İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: saban.esen@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-7947-4692
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 2010 - 2014
Doçent Tıp Fakültesi, 2005 - 2010
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 1999 - 2005
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Sağlıkta Kalite Standartları Adsh (Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri)

2017

Kitap Adı :

 Antimikrobiyal Tedavi

Bölüm Adı :

 Rinosinüzit

Yazar Adı :

 Esen Şaban

Editör Adı :

 Hakan Leblebicioğlu, Sercan Ulusoy, Gaye Usluer

2015

Kitap Adı :

 Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Rehberi

Editör Adı :

 Duygu Perçin Renders, Dilek Yeşim Metin

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Evaluation Of Knowledge And Experiences About Malaria From University Students Of Endemic Countries

Yazar Adı :

 Bozkurt İlkay, Dossa Sabra Abdallah Anwar, Alırezaı Behnaz, Bilek Heval Can, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Bozok Tıp Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Clinical And Laboratory Features Of Travel-Associated Malaria A University Hospitalexperience

Yazar Adı :

 Bozkurt İlkay, Karslıoğlu Meltem, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Mediterranean Journal Of Infection Microbes And Antimicrobials

Özgün Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 Clinical And Laboratory Features Of Travel-Associated Malaria A University Hospital Experience

Yazar Adı :

 Bozkurt İlkay, Esen Şaban, Karlıoğlu Meltem

Dergi Adı :

 Mediterranean Journal Of Infection Microbes And Antimicrobials

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 A Case Of High Mortality, Treated With Multidisciplinary Approach İn Intensive Care: Meningococcal Meningitis

Yazar Adı :

 Mehtap Pehlivanlar Kucuk, Mutlu Yılmaz Esmeray, Aydın Davut, Ülger Fatma, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Türk Yoğun Bakım Dergisi

Vaka Takdimi

 


2018, 4

Makale Adı :

 İmmunkompetan Bir Cerrahta Gelişen Akut Cytomegalovirus Hepatiti

Yazar Adı :

 Tanyel Esra, Karslıoğlu Meltem, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Dicle Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 


2018, 3

Makale Adı :

 İmmunkompetan Bir Cerrahta Gelişen Akutcytomegalovirus Hepatiti

Yazar Adı :

 Tanyel Esra, Karslıoğlu Meltem, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Dicle Tıp Dergisi

Vaka Takdimi

 

2018

Makale Adı :

 Infection Prevention And Control Practice For Crimean-Congo Hemorrhagic Fever—A Multi-Center Cross-Sectional Survey İn Eurasia

Yazar Adı :

 Fletcher Tom E, Gulzhan Abuova, Salih Ahmeti, Alabri Seif S, Zahide Asık, Atilla Aynur, Nick J Beeching, Bilek Heval, Bozkurt İlkay, Iva Christova, Duygu Fazilet, Esen Şaban, Khanna Arjun, Kader Çiğdem, Masoud Mardani, Faisal Mahmood, Mamuchishvilli Nana, Pshenichnaya Natalia, Mustafa Sunbul, Tugba Yanık Yalcin, Hakan Leblebicioglu

Dergi Adı :

 Plos One

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 A Case With High Mortality Who Was Treated With A Multidisciplinary Approach İn The İntensıve Care Unıt: Meningococcal Meningitis

Yazar Adı :

 Pehlivanlar Küçük Mehtap, Mutlu Yılmaz Esmeray, Ülger Fatma, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Türk Yoğun Bakım Dergisi

Vaka Takdimi

 


2017, 3

Makale Adı :

 Recommendation For Treatment Of Hepatitis C Virus İnfection

Yazar Adı :

 Kaymakoğlu Sabahattin, Köksal İftihar, Tabak Ömer Fehmi, Akarca Ulus Salih, Akbulut Ayhan, Akyüz Filiz, Bodur Hurrem, Çağatay Arif Atahan, Dinçer Dinç, Esen Şaban, Güner Hatice Rahmet, Gürel Selim, Köse Şükran, Şentürk Ömer, Şimşek Halis, Yamazhan Tansu, Yılmaz Yusuf, İdilman Ramazan

Dergi Adı :

 The Turkish Journal Of Gastroenterology

Derleme Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Colistin-İnduced Nephrotoxicity And The Role Of N-Acetylcysteine: A Retrospective Cohort Study

Yazar Adı :

 Bozkurt İlkay, Ashees Sharma, Esen Şaban

Dergi Adı :

 The Journal Of Infection İn Developing Countries

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Infection Prevention And Control Practice For Crimean-Congo Hemorrhagic Fever- A Multi-Center Cross-Sectional Survey İn Eurasia

Yazar Adı :

 Fletcher Tom E, Gulzhan Abuova, Ahmeti Salih, Alabri Seif S, Asik Zahide, Atilla Aynur, Beeching Nick J, Bilek Heval, Bozkurt İlkay, Christova Iva, Duygu Fazilet, Esen Şaban, Khanna Arjun, Kader Çiğdem, Mardani Masoud, Mahmood Faisal, Mamuchishvili Nana, Pshenichnaya Natalia, Sunbul Mustafa, Yalcin Tugba Y, Leblebicioğlu Hakan

Dergi Adı :

 Plos One

Özgün Makale

 


2017

Makale Adı :

 Spread Of Carbapenem Resistant İnternational Clones Of Acinetobacter Baumannii İn Turkey And Azerbaijan A Collaborative Study

Yazar Adı :

 Ahmed Salman Shaheer, Alp Meşe Emine, Ulu Kılıç Ayşegül, Dinc G, Aktas Z, Arda Bilgin, Bagirova F, Baran I, Ersoy Yasemin, Esen Şaban, Guven Tg, Hopman J, Hoşoğlu Salih, Köksal Fatih, Parlak Emine, Yalçın Ata Nevzat, Yılmaz Gürdal, Voss A, Melchers W

Dergi Adı :

 European Journal Of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Özgün Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 Direct Healthcare Costs For Patients Hospitalized With Crimean Congo Haemorrhagic Fever Can Be Predicted By A Clinical İllness Severity Scoring System

Yazar Adı :

 Bozkurt İlkay, Sünbül Mustafa, Yılmaz Hava, Esen Şaban, Leblebicioğlu Osman Hakan, Beeching Nick

Dergi Adı :

 Pathogens And Global Health

Özgün Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 A Fatal Case Of Healthcare Associated Crimean Congo Haemorrhagic Fever With Severe Disease And Multi Organ Failure

Yazar Adı :

 Sünbül Mustafa, Esen Şaban, Fletcher Te, Dilek Ahmet, Güler Nil, Beeching Nj, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 Journal Of Infection

Vaka Takdimi

 


2016, 2

Makale Adı :

 Title Risk Factors And Mortality İn The Carbapenem Resistant İ Klebsiella Pneumoniae İ İnfection Case Control Study Title

Yazar Adı :

 Akgül Fethiye, Bozkurt İlkay, Sünbül Mustafa, Esen Şaban, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 Pathogens And Global Health

Özgün Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 Evaluation Of The Antibiotic Resistance Of Pseudomonas Aeruginosa İsolates According To The Changing Guidelines

Yazar Adı :

 Yanık Keramettin, Tanrıverdi Çaycı Yeliz, Karadağ Adil, Esen Şaban, Günaydın Murat

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Medical Microbiology

Yorum

 


2016, 1

Makale Adı :

 Changes İn Antimicrobial Resistance Of Enterococcus Spp Over A Few Years

Yazar Adı :

 Tanrıverdi Çaycı Yeliz, Yanık Keramettin, Karadağ Adil, Yılmaz Hava, Esen Şaban, Günaydın Murat

Dergi Adı :

 Bıomedıcal Research-Indıa

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Impact Of The International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc Multidimensional Hand Hygiene Approach Over 8 Years İn 11 Cities Of Turkey

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Köksal İftahar, Rosenthal V, Arıkan Akan Özay, Özgültekin Asu, Kendirli Tanıl, Erben Nurettin, Yalçın Ata Nevzat, Ulusoy Sercan, Sırmatel Fatma, Özdemir Davut, Alp Meşe Emine, Yıldızdaş Rıza Dinçer, Esen Şaban, Ülger Fatma, Dilek Ahmet, Yılmaz Hava, Yılmaz Gürdal, Kaya Selçuk, Ulusoy Hülya, Tulunay Melek, Oral Mehmet, Ünal Necmettin, Turan Güldem, Akgün Nur, İnan Asuman, İnce Erdal, Karbuz Adem, Ergin Çiftçi, Taşyapar Nevin, Taşyapar Nevin, Güneş Melek, Özgüneş İlhan, Usluer Gaye, Turhan Özge, Günay Nur

Dergi Adı :

 Journal Of Infection Prevention

Özgün Makale

 


2015, 7

Makale Adı :

 Are Healthcare Workers Mobile Phones A Potential Source Of Nosocomial İnfections Review Of The Literature

Yazar Adı :

 Ülger Fatma, Dilek Ahmet, Esen Şaban, Sünbül Mustafa, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 The Journal Of Infection İn Developing Countries

Özgün Makale

 


2015, 10

Makale Adı :

 Investigation Of The Changes İn Candida Epidemiology

Yazar Adı :

 Çiçek Barış, Mutlu Yılmaz Esmeray, Yılmaz Hava, Esen Şaban, Birinci Asuman

Dergi Adı :

 Mikrobiyol Bul

Özgün Makale

 

2015, 10

Makale Adı :

 Surgical Site İnfection Rates İn 16 Cities İn Turkey Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Erben Nurettin, Victor Rosenthal, Şener Alper, Uzun Cengiz, Şenol Güneş, Ersöz Gülden, Demirdal Tuna, Duygu Fazilet, Willke Ayşe, Öztoprak Nefise, Köksal İftahar, Öncül Mustafa Oral, Gürbüz Y, Güçlü Ertuğrul, Turgut Hüseyin, Yalçın Ata Nevzat, Özdemir Davut, Kendirli Tanıl, Aslan Turan, Esen Şaban, Ülger Fatma, Dilek Ahmet, Yılmaz Hava, Sünbül Mustafa, Özgüneş İlhan, Usluer Gaye, Otkun Ali Metin, Kaya Ali, Kuyucu Necdet, Kaya Zühre, Meriç Koç Meliha, Azak Karali Emel, Kaya Selçuk, Ulusoy Hülya, Haznedar

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 An Investigation İnto The İn Vitro Effectiveness Of Electrolyzed Water Against Various Microorganisms

Yazar Adı :

 Yanık Keramettin, Karadağ Adil, Nevzat Ünal, Odabaşı Hakan, Esen Şaban, Günaydın Murat

Dergi Adı :

 Int J Clin Exp Med

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Evaluation Of The Efficacy Of Nawalution Woundcare Solution Used Against Various Microorganisms

Yazar Adı :

 Yanık Keramettin, Bilgin Kemal, Karadağ Adil, Ünal Nevzat, Odabaşı Hakan, Kaldı Hamza, Esen Şaban, Günaydın Murat

Dergi Adı :

 Biomedical Research

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 International Nosocomial Infection Control Consortiu Inıcc Report Data Summary Of 43 Countries For 2007 2012 Device Associated Module

Yazar Adı :

 Rosenthal Víctor Daniel, Maki Dennis George, Mehta Yatin, Leblebicioglu Hakan, Memish Ziad Ahmed, Al-Mousa Haifaa Hassan, Balkhy Hanan, Hu Bijie, Alvarez-Moreno Carlos, Medeiros Eduardo Alexandrino, Apisarnthanarak Anucha, Raka Lul, Cuellar Luis E., Ahmed Altaf, Navoa-Ng Josephine Anne, El-Kholy Amani Ali, Kanj Souha Sami, Bat-Erdene Ider, Duszynska Wieslawa, Van Truong Nguyen, Pazmino Leonardo N., See-Lum Lucy Chai, Fernández-Hidalgo Rosalia, Di-Silvestre Gabriela, Zand Farid, Hlinkova Sona, Be

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2014, 9

Makale Adı :

 Predictors Of Response To Pegylated İnterferon Treatment İn Hbeag Negative Patients With Chronic Hepatitis B

Yazar Adı :

 Guclu Ertugrul, Tuna Nazan, Karabay Oguz, Akhan Sıla, Bodur Hurrem, Ceylan Bahadır, Demirdal Tuna, Demirdag Kutbettin, Demirturk Nese, Ekerbicer Hasan, Erol Serpil, Esen Saban, Evirgen Omer, Geyik Mehmet Faruk, Gunduz Alper, Karahocagil Mustafa Kasım, Kokoglu Omer Faruk, Ozdemir Davut, Ozgunes Nail, Sargın Fatma, Tosun Selma, Tutuncu Ediz

Dergi Adı :

 The Journal Of Infection İn Developing Countries

Özgün Makale

 


2014, 12

Makale Adı :

 In Vitro Antimicrobial Activity Of Medilox Super Oxidized Water

Yazar Adı :

 Günaydın Murat, Esen Şaban, Karadağ Adil, Ünal Nevzat, Yanık Keramettin, Odabaşı Hakan, Birinci Asuman

Dergi Adı :

 Annals Of Clinical Microbiology And Antimicrobials

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Use Of Alternative Product İn Patients With Chronic Viral Hepatitis

Yazar Adı :

 Dulger M, Sunbul M, Yılmaz H, Esen S, Leblebicioglu H

Dergi Adı :

 Journal Of Microbiology And Infectious Diseases

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Evaluation Of The Efficacy Of Akacid Plus Fogging İn Eradicating Causative Microorganism İn Nosocomial İnfections

Yazar Adı :

 Unal N, Yanik K, Karadag A, Odabaşı H, Esen S, Günaydin M

Dergi Adı :

 Int J Clin Exp Med

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Glycopeptıdes And Lınezolıd Mıc Changes In Staphylococcus Aureus Andcoagulase Negatıve Staphylococcı Isolates From 2008 2011

Yazar Adı :

 Yanık K, Yılmaz H, Tanrıverdı Caycı Y, Karadag A, Esen S, Gunaydın M

Dergi Adı :

 Acta Medica Mediterranea

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Effectiveness Of A Multidimensional Approach For Prevention Of Ventilator Associated Pneumonia İn 11 Adult İntensive Care Units From 10 Cities Of Turkey Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Yalçın Ata Nevzat, Rosenthal Vd, Köksal İftahar, Sırmatel Fatma, Ünal Serhat, Turgut Hüseyin, Özdemir Davut, Ersöz Gülden, Uzun Cengiz, Ulusoy Sercan, Esen Şaban, Ülger Fatma, Dilek Ahmet, Yılmaz Hava, Turhan Özge, Günay N, Gümüş Ersin, Dursun Oğuz, Yılmaz Gürdal, Kaya Selçuk, Ulusoy Hülya, Cengiz M, Yılmaz L, Yıldırım G, Topeli İskit Arzu, Sancar S, Sungurtekin Hülya, Uğurcan D, Geyik Mehmet Faruk, Şahin Altan, Erdoğan Suna, Kaya Ali, Kuyucu Necdet, Arda Bilgin, Bacakoğlu Feza

Dergi Adı :

 Infection

Özgün Makale

 


2013, 4

Makale Adı :

 Withdrawal Of Staphylococcus Aureus From İntensive Care Units İn Turkey

Yazar Adı :

 Erdem Hakan, Dizbay Murat, Karabey Selma, Kaya Selcuk, Demirdal Tuna, Koksal Iftihar, Inan Asuman, Erayman Ibrahim, Ak Oznur, Ulu-Kilic Aysegul, Karasahin Omer, Akbulut Ayhan, Elaldi Nazif, Yilmaz Gulden, Candevir Aslihan, Gul Hanefi Cem, Gonen Ibak, Oncul Oral, Aslan Turan, Azak Emel, Tekin Recep, Kocak Tufan Zeliha, Yenilmez Ercan, Arda Bilgin, Gungor Gokay, Cetin Birsen, Kose Sukran, Turan Hale, Akalin Halis, Karabay Oguz, Dogan-Celik Aygul, Albayrak Adem, Guven Tumer, Celebi Guven, Ozgunes N

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2013, 11

Makale Adı :

 Impact Of A Multidimensional İnfection Control Approach On Catheter Associated Urinary Tract İnfection Rates İn Adult İntensive Care Units İn 10 Cities Of Turkey International Nosocomial Infection Control Consortium Findings Inıcc

Yazar Adı :

 Leblebicioglu Hakan, Ersoz Gulden, Rosenthal Victor Daniel, Nevzat-Yalcin Ata, Akan Özay Arıkan, Sirmatel Fatma, Turgut Huseyin, Ozdemir Davut, Alp Emine, Uzun Cengiz, Ulusoy Sercan, Esen Saban, Ulger Fatma, Dilek Ahmet, Yilmaz Hava, Kaya Ali, Kuyucu Necdet, Turhan Ozge, Gunay Nurgul, Gumus Eylul, Dursun Oguz, Tulunay Melek, Oral Mehmet, Ünal Necmettin, Cengiz Mustafa, Yilmaz Leyla, Sacar Suzan, Sungurtekin Hülya, Uğurcan Doğaç, Geyik Mehmet Faruk, Şahin Ahmet, Erdogan Selvi, Aygen Bilgehan, Ard

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2013, 10

Makale Adı :

 Impact Of A Multidimensional İnfection Control Approach On Central Line Associated Bloodstream İnfections Rates İn Adult İntensive Care Units Of 8 Cities Of Turkey Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Öztürk Recep, Rosenthal Vd, Akan Özay A, Sırmatel Fatma, Özdemir Davut, Uzun Cengiz, Turgut Hüseyin, Ersöz Gülden, Köksal İftahar, Özgültekin Asu, Esen Şaban, Ülger Fatma, Dilek Ahmet, Yılmaz Hava, Dikmen Yalım, Aygün Gökhan, Tulunay Melek, Oral Mehmet, Ünal Necmettin, Cengiz Mustafa, Yılmaz Aydın Leyla, Geyik Mehmet Faruk, Şahin Ahmet, Erdoğan Selvi, Saçar Suzan, Sungurtekin Hülya, Uğurcan Doğaç, Kaya Ali, Kuyucu Necdet, Yılmaz Gürdal, Kaya Selçuk, Ulusoy Hülya, İnan Asuman

Dergi Adı :

 Annals Of Clinical Microbiology And Antimicrobials

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc Report Data Summary Of 36 Countries For 2004 2009

Yazar Adı :

 Rosenthal Victor D., Bijie Hu, Maki Dennis G., Mehta Yatin, Apisarnthanarak Anucha, Medeiros Eduardo A., Leblebicioglu Hakan, Fisher Dale, Álvarez-Moreno Carlos, Khader Ilham Abu, Del Rocío González Martínez Marisela, Cuellar Luis E., Navoa-Ng Josephine Anne, Abouqal Rédouane, Guanche Garcell Humberto, Mitrev Zan, Pirez García María Catalina, Hamdi Asma, Dueñas Lourdes, Cancel Elsie, Gurskis Vaidotas, Rasslan Ossama, Ahmed Altaf, Kanj Souha S., Ugalde Olber Chavarría, Mapp Trudell, Raka Lul, Yue

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2012, 6

Makale Adı :

 Effectiveness Of A Multidimensional Approach For Prevention Of Ventilator Associated Pneumonia İn Adult İntensive Care Units From 14 Developing Countries Of Four Continents

Yazar Adı :

 Rosenthal Victor D., Rodrigues Camilla, Álvarez-Moreno Carlos, Madani Naoufel, Mitrev Zan, Ye Guxiang, Salomao Reinaldo, Ulger Fatma, Guanche-Garcell Humberto, Kanj Souha S., Cuéllar Luis E., Higuera Francisco, Mapp Trudell, Fernández-Hidalgo Rosalía

Dergi Adı :

 Critical Care Medicine

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Treatment Of Hemodialysis Catheter Associated Bacteremia Due To Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus By Daptomycin Lock Method

Yazar Adı :

 Yılmaz H, Mutlu Yılmaz E, Esen S, Sünbül M, Leblebicioğlu H

Dergi Adı :

 Mikrobiyoloji Bulteni

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Comparative Efficacy Of Pegylated İnterferons 2A And 2B İn The Treatment Of Hbeag Negative Chronic Hepatitis B İnfection

Yazar Adı :

 Karabay Oğuz, Tuna Nazan, Esen Şaban, Study Group

Dergi Adı :

 European Journal Of Gastroenterology & Hepatology

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Comparative Efficacy Of Pegylated İnterferons 2A And 2B İn The Treatment Of Hbeag Negative Chronic Hepatitis B İnfection

Yazar Adı :

 Karabay Oguz, Tuna Nazan, Esen Şaban

Dergi Adı :

 European Journal Of Gastroenterology & Hepatology

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Current Reference Devices For Hollow İnstrumentloads As Defined İn Standards Are Not A Validsteam Penetration Test

Yazar Adı :

 Esen Saban, Tessarolo F, Hermsen Rj, Van Doornmalen Jpcm

Dergi Adı :

 Central Service

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Investigation Of The Frequency Of Per 1 Type Beta Lactamase Andantimicrobial Resistance Rates İn Nosocomial Isolates Of Pseudomonasaeruginosa

Yazar Adı :

 Atilla Aynur , Eroglu Cafer , Esen Saban , Sunbul Mustafa , Leblebicioglu Hakan

Dergi Adı :

 Mıkrobıyolojı Bultenı

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Oxidative Stress And Antioxidant Defense İn Patients With Chronichepatitis B

Yazar Adı :

 Fisgin Nuriye Tasdelen , Aydin Birsen Kilicoglu , Sarikaya Hanife , Tanyel Esra , Esen Saban , Sunbul Mustafa , Leblebicioglu Hakan

Dergi Adı :

 Clınıcal Laboratory

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Nosocomial Clustering Of Pandemic Influenza A H1N1 Virus Infection As A Source Of Fever İn Patients With Hematological Malignancy

Yazar Adı :

 Esen Saban, Dulger Mahmut, Acuner Ibrahim C, Kelkitli Engin, Atay M Hilmi, Leblebicioglu Hakan

Dergi Adı :

 Uhod-Uluslararası Hematolojı-Onkolojı Dergısı

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Treatment Of Hemodialysis Catheter Associated Bacteremia Due Tomethicillin Resistant Staphylococcus Aureus By Daptomycin Lock Method

Yazar Adı :

 Yılmaz Hava, Yılmaz Mutlu Esmeray, Esen Şaban, Sünbül Mustafa, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 Mıkrobıyolojı Bultenı

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Correlation Between İntrahepatic Hepatitis B Virus Cccdna Levels And Other Activity Markers İn Patients With Hbeag Negative Chronic Hepatitis B İnfection

Yazar Adı :

 Güner Hatice Rahmet, Karahocagil Mustafa Kasım, Büyükberber Mehmet, Kandemir Fatma Özlem, Ural Onur, Usluer Gaye, İnan Dilara, Köksal İftahar, Baykam Nurcan, Durupınar Belma, Hızel Kenan, Yamazhan Tansu, Esen Şaban, Taşyaran Mehmet Akın

Dergi Adı :

 European Journal Of Gastroenterology & Hepatology

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 One Set Of Requirements For Steam Penetration Tests İs Enough

Yazar Adı :

 Esen Saban, Wilner A, Doornmalen Jpcm

Dergi Adı :

 Central Service

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc Report Data Summary For 2003 2008 İssued June 2009

Yazar Adı :

 Rosenthal Victor D., Maki Dennis G., Jamulitrat Silom, Medeiros Eduardo A., Todi Subhash Kumar, Gomez David Yepes, Leblebicioglu Hakan, Abu Khader Ilham, Miranda Novales María Guadalupe, Berba Regina, Ramírez Wong Fernando Martín, Barkat Amina, Pino Osiel Requejo, Dueñas Lourdes, Mitrev Zan, Bijie Hu, Gurskis Vaidotas, Kanj S.s., Mapp Trudell, Hidalgo Rosalía Fernández, Ben Jaballah Nejla, Raka Lul, Gikas Achilleas, Ahmed Altaf, Thu Le Thi Anh, Guzmán Siritt María Eugenia

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2010, 3

Makale Adı :

 Central Line Associated Bloodstream İnfection Rates İn 166 İntensive Care Units Of 54 Cities İn 23 Developing Countries Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc

Yazar Adı :

 Rosenthal V., Moreno C. Álvarez, Mehta A., Leblebicioglu H., Medeiros E.a., Raka L., Hu B., Jamulitrat S., Khader I.a., Novales M.g. Miranda, Hussain Y., Hidalgo R. Fernández, Kanj S.s., Villacres Á., Navoa-Ng J.a., Mapp T., Garcell H. Guanche, Barkat A., Suljagic V., Mitrev Z., Dueñas L., Cuellar L., Hamdi A.

Dergi Adı :

 International Journal Of Infectious Diseases

Özgün Makale

 


2010, 3

Makale Adı :

 Impact Of International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc Strategy On Central Line Associated Bloodstream Infection Rates İn The Intensive Care Units Of 15 Developing Countries

Yazar Adı :

 Rosenthal Victor D., Maki Dennis G., Rodrigues Camila, Álvarez‐Moreno Carlos, Leblebicioglu Hakan, Sobreyra‐Oropeza Martha, Berba Regina, Madani Naoufel, Medeiros Eduardo A., Cuéllar Luis E., Mitrev Zan, Dueñas Lourdes, Guanche‐Garcell Humberto, Mapp Trudell, Kanj Souha S., Fernández‐Hidalgo Rosalía

Dergi Adı :

 Infection Control And Hospital Epidemiology

Özgün Makale

 


2010, 12

Makale Adı :

 The Value Of Neopterin And Procalcitonin İn Patients With Sepsis

Yazar Adı :

 Fışgın Nuriye, Aliyazıcıoğlu Yüksel, Tanyel Esra, Çoban Ahmet Yılmaz, Ülger Fatma, Zıvalıoğlu Muammer, Esen Şaban, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 Southern Medical Journal

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Detection Of Hepatitis B Virus İn Used Razor Blades By Pcr

Yazar Adı :

 Eroğlu Cafer, Zıvalıoğlu Muammer, Esen Şaban, Sünbül Mustafa, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 Hepatıtıs Monthly

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Comparison Of The Adherence Of E Coli And S Aureus To Ten Different Prosthetic Mesh Grafts In Vitro Experimental Study

Yazar Adı :

 Güngör Bahadır Bülent, Esen Şaban, Gök Ali, Yılmaz Hava, Malazgirt Zafer

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Surgery

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Are We Aware How Contaminated Our Mobile Phones With Nosocomial Pathogens

Yazar Adı :

 Ülger Fatma, Esen Şaban, Dilek Ahmet, Yanık Keramettin, Günaydın Murat, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 Annals Of Clinical Microbiology And Antimicrobials

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 A Rare Case Of Endocardıtıs Due To Moraxella Catarrhalıs In Anımmunocompetent Patıent

Yazar Adı :

 Tanyel Esra , Fisgin Nuriye Tasdelen , Esen Saban , Darka Ozge , Bahcivan Muzaffer , Leblebicioglu Hakan , Tulek Necla

Dergi Adı :

 Mıkrobıyolojı Bultenı

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Güncel Dezenfektanlar Ve Dezenfeksiyon Uygulamalarındaki Sorunlar

Yazar Adı :

 Perçin Renders Duygu, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Ankem Derg

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Outbreak Of Tularemia A Case Control Study And Environmental İnvestigation İn Turkey

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Esen Şaban, Turan Derya, Tanyeri Yücel, Ziyagil F

Dergi Adı :

 International Journal Of Infectious Diseases

Özgün Makale

 


2008, 5

Makale Adı :

 International Nosocomial Infection Control Consortium Report Data Summary For 2002 2007 İssued January 2008

Yazar Adı :

 Rosenthal Victor D., Maki Dennis G., Mehta Ajita, Álvarez-Moreno Carlos, Leblebicioglu Hakan, Higuera Francisco, Cuellar Luis E., Madani Naoufel, Mitrev Zan, Dueñas Lourdes, Navoa-Ng Josephine Anne, Garcell Humberto Guanche, Raka Lul, Hidalgo Rosalía Fernández, Medeiros Eduardo A., Kanj Souha S., Abubakar Salisu, Nercelles Patricio, Pratesi Ricardo Diez

Dergi Adı :

 American Journal Of Infection Control

Özgün Makale

 


2008, 11

Makale Adı :

 Device Associated Hospital Acquired İnfection Rates İn Turkish İntensive Care Units Findings Of The International Nosocomial Infection Control Consortium Inıcc

Yazar Adı :

 Leblebicioglu H., Rosenthal V.d., Arıkan Ö.a., Özgültekin A., Yalcin A.n., Koksal I., Usluer G., Sardan Y.c., Ulusoy S.

Dergi Adı :

 Journal Of Hospital Infection

Özgün Makale

 


2007, 3

Makale Adı :

 Permanent Visual Loss Despite Appropriate Therapy İn Tuberculousmeningitis

Yazar Adı :

 Sunbul Mustafa , Leblebicioglu Hakan , Turan Derya , Esen Saban , Onder Arif , Ozaras Resat , Ozturk Recep

Dergi Adı :

 Southern Medıcal Journal

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Characteristics And Analysis Of Risk Factors For Mortality İn Infective Endocarditis

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Yılmaz Hava, Taşova Yeşim, Alp Meşe Emine, Saba Rabin, Güner Hatice Rahmet, Bakır Mehmet, Akbulut Ayhan, Arda Bilgin, Esen Şaban

Dergi Adı :

 European Journal Of Epidemiology

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 A Cluster Of Anthrax Cases İncluding Meningitis

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Turan Derya, Eroğlu Cafer, Esen Şaban, Sünbül Mustafa, Bostancı Fatih

Dergi Adı :

 Tropical Doctor

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 The Effect Of A Restriction Policy On The Antimicrobial Consumption İn Turkey A Country Wide Study

Yazar Adı :

 Hoşoğlu Salih, Esen Şaban, Öztürk Recep, Altındiş Mustafa, Ertek Mustafa, Kaygusuz Sedat, Güner Hatice Rahmet, Demirdağ Kutbeddin, Şencan İrfan, Ertem Günay, Aslan Turan, Bosnak V, Aygün P, Erol Serpil, Çelen Mustafa Kemal

Dergi Adı :

 European Journal Of Clinical Pharmacology

Özgün Makale

 


2005, 11

Makale Adı :

 Thwaites Diagnostic Scoring And The Prediction Of Tuberculous Meningitis

Yazar Adı :

 Sünbül Mustafa, Atilla Aynur, Esen Şaban, Eroğlu Cafer, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 Medical Principles And Practice

Özgün Makale

 


2005, 1

Makale Adı :

 Distinguishing Hepatitis B Virus Hbv Genotype D From Non D By A Simple Pcr

Yazar Adı :

 Eroğlu Cafer, Leblebicioğlu Osman Hakan, Günaydın Murat, Turan Derya, Sünbül Mustafa, Esen Şaban, Saniç Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Virological Methods

Özgün Makale

 


2004, 8

Makale Adı :

 Impact Of Clinical And Laboratory Findings On Prognosis İn Leptospirosis

Yazar Adı :

 Esen Şaban, Sünbül Mustafa, Leblebicioğlu Osman Hakan, Eroğlu Cafer, Turan Derya

Dergi Adı :

 Swıss Medıcal Weekly

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Prevalence Of Nosocomial İnfections At İntensive Care Units İn Turkey A Multicentre 1 Day Point Prevalence Study

Yazar Adı :

 Esen Şaban, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 Scandinavian Journal Of İnfectious Diseases

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Primary Care Physicians Approach To Diagnosis And Treatment Of Hepatitis B And Hepatitis C Patients

Yazar Adı :

 Pekşen Yıldız, Canbaz Sevgi, Leblebicioğlu Osman Hakan, Sünbül Mustafa, Esen Şaban, Tevfik Sunter

Dergi Adı :

 Bmc Gastroenterology

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Determination Of Hepatitis B Virus Hbv Genotype D With Real Time Pcr Melting Curve Analysis Method

Yazar Adı :

 Eroğlu Cafer, Zıvalıoğlu Muammer, Esen Şaban, Sünbül Mustafa, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 Journal Of Hepatology

Özgün Makale

 


2003, 4

Makale Adı :

 Hospital Acquired Urinary Tract İnfections İn Turkey A Nationwide Multicenter Point Prevalence Study

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Esen Şaban

Dergi Adı :

 Journal Of Hospital Infection

Özgün Makale

 


2003, 3

Makale Adı :

 Jarisch Herxheimer Reaction İn Leptospirosis

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Sünbül Mustafa, Esen Şaban, Eroğlu Cafer

Dergi Adı :

 European Journal Of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Özgün Makale

 


2003, 10

Makale Adı :

 Transmission Of Human Immunodeficiency Virus And Hepatitis B Virus By Blood Brotherhood Rituals

Yazar Adı :

 Leblebicioglu Hakan, Turan Derya, Sunbul Mustafa, Esen Saban, Eroglu Cafer

Dergi Adı :

 Scandinavian Journal Of Infectious Diseases

Özgün Makale

 


2003, 1

Makale Adı :

 Surveillance Of Antimicrobial Resistance İn Gram Negative Isolates From Intensive Care Units İn Turkey Analysis Of Data From The Last 5 Years

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Günaydın Murat, Esen Şaban, Tuncer Emine İnci, Fındık Duygu, Ural Onur, Saltoğlu Neşe, Yaman Akgün, Taşova Yeşim, Özinel Mehmet Ali, Ulusoy Sercan, Sümerkan Bülent, Doğanay Mehmet, Dizbay Murat, Çağlar Kaya, Sultan Mahmut Nedim, Başustaoğlu Ahmet, Aydoğan H, Köksal İftahar, Güner Hatice Rahmet, Aydın Kemalettin, Agug N, Sarıca A, Şahinoğlu L, Çevik Ma, Yuluğ S, Önder U, Öztürk Recep, Tabak Ömer Fehmi, İnan Dilara, Mamıkoğlu Latife, Baykam Nurcan, Aksaray Sebahat, Güvener E, Yücesoy M, Yulug Nuran, Altun

Dergi Adı :

 Journal Of Chemotherapy

Özgün Makale

 


2002, 1

Makale Adı :

 Diagnostic Value Of Procalcitonin Levels As An Early İndicator Of Sepsis

Yazar Adı :

 Güven Hakan, Altıntop Levent, Baydın Ahmet, Esen Şaban, Aygün Dursun, Hökelek Murat, Doğanay Zahide, Bek Yüksel

Dergi Adı :

 The American Journal Of Emergency Medicine

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Repeated Relapses İn A Meropenem Treated Pseudomonas Aeruginosameningitis

Yazar Adı :

 Esen S , Leblebicioglu H , Sunbul M , Eroglu C

Dergi Adı :

 Journal Of Chemotherapy

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Tissue Types As Prognostic Risk Factor İn Hepatitis B Virus İnfection

Yazar Adı :

 Akçam Füsun Zeynep, Sünbül Mustafa, Durupınar Belma, Eroğlu Cafer, Esen Şaban, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Gastroenterology

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Glikopeptid Beta Laktam Ve Aminoglikozit Grubu Antibiyotiklerin Enterokoklara İn Vitro Etkinliği

Yazar Adı :

 Esen Şaban, Sünbül Mustafa, Barut Hüseyin Şener, Eroğlu Cafer, Saniç Ahmet, Leblebicioğlu Osman Hakan

Dergi Adı :

 Ankem Derg

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Rattus Norvegicus Acting As Reservoir Of Leptospira İnterrogans İn Themiddle Black Sea Region Of Turkey As Evidenced By Pcr And Presence Ofserum Antibodies To Leptospira Strain

Yazar Adı :

 Sünbül Mustafa, Esen Şaban, Leblebicioğlu Osman Hakan, Hökelek Murat, Pekbay Ayhan, Eroğlu Cafer

Dergi Adı :

 Scandınavıan Journal Of Infectıous Dıseases

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Bacterial Flora Of Hirudo Medicinalis And Their Antibiotic Sensitivities İn The Middle Black Sea Region Turkey

Yazar Adı :

 Eroğlu Cafer, Hökelek Murat, Esen Şaban, Pekbay Ayhan, Uysal Osman Ata

Dergi Adı :

 Annals Of Plastic Surgery

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Response To Hepatitis B Vaccine İn Hbsag Anti Hbs Negative And Anti Hbc Positive

Yazar Adı :

 Sünbül Mustafa, Leblebicioğlu Osman Hakan, Esen Şaban, Eroğlu Cafer, Barut Hüseyin Şener

Dergi Adı :

 Scand J Infect Dis

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Surveillance Of Antimicrobial Resistance Among Gram Negative İsolates From İntensive Care Units İn Eight Hospitals İn Turkey

Yazar Adı :

 Aksaray Sebahat, Dokuzoğuz Başak, Güvener Engin, Yücesoy Mine, Yuluğ Nuran, Kocagöz Ayşe Sesin, Ünal Serhat, Akhan Sıla, Çalangu Semra, Günaydın Murat, Leblebicioğlu Osman Hakan, Esen Şaban, Bayar Banu, Willke Ayşe, Fındık Duygu, Tuncer Emine İnci, Baysal Bülent, Günseren Filiz, Mamıkoğlu Latife

Dergi Adı :

 Journal Of Antimicrobial Chemotherapy

Özgün Makale

 


2000

Makale Adı :

 Enterokoklarda Yüksek Düzey Gentamisin Ve Streptomisin Direncinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Çınar Teoman, Leblebicioğlu Osman Hakan, Sünbül Mustafa, Eroğlu Cafer, Esen Şaban, Günaydın Murat

Dergi Adı :

 Ankem Derg

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Hepatitis G And Erythropoietin Therapy İn Patients Undergoing Hemodialysis

Yazar Adı :

 Cengiz Kuddusi, Günaydın Murat, Akpolat Tekin, Pekbay Ayhan

Dergi Adı :

 Nephron

Özgün Makale

 


1998, 1

Makale Adı :

 Prevalence Of Serum Hgv Rna Among Hemodialysis Patients İn Turkey

Yazar Adı :

 Günaydin M., Bedir A., Akpolat T., Kuku I., Pekbay A., Esen S., Özyilkan E., Arik N., Cengiz K.

Dergi Adı :

 Infection

Özgün Makale

 


1997, 9

Makale Adı :

 The Validity Of Spanos And Hoen S Models For Differential Diagnosis Of Meningitis

Yazar Adı :

 Leblebicioğlu Osman Hakan, Esen Şaban, Bedir Abdulkerim, Günaydın Murat, Saniç Ahmet

Dergi Adı :

 European Journal Of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Özgün Makale

 


1996, 3

Makale Adı :

 Weil S Disease Report Of 12 Cases

Yazar Adı :

 Leblebicioglu Hakan, Sencan Irfan, Sünbül Mustafa, Altintop Levent, Günaydin Murat

Dergi Adı :

 Scandinavian Journal Of Infectious Diseases

Özgün Makale

 


1996, 1

Makale Adı :

 Detection Of Extended Spectrum Beta Lactamases İn Escherichia Coli Andklebsiella Pneumoniae

Yazar Adı :

 Leblebicioglu H , Nas Y , Eroglu C , Sunbul M , Esen S , Gunaydin M

Dergi Adı :

 Journal Of Chemotherapy

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Effıcacy Of Pegınterferon Alfa 2A Or Alfa 2B In Treatment Of Hbeagnegatıve Chronıc Hepatıtıs B Infectıon

Yazar Adı :

 Karabay Oguz , Tuna Nazan , Esen Saban

Dergi Adı :

 Hepatology

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Physicians Antibiotic Prescribing Habits For Upper Respiratory Tractinfections İn Turkey

Yazar Adı :

 Leblebicioglu H , Canbaz S , Peksen Y , Gunaydin M

Dergi Adı :

 Journal Of Chemotherapy

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Elution Of Vancomycin And Tobramycin Bonded To Vascular Grafts

Yazar Adı :

 Leblebicioglu H , Sencan I , Gunaydin M , Esen S , Eroglu C , Sunbul M

Dergi Adı :

 Journal Of Chemotherapy

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Primary Care Physicians Approach To Diagnosis And Treatment Ofhepatitis B And Hepatitis C Patients

Yazar Adı :

 Peksen Yildiz, Canbaz Sevgi, Leblebicioglu Hakan, Sunbul Mustafa, Esen Saban, Sunter Ahmet

Dergi Adı :

 Bmc Gastroenterology

Özgün Makale

 


1900

Makale Adı :

 Device Associated Nosocomial İnfections İn 55 İntensive Care Units Of 8Developing Countries

Yazar Adı :

 Rosenthal Victor D. , Maki Dennis G. , Salomao Reinaldo , Alvarez-Moreno Carlos , Mehta Yatin , Higuera Francisco , Cuellar Luis E. , Arikan Ozay Akan , Abouqal Redouane , Leblebicioglu Hakan

Dergi Adı :

 Annals Of Internal Medıcıne

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Acute Hepatitis A Virus İnfection And Meningoencephalitis

Yazar Adı :

 Leblebicioglu H , Esen S , Sunbul M , Sanic A , Gunaydin M

Dergi Adı :

 Annals Of Saudı Medıcıne

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 A Surveillance Study Of Antimicrobial Resistance Of Gram Negative Bacteria İsolated From İntensive Care Units İn Eight Hospitals İn Turkey

Yazar Adı :

 Gunseren F.

Dergi Adı :

 Journal Of Antimicrobial Chemotherapy

Özgün Makale

 


1900

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Direct Acting Antivirals are Effective and Safe in Intravenous Drug Users with Chronic HCV Infection: First Report From Turkey.

Yazar Adı :

 Tabak Ömer Fehmi, Kurtaran Behice, Zerdali E, Tosun Selma, Esen Şaban, Öztoprak Nefise, Türker Kamuran, Sarı Nd, Önlen Yusuf, Yamazhan Tansu, Hızel Kenan, Karsen Hasan, Kaya Sibel, Batırel Ayşe, Taşova Yeşim, Ulu Aslıhan

Etkinlik Adı :

 APASL Single Topic Conference 2018, Istanbul-Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Efficacy and Safety of Direct-Acting Antiviral Drugs in Cirrhotic Hepatitis C Infection Patients. Real-Life Study From Turkey

Yazar Adı :

 Taşova Yeşim, Yamazhan Tansu, Esen Şaban, Oztoprak Nefise, Önlen Yusuf, Sarı Nd, Esen Yıldız İlknur, İnan Dilara, Zerdali E, Güner Hatice Rahmet, Barut Hüseyin Şener, Kumbasar Karaosmanoğlu Hayat, Kaya Sibel, Ince Nevin Koc, Dökmetaş Ilyas, Namıduru Mustafa, Batırel Ayşe, Günal Özgür, Coşkuner S A, Karsen Hasan, Köksal İftihar, Tabak Ömer Fehmi

Etkinlik Adı :

 APASL Single Topic Conference 2018, Istanbul-Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 EFFICIENCY AND SAFETY OF DIRECT-ACTING ANTIVIRAL IN CIRRHOTIC HEPATITIS C INFECTION PATIENTS:REAL LIFE DATA FROM TURKEY

Yazar Adı :

 Taşova Yeşim, Yamazhan Tansu, Esen Şaban, Önlen Yusuf, Aydın Sarı Nagehan, Yıldız İlknur Esen, İnan Dilara, Yerlikaya Zerdali Esra, Güner Hatice Rahmet, Barut Hüseyin Şener, Kaya Sibel, İnce Nevin, Dökmetaş İlyas, Namıduru Mustafa, Günal Özgür, Coşkuner Seher Ayten, Köksal İftahar, Tabak Ömer Fehmi

Etkinlik Adı :

 APASL SINGLE TOPIC CONFERENCE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Spread of carbapenem resistant international clones of Acinetobacterbaumannii in Turkey and Azerbaijan a collaborative study

Yazar Adı :

 Ahmed Salman Shaheer, Alp Meşe Emine, Ulu Kılıç Ayşegül, Aktaş Z, Arda Bilgin, Bagirova F, Baran I, Esen Şaban, Ersoy Yasemin, Güven T, Hopman J, Hoşoğlu Salih, Köksal Fatih, Parlak Emine, Yalçın Ata Nevzat, Yılmaz Gürdal, Voss A, Melchers W

Etkinlik Adı :

 26th ECCMID Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 A comparison of adult and paediatric Crimean-Congo haemorrhagic fever: aretrospective cohort study

Yazar Adı :

 Bozkurt İlkay, Erdeniz Hatice, Levent Şensoy, Esen Şaban, Thomas Fletcher, Nicholas Beeching

Etkinlik Adı :

 29TH ECCMID

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 04

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Kronik HCV Enfeksiyonunun Profili: Çok Merkezli HEP-C Çalışmasının Sonuçları

Yazar Adı :

 Yamazhan Tansu, Taşova Yeşim, Ulu Candevir Aslihan, Karsen Hasan, Esen Şaban, Öztoprak Çuvalcı Nefise, Sarıgül Figen, Önlen Yusuf, Yörük Gülşen, Sarı Nagihan Didem, Esen Yıldız İlknur, İnan Dilara, Zerdali Esra, Kayaaslan Bircan, Barut Hüseyin Şener, Karaosmanoğlu Hayat Kumbasar, Köksal İftihar, Kaya Selçuk, İnce Nevin, Gündüz Alper, Namıduru Mustafa, Batırel Ayşe, Günal Özgür, Coşkuner Seher Ayten, Bodur Hürrem, Tosun Selma, Gül Hanefi Cem, Sırmatel Fatma, Türker Kamuran, Duygu Fazilet, Sünnetçioğlu Mahmut, Erben Nurettin, Ka

Etkinlik Adı :

 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 05

Bildiri Adı :

 Sıtma endemik bölgeden gelen üniversite öğrencilerinde sıtma deneyimleri ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Bozkurt İlkay, Alirezai Behnaz, Esen Şaban, Sabra Abdallah Dossa

Etkinlik Adı :

 EKMUD Uluslararası Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Effectiveness and safety of Direct-acting Antiviral Therapies in Chronic Hepatitis C İnfection Patients With Cirrhosis in Turkey

Yazar Adı :

 Tabak Ömer Fehmi, Kurtaran Behice, Önlen Yusuf, Kaya Selçuk, Esen Şaban, Dökmetaş İlyas, Yamazhan Tansu, Namıduru Mustafa, Batırel Ayşe, Günal Özgür

Etkinlik Adı :

 European Association for the Study of the Liver

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 A fatal case of healthcare associated Crimean Congo haemorrhagic fever with severe disease andmultiple complications

Yazar Adı :

 Sünbül Mustafa, Esen Şaban, Fletcher T, Dilek Ahmet, Güler Nil, Beeching Nj, Leblebicioğlu Osman Hakan

Etkinlik Adı :

 IDWeek2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Kronik HCV Enfeksiyonu Olan Diyabetik Hastalarda Direkt Etkili Antiviral İlaçların Etkililiği ve Güvenirliği

Yazar Adı :

 İnce Nevin, Sarı Nagihan Didem, Batırel Ayşe, Karsen Hasan, Köksal İftahar, Kaya Selçuk, Yıldız İlknur Esen, Esen Şaban, Zerdali Esra, İnan Dilara, Sırmatel Fatma, Erben Nurettin, Akbulut Ayhan, Barut Hüseyin Şener, Baykam Nurcan, Duygu Fazilet, Güner Hatice Rahmet, Günal Özgür, Karabay Oğuz, Yamazhan Tansu, Tabak Ömer Fehmi

Etkinlik Adı :

 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ 8-13 MAYIS 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Kronik HCV Enfeksiyonu Olan Diyabetik Hastalarda Direkt Etkili Antiviral İlaçların Etkililiği ve Güvenirliği

Yazar Adı :

 Ince Nevin Koc, Sarı Nd, Batırel Ayşe, Karsen Hasan, Köksal İftihar, Kaya Selçuk, Esen Yıldız İlknur, Esen Şaban, Zerdali E, Önlen Yusuf, Namıduru Mustafa, İnan Dilara, Türker K, Sırmatel Fatma, Erben Nurettin, Akbulut Ayhan, Barut Hüseyin Şener, Baykam Nurcan, Tosun Selma, Akıncı Esragül, Köse Şükran, Duygu Fazilet, Güner Hatice Rahmet, Gül Hanefi Cem, Günal Özgür, Karabay Oğuz, Sünnetçioğlu Mahmut, Yamazhan Tansu, Karaali Rıtvan, Üser Ülkü, Tabak Ömer Fehmi

Etkinlik Adı :

 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Kronik HCV Enfeksiyonunun Profili: Çok Merkezli HEP-C Çalışmasının Sonuçları

Yazar Adı :

 Yamazhan Tansu, Taşova Yeşim, Candevir Aslıhan Ulu, Karsen Hasan, Esen Şaban, Öztoprak Nefise, Sarıgül Figen, Önlen Yusuf, Yörük Gülşen, Sarı Nd, Esen Yıldız İlknur, İnan Dilara, Esra Zerdali, Kayaaslan Bircan, Barut Hüseyin Şener, Kumbasar Karaosmanoğlu Hayat, Köksal İftihar, Kaya Selçuk, Ince Nevin Koc, Alper Gündüz, Namıduru Mustafa, Batırel Ayşe, Günal Özgür, Coşkuner S A, Bodur Hurrem, Tosun Selma, Gül Hanefi Cem, Sırmatel Fatma, Türker Kamuran, Duygu Fazilet, Sünnetçioğlu Mahmut, Erben Nurettin, Karabay Oğuz, Şener Alper,

Etkinlik Adı :

 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Urinary System Infection Developed After Transplantation from Cadaveric Renal Colonized with Carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae Two cases

Yazar Adı :

 Esen Şaban, Yılmaz Hava, Bozkurt İlkay, Dilek Ahmet, Yakupoğlu Yarkın Kamil

Etkinlik Adı :

 the 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Türkiyede Tedavi Deneyimli Kronik Hepatit C Hastalarında Direkt Etkili Antiviral Tedavilerin Etkililiği ve Güvenliği

Yazar Adı :

 Tabak Ömer Fehmi, Öztoprak Çuvalcı Nefise, Kurtaran Behice, Önlen Yusuf, Didem Sarı Nagehan, Kaya Sibel, İnce Nevin, Esen Şaban, Dökmetaş İlyas, Namıduru Mustafa, Batırel Ayşe, Şenateş Ebubekir, Yamazhan Tansu, Çalışma Grubu Hepc

Etkinlik Adı :

 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Türkiye’de direkt etkili antiviral ajanları kullanan kronik hepatit C hastalarının demografik ve klinik özellikleri

Yazar Adı :

 Öztoprak Nefise, Kurtaran Behice, Önlen Yusuf, Sarı Nd, Kaya Selçuk, Günal Özgür, Tosun Selma, Karsen Hasan, Köksal İftihar, Bodur Hurrem, Hızel Kenan, Tabak Ömer Fehmi, Yamazhan Tansu, Ince Nevin Koc, Esen Şaban, Dökmetaş Ilyas, Namıduru Mustafa, Batırel Ayşe, Esen Yıldız İlknur

Etkinlik Adı :

 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Türkiye’de kronik hepatit C hastalarında ledipasvir/sofosbuvir tedavisinin etkiniği ve güvenliği

Yazar Adı :

 Yamazhan Tansu, Öztoprak Nefise, Kurtaran Behice, Önlen Yusuf, Sarı Nd, Esen Yıldız İlknur, İnan Dilara, Zerdali E, Güner Hatice Rahmet, Karaosmanoğlu Hayat K, Tabak Ömer Fehmi, Ince Nevin Koc, Esen Şaban, Dökmetaş Ilyas, Namıduru Mustafa, Batırel Ayşe, Günal Özgür

Etkinlik Adı :

 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Türkiye’xxde tedavi deneyimli kronik hepatit C hastalarında direkt etkili antiviral tedavilerin etkiliği ve güvenliği

Yazar Adı :

 Tabak Ömer Fehmi, Öztoprak Çuvalcı Nefise, Kurtaran Behice, Önlen Yusuf, Sarı Didem, Kaya Sibel, İnce Nevin, Esen Şaban, Dökmetaş İlyas, Namıduru Mustafa, Batırel Ayşe, Yamazhan Tansu

Etkinlik Adı :

 34. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Achaogen Protocol ACHN 490 007

Proje Konusu :

 A Phase III Multi center Randomized Open Label Active Comparator Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Plazomicin in Patients with Infection Due to Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae

19.05.2016

 

30.11.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2016, 11

Proje Adı :

 ASPIRE ICU

Proje Konusu :

 Yoğunbakımda yatan hastalarda mikrobiyal kolonizasyon ventilatör ilişkili pnömoni gelişmesi arasındak iilişki

29.07.2016

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 07

Proje Adı :

 MK3415A 002

Proje Konusu :

 C difficile Enfeksiyonun Tedavisinde Monoklonal Antikor Etkinliğinin Metronidazol ile karşılaştırılması

30.09.2013

 

18.06.2015

 

Araştırmacı

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2015, 06

Proje Adı :

 Kronik Hepatit C de IL 28B gen polimorfizmi ve tedaviye etkisi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 ASPIRE-ICU İlaç Dışı Klinik Araştırma

Proje Konusu :

 Avrupa’da, Yogun Bakim Üniteleri’nde Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarinin ileri seviyede anlaşılması (ASPIRE-ICU)

01.07.2016

 

26.10.2018

 

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2018, 10

Proje Adı :

 Türkiye’nin Farklı Coğrafi Bölgelerinde Hastaneye Başvuran Hepatit-C Hastaları Tarafından Belirtilmiş Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği Çok Merkezli, Gözlemsel Çalışma, EPI-C

Proje Konusu :

 Türkiye’nin Farklı Coğrafi Bölgelerinde Hastaneye Başvuran Hepatit-C Hastaları Tarafından Belirtilmiş Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği Çok Merkezli, Gözlemsel Çalışma, EPI-C

12.06.2017

 

12.01.2018

 

Araştırmacı

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2018, 01

Proje Adı :

 Kırım Kongo Kanamalı Ateşin Patogenezi-Bağışıklık yanıtı, viral yük ve klinik seyrin etkileşimi

Proje Konusu :

 Kırım Kongo Kanamalı Ateş patogenezi ile bağışıklık yanıtı, viral yük ve klinik seyrin etkileşimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi.

01.08.2014

 

10.10.2016

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 10

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kongre Kitabı

Yazar Adı :

 Perçin Renders Duygu, Özinel Mehmet Ali, Esen Şaban, Öğütlü Aziz, Zenciroğlu Dilek

Yayınevi :

 Arvin Yayınevi

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2017

 

29.11.2017

 

03.12.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi -Kongre Kitabıduygu Perçin Rendersyayın No: 241. Baskı: Aralık 2017 İstanbulısbn: 978-605-66991-3-9

Yazar Adı :

 Perçin Renders Duygu, Özinel Mehmet Ali, Esen Şaban, Öğütlü Aziz, Zenciroğlu Dilek, Koç Ayşe Nedret

Yayınevi :

 Gülmat Matbaacılık Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti.maltepe Mah. Fazılpaşa Cad. No:8 / 4 Zeytinburnu, İstanbul

Uluslararası

 

Kitap

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2017

 

29.11.2017

 

03.12.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Bmc Infectıous Dıseases

Uluslararası

 

Dergi

 

Bmc Infectıous Dıseases

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Biomed Research International

Uluslararası

 

Dergi

 

Biomed Research International

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Bmc Infectıous Dıseases

Uluslararası

 

Dergi

 

Bmc Infectıous Dıseases

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Infection İn Developing Countries

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Infection İn Developing Countries

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Scannıng

Uluslararası

 

Dergi

 

Scannıng

 

İngilizce

 

SCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Annals Of Clinical Microbiology And Antimicrobials

Uluslararası

 

Dergi

 

Annals Of Clinical Microbiology And Antimicrobials

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Nozokomiyal diyarede gaitada clostridium difficile varlığının EIA yöntemiyle araştırılması ve risk faktörlerinin belirlenmesi

Yazar :

 Emel DUYAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı


2002

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Nozokomiyal acinetobacter baumannii infeksiyonlarında risk faktörlerinin araştırılması

Yazar :

 Derya BAYIRLI TURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı


2005

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Kırım-kongo kanamalı ateşi hastalığı ayırıcı tanısında laboratuvar testlerinin rolü

Yazar :

 Hasan ÇETİNKAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


2012

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi

Yazar :

 Ahmet BÜYÜKYAZGAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


2013

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Kandida epidemiyolojisindeki değişikliklerin araştırılması

Yazar :

 Barış ÇİÇEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı


2013

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 ERCP sonrası gelişen bakteriyemilerin incelenmesi

Yazar :

 Hüseyin KÖROĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı


2013

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Hepatit C hastalarında direkt etkili antiviral tedavi ajanların etkinliğinin ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Hatun ÖZTÜRK ÇERİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Salmonella Enfeksiyonları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:43:31

 

2014-03-03 16:43:31

 

2007-2008

Ders Adı :

 Salmonella Enfeksiyonları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:43:31

 

2014-03-03 16:43:31

 

2009-2010

Ders Adı :

 Salmonella Enfeksiyonları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:43:31

 

2014-03-03 16:43:31

 

2008-2009

Ders Adı :

 Salmonella Enfeksiyonları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:43:20

 

2014-03-03 16:43:20

 

2010-2011

Ders Adı :

 Salmonella Enfeksiyonları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:43:31

 

2014-03-03 16:43:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Salmonella Enfeksiyonları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:43:31

 

2014-03-03 16:43:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Salmonella Enfeksiyonları

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:43:31

 

2014-03-03 16:43:31

 

2011-2012

Ders Adı :

 İzolasyon Önlemleri Ve El Hijyeni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:42:34

 

2014-03-03 16:42:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 İzolasyon Önlemleri Ve El Hijyeni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:42:45

 

2014-03-03 16:42:45

 

2008-2009

Ders Adı :

 İzolasyon Önlemleri Ve El Hijyeni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:42:34

 

2014-03-03 16:42:34

 

2009-2010

Ders Adı :

 İzolasyon Önlemleri Ve El Hijyeni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:42:45

 

2014-03-03 16:42:45

 

2010-2011

Ders Adı :

 İzolasyon Önlemleri Ve El Hijyeni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:42:45

 

2014-03-03 16:42:45

 

2011-2012

Ders Adı :

 İzolasyon Önlemleri Ve El Hijyeni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:42:45

 

2014-03-03 16:42:45

 

2012-2013

Ders Adı :

 Viral Hemorajik Ateşler

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:41:50

 

2014-03-03 16:41:50

 

2009-2010

Ders Adı :

 Viral Hemorajik Ateşler

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:41:50

 

2014-03-03 16:41:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Viral Hemorajik Ateşler

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:41:40

 

2014-03-03 16:41:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Viral Hemorajik Ateşler

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:41:50

 

2014-03-03 16:41:50

 

2010-2011

Ders Adı :

 Viral Hemorajik Ateşler

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:41:40

 

2014-03-03 16:41:40

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ateş Patogenezi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:08:13

 

2014-03-03 16:08:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ateş Patogenezi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:08:13

 

2014-03-03 16:08:13

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ateş Patogenezi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:08:13

 

2014-03-03 16:08:13

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ateş Patogenezi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:08:13

 

2014-03-03 16:08:13

 

2008-2009

Ders Adı :

 Ateş Patogenezi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:08:13

 

2014-03-03 16:08:13

 

2006-2007

Ders Adı :

 Endokardit Patogenezi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 16:45:25

 

2014-03-03 16:07:34

 

2013-2014

2019
 • 2013

  Başhekim Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 2012

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2010
  - 2012

  Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2010
  - 2014

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 2009

  Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği

  Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)

  Kurumlar

  Sağlık Bakanlığı

 • 2005
  - 2010

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2005

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

  Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1992
  - 1993

  Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

  Acil Servis Hekimliği

 • 1991
  - 1992

  Saglık Bakanlıgı

  Sağlık Ocağı Hekimliği

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr