İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: osmani@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller Almanca
Temel Alan Spor Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Spor Bilimleri
Anahtar Kelimeler Fiziksel Uygunluk
Rekreasyon
Antrenman
Öğrenim Bilgileri
Doktora Marmara Üniversitesi
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi
Lisans Gazi Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, 2005 -
Doçent Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, 1995 - 2004
Yardımcı Doçent Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, 1991 - 1995
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Profesyonel Futbol Taraftarı Ve Stadyum

Editör Adı :

 Yahya Bolat

2016

Kitap Adı :

 Güreş

1994

Kitap Adı :

 I Türk Güreş Kurultayı Kitabı

2001

Kitap Adı :

 Güreş Eğitimi Ve Performans

2011

Kitap Adı :

 Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat Ve İktisat

Bölüm Adı :

 Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin Ahlakı Tutumlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Yamaner Emre, Keskin Esin Çağla

Editör Adı :

 Prof. Dr. Osman Köse Doç. Dr. Emel İslamoğlu

2018

Kitap Adı :

 Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat Ve İktisat

Bölüm Adı :

 Spor Yapan Ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Kiģiliközelliklerinin Ġncelenmesi

Yazar Adı :

 Deryahanoğlu Gamze, Özlü Kurtuluş, Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman

Editör Adı :

 Prof. Dr. Osman Kösedoç. Dr. Emel Ġslamoğlu

2018

Kitap Adı :

 Herkes İçin Spor Ve Wellness Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Kişisel Beslenmealışkanlığının Araştırılması

Yazar Adı :

 Şener Orhan Ahmet, İmamoğlu Osman

Editör Adı :

 Mehmet Ali Öztürksüleyman Gönülateş

2018

Kitap Adı :

 Herkes İçin Spor Ve Wellness Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Spor Eğitimi Alma Ve Kilo Düşmedeöğrencilerin Nedensel Yüklemeleri

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Osman, Taşmektepligil Mehmet Yalçın

Editör Adı :

 Mehmet Ali Öztürksüleyman Gönülateş

2018

Kitap Adı :

 Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat Ve İktisat

Bölüm Adı :

 Spor Yapan Ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Deryahanoğlu Gamze, Özlü Kurtuluş, Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman

Editör Adı :

 Prof. Dr. Osman Köse

2019

Kitap Adı :

 Hareket Ve Antrenman Bilimleri

Bölüm Adı :

 Spor Bilimleri Fakültesi İle Diğer Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Yüceloğlu Keskin Deniz Özge

Editör Adı :

 Zeynep Filiz Dinç

2019

Kitap Adı :

 Sporda Yeni Akademikçalışmalar - 6

Bölüm Adı :

 Türkiye’De Bağımsız Spor Federasyonları Vegüncel Sorunları

Yazar Adı :

 Şener Orhan Ahmet, İmamoğlu Osman

Editör Adı :

 Mehmet Özdemir-Mehmet Ilkım

2020

Kitap Adı :

 Sporda Yeni Akademik Çalışmalar-5

Bölüm Adı :

 Sporcularda Sağlıklı Ve Yeterli Beslenme

Yazar Adı :

 Şener Orhan Ahmet, İmamoğlu Osman

Editör Adı :

 Mehmet Ilgım- Enes Biltekin

2020

Kitap Adı :

 Spor Bilimlerinde Multidispliner Araştırmalar

Bölüm Adı :

 Korona Virüs Sürecinde Egzersiz Ve Bağışıklık

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, İmamoğlu Osman

Editör Adı :

 Gökmen Özen- Özdemir Atar

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Examining Effects Of Physical Education And Fine Arts Education On Mental Skills

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Journal Of Education And E-Learning Research

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Antik Pankreas Sporunda Şiddet Unsurlarıvıolence Factors In Antıque Pancreas Sports

Yazar Adı :

 Aras Lale, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Investigation Of Food Consumption Frequency İn Sportsfaculty Students

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, Eliöz Murat, Yamak Bade, İmamoğlu Osman, Aksoy Yener

Dergi Adı :

 Progress İn Nutrition

Özgün Makale

 


2020, 5

Makale Adı :

 Investigation Of Eating Behaviors İn Young Wrestlers

Yazar Adı :

 Aksu Aykut, Altun Sevcan, İmamoğlu Osman, Karacabey Kürşat

Dergi Adı :

 Postmodern Openings

Özgün Makale

 


2020, 5

Makale Adı :

 Comparison Of Attention Levels İn Primary School Students İn Terms Of Gender And Physical Activity

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Education And Training

Özgün Makale

 


2020, 5

Makale Adı :

 Sporcu Öğrencilerde Optimal Performans Duygu Durumun Araştırılmasıınvestigation Of Optimal Performance Emotional Status İn Sports Students

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 , Turkish Studies

Özgün Makale

 


2020, 4

Makale Adı :

 Effects Of Long-Term Intensive Training İn Teenage Male Wrestlers Aged Between 12 To 14 Years

Yazar Adı :

 Çıplak Mustafa Ertuğrul, Yamaner Emre, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk

Dergi Adı :

 International Journal Of Applied Exercise Physiology

Özgün Makale

 


2020, 4

Makale Adı :

 The Effect Of Sports On The Attention Levels Of Primaryschool Students

Yazar Adı :

 Aslan Hüseyin, Aksoy Yener, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Sport And Exercise /türk Spor Ve Egzersiz Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 4

Makale Adı :

 Investıgatıon Of Imagery Status Of Amateur Soccer Players

Yazar Adı :

 Ağaoğlu Yavuz Selim, Kargün Mehmet, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 European Journal Of Physical Education And Sport Science

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 Investıgatıon Of Qualıty Of Lıfe Accordıng To The Exercıse Behavıour Change Stages Of Women Studyıng At Unıversıty

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 European Journal Of Physical Education And Sport Science

Özgün Makale

 


2020, 2

Makale Adı :

 Değişik Yaş Gruplarındaki Güreşçilerde Bazı Antropometrik Ve Motorik Performansparametrelerinin Karşılaştırılmasıcomparison Of Some Anthropometric And Motoric Performance Parameters İn Wrestlers Of Different Age Groups

Yazar Adı :

 Aksoy Yener, Aslan Hüseyin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2020, 2

Makale Adı :

 Performance Development Of Wrestlers In Sport Educationcentre

Yazar Adı :

 Aksoy Yener, Aslan Hüseyin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Sport And Exercise /türk Spor Ve Egzersiz Dergisi

Özgün Makale

 


2020

Makale Adı :

 Öğrencilerde Spor Durumu Ve Yaş Kategorisine Göre Dikkat Düzeylerinin Karşılaştırılmasıcomparison Of Attention Levels According To Sport Status And Age Category İn Students

Yazar Adı :

 Aslan Hüseyin, Aksoy Yener, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2020

Makale Adı :

 Serbest Zaman Yolu İle Stresle Baş Edebilme Stratejilerinin İncelenmesi:halı Sahada Futbol Oynayanlar Üzerinde Bir Araştırmathe Examination Of The Strategies To Cope With Stress Via Free Time: A Research On Those Playing Football On Astro Pitch

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies - Social Science

Özgün Makale

 


2020

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyete Göre Beslenme Alışkanlıkları

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 9

Makale Adı :

 Değişik Fakültelerdeki Öğrencilerin Sabır Eğilimlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Türkiye’De Spor Alanına Özgü Üniversitelerin Önemi

Yazar Adı :

 Şener Orhan Ahmet, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between 2D:4D Fınger Ratıo And Aggressıon Level In The Unıversıty Students Accordıng To The Educatıon Area

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman, Yamak Bade

Dergi Adı :

 International Journal Of Applied Exercise Physiology

Özgün Makale

 

2019, 9

Makale Adı :

 Genç Güreşçi Ve Hentbolcuların Antrenörlerinin Davranışlarını Algılamadüzeyi/ Young Wrestlers’ And Handball Players’Xx Level Of Perceptıon Of Theır Traıners’Behavıour

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, Yamak Bade, İslamoğlu İzzet, Eliöz Murat, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 Özel Spor Merkezlerindeki Hizmet Kalite Algısıservıce Qualıty Perceptıon In Prıvate Sports Centers

Yazar Adı :

 İslamoğlu İzzet, Çebi Mehmet, Eliöz Murat, Yamak Bade, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Sabır Ve Saldırganlık Düzeyleri Patıence And Aggressıon Levels Of Unıversıty Students

Yazar Adı :

 Eliöz Murat, Çebi Mehmet, İmamoğlu Osman, İslamoğlu İzzet, Yamak Bade

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Değişik Fakültelerdeki Öğrencilerin Sabıreğilimlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Özel Spor Merkezlerindeki Hizmet Kalite Algısı / Servıce Qualıty Perceptıon In Prıvate Sports Centers

Yazar Adı :

 İslamoğlu İzzet, Çebi Mehmet, Eliöz Murat, Yamak Bade, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 The Effect Of A Three Months Exercise On Physical Fıtness, Body Composıtıpn And Some Blood Parameters In Sedentary Mıddle Aged Female

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Journal Of Educational And Training Studies

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 The Relationship Between Motivation And Flow States İn Sports Faculty Students

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Education And Training

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 Genç Güreşçi Ve Hentbolcuların Antrenörlerinin Davranışlarını Algılama Düzeyi Young Wrestlers’ And Handball Players’Xx Level Of Perceptıon Of Theır Traıners’ Behavıour

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, Yamak Bade, İslamoğlu İzzet, Eliöz Murat, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 8

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Sabır Ve Saldırganlık Düzeyleripatıence And Aggressıon Levels Of Unıversıty Students

Yazar Adı :

 Eliöz Murat, Çebi Mehmet, İmamoğlu Osman, İslamoğlu İzzet, Yamak Bade

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 12. Dünya Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası Kadınlar Müsabakaları Teknik Analizleri

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Satıcı Arif, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies Social Sciences

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyete Göre Beslenme Alışkanlıkları

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Spormetre

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencilerinde Davranış Değişimlerine Göre Umutsuzluk Düzeyi

Yazar Adı :

 Yamak Bade, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2019, 7

Makale Adı :

 Elit Tekvandocularda Durumluk Ve Sürekli Kaygının Araştırılması

Yazar Adı :

 Öntürk Yavuz, İmamoğlu Osman, Karacabey Kürşat

Dergi Adı :

 Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 12. Dünya Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası Kadınlar Müsabakaları Teknik Analizleri

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Satıcı Arif, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 8 Haftalık Alp Disiplini Temel Kayak Eğitiminin 8-10 Yaş Grubu Çocuklarda Kuvvet Ve İleri Sıçrama Üzerine Etkisinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, Güneş Sait, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 8 Haftalık Alp Disiplini Temel Kayak Eğitiminin 8-10 Yaş Grubu Çocuklarda Kuvvet Ve İleri Sıçrama Üzerine Etkisinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, Güneş Sait, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencilerinde Davranış Değişimlerine Göre Umutsuzluk Düzeyi

Yazar Adı :

 Yamak Bade, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Sedanter Kadınlarda Pilates Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies Social Sciences

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Sedanter Kadınlarda Pilates Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Investigation Of The Relationship Between 2D: 4D Finger Ratio And Aggression Level İn University Students According To The Education Area

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman, Yamak Bade

Dergi Adı :

 International Journal Of Applied Exercise Physiology

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 8 Haftalık Alp Disiplini Temel Kayak Eğitiminin 8-10 Yaş Grubu Çocuklarda Denge, Esneklik, Çabukluk Ve Dayanıklılık Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Güneş Sait, Koca Feyzullah, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 Factors Affecting Stadium Attendance Of Professionalfootball Club Supporters

Yazar Adı :

 Soygüden Aydoğan, Shneider Robert C, Barut Yaşar, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Baltıc Journal Of Sport Health Scıences

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 The Effect Of Weight Loss Methods İn Educational Combat Sports And Martial Arts

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Osman, Türkmen Mehmet

Dergi Adı :

 Acta Scientiae Et Intellectus

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 8 Haftalık Alp Disiplini Temel Kayak Eğitiminin 8-10 Yaş Grubu Çocuklarda Denge, Esneklik, Çabukluk Ve Dayanıklılık Üzerine Etkisi/ The Effect Of 8 Weekly Alpine Discipline Basic Ski Trainin On Balance, Flexibility, Quiknes And Durability İn Children 8-10 Age Groups

Yazar Adı :

 Güneş Sait, Koca Feyzullah, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2019, 2

Makale Adı :

 Effect Of Handedness And Footedness On Some Motoric Characteristics İn Amateur Soccer Players

Yazar Adı :

 Yüceloğlu Keskin Deniz Özge, İmamoğlu Osman, Kabadayı Menderes

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Training Studies

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 The Effects Of A Three Months Exercise On Physical Fitness, Body Composition And Some Blood Parameters İn Sedentary Middle Aged Female

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Training Studies

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Kardiyo Bosu Egzersizinin Sedanter Kadınlarda Menstruasyon, Stres Ve Depresyon Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkis Studies

Özgün Makale

 

2019, 10

Makale Adı :

 Comparison Of Repetitive Sprint Performance For The U16 And U18 Category Soccer Players

Yazar Adı :

 Yamak Bade, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Universal Journal Of Educational Research

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi(Ordu Üniversitesi Örneği)/ The Examination Of Attitudes Relating To Teaching Professionas Of Universty Student Receiving Spor Education

Yazar Adı :

 İslam Ahmet, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Frequency Of Sportive Injuries İn Amateur Athletes And Factors Affecting Injuries

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Satıcı Arif, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Sport And Exercise

Özgün Makale

 


2019

Makale Adı :

 Three-Dimensional Human Modeling Applications İn Sport Sciences

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Sport And Exercise

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Güreşte Küreselleşme Sürecinin Farklı Açılardan İncelenmesi

Yazar Adı :

 Uzun Recep Nur, İmamoğlu Osman, Taşmektepligil Mehmet Yalçın, Çon Musa, Ceylan Levent

Dergi Adı :

 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Tekvando Ve Karatecilerde Kilo Düşme Davranışları

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2018, 9

Makale Adı :

 Tekvando Ve Karatecilerde Kilo Düşme Davranışları /weıght Descendıng Behavıors Of Taekwondo And Karate

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2018, 8

Makale Adı :

 Osmanlı İmparatorluğunda Spor Tekkeleri Ve Kulüpleşme/spor Tekkes And Institunalization İn Ottoman Empire

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, İslamoğlu İzzet, Yamak Bade

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Osmanlı İmparatorluğunda Spor Tekkeleri Ve Kulüpleşme

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, İslamoğlu İzzet, Yamak Bade

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 8

Makale Adı :

 U15 Futbolcularında Ardışık Sprint, Sıçrama Ve Bacak Kuvvetleri İlişkilerininaraştırılmasıthe Research Of Consecutıve Sprınt, Jump And Leg Strength Relatıonshıps In U15Football Players

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, Yıldız Muhammed

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisithe Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Erişkinlik Aşamasında Öğrencilerde Spor Ve Çoklu Zeka İlişkisi /assocation Between Sports And Multiple Intelligences Os Students İn Adulthood Period

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Ermiş Aydan, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2018, 8

Makale Adı :

 Osmanlı İmparatorluğunda Spor Tekkeleri Ve Kulüpleşme / Sport Tekkes And Instıtutıonalızatıon In Ottoman Empıre

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, İslamoğlu İzzet, Yamak Bade

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 U15 Futbolcularında Ardışık Sprint, Sıçrama Ve Bacak Kuvvetleri İlişkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, Yıldız Muhammed

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 8

Makale Adı :

 Speed, Velocıty And Recovery Levels Of Hıgh School And Unıversıty Male Handball Players

Yazar Adı :

 Tutkun Erkut, İmamoğlu Osman, Acar Hakan

Dergi Adı :

 International Journal Of Fitness, Health, Physical Education Iron Games

Özgün Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 Spor Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Ahlaki Tutumlarının Araştırılması/ Investigation Of The Moral Attitudes Of Students Who Are Taking Sports Training

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman, Yamaner Emre, Keskin Esin Çağla

Dergi Adı :

 Kesit Akademi Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Spor Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Stress Level And Self Relatıon In Unıversıty Students And Coaches

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Tutkun Erkut, Şen Gunay

Dergi Adı :

 Acta Scientiae Et Intellectus

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 Kadınlarda Aerobik Step Egzersizinin Stres Düzeyi, Yaşam Kalitesi Ve Mensturasyon Durumu Üzerine Etkisi / The Effect Of Aerobıc Step Exercıse On Stress Level, Lıfe Qualıty And Menstrual Status In Women

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Kadınlarda Aerobik Step Egzersizinin Stres Düzeyi Yaşam Kalitesi Ve Menstruasyon Durumu Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Antik Mısırın Dışında Diğer Afrika Ülkeleri Spor Tarihisport Hıstory Of Countries Other Afrıca Of Except Ancıent Egypt

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 The İnfluence Of Creatine Use On Performance Of Swimmers

Yazar Adı :

 Acar Hakan, Tutkun Erkut, İmamoğlu Osman, Atan Tülin

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Sport And Exercise

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Çocukların Beden Eğitimi Dersine Katılımına Ebeveynlerin Tutumlarıparents’Xx Attıtudes Towards Attendıng Physıcal Educatıon Lessons Of Chıldren

Yazar Adı :

 Atan Tülin, İmamoğlu Recep, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 The Effect Of 3 Month Cardio Bosu Exercises On Some Motoric, Physical And Physiological Parameters In Sedentary Women

Yazar Adı :

 Turğut Mine, Çinar Vedat, İmamoğlu Osman, Akbulut Taner

Dergi Adı :

 Sport And Society. Interdisciplinary Journal Of Physical Education And Sports

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 2018 Dünya Futbol Şampiyonasında Takımların Renkleri Ve Başarıya Yansıması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, İslamoğlu İzzet, Yamak Bade

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 10

Makale Adı :

 Antik Mısırda Avcılık, Binicilik, Okçuluk Ve Görsellerin Yorumlamaları / Huntıng, Horse Rıdıng And Archery Sports In Ancıent Egypt And Interpretatıon Oftheır Depıctıons

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Gülten, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Seçilmiş İlköğretim Öğrencisi Güreşçilerin Bazı Antropometrik Ve Motorik Özellikleriantropometrıc And Motorıc Characterıstıcs Of Certaın Selected Prımary School Student Wrestlers

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Yamak Bade, Çebi Mehmet, İslamoğlu İzzet

Dergi Adı :

 Uluslararası Soyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Lise Öğrencilerin Spor Durumu Ve Cinsiyete Göre Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi/sports Status Of Hıgh School Students And Investıgatıon Of Personalıty Characterıstıcs By Gender

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Gülten, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 2018 Dünya Futbol Şampiyonasında Takımların Renkleri Ve Başarıya Yansıması/colors Of Teams İn World Cup 2018 And Their Reflections On Succecess

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, İslamoğlu İzzet, Yamak Bade

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/the Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 

2018, 10

Makale Adı :

 The Effects Of Exercıse On Body Posture

Yazar Adı :

 Yamak Bade, İmamoğlu Osman, İslamoğlu İzzet, Çebi Mehmet

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 2018 Dünya Futbol Şampiyonasında Takımların Renkleri Ve Başarıya Yansıması / Colors Of Teams In World Cup 2018 And Theır Reflectıons On Success

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, İslamoğlu İzzet, Yamak Bade

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Roma Zamanı Ve Öncesinde Çıplak Yumruk Ve Eldivenli Boks Before And Durıng Roman Tıme The Naked Punch And Wıth Gloves Boxıng

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 The Effects Of Exercise On Body Posture

Yazar Adı :

 Yamak Bade, İmamoğlu Osman, İslamoğlu İzzet, Çebi Mehmet

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2018, 10

Makale Adı :

 Seçilmiş İlköğretim Öğrencisi Güreşçilerin Bazı Antropometrik Ve Motorik Özellikleri

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Yamak Bade, Çebi Mehmet, İslamoğlu İzzet

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 10

Makale Adı :

 Three-Dimensional Human Modeling Applications İn Sport Sciences

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Sport And Exercise

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Antik Mısırda Avcılık, Binicilik, Okçuluk Ve Görsellerin Yorumlamaları

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Osman, İmamoğlu Gülten

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 The Effect Of Exercises On Left Ventricular Systolic And Diastolic Heart Function İn Sedentary Women: Step-Aerobic Vs Core Exercises

Yazar Adı :

 Çiçek Güner, İmamoğlu Osman, Güllü Abdullah, Çelik Oğuzhan, Özcan Oğuzhan, Güllü Esin, Yamaner Faruk

Dergi Adı :

 Journal Of Exercise Science Fitness

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Kardiyo Bosu Egzersizinin Sedanter Kadınlarda Psikolojik Etkileri

Yazar Adı :

 Çiçek Güner, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Türk Nilüfer

Dergi Adı :

 Uluslararası Spor, Egzersiz Ve Antrenman Bilimi Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 The Effect Of Exercises On Left Ventricular Systolic And Diastolic Heart Function İn Sedantary Women:step-Aerobik Vs Core Exercises

Yazar Adı :

 Çiçek Güner, İmamoğlu Osman, Güllü Abdullah, Çelik Oğuzhan, Güllü Esin, Yamaner Faruk, Özcan Oğuzhan

Dergi Adı :

 Journal Of Exercise Science Fitness

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Examination Of The Factors Which Prevent To Participate The Recreative Activities: Example Of Girls High Schoolprekreatif Etkinliklere Katılımı Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi: Kız Lisesi Örneği

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Deryahanoğlu Gamze, Yamaner Gül

Dergi Adı :

 Journal Of Human Sciences

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Examination Of The Factors Which Prevent To Participate The Recreative Activities: Example Of Girls High School

Rekreatif Etkinliklere Katılımı Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi: Kız Lisesi Örneği

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Deryahanoğlu Gamze, Yamaner Gül

Dergi Adı :

 Journal Of Human Sciences

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 Examination Of Factors Whic Prevent To Participate The Recreative Activities: Example Of Girls High School/ Rekreatif Etkinliklere Katılımı Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Deryahanoğlu Gamze, Yamaner Gül

Dergi Adı :

 Journal Of Human Sciences

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Adelosan Sporculara Göre Antrenör Davranışları /coaching Behaviors Perceived By Adoloscent Athletes

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Satıcı Arif, İmamoğlu Osman, Aydoğan Alaeddin

Dergi Adı :

 Kesit Akademi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 The Effect Of Exercises On Left Ventricular Systolic And Diastolic Heart Function İn Sedentary Women: Step-Aerobic Vs Core Exercises2

Yazar Adı :

 Çiçek Güner, İmamoğlu Osman, Güllü Abdullah, Çelik Oğuzhan, Özcan Oğuzhan, Güllü Esin, Yamaner Faruk

Dergi Adı :

 Journal Of Exercise Science Fitness

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Davranış Değişim Basamakları Ve Cinsiyete Göreseyircilerin Saldırganlık Düzeyleri

Yazar Adı :

 Dilek Ahmet Naci, İmamoğlu Osman, Erkin Alperen

Dergi Adı :

 International Journal Of Cultural And Social Studies

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 The Effect Of Exercises On Left Ventricular Systolic And Diastolic Heart Function İn Sedentary Women: Step-Aerobic Vs Core Exercises

Yazar Adı :

 Çiçek Güner, İmamoğlu Osman, Güllü Abdullah, Çelik Oğuzhan, Özcan Oğuzhan, Güllü Esin, Yamaner Faruk

Dergi Adı :

 Journal Of Exercise Science Fitness

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Türkiyede Sporcu Eğitim Merkezleri Ve Olimpik Hazırlık Merkezleri

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Dilek Ahmet Naci, Türkmen Mutlu

Dergi Adı :

 International Journal Of Cultural And Social Studies

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Davranış Değişim Basamakları Ve Cinsiyete Göreseyircilerin Saldırganlık Düzeyleri

Yazar Adı :

 Dilek Ahmet Naci, İmamoğlu Osman, Erkin Alperen

Dergi Adı :

 International Journal Of Cultural And Social Studies (Intjcss)

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 The Effect Of Aerobic Exercise And Weight- Liftind Plus Aerobic Exercise On Blood Pressure And Blood Parameters İn Sedaendary Females

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Akyol Pelin, Satıcı Arif

Dergi Adı :

 European Journal Of Physical Education And Sport Science

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Davranış Değişim Basamakları Ve Cinsiyete Göre Seyircilerin Saldırganlık Düzyeleriagression Levels Of Spectators İn Terms Of Stages Of Behavior Change And Gender

Yazar Adı :

 Dilek Ahmet Naci, İmamoğlu Osman, Erkin Alperen

Dergi Adı :

 International Journal Of Cultural And Social Studies

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Türkiye’De Sporcu Eğitim Merkezleri Ve Olimpik Hazırlık Merkezleri

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Dilek Ahmet Naci, Türkmen Mutlu

Dergi Adı :

 International Journal Of Cultural And Social Studies (Intjcss)

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Examination Of The Factors Which Prevent To Participate The Recreative Activities:example Of Girls High School

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Deryahanoğlu Gamze, Yamaner Gül

Dergi Adı :

 Journal Of Human Sciences

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Rekreatif Etkinliklere Katılımı Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi: Kız Lisesi Örneği

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Deryahanoğlu Gamze, Yamaner Gül

Dergi Adı :

 Journal Of Human Sciences

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Technical Analysis Of 12 Th World Universities Wrestling Championship Greco-Roman Style Competition

Yazar Adı :

 Soygüden Aydoğan, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Baltıc Journal Of Sport Health Sciences

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 12 Th World Universities Wrestling Championship Free Stylee Competition Technical Analysis

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Erkin Alperen, Mayda Muhammet Hakan, Öztürk Onur, Yılmaz Ali Kerim

Dergi Adı :

 Eurapean Journal Of Physical Education And Sport Science

Özgün Makale

 


2017

Makale Adı :

 Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Etkinliklere Katılma Ve Fiziksel Aktiviteden Hoşlanma Durumlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, Yurdadön Ülker, İmamoğlu Osman, Çon Musa, Taşmektepligil Mehmet Yalçın

Dergi Adı :

 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Perceptıon Of The Behavıors Of The Coaches Of Elıte Taekwondo Fıghter Wrestlers And Basketball Player Agaınst To Them

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çetin Hasan Nedim

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Academıc Research

Özgün Makale

 

2016, 9

Makale Adı :

 Evaluation Of Turkey S Degree İn Rio Olympic Games/rio Olimpiyat Oyunlarında Türkiyenin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 International Journal Of Science Culture And Sport

Özgün Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 Benefits Of Prayer As A Physical Activity/ Namazın Egzersiz Ve Sportif Yönü İle Faydaları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 International Journal Of Science Culture And Sport

Özgün Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 Common Benefits Of Prayer And Yoga On Human Organism

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Ahmat Naci Dilek

Dergi Adı :

 International Journal Of Science Culture And Sport

Özgün Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 Sporcular İçin Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Boşnakça Uyarlaması Saddö Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Dilek Ahmet Naci, Elçi Gürkan, Türkmen Mutlu

Dergi Adı :

 International Journal Of Science Culture And Sport

Özgün Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 Anthropometric Characteristics Of Sedentary Women And Comparison Of Their Psychological States/ Sedanter Kadınların Antropometrik Özellikleri Ve Psikolojik Durumlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Deryahanoğlu Gamze, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Uzun Meliha

Dergi Adı :

 Journal Human Of Sciences

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Adölesanların Fiziksel Uygunluk Seviyelerinin Vücut İmajı Benlik Tasarımı Ve Stres Düzeyine Etkisi/ The Effect Of Physical Fitness Levels Of Adolescents On Body İmage, Self Consept And Stress Levels

Yazar Adı :

 Yamak Bade, İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet

Dergi Adı :

 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Sedanter Kadınlarınrekreatif Etkinliklere Katılımlarının Önündeki Engellerin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yaşartürk Fatih, Uzun Meliha, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk

Dergi Adı :

 International Journal Of Science Culture And Sport

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Association Between Sport Performance And Alpha Actinin 3 Gene R577X Polymorphism

Yazar Adı :

 Yamak Bade, Yüce Melek, Bağcı Hasan, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 International Journal Of Human Genetıcs

Özgün Makale

 

2015, 3

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Üzerine Sporun Etkisi

Yazar Adı :

 Yazıcılar Özçelik İlknur, İmamoğlu Osman, Çekin Resul, Gölünük Başpınar Sebiha

Dergi Adı :

 Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Effects Of Exercise On Levels Of Depression

Yazar Adı :

 Çiçek Güner, Atan Tülin, Kamuk Yetkin Utku, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Aslan Veysi

Dergi Adı :

 Anthropologist

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Ppar And Ppargc1A Gene Variants Have Strong Effects On Aerobic Performance Of Turkish Elite Endurance Athletes

Yazar Adı :

 Tural Ercan, Kara Nurten, Ağaoğlu Seydi Ahmet, Elbistan Mehmet, Taşmektepligil Mehmet Yalçın, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Molecular Biology Reports

Özgün Makale

 


2014, 9

Makale Adı :

 Acute Effect Of Aerobic And Anaerobic Exercise On Lipid Levels

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2014, 4

Makale Adı :

 The Comparison Of Blood Parameters Of Elite Athletes And Sedandary People

Yazar Adı :

 Aliye Menevşe, İmamoğlu Osman, Kabadayı Menderes, Demirhan Bilal

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 Effects Of Two Different Exercise On Life Satisfaction And Beck Depression Level

Yazar Adı :

 Atan Tülin, Güllü Esin, Çiçek Güner, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Ünlü Çisem

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Sociology

Özgün Makale

 


2014, 2

Makale Adı :

 Bayanlarda Yaş Faktörünün Kardiyovasküler Tepkilere Ve Fiziksel Özelliklere Etkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Ayvazoğlu N, Atant

Dergi Adı :

 Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Rekreasyonel Pllanlamada Cehennem Vadisi Örneği /recreational Planning Case Study

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Arif, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Uluslararası Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2014

Makale Adı :

 Die Feststellung Der Lithospermic Säuren Wirkung Durch Kreatin Kinase Bei Muskelschäden An Ratten Die Wegen Akutes Training Vorkommen Jahrgang 62 Nr 7 8 262 Deutschland 2011

Yazar Adı :

 Coknaz H, Öztürk H, Özgen U, Bugdayc G, Sezen Karaoglu E, Imamoglo O

Dergi Adı :

 Deutsche Zeitschrift Für Sportmedizin

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 A Comparison Of The National Wrestling Team S Blood Biochemical Levels Before And After The Camp

Yazar Adı :

 Aliye Menevşe, İmamoğlu Osman, Kabadayı Menderes

Dergi Adı :

 International Journal Of Academic Research

Özgün Makale

 


2013, 12

Makale Adı :

 İslamın Doğuşu Ve Asrısaadet Döneminde Sporun Önemi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Türkmen Mehmet, Demirhan Bilal, Çebi Mehmet

Dergi Adı :

 Vestnik Fiziçeskoy Kulturi İ Sporta

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Determining Temperament And Character Dimensions Of Athletes Depending On Their Depression Levels

Yazar Adı :

 Çon Musa, İmamoğlu Osman, Taşmektepligil Mehmet Yalçın, Çankaya Soner

Dergi Adı :

 Journal Of Academic Research Part B

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 The Effect Of Aerobic Exercises On Cardiovascular Risk Factors Of Sedantary Women

Yazar Adı :

 Güllü Esin, Güllü Abdullah, Çiçek Güner, Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman, Gümüşdağ Hayrettin

Dergi Adı :

 Journal Of Academic Research, Part A

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Das Ernahrungsverhalten Von Ringern İn Der Gewichtsreduktionsphase

Yazar Adı :

 Aydoğan Alaattin, İmamoğlu Osman, Kolukisa Sevki

Dergi Adı :

 Leistungssport

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 The Effect Of Doing Sports On The Multiple İntelligences Of Universty Students

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 International Journal Of Academic Research Part B

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Kırgızları Binicilik Sporu Kültürüne Hazırlayan Genel Faktörler

Yazar Adı :

 Türkmen Mehmet, Demirhan Bilal, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Vestnik Fiziçeskoy Kulturi İ Sporta

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Investigation Of Behaviors Affecting The Score Of Competition Of Turkish Boxers Before The 2008 Olympic Games

Yazar Adı :

 Beyleroğlu Malik, Hazar Muhsin, İmamoğlu Osman, Ercan Altun, Merve Uca

Dergi Adı :

 Energy Education Science And Technology Part B. Social And Educational Studies, Volume (İssues)

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Spor Lisesine Giriş Sınavlarında Koordinasyon Sprint Ve Dikey Sıçrama Değerlerinin Etkisi

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, İmamoğlu Osman, Sarıoğlu Özlem, Özdemir Adnan

Dergi Adı :

 Kiksboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Bedensel Ve Sosyal Çoklu Zeka Puanlarında Sporun Etkisi The Effect Of Sports On The Bodily Kinesthetics And İnterpersonal Multiple İntelligences Scores Of University Students

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman, Erilli Necati Alp

Dergi Adı :

 Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal Of Sports And Performance Researches

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Comparıson Of Jumping Performance With Different Methods Of Volleyball And Wrestling Athletes

Yazar Adı :

 Atan Tülin, Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Menstrula Status Of Athletes And Non Athletes

Yazar Adı :

 Atan Tülin, Çiçek Güner, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Energy Education Science And Technology Part B

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Physical Activity Levels Of Teachers And Health Professionals İn Turkey

Yazar Adı :

 Atan Tülin, Tural Ercan, İmamoğlu Osman, Çiçek Güner, Tural Esra

Dergi Adı :

 Healthmed

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 The İnjuries Of Turkish National Free Style And Graeco Roman Wrestlers

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman, Atan Tülin, Evli Fatih, Karacabey Kürşat, Sevindi Tarık, Gümüşdağ Hayrettin

Dergi Adı :

 Medicina Dello Sport

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Surnaamalardakhı Sport Motivderi

Yazar Adı :

 Türkmen Mehmet, İmamoğlu Osman, Saralaev Mk, Azizbaev Ss

Dergi Adı :

 Vestnik Fiziçeskoy Kulturi İ Sporta

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Beden Eğitimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Özlem Sarıoğlu, İmamoğlu Osman, Atan Tülin, Türkmen Mehmet, Akyol Pelin

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi,

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Ve Ders Dışı Etkinliklere Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi/ An Assesment Of The Attititudes Of Students Toward Physical Education Class And Extracirricular Activities

Yazar Adı :

 Aybek Aycen, İmamoğlu Osman, Taşmektepligil Mehmet Yalçın

Dergi Adı :

 Sport And Performance

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 The Prevalence Of İnjuries İn Professional Turkish Soccer Players

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, Gümüşdağ Hayrettin, Kartal Alpaslan, Gümüş Mustafa, Güllü Abdullah, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Biomedical Human Kinetics

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 Kayakla Atlama Sporunun Teknik Ve Puanlama Sistemi

Yazar Adı :

 Kıyıcı Fatih, İmamoğlu Osman, Bayraktar Gökhan

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Vespor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Drop Sıçramada Optimal Platform Yüksekliğininbelirlenmesi

Yazar Adı :

 Atan T, Taşmektepligil My, Ağaoğlu Sa, Kabadayı M, Bostancı Ö, İmamoğlu O

Dergi Adı :

 Elçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Dünya Kupasındaki Gollerin Teknik Ve Taktik Kriterlere Göre Analizi

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Çebi M, Eliöz M

Dergi Adı :

 Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Hentbolcuların Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Araştırılması

Yazar Adı :

 Eyyüp Nacar, İmamoğlu Osman, M Fatih Karahüseyinoğlu, Açak Mahmut

Dergi Adı :

 Ejournal Of New World Sciences Academy

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 The Relationships Among Obesty Physical Activity The Knowledge Level About Obest Watching Food Ads On Tv With İnterest And The Number Of Weekly Scool Conteen Usage İn Adolescents

Yazar Adı :

 Ziyagil Mehmet Akif, İmamoğlu Osman, Sarıoğlu Özlem, Çekin Resul

Dergi Adı :

 Prosedia Soc Behav Sci

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Bayırkı Türk Surnaamalardakhi Sport Motivderi

Yazar Adı :

 Türkmen Mehmet, İmamoğlu Osman, Saralaev Mk

Dergi Adı :

 Vestnik Fiziçeskoy Kulturi İ Sporta

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Die Feststellung Der Lithospermic Sauren Wirkung Durch Kreatin Kinase Bei Muskelschaden An Ratten

Yazar Adı :

 Çoknaz Hakkı, Öztürk H, Özgen U, Bugday G, Karaoğlu Sezen, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Deutsche Zeitschrift Für Sportmedizin

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Değişik İllerde Beden Eğitimi Ve Spor Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Ağaoğlu Yavuz Selim, Eker Hasan

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi /journal Of Physical Education And Sport Sciences

Özgün Makale

 

2010, 12

Makale Adı :

 Taekvando Müsabaka Kurallarında Yapılan Bazı Değişikliklerin Müsabakalarda Kullanılan Tekniklere Olan Etkisinin Araştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Açak Mahmut, Bayram Levent

Dergi Adı :

 Journal Of Sports And Performance Researches

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Fiziksel Ve Ruhsal Baskının Menstruasyon Düzenine Etkisi

Yazar Adı :

 Gölünük S, Taşmektepligil My, İmamoğlu O

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Amatör Ve Profesyonel Futbolcuların Alt Ekstremite Yaralanmalarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Yamaner F, İmamoğlu O, Güllü A, Güler D, Gümüş M, Akalın Ct, Kartal A

Dergi Adı :

 Genel Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Dünya Bayanlar Güreş Şampiyonası Müsabaka Teknik Analizi

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Kıyıcı F, Kıshalı Nf, Baş M

Dergi Adı :

 Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Diz Kuvveti Ve Beden Kütle İndeksinin 30 Metre Ve 1500 Metre Koşu Performansına Etkisinin Araştırılması/ Effect Of Knee Strength And Body Mass İndex On 30 M And 1500 M Running Performance

Yazar Adı :

 Ağaoğlu Yavuz Selim, Eker Hasan, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Atatürk Ün Türk Sporunda Reform Ve Uygulamaları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Şenduran Fatih

Dergi Adı :

 Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Effects Of Menstruation On Singing Performance

Yazar Adı :

 Tarman S, İmamoğlu O

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Music Education

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Die Einwirkung Der Supplementation Mit Kreatin Auf Die Wiederholte Sprintleistung Beinkraft Und Vertikalsprunghöhe Von Amateurfußballern Sportwissenschaft

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çoknaz Hakkı

Dergi Adı :

 The German Journal Of Sports Science(Deutsche Zeitschrift Für Sportmedizin)

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Türkiyede Minik Futbolcularda Reaksiyon Zamanı, Vital Kapasite Değerleri Ve Lateralizasyon Dağılımında Solaklık Sorunu-Left Handednes İssue At Reaction Time Vital Capacty Values And Lateralization Distrubution Of Junior Football Players İn Turkey

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Ertan Kılcigil

Dergi Adı :

 Spormetre Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Türkiyede Futbolcu Temsilciliği Ve Futbolcu İlişkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Kılcıgıl E, Şahin M

Dergi Adı :

 Spormetre Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 2006 Fıfa Dünya Futbol Kupasındaki Gollerin Teknik Ve Taktik Kriterlere Göre Analizi / Analysis Of Goals At 2006 Fıfa World Cup According To Tecnical And Tactical Criterias

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, Kılçıgil Ertan

Dergi Adı :

 Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi /journal Of Physical Education And Sports Sciences

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Effects Of Menstrual Cycle On Sports Performance

Yazar Adı :

 Kishalı Necip Fazıl, İmamoğlu Osman, Katkat Dursun, Atan Tülin, Akyol Pelin

Dergi Adı :

 International Journal Of Neuroscience

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Türkiye De Güreş Sporunun Popülaritesi Ve Seçilmiş Bazı Spor Branşları İle Karşılaştırması/popularity Of The Wrestling Sport İn Turkey And İt’Xxs Comparison With The Selected Sports

Yazar Adı :

 Türkmen Mehmet, İmamoğlu Osman, Ziyagil Mehmet Akif

Dergi Adı :

 Türk Dünyası Araştırmaları

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Ders Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi Ve Bu Konudaki Yeni Yaklaşımların Değerlendirilmesi Realization Level Of Physical Education Lesson S Purposes İn Primary Education Schols

Yazar Adı :

 Taşmektepligil Mehmet Yalçın, Yılmaz Çetin, İmamoğlu Osman, Ertan Kılçıgil

Dergi Adı :

 Spormetre Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Competition Analysis Of World Greco Roman And World Free Style Wrestling Championships

Yazar Adı :

 Atan Tülin, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 İnternational Journal Performance Analysis İn Sport

Özgün Makale

 

2005, 6

Makale Adı :

 Comparison Of Lipid And Lipoprotein Values İn Men And Women Differing İn Training Status

Yazar Adı :

 Kishalı Necip Fazıl, İmamoğlu Osman, Kaldırımcı Murat, Akyol Pelin, Yıldırım Kadir

Dergi Adı :

 Int J. Neurosci

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Dünden Bugüne Türkler De Kız Ve Kelin Kovuu Oyunu

Yazar Adı :

 Türkmen M, İmamoğlu O, Türkmen L

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Comparison Of Lipid And Lipoprotein Values İn Men And Women Differing İn Training Status

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Atan Tülin, Kishalı Necip Fazıl, Burmaoğlu Gül Eda, Akyol Pelin, Yıldırım Kadir

Dergi Adı :

 Biol Of Sport,

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinde 30 Metre Koşu Ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Bostancı Özgür, Kabadayı Menderes

Dergi Adı :

 Spormetre Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Öğrenci Sporcularda Branş Ve Cinsiyete Göre Antropometrik Farklılıklar

Yazar Adı :

 Çınar V, Bostancı Ö, İmamoğlu O, Kabadayı M, Şahan H

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi,

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Q Angle Values Elite Soccer And Taekwondo Athletes

Yazar Adı :

 Kishalı Necip Fazıl, İmamoğlu Osman, Burmaoğlu Gül Eda, Atan Tülin, Yıldırım Kadir

Dergi Adı :

 The Pain Clinic

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 2 Yıldızlar Avrupa Serbest Ve Grekoromen Güreş Şampiyonası Müsabaka Analizi

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Atan T, Kolukısa Ş, Kaldırımcı M, Kıshalı Nf

Dergi Adı :

 Tatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 46 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası Müsabaka Teknik Analizi

Yazar Adı :

 Kolukısa Ş, Ziyagil Ma, İmamoğlu O, Kıshalı Nf

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 46 Dünya Grekoromen Ve 35 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Müsabaka Teknik Analizikarşılaştırması

Yazar Adı :

 Kolukısa Ş, İmamoğlu O, Ziyagil Ma, Kıshalı Nf

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Bayanlarda Yaş Faktörünün Kardiyovasküler Tepkilere Ve Fiziksel Özelliklere Etkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Ayvazoğlu Nalan, Atan Tülin

Dergi Adı :

 Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Halkı Bütünleştirmede 19 Mayıs In Rolü

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Sakal F, Yıldırım Y

Dergi Adı :

 Güneyde Kültür Dergisi.

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 İlköğretim Programlarında Yer Alan Beden Eğitimi Dersleri İle Öğrencilerin Fiziksel Gelişimlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Çoknaz H

Dergi Adı :

 Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Osmanlı Devletinde Sporun Surnamelere Yansıması

Yazar Adı :

 Yıldırım Y, İmamoğlu O, Türkmen M

Dergi Adı :

 Güneyde Kültür Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Türk Erkek Milli Judo Takım Sporcularının Belirli Fizyolojik Ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Ağaoğlu Sa, İmamoğlu O, Kishalı Nf, Çebi M

Dergi Adı :

 Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Yağlı Güreş Ve Minder Güreşi İlişkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Türkmen M

Dergi Adı :

 1. Türk Güreş Kurultayı

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Erkek Milli Judocularda Aerobik Anaerobik Güç Vücut Yağ Oranı El Kavrama Kuvveti Ve Vital Kapasite Aralarındaki İlişki

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Ağaoğlu Sa, Kishali Nf, Çebi M

Dergi Adı :

 Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi,

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Genç Ve Orta Yaş Grubu Sedanter Erkeklerde Düşük Şiddette Yapılan Egzersizin Etkileri

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Kishalı Nf, Canikli A

Dergi Adı :

 Spor Araştırmaları Dergisi.

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Tekrarlı Sprintlerin Erkek Ve Bayan Futbolcuların Ortalama Sürat Ve Dakika Kalp Atım Sayısına Etkisi

Yazar Adı :

 Ziyagil Ma, İmamoğlu O

Dergi Adı :

 Futbol Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1997 Yılı Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavının Farklı Aşamalarının Cinsiyet Spor Branşı Ve Başarı Kriterleri Açısından Analizi

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Ziyagil Ma, Abanoz A

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Futbolcularda Profesyonel Ve Amatörlüğün Oyun Mevkisi Ve Yaş Faktörünün Ortalama Sürat Performansına Etkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Ziyagil Ma, Çebi M

Dergi Adı :

 Futbol Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 6 14 Yaş Grubu Çocuklarda Yaş Cinsiyet Ve Spor Yapma Alışkanlığının Sürat Ve Anaerobik Güce Etkisi

Yazar Adı :

 Ziyagil Mehmet Akif, Zorba Erdal, Serdar Bozatlı, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1999, 3

Makale Adı :

 Bayan Judo Milli Takım Sporcularında Bazı Antropometrik Ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Çebi M, Kishali Nf, Tunç T

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Türk Judo Erkek Milli Takımında Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Kishalı Necip Fazıl, Çebi Mehmet, İmamoğlu Hasan

Dergi Adı :

 Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Yorgunluğun Oluşmasında Metabolik Mekanizmalar Ve Plazma Amino Asitleri

Yazar Adı :

 Tutkun E, İmamoğlu O, Taşmektebligil Y

Dergi Adı :

 Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Türkiye De Amatör Sporcuların Sigortalanma Sorunları

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Altun P, Çebi M, Kishali Nf

Dergi Adı :

 Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 The Effect Of Exercise Training On Lipid Profile İn Turkish Young Adults

Yazar Adı :

 Bedir Abdulkerim, Bahaddin Adam, İmamoğlu Osman, Kuru Ömer, Talu Burcu

Dergi Adı :

 The New Journal Of Medicine

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Türk Kültüründe Spor

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Taşmektepligil Mehmet Yalçın, Türkmen Mehmet

Dergi Adı :

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeyini Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Ersanli K, İmamoğlu O

Dergi Adı :

 Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Antropometric And Physiological Charasteristics Of Female National Judo Team Members

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Özer Mustafa Kamil, Muratlı Sedat, Hergüner Gülten

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Sports Medicine

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Türkiye De Kültürel Yapının Spora Etkisi Üzerine Düşünceler /the Effects Of The Cultural Structure On Sports İn Turkey

Yazar Adı :

 Taşmektepligil Mehmet Yalçın, İmamoğlu Osman

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Spor Eğitimi Yapmakta Olan Bayanlarda Pelvis Dış Ölçümlerinin İncelenmesi /analysisi Of External Pelvic Measurements İn Female Sports

Yazar Adı :

 Kopuz Cem, İmamoğlu Osman, Dabak Şennur

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1995, 1

Makale Adı :

 Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinde Sırt Üstü Yatış Ve Ayaktaki Pozisyona Göre Quadriceps Açısı Değeri

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Kuru Ö, Doğan Aa, Tutkun E

Dergi Adı :

 Karadeniz Tıp Dergisi.

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Halı Sahalarımızda Bazı Sağlık Sorunları

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Taşmektepligil My

Dergi Adı :

 Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Koşucularda Kas İskelet Sakatlanmaları

Yazar Adı :

 Kuru Ö, İmamoğlu O, Cantürk F, Bilgici A, Kutlu Y

Dergi Adı :

 Karadeniz Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Amatör Sporcularda Yaralanma Sıklığı Ve Yaralanmalara Etki Eden Faktörler

Yazar Adı :

 Doğan Aa, İmamoğlu O

Dergi Adı :

 Karadeniz Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Egzersiz Ve Sportif Aktivitenin Büyüme Ve Gelişme Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Ziyagil Ma, Zorba E

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Egzersizin Kas İskelet Sakatlanmaları Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 Kuru Ö, İmamoğlu O, Cantürk F, Özkayıhan H, Yeni M

Dergi Adı :

 Karadeniz Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Genç Erkek Judocular Ve Sıkletlerinde Türkiye I Olan Güreşçilerin Bazı Antropometrik Parametrelerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Zorba E, İmamoğlu O, Doğu G, Ziyagil Ma

Dergi Adı :

 Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Performans

Özgün Makale

 

1995

Makale Adı :

 Akut Ayak Bileği Travmalarında Tenoksikam

Yazar Adı :

 Kuru Ö, İmamoğlu O

Dergi Adı :

 Karadeniz Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Samsun Bölgesinde Futbol Sakatlanmalar

Yazar Adı :

 Kuru Ö, İmamoğlu O

Dergi Adı :

 Fizik Tedavi Rehabilitasyon Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Spor Sağlık İlişkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu O

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1992

Makale Adı :

 Sporda Doping

Yazar Adı :

 İmamoğlu O

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Özgün Makale

 

1991

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Takım ve Bireysel Spor Yapanlarda İletişim Becerileri Algısı

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Yamaner Emre

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 05

Bildiri Adı :

 Üniversite Spor Eğitimli Öğrencilerde Optimal Performans Duygu Durumunun Araştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Yamaner Emre

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 05

Bildiri Adı :

 Okcuların Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 05

Bildiri Adı :

 Farklı Kategorideki Milli Takım Güreşçilerinin serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, Eliöz Murat, İmamoğlu Osman, İslamoğlu İzzet, Yamak Bade

Etkinlik Adı :

 Türk Halklarının Geleneksel SporOyunları Vııı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Farklı Fakülte Öğrencilerinde Yeme Davranışları

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Akyol Pelin, Konca Erkan, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Boş Zaman Engellerinin Cinsiyete ve Davranış Değişim Basamaklarına Göre Araştırılması

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Akyol Pelin, Konca Erkan, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 Farklı Fakültelerde Okuyan Kadın Öğrencilerin Vücut İmajlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, İmamoğlu Osman, İslamoğlu İzzet, Eliöz Murat

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. yıl Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Öğrencilerin Benlik Saygısının Çeşitli Değişkenlere Göre Araştırılması

Yazar Adı :

 Tuğlu Şaban, Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. yıl Eğitim Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 THE EFFECT OF 3 MONTH CARDIO BOSU EXERCISES ON SOMEMOTORIC, PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS INSEDENTARY WOMEN

Yazar Adı :

 Turğut Mine, Çinar Vedat, Akbulut Taner, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 International Scientific Conference “Sports, Education Culture-InterdisciplinaryApproaches in Scientific Research

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Posture Muscles Tone and the Effects of Exercise

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 THIRD INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES - IBCSS2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Tenicçilerde Optimal Performans Durumunun Araştırılması

Yazar Adı :

 Gönülateş Süleyman, Çebi Mehmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Spor Fakültesi Öğrencilerinde Liderlik Özellikleri

Yazar Adı :

 Şener Orhan Ahmet, Durmaz Mehmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Spor Fakültesi Öğrencilerinde Ahlaktan Uzaklaşma Eğilimleri

Yazar Adı :

 Durmaz Mehmet, Şener Orhan Ahmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Tenis Oyuncularında Tutkunluk Düzeylerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, Uzun Recep Nur, Eliöz Murat, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Spor Eğitimli Öğrencilerin Ahlaki Karar Alma Tutumlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, Uzun Resep Nur, Yamak Bade, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 04

Bildiri Adı :

 Değişik Fakülte Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Davranışları

Yazar Adı :

 Şener Orhan Ahmet, Durmaz Mehmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 04

Bildiri Adı :

 Tenis Oynayan Üniversite Öğrencilerinde Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Durmaz Mehmet, Şener Orhan Ahmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 04

Bildiri Adı :

 An Investigation of the Relationship Between Multiple Reaction Time and Isokinetic Balance

Yazar Adı :

 Karakaş Mehmet Fatih, Erkin Alperen, Öztürk Onur, Yılmaz Ali Kerim, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 The 28th Symposium of the İnternational Council for Physical Activity and Fitness Research

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 08

Bildiri Adı :

 The Investigation of The Factors Affecting Stadium Attendance of Professional Football Club Supporters

Yazar Adı :

 Soygüden Aydoğan, Barut Yaşar, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 25th Annual (ECSS) Congress of theEuropean College of Sport Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 A RESEARCH INTO THE EFFECT OF DIFFERENT EXERCISE TYPES ON ECHOCARDIOGRAPHY AND SOME BLOOD PARAMETERSIN SEDENTARY WOMEN

Yazar Adı :

 Çiçek Güner, İmamoğlu Osman, Güllü A, Çelik O, Güllü Esin, Yamaner Faruk

Etkinlik Adı :

 20TH ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 12. Dünya Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası Kadınlar Müsabaka Analizleri

Yazar Adı :

 Satıcı Arif, İmamoğlu Osman, Aydoğan Alaaddin, Ermiş Egemen

Etkinlik Adı :

 Dünya Spor Bilimleri Araştırma Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ FİZİKSEL AKTİVİTEYE GÜDÜLEYENNEDENLER

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Güldalı Burcu, Şener Orhan Ahmet

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 06

Bildiri Adı :

 SEKİZ HAFTALIK SU CİMNASTİĞİNİN SEDANTER BAYANLARDA YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Yazar Adı :

 Güldalı Burcu, İmamoğlu Osman, Bostancı Özgür, Atan Tülin

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Dans ve Rekreasyon Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 06

Bildiri Adı :

 FARKLI FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNDE YEME DAVRENIŞLARI

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Akyol Pelin, Konca Erkan, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 07

Bildiri Adı :

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BOŞ ZAMAN ENGELLERİNİN CİNSİYET VE DAVRANIŞ DEĞİŞİM BASAMAKLARINA GÖRE ARAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Akyol Pelin, Konca Erkan, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 07

Bildiri Adı :

 FARKLI FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNDE YEME DAVRANIŞLARI

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Akyol Pelin, Konca Erkan, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 07

Bildiri Adı :

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BOŞ ZAMAN ENGELLERİNİN CİNSİYETE VEDAVRANIŞ DEĞİŞİM BASAMAKLARINA GÖRE ARAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Akyol Pelin, Konca Erkan, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 07

Bildiri Adı :

 Tenisçilerde Optimal Performans Durumunun Araştırılması

Yazar Adı :

 Gönülateş Süleyman, Çebi Mehmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 07

Bildiri Adı :

 Takım Sporu İle Bireysel Spor Yapan Sporcularda Konuşma Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yılmaz Coşkun, Abış Selmani, İmamoğlu Osman, Garashlı Jahid

Etkinlik Adı :

 3th International Conference On Sports For All And Wellness

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2020, 06

Bildiri Adı :

 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öfke Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Coşkun, Abış Selmani, İmamoğlu Osman, Mammadzada Mırmehti

Etkinlik Adı :

 3th International Conference On Sports For All And Wellness

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2020, 06

Bildiri Adı :

 TÜRK KÜLTÜR YANSIMALARI: ÇEVGEN OYUNU

Yazar Adı :

 Gül Mehmet, Uzun Recep Nur, İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, Gül Oğuzhan

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 06

Bildiri Adı :

 Türk Kültür Yansımaları: Çevgen Oyunu

Yazar Adı :

 Gül Mehmet, Uzun Recep Nur, Çebi Mehmet, İmamoğlu Osman, Gül Oğuzhan

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 06

Bildiri Adı :

 RESEARCH OF 30 METERS RUNNING AND ILLIONIS TEST VALUES OF YOUNG PEOPLE

Yazar Adı :

 İmamoğlu Recep, Atan Tülin, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 III. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONFERENCE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 05

Bildiri Adı :

 Osmanlı Kültüründe Spor Kulübü Prototipi olarak Spor Tekkeleri

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 iscs-conference.org

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 SPORCULARIN AHLAKTAN UZAKLAŞMA DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, Atan Tülin, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 10.Uluslararası Sosyal BilimlerveSpor Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 KADIN TEKVANDO VE KARATECİLERDE KİLO DÜŞMEDAVRANIŞLARI

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Koca Feyzullah, Tat Hasan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası heskes için Spor ve Wellness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 SPOR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ÖZGÜVEN DUYGUSUNUUN ARAŞTIRLMASI

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 ERPA INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 07

Bildiri Adı :

 ADÖLESAN DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERDE YEME DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 ERPA INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 07

Bildiri Adı :

 Spor Fakültesi Öğrencilerinde Öz Güven Duygusunun Araştırılması

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 ERPA International Congresses on Education 2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 07

Bildiri Adı :

 Üniversite Spor Eğitimli Öğrencilerde Optimal Performans Duygu Durumunun Araştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Yamaner Emre

Etkinlik Adı :

 V. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Takım ve Bireysel Spor Yapanlarda İletişim Becerileri Algısı

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Yamaner Emre

Etkinlik Adı :

 V. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 03

Bildiri Adı :

 Okçuların Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 V. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 03

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Spor ve Alana Göre Uyku KalitesininAraştırılması

Yazar Adı :

 İslamoğlu İzzet, İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet

Etkinlik Adı :

 III Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 Antik Ön Asya Medeniyetlerinde Spor

Yazar Adı :

 Türkmen Mehmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 III Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 11

Bildiri Adı :

 Olimpiyat Oyunlarının Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Taşmektepligil Mehmet Yalçın

Etkinlik Adı :

 III Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Oyunları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 INVESTIGATION OF OPTIMAL PERFORMANCE EMOTION STATUS IN SPORTS FACULTY STUDENTS

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 5. INTERNATIONAL EURASIAN CONGRESS ON NATURAL NUTRITION HEALTHY LİFE AND SPORT

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 INVESTIGATION OF MOTIVATION STATUS IN SPORTS FACULTY STUDENTS

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 5.INTERNATIONAL EURASIAN CONGRESS ON NATURAL NUTRITION HEALTHY LIFE AND SPORT

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri hedefleri ve Sorunları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Tutkun Erkut

Etkinlik Adı :

 The International Balkan Conference in Sport Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Lisede Öğrenim Gören Kaynaştırma Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Görüşleri

Yazar Adı :

 Sabah Seda, Taşmektepligil Mehmet Yalçın, Çavuşoğlu Gül, Çon Musa, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 The İnternational Balkan Conference in Sport Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Spor Bilimleri Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Atan Tülin, Ünver Şaban, Soku Mustafa, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 The İnternational Balkan Conference in Sport Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Üniversiteli Spor Eğitimli Öğrenciler ve Sedanterlerin Kaygı Durumları

Yazar Adı :

 Tutkun Erkut, İmamoğlu Osman, Atan Tülin

Etkinlik Adı :

 The International Balkan Conference in Sports Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Üniversiteli Sporcu Öğrenciler ve Antrenörlerde Stres Düzeyi ve Benlik Tasarımı İlişkisi

Yazar Adı :

 Tutkun Erkut, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 The International Balkan Conference in Sport Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Türk Sporunda Bağımsız Spor Federasyonlarının Rolü

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Tutkun Erkut

Etkinlik Adı :

 The International Baklan Conference in Sports Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Bireysel ve Takım Sporlarında Sporcuların Antrenörlerinin Kendilerine Karşı Davranışlarını Algılama Düzeyi

Yazar Adı :

 Uzun Recep Nur, Çon Musa, Taşmektepligil Mehmet Yalçın, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 The İnternational Balkan Conference in Sport Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Türkiyede İlköğretim ve Liselerde Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Bazı Avrupa Ülkeleri ile Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Demirtaş Özlem, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk

Etkinlik Adı :

 2 International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Davranış Değişim Basamakları ve Cinsiyete Göre Seyircilerin Saldırganlık Düzeyleri

Yazar Adı :

 Dilek Ahmet Naci, İmamoğlu Osman, Türkmen Mutlu

Etkinlik Adı :

 2 International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Sporcu Eğitim Merkezleri ve Olimpik Hazırlık Merkezleri Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Dilek Ahmet Naci, Türkmen Mutlu

Etkinlik Adı :

 2. International Eurasion Conference on Sports, Education, and Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Adelosn Dönemindeki Öğrencilerde Yeme Davranışlarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 International Congressses on Education ERPA

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 DEĞİŞİK FAKÜLTELERDEKİ AMATÖR SPORCULARIN GÜDÜLENME DURUMLARI

Yazar Adı :

 Uzun Recep Nur, İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, Aksoy Yener, Özdemir Ömer Şahin, Ceylan Levent

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Spor Fakültesi Öğrencilerinde Öz Güven Duygusunun Araştırılması

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 International Congressses on Education ERPA

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 01

Bildiri Adı :

 Spor Bilimleri Alanına Özel Üniversiteleşmenin Önemi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 International 2 nd Academic Sports ResearchCongress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 09

Bildiri Adı :

 TÜRKİYE DEKİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMLERİNİN MEVCUT KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 The 1O Internatıonal Conference ın Pyhsıcal Education sports and physıc

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 Ortaöğretim Düzeyi Öğrencilerde Spor Yapmanın Saldırganlık Düzeylerine Etkisi

Yazar Adı :

 Abış Selmani, Yılmaz Coşkun, İmamoğlu Osman, Veziroğlu Ahmet

Etkinlik Adı :

 3. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2020, 06

Bildiri Adı :

 Değişik Fakültelerdeki Amatör Sporcuların Güdülenme Durumları

Yazar Adı :

 Uzun Recep Nur, İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, Aksoy Yener, Özdemir Ömer Şahin, Ceylan Levent

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 ANTİK YUNANDA MÜCADELE SPORU GÜREŞ, BOKS VE PANKREAS

Yazar Adı :

 Dilek Ahmet Naci, İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, Türkmen Mehmet

Etkinlik Adı :

 3.Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 11

Bildiri Adı :

 8 Haftalık Step- Aerobik Egzersizlerinin Sedanter Kadınlarda Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Sibel, Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 15 International Sport Sciences Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 Davranış Değişim Basamakları ve Cinsiyete Göre Seyircilerin Tükenmişlik ve Umutsuzluk Düzeyleri

Yazar Adı :

 Erkin Alperen, Demirtaş Özlem, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk

Etkinlik Adı :

 15 International Sport Sciences Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 Judo ve Güreşçilerde Kilo Düşme Periyodunda Antrenman ve Beslenme Durumlarındaki Değişimin Araştırılması

Yazar Adı :

 Satıcı Arif, Akyol Pelin, İmamoğlu Osman, Ermiş Egemen

Etkinlik Adı :

 15 International Sport Sciences Congresss

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 Karakucak Güreşinin Kültürel Boyutu

Yazar Adı :

 Aslan Hüseyin, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Farklı Kategorilerdeki Milli Takım Güreşçilerinin Motivasyon Düzeyleri

Yazar Adı :

 İslamoğlu İzzet, Çebi Mehmet, Eliöz Murat, İmamoğlu Osman, Yamak Bade

Etkinlik Adı :

 Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Farklı Kategorilerdeki Milli Takım Güreşçilerinin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, Eliöz Murat, İmamoğlu Osman, İslamoğlu İzzet, Yamak Bade

Etkinlik Adı :

 Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Türkiyede Karakucak Güreşine İlgi Seviyesinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Şener Orhan Ahmet, Aslan Hüseyin, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Karakucak ve Serbest Güreş Benzerliği ve Bazı Farklılıkları

Yazar Adı :

 Ceylan Levent, Aksoy Yener, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 KARAKUCAK VESERBEST GÜREŞ BENZERLİĞİ VE BAZI FARKLILIKLAR

Yazar Adı :

 Ceylan Levent, Aksoy Yener, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 SPOR EĞİTİMİ ALMA VE KİLO DÜŞMEDE ÖĞRENCİLERİNNEDENSEL YÜKLEMELERİ

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, Taşmektepligil Mehmet Yalçın, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslarrası Herkes İçin Spor Wellness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 09

Bildiri Adı :

 Anadolu’nun Mihenk Taşı Oyunlarının İncelenmesi: Aşık Oyunları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Türkmen Mehmet, Gül Mehmet, Çebi Mehmet, Ceylan Levent, Uzun Recep Nur

Etkinlik Adı :

 16th International Sport Sciences Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ahlaktan Uzaklaşma Eğilimleri

Yazar Adı :

 Ergin Rıdvan, Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman, Ağaoğlu Seydi Ahmet

Etkinlik Adı :

 17 th İnternational Sport Sciences Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 11

Bildiri Adı :

 Amatör Futbolcuların Eğitim Durumuna Göre Durumluluk ve Sürekli Kaygı Durumlarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 17 th İnternational Sport Sciences Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 11

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyi ve Benlik Tasarımı İlişkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Akyol Pelin

Etkinlik Adı :

 17 th İnternational Sport Sciences Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 11

Bildiri Adı :

 Antik Yunanda Atletizm Etkinlikleri ve Görsellere Yansımaları

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman, İmamoğlu Gülten

Etkinlik Adı :

 AkşemseddinUluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 09

Bildiri Adı :

 ANTİK ÇAĞLARDA SPORUN BARIŞÇIL KULLANIMI VE DİNSEL ETKİ

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 AkşemseddinUluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 09

Bildiri Adı :

 Amatör Sporcularda Yarışmasal Durumluluk Kaygı Durumları

Yazar Adı :

 Çıplak Mustafa Ertuğrul, Yamaner Faruk, Deryahanoğlu Gamze, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 3. Internatonal Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2020, 06

Bildiri Adı :

 Sedanter Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri Davranışları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çebi Mehmet, İslamoğlu İzzet, Yamak Bade

Etkinlik Adı :

 AkşemseddinUluslararası İnsan, Toplum, Spor BilimleriSempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 Determination of Some Motor Performance Parameters and Perceiving Capacity Levels of Students Entering Sports High School Examination

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Demirtaş Özlem, Güdek Bahar

Etkinlik Adı :

 The 9 Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Spor Bilimlerinde Doçentlik Yayınları Kalitesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 The 9 Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Investigation of Leadership Features of Amateur Male Soccer Players with Sports Training/Üniversite spor eğitimli amatör erkek futbolcuların Liderlik Özelliklerinin araştırılması

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, Aydoğan Alaeddin, İmamoğlu Osman, Yamaner Emre

Etkinlik Adı :

 The 9 Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Sport and Physical activity in the Constittuton

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Taşmektepligil Mehmet Yalçın, Yücel Nihan

Etkinlik Adı :

 The 9 Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 Motivational States of Athletes Who Participate in Intercollegiate Taekwondo Championship

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Akyol Pelin

Etkinlik Adı :

 The 9 Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 The Association Between 2D:4D Finger Ratio and Aggression Levels of Universty Students in Different Departments

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman, Yamak Bade

Etkinlik Adı :

 The 9 Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 İslamın Doğuşu ve Asrısaadet Döneminde Sporun Önemi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Türkmen Mehmet, Demirhan Bilal, Çebi Mehmet

Etkinlik Adı :

 The State Repuplic Center of National Games

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 09

Bildiri Adı :

 TÜRK DÜNYASI VE AKRABA TOPLULUKLARDA SPOR OYUNLARI

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Bozkuş Taner, Türkmen Mehmet

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası Bilim ve Spor Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Namaz ve Yoganın İnsan Organizmasındaki Ortak Faydaları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Türkmen Mutlu, Dilek Ahmet Naci

Etkinlik Adı :

 5. İnternational Conference on Science Culture and Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2016, 04

Bildiri Adı :

 Namazın Egzersiz ve Sportif Yönü ile Faydaları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 5 th International Conference on Science Culture and Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 Korona Virüs Salgını Sürecinde Bazı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Duygularının Araştırılması

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 12. International Congress on Social Studies with Recent Researches

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2020, 03

Bildiri Adı :

 Takım ve Mücadele Sporcularında Cinsiyete ve Spor Yaşına Göre İletişim Becerileri

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 12. International Congress on Social Studies with Recent Researches

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2020, 03

Bildiri Adı :

 Korona Virüs Salgını Sürecinde İnsanların Depresyon ve Anksiyete Durumunun Araştırılması

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 12. International Congress on Social Studies with Recent Researches

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2020, 03

Bildiri Adı :

 Korona Virüs Salgını Sürecinde İnsanların Umutsuzluk Düzeylerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 12. International Congress on Social Studies with Recent Researches

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2020, 03

Bildiri Adı :

 Spor Eğitimi Alan ve Almayan Öğrencilerde Sağlıklı Yaşam Biçimleri Davranışları

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman, Yamaner Emre

Etkinlik Adı :

 12. International Sport Community Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2020, 03

Bildiri Adı :

 Sporcu seyirci ve teknik sorumluların sevinç kızkınlık gösterileri ve yapmış oldukları el kol baş ve vücut hareketlerinin müsabaka seyri üzerindeki etkisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Recep, İmamoğlu Osman, Gökalp Murat, Taşmektepligil Mehmet Yalçın

Etkinlik Adı :

 uluslararası spor bilimleri araştırma kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 09

Bildiri Adı :

 Osmanlı Devletinde Sporun Sosyolojik Yaklaşım İçerisinde Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Taşmektepligil Mehmet Yalçın, İmamoğlu Osman, Küçük Hamza

Etkinlik Adı :

 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 02

Bildiri Adı :

 Tenis Oyuncularında Tutkunluk Düzeylerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, Uzun Recep Nur, Eliöz Murat, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 06

Bildiri Adı :

 Üniversite Spor Eğitimli Öğrencilerin Ahlaki Karar Alma TutumlarınınKarşılaştırılması

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet, Uzun Recep Nur, İmamoğlu Osman, Yamak Bade

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 06

Bildiri Adı :

 Güreş Branşında Sakatlıklar ve Önlenmesi

Yazar Adı :

 Yamak Bade, İmamoğlu Osman, Atan Tülin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Güreşte Masaj Uygulamaları

Yazar Adı :

 Aydoğan Alaeddin, Yamaner Emre, İmamoğlu Osman, Yamaner Yusuf Burak, Satılmış Nuray

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Minder Güreşinde Sauna Kullanımı

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, Berk Yunus, Öztürk Onur, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Grekoromen Güreş Müsabakalarının Teknik Analizi

Yazar Adı :

 Uzun Recep Nur, Gül Mehmet, Aydoğan Alaeddin, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Güreşçilerde Kreatin Desteği, Beslenme ve Antrenman

Yazar Adı :

 Şener Orhan Ahmet, Demirtaş Özlem, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Güreşçilerde Uyku ve Performans İlişkisi

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, Erkin Alperen, İmamoğlu Osman, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Hakları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 23 Deaflympics Serbest Güreş Müsabakaları Teknik Analizleri

Yazar Adı :

 Uzun Recep Nur, Gül Mehmet, İmamoğlu Osman, Azizbayev Saitdin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Hakları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Kreatin Desteği Alan Güreşçlerde Etkili Yüklenme Presedürleri

Yazar Adı :

 Demirtaş Özlem, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Güreşçilerin Vücut Kompozisyonu, Akçiğer ve Kardiyak Kapasiteleri

Yazar Adı :

 Ceylan Leven, İmamoğlu Osman, Ceylan Tülay

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Kreatin Kullanan Güreşçilerde Kilo Dengelenmesi

Yazar Adı :

 Yamaner Emre, Hacıcaferoğlu Burhanettin, Satılmış Nuray, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Türkiyede Kadın Güreşçilerin Genel Strateji Sorunları

Yazar Adı :

 Türkmen Leyla, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Türkiyede Kadın Güreşçilerin Karşılaşabileceği Sorunlar

Yazar Adı :

 Yamaner Gül, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk, Türkmen Leyla, Kurt Sedef

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Dünyada Yaygın Güreş Türleri

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, İmamoğlu Osman, Türkmen Leyla, Erkin Alperen, Aydoğan Alaeddin

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Türk Edebiyatında Geleneksel Atlı Sporlar

Yazar Adı :

 Öztürk Onur, Erkin Alperen, Türkmen Leyla, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 Güreş ve Kreatin Desteğinin Potansiyel Yan Etkileri

Yazar Adı :

 Türkmen Leyla, İmamoğlu Osman, Yamaner Gül, Şener Orhan Ahmet, Alaeddin Aydoğan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar -Sporlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Ortaöğretim Düzeyi Öğrencilerde Spor Yapmanın Saldırganlık Düzeylerine Etkisi

Yazar Adı :

 Abiş Selmani, Yılmaz Coşkun, Veziroğlu Ahmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 3. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2020, 06

Bildiri Adı :

 Sanatsal Tasvirlerde Bazı Sporların Kökenleri

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Gönülateş Süleyman, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 Spor Fakültesi Öğrencilerinde Yetişkin Anksiyete Durumlarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Durmaz Mehmet, Şener Orhan Ahmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Spor Fakültesi Öğrencilerinde Hız ve Çeviklik İlişkisi

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman, Ağaoğlu Seydi Ahmet

Etkinlik Adı :

 3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Farklı Bölümlerdeki Spor Fakültesi Öğrencilerin Sabır Eğilimlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Akyol Pelin, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 İlköğretim Sporcularında İletişim Becerilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman, Aslan Hüseyin

Etkinlik Adı :

 3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Davranış Değişim Aşamalarına Göre Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 Analysis of Athletes Imaging Forms in Terms of Sports Age and Gender

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Aslan Veysi, Atan Tülin, İmamoğlu Recep

Etkinlik Adı :

 6 International Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 10

Bildiri Adı :

 Spor Eğitimli Üniversite Öğrencilerinde Fairplay Davranışları

Yazar Adı :

 Gönülateş Süleyman, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Die Feststellung der Lithospermic Saeuren Wirkung durch Kreatin Kinase bei Muskelschaden an Ratten, die wegen akutes Training vorkommen

Yazar Adı :

 Çoknaz Hakkı, Öztürk Hatice Zeynep, Özgen Utku, Buğdaycı Güler, Karaoğlu Sezen, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 42. Deutscher Sportarztekongress in Frankfurt am Main

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Almanca

2011, 08

Bildiri Adı :

 Spor Fakültesi Öğrencilerinde Beslenme Yaklaşımları

Yazar Adı :

 Şener Orhan Ahmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes için Spor ve Welnlnes Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 Elit Güreşçilerde Beslenme Yaklaşımlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Türkmen Mehmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2016, 05

Bildiri Adı :

 Hassa Pehlivanı Olmak ve Huzuru Hümayunda Güreş Tutmak

Yazar Adı :

 Türkmen Mehmet, İmamoğlu Osman, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2016, 05

Bildiri Adı :

 Osmanlı Saraylarında Güreşçilerin İstihdamı ve Rolleri

Yazar Adı :

 Türkmen Mehmet, İmamoğlu Osman, Öztürk Onur

Etkinlik Adı :

 III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 05

Bildiri Adı :

 Güreşin Dansı Dans Sanatına Farklı Bir Bakış

Yazar Adı :

 Demirtaş Özlem, İmamoğlu Osman, Yamaner Faruk

Etkinlik Adı :

 III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2016, 05

Bildiri Adı :

 Yıldız Güreşçilerde Yoğunlaştırılmış Antrenmanın Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yamaner Faruk, İmamoğlu Osman, Yamaner Emre

Etkinlik Adı :

 III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2016, 05

Bildiri Adı :

 Elit Tekvando ve Güreşçilerın Antrenörlerinin Kendilerine Karşı Davranışlarını Algılama Düzeyi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Türkmen Mehmet, Terzi Yüksel

Etkinlik Adı :

 III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2016, 05

Bildiri Adı :

 Guresçilerde Deri mantar enfeksiyonları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Türkmen Mehmet, Mayda M Hakan

Etkinlik Adı :

 III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2016, 05

Bildiri Adı :

 TERAPATİK BOKS VE FİZYOBOKS

Yazar Adı :

 Tat Hasan, Gönülateş Süleyman, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellnes Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 FİTNES BOKSU VE HAFİF DOKUNMA BOKSU

Yazar Adı :

 Tat Hasan, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 KADIN TEKVANDO VE KARATECİLERDE KİLO DÜŞMEDAVRANIŞLARI

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Koca Feyzullah, Tat Hasan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 SPOR EĞİTİMİ ALMA VE KİLO DÜŞMEDE ÖĞRENCİLERİNNEDENSEL YÜKLEMELERİ

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Osman, Taşmektepligil Mehmet Yalçın

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Kişisel Beslenme Alışkanlığının Araştırılması

Yazar Adı :

 Şener Orhan Ahmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellnes Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 04

Bildiri Adı :

 Rekreasyonel Faaliyette Sanat Terapisi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Demirtaş Özlem, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 SANATSAL TASVİRLERDE BAZI SPORLARIN KÖKENLERİ

Yazar Adı :

 İmamoğlu Gülten, Gönülateş Süleyman, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 Hitit Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreatif Alan Tercih ve Beklentileri

Yazar Adı :

 Demirtaş Özlem, İmamoğlu Osman, Şimşek Kerem Yıldırım, Yamaner Faruk

Etkinlik Adı :

 III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 06

Bildiri Adı :

 Hitit Üniversitesi Mensuplarının Kampüs Rekreasyonuna Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Demirtaş Özlem, İmamoğlu Osman, Şimşek Kerem Yıldırım, Yamaner Faruk

Etkinlik Adı :

 III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 06

Bildiri Adı :

 12 th World Univesties Wrestling Championship Greco-Roman Style-Competition Technical Analysis

Yazar Adı :

 Soygüden Aydoğan, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 International Scientific and Professional Conference on Wrestling

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Comparison of Female Wrestler and Female Judokas weight loss situations

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Soygüden Aydoğan, Türkmen Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Scientific and Professional Conference on Wrestling

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Üniversiteli Boksörlerde Saldırganlık Düzeylerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Ceylan Levent, Çebi Mehmet, İmamoğlu Osman, Eliöz Murat

Etkinlik Adı :

 Natural Nutrition, Healthy Life and Sport

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Müsabık Boksör Olma Durumuna Göre Sabır Eğilimlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Ceylan Levent, Çebi Mehmet, İmamoğlu Osman, Eliöz Murat

Etkinlik Adı :

 Natural Nutrition, Healthy Life and Sport

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Yüzme ve Basketbol Branşı Sporcularının Antrenörlerinin Kendilerine Karşı Davranışlarını Algılama Düzeyinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Ceylan Levent, Çebi Mehmet, İmamoğlu Osman, Eliöz Murat

Etkinlik Adı :

 Natural Nutrition Healthy Life and Sport

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Üniversiteli Spor Eğitimli Öğrencilerde Vücut İmajı, Stres ve Umutsuzluk Düzeyi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Dilek Ahmet Naci, Türkmen Mutlu, Tat Hasan

Etkinlik Adı :

 6th International Conference on Science Culture and Sport

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 10

Bildiri Adı :

 2016 Avrupa Futbol Şa mp iyonasında Renklerin Başarıya Yansıması/ Reflection of Colors to Success in 2016 European Football Championship

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Erkin Alperen, Aydoğan Alaeddin

Etkinlik Adı :

 6.thInternational Conference on Science Culture and Sport

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 10

Bildiri Adı :

 Spor Eğitimli Öğrencilerde Serbest Zaman Tatmini

Yazar Adı :

 Gül Mehmet, İmamoğlu Osman, Türkmen Mehmet, Ceylan Levent

Etkinlik Adı :

 6th international Conference on Science Culture and Sports

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 10

Bildiri Adı :

 Spor Merkezler ine Devam Eden Kişilerin Spordan ve Spor Merkezler inden Beklentilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Erkin Alperen, Polatcan İsmail, Taşmektepligil Mehmet Yalçın

Etkinlik Adı :

 6th international Conference on Science Culture and Sports

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 10

Bildiri Adı :

 Futbol ve Güreş Branşındaki Öğrencilerin Baz ı Değ işkenlere Göre Çoklu Zekâ larının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Satıcı Arif, İmamoğlu Osman, Ermiş Egemen, Erilli Necati Alp

Etkinlik Adı :

 6th international Conference on Science Culture and Sports

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 10

Bildiri Adı :

 Milli Takımlar ve Üst seviyedeki PerformansSporcularının Üniversitelerinde Eğitim Sorunları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 uluslararasi-balkan-spor-bilimleri-kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2015, 05

Bildiri Adı :

 Lise ve Üniversite Öğrencisi Erkek Hentbolcuların Hız, Sürat Ve Toparlanma Düzeyleri

Yazar Adı :

 Tutkun Erkut, İmamoğlu Osman, Acar Hakan

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 10

Bildiri Adı :

 Türkiyedeki Bağımsız Spor Federasyonlarının İdari malı sportif ve Sosyal Hedefler Yönünden İncelenmesi

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Multi disiplinary 1 st İCSEH İnternational Congres on Sports Education and Health Science

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2015, 05

Bildiri Adı :

 Anadolu’nun Mihenk Taşı Oyunlarının İncelenmesi: Aşık Oyunları

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Türkmen Mehmet, Gül Mehmet, Çebi Mehmet, Ceylan Levent, Uzun Recep Nur

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 Üniversiteli Basketbolcuların Antrenörlerinin Kendilerine Karşı Davranışlarını Algılama Düzeyi

Yazar Adı :

 Ermiş Egemen, İmamoğlu Osman, Erilli Necati Alp

Etkinlik Adı :

 14 International Sport Sciences Congress,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 11

Bildiri Adı :

 DOWN SENDROMLU ERKEK ÇOCUKLARDA EGZERSİZİN DENGE, ESNEKLİK VE KARIN KUVVETİ GELİŞİMİNEETKİSİ

Yazar Adı :

 Yılmaz Hasan Hüseyin, Ilkım Mehmet, Kaldırımcı Murat, İmamoğlu Osman, Gökkuş Zeynep

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası spor bilimleri kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 DOWN SENDROMLU ERKEK ÇOCUKLARDA EGZERSİZİN BACAK KUVVETİ VE DAYANIKLILIK GELİŞİMİNEETKİSİ

Yazar Adı :

 Yılmaz Hasan Hüseyin, Ilkım Mehmet, Kaldırımcı Murat, İmamoğlu Osman, Gökkuş Zeynep

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası spor bilimleri kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA EGZERSİZİN KOORDİNASYON, EL KAVRAMA VE KOL KUVVETİGELİŞİMİNE ETKİSİ

Yazar Adı :

 Kaldırımcı Murat, Ilkım Mehmet, Yılmaz Hasan Hüseyin, İmamoğlu Osman, Gökkuş Zeynep

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 ANTİK ÇAĞLARDA BAZI SPORLARIN MODERN SPORLARLA BENZEŞİMİ

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 MÜCADELE SPORCULARINDA KİLO DÜŞME YÖNTEMLERİNİN ETKİLERİ

Yazar Adı :

 Koca Feyzullah, İmamoğlu Osman, Türkmen Mehmet

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası spor Bilimleri kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 SEDANTERLERİN SPOR MERKEZLERİNDEN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Koç Selahattin, İmamoğlu Mehmet, Türkmen Mehmet, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 16. Uluslararası spor bilimleri kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 Down Sendromlu Çocuklarda Egzersizin Koordinasyonun El Kavrama ve Kol Kuvveti Gelişimine Etkisi

Yazar Adı :

 Kaldırımcı Murat, Ilkım Mehmet, Yılmaz Hasan Hüseyin, İmamoğlu Osman, Gökkuş Zeynep

Etkinlik Adı :

 16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 PEYGAMBER VE ASRISAADET DÖNEMİNDE SPORUN ÖNEMİ

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Yamaner Emre, Yamaner Gül, Özkurt Burhan

Etkinlik Adı :

 III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Sporcu Beslenmesinde Besin Tamamlayıcılar

Yazar Adı :

 Çetin H Nedim, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 Multidiciplinary 1st İCSEH İnternational Congress on Sports Education

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2015, 05

Bildiri Adı :

 Atatürkün Gençlik ve Spor Anlayışı

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Çetin Hasan Nedim

Etkinlik Adı :

 Multidiciplinary 1st İCSEH İnternational Congress on Sports Education

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2015, 05

Bildiri Adı :

 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Ders Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi ve Bu Konudaki Yeni Yaklaşımların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Taşmektepligil Mehmet Yalçın, Yılmaz Çetin, İmamoğlu Osman, Ağaoğlu Yavuz Selim

Etkinlik Adı :

 9. Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2006, 11

Bildiri Adı :

 The Employment of Wrestlers in Ottoman Place

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 International Balkan Symposium in Sport Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 06

Bildiri Adı :

 The Examination of the Attitudes Toward Physical Education in Secondary Schools: The Sample of Karaman

Yazar Adı :

 Yurdadön Ülker, Yamaner Faruk, Özlü Kurtuluş, Uzun Meliha, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 9 Conference of The International Society For The Social Sciences of Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 The Examination of High School Female Student’s Free Time Satisfaction Level’s

Yazar Adı :

 Uzun Meliha, Yamaner Faruk, Yurdadön Ülker, Özlü Kurtuluş, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 9 Conference of The International Society For The Social Sciences of Sport

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Rekreasyonel Planlamada Cehennemdere Vadisi Örneği

Yazar Adı :

 İmamoğlu Mehmet, İmamoğlu Ali, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 11

Bildiri Adı :

 In Balkan Countries Australia And In Turkey PhysicalFitness Coach Training In Higher Education

Yazar Adı :

 Mürsel Akdenk, Ağaoğlu Seydi Ahmet, Kabadayı Menderes, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 www.trakya.edu.tr/news/3--uluslararasi-balkan-spor-bilimleri-kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 01

Bildiri Adı :

 Türkiyede İlköğretimde Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Avrupa Kriterlerine Göre Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Mürsel Akdenk, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2006, 01

Bildiri Adı :

 Vertigolu Hastaların Vestibüler Rehabilitasyonunda Baş ve Boyun Hareketlerinin Etkisi

Yazar Adı :

 İpek D, Tekat A, İmamoğlu O

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Boks Hakemlerinin Sabah Ve Akşam Seanslarındaki Reaksiyon Zamanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Beyleroğlu M, Hazar M, İmamoğlu O, Geri S

Etkinlik Adı :

 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 2008 Olimpiyat Öncesi Türk Boksörlerinin Müsabaka Sonucunu Etkileyen Davranışlarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Beyleroğlu M, İmamoğlu O, Hazar Nm, Eroğlu İ, Geri S

Etkinlik Adı :

 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye de İlk Ve Ortaöğretimde Beden Eğitimi Ve Spor Derslerinin Avrupa Kriterlerine Göre KarşılaştırmalıDeğerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Akdenk M, İmamoğlu A

Etkinlik Adı :

 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Alt Ekstremite Sakatlıklarının Araştırılması

Yazar Adı :

 Yamaner F, İmamoğlu O

Etkinlik Adı :

 Fenerbahce Spor Kulübü 100. Yıl Spor Ve Bilim Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Egzersiz Bağımlılığının Cinsiyete Spor Düzeyine ve Spor Branşına Göre Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yazıcılar İ, İmamoğlu O, Gölünük S

Etkinlik Adı :

 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 ealizatıon Level of Physical Education Lesson s Purposes in Primary Education Schools

Yazar Adı :

 Taşmektepligil Y, Yılmaz Ç, İmamoğlu O, Kılcıgil Er

Etkinlik Adı :

 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversiteli Öğrencilerde Fiziksel ve Ruhsal Baskının Menstürasyon Düzeni Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Gölünük S, İmamoğluo, Taşmektepligil Y

Etkinlik Adı :

 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bayan Elit Judo ve Güreşçilerde Kilo Düşme Davranışları

Yazar Adı :

 İmamoğlu O, Çoknaz H, Gölünük S, Yamaner F

Etkinlik Adı :

 10. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversiteli Futbolcularda El ve Ayak Tercihinin Tek Bacak Skuat Kuvveti ve Ayak Reaksiyon Süresine Etkisi

Yazar Adı :

 Ziyagil Ma, İmamoğlu O, Yüceloğlu Dö, Eliöz M, Kabadayı M

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çabuk Kuvvet İstasyon Çalışmalarının 15 18 Yaş Grubu Genç Sporcuların 30 m ve 60 m Sprint Süratine Etkisi

Yazar Adı :

 Kurt İ, Ağaoğlu Sa, İmamoğlu O

Etkinlik Adı :

 11. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sedanterlerde Fiziksel Aktivite Sonuçları

Yazar Adı :

 Tural E, Ağaoğlu Sa, İmamoğlu O, Keleş S

Etkinlik Adı :

 11. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Öğretmenlerin ve sağlık çalışanlarının fiziksel aktivite düzeyleri

Yazar Adı :

 Atan T, Tural E., İmamoğlu O, Çiçek G

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Beslenme ve Fiziksel Aktivite Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Menstruasyonun sportif performans üzerine etkisi 23 26 Kasım Antalya

Yazar Adı :

 Çiçek G, Atan T, İmamoğlu O

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Beslenme ve Fiziksel Aktivite Kongresi,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Beden eğitimi bölümünde okuyan farklı branşlardaki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi

Yazar Adı :

 Sarıoğlu Ö, İmamoğlu O, Atan T, Türkmen M, Akyol P

Etkinlik Adı :

 1.Uluslararası Beslenme ve Fiziksel Aktivite Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Relationships Among Obesity Physical Activity The Knowledge Level About Obesity Watching Food Ads On Tv With İnterest And The Number Of Weekly School Canteen Usage İn Adolescents

Yazar Adı :

 Ziyagil Ma, İmamoğlu O, Sarıoğlu Ö, Çekin R, Ziyagil F, Kabadayı M, Eliöz M, Çebi M

Etkinlik Adı :

 2 nd World Conference on Educational Technology Researches

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Sedanter Bayanlarda Aerobik Egzersizlerin Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Güllü E, Güllü A, Çiçek G, İmamoğlu O, Yamaner F

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Kitabı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Spor Lisesine Giriş Sınavlarında 100 Metre Sprint Koordinasyon Ve Esneklik Değerleri Etkisi

Yazar Adı :

 Sarioğlu Ö, İmamoğlu O, Kabadayi M

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Herkes İçin Spor Ve Spor Turizmi Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Menstrual status of athletes and non athletes 4 7 July Bruges Belgium

Yazar Adı :

 Atan T, Çiçek G, İmamoğlu O

Etkinlik Adı :

 17.Annual Congress of the European College of Sport Science

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Değişik Kondisyon Durumundaki Gençlerde Beden Kütle İndeksi değerlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Kabadayı M, Çiçek G, Bostancı Ö, İmamoğlu O

Etkinlik Adı :

 12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Müsabaka Analizinin Takımlarla Sporcularla ve Performans Bileşeni İle Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Menevşe A, İmamoğlu O

Etkinlik Adı :

 12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Basketbol Turkish Airlines Euroleague 2011 2012 Sezonu Poisson Regresyonu Simülasyonu İle Modellemesi

Yazar Adı :

 Ermiş E, Erilli Na, İmamoğlu O

Etkinlik Adı :

 12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Universite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Uzerine Sporun Etkisi

Yazar Adı :

 Özçelik İy, İmamoğlu O, Cekin R, Gölünük S

Etkinlik Adı :

 12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The relationships among obesity physical activity the knowledge level about obesity watching food ads on TV with interest and the number of weekly school canteen usage in adolescents

Yazar Adı :

 Ziyagil Ma, İmamoğlu O, Sarıoğlu Ö, Çekin R, Ziyagil F, Kabadayı M, Eliöz M, Çebi M

Etkinlik Adı :

 WCETR-2011 World Conference on Educational Technology Researches

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Die Feststellung der Lithospermic Säuren Wirkung durch Kreatin Kinase bei Muskelschäden an Ratten die wegen akutes Training vorkommen

Yazar Adı :

 Coknaz H, Öztürk H, Özgen U, Bugdayc G, Sezen Karaoglu E, Imamoglu O,

Etkinlik Adı :

 Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Almanca

Bildiri Adı :

 COMPARISON OF WOMEN WRESTLER AND JUDOIST WEIGHT LOSS SITUATIONS

Yazar Adı :

 İmamoğlu Osman, Soygüden Aydoğan, Türkmen Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Scientific and Profesional Conference on Wrestling

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 12th WORLD UNIVERSITIES WRESTLING CHAMPIONSHIP GRECO-ROMAN STYLE COMPETITION TECHNICAL ANALYSIS

Yazar Adı :

 Soygüden Aydoğan, İmamoğlu Osman

Etkinlik Adı :

 International Scientific and Professional Conference on Wrestling

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 HIF1A P582S Polimorfizmi ile Sportif Performans İlişkisi

Proje Konusu :

 spor ve genetık

03.03.2014

 

22.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 PYO YDS 1906 13 001

Proje Konusu :

 Modern Performans Analiz Labortatuvarı Oluşturulması

09.09.2013

 

17.12.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 Eliptik Bisiklet Koşu Bandı ve Bisiklet Egzersizleri Sırasında Kas Aktivasyonlarının Karşılaştırılması

Proje Konusu :

 Eliptik Bisiklet Koşu Bandı ve Bisiklet Egzersizleri Sırasında Kas Aktivasyonlarının Karşılaştırılması

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Sporun Plazma lipid düzeylerine Etkisi

Proje Konusu :

 Sporun Plazma lipid düzeylerine Etkisi

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Ondokuzmayıs Üniversitesi 1998 1999 öğretim yılı Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavına katılan erkek ve bayan adayların başarısı üzerine coğrafi bölge spor branşı yaş ve belirli yapısal faktörlerin etkisinin araştırılması

Proje Konusu :

 Sporun Plazma lipid düzeylerine Etkisi

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Judo Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kuvvet İlişkisinin Araştırılması

Proje Konusu :

 Judo Milli Takım Sporcularının Anaerobik Güç ve Kuvvet İlişkisinin Araştırılması

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Sporun Plazma Lipid Düzeylerine Etkisi

Proje Konusu :

 Sporun Plazma Lipid Düzeylerine Etkisi

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Güreş Eğitim Merkezleri Yetenek Seçimi projesi

Proje Konusu :

  Güreş Eğitim Merkezleri Yetenek Seçimi projesi

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 İlköğretim Okullarında güreş Dersi Eğitimi Ve Öğretimi

Proje Konusu :

  Türkiye Güreş Federasyonu

Araştırmacı

 

DİĞER

 
Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 oral sunum ikinci

Ödül Açıklama :

 The Proplems that Female Wrestlers may Encountry in Turkey Oral sunum İkincisi

2017

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2017

Ödül Adı :

 Oral sunum

Ödül Açıklama :

 Anayasada spor

2017

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


HİTİT ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Kongre Kitapciği

Yazar Adı :

 Türkmen Mehmet, İmamoğlu Osman, Özdemir İbrahim

Yayınevi :

 Kahramanmaraş

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

2017

 

08.12.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Çebi Mehmet

Yayınevi :

 Elektronik Dergi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM UVT

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Profesyonel futbolcularda musculus quadriceps femoris'in CT görüntüleri ile hacimlerinin hesaplanması (cavalieri yöntemi)

Yazar :

 Ertuğrul SAĞLAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Hentbol, voleybol, futbol, güreş, judo okul takımlarında yer alan üniversite öğrencilerinin antropometrik yapıları ile motorsal test ölçümlerinin incelenmesi

Yazar :

 Erkut TUTKUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1996

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1996

Tez Adı :

 Orta yaşlı sedanter bayanlarda 3 aylık egzersizin bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi

Yazar :

 Pelin ALTUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 1997-1998 Öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'ne öğrenci alımında yapılan sınavın analizi

Yazar :

 Ali Rıza ABANOZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Değişik spor branşlarında Quadriceps açısı değerleri (Erkek ve bayan futbol ve taekwon-docular)

Yazar :

 Yüksel ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Profesyonel ve amatör futbolcuların hareket ve reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması

Yazar :

 Yavuz Selim AĞAOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Amatör futbolcuların tekrarlı sprint testi ile yorgunluk ve toparlanma düzeylerinin belirlenmesi

Yazar :

 Suat AYBEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 20-30 Yaş arası aerobik yapan bayanların koşu bandında farklı iş yüklerine kardiyovasküler tepkileri

Yazar :

 R. Nalan AYVAZOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 Genç basketbolcuların fiziksel, fizyolojik ve teknik özelliklerinin maçlara etkisinin araştırılması

Yazar :

 Egemen ERMİŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2001

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 Değişik yaş grubundaki erkek hentbolcuların toparlanma düzeyleri

Yazar :

 Emine ATASOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2001

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 İlköğretim programlarında yer alan beden eğitimi dersleri ile öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin araştırılması (Bolu - Köln örneği)

Yazar :

 Hakkı ÇOKNAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2002

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 İlköğretm okullarında beden eğitimi ders hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi ve yeni bir model önerisi

Yazar :

 Çetin YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Sağlak ve solak futbolcularda izotonik bacak kuvveti ve reaksiyon zamanının araştırılması

Yazar :

 Deniz Özge YÜCELOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Vertigolu hastaların vestibüler rehabilitasyonunda baş ve boyun hareketlerinin etkisi

Yazar :

 Dilek İPEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Lise öğrencilerinin okul sonrası zamanlarda şiddete yönelmesi ve ders dışı sporla ilişkisi

Yazar :

 Murat ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Futbolda penaltı atışında tercih faktörlerinin araştırılması

Yazar :

 Kazım BIYIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Maksimum (doruk) kuvveti geliştirmede alternatif bir metod

Yazar :

 Mehmet TOPUZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Takım ve ferdi sporcuların kişilik özellikleri ile sportif performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar :

 Musa ÇON

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Elit bayan hentbolcularda zihinsel antrenmanın yarışma kaygısı ve maç performansına etkisi

Yazar :

 İlknur YAZICILAR ÖZÇELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2012

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Aktif spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin bazı değişkenlere göre çoklu zekalarının karşılaştırılması

Yazar :

 Egemen ERMİŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2012

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Alfa aktinin 3 geni polimorfizmi ile sportif performans ilişkisi

Yazar :

 Bade TEKBAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Çoklu reaksiyon zamanı ile izokinetik denge arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar :

 Fatih KARAKAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Güreş eğitim merkezlerindeki adolesan sporculara ait büyüme gelişme metabolik ve hormonal parametrelerin değişikliklerinin araştırılması

Yazar :

 Emre YAMANER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Öğrencilerin beden eğitimi dersine ve ders dışı etkinliklere yönelik tutumlarında beden eğitimi öğretmenlerinin rolü

Yazar :

 Aycen AYBEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Düzenli spor yapmanın ıslahevlerindeki çocuk ve gençlerin sosyal uyum ve iletişim becerileri üzerindeki etkisi

Yazar :

 Levent BAYRAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Sedanter kadınlarda farklı egzersiz türlerinin ekokardiyografi ve bazı kan parametreleri üzerine etkisinin araştırılması

Yazar :

 Güner ÇİÇEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 İlköğretime başlayan çocukların ailelerinin spora ve beden eğitimi dersine bakış açısını belirlemek

Yazar :

 Tuğba UYSAL CANTEKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Farklı yaş kategorilerindeki atletlerin depresyon düzeyleri ve imgeleme biçimlerine etkisinin araştırılması

Yazar :

 Veysi ASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Adölesanların fiziksel uygunluk seviyelerinin vücut imajı, benlik tasarımı ve stres düzeyine etkisi

Yazar :

 Bade TEKBAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Kadınların vücut kompozisyonu ile düzenli egzersiz yapmaya yönelik davranış değiştirme isteklerine sosyal ve fiziksel çevrenin etkisi

Yazar :

 Aliye MENEVŞE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Egzersiz yapan adolesanların sosyal fizik kaygı durumlarının incelenmesi

Yazar :

 Özgür ABANOZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Sedanter bayanlarda bosu egzersizin fiziksel uygunluk ve psikososyal değişimlerine etkisi

Yazar :

 Nilüfer TÜRK

Hitit Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Seyirci davranışlarının profesyonel tenisçiler tarafından algılanma düzeyi

Yazar :

 Arif SATICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Sekiz haftalık su cimnastiğinin sedanter bayanlarda yaşam kalitesine etkisi

Yazar :

 Burcu GÜLDALI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Antrenör davranışları ile ilgili sporcu algısının araştırılması: Türkiye ve Bosna-Hersek örneklerinin karşılaştırılması

Yazar :

 Ahmet Naci DİLEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Kadınların egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre yaşam kalitesi ve stres düzeylerinin araştırılması

Yazar :

 Semra ÇETİN

Hitit Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Hitit Üniversitesi mensuplarının kampüs rekreasyonuna yönelik tutumlarının belirlenmesi ve kampüs rekreasyonu uygulamaları ile ilgili örnek modelin oluşturulması

Yazar :

 Özlem DEMİRTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Türk Kültüründeki Atlı Spor Dallarının Tarihi Perspektif Açıdan İncelenmesi

Yazar :

 Erdem EREN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 E-sporun Türkiye'de spor yönetimi ve kulüpleşme yönünden gelişiminin incelenmesi

Yazar :

 Ayhan ÖZKURT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Ortaöğretim düzeyi spor yapan ve yapmayan öğrencilerin problem çözme ve saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişki (Şırnak İli örneği)

Yazar :

 Ahmet VEZİROĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Farklı branşlarda ve cinsiyetteki elit sporcuların imgeleme biçimlerinin incelenmesi

Yazar :

 Özlem ENGELOĞLU DURMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Yetenek sınavı ile üniversite kazanan öğrencilerin mental yeteneklerinin yaşam kalitelerine etkisi

Yazar :

 Mutlu KABADAYI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Antik çağlardaki spor figürlerinin farklı alanlardaki lisans öğrencileri tarafından algılanması

Yazar :

 Recep Nur UZUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sosyal medya tutumlarının öfke düzeylerine etkisi

Yazar :

 Mırmehtı MAMMADZADA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Takım sporu ile bireysel spor yapan sporcularda konuşma kaygısının psikolojik kırılganlığa etkisi

Yazar :

 Jahıd GARASHLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Sedanter kadınlarda reformer egzersizinin yaşam kalitesi ve sağlık algısı üzerine etkileri

Yazar :

 Fatma ERMİŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Sedanter kadınlarda davranış değişimi ve performans duygu durumuna göre yaşam kalitesinin belirlenmesi

Yazar :

 Tuğba BALAKAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON KULLANIM DÜZEYLERİNİN AKADEMİK ÖZ YETERLİLİĞİNE ETKİSİ

Yazar :

 Aykut ÇELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-01-09 15:31:02

 

2018-01-09 15:31:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 23:55:27

 

2014-02-19 23:55:07

 

2013-2014

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 23:55:33

 

2014-02-19 23:55:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 23:55:07

 

2014-02-19 23:55:07

 

2011-2012

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 23:55:07

 

2014-02-19 23:55:07

 

2010-2011

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-19 23:55:20

 

2014-02-19 23:55:07

 

2009-2010

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 23:55:07

 

2014-02-19 23:55:07

 

2008-2009

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 23:54:45

 

2014-02-19 23:54:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 23:54:45

 

2014-02-19 23:54:45

 

2012-2013

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 23:54:45

 

2014-02-19 23:54:45

 

2011-2012

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 23:54:45

 

2014-02-19 23:54:45

 

2010-2011

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 23:54:45

 

2014-02-19 23:54:45

 

2009-2010

Ders Adı :

 Egzersiz Fizyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-19 23:54:45

 

2014-02-19 23:54:45

 

2008-2009

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:56

 

2014-02-19 23:53:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:56

 

2014-02-19 23:53:56

 

2012-2013

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:56

 

2014-02-19 23:53:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2008-2009

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2007-2008

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2006-2007

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2005-2006

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2004-2005

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2003-2004

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2002-2003

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2011-2012

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2010-2011

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2009-2010

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2001-2002

Ders Adı :

 Spor Fizyolojisi-Sporcu Sağlığı-İlkyardım-Voleybol

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-19 23:53:39

 

2014-02-19 23:53:39

 

2000-2001

2019
 • 2013
  - 2016

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

 • 2008

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

  Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

 • 2008

  Myo / Yüksekokul Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

  Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

 • 2005
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Profesör

  Yaşar Doğu Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Müdürü

 • 2005

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

  Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

  Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1995
  - 2004

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

  Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

  Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1991
  - 1995

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

  Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

  Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 1 8_03_11_2010_Spor-fizyolojisine-giris-ve-sistemler.pdf
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 2 Egzersizfizyolojisi[1].ppt
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 3 KARDiOVASKÜLER SİSTEM.ppt
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 4 DRES-1Solunum sistemi.ppt
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 5 solunum sistemi fizyolojisi.ppt
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 6 HORMONLAR.ppt
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 7 ve kas çeşitleri.pptx
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 9 KALP performans testleri.ppt
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 10 Aerobik Güç Ölçüm Testleri -.ppt
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 11 EGZERSİZDE ENERJİ VE ENERJİ SİSTEMLERİ.ppt
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 12 DERS-3 KAN.ppt
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 13 Enerji Sistemleri-1.ppt
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 14 spor aktiviteleri sırasında ENERJİ kullanımı.ppt
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 15 sınirsitemiegzersiz.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BSY601 Antrenman Teorisi 1 ANTRENMANBİLGİSİ antrenmanın ögeleri,toparlanma2.ppt
BSY601 Antrenman Teorisi 2 ANTRENMAN İÇİN HAZIRLIK.ppt
BSY601 Antrenman Teorisi 3 ANTRENMAN METODU SUNU.ppt
BSY601 Antrenman Teorisi 4 1.1-ANTRENMANIN PRENSİPLERİ (İLKELERİ).ppt
BSY601 Antrenman Teorisi 5 DAYANIKLILIK ANTRENMANI.ppt
BSY601 Antrenman Teorisi 5 ANTRENMAN Bilgisi 02.10.206.ppt
BSY601 Antrenman Teorisi 6 DİNLENME VE TOPARLANMA.ppt
BSY601 Antrenman Teorisi 8 UZUN SÜRELİ PLANLAMA.ppt
BSY601 Antrenman Teorisi 9 yıllık plan çizelgesi.ppt
BSY601 Antrenman Teorisi 10 antrenmankas.pdf
BSY601 Antrenman Teorisi 11 Dayanıklılıkk.PPT
BSY601 Antrenman Teorisi 12 kuvvet antrenmanı -iyi.ppt
BSY601 Antrenman Teorisi 13 11-GERDİRME(stretch) TERAPİSİ.ppt
BSY601 Antrenman Teorisi 14 14-EGZERSİZDE DİNLENME VE TOPARLANMA.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BSY626 Spor İşletmeciliği 1 İşletme Bilimine Giriş (İstanbul Kültür Üniversitesi).ppt
BSY626 Spor İşletmeciliği 2 sporeğitimiverenkurumyapı.pdf
BSY626 Spor İşletmeciliği 2 SPOR İŞLETMECİLİĞİ.pptx
BSY626 Spor İşletmeciliği 3 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi).ppt
BSY626 Spor İşletmeciliği 4 sporun ekonomik boyutu.pdf
BSY626 Spor İşletmeciliği 5 Türkiye'de spor sektörü stretejilerinin geliştirilmesi.pdf
BSY626 Spor İşletmeciliği 6 Türkiyedesporsektörüstratejileri.pdf
BSY626 Spor İşletmeciliği 8 sporkulupleri.pdf
BSY626 Spor İşletmeciliği 9 Futbol_Ekonomisiveborsa.pdf
BSY626 Spor İşletmeciliği 9 Futbolmaçlarıne etkieden.pdf
BSY626 Spor İşletmeciliği 10 Futbolun-YasalEvrimi-ve-Son-Gelismeler.pdf
BSY626 Spor İşletmeciliği 11 sporkulupleri.pdf
BSY626 Spor İşletmeciliği 12 özelsportesistalimat.pdf
BSY626 Spor İşletmeciliği 13 Okulklupailekoordinasyon.ppt
BSY626 Spor İşletmeciliği 14 iyileştirme takım eğitim sunusu.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 1 Türk Spor Sisteminin Temel sorunları.pptx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 1 Türkiyede spor rapor.pdf
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 2 Türk Spor Sisteminin Temel sorunlarımehmet derelioğlu.pptx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 2 Spor_öik.pdf
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 3 Türkiyede spor rapor.pdf
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 3 Türk Spor Sisteminin Temel sorunları.pptx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 4 OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİ.pptx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 4 Türk Spor Sisteminin Temel sorunlarımehmet derelioğlu.pptx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 5 Kulüplerin yapısı.ppt
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 5 OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİ.pptx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 6 güncelsorunlar.pdf
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 6 Olimpikmerkezlermakale.docx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 8 Spor_öik.pdf
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 8 Spor Yönetimi ve Spor Politikaları.docx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 9 Türkiyeüniversite-Batum.pdf
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 9 SPOR_FEDERASYONLARINDA_UYGULANAN_BAGIMSI.docx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 10 EGZERSİZ GENELGESİ ESKİDİ ARTIK.docx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 10 Türkiyeüniversite-Batum.pdf
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 11 menajerlik osman hoca.doc
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 11 Kulüplerin yapısı.ppt
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 12 Spor Yönetimi ve Spor Politikaları.docx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 12 güncelsorunlar.pdf
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 13 yerelyönetimler.pdf
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 13 ANTRENÖER EĞİTİM-Sunum.docx
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 14 yerelyönetimler.pdf
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 14 ANTRENÖER EĞİTİM-Sunum.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) 1 Tenis Kuralları.doc
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) 1 Tenis-1.mp4
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) 2 Tenis Oyunu Temel Kuralları.doc
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) 2 FORENT OSMAN.mp4
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) 3 Tenis Teknikleri.ppt
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) 3
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) 3 BECEKNTOSMAN.mp4
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) 4 MİKRO TENİSTE ÖRNEK DİRİLLER.docx
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) 5 MİNİ TENİS PLANLAMA.docx
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) 6 TENİSTE ANTRANÖRLÜK.docx
ANT259 Seçmeli V ( Tenis Eğitimi ) 7 TENİS BİYOMEKANİĞİ.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 1 Tenisin Tarihçesi.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 2 Raket Seçimi.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 3 Tenis dersi alırken nelere dikkat etmelisiniz.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 4 Tenis okulları nasıl olmalı.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 5 Vuruş Teknikleri.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 6 Vuruş Teknikleri.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 7 Antrenman Çalışması.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 8 Kort Yüzeyleri ve Karşılaştırmaları.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 9 Teniste hareketleri iyi bilmek ve göstermek.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 11 İdmana Hazırlık.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 12 Teniste Kararlılık ve Önemi.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 13 Vuruş Teknikleri.doc
ANT280 Seçmeli VII ( Tenis Eğitimi ) 14 Tenis Kitabı.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SYB229 Spor Fizylojisi 1 SPORFİZY 1 Hafta.ppt
SYB229 Spor Fizylojisi 1 10 October, 2020 - Loom ilkhafta-1.mp4
SYB229 Spor Fizylojisi 2 HÜCRE -Hafta2.ppt
SYB229 Spor Fizylojisi 2 Hücre.mp4
SYB229 Spor Fizylojisi 3 KAS DOKU-Ders3.ppt
SYB229 Spor Fizylojisi 3 Kas doku - ders3.mp4
SYB229 Spor Fizylojisi 4 Enerji Sistemleri-Hafta4.ppt
SYB229 Spor Fizylojisi 4 Enerji- ders-4.mp4
SYB229 Spor Fizylojisi 5 KARDiOVASKÜLER SİSTEM5.hafta.ppt
SYB229 Spor Fizylojisi 5 Dolaşım5.hafta.mp4
SYB229 Spor Fizylojisi 6 Dolaşım.6.hafta.mp4
SYB229 Spor Fizylojisi 6 kardiovasküler sistem hafta6.pptx
SYB229 Spor Fizylojisi 7 Solunum7.hafta.ppt
SYB229 Spor Fizylojisi 7 solunum7.hafta.mp4
SYB229 Spor Fizylojisi 8 solunum 8.hafta.ppt
SYB229 Spor Fizylojisi 8 solunum8.hafta.mp4
SYB229 Spor Fizylojisi 9 fizyoloji sorularıörnekler.doc
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr