İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: rylmz@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-3590-892X
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Matematik
Anahtar Kelimeler Matematiksel Analiz
Öğrenim Bilgileri
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018 -
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012 - 2018
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008 - 2013
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2003 - 2008
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Lebesgue Uzayları Üzerinde Bileşke Operatörler

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker, Değirmen İbrahim

Dergi Adı :

 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 6

Makale Adı :

 Multiplication Operators On Grand Lorentz Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker, Işık Gökhan

Dergi Adı :

 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 4

Makale Adı :

 Disjointness Preserving Maps Between Vector-Valued Group Algebras

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Aequationes Mathematicae

Yorum

 

2018, 5

Makale Adı :

 Weak Amenability Of Weighted Orlicz Algebras

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Archiv Der Mathematik

Yorum

 

2018, 3

Makale Adı :

 Sobolev Type Spaces Based On Lorentz Karamata Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Filomat

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Boyd İndices İn Generalized Grand Lebesgue Spaces And Applications

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Mediterranean Journal Of Mathematics

Yorum

 

2016

Makale Adı :

 Pego Everywhere

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Journal Of Algebra And Its Applıcatıons

Yorum

 

2016

Makale Adı :

 Self İmproving Properties For Abstract Poincaré Type İnequalities

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Transactıons Of The Amerıcan Mathematıcal Socıety

Yorum

 

2016

Makale Adı :

 Analog Of The Peter Weyl Expansion For Lorentz Group

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Journal Of Mathematıcal Physıcs

Yorum

 

2016

Makale Adı :

 Lipschitz Slices And The Daugavet Equation For Lipschitz Operators

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Proceedıngs Of The Amerıcan Mathematıcal Socıety

Yorum

 

2016

Makale Adı :

 Investigation Of The Functional Properties And Spaces Of Multipliers For Group L Left P Q Right Left G Right Algebras

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker, Duyar Cenap

Dergi Adı :

 Ukrainian Mathematical Journal

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Two New Classes Of Subalgebras Of L 1 Left G Right

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Banach Journal Of Mathematical Analysis

Özgün Makale

 


2015, 3

Makale Adı :

 Weighted Lorentz Karamata Spaces And Their Compact Embeddings

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 International Journal Of Mathematical Analysis

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Some Properties Of Sobolev Algebras Modelled On Lorentz Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker, Sağır Duyar Birsen

Dergi Adı :

 Studia Universitatis Babes-Bolyai Mathematica

Özgün Makale

 


2014, 3

Makale Adı :

 On Multipliers Of The Group L P W G Algebras

Yazar Adı :

 İlker Eryılmaz

Dergi Adı :

 An. Ştiinţ. Univ. Al. I. Cuza Iaşi. Mat.

Özgün Makale

 


2013

Makale Adı :

 On Weighted Variable Exponent Lorentz Karamata Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 J. Appl. Funct. Anal.

Özgün Makale

 


2012

Makale Adı :

 On Tempered Distributions Whose Gabor Transform İn Lorentz Karamata Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Sci. Stud. Res. Ser. Math. Inform.

Özgün Makale

 


2012

Makale Adı :

 Some Aspects Of Lorentz Karamata Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 J. Comput. Anal. Appl.

Özgün Makale

 


2012

Makale Adı :

 Weighted Composition Operators On Weighted Lorentz Karamata Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Stud. Univ. Babeş-Bolyai Math.

Özgün Makale

 


2012

Makale Adı :

 Multıplıcatıon Operators On Lorentz Karamata Bochner Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Math. Slovaca

Özgün Makale

 


2012

Makale Adı :

 Weighted Composition Operators On Weighted Lorentz Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Colloq. Math.

Özgün Makale

 


2012

Makale Adı :

 On A P Q Lip Left G Right Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz, İlker

Dergi Adı :

 Stud. Univ. Babeş-Bolyai Math.

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 A Study Of Functional Properties Of Weighted Lipschitz Lorentz Spaces With Their Compact Embeddings

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 J. Comput. Anal. Appl.

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 Multipliers On Some Lorentz Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 An. Ştiinţ. Univ. "ovidius'' Constanţa Ser. Mat.

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 On L W 1 Left G Right Cap L Left P Q Right Left G Right Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Int. Journal Of Math. Analysis

Özgün Makale

 


2010, 3

Makale Adı :

 On Lipschitz Lorentz Spaces And Their Zygmund Classes

Yazar Adı :

 Eryılmaz, İlker

Dergi Adı :

 Hacettepe Journal Of Mathematics And Statistics

Özgün Makale

 


2010

Makale Adı :

 Multipliers And The Relative Completion İn Banach Spaces Of Functions On Groups

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Proc. A. Razmadze Math. Inst.

Özgün Makale

 


2010

Makale Adı :

 Some Aspects Of L W 1 R Left G Right Cap L Left P Q W 2 D Mu Right Left G Right

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Chin. Ann. Math. Ser. B

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Basic Properties And Multipliers Space On L 1 Left G Right Cap L Left P Q Right Left G Right Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz İlker

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Mathematics

Özgün Makale

 


2008, 5

Makale Adı :

 A Note On Mean Ergodic Theory For Sums And İntersection Of Lebesgue Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz, İlker

Dergi Adı :

 International Journal Of Computational Cognition

Özgün Makale

 


2008, 5

Makale Adı :

 A Note On Mean Ergodic Theory For Weighted Lebesgue Spaces

Yazar Adı :

 Eryılmaz, İlker

Dergi Adı :

 Int. J. Pure Appl. Math.

Özgün Makale

 


2006, 6

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Multiplication Operators On Grand Lorentz Spaces

Yazar Adı :

 Işık Gökhan, Eryılmaz İlker

Etkinlik Adı :

 International Conference on Mathematics and Mathematics Education

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 OMÜ Araştırma projeleri F358

Proje Konusu :

 Ağırlıklı Lebesgue uzaylarında ortalama Ergodik teoremler

Araştırmacı

 

DİĞER

 
Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Mathematics

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Mathematics

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Quaestiones Mathematicae

Uluslararası

 

Dergi

 

Quaestiones Mathematicae

 

GÜNEY AFRİKA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Mathematics

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Mathematics

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Quaestiones Mathematicae

Uluslararası

 

Dergi

 

Quaestiones Mathematicae

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Hilbert uzayları üzerindeki ağırlıklı bileşke operatörleri ve bazı özellikleri

Yazar :

 İbrahim DEĞİRMEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Konveks fonksiyon sınıfları için kesirli integraller içeren eşitsizlikler

Yazar :

 Abdurrahman GÖZPINAR

Ordu Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Büyük lorentz uzaylarında çarpım operatörleri ve karakterleri

Yazar :

 Gökhan IŞIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Genişletilmiş modüler grubun bazı alt gruplarının simgeleri ve graf bağlantıları

Yazar :

 Aziz BÜYÜKKARAGÖZ

Ordu Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

2019
 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Matematik Bölümü

  Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Matematik Bölümü

  Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

 • 2008
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi

 • 2008
  - 2013

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Matematik Bölümü

  Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2008

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

 • 2003
  - 2008

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Matematik Bölümü

  Analiz Ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

 • 2001
  - 2003

  Merzifon Anadolu Lisesi

  Matematik Öğretmeni

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 1 Analiz 1-1.mp4
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 1 1. HAFTA.pdf
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 1 http://digimat.omu.edu.tr/mod/lesson/view.php?id=690
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 2 Analiz 1-2.mp4
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 2 2. HAFTA.pdf
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 2 http://digimat.omu.edu.tr/mod/lesson/view.php?id=692
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 3 Analiz 1-3.mp4
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 3 http://digimat.omu.edu.tr/mod/lesson/view.php?id=694
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 3 3. HAFTA.pdf
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 4 Analiz 1-4.mp4
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 4 http://digimat.omu.edu.tr/mod/lesson/view.php?id=696
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 4 4. HAFTA.pdf
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 5 Analiz 1-5.mp4
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 5 5. HAFTA.pdf
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 12 ders notu 12.pdf
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 13 ders notu 13.pdf
MAT101 Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü , Analiz I 13 ders notu 14.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 1 1.HAFTA.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 2 2.HAFTA.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 3 3.HAFTA.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 4 4.HAFTA.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 5 5.HAFTA.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 6 KOMPLEKS ALIŞTIRMALAR 1.BÖLÜM.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 6 6.HAFTA.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 7 7.HAFTA.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 8 8.HAFTA.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 9 9.HAFTA.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 11 KOMPLEKS ALIŞTIRMALAR 2.BÖLÜM.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 12 10.HAFTA.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 13 10.HAFTA.pdf
EEM256 Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler 14 11.HAFTA.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr