Doktor Öğretim Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ozlematunc@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Plastik Sanatlar
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Anadolu Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Anadolu Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2017 -
Doktor Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2012 -
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2004 - 2016
Araştırma Görevlisi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2002 - 2004
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2001 - 2002
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Duygu Partisi

Editör Adı :

 Hatice Bahtiyar

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Sanatta Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Seramik Ve Animasyon

Yazar Adı :

 Tonza Fidan, Ayvaz Tunç Özlem

Dergi Adı :

 İdil Sanat Ve Dil Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 The Use Of New Media Technologies For The Transfer Of Cultural Heritage İn Museums

Yazar Adı :

 Güney Engin, Ayvaz Tunç Özlem

Dergi Adı :

 Sosyal And Legal Studies

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Material Development Based On Digital Storytelling Activities And Assessment Of Students’ Views

Yazar Adı :

 Ayvaz Tunç Özlem

Dergi Adı :

 International Journal Of Evaluation And Research İn Education

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 The Effect Of Digital Storytelling Project On Fine Artshigh School Students’ Teamwork Skills

Yazar Adı :

 Öztürk Ahsen, Ayvaz Tunç Özlem

Dergi Adı :

 Ournal Of Educational And Instructional Studies İn The World

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 The Contrıbutıon Of Sculpture Courses In Drawıng Methods To The Perceptıon Of Three Dımensıonal 3D Objects And To The Process Of Applyıng The Objects On Two Dımensıonal 2D Surfaces

Yazar Adı :

 Ayvaz Tunç Özlem, Tilki Ramazan

Dergi Adı :

 Arts And Music İn Cultural Discourse. Proceedings Of The International Scientific And Practical Conference

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Postmodernden Oluşturmacılığa Dijital Öyküleme

Yazar Adı :

 Ayvaz Tunç Özlem, Karadağ Esen

Dergi Adı :

 Jret, Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2013, 11

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 MULTİDİSİPLİNER EĞİTİM ORTAMLARI: ANİMASYON ATÖLYELERİ

Yazar Adı :

 Ayvaz Tunç Özlem, Turkaya Abdulkerim

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALLEGAL STUDIES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 KÜLTÜREL MİRASININ GELECEK NESİLLERE AKTARIMINDA CANLANDIRMA SANATININ (ANİMASYON) KULLANIMI

Yazar Adı :

 Turkaya Abdulkerim, Ayvaz Tunç Özlem

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL LEGAL STUDIES

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 THE EFFECT OF DIGITAL STORYTELLING PROJECT ON FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS’xxTEAMWORK SKILLS

Yazar Adı :

 Öztürk Ahsen, Ayvaz Tunç Özlem

Etkinlik Adı :

 6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 20176’xxıncı Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi- WCEIS 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemine Göre Yerleştirme Puanını Etkileyen Faktörler

Yazar Adı :

 Koyuncu Sevgi, Güven Çağatay, Ayvaz Tunç Özlem

Etkinlik Adı :

 XI. Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Using Interactive Education To End Traditional Methods

Yazar Adı :

 Ayvaz Tunç Özlem, Karadağ Esen, Tilki Ramazan

Etkinlik Adı :

 14th Annual Internatiional Conference & 11th Youth Summit

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 POSTMODERNDEN OLUŞTURMACILIĞA DİJİTAL ÖYKÜLEME

Yazar Adı :

 Ayvaz Tunç Özlem

Etkinlik Adı :

 4th International Conference On New Trends In Education And Their Implications

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Yetişkin Zihinsel Engelli Bireylere Beceri Öğretimi İçin Ailelere Yönelik Mobil Destekli Çevrimiçi Yazılımın Etkililiği

01.01.2011

 

01.07.2013

 

Bursiyer

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 07

Proje Adı :

 YILDIZLARIN PEŞİNDEN ÇİZGİ FİLM ATÖLYESİNE

Proje Konusu :

 Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

23.01.2018

 

30.01.2019

 

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 01

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 workshop on applied arts to students of the department of interior architecture, decorative arts and desing

Etkinlik Yeri :

 Technological Educational Institution (TEI) of Athens

Düzenleyenler :

 Technological Educational Institution (TEI) of Athens

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

02.05.2017

 

05.05.2017

 

YUNANİSTAN

 

Workshop / Workshop

 

İngilizce

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Galeri Çankaya

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.01.2017

 

12.01.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 01

Etkinlik Adı :

 Ordu Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Galeri Çankaya,

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.03.2017

 

22.03.2017

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 03

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası ” the Cartoon Mill” Animasyon Festivali

Etkinlik Yeri :

 ”Ulusal Çizgi film Karakteri Yarışması”

Düzenleyenler :

 Düzenleyen: The Cartoon Mill Jüri Üyeleri: Prof.Dr. İ.Halil TÜRKER, Arş.Gör.Dr. Özlem AYVAZ TUNÇ, Resi Öğretmeni Fatih KÜÇÜK, Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Özgür, Görsel Sanatlar Öğretmeni Serap Kızgut

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

10.04.2017

 

15.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 “Daydreaming” Konulu Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Technological Educational Institution (TEI) of Athens

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.05.2017

 

06.05.2017

 

YUNANİSTAN

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2017, 05

Etkinlik Adı :

 “Zamanın Ruhu” Konulu I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Çağdaş Sanat Sergisi

Etkinlik Yeri :

 18 Mart Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.11.2017

 

11.11.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyuma Katılım

 

2017, 11

Etkinlik Adı :

 Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Batumi Art State University

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.11.2017

 

27.11.2017

 

GÜRCİSTAN

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 11

Etkinlik Adı :

 7. Uluslararası Egeart Sanat Günleri, Uluslararası Egeart İpek Yolu Akademisyenleri Karma Onur Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.12.2017

 

12.12.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 12

Etkinlik Adı :

 Egeart Sanat Günleri, “İz’lenimler” Konulu Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Ege Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

24.10.2017

 

03.11.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 11

Etkinlik Adı :

 “Benzersiz Anlar” Konulu Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Part Galeri Dedeman Bostancı

Düzenleyenler :

 Part Galeri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.09.2017

 

13.10.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2017, 10

Etkinlik Adı :

 Sanat ve Tasarım Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Karma Plastik Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kuzeykent Kampüsü Bilgehan Bilgili Kütüphanesi,

Düzenleyenler :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2017

 

02.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Düzenleyenler :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.03.2017

 

31.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 03

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi,

Etkinlik Yeri :

 Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi Dekanlık Fuaye Alanı

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

21.02.2017

 

22.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 03

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Türk-Amerikan Derneği Emin Hekimgil Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Omü Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

17.01.2017

 

02.02.2017

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 02

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi,

Etkinlik Yeri :

 Next Level AVM Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Omü Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

06.02.2017

 

18.02.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 02

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu Kapsamında Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 , OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Samsun

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.10.2011

 

16.10.2011

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyuma Katılım

 

2011, 10

Etkinlik Adı :

 “Sanat Eğitiminde Dönüşümler” Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu (ANADOLU – USES)

Etkinlik Yeri :

 Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

14.05.2014

 

16.05.2015

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyuma Katılım

 

2015, 05

Etkinlik Adı :

 22nd International Biennial Of Humour And satire In The Arts/Ibhsa–Gabrovo,

Etkinlik Yeri :

 22nd International Biennial Of Humour And satire In The Arts/Ibhsa–Gabrovo, Bulgaristan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.05.2015

 

30.09.2015

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2015, 09

Etkinlik Adı :

 5 th International Scientific and Practical Conference, Art and Music In Cultural Discourse, Rezekne Academy of Technologies

Etkinlik Yeri :

 Art and Music In Cultural Discourse, Rezekne Academy of Technologies,

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.12.2016

 

02.12.2016

 

LETONYA

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2016, 12

Etkinlik Adı :

 “Ucube” Konulu İllüstrasyon Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Salonu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.05.2014

 

11.05.2014

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2014, 05

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi,

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü Güzel Sanatlar Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.06.2016

 

10.06.2016

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 06

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi GSF/STF Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Güzel Sanatlar Fakültesi,Ordu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.03.2016

 

08.04.2016

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi,

Etkinlik Yeri :

 Canik Belediyesi, Samsun

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.03.2016

 

08.03.2016

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 03

Etkinlik Adı :

 4. Heykeltraş Şahin ÖZYÜKSEL’i Anma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Büyükşehir Sanat Merkezi (Turgut ÖZAKMAN Sahnesi), Eskişehir Sanat Derneği,

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.03.2016

 

08.03.2016

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 03

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları “Büyük Efes Sanat Günleri” Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.02.2016

 

21.02.2016

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2016, 02

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Cumhuriyet Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Bulvar AVM Pera Sanat Akademisi Sergi Salonu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

29.10.2015

 

05.11.2015

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2015, 11

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi,

Etkinlik Yeri :

 Bulvar AVM Pera Sanat Akademisi Sergi Salonu, Samsun,

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.05.2015

 

29.05.2015

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2015, 05

Etkinlik Adı :

 "Birlikte-III" Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Erzincan Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.04.2015

 

24.04.2015

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Galeri M Sanat Galerisi, Ankara,

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

16.03.2015

 

20.03.2015

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2015, 03

Etkinlik Adı :

 "Birlikte-II" Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.02.2015

 

27.02.2015

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2015, 02

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Manas Akademi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.05.2013

 

20.06.2013

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2013, 06

Etkinlik Adı :

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü “Kadın” Konulu Karma Resim-Heykel Sergisi

Etkinlik Yeri :

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü “Kadın” Konulu Karma Resim-Heykel Sergisi, Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2013

 

15.03.2013

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2013, 03

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyum Kapsamında Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun Sempozyum Kapsamında Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, OMÜ Kongre Kültür Merkezi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.10.2011

 

16.10.2011

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2011, 10

Etkinlik Adı :

 Anadolu Üniversitesi Mezunlar Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.06.2008

 

06.05.2005

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2005, 05

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi,Ordu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.05.2005

 

27.05.2005

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2005, 05

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Öğretim Elemanları Sergisi, AKM, Samsun

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

16.05.2005

 

20.05.2005

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2005, 05

Etkinlik Adı :

 Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Konya Selçuk Üniversitesinin 30. Yıl Etkinlikleri Kapsamında düzenlenen Karma Sergi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.05.2005

 

06.05.2005

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2005, 05

Etkinlik Adı :

 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.04.2004

 

09.04.2004

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2004, 04

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Bafra Şenlikleri Kapsamında Düzenlenen Sergi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.03.2002

 

10.03.2002

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2002, 03

Etkinlik Adı :

 Omü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Canik Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Canik Kültür Merkezi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.03.2016

 

10.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2016, 03

Etkinlik Adı :

 Arts And Music İn Cultural Discourse

Etkinlik Yeri :

 Rezekne Academy of Technology

Düzenleyenler :

 Rezekne Academy of Technology

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.12.2016

 

02.12.2016

 

LETONYA

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyuma Katılım

 

İngilizce

2016, 12

Etkinlik Adı :

 1. Geleneksel Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Pera Sanat Akademi

Düzenleyenler :

 Pera Sanat Akademi

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

08.02.2016

 

09.02.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 02

Etkinlik Adı :

 4.Heykeltraş Şahin Özyüksel'i Anma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Eskişehir

Düzenleyenler :

 Eskişehir Sanat Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.03.2016

 

08.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2016, 03

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Güzel sanatlar ve Sanat tasarımı Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ordu Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Ordu Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.03.2016

 

08.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 Büyük Efes Sanat Günleri

Düzenleyenler :

 İzmir Swissotel

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.02.2016

 

21.02.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 02

Etkinlik Adı :

 Omü Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.06.2016

 

06.06.2016

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2016, 06

Etkinlik Adı :

 "Birlikte-II" Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

21.02.2015

 

27.02.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2015, 02

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Galeri M Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Galeri M Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.03.2015

 

21.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2015, 03

Etkinlik Adı :

 "Birlikte-III" Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Erzincan Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.04.2015

 

24.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Bulvar AVM Pera Sanat Akademisi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Samsun Pera Sanat Akademisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.05.2015

 

29.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Cumhuriyet Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Bulvar AVM Pera Sanat Akademisi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Bulvar AVM Pera Sanat Akademisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

29.10.2015

 

05.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2015, 11

Etkinlik Adı :

 22nd International Biennial Of Humour And satire In The Arts

Etkinlik Yeri :

 Museum HOUSE OF HUMOUR AND SATIRE

Düzenleyenler :

 Museum HOUSE OF HUMOUR AND SATIRE-GABROVO, GABROVO MUNICIPALITY, MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA, MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.05.2015

 

30.09.2015

 

BULGARİSTAN

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

İngilizce

2015, 09

Etkinlik Adı :

 “İzzet BAYSAL Şükran Günleri” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.05.2018

 

18.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 International Congress on Social Legal Studies I SLS, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, Atakum / Samsun (5-7 October)

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, Atakum / Samsun

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.10.2018

 

07.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyuma Katılım

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs 1919’un 100. Yılı Kapsamında: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, OMÜ GSF Sergi Salonu, Samsun 2-9 Kasım

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GSF Sergi Salonu, Samsun

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.11.2018

 

09.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 11

Etkinlik Adı :

 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 100. Yıl Etkilikleri, “100 Sanatçı 100 Eser” Ulusal Katılımlı Davetli Sergi, Van, 03-09 Nisan

Etkinlik Yeri :

 Van

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.04.2018

 

09.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 “Karakter Tasarımı” Sergisi, The Cartoon Mill Çizgi Film Okulu, Kaş-ANTALYA, 2-10 Haziran 2018

Etkinlik Yeri :

 he Cartoon Mill Çizgi Film Okulu, Kaş-ANTALYA

Düzenleyenler :

 Özlem AYVAZ TUNÇ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

02.06.2018

 

10.06.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2018, 06

Etkinlik Adı :

 OMÜ 3. İletişim Fakültesi Genç İletişimciler Yarışması (İFGİ 2018)

Etkinlik Yeri :

 OMÜ 3. İletişim Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.04.2018

 

20.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 ”European Cultural Heritage Year Meetings of Cultural International Mixed Exhibition”,

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.04.2018

 

30.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları 43. Yıl Karma Sergi, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, Samsun, 13-20 Nisan

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.04.2018

 

20.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları 100. Yıl Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GSF Sergi Salonu, Samsun

Düzenleyenler :

 GSF

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.05.2019

 

16.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları, I. Uluslararası Posta Sanatı Olimpos Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Koala Bungalows Hotel Foyer Holl

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.10.2019

 

25.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2019, 12

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları, II. Uluslararası Posta Sanatı

Etkinlik Yeri :

 Niş Otel Fuaye Alanı

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.11.2019

 

10.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2019, 12

Etkinlik Adı :

 “Doğa Konulu Resim Yarışması”

Etkinlik Yeri :

 Samsun Doğa Koleji

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

11.03.2019

 

15.04.2019

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Ulusal Yarışmalarda

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 Kaş kaymakamlığı ve The Cartoon Mill kurumunun ortaklaşa düzenlediği 3. Ulusalararası Çizgi Film Festivali

Etkinlik Yeri :

 Kaş kaymakamlığı ve The Cartoon Mill kurumunun ortaklaşa düzenlediği 3. The Cartoon Mil, Kaş

Uluslararası

 

Karma

 

29.06.2019

 

30.06.2019

 

TÜRKİYE

 

Workshop

 

Türkçe

2019, 06

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 Bremen Çalgıcıları, Bostan Korkuluğu, Doktor ve Köylü Kız

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2009, 05

Tasarım Adı :

 İç Mekan Tasarımı

Tasarım Özeti :

 İç Mekan Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 07

Tasarım Adı :

 Kişisel sergi afiş ve davetiye tasarımı

Tasarım Özeti :

 Ahmet Aydın Kaptan Kişisel sergi afiş ve davetiye tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 04

Tasarım Adı :

 OMÜ GSEB 2015 Mezuniyet Sergisi Grafik Tasarımları( Afiş-Davetiye)

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç, Doğan Çelebi

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 05

Tasarım Adı :

 Storyboard Uygulamaları

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

Uluslararası

 

2014, 01

Tasarım Adı :

 Tepegöz, Kimlik

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

Uluslararası

 

2012, 01

Tasarım Adı :

 Robot Kız

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

2004, 01

Tasarım Adı :

 Fastfood Ürün Tanıtımı,

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

2007, 01

Tasarım Adı :

 Bostan Korkuluğu, Robotics

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

Uluslararası

 

2009, 01

Tasarım Adı :

 Buggys, Bremen Mızıkacıları

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

2008, 01

Tasarım Adı :

 Bahar ve Güz Kadınları

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

Uluslararası

 

2009, 01

Tasarım Adı :

 Duygu Partisi

Tasarım Özeti :

 Prof. Dr. Nalan KIZILTAN tarafınfdan yazılan çocuk kitabının kapak ve sayfa resimlemeleri tarafımca gerçekleştirilmiştir. Kitap, dünyanın önde gelen üniversitelerin kütüphane kataloglarında taranmakta olan ”HİPERYAYIN” uluslararası yayınevi tarafında

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

Uluslararası

 

2018, 12

Tasarım Adı :

 Sıfır Atık

Tasarım Özeti :

 Samsun Ahmet Sarı Ortaokulu İç duvar Kabartma Heykel (Rölyef ) Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

Uluslararası

 

2019, 04

Tasarım Adı :

 100 Yıl Animasyonu

Tasarım Özeti :

 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun’xxa Çıkışının 100. Yılı Dolayısı ile Düzenlenen Etkilikler İçin Animasyon Yapımı.

Tasarım Sahipleri :

 Özlem Ayvaz Tunç

Uluslararası

 

2019, 04

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 TURİSTİK VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN TANITIMINDA CUT OUT TEKNİĞİ UYGULAMASI (Hezarfen ile Galata ve Kız Kulesi'nin Hikâyesi)

Yazar :

 Selin Deniz ELDEK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Grafik Anasanat Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-24 19:49:06

 

2017-12-24 19:49:06

 

2017-2018

Ders Adı :

 Perspektif

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-01-12 11:21:43

 

2017-12-24 19:46:40

 

2017-2018

Ders Adı :

 Müze Eğitimi Ve Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-24 19:46:26

 

2017-12-24 19:46:26

 

2017-2018

Ders Adı :

 Perspektif

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 20:09:54

 

2017-09-28 20:09:54

 

2016-2017

Ders Adı :

 Müze Eğitimi Ve Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 20:09:29

 

2017-09-28 20:09:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gıt 617 Animasyon Üretim Süreçleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-29 20:28:44

 

2018-12-29 20:28:44

 

2018-2019

Ders Adı :

 Res 403 Dijital Resim I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-29 20:27:12

 

2018-12-29 20:27:12

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gıt 210 Grafik Tasarım I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-12-29 20:26:44

 

2018-12-29 20:26:44

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gsf 202 Deneysel Animasyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-29 20:26:12

 

2018-12-29 20:26:12

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gsf 209 Bil. Destekli Tasarım I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-12-29 20:25:30

 

2018-12-29 20:25:30

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gıt 203 İllüstrasyon I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-12-29 20:24:34

 

2018-12-29 20:24:34

 

2018-2019

Ders Adı :

 Res208 İllüstrasyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 19:04:38

 

2020-09-24 19:04:38

 

2019-2020

Ders Adı :

 Gss310 Animas. Atl. Uyg.

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-24 19:04:22

 

2020-09-24 19:04:22

 

2019-2020

Ders Adı :

 Grf 204 İllüstrasyon-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 19:03:26

 

2020-09-24 19:03:26

 

2019-2020

Ders Adı :

 Git204 İllüstrasyon-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 19:03:08

 

2020-09-24 19:03:08

 

2019-2020

Ders Adı :

 Git202 Grafik Tasarım-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2020-09-24 19:02:37

 

2020-09-24 19:02:37

 

2019-2020

Ders Adı :

 Gıty 6182B Dijital Animasyon

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 19:01:54

 

2020-09-24 19:01:54

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mei 616 Medikal İllüstrasyon Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 19:01:04

 

2020-09-24 19:01:04

 

2019-2020

Ders Adı :

 Gıty 617 Animasyon Üretim Süreçleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 19:01:09

 

2020-09-24 19:00:40

 

2019-2020

Ders Adı :

 Gsf105 Çizim-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:56:32

 

2020-09-24 18:56:32

 

2019-2020

Ders Adı :

 Grf201 Grafik Tasarım-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2020-09-24 18:55:39

 

2020-09-24 18:55:39

 

2019-2020

Ders Adı :

 Git203 İllüstrasyon-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:55:02

 

2020-09-24 18:55:02

 

2019-2020

Ders Adı :

 Grf203 İllüstrasyon-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:51:53

 

2020-09-24 18:51:53

 

2019-2020

Ders Adı :

 Res403 Dijital Resim-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:51:20

 

2020-09-24 18:51:20

 

2019-2020

Ders Adı :

 Gss 327 Deneysel Animasyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:50:47

 

2020-09-24 18:50:47

 

2019-2020

Ders Adı :

 Git204 İllüstrasyon-Iı (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:50:01

 

2020-09-24 18:50:01

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git204 İllüstrasyon-Iı (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:49:50

 

2020-09-24 18:49:50

 

2018-2019

Ders Adı :

 Res208 İllüstrasyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:49:17

 

2020-09-24 18:49:17

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git202 Grafik Tasarım-Iı (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2020-09-24 18:48:56

 

2020-09-24 18:48:40

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gss310 Animasyon Atelye Uygulamaları (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-24 18:48:09

 

2020-09-24 18:48:09

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gss310 Animasyon Atelye Uygulamaları (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-24 18:47:16

 

2020-09-24 18:47:16

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gıty 618 2B Dijital Animasyon

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:46:20

 

2020-09-24 18:46:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mei 616 Medikal İllüstrasyon Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:45:55

 

2020-09-24 18:45:55

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git209 Bil. Des. Tas.ı (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:44:20

 

2020-09-24 18:44:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git 209 Bil. Des. Tas.ı (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:43:30

 

2020-09-24 18:43:30

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gss327 Deneysel Animasyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:43:36

 

2020-09-24 18:42:45

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git201 Grafik Tas. I (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2020-09-24 18:43:41

 

2020-09-24 18:41:51

 

2018-2019

Ders Adı :

 Res 403 Dijital Resim-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:43:52

 

2020-09-24 18:41:12

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gıt 617 Animasyon Üretim Süreçleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-09-24 18:47:32

 

2020-09-24 18:40:24

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mei 616 Medikal İllüstrasyon Teknikler-Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:39:14

 

2020-09-24 18:39:14

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gsf 202 Bil.des.tas. Iı (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:34:04

 

2020-09-24 18:34:04

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 204 İllüstrasyon Iı (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:32:17

 

2020-09-24 18:32:17

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gıt 203 İllüstrasyon I (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:44:46

 

2020-09-24 18:23:49

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gıt 203 İllüstrasyon-I (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:23:20

 

2020-09-24 18:23:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Res 210 Renk Teorileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-09-24 18:34:52

 

2020-09-24 16:45:59

 

2017-2018

Ders Adı :

 Res 208 İllüstrasyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:34:22

 

2020-09-24 16:45:25

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gsf 202 Bil.des.tas. Iı (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:33:44

 

2020-09-24 16:44:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 204 İllüstrasyon-Iı (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-09-24 18:33:26

 

2020-09-24 16:42:53

 

2017-2018

2019
 • 2019

  Anasanat Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Animasyon Anasanat Dalı

 • 2017

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Animasyon Anasanat Dalı

 • 2012

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Animasyon Anasanat Dalı

 • 2004
  - 2016

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Öğretmenliği Pr.

 • 2002
  - 2004

  Araştırma Görevlisi

  Anadolu Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Çizgi Film Ve Animasyon Bölümü

  Çizgi Film (Animasyon) Anasanat Dalı

 • 2001
  - 2002

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT203 İllüstrasyon I 1 ILLUSTRASYON SUNUM.pdf
GİT203 İllüstrasyon I 1 11 October, 2020 - Loom Recording.mp4
GİT203 İllüstrasyon I 2 ILLUSTRASYON SUNUM.pdf
GİT203 İllüstrasyon I 3 ILLUSTRASYON SUNUM.pdf
GİT203 İllüstrasyon I 4 ILLUSTRASYON SUNUM.pdf
GİT203 İllüstrasyon I 4 GİT illüstrasyon proje 1.docx
GİT203 İllüstrasyon I 5 GİT illüstrasyon proje 1.docx
GİT203 İllüstrasyon I 6 GİT illüstrasyon proje 1.docx
GİT203 İllüstrasyon I 7 GİT illüstrasyon proje 1.docx
GİT203 İllüstrasyon I 8 GİT illüstrasyon proje 1.docx
GİT203 İllüstrasyon I 9 GİT illüstrasyon VİZE.docx
GİT203 İllüstrasyon I 10 https://www.youtube.com/watch?v=cG9BLSe9pG8
GİT203 İllüstrasyon I 10 GİT illüstrasyon proje 2.docx
GİT203 İllüstrasyon I 11 GİT illüstrasyon proje 2.docx
GİT203 İllüstrasyon I 12 GİT illüstrasyon proje 2.docx
GİT203 İllüstrasyon I 13 GİT illüstrasyon proje 2.docx
GİT203 İllüstrasyon I 14 GİT illüstrasyon proje 2.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RES403 Dijital Resim I 1 dijital sanat 1.pdf
RES403 Dijital Resim I 2 dijital sanat 2.pdf
RES403 Dijital Resim I 3 dijital sanat 2.pdf
RES403 Dijital Resim I 4 dijital sanat 2.pdf
RES403 Dijital Resim I 5 dijital sanat 3.pdf
RES403 Dijital Resim I 6 dijital sanat 3.pdf
RES403 Dijital Resim I 7 dijital sanat 4.pdf
RES403 Dijital Resim I 8 dijital sanat 4.pdf
RES403 Dijital Resim I 10 dijital resim 1.docx
RES403 Dijital Resim I 11 dijital resim 2.proje.docx
RES403 Dijital Resim I 12 dijital resim 3.proje.docx
RES403 Dijital Resim I 13 dijital resim degerlendirme.docx
RES403 Dijital Resim I 14 dijital resim final.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİTY618 2 B Dijital Animasyon 1 1.hafta 2B animasyon.docx
GİTY618 2 B Dijital Animasyon 2 2.hafta 2B animasyon - Kopya.docx
GİTY618 2 B Dijital Animasyon 3 2D animasyon sunum.pdf
GİTY618 2 B Dijital Animasyon 4 3.hafta 2D animasyon sunum.pdf
GİTY618 2 B Dijital Animasyon 5 4.hafta 2014-2015-02-4-TR_baixa.pdf
GİTY618 2 B Dijital Animasyon 6 6.hafta 2B animasyon.docx
GİTY618 2 B Dijital Animasyon 7 7.hafta 1496672765.pdf
GİTY618 2 B Dijital Animasyon 8 8.hafta Vol.21_No.01-8.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
MEİ616 Medikal İllüstrasyon Teknikleri II 1 1.hafta Medikal İllüstrasyon.docx
MEİ616 Medikal İllüstrasyon Teknikleri II 2 2.hafta Medikal İllüstrasyon -.docx
MEİ616 Medikal İllüstrasyon Teknikleri II 3 3.hafta Medikal İllüstrasyon -.docx
MEİ616 Medikal İllüstrasyon Teknikleri II 4 4.hafta Medikal İllüstrasyon.docx
MEİ616 Medikal İllüstrasyon Teknikleri II 5 5.hafta Medikal İllüstrasyon - Kopya (4) - Kopya - Kopya.docx
MEİ616 Medikal İllüstrasyon Teknikleri II 6 1499161431.pdf
MEİ616 Medikal İllüstrasyon Teknikleri II 7 7.hafta Medikal İllüstrasyon - Kopya (5) - Kopya - Kopya - Kopya.docx
MEİ616 Medikal İllüstrasyon Teknikleri II 8 8.hafta Medikal İllüstrasyon - Kopya (5) - Kopya - Kopya.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 2 yuksek lısans sunu 1.pptx
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 3 yuksek lisans proje 1.docx
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 4 yuksek lisans proje 2.docx
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 5 yuksek lisans proje 2.docx
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 6 yuksek lisans proje 3.docx
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 7 yuksek lisans proje 4.docx
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 8 yuksek lisans proje 5.docx
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 10 yuksek lisans proje 6.docx
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 11 yuksek lisans proje 7.docx
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 12 yuksek lisans proje 8.docx
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 13 yuksek lisans proje 9.docx
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 14 yuksek lisans proje 13.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT204 İllüstrasyon II 1 1.hafta illüstrasyon II.docx
GİT204 İllüstrasyon II 2 2.hafta illüstrasyon II -.docx
GİT204 İllüstrasyon II 3 GİT İLLUSTRASYON SUNUM.pdf
GİT204 İllüstrasyon II 4 GİT İLLUSTRASYON SUNUM.pdf
GİT204 İllüstrasyon II 5 GİT İLLUSTRASYON SUNUM.pdf
GİT204 İllüstrasyon II 6 GİT İLLUSTRASYON SUNUM.pdf
GİT204 İllüstrasyon II 7 GİT İLLUSTRASYON SUNUM.pdf
GİT204 İllüstrasyon II 8 GİT İLLUSTRASYON SUNUM.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 1 1.hafta animasyon atelye.docx
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 2 Animasyon atelye Uygulamaları sunum.pdf
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 3 3.hafta animasyon atelye.docx
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 4 4.hafta animasyon atelye - Kopya (3).docx
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 5 5.hafta animasyon atelye - Kopya (4).docx
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 6 6.hafta animasyon atelye - Kopya (5).docx
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 7 7.hafta animasyon atelye - Kopya (6).docx
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 8 8.hafta animasyon atelye - Kopya.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS327 Deneysel Animasyon 1 Deneysel Animasyon Sunum 1.pdf
GSS327 Deneysel Animasyon 2 http://www.animasyongastesi.com/turkiyede-animasyonun-dunu-ve-bugunu/
GSS327 Deneysel Animasyon 3 deneysel animasyon 2.docx
GSS327 Deneysel Animasyon 4 deneysel animasyon 2.docx
GSS327 Deneysel Animasyon 5 deneysel animasyon 3.docx
GSS327 Deneysel Animasyon 6 deneysel animasyon 3.docx
GSS327 Deneysel Animasyon 7 deneysel animasyon 3.docx
GSS327 Deneysel Animasyon 8 deneysel animasyon 3.docx
GSS327 Deneysel Animasyon 9 deneysel animasyon VİZE.docx
GSS327 Deneysel Animasyon 10 deneysel animasyon film gösterimi.docx
GSS327 Deneysel Animasyon 11 deneysel animasyon 4.docx
GSS327 Deneysel Animasyon 12 deneysel animasyon 4.docx
GSS327 Deneysel Animasyon 13 deneysel animasyon 4.docx
GSS327 Deneysel Animasyon 14 deneysel animasyon 5.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RES208 İllüstrasyon 1 1.hafta res illüstrasyon -.docx
RES208 İllüstrasyon 2 2.hafta res illüstrasyon -.docx
RES208 İllüstrasyon 2 RESİM İLLUSTRASYON.pdf
RES208 İllüstrasyon 3 RESİM İLSUT PROJE 3.hafta.docx
RES208 İllüstrasyon 4 RESİM İLSUT PROJE 4.hafta.docx
RES208 İllüstrasyon 5 RESİM İLSUT PROJE 5.hafta.docx
RES208 İllüstrasyon 6 RESİM İLSUT PROJE 6.hafta.docx
RES208 İllüstrasyon 7 RESİM İLSUT PROJE 7.hafta.docx
RES208 İllüstrasyon 8 RESİM İLSUT PROJE 8.hafta.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GRF201 Grafik Tasarım I 1 Görsel Bildirişim Sistemleri 1.pdf
GRF201 Grafik Tasarım I 2 Görsel Bildirişim Sistemleri 2.pdf
GRF201 Grafik Tasarım I 3 Grafik proje I.docx
GRF201 Grafik Tasarım I 4 Grafik proje I.docx
GRF201 Grafik Tasarım I 5 Logo ve kurum kimliği 1.pdf
GRF201 Grafik Tasarım I 6 Logo ve kurum kimliği 2.pdf
GRF201 Grafik Tasarım I 7 Grafik proje 2.docx
GRF201 Grafik Tasarım I 8 Grafik proje 2.docx
GRF201 Grafik Tasarım I 10 grafik 10.hafta.pdf
GRF201 Grafik Tasarım I 11 grafık kurumsal kımlık 1.pptx
GRF201 Grafik Tasarım I 12 GRAFİK PROJE 1.docx
GRF201 Grafik Tasarım I 13 GRAFİK PROJE 1.docx
GRF201 Grafik Tasarım I 14 GRAFİK final.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GRF203 İllüstrasyon I 1 ILLUSTRASYON SUNUM.pdf
GRF203 İllüstrasyon I 1 11 October, 2020 - Loom Recording.mp4
GRF203 İllüstrasyon I 2 ILLUSTRASYON SUNUM.pdf
GRF203 İllüstrasyon I 3 https://www.youtube.com/watch?v=5etuXDP3xc4
GRF203 İllüstrasyon I 4 https://www.youtube.com/watch?v=JY5FdjvW65w
GRF203 İllüstrasyon I 5 GRF illüstrasyon proje 1.docx
GRF203 İllüstrasyon I 6 GRF illüstrasyon proje 1.docx
GRF203 İllüstrasyon I 7 GRF illüstrasyon proje 1.docx
GRF203 İllüstrasyon I 8 GRF illüstrasyon proje 1.docx
GRF203 İllüstrasyon I 9 GRF illüstrasyon VİZE.docx
GRF203 İllüstrasyon I 10 GRF illüstrasyon proje 2.docx
GRF203 İllüstrasyon I 11 GRF illüstrasyon proje 2.docx
GRF203 İllüstrasyon I 12 GRF illüstrasyon proje 2.docx
GRF203 İllüstrasyon I 13 GRF illüstrasyon proje 2.docx
GRF203 İllüstrasyon I 14 GRF illüstrasyon proje 2.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GRF204 İllüstrasyon II 1 grafik 1.hafta illüstrasyon II.docx
GRF204 İllüstrasyon II 2 grafik 2.hafta illüstrasyon II.docx
GRF204 İllüstrasyon II 2 GRAFİK İLLUSTRASYON SUNUM.pdf
GRF204 İllüstrasyon II 3 Grafik İLLSUT PROJE 3.hafta.docx
GRF204 İllüstrasyon II 4 Grafik İLLSUT PROJE 4.hafta.docx
GRF204 İllüstrasyon II 5 Grafik İLLSUT PROJE 5.hafta.docx
GRF204 İllüstrasyon II 6 Grafik İLLSUT PROJE 6.hafta.docx
GRF204 İllüstrasyon II 7 Grafik İLLSUT PROJE 7.hafta.docx
GRF204 İllüstrasyon II 8 Grafik İLLSUT PROJE 8.hafta.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 1 1.hafta.docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 1 1.hafta.docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 1 11 October, 2020 - Loom Recording.mp4
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 1 11 October, 2020 - Loom Recording.mp4
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 2 2.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 2 2.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 3 3.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 3 3.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 4 4.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 4 4.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 5 5.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 5 5.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 6 6.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 6 6.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 7 7.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 7 7.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 8 8.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 8 8.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 10 10.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 10 10.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 11 11.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 11 11.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 12 12.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 12 12.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 13 13.hafta .docx
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 13 13.hafta .docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr