İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: oktay.genc@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-0777-6824
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Veterinerlik Mikrobiyolojisi
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ankara Üniversitesi
Doktora Kafkas Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Veteriner Fakültesi, 2016 -
Doçent Veteriner Fakültesi, 2009 - 2016
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2003 - 2009
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2000 - 2003
Öğretim Görevlisi (Dr) Veteriner Fakültesi, 1999 - 2000
Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi, 1993 - 1999
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Zoonotik Hastalıklar .

Bölüm Adı :

 Bruselloz

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Taşova Yeşim

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Bruselloz Tanısı Ve Epidemiyolojik Çalışmalarda Moleküler Yöntemlerin Kullanılması

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Serdar Gülnur

Dergi Adı :

 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 


2019, 2

Makale Adı :

 A Diagnostic Survey Of Neospora Caninum İnfection İn Aborted Fetuses İn The Middle Black Sea Region And Sivas Province, Turkey.

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Hande, Genç Oktay, Gürler Ali Tümay, Kaya Selma, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Validation Of Two Rapid Serological Testsfor Human Brucellosis Detection.

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Çetinkol Yeliz, Büyüktanır Yaş Özlem, Yurdusev Nevzat

Dergi Adı :

 International J Medical And Dental Sciences

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 Monitoring Of The İmmune Response To B. Abortus S19 Conjunctival Vaccine İn Cattle

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Serdar Gülnur, Büyüktanır Yaş Özlem, Genç Evrim

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of Total Oxidant/antioxidant Capacity And Ceruloplasmin Levels İn Horses With İnflamatory Airway Disease

Yazar Adı :

 Hilal Arslan Handan, Genç Oktay, Çenesiz Metin, Arslan Ali, Genç Evrim, Çenesiz Sena

Dergi Adı :

 Acta Scientiae Veterinairae

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 The Effects Of High And Low Altitudes On Conjunctival Flora İn Sport And Work Horses A Field Study İn The Northeast Anatolia Region Of Turkey Kars And Iğdır

Yazar Adı :

 Baran Vedat, Özaydın İsa, Genç Oktay, Otlu Salih, Yayla Sadık, Kılıç Engin, Çelebi Özgür, Aydın Uğur, Çelik Elif, Gülmez Sağlam Aliye

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 2

Makale Adı :

 Development And Validation Of Sandwich Quantitative Elısa Prototype Based On The Bovine Ifng For The Detection Of Cellular İmmunity

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Büyüktanır Özlem, Gülnur Serdar, Yunus Kılıçoğlu, Otlu Salih

Dergi Adı :

 Turkish J Vet Anim Sci

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Sığır Serumlarında Mikroaglütinasyon Test Mat İ İle Brucella Antikorlarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Şeyda T., Aydın F., Genç O., Güler M.a., Baz E.

Dergi Adı :

 Kaü. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Koyunlarda Gözlenen Kontagiyöz Agalaksi Hastalığı Üzerinde Klinik Ve Bakteriyolojik Araştırmalar

Yazar Adı :

 Otlu S., Aydın F., Genç O., Taş C.

Dergi Adı :

 Pendik Vet. Mikroyol. Derg.

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Rapid İmmunofiltration Assay Based On Colloidal Gold Protein G Conjugate As An Alternative Screening Test For Bovine And Ovine Brucellosis

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Büyüktanır Özlem, Nevzat Yurdusev

Dergi Adı :

 Trop Anim Health And Prod.

Özgün Makale

 

2012, 2

Makale Adı :

 Rapid Immunofiltration Assay As A Field Diagnostic Tool For Ovine Brucellosis

Yazar Adı :

 Büyüktanır Özlem, Genç Oktay, Çelebi Özgür, Nevzat Yurdusev

Dergi Adı :

 J Immunoassay And Immunochemistry

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Development Of An İndividual Rapid Test Based On Enzymatic İmmunofiltration Assay For Detection Of Anti Brucella Abortus Antibody İn Bovine Sera

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Büyüktanır Özlem, Nevzat Yurdusev

Dergi Adı :

 J Vet Diag Invest

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 Production Purification And Characterization Of The Recombinant Brucella Abortus Rp17 Protein

Yazar Adı :

 Büyüktanır Özlem, Genç Oktay, Nevzat Yurdusev

Dergi Adı :

 Kafkas Univ. Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Development Of Qualitative And Quantitative Elısa Models For Bovine Brucellosis Diagnosis

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Büyüktanır Özlem, Nevzat Yurdusev

Dergi Adı :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 


2010

Makale Adı :

 Bi Antigenic İmmunoassay Models Based On The Recombinant Pvpa Proteins For Mycoplasma Gallisepticum Diagnosis İn Chickens

Yazar Adı :

 Büyüktanır Özlem, Genç Oktay, Nevzat Yurdusev

Dergi Adı :

 J Vet Diag Invest

Özgün Makale

 


2010

Makale Adı :

 Detection Of Brucella Antibody And Dna İn Cow Milk By Elısa And Pcr Methods

Yazar Adı :

 Terzi Göknur, Büyüktanır Özlem, Genç Oktay, Gücükoğlu Ali, Nevzat Yurdusev

Dergi Adı :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 


2010

Makale Adı :

 Molecular And Serologic Evidence Of Anaplasma Phagocytophilum İnfection İn Farm Animals Of The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Gökce Halil İbrahim, Genç Oktay, Atilla Akca, Vatansever Zati, Ünver Ahmet, Erdoğan Hidayet Metin

Dergi Adı :

 Acta Veterinaria Hungarica

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Investigation Of Bovine Brucellosis İn The Northeastern Turkey

Yazar Adı :

 Şahin Mitat, Genç Oktay, Ünver Ahmet, Otlu Salih

Dergi Adı :

 Tropical Animal Health And Production

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 A Recombinant Pvpa Protein Based Diagnostic Prototype For Rapid Screening Of Chicken Mycoplasma Gallisepticum Infections

Yazar Adı :

 Büyüktanır Özlem, Yıldırım Tuba, Yakıcıer Mustafa Cengiz, Genç Oktay, Nevzat Yurdusev

Dergi Adı :

 Veterinary Microbiology

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Determination Of Clostridium Perfringens Toxin Types İn Sheep With Suspected Enterotoxemia İn Kars Province Turkey

Yazar Adı :

 Gökce Halil İbrahim, Genç Oktay, Sözmen Mahmut, Gökce Gürbüz

Dergi Adı :

 Turk J Vet Anim Sci

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Seroprevalance Of Chlamydophila Abortus İn Aborting Ewes And Dairy Cattle İn The North East Part Of Turkey

Yazar Adı :

 Gökce Halil İbrahim, Kaçar Cihan, Genç Oktay, Sözmen Mahmut

Dergi Adı :

 Bull Vet Inst Pulawy

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Seroprevalance Of Brucellosis And Leptospirosis İn Aborted Dairy Cows

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Otlu Salih, Şahin Mitat, Aydın Fuat, Gökce Halil İbrahim

Dergi Adı :

 Türk J Vet. Anim. Sci.

Özgün Makale

 


2005, 4

Makale Adı :

 Sero Prevalence Of Contagious Ecthyma İn Lambs And Humans İn Kars Turkey

Yazar Adı :

 Gökce Halil İbrahim, Genç Oktay, Gökce Gürbüz

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 


2005, 2

Makale Adı :

 Kars Yöresinde Farklı Kanatlı Türlerinde Salmonellal İzolasyonu

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Otlu Salih

Dergi Adı :

 Kafkas Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Immunohistochemical And Microbiological Detection Of Brucella Abortus İn Aborted Bovine Fetuses

Yazar Adı :

 Sözmen Mahmut, Erginsoy Serpil Dağ, Genç Oktay, Beytut Enver, Özcan Kadir

Dergi Adı :

 Acta Veterinaria Brno

Özgün Makale

 


2004, 12

Makale Adı :

 Biotyping Of Brucella Strains İsolated From Abortions Of Cows İn Kars Province

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Kamber Ufuk

Dergi Adı :

 Indian Vet J

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Isolation İdentification Of Moraxella Bovis From Cattle And İts Antibiotics Susceptibility

Yazar Adı :

 Otlu Salih, Genç Oktay, Gökce Halil İbrahim, Şahin Mitat

Dergi Adı :

 Indian Vet J

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Kars Ve Ardahan İllerinde Sığır Leptospirozis İnin Serolojik Yöntemlerle Araştırılması

Yazar Adı :

 Şahin Mitat, Aydın Fuat, Özdemir Vildan, Genç Oktay, Güler Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Turk J Vet Anim Sci

Özgün Makale

 


2002, 2

Makale Adı :

 A Comparision Of The Efficacy Of Florfenicol And Oxytetracycline İn The Treatment Of Naturally Occurring İnfectious Bovine Keratoconjunctivitis

Yazar Adı :

 Gökce Halil İbrahim, Çitil Mehmet, Genç Oktay, Erdoğan Hidayet Metin, Güneş Vehbi, Kankavi Orhan

Dergi Adı :

 Irish Veterinary Journal

Özgün Makale

 

2002, 12

Makale Adı :

 Kars Yöresinde Evcil Hayvanlardan Salmonellaların İzolasyonu İdentifikasyonu Ve Serotiplendirilmesi

Yazar Adı :

 Genç Oktay

Dergi Adı :

 Kafkas Üniv. Vet. Fak Derg

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Kars İli Ve Yöresinde İneklerde Mastitislerin Patolojik Ve Bakteriyolojik Olarak İncelenmesi

Yazar Adı :

 Beytut E., Aydın F., Özcan K., Genç O.

Dergi Adı :

 Kafkas Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Occurence Of Anthrax İn Kars District Turkey Acta Veterinaria Hungarica

Yazar Adı :

 Otlu Salih, Şahin Mitat, Genç Oktay

Dergi Adı :

 Acta Veterinaria Hungarica

Özgün Makale

 


2002

Makale Adı :

 Kars Yöresi Sığırlarında Bovine Leukaemia Virus İnfeksiyonu Üzerinde Serolojik Ve Hematolojik Araştırmalar

Yazar Adı :

 Otlu Salih, Şahin Mitat, Gökce Gürbüz, Genç Oktay, Güler Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Turk. J. Vet. Anim. Sci.

Özgün Makale

 


2001, 2

Makale Adı :

 Kars Yöresindeki İshalli Buzağılardan Bakteriyel Ve Paraziter Etkenlerin İzolasyonu Ve İdentifikasyonu

Yazar Adı :

 Aydın F., Umur Ş., Gökçe G., Genç O., Güler M.a.:

Dergi Adı :

 Kafkas Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 The Epizootilogy And Epidemiology Of Anthax İn Kars District Assessment Of Anthrax Cases Recorded Between 1995 And 2000 Some Characteristics Of B Anthracis Strains İsolated From Various Sources

Yazar Adı :

 Aydın Fuat, Atabay Halil İbrahim, Genç Oktay, Atahan H, Bölük M

Dergi Adı :

 Kafkas Univ. Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Sığır Trichophytosis İnde Profilaktik Ve Terapötik Amaçla Aşı Kullanımı

Yazar Adı :

 Gökçe G., Şahin M., Irmak K., Otlu S., Aydın F., Genç O.

Dergi Adı :

 Kafkas Univ. Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Buzağı Pnömonilerinin Tedavisinde Tilmicosin Ve Danofloxacine İn Etkileri Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar

Yazar Adı :

 Gökçe G., Şahin M., Genç O., Sural E.

Dergi Adı :

 Kaü. Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Kars Yöresi İthal İneklerinde Subklinik Mastitislerin Görülme Oranı Etken İzolasyonu Ve Etkili Antibiyotiklerin Belirlenmesi Çalışmaları

Yazar Adı :

 Şahin M., Çolak A., Otlu S., Aydın F., Genç O., Güler M.a., Oral H.

Dergi Adı :

 Kafkas Univ. Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Kazlardan Aspergillus Fumigatus İzolasyon Ve İdentifikasyonu

Yazar Adı :

 Genç Oktay

Dergi Adı :

 Kaü. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Kuluçka Makinalarında Ölen Ve Kabukaltı Kalan Kaz Embryolarında Mikrobiyolojik Araştırmalar

Yazar Adı :

 Aydın F., Otlu S., Şahin M., Genç O.

Dergi Adı :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1995, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 ORTA KARADENİZ BÖLGESİ NDE SIĞIRLARDAN TOPLANAN KENELERDE LYME HASTALIĞININ ETKENİ BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO VARLIĞININ fla GENİ İLE rrl rrf İNTERGENİK BÖLGEYE DAYALI OLARAK BELİRLENMESİ

Yazar Adı :

 Genç Evrim, Açıcı Mustafa, Genç Oktay, Serdar Ali, Pal Utpal, Büyüktanır Yaş Özlem

Etkinlik Adı :

 12. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 08

Bildiri Adı :

 Göz içi B abortus S19 aşısı uygulanan sığırlarda in vitro hücresel ve humoral immün yanıt takibi

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Serdar Gülnur, Genç Evrim, Solmaz Sare

Etkinlik Adı :

 12. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 08

Bildiri Adı :

 B abortus B melitensis B ovis ve B canis türlerinin tanımlanması ve aşı suşları ayırımı amacıyla modifiye multipleks PZR yöntemi geliştirilmesi ve klinik örneklerle değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Büyüktanır Özlem, Genç Evrim, Solmaz Sare, Uyanık Tolga, Çelebi Özgür, Çelebi Özgür, Gülnur Serdar

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Development of ELISAs and evaluation of Brucella capt and two rapid serological tests fort he detection of human brucellosis

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Çetinkol Yeliz, Büyüktanır Yaş Özlem, Yurdusev Nevzat

Etkinlik Adı :

 10th Balkan Congress of Mıcrobiology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Development of ELISAs based on specific recombinant pvpA protein and the synthetic peptides for screening and confirmatory diagnosis of Mycoplasma gallisepticum infections in chiken.

Yazar Adı :

 Büyüktanır Yaş Özlem, Genç Oktay, Yurdusev Nevzat

Etkinlik Adı :

 10th Balkan Congress of Microbiology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Development of ELISAs and evaluation of Brucella capt and two rapid serological tests for the detection of human brucellosis

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Çetinkol Yeliz, Büyüktanır Yaş Özlem, Yurdusev Nevzat

Etkinlik Adı :

 10th Balkan Congress of Microbiology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Development and validation of sandwich quantitative ELISA prototype for bovine IFNg detection

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Serdar Gülnur, Büyüktanır Yaş Özlem, Genç Evrim

Etkinlik Adı :

 International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Studies with non enzymatic rapid immunofiltration assay NERIFA model as alternative to detect anti Brucella antibodies in different species

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Büyüktanır Yaş Özlem, Yurdusev Nevzat, Genç Evrim

Etkinlik Adı :

 International Congress on Veterinary and Animal Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 Enterotoksemi şüpheli olgulardan C. perfringens toksin tiplerinin moleküler ve serolojik yöntemler ile araştırılması

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Kılıçoğlu Yunus, Karabak Barış Ersin, Genç Evrim, Serdar Gülnur, Büyüktanır Yaş Özlem

Etkinlik Adı :

 2. uluslararası veteriner mikrobiyoloji kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 Validation of two rapid immunofiltration based serological tests for human brucellosis detection.

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Çetinkol Yeliz, Büyüktanır Yaş Özlem, Yurdusev Nevzat

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI VETERİNER MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Determination of pathogenic Leptospira species from blood sera of cows using Quantitative Real Time Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR)

Yazar Adı :

 Büyüktanır Yaş Özlem, Serdar Ali, Genç Oktay

Etkinlik Adı :

 2. uLUSLARARASI vETERİNER mİKROBİYOLOJİ kONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Brucella abortus S-19 Konjuktival Aşılı Sığırlarda İmmun Yanıt Takibi

Yazar Adı :

 Genç Oktay, Serdar Gülnur

Etkinlik Adı :

 Gündemden düşmeyen zoonozlar: Bruselloz ve Şarbon

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 06

Bildiri Adı :

 Biyoterörizm ve biyolojik ajanlar

Yazar Adı :

 Genç O., Otlu S., Şahin M.:

Etkinlik Adı :

 Ahıska-Kars BilimSempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İnek atıklarından izole edilen Brucella abortus suşlarının biyotiplendirilmesi

Yazar Adı :

 Genç O., Otlu S., Şahin M., Kamber U.

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fatalities caused by Streptococus dysgalactiae subsp equisimilis in horses

Yazar Adı :

 Erdal Erol, Gertz R, Cassone R, Steeve Locke, Jackson C, Cn Carter, Genç Oktay, Beall B

Etkinlik Adı :

 118th Annual Meeting United States Animal Health Association and 57th Annual Conference American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Atlarda leptospiral antikorların mikroskobik aglütinasyon testiyle araştırılması

Yazar Adı :

 Şahin M., Genç O., Otlu S., Atabay H.i., Ünver A

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Change in dead pupa removal of honey bee A M Caucasia G colonies in some generatıons

Yazar Adı :

 Güler Ahmet, Genç Oktay, Nisbet Cevat, Konak F, Hs Esse, Öztürk H, Bıyık Selim

Etkinlik Adı :

 12th Asian Apicultural Association Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Kars Yöresinde Şarbon un Epidemiyolojisi 1995 2000 yıllarına ait olguların değerlendirilmesi ve değişik orijinli Bacillus anthracis suşlarının özellikleri

Yazar Adı :

 Aydın F., Atabay H.i., Genç O., Atahan H., Bölük M

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Change level of hygienic behaviour in the caucasian honey bee A M Caucasia G subspecies

Yazar Adı :

 Güler Ahmet, Bek Yüksel, Genç Oktay, Nisbet Cevat, Konak F, Hs Esse, Öztürk H, Günbey B, Bıyık Selim

Etkinlik Adı :

 43. International Apicultural Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Granülocytic Ehrlichiosis in Seroprevalansı

Yazar Adı :

 Genç O., Gökçe H.i., Akça A.

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kazlardan Aspergillus fumigatus izolasyonu ve identifikasyonu

Yazar Adı :

 Şahin M., Aydın F., Genç O., Güler M.a.

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kanatlılarda Salmonellozis in Takibi için İmmunodominant Antijenlerin Belirlenmesi ve Tanıda Kullanımları

Yazar Adı :

 Fındık A., Büyüktanır Ö., Genç O., Yurdusev N..

Etkinlik Adı :

 VII. Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Koyunlarda gözlenen Kontagiyöz Agalaksi Hastalığı Üzerinde klinik ve bakteriyolojik araştırmalar

Yazar Adı :

 Otlu S., Aydın F., Genç O., Taş C

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi ve Sivas ilinde ruminant atıklarında Toxoplasma gondii ve Neospora caninum enfeksiyonlarının tespiti

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Kaya Selma, Gürler Sedat, Gürler Hande, Genç Oktay, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İmmunodiyagnostik Kullanım Amaçlı Mycoplasma gallisepticum Rekombinant pvpA Proteini Üretimi ve Karakterizasyonu

Yazar Adı :

 Büyüktanır Ö., Yıldırım T., Yakıcıer C., Fındık A., Genç O., Yurdusev N

Etkinlik Adı :

 VII. Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Anthrax Sporlarının Ekolojisi

Yazar Adı :

 Genç O., Aydın F.:

Etkinlik Adı :

 Çiftlik Hayvanlarında Anaerop Enfeksiyonlar ve Anthrax Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sığırlarda Anti Brucella Antikorlarının Tespiti için Kalitatif ve Kantitatif Test Prototipleri

Yazar Adı :

 Genç O, Büyüktanır Ö., Yıldırım T, Terzi G., Fındık A., Yurdusev N.

Etkinlik Adı :

 VII. Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kars Yöresinde Sığır ve Koyunlarda görülen Dermatofit İnfeksiyonlarının Etiyolojisi Üzerine Araştırmalar

Yazar Adı :

 Şeyda T., Aydın F., Genç O., Güler M.a.

Etkinlik Adı :

 XI. KÜKEM Biyoteknoloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Brusella tanısında in house enzimatik immunoassay modeller ve multipleks PCR ile tür ayırımı Ön sonuçlar

Yazar Adı :

 Genç O, Büyüktanır Ö., Doğancı L., Yurdusev N.

Etkinlik Adı :

 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Anti Brusella antikor tespiti için Protein A bazlı hızlı test modeli

Yazar Adı :

 Genç O, Büyüktanır Ö., Yurdusev N.

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kars yöresi sığırlarında Bovine Leukaemia Virus İnfeksiyonu üzerinde serolojik ve hematolojik araştırmalar

Yazar Adı :

 Otlu S., Aydın F., Gökçe G., Genç O., Güler M.a.

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sığır Trichophytosis inde profilaktik ve terapötik amaçla aşı kullanımı

Yazar Adı :

 Gökçe G., Şahin M., Irmak K., Otlu S., Aydın F., Genç O.

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Rekombinant Brucella BP26 proteininin üretilmesi ve tanı antijeni olarak kullanımı

Yazar Adı :

 Büyüktanır Ö., Genç O, Yurdusev N.

Etkinlik Adı :

 9. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kars Yöresinde Evcil Hayvanlardan Salmonellaların İzolasyonu İdentifikasyonu ve Serotiplendirilmesi

Yazar Adı :

 Genç Oktay

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kars Yöresi Evcil Hayvanlarında Ekonomik Kayıba Neden Olan Önemli Bakteriyel İnfeksiyonlar

Yazar Adı :

 Şahin M., Otlu S., Genç O., Ünver A

Etkinlik Adı :

 Kars-Gence Hayvancılığı ve Bilimsel İşbirliği Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Orta ve Doğu Karadeniz Bölge sinde yetiştirilen sığırlarda Enzootik Sığır Löykoz unun ELISA ve AGID testi ile araştırılması

Yazar Adı :

 Otlu S., Genç O., Şahin M., Gökçe H.i.

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Patent Adı :

 Anti-Brucella Antikor Tanı Kitleri

Başvuru Sahipleri :

 Nevzat Yurdusev, Oktay Genç, Özlem Büyüktanır

Buluş Sahipleri :

 Nevzat Yurdusev, Oktay Genç, Özlem Büyüktanır

SECTION B - PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

 

Uluslararası

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Aşı, antijen ve immun serum hazırlanması amacıyla Clostridium perfringens izolatlarının multiplex PCR ile tiplendirilmesi, tiplendirilen izolatlardan beta ve epsilon toksinlerin farklı yöntemlerle ekstraksiyonları ve bu toksinlerin Western Blotting ile belirlenmesi ve konsantrasyon tayini.

Proje Konusu :

 C. perfringens bakterisinin major 2 toksininin belirlenmesi işlemleri

20.06.2017

 

10.04.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 04

Proje Adı :

 Sığırlardan toplanan kenelerde Lyme hastalığının etkeni Borrelia burgdorferi sensu lato kompleksine ait türlerin RFLP yöntemi ile moleküler tiplendirilmesi

Proje Konusu :

 Moleküler yöntemler ile kenelerden Borrelia burgdorferi sensu lato kompleksinin belirlenmesi

29.12.2018

 

10.04.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 04

Proje Adı :

  Kalitatif Hızlı Enzimatik İmmünoFiltrasyon Testlerinin Erifa Kantitatif Ölçüm Yapabilecek Modellere Dönüştürülmesini Sağlayacak Mobil Tanı Sistemi Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Mobil Tanı Sistemi

01.11.2013

 

28.03.2016

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 Kars Yöresindeki İshalli Buzağılardan Bakteriyel ve Paraziter Etkenlerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu

Proje Konusu :

 Buzağı ishallerinin nedenlerinin tespiti

03.04.2000

 

03.04.2001

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2001, 04

Proje Adı :

 Immunohistokimyasal ve mikrobiyolojik olarak aborte inek fötuslarından Brucella abortus un belirlenmesi üzerine çalışmalar

Proje Konusu :

 Brucella abortus un araştırılması

01.01.1998

 

01.01.2000

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2000, 01

Proje Adı :

 Koyun abortlarından Chlamydia psittaci nin izolasyonu ve seroprevalansı ile kanatlıların etkeni bulaştırmadaki rolünün belirlenmesi

Proje Konusu :

 Chlamydia psittaci nin izolasyonu ve seroprevalansı

03.01.2000

 

03.01.2003

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2003, 01

Proje Adı :

 Kars Yöresinde Evcil Hayvanlardan Salmonellaların İzolasyonu İdentifikasyonu ve Serotiplendirilmesi

Proje Konusu :

 Salmonella İzolasyonu İdentifikasyonu ve Serotiplendirilmesi

06.01.1997

 

31.12.1998

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

1998, 12

Proje Adı :

 Rekombinant pvpA antijenine dayalı mikoplazmozis tanı kitlerinin geliştirilmesi

Proje Konusu :

 rekombinant teşhis antijeni üretimi

02.05.2013

 

02.02.2015

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 02

Proje Adı :

 Brucella abortus S 19 konjuktival aşılı sığırlarda hücresel ve humoral immün yanıt takibine yönelik prototipler geliştirilmesi ve geliştirilecek bu prototipler ile immün yanıtın takibi

Proje Konusu :

 Bruselloz aşısının koruyuculuğunun tespiti

01.09.2014

 

14.10.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 10

Proje Adı :

 Medikal biyoteknolojik ürün ve üretim teknolojileri geliştirilmesi

Proje Konusu :

 diyagnostik teknolojiler

03.03.2008

 

07.03.2011

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2011, 03

Proje Adı :

 Mycoplasma gallisepticum PvpA proteininin rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmesi ve immünolojik tanı reaktifi olarak kullanımı

Proje Konusu :

 rekombinant protein üretimi ve immünojenite testleri

03.01.2005

 

29.12.2006

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2006, 12

Proje Adı :

 Endüstriyel tavukçulukta Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu tanısı için spesifik sentetik peptitlere dayalı tarama ve konfirmasyon test kitleri geliştirilmesi Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Proje Konusu :

 Kanatlı mikoplazma enfeksiyonları için diyagnostik araçların geliştirilmesi

02.02.2012

 

03.02.2014

 

Araştırmacı

 

Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 02

Proje Adı :

 Kars ve Ardahan İllerinde Sığır Leptospirozisinin Serolojik Yöntemlerle Araştırılması

Proje Konusu :

 Leptospirozisin serolojik yöntemlerle araştırılması

01.01.2001

 

03.03.2003

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2003, 03

Proje Adı :

 Kars Yöresinde Sığırlarda Bovine Leukaemia Virus İnfeksiyonu Üzerinde Serolojik ve Hematolojik Araştırmalar

Proje Konusu :

 Lökoz un araştırılması

05.03.1999

 

05.03.2001

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2001, 03

Proje Adı :

 İnek Abortuslarının Brusellozis ve Leptospirozis Yönünden Serolojik Olarak Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Brusellozis ve Leptospirozis seroprevalansı

01.05.2000

 

30.04.2002

 

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2002, 04

Proje Adı :

 Mycoplasma gallisepticum PvpA proteininin rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmesi ve immünolojik tanı reaktifi olarak kullanımı

Proje Konusu :

 Mycoplasma gallisepticum PvpA proteininin immünolojik tanı reaktifi olarak kullanımı

03.01.2005

 

29.12.2006

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2006, 12

Proje Adı :

 Kars yöresinde koyunlarda enterotoksemi insidensinin ve Clostridium perfringens in alfa beta ve epsilon toksinlerinin ELISA ve lateks aglutinasyon testleri LAT ile belirlenmesi

Proje Konusu :

 Kars yöresinde koyunlarda enterotoksemi insidensinin ve Clostridium perfringens in alfa beta ve epsilon toksinlerinin ELISA ve lateks aglutinasyon testleri LAT ile belirlenmesi

06.03.2000

 

05.03.2002

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2002, 03

Proje Adı :

 Rekombinant ve natif E coli K99 pilus antijeninin ve monospesifik anti K99 antikorların saflaştırılması ve immunolojik tanıda kullanımları

Proje Konusu :

 Rekombinant ve natif E coli K99 pilus antijeninin ve monospesifik anti K99 antikorların saflaştırılması ve immunolojik tanıda kullanımları

05.09.2005

 

04.09.2007

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2007, 09

Proje Adı :

 Sensor Teknoloji Laboratuvarı Kurulumu Kimyasal Biyolojik ve İmmünolojik Sensör Teknolojileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Biyolojik Sensör Teknolojileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

04.09.2006

 

03.09.2009

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2009, 09

Proje Adı :

 E coli K99 endüstriyel aşı üretim teknolojisinin iyileştirilmesi ve yenilikçi in process kalite kontrol yöntem ve araçlarının geliştirilmesi

Proje Konusu :

 E coli K99 aşı üretiminde kalite kontrol yöntem ve araçlarının geliştirilmesi

05.09.2005

 

04.09.2007

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2007, 09

Proje Adı :

 Koyunlarda Corynebacterium pseudotuberculosis in neden olduğu Kazeöz Lenfadenitis olgularının ELISA ve SHIT ile belirlenmesi

Proje Konusu :

 Kazeöz Lenfadenitis in ELISA ve SHIT ile belirlenmesi

01.01.2001

 

27.12.2002

 

Yönetici

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2002, 12

Proje Adı :

 Türkiye de evcil hayvan ve insanlarda Granülositik Ehrlichiosis in prevalansı

Proje Konusu :

 Granülositik Ehrlichiosis in seroprevalansı

03.01.2000

 

03.03.2002

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2002, 03

Proje Adı :

 Koyun abortlarından Chlamydia psittaci nin izolasyonu ve seroprevalansı ilekanatlıların etkeni bulaştırmadaki rolünün belirlenmesi

Proje Konusu :

 Chlamydia psittaci nin seroprevalansı

07.01.2002

 

31.12.2002

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2002, 12

Proje Adı :

 Sığırlarda hücresel immunyanıt takibi amacıyla kalitatif ve kantitatif IFN ELISA test yönteminin geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Sandviç ELISA IFNgamma takibi

07.03.2012

 

17.07.2014

 

Yönetici

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 07

Proje Adı :

 Zoonotik ve Kanatlılara Özgü Salmonellozis Enfeksiyonlarında Alternatif İzleme ve Kontrol Modeli Tanı Tarama Konfirmasyon ve Kontrol Yöntem ve Araçlarının Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Kanatlılara Özgü Salmonellozis Enfeksiyonlarında Alternatif İzleme ve Kontrol Modeli

07.03.2005

 

06.03.2008

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2008, 03

Proje Adı :

 Sığırlarda Brusellozisin immünolojik ve moleküler tanısı

Proje Konusu :

 Sığırlarda Brusellozisin immünolojik ve moleküler tanısı

03.01.2005

 

02.01.2008

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2008, 01

Proje Adı :

 Kalitatif Hızlı Enzimatik İmmüno Filtrasyon testlerinin ERIFA kantitatif ölçüm yapabilecek modellere dönüştürülmesini sağlayacak Mobil Tanı Sistemi geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Mobil tanı sistemleri

01.11.2013

 

21.03.2016

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 Rekombinant PvpA antijenine dayalı Mikoplazmozis tanı kitleri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve endüstriyel transferi

Proje Konusu :

 Kanatlılarda mikoplazma enfeksiyonlarının teşhisi

04.07.2011

 

04.07.2013

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 07

Proje Adı :

 LPS ve Rekombinant Protein Tabiatlı Antijenlere Dayalı Brusellozis Tanı Kit Prototipleri ve Endüstriyel Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Bruselloz serolojisi

01.01.2008

 

01.04.2011

 

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2011, 04

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Eurasian J Of Veterinary Sciences

Ulusal

 

Dergi

 

Eurasian J Of Veterinary Sciences

 

Konya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Veterinary Bulletin

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish J Vet Anim Sci

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish J Vet Anim Sci

 

ANKARA

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Erciyes Vet Fak Derg

Ulusal

 

Dergi

 

Erciyes Vet Fak Derg

 

KAYSERİ

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB Abstracts, EBSCO Host, Global Health, Tübitak-Ulakbim

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

 

ANKARA

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Advances İn Zoology And Botany

Uluslararası

 

Dergi

 

Advances İn Zoology And Botany

 

SAN JOSE

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Global Health, CAB Abstracts, ProQuest, JournalTOCs, EBSCO A-to-Z

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Brucella abortus s-19 konjuktival aşılı sığırlarda hücresel ve humoral immun yanıt takibine yönelik prototipler geliştirilmesi ve geliştirilecek bu prototipler ile immun yanıt takibi

Yazar :

 Gülnur SERDAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Mikrobiyoloji (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Temel İmmünoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 17:04:44

 

2016-01-08 17:04:44

 

2014-2015

Ders Adı :

 Antijen Antikor Reaksiyonları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-08 17:04:08

 

2016-01-08 17:04:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tez Yürütme Faaliyeti

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 17:03:34

 

2016-01-08 17:03:34

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 17:03:19

 

2016-01-08 17:03:19

 

2014-2015

Ders Adı :

 Seminer

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 17:02:56

 

2016-01-08 17:02:56

 

2014-2015

Ders Adı :

 Aşılar, Aşı Hazırlama Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-08 17:02:36

 

2016-01-08 17:02:36

 

2014-2015

Ders Adı :

 Analitik Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 17:02:15

 

2016-01-08 17:02:15

 

2014-2015

Ders Adı :

 Spesifik İnfeksiyona Yönelik Tanı, Koruma Ve Kontrol Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-08 17:01:56

 

2016-01-08 17:01:47

 

2014-2015

Ders Adı :

 İntörn Eğitim Programı, Hayvansal Üretim Ve Gıda Güvenliği Grubu (Vet-022)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2016-01-08 17:00:49

 

2016-01-08 17:00:49

 

2014-2015

Ders Adı :

 İntörn Eğitim Programı, Klinik Bilimleri Ve Laboratuvar Tanı Grubu (Vet-021)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2016-01-08 17:00:29

 

2016-01-08 17:00:29

 

2014-2015

Ders Adı :

 İmmünoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 17:00:08

 

2016-01-08 17:00:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 16:59:42

 

2016-01-08 16:59:42

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 16:59:12

 

2016-01-08 16:59:12

 

2013-2014

Ders Adı :

 İmmünoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-08 16:58:41

 

2016-01-08 16:58:41

 

2013-2014

Ders Adı :

 İntörn Eğitim Programı, Hayvansal Üretim Ve Gıda Güvenliği Grubu (Vet-022)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2016-01-08 16:57:52

 

2016-01-08 16:57:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 İntörn Eğitim Programı, Klinik Bilimleri Ve Laboratuvar Tanı Grubu (Vet-021)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 15

 

2016-01-08 16:57:01

 

2016-01-08 16:57:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel İmmunoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 17:34:03

 

2014-02-27 17:34:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel İmmunoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-27 17:34:03

 

2014-02-27 17:34:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Analitik Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 15:33:32

 

2014-02-27 17:33:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bakteriyel Virülens Faktörleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 17:32:52

 

2014-02-27 17:32:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 17:33:05

 

2014-02-27 17:31:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 17:22:46

 

2014-02-27 17:22:46

 

2009-2010

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 17:22:46

 

2014-02-27 17:22:46

 

2008-2009

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-27 17:22:00

 

2014-02-27 17:22:00

 

2007-2008

Ders Adı :

 İmmunoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-29 17:09:58

 

2014-01-29 17:09:58

 

2012-2013

Ders Adı :

 İmmunoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-29 17:09:43

 

2014-01-29 17:09:43

 

2011-2012

Ders Adı :

 İmmunoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-29 17:09:31

 

2014-01-29 17:09:31

 

2010-2011

Ders Adı :

 İmmunoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 17:09:15

 

2014-01-29 17:09:15

 

2009-2010

Ders Adı :

 İmmunoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 17:08:56

 

2014-01-29 17:08:56

 

2007-2008

Ders Adı :

 İmmunoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-29 17:08:22

 

2014-01-29 17:08:22

 

2005-2006

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-29 17:07:43

 

2014-01-29 17:07:43

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-29 17:07:28

 

2014-01-29 17:07:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-29 17:07:07

 

2014-01-29 17:07:07

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-29 17:06:38

 

2014-01-29 17:06:38

 

2008-2009

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-29 17:06:17

 

2014-01-29 17:06:17

 

2007-2008

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-29 17:05:59

 

2014-01-29 17:05:59

 

2005-2006

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-03-04 10:09:20

 

2014-01-29 17:05:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-29 17:04:58

 

2014-01-29 17:04:58

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-29 17:04:29

 

2014-01-29 17:04:29

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-29 17:04:06

 

2014-01-29 17:04:06

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-29 17:03:45

 

2014-01-29 17:03:45

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-01-29 17:02:56

 

2014-01-29 17:02:56

 

2008-2009

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-01-29 17:02:21

 

2014-01-29 17:02:21

 

2007-2008

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-01-29 17:02:03

 

2014-01-29 17:02:03

 

2006-2007

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-01-29 17:01:13

 

2014-01-29 17:01:13

 

2005-2006

2019
 • 2019
  - 2019

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 2016
  - 2019

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 2016

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2009

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 2000
  - 2003

  Yardımcı Doçent

  Kafkas Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2000

  Öğretim Görevlisi (Dr)

  Kafkas Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 1993
  - 1999

  Araştırma Görevlisi

  Kafkas Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 1 immunoloji-giris, 5.3.2021.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 2 İmmun sistem hücreleri, 12.3.2021 2. ders.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 3 imm.sistem -organları.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 4 FAGOSİTOZ.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 4 DERS NOTLARI -1, 2021.pdf
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 5 Komplemen.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 6 SunuBCR-TCR.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 6 Antijen ve Ag işlenmesi.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 7 Immunglobulinler, 02.4.2021.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 8 HÜCRESEL İMMÜNİTE.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 9 bakteriyel_immunite.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 10 viruslarda immünite.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 10 VİRUSLARA KARŞI İMMÜNİTE.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 11 Seroloji.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 12 sitokinler.pdf
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 13 aşırı-duyarlılık lisans ders, 10.5.2019.ppt
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 14 tip2,3,4 adr.pdf
VET206 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, İmmunoloji 15 aşılar.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 1 immunoloji-giris, 5.3.2021.pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 2 İmmun sistem hücreleri, 12.3.2021 2. ders.pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 4 FAGOSİTOZ.pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 4 FAGOSİTOZ.pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 5 Komplement(1).pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 6 Antijen ve Ag işlenmesi.pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 7 Seroloji (1).pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 7 Immunglobulinler, 05.4.2019.pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 8 HÜCRESEL İMMÜNİTE (1).pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 9 bakteriyel_immunite.pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 10 viruslarda immünite.pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 12 aşırı-duyarlılık lisans ders, 10.5.2019 (1).pdf
VMK603 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Temel İmmünoloji 14 aşılar.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK612 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları 1 HÜCRESEL İMMÜNİTE (1).pdf
VMK612 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları 3 bakteriyel_immunite.ppt
VMK612 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları 4 viruslarda immünite.ppt
VMK612 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları 6 tip2,3,4 adr.pdf
VMK612 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları 7 aşılar.ppt
VMK612 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları 12 Seroloji (1).ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK713 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Mikrobiyal Genetik 1 ÇİFT SARMAL DNA (13.11.07).ppt
VMK713 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Mikrobiyal Genetik 3 Transkripsiyon +Translasyon.pdf
VMK713 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Mikrobiyal Genetik 4 Transkripsiyon +Translasyon.pdf
VMK713 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Mikrobiyal Genetik 5 Transkripsiyon +Translasyon.pdf
VMK713 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Mikrobiyal Genetik 6 Genetik madde aktarimi-1-2017.pdf
VMK713 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Mikrobiyal Genetik 9 Genetik madde aktarimi-2-bakteriyofaj.pdf
VMK713 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Mikrobiyal Genetik 13 Bakteriyel mutasyonlar.pdf
VMK713 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Mikrobiyal Genetik 13 in vivo mutagenesis.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 2 İmmun sistem hücreleri, 2019 2. ders.ppt
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 3 imm.sistem -organları, 2019-3. ders.ppt
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 3 immunoloji-giris.ppt
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 5 FAGOSİTOZ-ÖĞR..ppt
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 6 Antijen ve Ag işlenmesi 5.4.2019.ppt
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 7 SunuBCR-TCR.ppt
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 7 sitokinler.pdf
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 9 İmmün-Sistemin-Tanıtımı.pdf
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 10 Antikor üretimi.ppt
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 12 Antijen konsantrasyonunun belirlenmesi.ppt
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 12 AntijenAntikor Reaksiyolari.ppt
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 12 humoral immünite.ppt
VMK702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-I 13 HÜCRESEL İMMÜNİTE8. ders.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK704 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 1 BAKTERİLERDE ÜREME.pdf
VMK704 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 3 BAKTERİLERDE ENZİMLER.pdf
VMK704 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 6 boyalar ve boyama yöntemleri.pdf
VMK704 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 9 Biyokimyasal testler.pdf
VMK704 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 10 Biyokimyasal testler.pdf
VMK704 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 13 bakteri antijenlerinin hazırlanması.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK709 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-II 1 HÜCRESEL İMMÜNİTE (1).pdf
VMK709 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-II 1 cell-cell interactions.pdf
VMK709 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-II 2 Immunoloji_Seroloji-10.Hafta.ppt
VMK709 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-II 3 cell-cell interactions.pdf
VMK709 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-II 4 Immunoloji_Seroloji-10.Hafta.ppt
VMK709 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-II 5 Seroloji (1).ppt
VMK709 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-II 6 Immunoloji_Seroloji-11.Hafta.ppt
VMK709 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-II 9 AŞILAR.doc
VMK709 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-II 9 aşılar.ppt
VMK709 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Mikrobiyolojisi, İmmunoloji-II 11 aşırı-duyarlılık lisans ders, 10.5.2019 (1).ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK627 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Girişimcilik ve Yenilikçilik 1 girisimcilik-1287TR.pdf
VMK627 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 özlem_cetinkaya_makaleGİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN.pdf
VMK627 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 GİRİŞİMCİLİK, BİLGİ TOPLUMU VE.pdf
VMK627 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Girişimcilik ve Yenilikçilik 7 TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VE EYLEM PLANI.pdf
VMK627 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Girişimcilik ve Yenilikçilik 11 TÜBİTAK Bilimsel Destekleri ve Girişimci Üniversiteler.pdf
VMK627 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Girişimcilik ve Yenilikçilik 12 Üniversitelerin Stratejik Planlarnn Girişimci Üniversite.pdf
VMK627 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Girişimcilik ve Yenilikçilik 12 Üniversite Öğrencilerinin Kosgeb Desteklerine Bakış Açıları.pdf
VMK627 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi, Girişimcilik ve Yenilikçilik 12 İNOVASYON KAVRAMI VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ-DEVLET İŞBİRLİĞİNDE ÜÇLÜ.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr