İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: sbektas@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-8210-0352
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı Harita Mühendisliği
Anahtar Kelimeler Jeodezi
Ölçme Tekniği
Fotogrametri
Öğrenim Bilgileri
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Mühendislik Fakültesi, 1999 -
Doçent Mühendislik Fakültesi, 1995 - 1999
Doçent Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1993 - 1995
Yardımcı Doçent Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1992 - 1993
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Pratik Jeodezi

2016

Kitap Adı :

 Dengeleme Hesabı

2002

Kitap Adı :

 Jeodezik Hesap – Düzlemde Ve Küre Yüzeyinde Jeodezik Hesaplamalar

2015

Kitap Adı :

 Ölçme Bilgisi (Topoğrafya)

2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Direct Spherical Azimuth Angles Determination

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 İnternational Journal Of Mining Science

Özgün Makale

 

2020, 9

Makale Adı :

 Examining The Interpolation Methods Used İn Forming The Digitalelevation Models

Yazar Adı :

 Erdede Sevim Bilge, Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 6

Makale Adı :

 Three Poınt Resectıon In 3D Wıth Dıstances

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin, Karaahmetoğlu Nihat, Yıldırım Rıdvan Ertuğrul, Uyar Azize, Kırıcı Ülkü, Pakel Erdi

Dergi Adı :

 International Journal Of Research -Granthaalayah

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 Space Resectıon Wıth Zenıth Angles

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin, Pakel Erdi, Yıldırım Rıdvan Ertuğrul, Uyar Azize, Kırıcı Ülkü, Karaahmetoğlu Nihat

Dergi Adı :

 International Journal Of Research -Granthaalayah

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 Orthogonal (Shortest) Distance To The Hyperboloid

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin, Sesli Faik Ahmet, Pakel Erdi

Dergi Adı :

 International Journal Of Research İn Engineering And Applied Sciences

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Intersectıon Of Elipsoid And A Plane

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 International Journal Of Research İn Engineering & Applied Sciences

Özgün Makale

 

2016, 6

Makale Adı :

 Geodetic Computations On Triaxial Ellipsoid

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 International Journal Of Mining Science (Ijms)

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Least Squares Fitting Of Ellipsoid Using Orthogonal Distances 2015, Vol. 21, No. 2 Issn 1982-2170 , Http://dx.doi.org/10.1590/s1982-21702015000200019

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 Boletim De Ciencias Geodesicas

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Determining The Temporal Changes Of Land Use By Using Orthophotos The Sample Of Elmalı Basin

Yazar Adı :

 Canıberk Mustafa, Sesli Faik Ahmet, Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 Acta Montanistica Slovaca

Özgün Makale

 

2015, 10

Makale Adı :

 Shortest Distance From A Point To Triaxial Ellipsoid

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 International Journal Of Engineering And Applied Sciences

Özgün Makale

 

2014, 4

Makale Adı :

 Orthogonal Distance From An Ellipsoid

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 Boletim De Ciências Geodésicas

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Taşınmaz Geliştirme Ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri

Yazar Adı :

 Sevim Bilge Erdede, Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 1

Makale Adı :

 Koordinat Dönüşümünde Deney Tasarımı Yaklaşımı

Yazar Adı :

 Şişman Yasemin, Şişman Aziz, Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Linear Regression Methods According To Objective Functions

Yazar Adı :

 Şişman Yasemin, Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 Acta Montantanistica

Özgün Makale

 

2012, 2

Makale Adı :

 Outlier Detection İn 3D Coordinate Transformation With Fuzzy Logic

Yazar Adı :

 Şişman Yasemin, Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 Acta Montanistica

Özgün Makale

 


2012

Makale Adı :

 The Comparison Of L1 And L2 Norm Minimization Methods

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin, Şişman Yasemin

Dergi Adı :

 International Journal Of The Physical Sciences ,

Özgün Makale

 


2010, 9

Makale Adı :

 Enhancement Of Raster Images With Histogram Analysis Technıquesthird Turkish German Joint Geodetic Days Sayfa 443 454 June 1 4 1999 İstanbul

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 Enhancement Of Raster Images With Histogram Analysis Technıquesthird Turkish-German Joint Geodetic Days

Özgün Makale

 


1999

Makale Adı :

 Determination Of Outlier Points İn Levelling Nets

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Dergi Adı :

 Az-İmu

Özgün Makale

 


1998

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Yükseköğretimde sorunlar ve öneriler.

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin, Erdede Sevim Bilge, Fidan Şafak

Etkinlik Adı :

 TMMOB Haritave Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 WHICH REFERENCE SURFACE ROTATIONAL OR TRIAXIAL ELLIPSOID

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Etkinlik Adı :

 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference S G E M 2 0 1 5,Albena,Bulgaria

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR VE SERTİFİKA SİSTEMLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar Adı :

 Erdede Sevim Bilge, Erdede Burç, Bektaş Sebahattin

Etkinlik Adı :

 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), 14-17 Ekim 2014, İstanbul

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 10

Bildiri Adı :

 Curvature of the triaxial ellipsoid

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Etkinlik Adı :

 2.Cilicia International Symposium on Engineering and Technology CISET

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Forward and Backward Problem on Triaxial Ellipsoid

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Etkinlik Adı :

 2.Cilicia International Symposium on Engineering and Technology CISET

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yer Seçimi

Yazar Adı :

 Erdoğan Burcu Bahar, Sesli Faik Ahmet, Bektaş Sebahattin

Etkinlik Adı :

 Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 Kıyı Alanlarındaki Mülkiyet Problemlerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Şenel Selçuk, Sesli Faik Ahmet, Bektaş Sebahattin

Etkinlik Adı :

 Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 Eğik Uzunluklarla Uzay Geriden Kestirme

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin, Sesli Faik Ahmet

Etkinlik Adı :

 Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 Küre Yüzeyinde Direkt Coğrafi Koordinatlarla Azimut Belirleme

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin, Sesli Faik Ahmet

Etkinlik Adı :

 Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 DÜġEY AÇILARLA 3D KONUM BELĠRLEME

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin, Pakel Erdi, Karaahmetoğlu Nihat

Etkinlik Adı :

 III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 09

Bildiri Adı :

 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YEŞİL BİNALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ

Yazar Adı :

 Sevim Bilge Erdede, Erdede Burç, Bektaş Sebahattin

Etkinlik Adı :

 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), 14-17 Ekim 2014, İstanbul

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 10

Bildiri Adı :

 Network Adjustment with L1 Norm Minimization.

Yazar Adı :

 Erdede Sevim Bilge, Şişman Yasemin, Bektaş Sebahattin

Etkinlik Adı :

 V.National Engineering Surveying Symposium / Zonguldak,491-500, (in Turk

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 01

Bildiri Adı :

 Türkiye İçin Yeşil Bina Sertifika Sistemi Gerekliliği

Yazar Adı :

 Erdede Sevim Bilge, Bektaş Sebahattin

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Ulusal Bir Yeşil Bina Sertifika Sistemi İçin Arazi Yönetimi Kriter Önerisi

Yazar Adı :

 Erdede Sevim Bilge, Bektaş Sebahattin

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Uydu Bazlı Konum Belirleme MF 111

Proje Konusu :

 Uydu Bazlı Konum Belirleme MF 111Tasarımı MF 031

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Arazi toplulaştırması Projelerinde Arazi Bilgi Sisteminin Tasarımı MF 031

Proje Konusu :

 Ülke Temel Jeodezik Arazi toplulaştırması Projelerinde Arazi Bilgi Sisteminin Tasarımı MF 031

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Ülke Temel Jeodezik Ağlarının Dengelenmesi MF 017

Proje Konusu :

 Ülke Temel Jeodezik Ağlarının Dengelenmesi MF 017

Yönetici

 

DİĞER

 
Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Jeodezi Ve Jeoinformasyon Dergisi

Yazar Adı :

 Bektaş Sebahattin

Yayınevi :

 Harita Kadastro Mühendisleri Odası

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Geomatik

Yazar Adı :

 Alkan Reha Metin, Kılıç Fatmagül, Kavzoğlu Taşkın, Özener Haluk, Beşdok Erkan, Toz Fatma Gönül, Gazioğlu Cem, Karslı Fevzi, Bektaş Sebahattin, Göksel Çiğdem, Akyılmaz Semra, Susam Tekin, Karaş İsmail Rakıp, Kaya Şinasi, Yılmaz İbrahim, Mutluoğlu Ömer, Şişman Aziz, Erener Arzu, Erenoğlu Ramazan Cüneyt, Hastaoğlu Kemal Özgür, Şişman Yasemin, Yalçın Güler, Özalp Ayşe Yavuz, Taktak Fatih, Ulvi Ali

Yayınevi :

 Mersin Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Turan-Sam: Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi

Yazar Adı :

 Tatlılıoğlu Kasım, Musayev Akif, Ramiz Refet, Yıldız Muharrem, Ermentay Sultanmurat, Ata Atun, Uçkun Ceylan Gazi, Kadir Güldiken, Hacer Hüseynova, Demirkaya Harun, Karjaubay Sartkojaoğlu, Mahire Quliyeva, Musa Qasımlı, Elmacı Orhan, Senger Ötüken, Bektaş Sebahattin, Sevinç Muharremova, Turan Sibel, Memmedli Şureddin, Güvenç Uğur, Mikail Elnur Hasan, Yücel Haluk, Kızılkaya Oktay, Doğan Süleyman, Pekpelvan Belgin

Yayınevi :

 Turan-Sam(Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi)

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.06.2018

 

Basılı+Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Geomatik

Uluslararası

 

Dergi

 

Geomatik

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CROSSREF (

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Boletim De Ciencias Geodesicas

Uluslararası

 

Dergi

 

Boletim De Ciencias Geodesicas

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

ESCI: Emerging Sources Citation Index

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Boletim De Ciencias Geodesicas

Uluslararası

 

Dergi

 

Boletim De Ciencias Geodesicas

 

Rio

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

scielo

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Boletim De Ciencias Geodesicas

Uluslararası

 

Dergi

 

Boletim De Ciencias Geodesicas

 

Rio

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Uydu görüntüleri kullanılarak arazi kullanımı/ Arazi örtüsündeki değişimlerin belirlenmesi ve Samsun örneği

Yazar :

 Derya ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Sayısal görüntülerin bölümlenmesi ve sınıflandırılmasında temel algoritmaların yorumlanması ve uygulanması

Yazar :

 Hasret KİTAPÇIOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Jeodezik ağların üç boyutlu dengelenmesi

Yazar :

 Nesrin BOZDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Gayrimenkul değerleme

Yazar :

 Berna Ayça NUHOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Elipsoid yüzeyinde indirgemeli formüllerle jeodezik hesaplamalar

Yazar :

 Umut Murat KÖKSAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Doğalgaz hatlarının GPS yöntemi ile belirlenmesi

Yazar :

 Çağdaş ADIBELLİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Sayısal yükseklik modellerinin oluşturulmasında kullanılan enterpolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması

Yazar :

 Sevim Bilge KEÇECİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Yeşil bina sertifika sistemlerine yönelik arazi yönetimi kriterlerinin belirlenmesi

Yazar :

 Sevim Bilge ERDEDE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Uzay geriden kestirme yönteminin duyarlılığı

Yazar :

 Erdi PAKEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

2019
 • 2004
  - 2008

  Myo / Yüksekokul Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Havza Meslek Yüksekokulu

 • 2000
  - 2003

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Harita Mühendisliği Bölümü

  Jeodezi Anabilim Dalı

 • 1999

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Harita Mühendisliği Bölümü

  Jeodezi Anabilim Dalı

 • 1999
  -

  19 Mayıs Üniversitesi

  Profesör

  Profesör

 • 1995

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Harita Mühendisliği Bölümü

  Jeodezi Anabilim Dalı

 • 1995

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Harita Mühendisliği Bölümü

  Jeodezi Anabilim Dalı

 • 1995
  - 1999

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

 • 1995
  - 1999

  19 Mayıs Üniversitesi

  Doçent-

  Doçent

 • 1993
  - 1995

  Doçent

  Akdeniz Üniversitesi

  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 • 1992
  - 1993

  Yardımcı Doçent

  Akdeniz Üniversitesi

  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 • 1991
  - 1995

  Akdeniz Üniversitesi

  Yardımcı Doçent-Doçent

  Yardımcı Doçent-Doçent

 • 1986
  - 1991

  Ktü

  Uzman

  Uzman

 • 1984
  - 1986

  Dsi Genel Müdürlüğü

  Harita Mühendisi

  Mühendis

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HRT305 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-I 1 matjeo1-dönüştürüldü.pdf
HRT305 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-I 2 matjeo2_2-dönüştürüldü.pdf
HRT305 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-I 3 Harita Üretimi.mp4
HRT305 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-I 4 matjeo3-dönüştürüldü.pdf
HRT305 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-I 5 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/sbektas/71422/matjeo3-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
HRT305 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-I 6 matjeo4-dönüştürüldü.pdf
HRT305 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-I 9 matjeo5YENi-dönüştürüldü.pdf
HRT305 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-I 11 matjeo6yeni-dönüştürüldü.pdf
HRT305 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-I 13 matjeo7 wrd belgesi-dönüştürüldü.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HRT306 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-II 1 matjeo7 wrd belgesi-dönüştürüldü.pdf
HRT306 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-II 2 matjeo8-dönüştürüldü.pdf
HRT306 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-II 4 matjeo9-dönüştürüldü.pdf
HRT306 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-II 5 JEODEZİ 2_ödevi.docx
HRT306 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-II 6 matjeo10-dönüştürüldü.pdf
HRT306 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-II 8 matjeo11-dönüştürüldü.pdf
HRT306 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi-II 10 matjeo12-dönüştürüldü.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HRT413 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Koşullu Ölçüler Dengelemesi (SD 5) 1 Koşullu Ölçüler Dengelemesi.doc
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
JFM601 Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği, Sayısal Çözümleme 1 sac1-dönüştürüldü.pdf
JFM601 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği, Sayısal Çözümleme 1 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/sbektas/111287/sac1-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
JFM602 Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği, İleri Programlama 1 sac1-dönüştürüldü.pdf
JFM602 Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği, İleri Programlama 7 saycoz_matlab.pdf
JFM602 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği, İleri Programlama 1 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/sbektas/111288/saycoz_matlab.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
JFM604 Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği, Dönüşümler 1 Koordinat dönüşüm-dönüştürüldü.pdf
JFM604 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği, Dönüşümler 1 https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/sbektas/111290/Koordinat%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
JFM604 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği, Dönüşümler 1
JFM604 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği, Dönüşümler 1 Koordinat dönüşüm.doc
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HRT230 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Arazi Çalışması 1 Fwd Arazi çalışması.zip
HRT230 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Arazi Çalışması 1 Ölçme Uygulama Klavuz.pdf
HRT230 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Arazi Çalışması 3 poligonroper.pdf
HRT230 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Arazi Çalışması 5 polaci.pdf
HRT230 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Arazi Çalışması 7 polhesap.pdf
HRT230 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Arazi Çalışması 9 nivelman.pdf
HRT230 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Arazi Çalışması 11 takeometrik.pdf
HRT230 Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Arazi Çalışması 13 rapor.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr