Araştırma Görevlisi Sakine ÇETİNİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: sakine.cetin@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Tarımsal Yapılar ve Sulama
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Önlisans Kocaeli Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 2012 -
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Bursa Karacabey Ovasında Son 25 Yılda Değişen Bitkisel Üretim Deseni Ve Sulama Uygulamalarının Uzaktan Algılama Ve Et Haritalama Tekniği İle Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Köksal Eyüp Selim, Çetin Sakine, Demir Ali Osman, Tunca Emre, Candoğan Burak Nazmi, Akkaya Aslan Şerife Tülin

Dergi Adı :

 Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Yield And Leaf Area İndex Estimations For Sunflower Plants Using Unmanned Aerial Vehicle İmages

Yazar Adı :

 Tunca Emre, Köksal Eyüp Selim, Çetin Sakine, Ekiz Nazmi Mert, Balde Hamadou

Dergi Adı :

 Envıronmental Monıtorıng And Assessment

Özgün Makale

 

2018, 10

Makale Adı :

 Estimating Missing Hourly Climatic Data Using Artificial Neural Network For Energy Balance Based Et Mapping Applications

Yazar Adı :

 Köksal Eyüp Selim, Cemek Bilal, Çetin Sakine, Prasanna Gowda, Howell Terry

Dergi Adı :

 Meteorological Applications

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Enerji Dengesine Dayalı Evapotranspirasyon Haritalamada İçsel Kalibrasyon İçin Temel Hücrelerin Görüntü Filtreleme Yaklaşımı İle Seçilmesi

Yazar Adı :

 Çetin Sakine, Köksal Eyüp Selim, Tunca Emre

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 


2017, 10

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Relationship Between NDVI and FAO-56 Crop Coefficient (Kc) of Maize (Grain) for Semi-Arid Region

Yazar Adı :

 Köksal Eyüp Selim, Tunca Emre, Çetin Sakine

Etkinlik Adı :

 2ND UNIDOKAP INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Using a Multispectral Camera mounted on an Un-Manned Air Vehicle for Monitoring Sunflower Spectral Characteristics and Vegetation

Yazar Adı :

 Tunca Emre, Köksal Eyüp Selim, Akay Hasan, Çetin Sakine

Etkinlik Adı :

 2ND UNIDOKAP INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Monitoring Sugar beet Vegetation Using Landsat 8 Satellite Images

Yazar Adı :

 Çetin Sakine, Köksal Eyüp Selim, Tunca Emre

Etkinlik Adı :

 2ND UNIDOKAP INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 11

Bildiri Adı :

 Ayçiçeği Spektral Özelliklerinin Yetişme Dönemi Boyunca Değişiminin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Tunca Emre, Köksal Eyüp Selim, Çetin Sakine, Ekiz Nazmi Mert, Çoban Ufuk, Balde Hamadou

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLARARASI TARIMSAL YAPLAR VE SULAMA KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 TRMM ve GPM Uydu Verilerinden Belirlenen Yağış Haritalarının Su Bütçesi Hesaplamalarında Kullanılma Olanakları

Yazar Adı :

 Çetin Sakine, Köksal Eyüp Selim, Tunca Emre

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLARARASI TARIMSAL YAPLAR VE SULAMA KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Tarım Alanlarının İzleme veDeğerlendirilmesine Yönelik, Uzaktan Algılama ve Yapay Sinir Ağlarıyla Yüksek Çözünürlüklü Evapotranspirasyon, Verim ve Su Kullanım Etkinliği Haritalarının Oluşturulması

01.10.2014

 

01.10.2017

 

Bursiyer

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 10

2019
 • 2012

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü

  Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 1 1.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 2 2.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 3 3.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 4 4.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 5 5.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 6 6.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 7 7.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 8 8.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 9 9.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 10 10.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 11 11.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 12 12.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 13 13.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 14 14.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 1 1.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 2 2.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 3 3.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 4 4.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 5 5.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 6 6.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 7 7.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 8 8.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 9 9.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 10 10.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 11 11.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 12 12.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 13 13.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kültürteknik 14 14.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 1 1.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 2 2.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 3 3.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 4 4.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 5 5.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 6 6.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 7 7.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 8 8.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 9 9.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 10 10.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 11 11.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 12 12.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 13 13.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meteoroloji 14 14.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 1 1.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 2 2.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 3 3.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 4 4.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 5 5.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 6 6.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 7 7.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 8 8.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 9 9.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 10 10.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 11 11.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 12 12.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 13 13.pdf
ZMT104 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Meteoroloji 14 14.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 1 1.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 2 2.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 3 3.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 4 4.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 5 5.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 6 6.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 7 7.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 8 8.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 9 9.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 10 10.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 11 11.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 12 12.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 13 13.pdf
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 13 dp.xlsx
TYS309 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Su Kaynaklarının Planlanlaması 14 14.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 1 1.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 2 2.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 3 3.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 4 4.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 5 5.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 6 6.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 7 7.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 8 8.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 9 9.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 10 10.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 11 11.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 12 12.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 13 13.pdf
TYS201 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Kültürteknik 14 14.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TYS612 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 1 1--.pdf
TYS612 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 2 2---.pdf
TYS612 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 3 3--.pdf
TYS612 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 4 4--.pdf
TYS612 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 5 5---.pdf
TYS612 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 6 6--.pdf
TYS612 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 7 7--.pdf
TYS612 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 8 8--.pdf
TYS612 Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 9 9--.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr