İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: osahin@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-3895-3099
Yabancı Diller İngilizce,Arapça
Temel Alan İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri
Anahtar Kelimeler İslam Hukuku
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ankara Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör İlahiyat Fakültesi, 2017 -
Doçent İlahiyat Fakültesi, 2011 - 2017
Yardımcı Doçent İlahiyat Fakültesi, 2009 - 2011
Öğretim Görevlisi (Dr) İlahiyat Fakültesi, 2002 - 2009
Öğretim Görevlisi İlahiyat Fakültesi, 1996 - 2002
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Fıkıh Usulü

Bölüm Adı :

 İstidlal Kaideleri

Yazar Adı :

 Şahin Osman

2017

Kitap Adı :

 İslam Hukuku İslam Hukukuna Giriş Aile Hukuku Miras Ve Ceza Hukuku

Bölüm Adı :

 İslam Hukukuna Giriş

Yazar Adı :

 Şahin Osman

2017

Kitap Adı :

 Fıkıh Usulü

Bölüm Adı :

 Çeşitli Meseleler

Yazar Adı :

 Şahin Osman

2017

Kitap Adı :

 Fetva Adabı

2015

Kitap Adı :

 İslam Hukukunda Zamanaşımı

2015

Kitap Adı :

 Fetvâ Âdâbı Fetvâ İsteyen Ve Fetvâ Verenlere Rehber

2009

Kitap Adı :

 Edebü L Muftî Yaz Muhammed Fıkhî El Aynî Tahkikli Neşir Ve Giriş

2009

Kitap Adı :

 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Bölüm Adı :

 Safka

Yazar Adı :

 Şahin Osman

2008

Kitap Adı :

 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Bölüm Adı :

 Rek'at

Yazar Adı :

 Şahin Osman

2007

Kitap Adı :

 İslam Hukukunda Seferilik Ve Hükümleri

2009

Kitap Adı :

 Türkçe Den Arapça Ya Çeviri Teknikleri

2013

Kitap Adı :

 Risâle Fî Edebi’L-Müftî, Ebü’L-Feyz Mehmed Fıkhî El-Aynî

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Kadınların Mahremsiz Yolculuk Yapmasının Hükmü

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Risâle Fî Hükmi’T-Tütün Ve’L-Kahve Li-Muhammed Fıkhî El-Aynî El-Hanefî Emînü’L-Fetvâ: Dirâse Ve Tahkîk

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Ahkâm Hadislerinin Çoklu Yöntemle Anlaşılması Ve Yorumlanması: Namazların Cem’İ Örneği

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Ramazan Gecelerini İhyâ Etmek İçin Kılınan Teravih Namazı

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 Diyanet İlmi Dergi

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Cuma Namazı Mükellefiyeti

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 İslam Hukuk Metodolojisinde Mutlak Ve Mukayyet

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 10

Makale Adı :

 İslam Hukuk Terminolojisinin Oluşumu Ve İlgili Literatür

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2009, 4

Makale Adı :

 Fetvâ Emîni Mehmed Fıkhî Efendi Nin 1147 1735 Hayatı Ve Eserleri

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 Diyanet İlmi Dergi

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 İstihsan Yönteminin Aklî Gerekçeleri Ve Bazı Uygulama Şekilleri

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 İslam Hukuk Metodolojisinde Zerayi Ve Uygulaması

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2006, 4

Makale Adı :

 Sahabe Ve Tâbiûn Müçtehitlerinin Yeni Gelişmeler Karşısındaki Tutumlarının Hukuk Metodolojisi Açısından Analizi

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 Osh İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Örfün İslam Hukukundaki Yeri İsmail Hakkı İzmirli Notlar Ve Sadeleştirme

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 4

Makale Adı :

 Cimâu L İlm İslam Hukukunun Kaynakları Üzerine Bazı Tartışmalar Muhammed B İdrîs Eş Şâfiî

Yazar Adı :

 Şahin Osman, Mithat Yaylı

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 12

Makale Adı :

 İstihsanın İptali Muhammed B İdrîs Eş Şâfiî

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 12

Makale Adı :

 İslam Hukuk Metodolojisinde İstishab

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2001, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Bulancak lı Bir Kâdirî Şeyhi Bölükbaşoğlu Hacı İhsan Efendi

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Etkinlik Adı :

 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GİRESUN’DA DİNİ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 12

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Sahabe ve Tabiunun Yeni Gelişmeler Karşısındaki Tutumlarının Hukuk Metodolojisi Açısından Tahlili

Proje Konusu :

 islam hukuk metodolojisi

01.01.2010

 

01.01.2011

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2011, 01

Proje Adı :

 İslam Hukukunda Kolaylık Prensibi ve Uygulaması

Proje Konusu :

 İSLAM HUKUKU METODOLOJİSİ

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 İslam Hukuku Anabilim Dalları Ix İstişare Toplantısı Hükümlere Etkisi Bağlamında İhtiyaç Ve Zaruret

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Yayınevi :

 Ceylan Ofset

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2013

 

Basılı

2013

Yayın Adı :

 Fıkıh Usulü

Yazar Adı :

 Koçak Muhsin, Dalgın Nihat, Şahin Osman

Yayınevi :

 Ensar Neşriyat

Ulusal

 

Editör

 

İSTANBUL

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 İslam Hukuku

Yazar Adı :

 Şahin Osman

Yayınevi :

 Ensar

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2017

 

Basılı

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

KİLİS

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergis

Ulusal

 

Dergi

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergis

 

Trabzon

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ASOS, ULAKBİM,EBSCO

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

AMASYA

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi

 

KONYA

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO; INDEX ISLAMICUS

 

Yayın Yeri :

 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

ÇORUM

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

ÇORUM

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 İslam Aile Hukukunda kocanın nafaka yükümlülüğü

Yazar :

 Zahit KÖSEOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 İslam fıkhında nâfile namazlar

Yazar :

 Abdullah KUMAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Sözleşmelerde cezai şart

Yazar :

 Şevket PEKDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 İslam hukuk tarihinde Taberî Mezhebi

Yazar :

 Ali YÜKSEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Borçlar Hukukuyla ilgili ayetlerin İslam Hukuku açısından değerlendirilmesi İbn Âşûr örneği

Yazar :

 Abdullah SALMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Zerkeşî'nin el'-Bahru'l-Muhît adlı fıkıh usûlü eserinde istinbât yöntemleri bağlamında Hanefîlere ait görüşlerin tespit ve tahkiki

Yazar :

 Abdullah YİLMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 İslam Hukukunda miras engelleri

Yazar :

 Sümeyye AKMAN KÖSE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 İbn Hazm'ın el-Muhallâ adlı eserinde Ebu Hanife'ye nispet edilen görüşlerin tahkiki (Aile Hukuku örneği)

Yazar :

 Canan KÖSETÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 İbn Hazm'ın el-Muhallâ adlı eserinde Ahmed b. Hanbel'e ait görüşlerin tahkiki (İbadetler örneği)

Yazar :

 Ömer Faruk TAKIM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 İbn Hazm'ın el-Muhallâ adlı eserinde Ebu Hanîfe'ye nispet edilen görüşlerin tahkiki (İbadetler örneği)

Yazar :

 Hülya AKMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Hasîrî'nin "el-Hâvî fi'l-furû" adlı eserinin 'İbadetler' bölümünün edisyon kritiği

Yazar :

 Ercan AKMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İslam Hukuku Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Osmanlı Dönemi fıkıh usûlü çalışmaları: Hüsün-Kubuh zemininde oluşan Mukaddimât-ı Erbaa literatürü

Yazar :

 Şule AKTI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 İBN HAZM'IN EL-MUHALLÂ ADLI ESERİNDE İMAM ŞÂFİÎ'YE AİT GÖRÜŞLERİN TAHKİKİ

Yazar :

 Mıa Sıtı NURAZIZAH

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:55:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Hukuku I (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:54:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Fıkıh Usulü (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:54:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Hukuku I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:52:54

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulü

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-11-01 09:49:04

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuku I (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:48:37

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Şirketler Hukuku

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-11-22 09:39:25

 

2016-11-01 09:46:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukuku Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-11-01 09:44:30

 

2016-11-01 09:44:11

 

2013-2014

Ders Adı :

 Fıkıh Usulü (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:44:46

 

2016-11-01 09:42:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:44:56

 

2016-11-01 09:42:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Fıkıh Usulü (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:33:19

 

2015-2016

Ders Adı :

 Fıkıh Usulü (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:33:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Fıkıh Usulü (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:32:28

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:31:26

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:31:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:31:26

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Hukuku Iı (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:31:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuku I (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:30:58

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuku I (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:30:58

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Hukuku I (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:30:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulü I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2016-10-28 12:26:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 Arap Dili Edebiyatı Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-10-28 12:24:45

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukukuna Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:27:30

 

2016-10-28 12:23:23

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukukuna Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-11-01 09:52:12

 

2016-10-28 12:23:23

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulünde Akli Yöntemler

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-28 12:20:16

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulünde Akli Yöntemler

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-28 12:20:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulünde Akli Yöntemler

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-28 12:20:16

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Lafzi İhtilaf Sebepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-10-28 12:29:37

 

2016-10-28 12:03:24

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Lafzi İhtilaf Sebepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-10-28 12:26:51

 

2016-10-28 12:03:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Lafzi İhtilaf Sebepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-11-01 09:40:00

 

2016-10-28 12:03:24

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Lafzi İhtilaf Sebepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-10-28 12:27:40

 

2016-10-28 12:03:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Lafzi İhtilaf Sebepleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-11-01 09:10:18

 

2016-10-28 12:03:24

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:26:45

 

2016-10-28 12:02:47

 

2016-2017

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:27:44

 

2016-10-28 12:02:47

 

2015-2016

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-11-01 09:45:20

 

2016-10-28 12:02:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:40:20

 

2016-10-28 12:02:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:47:35

 

2015-03-12 05:56:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam İbadet Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:51:53

 

2015-03-12 05:55:19

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulü

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2016-11-01 09:06:36

 

2015-03-12 05:54:52

 

2015-2016

Ders Adı :

 Fıkıh Usulü (İlitam)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-28 12:30:04

 

2014-02-17 15:45:19

 

2014-2015

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulünde Akli Yöntemler

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-17 15:42:21

 

2014-02-17 15:40:18

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam Hukuk Usulünde Akli Yöntemler

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-17 15:42:30

 

2014-02-17 15:40:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam Hukukuna Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:11:02

 

2014-02-17 15:28:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam Hukukuna Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:07:42

 

2014-02-17 15:28:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 İslam İbadet Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-11-01 09:39:00

 

2014-02-17 15:24:17

 

2011-2012

Ders Adı :

 İslam İbadet Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-11-01 09:41:07

 

2014-02-17 15:24:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 İslam İbadet Esasları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-11-01 09:08:38

 

2014-02-17 15:24:17

 

2013-2014

2019
 • 2020

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2019

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2017

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Hukuku Anabilim Dalı

 • 2017
  - 2019

  Akademik Teşvik Alt İnceleme Komisyon Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2016

  İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Hukuku Anabilim Dalı

 • 2016

  Bilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Hukuku Anabilim Dalı

 • 2015
  - 2015

  İslam Hukuku Anabilim Dalı Bşk Vek

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Hukuku Anabilim Dalı

 • 2015
  - 2015

  Anabilim Dalı Bşk Vek

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2015
  - 2015

  Akademik Teşvik Alt İnceleme Geçici Komisyon Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Hukuku Anabilim Dalı

 • 2013
  - 2020

  Yatay Geçiş Ve İntibak Komisyonu Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2013
  - 2020

  Burs Komisyonu Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2012
  - 2015

  Ankuzem Samsun Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

 • 2011
  - 2017

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Hukuku Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2011

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Hukuku Anabilim Dalı

 • 2002
  - 2009

  Öğretim Görevlisi (Dr)

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  İslam Hukuku Anabilim Dalı

 • 1996
  - 2002

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Temel İslam Bilimleri Bölümü

  Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı

 • 1993
  - 1996

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Meslek Dersleri Öğretmeni

  İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Dersleri Öğretmeni

 • 1991
  - 1993

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Din Kültürü Ve Ahl. Bil. Öğretmeni

  Din Kültürü Ve Ahl. Bil. Dersleri Öğretmeni

 • 1987
  - 1991

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Meslek Dersleri Öğretmeni

  İmam-Hatip Meslek Dersleri Öğretmeni

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 1 şeri delillerin tasnifi.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 2 Kur’ân’dan hüküm çıkarma yöntemlerine ilişkin ihtilaflar.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 3 Kıraat farklılıklarından doğan ihtilaflar.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 4 Kur’an lafızlarının delaletine ilişkin ihtilaflar.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 5 Sünnete vakıf olamamadan doğan ihtilaflar.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 6 Sünnetin sübutuna ilişkin ihtilaflar.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 7 Haberi vahidin kaynak değerine ilişkin ihtilaflar.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 9 Zayıf haberlerin kaynak değerine ilişkin ihtilaflar.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 10 Hz.Peygamberin fiilini anlamaya ilişkin ihtilaflar.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 11 Nasslarda yer alan lafızların delaletine ilişkin ihtilaflar.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 12 Nassların üslubunu anlamaya ilişkin ihtilaflar.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 13 Delillerin çatışmasından doğan ihtilaflar.pdf
2303036432011 , , İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 14 Hakkında nass bulunmayan konuların delillerine ilişkin ihtilaflar.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 1 Maslahat ve mefsedet kavramları.pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 2 İslam hukukunun yasama kaynakları.pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 3 Mansus maslahat çeşitleri .pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 4 Zarurî, hâcî ve tahsinî maslahatlar .pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 5 Mürsel maslahat çeşitleri .pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 6 Hükümlerin talili ve maslahat.pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 7 Maslahat ve mefsedette tercih.pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 9 Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramı.pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 10 Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramı.pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 11 Tufi’nin maslahat görüşü ve değerlendirilmesi.pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 12 İbadetlerdeki özel maslahatlar.pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 13 Muamelelerdeki özel maslahatlar.pdf
2303036442011 , , İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 14 Adli hükümlerdeki özel maslahatlar.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 1 http://isamveri.org/pdfdrg/D138757/2005/2005_KOCAF.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 2 http://isamveri.org/pdfdrg/D080669/1982/1982_ARMAGANS.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 2 http://isamveri.org/pdfdrg/D01956/1999_3/1999_3_KELEBEKM2.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 3 http://isamveri.org/pdfdrg/D01956/2016_1/2016_1_KACIRT.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 3 http://isamveri.org/pdfdrg/D00033/2014_4/2014_4_TANO.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 3 http://isamveri.org/pdfdrg/D02917/2006_I_2/2006_I_2_CAPAKI.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 4 http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2005_5/2005_5_ERTURHANS.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 4 http://isamveri.org/pdfdrg/D03701/2018_21/2018_21_OZDEMIRI.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 4 http://isamveri.org/pdfdrg/D03653/2013_III_5/2013_5_OZKANM.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 5 http://isamveri.org/pdfdrg/D192271/2009/2009_YAMANA.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 5 http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2006_7/2006_7_ONDERM.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 5 http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2003_3/2003_3_PEKCANA.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 6 http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2008_4/2008_4_SAHINO.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 6 http://isamveri.org/pdfdrg/D192271/2009/2009_APAYDINHY.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 6 http://isamveri.org/pdfdrg/D00072/2002_23/2002_23_AKGUNDUZSN.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 7 http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/1970_C18/1970_C18_SENERA.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 9 zaruri haci tahsini maslahatlar.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 10 http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/1970_C18/1970_C18_SENERA.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 10 http://isamveri.org/pdfdrg/G00050/2013_1/2013_1_AKGUNDUZSN.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 11 http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2005_5/2005_5_IZMIRLIIH.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 11 http://isamveri.org/pdfdrg/D00033/2001_c37/2001_c37_2/2001_c37_2_KOCAKZ.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 12 http://isamveri.org/pdfdrg/D207482/2011/2011_SENERM.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 13 http://isamveri.org/pdfdrg/D00095/2001_12-13/2001_12-13_SAHINO.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 13 http://isamveri.org/pdfdrg/D01956/1999_3/1999_3_KELEBEKM2.pdf
2303037482011 , , İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 14 http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2018_32/2018_32_AKMANA.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 1 1. hafta.mp4
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 1 Fıkıh usulüne dair genel bilgiler.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 2 Asli kaynaklar_ Kur'an.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 2 https://drive.google.com/file/d/19EhTqmPOiNMzlLFIAyJP1WuRFaQ8B9G9/view?usp=drivesdk
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 3 Asli kaynaklar_sünnet.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 3 https://drive.google.com/file/d/1bI_NIreh4BTL9ISXWnQ4Uagx3vPhv_z7/view?usp=sharing
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 4 Sünnetin kaynak değeri.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 4 https://drive.google.com/file/d/14LPf7dqVJYakMaLSFBf6ch7RJ_RPD00K/view?usp=sharing
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 5 Asli kaynaklar_İcma.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 5 https://drive.google.com/file/d/12RKdoVdoips7ninE4AVN_5uLmCKTNbe1/view?usp=drivesdk
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 6 Kıyasın rükünleri ve şartları.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 6 https://drive.google.com/file/d/1dqQ5J_645vGR_wLxNvy-IzjCqQ_MQC-r/view?usp=drivesdk
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 7 llet belirleme yolları.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 7 https://drive.google.com/file/d/1_62Cgq4LR0pHPHDADpS4vqGW72nWWuun/view?usp=sharing
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 8 Münasip vasfın kısımları.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 8 https://drive.google.com/file/d/1r2DmMht18eW1n1DX1lsbQtQMTVT-b4eb/view?usp=sharing
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 10 feri deliller; istihsan.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 11 Istıslah.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 12 örf.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 13 Seddi zeria, Şeru men kablena.pdf
İLH221 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü I 14 Sahabî kavli, İstishab.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 1 Hüküm ve Çeşitleri (Teklifi hükümler).pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 2 hüküm ve çeşitleri Vaz'i Hükümler.pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 3 Hakim ve Hükmün konusu.pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 4 Hükmün muhatabı.pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 5 Hass- Mutlak-Mukayyed.pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 6 Emir-Nehiy, Amm.pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 7 Ammın tahsisi, Müşterek.pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 8 Hakikat, mecaz, sarih ve kinaye.pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 10 Manaya delaleti açık olan lafızlar.pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 11 Manaya delaleti kapalı olan lafızlar.pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 12 Manaya delaletinin şekli bakımından lafızlar.pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 13 Te'vil, beyan, nesih.pdf
İLH224 İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı, İslam Hukuk Usulü II 14 tearuz, içtihad, mekasıd, taklit ve telfik.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 1 http://isamveri.org/pdfdrg/D01704/2004_8/2004_8_MUKRIA.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 1 şeri delillerin tasnifi.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 1 şeri delillerin tasnifi.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 2 Kur’ân’dan hüküm çıkarma yöntemlerine ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 2 Kur’ân’dan hüküm çıkarma yöntemlerine ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 3 Kıraat farklılıklarından doğan ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 3 Kıraat farklılıklarından doğan ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 4 Kur’an lafızlarının delaletine ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 4 Kur’an lafızlarının delaletine ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 5 Sünnete vakıf olamamadan doğan ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 5 Sünnete vakıf olamamadan doğan ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 6 Sünnetin sübutuna ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 6 Sünnetin sübutuna ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 7 Haberi vahidin kaynak değerine ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 7 Haberi vahidin kaynak değerine ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 9 Zayıf haberlerin kaynak değerine ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 9 Zayıf haberlerin kaynak değerine ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 10 Hz.Peygamberin fiilini anlamaya ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 10 Hz.Peygamberin fiilini anlamaya ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 11 Nasslarda yer alan lafızların delaletine ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 11 Nasslarda yer alan lafızların delaletine ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 12 Nassların üslubunu anlamaya ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 12 Nassların üslubunu anlamaya ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 13 Delillerin çatışmasından doğan ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 13 Delillerin çatışmasından doğan ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 14 Hakkında nass bulunmayan konuların delillerine ilişkin ihtilaflar.pdf
İHY608 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Lafzî İhtilaf Sebepleri 14 Hakkında nass bulunmayan konuların delillerine ilişkin ihtilaflar.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 1 Maslahat ve mefsedet kavramları.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 1 Maslahat ve mefsedet kavramları.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 2 İslam hukukunun yasama kaynakları.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 2 İslam hukukunun yasama kaynakları.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 3 Mansus maslahat çeşitleri .pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 3 Mansus maslahat çeşitleri .pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 4 Zarurî, hâcî ve tahsinî maslahatlar .pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 4 Zarurî, hâcî ve tahsinî maslahatlar .pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 5 Mürsel maslahat çeşitleri .pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 5 Mürsel maslahat çeşitleri .pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 6 Hükümlerin talili ve maslahat.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 6 Hükümlerin talili ve maslahat.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 7 Maslahat ve mefsedette tercih.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 7 Maslahat ve mefsedette tercih.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 9 Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramı.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 9 Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramı.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 10 Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramı.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 10 Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramı.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 11 Tufi’nin maslahat görüşü ve değerlendirilmesi.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 11 Tufi’nin maslahat görüşü ve değerlendirilmesi.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 12 İbadetlerdeki özel maslahatlar.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 12 İbadetlerdeki özel maslahatlar.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 13 Muamelelerdeki özel maslahatlar.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 13 Muamelelerdeki özel maslahatlar.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 14 Adli hükümlerdeki özel maslahatlar.pdf
İHY609 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Maslahat Kuramı 14 Adli hükümlerdeki özel maslahatlar.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr