İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: nuhocak@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-7393-1373
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Zootekni
Anahtar Kelimeler Hayvan Besleme
Yem Teknolojisi
Hayvansal Biyoteknoloji
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör , 2011 -
Doçent Ziraat Fakültesi, 2006 -
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 1998 - 2006
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1990 - 1998
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Zootekni, Hayvan Yetiştirme Ve Besleme-Ruminant Besleme

Bölüm Adı :

 Ruminant Besleme

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Akdağ Ahmet

Editör Adı :

 Umut Sami Yamak

2018

Kitap Adı :

 Zootekni Hayvan Yetiştirme Ve Besleme

Bölüm Adı :

 Hayvancılığın Önemi, Tavukçuluk, Hayvan Reffahı, Organik Hayvancılık

Yazar Adı :

 Sarıca Musa, Ocak Nuh, Altop Aydın, Erener Güray, Yamak Umut Sami, Boz Mehmet Akif, Elmacıoğlu Funda, Çam Mehmet Akif, Güler Ahmet, Göncü Serap, Akdağ Ahmet, Emiroğlu Elif

Editör Adı :

 Umut Sami Yamak

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Posthatch Development In Response To Branched-Chaın Amıno Acıdsblend Supplementatıon In The Dıet For Turkey Poults Subjected To Early Or Delayed Feedıng

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 The Journal Of Animal And Plant Sciences

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Olive Leaf Extractas A Growth Promoter On Theperformance, Blood Biochemicalparameters, And Caecal Microfloraof Broiler Chickens

Yazar Adı :

 Erener Güray, Ocak Nuh, Öztürk Ergin, Çankaya Soner, Özkanca Reşit, Altop Aydın

Dergi Adı :

 Revista Brasileira De Zootecnia

Özgün Makale

 

2020, 3

Makale Adı :

 Productıve Potentıal And Qualıty Of Overgrazed Rangelands Subjected To Overseedıng And Fertılızatıon

Yazar Adı :

 Algan Duygu, Aydın İbrahim, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Fresenıus Envıronmental Bulletın

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Sımılarıty Analysıs Wıth Respect To Some Qualıty Indıcators And Qualıty Categorıes Based On Relatıve Forage Qualıty Ranges Of Desırable Rangeland Forages

Yazar Adı :

 Aydın İbrahim, Algan Duygu, Pak Betül, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Fresenıus Envıronmental Bulletın

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 In Ovo İnjection Of Branched‐Chain Amino Acids: Embryonic Development, Hatchability And Hatching Quality Of Turkey Poults

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 Scientific Papers: Animal Science And Biotechnologies

Yazar Adı :

 Akdağ Ahmet, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Scientific Papers: Animal Science And Biotechnologies

Derleme Makale

 

2019, 4

Makale Adı :

 Some Vegetation Characteristics Of Rangelands Subjected To Different Grazingpressures With Single- Or Multi-Species Of Animals For A Long Time (A Case Ofzonguldak Province, Turkey)

Yazar Adı :

 Uzun Ferat, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 10

Makale Adı :

 In Ovo Β-Alanin Solüsyonu Alan Yeni Çıkmış Etlik Piliç Civcivlerinde Kuluçka Randımanı, Bazı Kuluçka Parametreleri, Kalite Skoru Ve Yaşama Gücü

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Akdağ Ahmet, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 Doğal Florada Kendiliğinden Yetişen Sarıçiçekli Gazal Boynuzu (Lotus Corniculatus L.) Ve Dar Yapraklı Gazal Boynuzu (Lotus Tenuis Waldst.kit.) Türlerinin Toprak Tercihleri, Komşu Bitkileri Ve Yem Değerleri

Yazar Adı :

 Uzun Ferat, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 2

Makale Adı :

 Doğal Florada Kendiliğinden Yetişen Sarıçiçekli Gazal Boynuzu (Lotus Corniculatus L.) Ve Dar Yapraklı Gazal Boynuzu (Lotus Tenuis Waldst.kit.) Türlerinin Toprak Tercihleri, Komşu Bitkileri Ve Yem Değerleri

Yazar Adı :

 Uzun Ferat, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 Voluntary Feed Intake, Grazing Behaviour And Plant Preferences Of Ruminants

Yazar Adı :

 Akdağ Ahmet, Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 International Journal Of Scientific And Technological Research

Derleme Makale

 

2018, 11

Makale Adı :

 Economic Analysis Of Fertilization Based On Nutritional Value Of Rangeland: A New Opinion

Yazar Adı :

 Algan Duygu, Aydın İbrahim, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 Voluntary Feed İntake, Grazing Behaviour And Plant Preferences Of Ruminants

Yazar Adı :

 Akdağ Ahmet, Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 International Journal Of Scientific And Technological Research

Derleme Makale

 

2018, 11

Makale Adı :

 In Ovo Β-Alanin Solüsyonu Alan Yeni Çıkmış Etlik Piliç Civcivlerinde Kuluçka Randımanı, Bazı Kuluçka Parametreleri, Kalite Skoru Ve Yaşama Gücü

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Akdağ Ahmet, Atan Helin, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Carcass Yield, Non-Carcass Parts, Internal Organs And Meat Quality Characteristics Of Karayaka Male Lambs With Different Birth Weight Fed Free-Choice Feeding

Yazar Adı :

 Yıldırım Arda, Ulutaş Zafer, Ocak Nuh, Kaptan Muhammet

Dergi Adı :

 Sains Malaysiana

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Sığ Toprakta Sulamadan Etkilenen Mısır Ve Sorgum Çeşitlerinin Su Kullanım Etkinliği, Verimi Ve Besin Değeri

Yazar Adı :

 Uzun Ferat, Garipoğlu Ali Vaiz, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Yumurta İçi İn Ovo Propolis Enjeksiyonunun Ve Enjeksiyon Yerinin Kuluçka Randımanı Civciv Çıkış Ağırlığı Ve Yaşama Gücüne Etkileri

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Konanç Kalbiye, Ocak Nuh, Öztürk Ergin

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 Insoluble Granite Grit Allows Broiler Chicks To Have Better Growth Performance And Gut Health

Yazar Adı :

 Erener Güray, Ocak Nuh, Garipoğlu Ali Vaiz, Şahin Ahmet

Dergi Adı :

 Revista Brasileira De Zootecnia

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Recent Approaches İn Pregnancy Nutrition Of Slaughter Animals

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Body Weight Meat Quality And Blood Metabolite Responses To Carbohydrate Administration İn The Drinking Water During Pre Slaughter Feed Withdrawal İn Broilers

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition

Özgün Makale

 


2015, 4

Makale Adı :

 Genetic Potential Of Wild Birdsfoot Trefoil Lotus Corniculatus L Seeds Collected From Different Geographical Locations Regarding To Nutrient Composition And Nutritive Value

Yazar Adı :

 Uzun Ferat, Dönmez Hasan Beytullah, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Agroforestry Systems

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Growth Digestive Tract And Muscle Weights İn Slow Growing Broiler İs Not Affected By A Blend Of Branched Chain Amino Acids Injected İnto Different Sites Of Egg

Yazar Adı :

 Kopbozbay Canan, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Journal Of Agriculture And Environmental Sciences

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 A Study On Gastrointestinal Tract Characteristics Of Ram Lambs At The Same Weights From Six Turkish Sheep Breeds

Yazar Adı :

 Yıldırım Arda, Ulutaş Zafer, Ocak Nuh, Şirin Emre, Aksoy Yüksel

Dergi Adı :

 South African Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 


2014, 4

Makale Adı :

 Performance Meat Quality Meat Mineral Contents And Caecal Microbial Population Responses To Humic Substances Administered İn Drinking Water İn Broilers

Yazar Adı :

 Öztürk Ergin, Coşkun İsa, Ocak Nuh, Erener Güray, Dervişoğlu Muhammet, Turhan Sadettin

Dergi Adı :

 British Poultry Science

Özgün Makale

 


2014, 10

Makale Adı :

 Some Gastrointestinal Tract Characteristics Of Karayaka Ram Lambs Slaughtered At Different Weights

Yazar Adı :

 Yıldırım Arda, Aksoy Yüksel, Ocak Nuh, Ulutaş Zafer

Dergi Adı :

 The Scientific World Journal

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Effects Of Birth Weight And Feeding System On Fattening Performance And Feeding Behaviour Of Karayaka Male Lambs

Yazar Adı :

 Yıldırım Arda, Ulutaş Zafer, Ocak Nuh, Kaptan Muhammet

Dergi Adı :

 Italian Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 


2013, 10

Makale Adı :

 Performance Carcass Gastrointestinal Tract And Meat Quality Traits And Selected Blood Parameters Of Broilers Fed Diets Supplemented With Humic Substances

Yazar Adı :

 Öztürk Ergin, Ocak Nuh, Turan Alev, Erener Güray, Altop Aydın, Çankaya Soner

Dergi Adı :

 Journal Of The Science Of Food And Agriculture

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Growth Performance Meat Quality And Caecal Coliform Bacteria Count Of Broiler Chicks Fed Diet With Green Tea Extract

Yazar Adı :

 Erener Güray, Ocak Nuh, Altop Aydın, Çankaya Soner, Aksoy Hasan Murat, Öztürk Ergin

Dergi Adı :

 Asian-Australasian Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 


2011, 8

Makale Adı :

 Evaluation Of Meat Quality From 3 Turkey Genotypes Reared With Or Without Outdoor Access

Yazar Adı :

 Sarıca Musa, Ocak Nuh, Turhan Sadettin, Kop Canan, Yamak Umut Sami

Dergi Adı :

 Poultry Science

Özgün Makale

 


2011, 5

Makale Adı :

 The Oestrous Behavior Of The Karayaka Sheep İn Turkey

Yazar Adı :

 Olfaz Mustafa, Soydan Ercan, Önder Hasan, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Asıan Journal Of Anımal And Veterınary Advances

Özgün Makale

 

2010, 3

Makale Adı :

 Influence Of Black Cumin Seed Nigella Sativa L And Seed Extract On Broilers Performance And Total Coliform Bacteria Count

Yazar Adı :

 Erener Güray, Altop Aydın, Ocak Nuh, Aksoy Hasan Murat, Çankaya Soner, Öztürk Ergin

Dergi Adı :

 Asıan Journal Of Anımal And Veterınary Advances

Özgün Makale

 

2010, 3

Makale Adı :

 Effects Of Humic Substances Supplementation Provided Through Drinking Water On Performance Carcass Traits And Meat Quality Of Broilers

Yazar Adı :

 Öztürk Ergin, Ocak Nuh, Isa Coşkun, Turhan Sadettin, Erener Güray

Dergi Adı :

 Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition

Özgün Makale

 


2010, 2

Makale Adı :

 Growth And Egg Production Of Layer Pullets Can Be Affected By The Method Of Supplying Energy And Protein Sources

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Sungu Murat

Dergi Adı :

 Journal Of The Science Of Food And Agriculture

Özgün Makale

 


2009, 8

Makale Adı :

 Growth Slaughter And Gastrointestinal Tract Traits Of Three Turkey Genotypes Under Barn And Free Range Housing Systems

Yazar Adı :

 Sarıca Musa, Ocak Nuh, Karacay Numan, Yamak Umut Sami, Kop Canan, Altop Aydın

Dergi Adı :

 British Poultry Science

Özgün Makale

 


2009, 7

Makale Adı :

 A Study On Feeding Hazelnut Kernel Oil Meal As A Protein Source For Broiler Chickens

Yazar Adı :

 Erener Guray, Burak Ak F., Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Animal Science Journal

Özgün Makale

 


2009, 6

Makale Adı :

 Conception Of Jersey Cattle İn Turkey

Yazar Adı :

 Soydan Ercan, Ocak Nuh, Önder Hasan

Dergi Adı :

 Tropical Animal Health And Production

Özgün Makale

 


2009, 4

Makale Adı :

 Effects Of Dietary Humic Substances On Egg Production And Egg Shell Quality Of Hens After Peak Laying Period

Yazar Adı :

 Ozturk Ergin, İsa Çoşkun, Ocak Nuh, Erener Güray

Dergi Adı :

 Afrıcan Journal Of Bıotechnology

Özgün Makale

 

2009, 3

Makale Adı :

 The Effect Of Malic Acid On Performance And Some Digestive Tract Traits Of Japanese Quails

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Erener Güray, Altop Aydın, Kop Canan

Dergi Adı :

 Journal Of Poultry Scıence

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Canonical Correlation Analysis For Estimation Of Relationships Between Sexual Maturity And Egg Production Traits Upon Availability Of Nutrients İn Pullets

Yazar Adı :

 Çankaya Soner, Ocak Nuh, Sungu Murat

Dergi Adı :

 Asıan-Australasıan Journal Of Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2008, 6

Makale Adı :

 Effect Of Carbohydrate Supplementation Provided Through Drinking Water During Feed Withdrawal On Meat And Liver Colours İn Broilers

Yazar Adı :

 Karacay Numan, Ocak Nuh, Sarıca Musa, Erener Güray

Dergi Adı :

 Journal Of The Scıence Of Food And Agrıculture

Özgün Makale

 

2008, 2

Makale Adı :

 Performance Of Broilers Fed Diets Supplemented Withdry Peppermint Mentha Piperita L Or Thyme Thymusvulgaris L Leaves As Growth Promoter Source

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Erener Güray, Burak F Ak, Sungu Murat, Altop Aydın, Abdülaziz Özmen

Dergi Adı :

 Czech Journal Of Anımal Scıence

Özgün Makale

 


2008, 2

Makale Adı :

 Liver Colourations As Well As Performance And Digestive Tract Characteristics Of Broilers May Change As İnfluenced By Stage And Schedule Of Feed Restriction

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Sivri Fazilet

Dergi Adı :

 Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition

Özgün Makale

 


2008, 10

Makale Adı :

 The İnfluence Of Dietary Hazelnut Kernel Oil On The Performance And Fatty Acid Composition Of Broilers

Yazar Adı :

 Erener Güray, Ocak Nuh, Garipoğlu Ali Vaiz

Dergi Adı :

 Journal Of The Science Of Food And Agriculture

Özgün Makale

 


2007, 3

Makale Adı :

 The İnfluence Of Pre And Post Mating Protein Supplementation On Reproductive Performance İn Ewes Maintained On Rangeland

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Çam Mehmet Akif, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


2006, 7

Makale Adı :

 Voluntary İntake Of İnsoluble Granite Grit Offered İn Free Choice By Broilers Its Effect On Their Digestive Tract Traits And Performances

Yazar Adı :

 Garipoğlu Ali Vaiz, Erener Güray, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Asıan-Australasıan Journal Of Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2006, 4

Makale Adı :

 Feeding Turkey Poults With Starter Feed And Whole Wheat Or Maize İn Free Choice Feeding System Its Effects On Their Performances

Yazar Adı :

 Erener Güray, Ocak Nuh, Garipoğlu Ali Vaiz, Şahin Ahmet, Öztürk Ergin

Dergi Adı :

 Asıan-Australasıan Journal Of Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2006, 4

Makale Adı :

 Growth Carcass And Meat Characteristics Of Karayaka Growing Rams Fed Sugar Beet Pulp Partially Substituting For Grass Hay As Forage

Yazar Adı :

 Olfaz Mustafa, Ocak Nuh, Erener Güray, Çam Mehmet Akif, Garipoğlu Ali Vaiz

Dergi Adı :

 Meat Scıence

Özgün Makale

 


2005, 5

Makale Adı :

 The Effects Of Restricted Feeding And Feed Form On Growth Carcass Characteristics And Days To First Egg Of Japanese Quail Coturnix Coturnix Japonica

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Erener Güray

Dergi Adı :

 Asıan-Australasıan Journal Of Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2005, 11

Makale Adı :

 The Effect Of High Dietary Protein Levels During Late Gestation On Colostrum Yield And Lamb Survival Rate İn Singleton Bearing Ewes

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Çam Mehmet Akif, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


2005, 1

Makale Adı :

 Growth And Laying Performance Of Japanese Quail Fed Graded Levels Ofhazelnut Kernel Oil Meal İncorporated İnto Diets

Yazar Adı :

 Erener Güray, Özer Aslı, Ocak Nuh

Dergi Adı :

 Asıan-Australasıan Journal Of Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 The Effect Of Body Weight Prior To Molting İn Brown Laying Hens On Egg Yield And Quality During Second Production Cycle

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Sarıca Musa, Erener Güray, Garipoğlu Ali Vaiz

Dergi Adı :

 International Journal Of Poultry Science

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Effect Of Different Choice Feeding Methods Based On Whole Wheat On Performance Of Male Broiler Chickens

Yazar Adı :

 Erener Güray, Ocak Nuh, Öztürk Ergin, Özdaş Aslı

Dergi Adı :

 Animal Feed Science And Technology

Özgün Makale

 


2003, 4

Makale Adı :

 Effect Of Sodium Chloride Supplementation Provided Through Drinkingwater And Or Feed On Performance Of Japanese Quails Coturnix Coturnixjaponica

Yazar Adı :

 Erener Güray, Ocak Nuh, Aslı Özdaş

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary & Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 A Study On Utilizing Fish Oil İnbroiler Diets

Yazar Adı :

 Sarıçiçek Betül Zehra, Ocak Nuh, Garipoğlu Ali Vaiz

Dergi Adı :

 Ziraat Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997, 6

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Besin Değeriyle Meralarda Gübrelemenin Ekonomik Analizi: Yeni Bir Görüş

Yazar Adı :

 Algan Duygu, Aydın İbrahim, Ocak Nuh

Etkinlik Adı :

 12.TARLAS BİTKİLERİ KONGRESİ

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Economic Analysis of Fertilization in the Rangelands by Nutrional Value: A New Opinion

Yazar Adı :

 Algan Duygu, Aydın İbrahim, Ocak Nuh

Etkinlik Adı :

 VIII International Scientific Agriculture Symposium ”AGROSYM 2017”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 Economic Analysis of Fertilization in the Rangelands by Nutrional Value: A New Opinion

Yazar Adı :

 Algan Duygu, Aydın İbrahim, Ocak Nuh

Etkinlik Adı :

 VIII International Scientific Agriculture Symposium ”AGROSYM 2017”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Economic analysis of fertilization in the rangelands by nutritional value: A new opinion

Yazar Adı :

 Algan Duygu, Aydın İbrahim, Ocak Nuh

Etkinlik Adı :

 VIII International Scientific Agriculture Symposium ”Agrosym 2017”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 The rates of desirable grazing plant species in rangelands effect of different animal species and grazing pressures

Yazar Adı :

 Uzun Ferat, Ocak Nuh, Şenel Mustafa Zeynel, Karadağ Yaşar

Etkinlik Adı :

 Ecosystem services and socio-economic benefits of Mediterranean grasslands

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Hatchability traits and chick quality can be affected by in ovo injection of ß-alanine in broiler breeder eggs

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Akdağ Ahmet, Ocak Nuh

Etkinlik Adı :

 International Congress on Engineering and Life Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 Voluntary feed intake, feeding behaviours and plant preferences of grazing animals

Yazar Adı :

 Akdağ Ahmet, Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh

Etkinlik Adı :

 International Congress on Engineering and Life Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 Pectoralis Muscle Properties of Turkey Poults Can Be Affected by the In Ovo and Early or Delayed Posthatch Feeding of Branched-chain Amino Acids

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh

Etkinlik Adı :

 8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 In ovo injection of branched amino acids effects hatchability and hatching chick quality of turkeys

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey).

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 06

Bildiri Adı :

 Early Posthatch Feeding Strategy in Poultry: The Importance of Some Amino Acids

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 06

Bildiri Adı :

 Recent Approaches in the Production of Healthy Animal Products

Yazar Adı :

 Öztürk Ergin, Ocak Nuh

Etkinlik Adı :

 4th Halal and Healthy Food Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Posthatch growth and skeletal muscle development in response to branched chain amino acids supplementation of low protein diet for turkey poults subjected to early or delayed feeding

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh

Etkinlik Adı :

 VII BALKAN CONFERENCE ON ANIMAL SCIENCE (BALNIMALCON 2015)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Göreceli Kaba Yem Kalitesi RFQ Kriterine Göre Mera Bitkiler için Kalite İndeksi Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar

Proje Konusu :

 Doğal ve yapay mera ıslahında kullanılabilecek yem bitkileri için Yem Kalitesi RFQ Kriterine Göre Kalite İndeksi Geliştirilmek

15.04.2015

 

15.04.2018

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2018, 04

Proje Adı :

 Serbest ve Kapalı Yetiştirme Sistemlerinin Değişik Genotipten Hindilerin Büyüme ve Karkas Özellikleri ile Bazı Davranış Özelliklerine Etkileri

Proje Konusu :

 Ürün kalitesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kesim Öncesi Aç Bırakma Süresince İçme Suyu ile Nişasta Sakkaroz veya Glikoz Verilen Etlik piliçlerin Bazı Et ve Karaciğer Kalite Özellikleri

Proje Konusu :

 Ürün kalitesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 The effect of maternal nutrition on post natal muscle fiber growth and meat quality in offspring in ewes

Proje Konusu :

 üreme

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Çiftleştirme öncesi ve sonrası dönemde omega 6 ve omega 3 yağ asitlerinin koyunlarda üreme ile ilgili bazı hormon konsantrasyonları ve gebelik üzerine etkisinin belirlenmesi

Proje Konusu :

 üreme

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Zeytin Yaprağı Ekstraktının Etlik Piliçlerde Performans Bazı Kan Parametreleri ve Kör Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkileri

Proje Konusu :

 Yem katkı maddesi

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Fındık küspesinin korunmuş by pass protein ve süt sığırı rasyonlarında kullanılabilme olanaklarının belirlenmesi

Proje Konusu :

 Yem değerlendirme

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Etlik Piliçlerin Erken Dönem Beslenmesinde Valin Oranı Değiştirilmiş Dallanmış Zincirli Amino Asitlerin Kullanımı. Proje Desteği

Proje Konusu :

 bu çalışma düşük proteinli etlik civciv rasyonlarına ( 20 HP) valin oranı değiştirilmiş DZA ( L-Lösin, L-İzolösin ve L-Valin) ilavesinin göğüs kası (pectoralis muscle, PM) ve but kası (iliotibialis muscle, ITM) ağırlıkları, et kalitesi (pH, su tutma kapasitesi, besin madde içeriği vb), bütün sindirim sistemi ve bazı segmentlerinin morfolojisi ile büyüme performansı üzerine etkisini test etmek amacıyla planlanmıştır.

15.02.2017

 

22.12.2017

 

Danışman

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Koyunlarda Annenin Beslenmesinin Kuzuların Post-Natal Kas Lifi Gelişimi ve Et Kalitesine Etkisi

Proje Konusu :

 Hayvancılık

01.06.2006

 

01.12.2008

 

Araştırmacı

 

COST

 

ULUSLARARASI

2008, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Yayın teşvik

2010

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ

Ödül Açıklama :

 yayın teşvik

2015

 

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)'dan alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik

2016

 

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)'dan alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Journal Of Agricultural And Food Chemistry

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Agricultural And Food Chemistry

 

A.B.D. VİRJİN ADALARI

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Plos One

Uluslararası

 

Dergi

 

Plos One

 

A.B.D. VİRJİN ADALARI

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

DOAJ, SJIF Scientific Journal Impact Factor

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Evidence-Based Complementary Alternative Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Evidence-Based Complementary Alternative Medicine

 

İngilizce

 

Complementary and Alternative Medicine

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Tropical Animal Health And Production

Uluslararası

 

Dergi

 

Tropical Animal Health And Production

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

 

Siirt

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University

 

TOKAT

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Ceoss Ref

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

 

Van

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

AGRIS, SCOPUS, ZOOLOGICAL RECORD

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Hayvansal Üretim

Uluslararası

 

Dergi

 

Hayvansal Üretim

 

İZMİR

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR Dizin Veri Tabanı, CAB Abstracts, AgBiotechNet,

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Revista Brasileira De Zootecnia

Uluslararası

 

Dergi

 

Revista Brasileira De Zootecnia

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Revista Brasileira De Ciência Avícola

Uluslararası

 

Dergi

 

Revista Brasileira De Ciência Avícola

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Iranian Journal Of Applied Animal Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Iranian Journal Of Applied Animal Science

 

İRAN

 

İngilizce

 

CABI,EBSCO Electronic Journals Service (EJS)

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Tropıcal Anımal Health And Productıon

Uluslararası

 

Dergi

 

Tropıcal Anımal Health And Productıon

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Progress İn Nutrition

Uluslararası

 

Dergi

 

Progress İn Nutrition

 

İTALYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Canadian Journal Of Animal Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Canadian Journal Of Animal Science

 

KANADA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Kesim öncesi aç bırakma süresince içme suyu ile nişasta, sakkaroz veya glikoz verilen etlik piliçlerin bazı et ve karaciğer kalite özellikleri

Yazar :

 Canan KOP

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Yumurta tavuklarını piliçlik dönemde seçmeli yemlemenin bazı gelişme özelliklerine ve yumurta verimine etkisi

Yazar :

 Murat SÜNGÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Dallanmış zincirli amino asitlerin in ovo veya kuluçka sonrası yem ile verilmesinin hindi palazlarında sindirim sistemi ve iskelet kas gelişimleri ve büyüme performansı üzerine etkileri

Yazar :

 Canan KOP BOZBAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Koyunlarda omega 3 ve 6 yağ asitlerinin bazı üreme parametrelerine etkileri

Yazar :

 Ercan SOYDAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Hayvan Beslemede Amino Asitler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 09:24:18

 

2014-02-25 09:24:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Ve Ürün Kalitesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 09:23:47

 

2014-02-25 09:23:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yem İşleme Metotları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 09:23:18

 

2014-02-25 09:23:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Orhanik Tarımda Hayvancılık

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 09:21:56

 

2014-02-25 09:21:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yem Değerlendirme Ve Analiz Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 09:21:21

 

2014-02-25 09:21:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Organik Hayvancılık

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 09:20:55

 

2014-02-25 09:20:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ruminant Besleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 09:20:14

 

2014-02-25 09:20:14

 

2013-2014

2019
 • 2011

  Profesör

 • 2008
  - 2013

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

 • 2006

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

 • 1998
  - 2006

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

 • 1990
  - 1998

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 1 HB Biyokimyası Giriş.mp4
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 1 Tarihce.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 2 Canlıları farklı kılan nedir.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 2 Giriş-2.mp4
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 3 Hayvan vücudunu oluşturan besin maddelerinin miktarını etkileyen faktörler.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 3 Hayan vücudu ve termodinamik.mp4
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 4 Termodinamik.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 4 Karbonhidratlar.mp4
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 5 Bitkisel yemlerdeki karbonhidratlar.mp4
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 5 Karbonhidrat.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 6 Monosakkarid türevleri.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 6 Monosakkarit türevleri.mp4
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 7 Lipidler.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 7 Lipidler.mp4
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 8 Lipid benzeri maddeler.mp4
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 8 Proteinler.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 9 Proteinler.mp4
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 9 Enzim.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 11 HORMON.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 12 VİTAMİNLER.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 13 Mineraller.pptx
ZTB301 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Besleme Biyokimyası 14 Nukleik asit ve Su.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZTB305 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Mesleki Uygulama I 4 Çiftlik Hayvanlarında Beslenme Davranışları.mp4
ZTB305 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Mesleki Uygulama I 6 ÇİFLİK HAYVANLARININ BESLENME DAVRANIŞLARI.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 1 Ruminant sindirim sistemi fizyoloji.ppt
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 2 Süt sığırlarının besin madde gereksinimleri.ppt
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 3 yemler bilgisine giriş 2.ppt
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 4 laktasyon ve gebelik siklusu.ppt
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 5 laktasyon.ppt
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 6 laktasyon2.ppt
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 7 Kuru dönem.ppt
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 8 Dişi dana ve düvelerin beslenmesi.pdf
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 9 Dişi dana ve düvelerin beslenmesi2.txt
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 11 Yemleme sistemleri.ppt
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 12 Yemleme sistemleri2.ppt
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 13 rasyon hazırlama.ppt
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 13 Hastalıklar.pptx
ZTB412 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Süt Sığırlarının Beslenmesi 14 Hastalıklar.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 1 Besin Maddeleri.pptx
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 2 Proteinler.pptx
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 3 Amino asit, peptit ve poli peptitler,.pdf
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 4 Protein kaynakları.pptx
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 5 bitkisel ve hayvansal proteinler.pptx
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 6 Protein-evaluation-of-feeds-for-farm-animals-TÜRKÇE-KASIM-20141.pdf
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 6 eski ve yeni metot.pdf
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 7 Değerlendirme sistemi.pptx
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 8 eski ve yeni metot.pdf
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 10 eski ve yeni metot.pdf
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 11 pdcaas.pdf
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 12 eski ve yeni metot.pdf
ZOT616 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Değerlendirme Sistemleri 13 eski ve yeni metot.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 1 Ruminant sindirim sistemi fizyoloji.ppt
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 2 besin madde gereksinimleri.pdf
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 3 besin madde gereksinimleri.pdf
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 5 sutsigirleri.pdf
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 6 sutsigirleri.pdf
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 7 SUT-INEKLERININ-BESLENMESI-ADNAN-SEHU.pdf
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 8 SUT-INEKLERININ-BESLENMESI-ADNAN-SEHU.pdf
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 9 sutsigirleri.pdf
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 11 YEM-DEGERLENDİRME-SİSTEMLERİ-ADNAN-SEHU.pdf
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 12 Süt Sığırcılığında Yemleme Yönetimi.pdf
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 13 Süt Sığırcılığında Yemleme Yönetimi.pdf
ZOT692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Süt Sığırlarının Beslenmesi 14 RUMINANT-BESLENME-HASTALIKLARI-GULTEKIN-YILDIZ.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 1 Besin Maddeleri.pptx
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 2 Proteinler.pptx
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 3 Amino asit, peptit ve poli peptitler,.pdf
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 4 Protein kaynakları.pptx
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 5 Protein kaynakları.pptx
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 6 Değerlendirme sistemi.pptx
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 7 Proteinler.pptx
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 7 PER.pptx
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 8 Besin Maddeleri.pptx
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 8 Protein kaynakları.pptx
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 10 Protein-evaluation-of-feeds-for-farm-animals-TÜRKÇE-KASIM-20141.pdf
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 11 PER.pptx
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 12 Protein-evaluation-of-feeds-for-farm-animals-TÜRKÇE-KASIM-20141.pdf
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 13 Protein-evaluation-of-feeds-for-farm-animals-TÜRKÇE-KASIM-20141.pdf
ZOT731 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Protein Beslenmesi 14 Değerlendirme sistemi.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr