İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: savas.yilmaz@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-2859-4886
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Biyoloji
Anahtar Kelimeler Hidrobiyoloji
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018 -
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014 - 2018
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2014
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008 - 2010
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2008
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2007
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 - 1999
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Terme’Nin Biyoçeşitlilik Ve Doğal Ortam Özellikleri

Bölüm Adı :

 Terme Faunasındaki Balık Türleri Ve Tehdit Kategorileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Özpiçak Melek, Polat Nazmi

Editör Adı :

 Cevdet Yılmaz, Hasan Korkmaz

2017

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Otolith Shape Analysis And The Relationships Between Otolith Dimensions-Total Length Of European Bitterling, Rhodeus Amarus (Cyprinidae) Sampled From Samsun Province, Turkey

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Özpiçak Melek, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Ichthyology

Özgün Makale

 

2020, 9

Makale Adı :

 Length-Weight Relationship And Condition Factor Of Aksu Goby, Ponticola Turani (Kovačić Engin, 2008) From Terme Stream (Turkey)

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Sakallı Muhammet Mustafa

Dergi Adı :

 Acta Aquatica Turcica

Özgün Makale

 

2020, 9

Makale Adı :

 First Molecular Data On The Validity Of Myxobolus İchkeulensis (Cnidaria: Myxosporea) From Mugil Cephalus (Mugilidae) İn Turkish Waters

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Özpiçak Melek, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 3

Makale Adı :

 Morphological, Histological, And Molecular Evidence Of Myxobolus Spinacurvatura (Cnidaria: Myxosporea) From Mugil Cephalus İn The Turkish Black Sea Coast

Yazar Adı :

 Yardımcı Banu, Pekmezci Gökmen Zafer, Bölükbaş Cenk Soner, Özpiçak Melek, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2020, 11

Makale Adı :

 Relatıonshıps Between Otolıth Dımensıons And Body Growth Of North Afrıcan Catfısh Clarias Gariepinus (Burchell, 1822) From The Upper Basın Of The Sakarya Rıver, Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Emiroğlu Özgür, Aksu Sadi, Başkurt Sercan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Croatian Journal Of Fisheries

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Ladik Gölü’Ndeki (Ladik-Samsun) Turna (Esox Lucius L., 1758) Popülasyonunun Bazı Üreme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Anadolu Çevre Ve Hayvan Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 The Relationships Between Otolith Dimensions-Total Length And Otolith Features Of European Perch (Perca Fluviatilis L., 1758) Sampled From Yedikır Dam Lake (Turkey)

Yazar Adı :

 Şimşek Canan, Polat Nazmi, Saygın Semra, Özpiçak Melek, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Journal Of Anatolian Environmental And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Length-Weight And Length-Length Relationships Of Chub (Squalius Cephalus, L., 1758) İnhabiting A Few İnland Waters Of The Middle Black Sea Region

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Hançer Enes, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Ege Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Feeding Biology Of Pike, Esox Lucius L., 1758 Inhabiting Lake Ladik, Turkey

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2018, 5

Makale Adı :

 The Relationships Between Otolith Dimensions-Total Length Of Chup (Squalius Cephalus L., 1758) Sampled From Some Inland Waters Of The Middle Black Sea Region

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Aydın Aykut, Hançer Enes, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Ournal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 The Effect Of Rosehip (Rosa Canina L.) Plant Extract Application On Serum Acth, Cortisol And Aldosterone Hormone Levels Of Carp (Cyprinus Carpio L.)

Yazar Adı :

 Doğru Arzu, Polat Hüseyin, Örün İbrahim, Erdoğan Kenan, Kandemir Şevket, Yılmaz Savaş, Örün Gül Nihal, Akgül Hasan, Doğru Mehmet İlker

Dergi Adı :

 Fresenius Environmental Bulletin

Özgün Makale

 

2018, 3

Makale Adı :

 The Effects Of Terebinth (Pistacia Terebinthus L.) Extracts On Tsh And Thyroid Hormone Levels Of Carp (Cyprinus Carpio L.)

Yazar Adı :

 Polat Hüseyin, Doğru Arzu, Doğru Mehmet İlker, Erdoğan Kenan, Kandemir Şevket, Yılmaz Savaş, Örün Gül Nihal, Akgül Hasan, Örün İbrahim

Dergi Adı :

 Fresenıus Envıronmental Bulletın

Özgün Makale

 

2018, 3

Makale Adı :

 Length-Weight And Length-Length Relationships Of The European Bitterling, Rhodeus Amarus (Bloch, 1782) İnhabiting İnland Waters Of Samsun Province

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Özpiçak Melek, Aydın Aykut, Hançer Enes, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Balıkesır Unıversıtesı Fen Bılımlerı Enstıtusu Dergısı

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Otolith Shape Analyses Of Squalius Cephalus (Linnaeus, 1758)(Actinopterygii: Cyprinidae) İnhabiting Four İnland Water Bodies Of The Middle Black Sea Region, Turkey

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Aydın Aykut, Hançer Enes, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Iranian Journal Of Ichthyology

Özgün Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Bony Structure Dimensions-Fish Length Relationships Of Pike(Esox Lucius L., 1758) İn Lake Ladik (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Erbaşaran Mesut, Uğurlu Selma, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 North-Western Journal Of Zoology

Kısa Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Food Items And Feeding Habits Of White Bream, Blicca Bjoerkna (Linnaeus, 1758) Inhabiting Lake Ladik (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Yazıcı Ramazan, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Ladik Gölü Samsun Nde Yaşayan Turna Balığı Esox Lucius L 1758 Nda Yaş Tayini İçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Effects Of Rosehip Extracts On Common Carp Cyprinus Carpio L Tsh And Thyroid Gland Activity

Yazar Adı :

 Doğru Mehmet İlker, Polat Hüseyin, Erdoğan Kenan, Doğru Arzu, Kandemir Şevket, Örün Gül Nihal, Yılmaz Savaş, Akgül Hasan, Örün İbrahim

Dergi Adı :

 Fresenıus Envıronmental Bulletın

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 Feeding Ecology And Prey Selection Of European Perch Perca Fluviatilis İnhabiting A Eutrophic Lake İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Yazıcı Ramazan, Erbaşaran Mesut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Freshwater Ecology

Özgün Makale

 

2016, 10

Makale Adı :

 Biological Characteristics Of European Perch Perca Fluviatilis L 1758 İnhabiting Lake Ladik Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Croatıan Journal Of Fısherıes

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Population Structure And Growth Of Rudd Scardinius Erythrophthalmus L 1758 From A Eutrophic Lake İn Northern Anatolia

Yazar Adı :

 Yazıcı Ramazan, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Croatian Journal Of Fisheries

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Supplementary Studies And The First Molecular Data On Myxobolus Scardinii Reuss 1906 Myxozoa Myxosporea İnfecting The Gill Filaments Of Rudd Scardinius Erythrophthalmus L

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Parasitology Research

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Age Growth And Reproductive Period Of White Bream Blicca Bjoerkna L 1758 İn Lake Ladik Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Yazıcı Ramazan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Relationships Between Fish Length And Otolith Size For Five Cyprinid Species From Lake Ladik Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Yazıcı Ramazan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Zoology

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Ladik Gölü Samsun Türkiye Ndeki Çapak Balığı Abramis Brama L 1758 Nın Yaşı Büyümesi Ve Üreme Dönemi

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Erbaşaran Mesut, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Sdu Journal Of Science (E-Journal)

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Comparative Age Determination From Different Bony Structures Of Perch Perca Fluviatilis Linnaeus 1758 İn Lake Ladik Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Biological Diversity And Conservation

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 The Zooplankton Composition Of Lake Ladik Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Apaydın Yağcı Meral, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Zoology

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Relationships Between Opercle Dimensions And Total Length Of European Perch Perca Fluviatilis L 1758 İnhabiting Lake Ladik Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Yazıcıoğlu Okan, Saygın Semra, Yılmaz Savaş, Zengin Melek

Dergi Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 The Effects Of Terebinth Extracts On Common Carp Cyprinus Carpio L Serum Growth Hormone Igf 1 Serum Glucose And Total Protein Levels

Yazar Adı :

 Doğru Arzu, Akgül Hasan, Erdoğan Kenan, Polat Hüseyin, Kandemir Şevket, Yılmaz Savaş, Doğru Mehmet İlker, Örün İbrahim

Dergi Adı :

 Fresenius Environmental Bulletin

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Some Of The Biological Features Of The Brond Snout Chondrostoma Regium Heckel 1843 Living İn Lake Ladik Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Saylar Ömer, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Ankara Unıversıtesı Veterıner Fakultesı Dergısı

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Relationships Of Otolith Dimensions With Body Length Of European Perch Perca Fluviatilis L 1758 From Lake Ladik Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Saygın Semra, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Zoology

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Ladik Gölü Samsun Türkiye Ndeki Kızılkanat Balığı Scardinius Erythrophthalmus L 1758 Populasyonunda En Güvenilir Yaş Tayini Yönteminin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yazıcı Ramazan, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Ege Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Myxobolus Anatolicus Sp Nov Myxozoa Infecting The Gill Of Anatolian Khramulya Capoeta Tinca Cyprinidae İn Turkey

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Diseases Of Aquatic Organisms

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Ladik Gölü Samsun Türkiye Ndeki Tatlısu Levreği Perca Fluviatilis L 1758 Populasyonunun Bazı Üreme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Saygın Semra, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Ladik Gölü Samsun Türkiye Nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius Gibelio Bloch 1782 Nın Kondisyon Faktörü Boy Ağırlık Ve Boy Boy İlişkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Yazıcı Ramazan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Length Weight Relationship And Relative Condition Factor Of White Bream Blicca Bjoerkna L 1758 From Lake Ladik Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Erbaşaran Mesut, Esen Sinan, Zengin Melek, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Black Sea/mediterranean Environment

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 İskorpit Scorpaena Porcus L 1758 Un Otolit Biyometri Özellikleri

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi, Kontaş Seda

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Bafra Balık Gölleri Samsun Türkiye Ndeki Sazan Cyprinus Carpio L 1758 In Yaş Ve Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Age And Growth Features Of Chondrostoma Regium Heckel 1843 From Almus Dam Lake Turkey

Yazar Adı :

 Suiçmez Menderes, Yılmaz Savaş, Şeherli Tuğba

Dergi Adı :

 Sdu Journal Of Science

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Bafra Balık Gölleri Samsun Türkiye Nde Yaşayan Haskefal Mugil Cephalus L 1758 İn Yaş Ve Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Almus Baraj Gölü Tokat Türkiye Ndeki Chondrostoma Regium Heckel 1843 Un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Suiçmez Menderes, Şeherli Tuğba

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Length Weight Relationship And Condition Factor Of Pontic Shad Alosa İmmaculata Pisces Clupeidae From The Southern Black Sea

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Research Journal Of Fisheries And Hydrobiology

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan Cyprinus Carpio L 1758 In Boy Ağırlık Ve Boy Boy İlişkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi, Yazıcıoğlu Okan

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Length Weight And Length Length Relationships Of Capoeta Sieboldii From Hirfanlı Dam Lake Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Freshwater Ecology

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Hirfanlı Baraj Gölü Nde Yaşayan Cyprinus Carpio L 1758 Ve Tinca Tinca L 1758 Nın Boy Ağırlık Ve Boy Boy İlişkileri İle Mevsimsel Kondisyon Faktörleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Sdü Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Almus Baraj Gölü Tokat Nde Yaşayan Alburnus Chalcoides Güldenstädt 1772 Populasyonunda Yaş Tayini Ve Büyüme

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Suiçmez Menderes

Dergi Adı :

 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Eğirdir Gölü Nden Sudak Sander Lucioperca L 1758 In Otolit Boyutları Balık Boyu İlişkileri Ve Bazı Populasyon Parametreleri

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Yılmaz Mahmut, Kandemir Şevket, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Length Weight Relations Of Anatolian Khramulya Capoeta Tinca Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae From Samsun Province Northern Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Acta Ichthyologica Et Piscatoria

Kısa Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Karadeniz Samsun De Yaşayan Zargana Belone Belone L 1761 Da Yaş Tayini Yaş Boy Ve Boy Ağırlık İlişkileri

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, İnceismail Yasemin, Yılmaz Savaş, Bostancı Derya

Dergi Adı :

 Journal Of Fisheries Sciences.com

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Age Determination And Annulus Formation Of Crucian Carp Carassius Gibelio Inhabiting Egirdir Lake And Bafra Fish Lake Turkey

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Journal Of Freshwater Ecology

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Cyprinus Carpio L 1758 Sazan Nun Yaş Tayini İçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Sdü Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 İki Farklı Habitatta Eğirdir Gölü Isparta Ve Bafra Balık Gölleri Samsun Yaşayan Havuz Balığı Carassius Gibelio Bloch 1782 Nın Beslenme Rejimlerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Yılmaz Savaş, Bostancı Derya, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Journal Of Fisheries Sciences.com

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Karadeniz De Yaşayan Çaça Balığı Sprattus Sprattus L 1758 Nda Kemiksi Yapılar Ve Uzunluk Frekans Metodu İle Yaş Tayini

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Yılmaz Savaş, Pısıl Yalçın

Dergi Adı :

 Journal Of Fisheries Sciences.com

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Altınkaya Baraj Gölü Samsun Türkiye Nde Yaşayan Sudak Balığı Sander Lucioperca L 1758 Nın Yaş Ve Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi, Bostancı Derya

Dergi Adı :

 Fırat Üniversitesi, Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Bafra Balık Gölleri Nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius Gibelio Bloch 1782 Nın Beslenme Rejimi

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Yılmaz Savaş, Bostancı Derya, Polat Nazmi, Yazıcıoğlu Okan

Dergi Adı :

 Journal Of Fisheries Sciences.com

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Bafra Balık Gölleri Samsun Nde Yaşayan Haskefalin Mugil Cephalus L 1758 Beş Kemiksi Yapısından Yaş Tayini

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yılmaz Mahmut, Bostancı Derya, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Türk Sucul Yaşam Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Gölhisar Gölü Burdur Ndeki Kızılkanat Scardinius Erythrophthalmus Linnaeus 1758 Populasyonunda Yaş Belirleme Boy Ağırlık İlişkisi Ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Türk Sucul Yaşam Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Age Determination Of Scardinius Erythrophthalmus Cyprinidae Inhabiting Bafra Fish Lakes Samsun Turkey Based On Otolith Readings And Marginal Increment Analysis

Yazar Adı :

 Gümüş Aysun, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Cybium

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Bafra Balık Gölü Nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius Auratus Gibelio Bloch 1758 Nun Kondüsyon Faktörü Ve Boy Ağırlık İlişkisinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Polat Nazmi, Kandemir Şevket, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Sdü Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Altınkaya Baraj Gölü Samsun Ndeki Silurus Glanis L 1758 Populasyonunda Yaş Boy Yaş Ağırlık Ve Boy Ağırlık İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Sdü Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Altınkaya Baraj Gölü Samsun Türkiye Ndeki Sudak Balığı Sander Lucioperca Linnaeus 1758 Nın Yaş Tayini İçin En Güvenilir Kemiksi Yapının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi, Yılmaz Mahmut

Dergi Adı :

 Journal Of Fisheries Sciences.com

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Eğirdir Gölü Isparta Nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius Gibelio Bloch 1782 Nın Beslenme Rejimi

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Türk Sucul Yaşam Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Divanbaşı Göleti Kavak Samsun Nde Yaşayan Tatlı Su Kefalinin Leuciscus Cephalus L 1758 Altı Kemiksi Yapısından Yaş Tayini

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Altınkaya Baraj Gölü Samsun Türkiye Nde Yaşayan Yayın Balığı Silurus Glanis L 1758 Nın Yaşı İçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Fırat Üniversitesi, Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Differences Between Whole Otolith And Broken Burnt Otolith Ages Of Red Mullet Mullus Barbatus Ponticus Essipov 1927 Sampled From Black Sea Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Age Analysis On Different Bony Structures Of Perch Perca Fluviatilis L 1758 Inhabiting Derbent Dam Lake Bafra Samsun

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Aged Based Food Preferences Of Common Carp Cyprinus Carpio L 1758 Inhabiting Fish Lakes İn The Bafra District Of Samsun Province Lakes Tatlı And Gıcı

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Gümüş Aysun, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Digestive System Contents Of The Perch Perca Fluviatilis L 1758 Inhabiting Derbent Dam Lake Bafra Samsun

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Kandemir Şevket, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Dietary Preferences Of Perch Perca Fluviatilis L 1758 Inhabiting Derbent Dam Lake Bafra Samsun And Their Relationship With Seasonal And Age Dependent Variations

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Yılmaz Savaş, Kandemir Şevket, Bostancı Derya, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Samsun Bafra Balık Gölleri Tatlı Göl Ve Gıcı Gölü Nde Yaşayan Sazan Cyprinus Carpio L 1758 In Sindirim Sistemi İçeriği

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Yılmaz Savaş, Kandemir Şevket, Polat Nazmi

Dergi Adı :

 Fırat Üniversitesi, Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Age Determination Of Shad Alosa Pontica Eichwald 1838 Inhabiting The Black Sea

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Zoology

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 Comparable Age Determination İn Different Bony Structures Of Pleuronectes Flesus Luscus Pallas 1811 Inhabiting The Black Sea

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Zoology

Özgün Makale

 

2001, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Kızılkanat balığı Scardinius erythrophthalmus (L.)’un solungaçlarını enfekte eden Myxobolus scardinii Reuss, 1906 (Myxozoa: Myxosporea)’nin ilk moleküler karakterizasyonu ve tamamlayıcı verileri

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Yılmaz Savaş

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Biomanipulation in eutrophic lakes

Yazar Adı :

 Yazıcı Ramazan, Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 WITAM-2016: 2nd International Congress on the World of Technology and Advanced Materials

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Therapeutic Effect of Black Grape (Vitis vinifera L.) Seed Extract on Carp (Cyprinus carpio L. 1758) GH and IGF-1

Yazar Adı :

 Polat Hüseyin, Doğru Arzu, Örün İbrahim, Doğru Mehmet İlker, Kandemir Şevket, Erkmen Belda, Yılmaz Savaş, Örün Gül Nihal, Erdoğan Kenan, Korkmaz Nuh

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Sagittal Otolith Characteristics of Caucasian Goby (Ponticola constructor) in Terme Stream (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Sakallı Muhammet Mustafa

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Morphological and Histopathological Studies of Myxobolus Spp. in Squalius cephalus from the Ladik Lake, Samsun, Turkey

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Bölükbaş Cenk Soner, Özpiçak Melek, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Length-Weight and Length-Length Relationships of the European Bitterling (Rhodeus amarus (Bloch, 1782)) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Yazar Adı :

 Aydın Aykut, Özpiçak Melek, Saygın Semra, Hançer Enes, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Length-Weight and Length-Length Relationships of Chub (Squalius cephalus, L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Yazar Adı :

 Hençer Enes, Saygın Semra, Özpiçak Melek, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 The Relationships Between Otolith Dimensions-Total Length of European Bitterling (Rhodeus amarus Bloch, 1782) Sampled from Samsun Province

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Özpiçak Melek, Hançer Enes, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 The Relationships Between Otolith Dimensions-Total Length of Chub (Squalius cephalus, L.1758) Sampled from Samsun Province

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Aydın Aykut, Hançer Enes, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Myxobolus Spp. Infecting the Gill Filaments of Perca fluviatilis in Ladik Lake, Samsun, Turkey: Morphological and Histopathological Data

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Bölükbaş Cenk Soner, Özpiçak Melek, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 Otolith Shape Analyses of The Chub (Squalius cephalus L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Yazar Adı :

 Özpiçak Melek, Saygın Semra, Aydın Aykut, Hançer Enes, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 LIMNOFISH-2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Otolith Shape Analyses of The European Bitterling (Rhodeus amarus Bloch, 1782) Sampled From Terme and Terice Streams (Samsun, Turkey)

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Özpiçak Melek, Hançer Enes, Aydın Aykut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 LIMNOFISH-2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Length-Weight Relationship and Relative Condition Factor of Caucasian Goby, Ponticola constructor (Nordmann, 1840) Inhabiting Terme Stream, Samsun, Turkey

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Sakallı Muhammet Mustafa

Etkinlik Adı :

 LIMNOFISH-2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Therapeutic Effect of Grape (Vitis vinifera L) Seed Extract on Serum ACTH and Cortisol Levels of Cyprinus carpio L., 1758. Exposed To The Cadmium

Yazar Adı :

 Kandemir Şevket, Örün İbrahim, Polat Hüseyin, Doğru Mehmet İlker, Doğru Arzu, Erkmen Belda, Erdoğan Kenan, Kandemir Nezahat, Örün Gül Nihal, Yılmaz Savaş, Korkmaz Nuh

Etkinlik Adı :

 ICCESEN-2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Therapeutic Effect of Grape (Vitis vinifera L.) Seed Extract on IL-1β, IL-6 and TNF-α Cadmium-Exposed Carp (Cyprinus carpio L. 1758).

Yazar Adı :

 Örün İbrahim, Kandemir Şevket, Polat Hüseyin, Doğru Arzu, Doğru Mehmet İlker, Erkmen Belda, Yılmaz Savaş, Örün Gül Nihal, Erdoğan Kenan, Kandemir Nezahat, Korkmaz Nuh

Etkinlik Adı :

 ICCESEN-2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Relationships between otolith dimensions and fish total length for North African catfish Clarias gariepinus Burchell 1822

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Emiroğlu Özgür, Aksu Sadi, Başkurt Sercan, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 FABA2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Investigation of Myxobolus infection in the Anatolian Khramulya Capoeta tinca Heckel 1843 with morphologıcal histopathological and molecular methods

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Bölükbaş Cenk Soner, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 FABA2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Myxobolus anatolicus Myxozoa Infecting the Gill of Anatolian Khramulya Capoeta tinca Cyprinidae in Turkey

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 9th International Symposium on Fish Parasites

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun nde Yaşayan Turna Balığı Esox lucius L 1758 nın Besin Kompozisyonu ve Beslenme Alışkanlığı

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun Türkiye ndeki Tahta Balığı Blicca bjoerkna l 1758 nın Besin Kompozisyonu ve Mevsimsel Beslenme Alışkanlığı

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Yazıcı Ramazan, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun ndeki Turna Balığı Esox lucius L 1758 Populasyonunun Bazı Üreme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Etkinlik Adı :

 II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun ndeki Çapak Balığı Abramis brama nın Besin Çeşitleri ve Beslenme Alışkanlığı

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Yazıcı Ramazan, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ekoloji2015 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun nde Yaşayan Turna Balığı Esox lucius nın Yaş ve Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi, Yılmaz Savaş

Etkinlik Adı :

 Ekoloji2015 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Relationships between opercle dimensions and total length of European perch Perca fluviatilis L 1758 inhabiting Lake Ladik Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Yazıcıoğlu Okan, Saygın Semra, Yılmaz Savaş, Zengin Melek

Etkinlik Adı :

 FABA2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effects of Rosehip Extracts on Common Carp Cyprinus carpio L TSH and Thyroid Gland Activity

Yazar Adı :

 Polat Hüseyin, Doğru Mehmet İlker, Erdoğan Kenan, Doğru Arzu, Akgül Hasan, Yılmaz Savaş, Kandemir Şevket, Örün İbrahim

Etkinlik Adı :

 ICOEST’2014-SIDE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effects of Terebinth Extracts on Common Carp Cyprinus carpio L Serum Growth Hormone GH and IGF 1 Levels

Yazar Adı :

 Doğru Arzu, Erdoğan Kenan, Polat Hüseyin, Doğru Mehmet İlker, Kandemir Şevket, Yılmaz Savaş, Akgül Hasan, Örün İbrahim

Etkinlik Adı :

 ICOEST’2014-SIDE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Effects of Caper Extracts on Common Carp Cyprinus carpio L Serum Growth Hormone GH and IGF 1 Levels

Yazar Adı :

 Erdoğan Kenan, Doğru Arzu, Polat Hüseyin, Kandemir Şevket, Biçer Uğur, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Örün İbrahim

Etkinlik Adı :

 ICOEST’2014-SIDE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun Turkiye ndeki Tatlısu Levreği Perca fluviatilis nde Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü nde Yaşayan Turna Balığı Esox lucius L nın Ağırmetal Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelerinin Mevsimsel Olarak İncelenmesi

Yazar Adı :

 Kandemir Şevket, Örün İbrahim, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Doğru Arzu, Erdoğan Kenan, Biçer Uğur, Örün Gül Nihal, Doğru Mehmet İlker, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 22. Ulusal Biyoloji Kongresi,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kuzey Anadolu da Ötrofik Bir Göldeki Kızılkanat Balığı Scardinius erythrophthalmus nın Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yazıcı Ramazan, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun Türkiye ndeki Tatlısu Levreği Perca fluviatilis nin Farklı Kemiksi Yapılarından Karşılaştırmalı Yaş Tayini

Yazar Adı :

 Saygın Semra, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 5. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Cyprinus carpio L 1758 Sazan nun Yaş Tayini İçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karamık Gölü Afyon nde Yaşayan Turna Balığı Esox lucius L 1758 nın Kleitrumundan Yaş Tayini

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş

Etkinlik Adı :

 XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Eğirdir Gölü nden Sudak Sander lucioperca L 1758 ın Otolit Boyutları Balık Boyu İlişkileri ve Bazı Populasyon Parametrelerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İskorpit Scorpaena porcus L 1758 un Otolit Özellikleri

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi, Kontaş Seda

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Almus Baraj Gölü Tokat nde Yaşayan Chondrostoma regium Heckel 1843 un Yaş Tayini ve Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Suiçmez Menderes, Şeherli Tuğba

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan Cyprinus carpio L 1758 ın Boy Ağırlık ve Boy Boy İlişkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi, Yazıcıoğlu Okan

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun Türkiye ndeki Tahta Balığının Blicca bjoerkna L 1758 Nispi Kondisyon Faktörü Boy Ağırlık ve Boy Boy ilişkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Erbaşaran Mesut, Esen Sinan, Zengin Melek, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ekoloji 2011 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun ndeki Tahta Balığı Blicca bjoerkna L 1758 nda Yaş Belirleme

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Erbaşaran Mesut, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ekoloji 2012 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun ndeki Turna Balığı Esox lucius L 1758 nda Kemiksi Yapı Boyutları Balık Boyu İlişkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Erbaşaran Mesut, Uğurlu Selma, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Samsun Türkiye den Örneklenen İzmarit Balığı Spicara smaris L 1758 nın Farklı Kemiksi Yapılarından Karşılaştırmalı Yaş Belirleme

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş

Etkinlik Adı :

 XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun ndeki Kızılkanat Balığı Scardinius erythrophthalmus L 1758 nda Yaş Belirleme

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcı Ramazan, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun ndeki Üç Cyprinid Balık Türü Abramis brama Blicca bjoerkna Scardinius erythrophthalmus İçin Otolit Boyutları Total Boy İlişkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Yazıcı Ramazan, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 5. Doğu Anadolu Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılkanat Scardinius erythrophthalmus L 1758 ın Kemiksi Yapılarında Opak Birikim Analizi ile Yaş Doğrulaması

Yazar Adı :

 Gümüş Aysun, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 XI.ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tatlısu Levreği Perca fluviatilis L 1758 nde Otolit Biyometrisi Balık Boyu İlişkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Erbaşaran Mesut, Ayaydın Semra, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 FABA2013 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü ndeki İki Cyprinid Balık Türünün Otolit Boyutları Total Boy İlişkileri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Mesut, Erbaşaran Mesut, Yazıcı Ramazan, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 FABA2013 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Menengiç Pistacia terebinthus L ve Kapari Capparis ovata Desf Bitki Özütlerinin Sazan Balığı Cyprinus carpio L nda Serum Glikoz ve Lipid Profili Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Erdoğan K, Kandemir Ş, Polat H, Biçer U, Yazıcıoğlu O, Yılmaz S, Akgül H, Örün G, Polat N

Etkinlik Adı :

 FABA2013 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun nde Yaşayan Çapak Balığı Abramis brama L 1758 nın Yaş ve Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Erbaşaran Mesut, Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 FABA2012 Sempozyum

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun nde Yaşayan Tatlısu Levreği Perca fluviatilis L 1758 nin Boy Grupları ve Mevsimlere Göre Beslenme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Savaş, Erbaşaran Mesut, Yazıcı Ramazan, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 FABA2012 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ladik Gölü Samsun nde Yaşayan Tahta Balığı Blicca bjoerkna L 1758 nın Bazı Biyolojik Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yazıcıoğlu Okan, Erbaşaran Mesut, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bafra Balık Gölleri Samsun Türkiye ndeki Sazanın Cyprinus carpio L 1758 Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi, Yazıcıoğlu Okan

Etkinlik Adı :

 Ekoloji 2012 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bafra Balık Gölleri Samsun Türkiye nde Yaşayan Haskefal Mugil cephalus L 1758 in Yaş ve Büyüme Özellikleri

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Nazmi Polat

Etkinlik Adı :

 Ekoloji 2011 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Almus Baraj Gölü Tokat nde Yaşayan Alburnus chalcoides Güldenstadt 1772 Populasyonunda Yaş Belirleme ve Büyüme Özelliklerinin Tespiti

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Suiçmez Menderes

Etkinlik Adı :

 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Samsun Türkiye de Yaşayan Tirsi Balığı Alosa pontica Eichwald 1838 nın Boy Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Faktörünün Mevsimsel Değişimi

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ekoloji 2010 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hirfanlı Baraj Gölü nde Yaşayan İki Cyprinidae Türünün Cyprinus carpio L 1758 ve Tinca tinca L 1758 Boy Ağırlık İlişkisi ve Mevsimsel Kondisyon Faktörleri

Yazar Adı :

 Yazıcıoğlu Okan, Yılmaz Mahmut, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Otolit Biyometrisinin Aynı Balıkta ve Farklı Eşeyde Değişimine Bir Örnek Uranoscopus scaber L 1758

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yaş Belirlemede Anatomik Yaklaşım ve Yöntemler

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Balıklarda Yaş Belirleme Çalıştayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bafra Balık Gölleri Samsun nde Yaşayan Haskefalin Mugil cephalus L 1758 Beş Kemiksi Yapısından Yaş Tayini

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yılmaz Mahmut, Bostancı Derya, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ulusal Su Günleri 2007

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İki Farklı Habitatta Eğirdir Gölü Isparta ve Bafra Balık Gölleri Samsun Yaşayan Havuz Balığı Carassius gibelio Bloch 1782 nın Beslenme Rejimlerinin Karşılaştırılması XIV

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 XIV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Divanbaşı Göleti Kavak Samsun nde Yaşayan Tatlı Su Kefalinin Leuciscus cephalus L 1758 Altı Kemiksi Yapısından Yaş Tayini

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş, Yılmaz Mahmut, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz de Yaşayan Çaça Balığı Sprattus sprattus L 1758 nda Kemiksi Yapılar ve Uzunluk Frekans Metodu ile Yaş Tayini

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Pısıl Yalçın, Yılmaz Savaş

Etkinlik Adı :

 Ulusal Su Günleri 2007

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Eğirdir Gölü Isparta nde Yaşayan Havuz Balığı Carassius gibelio Bloch 1782 nın Beslenme Rejimi

Yazar Adı :

 Yılmaz Mahmut, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ulusal Su Günleri 2007

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gölhisar Gölü Burdur ndeki Kızılkanat Scardinius erythrophthalmus Linnaeus 1758 Populasyonunda Yaş Belirleme Boy Ağırlık İlişkisi ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Bostancı Derya, Yılmaz Savaş, Polat Nazmi

Etkinlik Adı :

 Ulusal Su Günleri 2007

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Derbent Baraj Gölü Bafra Samsun de Yaşayan Perca fluviatilis L 1758 in Farklı Kemiksi Yapılarında Yaş Değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Polat Nazmi, Bostancı Derya, Yılmaz Savaş

Etkinlik Adı :

 SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Tokat İli nin Karasal Orman Bozkır Alpin Subalpin Maki Pseudomaki Kumul Su Kenarı Tarım Yerleşim vb ve İçsu Akarsu göl vb Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi

Proje Konusu :

 Biyoçeşitlilik

17.12.2013

 

14.12.2015

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 12

Proje Adı :

 Menengiç Pistacia terebinthus L Kapari Capparis ovata Desf ve Kuşburnu Rosa canina L Özütlerinin Sazan Balığı Cyprinus carpio L 1758 nda Biyokimyasal ve Histopatoloji Etkilerinin İncelenmesi

Proje Konusu :

 Hidrobiyoloji

30.03.2013

 

30.03.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 03

Proje Adı :

 Ladik Gölünde Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerinde Su ve Sedimentte Mevsimsel Olarak Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması

Proje Konusu :

 Hidrobiyoloji

01.06.2012

 

01.06.2013

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2013, 06

Proje Adı :

 Almus Baraj Gölünde Tokat Yaşayan Chalcalburnus chalcoides in Farklı Kemiksi Yapılarından Yaş Tayini ve Bazı Populasyon Parametrelerinin Araştırılması

Proje Konusu :

 Hidrobiyoloji

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun ili Sınırları Dahilinde İçsularda Biyolojik Çeşitliliğin Omurgalılar Tespiti I Aşama

Proje Konusu :

 Hidrobiyoloji

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Ladik Gölü ndeki Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerinin Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması

Proje Konusu :

 Hidrobiyoloji

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Balıklarda Otolit Kesitlerinden Yaş Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Hidrobiyoloji

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ladik Gölü Havzasındaki Köylerde Balıkçılık Potansiyelinin Uygulamalı Eğitim ve Mali Destek Yoluyla Sürekli İstihdama Dönüştürme ve Turna Balığı Yavru Yetiştiriciliği Projesi

Proje Konusu :

 Hidrobiyoloji

Uzman

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Farklı Ekolojik Faktörlerin Balıklarda Annulus Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi

Proje Konusu :

 Hidrobiyoloji

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 SAMSUN İLİ TATLISULARINDA YAŞAYAN DÖRT BALIK TÜRÜNÜN (Carassius gibelio, Cyprinus carpio, Esox lucius ve Sander lucioperca) OTOLİTLERİNE KESİT TEKNİĞİNİN UYGULANMASI VE OTOLİT BİYOMETRİSİNİN BELİRLENMESİ

Proje Konusu :

 Hidrobiyoloji

16.06.2017

 

10.04.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 04

Proje Adı :

 Beyşehir Gölündeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Hidrobiyoloji

01.01.2016

 

Danışman

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 01

Proje Adı :

 Siraz Balıklarında (Capoeta tinca Heckel, 1843) Myxobolus enfeksiyonlarının morfolojik, histopatolojik ve moleküler yöntemler ile araştırılması

Proje Konusu :

 Balık Parazitleri

01.03.2016

 

18.12.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi

Proje Konusu :

 Kirlilik

13.07.2017

 

30.07.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 07

Proje Adı :

 Yeşilırmak Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi

Proje Konusu :

 Kirlilik

13.07.2017

 

09.08.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 08

Proje Adı :

 Samsun İli Tatlısu Kaynaklarında Yaşayan Doğal Alabalıkların Moleküler Ve Morfometrik Analizi

Proje Konusu :

 Hidrobiyoloji

01.01.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 01

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş

Yayınevi :

 Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Ulusal

 

Dergi

 

ISPARTA

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.01.2015

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş

Yayınevi :

 Eğirdir Fisheries Research Institute

Ulusal

 

Dergi

 

ISPARTA

 

TÜRKİYE

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş

Yayınevi :

 Eğirdir Su Ürünleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü

Uluslararası

 

Dergi

 

2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 The 2Nd International Unıdokap Black Sea Symposium On Bıodıversıty

Yazar Adı :

 Gümüş Aysun, Yalçın Erkan, Yılmaz Savaş, Özdener Kömpe Yasemin, Ay Hilal, Arıman Sema, Süngü Şenay, Rüzgar Melih

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Universitesi

Ulusal

 

Kitap

 

Yrd. Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.01.2018

 

29.12.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş

Yayınevi :

 Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

01.01.2018

 

31.12.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Yazar Adı :

 Yılmaz Savaş

Yayınevi :

 Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2019

 

01.01.2019

 

31.01.2019

 

Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ege Journal Of Fısherıes And Aquatıc Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Ege Journal Of Fısherıes And Aquatıc Scıences

 

İZMİR

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ZOOLOGICAL RECORD

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Limnology And Freshwater Fisheries Research

 

Isparta

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Index Copernicus, DOAJ

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Aquatic Sciences

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Aquatic Sciences

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi

 

Nevşehir

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Endekste taranmıyor

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences

 

TRABZON

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Ladik gölü (Samsun, Türkiye)'ndeki çapak balığı, Abramis brama (L., 1758)'da yaş belirleme ve büyüme özelliklerinin tespiti

Yazar :

 Mesut ERBAŞARAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Ladik gölü (Samsun, Türkiye)'ndeki Kızılkanat balığı, Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)'nın yaş ve büyüme özellikleri üzerine bir çalışma

Yazar :

 Ramazan YAZICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Terme Çayı (Samsun, Türkiye)'ndaki kafkas kayabalığı, Ponticola constructor (Nordmann, 1840)'un otolit özelliklerinin belirlenmesi

Yazar :

 Muhammet Mustafa SAKALLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Glukoz tolerans testi yapılan hastalarda eser element ve oksidatif stres parametrelerinin araştırılması

Yazar :

 Metin DEMİREL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Çam Deresi (Artvin, Türkiye)'nde yaşayan Çoruh alabalığı (Salmo coruhensis Turan, Kottelat & Engin, 2010)'nın sagittal otolit biyometrisi

Yazar :

 Recep YILDIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 İstilacı bir balık türü olan Carassius gibelio (Bloch, 1782)'nun lagenar otolit morfolojisi ve morfometrisi: Samsun (Türkiye)'daki dört populasyon arasında karşılaştırmalar

Yazar :

 Refik AKBAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:12:06

 

2014-03-03 19:12:06

 

2013-2014

Ders Adı :

 Balık Biyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:11:43

 

2014-03-03 19:11:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Balık Avlama Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:11:32

 

2014-03-03 19:11:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Limnoloji Lab (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:11:09

 

2014-03-03 19:11:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Limnoloji (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:10:54

 

2014-03-03 19:10:54

 

2013-2014

Ders Adı :

 Biyoloji (Zf)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:10:33

 

2014-03-03 19:10:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Arazi Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-03 19:10:00

 

2014-03-03 19:10:00

 

2013-2014

Ders Adı :

 Su Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:09:46

 

2014-03-03 19:09:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Türkiye Sulak Alanları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:09:35

 

2014-03-03 19:09:35

 

2013-2014

Ders Adı :

 Su Ürünleri Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:09:20

 

2014-03-03 19:09:20

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:08:30

 

2014-03-03 19:08:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Balık Davranışları

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:08:11

 

2014-03-03 19:08:11

 

2013-2014

Ders Adı :

 Balıklarda Yaş Belirleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:07:45

 

2014-03-03 19:07:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Zooloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:06:56

 

2014-03-03 19:06:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Omurgalılar Lab (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:06:31

 

2014-03-03 19:06:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hidrobiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:06:18

 

2014-03-03 19:06:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Deniz Biyolojisi Lab

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:05:57

 

2014-03-03 19:05:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 Deniz Biyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:05:45

 

2014-03-03 19:05:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Omurgalılar I (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:05:32

 

2014-03-03 19:05:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Omurgalılar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:05:13

 

2014-03-03 19:05:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:04:35

 

2014-03-03 19:04:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ötrofikasyon

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-03 19:04:14

 

2014-03-03 19:04:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Balık Avlama Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:03:55

 

2014-03-03 19:03:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Omurgalılar Iı Lab

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:03:31

 

2014-03-03 19:03:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türkiye Sulak Alanları (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:03:03

 

2014-03-03 19:03:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Türkiye Sulak Alanları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:02:48

 

2014-03-03 19:02:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Su Ürünleri Teknolojisi (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:02:26

 

2014-03-03 19:02:26

 

2012-2013

Ders Adı :

 Su Ürünleri Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:02:06

 

2014-03-03 19:02:06

 

2012-2013

Ders Adı :

 Su Kirliliği (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:01:51

 

2014-03-03 19:01:51

 

2012-2013

Ders Adı :

 Su Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 19:01:37

 

2014-03-03 19:01:37

 

2012-2013

Ders Adı :

 Arazi Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-03 19:01:27

 

2014-03-03 19:01:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:01:00

 

2014-03-03 19:01:00

 

2012-2013

Ders Adı :

 Balık Davranışları

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:00:41

 

2014-03-03 19:00:41

 

2012-2013

Ders Adı :

 Balıklarda Yaş Belirleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:00:22

 

2014-03-03 19:00:22

 

2012-2013

Ders Adı :

 Zooloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 19:00:01

 

2014-03-03 19:00:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Balık Yetiştiriciliği (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:59:31

 

2014-03-03 18:59:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Deniz Biyolojisi Lab (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:59:10

 

2014-03-03 18:59:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Omurgalılar I Lab

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:58:46

 

2014-03-03 18:58:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Omurgalılar I (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:58:32

 

2014-03-03 18:58:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Omurgalılar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:58:03

 

2014-03-03 18:58:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ötrofikasyon

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-03 18:57:15

 

2014-03-03 18:57:15

 

2011-2012

Ders Adı :

 Balık Davranışları

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:57:01

 

2014-03-03 18:57:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Balık Avlama Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:56:41

 

2014-03-03 18:56:41

 

2011-2012

Ders Adı :

 Omurgalılar Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:56:12

 

2014-03-03 18:56:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türkiye Sulak Alanları (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:55:45

 

2014-03-03 18:55:45

 

2011-2012

Ders Adı :

 Türkiye Sulak Alanları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:55:29

 

2014-03-03 18:55:29

 

2011-2012

Ders Adı :

 Su Kirliliği (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:55:13

 

2014-03-03 18:55:13

 

2011-2012

Ders Adı :

 Su Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:55:00

 

2014-03-03 18:55:00

 

2011-2012

Ders Adı :

 Su Ürünleri Teknolojisi (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:54:38

 

2014-03-03 18:54:38

 

2011-2012

Ders Adı :

 Su Ürünleri Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:54:19

 

2014-03-03 18:54:19

 

2011-2012

Ders Adı :

 Arazi Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-03 18:54:03

 

2014-03-03 18:54:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:53:38

 

2014-03-03 18:53:38

 

2011-2012

Ders Adı :

 Balık Biyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:53:16

 

2014-03-03 18:53:16

 

2011-2012

Ders Adı :

 Balıklarda Yaş Belirleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:53:03

 

2014-03-03 18:53:03

 

2011-2012

Ders Adı :

 Zooloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:52:42

 

2014-03-03 18:52:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 Deniz Biyolojisi Lab (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:52:21

 

2014-03-03 18:52:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Balık Yetiştiriciliği (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:52:00

 

2014-03-03 18:52:00

 

2011-2012

Ders Adı :

 Omurgalılar I Lab

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:51:32

 

2014-03-03 18:51:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Omurgalılar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:51:06

 

2014-03-03 18:51:06

 

2011-2012

Ders Adı :

 Sularda Primer Prodüktivite Ve Ölçümü

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-03 18:50:29

 

2014-03-03 18:50:29

 

2010-2011

Ders Adı :

 Deniz Balıkları Üretim Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:50:07

 

2014-03-03 18:50:07

 

2010-2011

Ders Adı :

 Arazi Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-03 18:49:14

 

2014-03-03 18:49:14

 

2010-2011

Ders Adı :

 Omurgalılar Iı Lab (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:49:01

 

2014-03-03 18:49:01

 

2010-2011

Ders Adı :

 Su Kirliliği (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:48:25

 

2014-03-03 18:48:25

 

2010-2011

Ders Adı :

 Su Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:48:09

 

2014-03-03 18:48:09

 

2010-2011

Ders Adı :

 Müze Tekniği

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:47:58

 

2014-03-03 18:47:58

 

2010-2011

Ders Adı :

 Su Ürünleri Teknolojisi (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:47:33

 

2014-03-03 18:47:33

 

2010-2011

Ders Adı :

 Su Ürünleri Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:47:17

 

2014-03-03 18:47:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 Ötrofikasyon

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-03 18:46:42

 

2014-03-03 18:46:42

 

2010-2011

Ders Adı :

 Balık Biyolojisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:46:29

 

2014-03-03 18:46:29

 

2010-2011

Ders Adı :

 Balıklarda Yaş Belirleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:46:05

 

2014-03-03 18:46:05

 

2010-2011

Ders Adı :

 Zooloji I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:45:42

 

2014-03-03 18:45:42

 

2010-2011

Ders Adı :

 Doğa Koruma

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:45:33

 

2014-03-03 18:45:33

 

2010-2011

Ders Adı :

 Omurgalılar I Lab (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:45:06

 

2014-03-03 18:45:06

 

2010-2011

Ders Adı :

 Omurgalılar I Lab

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:44:37

 

2014-03-03 18:44:37

 

2010-2011

Ders Adı :

 Omurgalılar I (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:44:10

 

2014-03-03 18:44:10

 

2010-2011

Ders Adı :

 Omurgalılar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:43:39

 

2014-03-03 18:43:39

 

2010-2011

Ders Adı :

 Balık Avlama Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:42:40

 

2014-03-03 18:42:40

 

2009-2010

Ders Adı :

 İleri Limnoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-03 18:42:01

 

2014-03-03 18:42:01

 

2009-2010

Ders Adı :

 Zooloji Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-03 18:41:13

 

2014-03-03 18:41:13

 

2009-2010

Ders Adı :

 Arazi Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2014-03-03 18:40:46

 

2014-03-03 18:40:46

 

2009-2010

Ders Adı :

 Su Ürünleri Teknolojisi (İö)

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:40:13

 

2014-03-03 18:40:13

 

2009-2010

Ders Adı :

 Su Ürünleri Teknolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:39:00

 

2014-03-03 18:39:00

 

2009-2010

Ders Adı :

 Su Kirliliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:38:22

 

2014-03-03 18:38:22

 

2009-2010

Ders Adı :

 Limnoloji Lab

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-03 18:37:43

 

2014-03-03 18:37:43

 

2009-2010

Ders Adı :

 Omurgalılar I (Fen-Edeb Fak)

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-13 13:34:24

 

2020-01-10 17:43:54

 

2019-2020

Ders Adı :

 Omurgalılar I (Eğitim Fak)

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-13 13:34:31

 

2020-01-10 17:43:08

 

2019-2020

2019
 • 2019

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 2015
  - 2017

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

 • 2014
  - 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2014

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2010

  Yardımcı Doçent

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Zooloji Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2008

  Araştırma Görevlisi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Zooloji Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2007

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

 • 1998
  - 1999

  Araştırma Görevlisi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Zooloji Anabilim Dalı

 • 1996
  - 1998

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Öğretmen

  Öğretmen

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 1 HAFTA-1.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 2 HAFTA-2.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 3 HAFTA-3.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 4 HAFTA-4.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 5 HAFTA-5.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 6 HAFTA-6.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 7 HAFTA-7.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 8 HAFTA-8.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 9 HAFTA-9.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 10 HAFTA-10.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 11 HAFTA-11.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 12 HAFTA-12.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 13 HAFTA-13.docx
BİO334 , , Türkiye Sulak Alanları 14 HAFTA-14.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO401 , , Omurgalılar I 1 HAFTA-1.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 2 HAFTA-2.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 3 HAFTA-3.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 4 HAFTA-4.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 5 HAFTA-5.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 6 HAFTA-6.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 7 HAFTA-7.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 8 HAFTA-8.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 9 HAFTA-9.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 10 HAFTA-10.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 11 HAFTA-11.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 12 HAFTA-12.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 13 HAFTA-13.docx
BİO401 , , Omurgalılar I 14 HAFTA-14.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO426 , , Su Kirliliği 1 HAFTA-1.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 2 HAFTA-2.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 3 HAFTA-3.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 4 HAFTA-4.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 5 HAFTA-5.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 6 HAFTA-6.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 7 HAFTA-7.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 8 HAFTA-8.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 9 HAFTA-9.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 10 HAFTA-10.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 11 HAFTA-11.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 12 HAFTA-12.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 13 HAFTA-13.docx
BİO426 , , Su Kirliliği 14 HAFTA-14.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 1 HAFTA-1.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 2 HAFTA-2.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 3 HAFTA-3.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 4 HAFTA-4.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 5 HAFTA-5.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 6 HAFTA-6.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 7 HAFTA-7.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 8 HAFTA-8.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 9 HAFTA-9.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 10 HAFTA-10.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 11 HAFTA-11.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 12 HAFTA-12.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 13 HAFTA-13.docx
FBİ692 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balıklarda Avlama Yöntemleri 14 HAFTA-14.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 1 1. HAFTA-Genel Bilgiler-1.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 2 2. HAFTA-Genel Bilgiler-2.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 3 3. HAFTA-KEFAL-1.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 4 4. HAFTA-KEFAL-2.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 5 5. HAFTA-MERSİN BALIĞI-1.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 6 6. HAFTA-MERSİN BALIĞI-2.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 7 7. HAFTA-ÇİPURA-1.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 8 8. HAFTA-ÇİPURA-2.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 9 9. HAFTA-LEVREK-1.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 10 10. HAFTA-LEVREK-2.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 11 11. HAFTA-KALKAN-1.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 12 12. HAFTA-KALKAN-2.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 13 13. HAFTA-ORKİNOS.pptx
FBİ727 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 14 14. HAFTA-GENEL DEĞERLENDİRMELER.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 1 1. HAFTA-Genel Bilgiler-1.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 2 2. HAFTA-Genel Bilgiler-2.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 3 3. HAFTA-Genel Bilgiler-3.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 4 4. HAFTA-TURNA.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 5 5. HAFTA-SAZAN-1.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 6 6. HAFTA - SAZAN-2.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 7 7. HAFTA-ALABALIK-1.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 8 8. HAFTA-ALABALIK-2.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 9 9. HAFTA-YILANBALIĞI.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 10 10. HAFTA-YAYINBALIĞI.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 11 11. HAFTA-SUDAK.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 12 12. HAFTA-KARABALIK.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 13 13. HAFTA-TİLAPİYA-1.pptx
FBİ745 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İçsularda Balık Üretim Teknikleri 14 14. HAFTA-TİLAPİYA-2.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 1 HAFTA-1.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 1 HAFTA-1.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 2 HAFTA-2.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 2 HAFTA-2.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 3 HAFTA-3.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 3 HAFTA-3.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 4 HAFTA-4.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 4 HAFTA-4.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 5 HAFTA-5.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 5 HAFTA-5.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 6 HAFTA-6.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 6 HAFTA-6.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 7 HAFTA-7.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 7 HAFTA-7.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 8 HAFTA-8.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 8 HAFTA-8.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 9 HAFTA-9.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 9 HAFTA-9.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 10 HAFTA-10.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 10 HAFTA-10.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 11 HAFTA-11.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 11 HAFTA-11.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 12 HAFTA-12.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 12 HAFTA-12.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 13 HAFTA-13.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 13 HAFTA-13.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 14 HAFTA-14.docx
FBİ770 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Balık Davranışları 14 HAFTA-14.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 1 HAFTA-1.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 2 HAFTA-2.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 3 HAFTA-3.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 3 HAFTA-3.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 4 HAFTA-4.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 4 HAFTA-4.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 5 HAFTA-5.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 5 HAFTA-5.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 6 HAFTA-6.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 6 HAFTA-6.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 7 HAFTA-7.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 7 HAFTA-7.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 8 HAFTA-8.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 8 HAFTA-8.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 9 HAFTA-9.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 9 HAFTA-9.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 10 HAFTA-10.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 10 HAFTA-10.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 11 HAFTA-11.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 11 HAFTA-11.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 12 HAFTA-12.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 12 HAFTA-12.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 13 HAFTA-13.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 13 HAFTA-13.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 14 HAFTA-14.pptx
FBİ771 Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 14 HAFTA-14.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO436 , , Müze Tekniği 1 HAFTA-1.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 2 HAFTA-2.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 3 HAFTA-3.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 4 HAFTA-4.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 5 HAFTA-5.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 6 HAFTA-6.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 7 HAFTA-7.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 8 HAFTA-8.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 9 HAFTA-9.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 10 HAFTA-10.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 11 HAFTA-11.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 12 HAFTA-12.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 13 HAFTA-13.pptx
BİO436 , , Müze Tekniği 14 HAFTA-14.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 1 HAFTA-1.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 2 HAFTA-2.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 3 HAFTA-3.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 4 HAFTA-4.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 5 HAFTA-5.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 6 HAFTA-6.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 7 HAFTA-7.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 8 HAFTA-8.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 9 HAFTA-9.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 10 HAFTA-10.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 11 HAFTA-11.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 12 HAFTA-12.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 13 HAFTA-13.docx
BYO403 Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Omurgalılar I 14 HAFTA-14.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 1 HAFTA-1.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 1 ZOOLOJİ-1-HAFTA1.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 2 HAFTA-2.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 2 ZOOLOJİ-I-HAFTA2.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 3 ZOOLOJİ-HAFTA3.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 3 HAFTA-3.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 4 ZOOLOJİ-HAFTA4.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 4 HAFTA-4.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 5 HAFTA-5.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 6 HAFTA-6.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 7 HAFTA-7.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 8 HAFTA-8.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 9 HAFTA-9.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 10 HAFTA-10.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 11 HAFTA-11.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 12 HAFTA-12.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 13 HAFTA-13.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 14 HAFTA-14.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 1 HAFTA-1.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 1 ZOOLOJİ-1-HAFTA1.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 2 HAFTA-2.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 2 ZOOLOJİ-I-HAFTA2.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 3 ZOOLOJİ-HAFTA3.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 3 HAFTA-3.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 4 ZOOLOJİ-HAFTA4.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 4 HAFTA-4.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 5 HAFTA-5.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 6 HAFTA-6.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 7 HAFTA-7.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 8 HAFTA-8.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 9 HAFTA-9.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 10 HAFTA-10.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 11 HAFTA-11.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 12 HAFTA-12.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 13 HAFTA-13.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Zooloji-I 14 HAFTA-14.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 1 ZOOLOJİ-1-HAFTA1.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 1 HAFTA-1.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 2 HAFTA-2.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 2 ZOOLOJİ-I-HAFTA2.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 3 HAFTA-3.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 3 ZOOLOJİ-HAFTA3.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 4 HAFTA-4.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 4 ZOOLOJİ-HAFTA4.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 5 HAFTA-5.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 6 HAFTA-6.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 7 HAFTA-7.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 8 HAFTA-8.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 9 HAFTA-9.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 10 HAFTA-10.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 11 HAFTA-11.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 12 HAFTA-12.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 13 HAFTA-13.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zooloji-I 14 HAFTA-14.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 1 HAFTA-1.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 1 ZOOLOJİ-1-HAFTA1.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 2 HAFTA-2.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 2 ZOOLOJİ-I-HAFTA2.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 3 HAFTA-3.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 3 ZOOLOJİ-HAFTA3.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 4 HAFTA-4.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 4 ZOOLOJİ-HAFTA4.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 5 HAFTA-5.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 6 HAFTA-6.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 7 HAFTA-7.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 8 HAFTA-8.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 9 HAFTA-9.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 10 HAFTA-10.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 11 HAFTA-11.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 12 HAFTA-12.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 13 HAFTA-13.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Zooloji-I 14 HAFTA-14.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 1 HAFTA-1.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 1 ZOOLOJİ-1-HAFTA1.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 2 HAFTA-2.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 2 ZOOLOJİ-I-HAFTA2.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 3 ZOOLOJİ-HAFTA3.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 3 HAFTA-3.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 4 ZOOLOJİ-HAFTA4.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 4 HAFTA-4.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 5 HAFTA-5.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 6 HAFTA-6.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 7 HAFTA-7.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 8 HAFTA-8.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 9 HAFTA-9.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 10 HAFTA-10.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 11 HAFTA-11.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 12 HAFTA-12.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 13 HAFTA-13.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Zooloji-I 14 HAFTA-14.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 1 ZOOLOJİ-1-HAFTA1.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 1 HAFTA-1.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 2 ZOOLOJİ-I-HAFTA2.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 2 HAFTA-2.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 3 ZOOLOJİ-HAFTA3.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 3 HAFTA-3.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 4 ZOOLOJİ-HAFTA4.mp4
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 4 HAFTA-4.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 5 HAFTA-5.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 6 HAFTA-6.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 7 HAFTA-7.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 8 HAFTA-8.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 9 HAFTA-9.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 10 HAFTA-10.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 11 HAFTA-11.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 12 HAFTA-12.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 13 HAFTA-13.ppt
TBBİO109 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Zooloji-I 14 HAFTA-14.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 1 HAFTA-1.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 2 HAFTA-2.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 3 HAFTA-3.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 4 HAFTA-4.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 5 HAFTA-5.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 6 HAFTA-6.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 7 HAFTA-7.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 8 HAFTA-8.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 9 HAFTA-9.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 10 HAFTA-10.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 11 HAFTA-11.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 12 HAFTA-12.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 13 HAFTA-13.docx
FBİ670 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji, İç Sularda Pollusyon 14 HAFTA-14.docx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 1 HAFTA-1.pptx
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 1 AMATÖR BALIKÇILIK-HAFTA1.mp4
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 2 HAFTA-2.pptx
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 2 AMATÖR BALIKÇILIK-HAFTA2.mp4
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 3 AMATÖR BALIKÇILIK-HAFTA3.mp4
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 3 HAFTA-3.pptx
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 4 AMATÖR BALIKÇILIK-HAFTA4.mp4
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 4 HAFTA-4.pptx
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 5 HAFTA-5.pptx
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 5 AMATÖR BALIKÇILIK-HAFTA5.mp4
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 6 HAFTA-6.pptx
SSD143 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Amatör Balıkçılık 6 AMATÖR BALIKÇILIK-HAFTA6.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 1 HAFTA-1.pptx
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 1 İHTİYOLOJİ-HAFTA1.mp4
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 2 HAFTA-2.pptx
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 2 İHTİYOLOJİ-HAFTA2.mp4
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 3 HAFTA-3.pptx
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 3 İHTİYOLOJİ-HAFTA3.mp4
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 4 HAFTA-4.pptx
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 4 İHTİYOLOJİ-HAFTA4.mp4
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 5 İHTİYOLOJİ-HAFTA5.mp4
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 5 HAFTA-5.pptx
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 6 HAFTA-6.pptx
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 6 İHTİYOLOJİ-HAFTA6.mp4
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 7 İHTİYOLOJİ-HAFTA7.mp4
BİO221 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İhtiyoloji 7 HAFTA-7.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 1 FİKOLOJİ-HAFTA1.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 1 1-HAFTA_BÖLÜM 1-2-3.pptx
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 2 2-HAFTA_BÖLÜM 4-5-6.pptx
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 2 FİKOLOJİ-HAFTA2.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 3 3-HAFTA_BÖLÜM 7-8.pptx
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 3 Lab Vid_1-Mikroskobun tanıtılması ve ölçum teknikleri.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 3 Lab Vid_2-Cyanobacteria.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 3 FİKOLOJİ-HAFTA3.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 4 4-HAFTA_BÖLÜM 9-10-11.pptx
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 4 FİKOLOJİ-HAFTA4.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 4 Lab.Vid_3-Euglenophyta ve Dinophyta.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 5 Lab Vid_4_Ochrophyta.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 5 FİKOLOJİ-HAFTA5.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 5 5. HAFTA_BÖLÜM 12-1.pptx
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 6 FİKOLOJİ-HAFTA6.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 6 6.HAFTA_BÖLÜM12-2.pptx
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 6 Lab.Vid-5-Bacillariophyta-1.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 7 FİKOLOJİ-HAFTA7.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 7 Lab.Vid-6-Bacillariophyta-2.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 7 7-HAFTA-BÖLÜM12-3.ppt
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 8 FİKOLOJİ-HAFTA8.mp4
BİO309 Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Fikoloji 8 8-HAFTA_BÖLÜM12-4.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr