İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: nurcanc@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-9977-2937
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi
Doktora Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Veteriner Fakültesi, 2007 -
Doçent Fen Fakültesi, 1989 - 2007
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Iaea-Tecdoc-1530 Use Of İrradiation To Ensure The Hygienic Quality Of Fresh, Pre-Cut Fruits And Vegetables And Other Minimally Processed Food Of Plant Origin

Bölüm Adı :

 Use Of İrradiation To İmprove The Safety And Quality Of Minimally Processed Fruits And Vegatables

Yazar Adı :

 Basbayraktar Vasfiye, Halkman Hilal, Kozat Pelin, Çetinkaya Nurcan


2006

Kitap Adı :

 Gıda Işınlama

2010

Kitap Adı :

 Estimation Of Microbial Protein Supply In Ruminants Using Urinary Purine Derivatives

2004

Kitap Adı :

 Organik Hayvansal Üretim

Bölüm Adı :

 Organik Hayvan Besleme

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra

Editör Adı :

 Bahri Bayram

2015

Kitap Adı :

 Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları/hayvan Beslemede Mikroorganizmaların Etkinliği

Bölüm Adı :

 Microbial Protein Synthesis İn Rumen And Estimation Methods

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Atalar Aydan

Editör Adı :

 Pınar Tatlı Seven


2018

Kitap Adı :

 Gdo’Xxlu Yem Maddeleri Ve Hayvan Beslemede Kullanımı - 2019

Bölüm Adı :

 Resmi Metotlarla Gdo’Lu Yem/ürün Analiz Yöntemleri.

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Erdem Funda, Çelik Cansu

Editör Adı :

 Cavit Arslan


2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Evaluation Of Heavy Metal Concentrations Of Stemand Seed Of Juncus Acutus For Grazing Animals Andbirds İn Kızılırmak Delta

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Erdem Funda

Dergi Adı :

 World Academy Of Science, Engineering And Technologyınternational Journal Of Animal And Veterinary Sciences

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 Çiftlik Hayvanları Rasyonuna Bor İlavesininmineral Metabolizması, Enerji Metabolizmasıve İmmun Sistem Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Cansu, Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Yem Magazin

Derleme Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 The Effects Of Production, Transportation And Storage Conditions On Mold Growth İn Compound Feeds

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 World Academy Of Science, Engineering And Technologyınternational Journal Of Animal And Veterinary Sciences

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 The Effect Of Dairy Cow Feeding Regime On Functional Milk Production

Yazar Adı :

 Muruz Habip, Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 International Advanced Researches And Engineering Journal

Derleme Makale

 


2019, 4

Makale Adı :

 The Effect Of Dairy Cow Feeding Regime On Functional Milk Production

Yazar Adı :

 Muruz Habip, Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 International Advanced Researches And Engineering Journal

Derleme Makale

 

2019, 4

Makale Adı :

 Mısır Silajına Katılan Farklı Düzeylerdeki İnulinin Gaz Üretimi Ve Sindirilebilir Organik Madde Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Genç Buğra, Salman Mustafa, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Lalahan Hay.vancılık Araştırma Enstitüs Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Eksojen Fibrolitik Enzim Ve Ferulik Asit Esteraz Üreten Bakteriyal İnokulant Muamelesinin Mısır Samanının Sindirilebilirliği Ve Konservasyon Özellikleri Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Muruz Habip, Selçuk Zehra, Salman Mustafa, Nuhoğlu Zeyno, Kaya İsmail, Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Effects Of The Addition Of Essential Oils Cumimaldehyde, Eugenol, And Thymol On The İn Vitro Gas Production And Digestibility Of Alfalfa ( Medicago Sativa L. ) Silage

Yazar Adı :

 Salman Mustafa, Muruz Habip, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Kaya İsmail

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Effects Of The Addition Of Essential Oils Cumimaldehyde, Eugenol, And Thymol On The İn Vitro Gas Production And Digestibility Of Alfalfa ( Medicago Sativa L. ) Silage

Yazar Adı :

 Salman Mustafa, Muruz Habip, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Kaya İsmail

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Organic Animal Production And Mycotoxins

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Derleme Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Effects Of Various İnulin Levels On İn Vitro Digestibility Of Corn Silage, Perennial Ryegrass (Lolium Perenne L.) And Common Vetch (Vicia Sativa L.)/oat (Avena Sativa L.) Hay

Yazar Adı :

 Salman Mustafa, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Genç Buğra, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 South Afrıcan Journal Of Anımal Scıence

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Effects Of Various İnulin Levels On İn Vitro Digestibility Of Corn Silage, Perennial Ryegrass (Lolium Perenne L.) And Common Vetch (Vicia Sativa L.)/oat (Avena Sativa L.) Hay

Yazar Adı :

 Salman Mustafa, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Genç Buğra, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 South African Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Effects Of Various İnulin Levels On İn Vitro Digestibility Of Corn Silage, Perennial Ryegrass (Lolium Perenne L.) And Common Vetch (Vicia Sativa L.)/oat (Avena Sativa L.) Hay.

Yazar Adı :

 Salman Mustafa, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Genç Buğra, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 South African Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 The Effects Of Diets With Different Protein Contents On Growth Performance And Digestibility, And On Some Ruminal Fermentation And Blood Parameters, İn Bafra Lamb

Yazar Adı :

 Muruz Habip, Kaya İsmail, Çetinkaya Nurcan, Salman Mustafa, Atmaca Enes

Dergi Adı :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Nutritive Values Of Common Plant Species On Natural Grassland İn Kızılırmak Delta.

Yazar Adı :

 Genç Buğra, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Salman Mustafa

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 The Effects Of Diets With Different Protein Contents On Growth Performance And Digestibility, And On Some Ruminal Fermentation And Blood Parameters, İn Bafra Lambs

Yazar Adı :

 Muruz Habip, Kaya İsmail, Çetinkaya Nurcan, Salman Mustafa, Atmaca Enes

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Organik Manda Besleme

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Özel Sayısı

Derleme Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Samanlarada Biyolojik Muamelelerle Lignoselüloz Kompleksin Sindirilebilirliğinin Artırılması

Yazar Adı :

 Atalar Aydan, Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture: Food Science And Technology

Derleme Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 The Effects Of Diets With Different Protein Contents On Growth Performance And Digestibility And On Some Ruminal Fermentation And Blood Parametersin Bafra Lambs

Yazar Adı :

 Muruz Habip, Kaya İsmail, Çetinkaya Nurcan, Salman Mustafa, Atmaca Enes

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 Improvement The Lignocellulosic Comlex Digetibility Of Straw By Biological Treatment

Yazar Adı :

 Atalar Aydan, Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Turjaf)

Derleme Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Nutritive Values Of Common Plant Species On Natural Grassland İn Kızılırmak Delta

Yazar Adı :

 Genç Buğra, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Salman Mustafa

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Nutritive Values Of Common Plant Species On Naturalgrassland İn Kızılırmak Delta

Yazar Adı :

 Genç Buğra, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Salman Mustafa

Dergi Adı :

 Vet Hekim Der Derg

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Farklı Düzeylerde Protein İçeren Konsantre Yem Karışımının Bafra Irkı Kuzularda Besi Performansı, Sindirilebilirlik, Bazı Rumen Ve Kan Parametrelerine Etkisi

Yazar Adı :

 Muruz Habip, Kaya İsmail, Çetinkaya Nurcan, Salman Mustafa, Atmaca Enes

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of Hazelnut Hulls As An Aternative Forage Recource For Ruminant Animals

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Kuleyin Yusf Serhat

Dergi Adı :

 International Journal Of Agricultural And Biosystem Engineering

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Hazelnut Hulls As An Alternative Forage Resource For Ruminant Animals

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Kuleyin Serhat

Dergi Adı :

 International Journal Of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food And Biotechnological Engineering

Özgün Makale

 

2016, 5

Makale Adı :

 Digestibility Of Juncus Acutus And İts Effects On Ruminal Cellulolytic Bacteria

Yazar Adı :

 Erdem Funda, Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Italian Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Quantification Of Applied Dose İn İrradiated Citrus Fruits By Dna Comet Assay Together With İmage Analysis

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Erçin Demet, Özvatan Sümer, Erel Yakup

Dergi Adı :

 Food Chemistry

Özgün Makale

 


2016, 2

Makale Adı :

 The Determination Of İn Vitro Gas Production And Metabolizable Energy Value Of Rice Straw Treated With Exogenous Fibrolytic Enzymes

Yazar Adı :

 Selçuk Zehra, Çetinkaya Nurcan, Salman Mustafa, Genç Buğra

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Sellülaz Enzimi Muamelesinin Çeltik Samanı Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Selçuk Zehra, Salman Mustafa, Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Türkiye De Yem Sektörünün Yem Güvenirliğine Yönelik Resmi Kontrolleri

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Muruz Habip

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Özel Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 Farklı Süt Üre Azotu Analiz Metotlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 6

Makale Adı :

 Yem Güvenliği Mevzuatı Ve Yem Güvenirliği Yönetim Sistemi

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Dergisi, Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları, Hayvan Sağlığı Ve Güvenli Gıda Üretimi İçin Yem Güvenliği Özel Sayısı

Özgün Makale

 


2015, 6

Makale Adı :

 Supplementation Of Rice Straw Oryza Sativa With Exogenous Fibrolitic Enzymes İmprovesrumen Fermentation On İn Vitro System

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 6

Makale Adı :

 Utilization Of Cryopreserved Ruminal Liquor İn İnvitro Gas Production Technique For Evaluating Nutritive Value Of Feedstuffs

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinery And Animal Sciences

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 5

Makale Adı :

 Foodcont D 00318 The Investigation Of The Gamma Irradiation And Storage Period Effects On The Nutritional And Sensory Quality Of Chickpeas Kidney Beans And Green Lentils

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Food Control

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 4

Makale Adı :

 Effects Of Different Juncus Acutus Maize Silage Ratios On Digestibility And Rumen Cellulolytic Bacteria

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Erdem Funda

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 3

Makale Adı :

 Effect Of Dietary Sepiolite On Performance Carcass Characteristics İntestinal Ph And Histomorphology İn Broilers

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Ankara Univ. Vet. Fak. Derg.

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 2

Makale Adı :

 Estimation Of Organic Matter Digestibility Metabolizable Energy Phenolic Compounds And Antioxidant Activity Of Stems And Seeds Of The Juncus Acutus Plant İn Ruminant Nutrition

Yazar Adı :

 Erdem Funda, Çetinkaya Nurcan, Nisbet Cevat, Altın Emine

Dergi Adı :

 South African Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 The Effect Of Saccharomyces Cerevisiae Live Yeastculture On Microbial Nitrogen Supply To Smallıntestine İn Male Kivircik Yearlings Fed Withdifferent Forage Concentrate Ratios

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Özdemir Nadide Hülya

Dergi Adı :

 International Journal Of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food And Biotechnological Engineering

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 İn Vitro Gaz Üretim Metoduyla Yemlerin Parçalanma Kinetik Parametrelerinin Hesaplanmasındakullanılan Matematiksel Modeller

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Erdem Funda

Dergi Adı :

 Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2015, 55 (2) 68-72

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Rumin D 15 7330 Copaiba Oil A New Alternative For Feedlot Lambs Productiveperformance And Carcass Trails

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 11

Makale Adı :

 A Comparison Of Camelina Meal And Soybean Meal Degradation During İncubation With Rumen Fluid As Tested İn Vitro

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Ankara Univ. Vet. Fak. Derg.

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 11

Makale Adı :

 The Determination Of Nutrient Value Digestibility And Energy Levels

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Türk Veteriner Ve Hayvancılık Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 11

Makale Adı :

 The Effects Of Seasonal Variation On The Microbial N Flow To The Small Intestine And Prediction Of Feed Intake İn Grazing Karayaka Sheep

Yazar Adı :

 Salman Mustafa, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Genç Buğra

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Estimation Of Microbial N Flow To Small İntestine İn Saanen Goats And Kids Based On Urinary Excreation Of Purine Derivatives By The Use Of Spot Urine Sampling Techniques Under The Field Condition

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Salman Mustafa, Genç Buğra

Dergi Adı :

 J Kafkas Univ. Fac. Vet. Med

Özgün Makale

 

2010, 5

Makale Adı :

 Dedection Of İrradiated Quail Meat Using Dna Comet Assay And Evaluation Of Comets By İmage Analysis

Yazar Adı :

 Erel Yakup, Sumer Ozvatan, Yazıcı Nizamettin, Demet Erçetin, Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Radiation Physics And Chemistry

Özgün Makale

 

2009, 3

Makale Adı :

 The Use Of Purine Derivatives Creatinine Ratio İn Spot Urine Samples As An İndex Of Microbial Protein Supply İn Yerli Kara Crossbred Cattle

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Yaman Sema, Baber Nadide Hulya Ozdemır

Dergi Adı :

 Livestock Science

Özgün Makale

 


2006, 4

Makale Adı :

 Radiation Processing As A Post Harvest Quarantine Control For Raisins Dried Figs And Dried Apricots

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Özyardımcı Berna, Denli Emine, İç Erhan

Dergi Adı :

 Radiation Physics And Chemistry

Özgün Makale

 


2006, 3

Makale Adı :

 Inhibition Of Egg And Larval Development Of The Indian Meal Moth Plodia İnterpunctella Hübner And Almond Moth Ephestia Cautella Walker By Gamma Radiation İn Decorticated Hazelnuts

Yazar Adı :

 Berna Ozyardımcı, Çetinkaya Nurcan, Denli Emine, İç Erhan, Alabay Metin

Dergi Adı :

 Journal Of Stored Products Research

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Koyunlarda E Vitamini Takviyesinin Kan Ve Süt Tiyobarbiturik Asit Miktarı Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Muğlalı Ömer Hakan , Çetinkaya Nurcan, Güler Ayhan, Göğüş Uğur, Ulutürk Serap

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary Animal Science

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Süt İneklerinin Sağlık Durumları Ve Beslenmedüzeylerinin Belirlenmesinde Kan Metabolitprofillerinin Kullanılması

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Özcan Hüseyin, Gücüş Ali İhsan, Ulutürk Serap, Tosun İdris

Dergi Adı :

 Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


1997, 6

Makale Adı :

 Arpa Samanına Peynir Altı Suyu İlavesinin Ankara Keçilerinde Rumende Parçalanabilirlik Rumen Fermentasyonu Ve Oğlaklarda Canlı Ağırlık Artışı Tiftik Verimi Ve Kalitesine Etkis

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Ünal Sabiha, Öztürk Aziz

Dergi Adı :

 Lalahan Hayvancilik Arastirma Enstitusu Dergisi

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Niacin Ve Avoparcinin Akkaraman Toklularda Bazı Kan Parametrelerine Etkisi

Yazar Adı :

 Küçükersan Mehmet Kemal, Bayram İsmail, Küçükersan Seher, Çetinkaya Nurcan, Yıldız Gültekin

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


1996, 1

Makale Adı :

 The Natural Quality Of Van Lake And The Levels Of Some Heavy Metals İn Grey Mullet Chalcalburus Tariehi Pallas 1811 Samples Taken From This Lake

Yazar Adı :

 Bilgili Ali, Samanlıgıl Hulya, Çetinkaya Nurcan, Yarsan Ender, Türel İdris

Dergi Adı :

 Veterinary Journal Of Ankara University

Özgün Makale

 

1995, 1

Makale Adı :

 Effects Of Different Nitrogen Sources On Productive Parameters İn Angora Goats

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Özcan Hüseyin

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


1994, 10

Makale Adı :

 Çakmak C Çerçi İh Koçak D Çetinkaya N Buğdaysamanını Farklı Kimyasal Maddelerle İşlemenin Rumendekuru Madde Yıkılma Derecesi Ve Metabolize Olabilir Enerjiyeetkisi

Yazar Adı :

 Çakmak Cemal, İ Halil Çerçi, Koçak Durali, Çetinkaya Nurcan

Dergi Adı :

 Lalahan Hayv Arş Enst Derg

Özgün Makale

 

1993

Makale Adı :

 Investigation Of Seasonal Variation İn Cow Serum Retinol And Beta Caroten

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Özcan Hüseyin

Dergi Adı :

 Comp. Biochem. And Physiology

Özgün Makale

 

1992, 6

Makale Adı :

 Effects Of Bicarbonate On Rumen Degradability Of Concentrate And Grass Hay İn Angora Goats

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Unal Sabıha

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


1992, 11

Makale Adı :

 Ruminal Degradation Characteristics Of Lentil By Products

Yazar Adı :

 Yalçın Sakine, Çetinkaya Nurcan, Şehu Adnan

Dergi Adı :

 Ankara Uiniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1992

Makale Adı :

 Serum Copper, Zinc Levels And Copper: Zinc Ratio İn Healty Women And Women With Gynecological Tumors

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Çetinkaya Durak, Mümtaz Yüce

Dergi Adı :

 Biological Trace Element Research

Özgün Makale

 

1988, 1

Makale Adı :

 Serum Copper Zinc Levels And Copper Zinc Ratio İn Healthy Women And Women With Gynecological Tumors

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Çetinkaya Durak, Yücel Mümtaz

Dergi Adı :

 Biological Trace Element Reseach

Özgün Makale

 

1988

Makale Adı :

 Isolation, Purification And Characterization Of Bovine Spleen Ferritin

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Lengeman Frederic William, Philip Kogan

Dergi Adı :

 Comparative Biochemistry And Physiology Part B: Comparative Biochemistry

Özgün Makale

 


1985, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Organik Yonca Kuru Otu İle Mısır Silajı Farklı Kombinasyonlarının İn Vitro Gerçek Sindirilebilirliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Salman Mustafa, Bölükbaşı Bora, Selçuk Zehra, Muruz Habip, Çetinkaya Nurcan, Kaya İsmail, Yolcu Halil

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 Organik Hayvansal Üretim ve Mikotoksinler

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Organik Manda Yetiştiriciliği

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Ruminant beslemede kullanılan bazı mikro mineraller ile ilgili son gelişmeler

Yazar Adı :

 Çelik Cansu, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 2nd InternationalEurasian Conference on Biological and Chemical Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 Hayvan beslemede kullanılan aromatik ve terapatik bitkilerin et kalitesi üzerine etkileri

Yazar Adı :

 Atalar Aydan, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 2nd InternationalEurasian Conference on Biological and Chemical Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 Işınlama teknolojisinin gıda kalitesi ve duyusal özellikler üzerine etkileri

Yazar Adı :

 İç Erhan, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 2nd InternationalEurasian Conference on Biological and Chemical Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 Kedi ve köpek beslemede fonksiyonel gıdaların önemi

Yazar Adı :

 Atalar Aydan, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 2nd InternationalEurasian Conference on Biological and Chemical Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 THE DETERMINATION OF DNA DAMAGE ON IRRADIATED FRESH VEGETABLES BY DNA COMET ANALYSIS

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 International DNA Day and Genome Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Evaluation of Hazelnut Hulls as an Alternative Forage Resource for Ruminant Animals

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Kuleyin Serhat

Etkinlik Adı :

 World Academy of Science, Engineering and Technology Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Utilization of Juncus acutus as Alternative Feed Resource in Ruminants

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 World Academy of Science, Engineering and Technology Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 ”Improvement the Nutritive Values of Corn Straw with Pleurotus osteritus, Pleurotus eryingii and Lentinula edodes Treatment”

Yazar Adı :

 Atalar Aydan, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Biological Treatment of Corn Stover with PleurotusOstreatus, Pleurotuseryngii and Lentinula edodes to Improve Digestibility.

Yazar Adı :

 Atalar Aydan, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 19th International Conference on Animal and Veterinary Sciences. Rio de Janeiro Brazil

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 03

Bildiri Adı :

 Estimation of Microbial N Supply to Small Intestine in Angora Goats Fed by Different Roughage Sources

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 ICAVS 2017 : 19th International Conference on Animal and Veterinary Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 02

Bildiri Adı :

 Alternative Treatments and Protection Methods against Diseases in Organic Dairy Cattle Farms

Yazar Adı :

 Salman Mustafa, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Feeding Values of Alfalfa Hay Collected from Adana Race Horse Farms by Near Infrared Spectroscopic (NIRS) Method

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Çelik Cansu

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası At Hekimliği ve Uygulamalı Eğitim Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 03

Bildiri Adı :

 Organik Manda Yetiştiriciliği ve Besleme

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Biyolojik Muamele Yapılan Mısır Samanının Makro ve Mikro Mineral Profilleri

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Erdem Funda, Atalar Aydan

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Beyaz Çürükçül Mantarlar İle Muamele Edilen Mısır Samanının İn Vitro Protein Sindirilebilirliğinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Atalar Aydan, Çelik Cansu

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Use of irradiation to improve the safety and quality of minimally processed fruits and vegatables

Yazar Adı :

 Başbayraktar Vasfiye, Halkman Hilal, Ycel Pelin, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 Use of irradiation to Ensure the hygienic Quality of Fresh re-Cut Fruits and Vegatables and Other Minimally Processed Food of Plant Origin

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2006, 12

Bildiri Adı :

 Effect of Inulin on In Vitro True Digestibility of Perennial Ryegrass

Yazar Adı :

 Salman Mustafa, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Genç Buğra, Açıcı Mustafa, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 3rd International Vet Istanbul Group Congress 2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Nutritive Values of Common Plant Specıes on Natural Grassland in Kizilirmak Delta

Yazar Adı :

 Genç Buğra, Çetinkaya Nurcan, Salman Mustafa, Selçuk Zehra

Etkinlik Adı :

 3rd International Vet Istanbul Group Congress 2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Feed Irradiation for Food Safety Proceeding Book of

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 3rd International Vet Istanbul Group Congress 2016.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Assessment of DNA Damage by Comet Assay in Fish Affected by Heavy Metal Contamination in Kizilirmak River Proceeding Book of

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Genç Buğra

Etkinlik Adı :

 3rd International Vet Istanbul Group Congress 2016.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Effects of Different Juncus Acutus Maize Silage Ratios on Digestibility and Rumen Cellulolytic Bacteria

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Erdem Funda

Etkinlik Adı :

 3rd International Vet Istanbul Group Congress 2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Gıda Güvenirliğinin Gıda Işınlama Teknolojisi ile Sağlanması

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition andHealthy Life’ 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Gıda Işınlama Teknolojisi ile Gıda Güvenirliliğinin Sağlanması

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Güler Ayhan

Etkinlik Adı :

 International eurasian congress on natural nutrition and Healthy life 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 An Overview of Probiotics, Prrebotics and Synbiotics Used in Animal Nutrition

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Atalar Aydan

Etkinlik Adı :

 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Antinutritional Factors Benefits, Damages and Methods of Cleaning From Feeds

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Atalar Aydan

Etkinlik Adı :

 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Süt Sığırlarında Sağlık, Beslenme ve Verimin Metabolik Profil Testleri ile Kontrolü

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Feed Safety for Animal Orginated Foods Safety

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Comparison of Nutrient Values of Commonly Used Roughage forFeeding Race Horse in Adana Province

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Çelik Cansu

Etkinlik Adı :

 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Hayvanlarda Borun Endokrin Fonksiyonları, Merkezi Sinir Sistemi,Kan Hücreleri Ve Oksidatif Strese Etkileri

Yazar Adı :

 Çelik Cansu, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Samsun İli Manda Yetiştiriciliği

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Genç Buğra, Salman Mustafa

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2012, 09

Bildiri Adı :

 Işınlanmış Gıdaların Sağlık Yönünden Güvenirliği

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Güler Ayhan

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healty Life

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 The Effect of Saccharomyces crevisiae Live Yeast Culture on Microbial Nitrogen Supply to Small Intestine in Male Kivircik Yearlings Fed with Different Ratio of Forage and Concentrate Diets

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Nadide Hülya Özdemir

Etkinlik Adı :

 ICFAVS 2015: 17th International Conference on Fisheries,Animal and Veterinary Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2015, 12

Bildiri Adı :

 Determination of Organic Matter Digestibility and Metabolic Energy of BiologicallyTreated Maize Stover by Using of In Vitro Gas Production Technique

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Atalar Aydan

Etkinlik Adı :

 International Advanced Researches Engineering Congress-2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Determination of Organochlorine Pesticide Residues in Plant Sediment Soil and Water of Kızılırmak Delta in Central Black Sea Region

Yazar Adı :

 Arıman Sema, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Latest Trends in Food, Biological and Ecological Sciences (ICLTFBE’15)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2015, 10

Bildiri Adı :

 The Determination of Ruminal Digestibility, Metabolic Energy and Mineral Contentof the Peanut By-Products

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Erdem Funda, Muruz Habip

Etkinlik Adı :

 International Advanced Researches and Engineering Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 The Effect of Dairy Cow Feeding Regime on Functional Milk Production

Yazar Adı :

 Muruz Habip, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGINEERING CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Evaluation of Heavy Metal Concentrations of Stem and Seed of Juncus acutus for Grazing Animals and Birds in Kızılırmak Delta

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Erdem Funda

Etkinlik Adı :

 ICASRN 2018 : International Conference on Animal Science and Ruminant Nutrition

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 The Effects of Production, Transportation and Storage Conditions on Mold Growth in Compound Feeds

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 ICASRN 2018 : International Conference on Animal Science and Ruminant Nutrition

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 ‘’Beyaz Çürükçül Mantarla Muamele Edilmiş Mısır Samanının İn-vitro Gerçek Sindirilebilirliğinin ANCOM Daisy İnkübasyon Tekniği ile Belirlenmesi’’

Yazar Adı :

 Atalar Aydan, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası İleri Araştırmalar ve Mühendislik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Samanlarda Biyolojik Muamelelerle Lignoselüloz Kompleksin Sindirilebilirliğinin Artırılması

Yazar Adı :

 Atalar Aydan, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 “1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Juncus acutus un Selülolitik Rumen Bakterileri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Funda Erdem, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Juncus acutus un Sindirilebilirliğinin İn vitro Gaz Üretim Metodu İle Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Erdem Funda, Çetinkaya Nurcan

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Farklı Düzeylerde Protein İçeren Konsantre Yem Karışımının Bafra Kuzularında Besi Performansına Etkisi

Yazar Adı :

 Muruz Habip, Kaya İsmail, Çetinkaya Nurcan, Salman Mustafa

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Ruminantlarda Mikrobiyal Protein Miktarının Spot İdrar Toplama Yöntemiyle Belirlenmesi”

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Atalar Aydan

Etkinlik Adı :

 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences.

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ankara Keçilerinin Seçerek Yedikleri Mera Otlarının Rumende Organik Madde Sindirilebilirliklerinin Naylon Kese Yöntemiyle Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Bölükbaş Bora

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Comparison of Aflatoxin Levels of Organic and Traditionally Produced Roughages

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan, Bölükbaş Bora, Çiftci Alper

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Yerfıstığı Üretimi Yan Ürünlerinin Rumende Sindirilebilirliği Metabolize Edilebilir Enerji Değerleri ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi

20.06.2016

 

22.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Biyolojik Metotla Muamele Edilen Mısır Samanının İn vitro Tekniklerle Sindirilebilirliğinin İncelenmesi

03.08.2015

 

22.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 OMÜ PYO VET 1901 13 002 İn vitro yöntemlerle inulinin rumen fermantasyonu üzerine etkilerinin araştırılması

Proje Konusu :

 İnulinin rumen fermantasyonu üzerine etkileri in vitro gaz üretim metodu ve Daisy in vitro sistem ile incelendi Kaba yem olarak kuru yonca otu kullanıldı

07.04.2013

 

09.10.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 10

Proje Adı :

  PYO VET 1901 12 009 ÇeltikSamanının Yararlanabilirliğinin Enzim Muamelesi ile İyileştirilmesi

Proje Konusu :

 Çeltik samanıın ruminanatlar tarafından yararlanabilirliğin artırılması için ticari enzimlerle muamele edilip in vitro metotlar kullanarak görünür ve gerçek organik madde sindirilebilirliği ve metabolize edilebilir enerji değerleri hesaplandı

02.03.2012

 

09.10.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 10

Proje Adı :

 PYO VET 1904 15 007 Farklı Fındık Çeşitleri İç Meyve Zarının İn Vitro Gaz Üretim Metodu ile Sindirilebilirliğinin ve Metabolize Edilebilir Enerji Değerlerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Üç farklı fındık çeşitlerinin iç meyve zarının in vitro gaz üretim metodu ile sindirilebilirlikleri ve metabolize edilebilir enerji değerleri belirlendi Ayrıca fındık çeşitlerinin toplam antioksidan değerleri tespit edildi

03.08.2015

 

31.12.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 DPT Proje No 98K 120230 Süt İneklerinde Verimliliğin İyileştirilmesinde Biyoteknolojinin Uygulanması

Proje Konusu :

 Hayvancılıgın iyilestirilmesinde Biyoteknoloji

Proje Koordinatörü

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 FAO IAEA CRP TUR 11650 Use of Irradiation to improve the safety and quality of minimally processed fruits and vegatables

Proje Konusu :

  Food Irradiation Technology

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 TCP FAO IAEA Implementation of Food Irradiation Technology in Turkey

Proje Konusu :

 Implementation of Food Irradiation Technology in Turkey

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 IAEA FAO Technical Cooperation Project

Proje Konusu :

 Feeding Strategies and RIA to Increase Dairy Cattle Production

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 D3 TUR 4926 Degradability of Feed Protein and Efficiency of Microbial Protein Synthesis in the Rumen of Angora Goats

Proje Konusu :

 Feeding Strategies for Improving Ruminant Productivity in Areas of Fluctuating Nutrients Supply

Proje Koordinatörü

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 IAEA FAO Technical Cooperation Project TUR 05 012

Proje Konusu :

 Alternative Feed Resources for Ruminant Animals

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Technical Cooperation Project TUR 05 012 IAEA FAO

Proje Konusu :

 The Effects of Replacement of Sugar Beet Pulp with Barley in Concentrate Feed Upon Cow Performance

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 TUR9054 IAEA FAO Development Standardisation and Validation of Nuclear Based Technologies for Measuring Microbial Protein Supply in Ruminant Livestock for Improving Productivity

Proje Konusu :

 Development and Validation of Purine Excretion Technique for Measuring Protein Supply for Indigenous Dairy Cattle and Their Cross Breeds

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Üretim, Depolama ve Taşıma Koşullarının Karma Yemlerde Küflenmeye Etkisi

12.04.2016

 

12.11.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 Farklı Düzeylerde Protein İçeren Konsantre Yem Karışımının Bafra Irkı Kuzularında Besi Performansı, Sindirilebilirlik, Bazı Rumen ve Kan Parametrelerine Etkisi

25.12.2015

 

24.02.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 02

Proje Adı :

 İnvitro yöntemlerle bazı esansiyel yağların yonca silajı üzerine etkileri

06.06.2016

 

16.11.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 Fibrolitik enzimi ve ferulik asit esteraz üreten bakteriyal inokulant muamelesinin mısır samanının sindirilebilirliği üzerine etkisi

03.07.2017

 

28.12.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Keynote Speaker

2015

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


International Academy of Arts, Science and Technology

 

Ticari (Özel)

 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

2015

Ödül Adı :

 Best Paper Award

Ödül Açıklama :

 Best Paper Award

2016

 

Uluslararası BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


ICASFE 2016 : 18th International Conference on Agricultural Science and Food Engineering

 

Diğer

 

JAPONYA

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Indian Journal Of Animal Nutrition

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Yayınevi :

 Dıva Enterprıses Pvt. Ltd.b-9, Local Shopping Complex, A-Block, Naraina Vihar, Ring Roadnew Delhi - 110028

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Yeni Delhi

 

HİNDİSTAN

 

2018

 

02.01.1984

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Türkiye Klinikleri Dergisi Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Hayvan Sağlığı Ve Güvenli Gıda Üretimi İçin Yem Güvenliği Özel Sayısı

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Yayınevi :

 Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.ş.

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

2015

 

17.06.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Effects Of Urtica Dioica, Matricaria Chamomilla, And Vitex Agnus-Castus Extracts On İn Vitro Rumen Microbial Fermentation (Rusıtec) İn Normal And Acidosis Conditions

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Yayınevi :

 Tubıtak

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Synthesis And Characterization Of Srf2 And Srf2:ce3 Nanopartıcles For Gamma Ray Detection

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Yayınevi :

 Turkiye Atom Enerjisi Kurumu

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.01.1981

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Indian Journal Of Animal Nutrition

Yazar Adı :

 Çetinkaya Nurcan

Yayınevi :

 Animal Nutrition Society Of India

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

18.01.2013

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Food Control

Uluslararası

 

Dergi

 

Food Control

 

Atlanta

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Egyption Journal For Radiation Sciences And Applications.

Uluslararası

 

Dergi

 

Egyption Journal For Radiation Sciences And Applications.

 

Kahire

 

MISIR

 

İngilizce

 

Science Direct

 

Yayın Yeri :

 Turk Journal Of Vet And Anim Sci

Uluslararası

 

Dergi

 

Turk Journal Of Vet And Anim Sci

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Uluslararası

 

Dergi

 

Ankara Univ Vet Fak Derg

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Univ Vet Fak Derg

 

Kars

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Small Ruminanat Reseach

Uluslararası

 

Dergi

 

Small Ruminanat Reseach

 

Atlanta

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SSCI

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Jungus acutus'un in-vitro gaz üretim metodu ile sindirilebilirliğinin ve real-time PCR ile selülolitik rumen bakterileri üzerine etkilerinin incelenmesi

Yazar :

 Funda ERDEM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Farklı fındık çeşitleri iç meyve zarının in-vitro gaz üretim metodu ile sindirilebilirliğinin ve metabolize edilebilir enerji değerlerinin belirlenmesi

Yazar :

 Yusuf Serhat KULEYİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Biyolojik metotla muamele edilen mısır samanının in-vitro tekniklerle sindirilebilirliğinin incelenmesi

Yazar :

 Aydan ATALAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Keçiboynuzu posasının kimyasal kompozisyonu ve in-vitro gerçek sindirilebilirliğinin belirlenmesi

Yazar :

 Hüseyin DEMİRBAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Anadolu Mandalarında Postpartum Dönemde Enerji ve Protein Beslenme Durumunun Süt Metabolik Profil Testi ile Belirlenmesi

Yazar :

 Gülsüm USTAOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Süt Sığırlarının Rasyonlarına Bor Eklemenin Kolostrum Kalitesi, Kolostrum Bileşenleri ve Buzağılarda IgG Seviyesi ile Bazı Kan Metabolitleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

Yazar :

 Cansu ÇELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Ruminantlarda Enerji Ve Protein Değerlendirme Sistemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 19:11:23

 

2014-03-02 19:11:23

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kaba Yemler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 19:09:05

 

2014-03-02 19:09:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Proteinler Ve Hayvan Beslemede Önemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 19:08:24

 

2014-03-02 19:08:24

 

2013-2014

Ders Adı :

 Karbonhidratlar Ve Hayvan Beslemede Önemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:53:50

 

2014-03-02 18:53:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Proteinler Ve Hayvan Beslemede Önemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:51:56

 

2014-03-02 18:51:56

 

2012-2013

Ders Adı :

 Karbonhidratlar Ve Hayvan Beslemede Önemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:50:28

 

2014-03-02 18:50:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ruminantlarda Enerji Ve Karbonhidrat Değerlendirme Sistemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:48:53

 

2014-03-02 18:48:53

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ruminantlarda Enerji Ve Protein Değerlendirme Sistemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:46:37

 

2014-03-02 18:46:37

 

2012-2013

Ders Adı :

 Rumen Biyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:45:04

 

2014-03-02 18:45:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rumen Biyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:44:32

 

2014-03-02 18:44:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ruminantlarda Protein Değerlendirme Sistemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:43:57

 

2014-03-02 18:43:57

 

2012-2013

Ders Adı :

 Rumen Biyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:43:05

 

2014-03-02 18:43:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rumen Mikrobiyolojisi Ve Fermantasyonu

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:41:12

 

2014-03-02 18:41:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 Yemlerde Yasal Düzenlemeler

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 18:38:52

 

2014-03-02 18:38:52

 

2010-2011

Ders Adı :

 Yemlerde Yasal Düzenlemeler

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 18:37:37

 

2014-03-02 18:37:37

 

2012-2013

Ders Adı :

 Biyokimyasal Hesaplamalar

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:37:08

 

2014-03-02 18:37:08

 

2010-2011

Ders Adı :

 Biyokimyasal Hesaplamalar

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:34:45

 

2014-03-02 18:34:45

 

2012-2013

Ders Adı :

 Karbonhidratlar Ve Hayvan Beslemede Önemi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:32:36

 

2014-03-02 18:32:36

 

2012-2013

Ders Adı :

 Antinutrisyonel Faktorler

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:31:26

 

2014-03-02 18:31:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 Antinutrisyenel Faktörler

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:29:20

 

2014-03-02 18:29:20

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ruminantlarda Enerji Değerlendirme Sistemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:28:34

 

2014-03-02 18:28:34

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ruminantlarda Protein Değerlendirme Sistemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:25:25

 

2014-03-02 18:25:25

 

2009-2010

Ders Adı :

 Proteinler Ve Hayvan Beslemede Önemi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 18:24:14

 

2014-03-02 18:24:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mesleki Yabancı Dil Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-03-02 18:19:33

 

2014-03-02 18:19:33

 

2011-2012

Ders Adı :

 İş Hayatında Yabancı Dil

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-03-02 18:17:52

 

2014-03-02 18:17:52

 

2010-2011

Ders Adı :

 İş Hayatında Yabancı Dil

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-03-02 18:15:40

 

2014-03-02 18:15:40

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mesleki Yabancı Dil Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-03-02 18:14:57

 

2014-03-02 18:14:57

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yabancı Dilde Okuma Konuşma

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-03-02 18:12:46

 

2014-03-02 18:12:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yabancı Dilde Okuma Konuşma

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-03-02 18:11:07

 

2014-03-02 18:11:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yabancı Dilde Okuma Konuşma

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-03-02 18:07:17

 

2014-03-02 18:07:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 Yabancı Dilde Okuma Konuşma

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-03-02 18:06:47

 

2014-03-02 18:06:47

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yabancı Dilde Okuma Konuşma

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2014-03-02 16:19:28

 

2014-03-02 16:19:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-02 16:05:19

 

2014-03-02 16:05:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-02 16:03:18

 

2014-03-02 16:03:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 16:01:43

 

2014-03-02 16:01:43

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 16:00:14

 

2014-03-02 16:00:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 15:58:46

 

2014-03-02 15:58:46

 

2009-2010

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 15:56:00

 

2014-03-02 15:56:00

 

2008-2009

Ders Adı :

 Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 15:52:36

 

2014-03-02 15:52:36

 

2007-2008

Ders Adı :

 Organik Hayvan Besleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 15:27:08

 

2014-03-02 15:27:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Organik Hayvan Besleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 15:26:42

 

2014-03-02 15:26:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Organik Hayvan Besleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 15:24:42

 

2014-03-02 15:24:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Organik Hayvan Besleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 15:23:03

 

2014-03-02 15:23:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Organik Hayvan Besleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 15:22:35

 

2014-03-02 15:22:35

 

2010-2011

Ders Adı :

 Organik Hayvan Besleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 15:21:09

 

2014-03-02 15:21:09

 

2009-2010

Ders Adı :

 Yem Güvenliği Ve Mevzuatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 15:20:02

 

2014-03-02 15:20:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Genetik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 15:19:20

 

2014-03-02 15:19:20

 

2013-2014

Ders Adı :

 Genetik

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 15:18:27

 

2014-03-02 15:18:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yemler Yem Hijyeni Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-02 15:18:08

 

2014-03-02 15:18:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yemler Yem Hijyeni Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-02 15:16:56

 

2014-03-02 15:16:56

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yemler Yem Hijyeni Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-02 15:16:10

 

2014-03-02 15:16:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yemler Yem Hijyeni Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-02 15:15:33

 

2014-03-02 15:15:33

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yemler Yem Hijyeni Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 15:14:23

 

2014-03-02 15:14:23

 

2010-2011

Ders Adı :

 Yemler Yem Hijyeni Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 15:10:28

 

2014-03-02 15:10:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Yemler Yem Hijyeni Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 15:09:54

 

2014-03-02 15:09:54

 

2009-2010

Ders Adı :

 Yemler , Yem Hijyeni Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 15:08:42

 

2014-03-02 15:08:42

 

2008-2009

Ders Adı :

 Yemler Yem Hijyeni Ve Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-02 15:07:19

 

2014-03-02 15:07:19

 

2007-2008

Ders Adı :

 Organik Kimya

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 15:06:12

 

2014-03-02 15:06:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Organik Kimya

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 15:05:05

 

2014-03-02 15:05:05

 

2009-2010

Ders Adı :

 Organik Kimya

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 15:04:11

 

2014-03-02 15:04:11

 

2010-2011

Ders Adı :

 Organik Kimya

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 15:03:43

 

2014-03-02 15:03:43

 

2008-2009

Ders Adı :

 Organik Kimya

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-02 15:02:57

 

2014-03-02 15:02:57

 

2007-2008

Ders Adı :

 Organik Kimya

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 15:02:03

 

2014-03-02 15:02:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Organik Kimya

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 14:58:45

 

2014-03-02 14:58:45

 

2012-2013

2019
 • 2013

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü

 • 2007

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü

  Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 1989
  - 2007

  Doçent

  Ankara Üniversitesi

  Fen Fakültesi

  Kimya Bölümü

  Biyokimya Anabilim Dalı

 • 1978
  - 2007

  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi

  Doçent

  Ar-Ge Proje Hazırlama, Geçekleştirme, Uygulama, Rapor Ve Makale Yazma, Uygulamalı Ve Teorik Eğitim

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET211 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi 1 1_Yemler Yem Hij_Teknolojisi.ppt
VET211 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi 2 13 October, 2020 - Loom Recording (1).mp4
VET211 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi 2 2_Yemler Yem Hij_Teknolojis.ppt
VET211 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi 3 20 October, 2020 - Loom Recording-Yemler-NÇetinkaya.mp4
VET211 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi 9 2019MİNERAL YEMLER.ppt
VET211 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi 10 2019_ALTERNATİF YEM MADDELERİ.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET212 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 1 BesinMaddeleri_SuMetabolizması_NurcanCetinkaya.ppt
VET212 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 1 Karbonhidratlar ve Metabolizması_NurcanÇetinkaya.ppt
VET212 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 2 Proteinler ve Metabolizması_NurcanÇetinkaya.ppt
VET212 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 2 Lipitler, mineraller ve vitaminler Metabolizmalaı_NÇetinkaya.ppt
VET212 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 Enerji_YemDeğerlendirmeSistemleri_NurcanÇetinkaya.ppt
VET212 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 Protein_YemDegerlendirmeSist_NurcanÇetinkayaİ.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET257 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yem Güvenliği ve Mevzuatı 2 Nur_5996 Yem Kanunu.pptx
VET257 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yem Güvenliği ve Mevzuatı 2 Nur_Öngereksinim_Program_HACCP.pptx
VET257 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yem Güvenliği ve Mevzuatı 2 Nur_YemHijyeniYönetmeliğiVeDiğerSunumlar.pptx
VET257 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yem Güvenliği ve Mevzuatı 3 NÇetinkaya-YemGvenliğiMev17 October, 2020 - Loom Recording.mp4
VET257 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yem Güvenliği ve Mevzuatı 4 NÇetinkaya-25 October, 2020 - Loom Recording.mp4
VET257 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yem Güvenliği ve Mevzuatı 5 Yem Hijyen Yöönetmeliği-2.mp4
VET257 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Yem Güvenliği ve Mevzuatı 6 23Kasm2020Dersi-Loom _ Free Screen & Video.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET258 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Organik Hayvan Besleme 1 NurcanÇetinkaya_ORGANİK TARIM.ppt
VET258 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Organik Hayvan Besleme 2 OrganikTarımKanunu-2004.pdf
VET258 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Organik Hayvan Besleme 3 organik_tarim_yonetmeligi-2010.pdf
VET258 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Organik Hayvan Besleme 4 NurcanÇetinkaya_OrganikTarım -ÇEVRE-İLŞKİLERİ.ppt
VET258 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Organik Hayvan Besleme 5 NurcanÇetinkaya_ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM.ppt
VET258 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Organik Hayvan Besleme 6 13Nisan20_HACCPOrganikHayvan Besleme-Mikotoksin.ppt
VET258 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Organik Hayvan Besleme 6 NurcanÇetinkaya_ORGANİK YEMLER.ppt
VET258 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Organik Hayvan Besleme 8 NurcanÇetinkaya_ORGANİK YEMLER.ppt
VET258 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Organik Hayvan Besleme 10 NurcanÇetinkaya_ Organik Ruminant Besleme.ppt
VET258 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Organik Hayvan Besleme 11 NurcanÇetinkaya_Organik Kanatlı Besleme.ppt
VET258 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Organik Hayvan Besleme 15 NurcanÇetinkaya_Homeopati.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 1 Dialog_Ornek.docx
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 2 1-NurcanÇetinkaya_MeslekiYabacıDil_Kelimeler.doc
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 3 Dialog_Ornek.docx
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 4 2-NurcanÇetinkaya_MeslekiYabancıdil_Kelimeler.docx
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 5 NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_1.ppt
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 6 NurcanÇetinkaya_Why dogs eat grass-1.doc
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 7 NurcanÇetinkaya_Organic Animal Nutrition-2.docx
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 9 NurcanÇetinkaya_Asidozis-3.doc
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 10 NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_2.pptx
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 11 NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_3.ppt
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 12 NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_4.pptx
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 13 NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_5.pptx
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 14 NurcanÇetinkaya_ÖrnekSunu_6.pptx
VET268 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Mesleki Yabancı Dil I 15 NurcanÇetinkaya_ÖnekSunu_7.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VHB751 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 1 NurcanÇetinkaya_HayvanBeslemede ANF ve Önemi.docx
VHB751 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 2 NurcanÇetinkaya_BalıkBesleme- ANF-Etkileri.doc
VHB751 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 3 NurcanÇetinkaya_ANF ve Tosik Etkilerini Azaltma Metotları.doc
VHB751 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 4 NurcanÇetinkaya_ANF ve Tosik Etkilerini Azaltma Metotları.doc
VHB751 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 5 NurcanÇetinkaya_ANF ve Tosik Etkilerini Azaltma Metotları.doc
VHB751 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 6 NurcanÇetinkaya_ANF ve Tosik Etkilerini Azaltma Metotları.doc
VHB751 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 12 NurcanÇetinkaya_Antinutritional Factors in Feed and Fodder used for Livestock and Poultry Feeding.pdf
VHB751 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 13 NurcanÇetinkaya_Antinutritional Factors in Feed and Fodder used for Livestock and Poultry Feeding.pdf
VHB751 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 16 NurcanÇetinkaya_ANF ve Tosik Etkilerini Azaltma Metotları.doc
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  1 RumeninAnatomik ve Fizyolojik Önemi.ppt
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  1 Rumenin anatomik ve fizyolojik özellikleri.docx
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  2 NurcanÇetinkayaMikrobiyalProtein_TurkKlinik_2018.pdf
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  2 NurcanÇetinkayaMikrobiyalProtein_TurkKlinik_2018.pdf
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  3 1_OkumakİçinMakale_Host specificity of the ruminal bacterial.pdf
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  3 1_OkumakİçinMakale_Host specificity of the ruminal bacterial.pdf
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  4 2_OkumakİçinMakale_Rumen fermentation and bacterial communities.pdf
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  4 2_OkumakİçinMakale_Rumen fermentation and bacterial communities.pdf
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  5 NurcanÇetinkaya-Saanen Keçi PD_MikrobiyalProtein.ppt
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  5 NurcanÇetinkaya_Sayfa72_MikrobiyalProtein.pdf
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  6 NurcanÇetinkaya_Mantarlar ve Arkeler.docx
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  6 NurcanÇetinkaya_Mantarlar ve Arkeler.docx
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  8 NurcanÇetinkaya_Rumende Protozoalar.docx
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  8 NurcanÇetinkaya_Rumende Protozoalar.docx
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  9 NurcanÇetinkaya_RuminantlardaKarbonhidratMetabolizması.docx
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  9 NurcanÇetinkaya_RuminantlardaKarbonhidratMetabolizması.docx
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  10 NurcanÇetinkaya_Rumende Protein Metabolizması.ppt
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  10 NurcanÇetinkaya_Rumende Protein Metabolizması.ppt
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  11 NurcanÇetinkaya_KaraYakaKoyunlarda_MikrobiyalProtein.pdf
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  12 NurcanÇetinkaya_Süt sığırlarında lipit metabolizması.rtf
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  12 NurcanÇetinkaya_Süt sığırlarında lipit metabolizması.rtf
İVHB773 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Rumen Microbiology and Fermentation  14 NurcanÇetinkaya_İn vitroGazÜretimModelleri.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VHB776 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 NurcanÇetinkaya_YayınEtiğiYönergesi_140318.pdf
VHB776 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2 NurcanÇetinkaya_What is Scientific Research and How can it be done.pdf
VHB776 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 NurcanÇetinkaya_Invited review_ Nitrogen in ruminant nutrition_ A review of measurement techniques.pdf
VHB776 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner), Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 NurcanÇetinkaya_YayınEtiğiYönergesi_140318.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr