Doktor Öğretim Üyesi Recai OKTAŞİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: roktas@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-3282-3549
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Anahtar Kelimeler Bilgisayar Yazılımı
Bilgisayar Sistem Yazılımı
Bulut Bilişim
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi, 2007 -
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi, 1995 - 2007
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Feature Selection Of Thyroid Disease Using Deep Learning: A Literature Survey

Yazar Adı :

 Mehrno Amir, Oktaş Recai, Odabaş Mehmet Serhat

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Engineering And Science

Özgün Makale

 


2020, 7

Makale Adı :

 Overview Of Different Methods Used İn Clustering Algorithms

Yazar Adı :

 Yousefı Tohid, Odabaş Mehmet Serhat, Oktaş Recai

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Engineering And Science

Özgün Makale

 


2020, 7

Makale Adı :

 Evaluation Of Quality Of Groundwater İn İrrigation Using Fuzzy Logic İn The Bafra Plain, Northern Turkey

Yazar Adı :

 Cemek Bilal, Oktaş Recai

Dergi Adı :

 Eurasıan Journal Of Soıl Scıence (Ejss)

Özgün Makale

 


2020, 10

Makale Adı :

 Artificial Neural Networks In Terms Of Agricultural Informatics

Yazar Adı :

 Odabaş Mehmet Serhat, Kayhan Gökhan, İşeri İsmail, Ergün Erhan, Oktaş Recai

Dergi Adı :

 Figes İleri Mühendislik Ve Arge Teknolojileri Dergisi

Derleme Makale

 

2019

Makale Adı :

 Web Application Development With Docker

Yazar Adı :

 Yılmaz Emre Can, Oktaş Recai, Karabulut Bünyamin

Dergi Adı :

 The Journal Of Global Engineering Studies

Özgün Makale

 


2016

Makale Adı :

 The Problems Of Programming Languages And Softwares İn Turkish Locale

Yazar Adı :

 Öncül Ali Burak, Oktaş Recai, Ergün Erhan

Dergi Adı :

 Nternational Journal Of Social And Related Science

Özgün Makale

 


2016

Makale Adı :

 Comparison Of Virtual Machines And Linux Containers In Terms Of Boot Time And Disk Usage

Yazar Adı :

 Yılmaz Emre Can, Oktaş Recai, Karabulut Bünyamin

Dergi Adı :

 Ordu Univ. Journal Of Science And Technology

Özgün Makale

 


2016

Makale Adı :

 A Computational Method For Analysis Of Epr Spectra Based On Image Processing

Yazar Adı :

 Tavus Mustafa Reşit, Oktaş Recai

Dergi Adı :

 International Journal Of Computational And Experimental Science And Engineering

Özgün Makale

 


2015, 5

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 An Application of Modified Assignment Algorithm with Constraints

Yazar Adı :

 Dilara Koca, Recai Oktaş

Etkinlik Adı :

 Insode 2013

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 04

Bildiri Adı :

 Body Shadow Separator based on Hough Transform for Lines

Yazar Adı :

 Muhammet Talha Büyükakkaşlar, Nurettin Şenyer, Recai Oktaş

Etkinlik Adı :

 Insode 2013

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 04

Bildiri Adı :

 A New Turkish Text to Speech Program That Works with Hybrid Algorithm

Yazar Adı :

 Öncül Ali Burak, Ergün Erhan, Oktaş Recai

Etkinlik Adı :

 ICCESEN 2014

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 10

Bildiri Adı :

 Turkish Locale and Related Software Problems

Yazar Adı :

 Oktaş Recai, Öncül Ali Burak, Ergün Erhan

Etkinlik Adı :

 ICCESEN 2014

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 10

Bildiri Adı :

 Sembolik Devre Analizi

Yazar Adı :

 Oktaş Recai

Etkinlik Adı :

 V. Bilgisayar - Haberleşme Sempozyumu, Bursa

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1998, 11

Bildiri Adı :

 The Problems of Programming Languages and Softwares in Turkish Locale

Yazar Adı :

 Öncül Ali Burak, Oktaş Recai, Ergün Erhan

Etkinlik Adı :

 ICCESEN 2015

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Apriori Algoritmasının Farklı Veri Kümelerine Uygulanması

Yazar Adı :

 Oktaş Recai, Eker Muhammed Emin, Kayhan Gökhan

Etkinlik Adı :

 Akademik Bilişim Konferansı 2016

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2016, 02

Bildiri Adı :

 Sanal Makineler ve Linux Konteynerlerin Performans Karşılaştırması

Yazar Adı :

 Oktaş Recai, Yılmaz Emre Can

Etkinlik Adı :

 Akademik Bilişim Konferansı 2016

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 02

Bildiri Adı :

 Konteyner Tabanlı Sanallaştırma ve 12 Faktör Yöntembilimine Dayalı Web Uygulama Geliştirme Süreci Önerisi

Yazar Adı :

 Oktaş Recai, Yılmaz Emre Can

Etkinlik Adı :

 Akademik Bilişim Konferansı 2016

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 02

Bildiri Adı :

 GitHub Üzerinden Yönetilen Debian Yazılımlarının Geliştirme İstatistikleri

Yazar Adı :

 Oktaş Recai, Koca Aliye Dilara

Etkinlik Adı :

 Akademik Bilişim Konferansı 2016

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 02

Bildiri Adı :

 Apriori Algoritması ve Türkiye deki Örnek Uygulamaları

Yazar Adı :

 Oktaş Recai, Eker Muhammed Emin

Etkinlik Adı :

 Akademik Bilişim Konferansı 2016

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 02

Bildiri Adı :

 A novel image processing method for poorly resolved multi lines in EPR spectra

Yazar Adı :

 Oktaş Recai, Tavus Mustafa Reşit, Yıldırım İlkay, Şenyer Nurettin, Karabulut Bünyamin, Çelik Yunus

Etkinlik Adı :

 IPCAP 2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Computational Method for Analysis of EPR Spectra Based on Image Processing

Yazar Adı :

 Tavus Mustafa Reşit, Oktaş Recai, Çelik Yunus, Şenyer Nurettin, Karabulut Bünyamin

Etkinlik Adı :

 ICCESEN 2015

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Kısıtlar İçerecek Şekilde Revize Edilmiş Atama Algoritmasına Ait Bir Uygulama

Yazar Adı :

 Oktaş Recai, Kurnaz Mustafa Can

Etkinlik Adı :

 Akademik Bilişim Konferansı 2015

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Alçak İrtifa Görüntüleme ile Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki türlerinin tesbiti ve Morfolojik Gelişiminin Belirlenmesi

16.04.2013

 

16.04.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 04

Proje Adı :

 Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

09.12.2015

 

31.12.2016

 

Danışman

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi İşlem Alt Yapısının Yenilenmesi

Proje Konusu :

 Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanılan bilgisayar laboratuvarları ve ağ altyapısının bölümün güncel ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmesi

26.09.2013

 

27.09.2016

 

Yürütücü

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 Kolay Yönetilebilir Düşük Maliyetli Yüksek Güvenliğe Sahip İnce İstemci Laboratuvarı

Proje Konusu :

 Kolay Yönetilebilir Düşük Maliyetli Yüksek Güvenliğe Sahip İnce İstemci Laboratuvarı

01.01.2008

 

30.12.2008

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2008, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Yılın Yerelleştiricisi Ödülü

2005

 

Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Çalışma Ödülü


Linux Kullanıcıları Derneği

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2005

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

Isparta

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Google Scholar

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Küresel Mühendislik Çalışmaları

Ulusal

 

Dergi

 

Küresel Mühendislik Çalışmaları

 

Ordu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Google Scholar

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Sunucu konuşlandırmasında konteyner tabanlı sanallaştırma teknolojilerinin incelenmesi

Yazar :

 Emre Can YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Veri madenciliğinde Apriori algoritmasının sınav verileri üzerinde uygulanması

Yazar :

 Muhammed Emin EKER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Yazılım Test Süreçleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:13:50

 

2017-01-13 01:13:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yazılım Test Süreçleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:13:50

 

2017-01-13 01:13:50

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yazılım Test Süreçleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:13:50

 

2017-01-13 01:13:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Yazılım Test Süreçleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:13:50

 

2017-01-13 01:13:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yazılım Test Süreçleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:13:50

 

2017-01-13 01:13:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Programlamada Özel Konular

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:12:45

 

2017-01-13 01:12:45

 

2016-2017

Ders Adı :

 Programlamada Özel Konular

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:12:45

 

2017-01-13 01:12:45

 

2015-2016

Ders Adı :

 Programlamada Özel Konular

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:12:45

 

2017-01-13 01:12:45

 

2014-2015

Ders Adı :

 Programlamada Özel Konular

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:12:45

 

2017-01-13 01:12:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Programlamada Özel Konular

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:12:45

 

2017-01-13 01:12:45

 

2012-2013

Ders Adı :

 Nesne Yönelimli Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:12:09

 

2017-01-13 01:12:09

 

2016-2017

Ders Adı :

 Nesne Yönelimli Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:12:09

 

2017-01-13 01:12:09

 

2015-2016

Ders Adı :

 Nesne Yönelimli Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:12:09

 

2017-01-13 01:12:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Nesne Yönelimli Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:12:09

 

2017-01-13 01:12:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Nesne Yönelimli Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:12:08

 

2017-01-13 01:12:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Nesne Yönelimli Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:12:08

 

2017-01-13 01:12:08

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bilgisayara Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:10:04

 

2017-01-13 01:10:04

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bilgisayara Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:10:04

 

2017-01-13 01:10:04

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bilgisayara Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:10:04

 

2017-01-13 01:10:04

 

2008-2009

Ders Adı :

 Bilgisayara Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:10:04

 

2017-01-13 01:10:04

 

2007-2008

Ders Adı :

 Programlamaya Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:07:12

 

2017-01-13 01:07:12

 

2008-2009

Ders Adı :

 Programlamaya Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:07:12

 

2017-01-13 01:07:12

 

2007-2008

Ders Adı :

 Bilgisayara Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:09:33

 

2017-01-13 01:06:51

 

2011-2012

Ders Adı :

 Programlama 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:06:12

 

2017-01-13 01:06:12

 

2007-2008

Ders Adı :

 İşletim Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-13 01:04:45

 

2017-01-13 01:04:45

 

2016-2017

Ders Adı :

 İşletim Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-13 01:04:45

 

2017-01-13 01:04:45

 

2015-2016

Ders Adı :

 İşletim Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-13 01:04:45

 

2017-01-13 01:04:45

 

2014-2015

Ders Adı :

 İşletim Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-13 01:04:45

 

2017-01-13 01:04:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 İşletim Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-13 01:04:45

 

2017-01-13 01:04:45

 

2012-2013

Ders Adı :

 İşletim Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-13 01:04:45

 

2017-01-13 01:04:45

 

2011-2012

Ders Adı :

 Programlama Dilleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:04:00

 

2017-01-13 01:04:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Programlama Dilleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:04:00

 

2017-01-13 01:04:00

 

2015-2016

Ders Adı :

 Programlama Dilleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:04:00

 

2017-01-13 01:04:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Programlama Dilleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:04:00

 

2017-01-13 01:04:00

 

2012-2013

Ders Adı :

 Programlama Dilleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:04:00

 

2017-01-13 01:04:00

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sistem Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:03:40

 

2017-01-13 01:03:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sistem Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:03:40

 

2017-01-13 01:03:40

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sistem Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:03:40

 

2017-01-13 01:03:40

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sistem Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:03:40

 

2017-01-13 01:03:40

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sistem Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:03:40

 

2017-01-13 01:03:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sistem Programlama

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:03:40

 

2017-01-13 01:03:40

 

2011-2012

Ders Adı :

 Programlama 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:02:15

 

2017-01-13 01:02:15

 

2016-2017

Ders Adı :

 Programlama 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-13 01:02:15

 

2017-01-13 01:02:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 Programlama 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 16:16:00

 

2014-02-14 16:16:00

 

2010-2011

Ders Adı :

 Programlamaya Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-14 16:15:42

 

2014-02-14 16:15:42

 

2009-2010

2019
 • 2016

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2012
  - 2014

  Anabilim Dalı Başkanı

 • 2007

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

  Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

 • 2005

  Debian

  Debian Geliştiriciliği

  Debian Gnu / Linux Dağıtımında Geliştiricilik

 • 1995
  - 2007

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

  Elektronik Anabilim Dalı

 • 1993
  - 1994

  Testaş

  Arge Mühendisi

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 1 BİL103-2020-1.mp4
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 2 prg1-01.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 2 BİL103-2020-1.mp4
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 3 prg1-02.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 3 BİL103-2020-2.mp4
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 3
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 4 prg1-03.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 4 BİL103-2020-3.mp4
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 5 prg1-04.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 5 BİL103-2020-4.mp4
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 6 prg1-05.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 6 BİL103-2020-5.mp4
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 7 BİL103-2020-6.mp4
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 7 prg1-06.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 8 prg1-07.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 8 BİL103-2020-7.mp4
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 9 prg1-08.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 10 prg1-09.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 10 BİL103-2020-8.mp4
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 11 prg1-10.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 12 prg1-11.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 13 prg1-12.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 14 prg1-13.pdf
BİL103 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Programlamaya Giriş - I 15 prg1-14.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 1 nyp-1.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 2 nyp-1.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 3 nyp-2.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 4 nyp-3.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 5 nyp-4.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 7 nyp-5.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 8 nyp-6.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 9 nyp-7.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 10 nyp-8.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 12 nyp-9.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 13 nyp-10.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 14 nyp-11.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 15 nyp-12.pdf
BİL210 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Nesneye Yönelik Programlama 16 nyp-13.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr