İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: odengiz@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000000204586016
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Anahtar Kelimeler Toprak Etüd ve Haritalama
Toprak Bilimi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2014 -
Doçent Ziraat Fakültesi, 2007 -
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 2005 - 2007
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 The Soils Of Turkey

Bölüm Adı :

 Histosols

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Özcan Hasan, Kaya Zülküf

Editör Adı :

 Selim Kapur, Erhan Akça, Hikmet Günal

2017

Kitap Adı :

 The Soils Of Turkey

Bölüm Adı :

 Lixisols

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Özcan Hasan, Erşahin Sabit

Editör Adı :

 Selim Kapur, Erhan Akça, Hikmet Günal

2017

Kitap Adı :

 The Soils Of Turkey

Bölüm Adı :

 Ali Soils-Acrisols

Yazar Adı :

 Özcan Hasan, Dengiz Orhan, Erşahin Sabit

Editör Adı :

 Selim Kapur, Erhan Akça, Hikmet Günal

2017

Kitap Adı :

 Proceedings

2010

Kitap Adı :

 Ankara Gölbaşı Sevgi Çiçeği Kitabı

2005

Kitap Adı :

 Ankara Gölbaşı Sevgi Çiçeği

2005

Kitap Adı :

 Land Degradation And Desertification

2010

Kitap Adı :

 Arazi Kullanım Planlaması

2010

Kitap Adı :

 Toprak Etüd Haritalama El Kitabı

Bölüm Adı :

 Arazi Kullanım Planlaması Teknikleri Ve Uygunluk Sınıflamaları

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Editör Adı :

 Suat Şenol, Gülser Küsek, Mustafa Sarı, Yusuf Kurucu

2015

Kitap Adı :

 Toprak Amenajmanı

Bölüm Adı :

 Türkiye Topraklarının Bazı Fiziksel, Kimyasal Ve Verimlilik Özellikleri

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Editör Adı :

 Sabit Erşahin, Taşkın Öztaş, Ayten Namlı, Gülay Karahan

2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Farklı Enterpolasyon Yöntemleri Kullanılarak Toprakların Nem Sabitelerine Aitkonumsal Dağılımların Belirlenmesi, Isparta Atabey Ovası Örneği

Yazar Adı :

 Alaboz Pelin, Demir Sinan, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Journal Of Tekirdag Agricultural Faculty

Özgün Makale

 

2020, 9

Makale Adı :

 Desertification Risk Assessment İn Turkey Based On Environmentally Sensitive Areas

Yazar Adı :

 Uzuner Çağlar, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Ecological Indicators

Özgün Makale

 


2020, 7

Makale Adı :

 Farklı Konumsal Çözünürlüğe Sahip Uydu Görüntüleri Kullanarakcorıne Arazi Örtüsü/arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kaya Serda Nursaç, Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan, Saygın Fikret

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 7

Makale Adı :

 Assessment Of Potential Ecological Risk İndex Based On Heavy Metal Elements For Organic Farming İn Micro Catchments Under Humid Ecological Condition

Yazar Adı :

 Nalan Kars, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2020, 7

Makale Adı :

 An Evaluation Of Heavy Metal Pollution Risk İn Tea Cultivation Soilsof Micro‑Catchments Using Various Pollution İndexes Under Humidenvironmental Condition

Yazar Adı :

 Betül Bayraklı, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche E Naturali

Özgün Makale

 

2020, 6

Makale Adı :

 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İçin Arazi Değerlendirmesi Çalışması Samsun-Kavak İlçesinde Örnek Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Aydın Arif, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 6

Makale Adı :

 Komşu İki Mikro Havzada Erozyon Duyarlılık Değerlerininarazi Örtüsü Ve Arazi Kullanımına Bağlı Değişimin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 / Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 6

Makale Adı :

 Yarı Humid Ekolojik Koşullar Altında Oluşmuş Bazı Vertisol Alt Grup Toprakların Profillerinde Isı Akışının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ekberli İmanverdi, Gülser Coşkun, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 6

Makale Adı :

 Soil Quality Index For Paddy Fields Based On Standard Scoring Functions And Weight Allocation Method

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Archives Of Agronomy And Soil Science

Özgün Makale

 


2020, 5

Makale Adı :

 Landslide Susceptibility Mapping For The Black Sea Region With Spatial Fuzzy Multi-Criteria Decision Analysis Under Semi-Humid And Humid Terrestrial Ecosystems

Yazar Adı :

 Demirağ Turan İnci, Özkan Barış, Türkeş Murat, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Theoretical And Applied Climatology

Özgün Makale

 


2020, 5

Makale Adı :

 Ilgaz Dağları Periglasyal Şekillerinde Oluşmuş Topraklarınfizikokimyasal Özellikleri İle Bazı Erozyon Duyarlılıkparametreleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dede Volkan, Dengiz Orhan, Demirağ Turan İnci, Türkeş Murat, Gökçe Caner, Serin Soner

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Geographical Sciences

Özgün Makale

 

2020, 4

Makale Adı :

 Assessment Of Soil Quality Index For Tea Cultivated Soils İn Ortaçay Micro Catchment İn Black Sea Region

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, İç Serkan, Saygın Fikret, İmamoğlu Ali

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 Influence Of Toposequence On Physical And Mineralogical Properties Of Soils Developed On Basaltic Parent Material Under Sub-Humid Terrestrial Ecosystem

Yazar Adı :

 Tunçay Tülay, Dengiz Orhan, İmamoğlu Ali

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 Farklı Ana Materyal Üzerinde Oluşmuş Toprakların Fiziko-Kimyasal Ve Besin Elementi İçeriklerinin Enterpolasyon Yöntemle Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Şenol Hüseyin, Alaboz Pelin, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 10

Makale Adı :

 Assessment Of Land Suitability For The Production Of Major Crops İn Ayrancı District Of Karaman Province Located At Arid Terrestrial Ecosystem

Yazar Adı :

 Kurşun Güntülü, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Eurasıan Journal Of Soıl Scıence (Ejss)

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 The Roles Of Parent Material And Toposequence On Geochemical Characteristics Andpedogenic İron Oxides Of Soils

Yazar Adı :

 Tunçay Tülay, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Geo Marine Sciences

Özgün Makale

 

2020

Makale Adı :

 Yarı-Humid Ekolojik Koşullar Altında Oluşmuş Topraklarınbazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Haritalanması Ve Sınıflandırması

Yazar Adı :

 Aydın Arif, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 9

Makale Adı :

 Spatial Assessment And Mapping Of Soil Quality İndex For Desertification İn The Semi-Arid Terrestrial Ecosystem Using Mcdm İn İnterval Type-2 Fuzzy Environment

Yazar Adı :

 Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan, Özkan Barış

Dergi Adı :

 Computers And Electronıcs In Agrıculture

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Determınatıon Of Agrıcultural Land Suıtabılıty Classes For Samsun Provınce Basedon Parametrıc And Hıerarchy Approaches

Yazar Adı :

 Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 International Journal Of Geography And Geography Education (Igge)

Özgün Makale

 

2019, 7

Makale Adı :

 Towards More Effectıve Irrıgatıon Water Usage By Employıng Land Suıtabılıty Assessment For Varıous Irrıgatıon Technıques

Yazar Adı :

 Mihalikova Marketa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Irrıgatıon And Draınage

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Yarı Nemli Ilıman İklim Koşullarında Farklı Eğim Ve Farklı Arazi Örtüsü Altında Toprak Gelişimi Ve Β-Glikosidaz Enzim Aktivitesi Değişimi

Yazar Adı :

 Erkoçak Aylin, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Bazı Fiziko-Kimyasal Toprak Özellikleri İle Bazı Erodibilite Parametreleri Arasındaki İlişkilerin Mikrohavza Ölçeğinde Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Saygın Fikret, Dengiz Orhan, İç Serkan, İmamoğlu Ali

Dergi Adı :

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 6

Makale Adı :

 Determination Of Heavy Metal Risk And Their Enrichment Factorin İntensive Cultivated Soils Of Tokat Province

Yazar Adı :

 Bayraklı Betül, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2019, 6

Makale Adı :

 Erzurum İli Temel Coğrafi Özellikleri Ve Potansiyel İşlemeli Tarım Alanı Varlığı

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Demirağ Turan İnci, Özkan Barış

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 6

Makale Adı :

 Farklı Pedolojik Özelliklere Sahip Toprakların, Morfolojik, Mineralojik Ve Bazı Mühendislik Özellikleri

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Gürsoy Fatma Esra

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Evaluation Of Soil Quality İndex To Assess The İnfluence Of Soil Degradation And Desertification Process İn Sub-Arid Terrestrial Ecosystem

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche E Naturali

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Yarı-Humid Ekolojik Koşullar Altında Oluşmuş Toprakların Fiziko-Kimyasal Ve Besin Elementi İçerikleri İle Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Aydın Arif, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Akademik Ziraat Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Generating Of Land Suitability İndex For Wheat With Hybrid System Aproach Using Ahp And Gıs

Yazar Adı :

 Dedeoğlu Mert, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Computers And Electronıcs In Agrıculture

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Mikro Havza Ölçeğinde Erozyona Duyarlılık Parametreleri İle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Saygın Fikret, Dengiz Orhan, İç Serkan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Ilgaz Dağlarında Farklı Periglasyal Şekiller Üzerinde Oluşmuş Topraklara Ait Özelliklerin Dehidrogenaz Enzim Aktivitesine Etkisi

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Dede Volkan, Dengiz Orhan, Ay Abdurahman

Dergi Adı :

 Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Determination Of Some Soil Characteristics Of Rangelands İn Central And Western Parts Of Samsun Province

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Journal Of Biological And Environmental Sciences

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Erozyon Duyarlılık Parametrelerinin Farklı Enterpolasyon Yöntemleriyle Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi: Türkiye, Ilgaz Milli Park Toprakları

Yazar Adı :

 Celilov Celalledin, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Spatial Variability Of Soil Organic Carbon Density Under Different Land Cover And Soil Types İn A Sub-Humid Terrestrial Ecosystem

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Fikret Saygın, İmamoğlu Ali

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 Site Suitability Assessment And Mapping For Rice Cultivation Using Multi-Criteria Decision Analysis Based On Fuzzy-Ahp And Topsıs Approaches Under Semihumid Ecological Condition İn Delta Plain

Yazar Adı :

 Özkan Barış, Dengiz Orhan, Demirağ Turan İnci

Dergi Adı :

 Paddy And Water Environment

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Chemical Weathering İndices Applied To Soils Developed On Old Lake Sediments İn A Semi-Arid Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Tunçay Tülay, Dengiz Orhan, Bayramin İlhami, Kılıç Şeref, Başkan Oğuz

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 Phosphatase Enzyme Actıvıty In Dıfferent Soıls Formed On Bazaltıc Parent Materıal Under Semı Humıd Clımate Condıtıons

Yazar Adı :

 Erkoçak Aylin, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 International Journal Of Agriculture, Environment And Food Sciences

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Arid Karasal Ekosistem Koşulları Altında Oluşmuştoprakların Sınıflaması Ve Dağılımlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kurşun Güntülü, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Effect Of Toposequences On Geochemical Mass Balance And Clay Mineral Formation İn Soils Developed On Basalt Parent Material Under Subhumid Climate Condition

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Şenol Hüseyin

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Geo Marine Science

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerininfarklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsaldağılımlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Arslan Emine, Çaycı Gökhan, Dengiz Orhan, Yüksel Mahmut, Atikmen Çiçek Nuray

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Evaluation Of The Suitability Of Sites For Outdoor Recreation Using A Multi-Criteria Assessment Model

Yazar Adı :

 Dağıstanlı Celal, Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Arabian Journal Of Geosciences

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Geochemical Mass Balance Applied To The Study Of Weathering And Evolution Of Soils

Yazar Adı :

 Şenol Hüseyin, Dengiz Orhan, Tunçay Tülay

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Geo Marine Sciences

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Potential İmpact Of Land Use Change On Land Productivity Dynamics With Focus On Land Degradation İn A Sub-Humid Terrestrial Ecosystem

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Theoretical And Applied Climatology

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Akselendi Ovası Tarım Topraklarının Temel Toprak Özellikleri Vebitki Besin Elementi Durumlarının Belirlenmesi Vedağılım Haritalarının Oluşturulması

Yazar Adı :

 Çelik Pınar, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Çeltik Tarımına Uygun Alanların Belirlenmesinde Çok Kriterliarazi Değerlendirme

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Özyazıcı Mehmet Arif

Dergi Adı :

 Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Farklı İki Anamateryal Üzerinde Oluşmuş Vertisol Toprakların Morfolojisi, Minerolojik Özellikleri Ve Sınıflaması

Yazar Adı :

 Gürsoy Fatma Esra, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Terme Yöresi Alüviyal Arazilerde Yetiştirilen Çeltiğin Bazı Fiziko Kimyasal Topraközellikleriyle Besin Element Kapsamı Arasındaki İlişkiler

Yazar Adı :

 Horuz Ayhan, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 2

Makale Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Entegre Edilen Çok Kriterli Karardestek Analiz Yaklaşımı Kullanılarak Arazi Uygunluk Sınıflarınınbelirlenmes

Yazar Adı :

 Dedeoğlu Mert, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Farklı Toprak Özelliklerine Bağlı Toprak Kabuk Oluşumu

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Eraslan Selim, Coşkun Adem, Saygın Fikret, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Türk Coğrafya Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 11

Makale Adı :

 Varıatıon Of Dehıdrogenase Enzymeactıvıty And Dıfferent Pedogenetıcdevelopment On Weathered Basaltıctoposequences

Yazar Adı :

 Erkoçak Aylin, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Özgün Makale

 

2018, 10

Makale Adı :

 Multi-Criteria Approach With Linear Combination Technique Andanalytical Hierarchy Process İn Land Evaluation Studies

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Usul Mustafa

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Geostatistical Approach As A Tool For Estimation Of Field Capacity And Permanent Wilting Point İn Semi-Arid Terrestrial Ecosystem

Yazar Adı :

 Tunçay Tülay, Başkan Oğuz, Bayramin İlhami, Dengiz Orhan, Kılıç Şeref

Dergi Adı :

 Archives Of Agronomy And Soil Science

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Samsun İlinin Newhall Modeline Göre Toprak Sıcaklık Ve Nem Rejimlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Turan Mümin, Dengiz Orhan, Demirağ Turan İnci

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Bazı Vertisol Alt Grup Topraklarının Fizikokimyasal Ve Isısal Özelliklerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Ekberli İmanverdi

Dergi Adı :

 Akademik Ziraat Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Çok Kriterli Değerlendirme İle Ankara Güvenç Havzası’Nda Erozyonrisk Tahminlenmesi

Yazar Adı :

 Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Cokriging Yönteminin Tarla Kapasitesi Tahmininde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Tunçay Tülay, Başkan Oguz, Bayramin İlhami, Kılıç Şeref, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Geostatistical Approach To Determine The Effects Of Different Soil Tillage Methods On Penetration Resistance İn A Clayey Soil

Yazar Adı :

 Selvi Kemal Çağatay, Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Inmateh - Agricultural Engineering

Özgün Makale

 

2017, 8

Makale Adı :

 Çataklı Çayı Havzası Doğu Yakasında Çay Tarımı Yapılan Topraklarınfiziksel, Kimyasal Ve Verimlilik Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Saygın Fikret, Gürsoy Fatma Esra, Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Spatial Distribution Of Heavy Metals Density İn Cultivated Soilsof Central And East Parts Of Black Sea Region İn Turkey

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Özyazıcı Gülen

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 The Land Productivity Dynamics Trend As A Tool For Land Degradation Assessment İn A Dryland Ecosystem

Yazar Adı :

 Başkan Oğuz, Dengiz Orhan, Demirağ Turan İnci

Dergi Adı :

 Environmental Monitoring And Assessment

Özgün Makale

 


2017, 5

Makale Adı :

 Spatial Variability Of Soil Penetration Resistance İn An Alluvial Delta Plain Under Different Land Uses İn Middle Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Archives Of Agronomy And Soil Science

Özgün Makale

 


2017, 5

Makale Adı :

 Bazalt Ana Materyali Ve Farklı Topografik Pozisyonlar Üzerinde Oluşmuş Toprakların Bazı Topografik Ve Fizikokimyasal Özellikleri Arasındaki Doğrusal Regresyon Modellerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ekberli İmanverdi, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Yarı Nemli Ilıman İklim Koşullarında Farklı Eğim Ve Farklı Arazi Örtüsü Altında Toprak Gelişimi Ve Agregat Stabilitesi Değişimi

Yazar Adı :

 Tunçay Tülay, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Determination Of Soil Erosion Risk Using Rusle Model And Soilorganic Carbon Loss İn Alaca Catchment (Central Black Sea Region, Turkey)

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Rendiconti Lincei

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Experımental Desıgn Approach To Landproductıvıty Assessment: A Case Study In Sınop, Turkey

Yazar Adı :

 Şişman Yasemin, Dengiz Orhan, Şişman Aziz, Demirağ Turan İnci

Dergi Adı :

 Fresenius Environmental Bulletin

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Aluviyal Araziler Üzerinde Oluşmuş Farklı Toprakların Uygun Toprak İşlemedurumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Gürsoy Fatma Esra, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 2

Makale Adı :

 Alaca Havzasında Uygulanan Rusle Erozyonmodelinde, C Faktörünün(Arazi Örtüsü /arazi Kullanımı)Zamansal Değişimi Ve Toprak Kaybına Etkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Bahadır Muhammed, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Social Cost Of Improper Land And Variety Selection İnpaddy Production İn Turkey

Yazar Adı :

 Gündüz Orhan, Ceyhan Vedat, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 European Journal Of Sustainable Development

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Mapping And Assessment-Based Modeling Of Soil Fertility Differences İn The Central And Eastern Parts Of The Black Sea Region Using Gıs And Geostatistical Approaches

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Erkoçak Aylin, Türkmen Ferhat

Dergi Adı :

 Arabian Journal Of Geosciences

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 İnebolu Havzası Topraklarının Erozyon Duyarlılık Durumları Ve Arazi Kullanımı/arazi Örtüsü İle Olan İlişkisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Eraslan Selim, İmamoğlu Ali, Coşkun Adem, Saygın Fikret, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Chemıcal Weatherıng Rates And Geochemıcal Mıneralogıcal Characterıstıcs Of Soıls Developed On Heterogeneous Parent Materıal And Toposequence

Yazar Adı :

 Tunçay Tülay, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences

Özgün Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 Arazi Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Parametrik Yöntem Vedeneysel Tasarım

Yazar Adı :

 Şişman Yasemin, Dengiz Orhan, Şişman Aziz, Demirağ Turan İnci

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 Çorum Alaca Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılıkfaktörünün Farklı Enterpolasyon Modeller Kullanılarakkonumsal Dağılımlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Bahadır Muhammed, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 5

Makale Adı :

 Samsun Terme Havzası Bazı Temel Fizyografik Karakteristikleribelirlenmesi Ve Tarımsal Taşkın Alanlarının Toprak Haritalanması

Yazar Adı :

 Coşkun Adem, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Topraklarının Temel Verimlilik Düzeyleri Ve Alansal Dağılımları

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Aydogan Mehmet, Bayraklı Betül, Kesim Emenl, Urla Öztekin, Yıldız Hakan, Ünal Ediz

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Determination Of Land Suitability Site For Some Forage Legumes Usingmulti Criteria Assessment And Geostatistical Approach

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Demirağ Turan İnci

Dergi Adı :

 Determination Of Land Suitability Site For Some Forage Legumes Usingmulti-Criteria Assessment And Geostatistical Approach

Özgün Makale

 

2016, 3

Makale Adı :

 Effects Of Toposequence And Land Use Land Cover On The Spatialdistribution Of Soil Properties

Yazar Adı :

 Başkan Oguz, Dengiz Orhan, Güntürk Atilla

Dergi Adı :

 Environmental Earth Science

Özgün Makale

 

2016, 3

Makale Adı :

 Osmancık Şartlarında Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Verimperformanslarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Şahin Mevlüt, Sezer İsmail, Dengiz Orhan, Öner Fatih, Akay Hasan, Sirat Abdulveli

Dergi Adı :

 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Benzerlik Teorisinin Toprak Sıcaklığına Uygulanabilirliği

Yazar Adı :

 Ekberli İmanverdi, Dengiz Orhan, Gülser Coşkun, Özdemir Nutullah

Dergi Adı :

 / Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Mapping Soil Water Retention On Agriculturallands İn Central And Eastern Parts Of Theblack Sea Region İn Turkey

Yazar Adı :

 Mihalikova Marketa, Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Journal Of Irrigation And Drainageengineering

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Bazı Inceptisol Ve Entisol Alt Grup Topraklarınınfizikokimyasal Özellikleriyle Isısal Yayınım Katsayısıarasındaki Regresyon İlişkilerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ekberli İmanverdi, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 Ankara Çatalkaya Havzası Temel Toprak Özellikleri Ve Sınıflaması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Hicrettin Cebel, Oguz Başkan

Dergi Adı :

 Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 8

Makale Adı :

 Assessment Of Horizantal And Vertical Variabilities Of Soil Quality Using Multivariate Statistics And Geostatistical Methods

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Fikret Saygın

Dergi Adı :

 Communications İn Soil Science And Plant Analysis

Özgün Makale

 

2015, 7

Makale Adı :

 Similarity Analysis Of Soils Formed On Limestone Marl Alluvial Parent Material And Different Topography Using Some Physical And Chemical Properties Via Cluster And Multidimensional Scaling Methods

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Environmental Monitoring And Assessment

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Effects Of Soil Types And Land Use - Land Cover On Soil Organic Carbon Density At Madendere Watershed

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Türkmen Ferhat

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Capability Of Different İnterpolation Models And Pedotransfer Functions To Estimate Soil Hydraulic Properties İn Büyükçay Watershed

Yazar Adı :

 Mihalikova Marketa, Başkan Oğuz, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Environmental Earth Sciences

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Akşehir Gölünün Akşehir Çölüne Dönüşü Süreci Ve Etkieden Faktörler

Yazar Adı :

 Çatal Ali, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 5

Makale Adı :

 Madendere Havzası Topraklarında Arazi Kullanım Arazi Örtüsü İle Bazı Erozyon Duyarlılık İndeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Kanar Ekrem, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Madendere Havzasında Fizyoğrafik Faktörlerin Ve Bazı Fiziko Kimyasal Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Haritalanması

Yazar Adı :

 Genç Zübeyde, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Topraklarının Bazı Makro Ve Mikro Bitki Besin Maddesi Konsantrasyonları Ve Ters Mesafe Ağırlık Yöntemi Idw İle Haritalanması

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Aydoğan Mehmet, Bayraklı Betül, Kesim Emel, Urla Öztekin, Yıldız Hakan, Ünal Ediz

Dergi Adı :

 Artvin Çoruh Üniversitesiorman Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 11

Makale Adı :

 Madendere Havzasında Potansiyel Erozyon Risk Durumunun İki Farklı Parametrik Model Kullanarak Belirlenmesi Ve Risk Haritalarının Oluşturulması

Yazar Adı :

 Kanar Ekrem, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 10

Makale Adı :

 Multi Criteria Assessment And Geostatistical Approach For Determination Of Rice Growing Suitability Sites İn Gokirmak Catchment

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Özyazıcı Mehmet Arif

Dergi Adı :

 Paddy Water Environment

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Affects Of Different Tillage Managements On Soil Physical Quality İn A Clayey Soil

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Çağatay Kemal Selvi, Gürsoy Fatma Esra

Dergi Adı :

 Journal Of Environmental Monitoring And Assessment

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistem Teknikleri Kullanılarak Arazi Örtüsü Arazi Kullanımı Zamansal Değişimin Belirlenmesi Samsun Merkez İlçesi Örneği 1984 2011

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, İnci Turan Demirağ

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi,

Özgün Makale

 

2014, 5

Makale Adı :

 Application Of A Multicriteria Decision Making Approach For Rice Land Suitability Analysis İn Turkey

Yazar Adı :

 Sezer İsmail, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Yarı Kurak İklim Koşulları Altında Farklı Fizyografya Benzer Ana Materyal Üzerinde Yeralan Toprakların Pedogenesisleri

Yazar Adı :

 Usul Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 İnebolu Havzası Nın Icona Modeli İle Toprak Erozyon Risk Değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, İmamoğlu Ali, Fikret Saygın, Ceyhun Göl, Ediş Semih, Doğan Ahmet

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Çay Tarımı Yapılan Toprakla Yönelik Faktör Analizi Ve Jeoistatistik Uygulamalar Rize İli Örneği

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Aylin Erkoçak

Dergi Adı :

 Topraksu Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Faktör Analizi İle Minimum Veri Setinin Oluşturulması Ve Haritalanması Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Özyazıcı Mehmet Arif, Aylin Erkoçak, Türkmen Ferhat

Dergi Adı :

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Soil Erosion Risk Evaluation Application Of Corine Methodology At Engiz Watershed Samsun

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Turan Demirağ İnci, Dengiz Orhan, Saygın Fikret

Dergi Adı :

 Current Advances İn Environmental Science

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Siirt İli Bazı Arazi Ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, İmamoğlu Ali

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Farklı Fluviyal Depozitler Üzerinde Oluşmuş Toprakların Dağılım Alanların Belirlenmesi Ve Sınıflandırılması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Gülser Coşkun

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Arazi Kalite Dereceleme Yöntemine Alternatif Yaklaşım

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Şişman Aziz, Gülser Coşkun, Şişman Yasemin

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Distribution And Evaluation Of Soil Fertility Based On Geostatistical Approach İn Bafra Deltaic Plain

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Çankırı Kenbağ Orman Fidanlığı Topraklarının Fiziksel Kimyasal Özellikleri Ve Sınıflandırması

Yazar Adı :

 Yüksel Mahmut, Dengiz Orhan, Göl Ceyhun

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Killi Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan, Gürsoy Fatma Esra, Çağla Atasoy

Dergi Adı :

 Topraksu Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Kimyasal Toprak Kalite Göstergelerinin Faktör Ve Jeoistatistik Analiz Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Variables Of Microbial Response İn Natural Soil Aggregates For Soil Characterization İn Different Fluvial Land Shapes

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Geomikrobyology Journal

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Determination Of Potential Hazelnut Plantation Areas Based Gıs Model Case Study Samsun City Of Central Black Sea Region

Yazar Adı :

 Sarıoğlu Fatma Esra, Saygın Fikret, Balcı Gülden, Dengiz Orhan, Demirsoy Hüsnü

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Weathering Rates And Some Physico Chemical Characteristics Of Soils Developed On A Calcic Toposequences

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Özaytekin Hasan Hüseyin, Başkan Oğuz

Dergi Adı :

 Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Çay Yetiştirilen Tarım Topraklarının Reaksiyon Değişimleri Ve Alansal Dağılımları

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Mehmt Adoğan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Bafra Ovası Sol Sahilinde Yer Alan Fener Köyü Ve Yakın Çevresinde Dağılım Gösteren Farklı Toprakların Sınıflandırılması Ve Dağılım Alanlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Fikret Saygın, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Parametric Approach With Linear Combination Technique İn Land Evaluation Studies

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Doğu Karadeniz Bölgesi Kırmızı Sarı Podzolik Toprakların Temel Karakteristik Özellikleri Ve Verimlilik Durumu

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Aydoğan Mehmet, Bayraklı Betül, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Variables Of Microbial Response İn Natural Soil Aggregates For Soil Characterization İn Different Fluvial Land Shapes

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Kızılkaya Rıdvan, Durmuş Murat, Erkoçak Aylin

Dergi Adı :

 Geomikrobyology Journal

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Land Suitability Assessment For Rice Cultivation Based On Gıs Modeling

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Artvin İlinde Yonca Medicago Sativa L Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu Ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Kızılırmak Şartlarında Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Verim Performanslarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Şahin Mevlüt, Sezer İsmail, Dengiz Orhan, Akay Hasan, Öner Fatih

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Determination Of Land Productivity İndex Based On Parametric Approach Using Gıs Technique

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Arazi Değerlendirme Çalışmalarında Farklı Parametrik Yaklaşımların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Fatma Esra Sarıoğlu, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Toprak Su Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Kuşkonağı Havzası Temel Toprak Özellikleri Sınıflandırılması Ve Haritalanması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Erel Ayşe, Aylin Erkoçak, Durmuş Murat

Dergi Adı :

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Morphological And Physico Chemical Characteristics And Classification Of Vertisol Developed On Deltaic Plain

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Gürsoy Fatma Esra, Saygın Fikret, Atasoy Çağla

Dergi Adı :

 Open Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Influence Of Selected Land Use Types And Soil Texture İnteractions On Some Soil Physical Characteristics İn An Alluvial Land

Yazar Adı :

 Sağlam Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 International Journal Of Agronomy And Plant Production

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Spatial Distribution Of Heavy Metals İn Soils Of The Bafra Plain İn Turkey

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Dengiz Orhan, Özyazıcı Mehmet Arif, Aşkın Tayfun, Evgenı Sheın Mıkayılsoy

Dergi Adı :

 Eurasian Soil Science

Özgün Makale

 


2011, 12

Makale Adı :

 Determination Of Micronutrients İn Tea Plantations İn The Eastern Blacksea Region Turkey

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Özyazıcı Gülen, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Afrıcan Journal Of Agrıcultural Research

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Terrain Characterization For Soils Survey Of Kucuk Menderes Plain Southof Izmir Turkey Using Remote Sensing And Gıs Techniques

Yazar Adı :

 Bolca Mustafa , Kurucu Yusuf , Dengiz Orhan , El-Nahry Alaa El Din Hassan

Dergi Adı :

 Zemdırbyste-Agrıculture

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Samsun İli Bazı Arazi Özellikleri Ve Arazi Kullanım Durumlarının Topografik Özellikleri İle Birlikte Cbs Analizleri

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sarıoğlu Fatma Esra

Dergi Adı :

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Application Of Geostatistical Methods To Heavy Metals Status İn Carsambaplain Soils

Yazar Adı :

 Saglam Mustafa , Dengiz Orhan , Ozyazici Mehmet Arif , Kizilkaya Ridvan

Dergi Adı :

 Asıan Journal Of Chemıstry

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Samsun İlinin Potansiyel Tarım Alanlarının Genel Dağılımları Ve Toprak Etüd Ve Haritalama Çalışmalarının Önemi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sarıoğlu Fatma Esra

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Physico Chemical And Morphological Properties Of Soils For Castanea Sativa İn The Central Black Sea Region

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 International Journal Of Agricultural Research

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Sustainable Natural Resource Management And Environmental Assessment İn The Salt Lake Tuz Golu Specially Protected Area

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Özcan Hesna, Köksal Eyüp Selim, Başkan Oğuz, Köşker Yakup

Dergi Adı :

 Environmental Monitoring And Assessment

Özgün Makale

 


2010, 2

Makale Adı :

 Comparison Of Irrigation Water Quality Between Inland And Coastlandareas For Rice Cultivation

Yazar Adı :

 Dengiz O. , Ozturk E. , Yakupoglu T.

Dergi Adı :

 Asıan Journal Of Chemıstry

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Variation Of Land Use And Land Cover Effects On Some Soilphysico Chemical Characteristics And Soil Enzyme Activity

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Zemdırbyste-Agrıculture

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Parametric Approach To Land Evaluation For Forest Plantation Amethodological Study Using Gıs Model

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan , Gol Ceyhun , Sarioglu Fatma Esra , Edis Semih

Dergi Adı :

 Afrıcan Journal Of Agrıcultural Research

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Morphology Physico Chemical Properties And Classification Of Soils Onterraces Of The Tigris River İn The South East Anatolia Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Tarım Bılımlerı Dergısı-Journal Of Agrıcultural Scıences

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Land Use Capability Classification Data With Land Forms Using Gıs Case Study Samsun Bafra District

Yazar Adı :

 Erkoçak Aylin, Dengiz Orhan, Kılıç Şeref

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Characterizatio Of Soil Profile Developmet On Differet Ladscape İn Semi Arid Region Of Turkey A Case Study Ankara Soğulca Catchmet

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Başkan Oğuz

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Morphology Physico Chemical Characteristics And Classifiation Of Two Vertisols İn Bafra And Çarşamba Delta Plains

Yazar Adı :

 Yakupoğlu Tuğrul, Sarıoğlu Fatma Esra, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Fluviyal Yerşekilleri Üzerinde Oluşmuş Farklı Toprak Dağılımların Belirlenmesi Ve Sınıflaması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Göl Ceyhun, Öztürk Elif, Yakupoğlu Tuğrul

Dergi Adı :

 Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Pedological Development Of Four Different Parent Materials

Yazar Adı :

 Usul Mustafa, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 The Effects Of Bio Solid And Tea Waste Application İnto Different Levels Of Eroded Soil On N P And K Concentrations

Yazar Adı :

 Ozdemir Nutullah, Yakupoglu Tugrul, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Environmental Monitoring And Assessment

Özgün Makale

 


2009, 9

Makale Adı :

 Comparing The Efficiency Of Ordinary Kriging And Cokriging To Estimate The Atterberg Limits Spatially Using Some Soil Physical Properties

Yazar Adı :

 Başkan Oğuz, Erpul Günay, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Clay Minerals

Özgün Makale

 


2009, 6

Makale Adı :

 The Effects Of Bio Solid And Tea Waste Application İnto Different Levels Of Eroded Soil On N P And K Concentrations

Yazar Adı :

 Özdemir Nutullah, Tuğrul Yakupoglu, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Journal Of Environmental Monitoring And Assessment

Özgün Makale

 

2009, 6

Makale Adı :

 Soil Erosion Assessment Using Geographical İnformation System Gıs And Remote Sensing Rs Study From Ankara Guvenc Basin Turkey

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Yakupoğlu Tuğrul, Başkan Oğuz

Dergi Adı :

 Journal Of Envıronmental Bıology

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Land Quality Assessment And Sustainable Land Use İn Salt Lake Tuz Gölü Specially Protected Area

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Başkan Oğuz

Dergi Adı :

 Environmental Monitoring And Assessment

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Characteristics Genesis And Classification Of A Basin Peat Soil Under Negative Human İmpact İn Turkey

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Ozaytekin H. Huseyin, Cayci Gokhan, Baran Abdullah

Dergi Adı :

 Environmental Geology

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Farklı Aluviyal Teras Şekilleri Üzerinde Oluşmuş Toprakların Dağılımı Ve Özelliklerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Göl Ceyhun, Ekberli İmanverdi, Özdemir Nutullah

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Aşağıaksu Havzası Topraklarının Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Ve Haritalanması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Gülser Coşkun, İç Serkan, Kara Zeynep

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Doğu Karadeniz Bölgesi Fındık Arazilerinde Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi Pilot Çalışma Ünye Tekkiraz Beldesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Özdemir Nutullah, Öztürk Elif, Yakupoğlu Tuğrul

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Assessment Of Nitrate Leaching Risk İn Hazelnut Areas Of The Easternblack Sea Region

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Asıan Journal Of Chemıstry

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Comparison Of Traditional And Geostatistical Methods To Estimate Soil Erodibility Factor

Yazar Adı :

 Baskan Oguz, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Arid Land Research And Management

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 Effect Of Modifying Land Cover And Long Term Agricultural Practices Onthe Soil Characteristics İn Native Forest Land

Yazar Adı :

 Gol Ceyhun , Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Journal Of Envıronmental Bıology

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Phosphorous Sorption İn Some Great Soil Groups Of Semi Arid Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Bilginel Ali Volkan, Uygur Veli, Karaca Siyami, Usta Sadık, Dengiz Orhan, Aydemir Salih

Dergi Adı :

 International Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Büyükçay Havzası Çankırı Toprak Özellikleri Ve Haritalanması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Göl Ceyhun, Başkan Oguz

Dergi Adı :

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 5

Makale Adı :

 Effects Of Different Topographic Positions On Soil Properties And Soilenzymes Activities

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan , Kizilkaya Ridvan , Gol Ceyhun , Hepsen Suheda

Dergi Adı :

 Asıan Journal Of Chemıstry

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Characteristics And Classification Of Arid Region Soils Salt Lakespecially Protected Area Tuz Golu Turkey

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Asıan Journal Of Chemıstry

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Assessment Of Soil Productivity And Erosion Status For The Ankara Sogulca Catchment Using Gıs

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 International Journal Of Soil Science

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Çankırı Eldivan Karataşbağı Deresi Havza Arazi Kullanım Arazi Örtüsündeki Değişim Ve Toprak Özellikleri

Yazar Adı :

 Göl Ceyhun, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Omü. Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Ankara Haymana Kızılkoyun Göleti Havzası Temel Toprak Özellikleri Ve Sınıflandırılması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Başkan Oğuz, Cebel Hicrettin

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Tarımsal Amaçlı Fiziksel Arazi Değerlendirme Çalışmalarında Bilgisayar Model Yaklaşımı Tosatadem 2005

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Özcan Hesna, Güntürk Atilla, Köşker Yakup

Dergi Adı :

 Omü. Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Çankırı Ovacıkyayla Havzası Orman Toprakların Temel Özellikleri Ve Sınıflandırılması

Yazar Adı :

 Göl Ceyhun, Dengiz Orhan, Öner Muhammed Nuri

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Amasya Kapaklı Orman Fidanlığı Topraklarının Sınıflandırması Ve Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

Yazar Adı :

 Göl Ceyhun, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Omü. Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Farklı Yöney Fizyografik Ünite Ve Jeolojik Birimler Üzerinde Oluşmuş Toprakların Oluşumları

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Kibar Mümtaz, Yüksel Mahmut, Kadıoğlu Yusuf Kaan, Karaca Siyami, Durak Alper

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Atatürk Orman Çiftliği Arazilerinin Tarımsal Kullanım Durumlarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Usul Mustafa, Keçeci Mehmet

Dergi Adı :

 Omü Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Samsun Bafra Ovası Topraklarının Cbs Yardımıyla Verimlilik İndekslerinin Pı Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Hesna Özcan

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Comparison Of Different Irrigation Methods Based On The Parametric Evaluation Approach

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Effects Of A Soil Conditioner On Some Physical And Biological Features Of Soils Results From A Greenhouse Study

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Bioresource Technology

Özgün Makale

 


2005, 11

Makale Adı :

 Soil Erosion Risk Assessment Of The Gölbaşı Environmental Protection Area And İts Vicinity Using Corıne Model

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Akgül Suat

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Kahramanmaraş Tarım İşletmesi Topraklarının Kalite Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Bayramin İlhami, Usul Mustafa

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Ankara Güvenç Havzası Topraklarının Temel Özellikleri Ve Sınıflandırılması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Başkan Oğuz

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Gediz Havzası Salihli Sağ Sahil Sulama Birliği Alanlarının Temel Toprak Sorunları

Yazar Adı :

 Usul Mustafa, Bayramin İlhami, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Eşmekaya Organik Topraklarının Fiziksel Kimyasal Morfolojik Özellikleri Ve Sınıflandırılması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Başkan Oğuz

Dergi Adı :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Çankırı İli Kızılırmak İlçesi Bayanpınar Köyü Arazilerinin Potansiyel Kullanım Durumları

Yazar Adı :

 Yüksel Mahmut, Dengiz Orhan, Özdoğan Nazik, Göl Ceyhun

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Geographic Information System And Remote Sensing Based Land Resource Assessment Land Evaluation Of Beypazarı Area Soils

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Bayramin İlhami, Yüksel Mahmut

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Ankara Gölbaşı Topraklarının Farklı Toprak Sınıflandırma Sistemlerine Göre Sınıflandırılması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Bayramin İlhami

Dergi Adı :

 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Soil Erosion Assessment With Icona Modele Case Study Beypazarı Area

Yazar Adı :

 Bayramin İlhami, Başkan Oğuz, Dengiz Orhan, Parlak Mehmet

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture And Forestry

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Humik Asitin Farklı Kil Tipine Sahip Topraklarda Potasyum Fiksasyonu Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Baran Abdullah, Dengiz Orhan, Sözüdoğru Ok Sonay

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Remote Sensing And Geographic İnformation System Technologies İn Landresource Studies Selected Examples From Anatolia

Yazar Adı :

 Bayramin I , Ozturk Hs , Dengiz O , Baskan O

Dergi Adı :

 Innovatıve Soıl-Plant Systems For Sustaınable Agrıcultural Practıces

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Ankara Gölbaşı İlçesi Ve Yakın Çevresinde Yayılım Gösteren Arazilerin Kalite Durumlarının Belirlenmesinde Parametrik Metot Yaklaşımı

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Fasulye Bitkisinin Potasyum Alımına Etkisi

Yazar Adı :

 Parlak Mehmet, Baran Abdullah, Başkan Oğuz, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi.

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Çankırı Kenbağ Orman Fidanlığı Topraklarının Arazi Değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Yüksel Mahmut, Göl Ceyhun, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce Araştırma Çiftliği Topraklarının Arazi Değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Yüksel Mahmut, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Bafra Ovası Sağ Sahili Arazi Kullanım Planlaması

Yazar Adı :

 Yüksel Mahmut, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Bafra Ovası Sağ Sahili Topraklarının Sınıflandırılması

Yazar Adı :

 Yüksel Mahmut, Dengiz Orhan

Dergi Adı :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 ERUH YÖRESİNDE YER ALAN MİKRO HAVZADA YEM BİTKİLERİYETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN TARIM TOPRAKLARININBAZI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ DURUMLARININ İNCELENMESİ

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Terme Yöresi Alüvial Mera Arazilerinin Temel BileşenAnalizi İle Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Horuz Ayhan, Dengiz Orhan, Sürmen Burak

Etkinlik Adı :

 International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Land quality assessment of the Gölbaşı environmental protection area and its vicinity using the CORINE model

Yazar Adı :

 Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY28-30 November 2018 - Ondokuz Mayıs UniversitySAMSUN TURKEY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Toprak erozyon risk değerlendirmesi İnebolu havzası, Kastamonu

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Demirağ Turan İnci

Etkinlik Adı :

 The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on BIODIVERSITY28-30 November 2018 - Ondokuz Mayıs UniversitySAMSUN TURKEY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 The effects of climate change on some soil characteristics in sustainable land management

Yazar Adı :

 Azami Mirwais, Dengiz Orhan, Gülser Coşkun

Etkinlik Adı :

 The 2nd International UNIDOKAPBlack Sea Symposium on BIODIVERSITY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 ASSESSMENT OF SOIL QUALITY INDEX FOR AGRICULTURE SOILS BASED ONSTANDARD SCORING FUNCTIONS AND AHP APPROACHES

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Koca Yakup Kenan

Etkinlik Adı :

 International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Determination of Some Soil Characteristics of Pasturelandsin Samsun Province

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forest, food Sciences and Technologies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 The Relationships Between Some Physicochemical Properties And Nutrient Element Content Of Paddy Soils On Alluvial Land İn Terme Region

Yazar Adı :

 Horuz Ayhan, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Internatinal Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Comparison of Enrichment Factor of Heavy Metal Concentration in Micro Catchments Located on Çarşamba Delta Plain and Upland Positions

Yazar Adı :

 Murat Birol, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Evaluation of Variability in Some Physical and Chemical properties of Soils Under Different Agricultural Uses with Interpolation Models

Yazar Adı :

 Arslan Emine, Çaycı Gökhan, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Changes Between Erodibility Parameters and Some Soil Properties for Tea Planting Soils in Orta Çay Catchment of Rize

Yazar Adı :

 İç Serkan, Dengiz Orhan, Fikret Saygın, İmamoğlu Ali

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Evaluation of Land Quality Index for Agriculture Soils Based on Standard Scoring Functions and AHP Approaches

Yazar Adı :

 Dedeoğlu Mert, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Organic Matter Distribution in Aggregate Fractions and Affecting Soil Structural Parameters

Yazar Adı :

 Gülser Coşkun, Dengiz Orhan, Kızılkaya Rıdvan, Demirkaya Salih, Ay Abdurrahman, Gökçe Caner

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Determination of Spatial Variability of Soil Quality Index based on Multi Criteria Decision Analysis

Yazar Adı :

 Şenol Hüseyin, Dengiz Orhan, Alaboz Pelin

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Variation of Aggregate Stability and Mean Weight Diameter of Soils Developed onNorth-western and South-easternToposequence

Yazar Adı :

 Saygın Fikret, Dengiz Orhan, İç Serkan, Birol Murat

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Spatial Distribution of Soil Quality Indexes in Alaca Basin (Çorum)

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Molecular Identification of Actinomadura sp AYDS21 Isolated from Gökçeada Soil Çanakkale

Yazar Adı :

 Topokaya Ahmet Rıdvan, Ay Hilal, Sarıcaoğlu Salih, Gençbay Talha, Dengiz Orhan, Işık Kamil

Etkinlik Adı :

 Ekoloji 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Determination of Soil Erosion Risk for Samsun Province Using Multi Criteria Decision Analysis based on Fuzzy-AHP Approach

Yazar Adı :

 Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan, Özkan Barış

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 03

Bildiri Adı :

 CORINE METODOLOJİSİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İNEBOLU HAVZASI KASTAMONU

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Demirağ Turan İnci

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 İNEBOLU HAVZASI TOPRAK EROZYON RİSK DURUMUMUN DEĞERLENDİRİLMESİASSESSMENT OF SOIL EROSION RISK IN İNEBOLU WATERSHED

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK İNEBOLU HAVZASINDA (KASTAMONU) HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ

Yazar Adı :

 Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Relationship of soil crust formation with different land uses: Case study of Samsun province

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM ON THE 30th ANNIVERSARY OF TUCAUM

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Assessment of soil quality ındex for agricultural fields in Trabzon

Yazar Adı :

 Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan, Özyazıcı Mehmet Arif

Etkinlik Adı :

 NTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM ON THE 30th ANNIVERSARY OF TUCAUM

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 KENTSEL NİTELİKLİ STABİLİZE ARITMA ÇAMURUNUN BAFRA OVASIMÜNAVEBE SİSTEMİNDE BAKİYE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI:II. TOPRAKLARIN BAZI TEMEL VERİMLİLİK ÖZELLİKLERİ

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Özyazıcı Gülen, Dengiz Orhan, Bayraklı Betül

Etkinlik Adı :

 ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 02

Bildiri Adı :

 ORDU İLİ TARIM TOPRAKLARININ AĞIR METAL İÇERİKLERİNE YÖNELİKZENGİNLEŞME FAKTÖRLERİNİN FARKLI ENTERPOLASYON MODELLERKULLANILARAK KONUMSAL DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ

Yazar Adı :

 Özyazıcı Mehmet Arif, Dengiz Orhan, Özyazıcı Gülen

Etkinlik Adı :

 ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 02

Bildiri Adı :

 Çorum Çayı Havzası’xxnda Kabuk Oluşumu Riski Durumunun Konumsal Dağılımının Belrilenmes/Spatial Distribution of Soil Crust Formation Case in ÇorumÇayi Basin

Yazar Adı :

 Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment WithInternational Participation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Variation of soil moisture regime in agricultural lands in central and eastern parts of theBlack Sea Region in Turkey

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Marketa Mihalikova

Etkinlik Adı :

 DESERTLAND II

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Mikro Havza Ölçeğinde Toprak Organik Karbon İçeriğiİle AraziKullanım Arazi Örtüsü İlişkisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 II. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Variation of Dehidrogenase Enzyme Aktivity and Different Pedogenetic Development on Weathered Basaltic Toposequences

Yazar Adı :

 Erkoçak Aylin, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 3rd International Symposium for Agriculture and Food

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 BAzı Erozyon Duyarlılık Parametrelerinin Mikro Havza Ölçeğinde Enterpolasyon Modellele Değerlendirielmesi ve Haritalanması

Yazar Adı :

 İç Serkan, Dengiz Orhan, Saygın Fikret

Etkinlik Adı :

 5.International Participation Soil and Water Resources Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 08

Bildiri Adı :

 Mikro Havza Ölçeğinde Erozyon Duyarlılık Parametreleri İle Bazı Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Saygın Fikret, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 5.International Participation Soil and Water Resources Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 08

Bildiri Adı :

 Altınova Traım İşletmesi Topraklarının Kabuk Oluşumu ve Erozyon Duyarlılık Durunlarının Konumsal Dağılımlarının Belirlenemsi

Yazar Adı :

 Tunçay Tülay, Dengiz Orhan, Oğuz Başkan, Bayramin İlhami, Kılıç Şeref

Etkinlik Adı :

 5.International Participation Soil and Water Resources Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 08

Bildiri Adı :

 Toprak Kabuk Oluşumu Üzerine Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsü ve Organik Madde Değişiminin Etkisi

Yazar Adı :

 Oğuz Başkan, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 5.International Participation Soil and Water Resources Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 08

Bildiri Adı :

 Yarı Nemli Ilıman İklim Koşullarında Farklı Eğim ve Farklı Arazi Örtüsü Altında Toprak Gelişimi ve B-Glikosidaz Enzim Aktivitesi Değişimi

Yazar Adı :

 Erkoçak Aylin, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 5.International Participation Soil and Water Resources Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 08

Bildiri Adı :

 Komşu İki Havzada Erozyon Duyarlılık Değerlerinin Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımına Bağlı Değişiminin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Ali, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 5.International Participation Soil and Water Resources Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 08

Bildiri Adı :

 Çeltik Yetiştiriciliği için Fiziksel Arazi Uygunluk Değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Özyazıcı Mehmet Arif

Etkinlik Adı :

 5.International Participation Soil and Water Resources Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 08

Bildiri Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Asma Yetiştiriciliği İçin Arazi Uygunluk Değelendirmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Gülser Coşkun

Etkinlik Adı :

 5.International Participation Soil and Water Resources Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 08

Bildiri Adı :

 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZİ İLE HAKKÂRİ İLİ MERALARININARAZİ VE TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Özyazıcı Mehmet Arif, Açıkbaş Semih, Başkan Oğuz, Budak Mesut, Turan Nizamettin

Etkinlik Adı :

 ISPECULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 06

Bildiri Adı :

 Determination of lan productivity dynamic trend for land degradation in two adjacent micro catchment

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Özçelik Sevilay, Canlı Pınar

Etkinlik Adı :

 AgroEnviron2016 10th International Symposium on Agriculture and the Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Comparison of land suitability for three different irrigation methods determined through a parametric approach

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Efendiler Abdulmuttalip

Etkinlik Adı :

 AgroEnviron2016 10th International Symposium and Agricultural and the Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Spatial Distribution of the some Soil Properties Using GIS

Yazar Adı :

 Bayramin İlhami, Tunçay Tülay, Başkan Oguz, Kılıç Şeref, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Eurosoil2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 12

Bildiri Adı :

 Chemical Weathering in Semiarid Region Evaluation in the Mineralogy andGeochemistry of Soils Developed on Different Parent Material

Yazar Adı :

 Tunçay Tülay, Dengiz Orhan, Bayramin İlhami, Kılıç Şeref, Başkan Oğuz

Etkinlik Adı :

 Eurosoil2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 12

Bildiri Adı :

 Determination of Microbial Response in Natural Soil Aggregates for SoilCharacterization in Different Land Shapes

Yazar Adı :

 Erkoçak Aylin, Dengiz Orhan, Durmuş Murat

Etkinlik Adı :

 Eurosoil2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 12

Bildiri Adı :

 SOME BIO-PHYSICAL CHARACTERISTICS of SODIC VERTISOLS in BAFRAPLAIN, TURKEY

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Dengiz Orhan, Gülser Coşkun

Etkinlik Adı :

 Key concepts of soil physics: development, future prospects andcurrent applications

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 EFFECT OF LIME CONTENT ON SOIL MECHANICAL PROPERTIES

Yazar Adı :

 Gülser Coşkun, Dengiz Orhan, Kızılkaya Rıdvan

Etkinlik Adı :

 Key concepts of soil physics: development, future prospects andcurrent applications

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 RELATIONSHIP BETWEEN MINERALOGICAL AND SOME PHYSICOCHEMICALPROPERTIES OF SOILS DEVELOPED ON BASALTIC PARENTMATERIAL ON DIFFERENT SLOPE POSITION

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Key concepts of soil physics: development, future prospects andcurrent applications

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Effect of Tea Weate Application on Soil Physical Properties

Yazar Adı :

 Gülser Coşkun, Kızılkaya Rıdvan, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Key concept of soil physics: developmant, future prospects and current application

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Mapping and evaluation based on modelling of soil fertility using GIS andinterpolation methods

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Gülser Coşkun, Kızılkaya Rıdvan

Etkinlik Adı :

 10th International Soil Science Congress on ”Environment and Soil Resources Conservation”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Identification of suitable micro catchments for organic agriculture using GISand remote sensing in east part of the Black Sea region

Yazar Adı :

 Bayraklı Betül, Dengiz Orhan, Öztürk Elif, İç Serkan, Erkoçak Aylin, Kesim Emel, Kars Nalan, Birol Murat

Etkinlik Adı :

 10th International Soil Science Congress on ”Environment and Soil Resources Conservation”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Soil penetration resistance in cultivated different type soils

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Gülser Coşkun, Kızılkaya Rıdvan

Etkinlik Adı :

 10th International Soil Science Congress on ”Environment and Soil Resources Conservation”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Assessment of soil quality index for rice cultivated soils based on standard scoringfunctions and weight assignment approach

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 10th International Soil Science Congress on ”Environment and Soil Resources Conservation”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Interpretation of soil urease activities along a topographic and textural gradient

Yazar Adı :

 Kızılkaya Rıdvan, Gülser Coşkun, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 10th International Soil Science Congress on ”Environment and Soil Resources Conservation”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Experimental Design Approach for Land Quality Index in Sinop-Turkey

Yazar Adı :

 Şişman Yasemin, Dengiz Orhan, Şişman Aziz

Etkinlik Adı :

 the second edition of International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The Quality Investigation of land quality index in Turkey UsingPrinciple Component Analysis

Yazar Adı :

 Şişman Aziz, Dengiz Orhan, Şişman Yasemin

Etkinlik Adı :

 the second edition of International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Application of GIS In A Physical Land Evaluation Suitability ForField Crops Wheat Barley

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Horuz Ayhan

Etkinlik Adı :

 2nd ITWCCST IN T E R N A T I O N A L T U R K I C W O R L D C O N F E R E N C E O N C H E M I C A LS C I E N C E S A N D T E C H N O L O G I E S

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 SİNOP İLİ TARIM ARAZİLERİNİN ARAZİ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ

Yazar Adı :

 Demirağ Turan İnci, Dengiz Orhan, Özyazıcı Mehmet Arif

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESSon CONTEMPORARY SCIENCES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 05

Bildiri Adı :

 Determination of characteristics of soils formed on two different physiographic unit and creation of their distribution map

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Efendiler Abdulmuttalip

Etkinlik Adı :

 TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 12

Bildiri Adı :

 Determination of soil aggregate stability and soil formation under different topographic position and land use and land cover

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Coşkun Adem

Etkinlik Adı :

 TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 12

Bildiri Adı :

 Determination of variability of soil erodibility factor based on land use land cover using different interpolations models

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, İmamoğlu Ali

Etkinlik Adı :

 TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 12

Bildiri Adı :

 Determination of physiographic factors different soil classes based on st wrb and mapping in İnebolu watershed

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Saygın Fikret, İmamoğlu Ali

Etkinlik Adı :

 TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 12

Bildiri Adı :

 Determination of soil erodobility based on aggregate and structure stabilities in İnebolu catchment and their relationship with land cover

Yazar Adı :

 Eraslan Selim, İmamoğlu Ali, Coşkun Adem, Saygın Fikret, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 12

Bildiri Adı :

 Bazalt Aa Materyal Üzerinde Oluşan Toprakların Ayrışma Oranlarıve Kil Minerolojisine Farklı Topografik Posizyonun Etkisi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Sağlam Mustafa, Tunçay Tülay

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı. Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 03

Bildiri Adı :

 Analitik Hiyeraşik Süreç ve Doğrusal Kombinasyon Tekniğinin Heyelan Duyarlılık Haritasının Oluşturulmasında Kullanımı (ilkadım-Samsun)

Yazar Adı :

 Saygın Fikret, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı. Kültür Jeolojisi ve Jeolojik Miras

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 03

Bildiri Adı :

 FArklı İki Anamateryal Üzerinde Oluşmuş Vertisol Toprakların Morfoloji, Mineroloji Özellikleri ve Sınıflaması

Yazar Adı :

 Gürsoy Fatma Esra, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji ve Jeolojik Miras

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 03

Bildiri Adı :

 Cokriging Yöneteminin Bazı Toprak Parametresinin Tahmininde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Tunçay Tülay, Başkan Oguz, Bayramin İlhami, Kılıç Şeref, Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, K.Maraş

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sinop ili Arazilerinin Bazı Özelliklerinin CBS Analizleriyle Değerlendirilmesi ve Potansiyel Tarım Alanlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Osmancık Şartlarında Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin Arazi Uygunluk Sınıflarına Göre Verim Performanslarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 , Sezer İsmail, Şahin Mevlütdengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Toprak ve Su Kaynakları Ankara Araştırma Tarımsal Arazi Değerlendirme Modeli TOSA TADEM ile Diyarbakır Hevsel Bahçeleri Tarımsal Arazilerin Alternatif Kullanımlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Minimum data set analysis in hazelnut areas using multivariate statistics and geostatistics methods

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 9th International Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 vestigating of vegetation density for Sinop Province using remote sensing and geographic information system thechniques

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 9th International Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Soil Erodibility State under Different Land Use and Land Cover in Maden Dere Watershed

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 9th International Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Soil Erosion Risk Assessment with ICONA Model in Madendere Watershe

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 9th International Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Spatial Variability and Availability of Micronutrients Related to Soil Properties Under Different Land Uses in Bafra Alluvial Deltaic Plain

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 9th International Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Samsun Havza Kuşkonağı Gölet Havzası Sediment Verimi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Biri Olan Analitik Hiyeraşik Süreç Yardımıyla Erozyon Duyarlılık Sınıflarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistem Modellemesi ile Çeltik Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sammey Tarım İşletmesi Arazilerin Temel Toprak Özellikleri Sınıflaması ve Haritalanması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Potansiyel Tarım Arazilerinin Belirlenmesine Yönelik TADEM Bilgisayar Modelinin Kullanılması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kırım Kongo Kanamalı Anemisi Hastalığının Risk Bölgelerinin Belirlenmesi Samsun Örneği

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Aluviyal Araziler Üzerinde Oluşmuş Farklı Toprakların Katalaz Enzim Aktivitelerindeki Değişimin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Potansiyel Erozyon Risk Alanlarının Belirlenmesinde Leam Modeli Pilot Alan Haymana Soğulca Havzası

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Minöz Havzası Temel Toprak Özellikleri Sınıflaması ve Haritalanması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce Araştırma Çiftliği Topraklarının Verimlilik Özelliklerinin Belirlenmesinde Parametrik Bir Yaklaşım

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Farklı Arazi Kullanımın Toprak Kalite Parametrelerine Etkilerinin Faktör Analizi ile Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 . Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Konfresi, Eskişehir

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çeltik Yetiştiriciliği İçin Arazi Uygunluk Değerlendirmesinde Parmetrik Bir model Çalışma Pilot Alan Çarşamba Dikbıyık Beldesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Eskişehir

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Alüviyal Taşkın Ovada Morfometrik esaslara göre Toprakların Sınıflama ve Haritalama çalışması Çarşamba Dikbıyık Beldesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Eskişehir

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çankırı Eldivan Karataşbağı Dere Havzasında Dere Akımlarını Etkileyen Topoğrafik Etmenler ve Hidro Fiziksel Toprak Özellikleri Üzerine Araştırma

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Hidroloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yüzey Akış Eğri Numarasının Belirlenmesinde İki Farklı Yaklaşım

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 II Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Some Physico Chemical Properties And Catalase Enyzme Activity Level of Soils Formed On Two Different Parent Material

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Materials of International Scientific-Practical Conference Rational Use of Soil Resources and The Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effect of PAM and PVA applications on Runoff and Soil Losses Under Simulated Rainfall Materials of International Scientific Practical Conference

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Rational Use of Soil Resources and The Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Some Soil Phsico chemical Characteristics Using Factor Analysis for Soil Tillage in Vertisol and Entisol

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 ISB/INMA International Symposium 1-3 November, 2012, Bucharest, Romania.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Soil Survey and Mapping of Soils Formed on Two Different Physiographic Units and Their Classification

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 8th International Soil Science Congress On "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Distribution of Some Chemical Soil Properties Using Geostatistical Methods in Vertisol

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Potential Land Use Assessment in Bafra Çetinkaya District of Samsun by ILSEN Model

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Site Suitability For Sprinkle Irrigation Based on Parametric Evaluation Approach Using GIS

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 8th International Soil Science Congress On "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Improved Estimation and Mapping of Soil Hydraulic Conductivity By Cokring

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 The 3rd Congress of Soil Scientist of Azerbaijan with International Participation “Save our Soil- Save Ourselves

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Spatial Variability of Physico Chemical Indicators of Soil Quality in The Salt lake Specially Protected Area Turkey

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Scientific And Practical Conference, Scientific Support – To Innovative Development Of The Agro-Industrial Complex

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Changes of soil Microbial Biomass C and Basal Soil Respiration in Different Land Use and Land Cover

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effects of Physiographic Factors and Some Hydro Physical Soil Properties on Stream Flow in Ovacıkyayla Catchment

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Some mechanical properties and workability of Aşağı Aksu Basin Soils

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Aplication of GIS model in Physical Land Evaluation Suitablility for Rice Cultivation

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Topraktaki Tuz Miktarı ile Toprağın Bazı Fiziksel Kimyasal Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Priority line of activity in the industry and working over of an agricultural output” Dedicated to 80 years Old of the Academician K.U Medeubekov and Kazakh National

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Basic Soil Properties and Soil Classification of Hazelnut Cultivation Area in the Eastern Black Sea Region Case Study Ünye Tekkiraz District

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effect of Bio Solid and Tea Waste Appllications on Erosion Ratio Index of Eroded Soils

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 5 th. International Conferance on Land Degradation

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Pesticides Concentration and Some Quality Parameters of Surface and Underground Water in Specially Protected Area of Salt Lake Turkey

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 On Water Observation and Information System for Decision Support

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effects Of Physiographic Factors and Some Hydro Physical Soil Properties on River Follow In Uludere Catchment

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 On Water Observation and Information System for Decision Support

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Doğal Kaynak İle Sosyo Ekonomik Yapı Arasındaki İlişkiler Büyükçay Havzası Örneği

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources. Proceedings of International Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Estimation of Flood Discharge For Small Watershed Using SCS Curve Number And Geographic Information System

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Congress On River Basin Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Estimation of Flood Discharge For Small Watershed Using SCS Curve Number And Geographic Information System

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Congress On River Basin Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Glucosidase Enzyme Activity and Its Relationships with Physico Chemical Properties in Çatalkaya Basin Ankara

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Ninth Baku International Congress “ Energy, Ecology, Economy

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Soil Productivity and Conservation Planning A Methodological Study in Ankara Çatalkaya Catchment

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Ninth Baku International Congress “ Energy, Ecology, Economy

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Centaurea Tchitatcheffi nin Yetiştiği Toprakların Özellikleri ve Çevresel Faktörler

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Gölbaşı Göller-Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivali-Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Different Approaches to Determine Curve Number Conventional and GIS RS Techniques

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Meeting on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology Proceeding

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Compareation Of Three Different Erosion Risk Assessment Models Case Study Ankara Gölbaşi Specially Protected Area

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Meeting on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology Proceeding

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effects of Different Landscape Position and Parent Material on Soil Variability and Land Use in Both Sides of Acicay River Çankırı

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Meeting on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology Proceeding

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Evaluation Of Right Side Of The Gediz Basin Salihli Soils According To Dıfferent Irrigatıon Methods

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Meeting on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology Proceeding

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Study on Phosphourous Adsorption in Some Great Soil Groups of Semi Arid Region of Turkey

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Genesis And Taxonomic Classification of Yeniçağa Bolu Organik Soils

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination Of Soil Quality Index Of Bala Statefarm Soils According To The Medalus Methodology

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ecological Chenges in Manyas Lake Related to Boron Pollution and Water Rejime Proceeding of International Symposium an Desertification

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 Proceeding of International Symposium an Desertification

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effects of Different Organic Materials on Some Physical Properties of Clay Soil

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İkizce Araştırma Çiftliği Topraklarının Detaylı Etüd ve Haritalanması

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Remote Sensing and GIS Technologies in Land Resource Studiescase Study Beypazarı Ankara Innovative Soil Palant Systems for Sustainable Agricultural Practices

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 OECD workshop

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination Of Soil Quality Index Of Bala Statefarm Soils According To The Medalus Methodology

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Research on Reclamation of Physical Properties of Bolu Yeniçağa Peat as Plant Gowing Medium Proceeding of International Symposium an Desertification

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 kongre

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Geogenesis of The Evaporative Tuzla Lake Basin Soils M Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Etkinlik Adı :

 kongre

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Topografik Pozisyonlarda Yer Alan Bazaltik Ana MateryalinJeokimyasal ve Biyolojik Süreçlerin Etkisi Altında Ayrışma Oranları veToprak Oluşumu

Proje Konusu :

 Toprak oluşumu

15.11.2014

 

14.11.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 11

Proje Adı :

 Farklı Topografik Pozisyonlarda YerAlan Bazaltik Ana Materyalin Jeokimyasal Ve Biyolojik Süreçlerin Etkisi Altında AyrışmaOranları Ve Toprak Oluşumu

15.04.2014

 

16.04.2016

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 04

Proje Adı :

 Havza İzleme ve Değerlendirme Projesi

13.11.2013

 

15.06.2015

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 06

Proje Adı :

 Arazi Bozulumu Dengelenmesi

01.01.2015

 

01.11.2015

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 11

Proje Adı :

 Maden Dere Havzasında Farklı Erozyon Risk Değerlendirme Modelleri ile Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması ve Karşılaştırılması Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Proje Konusu :

 Toprak erozyon modelleme

15.05.2013

 

15.05.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltası nda Farklı Gübre Kaynakları ve Yabancı Ot Kontrolünün Organik Çeltikte Bitki Gelişmesi Verim ve Kalite Üzerine Etk

Proje Konusu :

 Organik Çeltik

15.03.2014

 

23.10.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 Farklı Topografik Pozisyonlarda Yer Alan Bazaltik Ana Materyalin Jeokimyasal ve Biyolojik Süreçlerin Etkisi Altında Ayrışma Oranları ve Toprak Oluşumu

Proje Konusu :

 Toprak Oluşumu Jeokimyasal ve Biyokimysal süreç

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Burdur Gölü sulak alan yönetimi

Proje Konusu :

 Çever yönetimi

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Orta Anadolu Bölgesinde Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği pilot bölge Beypazarı

Proje Konusu :

 Arazi Kullanım Planlaması

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi

Proje Konusu :

 Çever yönetimi

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Bafra ovası arazi kullaım planlaması

Proje Konusu :

 Arazi Kullanım Planlaması

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Manyas Gölü sulak alan yönetimi

Proje Konusu :

 Çever yönetimi

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Arazi değerlendirme çalışmalarında kullanılan farklı parametrik yöntemlerin karşılaştırılması

Proje Konusu :

 Toprak etüd ve jeoistatistik

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Uygulanan Ağır Bünyeli Bir Toprakta Bazı Fiziksel Toprak Özelliklerinin Uzaysal Dağılımlarının İncelenmesi

Proje Konusu :

 Toprak biliminde jeoistatistik

Uzman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Toprak ile anamateryal arasındaki ilişkilerin uzaktan algılama ve CBS teknikleri kullanarak belirlenmesi

Proje Konusu :

 Toprak biliminde uzaktan algılama ve cografi bilgi sitemleri

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Toprak ve Arazi Kalite Sınıflaması ile Alternatif Tarım Uygulamalarının Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Alternatif arazi kullanım planlaması

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Tarımsal Arazi Değerlendirme Modeli TADEM ile Diyarbakır Hevsel Bahçeleri Tarım Arazilerinin Alternatif Kullanımlarının Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Alternatif arazi kullanım planlaması

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Soğulca Havzasında Toprak Fiziksel Kalite Parametrelerinin Topografya ve Arazi Kullanım ile Gösterdikleri Değişimin Jeoistatistik Yöntemle Belirlenerek Erozyon Duyarlılıklarının İlişkilendirilmesi

Proje Konusu :

 Toprak biliminde jeoistatistik

Uzman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Çankırı Yapraklı Yukarıöz Yöresinde Farklı Arazi Kullanım Türleri ile Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki ilişkilerde Jeoistatistik Uygulaması ve Arazilerin Detaylı Etüt ve Haritalanması

Proje Konusu :

 Toprak etüd ve jeoistatistik çalışması

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ordu İli Ünye İlçesi nin Tekkiraz Yöresinde Yayılım Gösteren Fındık Arazilerinin Fiziksel Arazi Değerlendirme Çalışması

Proje Konusu :

 Arazi Değerlendirme

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kızılırmak Ve Yeşilırmak Deltası Çeltik Üretim Alanlarının CBS Yardımıyla Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi Ve Modellenmesi

Proje Konusu :

 Toprak etüd ve jeoistatistik çalışması

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüs Gölet Alanı Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Haritalanması

Proje Konusu :

 Toprak etüd ve haritalama

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Minöz Havzası Toprak Gruplarının Karakteristik Özellikleri ve Seri Bazında Haritalaması

Proje Konusu :

 Toprak etüd ve haritalama

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Geleneksel ve Morfometrik Esaslara Göre Hazırlanmış Toprak Haritaları Kullanılarak Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Başarı Ölçütlerinin Karşılaştırılması Bafra Örencik Köyü Pilot Çalışması

Proje Konusu :

 Arazi toplulaştırma

Uzman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Radar Görüntülerinin Toprak Etüt Ve Haritalama Çalışmalarında Kullanımı

Proje Konusu :

 Toprak etüd ve jeoistatistik

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ülkesel Coğrafi Toprak Veri Tabanı Oluşturulması, Ankara-Kalecik Örnek Alan Çalışması

01.05.2012

 

01.02.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 02

Proje Adı :

 Ekosistem Yaklaşımıyla Kırsal Kalkınma Modelinin Geliştirilmesi Projesi

01.05.2014

 

01.02.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 02

Proje Adı :

 STANDART SÜRELİ TAŞKINLARIN ETKİ ALANLARININ CBS ORTAMINDA BELİRLENMESİ VE BAZI ARAZİ KULLANIMINA OLAN ETKİSİNİN SAPTANMASI TERME ÇAYI ÖRNEĞİ

Proje Konusu :

 Sel taşkın, Arazi değerlendirme

01.01.2016

 

01.06.2018

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 06

Proje Adı :

 SAMSUN KAVAK İLÇESİ TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA PİLOT SAHA ÇALIŞMASI

Proje Konusu :

 Toprak veri tabanı hazırlama ve haritalama

01.07.2017

 

01.06.2018

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 06

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan, Yurtlu Yeşim Benal, Kılıç Ünal, Kara Tekin, Sökmen Miray, Pekşen Erkut, Boz İsmet, Kavas Musa

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Eurasian Journal Of Soil Science

Yazar Adı :

 Dengiz Orhan

Yayınevi :

 Eurasian Faderation

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2014

 

2014

Yayın Adı :

 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Yayınevi :

 Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2013

 

Basılı

2013

Yayın Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Arslan Hakan, Cemek Bilal, Dengiz Orhan, Garipoğlu Ali Vaiz, Uzun Ferat, Sökmen Miray, Çelik Hüseyin, Ekinci Deniz, Mercan Levent, Demiryürek Kürşat

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

Basılı

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB

 

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB

 

Yayın Yeri :

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB

 

Yayın Yeri :

 Bartın Orman Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB

 

Yayın Yeri :

 Tarım Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Tarım Bilimleri Dergisi

 

Türkçe

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Arid Environment

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Arid Environment

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Soil Science And Environment

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Soil Science And Environment

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 African Journal Of Agricultural Research

Uluslararası

 

Dergi

 

African Journal Of Agricultural Research

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Agricultura Water Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Agricultura Water Management

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Applied Geography

Uluslararası

 

Dergi

 

Applied Geography

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Bioresearch Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Bioresearch Technology

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Irrigation And Drainage Engineering

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Irrigation And Drainage Engineering

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Computer & Geosciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Computer & Geosciences

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Land Degradation & Development

Uluslararası

 

Dergi

 

Land Degradation & Development

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Journal Of African Earth Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of African Earth Science

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Environmental Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Environmental Management

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Environmental Monitoring And Assessment

Uluslararası

 

Dergi

 

Environmental Monitoring And Assessment

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Arid Land Research Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Arid Land Research Management

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Agriculure And Forestry

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Agriculure And Forestry

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Springerplus Open Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Springerplus Open Journal

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Polish Journal Of Natural Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Polish Journal Of Natural Sciences

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Saudi Society Of Agricultural Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Saudi Society Of Agricultural Science

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 9Th International Soil Science Congress On The Soul Of Soil And Civilization

Uluslararası

 

Dergi

 

9Th International Soil Science Congress On The Soul Of Soil And Civilization

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Acta Advance İn Agricultural Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Acta Advance İn Agricultural Sciences

 

İngilizce

 

SCI

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Ünye Dizdar Köyü arazisinin detaylı toprak etüdü ve haritalanması

Yazar :

 Sema KURT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Arazi değerlendirme çalışmalarında farklı yöntemlerin karşılaştırılması pilot alan dedeli mevki

Yazar :

 Fatma Esra SARIOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Cografi bilgi sistem modellemesi ile çeltik arazi uygunluk sınıflarının belirlenmesi

Yazar :

 Fikret SAYGIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Madendere havzasında arazi bozulma durumlarının iki farklı parametrik model ile değerlendirilmesi ve risk haritalarının oluşturulması

Yazar :

 Ekrem KANAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Üç farklı sulama yönteminin parametrik yaklaşım metoduna göre arazi uygunluklarının karşılaştırılması

Yazar :

 Abdulmuttalip EFENDİLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Samsun Terme havzası bazı temel fizyografik karakteristiklerinin belirlenmesi ve tarımsal taşkın alanlarının toprak haritalanması

Yazar :

 Adem COŞKUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 MEDALUS modeli ile arazi degredasyonu ve çölleşme riskinin belirlenmesi örnek çalışma: İnebolu Havzası

Yazar :

 Rukiye Başak AKSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 İnebolu havzası erozyon risk durumunun cbs ve uzaktan algılama yardımıyla kalitatif olarak değerlendirilmesi ve risk haritalarının oluşturulması

Yazar :

 Ali İMAMOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Farklı arazi kullanımları altındaki toprakların verimlilik indekslerinin belirlenmesi ve CBS yardımı ile dağılım haritalarının oluşturulması

Yazar :

 Pınar ÇELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Sürdürülebilir arazi yönetimi için CBS yardımı ile toprak veri tabanı oluşturulması

Yazar :

 Arif AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Ilgaz Milli Park topraklarının erozyon duyarlılık parametrelerinin farklı enterpolasyon yöntemleriyle konumsal dağılımlarının belirlenmesi

Yazar :

 Celaleddin CELİLOV

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Doğrusal kombinasyon tekniği kullanılarak arazi değerlendirme çalışması; Çarşamba Sefalı Köyü Örneği

Yazar :

 Murat ÇAKIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Newhall simülasyon modeline göre Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin toprak nem ve sıcaklık rejimlerinin belirlenmesi ve çölleşme açısından karşılaştırılması

Yazar :

 Mümin TURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Çok amaçlı arazi değerlendirme çalışmalarında toprak etüd ve yorumları; Samsun Yeşilkent beldesi örneği

Yazar :

 Fatma Esra GÜRSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Toprak Etüd Ve Haritalama

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:47:49

 

2014-03-01 13:47:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Toprak Oluşumu Ve Sınıflama

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:47:17

 

2014-03-01 13:47:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türkiye Toprakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:46:49

 

2014-03-01 13:46:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Doğal Kaynaklar

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:46:35

 

2014-03-01 13:46:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-01 13:46:25

 

2014-03-01 13:46:25

 

2012-2013

Ders Adı :

 Jeoloji-Jeomorfoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:46:05

 

2014-03-01 13:46:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Toprak Etüd Ve Haritalama

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:45:43

 

2014-03-01 13:45:43

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toprak Oluşumu Ve Sınıflama

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:45:30

 

2014-03-01 13:45:30

 

2011-2012

Ders Adı :

 Dogal Kaynaklar

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:45:13

 

2014-03-01 13:45:13

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türkiye Toprakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:44:58

 

2014-03-01 13:44:58

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzaktan Algılam

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-01 13:44:48

 

2014-03-01 13:44:48

 

2011-2012

Ders Adı :

 Jeoloji-Jeomorfoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:44:37

 

2014-03-01 13:44:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Toprak Etüd Ve Haritalama

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:44:18

 

2014-03-01 13:44:18

 

2010-2011

Ders Adı :

 Toprak Oluşumu Ve Sınıflama

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:43:51

 

2014-03-01 13:43:51

 

2010-2011

Ders Adı :

 Toprak Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:43:32

 

2014-03-01 13:43:32

 

2010-2011

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-01 13:43:20

 

2014-03-01 13:43:20

 

2010-2011

Ders Adı :

 Jeoloji-Jeomorfoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:43:07

 

2014-03-01 13:43:07

 

2010-2011

Ders Adı :

 Toprak Etür Ve Haritalama

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:42:44

 

2014-03-01 13:42:44

 

2009-2010

Ders Adı :

 Toprak Oluşumu Ve Sınıflama

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:42:28

 

2014-03-01 13:42:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Toprak Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:42:12

 

2014-03-01 13:42:12

 

2009-2010

Ders Adı :

 Doğal Kaynaklar

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:42:01

 

2014-03-01 13:42:01

 

2009-2010

Ders Adı :

 Türkiye Toprakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:41:50

 

2014-03-01 13:41:50

 

2009-2010

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-01 13:41:36

 

2014-03-01 13:41:36

 

2009-2010

Ders Adı :

 Jeoloji-Jeomorfoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:41:25

 

2014-03-01 13:41:25

 

2009-2010

Ders Adı :

 Toprak Etüd Ve Haritalama

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:41:01

 

2014-03-01 13:41:01

 

2008-2009

Ders Adı :

 Toprak Oluşumu Ve Sınıflama

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:40:49

 

2014-03-01 13:40:49

 

2008-2009

Ders Adı :

 Toprak Minerolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:40:23

 

2014-03-01 13:40:23

 

2008-2009

Ders Adı :

 Türkiye Toprakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:40:09

 

2014-03-01 13:40:09

 

2008-2009

Ders Adı :

 Uzaktan Algılam

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:39:46

 

2014-03-01 13:39:46

 

2008-2009

Ders Adı :

 Jeoloji-Jeomorfoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:39:23

 

2014-03-01 13:39:23

 

2008-2009

Ders Adı :

 Toprak Etüd Ve Haritalama

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:26:43

 

2014-03-01 13:26:43

 

2007-2008

Ders Adı :

 Toprak Oluşumu Ve Sınıflama

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:26:27

 

2014-03-01 13:26:27

 

2007-2008

Ders Adı :

 Türkiye Toprakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:26:07

 

2014-03-01 13:26:07

 

2007-2008

Ders Adı :

 Toprak Minerolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:25:56

 

2014-03-01 13:25:56

 

2007-2008

Ders Adı :

 Toprak Minerolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:25:43

 

2014-03-01 13:25:43

 

2006-2007

Ders Adı :

 Türkiye Toprakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:25:29

 

2014-03-01 13:25:29

 

2007-2008

Ders Adı :

 Uzaktan Algılam

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:25:05

 

2014-03-01 13:25:05

 

2007-2008

Ders Adı :

 Jeoloj-Jeomorfoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:24:52

 

2014-03-01 13:24:52

 

2007-2008

Ders Adı :

 Toprak Etüd Ve Haritalam

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-01 13:24:14

 

2014-03-01 13:24:14

 

2006-2007

Ders Adı :

 Toprak Oluşumu Ve Sınıflama

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:23:39

 

2014-03-01 13:23:39

 

2006-2007

Ders Adı :

 Türkiye Toprakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:23:10

 

2014-03-01 13:23:10

 

2006-2007

Ders Adı :

 Uzaktan Algılama

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:22:21

 

2014-03-01 13:22:21

 

2006-2007

Ders Adı :

 Jeoloj-Jeomorfoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-01 13:21:44

 

2014-03-01 13:21:44

 

2006-2007

2019
 • 2014

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

  Toprak Anabilim Dalı

 • 2007

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

  Toprak Anabilim Dalı

 • 2007
  - 20

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi

  Doç. Dr.

 • 2005
  - 2007

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

  Toprak Anabilim Dalı

 • 2005
  - 2007

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi

  Yrd. Doç. Dr.

 • 2002
  - 2005

  Köy Hizmetleri Ankara Araştırma Enstitüsü

  Araştırmacı

  Havza Yönetiminde Araştırmacı Mühendis

 • 1994
  - 2002

  Ankara Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

  Öğretim Üyesi Yardımcısı Ve Araştırmacı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP202 Toprak Bilgisi 1 1.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 2 2.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 3 3.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 4 4.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 5 5.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 6 6.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 7 7.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 8 8.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 9 9.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 10 10.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 11 11.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 12 12.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 13 13.pdf
TOP202 Toprak Bilgisi 14 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ZMT110 Uzaktan Algılama 1 1.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 2 2.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 3 3.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 4 4.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 5 5.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 6 6.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 7 7.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 8 8.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 9 9.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 10 10.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 11 11.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 12 12.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 13 13.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 14 14.pdf
ZMT110 Uzaktan Algılama 15 15.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 1 1.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 2 2.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 3 2.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 4 4.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 5 5.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 6 6.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 7 7.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 8 8.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 9 9.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 10 10.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 11 11.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 12 12.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 13 13.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 14 14.pdf
TOP401 Toprak Oluşumu ve Sınıflandırılması 15 15.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP410 Türkiye Toprakları 1 1.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 2 2.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 3 3.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 4 4.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 5 5.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 6 6.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 7 7.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 8 8.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 9 9.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 10 10.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 11 11.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 12 12.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 13 13.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 14 14.pdf
TOP410 Türkiye Toprakları 15 15.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP624 Arazi Değerlendirme 1
TOP624 Arazi Değerlendirme 1
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP626 Toprak Sınıflandırma Sistemleri 1
TOP626 Toprak Sınıflandırma Sistemleri 1
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 1 1.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 2 2.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 3 3.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 4 4.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 5 5.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 6 6.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 7 7.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 8 8.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 9 9.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 10 10.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 11 11.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 12 12.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 13 13.pdf
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 14 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAG609 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 1
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAG614 Arazi Toplulaştırması 1
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 1 1.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 2 2.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 3 3.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 4 4.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 5 5.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 6 6.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 7 7.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 8 8.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 9 9.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 10 10.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 11 11.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 12 12.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 13 13.pdf
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 14 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ETOP624 Land Evaluation 1
ETOP624 Land Evaluation 1
ETOP624 Land Evaluation 2
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ETOP625 Soil Survey and Mapping 1
ETOP625 Soil Survey and Mapping 2
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ETOP626 Soil Classification Systems 1
ETOP626 Soil Classification Systems 1
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TOP402 Toprak Etüt ve Haritalama 1
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ZMT107 Jeoloji ve Jeomorfoloji 1
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr