomik ve faunistik yönden araştırılması

Yazar :

 Selma HELLİ UĞURLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 Samsun-Bafra gölleri (Tatlı göl ve Gıcı gölü)'nde yaşayan iki cyprinidae türünün yaşa ve mevsimlere bağlı besin tercihi üzerine bir araştırma

Yazar :

 Mahmut YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2001

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 Samsun ili tatlı sularında yaşayan bazı ekonomik balık populasyonlarında yaş belirleme

Yazar :

 Savaş YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2006

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Samsun ili tatlı su balık faunasının tespiti

Yazar :

 Selma UĞURLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2006

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Karadeniz'de yaşayan çaça balığı (Sprattus sprattus (L., 1758))'nda kemiksi yapıları ve uzunluk-frekans metodu ile yaş tayini

Yazar :

 Yalçın PISIL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Karadeniz'de yaşayan zargana (Belone belone L. 1761)'nın bazı kemiksi yapıları ile uzunluk-ağırlık ilişkisi

Yazar :

 Yasemin İNCEİSMAİLOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Bafra balık gölü ve Eğirdir Gölü'nde yaşayan balık popülasyonlarında opak birikim analizi ve yaş doğrulaması

Yazar :

 Derya BOSTANCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2005

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Sazan yavrularında otolit gelişimi ile ağırlık-uzunluk ilişkisinin karşılaştırılması

Yazar :

 Elif YALÇINKAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Aynalı Sazan (cyprinus carpio linneaus, 1758)'ın tam kontrollü üretim modeli

Yazar :

 Sinan ESEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Ladik gölü (Samsun, Türkiye)'ndeki tatlısu levreği (Perca fluviatilis L., 1758)'nde güvenilir yaş tayini ve büyüme özellikleri

Yazar :

 Semra SAYGIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Giresun kıyı şeridi deniz suyu kalitesi mevsimsel değişiminin belirlenmesi

Yazar :

 Tamer AKKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Ladik gölü (Samsun)'nde yaşayan turna balığı (Esox lucius L., 1758)'nın biyolojik özellikleri

Yazar :

 Okan YAZICIOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Karadeniz bölgesindeki bazı akarsularda yaşayan Barbus tauricus Kessler, 1877 türünün morfometrik ve genetik yapısının belirlenmesi

Yazar :

 Melek ÖZPİÇAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Yedikır baraj gölünde yaşayan tatlısu levreği (Perca fluviatilis L., 1758)'nin yaş tayini için kullanılan omur ve otolit yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi

Yazar :

 Canan ŞİMŞEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Samsun ili Simenlik ve Ladik göllerinde yaşayan turna balığı( Esox lucius L., 1758 )'nın yaş tayini için otolit yöntemlerinin karşılaştırılması ve otolit biyometrisinin belirlenmesi

Yazar :

 Enes HANÇER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Sazan balığı ( Cyprinus carpio L., 1758 )'nın yaş tayininde otolit yönteminin kullanılması ve otolit morfometrisinin iki populasyon arasında karşılaştırmalı analizi

Yazar :

 Aykut AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Asarcık Acısu deresinde yaşayan Capoeta tinca (Heckel, 1843)'nın yaş verilerinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Leman YÜCE SEZEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 İnci kefali (Alburnus tarichi (Güldenstädt, 1814))'nin otolit stronsiyum izotop oranlarından (87Sr/86Sr) faydalanılarak en uygun doğal üreme alanının belirlenmesi ve türün biyolojik döngüsü

Yazar :

 Semra SAYGIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Ladik gölünde yaşayan tatlısu levreği (Perca fluviatilis L.,1758)'nin ağır metal, hematolojik, biyokimyasal ve histopatolojik yönden araştırılması

Yazar :

 Nagehan CANYAŞAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Altınkaya baraj gölü ve Bafra balık gölleri (Samsun, Türkiye)'nden elde edilen sudak balığı, Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)'nın sagittal otolit biyometrisi

Yazar :

 Bengü KALAFAT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Müze Tekniği

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 11:23:46

 

2014-01-24 11:23:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Biyolojik Gözlem Ve Çalışma

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 11:22:14

 

2014-01-24 11:22:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Omurgalılar Iı Laboratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 11:22:05

 

2014-01-24 11:22:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Omurgalılar Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 11:21:48

 

2014-01-24 11:21:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 İhtiyolojide Araştırma Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 11:21:29

 

2014-01-24 11:21:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Denizlerde Balık Üretim Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 11:20:56

 

2014-01-24 11:20:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 İçsularda Balık Üretim Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 11:20:48

 

2014-01-24 11:20:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye Balık Faunası

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 11:20:17

 

2014-01-24 11:20:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Balık Yetiştiriciliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 11:19:56

 

2014-01-24 11:19:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Omurgalılar I Laboratuvarı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-24 11:19:21

 

2014-01-24 11:19:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Omurgalılar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 11:18:58

 

2014-01-24 11:18:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Balıklarda Adaptasyonlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-10 14:23:46

 

2020-01-10 14:23:46

 

2019-2020

Ders Adı :

 Türkiye Balık Faunası

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-10 14:22:49

 

2020-01-10 14:22:49

 

2019-2020

Ders Adı :

 Biyolojik Gözlem Ve Çalışma I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-10 14:22:06

 

2020-01-10 14:22:06

 

2019-2020

Ders Adı :

 Omurgalılar-I Lab (Eğitim Fakültesi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-10 14:20:02

 

2020-01-10 14:20:02

 

2019-2020

Ders Adı :

 Omurgalılar-I Lab (Fen Edebiyat Fakültesi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-10 14:19:12

 

2020-01-10 14:19:12

 

2019-2020

Ders Adı :

 Balık Yetiştiriciliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-10 14:17:55

 

2020-01-10 14:17:55

 

2019-2020

2019
 • 2009
  - 2012

  Rektör Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2009
  - 2010

  Myo / Yüksekokul Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Alaçam Meslek Yüksekokulu

 • 2009
  - 2017

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 2008

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1998
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Profesör

 • 1998

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1996
  - 1997

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

 • 1993
  - 1994

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1992
  - 1998

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1990
  - 1992

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1987
  - 1989

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1987
  - 1992

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1979
  - 1986

  Araştırma Görevlisi

  Fırat Üniversitesi

  Fen Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Zooloji Anabilim Dalı

 • 1979
  - 1986

  Fırat Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

 • 1977
  - 1979

  Ticaret Bakanlığı

  Memur

  Devlet Memuru

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 1 1. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 1 https://www.youtube.com/watch?v=qyyF7S7XBnI
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 2 2. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 3 3. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 3 https://www.youtube.com/watch?v=qyyF7S7XBnI
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 4 4. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 4 https://www.youtube.com/watch?v=qyyF7S7XBnI
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 5 5. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 6 6. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 7 7. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 8 8. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 8 https://www.habergazetesi.com.tr/haber/5307662/-prof-dr-nazmi-polat-biyolojik-savas-cikabilir
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 8 https://www.samsunhaber.com/samsun-haber/prof-dr-nazmi-polat-biyolojik-savas-cikabilir-h39749.html
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 8 https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/samsun/polat-biyolojik-savasa-hazir-olmaliyiz-11064136
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 10 10. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 10 https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/samsun/polat-biyolojik-savasa-hazir-olmaliyiz-11064136
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 10 https://www.samsunhaber.com/samsun-haber/prof-dr-nazmi-polat-biyolojik-savas-cikabilir-h39749.html
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 10 https://www.habergazetesi.com.tr/haber/5307662/-prof-dr-nazmi-polat-biyolojik-savas-cikabilir
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 11 11. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 12 12. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 13 13. HAFTA.pptx
BİO126 , , Biyolojik Gözlem ve Çalışma 14 14. HAFTA.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 1 1. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 2 2. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 3 3. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 4 4. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 5 5. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 6 6. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 7 7. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 8 8. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 9 9. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 11 11. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 12 12. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 13 13. HAFTA.pptx
BİO421 , , Balık Yetiştiriciliği 14 14. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 1 1. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 1 1.HAFTA.mp4
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 2 2. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 2 2.HAFTA.mp4
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 3 3. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 3 3. HAFTA.mp4
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 4 4. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 5 5. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 6 6. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 7 7. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 8 8. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 10 10. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 11 11. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 12 12. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 13 13. HAFTA.pptx
BİO421 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balık Yetiştiriciliği 14 14. HAFTA.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 1 1. HAFTA.pptx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 1 https://www.biyologlar.com/baliklarda-vucut-yapisi-ve-yuzgec-tipleri
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 2 2. HAFTA.pptx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 3 3. HAFTA.pptx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 4 4. HAFTA.pptx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 5 5. HAFTA.docx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 6 6. HAFTA.pptx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 7 7. HAFTA.pptx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 8 8. HAFTA.pptx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 9 9. HAFTA.pptx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 11 11. HAFTA.pptx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 12 12. HAFTA.pptx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 13 13. HAFTA.pptx
BİO451 , , Omurgalılar-I Lab. 14 14. HAFTA.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 1 1. HAFTA.pptx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 2 2. HAFTA.pptx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 3 3. HAFTA.pptx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 4 4. HAFTA.pptx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 5 5. HAFTA.pptx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 6 6. HAFTA.pptx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 7 7. HAFTA.pptx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 8 8. HAFTA.pptx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 9 9. HAFTA.pptx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 11 11. HAFTA.docx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 12 12. HAFTA.docx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 13 13. HAFTA.pptx
BİO452 , , Omurgalılar-II Lab. 14 14. HAFTA.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 1 1. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 1 1. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 2 2. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 2 2. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 3 3. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 3 3. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 4 4. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 4 4. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 5 5. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 5 5. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 6 6. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 6 6. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 7 7. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 7 7. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 8 8. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 8 8. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 9 9. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 9 9. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 11 11. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 11 11. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 12 12. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 12 12. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 13 13. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 13 13. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 14 14. HAFTA.pptx
FBİ638 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 14 14. HAFTA.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 1 1.Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 1 1. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 2 2.Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 2 2. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 3 3.Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 3 3. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 4 4.Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 4 4. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 5 5.Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 5 5. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 6 6.Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 6 6. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 7 7. Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 7 7. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 8 8. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 8 8.Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 9 9. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 9 9. Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 11 11.Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 11 11. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 12 12.Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 12 12. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 13 13.Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 13 13. HAFTA.pptx
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 14 14.Hafta.mp4
FBİ748 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Ötrofikasyon 14 14. HAFTA.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 1 1. HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 2 2. HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 3 3. HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 4 4. HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 5 5. HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 6 6.HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 7 7. HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 8 8. HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 9 HAFTA-9..docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 10 HAFTA-10.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 10 10. HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 11 11. HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 12 12. HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 13 13. HAFTA.mp4
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 14 14. HAFTA.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 1 1.Hafta.mp4
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 1 1. HAFTA.pptx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 1 https://www.biyologlar.com/baliklarda-vucut-yapisi-ve-yuzgec-tipleri
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 2 2.Hafta.mp4
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 2 2. HAFTA.pptx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 3 3.Hafta.mp4
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 3 3. HAFTA.pptx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 4 4. HAFTA.pptx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 4 4. Hafta.mp4
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 5 5. HAFTA.docx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 5 5. Hafta.mp4
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 6 6. HAFTA.pptx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 6 6. Hafta.mp4
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 7 7. HAFTA.pptx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 7 7.Hafta.mp4
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 8 8.Hafta.mp4
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 8 8. HAFTA.pptx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 10 10. HAFTA.pptx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 11 11. HAFTA.pptx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 12 12. HAFTA.pptx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 13 13. HAFTA.pptx
BYO415 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I Lab. 14 14. HAFTA.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 1 1. HAFTA.pptx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 2 2. HAFTA.pptx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 3 3. HAFTA.pptx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 4 4. HAFTA.pptx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 5 5. HAFTA.pptx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 6 6. HAFTA.pptx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 7 7. HAFTA.pptx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 8 8. HAFTA.pptx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 9 9. HAFTA.pptx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 11 11. HAFTA.docx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 12 12. HAFTA.docx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 13 13. HAFTA.pptx
BYO412 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar II Lab. 14 14. HAFTA.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 1 1. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 1 1. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 2 2. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 2 2. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 3 3. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 3 3. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 4 4. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 4 4. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 5 5. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 5 5. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 6 6. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 6 6. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 7 7. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 7 7. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 7 7. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 8 8. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 8 8. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 10 10. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 10 10. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 11 11. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 11 11. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 12 12. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 12 12. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 13 13. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 13 13. HAFTA.mp4
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 14 14. HAFTA.pptx
FBİ699 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 14 14. HAFTA.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 1 1. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 1 1. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 2 2. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 2 2. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 3 3. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 3 3. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 4 4. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 4 4. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 5 5. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 5 5. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 6 6. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 6 6. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 7 7. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 7 7. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 8 8. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 8 8. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 10 10. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 10 10. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 11 11. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 11 11. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 12 12. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 12 12. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 13 13. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 13 13. HAFTA.mp4
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 14 14. HAFTA.pptx
FBİ772 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 14 14. HAFTA.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 1 1. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 1 1. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 2 2. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 2 2. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 3 3. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 3 3. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 4 4. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 4 4. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 5 5. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 5 5. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 6 6. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 6 6. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 7 7. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 7 7. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 8 8. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 8 8. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 10 10. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 10 10. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 11 11. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 11 11. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 12 12. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 12 12. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 13 13. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 13 13. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 14 14. HAFTA.pptx
FBİ747 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, İleri İhtiyoloji 14 14. HAFTA.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr