Doktor Öğretim Üyesi Nuran MUMCUİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: nuranm@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Halk Sağlığı Hemşireliği
Öğrenim Bilgileri
Doktora Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2018 -
Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2016 -
Yardımcı Doçent Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2015 -
Öğretim Görevlisi Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2005 - 2015
Araştırma Görevlisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003 - 2005
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Evaluation Of The Efficacy Of The Three-Component Health Care Management Program Hewcot İn Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Çal Ayşe, Mumcu Nuran, Eren Dilek Çelik, Öz Yıldırım Özge, Karaoğlanoğlu Özden, Büberci Ayşe

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Educatıon

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of The Efficacy Of The Three-Component Health Care Management Program Hewcot İn Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Çal Ayşe, Mumcu Nuran, Çelik Eren Dilek, Öz Özge, Altın Alaattin, Karaoglanoglu Özden, Buberci Ayse

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Educatıon

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of The Efficacy Of The Three-Component Health Caremanagement Program Hewcot İn Colorectal Cancer Patients Receivingchemotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Altay Birsen, Çavuşoğlu Figen, Çal Ayşe, Mumcu Nuran, Çelik Eren Dilek, Öz Özge, Altın Alaattin

Dergi Adı :

 Journal Of Cancer Educatıon

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlık Algısı, Sağlık Anksiyetesi Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Özdelikara Afitap, Ağaçdiken Alkan Seval, Mumcu Nuran

Dergi Adı :

 Bakırköy Tıp Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Algılarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Alkan Seval, Özdelikara Afitap, Mumcu Nuran

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Öğrenci Hemşirelerde Ölüm Kaygısı

Yazar Adı :

 Özdelikara Afitap, Alkan Seval, Mumcu Boğa Nuran, Şahin Dilara

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 6

Makale Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitimine Yönelik Yaşadıkları Stres Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Alkan Seval, Mumcu Boğa Nuran, Özdelikara Afitap

Dergi Adı :

 Samsun Sağlık Bilimleri

Özgün Makale

 

2016, 6

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinde Profesyonelliğin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Özdelikara Afitap, Alkan Seval, Mumcu Boğa Nuran

Dergi Adı :

 Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerinde Mesleki Örgütlenme Tutumunun Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Özdelikara Afitap, Mumcu Boğa Nuran, Ağaçdiken Alkan Seval

Dergi Adı :

 Uluslarası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Ve Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 P 216 Effect On Colorectal Cancer Patients Anxiety Levels Of Planned Following At Home

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Aydın Avci İlknur, Karaoğlanoğlu Özden, Büberci Ayşe, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Annals Of Oncology

Özet

 


2015, 6

Makale Adı :

 Hemşirelik Öğrencilerine Ve Sağlık Alanı Dışındaki Öğrencilere Görehemşirelik İmajı

Yazar Adı :

 Özdelikara Afitap, Mumcu Boğa Nuran, Çayan Nurgül

Dergi Adı :

 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2015

Makale Adı :

 Huzurevindeki Yaşlı Hastalarda Düşme Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Mumcu Boğa Nuran, Özdelikara Afitap, Ağaçdiken Seval

Dergi Adı :

 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Evaluation Of The Eficacy Of The Three Component Health Care Management Program Newcot İn Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen, Karaoğlanoğlu Özden, Büberci Ayşe, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen

Dergi Adı :

 Europen Journal Of Canser

Özet

 

2015

Makale Adı :

 Women’Xxs Perception Of The Menopause And Hormone Treatment: Barriers Against Hormone Therapy

Yazar Adı :

 Şahin Nevin, Demirgöz Bal Meltem, Mumcu Nuran, Özsoy Sevgi, Taşpınar Ayten

Dergi Adı :

 Climacteric

Özgün Makale

 


2011, 2

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Determination of awareness of midwifery and nursing students towards child Abuse neglect

Yazar Adı :

 Mumcu Boğa Nuran, Çal Ayşe, Çavuşoğlu Figen, Güven Emel

Etkinlik Adı :

 International Congress of Black Sea Nursing Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 EBELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KADIN, AİLE ve DOĞURGANLIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yazar Adı :

 Topatan Serap, Koç Emine, Karakaya Neşe, Mumcu Nuran

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLARARASI İSTANBUL EBELİK GÜNLERİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Mumcu Boğa Nuran, Özdelikara Afitap, Ağaçdiken Seval, Sak Ecem, Seçmen Gamze

Etkinlik Adı :

 2. Uluslarası 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık Sektöründe Kadın

Yazar Adı :

 Mumcu Boğa Nuran, Alkan Seval, Özdelikara Afitap, Geldi Gamze, Sak Ecem

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARASI 6. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Ebe Adaylarının Mesleki Güdülenme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Topatan Serap, Koç Emine, Mumcu Boğa Nuran, Karakaya Neşe, Yıldız Sinem Cansu, Baş Esra, Yılmaz Tuğba, Çubukçu Büşra

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası 8. Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 04

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Karakaya Neşe, Topatan Serap, Mumcu Boğa Nuran, Koç Emine, Şahin Bahar, Yaman Elif

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 04

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Rehber Ebe ve Hemşire Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Mumcu Boğa Nuran, Topatan Serap, Karakaya Neşe, Koç Emine, Varış Nilgün, Tekeş Hacer, Yılmaz Merve

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 04

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde 0-6 Aylık Bebeği Bulunan Annelerin Laktasyonu Artırmak İçin Kullandıkları Galaktogogların Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Emine, Topatan Serap, Mumcu Boğa Nuran, Karakaya Neşe, Diyarbakırlıgil Pınar, Ganık Nisa

Etkinlik Adı :

 4.Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 04

Bildiri Adı :

 Ebelik Öğrencilerinin Maneviyat ve Manevi Bakım Algıları

Yazar Adı :

 Topatan Serap, Koç Emine, Karakaya Neşe, Mumcu Boğa Nuran, Çakır Esin, Yılmaz Tuğba

Etkinlik Adı :

 4.Uluslararası 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 04

Bildiri Adı :

 KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNCE YAŞADIKLARI ŞİDDET TÜRLERİ VE ŞİDDETİ ALGILAMA BİÇİMLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Yazar Adı :

 Topatan Serap, Koç Emine, Karakaya Neşe, Mumcu Boğa Nuran

Etkinlik Adı :

 3.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 04

Bildiri Adı :

 Effect on colorectal cancer patients anxiety levelsof planned following at home

Yazar Adı :

 Çavuşoğlu Figen, Aydın Avci İlknur, Karaoğlanoğlu Özden, Büberci Ayşe, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 ESMO 17. World Condress on Gastrointestinal Cancer

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Gender sensitivity in the theses of Healt sciences

Yazar Adı :

 Akman Gülay, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen, Özdelikara Afitap, Altın Alaattin, Kulakaç Özen

Etkinlik Adı :

 International Congress of Black Sea Nursing Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Gender Sensitivity in the Theses of Healt sciences

Yazar Adı :

 Akman Gülay, Mumcu Nuran, Altay Birsen, Özdelikara Afitap, Altın Alaattin, Kulakaç Özen

Etkinlik Adı :

 International Congress of Black Sea Nursing Education-Samsun

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Evaluation of the three component health care management program Newcot cancer patient receiving chemotherapy

Yazar Adı :

 Aydın Avci İlknur, Çavuşoğlu Figen, Karaoğlanoğlu Özden, Büberci Ayşe, Mumcu Boğa Nuran, Altay Birsen

Etkinlik Adı :

 EuropeanCancer Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 12

Bildiri Adı :

 Ebelik 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Mesleğiyle İlgili Görüşlerinin ve Beklentilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Koç Emine, Mumcu Nuran, Arslan Bilge

Etkinlik Adı :

 5.Uluslararası 9.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 05

Bildiri Adı :

 Gebelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Konusunda Tutum ve Düşünceleri

Yazar Adı :

 Koç Emine, Mumcu Nuran, Hayır Şeyma

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 05

Bildiri Adı :

 Doğum Eyleminde Algılanan Destekleyici Bakım İle Doğum Memnuniyeti Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Karakaya Neşe, Mumcu Nuran, Bal Sümeyye, Mamueva Faziliat, Kara Chotza Sinem

Etkinlik Adı :

 5. ULUSLARARASI 9. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 05

Bildiri Adı :

 DOES SAFETY CLIMATE AT WORKPLACES AFFECT THE PROTECTIVE SAFETYEQUIPMENT USE

Yazar Adı :

 Gök Uğur Hacer, Yılmaz Yavuz Ayten, Mumcu Boğa Nuran, Aydoğan Nurefşan

Etkinlik Adı :

 6 th International Conference of Ecosystem ICE2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 - EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLEYAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Yazar Adı :

 Arslan Bilgesu, Mumcu Nuran, Koç Emine

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Ebelikte Eğitim ve Araştırma Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Hayatımız Roman

01.12.2015

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2015, 12

Proje Adı :

 Acil obstetrik Bakım Programı

01.01.2015

 

31.12.2015

 

Eğitmen

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 Neonatal Canlandırma Programı

01.01.2015

 

31.12.2015

 

Eğitmen

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 0 6 Yaş Arası Çocuk Bakım Elemanı Yetiştirme Programı

18.08.2010

 

08.08.2011

 

Eğitmen

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2011, 08

Proje Adı :

 Kemoterapi Alan Kolorektal Kanserli Hastalarda Üç Bileşenli Hasta Bakım Yönetim Programı HEWET in Etkinliğinin Değerlendirilmesi

07.01.2014

 

25.05.2016

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 İnternational Programe (IP)

Proje Konusu :

 People First: :iİnterventions Supporting Life Quality Of Persons With Dementia

31.03.2014

 

11.04.2014

 

Bursiyer

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 04

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Acil Obstetrik Bakım Ebe / Hemşire Eğitimleri

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


SAĞLIK BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Acil Obstetrik Bakım Ebe / Hemşire Eğitimleri

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


SAĞLIK BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Acil Obstetrik Bakım Ebe / Hemşire Eğitimleri

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


SAĞLIK BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Kadına Yönelik Şiddet Heryerde

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Neonatal Canlandırma Programı

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


SAĞLIK BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

2017

 

Uluslararası BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

Uluslararası

 

Dergi

 

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

 

Tahran

 

İRAN

 

İngilizce

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 İcobne

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

İcobne

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Frontiers İn Aging Neuroscience

Uluslararası

 

Dergi

 

Frontiers İn Aging Neuroscience

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2014

2014

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Primipar annelerin doğum sonrası fonksiyonel durumlarına göre evde bakım gereksinimlerinin saptanması

Yazar :

 Emel ATAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Evde Bakım Hemşireliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 17

 

2016-01-12 17:01:37

 

2016-01-12 17:01:37

 

2015-2016

Ders Adı :

 Halk Sağlığı Hemşireliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 17

 

2016-01-12 17:01:37

 

2016-01-12 17:01:37

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sosyal Antropoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:10:14

 

2018-08-02 12:10:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 İnfertilite Ve Ebelik

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:10:00

 

2018-08-02 12:10:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Aile Sağlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:09:43

 

2018-08-02 12:09:43

 

2014-2015

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:09:26

 

2018-08-02 12:09:26

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sağlık Politikalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:09:04

 

2018-08-02 12:09:04

 

2014-2015

Ders Adı :

 Halk Sağlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:08:47

 

2018-08-02 12:08:47

 

2014-2015

Ders Adı :

 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-08-02 12:08:17

 

2018-08-02 12:08:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Evde Bakım Hizmetleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:05:16

 

2018-08-02 12:05:16

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:04:53

 

2018-08-02 12:04:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:04:27

 

2018-08-02 12:04:27

 

2015-2016

Ders Adı :

 Evde Bakım Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-08-02 12:04:02

 

2018-08-02 12:04:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ebelik Tarihi Ve Deontoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:03:41

 

2018-08-02 12:03:41

 

2015-2016

Ders Adı :

 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-08-02 12:03:22

 

2018-08-02 12:03:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kültürlerarası Bakım Yönetimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:04:34

 

2018-08-02 12:02:32

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:02:03

 

2018-08-02 12:01:55

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ebelikte Temel Kavramlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-08-02 12:01:18

 

2018-08-02 12:01:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Entegre Uygulamaları-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2018-08-02 12:00:57

 

2018-08-02 12:00:57

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2018-08-02 11:59:39

 

2018-08-02 11:59:39

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sosyal Antrolopoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-16 15:19:34

 

2018-07-16 15:19:34

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sosyal Antrolopoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-16 15:19:34

 

2018-07-16 15:19:34

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sosyal Antrolopoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-16 15:19:18

 

2018-07-16 15:19:18

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sosyal Antrolopoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-07-16 15:18:46

 

2018-07-16 15:18:46

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sağlık Sosyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-16 15:18:15

 

2018-07-16 15:18:15

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Bakım Hemşirelik Bakımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-07-16 15:08:40

 

2018-07-16 15:08:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kültürlerarası Bakım Yönetimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-16 15:00:58

 

2018-07-16 15:00:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-16 15:00:33

 

2018-07-16 15:00:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-07-16 15:00:16

 

2018-07-16 15:00:16

 

2017-2018

Ders Adı :

 Ebelikte Temel Kavramlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-16 14:59:45

 

2018-07-16 14:59:45

 

2017-2018

Ders Adı :

 Entegre Uygulamaları-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2018-07-16 14:59:26

 

2018-07-16 14:59:16

 

2017-2018

Ders Adı :

 Araştırma

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-16 15:07:42

 

2018-07-16 14:58:48

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2018-07-16 14:58:25

 

2018-07-16 14:58:25

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sağlık Sosyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-16 14:57:45

 

2018-07-16 14:57:45

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sağlık Politikaları

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-16 14:57:07

 

2018-07-16 14:57:07

 

2017-2018

Ders Adı :

 Hemşirelikte Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-07-16 14:56:44

 

2018-07-16 14:56:44

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar Ve Erken Tanı Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-07-16 14:57:22

 

2018-07-16 14:56:08

 

2017-2018

Ders Adı :

 Entegre Uygulamaları-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 16

 

2018-07-16 14:55:26

 

2018-07-16 14:55:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2018-07-16 14:55:34

 

2018-07-16 14:54:50

 

2017-2018

2019
 • 2018

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Ebelik Bölümü

  Ebelik Anabilim Dalı

 • 2016

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Ebelik Bölümü

  Ebelik Pr.

 • 2015

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

  Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 2014
  - 2015

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümü

  Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2009

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Ebelik Bölümü

  Ebelik Pr.

 • 2005
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Görevlisi

 • 2005
  - 2015

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Sağlık Yüksekokulu

  Ebelik Bölümü

  Ebelik Pr.

 • 2003
  - 2005

  Araştırma Görevlisi

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

  Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli)

 • 2002
  - 2005

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

  Hemşirelik

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EBE305 Ebelikte Öğretim 1 1. Sağlık Hizmetlerinde Ebenin Eğitimci Rolü.pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 2 2. Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar.pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 3 3. ÖĞRENME ALANLARI .pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 4 4. Öğrenme Sitilleri .pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 5 5. Öğrenmeyi etkileyen faktörler.pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 6 6. Öğrenme İçin Uygun Ortam Oluşturma.pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 7 7. Eğitiminde kullanılan araç-gereçler ve önemi.pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 8 8. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ.pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 9 9. Yetişkin Eğitimi .pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 11 11. Eğitimde İletişim Tekniklerini Kullanma.pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 12 12. Sağlık Eğitimi.pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 13 13. Hizmet İçi Eğitim.pdf
EBE305 Ebelikte Öğretim 14 14. Etkili Sunum Tekniklerini Kullanma.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 1 1. Üreme Sağlığı.pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 2 2. DOĞUM ÖNCESİ BAKIM.pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 3 3. Doğum Öncesi Bakım .pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 4 4. GEBELİK GELİŞİM .pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 5 5. Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler.pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 6 6. Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler .pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 8 8. GEBELİK BELİRTİLERİ ve TEŞHİSİ.pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 9 9. Gebelikte Anneyi Değerlendirme.pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 10 10. Gebelikte Sık Görülen Sorunlar .pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 11 11. FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ - .pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 12 12. FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 13 13. GEBELİKTE BESLENMENİN ÖNEMİ.pdf
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) 14 14. TOPLUMU TANIMA.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 2 Antropoloji.pdf
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 3 Antropoloji.pdf
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 4 TRANSK__LT__REL HEM____REL__K[#320881]-313556.pdf
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 5 50_soruda_antropoloji.pdf
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 6 TIBB__ ANTROPOLOJ__[#274128]-255304.pdf
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 7 Evlilik ve akrabal__k ara__t__rmalar__n__n bir de__erlendirmesi[#497513]-597307.pdf
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 9 Toplumsal Cinsiyet.pdf
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 10 Antropoloji güvenlik.pdf
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 11 Transkültürel Hemşirelik.pdf
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 12 KUHEAD_6_1_2_7.pdf
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 13 Külütrel özellikleri tanılama rehberi.pdf
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 14 Külütrel özellikleri tanılama rehberi.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 2 evde bakım makale.pdf
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 3 Evde Bakım Genel bir bakış.pdf
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 4 evde bakım mevzuat.pdf
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 5 Evde Bakım hakkinda-yonetmelik-10032005-tarihli-ve-25751-sayili-resmi-gazetepdf.pdf
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 6 EvdeBakım hizmetleri.pdf
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 7 EvdeBakmHemirelerininMeslekiYetkinlikleri.pdf
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 8 Evde Bakım Derleme.pdf
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 9 EvdeBakmHemirelerininMeslekiYetkinlikleri.pdf
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 10 Evde Bakım hemşireliği.pdf
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 11 Evde Bakım hemşireliği.pdf
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 12 evde-saglik-hizmetleri-hemsireligi-sep-standartlaripdf.pdf
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 13 Külütrel özellikleri tanılama rehberi.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EBE212 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 2 AÇSAP 2. hafta.pdf
EBE212 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 4 AÇSAP 4. hafta.pdf
EBE212 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 6 AÇSAP 6. hafta.pdf
EBE212 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 8 AÇSAP 8 hafta -.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 1 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 1. Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 2 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 2. Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 3 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 3. Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 4 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 4. Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 5 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 5. Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 6 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 6. Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 7 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 7. Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 8 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 8. Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 10 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 10. Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 11 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 11. Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 12 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 12 Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 13 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 13. Hafta.pdf
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji 14 Bulaşıcı Hast. ve Epidemiyoloji 14. Hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EBE412 Entegre Uygulamaları-II 10 Doğum Eylemi rehberi.pdf
EBE412 Entegre Uygulamaları-II 11 Ureme_Hakları.pdf
EBE412 Entegre Uygulamaları-II 11 Üreme Hakları EtikDegerlendirme.pdf
EBE412 Entegre Uygulamaları-II 12 10.17049-ahsbd.05630-230097.pdf
EBE412 Entegre Uygulamaları-II 12 95f4b28c2bf8a50cc37a909fa74d2356d100.pdf
EBE412 Entegre Uygulamaları-II 13 KADINA Y__NEL__K ____DDET[#211291]-184934.pdf
EBE412 Entegre Uygulamaları-II 13 palyatifbakm.pdf
EBE412 Entegre Uygulamaları-II 14 Evde Bakım alanındaki gelişmeler.pdf
EBE412 Entegre Uygulamaları-II 14 JAREN_1_1_30_38.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr