İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: rasci@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-2119-8963
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Üroloji
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 2005 -
Doçent Tıp Fakültesi, 1999 - 2005
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 1999 - 1999
Öğretim Görevlisi Tıp Fakültesi, 1996 - 1999
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Erkek Ve Kadın Cinsel Sağlığı

Bölüm Adı :

 Ejakulasyon Ve Orgazm Bozuklukları

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Editör Adı :

 Sefa Resim, Ateş Kadıoğlu

2016

Kitap Adı :

 Güncel Üroloji

Bölüm Adı :

 Benign Prostat Hiperplazisinde Etyoloji, Doğal Seyir, Tanı Ve Tedavi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Editör Adı :

 İlker Seçkiner, Ömer Bayrak

2017

Kitap Adı :

 Tıp Hukuku, Vaka Okumaları

Bölüm Adı :

 Penis Protez Ve Artifisiyel Sfinkter Uygulaması Sonucu İnfeksiyon

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Editör Adı :

 Ali İhsan Taşçı

2017

Kitap Adı :

 Güncel Üroloji

Bölüm Adı :

 Benign Prostat Hiperplazisinde Etyoloji, Doğal Seyir, Tanı Ve Medikal Tedavi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Editör Adı :

 İlker Seçkiner, Ömer Bayrak

2016

Kitap Adı :

 Üreter Ve Üretranın Hastalıkları Ve Tedavileri

Bölüm Adı :

 Üretra:ejakulasyon Ve İnfertilite İlişkisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan, Açıkgöz Abdullah

Editör Adı :

 Recep Büyükalpelli, Fikret Erdemir, Ramazan Aşcı, Mustafa Suat Bolat

2015

Kitap Adı :

 Campbell Walsh Urology

Bölüm Adı :

 Surgical Managementof Male Infertility

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2010

Kitap Adı :

 Campell S Urology

Bölüm Adı :

 Erkek İnfertilitesinin Ve Diğer Skrotal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2002

Kitap Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları Ve Tedavisi

Bölüm Adı :

 Erkek İnfertilitesine Yol Açan Diğer Kromozomal Hastalıklar

Yazar Adı :

 Güneş S, Asci R

2013

Kitap Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları Ve Tedavisi

Bölüm Adı :

 Subfertil Erkeğin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2013

Kitap Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları Ve Tedavisi

Bölüm Adı :

 Epididim İşlevleri Ve Regülasyonu

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2013

Kitap Adı :

 7 Üroloji Yeterlik Sınavına Hazırlık Kursu Ders Notları Kıtabı

Bölüm Adı :

 Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2010

Kitap Adı :

 Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri

Bölüm Adı :

 Omurilik Yaralanmalı Hastada Genitoüriner Sorunlar Ve Tedavisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2011

Kitap Adı :

 Androlojik Cerrahi Atlası Dvd

Bölüm Adı :

 Priapizmde T Şant Cerrahisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2010

Kitap Adı :

 Çevrenin Erkek Cinsel Ve Üreme Sağlığına Etkisi Ve Korunma Yolları

Bölüm Adı :

 Obezitenin Cinsel Sağlığa Etkisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2010

Kitap Adı :

 Türk Üroloji Yeterlilik Kursu Kitabı

Bölüm Adı :

 Erektil Disfonksiyonun Medikal Tedavisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2004

Kitap Adı :

 Varikosel Kılavuzu

2004

Kitap Adı :

 Erkek Ve Kadın Cinsel Sağlığı

Bölüm Adı :

 İntrakavernozal Farmakoterapi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2004

Kitap Adı :

 Sigaranın Bilimsel Yüzü

Bölüm Adı :

 Sigara Ve Genitoüriner Sistem

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Editör Adı :

 Tür, Ayla

2004

Kitap Adı :

 Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları Ve Tedavisi

Bölüm Adı :

 Epididim Fizyolojisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2004

Kitap Adı :

 Ürolojide Yeni Ufuklar Androloji

Bölüm Adı :

 Metabolik Endokrin Sendrom Ve Bph İlişkisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2010

Kitap Adı :

 Prostatın Benign Hastalıkları

Bölüm Adı :

 Prostat Anatomisi.

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

2009

Kitap Adı :

 Güncel Üroloji 2. Baskı

Bölüm Adı :

 Benign Prostat Hiperplazisinde Medikal Tedavi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Editör Adı :

 M. Önder Yaman, Ateş Kadıoğlu, A. İhsan Taşcı

2018

Kitap Adı :

 Androlojide Penil Protez Uygulama

Bölüm Adı :

 Postoperatif Komplikasyonlar

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Editör Adı :

 Mustafa F. Usta, Memeduh Aydın, Ateş Kadıoğlu

2018

Kitap Adı :

 Androloji Hastalıkları Hasta Bilgilendirme Kılavuzu Ve Aydınlatılmış Onam Belgesi

Bölüm Adı :

 Sünnet Cerrahi Girişimi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Editör Adı :

 Mustafa F. Usta, Memduh Aydın, Ateş Kadıoğlu

2018

Kitap Adı :

 Genito-Üriner Sistem Protezleri Atlası

Bölüm Adı :

 Testis Protez İmplantasyonu: Adım Adım Cerrahi Teknik Ve Komplikasyonları

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Editör Adı :

 Ateş Kadıoğlu, Slahittin Çayan, Rahmi Onur, Abdullah Demirtaş

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Fertility Outcomes And Predictors For Successful Sperm Retrieval And Pregnancy İn 327 Azoospermic Men With A History Of Cryptorchidism Who Underwent Microdissection Testicular Sperm Extraction

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Orhan İrfan, Altay Ahmet Barış, Aşcı Ramazan, Akbay Erdem, Ayas Bülent, Yaman Muhiddin Önder

Dergi Adı :

 Andrology

Özgün Makale

 

2020, 9

Makale Adı :

 Hematospermia İs Rarely Related To Genitourinary Cancer: Lessons Learned From 15 Years Of Experience With 342 Cases

Yazar Adı :

 Efesoy Ozan, Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Orhan İrfan, Yaman Muhiddin Önder

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Impotence Research

Özgün Makale

 

2020, 7

Makale Adı :

 Can High Visceral Adiposity Index Be A Risk Factor For Sexual Dysfunction İn Sexually Active Men?

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Kocamanoğlu Fatih, Özbek Mustafa Latif, Büyükalpelli Recep, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 The Journal Of Sexual Medicine

Özgün Makale

 


2020, 7

Makale Adı :

 Comparison Of Patient’Xxs Satisfaction And Long-Term Results Of 2 Penile Plication Techniques: Lessons Learned From 387 Patients With Penile Curvature

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Efesoy Ozan, Kocamanoğlu Fatih, Akbay Erdem, Yaman Muhiddin Önder

Dergi Adı :

 Urology

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Comparison Of Long-Term Results And Couples’ Satisfaction With Penile Implant Types And Brands: Lessons Learned From 883 Patients With Erectile Dysfunction Who Underwent Penile Prosthesis Implantation

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Efesoy Ozan, Bolat Mustafa Suat, Akbay Erdem, Yaman Muhiddin Önder

Dergi Adı :

 The Journal Of Sexual Medicine

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Snp’S İn Xenobiotic Metabolism And Male İnfertility

Yazar Adı :

 Taşkurt Gülgez Neslihan, Güre Ma, Mahmutoğlu Aslı Metin, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan, Henkel Ralf

Dergi Adı :

 Xenobıotıca

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 Title Investigating The Relationship Between İbrca1/i And İbrca2/i Genes Methylation Profile And Sperm Dna Fragmentation İn İnfertile Men/title

Yazar Adı :

 Kabartan Emel, Güneş Sezgin, Arslan Mehmet Alper, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Andrologia

Özgün Makale

 


2019, 4

Makale Adı :

 A Novel Method For Pain Control: İnfiltration Free Local Anesthesia Technique (Inflate) For Transrectal Prostatic Biopsy Using Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Tens)

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Çınar Önder, Aşcı Ramazan, Büyükalpelli Recep

Dergi Adı :

 International Urology And Nephrology

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Chromosomal And Y‐Chromosome Microdeletion Analysis İn 1, 300 İnfertile Males And The Fertility Outcome Of Patients With Azfc Microdeletions

Yazar Adı :

 Abur Ümmet, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan, Altundağ Engin, Akar Ömer Salih, Ayas Bülent, Karadağ Alpaslan Medine, Oğur Methiye Gönül

Dergi Adı :

 Andrologia

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 The İmpact Of Age On Fertility Rate İn Patients Who Underwent Microsurgical Varicocelectomy

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Kocamanoğlu Fatih, Gülşen Murat, Şengül Mesut, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Andrologia

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası İnflatable Penil Protez Rezervuarı, Penoskrotal Transvers İnsizyon İle Retzius Alanına Güvenle Yerleştirilebilir

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Özen Mehmet, Çinar Önder, Büyükalpelli Recep, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Low Dose Daily Versus On-Demand High Dose Tadalafil İn Diabetic Patients With Erectile And Ejaculatory Dysfunction

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Çınar Önder, Akdeniz Ekrem, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 International Journal Of Impotence Research: The Journal Of Sexual Medicine.

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Low Dose Daily Versus On-Demand High Dose Tadalafil İn Diabetic Patients With Erectile And Ejaculatory Dysfunction

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Çinar Önder, Akdeniz Ekrem, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 International Journal Of Impotence Research

Özgün Makale

 


2018, 5

Makale Adı :

 Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası İnflatable Penil Protez Rezervuarı, Penoskrotal Transvers İnsizyon İle Retzius Alanına Güvenle Yerleştirilebilir

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Özen Mehmet, Çınar Önder, Büyükalpelli Recep, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 The Efficacy Of Low-Dose Tadalafil İn Patients Undergoing Hemodialysis With End-Stage Renal Disease

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Özer İsmail, Çınar Önder, Akdeniz Ekrem, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Renal Failure

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Prevalence Of Erectile Dysfunction İn Men Over 40 Years Of Age İn Turkey: Results From The Turkish Society Of Andrology Male Sexual Health Study Group

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Kendirci Muammer, Yaman Muhiddin Önder, Aşcı Ramazan, Orhan İrfan, Usta Mustafa Faruk, Ekmekçioğlu Oğuz, Kadıoğlu Ateş

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi/turkish Journal Of Urology

Özgün Makale

 


2017, 5

Makale Adı :

 Ureterorenoscopy With Stenting And İts Effect On Female Sexual Function

Yazar Adı :

 Akdeniz Ekrem, Bolat Mustafa Suat, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Urology Journal

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Partial Deletions Of Y-Chromosome İn Infertile Men With Non-Obstructive Azoospermia And Oligoasthenoteratozoospermia İn A Turkish Population

Yazar Adı :

 Beyaz Cemalettin Cengiz, Güneş Sezgin, Önem Kadir, Kulaç Tuba, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 In Vivo

Özgün Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 Effects Of Penile Fracture And İts Surgical Treatment On Psychosocial And Sexual Function

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Özen Mehmet, Önem Kadir, Açıkgöz Abdullah, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 International Journal Of Impotence Research

Özgün Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Semen Analizi: Değerlendirme Ve Klinik Kullanımı

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan, Açıkgöz Abdullah

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi

Derleme Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Prevalence Of Erectile Dysfunction İn Men Over 40 Years Of Age İn Turkey: Results From The Turkish Society Of Andrology Male Sexual Health Study Group

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Kendirci Muammer, Yaman Muhiddin Önder, Aşcı Ramazan, Orhan İrfan, Usta Mustafa Faruk, Ekmekçioğlu Oğuz, Kadıoğlu Ateş

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Urology

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Prevalence Of Sexual Dysfunction And Urinary İncontinence And Associated Risk Factors İn Turkish Women

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Yaman Muhiddin Önder, Orhan İrfan, Usta Mustafa Faruk, Başar Murad, Resim Sefa, Aşcı Ramazan, Gümüş Bilal-İ Habeş, Kadıoğlu Ateş

Dergi Adı :

 European Journal Of Obstetrics & Gynecology And Reproductive Biology

Özgün Makale

 


2016, 8

Makale Adı :

 The Role Of Epigenetics İn İdiopathic Male İnfertility

Yazar Adı :

 Güneş Sezgin, Arslan Mehmet Alper, Taşkurt Gülgez Neslihan, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Journal Of Assisted Reproduction And Genetics

Derleme Makale

 


2016, 5

Makale Adı :

 Effects Of Aging On The Male Reproductive System

Yazar Adı :

 Güneş Sezgin, Taşkurt Gülgez Neslihan, Arslan Mehmet Alper, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Journal Of Assisted Reproduction And Genetics

Derleme Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 Prevelance Of Ejaculatıon Dıffıcultıes And Related Factors: A Populat?on-Based Survey By The Turkısh Socıety Of Andrology, Male Sexual Health Study Group

Yazar Adı :

 Dinçer M Murat, Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Yaman Muhiddin Önder, Kadıoğlu Ateş

Dergi Adı :

 Ciência E Técnica Vitivinícola

Özgün Makale

 

2015, 5

Makale Adı :

 Prevalence Of Male Pelvic Dysfunction Results From The Turkish Society Of Andrology Male Sexual Health Study Group

Yazar Adı :

 Kendirci M, Asci R, Yaman O, Cayan S, Orhan I, Usta Mf, Ekmekcioglu O, Kadioglu A.

Dergi Adı :

 Andrology

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 The Role Of Ketotifen İn The Prevention Of Testicular Damage İn Rats With Experimental Unilateral Undescended Testes

Yazar Adı :

 Açıkgöz Abdullah, Aşcı Ramazan, Aydın Oğuz, Çavuş Hikmet, Dönmez Gamze, Büyükalpelli Recep

Dergi Adı :

 Drug Design Development And Therapy

Özgün Makale

 


2014, 10

Makale Adı :

 Sperm Dna Hasarı Mekanizmaları Ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazar Adı :

 Güneş Sezgin, Sevgili Emel, Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Urology

Özgün Makale

 

2013, 7

Makale Adı :

 Two Males With Sry Positive 46 Xx Testicular Disorder Of Sex Development

Yazar Adı :

 Gunes S, Asci R, Okten G, Atac F, Onat Oe, Ogur G, Aydin O, Bagci H

Dergi Adı :

 System Biology Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2013, 2

Makale Adı :

 Evaluation Of Hydronephrotic Kidney Paranchymal Density By Non Contrast Multislice Computed Tomography

Yazar Adı :

 Yildirim B, Acikgoz A, Danaci M, Asci R, Buyukalpelli R

Dergi Adı :

 J Exp Clin Med

Özgün Makale

 

2012, 6

Makale Adı :

 Sexual And Reproductive Abnormalities İn Patients With Spinal Cord İnjuries

Yazar Adı :

 Aşcı R, Açıkgöz A, Büyükalpelli R

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Urology

Özgün Makale

 


2012, 6

Makale Adı :

 Congenital Parameatal Urethral Cyst Turkish Journal Of Urology

Yazar Adı :

 Öztürk U, Kaya Fç, Güçtaş Aö, Durgun Mn, Yalbuzdağ On, Aşcı R

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Urology

Özgün Makale

 

2012, 3

Makale Adı :

 Sexual Satısfactıon After Penıle Prostahesıs Implantatıon Penoscrotalversus Infrapubıc Approach

Yazar Adı :

 Onem K. , Asci R. , Beyaz C. , Yalman C. , Serdas T. , Sirtbas A. , Ozen M.

Dergi Adı :

 Journal Of Sexual Medıcıne

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 Varikosel İnsidans Etiyoloji Ve Fizyopatoloji

Yazar Adı :

 Aşcı R, Açıkgöz A

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri J Urology

Özgün Makale

 

2012, 10

Makale Adı :

 Prevalence Of Male Pelvıc Dysfunctıon Results From The Turkısh Socıetyof Andrology Sexual Health Study Group

Yazar Adı :

 Kendirci M. , Asci R. , Cayan S. , Yaman O. , Orhan I , Usta M. F. , Ekmekcioglu O. , Kadioglu A.

Dergi Adı :

 Journal Of Sexual Medıcıne

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Surgıcal Correctıon Of Congenıtal Penıle Curvature Plıcatıoncorporoplasty Versus Nesbıt Tecnıque

Yazar Adı :

 Onem K. , Asci R. , Yalman C. , Beyaz C. , Serdas T. , Sirtbas A. , Ozen M.

Dergi Adı :

 Journal Of Sexual Medıcıne

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Turkısh Socıety Of Andrology Erectıle Dysfunctıon Prevalence Study

Yazar Adı :

 Cayan S. , Kendirci M. , Yaman O. , Asci R. , Orhan I , Usta M. F. , Ekmekcioglu O. , Kadioglu A.

Dergi Adı :

 Journal Of Sexual Medıcıne

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Aklında Bulunsun Literatürden İlginç Priapizm Olgu Özetleri Priapizm Güncelleme

Yazar Adı :

 Açıkgöz A, Aşcı R

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Seminerleri

Özgün Makale

 

2011, 6

Makale Adı :

 Testis Protezlerinde Güncel Durum

Yazar Adı :

 Bolat Ms, Aşcı R, Açıkgöz A, Büyükalpelli R

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Urology

Özgün Makale

 

2011, 6

Makale Adı :

 The Comparison Of Premature Ejaculation Assessment Questionnaires And Their Sensitivity For The Four Premature Ejaculation Syndromes Results From The Turkish Society Of Andrology Sexual Health Survey

Yazar Adı :

 Serefoglu Ec, Yaman O, Cayan S, Asci R, Orhan I, Ekmekcioglu O, Usta Mf, Et Al

Dergi Adı :

 Journal Of Sexual Medicine

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Prevalence Of The Complaint Of Ejaculating Prematurely And The Four Premature Ejaculation Syndromes Results From The Turkish Society Of Andrology Sexual Health Survey

Yazar Adı :

 Serefoglu Ec, Yaman Mo, Cayan S, Asci R, Orhan I, Usta Mf, Ekmekcioglu O, Kendirci M, Semerci B, Kadioglu A

Dergi Adı :

 Journal Of Sexual Medicine

Özgün Makale

 

2011, 2

Makale Adı :

 Relationship Between Penile Fracture And Peyronie S Disease A Prospective Study

Yazar Adı :

 Acikgoz A, Gokce E, Asci R, Buyukalpelli R, Yilmaz F, Sarikaya S

Dergi Adı :

 Int J Impot Res

Özgün Makale

 

2011, 2

Makale Adı :

 Complete Resection Of Penile Schwannoma Without Sexual Dysfunction

Yazar Adı :

 Asci R, Danaci M, Gur S, Akdeniz E, Baris Ys.

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Urology

Özgün Makale

 

2010, 6

Makale Adı :

 Diyabetli Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu Prevalansı

Yazar Adı :

 Bayrak G, Kahraman H, Aşcı R

Dergi Adı :

 Diyabet, Obezite Ve Hipertansiyon

Özgün Makale

 

2010, 6

Makale Adı :

 Böbrek Tümörünün Cerrahi Tedavisinde Laparoskopik Radikal Nefrektomi

Yazar Adı :

 Koçak B, Açıkgöz A, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Bilen Cy.

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 9

Makale Adı :

 The Effects Of Experimental Left Varicocele On The Epididymis

Yazar Adı :

 Ozturk U, Kefeli M, Asci R, Akpolat I, Buyukalpelli R, Sarikaya S

Dergi Adı :

 Systems Biology İn Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2008, 7

Makale Adı :

 The Relationship Between Metabolic Syndrome And Benign Prostatic Hyperplasia

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri J Urology

Özgün Makale

 

2008, 6

Makale Adı :

 Laparoskopik Böbrek Biyopsisi Deneyimlerimiz

Yazar Adı :

 Açıkgöz A, Koçak B, Aşcı R, Büyükalpelli R, Sarıkaya Ş.

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 12

Makale Adı :

 Tartışmalı Olgu Kaliks Taşlarına Yaklaşım

Yazar Adı :

 Büyükalpelli R, Aşcı R, Açıkgöz A

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 12

Makale Adı :

 The İnvestigation Of The Man İn İnfertile Couples

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Urology

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Aüss Tedavisinde Kullanılan İlaçların Cinsel Yan Etkileri

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 

2007, 6

Makale Adı :

 Üreteroskopi Sonrası Proksimal Üreter Kopması Gelişen Olguda Ototransplantasyon Deneyimi

Yazar Adı :

 Koçak B, Öztürk U, Kar A, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 6

Makale Adı :

 Cytogenetic And Molecular Analysis Of Azoospermic And Severeoligozoospermic İnfertile Males

Yazar Adı :

 Gunes S. , Asci R. , Kara N. , Pinarli F. Alparslan , Okten G. , Bagci H.

Dergi Adı :

 Chromosome Research

Özgün Makale

 

2007, 2

Makale Adı :

 Priapism

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Aüss Ve Cinsel İşlev Bozukluğu Epidemiyolojisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 9

Makale Adı :

 Alfa Blokerlerin Bph Dışı Kullanımı

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 9

Makale Adı :

 Somatic Angiotensin Converting Enzyme İn Varicocele

Yazar Adı :

 Asci R, Sarikaya S, Buyukalpelli R, Yilmaz Af, Bedir A

Dergi Adı :

 Archive Of Andrology

Özgün Makale

 

2006, 7

Makale Adı :

 Laparoscopic Excision Of Renal Hydatid Cyst İn A Preadolescent

Yazar Adı :

 Bilen Cy, Ozkaya O, Sarikaya S, Asci R, Buyukalpelli R

Dergi Adı :

 J Pediatr Urology

Özgün Makale

 

2006, 6

Makale Adı :

 Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms İn Patients With Urolithiasis

Yazar Adı :

 Gunes S, Bilen Cy, Kara N, Asci R, Bagci H, Yilmaz Af

Dergi Adı :

 Urological Research

Özgün Makale

 

2006, 2

Makale Adı :

 Aşırı Aktif Mesane Sendromlu Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 

2006, 12

Makale Adı :

 The Treatment Of Endocrinolical Male İnfertility

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 

2006, 12

Makale Adı :

 Somatıc Angıotensın Convertıng Enzyme In Varıcocele

Yazar Adı :

 Asci R., Sarikaya S., Buyukalpelli R., Yilmaz A., Bedir A.

Dergi Adı :

 Systems Biology İn Reproductive Medicine

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Prostatik Infarktüsün Serum Prostat Spesifik Antijen Ve Prostat Spesifik Antijen Dansitesi Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Aşcı R, Aydın O, Akpolat İ, Bilen Cy

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

2005, 9

Makale Adı :

 Bph Etiyoloji Patogenez Ve Doğal Seyir

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 9

Makale Adı :

 Akut Epididimit

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri J Urology

Özgün Makale

 

2004, 6

Makale Adı :

 Geç Başlayan Hipogonadizm Etiyoloji Klinik Tanı

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Laser Assisted Fluoroscopic Puncture A New Technique For Accessing The Kidney

Yazar Adı :

 Bilen Cy, Asci R, Sarikaya S, Buyukalpelli R, Yilmaz Af

Dergi Adı :

 Journal Of Endourology

Özgün Makale

 

2003, 9

Makale Adı :

 Peyroni Hastalığının Cerrahi Tedavisinde Tunika Albuginea Rekonstrüksiyonu İçin Kullanılan Greftler

Yazar Adı :

 Çağlar M, Asci R

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 

2003, 12

Makale Adı :

 Re Influence Of Voiding Dysfunction On The Outcome Of Endoscopic Treatment For Vesicoureteral Reflux

Yazar Adı :

 Bilen Cy, Sarikaya S, Asci R

Dergi Adı :

 Journal Of Urology

Özgün Makale

 

2003, 11

Makale Adı :

 Erkek Kısırlığının Medikal Tedavisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Androloji Bülteni

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Üreter Taşı Olan Bir Olguda Minimal Künt Karın Travması Sonrası Oluşan Eşzamanlı Böbrek Ve Üreter Yaralanması

Yazar Adı :

 Bilen Cy, Aşcı R, Çavuş H, Sarıkaya Ş.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Spermatogenezisin Serum Belirleyicisi İnhibin B

Yazar Adı :

 Aşcı R, Bilen Cy

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Is Bone Wax An İnjectable Urologic Material

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 European Urology

Özgün Makale

 

2001, 11

Makale Adı :

 P53 And Bcl 2 Overexpression As Associated Risk Factors İn Patients 40 Years Old Or Less With Transitional Cell Carcinoma Of The Bladder

Yazar Adı :

 Asci R, Yildiz L, Sarikaya S, Buyukalpelli R, Yilmaz Af, Kandemir B

Dergi Adı :

 Urologia Internationalis

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Tek Böbrekli Tavşanlarda Soğuk İskemi Reperfüzyon Hasarının Renal Korteks Ve Medulla Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Karshenas A, Büyükalpelli R, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Yılmaz Af.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Multipl Ve Staghorn Böbrek Taşlarının Açık Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Görüntüleme Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Aşcı R, Koç F, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz Af, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

2000, 12

Makale Adı :

 Voiding And Sexual Dysfunctions After Pelvic Fracture Urethral İnjuries Treated With Either İnitial Cystostomy And Delayed Urethroplasty Or İmmediate Primary Urethral Realignment

Yazar Adı :

 Asci R, Sarikaya S, Buyukalpelli R, Saylik A, Yilmaz Af, Yildiz S

Dergi Adı :

 Scandinavian Journal Of Urology And Neprology

Özgün Makale

 

1999, 8

Makale Adı :

 The Management Of Vesical Calculi With Combined Optical Mechanical Cystolithotripsy And Transurethral Prostatectomy İs İt Safe And Effective

Yazar Adı :

 Asci R, Aybek Z, Sarikaya S, Buyukalpelli R, Yilmaz Af

Dergi Adı :

 Bju Internatıonal

Özgün Makale

 

1999, 7

Makale Adı :

 The Effects Of Experimental Varicocele On Testicular Histology And Fertility İn Monorchic Adult Rats

Yazar Adı :

 Asci R , Sarikaya S , Buyukalpelli R , Yilmaz Af , Yildiz S

Dergi Adı :

 Bju Internatıonal

Özgün Makale

 

1999, 3

Makale Adı :

 Üretrit Ve Servisit İle Seyreden Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Yazar Adı :

 Aşcı R, Büyükalpelli R

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1999, 12

Makale Adı :

 Mesane Rüptürü 48 Olguluk Deneyim

Yazar Adı :

 Aşcı R, Büyükalpelli R, Sarıkaya Ş, Saylık A

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 Phimosis And Circumcision İn Children

Yazar Adı :

 Buyukalpelli R, Sarikaya S, Asci R

Dergi Adı :

 Eur Urol

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 Ratlarda Unilateral Kastrasyon Ve Kriptorşidizmin Karşı Testis Morfolojisine Etkileri Kompansatuvar Testis Büyümesi Monorşizmi Gösterir Mi

Yazar Adı :

 Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Bolat M, Yıldız L, Yılmaz A.f, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 Gebe Ve Meme Kanserli Kadınlarda Prostat Spesifik Antijen

Yazar Adı :

 Aydın F, Aşcı R, Yılmaz Af, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

1998, 6

Makale Adı :

 The Outcome Of Varicocelectomy İn Subfertile Men With An Absent Or Atrophic Right Testis

Yazar Adı :

 Asci R, Sarikaya S, Buyukalpelli R, Yilmaz Af, Yildiz S

Dergi Adı :

 Bju

Özgün Makale

 

1998, 5

Makale Adı :

 Fournier S Gangrene Risk Assessment And Enzymatic Debridement With Lyophilized Collagenase Application

Yazar Adı :

 Asci R, Sarikaya S, Büyükalpelli R, Yilmaz Af, Yildiz S

Dergi Adı :

 European Urology

Özgün Makale

 


1998, 5

Makale Adı :

 Vezikoüreteral Reflü Tedavisi Üreteroneosistostomi İle Subüreteral İnjeksiyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yıldız S, Yılmaz Af, Saylık A.

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1998, 12

Makale Adı :

 Prepüsyel Tubülerize Transvers Ada Flebi İle Hipospadyas Onarımı

Yazar Adı :

 Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz Af, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1998, 12

Makale Adı :

 İdyopatik Retroperitoneal Fibrosis 9 Olguluk Deneyim

Yazar Adı :

 Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz Af, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Kadın Ürogenital Fistül Onarımları Deneyimlerimiz

Yazar Adı :

 Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz Af, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Kazanılmış Renal Kistik Hastalık

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Dergi Adı :

 Diyaliz Ve Nefroloji Dergisi

Özgün Makale

 

1997, 6

Makale Adı :

 Effects Of İntracavernous Calcium Channel Blockers İn Dogs

Yazar Adı :

 Sarıkaya Şaban, Aşcı Ramazan, Aybek Zafer, Büyükalpelli Recep, Yılmaz Ali Faik, Yıldız Sacit

Dergi Adı :

 Int Urol Nephrol

Özgün Makale

 

1997, 11

Makale Adı :

 Erişkin Enürezis Nokturna Tedavisinde İmipramin Ve Dezmopressinin Uzun Süreli Etkilerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz Af, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1997, 1

Makale Adı :

 İnternal Üretral Striktürotomi Deneyimlerimiz

Yazar Adı :

 Sarıkaya Ş, Saylık A, Aşcı R, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1996, 9

Makale Adı :

 Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Nitrogliserin İle Kontrollü Hipotansif Genel Anestezinin Yeri

Yazar Adı :

 Yıldız S, Esener Z, Aşcı R, Demircan B, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz Af, Özkan Mg.

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1996, 3

Makale Adı :

 Ureteral İnjury Secondary To Lumbar Disc Operation İn A Patient With Solitary Kidney

Yazar Adı :

 Sarıkaya Ş, Aşcı R.

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1996, 3

Makale Adı :

 Nitrogliserin Ve Penil Ereksiyon Köpeklerde İn Vivo Çalışma

Yazar Adı :

 Sarıkaya Ş, Aybek Z, Aşcı R, Büyükalpelli R, Yılmaz Af, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

1996, 12

Makale Adı :

 Varikoselin Tanı Ve İzlenmesinde Ultrasonografinin Yeri

Yazar Adı :

 Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz Af, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

1995, 1

Makale Adı :

 Subdiyafragmatik Böbrek

Yazar Adı :

 Yıldız S, Büyükalpelli R, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Yılmaz Af, Aybek Z, Benekli H.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

1993, 9

Makale Adı :

 Pediatrik Yaş Grubunda Üriner Sistem Taşları

Yazar Adı :

 Yıldız S, Sarıkaya Ş, Aşcı R, Büyükalpelli R, Yılmaz Af, Gürpınar T, Özkan Mg.

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

1993, 9

Makale Adı :

 Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Endoskopik Subüreterik Teflon Enjeksiyonu

Yazar Adı :

 Aşcı R, Büyükalpelli R, Yıldız S, Yılmaz Af, Sarıkaya Ş, Aybek Z.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

1993, 6

Makale Adı :

 Üst Üriner Sistem Travmaları 27 Olguya Ait Sonuçlar

Yazar Adı :

 Yıldız S, Yılmaz Af, Büyükalpelli R, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Gürpınar T.

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

1993, 12

Makale Adı :

 İzole Rat Mesane Kası Üzerine Düz Kas Gevşetici Ajanların Etkileri

Yazar Adı :

 Aybek Z, Büyükalpelli R, Sarıkaya Ş, Yılmaz Af, Yıldız S, Aşcı R.

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

1993, 1

Makale Adı :

 Total Mesane Replasmanı 9 Olgunun Ön Raporu

Yazar Adı :

 Yılmaz Af, Özen N, Büyükalpelli R, Sarıkaya Ş, Aşcı R, Aybek Z, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

1993, 1

Makale Adı :

 Hipospadyas Onarımı 92 Olgunun Gözden Geçirilmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Af, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

1992, 9

Makale Adı :

 Fracture Of The Penis Report Of 9 Patients Treated Either Surgically Or Conservatively

Yazar Adı :

 Büyükalpelli R, Yıldız S, Yılmaz Af, Sarıkaya Ş, Aşcı R, Aybek Z.

Dergi Adı :

 Marmara Medical Journal

Özgün Makale

 

1992, 6

Makale Adı :

 Benign Prostat Hiperplazili Olgularda Prostat Spesifik Antijen Rektal İnceleme Turp Ve Adenomun Büyüklüğünün Etkileri

Yazar Adı :

 Aşcı R, Yıldız S, Yılmaz Af, Büyükalpelli R, Sarıkaya Ş, Aybek Z.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

1992, 3

Makale Adı :

 Mesane Leyomiyomu 4 Yaşında Bir Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Büyükalpelli R, Aybek Z, Yıldız S, Kandemir B, Yılmaz Af, Aşcı R.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

1992, 12

Makale Adı :

 Erkek Ratlarda Tek Veya İki Taraflı Seminal Vezikül Çıkarılmasının Fertilizasyon Ve Cinsel Davranışa Etkileri

Yazar Adı :

 Büyükalpelli R, Aybek Z, Sarıkaya Ş, Yılmaz Af, Aşcı R, Yıldız S.

Dergi Adı :

 Üroloji Bülteni

Özgün Makale

 

1992, 12

Makale Adı :

 Komplike Olmayan Semptomatik Alt Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Sefuroksim Aksetil Tedavisi 3 Ve 7 Günlük Tedavi Sonuçları

Yazar Adı :

 Büyükalpelli R, Yıldız S, Yılmaz Af, Aşcı R, Sarıkaya Ş, Aybek Z, Atilla Mk.

Dergi Adı :

 Ankem Dergisi

Özgün Makale

 

1992, 1

Makale Adı :

 Üreteroneosistostomi 26 Olgunun 39 Girişimin Gözden Geçirilmesi 10 Yıllık Sonuçlarımız

Yazar Adı :

 Aşcı R, Yıldız S, Büyükalpelli R, Yılmaz Af, Sarıkaya Ş.

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1990, 6

Makale Adı :

 Unilateral İnmemiş Testiste Fertilizasyonun Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Af, Yıldız S, Aşcı R, Karagöz F.

Dergi Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Özgün Makale

 

1990, 12

Makale Adı :

 Renal Hücreli Karsinom 25 Olgunun Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Sarıkaya Ş, Yıldız S, Yılmaz Af, Aşcı R, Büyükalpelli R, Kandemir B.

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1990, 12

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Kanser Tedavisinde Erkek Üreme ve Cinsel Fonksiyonların Yönetimi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 5. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 The inflatable penile prosthesis reservoir can be safely placed in the space of Retzius after open radical retropubic prostatectomy through a penoscrotal transverse incision

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Özen Mehmet, Çinar Önder, Büyükalpelli Recep, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 10th Meeting of the EAU Section of Andrological Urology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Sperm DNA fragmentasyonunun idiyopatik infertiliteye etkisi

Yazar Adı :

 Sevgili Emel, Güneş Sezgin, Arslan Mehmet Alper, Aşcı Ramazan, Süllü Yurdanur

Etkinlik Adı :

 14.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 The relationship between idiopathic male infertility and the polymorphisms of genes involved in xenobiotic metabolism

Yazar Adı :

 Taşkurt Gülgez Neslihan, Gore Mohammed Ali, Metin Mahmutoğlu Aslı, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 İdiyopatik erkek infertilitesi ve zenobiyotik metabolizmasında rol Alan genlerin polimorfizmleri arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Hekim Taşkurt Neslihan Gulgez, Gure Muhammed, Metin Mahmutoğlu Aslı, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 TIBBİ GENETİK KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Androjenle ilişkili genlerin Polimorfizmleri ve İdiyopatik Erkek İnfertilitesi arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Metin Mahmutoğlu Aslı, Hürre Saadick, Hekim Taşkurt Neslihan Gulgez, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 XV. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 İnfertil erkeklerde sperm protamin eksikliğinin değerlendirilmesi ve sperm parametrelerine etkisi

Yazar Adı :

 Emirzeoğlu Dilara, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 XV. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 İdiyopatik infertilitede BRCA1/2 promotor metilasyonu ile sperm DNA fragmentasyonu arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Kabartan Emel, Güneş Sezgin, Arslan Mehmet Alper, Aşcı Ramazan, Süllü Yurdanur

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Sperm DNA fragmentation and BRCA1 BRCA2 genepromotor methylation in idiopathic infertility

Yazar Adı :

 Sevgili Emel, Güneş Sezgin, Arslan Mehmet Alper, Süllü Yurdanur, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 9th Congress of the European Academy of Andrology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 08

Bildiri Adı :

 Erkek infertilitesinde Kromozom Anomamalileri Y Mikrodelesyonu ve Azospermi İlişkisi

Yazar Adı :

 Abur Ümmet, Akar Ömer Salih, Aşcı Ramazan, Altundağ Engin, Aymelek Huri Sema, Karadağ Alpaslan Mediniye, Doğan Çağrı, Oğur Methiye Gönül

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 SRY ve AZF Genleri ve X İnaktivasyonunun XX Male Kliniğindeki Rolü

Yazar Adı :

 Akar Ömer Salih, Oğur Methiye Gönül, Karadağ Alpaslan Mediniye, Onur Emre Onat, Altundağ Engin, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Erektil disfonksiyonlu diyabetik erkeklerde günlük düşüzk doz ve on-demand yüksek doz tadalafil tedavilerinin karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Akdeniz Ekrem, Çınar Önder, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Evaluation of effectiveness, satisfaction and complications in patients with Peyronie s disease and erectile dysfunction treated with inflatable penile prosthesis implantation

Yazar Adı :

 Özen Mehmet, Kocamanoğlu Fatih, Gülşen Murat, Öner Süleyman, Şengül Mesut, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 ESAU Meeting Bodrum Turkey

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Microsurgical sperm retrieval and intracytoplasmic sperm injection results in patients with primary testicular failure with and without Klinefelter Syndrome

Yazar Adı :

 Şengül Mesut, Özbek Latif Mustafa, Öner Süleyman, Ayas Bülent, Güven Davut, Bıldırcın Fatma Devran, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 ESAU Meeting Bodrum Turkey

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Comparison of patients satisfaction and long term results of two plication techniques: lessons learned from 387 patients with penile curvature

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Efesoy Ozan, Kocamanoglu Fatih, Akbay Erdem, Yaman Muhiddin Önder

Etkinlik Adı :

 American Urology Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 The relationship between idiopathic male infertility and thepolymorphisms of genes involved in xenobiotic metabolism

Yazar Adı :

 Taşkurt Gülgez Neslihan, Gore Muhammed Alı, Mahmutoğlu Aslı Metin, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 The Association between androgen related genes polymorphisms and idiopathic male infertility

Yazar Adı :

 Mahmutoğlu Aslı Metin, Hurre Saadıq, Taşkurt Gülgez Neslihan, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 7th InternationalMolecular Biology and BiotechnologyCongress Konya Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 COMPARISON OF LONG TERM RESULTS AND COUPLES’ SATISFACTION WITH PENILE IMPLANT TYPES AND BRANDS: LESSONS LEARNED FROM 883 PATIENTS WHO UNDERWENT PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Efesoy Ozan, Bolat Mustafa Suat, Akbay Erdem, Yaman Muhiddin Önder

Etkinlik Adı :

 34th Annual Congress of European Association of Urology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 03

Bildiri Adı :

 COMPARISON OF LONG TERM RESULTS AND COUPLES’ SATISFACTION WITH PENILE IMPLANT TYPES AND BRANDS: LESSONS LEARNED FROM 883 PATIENTS WITH ERECTILE DYSFUNCTION WHO UNDERWENT PENILE PROSTHESIS IMPLANTATION

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Efesoy Ozan, Bolat Mustafa Suat, Akbay Erdem, Yaman Muhiddin Önder

Etkinlik Adı :

 EAU barcelona

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 03

Bildiri Adı :

 Comparison of patient’s satisfaction and long term results of two plication techniques: Lessons learned from 387 patients with penile curvatur

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Efesoy Ozan, Kocamanoğlu Fatih, Akbay Erdem, Yaman Muhiddin Önder

Etkinlik Adı :

 American Urological Association 2018 Annual Meeting

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 COMPARISON OF PATIENTS SATISFACTION AND LONG TERM RESULTS OF TWO PLICATION TECHNIQUES: LESSONS LEARNED FROM 387 PATIENTS WITH PENILE CURVATURE

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Efesoy Ozan, Kocamanoğlu Fatih, Akbay Erdem, Yaman Muhiddin Önder

Etkinlik Adı :

 113TH ANNUAL MEETING OF AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Klinefelter Sendromlu olguların psikolojik durum, cinsel fonksiyon ve yaşam kalitele yönüyle değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Kocamanoğlu Fatih, Ayaş Bülent, Abur Ümmet, Güneş Sezgin, Bolat Mustafa Suat, Özbek Mustafa Latif, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 GÜNCEL ANDROLOJİ SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2020, 10

Bildiri Adı :

 Comparison of long term results and couples’ satisfaction with penile implant types and brands: Lessons learned from 883 patients with erectile dysfunction who underwent penile prosthesis implantation

Yazar Adı :

 Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Efesoy Ozan, Bolat Mustafa Suat, Akbay Erdem, Yaman Muhiddin Önder

Etkinlik Adı :

 34th Annual Congress of the European Association of Urology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 03

Bildiri Adı :

 Investigation of the Association between Androgen Receptor Gene CAG LengthPolymorphism and Idiopathic Male Infertility

Yazar Adı :

 Metin Mahmutoğlu Aslı, Hurre Saadıq, Taşkurt Gülgez Neslihan, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 11. International Congress of Andrology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Association of GSTT1 and GSTM1 Polymorphisms and Idiopathic MAle Infertility in Central Black Sea Region

Yazar Adı :

 Taşkurt Gülgez Neslihan, Gore Mohammed Ali, Metin Mahmutoğlu Aslı, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 11. International Congress of Andrology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Is hematospermia a sign of cancer?: Lessons learned from 15 years of experience with 342 cases

Yazar Adı :

 Efesoy Ozan, Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Orhan İrfan, Yaman Muhiddin Önder

Etkinlik Adı :

 114th Meeting of American Urological Association

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 05

Bildiri Adı :

 Association of GSTT1 and GSTM1 Polymorphisms and Idiopathic Male Infertility in Central Black Sea Region

Yazar Adı :

 Hekim Taşkurt Neslihan Gulgez, Gure Muhammed, Metin Mahmutoğlu Aslı, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 11th International Congress of Andrology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Açık radikal retropubik prostatektomi sonrası inflatable penil protez rezervuarı, penoskrotal transvers insizyon ile Retzius alanına güvenle yerleştirilebilir

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Özen Mehmet, Çınar Önder, Büyükalpelli Recep, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 Güncel Androloji Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Is hematospermia a sign of cancer? Lessons learned from 15-years of experience with 342 cases

Yazar Adı :

 Efesoy Ozan, Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Orhan İrfan, Yaman Muhiddin Önder

Etkinlik Adı :

 AUA Annual Meeting 2019, Şikago, ABD

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 Is hematospermia a sign of cancer?: Lessons learned from 15- years of experience with 342 cases

Yazar Adı :

 Efesoy Ozan, Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Orhan İrfan, Yaman Muhiddin Önder

Etkinlik Adı :

 AUA 2019 ANNUAL MEETING

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 EFFECTS OF PENILE FRACTURE AND ITS SURGICAL TREATMENT ON PSYCHOSOCIAL AND SEXUAL FUNCTION

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 The effect of age on fertility rate in patients who underwent microsurgical varicocelectomy

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Gülşen Murat, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 ESAU Oporto Meeting

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 INTELLECTUAL DISABILITY ASSOCIATED WITH A SEXCHROMOSOMAL ANEUPLOIDY: PRESENTATION OF TWOCASES WITH 48,XXYY

Yazar Adı :

 Doğan Çağrı, Akar Ömer Salih, Altundağ Engin, Abur Ümmet, Aşcı Ramazan, Oğur Methiye Gönül

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri 2018

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 06

Bildiri Adı :

 FACTORS CAUSING EJACULATION PROBLEMS ANALYSESFROM THE TURKISH SOCIETY OF ANDROLOGY MALE SEXUAL HEALTH STUDY GROUP

Yazar Adı :

 Dincer Murat, Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Yaman Muhiddin Önder, Egecan Şerefoğlu, Kadıoğlu Ateş

Etkinlik Adı :

 AUA Annual Meeting 2015, New Orleans

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Ejakulasyon anatomi ve fizyolojisi, prematür ejakulasyon

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Erode olmamış lateral penil protez ekstrüzyonunun cerrahi tedavisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 25.Ulusal Üroloji Kongresi 6-9 Ekim 2016, Girne KKTC

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ürolojide akılcı ilaç kullanımı

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 25.Ulusal Üroloji Kongresi 6-9 Ekim 2016, Girne KKTC

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Update on varicocele

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 25.Ulusal Üroloji Kongresi 6-9 Ekim 2016, Girne KKTC

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Penil protez implantasyonu ve komplikasyonlarından kaçınma

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 1. Karadeniz Üroloji Sempozyumu 3-4 Haziran 2016, Ordu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Treatment Update for Peyronie s Disease

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 X. Azerbaycan Üroloji ve Androloji Sempozyumu 3-5 Haziran 2016 Qebele/Azerbaycan

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 ED ED BPH ve ED EjD Tedavisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 24. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kanser tedavisinde erkek üreme ve cinsel fonksiyonların yönetimi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 5. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Kongresi

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prematür ejakulasyon ve erkek perspektifi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üretral kopmalarda primer endoskopik realignment yapılan hastaların uzun dönem sonuçları

Yazar Adı :

 Öner Süleyman, Önem Kadir, Özbek Latif Mustafa, Issı Yaşar, Aşcı Ramazan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon, Büyükalpelli Recep

Etkinlik Adı :

 24. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Dirençli Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde İntradetrüsör Botulinumtoksin Tip A Etkinlik ve Güvenirliği İlk doz sonuçları

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Kocamanoğlu Fatih, Issı Yaşar, Özbek Latif Mustafa, Öner Süleyman, Aşcı Ramazan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon, Büyükalpelli Recep

Etkinlik Adı :

 24. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Radikal prostatektomi yapılmış hastalarda Gleason skor upgradini etkileyen faktörler

Yazar Adı :

 Özbek Latif Mustafa, Önem Kadir, Issı Yaşar, Kocamanoğlu Fatih, Öner Süleyman, Aşcı Ramazan, Germiyanoğlu Rüştü Cankon, Büyükalpelli Recep

Etkinlik Adı :

 24.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Penis fraktürü ve uygulanan cerrahi tedavinin psikososyal ve cinsel işlevler üzerine etkisi

Yazar Adı :

 Özen Mehmet, Öner Süleyman, Önem Kadir, Açıkgöz Abdullah, Büyükalpelli Recep, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 11.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Testis tümörlü olgularda infertilite gözardı edilemeyecek klinik

Yazar Adı :

 Önem Kadir, Beyaz Cemalettin Cengiz, Özen Mehmet, Büyükalpelli Recep, Ayas Bülent, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 11.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Total penile amputation and it s reimplantation due to gunshot injury

Yazar Adı :

 Akdeniz Ekrem, Bolat Mustafa Suat, Şahinkaya Necmettin, Angın Kamil Mert, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 11.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Primer hipogonadotropik hipogonadizmde tedavi yanıtının değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Öner Süleyman, Özbek Latif Mustafa, Özen Mehmet, Kocamanoğlu Fatih, Önem Kadir, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 11.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 NOA lı olgularda aromataz inhibitörü ve selektif östrojen reseptör modülatörlerinin sperm bulma olasılığına etkileri

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan, Özen Mehmet, Güven Davut, Ayas Bülent, Bıldırcın Fatma Devran, Önem Kadir

Etkinlik Adı :

 11.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Konjenital penil kurvatürün cerrahi tedavisinde uygulanan tunika albuginea ve Nesbit korporoplasti yöntemlerinin özgüven ilişki ereksiyon işlevi ve ereksiyon sertleşme derecesine etkileri

Yazar Adı :

 Özen Mehmet, Özbek Latif Mustafa, Öner Süleyman, Toknaz Gökhan, Çetin Hasan, Önem Kadir, Arık Ali Cezmi, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 11.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Efficacy of self catheterization in urethral stricture A prospective randomized multicenter controlled study

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Akdeniz Ekrem, Şahinkaya Necmettin, Aşcı Ramazan, Büyükalpelli Recep, Önem Kadir, Erdemir Fikret

Etkinlik Adı :

 EAU 11th South Eastern European Meeting

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 FACTORS CAUSING EJACULATION PROBLEMS ANALYSESFROM THE TURKISH SOCIETY OF ANDROLOGY MALE SEXUAL HEALTH STUDY GROUP

Yazar Adı :

 Dinçer Murat, Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Yaman Muhiddin Önder, Egecan Şerefoğlu, Kadıoğlu Ateş

Etkinlik Adı :

 10th Eurosian Andrology Summit and 17th ESSM Joint Meeting

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ürolojide Akılcı İlaç Kullanma

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne KKTC

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Erkek Kısırlığının Medikal Tedavisi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 Türk Üroloji Derneği Güney Doğu Anadolu Şubesi Eylül Ayı Bilimsel Toplantısı

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ejakulasyonun anatomisi, fizyolojisi ve prematür ejakulasyon

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Management of azoospermic couples

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 ESAU Meeting Bodrum Turkey

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Prematür ejakulasyon

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 26. Ulusal Üroloji Kongresi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Androlojide Akılcı İlaç Kullanımı

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 Güncel Androloji Sempozyumu

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prematür Ejakülasyonda Sınıflama ve Yeni Kriterler

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 Güncel Androloji Sempozyumu

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kronik Pelvik Ağrı Sendromu ve ED: Olası Ortak Patofizyolojik Mekanizmaların İrdelenmesi

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 Güncel Androloji Sempozyumu

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ejakulasyon fizyolojisi ve bozuklukları

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 Güncel Androloji Sempozyumu

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 XYY Sendromu Olan 5 İnfertil Hastanın Klinik ve Endokrin Değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Doğan Çağrı, Akar Ömer Salih, Abur Ümmet, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan, Oğur Methiye Gönül

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A CASE REPORT WITH AN UNUSUAL DERIVATION BETWEEN THE CHROMOSOMES 9. AND 20.

Yazar Adı :

 Akar Ömer Salih, Aşcı Ramazan, Oğur Methiye Gönül

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 6 İzodisentrik Y olgusunun Sunumu ve Array-CGH Analizinin Sonuçları

Yazar Adı :

 Abur Ümmet, Akar Ömer Salih, Doğan Çağrı, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan, Oğur Methiye Gönül

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The relationship between idiopathic male infertility and the polymorphisms of genes involved in xenobiotic metabolism

Yazar Adı :

 Taşkurt Gülgez Neslihan, Gore Mohammed Ali, Metin Mahmutoğlu Aslı, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 7th International Molecular biology and biotechnology

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The association between androgen related genes polymorphisms and idiopathic male infertility

Yazar Adı :

 Metin Mahmutoğlu Aslı, Hurre Saadiq, Taşkurt Gülgez Neslihan, Güneş Sezgin, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 7th ınternational molecular biology and biotechnology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Prematür ejakulasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 13.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prematür ejakulasyonda güncel ve gelecekteki tedavi alternatifleri

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 28. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Şişirilebilir penil protez implante edilmiş olgularda mekanik komplikasyonlarımız.

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Özbek Latif Mustafa, Kocamanoğlu Fatih, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Vaz agenezis tanısı konan infertil erkek hastalarda mikroepididimal sperm aspirasyonu ve intastoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası fertilite oranları.

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Özbek Latif Mustafa, Kocamanoğlu Fatih, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Korpus kavernozum invazyonu olan primer üretra tümörü olgusu.

Yazar Adı :

 Bolat Mustafa Suat, Kocamanoğlu Fatih, Büyükalpelli Recep, Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tadalafil 5 mg

Yazar Adı :

 Aşcı Ramazan

Etkinlik Adı :

 13. Androloji Kongresi

Ulusal

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 ED ve BPH Tedavisinde Tadalafil

09.02.2017

 

09.02.2017

 

Yürütücü

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2017, 02

Proje Adı :

 Olgu sunumları eşliğinde ED ve BPH AÜSS tedavisinde tadalafil 5 mg

Proje Konusu :

 Erektil disfonksiyon ve benign prostat hiperplazisine bağlı alt üriner sistem semptomlarının eş zamanlı tedavisinde tadalafil 5 mg ın olgu sunumları eşiliğinde etkinliği ve klinik sonuçları

19.10.2016

 

19.10.2016

 

Yürütücü

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2016, 10

Proje Adı :

 BPH AUSS de günlük tadalafil tedavisinin etkinliği

Proje Konusu :

 Benign prostat hiperplazisinin neden olduğu alt üriner sistem semptomlarının bir fosfodiesteraz inhibitörü olan tadalafil 5mg ile günlük tedavisinde klinik başarı ve yan etkiler

17.06.2016

 

17.06.2016

 

Yürütücü

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 Sertleşme Sorunu Tedavisinde Tadalafil

Proje Konusu :

 Sertleşme sorunu olan erkeklerde günlük ve luzumu halinde kullanılan tadafilin etkinlikleri ve yan etkilerden kaçınma

24.02.2018

 

24.02.2018

 

Yürütücü

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2018, 02

Proje Adı :

 Erkek İnfertilitesinde Y kromozomu üzerindeki subdelesyonlar

02.01.2013

 

24.12.2014

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 12

Proje Adı :

 BRCA1 ve BRCA2 Genleri Metilasyonu ile İnfertil Erkeklerdeki Sperm DNA Hasarı Arasındaki İlişkinin Araştırılması

01.03.2014

 

28.12.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Non-obstrüktif Azoospermik ve Şiddetli Oligospermik İnfertil Erkeklerde MTHFR Geni Metilasyon Değişimlerinin Araştırılması

05.04.2015

 

26.12.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Sperm DNA Fragmantasyonu, DNA Hasarı ve Protamin Oranının Belirlenmesi ve Sperm Parametrelerine Etkisi

02.04.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 04

Proje Adı :

 CYP1A2, CYP2D6, GSTM1, GSTP1 ve GSTT1 Genleri Polimorfizmleri ve İdiyopatik Erkek İnfertilitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

01.03.2017

 

26.12.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 İdiyopatik Erkek İnfertilitesinde Global DNA Metilasyonu, ERCC2, MLH1, MSH2 ve XRCC1 Genleri Promotor Metilasyonları ile Sperm DNA Fragmantasyonu ve DNA hasarı Arasındaki İlişkinin Araştırılması

10.12.2018

 

09.12.2020

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 12

Proje Adı :

 Androgen Reseptörü, TNF-α ve SRD5A2 Genleri Polimorfizmleri ve İdiyopatik Erkek İnfertilitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

01.03.2017

 

28.12.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 Kişiye Özgü Tedavi Uygulaması İçin Farmakogenetik Alt Yapı Projesi

12.09.2014

 

12.09.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 09

Proje Adı :

 BRCA1 ve BRCA2 Genleri Metilasyonu ile İnfertil Erkeklerdeki Sperm DNA Hasarı Arasındaki İlişkinin Araştırılması

29.04.2013

 

29.04.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 04

Proje Adı :

 Normozoospermik Erkeklerde HERV-K6 ve HERV-K11 Polimorfizmlerinin Rolünün Araştırılması

06.01.2020

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 01

Proje Adı :

 Kadınlarda obezitenin cinsel fonksiyon üzerine etkisini değerlendirmede viseral adipozite indeksinin etkisi

Proje Konusu :

 Obezite ile kadın cinsel fonksiyonları (istek, uyarılma, orgazm, ağrı gibi) arasındaki ilişkinin viseral obezite indeksinin hesaplanarak araştırılması

02.06.2019

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 06

Proje Adı :

 İdiyopatik erkek infertilitesi ile seminal plazma HSP90-alfa protein düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması

08.08.2019

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 08

Proje Adı :

 İdiyopatik erkek infertilitesi ile seminal plazma ısı şoku proteini 27 (HSP27) düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması

07.10.2019

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 10

Proje Adı :

 BRCA1 ve BRCA2 genleri metilasyonu ile infertil erkeklerdeki sperm DNA fragmentasyonu arasındaki ilişkinin araştırılması

01.12.2015

 

01.12.2017

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Üreter Ve Üretranın Hastalıkları Ve Tedavileri

Yazar Adı :

 Büyükalpelli Recep, Erdemir Fikret, Aşcı Ramazan, Mustafa S Bolat

Yayınevi :

 İstanbul Tıp Kitapevi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları Ve Tedavisi

Yazar Adı :

 Asci R, Çayan S, Yaman Ö, Orhan İ, Usta Mf, Et Al

Yayınevi :

 İstanbul Tıp Kitapevi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2013

 

2013

Yayın Adı :

 Androlojik Cerrahi Atlası Dvd

Yayınevi :

 Türk Androloji Derneği Yayını

Ulusal

 

Diğer Yayınlar

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2010

 

2010

Yayın Adı :

 Çevrenin Erkek Cinsel Ve Üreme Sağlığına Etkisi Ve Korunma Yolları

Yazar Adı :

 Çayan S, Ayyıldız A, Yaman Ö, Orhan İ, Aşcı R, Et Al

Yayınevi :

 Türk Androloji Derneği Yayını

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2010

 

2010

Yayın Adı :

 Prostatın Benign Hastalıkları

Yazar Adı :

 Kadıoğlu A, Aşcı R, Cayan S, Ayyıldız A, Usta Mf, Yaman O, Orhan I, Kendirci M, Ekmekcioğlu O.

Yayınevi :

 İstanbul Medical Yayıncılık

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2009

 

2009

Yayın Adı :

 Ürolojide Yeni Ufuklar Androloji

Yazar Adı :

 Cayan S, Ayyıldız A, Kadioglu A, Başar M, Kendirci M, Asci R, Yaman O, , Orhan I, Ekmekcioğlu O.

Yayınevi :

 Türk Androloji Derneği

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2010

 

2010

Yayın Adı :

 Erkek Ve Kadın Cinsel Sağlığı

Yazar Adı :

 Kadioglu A, Başar M, Kendirci M, Asci R, Yaman O, Cayan S, Orhan I, Semerci B.

Yayınevi :

 İstanbul Tıp Kitapevi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2004

 

2004

Yayın Adı :

 Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları Ve Tedavisi

Yazar Adı :

 Kadioglu A, Başar M, Kendirci M, Asci R, Yaman O, Cayan S, Orhan I, Semerci B.

Yayınevi :

 Türk Androloji Derneği Yayını

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2004

 

2004

Yayın Adı :

 Androloji Bülteni

Yayınevi :

 Türk Androloji Derneği

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2013

 

2013

Yayın Adı :

 Journal Of Contemporary Medicine

Yayınevi :

 Çağdaş Tıp Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2013

 

2013

Yayın Adı :

 J Exp Clin Med

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2013

 

2013

Yayın Adı :

 Türk Üroloji Dergisi

Yayınevi :

 Aves

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2013

 

2013

Yayın Adı :

 Androloji Bülteni

Yazar Adı :

 Usta Mustafa Faruk, Kadıoğlu Ateş, Altay Ahmet Barış, Aydın Memduh, Aşcı Ramazan, Orhan İrfan, Atan Ali, Adayener Cüneyt, Gökçe Ahmet, Armağan Abdullah

Yayınevi :

 Bayt Bilimsel Araştırmalarbasın Yayın Ve Tanıtım Ltd. Şti.

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Urologiya Və Reproduktiv Təbabət Jurnalı

Yazar Adı :

 Imamverdıev Sudekh, Ahmedov Ilham, Aşcı Ramazan, Orhan İrfan, Çayan Selahittin

Yayınevi :

 Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Üroloji Bülteni

Yazar Adı :

 Kadıoğlu Ateş, Çayan Selahittin, Aşcı Ramazan, Orhan İrfan, Usta Mustafa Faruk, Resim Sefa, Gümüş Bilal-İ Habeş, Ekmekçioğlu Oğuz, Altay Ahmet Barış, Atan Ali, Armağan Abdullah, Gökçe Ahmet

Yayınevi :

 Bayt

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Bmc Medical Genetics

Uluslararası

 

Dergi

 

Bmc Medical Genetics

 

Londra

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Urology

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Urology

 

Istanbul

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

ESCI: Emerging Sources Citation Index

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Urology

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Urology

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

ESCI: Emerging Sources Citation Index

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Urology

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Urology

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Web of Science-Emerging Sources Citation İndex, PubMed Central, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ,ProQuest, Index Copernicus and TUBİTAK ULAKBİM TR Index

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Prepubertal, pubertal ve erişkin ratlarda vücut dışı şok dalgalarının over, tuba uterina ve uterus histolojisi üzerine etkileri

Yazar :

 Okan Sarıtaş

1999

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

1999

Tez Adı :

 Rat vaz deferens, epididim ve seminal keselerinin in vitro kasılma yanıtlarına prazosin ve doksazosinin etkileri

Yazar :

 Faruk KOÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Üroloji Anabilim Dalı


2001

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 Deneysel varikoselin epididim üzerine etkileri

Yazar :

 Uğur ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Üroloji Anabilim Dalı


2006

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Rat, deneysel tek taraflı inmemiş testiste gelişen hasarın mast hücre blokeri ile önlenmesi

Yazar :

 Abdullah AÇIKGÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Üroloji Anabilim Dalı


2007

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Erkek infertilitesinde Y kromozomu üzerindeki subdelesyonlar

Yazar :

 Cemalettin Cengiz BEYAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Üroloji Anabilim Dalı


2014

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Klinfelter sendromlu olguların endokrin, cinsel ve üreme işlevleri ile yaşam kalitelerinin araştırılması

Yazar :

 Fatih KOCAMANOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Üroloji Anabilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Erkek Üreme Fizyolojisi Ve Erkek Kısırlığı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-06-02 18:24:05

 

2017-06-02 18:24:05

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yaşlanan Erkekte Cinsel İşlev Değişiklikleri Ve Geç Başlangıçlı Hipogonadizm

Önlisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-06-02 18:22:45

 

2017-06-02 18:20:49

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yaşlanan Erkekte Prostat Hastalıkları Patofizyolojisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-06-02 18:19:52

 

2017-06-02 18:19:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi Ve Hastalıkları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-06-02 18:18:13

 

2017-06-02 18:18:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 İntraskrotal Kitleler

Önlisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-06-02 18:17:41

 

2017-06-02 18:17:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Cinsel Disfonksiyonlu Kadının Değerlendirilmesi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-02 18:17:02

 

2017-06-02 18:17:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 İnfertil Erkeğin Değerledirilmesi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-02 18:16:19

 

2017-06-02 18:16:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Cinsel Disfonksiyonlu Erkeğin Değerlendirilmesi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-06-02 18:15:36

 

2017-06-02 18:15:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 İntraskrotal Kitleler

Önlisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-18 17:39:14

 

2016-01-18 17:39:14

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-18 17:38:07

 

2016-01-18 17:38:00

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-18 17:37:15

 

2016-01-18 17:37:07

 

2014-2015

Ders Adı :

 Geç Başlangıçlı Hipogonadizm

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-18 17:36:28

 

2016-01-18 17:36:28

 

2014-2015

Ders Adı :

 Alt Üriner Sistem Semptomları (Bph Ve Prostat Kanseri)

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-18 17:35:44

 

2016-01-18 17:35:44

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tıp Eğitiminde Meslek Örgütü:ttb Ve Samsun Tabip Odası

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-18 17:34:57

 

2016-01-18 17:34:57

 

2014-2015

Ders Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi Ve Klinik Uygulanması

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-18 17:33:27

 

2016-01-18 17:33:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Erkek Kısırlığına Klinik Yaklaşım Ve Tedavi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-18 17:36:45

 

2016-01-18 17:32:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Türkiye'de Tıp Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-18 17:32:13

 

2016-01-18 17:32:13

 

2014-2015

Ders Adı :

 İntraskrotal Kitleler

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-18 17:30:21

 

2016-01-18 17:30:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Erkek Kısırlığına Klinik Yaklaşım Ve Tedavi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-18 17:29:51

 

2016-01-18 17:29:51

 

2015-2016

Ders Adı :

 Cinsel İşlev Bozuklu Olguya Yaklaşım

Önlisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-18 17:29:29

 

2016-01-18 17:29:29

 

2015-2016

Ders Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi Ve Klinik Uygulanması

Önlisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-18 17:28:56

 

2016-01-18 17:28:56

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tıp Eğitiminde Beklentiler

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:46:07

 

2014-03-02 20:46:07

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye'de Tıp Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:45:26

 

2014-03-02 20:45:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Akut Skrotum

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:44:21

 

2014-03-02 20:44:21

 

2010-2011

Ders Adı :

 Akut Skrotum

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:44:21

 

2014-03-02 20:44:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 Akut Skrotum

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:44:21

 

2014-03-02 20:44:21

 

2008-2009

Ders Adı :

 Akut Skrotum

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:44:20

 

2014-03-02 20:44:20

 

2007-2008

Ders Adı :

 Spesifik Erektil Disfonksiyon Testleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:43:05

 

2014-03-02 20:43:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Spesifik Erektil Disfonksiyon Testleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:43:05

 

2014-03-02 20:43:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Spesifik Erektil Disfonksiyon Testleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:43:05

 

2014-03-02 20:43:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Spesifik Erektil Disfonksiyon Testleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:43:05

 

2014-03-02 20:43:05

 

2010-2011

Ders Adı :

 Spesifik Erektil Disfonksiyon Testleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:43:05

 

2014-03-02 20:43:05

 

2009-2010

Ders Adı :

 Spesifik Erektil Disfonksiyon Testleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:43:05

 

2014-03-02 20:43:05

 

2008-2009

Ders Adı :

 Spesifik Erektil Disfonksiyon Testleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:43:05

 

2014-03-02 20:43:05

 

2007-2008

Ders Adı :

 Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:41:55

 

2014-03-02 20:41:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:41:55

 

2014-03-02 20:41:55

 

2009-2010

Ders Adı :

 Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:41:55

 

2014-03-02 20:41:55

 

2008-2009

Ders Adı :

 Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:41:55

 

2014-03-02 20:41:55

 

2007-2008

Ders Adı :

 Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:41:55

 

2014-03-02 20:41:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:41:55

 

2014-03-02 20:41:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:41:55

 

2014-03-02 20:41:55

 

2011-2012

Ders Adı :

 Cinsel İşlev Bozuklu Olguya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:40:13

 

2014-03-02 20:40:13

 

2007-2008

Ders Adı :

 Cinsel İşlev Bozuklu Olguya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:40:13

 

2014-03-02 20:40:13

 

2008-2009

Ders Adı :

 Cinsel İşlev Bozuklu Olguya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:40:13

 

2014-03-02 20:40:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 Cinsel İşlev Bozuklu Olguya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:40:13

 

2014-03-02 20:40:13

 

2012-2013

Ders Adı :

 Cinsel İşlev Bozuklu Olguya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:40:13

 

2014-03-02 20:40:13

 

2011-2012

Ders Adı :

 Cinsel İşlev Bozuklu Olguya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:40:13

 

2014-03-02 20:40:13

 

2010-2011

Ders Adı :

 Cinsel İşlev Bozuklu Olguya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:40:13

 

2014-03-02 20:40:13

 

2009-2010

Ders Adı :

 Nöropatik Mesane Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:38:49

 

2014-03-02 20:38:49

 

2013-2014

Ders Adı :

 Nöropatik Mesane Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:38:49

 

2014-03-02 20:38:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Nöropatik Mesane Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:38:49

 

2014-03-02 20:38:49

 

2011-2012

Ders Adı :

 Nöropatik Mesane Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:38:49

 

2014-03-02 20:38:49

 

2010-2011

Ders Adı :

 Nöropatik Mesane Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:38:49

 

2014-03-02 20:38:49

 

2009-2010

Ders Adı :

 Nöropatik Mesane Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:38:49

 

2014-03-02 20:38:49

 

2008-2009

Ders Adı :

 Nöropatik Mesane Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:38:49

 

2014-03-02 20:38:49

 

2007-2008

Ders Adı :

 Erkek Kısırlığına Klinik Yaklaşım Ve Tedavi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:37:49

 

2014-03-02 20:37:49

 

2013-2014

Ders Adı :

 Erkek Kısırlığına Klinik Yaklaşım Ve Tedavi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:37:49

 

2014-03-02 20:37:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Erkek Kısırlığına Klinik Yaklaşım Ve Tedavi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:37:49

 

2014-03-02 20:37:49

 

2008-2009

Ders Adı :

 Erkek Kısırlığına Klinik Yaklaşım Ve Tedavi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:37:49

 

2014-03-02 20:37:49

 

2007-2008

Ders Adı :

 Erkek Kısırlığına Klinik Yaklaşım Ve Tedavi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:37:49

 

2014-03-02 20:37:49

 

2011-2012

Ders Adı :

 Erkek Kısırlığına Klinik Yaklaşım Ve Tedavi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:37:49

 

2014-03-02 20:37:49

 

2010-2011

Ders Adı :

 Erkek Kısırlığına Klinik Yaklaşım Ve Tedavi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-02 20:37:49

 

2014-03-02 20:37:49

 

2009-2010

Ders Adı :

 İntraskrotal Kitleler

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:35:14

 

2014-03-02 20:35:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 İntraskrotal Kitleler

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:35:14

 

2014-03-02 20:35:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 İntraskrotal Kitleler

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:35:14

 

2014-03-02 20:35:14

 

2011-2012

Ders Adı :

 İntraskrotal Kitleler

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:35:14

 

2014-03-02 20:35:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 İntraskrotal Kitleler

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:35:14

 

2014-03-02 20:35:14

 

2009-2010

Ders Adı :

 İntraskrotal Kitleler

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:35:14

 

2014-03-02 20:35:14

 

2008-2009

Ders Adı :

 İntraskrotal Kitleler

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:35:14

 

2014-03-02 20:35:14

 

2007-2008

Ders Adı :

 Kadın İşeme Bozuklukları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:34:03

 

2014-03-02 20:34:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kadın İşeme Bozuklukları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:34:02

 

2014-03-02 20:34:02

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kadın İşeme Bozuklukları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:34:02

 

2014-03-02 20:34:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kadın İşeme Bozuklukları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:34:02

 

2014-03-02 20:34:02

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kadın İşeme Bozuklukları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:34:02

 

2014-03-02 20:34:02

 

2009-2010

Ders Adı :

 Kadın İşeme Bozuklukları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:34:02

 

2014-03-02 20:34:02

 

2008-2009

Ders Adı :

 Kadın İşeme Bozuklukları

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:34:02

 

2014-03-02 20:34:02

 

2007-2008

Ders Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi Ve Klinik Uygulanması

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:33:04

 

2014-03-02 20:33:04

 

2007-2008

Ders Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi Ve Klinik Uygulanması

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:33:04

 

2014-03-02 20:33:04

 

2008-2009

Ders Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi Ve Klinik Uygulanması

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:33:04

 

2014-03-02 20:33:04

 

2009-2010

Ders Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi Ve Klinik Uygulanması

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:33:04

 

2014-03-02 20:33:04

 

2010-2011

Ders Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi Ve Klinik Uygulanması

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:33:04

 

2014-03-02 20:33:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi Ve Klinik Uygulanması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:33:04

 

2014-03-02 20:33:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi Ve Klinik Uygulanması

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:33:04

 

2014-03-02 20:33:04

 

2012-2013

Ders Adı :

 Alt Üriner Sistem Semptomları (Bph Ve Prostat Kanseri)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:31:21

 

2014-03-02 20:31:21

 

2010-2011

Ders Adı :

 Geç Başlangıçlı Hipogonadizm

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-02 20:30:10

 

2014-03-02 20:30:10

 

2008-2009

Ders Adı :

 Geç Başlangıçlı Hipogonadizm

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-09-27 23:52:36

 

2019-09-27 23:52:36

 

2019-2020

Ders Adı :

 Cinsel Disfonksiyonlu Erkeğin Değerlendirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-09-27 23:51:41

 

2019-09-27 23:51:41

 

2019-2020

Ders Adı :

 Cinsel İşlev Bozuklu Olguya Yaklaşım

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-09-27 23:49:44

 

2019-09-27 23:49:44

 

2019-2020

Ders Adı :

 İnfertil Erkeğin Değerledirilmesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-09-27 23:50:04

 

2019-09-27 23:49:09

 

2019-2020

Ders Adı :

 Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları Ve Tedavisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-09-27 23:50:14

 

2019-09-27 23:48:31

 

2019-2020

Ders Adı :

 Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi Ve Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-09-27 23:47:57

 

2019-09-27 23:47:57

 

2019-2020

Ders Adı :

 İntraskrotal Kitleler

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-09-27 23:47:22

 

2019-09-27 23:47:22

 

2019-2020

2019
 • 2005
  -

  Omütf Üroloji Anabilim Dalı

  Profesör, Öğretim Üyesi

 • 2005

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Üroloji Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2004

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1999
  - 1999

  Omütf Üroloji Anabilim Dalı

  Yardımcı Doçent, Öğretim Üyesi

 • 1999
  - 1999

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Üroloji Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2005

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Üroloji Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2005

  Omütf Üroloji Anabilim Dalı

  Doçent, Öğretim Üyesi

 • 1996
  - 1999

  Omütf Üroloji Anabilim Dalı

  Öğretim Görevlisi

 • 1996
  - 1999

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Üroloji Anabilim Dalı

 • 1993
  - 1995

  Çarşamba Devlet Hastanesi

  Üroloji Uzmanı

 • 1988
  - 1992

  Omütf Üroloji Anabilim Dalı

  Araştırma Görevlisi

 • 1986
  - 1988

  Samsun Devlet Hastanesi

  Acil Poliklinik Hekimi

 • 1984
  - 1986

  Ovacık Sağlık Ocağı, Urfa-Hilvan

  Sağlık Ocağı Tabibi

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr