İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: sbalci@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-9506-6528
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anahtar Kelimeler Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
Okul Psikolojik Danışmanlığı
Aile Danışmanlığı
Öğrenim Bilgileri
Lisans Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi
Lisans Gazi Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Eğitim Fakültesi, 2015 - 2019
Doçent Eğitim Fakültesi, 2009 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Eğitim Psikolojisi

Bölüm Adı :

 Bedensel Ve Devinimsel Gelişim

Yazar Adı :

 Deniz Mehmet Engin, Akbağ Müge, Balcı Çelik Seher, Çeçen Eroğul Ayşe Rezan, Eldeleklioğlu Jale, Aypay Ayşe, İkiz Fatma Ebru, Erözkan Atılgan, Çelik Metehan, Uslu Mustafa, Avşaroğlu Selahattin, Alkaya Yılmaz

Editör Adı :

 Mehmet Engin Deniz

2017

Kitap Adı :

 Eğitim Psikolojisi

Bölüm Adı :

 Bedensel Ve Devinimsel Gelişim

Yazar Adı :

 Deniz Mehmet Engin, Akbağ Müge, Balcı Çelik Seher, Çeçen Eroğul Ayşe Rezan, Eldeleklioğlu Jale, Aypay Ayşe, İkiz Fatma Ebru, Erözkan Atılgan, Çelik Metehan, Uslu Mustafa, Avşaroğlu Selahattin, Alkaya Yılmaz

Editör Adı :

 Mehmet Engin Deniz

2017

Kitap Adı :

 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Bölüm Adı :

 Eğitsel Rehberlik

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Editör Adı :

 Prof. Dr. Alim Kaya

2016

Kitap Adı :

 İnsan Meselelerine Varoluşsal Bakışlar Terapi Uygulama El Kitabı

Bölüm Adı :

 Ölüm

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Editör Adı :

 Ferhat Jak İçöz

2017

Kitap Adı :

 İnsan Meselelerine Varoluşcu Bakışlar Terapi Uygulama El Kitabı

Bölüm Adı :

 Yas Tutma Ve Kayıp

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Editör Adı :

 Ferhat Jak İçöz

2017

Kitap Adı :

 İnsan Meselelerine Varoluşcu Bakışlar. Terapi Uygulama El Kitabı

Bölüm Adı :

 Rüyalar

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Editör Adı :

 Ferhta Jak İçöz

2017

Kitap Adı :

 Duygu Odaklı Terapi Emotion Focused Therapy

Bölüm Adı :

 Çiftlerde Duygusal Bilgeliğe Yolculuk Yapmak

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Editör Adı :

 Seher Balcı Çelik

2015

Kitap Adı :

 Sınıf Yönetimi

2004

Kitap Adı :

 Engelleri Aşmak

Bölüm Adı :

 Stressle Baş Etme Yolları Eğitimi Programı

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

2013

Kitap Adı :

 Duygu Odaklı Terapi Emotional Focused Therapy

Bölüm Adı :

 Psikoterapide Korkuyu Ve Utancı Dönüştürmek

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Editör Adı :

 Seher Balcı Çelik

2015

Kitap Adı :

 Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programları

2005

Kitap Adı :

 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

2004

Kitap Adı :

 Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler Ve Eğitimleri

2012

Kitap Adı :

 Knapp Samuel J Ve Leon D Vandecreek Psikologlar İçin Pratik Etik Pozitif Yaklaşım

2010

Kitap Adı :

 Eğitim Psikolojisi

2007

Kitap Adı :

 Eğitim Psikolojisi

Bölüm Adı :

 Gelişim Psikolojisi Konularına Giriş: Kavramlar, İlkeler, Dönemler

Yazar Adı :

 Akbağ Müge

Editör Adı :

 Deniz Mehmet Engin

2018

Kitap Adı :

 Eğitim Psikolojisi

Bölüm Adı :

 Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme

Yazar Adı :

 Deniz Mehmet Engin, Akbağ Müge, Balcı Çelik Seher, Çeçen Eroğul Ayşe Rezan, Eldeleklioğlu Jale, Aypay Ayşe, İkiz Fatma Ebru, Erözkan Atılgan, Çelik Metehan, Uslu Mustafa, Avşaroğlu Selahattin, Alkaya Yılmaz

Editör Adı :

 Mehmet Engin Deniz

2018

Kitap Adı :

 Eğitim Psikolojisi

Bölüm Adı :

 Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme

Yazar Adı :

 Deniz Mehmet Engin, Akbağ Müge, Balcı Çelik Seher, Çeçen Eroğul Ayşe Rezan, Eldeleklioğlu Jale, Aypay Ayşe, İkiz Fatma Ebru, Erözkan Atılgan, Çelik Metehan, Uslu Mustafa, Avşaroğlu Selahattin

Editör Adı :

 M.engin Deniz

2017

Kitap Adı :

 Şiddet Ve Sosyal Travmalar

Bölüm Adı :

 Thanatos Şema Model Önerisi

Yazar Adı :

 Sarı Enver

Editör Adı :

 Adem Solak


2018

Kitap Adı :

 Sosyal Beceri Eğitimi

Bölüm Adı :

 Duygu Ve Duyguları Düzenleme

Yazar Adı :

 Yılmaz Müge, Balcı Çelik Seher

Editör Adı :

 Mehmet Engin Deniz Ve Ali Eryılmaz

2019

Kitap Adı :

 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Bölüm Adı :

 Rehberlik Ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Editör Adı :

 Cengiz Karagözoğlu Ve İsmet Kemertaş

2004

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Examination Of The Effectiveness Of Post-Traumatic Growth Psychoeducation Program

Yazar Adı :

 Doğru Çabuker Nurdan, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 6

Makale Adı :

 Genel İyi Oluş Ölçeği Kısa Formu’Nun Türkçe’Yeuyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Kalafatoğlu Mehmet Rüştü, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Uluslararası Toplum Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 10

Makale Adı :

 Üç Boyutlu Katkı Ölçeğinin Türkçe ’Ye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Aldemir Abdullan, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Kastamonu Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 1

Makale Adı :

 Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik Ölçeğinin Türkçeyeuyarlanması

Yazar Adı :

 Alkım Serdar, Kormaz Ozan, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 İş Ve İnsan Dergisi

Özgün Makale

 

2020

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Ayrışma Bireyleşme Ve Kimlik Algılarının Bazı Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi

Yazar Adı :

 Doğru Çabuker Nurdan, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 6

Makale Adı :

 Validity And Reliability Of The Authentic Happiness Scale

Yazar Adı :

 Şanlı Esat, Balcı Çelik Seher, Gençoğlu Cem

Dergi Adı :

 Khazar Journal Of Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2019, 6

Makale Adı :

 The Validity And Reliability Of The Authentic Happiness Scale

Yazar Adı :

 Şanlı Esat, Balcı Çelik Seher, Gençoğlu Cem

Dergi Adı :

 Khazar Journal Of Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2019, 4

Makale Adı :

 Validity And Reliability Of The Authentic Happiness Scale

Yazar Adı :

 Şanlı Esat, Balcı Çelik Seher, Gençoğlu Cem

Dergi Adı :

 Khazar Journal Of Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2019, 10

Makale Adı :

 Kutcher Ergen Depresyon Ölçeği (Kedö-11)Türkçe Uyarlaması:geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Uysal Atabay Emel

Dergi Adı :

 Social Sciences Studies Journal

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 Evlilik Değerleri Ölçeğinin Türkçe’Xxye Uyarlama Çalışması:geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Tekin Çatal Meliha, Balcı Çelik Seher, Kalkan Melek

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği (Cbö) Türkçe’Xxye Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Firat Nuray, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 International Journal Of Human Sciences

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 The Role Of Forgiveness On Subjective Well-Being Of University Students İn Their Romantic Relationships

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Öztürk Serter Gülden

Dergi Adı :

 International Journal Of Human Sciences

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 The Role Of Forgiveness On Subjective Well-Being Of University Students İn Their Romantic Relationships

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Öztürk Serter Gülden

Dergi Adı :

 International Journal Of Human Sciences

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Evlilik Değerleri Ölçeğinin Türkçe’Ye Uyarlamaçalışması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Tekin Çatal Meliha, Balcı Çelik Seher, Kalkan Melek

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zekâ

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Gençoğlu Cem, Kumcağız Hatice

Dergi Adı :

 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad)

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Arkadaşlık İlişkilerinde Kalıp Yargılar Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Vural Batık Meryem, Özcan Kemal

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Obez Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması The Attitude Toward Obese Children Scale A Study Of Validity And Reliability

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Vural Batık Meryem, Özcan Kemal, Aksoy Seval

Dergi Adı :

 E-International Journal Of Educational Research

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Grup Rehberliğinin Engelli Çocuk Sahibi Annelerin İyimserlik Düzeyini Artırmaya Etkisia Guıdance Practıce Intended To Increase Optımısm Levels Of Mothers Who Wıth Dısabled Chıldren

Yazar Adı :

 Şanlı Esat, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisithe Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Investigation Romance And Mate Selection Myths Of University Students

Yazar Adı :

 Yılmaz Müge, Hüdayar Cihan Güngör, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 International Journal Of Asian Social Science

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Older People S Pyshological Conseling And Guidance Needs Sclale Validity And Reliability Study

Yazar Adı :

 Eray Demirdiş, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Separation Anxiety Inventory Validity And Reliability Study

Yazar Adı :

 Eray Demirdiş, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 The Relationship Of Resilience With Attitude Toward Grief İn University Students

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Educational Research And Review

Özgün Makale

 

2013, 5

Makale Adı :

 Psikolojik Danışman Adaylarının Cinsel Sağlık Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri

Yazar Adı :

 Kumcağız Hatice, Balcı Çelik Seher, Barut Yaşar, Koçyiğit Özyiğit Melike

Dergi Adı :

 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitimfakültesi Dergisi (Kefad)

Özgün Makale

 

2013, 12

Makale Adı :

 The Analysis Of The Attitudes Of Secondary School Students Towards Grief

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 International Journal Of Asian Social Science,

Özgün Makale

 

2012, 6

Makale Adı :

 Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Obsesif Kompulsif Belirti Düzeyleri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Kumcağız Hatice, Yılmaz Müge

Dergi Adı :

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Romantizm Ve Eş Seçimi Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Cihan Güngör Hüdayar, Yılmaz Müge, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 5

Makale Adı :

 Attitudes Of The Adolescents Towards Mourning Were Compared İn Terms Of Their Genders And Levels Of Depression

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Elementary Education Online

Özgün Makale

 


2011, 5

Makale Adı :

 Hemşirelerin İletişim Becerileri Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Kumcağız Hatice, Balcı Çelik Seher, Yılmaz Müge, Aydın Avcı İknur

Dergi Adı :

 Dicle Tıp Dergisi.

Özgün Makale

 

2011, 11

Makale Adı :

 The Effects Of Emotional İntelligence On Optimism Of University Students

Yazar Adı :

 Kumcağız Hatice, Balcı Çelik Seher, Yılmaz Müge, Eren Zerrin

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Investigating Communication Skill Of University Students With Respect To Early Maladaptive Schemas

Yazar Adı :

 Yılmaz Müge, Kumcağız Hatice, Balcı Çelik Seher, Eren Zerrin

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Ways Of Coping And Gender İn Predicting Mourning Attitudes

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Yılmaz Müge, Kumcağız Hatice, Eren Zerrin

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 The Effects Of An Emotion Strengthening Training Program On The Optimism Level Of Nurses

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Educational Sciences: Theory & Practice

Özgün Makale

 

2008, 9

Makale Adı :

 A Comparison Of Scouts Emotional Intelligence Levels With Regards To Age And Gender Variables A Cross Cultural Study

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Deniz Mehmet Engin

Dergi Adı :

 Elementary Education Online,

Özgün Makale

 


2008, 6

Makale Adı :

 Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrenciler İle Türkiye Cumhuriyeti Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad),

Özgün Makale

 

2008, 12

Makale Adı :

 The Effect Of Communication Skills Training On University Students Self Monitoring And Optimism Levels

Yazar Adı :

 Kutlu Mustafa, Balcı Çelik Seher, Yılmaz Müge

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Educational Research

Özgün Makale

 

2007, 5

Makale Adı :

 Family Function Level Of Turkish Fathers With Children Aged Between 0 6

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Social Behavior And Personality

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Yas Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi,

Özgün Makale

 

2006, 3

Makale Adı :

 Duyguları Güçlendirme Eğitiminin Annelerin Duygusal Zeka Düzeylerine Etkisi

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi,

Özgün Makale

 

2004, 9

Makale Adı :

 Sosyal Beceri Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Denetim Odağı Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Odacı Hatice, Kalkan Melek, Balcı Çelik Seher, Yılmaz Müge

Dergi Adı :

 Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi,

Özgün Makale

 

2003, 9

Makale Adı :

 The Effect Of Emotion Strengthening Training Program On The Self Awareness And Self Regulation Of The Mothers

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Journal For Woman Studies/woman 2000

Özgün Makale

 

2003, 12

Makale Adı :

 Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Öğrenciler Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetlerinden Neler Bekliyorlar

Yazar Adı :

 Balcı Seher

Dergi Adı :

 Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 Grup Rehberliğinin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Mesleki Yönelimleri Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 Seher Balcı, Hatice Odacı

Dergi Adı :

 G.ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 6

Makale Adı :

 Utangaçlık Ölçeğinin Faktör Yapısı Geçerlik Ve Güvenirliği

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Kalkan Melek

Dergi Adı :

 3P Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 1

Makale Adı :

 İyimserlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Yılmaz Müge

Dergi Adı :

 Omü. Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Kalkan Melek

Dergi Adı :

 S.ü. Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 4

Makale Adı :

 Çocukları Anaokuluna Devam Eden Annelere Verilen İletişim Becerileri Eğitiminin Ailenin İşlevlerine Etkisi

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Yılmaz Müge

Dergi Adı :

 Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi

Özgün Makale

 

2000, 9

Makale Adı :

 İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Ersanlı Kurtman, Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi

Özgün Makale

 

1998, 9

Makale Adı :

 Meslek Liselerinde Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentiler

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 O.m.ü. Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1992, 6

Makale Adı :

 Psikolojik Danışma Yaklaşımının İnsanı Ele Alış Boyutları

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Dergi Adı :

 Akademik Açı

Özgün Makale

 

1992, 6

Makale Adı :

 Görüntülü Grupla Psikolojik Danışmanın Görüntüsüz Grupla Psikolojik Danışmadan Üstünlükleri

Yazar Adı :

 Ersanlı Kurtman, Balcı Çelik Seher, Öksüz Yücel

Dergi Adı :

 O.m.ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

1992, 5

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 BİLSEM’deki üstün yetenekli öğrencilerin annelerinin okul memnuniyeti ve iletişim becerileri

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Vural Batık Meryem, Alkan Ayşe

Etkinlik Adı :

 V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitmi Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Mış Gibi Oyun ve Pozitif Psikoloji

Yazar Adı :

 Öztürk Serter Gülden, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 International Seymposium of Education and Values (ISOEVA)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 Psikoloji kuramları bağlamında insan doğasına bakış. Psikolojik kuramlar insan yaratılışına nasıl bakıyor?.

Yazar Adı :

 Topkaya Nursel, Balcı Çelik Seher, Şahin Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 Babaların Kişilik Özelliklerine Göre Çocuklarına Karşı Olan Davranışlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Yılmaz Müge

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi, İstanbul,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2006, 11

Bildiri Adı :

 Kaygı, depresyon ve uyum açısından anne babası boşanmış çocukları

Yazar Adı :

 Öztürk Serter Gülden, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 09

Bildiri Adı :

 Çocuğun Yaratıcılığı ve Mış Gibi Oyun

Yazar Adı :

 Öztürk Serter Gülden, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 03

Bildiri Adı :

 Ölüm Kaygısı ve Tanrı Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Özdoğan Hande

Etkinlik Adı :

 Hedefe Doğru İnsan (Psikolojik Danışma ve Rehberlik)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması Kültürlerarası Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 International Symposium Emotional Intelligence and Communication, İzmir,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 12

Bildiri Adı :

 Travma Sonrası Gelişim Psikoeğitim Programı’nın Etkliliğinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Doğru Çabuker Nurdan, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 The Predictive Role Of Perceived Emotional Abuse On Assertiveness

Yazar Adı :

 Şanlı Esat, Balcı Çelik Seher, Terzi Yüksel

Etkinlik Adı :

 20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Transaksiyonel Analiz ve Akran Zorbalğı: Kuramsal Bir İnceleme

Yazar Adı :

 Ekinci Nezir, Şimşek Mustafa Kerim, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 II. International Academic Research Congress 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 Çevrim içi Gizlilik Okur Yazarlığı Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Ekinci Nezir

Etkinlik Adı :

 1. International Academic Research Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2016, 12

Bildiri Adı :

 Romantik İlişkilerde Kalıpyargılar Flört Şiddetini Yordamakta mıdır?

Yazar Adı :

 Vural Batık Meryem, Doğru Çabuker Nurdan, Balcı Çelik Seher, Epli Hatice

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Obez Çocuklara Yönelik Tutumların Yordayıcıları Olarak Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Beden Kitle İndeksi

Yazar Adı :

 Özcan Kemal, Vural Batık Meryem, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum, Spor Bilimleri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI

Yazar Adı :

 Vural Batık Meryem, Özcan Kemal, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences(ICES-2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 04

Bildiri Adı :

 Ortaokul Öğrencilerinde Sosyal Görünüş Kaygısı

Yazar Adı :

 Vural Batık Meryem, Özcan Kemal, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 Danışmanlık Tedbir Kararı Olan Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Özkan Özcan, Gürsoy Emine

Etkinlik Adı :

 3. uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 11

Bildiri Adı :

 Development of Steratypes Scale in Friendsihp Relationships A Study of Reliability and Validitiy

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Vural Batık Meryem, Özcan Kemal

Etkinlik Adı :

 Hedefe Doğru İnsan (Psikolojik Danışma ve Rehberlik)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Aile FonksiyonlarınaGöre İncelenmesi

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Öztürk Serter Gülden

Etkinlik Adı :

 Hedefe Doğru İnsan(PDR sempozyumu)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin İyimserlik Düzeylerinin Yordayıcı Olarak Dini Tutum ve Dini Yönelim

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Yılmaz Müge

Etkinlik Adı :

 I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 10

Bildiri Adı :

 Psikolojik Danışman Adaylarının Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Epli Hatice, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Samsun Yazılı Basınında Yer Alan Bilişsel Çarpıtmalar Tarama Çalışması

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Yılmaz Müge, Gençoğlu Cem, Şanlı Esat

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim, 2011. Samsun.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 03

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinde Denetim Odağı ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Gülşan Muhammed

Etkinlik Adı :

 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 06

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerde Affetmenin öznel İyi Oluşları

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Öztürk Serter Gülden

Etkinlik Adı :

 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 06

Bildiri Adı :

 Algılanan Duygusal İstismarın Güvengenlik Üzerindeki Yordayıcı Rolü

Yazar Adı :

 Şanlı Esat, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğrencilerinin Yaşamda AnlamDüzeylerinin Yordayıcısı Olarak Öznel İyi Oluş

Yazar Adı :

 Terzioğulları Cansu, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Web Tabanlı Değerler Eğitim

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Özcan Kemal

Etkinlik Adı :

 Eğitimde Gelecek Arayışları. Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyunu.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Müge, Balcı Çelik Seher, Kalkan Melek, Odacı Hatice

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya, 2003.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Öğrencilerinin Staj ve PDR Uygulamaları Supervizyonu

Yazar Adı :

 Balcı Seher

Etkinlik Adı :

 9. YÖKREP Sempozyumu, Ankara, 2004.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerine Verilen Obsesif Kompulsif Bozukluğu Önlemeye Yönelik Bilişsel Davranışsal Yaklaşıma Dayalı Eğitime İlişkin Deneysel Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Kumcağız Hatice

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, 2005.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 3 6 Yaş Grubu Çocuklara Televizyondaki Saldırganlığın Etkisinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Gençoğlu Cem

Etkinlik Adı :

 Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi/ HEGEM İşbirliği ile düzenlenen Ailede Demokrasi ve Çocukta Şiddet konulu Sempozyum, 2007.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin İyimserlik Düzeyleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Seher Balcı Çelik, Cem Gençoğlu

Etkinlik Adı :

 X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Ana Babalarının Ayrılık Kaygısı Düzeyleri

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Demirdiş Eray

Etkinlik Adı :

 X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Yılmaz Müge, Cihan Güngör Hüdayar

Etkinlik Adı :

 X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Baba Eğitim Programının Babaların Babalık Tutumlarına ve Babalık Rolü Algısına Etkisi

Yazar Adı :

 Seher Balcı Çelik., Müge Yılmaz., Abdullah Nuri Dicle

Etkinlik Adı :

 XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Romantizm ve Eş Seçimine İlişkin Mitleri Duygusal İlişki Yaşayıp Yaşamamaya Göre Değişmekte midir

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Aysan Ferda, Yılmaz Müge, Hüdayar Cihan Güngör

Etkinlik Adı :

 XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Engelli Çocuk Sahibi Annelerin İyimserlik Düzeyini Artırmaya Yönelik Bir Grup Rehberliği Çalışması

Yazar Adı :

 Esat Şanlı., Seher Balcı Çelik

Etkinlik Adı :

 IV Ulusal Uygulamalı PDR Kongresi 2012 Ankara.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Communication Skills Levels of University Students According to Class Section and Multiple Intelligence Level Poster Bildiri

Yazar Adı :

 Kumcağız Hatice, Yılmaz Müge, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 Abstract Proceedings of The 1st International Conference of Living Theorists “Howard Gadner”

Uluslararası

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Melek Kalkan., Hatice Odacı., Seher Balcı., Müge Yılmaz

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya, 2003.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yönetici Adaylarının Duygusal Zeka ve iş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından incelenmesi

Yazar Adı :

 Seher Balcı., Müge Yılmaz., Hatice Odacı., Melek Kalkan

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya, 2003.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Lise Öğrencilerinin Algılanan Ana Baba Tutumları ile Ego Durumları Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Balcı Seher

Etkinlik Adı :

 XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 263, Lefkoşa-KKTC, 2002.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Lise Öğrencilerinin Olumsuz Otomatik Düşünceleriyle Savunma Mekanizmaları Arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Seher Balcı, Hatice Kumcağız

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun İlinde Çocukları Anaokuluna Devam Eden Çalışan Annelerin Aile İşlevlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Seher Balcı, Müge Yılmaz

Etkinlik Adı :

 IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, 2000.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Doktorların Hastalarına Karşı Tutumların Belirleme Envanterinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması I

Yazar Adı :

 Seher Balcı, Hudayar Cihan Güngör

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Ankara, 2000.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Danışma Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi

Yazar Adı :

 Kurtman Ersanlı, Seher Balcı

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Değişen Sınav Sisteminde Psikolojik Danışmanların Rölü

Yazar Adı :

 Seher Balcı Çelik

Etkinlik Adı :

 Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi, Antalya

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zeka

Yazar Adı :

 Seher Balcı Çelik, Cem Gençoğlu

Etkinlik Adı :

 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Obez Çocuklara Yönelik Tutumların Yordayıcıları Olarak Sosyal Görünüş Kaygısı ve Beden Kitle İndeksi

Yazar Adı :

 Vural Batık Meryem, Özcan Kemal, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 International Akşemseddin Symposium on Human, Social and Sport Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 BİLSEM’DEKİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ANNELERİNİN OKUL MEMNUNİYETİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher, Vural Batık Meryem, Alkan Ayşe

Etkinlik Adı :

 Üstün Yetenekliler ve Eğitim Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite öğrencilerinin algılanan anne baba tutumları, erken dönem uyumsuz iema örüntüleri ile iyimserlik dzüeylerinin incelenmesi

Yazar Adı :

 Öztürk Serter Gülden, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 20. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerinin yordayıcısı oalrak psikolojik dayanıklılık ve duygusal zeka

Yazar Adı :

 Öztürk Serter Gülden, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 EVLİLİĞE İLİŞKİN MİTLERİN CİNSİYET VE CİNSİYET ROLÜ İLE İLİŞKİSİ

Yazar Adı :

 Epli Hatice, Balcı Çelik Seher

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Engelimize Değil Potansiyelimize Bakın

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Duygusal Zeka Eğitim Programının İlköğretim ikinci Kademe Öğrencilerinin Duygusal Zeka Empatik Beceri ve Davranış Problemleri Üzerine Etkisi

28.02.2012

 

13.05.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 2019 Samsun Eğitim Vizyonu

01.02.2010

 

25.12.2013

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 12

Proje Adı :

 Yapılandırılmış Oyun Terapisine Dayalı Geliştirilen Psiko Eğitim Programının Boşanmış Aile Çocuklarının Depresyon ve Uyum Düzeylerine Etkisi

11.07.2016

 

10.07.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 07

Proje Adı :

 Motivasyonel Görüşme Tekniğine Dayalı Geliştirilen Psiko eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Çevrim içi Oyun Bağımlılığı Düzeylerine Etkisi

11.07.2016

 

08.02.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 02

Proje Adı :

 Pozitif Psikoterapiye Dayalı Geliştirelen Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklık ve Travma Sonrası Gelişimleri Üzerine Etkisi

25.04.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 04

Proje Adı :

 Akademisyenlere Eğitici Formasyonu Kazandırma Projesi

Proje Konusu :

 Proje, eğiticilerin kendilerini geliştirmelerine ve öğrencilerine daha yararlı olmalarına destek sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

09.09.2014

 

09.10.2016

 

Eğitmen

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 10

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Psikolojik Danışmada Gruplar

Yazar Adı :

 Aysan Ferda, Balcı Çelik Seher, Uz Baş Aslı

Yayınevi :

 Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Sti.

Ulusal

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Duygu Odaklı Terapi Emotion Focused Therapy

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Yayınevi :

 Nobel Yayınevi

Uluslararası

 

Editör

 

Ankara

 

2015

 

08.02.2015

 

10.02.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Çiftlerde Duyguları Güçlendirme Ve Duygusal Okur Yazarlık Etkinlikleri

Yazar Adı :

 Balcı Çelik Seher

Yayınevi :

 Vize Yayıncılık

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Samsun Sempozyumu 1. Cilt

Yazar Adı :

 Temür Akın, Akbulut Dursun Ali, Öztürk Bahtiyar, Duyar Hünkar Avni, Bayram Yavuz, Balcı Çelik Seher, Beyazıt Nevzat, Bulut Yetkin

Yayınevi :

 Samsun Valiliği

Ulusal

 

Kitap

 

TÜRKİYE

 

2012

 

01.09.2012

 

01.09.2012

 

Basılı

2012

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Kırşehir

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbilim

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üinversitesi Eğitim Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üinversitesi Eğitim Fakültesi

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbilim

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Neuroscience And Behavioural Health

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Neuroscience And Behavioural Health

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Milli Eğitim Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Milli Eğitim Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Nurse Education

Uluslararası

 

Dergi

 

Nurse Education

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Social Behavior And Personality

Ulusal

 

Dergi

 

Social Behavior And Personality

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi

 

Türkçe

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 İlköğretim Online Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İlköğretim Online Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SSCI

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Doktorların hastalarına karşı tutum belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Yazar :

 Hüdayar CİHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Kronik bir hastalığın çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri

Yazar :

 Rahime KURU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 Lise öğrencilerinin olumsuz otomatik düşünceleri ile savunma mekanizmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar :

 Hatice KUMCAĞIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 Çekirdek ve geniş ailelerde aile fonksiyonlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Yazar :

 Serpil TOPÇUOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2001

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2001

Tez Adı :

 Sosyal beceri eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin öz kavramı düzeylerine etkisi

Yazar :

 Selcen CERRAHOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Duygusal zeka düşünme becerileri eğitiminin annelerin duygusal zeka düzeyine etkisi

Yazar :

 Müge YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Üniversite öğrencilerinin iyimserlik düzeyleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar :

 Cem GENCOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Kendini denetleme becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük düzeyine etkisi

Yazar :

 Özlem MENTEŞ YALÇIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Yaşlıların rehberlik ve psikolojik danışma ihtiyaçlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar :

 Eray DEMİRDİŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Ortaöğretim öğrencilerinin bazı değişkenlere göre öznel iyi oluş ve iletişim beceri düzeyleri

Yazar :

 Muhammet Ali KARTAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Duygusal zeka eğitim programının ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin duygusal zeka, empatik beceri ve davranış problemleri üzerine etkisi

Yazar :

 Emine GÜRSOY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 8. sınıf öğrencilerinin bazı ailesel değişkenler ile algılanan ana baba tutumlarının iyimserlik düzeylerine etkisi

Yazar :

 Mehmet Rüştü KALAFATOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Motivasyonel görüşme tekniğine dayalı psiko-eğitim programının lise öğrencilerinin çevrimiçi oyun bağımlılığı düzeylerine etkisi

Yazar :

 Kemal ÖZCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Yapılandırılmış oyun terapisine dayalı geliştirilen psiko-eğitim programının boşanmış aile çocuklarının depresyon ve uyum düzeyleri üzerine etkisi

Yazar :

 Gülden ÖZTÜRK SERTER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Yetişkinlerin bilinçli farkındalık düzeylerinin iyimserlik ve yaşam doyumlarına etkisi

Yazar :

 Hande ÖZDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri, sosyal medya bağımlılığı ve koşullu öz-değer arasındaki ilişki

Yazar :

 Mustafa BAYRAKTAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Ergenlerin yas karşısındaki tutumlarının psikopatolojik belirtiler açısından incelenmesi

Yazar :

 Tunahan UZUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Bireylerin yaşamda anlam düzeyleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin mesleklerine göre incelenmesi

Yazar :

 Cansu TERZİOĞULLARI YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Ortaöğretim kurumları öğrencilerinin cep telefonu bağımlılığının yordayıcısı olarak bilinçli farkındalık

Yazar :

 Uğur GÜNER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Üniversite öğrencilerinde algılanan stres ve aleksitimi ilişkisinde öz şefkatin aracı rolünün incelenmesi

Yazar :

 Şuheda KILIÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Alan Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:50:52

 

2017-09-27 11:50:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Alan Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:50:52

 

2017-09-27 11:50:52

 

2015-2016

Ders Adı :

 Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Alan Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:50:52

 

2017-09-27 11:50:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Alan Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:50:52

 

2017-09-27 11:50:52

 

2014-2015

Ders Adı :

 Psikolojik Ölçme Aracı Tanıma Ve Geliştirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:48:07

 

2017-09-27 11:48:07

 

2016-2017

Ders Adı :

 Psikolojik Ölçme Aracı Tanıma Ve Geliştirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:48:07

 

2017-09-27 11:48:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 Psikolojik Ölçme Aracı Tanıma Ve Geliştirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:48:07

 

2017-09-27 11:48:07

 

2014-2015

Ders Adı :

 Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:47:28

 

2017-09-27 11:47:28

 

2015-2016

Ders Adı :

 Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:47:28

 

2017-09-27 11:47:28

 

2014-2015

Ders Adı :

 Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:47:28

 

2017-09-27 11:47:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gruplarda Beceri Eğitimi Programı Geliştirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:47:00

 

2017-09-27 11:47:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gelişim Psikolojisi Ve Pedagoji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 11:46:24

 

2017-09-27 11:46:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gelişim Psikolojisi Ve Pedagoji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 11:46:24

 

2017-09-27 11:46:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:45:57

 

2017-09-27 11:45:57

 

2016-2017

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:44:51

 

2017-09-27 11:44:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:44:51

 

2017-09-27 11:44:51

 

2015-2016

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:44:51

 

2017-09-27 11:44:51

 

2013-2014

Ders Adı :

 Psikolojik Danışma Kuramları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:45:20

 

2017-09-27 11:42:30

 

2016-2017

Ders Adı :

 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:42:30

 

2017-09-27 11:42:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:42:30

 

2017-09-27 11:42:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:42:30

 

2017-09-27 11:42:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:42:30

 

2017-09-27 11:42:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-27 11:42:30

 

2017-09-27 11:42:30

 

2011-2012

Ders Adı :

 Eğitim Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 15:41:43

 

2014-02-28 15:41:43

 

2011-2012

Ders Adı :

 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 15:40:44

 

2014-02-28 15:40:44

 

2011-2012

Ders Adı :

 Psikolojik Varoluşculuk Ve Eğitim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 15:40:32

 

2014-02-28 15:40:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 15:43:09

 

2014-02-28 15:39:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ölçme Aracı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-28 15:39:22

 

2014-02-28 15:39:22

 

2011-2012

Ders Adı :

 Okullarda Gözlem

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:39:02

 

2014-02-28 15:39:02

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kurum Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-04 14:10:19

 

2014-02-04 14:10:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Pdr'de Alan Çalışması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-04 14:10:01

 

2014-02-04 14:10:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Grup Rehberliği

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-04 14:09:45

 

2014-02-04 14:09:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Psikolojik Ölçme Aracı Tanıma Ve Geliştirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 14:09:30

 

2014-02-04 14:09:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 14:09:06

 

2014-02-04 14:09:06

 

2013-2014

Ders Adı :

 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 14:08:28

 

2014-02-04 14:08:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-04 14:08:04

 

2014-02-04 14:08:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel Psikolojik Danışma Teknik Ve Becerileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:43:37

 

2014-02-04 14:07:38

 

2013-2014

Ders Adı :

 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-04 14:07:02

 

2014-02-04 14:07:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Psikolojik Varoluşculuk Ve Eğitim

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 14:06:32

 

2014-02-04 14:06:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-04 14:06:08

 

2014-02-04 14:06:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-04 14:05:46

 

2014-02-04 14:05:46

 

2013-2014

2019
 • 2019

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2018

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2018

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2018

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

  Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 • 2017

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İletişim Fakültesi

 • 2016

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2015

  Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2015
  - 2019

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

  Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 • 2014

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2010
  - 2014

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İletişim Fakültesi

 • 2009

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Bölümü

  Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2009

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

  Öğretim Üyesi

  Doç. Dr.

 • 2008
  - 2010

  Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2008
  - 2010

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2001
  - 2005

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sürekli Eğitim Merkezi

 • 1997
  - 2009

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

  Öğretim Üyesi

  Yrd. Doç. Dr.

 • 1993
  - 1996

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

  Araştırma Görevlisi

 • 1990
  - 1993

  Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi

  Araştırma Görevlisi

 • 1987
  - 1990

  Ptt Telgraf Müdürlüğü

  Muhabere Memuru

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 1 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme Dersi 1.pptx
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 1 https://drive.google.com/file/d/19_NBg8jNEEQdSFkZxWzT_36BjkAyNQlq/view?usp=sharing
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 2 1-2 haftaölçme aracı.pptx
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 2 https://www.loom.com/share/3e40243fe2714deeb9fee1824a75e76b
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 3 3. hafta.ppt
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 4 aut-qeou-rre (2020-10-19 at 06_47 GMT-7).mp4
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 4 4 hf.pptx
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 4 aut-qeou-rre (2020-10-19 at 06_47 GMT-7) (1).mp4
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 5 http://213.14.10.181/index.php/EB/article/view/872/296
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 5 https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/sosyal-ag-siteleri-kullanim-amaclari-olcegi-toad.pdf
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 5 5-6 hafta geliştire ve uyarlama aşamaları.pptx
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 6 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/87222
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 6 geliştirme uyarlama.pps
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş 6 npg-hjmt-zfg (2020-10-23 at 02_33 GMT-7).mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 1 1-2 hafta.pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 2 1-2 hafta.pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 3 3-4 HAFTA.pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 4 Sunu5-6 (2).pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 4 3-4 HAFTA.pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 5 Sunu5-6 (2).pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 6 Sunu5-6 (2).pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 7 Sunu7-8 (1).pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 8 Sunu7-8 (1).pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 9 Sunu 9-10.pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 10 Sunu 9-10.pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 11 Sunu 11-12.pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 12 Sunu13.pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 13 Ölçme Aracı Uyarlama Çalışması 13-14.pptx
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 14 Ölçme Aracı Uyarlama Çalışması 13-14.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 1 https://www.loom.com/share/874ef000ae86471f8ffe49b6fe3b3303
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 1 Dini danışmanlık 1 hafta.pptx
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 2 agj-roap-trf (2020-10-13 at 07_11 GMT-7).mp4
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 2 3 hf Dini Danışmanlık.pptx
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 3 spn-xhzt-pjw (2020-10-19 at 02_51 GMT-7).mp4
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 3 Psk. Dan. İlke ve Tek. 1. ünite.pptx
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 4 Dini Danışmanlık 2 . hafta.pptx
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 5 4 hf Dini Dan..pptx
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 8 VİZE Dini DAN.pptx
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 9 9 Hafta ÖZETLEME.pptx
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 10 10 hf Dini Dan.pptx
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 11 11 hf Dini DAN.pptx
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 12 12. hafta saydamlık.pptx
IDR505 Danışmanlık İlke ve Teknikleri 13 13. hafta.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 2 ÇALIŞMA HAYATI VE EĞİTİM 2-8 HAFTA.pptx
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 3 EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 4 EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 5 EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 6 EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 7 EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 8 EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 10-14 HAFTA.pptx
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 8 EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 2-8 HAFTA.pptx
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 10 EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 10-14 HAFTA.pptx
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 11 EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 10-14 HAFTA.pptx
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 12 EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 10-14 HAFTA.pptx
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 13 EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI 10-14 HAFTA.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr