İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: receps@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-0711-5620
Yabancı Diller
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Yandal Uzmanlık Marmara Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ege Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 2008 -
Doçent Tıp Fakültesi, 2001 - 2008
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 1995 - 2011
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Çocukluk Çağında Alerji Astım İmmünoloji

Bölüm Adı :

 İnhaler İlaç Kullanımı İnhalasyon Teknikleri

Yazar Adı :

 Sancak Recep

Editör Adı :

 Bülent Enis Şekerel

2015

Kitap Adı :

 Çocuk Sağlığında Astım

Bölüm Adı :

 Astımı Önleme: Yeni Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Sancak Recep

Editör Adı :

 Nermin Güler

2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Is The Change İn Platelet Parameters İn Children With Allergic Rhinitis An İndicator Of Allergic İnflammation?

Yazar Adı :

 Topal Erdem, Çeliksoy Mehmet Halil, Demir Filiz, Gözükara Bağ Harika Gözde, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Medicine Science International Medical Journal

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Is The Change İn Platelet Parameters İn Children With Allergic Rhinitis An İndicator Of Allergic İnflammation?

Yazar Adı :

 Topal Erdem, Çeliksoy Mehmet Halil, Demir Filiz, Bağ Gözükara Harika, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Medicine Science International Medical Journal

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Is The Change İn Platelet Parameters İn Children With Allergic Rhinitis An İndicator Of Allergic İnflammation?

Yazar Adı :

 Topal Erdem, Çeliksoy Mehmet Halil, Demir Filiz, Gözükara Bağ Harika Gözde, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Annals Medikal Research

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 The Role Of Active B Cells İn Allergen İmmunotherapy

Yazar Adı :

 Çeliksoy Mh, Sancak Recep, Yıldıran Alişan

Dergi Adı :

 Allergologia Et Immunopathologia

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Mean Platelet Volume İn Children With Chronic Spontaneous Urticaria

Yazar Adı :

 Kutluğ Şeyhan, Söğüt Ayhan, Çeliksoy Mehmet Halil, Paksu Muhammet Şükrü, Güner Şükrü Nail, Murat Naci, Öztürk Fadıl, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Asthma Allergy Immunology

Özgün Makale

 


2017, 8

Makale Adı :

 An Evaluation Of Vitamin D Levels İn Children With Seasonal Allergic Rhinitis During Pollen Season

Yazar Adı :

 Kutlug Seyhan, Kulıc Mehtap, Bilgici Birşen, Paksu Şule, Yıldıran Alişan, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Pediatric Allergy And Immunology

Özgün Makale

 


2017, 8

Makale Adı :

 Mean Platelet Volume İn Children With Chronic Spontaneous Urticaria

Yazar Adı :

 Kutluğ Şeyhan, Çeliksoy Mehmet Halil, Paksu Muhammet Şükrü, Güner Şükrü Nail, Murat Naci, Öztürk Fadıl, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Asthma Allergy Immunology

Özgün Makale

 


2017, 8

Makale Adı :

 Hematopoietic Stem Cell Transplantation İn Primary Immunodeficiency Patients İn The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Yıldıran Alişan, Çeliksoy Mehmet Halil, Borte Sigrid, Güner Şükrü Nail, Elli Murat, Fışgın Tunç, Özyürek Hatice Emel, Sancak Recep, Oğur Methiye Gönül

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Hematology

Özgün Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Hematopoietic Stem Cell Transplantation İn Primary Immunodeficiency Patients İn The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Yıldıran Alişan, Çeliksoy Mehmet Halil, Borte Stephan, Güner Şükrü Nail, Elli Murat, Fışgın Tunç, Özyürek Hatice Emel, Sancak Recep, Oğur Methiye Gönül

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Hematology

Kısa Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Psychiatric Disorders And Symptoms Severity İn Pre School Children With Cow S Milk Allergy

Yazar Adı :

 Topal Erdem, Çatal Ferat, Soylu N, Özcan O O, Çeliksoy Mh, Babayiğit Hocaoğlu Arzu, Erge Duygu, Karakoç Hte, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Allergologia Et Immunopathologia

Özgün Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 An Unusual Cause Of An Anterior Mediastinal Mass İn A 52 Day Old İnfant With Mediastinal Tuberculosis

Yazar Adı :

 Sancak Recep, Celiksoy Mehmet Halil

Dergi Adı :

 World Journal Of Pediatrics

Vaka Takdimi

 

2016, 8

Makale Adı :

 Evaluation Of Olfactory Function İn Children With Allergic Rhinitis And Nonallergic Rhinitis

Yazar Adı :

 Kutluğ Seyhan, Günbey Emre, Söğüt Ayhan, Çeliksoy Mehmet Halil, Kardaş Şemsettin, Yıldırım Uğur, Karlı Rıfat, Murat Naci, Sancak Recep

Dergi Adı :

 International Journal Of Pediatric Otorhinolaryngology

Özgün Makale

 


2016, 7

Makale Adı :

 Students Unchanging Smoking Habits İn Urban And Rural Areas İn The Last 15 Years

Yazar Adı :

 Akça Gülten, Güner Şükrü Nail, Akça U, Kılıç Mehtap, Sancak Recep, Öztürk Fadıl

Dergi Adı :

 Pediatrics International

Özgün Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 Psychiatric Disorders And Symptoms Severity İn Preschool Children With Atopic Eczema

Yazar Adı :

 Çatal F, Topal Erdem, Özcan Özel, Çeliksoy Mh, Babayiğit Hocaoğlu Arzu, Hte Karakoç, Erge De, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Allergologia Et Immunopathologia

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Assessment Of Skills Using A Spacer Device For A Metered Dose İnhaler And Related İndependent Predictive Factors İn Caregivers Of Asthmatic Preschool Children

Yazar Adı :

 Topal Erdem, Çeliksoy Mehmet Halil, Çatal Ferhat, Sinanoğlu Ms, Karakoç Ht, Sancak Recep, Öztürk Fadıl

Dergi Adı :

 International Forum Of Allergy & Rhinology

Özgün Makale

 


2016, 2

Makale Adı :

 Could Familial Mediterranean Fever Gene Mutations Be Related To Pfapa Syndrome

Yazar Adı :

 Çeliksoy Mehmet Halil, Oğur Methiye Gönül, Yaman E, Abur Ümmet, Fazla Sa, Sancak Recep, Yıldıran Alişan

Dergi Adı :

 Pediatric Allergy And Immunology

Özgün Makale

 


2016, 2

Makale Adı :

 The Value Of The Clinical History For The Diagnosis Of İmmediate Nonsteroidal Anti İnflammatory Drug Hypersensitivity And Safe Alternative Drugs İn Children

Yazar Adı :

 Topal Erdem, Çeliksoy Mehmet Halil, Çatal Ferat, Gamze Sayan Yekbun, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Allergy And Asthma Proceedings

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Glucocorticoid Receptor Is Downregulated By Vitamin D Treatment İn Children With Low Vitamin D Levels But Not İn Allergic Asthma

Yazar Adı :

 Güner Şükrü Nail, Sancak Recep, Gülten Sedat, Özen Ahmet Oğuzhan, Abdülkerim Bedir

Dergi Adı :

 Pediatric Allergy, Immunology, And Pulmonology

Özgün Makale

 


2015, 9

Makale Adı :

 Hşpogamagglobibulinemi İle Hışıltı Şiddeti Ve Sıkılığı Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Topal Erdem, Çeliksoy Ha, Çatal Ferat, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Astım Alerji İmmunoloji

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Author Response

Yazar Adı :

 Çeliksoy Mh, Topal Erdem, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Annals Of Allergy, Asthma & Immunology

Teknik Not

 


2015, 5

Makale Adı :

 The Platelet Parameters As Inflammatory Markers İn Preschool Children With Atopic Eczema

Yazar Adı :

 Topal Erdem, Çeliksoy Mh, Çatal Fa, Karakoç Ht, Karadağ Aa, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Clinic Labratory

Özgün Makale

 

2014, 9

Makale Adı :

 Characteristics Of Venom Allergic Reactions İn Turkish Beekeepers And Alternative Treatment Modalities

Yazar Adı :

 Çelıksoy Mehmet Halil, Sancak Recep, Söğüt Ayhan, Güner Şükrü Nail, Korkmaz Ali

Dergi Adı :

 International Forum Of Allergy Rhinology

Özgün Makale

 


2014, 7

Makale Adı :

 Management Of Subglottic Hemangioma With Propranolol

Yazar Adı :

 Çeliksoy Mh, Paksu Muhammet Şükrü, Atmaca Ss, Sancak Recep, Hancıoğlu G

Dergi Adı :

 American Journal Of Otolaryngology

Özgün Makale

 


2014, 5

Makale Adı :

 Is Vitamin D İnsufficiency To Blame For Recurrent Wheezing

Yazar Adı :

 Demirel M, Güner Şükrü Nail, Çeliksoy Mh, Sancak Recep

Dergi Adı :

 International Forum Of Allergy & Rhinology

Özgün Makale

 


2014, 12

Makale Adı :

 Relationship Between Hypogammaglobulinemia And Severity Of Atopic Dermatitis

Yazar Adı :

 Çeliksoy Mh, Topal Erdem, Sancak Recep, Çatal Ferat, Söğüt A

Dergi Adı :

 Annals Of Allergy, Asthma & Immunology

Özgün Makale

 


2014, 10

Makale Adı :

 Association Of Tourette Syndrome And Obsessive Compulsive Disorder With Allergic Diseases

Yazar Adı :

 Yüce Murat, Güner Şükrü Nail, Karabekiroğlu Koray Mehmet Zeynel, Baykal S, Kılıç Mehtap, Sancak Recep, Karabekiroğlu Aygül

Dergi Adı :

 European Review For Medical And Pharmacological Sciences

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Impact Of Laryngopharyngeal And Gastroesophageal Reflux On Asthma Control İn Children

Yazar Adı :

 Kılıç Eren Mehtap, Öztürk Fadıl, Kirmemiş Oo, Atmaca Ss, Güner Şükrü Nail, Çaltepe K, Sancak Recep, Kalaycı Ag

Dergi Adı :

 International Journal Of Pediatric Otorhinolaryngology

Özgün Makale

 


2013, 3

Makale Adı :

 Mortality And Morbidity İn Late Preterm Newborns

Yazar Adı :

 Binbaşı Pınar, Akın Yasemin, Narter Fatma, Telatar Berrin, Polatoğlu Esra, Ağzıkuru Turgut, Gezer Altay, Yalçıner Ercan Parafit, Güralp Onur, Yedigöz Veli, Ilıkkan Barbaros, Altınok Ahmet Tarık, Madazlı Rıza, Bülbül Ali, Okan Füsun, Şahin Sarper, Nuhoğlu Asiye, Can Emrah, Bülbül Lida Güneş, Canbak Yekta, Şilfeler İbrahim, Dorum Bayram Ali, Kurnaz Hilal, Dorum Sevil, Uzel Nedret, Karaböcüoğlu Metin, Üçsel Raif, Demirkol Demet, Sarıkayalar Fikriye, Doğruel Nesrin, Öztürk Mehmet Adnan, Bayram Yusuf, Dönmez Osman, Ulukol Betüş, Taşt

Dergi Adı :

 Turkish Archives Of Pediatrics

Derleme Makale

 

2013

Makale Adı :

 Sodium Nitroprusside And Toxic Epidermal Necrolysis

Yazar Adı :

 Kılıç Mehtap, Öztürk Fadıl, Genç Gürkan, Güner Şükrü Nail, Yıldız Levent, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Asian Pacific Journal Of Allergy And Immunology

Özgün Makale

 

2012, 9

Makale Adı :

 Assessment Of Microbiological Quality Of Cig Kofte Raw Consumed Spiced Meatball Prevalence And Antimicrobial Susceptibility Of Salmonella

Yazar Adı :

 Çetinkaya F, Mus Te, Cibik R, Levent Bb, Gülesen R, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Food Control

Özgün Makale

 

2012, 5

Makale Adı :

 Foreign Body Aspiration İn Childhood

Yazar Adı :

 Kılıç Eren Mehtap, Güner Sn, Baysal Mehmet Kemal, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Pediatric Emergency Care

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Serum Levels Of Antioxidant Vitamins Vitamin A C E And Magnesium İn Children With Allergic Rhinitis

Yazar Adı :

 Sancak Recep

Dergi Adı :

 Balkan Medical Journal

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Hepatic Hydatid Cyst Rupture And Anaphylaxis After A Fall

Yazar Adı :

 Elmalı Muzaffer, Ceyhan Bilgici Meltem Necibe, Ilgar Mehtap, Köprülü Çınar, Özfındık Meral, Sancak Recep

Dergi Adı :

 The Indian Journal Of Pediatrics

Özgün Makale

 


2009, 3

Makale Adı :

 Complications Of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Evaluation With Ct

Yazar Adı :

 Arıyürek Orhan Macit, Hekimoğlu K, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Gyne-Col Obstet Res

Özgün Makale

 

2008, 4

Makale Adı :

 Distribution Of Hsv 1 Igg Antibodies By Two Methods Comparing İn Turkish Atopic Children

Yazar Adı :

 İğde Füsun Artıran, İğde Mahir, Yazıcı Zafer, Gümüşova Semra Okur, Birinci Asuman, Sancak Recep, Öztürk Fadıl

Dergi Adı :

 New Microbiologica

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Childhood Allergic Disorders İn Samsun Turkey Discrepancy Between Reported And Diagnosed

Yazar Adı :

 Anlar Fy, Sancak Recep, Öztürk Fadıl

Dergi Adı :

 Pediatr Allergy Immunol

Özgün Makale

 

2006, 12

Makale Adı :

 Multiple Organ İnvolvement Hydatid Cysts İn A 2 Year Old Boy

Yazar Adı :

 İyigün O, Uysal Ss, Sancak Recep, Hökelek Murat, Uyar Mehmet, Bernay Rıza Ferit, Arıtürk Ee

Dergi Adı :

 J Trop Pediatr

Özgün Makale

 

2004, 12

Makale Adı :

 Haemoperfusion May Be Useful İn Phenprobamate And Polypharmacy İntoxication Of Paediatric Patients

Yazar Adı :

 Taşdemir Haydar Ali, Yıldıran Alişan, İşlek İsmail, Sancak Recep, Dilber Cengiz

Dergi Adı :

 Nephrol Dial Transplant

Vaka Takdimi

 

2002, 5

Makale Adı :

 İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Ağırlık Ve Boy Persentil Değerlerine Etkisinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Hökelek Murat, Eroğlu Cafer, Uyar Y, Sancak Recep, Kılınç M

Dergi Adı :

 Türkiye Parazitoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 The İmportance Of Fibronectin Haptoglobin Ceruloplasmin And Transferrin İn The Early Diagnosis Of Neonatal Sepsis

Yazar Adı :

 Kalaycı Ayhan Gazi, Yılmazer Fazlı, Adam Bahattin, Sancak Recep

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Medical Sciences

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Exchange Transfusion Treatment İn A Newborn With Phenobarbital İntoxication

Yazar Adı :

 Sancak Recep, Şükrü Küçükhödük, Taşdemir Haydar Ali, Belet Nursen

Dergi Adı :

 Pediatri Emrgency Care

Özgün Makale

 

1999, 6

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Astım Allerji İmmünoloji

Yazar Adı :

 Özşeker Zeynep Ferhan, Abadoğlu Öznur, Akkoç Tunç, Akyol Aynur, Altıntaş Derya Ufuk, Asilsoy Suna, Aydilek Recep, Aydoğan Metin, Babayiğit Hocaoğlu Arzu, Bakırtaş Arzu, Baki Ali Erdem, Bavbek Sevim, Bingöl Ayşen, Bingöl Gülbin, Bostancı İlknur, Boyvat Ayşe, Bozkurt Bülent, Bulut Vedat, Can Demet, Canbakan Sema, Canıtez Yakup, Önder Nerin Nadir, Bıçakçı Adem, Cengizlier Reha, Çalışkaner Zafer, Çapan Nermin, Çetinkaya Feyzullah, Çolakoğlu Bahaüddin, Dağlı Elif, Dal Murat, Demir Esen, Demirel Yavuz Selim, Demirsoy Mehmet Sadık, De

Yayınevi :

 Bilimsel Bilişim

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.01.2009

 

Basılı+Elektronik

2018

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Allerjik rinitli çocuklarda serum antioksidan vitamin ve magnezyum düzeyleri

Yazar :

 Özgür SAKARYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2006

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Neonatal sepsisin erken çocukluk döneminde atopik hastalık gelişimindeki rolü

Yazar :

 Seçil CONKAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2008

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların atopi ve alerjik hastalıklar yönünden incelenmesi

Yazar :

 Şule TURAN AKYOL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2009

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Samsun ili kreş ve anaokulu çocuklarındaki besin alerjisi prevelansı

Yazar :

 Faruk BARLIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2010

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 D vitamini yetersizliği bulunan astımlı çocukların periferik kan mononükleer hücrelerinde glukokortikoid reseptör ? ve ß gen ekspresyonlarının değerlendirilmesi

Yazar :

 Şükrü Nail GÜNER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2012

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Hışıltılı çocuklarda vitamin D düzeyinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Soner DEMİREL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


2012

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Samsun'daki erkek ve bayan kuaförlerde allerjik hastalıkların prevalansının araştırılması

Yazar :

 Nida KIYICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

2019
 • 2015

  Başhekim

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2015

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2015

  Başhekim Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2014

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2008

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2001
  - 2008

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 1995
  - 2011

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr