İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: satasev@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Zootekni
Anahtar Kelimeler Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2017 -
Doçent Ziraat Fakültesi, 2011 -
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 2007 -
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 The Effects Of Somatic Cell Count On Milk Yield And Milk Composition İn Holstein Cows

Yazar Adı :

 Kul Ertuğrul, Şahin Aziz, Atasever Savaş, Uğurlutepe Emre, Soydaner Mustafa

Dergi Adı :

 Veterınarskı Arhıv

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Correlations Of Animal Welfare Scores With First Lactation Milk Yield Of Dualpurpose Cows

Yazar Adı :

 Durmaz Çiğdem, Atasever Savaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Varıatıon In Mılk Productıon Of Brown Swıss Cowsby Calvıng Season, Stage Of Lactatıon And Year

Yazar Adı :

 Okuyucu İbrahim Cihangir, Erdem Hüseyin, Atasever Savaş

Dergi Adı :

 Scientific Papers. Series D. Animal Science

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Somatıc Cell Count Of Mılk In Holsteın Cows Raısedın Turkey Condıtıons: A Comparatıve Evaluatıon

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin, Mikone Jonas Edit Mikone

Dergi Adı :

 Scıentıfıc Papers-Serıes D-Anımal Scıence

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Influence Of Dıfferent Water Sources On Somatıc Cellcount And Composıtıon Of Bovıne Raw Mılk

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Okuyucu İbrahim Cihangir

Dergi Adı :

 Scientific Papers. Series D. Animal Science

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 The Effect Of Lameness On Mılk Productıonon A Holsteın-Frıesıan Farm

Yazar Adı :

 Mikone Jonas Edit Mikone, Atasever Savaş, Szılgyı Szabina, Toth Zsanett

Dergi Adı :

 Scientific Papers. Series D. Animal Science

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Relationships Between Dye Reduction Test Scores And Somatic Cell Count İn Bovine Raw Milk

Yazar Adı :

 Yalçın Barış Kadir, Atasever Savaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Determınatıon Of Herd Management Levelby Some Reproductıon And Mılk Yıeld Traıtsof Sımmental Cows At Intensıve Condıtıons In Turkey

Yazar Adı :

 Okuyucu İbrahim Cihangir, Erdem Hüseyin, Atasever Savaş

Dergi Adı :

 Scientific Papers. Series D. Animal Science

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Effect Of Premilking Teat Sanitation On Milk Composition, Somatic Cell Count And Test Day Milk Yield İn Holstein Cows

Yazar Adı :

 Mikone Jonas Edit Mikone, Atasever Savaş, Havranek Erika

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Animal Research

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Effect Of Dairy Cattle Breeders’ Association (Dcba) Membership On Sustainability Of İnnovations İn Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay, Abacı Samet Hasan, Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Custos E Agronegocio

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Effect Of Dairy Cattle Breeders’ Association (Dcba) Membership On Sustainability Of Innovations İn Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay, Abacı Samet Hasan, Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Custos E Agronegocio

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Changes Of Linear Type Trait Scores İn Simmental Cows

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Journal Of Research İn Agriculture And Animal Science

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Changes Of Comfort Parametersand Test Day Mılk Yıeld In Holsteın Cows

Yazar Adı :

 Coşkun Aksu, Atasever Savaş

Dergi Adı :

 Scıentıfıc Papers-Serıes D-Anımal Scıence

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Changes Of Linear Type Trait Scores İn Simmental Cows

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Journal Of Research İn Agriculture And Animal Science

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Influence Of Somatic Cell Count And Body Condition Score On Reproduction Traits And Milk Composition Of Czech Holstein Cows

Yazar Adı :

 Stadnik Ludek, Atasever Savaş

Dergi Adı :

 Indıan Journal Of Anımal Research

Özgün Makale

 


2017

Makale Adı :

 Changes Of Linear Type Traits İn Simmental Cows

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Journal Of Research İn Agriculture And Animal Science

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Effect Of Dairy Cattle Breeders’ Association (Dcba) Membership On Sustainability Of Innovations İn Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay, Abacı Samet Hasan, Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Custos E Agronegocıo On Lıne

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Effects Of Body Condition Score And Daily Milk Yield On Reproduction Traits Of Czech Fleckvieh Cows

Yazar Adı :

 Stadnik Ludek, Atasever Savaş, Jaromir Duchacek

Dergi Adı :

 Animal Reproduction

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Somatic Cell Count Birth Type And Stage Of Lactation On Test Day Milk Yield Of Turkish Saanen Goats As Environmental Factors

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Şen Uğur, Önder Hasan

Dergi Adı :

 Magyar Allatorvosok Lapja

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 Macar Siyah Alaca İneklerinde Süt Verimi Bileşimi Ve Somatik Hücre Sayısını Etkileyen Genetik Olmayan Faktörler

Yazar Adı :

 Mikone Jonas Edit, Atasever Savaş, Graff Mrytill, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Non-Genetic Factors Affecting Milk Yield, Composition And Somatic Cell Count İn Hungarian Holstein Cows

Yazar Adı :

 Mikone Jonas Edit Mikone, Atasever Savaş, Graff Mrytill, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Influence Of Somatic Cell Count On Daily Milk Yield And Milk Production Losses İn Primiparous Hungarian Cows

Yazar Adı :

 Mikone Jonas Edit, Atasever Savaş, Graff Mrytill, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Magyar Allatorvosok Lapja

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 A Study On The Determination Of Body Condition Score And Somatic Cell Count İn Turkish Saanen Goats

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Şen Uğur, Önder Hasan

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Animal Research

Özgün Makale

 


2015, 4

Makale Adı :

 Relations Of Body Condition Score With Milk Yield And Reproduction Traits İn Simmental Cows

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Large Animal Review

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Factors Affecting Daily Milk Yield Fat And Protein Percentage And Somatic Cell Count İn Primiparous Holstein Cows

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Ludek Stadnik

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Animal Research

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Influence Of Some Environmental Factors On Body Condition Score And Somatic Cell Count İn Czech Holstein Cows

Yazar Adı :

 Ludek Stadnik, Atasever Savaş

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Animal Research

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Relationships Between Somatic Cell Count And Udder Type Scores İn Holstein Cows

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 International Journal Of Agriculture And Biology

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Somatic Cell Count Of Bovine Bucket Milk A Study From Turkey

Yazar Adı :

 Keskin Ayşe, Atasever Savaş

Dergi Adı :

 International Journal Of Current Microbiology And Applied Sciences

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Estimation Of Correlation Between Somatic Cell Count And Coagulation Score Of Bovine Milk

Yazar Adı :

 Atasever Savaş

Dergi Adı :

 International Journal Of Agriculture And Biology

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Using Viscosity Values For Determining Somatic Cell Count İn Cow Milk

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Sian Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Effects Of Milk Age And Storage Temperature On Somatic Cell Count Of Bovine Milk A Case Study From Turkey

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Plant Sciences

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Association Of Some Milking Parameters With Milk Quality Of Smallholder Dairy Farms İn Samsun Region Turkey

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin, Demiryürek Kürşat

Dergi Adı :

 Journal Of Environmental Biology

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Relationship Between Somatic Cell Count And Catalase Activity İn Raw Milk Of Anatolian Buffaloes Scientific Research And Essays

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Scientific Research And Essays

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Relationships Between Milk Somatic Cell Count And Ph İn Dairy Cows

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin, Altop Aydın

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Determination Of Milk Production Characteristics And Milk Losses Related To Somatic Cell Count İn Jersey Cows Raised İn The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Asian J. Anim. Vet. Adv.

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Association Of Somatic Cell Count With Catalase Enzyme Activity İn Bovine Bucket Milk

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Trends İn Animal & Veterinary Journal

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 A Study On Somatic Cell Count Of Jersey Cows

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Relationships Of Milkability Traits To Udder Characteristics Milk Yield And Somatic Cell Count İn Jersey Cows

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Animal Research

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Estimation Of Milk Yield And Financial Losses Related To Somatic Cell Count İn Holstein Cows Raised İn Turkey

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Association Between Subclinical Mastitis Markers And Body Condition Scores Of Holstein Cows İn The Black Sea Region Turkey

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Relationship Between Hygienic Aspects And Milk Production Characteristics Of Holstein Cows

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Animal Research

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 An Investigation On The Determination Of Mastitis Risk Levels And Milk Production Traits İn Holstein Cows

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Animal Research

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Agricultural Information Systems And Communication Networks The Case Of Dairy Farmers İn The Samsun Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Erdem Hüseyin, Ceyhan Vedat, Atasever Savaş, Uysal Osman

Dergi Adı :

 Informatıon Research- An Internatıonal Electronıc Journal

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Süt Sığırlarında Mastitis İle Sütün Elektriksel İletkenliği Arasındaki İlişkiler

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Manda Yetiştiriciliği Ve Türkiye Deki Geleceği

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Some Environmental Factors Affecting Somatic Cell Count Of Holstein Cows

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Animal Research

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Gökhöyük Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Ve Dölverim Özellikleri 2 Döl Verim Özellikleri

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Omü Zir. Fak. Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Gökhöyük Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Ve Döl Verim Özellikleri 1 Süt Verim Özellikleri

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Süt Sığırlarında Farklı Meme Özelliklerinin Mastitis Ve Süt Somatik Hücre Sayısı Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Kul Ertuğrul, Erdem Hüseyin, Atasever Savaş

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Yeni Doğan Buzağılarda Kolostrumun Önemi

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş

Dergi Adı :

 Omü Zir. Fak. Dergisi (Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi)

Derleme Makale

 

2005

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 EFFECT OF DAIRY CATTLE BREEDERS ASSOCIATION DCBA MEMBERSHIP ONSUSTAINABILITY OF INNOVATIONS IN SAMSUN PROVINCE OF TURKEY

Yazar Adı :

 Demiryürek Kürşat, Abacı Nur İlkay, Abacı Samet Hasan, Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Etkinlik Adı :

 2nd ICSAE Conf.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 EFFECTS OF SOME FARM PRACTICES ON MILK PRODUCTION IN DAIRY FARMS OFSAMSUN PROVINCE OF TURKEY

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Demiryürek Kürşat, Erdem Hüseyin

Etkinlik Adı :

 2nd ICSAE Conf.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 An Evaluation of Raw Milk Quality Level of Dairy Cows Raised In the Middle Black Sea Region Turkey

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Etkinlik Adı :

 International Food Congress (NAFI 2011)

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2011, 05

Bildiri Adı :

 Effect of Somatic Cell Count on Quality of Bovine Raw Milk and Milk Products

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin, Kul Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 International Food Congress (NAFI 2011)

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2011, 05

Bildiri Adı :

 Assessing milk yield somatic cell count and some milk components in Czech Holstein cows

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Ludek Stadnik

Etkinlik Adı :

 IDF World Dairy Summit

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Growth characteristics of Anatolian bullafo calves reared in farm conditions A case study in Samsun province of Turkey

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul, Önder Hasan, Demirci Hasan

Etkinlik Adı :

 8th Asian Buffalo Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 An investigation on Somatic Cell Count and Ph Determination in Raw Milk Samples of Anatolian Buffaloes

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin, İbrahim Cihangir Okuyucu

Etkinlik Adı :

 8th Asian Buffalo Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Milk Production Traits of Anatolian Buffaloes Reared in Farm Conditions A Case Study in Samsun Provınce of Turkey

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul, Önder Hasan, Akyol Ahmet

Etkinlik Adı :

 8th Asian Buffalo Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Variation in Composition and Somatic Cell Count of Milk in Anatolian Buffaloes Reared in Farm Condıtions A Case Study in Samsun Province of Turkey

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Kul Ertuğrul, Akyol Ahmet, Demirci Hasan

Etkinlik Adı :

 8th Asian Buffalo Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Süt Sığırlarında Fotoperiyodun Süt Verimi ve Üreme Performansı Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Kul Ertuğrul, Erdem Hüseyin, Atasever Savaş

Etkinlik Adı :

 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 09

Bildiri Adı :

 Süt Sığırlarında Mastitisin Üreme Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Kul Ertuğrul, Atasever Savaş

Etkinlik Adı :

 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2011, 09

Bildiri Adı :

 Current Approaches to Diagnose and Control of Lameness in Dairy Herds

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin

Etkinlik Adı :

 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry & Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 06

Bildiri Adı :

 New Technologies to Determine Mastitis or Milk Quality in Dairy Cows 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture Food Forestry Environment

Yazar Adı :

 Atasever Savaş

Etkinlik Adı :

 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry & Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 06

Bildiri Adı :

 An assessment of body condition score of Holstein cows raised in Turkey

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Şen Uğur, Erdem Hüseyin

Etkinlik Adı :

 An assessment of body condition score of Holstein cows raised in Turkey

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2013, 09

Bildiri Adı :

 Effect of body condition at calving on lactation curve of Holstein cows

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Szilagyi Szabina, Graff Myrtill, Mikone Jonas Edit Mikone

Etkinlik Adı :

 11th Symposium- Modern Trends in Livestock Production

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Relations of udder hygiene with quality and quantity parameters of milk in Holstein cows

Yazar Adı :

 Mikone Jonas Edit Mikone, Atasever Savaş, Szilagyi Szabina

Etkinlik Adı :

 11th Symposium- Modern Trends in Livestock Production

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Seasonal changes of composition and somatic cell count of bucket milk from Jersey crossbred cows in Northern Turkey

Yazar Adı :

 Davut Metin, Atasever Savaş

Etkinlik Adı :

 11th Symposium- Modern Trends in Livestock Production

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Changes of Comfort Parameters and Test Day Milk Yield in Holstein Cows

Yazar Adı :

 Coşkun Aksu, Atasever Savaş

Etkinlik Adı :

 6th International Conference on Agriculture for Life-Life for Agriculture

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Somatic Cell Count of Milk in Holstein Cows Raised in Turkey Conditions: A Comparative Evaluation

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin, Jonas Edit Miko

Etkinlik Adı :

 International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Influence of Different Water Sources on Somatic Cell Count and Composition of Bovine Raw Milk

Yazar Adı :

 Erdem Hüseyin, Atasever Savaş, Okuyucu İbrahim Cihangir

Etkinlik Adı :

 International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Variation in Milk Production of Brown Swiss Cows by Calving Season, Stage of Lactation and Year

Yazar Adı :

 Okuyucu İbrahim Cihangir, Erdem Hüseyin, Atasever Savaş

Etkinlik Adı :

 International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Determination of Herd Management Level by Some Reproduction and Milk Yield Traits of Simmental Cows at Intensive Conditions in Turkey

Yazar Adı :

 Okuyucu İbrahim Cihangir, Erdem Hüseyin, Atasever Savaş

Etkinlik Adı :

 International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Determination of Relationship Between Somatic Cell Count and Catalase Enzyme Activity in Raw Milk of Anatolian Buffaloes

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin, Kul Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 1st International Congress on Food Technology

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2010, 11

Bildiri Adı :

 Milk Yield Losses Caused by High Somatic Cell Count in Dromedary Camels Camelus dromedarius

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Koç Atakan

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Production and Characteristics of Camel Milk

Yazar Adı :

 Koç Atakan, Atasever Savaş

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Süt Sığırlarında Verim Üzerine Etkili Bazı İklimsel Stres Faktörleri

Yazar Adı :

 Atasever Savaş, Erdem Hüseyin, Kul Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 01

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı TAGEM 55MANDA2011 01

01.01.2011

 

22.12.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Samsun İlinde Tüketime Sunulan İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısı İle Katalaz Enzim Aktivitesi Arasındaki İlişkilerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 American Journal Of Food Technology

Yazar Adı :

 Atasever Savaş

Yayınevi :

 Science Alert

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 International Journal Of Dairy Science

Yazar Adı :

 Atasever Savaş

Yayınevi :

 Science Alert

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Asian Journal Of Animal And Veterinary Advances

Yazar Adı :

 Atasever Savaş

Yayınevi :

 Science Alert

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Current Research İn Dairy Sciences

Yazar Adı :

 Atasever Savaş

Yayınevi :

 Science Alert

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 American Journal Of Food Technology

Yayınevi :

 Science Alert

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2013

 

2013

Yayın Adı :

 International Journal Of Dairy Sciences

Yayınevi :

 Science Alert

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2013

 

2013

Yayın Adı :

 Research Journal Of Veterinary Sciences

Yayınevi :

 Science Alert

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2013

 

2013

Yayın Adı :

 Current Research İn Dairy Sciences

Yayınevi :

 Science Alert

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2013

 

2013

Yayın Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Önder Hasan, Kuran Mehmet, Güler Ahmet, Mikone Jonas Edit Mikone, Lıopa Tsakalıdı Litsa, Selvi Kemal Çağatay, Golmohammadı Farhood, Khalid Muhammad, Erener Güray, Terınejad Alireza, Garipoğlu Ali Vaiz, Yamak Umut Sami, Voıcu Gheorghe, Boğa Mustafa, Vladut Valentin, Şahin Mustafa, Bırış Sorinştefan, Erdem Hüseyin, Abdelgayed Abdelgayed, Öğün Sinan, Efe Ercan, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Shrestha Jiban, Balkaya Ahmet, Boz İsmet, Özcan Muharrem, Aksoy Hasan Murat, Ayan İlknur, Korkmaz Kürşat, Mercan Levent, Temizel Kadir

Yayınevi :

 Dergipark

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Samsun ilinde açıkta satılan inek sütlerinde somatik hücre sayısının değişimi

Yazar :

 Ayşe KESKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 -

Yazar :

 Savaş ATASEVER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Samsun ili damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin yapısal durumu ile orta ve büyük işletmelerdeki bazı yetiştiricilik uygulamalarının süt verim düzeyine etkileri

Yazar :

 Ercan BAYRAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Samsun ilinde satışa sunulan sokak sütlerinin bileşimi ve bunu etkileyen faktörler

Yazar :

 Metin DAVUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 İnek çiğ sütlerinde boya indirgeme test skorları ile somatik hücre sayısı arasındaki ilişkiler

Yazar :

 Barış Kadir YALÇIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Süt sığırlarında barınak durum puanları ile süt verimi arasındaki ilişkiler: Samsun ili Kavak ilçesi örneği

Yazar :

 Çiğdem DURMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Samsun ili Ondokuz Mayıs ilçesi süt sığırcılığı işletmelerindeki bazı yetiştirme ve yemlere pratikleri ile süt verimi arasındaki ilişkiler

Yazar :

 Murat SATILMIŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Sütte Kalite Analizleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 16:05:38

 

2014-02-21 16:05:38

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hayvan Davranışları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-21 16:06:13

 

2014-02-21 16:03:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mesleki Uygulama

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:03:32

 

2014-02-21 16:02:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hayvancılık Organizasyonları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-21 16:01:48

 

2014-02-21 16:01:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Zootekni

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 16:01:03

 

2014-02-21 16:01:03

 

2013-2014

2019
 • 2017

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2011

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2007
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi (Yrd. Doç.dr.)

 • 2007

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

 • 2002
  - 2007

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Arş. Gör.

 • 1993
  - 1994

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Arş. Gör.

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 1 Ekonomide Hayvancılığın Payı.pdf
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 1 2019 YILI HAYVANCILIK SEKTOR RAPORU.pdf
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 1 Hayvancılığa Verilecek Yön (1).pdf
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 1
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 2 DÜnya ve Turkiye'de Hayvansal Üretim.pdf
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 2 Samsun İli Hayvancılığı (1).pdf
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 3 Sığırcılık- Temel İlkeler.ppt
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 4 Yerli Sığırlarımız.ppt
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 4 Kültür Sığır Irkları.ppt
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 5 koyunculuk notu.ppt
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 6 Sheep of Turkey.ppt
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 6 Koyunculuk Pratiği.ppt
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 7 Hayvan Islahı.pptx
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 7 Hayvan Islahı.pdf
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 8 Seleksiyon -Yetiştirme- Akrabalık.pptx
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 8 Hayvan Islahı.pdf
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 9 Tavukçuluık (Genel).ppt
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 10 Ara sınav.pptx
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 11 Yumurta ve Et Tavukçuluğu- Rutin Pratikler.ppt
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 12 Arıcılık (Genel Bilgi).ppt
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 13 Arı Kolonisi-Yetiştiricilik - Hastalıklar.ppt
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 13 Koloni-Rutin işler-Hastalıklar.pptx
ZTB203 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme İlkeleri 14 Uygulama Sınavı-Quiz.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 1 HAYVAN EKOLOJİSİNE GİRİŞ.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 2 Temel Kavramlar.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 3 Işık.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 4 Sıcak-Soğuk Stresi.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 5 Ekoloji ve Davranış.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 6 Hormonal sistem-Ekoloji- Davranış.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 7 Su ve Hava.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 8 İklim-Refah.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 9 Barınaklar.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 10 Ara sınav.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 11 Küresel Isınma.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 12 Üretim-kirlilik.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 13 Hayvansal-bitkisel üretim-ekoloji.pptx
ZTB310 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Ekolojisi 14 Diğervsınavlar.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 1 Çiftlik Hayv REFAH.pdf
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 2 Çiftlik Hayv REFAH.pdf
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 3 Sığırlarda davranış1.ppt
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 4 Koyunlarda Refah.ppt
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 5 Tavuk Davranışları.pptx
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 6 Hayvan refahına uygun koşulların belirlenmesi.pptx
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 7 Farkl__ Ayd__nlatma Programlar__n__n Etlik Pili__.pdf
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 8 Van ili Koyunculuk- Refah İndeksi.pdf
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 9 relationship between welfare and perception.pdf
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 10 Sunu2.pptx
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 11 İNEK KONFORU.pdf
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 12 Hayvan-Refahi.pdf
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 13 hAYVAN dAVRANIŞLARI VE Refahı.pdf
ZOT661 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Refahı 14 Hayvan-Refahi.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 1 Kaliteli Çiğ Süt Üretimi.pptx
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 2 Laboratuvar Araç Gereçleri.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 3 Laboratuvar Araç Gereçleri.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 4 14- Somatic Cell Counting Guide.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 5 14- Somatic Cell Counting Guide.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 6 Somatic Cell Counting Guide.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 7 Counting number.ppt
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 8 coag.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 9 Antibiyotik Testi.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 10 Antibiyotik Testi.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 11 pH testlerinin önemi.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 12 Article 1.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 13 SCC-CAT.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 14 SCC-CAT.pdf
ZOT694 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Sütte Kalite Analizleri 14 Savaş-ITAFFE10.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 1 Hayvan_Davranislari_ders_notlari.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 2 Hayvan_Davranislari_ders_notlari.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 3 Hayvan_Davranislari_ders_notlari.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 4 Davranış +.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 5 Davranış +.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 6 Davranış +.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 7 Davranış 2.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 8 Davranış 2.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 9 Hayvan_Davranislari_ders_notlari.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 10 2008_49_2_36-42.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 11 641_648.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 12 Davranış-Refah ilişkisi.pdf
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 13 Davranış-Sunu-Öğrenme -Alışma - A.pptx
ZOT695 Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni, Hayvan Davranışları 14 Sunu1.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr