Doktor Öğretim Üyesi Serhat ARSLANİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: sarslan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-2110-8489
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Zootekni
Anahtar Kelimeler Biyometri ve Genetik
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Ege Üniversitesi
Doktora Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Lisans Ege Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2005 -
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 2003 - 2005
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1993 - 2003
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Epidemiological Findings On Hepatitis C İnfection İn A Tertiary Level Hospital İn Mid-Northern Anatolia İn Turkey: A Four-Year Analysis

Yazar Adı :

 Taşkın Mehmet, Günal Özgür, Arslan Serhat, Kaya Bülent, Kılıç Süleyman Sırrı, Akkoyunlu Gönül, Yazıcı Zafer

Dergi Adı :

 Tropical Biomedicine

Özgün Makale

 

2020, 1

Makale Adı :

 The First Serological Report For Genotype C Bovineparainfluenza 3 Virus İn Ruminant Species Of Mid-Northenturkey: Traces From The Past

Yazar Adı :

 Yazıcı Zafer, Gümüşova Semra, Tamer Cüneyt, Müftüoğlu Bahadır, Ozan E, Arslan Serhat, Bas O, Elhag Ae, Albayrak Harun

Dergi Adı :

 Tropıcal Bıomedıcıne

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Tekrarlanan Ölçümlerde Varyans-Kovaryans Unsurlarının Tahmin Edilmesinde Farklı Yaklaşımların Performanslarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Arslan Serhat, Kara Mehmet Kazım

Dergi Adı :

 Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 The Effects Of Clay Modeling And Plastic Model Dressing Techniqueson Veterinary Anatomy Training

Yazar Adı :

 Onuk Burcu, Çolak Ahmet, Arslan Serhat, Selviler Sizer Sedef, Kabak Murat

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Effect Of Oral Misoprostol, Alone Or İn Combination With Aglepristone, On Mid-Term Pregnancy Termination İn Cats

Yazar Adı :

 Ay Serhan Serhat, Aslan Selim, Binli Firdevs, Kaya Duygu, Koldaş Ürer Ece, Arslan Serhat, Fındık Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Feline Medicine And Surgery

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 Effect Of Oral Misoprostol, Alone Or İn Combination With Aglepristone, On Mid-Term Pregnancy Termination İn Cats

Yazar Adı :

 Ay Serhan Serhat, Aslan Selim, Önyay Firdevs, Kaya Duygu, Koldaş Ece, Arslan Serhat, Fındık Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Feline Medicine And Surgery

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Effect Of Oral Misoprostol, Alone Or İn Combination With Aglepristone, On Mid-Term Pregnancy Termination İn Cats

Yazar Adı :

 Ay Serhan Serhat, Aslan Selim, Binli Firdevs, Kaya Duygu, Koldaş Ece, Arslan Serhat, Fındık Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Feline Medicine And Surgery

Özgün Makale

 


2018, 9

Makale Adı :

 Entansif Koşullarda Beslenen Herik Kuzularında Karkas Kompozisyonunun Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Teke Bülent, Uğurlu Mustafa, Akdağ Filiz, Arslan Serhat, Ekiz Bülent

Dergi Adı :

 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Entansif Koşullarda Beslenen Herik Kuzularında Karkas Kompozisyonun Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Teke Bülent, Uğurlu Mustafa, Akdağ Filiz, Arslan Serhat, Ekiz Bülent

Dergi Adı :

 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 3

Makale Adı :

 Assessment Of Knowledge And Attitudes Of Dental Students İn Regard To Child Abuse İn Turkey

Yazar Adı :

 Hazar Bodrumlu Ebru, Avşar Aysun, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 European Journal Of Dental Education

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 Assessment Of Knowledge And Attitudes Of Dental Students İn Regard To Child Abuse İn Turkey

Yazar Adı :

 Hazar Bodrumlu Ebru, Avşar Aysun, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 European Journal Of Dental Education

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 Effect Of Egg Weight And Amount Of Protoporphyrin And Biliverdin İn Egg Shell On Hatching Characteristics And Embryonal Mortality İn Pheasants (Phasianus Colchicus)

Yazar Adı :

 Uğurlu Mustafa, Daş Yavuz Kürşad, Akdağ Filiz, Atmaca Enes, Salman Mustafa, Teke Bülent, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 Effect Of Egg Weight And Amount Of Protoporphyrin And Biliverdin İn The Egg Shell On Hatching Characteristics And Embryonal Mortality İn Pheasants (Phasianus Colchicus)

Yazar Adı :

 Uğurlu Mustafa, Daş Yavuz Kürşad, Akdağ Filiz, Salman Mustafa, Teke Bülent, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Ankara Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Effect Of Egg Weight And Amount Of Protoporphyrin And Biliverdin İn The Egg Shell On Hatching Characteristics And Embryonal Mortality İn Pheasants (Phasianus Colchicus)

Yazar Adı :

 Uğurlu Mustafa, Daş Yavuz Kürşad, Akdağ Filiz, Atmaca Enes, Salman Mustafa, Teke Bülent, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 2

Makale Adı :

 The Effect Of Egg Weight And Amount Of Protoporphyrin And Biliverdin İn The Egg Shell On Hatchability And Embryonal Mortality İn Pheasants (Phasianus Colchicus)

Yazar Adı :

 Uğurlu Mustafa, Daş Yavuz Kürşad, Akdağ Filiz, Atmaca Enes, Salman Mustafa, Teke Bülent, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Effect Of Egg Weight And Amount Of Protoporphyrin And Biliverdin İn The Egg Shell On Hatching Characteristics And Embryonal Mortality İn Pheasants (Phasianus Colchicus)

Yazar Adı :

 Uğurlu Mustafa, Daş Yavuz Kürşad, Akdağ Filiz, Atmaca Enes, Salman Mustafa, Teke Bülent, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Jersey Irkı İneklerde Cmt Skorlarının Ve Skorların Değerlendirilmesindeki Farklılığın Süt Verimi, Süt Bileşimi Ve Subklinik Mastitis Tanısına Etkisi.

Yazar Adı :

 Akdağ Filiz, Gürler Hande, Teke Bülent, Uğurlu Mustafa, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Investigation On The Etiology Of Subclinical Mastitis In Jersey And Hybrid Jersey Dairy Cows

Yazar Adı :

 Gürler Hande, Fındık Arzu, Gültiken Nilgün, Ay Serhan Serhat, Çiftci Alper, Koldaş Ece, Arslan Serhat, Fındık Murat

Dergi Adı :

 Acta Veterinaria

Özgün Makale

 


2015, 9

Makale Adı :

 Does Systemic Clarithromycin Therapy Have An İnhibitory Effect On Tympanosclerosis? An Experimental Animal Study

Yazar Adı :

 Genç Güneş, Koyuncu Mehmet, Kutlar Gökhan, Güvenç Tolga, Gacar Ayhan, Aksoy Abdurrahman, Arslan Serhat, Çengel Kurnaz Senem

Dergi Adı :

 The Journal Of Laryngology Otology

Özgün Makale

 


2015, 2

Makale Adı :

 Prediction Of Carcass Composition By Ultrasonic Measurement And The Effect Of Region And Age On Ultrasonic Measurements

Yazar Adı :

 Akdağ Filiz, Teke Bülent, Meral Yücel, Arslan Serhat, Uğurlu Mustafa

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Effect Of Temperature Humıdıty Index Cold Stress Index And Dry Perıod Lenght On Bırth Weıght Of Jersey Calf

Yazar Adı :

 Uğurlu Mustafa, Teke Bülent, Akdağ Filiz, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Bulgarian Journal Of Agricultural Science

Özgün Makale

 

2014, 4

Makale Adı :

 Allergen Determination İn Thoroughbred Stallions Via Detecting Serum Specific Ige

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Sancak Aziz Arda, Pınar Orhan, Dalğın Duygu, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Halk Elinde Yetiştirilen Saanen Keçilerinde Bazı Dölverimi Büyüme Ve Davranış Özellikleri

Yazar Adı :

 Teke Bülent, Akdağ Filiz, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 9

Makale Adı :

 The Relationships Of Phenotype Genotype And Some Environmental Factors With Birth Weight İn Jersey Calves

Yazar Adı :

 Akdağ Filiz, Arslan Serhat, Caynak Alaattin, Teke Bülent

Dergi Adı :

 African Journal Of Biotechnology

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 The Effect Of Parity And Litter Size On Birth Weight And The Effect Of Birth Weight Variations On Weaning Weight And Pre Weaning Survival İn Piglet

Yazar Adı :

 Akdağ Filiz, Arslan Serhat, Demir Hıdır

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2009, 4

Makale Adı :

 Fleece Characteristics Of Karakas Norduz Ile De France X Akkaraman Cross Bred

Yazar Adı :

 Karakuş Kadir, Aygün Turgut, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 The Indian Veterinary Journal

Özgün Makale

 

2007, 12

Makale Adı :

 Süt Sığırlarında Çok Özellikli Model Kulanılarak Farklı Laktasyonlara İlişkin Ölçüm Günü Süt Verimlerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Arslan Serhat, Bakır Galip

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 6

Makale Adı :

 Comparison Of Some Fleece Yields And Characteristics For Ile De France Xakkaraman (B1) And (Ile De France X Akkaraman B1) X Karakas (F1) Crossbreed Sheep İn Turkey

Yazar Adı :

 Tuncer Selçuk Seçkin, Karakuş Kadir, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Science

Özgün Makale

 

2005, 6

Makale Adı :

 Comparison Of The Fleece Characteristics Of Karakas And Norduz Sheep Local Ewes İn Turkey

Yazar Adı :

 Karakuş Kadir, Tuncer Selçuk Seçkin, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of Functional Traits İn Different Regions Of Dairy Cattle Data İn Turkey

Yazar Adı :

 Arslan Serhat, Mirtagioğlu Hamit

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2004, 9

Makale Adı :

 Akkeçi’Lerde Yaş Ve Laktasyon Sırasının Bazı Meme Özelliklerine Etkisi

Yazar Adı :

 Kor Aşkın, Keskin Sıddık, Karaca Serhat, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Yyü Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2004, 4

Makale Adı :

 Süt Sigirlarinda Farkli Fonksiyon Tanimlariyla Süt Veriminin Devamliligi Için Genetik Parametre Tahminleri

Yazar Adı :

 Arslan Serhat, Mirtagioğlu Hamit, Kesici Tahsin

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2004, 4

Makale Adı :

 Ankara Keçisi Oğlaklarında Altıncı Ve Onikinci Ay Morfolojik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi

Yazar Adı :

 Keskin Sıddık, Daşkıran İrfan, Kor Aşkın, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Yuzuncu Yil University Journal Of The Institute Of Natural And Applied Sciences

Özgün Makale

 

2004, 3

Makale Adı :

 Effects Of Different Rations On The Slaughter And Carcass Characteristics Of Ak Keci White Goat Male Kids

Yazar Adı :

 Kor Aşkın, Ertuğrul Mehmet, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2004, 3

Makale Adı :

 The Analysis Of Binomial Data For Reproductive Performance By A Generalized Linear Mixed Model (Genmod) İn Karakas (Local Ewes) İn Turkey

Yazar Adı :

 Karakuş Kadir, Cengiz Fırat, Mirtagioğlu Hamit, Tuncer Selçuk Seçkin, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2004, 12

Makale Adı :

 Genetic Evaluation With Test Day Models Using Part Lactation Yields

Yazar Adı :

 Mirtagioğlu Hamit, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2004, 11

Makale Adı :

 Farklı Örnek Büyüklükleri İçin Dfreml Ve R Regresyon Yöntemleri Kullanılarak Elde Edilen Parametre Tahminlerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Arslan Serhat, Mirtagioğlu Hamit, Kesici Tahsin

Dergi Adı :

 Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences

Özgün Makale

 

2004, 10

Makale Adı :

 Van Koşullarında Yetiştirilen Farklı Genotip Tavuklarda Bazı Yumurta Özellikleri Ve İlişkiler

Yazar Adı :

 Demirulus Hüsrev, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Çiftlik

Özgün Makale

 

2003, 9

Makale Adı :

 Box-Cox Transformasyonunun Yumurta Verimlerine Ait Genetik Ve Fenotipik Parametre Tahminlerine Etkisi

Yazar Adı :

 Arslan Serhat, Kara Mehmet Kazım

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 3

Makale Adı :

 Süt Sığırlarında Fazla Meme Başı Kalıtımının En Yüksek Olabilirlik Yöntemiyle Analizi

Yazar Adı :

 Arslan Serhat, Bakır Galip, Şen Celalettin

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 3

Makale Adı :

 Karışık Model Eşitliklerinde Modifiye Edilmiş Akrabalı Yetiştirme Matrisi (A) Kullanılarak Hayvanların Ebeveyn Ortalamalarına Ait Etkilerin Giderilmesi

Yazar Adı :

 Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 4

Makale Adı :

 Hayvancılıkta Hata Varyanslarının Heterojen Olduğu Durumlarda Log Lineer Modeller Kullanılarak Varyans Kovaryans Unsurlarının Tahminlenmesi

Yazar Adı :

 Arslan Serhat, Kara Mehmet Kazım, Okut Hayrettin, Levent Türkmut

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Gibbs Örneklemesinin Islah Amaçlı Çalışmalarda Kullanılması

Yazar Adı :

 Okut Hayrettin, Akkol Suna, Yeşilova Abdullah, Arslan Serhat

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

1997, 1

Makale Adı :

 Hayvancılık Uygulamalarında Hataların Birbiri İle İlişkili Olduğu Durumlarda Bazı Testlerin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Okut Hayrettin, Altın Tufan, Arslan Serhat, Taşdelen Ahmet

Dergi Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1996, 4

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Sülünlerde yumurta ağrlığı ve yumurta kabuk renginin büyüme yaşama gücü ve yumurtanın besin içeriği üzerine etkisi

Yazar Adı :

 Uğurlu Mustafa, Teke Bülent, Salman Mustafa, Akdağ Filiz, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Burdur

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 05

Bildiri Adı :

 Pedigree analysis and inbreeding effects on calving traits in largedairy herds in Jersey Cattle

Yazar Adı :

 Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 6th International MOLECULAR BIOLOGYand BIOTECHNOLOGY CONGRESS(MOLBIOTECH)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Relationships between ultrasound measurements and carcass compositions in Karayaka sheep

Yazar Adı :

 Akdağ Filiz, Teke Bülent, Meral Yücel, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 12th International Symposium prospects for the 3th millenium agriculture

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2013, 09

Bildiri Adı :

 The effects of clay modeling and plastic model dressing techniques on veterinary anatomy training.

Yazar Adı :

 Onuk Burcu, Çolak Ahmet, Arslan Serhat, Selviler Sizer Sedef, Kabak Murat

Etkinlik Adı :

 5. International vet-istanbul group congress8. İnternational sciencefic meeting days of veterinary medicine-2018/ Ohrid

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Farklı Çıkış Ağırlıklarının Tek ve Çok Aşamalı Büyüme Eğrileri ile İncelenmesi. An Investigation on Different Hatchiag Wetght of Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) With Single And Multiple Step Growth Curve

Yazar Adı :

 Söğüt Bünyamin, Demirulus Hüsrev, Arslan Serhat, Güler Hüseyin Cem

Etkinlik Adı :

 GAP IV. Tarım Kog. 21-23 Eylül

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2005, 09

Bildiri Adı :

 Bayesian analysis of calving traits with different inbreeding levels in Jersey Cattle

Yazar Adı :

 Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Doğrusal olmayan boylamsal ölçümlerde şnsa bağlı varyans-kovaryans etkilerinin bayesci regresyon analizi

Yazar Adı :

 Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Hayvancılıkta varyans unsurlarının tahminlenmesinde sparse matrisinin kullanımı

Yazar Adı :

 Okut Hayrettin, Kara Mehmet Kazım, Arslan Serhat, Akbaş Yavuz

Etkinlik Adı :

 Hayvancılık’96 Ulusual Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

1996, 09

Bildiri Adı :

 Feedlot performance and carcass characteristics of fat-tailed Karakaş ewe lambs fed intensively for 70 days

Yazar Adı :

 Aygün Turgut, Bingöl Mehmet, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 EAAP 57th Annual Meeting, Antalya

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2006, 08

Bildiri Adı :

 Effect of inulin on in vitro true digestibility of perinnial ryegras

Yazar Adı :

 Salman Mustafa, Çetinkaya Nurcan, Selçuk Zehra, Genç Buğra, Açıcı Mustafa, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 3. International Vetistanbul Group Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Phenotypic and genotypic relations between some environmental factors and birth weight in Jersey cows

Yazar Adı :

 Akdağ Filiz, Arslan Serhat, Caynak Alaaddin

Etkinlik Adı :

 15th International congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2007, 05

Bildiri Adı :

 Hayvan beslemede 2 dönemi içeren change-over desenlerinin kullanımı

Yazar Adı :

 Mirtagioğlu Hamit, Arslan Serhat, Türkmut Levent Baki, Orhan Hikmet

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2002, 10

Bildiri Adı :

 Hayvancılıkta tekrarlanan etkileri içeren veri kümelerinin analizinde şansa bağlı regresyon modellerinde Gibbs örneklemesinin kullanımı

Yazar Adı :

 Taşdelen Bahar, Yeşilova Abdullah, Türkmut Levent Baki, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2002, 10

Bildiri Adı :

 Financial losses caused by infertility in dairy farming

Yazar Adı :

 Şentürk Berrin, Akdağ Filiz, Uğurlu Mustafa, Teke Bülent, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Animal Science(ISAS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 The effects of eggshell colour and egg weight on hatchability and embryonal mortality in pheasants Phasianus Colchicus

Yazar Adı :

 Uğurlu Mustafa, Daş Yavuz Kürşad, Akdağ Filiz, Atmaca Enes, Salman Mustafa, Teke Bülent, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Animal Science (ISAS) 9-11 September 2015, Novi Sad, Serbia 08/2015

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 01

Bildiri Adı :

 Analysing mixed linear model supporting with graphical approach to assesment of lamp pre-weaning grawth traits in Karakas ewes in Turkey

Yazar Adı :

 Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 The 2nd Scientific Conferance of Animal Wealth Research in the Middle East and North Africa

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 05

Bildiri Adı :

 Grwoth and behaviour performance of Saanen goats raised under field conditions

Yazar Adı :

 Teke Bülent, Akdağ Filiz, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 Proc. of the 2nd scientific conferance of animal wealth research in the Middle East and North Africa

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2009, 05

Bildiri Adı :

 Image analysis and using possibility in plant taxonomy

Yazar Adı :

 Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 II. International Natural Protection Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2005, 10

Bildiri Adı :

 Recent developments modeling and statistical analysis for QTL

Yazar Adı :

 Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 II. International Natural Protection Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2005, 09

Bildiri Adı :

 Genetic evaluation of mortality and relationships between some environmental factors and mortaility in Jersey Cattle

Yazar Adı :

 Akdağ Filiz, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 International Science Conferance

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2007, 06

Bildiri Adı :

 The effects of clay modeling and plastic model dressing techniques on veterinary anatomy training

Yazar Adı :

 Onuk Burcu, Çolak Ahmet, Arslan Serhat, Selviler Sizer Sedef, Kabak Murat

Etkinlik Adı :

 5th International Vet-Istanbul Group Congress and 8th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Tek-Yönlü sınıflandırılmış şansa bağlı modelde desen dengesizliğinin F testinin gücü üzerine etkisi

Yazar Adı :

 Mirtagioğlu Hamit, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 4. Ulusual Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2004, 09

Bildiri Adı :

 SAS ve S-Plus Paket Programlarında şansa bağlı regresyon kalıntılarının analizi

Yazar Adı :

 Arslan Serhat, Mirtagioğlu Hamit

Etkinlik Adı :

 4. Ulusual Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2004, 09

Bildiri Adı :

 Sapmalı Örnekleri nasıl belirleriz?

Yazar Adı :

 Mirtagioğlu Hamit, Arslan Serhat

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2004, 09

Bildiri Adı :

 Herik Kuzularında Bazı Karkas Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Teke Bülent, Uğurlu Mustafa, Akdağ Filiz, Arslan Serhat, Ekiz Bülent

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 06

Bildiri Adı :

 In repeated measurements estimation of variance and covariances component by using random regression procedure and benefit possibilities in animal breeding

Yazar Adı :

 Arslan Serhat, Kara Mehmet Kazım

Etkinlik Adı :

 International Science Conferance

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 TAGEM/HSGY/G/18/A5/P3/736 NUMARALI GUDUMLU PROJE ’xxTürkiyede bal arıları ve bazı yabani arılarda ölümlere neden olan hastalıkların ve toksikolojik etkenlerin araştırması

Proje Konusu :

 Türkiye genelinde ihbari mecburi viral ve diğer bakteriyel kökenli hastalıklarla, toksikolojik kaynaklı toplu arı ölümlerinin insidans ve prevelanslarının değerlendirilerek, saha ve labaratuvar destekli olarak ortaya konulması ve TAGEM ile Tarım Bakanlığı merkezli olarak üniversite işbirliği ile çözüm olanaklarının araştırılmasına yönelik güdümlü projedir.

07.01.2019

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 Samsun İli Süt Sığır İşletmelerinde Gübre Yönetim Uygulamaları ve Ekonomik Etkinliği

23.06.2016

 

20.09.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 09

Proje Adı :

 Halk Elınde Yetıştırıcılığı Yapılan Saanen Keçılerınde Bazı Verım ve Davranış Özellıklerının Belırlenmesı

22.01.2008

 

31.12.2009

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2009, 12

Proje Adı :

 Bafra Irkı Koyunlarda Değişik Mikrosatelit Lokuslarının Fenotipik Özelliklerle Bağlantılarının Farklı İstatistikYaklaşımlarla Araştırılması

01.05.2006

 

20.01.2011

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2011, 01

Proje Adı :

 Türkiye’de Bal Arıları ve Bazı Yabani Arılarda Ölümlere Neden Olan Hastalıkların ve Toksikolojik Etkenlerin Araştırılması

Proje Konusu :

 Türkiye’de bal arılarında ciddi kayıplara neden olarak ülke ekonomisine zarar veren bakteriyel, viral, paraziter etkenler ile ciddi arı kayıplarına neden olan toksikolojik ajanların ülkemizdeki durumlarının belirlenmesi.

01.01.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 01

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Small Rumınant Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Small Rumınant Research

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Small Rumınant Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Small Rumınant Research

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Brezilian Journal Of Poultry Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Brezilian Journal Of Poultry Science

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Small Rumınant Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Small Rumınant Research

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Animal

Uluslararası

 

Dergi

 

Animal

 

İNGİLTERE

 

İngilizce

 

SCI

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-11-01 11:07:49

 

2007-2008

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-11-01 11:07:24

 

2009-2010

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-13 12:40:03

 

2016-11-01 11:06:42

 

2014-2015

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-13 12:39:50

 

2016-11-01 11:05:37

 

2016-2017

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-13 12:39:58

 

2016-01-07 16:09:56

 

2015-2016

Ders Adı :

 Longitudinal Veri Analizi Ve Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-21 14:57:50

 

2014-02-21 14:57:50

 

2003-2004

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:55:52

 

2014-02-21 14:55:52

 

2003-2004

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:55:52

 

2014-02-21 14:55:52

 

2004-2005

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:55:52

 

2014-02-21 14:55:52

 

2005-2006

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:55:52

 

2014-02-21 14:55:52

 

2006-2007

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:56:01

 

2014-02-21 14:56:01

 

2008-2009

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:55:52

 

2014-02-21 14:55:52

 

2010-2011

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:56:01

 

2014-02-21 14:56:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:55:52

 

2014-02-21 14:55:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:55:52

 

2014-02-21 14:55:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Longitunal Veri Analizi Ve Modelleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 14:57:13

 

2014-02-21 14:54:50

 

2004-2005

Ders Adı :

 Tarımda Bilgisayar Kullanımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:54:30

 

2014-02-21 14:54:30

 

2003-2004

Ders Adı :

 Spor İstatistiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:54:12

 

2014-02-21 14:54:12

 

2003-2004

Ders Adı :

 İstatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:53:37

 

2014-02-21 14:53:37

 

2003-2004

Ders Adı :

 Araştırma Ve Deneme Metodları

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-13 12:40:41

 

2014-02-21 14:53:05

 

2003-2004

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 14:52:40

 

2014-02-21 14:52:40

 

2000-2001

Ders Adı :

 İstatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-25 14:30:31

 

2018-10-25 14:30:31

 

2004-2005

Ders Adı :

 Tarımda Bilgisayar Kullanımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-25 14:29:43

 

2018-10-25 14:29:43

 

2004-2005

Ders Adı :

 Spor İstatistiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-10-25 14:29:03

 

2018-10-25 14:29:03

 

2004-2005

Ders Adı :

 Araştırma Ve Deneme Metodları

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-25 14:27:59

 

2018-10-25 14:27:59

 

2004-2005

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-14 12:07:23

 

2018-10-25 14:24:59

 

2018-2019

Ders Adı :

 Biyoistatisk

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-25 14:24:36

 

2018-10-25 14:24:36

 

2017-2018

Ders Adı :

 Biyoistatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-25 16:29:08

 

2019-10-14 12:07:59

 

2019-2020

Ders Adı :

 Hayvansal Üretim Ve Gıda Güvenliği Gurubu Intorn Eğitim

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-25 16:31:28

 

2019-10-25 16:31:28

 

2018-2019

Ders Adı :

 Hayvansal Üretim Ve Gıda Güven. Grubu Intorn

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-10-25 16:30:24

 

2019-10-25 16:30:24

 

2017-2018

2019
 • 2006

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü

  Veterinerlik Biyometri Anabilim Dalı

 • 2005

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü

  Veterinerlik Biyometri Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2005

  Yardımcı Doçent

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Biyometri Ve Genetik Anabilim Dalı

 • 1993
  - 2003

  Araştırma Görevlisi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Biyometri Ve Genetik Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 1 haf1-2.docx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 1 Hafta 1.mp4
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 2 haf1-2.docx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 2 Hafta 2.mp4
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 3 Hafta 3.mp4
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 3 Olasilik Dagilimlari.pptx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 4 Olasilik Dagilimlari.pptx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 4 Hafta 4.mp4
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 5 Hafta 5.mp4
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 5 Olasilik Dagilimlari.pptx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 6 Olasilik Dagilimlari.pptx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 6 Hafta 6.mp4
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 7 Olasilik Dagilimlari.pptx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 8 tahminleme.docx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 10 hipotez1.docx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 11 küçük örnek testleri.docx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 12 küçük örnek testleri.docx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 14 ki-kare1.docx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 15 regresyon ve korelasyon 1-2.docx
VET209 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Biyoistatistik 16 regresyon ve korelasyon 1-2.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET504 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu 11 Tek Özellik Damizlik Deger Tahmini 1.pdf
VET504 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu 11 Örnekleme Tekniği.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr