Doktor Öğretim Üyesi Okay PEKŞENİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: okay.peksen@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-4841-5427
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı Eskiçağ Tarihi
Anahtar Kelimeler Eski Önasya Tarihi
Öğrenim Bilgileri
Lisans Atatürk Üniversitesi
Doktora Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017 -
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012 - 2017

Atıflar
Yıl Uluslararası Ulusal SSCI/SCI/AHCI Alan Diğer Toplam
2016 1 1 3 1 6
2017 1 1 4 4 10
2018 7 5 1 5 18
2019 10 1 1 12
46
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Bölüm Adı :

 Büyükyapalak Büyük Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim


2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Bölüm Adı :

 Büyükyapalak Gök Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim


2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Bölüm Adı :

 Büyükyapalak Küçük Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim


2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Bölüm Adı :

 Çakallı Hasan Ağa Höyüğü

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim


2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Bölüm Adı :

 Çamurlu Höyüğü

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim


2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Bölüm Adı :

 Çatal Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim


2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Bölüm Adı :

 Çataltepe Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim


2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi C.2

Bölüm Adı :

 Çebikçil Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim


2017

Kitap Adı :

 Giresun İli Eskiçağ Tarihi Ve Arkeolojik Yerleşmeleri

2016

Kitap Adı :

 Prof. Dr. Recep Yıldırım’A Armağan

Bölüm Adı :

 Asur Devlet Emperyalizminin Meşrulaştırılması Açısından Tanrı Aššur’A İsyan Olgusu

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Editör Adı :

 Pınarcık Pınar, Gökçe Bilcan, Erkek Mehmet Salih, Coşğun Kandal Sena

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi 2. Cilt

Bölüm Adı :

 Bağlama Höyük - Boyalı Höyük - Bozhöyük - Büyük Yapalak Büyük Höyük - Büyük Yapalak Küçük Höyük - Büyük Yapalak Gök Höyük - Cinli Höyük - Cücen Höyük - Çakallı Hasan Ağa Höyük - Çakmaktepe Höyük - Çamurlu Höyük - Çatal Höyük - Çataltepe Höyük - Çebikçil Höyük - Çınarlı Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2017

Kitap Adı :

 İlk Çağlardan Modern Döneme Tarihten İzler

Bölüm Adı :

 Asur Ve Babil Kralları Tarafından İsrail Ve Yehuda Krallıklarının Halklarına Uygulanan Sürgünler

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Editör Adı :

 Prof. Dr. Osman Köse

2018

Kitap Adı :

 Multidisciplinary Studies - 4 (Social Sciences), Vol. 2

Bölüm Adı :

 Asurlularda Kralların Tanrılar Tarafından Seçilmesi Ve Halka İlânı

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Editör Adı :

 Temizer Abidin, Serbestoğlu İbrahim

2018

Kitap Adı :

 Anadolu’Nun Eski Çağlarında İktisadi Ve Zirai Hayat

Bölüm Adı :

 Asur Kral Yıllıklarına Göre Anadolu’Nun Sahip Olduğu İktisadi Ve Zirai Zenginliğin Bölgeye Yapılan Asur Seferlerine Yansıması

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Editör Adı :

 Gökçek Lütfi Gürkan, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay

2018

Kitap Adı :

 Eski Yakındoğu’Da Ulaşım Üzerine Yazılar

Bölüm Adı :

 Asur Kral Yıllıklarına Göre Asur Krallarının Anadolu’Ya Düzenledikleri Askeri Seferler, Sefer Güzergâhları Ve Kentler

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Editör Adı :

 Gökce Bilcan, Pınarcık Pınar

2018

Kitap Adı :

 Mezopotamya’Nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu Ve Yönetim Anlayışı

Bölüm Adı :

 Eskiçağ Mezopotamyası’Ndaki Sami Devletlerde Tapınak

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Editör Adı :

 Gökçek Lütfi Gürkan, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay

2019

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi-3

Bölüm Adı :

 (D) Dalçınar (Saçmaca) Höyük / Değirmendere Höyük / Deveboynu Höyük/ Doğan (Evzaniye) Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 İ. Solak

2019

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Karacaören Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Karabacak-Bertizler Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Kalehöyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Kalealtı Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Kabaktepe Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 İğde-İskartun Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Höyüklü Höyük-Elbistan

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Höyüklü Höyük-Afşin

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Hopazın Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Haydar Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Hanobası Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Halilhoca Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.4

Bölüm Adı :

 Hacısarıçiftliği Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2020

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Güneşli Höyük

Yazar Adı :

 Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Görgel Höyük

Yazar Adı :

 Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Gayberli / Kaybelli Höyüğü

Yazar Adı :

 Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.2

Bölüm Adı :

 Çınarlı Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.2

Bölüm Adı :

 Çakmaktepe Höyüğü

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 2

Bölüm Adı :

 Cüce (Cücen) Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.2

Bölüm Adı :

 Cinci/cinli Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.2

Bölüm Adı :

 Bozhöyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 2

Bölüm Adı :

 Boyalı Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.2

Bölüm Adı :

 Bağlama Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.1

Bölüm Adı :

 Aşağı Kaşanlı Höyüğü

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.1

Bölüm Adı :

 Aktil Höyüğü

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.1

Bölüm Adı :

 Aristil-I Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.1

Bölüm Adı :

 Akpınar Höyüğü

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.1

Bölüm Adı :

 Akbayır-Iı Höyük (Küçük Til)

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 1

Bölüm Adı :

 Akbayır-I Höyük (Büyük Til)

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 1

Bölüm Adı :

 Ağcaşar Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 1

Bölüm Adı :

 Ada Höyük (Kartalkaya-Körali Höyük)

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak İbrahim

2017

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Deveboynu Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Doğan (Evzaniye) Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Ellesen (Gülü) Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Erkenez (Yılgınlı) Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Eşek Hamza Höyüğü

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Evci Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Gaziler Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Geçit Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Geçit Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Göksun Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Güblüce Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C.3

Bölüm Adı :

 Emirilyas Höyüğü

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 3

Bölüm Adı :

 Dalçınar (Saçmaca) Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Kahramanmaraş Ansiklopedisi, C. 3

Bölüm Adı :

 Değirmendere Höyük

Yazar Adı :

 Dumankaya Oktay, Yıldırım Ercüment, Topaloğlu Yasin, Pekşen Okay

Editör Adı :

 Solak, İbrahim


2018

Kitap Adı :

 Harşit Vadisi (Tarih-Coğrafya-Kültür)

Bölüm Adı :

 Mö Xv. Yüzyılın Ortalarından Roma Dönemi’Ne Kadar Harşit Vadisi Ve Çevresinin Siyasal, Ekonomik Ve Etnik Yapısı

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Editör Adı :

 Fatsa, Mehmet, Özmenli, Mehmet

2017

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Eskiçağ Önasya Tarihinde Gutiler

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Dergi Adı :

 Turkish Studies - Historical Analysis

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Dergi Adı :

 Ksü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 Eski Mezopotamya Daki Savaşlarda Tanrıların Rolü

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Dergi Adı :

 History Studies International Journal Of History

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 Üçüncü Arami Göçü Nün Anadolu Nun Güneydoğusuna Yaptığı Etnik Ve Siyasi Etkiler

Yazar Adı :

 Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay

Dergi Adı :

 Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 


2013, 12

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Eskiçağ Akdeniz Medeniyetleri’nde ”Tanrılar Adına Savaş” Kavramının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 SUMER VE BABİL KANUNLARINA GÖRE MİRAS PAYLAŞIMI VE AİLE SERVETİNİN HİSSEDARLIĞI HUSUSU

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 07

Bildiri Adı :

 MÖ II. BİNYIL ANADOLU VE MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİNDE HÜKÜMDARLIK MEFHUMU

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 07

Bildiri Adı :

 Asurluların Devlet Yönetimi Anlayışında Tanrısal Etkiler

Yazar Adı :

 Pekşen Okay

Etkinlik Adı :

 ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM IN EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 07

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Eski Mezopotamya’da Din-Siyaset İlişkisi (Sumer-Akad-Babil)

Proje Konusu :

 Eski Mezopotamya’da Din-Siyaset İlişkisi (Sumer-Akad-Babil)

08.05.2015

 

08.11.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 11

Proje Adı :

 Kahramanmaraş İli, Afşin ve Elbistan İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Proje Konusu :

 Kahramanmaraş İli, Afşin ve Elbistan İlçelerinde bulunan tarihi ve arkeolojik kültür varlıklarının tespiti.

05.09.2016

 

19.10.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 10

Proje Adı :

 Germanicia Antik Kenti Kazıları-2016

Proje Konusu :

 Arkeolojik Kazı

23.05.2016

 

31.12.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 12

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Erzurum Kale Kazısı

Etkinlik Yeri :

 Erzurum/Merkez

Düzenleyenler :

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü / Erzurum Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.2009

 

31.07.2009

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2009, 07

Etkinlik Adı :

 Germanicia Antik Kenti Kazısı

Etkinlik Yeri :

 Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu / Germanicia Antik Kenti

Düzenleyenler :

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.05.2016

 

15.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Arkeolojik Kazıya Katılmak

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Kahramanmaraş İli, Afşin ve Elbistan İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması

Etkinlik Yeri :

 Kahramanmaraş/Afşin-Elbistan

Düzenleyenler :

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.10.2016

 

30.10.2016

 

TÜRKİYE

 

Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları / Yüzey Araştırmasına Katılmak

 

Türkçe

2016, 10

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Journal of History Studies Özel Ödülü

2018

 

Uluslararası BSE

 

Yayın Teşvik Ödülü


Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Anadolu’Nun Eski Çağlarında İktisadi Ve Zirai Hayat

Yazar Adı :

 Gökçek Lütfi Gürkan, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay

Yayınevi :

 Değişim Yayınları

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2018

 

15.03.2018

 

15.12.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Oannes - Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yazar Adı :

 Gökçek Lütfi Gürkan, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay

Yayınevi :

 Şahıs

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

23.03.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Mezopotamya’Nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu Ve Yönetim Anlayışı

Yazar Adı :

 Gökçek Lütfi Gürkan, Yıldırım Ercüment, Pekşen Okay

Yayınevi :

 Değişim Yayınları

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2019

 

05.01.2019

 

15.12.2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 History Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

History Studies

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ASOS, SOBİAD, ULAKBİM, EBSCO, INDEX ISLAMICUS

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Kahramanmaraşsütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Kahramanmaraşsütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Kahramanmaraş

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2018

2018

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Yeni Asur Dönemi'nde Asur Devleti'nin batı yayılımı

Yazar :

 Cemre ASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Tarih Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Tar106 Eskiçağ Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-02-13 10:50:52

 

2018-02-06 10:07:46

 

2017-2018

Ders Adı :

 Tar639 Eski Mezopotamya’Da Kültürel Hayat

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-01 15:57:09

 

2018-11-01 15:56:59

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar637 Eski Çağ Tarihinin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-11-01 15:56:10

 

2018-11-01 15:56:10

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar409 Tarih Öğretimi Ve Yazımı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-01 15:54:35

 

2018-11-01 15:54:35

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar311 Tarihi Saha Araştırmaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-11 00:12:08

 

2018-11-01 15:52:58

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar335 Eskiçağ Akdeniz Medeniyetleri Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-01 15:52:10

 

2018-11-01 15:52:10

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar231 Eskiçağ Mısır Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-11-01 15:51:33

 

2018-11-01 15:51:33

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar113 Eskiçağ Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-11-01 15:42:42

 

2018-11-01 15:42:42

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar830 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-11 00:17:52

 

2019-03-11 00:17:52

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar410 Tarih Öğretimi Ve Yazımı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 00:14:26

 

2019-03-11 00:14:26

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar336 Helen Ve Roma Dönemlerinde Anadolu

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 00:13:40

 

2019-03-11 00:13:40

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar232 Eskiçağ Önasya Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-11 00:12:47

 

2019-03-11 00:12:47

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar312 Tarihi Saha Araştırmaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-11 00:11:36

 

2019-03-11 00:11:36

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tar114 Eskiçağ Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-11 00:10:41

 

2019-03-11 00:10:17

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çtr110 Eskiçağ Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-24 12:40:01

 

2020-01-24 12:40:01

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çtr109 Eskiçağ Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-24 12:39:38

 

2020-01-24 12:39:38

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar830 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-24 12:38:49

 

2020-01-24 12:38:49

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-24 12:37:17

 

2020-01-24 12:37:17

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar640 Eski Anadolu’Da Kültürel Hayat

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-24 12:36:07

 

2020-01-24 12:35:57

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar734 Eski Çağ Tarihinde Devlet Ve Ordu Teşkilatı

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-24 12:35:09

 

2020-01-24 12:35:09

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar639 Eski Mezopotamya’Da Kültürel Hayat

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-24 12:33:06

 

2020-01-24 12:33:06

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar637 Eski Çağ Tarihinin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-24 12:32:37

 

2020-01-24 12:32:37

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar410 Tarih Öğretimi Ve Yazımı Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-24 12:32:18

 

2020-01-24 12:32:18

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar409 Tarih Öğretimi Ve Yazımı I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-24 12:32:07

 

2020-01-24 12:32:07

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar335 Eskiçağ Akdeniz Medeniyetleri Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-24 12:31:55

 

2020-01-24 12:31:55

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar312 Tarihi Saha Araştırmaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-24 12:31:34

 

2020-01-24 12:31:34

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar232 Eskiçağ Önasya Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-24 12:31:17

 

2020-01-24 12:31:17

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar311 Tarihi Saha Araştırmaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-24 12:31:06

 

2020-01-24 12:31:00

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar231 Eskiçağ Mısır Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-24 12:30:46

 

2020-01-24 12:30:46

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar114 Eskiçağ Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-24 12:30:34

 

2020-01-24 12:30:34

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tar113 Eskiçağ Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-24 12:30:14

 

2020-01-24 12:30:14

 

2019-2020

2019
 • 2020

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Tarih Bölümü

 • 2019
  - 2020

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2019
  - 2020

  Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2018

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Tarih Bölümü

  Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

 • 2018

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Tarih Bölümü

  Tarih Pr.

 • 2017

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Tarih Bölümü

  Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

 • 2015
  - 2017

  Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Tarih Bölümü

 • 2014
  - 2017

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Doğu Akdeniz Arkeolojisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2012
  - 2017

  Araştırma Görevlisi

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Tarih Bölümü

  Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 1 Makale 1.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 1 Makale 1.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 2 Makale 2.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 2 Makale 2.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 3 Makale 3.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 3 Makale 3.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 4 Makale 4.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 4 Makale 4.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 5 Makale 5.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 5 Makale 5.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 6 Makale 6.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 6 Makale 6.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 7 Makale 7.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 7 Makale 7.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 8 Makale 8.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 8 Makale 8.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 10 Makale 10.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 10 Makale 10.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 11 Makale 11.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 11 Makale 11.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 12 Makale 12.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 12 Makale 12.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 13 Makale 13.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 13 Makale 13.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 14 Makale 14.pdf
TAR638 Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu 14 Makale 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 1 Makale 1.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 1 Makale 1.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 2 Makale 2.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 2 Makale 2.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 3 Makale 3.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 3 Makale 3.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 4 Makale 4.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 4 Makale 4.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 5 Makale 5.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 5 Makale 5.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 6 Makale 6.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 6 Makale 6.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 7 Makale 7.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 7 Makale 7.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 8 Makale 8.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 8 Makale 8.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 10 Makale 10.PDF
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 10 Makale 10.PDF
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 11 Makale 11.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 11 Makale 11.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 12 Makale 12.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 12 Makale 12.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 13 Makale 13.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 13 Makale 13.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 14 Makale 14.pdf
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 14 Makale 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 1 1.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 1 Eskiçağ Tarihi I - 1. ders.mp4
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 2 2.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 2 Eskiçağ Tarihi I - 2. Ders.mp4
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 3 3.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 3 Eskiçağ Tarihi I - 3. Ders.mp4
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 4 4.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 4 Eskiçağ Tarihi I - 4. Ders.mp4
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 5 5.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 6 6.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 7 7.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 8 8.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 10 10.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 11 11.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 12 12.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 13 13.pdf
TAR113 Eskiçağ Tarihi I 14 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 1 1. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 2 2. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 3 3. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 4 4. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 5 5. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 6 6. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 7 7. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 8 8. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 10 10. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 11 11. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 12 12. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 13 13. Hafta.pdf
TAR114 Eskiçağ Tarihi II 14 14. Hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 1 1.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 1 Eskiçağ Mısır Tarihi - 1. Ders.mp4
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 2 2.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 2 Eskiçağ Mısır Tarihi - 2. Ders.mp4
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 3 Eskiçağ Mısır Tarihi - 3. Ders.mp4
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 3 3.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 4 4.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 4 Eskiçağ Mısır Tarihi - 4. Ders.mp4
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 4 Eskiçağ Mısır Tarihi - 4. Ders.mp4
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 5 5.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 6 6.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 7 7.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 8 8.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 10 10.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 11 11.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 12 12.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 13 13.pdf
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 14 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 1 1. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 2 2. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 3 3. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 4 4. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 5 5. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 6 6. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 7 7. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 8 8. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 10 10. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 11 11. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 12 12. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 13 13. Hafta.pdf
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 14 14. Hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 1 1.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 2 2.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 3 3.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 4 4.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 5 5.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 6 6.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 7 7.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 8 8.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 10 10.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 11 11.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 12 12.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 13 13.pdf
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I 14 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 1 1. Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 2 2. Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 3 3. Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 4 4. Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 5 5. Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 6 6. Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 7 7. Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 8 8. Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 10 10.Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 11 11. Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 12 12. Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 13 13. Hafta.pdf
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II 14 14. Hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 1 1.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 1 Eskiçağ Tarihi I - 1. ders.mp4
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 2 2.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 2 Eskiçağ Tarihi I - 2. Ders.mp4
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 3 3.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 3 Eskiçağ Tarihi I - 3. Ders.mp4
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 4 4.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 4 Eskiçağ Tarihi I - 4. Ders.mp4
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 5 5.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 6 6.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 7 7.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 8 8.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 10 10.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 11 11.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 12 12.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 13 13.pdf
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I 14 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 1 Hafta 1.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 2 Hafta 2.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 3 Hafta 3.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 4 Hafta 4.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 5 Hafta 5.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 6 Hafta 6.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 7 Hafta 7.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 8 Hafta 8.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 10 Hafta 10.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 11 Hafta 11.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 12 Hafta 12.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 13 Hafta 13.pdf
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II 14 Hafta 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 1 1.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 1 Eskiçağ Mısır Tarihi - 1. Ders.mp4
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 2 2.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 2 Eskiçağ Mısır Tarihi - 2. Ders.mp4
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 3 3.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 3 Eskiçağ Mısır Tarihi - 3. Ders.mp4
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 4 4.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 4 Eskiçağ Mısır Tarihi - 4. Ders.mp4
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 5 5.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 6 6.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 7 7.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 8 8.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 10 10.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 11 11.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 12 12.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 13 13.pdf
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 14 14.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr