İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: sedat.akleylek@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-7005-6489
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Anahtar Kelimeler Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı
Öğrenim Bilgileri
Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans Ege Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Mühendislik Fakültesi, 2016 -
Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi, 2012 - 2016
Araştırma Görevlisi Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2005 - 2011
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Cryptography And Information Security İn The Balkans

Bölüm Adı :

 On The Efficiency Of Polynomial Multiplication For Lattice-Basedcryptography On Gpus Using Cuda

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Dağdelen Özgür, Yüce Tok Zaliha

2016

Kitap Adı :

 Algoritmalara Giriş

Bölüm Adı :

 Polinomlar Ve Fft, Sayı-Teorik Algoritmalar, Katar Eşleme

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat

Editör Adı :

 Urfat Nuriyev, Efendi Nasiboğlu, Tahsin Öner

2016

Kitap Adı :

 Handbook Of Codes And Sequences With Applications İn Communication Computing And Information Security

Bölüm Adı :

 Elliptic Curves And Public Key Cryptography

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Cenk Murat, Özbudak Ferruh

Editör Adı :

 Boztaş, Serdar

2017

Kitap Adı :

 Şifrelerin Matematiği Kriptografi

2015

Kitap Adı :

 Improving Information Security Practices Through Computational Intelligence

Bölüm Adı :

 Computational Aspects Of Lattice-Based Cryptography On Graphical Processing Unit

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Yüce Tok Zaliha

Editör Adı :

 El Sayed El-Alfy


2015

Kitap Adı :

 Computer And Information Sciences

Bölüm Adı :

 Faster Montgomery Modular Multiplication Without Pre-Computational Phase For Some Classes Of Finite Fields

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Cenk Murat, Özbudak Ferruh

Editör Adı :

 Erol Gelenbe

2010

Kitap Adı :

 Algoritmalara Giriş (Introduction To Algorithms Kitabınının Çevirisi)

Editör Adı :

 Urfat Nuri̇yev, Efendi Nasi̇boğlu, Tahsin Öner

2017

Kitap Adı :

 Authentication Technologies For Cloud Technology, Iot, And Big Data

Bölüm Adı :

 Lightweight Block Cyphers With Applications İn Iot

Yazar Adı :

 Kurt Pehlivanoğlu Meltem, Sakallı Muharrem Tolga, Akleylek Sedat, Duru Nevcihan

Editör Adı :

 Dr, Yasser M. Alginahi Dr. Muhammad N. Kabir

2019

Kitap Adı :

 Siber Güvenlik Ve Savunma: Farkındalık Ve Caydırıcılık Cilt Iı

Bölüm Adı :

 Kuantum Bilgisayarlar Sonrası Güvenilir Kafes Tabanlı Kriptosistem Temellerine Giriş

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Seyhan Kübra

Editör Adı :

 Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Mustafa Şenol


2019

Kitap Adı :

 Siber Güvenlik Ve Savunma: Farkındalık Ve Caydırıcılık Cilt Iı

Bölüm Adı :

 Kuantum Bilgisayarlar İle Kriptoanaliz Ve Kuantum Sonrası Güvenilir Kripto Sistemleri

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Soysaldı Meryem

Editör Adı :

 Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Mustafa Şenol

2019

Kitap Adı :

 Authentication Technologies For Cloud Technology, Iot, And Big Data

Bölüm Adı :

 Identification Schemes İn The Post-Quantum Area Based On Multivariate Polynomials With Applications İn Cloud And Iot

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Soysaldı Meryem

Editör Adı :

 Dr, Yasser M. Alginahi Dr. Muhammad N. Kabir

2019

Kitap Adı :

 Siber Güvenlik Ve Savunma : Problemler Çözümler

Editör Adı :

 Şeref Sağıroğlu, Mustafa Şenol


2019

Kitap Adı :

 Siber Güvenlik Ve Savunma : Biyometrik Ve Kriptografik Uygulamalar

Editör Adı :

 Şeref Sağıroğlu, Sedat Akleylek


2020

Kitap Adı :

 Siber Güvenlik Ve Savunma:biyometrik Ve Kriptografik Uygulamalar

Bölüm Adı :

 Kafes Tabanlı Kriptografide Kullanılan Zor Problemlerin Kriptanalizi Ve Yazılım Kütüphaneleri

Yazar Adı :

 Satılmış Hami, Akleylek Sedat

Editör Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Akleylek Sedat

2020

Kitap Adı :

 Siber Güvenlik Ve Savunma Biyometrik Ve Kriptografik Uygulamalar

Bölüm Adı :

 Sis Bilişimi Ve Uygulamalarında Veri Güvenliği

Yazar Adı :

 Karakaya Aykut, Akleylek Sedat

Editör Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Akleylek Sedat


2020

Kitap Adı :

 Proceedıngs Of 13Th Internatıonal Conference On Informatıon Securıty And Cryptology

Editör Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Akleylek Sedat, Canbay Yavuz, Özbudak Ferruh


2020

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Novel Post-Quantum Mq-Based Signature Scheme For Internet Of Things With Parallel Implementation

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Soysaldı Meryem, Lee Waı-Kong, Hwang Seong Oun, Wong Denıs Chee-Keong

Dergi Adı :

 Ieee Internet Of Things Journal

Özgün Makale

 


2021, 11

Makale Adı :

 Parola Tabanlı Sımsec Protokolü

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Karacan Engin

Dergi Adı :

 Dümf Mühendislik Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 9

Makale Adı :

 A Probably Secure Bi-Gısıs Based Modified Ake Scheme With Reusable Keys

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Seyhan Kübra

Dergi Adı :

 Ieee Access

Özgün Makale

 

2020, 5

Makale Adı :

 Kafes-Tabanlı Anahtar Değişim/paketleme Protokollerinde Kullanılan Uzlaşma Yöntemlerine Ait Bileşenlerin Analizi

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Seyhan Kübra

Dergi Adı :

 Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği Dergisi

Özgün Makale

 

2020, 4

Makale Adı :

 Matru-Ke Revisited: Cca2-Secure Key Establishment Protocol Based On Matru

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Cevik Nursah

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Communıcatıon Systems

Özgün Makale

 

2020, 4

Makale Adı :

 Java Lıbrary For Lattıce-Based Identıfıcatıon Schemes

Yazar Adı :

 Murzaeva Azhar, Soysaldı Meryem, Akleylek Sedat

Dergi Adı :

 Journal Of Modern Technology And Engineering

Özgün Makale

 


2020, 4

Makale Adı :

 Efficient Gemss Based Ring Signature Scheme

Yazar Adı :

 Demircioğlu Murat, Akleylek Sedat, Cenk Murat

Dergi Adı :

 Malaysian Journal Of Computing And Applied Mathematics

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 On The Automorphisms And İsomorphisms Of Mds Matrices And Their Efficient İmplementations

Yazar Adı :

 Sakallı Muharrem Tolga, Akleylek Sedat, Akkanat Kemal, Rijmen Vincent

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences

Özgün Makale

 

2020, 2

Makale Adı :

 Kapalı Mekan Konumlandırma Üzerine Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kılıç Erdal, Söylemez Burcu, Aruk Ergun, Çavuş Yıldırım Aslıhan

Dergi Adı :

 Mühendislik Bilimleri Ve Tasarım Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 12

Makale Adı :

 Nesnelerin İnterneti Tabanlı Sağlık İzleme Sistemleri Üzerine Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kılıç Erdal, Söylemez Burcu, Aruk Ergun, Aksaç Ceyda

Dergi Adı :

 Mühendislik Bilimleri Ve Tasarım Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 12

Makale Adı :

 A New Matrix Form To Generate All 3 × 3 İnvolutory Mds Matrices Over Binary Fields

Yazar Adı :

 Güzel Gülsüm Gözde, Sakallı Muharrem Tolga, Akleylek Sedat, Rijmen Vincent, Çengellenmiş Yasemin

Dergi Adı :

 Information Processing Letters

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Sektöründe Bayes Ağları Uygulaması

Yazar Adı :

 Akşehir Zinnet Duygu, Pekel Ebru, Oruç Yalçın, Akleylek Sedat, Kılıç Erdal

Dergi Adı :

 Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 4

Makale Adı :

 Iot Çağında Güvenlik Tehditleri Ve Çözümleri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Ataç Cihan, Akleylek Sedat

Dergi Adı :

 European Journal Of Science And Technology

Özgün Makale

 


2019, 3

Makale Adı :

 A Novel Method For Polar Form Of Any Degree Of Multivariate Polynomials With Applications İn Iot

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Soysaldı Meryem, Boubiche Djallel, Toral-Cruz Homero

Dergi Adı :

 Sensors

Özgün Makale

 


2019, 2

Makale Adı :

 New Signature Algorithm Based On Concatenated Rank Codes

Yazar Adı :

 Mahdjoubi Roumaissa, Akleylek Sedat, Kenza Guenda

Dergi Adı :

 Malaysian Journal Of Computing And Applied Mathematics

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 A Novel 3-Pass İdentification Scheme And Signature Scheme Based On Multivariate Quadratic Polynomials

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Soysaldı Meryem

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Mathematics

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Generalisation Of Hadamard Matrix To Generate İnvolutory Mds Matrices For Lightweight Cryptography

Yazar Adı :

 Kurt Pehlivanoğlu Meltem, Sakallı Muharrem Tolga, Akleylek Sedat, Duru Nevcihan, Rijmen Vincent

Dergi Adı :

 Iet Information Security

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 E-Kitap Ödünç Alma Yönetim Sistemi İçin Yeni Model

Yazar Adı :

 Karakaya Aykut, Akleylek Sedat, Erzurumlu Kerem, Kılıç Erdal

Dergi Adı :

 Academic Platform Journal Of Engineering And Science

Özgün Makale

 


2018

Makale Adı :

 Efficient Methods To Generate Cryptographically Significant Binary Diffusion Layers

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Rijmen Vincent, Sakallı Muharrem Tolga, Öztürk Emir

Dergi Adı :

 Iet Information Security

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Üç Terimli Polinomlar İçin Karatsuba Benzeri Çarpma Yöntemlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kaya Nurşah

Dergi Adı :

 Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Qtesla: Efficient And Post-Quantum Secure Lattice-Based Signature Scheme

Yazar Adı :

 Bindel Nina, Akleylek Sedat, Alkım Erdem, Barreto Paulo, Buchmann Johannes, Eaton Edward, Gutoski Gus, Juliane Kramer, Longa Patrick, Polat Harun, Ricardini Jefferson, Zanon Gustavo

Dergi Adı :

 Nıst Post-Quantum Standardization Project

Teknik Not

 

2017, 12

Makale Adı :

 A Modified Parallel Learning Vector Quantization Algorithm For Real-Time Hardware Applications

Yazar Adı :

 Alkım Erdem, Akleylek Sedat, Kılıç Erdal

Dergi Adı :

 Journal Of Circuits, Systems And Computers

Özgün Makale

 


2017, 10

Makale Adı :

 Generating Binary Diffusion Layers With Maximum High Branch Numbers And Low Search Complexity

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Sakallı Muharrem Tolga, Öztürk Emir, Mesut Andaç

Dergi Adı :

 Security And Communication Networks

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Sparse Polynomial Multiplication For Lattice Based Cryptography With Small Complexity

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Alkım Erdem, Yüce Tok Zaliha

Dergi Adı :

 The Journal Of Supercomputing

Özgün Makale

 


2016, 2

Makale Adı :

 Generating Binary Diffusion Layers With Maximum High Branch Numbers And Low Search Complexity

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Sakallı Muharrem Tolga, Öztürk Emir, Mesut Andaç, Tuncay Gökhan

Dergi Adı :

 Security And Communication Networks

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 New Methods For Public Key Cryptosystems Based On Xtr

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kırlar Barış Bülent

Dergi Adı :

 Security And Communication Networks

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 On The Arithmetic Operations Over Finite Fields Of Characteristic Three With Low Complexity

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Özbudak Ferruh, Özel Canan

Dergi Adı :

 Journal Of Computational And Applied Mathematics

Özgün Makale

 

2014, 3

Makale Adı :

 Efficient İnterleaved Montgomery Modular Multiplication For Lattice Based Cryptography

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Yüce Tok Zaliha

Dergi Adı :

 Ieıce Electronics Express

Özgün Makale

 


2014, 11

Makale Adı :

 On The Construction Of 20 20 And 24 24 Binary Matrices With Good Implementation Properties For Lightweight Block Ciphers And Hash Functions

Yazar Adı :

 Sakallı Muharrem Tolga, Akleylek Sedat, Aslan Bora, Buluş Ercan, Sakallı Fatma Büyüksaraçoğlu

Dergi Adı :

 Mathematical Problems İn Engineering

Özgün Makale

 


2014, 11

Makale Adı :

 On The Generalisation Of Special Moduli For Faster Interleaved Montgomery Modular Multiplication

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Cenk Murat, Özbudak Ferruh

Dergi Adı :

 Iet Information Security

Özgün Makale

 

2013, 9

Makale Adı :

 A New Representation Of Elements Of Binary Fields With Subquadratic Space Complexity Multiplication Of Polynomials

Yazar Adı :

 Özbudak Ferruh, Akleylek Sedat, Cenk Murat

Dergi Adı :

 Ieıce Transactions On Fundamentals Of Electronics, Communications And Computer Sciences

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 On The Polynomial Multiplication İn Chebyshev Form

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Cenk Murat, Özbudak Ferruh

Dergi Adı :

 Ieee Transactions On Computers

Özgün Makale

 

2012, 4

Makale Adı :

 Modified Redundant Representation For Designing Arithmetic Circuits With Small Complexity

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Özbudak Ferruh

Dergi Adı :

 Ieee Transactions On Computers

Özgün Makale

 

2012, 3

Makale Adı :

 A New Short Signature Scheme With Random Oracle From Bilinear Pairings

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kırlar Barış Bülent, Sever Ömer, Yüce Zaliha

Dergi Adı :

 Journal Of Telecommunications And Information Technology

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Polynomial Multiplication Over Binary Fields Using Charlier Polynomial Representation With Low Space Complexity

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Cenk Murat, Özbudak Ferruh

Dergi Adı :

 Lecture Notes İn Computer Sciences

Özgün Makale

 

2010, 12

Makale Adı :

 A Modified Algorithm For Peer To Peer Security

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Emmungil Levent, Nuriyev Urfat

Dergi Adı :

 Applied And Computational Mathematics : An International Journal

Özgün Makale

 

2007, 6

Makale Adı :

 Parallel İmplementation Of Nussbaumer Algorithm And Number Theoretic Transform On A Gpu Platform: Application To Qtesla

Yazar Adı :

 Lee Wai-Kong, Akleylek Sedat, Wong Denis Chee-Keong, Yap Wun-She, Goi Bok-Min, Hwang Seong-Oun

Dergi Adı :

 The Journal Of Supercomputing

Özgün Makale

 


Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Efficient Implementation of HashSieve Algorithm for Lattice-Based Cryptography

Yazar Adı :

 Satılmış Hami, Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 2020 International Conference on Information Security and Cryptology (ISCTURKEY)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2020, 12

Bildiri Adı :

 Efficient Implementations of Gauss-Based Sieving Algorithms

Yazar Adı :

 Satılmış Hami, Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2020, 12

Bildiri Adı :

 A survey on security threats and authentication approaches in wireless sensor networks

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Karakaya Aykut

Etkinlik Adı :

 2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 New quantum secure key exchange protocols based on MaTRU

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kaya Nurşah

Etkinlik Adı :

 2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 Data Storage of Electronic Exams

Yazar Adı :

 Ölçüoğlu Lütfi Tarkan, Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 Proceedings of 8th International Conference on Information Security and Cryptology (ISCTURKEY 2015)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2015, 10

Bildiri Adı :

 An Artificial Bee Colony Algorithm for Solving the Weapon Target Assignment Problem

Yazar Adı :

 Durgut Rafet, Kutucu Hakan, Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 The 7th International Conference on Information Communication and Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 A SURVEY ON DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Soysaldı Meryem, Karhan Zehra, Şahin Durmuş Özkan

Etkinlik Adı :

 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 New results on permission based static analysis for android malware

Yazar Adı :

 Şahin Durmuş Özkan, Kural Oğuz Emre, Akleylek Sedat, Kılıç Erdal

Etkinlik Adı :

 ISDFS 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 Some Results on MDS Matrices

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Sakallı Muharrem Tolga

Etkinlik Adı :

 9th International Conference on Information Security and Cryptology (ISCTURKEY 2016)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Speeding up Number Theoretic Transform Lazy Reductions Explained

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Alkım Erdem

Etkinlik Adı :

 9th International Conference on Information Security and Cryptology (ISCTURKEY 2016)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Optimizing Reliability and Energy in Wireless Sensor Networks with an Effective Topology

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kutucu Hakan, Mohammadı Ramın

Etkinlik Adı :

 International Conference on Theoretical and Application Problems of Mathematics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 A study on the use of quantum computers, risk assessment and security problems

Yazar Adı :

 Arslan Bilgehan, Ülker Mehtap, Akleylek Sedat, Sağıroğlu Şeref

Etkinlik Adı :

 2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 04

Bildiri Adı :

 On the Analysis of Work Accidents Data by Using Data Preprocessing and Statistical Techniques

Yazar Adı :

 Akşehir Zinnet Duygu, Oruç Yalçın, Elibol Ahmet, Akleylek Sedat, Kılıç Erdal

Etkinlik Adı :

 2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 11

Bildiri Adı :

 Arithmetic Operations in Lattice Based Cryptography

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 International Scientific Conference of Students and Young Scientists Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 11

Bildiri Adı :

 Efficient Arithmetic for Lattice Based Cryptography on GPU Using CUDA

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Yüce Tok Zaliha

Etkinlik Adı :

 IEEE 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 04

Bildiri Adı :

 A Reliable and Energy-Efficient Routing Protocol for Wireless Sensor Networks in Large Scale

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Karagöl Serap, Kutucu Hakan, Mohammadi Ramin

Etkinlik Adı :

 8 th International Advanced Technologies Sympoium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Permission Weighting Approaches in Permission Based Android Malware Detection

Yazar Adı :

 Kural Oğuz Emre, Şahin Durmuş Özkan, Akleylek Sedat, Kılıç Erdal

Etkinlik Adı :

 2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 11

Bildiri Adı :

 Parameter Estimation for Lattice-Based Cryptosystems By Using Sieving Algorithms

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Satılmış Hami

Etkinlik Adı :

 2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 11

Bildiri Adı :

 A New 3-pass Zero-knowledge Lattice-based Identification Scheme

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Soysaldı Meryem

Etkinlik Adı :

 2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Üç Terimli Polinomlar için Karatsuba Benzeri Çarpma Yöntemlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kaya Nurşah

Etkinlik Adı :

 10th International Conference on Information Security and Cryptology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 A Reliable and Energy Efficient Routing Protocol for Wireless Sensor Networks

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Mohammadi Ramin

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computer Science and Engineering

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Stocks Prices Prediction with Long Short-term Memory

Yazar Adı :

 Akşehir Zinnet Duygu, Kılıç Erdal, Akleylek Sedat, Döngül Mesut, Coşkun Burak

Etkinlik Adı :

 5th International Conference on Internet of Things, Big Data and Security

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2020, 05

Bildiri Adı :

 New Signature Algorithm Based on Concatenated Rank Codes

Yazar Adı :

 Mahdjoubi Roumaissa, Akleylek Sedat, Kenza Guenda

Etkinlik Adı :

 Second International Workshop on Cryptography and its Applications

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 06

Bildiri Adı :

 Efficient GeMSS Based Ring Signature Scheme

Yazar Adı :

 Demircioğlu Murat, Akleylek Sedat, Cenk Murat

Etkinlik Adı :

 The Second International Workshop on Cryptography and its Applications – 2’IWCA’19,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Kuantum Sonrası Güvenilir ABC Şifreleme Sisteminin Farklı Platformlardaki Uygulamaları

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Koyutürk Ramazan

Etkinlik Adı :

 12th International Conference on Information Security and Cryptology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 Reconciliation Methods Used in Lattice-Based Key Exchange/Encapsulation Protocols

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Seyhan Kübra

Etkinlik Adı :

 2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Blok Zinciri Bileşenleri ve Uygulamaları Üzerine Bir Derleme

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Seyhan Kübra

Etkinlik Adı :

 İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransının materialları

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Substitution Boxes of the Third Generation GSM and Advanced Encryption Standard Ciphers

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Diker Yücel Melek

Etkinlik Adı :

 Information Security and Cryptology Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2007, 12

Bildiri Adı :

 Multiplication in a Galois Ring

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Özbudak Ferruh

Etkinlik Adı :

 The Seventh International Workshop on Signal Design and its Applications in Communications (IWSDA'15)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 An Efficient Lattice Based Signature Scheme with Provably Secure Instantiation

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Bindel Nina, Buchmann Johannes, Kramer Juliane, Marson Giorgia

Etkinlik Adı :

 8th International Conference on Cryptology in Africa (AFRICACRYPT 2016)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 04

Bildiri Adı :

 A Bayesian Networks Application in Occupational Health and Safety

Yazar Adı :

 Pekel Ebru, Akşehir Zinnet Duygu, Meto Bilal, Akleylek Sedat, Kılıç Erdal

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computer Science and Engineering

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 A Novel Lattice-Based Threshold Ring Signature Scheme

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Soysaldı Meryem

Etkinlik Adı :

 2020 5th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2020, 10

Bildiri Adı :

 Elliptic Curves in Cryptography

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Akyıldız Ersan

Etkinlik Adı :

 9th International ISC Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC’12)

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

2012, 09

Bildiri Adı :

 Formal Analysis of MaTRU Cryptosystem

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Çevik Nurşah

Etkinlik Adı :

 2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 An Automated Vulnerable Website Penetration

Yazar Adı :

 Murzaeva Azhar, Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 An Overview for the National Cyber Security Strategy

Yazar Adı :

 Ataç Cihan, Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 Work Accident Analysis with Machine Learning Techniques

Yazar Adı :

 Şahin Durmuş Özkan, Şirin Burçe, Akleylek Sedat, Kılıç Erdal

Etkinlik Adı :

 3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 The Trend of Business Intelligence Adoption and Maturity

Yazar Adı :

 Qushem Umar Bin, Zeki Akram, Abubakar Adamu, Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK’17)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Kuantum Sonrası Güvenilir Dijital Hak Yönetimi İçin Yeni Kimlik Doğrulama Protokolü

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Soysaldı Meryem

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK’17)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 TRCyberLab: An infrastructure for future internet and security studies

Yazar Adı :

 Özçelik İlker, Akleylek Sedat, Özçelik İbrahim

Etkinlik Adı :

 2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 New results on permission based static analysis for Android malware

Yazar Adı :

 Şahin Durmuş Özkan, Kural Oğuz Emre, Akleylek Sedat, Kılıç Erdal

Etkinlik Adı :

 2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 Modified Arithmetic Circuits for Galois Rings

Yazar Adı :

 Kural Oğuz Emre, Şahin Durmuş Özkan, Akleylek Sedat, Alkım Erdem

Etkinlik Adı :

 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Strassen-like 2x2 Matrix Squaring Revisited

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Şahin Durmuş Özkan, Kural Oğuz Emre

Etkinlik Adı :

 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Comparison of Regression Methods in Permission Based Android Malware Detection

Yazar Adı :

 Şahin Durmuş Özkan, Kural Oğuz Emre, Akleylek Sedat, Kılıç Erdal

Etkinlik Adı :

 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2021, 01

Bildiri Adı :

 Fast NTRU Encryption in GPU for Secure IoP Communication in Post-Quantum Era

Yazar Adı :

 Lee Wai Kong, Goi Bok Min, Yap Wun She, Wong Denis Chee Keong, Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 2018 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence Computing, Advanced Trusted Computing, Scalable Computing Communications, Cloud Big Data Computing, Internet of People and Smart City Innovation (SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCom/IOP/SCI)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Reducing Key Sizes in Rainbow: Partially Hadamard-Rainbow

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Engin Emre

Etkinlik Adı :

 The 3rd International Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Natural Sciences and Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 On the Genelarization of Linear-In-One-Argument Form of Multivariate Polynomials for Post-Quantum Cryptography

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Soysaldı Meryem

Etkinlik Adı :

 3rd International Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Natural Sciences and Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 12

Bildiri Adı :

 Computing Square Roots in Prime Fields via Singular Elliptic Curves

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kırlar Barış Bülent

Etkinlik Adı :

 The Third International Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Natural Sciences and Engineering (AMINSE 2017)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 12

Bildiri Adı :

 Accelerating Number Theoretic Transform in GPU Platform for qTESLA Scheme

Yazar Adı :

 Lee Wai Kong, Akleylek Sedat, Yap Wun She, Goi Bok Min

Etkinlik Adı :

 The 15th International Conference on Information Security Practice and Experience

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 10

Bildiri Adı :

 GUI Based Ring Signature Scheme

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Demircioğlu Murat, Cenk Murat

Etkinlik Adı :

 18th Central European Conference on Cryptology (CECC 2018)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Generating MDS Matrices in Toeplitz Form by Using Generalised Hadamard Form

Yazar Adı :

 Kurt Pehlivanoğlu Meltem, Akleylek Sedat, Sakallı Muharrem Tolga, Duru Nevcihan

Etkinlik Adı :

 2018 International Congress on Big Data, Deep Learning and Fighting Cyber Terrorism (IBIGDELFT)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 On the Efficiency of Polynomial Multiplication for Lattice Based Cryptography on GPUs using CUDA

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Özgür Dağdelen, Zaliha Tok Yüce

Etkinlik Adı :

 International Conference on Cryptography and Information Security in Balkan (BalkanCryptSec 2015)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2015, 09

Bildiri Adı :

 On the design strategies of diffusion layers and key schedule in lightweight block ciphers

Yazar Adı :

 Kurt Pehlivanoğlu Meltem, Akleylek Sedat, Sakallı Muharrem Tolga, Duru Nevcihan

Etkinlik Adı :

 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 TRCyberLab: An infrastructure for future internet and security studies

Yazar Adı :

 Özçelik İlker, Akleylek Sedat, Özçelik İbrahim

Etkinlik Adı :

 2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 Kriptoloji ve Uygulama Alanları Açık Anahtar Altyapısı ve Kayıtlı Elektronik Posta

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Yıldırım Hamdi Murat, Yüce Zaliha

Etkinlik Adı :

 Akademik Bilişim 2011

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 02

Bildiri Adı :

 Efficient Methods for Lattice based Cryptography

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 The 5th International Workshop on Cryptography and its Applications - IWCA’ 2016

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Efficient Interleaved Montgomery Modular Multiplication Method for Sparse Polynomials for Lattice Based Cryptography

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 3rd International Conference on “Converging Technologies & Management (CTM-2016)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Post Quantum Cryptography An Introduction

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONVERGENCE TECHNOLOGY MANAGEMENT (CTM-2016)

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 E imza ve Kayıtlı Elektronik Posta

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Polynomials over Finite Fields and Some Applications in Cryptography

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 BalkanCrypt 2013

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bilgi ve İletişim Güvenliğinde Matematik Kriptografi

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Akyıldız Ersan

Etkinlik Adı :

 Popüler Bilim

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 SMS PGP Şifreli ve e imzalı Mobil SMS Uygulaması

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Özcan Ahmet Ertuğrul

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 SMS Yönlendiren Casus Yazılım Uygulaması

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Başal Mehmet, Hamzaçebi Ensar, Kara Burak

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Steganography and New Implementation of Steganography

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Nuriyev Urfat

Etkinlik Adı :

 IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kriptolojideki Gelişmeler

Yazar Adı :

 Akyıldız Ersan, Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 TMMOB Sanayi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kriptografi ve Siber Güvenlik

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Yüce Zaliha

Etkinlik Adı :

 Siber Güvenlik Çalıştayı

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Atutor Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Emmungil Levent

Etkinlik Adı :

 Akademik Bilişim 2008

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Groups Used in Diffie Hellman Key Agreement

Yazar Adı :

 Akyıldız Ersan, Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 Ankara Matematik Günleri

Ulusal

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Improving the Security of Open Source Learning Content Management Systems

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Emmungil Levent

Etkinlik Adı :

 International Scientific Conference on Information Technologies and Telecommunications in Education and Science

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Security Analysis and Proposed Solutions About Wireless Campus Networks of Universities in Turkey

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Emmungil Levent, Nuriyev Urfat

Etkinlik Adı :

 3rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 PKI Lite A PKI System with Limited Resources

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Yayla Oğuz

Etkinlik Adı :

 Information Security and Cryptology Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Technical Requirements for Online Education Support

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Emmungil Levent

Etkinlik Adı :

 VIII. IETC

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Pairing Based Cryptography A Survey

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kırlar Barış Bülent, Sever Ömer, Yüce Zaliha

Etkinlik Adı :

 3th International Information Security and Cryptography Conference (ISCTURKEY 2008),

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Arithmetic on Pairing Friendly Fields

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kırlar Barış Bülent, Sever Ömer, Yüce Zaliha

Etkinlik Adı :

 3th International Information Security and Cryptography Conference (ISCTURKEY 2008),

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Short Signature Scheme from Bilinear Pairings 1

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kırlar Barış Bülent, Sever Ömer, Yüce Zaliha

Etkinlik Adı :

 Western European Workshop on Research in Cryptology (WEWoRC 2009)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Short Signature Scheme from Bilinear Pairings

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kırlar Barış Bülent, Sever Ömer, Yüce Zaliha

Etkinlik Adı :

 NATO Information Assurance and Cyber Defense (IST-091)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Modified Discrete Fourier Transform for Efficient Polynomial Multiplication

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Cenk Murat, Özbudak Ferruh

Etkinlik Adı :

 4th International Conference on Information Security and Cryptology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Speeding Up Montgomery Modular Multiplication For Prime Fields

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Cenk Murat

Etkinlik Adı :

 XII Algebra Days

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A New Representation of Elements of Binary Fields with Subquadratic Space Complexity Multiplication

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Cenk Murat, Özbudak Ferruh

Etkinlik Adı :

 10th Central European Conference on Cryptology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Open Source UTM Alternative

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Emmungil Levent, Nuriyev Urfat

Etkinlik Adı :

 International Conference on Problems of Cybernetics and Informatics

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Hermite Polynomial Representation for Finite Fields of Characteristic Three

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Özbudak Ferruh, Özel Canan

Etkinlik Adı :

 5th International Information Security and Cryptology Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Charlier Polynomial Representation for Finite Fields of Characteristic Three

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Özbudak Ferruh, Özel Canan

Etkinlik Adı :

 18th International Conference on Applications of Computer Algebra

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 On the Multiplication over Finite Fields of Characteristic Three in Hermite Polynomial Representation

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Özbudak Ferruh, Özel Canan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Applied and Computational Mathematics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Kriptografik Modüllerin Güvenlik Gereksinimleri

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Karaalan Halil

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Digital Forensics and Security,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 On the Security Requirements of Cryptographic Modules

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Karaalan Sedat

Etkinlik Adı :

 3rd World Conference on Innovation and Computer Sciences, Global Journal on Technology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 New classes of permutation polynomials over finite fields of odd characteristic

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Saygı Zülfükar

Etkinlik Adı :

 Antalya Algebra Days XVI

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 RSA Kriptosisteminin Güvenlik Analizi Üzerine Bir Derleme

Yazar Adı :

 Öncül Ali Burak, Akleylek Sedat

Etkinlik Adı :

 7th International Conference on Information Security and Cryptology (ISCTURKEY 2014)

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Patent Adı :

 Simetrik Anahtarlı Şifrelerde İkili Doğrusal Dönüşüm Geliştirilmesi İçin Bir Yöntem

Başvuru Sahipleri :

 Sedat Akleylek, Muharrem Tolga Sakallı, Emir Öztürk

Buluş Sahipleri :

 Sedat Akleylek, Muharrem Tolga Sakallı, Emir Öztürk

2019

 

TR 2015 05618 B

 

SECTION B - PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

 

Ulusal

2019

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Bazı Kriptografik Fonksiyonlar ve Verimli Uygulamalar TÜBİTAK 113F249

08.01.2014

 

09.01.2014

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2014, 01

Proje Adı :

 Kriptografik Algoritmaların Çalışma Ortamlarındaki Gereksinimleri Üzerine

Yürütücü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Açık Anahtar Altyapı Konusunda Araştırma Geliştirme ve Uygulamalar

Bursiyer

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Özgün Eliptik Eğri Tasarlanması ve Eliptik Eğri Tabanlı Algoritma Uygulamalarının Geliştirilmesi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Çok Seviyeli Güvenliğe Uygun Kriptografik Algoritmaların Uygulanması

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Eşleme Tabanlı Kripto Sistemleri Araştırma Geliştirme Projesi

Proje Konusu :

 Son beş yıldır kriptografi alanında eliptik eğrilere dayalı eşlemeler üzerine araştırmalarda büyük gelişmeler olmuştur Bu konuda 1 turda 3 kişi arasında anahtar değişimi kimlik tabanlı şifreleme imzalama ve kısa imza algoritma protokolleri yanında yeni protokollerin üretilmeye çalışıldığını ve bunların bazılarının piyasada uygulandığını görüyoruz Standart eliptik eğri kripto sistemleri örneğin El Gamal ECDSA rastgele eliptik eğriler kullanırken eşleme tabanlı kripto sistemlerinde bu tür eğriler kullanılamaz Bunun için eşleme tabanlı uygulanabilir eliptik eğri seçimi yeterli derecede güvenilirliğin sağlanacağı özel itina istemektedir Amacımız bu konuda istenilen güvenilirlik seviyesinde özgün eliptik eğriler bulmak ve bunların uygulamasının yapılabileceği yazılım paketi oluşturmaktır Bu çerçevede istenilen güvenlikte Supersingular eliptik eğriler alınacak ve uygulama yapılacaktır Bu eğrilerin eşleme tabanlı kriptografide güvenilirliğiyle birlikte hepsi biliniyor Ordinary eli

01.12.2008

 

30.06.2009

 

Araştırmacı

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2009, 06

Proje Adı :

 Finite Geometry Coding Theory and Cryptography

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 ETSI TS 102 640 Standardına ve Türk Mevzuatına Uyumlu Güvenli ve Yüksek Performanslı İletişim Protokolüne Dayalı Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi Yönetim Yazılımının Geliştirilmesi

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Cebirsel Eğriler ve Onların Bazı Kriptografik ve Kodlama Teorisindeki Problemlerdeki Uygulamaları

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Eğri Tabanlı Kriptografiye Matematiksel Bakış

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kuantum Sonrası Kriptografik Protokol Bileşenlerinin Verimlilik Analizi Ve Yazılım/Donanım Uygulamaları

Proje Konusu :

 Shor 1997 yılındaki çalışmasında RSA, DSA ve ECDSA gibi çarpanlara ayırmanın ve ayrık logaritma probleminin zorluğuna dayanan tüm sistemleri kuantum bilgisayarlar ile polinom zamanda çözen algoritmalar önermiştir. Bu gelişme neticesinde, kuantum bilgisayarlar ortaya çıktığında günümüzde güvenli oldukları bilinen RSA, ECDSA, Diffie-Hellman anahtar paylaşımı gibi çarpanlara ayırma ve ayrık logaritma probleminin zorluğuna dayanan açık anahtar sistemler güvensiz olacaktır. Bu durumda, imzalama, anahtar paylaşımı gibi ihtiyaçları giderecek verimli uygulamalar neler olacak sorusuna bir çözüm bulmak gerekmektedir. Bu kapsamda ortaya atılan kuantum sonrası kriptografik algoritmalar önerisi büyük önem arzetmektedir.Çok değişkenli polinom sistemleri ve kafes tabanlı sistemler en çok gelecek vaadeden grupların başında gelmektedir. Bu projede, kuantum sonrası kriptografik protokollerin (kafes tabanlı ve çok değişkenli polinomlar) ihtiyaç duydukları aritmetik işlemlere göre karşı değerlendirilmesi,

01.06.2017

 

01.06.2019

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2019, 06

Proje Adı :

 Siber Güvenlik ve Kriptoloji Laboratuvarı

15.12.2017

 

15.06.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 06

Proje Adı :

 Akıllı İş/İşçi Güvenliği Tespit Platformu Tasarımı ve Uygulaması

01.01.2019

 

Danışman

 

Özel Kuruluşlar

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 Akıllı Siber Güvenlik ve Kriptografi Çözümleri: Mobil Cihazlar İçin Kötücül Yazılım ve Güvenlik Açığı Tespit Etme Yazılımı

Proje Konusu :

 Mobil cihazlar için kötücül yazılım tespiti

03.12.2018

 

01.10.2020

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2020, 10

Proje Adı :

 Akıllı Aktif Satış ve Rota Yönetim Sistemi

18.05.2018

 

18.10.2019

 

Danışman

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 10

Proje Adı :

 Kafes Tabanlı Güvenilir Kriptografik Protokol Tasarımı Ve Verimli Uygulamaları

Proje Konusu :

 Bu proje kapsamında, kuantum bilgisayarların hesaplama gücüne karşı güvenilir olan kafes tabanlı kriptosistemin (şifreleme sistemi başarıya ulaştığında anahtar paylaşımı ve imzalama protokolü) tasarımı ve bunun farklı platformlardaki verimli uygulamalarının oluşturulması ve gerçeklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, farklı güvenlik seviyeleri ve senaryolar için oluşturulan bu protokol için parametreler önerilecek ve bunların değişik platformlardaki performans ölçümleri yapılacaktır. Bunlara ek olarak, bu sistemlerin performansı yüksek yazılımlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla kod üreteç betikleri ve açık kaynak kodlu yazılım kütüphanesi oluşturulacaktır. Elde edilecek bilgi birikiminin ve yazılım kütüphanesinin kuantum sonrası kriptosistemler açısından milli kriptosistemlere kaynak/altyapı teşkil etmesi de beklenmektedir.Kafes tabanlı kriptosistem tasarımında NIST’xxin çağrısında belirtilen isterler/kriterler gözönüne alınacaktır. Bilinen matematiksel ve hesaplamalı olarak zor prob

15.04.2018

 

15.04.2020

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1003

 

ULUSAL

2020, 04

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Yılın Tezi Ödülü

2012

 

ODTÜ

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 Misafir Araştırmacı

2012

 

ECRYPT

 

Avrupa Birliği

 

ALMANYA

2012

Ödül Adı :

 Yurtdışı Araştırma

2012

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik

2012

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik

2013

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 COST Action IC1306 School on Cryptographic Attacks katılım bursu

2014

 

European Cooperation in Science and Technolocgy

 

Avrupa Birliği

 

PORTEKİZ

2014

Ödül Adı :

 TÜBİTAK 2242 Yazılım Projeleri Yarışması Sosyal Yaşam ve Eğlence Uygulamaları alanında ikincilik ödülü alan “SMS-PGP Mobil Uygulaması” başlıklı projeye akademik danışmanlık

2014

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 Yılın Genç Bilim İnsanı

2011

 

Bilim ve Ütopya Kooperatifi, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği ve Elektrik Mühendisleri Odası

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2011

Ödül Adı :

 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma

2014

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik

2014

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 YayınTeşvik

2014

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik

2015

 

TÜBİTAK'tan alınan ödül

 

Yayın Teşvik Ödülü


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Best Paper Award

2016

 

Uluslararası BSE

 

Diğer


International Conference on Information Security and Cryptology

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2016

Ödül Adı :

 CSAW Applied Research Competition

Ödül Açıklama :

 CSAW’16 for Best Paper Award in the MENA region

2016

 

Uluslararası BSE

 

Diğer


NYU Abu Dhabi

 

Yurtdışı Üniversite

 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

2016

Ödül Adı :

 ODTÜ Yılın Tezi Ödülü (Tez Danışmanı)

Ödül Açıklama :

 ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nde 2017 yılı içerisinde bitirilen doktora tezlerinden teknolojik katkı anlamında değerlendirilmesi sonucunda verilen ödül.

2017

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2017

Ödül Adı :

 En İyi Bildiri Ödülü

Ödül Açıklama :

 10th International Conference on Information Security and Cryptology (ISCTurkey 2017) etkinliğinde teorik çalışmaların iyileştirilmesi ve uygulanması anlamında “En İyi Bildiri” ödülü, 21 Ekim 2017.

2017

 

Uluslararası BSE

 

Diğer


International Conference on Information Security and Cryptology (Bilgi Güvenliği Derneği, Gazi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2017

Ödül Adı :

 CSAW MENA Finalist

Ödül Açıklama :

 New York University Abu Dhabi Cyber Security Awareness Week (Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri) 2017 etkinliğinde Eylül 2016 - Eylül 2017 yılları arasında MENA bölgesinde yayınlanmış çalışmalar arasında “En İyi Araştırma Makalesi” kategorisinde fi

2017

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


New York University Abu Dhabi

 

Üniversite

 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kırlar Barış Bülent

Yayınevi :

 Sdü

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2016

 

03.01.2016

 

28.04.2016

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Proceedings Of Iscturkey 2016

Yayınevi :

 Bilgi Güvenliği Derneği

Uluslararası

 

Diğer Yayınlar

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2016

 

25.10.2016

 

28.12.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng Computer Scıences

Yazar Adı :

 Özer Mahmut, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2016

 

23.03.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 International Journal Of Information Security Science

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Sağıroğlu Şeref

Yayınevi :

 Gazi University

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2020

 

31.03.2020

 

Elektronik

2020

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat, Kırlar Barış Bülent

Yayınevi :

 Sdü

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Isparta

 

TÜRKİYE

 

2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Tuncer Yasin, Kırlar Barış Bülent, Aksan Şengül, Akleylek Sedat, Yayla Oğuz, Özün Savaş, Coşkun Yasemin, Duran Rağbet Ezgi, Erbaş Sabri, Güner Mücella, Koşkan Özgür

Yayınevi :

 Süleyman Demirel Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.09.2016

 

25.12.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Kırlar Barış Bülent, Tuncer Yasin, Aksan Şengül, Akleylek Sedat, Yayla Oğuz, Özün Savaş, Coşkun Yasemin, Duran Rağbet Ezgi, Erbaş Sabri, Güner Mücella, Koşkan Özgür

Yayınevi :

 Süleyman Demirel Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

30.04.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Proceedings Of 10Th International Conference On Information Security And Cryptology (Iscturkey) 2017,

Yazar Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Alkan Mustafa, Akyıldız Ersan, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Bilgi Güvenliği Derneği

Uluslararası

 

Diğer Yayınlar

 

Editör

 

2017

 

21.10.2017

 

21.10.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 International Journal Of Information Security Science

Yazar Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Gazi University

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.10.2017

 

31.12.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 International Journal Of Information Security Science

Yazar Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Gazi University

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.07.2017

 

30.09.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 International Journal Of Information Security Science

Yazar Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Gazi University

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.04.2017

 

30.06.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 International Journal Of Information Security Science

Yazar Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Gazi University

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Sdü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Tuncer Yasin, Kırlar Barış Bülent, Aksan Şengül, Duran Rağbet Ezgi, Coşkun Yasemin, Erbaş Sabri, Koşkan Özgür, Güner Mücella, Yayla Oğuz, Özün Savaş, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Süleyman Demirel Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 10Th Proceedings Of International Conference On Information Security And Cryptology

Yazar Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Alkan Mustafa, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Bilgi Güvenliği Derneği

Uluslararası

 

Diğer Yayınlar

 

Editör

 

2017

 

20.10.2017

 

21.10.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Ieee Access

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Ieee

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

16.09.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Kırlar Barış Bülent, Güner Mücella, Yayla Oğuz, Koşkan Özgür, Duran Rağbet Ezgi, Erbaş Sabri, Akleylek Sedat, Coşkun Yasemin, Özgün Savaş, Aksan Şengül

Yayınevi :

 Süleyman Demirel Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.05.2018

 

31.08.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Aksan Şengül, Kırlar Barış Bülent, Güner Mücella, Yayla Oğuz, Koşkan Özgür, Duran Rağbet Ezgi, Erbaş Sabri, Akleylek Sedat, Coşkun Yasemin, Özgün Savaş, Tuncer Yasin

Yayınevi :

 Süleyman Demirel Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.01.2018

 

30.04.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 International Journal Of Information Security Science

Yazar Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Gazi Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.01.2018

 

31.03.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Science

Yazar Adı :

 Can Buğlalılar Burcu, Balıkçı Abdulkadir, Vural Ahmet Mete, Gangal Ali, Şen Baha, Töreyin Behçet Uğur, Koku Ahmet Buğra, Vural Cabir, Yılmaz Cemal, Güzeliş Cüneyt, Erol Barkana Duygun, Ever Enver, Yılmaz Ergin, Dikmen Fatih, Hardalaç Fırat, Akal Fuat, Altıngövde İsmail Sengör, Polat Kemal, Doğdu Erdoğan, Köse Cemal, Karaoğlan Bahar, Dinçer Gökçen, Anarım Emin, Keysan Ozan, Altun Yusuf, Saraç Zehra, İbrahim Beklan Küçükdemiral, Alzubi Jafar A, Scarpato Noemi, Perc Matjaz, Suljanovıc Nermin, Angın Pelin, Akleylek Sedat, Üstün Özg

Yayınevi :

 Tubıtak

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.01.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 11. Uluslararası Bilgi Güvenliği Ve Kriptoloji Konferansı Bildiri Kitabı

Yazar Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Alkan Mustafa, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Bilgi Güvenliği Derneği

Uluslararası

 

Diğer Yayınlar

 

Editör

 

2018

 

31.10.2018

 

31.10.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Unıversıty Journal Of Natural And Applied Sciences

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Süleyman Demirel University

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Ieee Access

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Ieee

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.01.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 International Journal Of Information Security Science

Yazar Adı :

 Sağıroğlu Şeref, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Gazi University

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

31.03.2012

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng Computer Scıences

Yazar Adı :

 Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.01.2019

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng Computer Scıences

Yazar Adı :

 Balıkçı Abdulkadir, Teke Ahmet, Kara Ali, Küpçü Alptekin, Tosun Ayşe, Töreyin Behçet Uğur, Koku Ahmet Buğra, Yılmaz Cemal, Anarım Emin, Doğdu Erdoğan, Erçelebi Ergun, Çalışkan Fikret, Karabulut Kurt Güneş Zeynep, Alışkan İbrahim, Alzubı Jafar, Yıldırım İsa, Oflazer Kemal, Schmıdt Klaus Werner, Şen Mehmet Alper, Aydemir Mehmet Timur, Ankaralı Mustafa Mert, Aküner Mustafa Caner, Dönmez Ömer, Kaya Onur, Usta Ömer, Üstün Özgür, Angın Pelin, Çöteli Resul, Akleylek Sedat, Hacıoğlu Rıfat, Çavdar Tuğrul, Ölmez Tamer, Güz Ümit, Altun Yu

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.01.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Köseoğlu Hasan, Uğur Şule Sultan, Çubuk Demiralay Ebru, Yayla Oğuz, Duran Rağbet Ezgi, Akleylek Sedat, Coşkun Yasemin, Gazeloğlu Cengiz, Üstün Zehra, Esencan Türkaslan Banu, Tuncuk Ayşenur, Demirci Tunhan, Berber Faruk Süleyman, Köse Utku, Erzurumlu Yalçın, Oğuz Hakan

Yayınevi :

 Sdü

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Köseoğlu Hasan, Uğur Şule Sultan, Çubuk Demiralay Ebru, Yayla Oğuz, Duran Rağbet Ezgi, Akleylek Sedat, Coşkun Yasemin, Gazeloğlu Cengiz, Üstün Zehra, Esencan Türkaslan Banu, Tuncuk Ayşenur, Demirci Tunhan, Berber Faruk Süleyman, Köse Utku, Erzurumlu Yalçın, Oğuz Hakan

Yayınevi :

 Sdü

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Köseoğlu Hasan, Uğur Şule Sultan, Çubuk Demiralay Ebru, Yayla Oğuz, Duran Rağbet Ezgi, Akleylek Sedat, Coşkun Yasemin, Gazeloğlu Cengiz, Üstün Zehra, Esencan Türkaslan Banu, Tuncuk Ayşenur, Demirci Tunhan, Berber Faruk Süleyman, Köse Utku, Erzurumlu Yalçın, Oğuz Hakan

Yayınevi :

 Sdü

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Köseoğlu Hasan, Uğur Şule Sultan, Çubuk Demiralay Ebru, Yayla Oğuz, Duran Rağbet Ezgi, Akleylek Sedat, Coşkun Yasemin, Gazeloğlu Cengiz, Üstün Zehra, Esencan Türkaslan Banu, Tuncuk Ayşenur, Demirci Tunhan, Berber Faruk Süleyman, Köse Utku, Erzurumlu Yalçın, Oğuz Hakan

Yayınevi :

 Sdü

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Ünivers, Tesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Kırlar Barış Bülent, Aksan Şengül, Güner Mücella, Yayla Oğuz, Koşkan Özgür, Duran Rağbet Ezgi, Erbaş Sabri, Akleylek Sedat, Coşkun Yasemin, Özgün Savaş

Yayınevi :

 Süleyma Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.10.2018

 

28.12.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Aksan Şengül, Kırlar Barış Bülent, Güner Mücella, Yayla Oğuz, Koşkan Özgür, Duran Rağbet Ezgi, Erbaş Sabri, Özgün Savaş, Çoşkun Yasemin, Akleylek Sedat

Yayınevi :

 Süleyman Demirel Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

30.04.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazar Adı :

 Uğur Şule Sultan, Köseoğlu Hasan, Coşkun Yasemin, Üstün Zehra, Duran Rağbet Ezgi, Akleylek Sedat, Yayla Oğuz, Oğuz Hakan, Esencan Türkaslan Banu, Gazeloğlu Cengiz, Demirci Tunhan, Berber Faruk Süleyman, Erzurumlu Yalçın, Erişkin Ekinhan, Delikanlı Niyazi Erdem, Önder Sercan, Erdoğan Yaşar Kemal

Yayınevi :

 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2020

 

Elektronik

2020

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Transactions On Information Forensics Security

Uluslararası

 

Dergi

 

Transactions On Information Forensics Security

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Cryptographıc Engıneering

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Cryptographıc Engıneering

 

İngilizce

 

ESCI: Emerging Sources Citation Index

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng Computer Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng Computer Scıences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Transactions On Emerging Telecommunications Technologies

Uluslararası

 

Dergi

 

Transactions On Emerging Telecommunications Technologies

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Transactions On Dependable And Secure Computing

Uluslararası

 

Dergi

 

Transactions On Dependable And Secure Computing

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Cırcuıts Systems And Computers

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Cırcuıts Systems And Computers

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Ad Hoc Networks

Uluslararası

 

Dergi

 

Ad Hoc Networks

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Electronıcs Letters

Uluslararası

 

Dergi

 

Electronıcs Letters

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Computer Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Computer Journal

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Future Generatıon Computer Systems

Uluslararası

 

Dergi

 

Future Generatıon Computer Systems

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Scıence Chına Informatıon Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Scıence Chına Informatıon Scıences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Supercomputıng

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Supercomputıng

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Ieee Communıcatıons Magazıne

Uluslararası

 

Dergi

 

Ieee Communıcatıons Magazıne

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Ieee Transactions On Information Forensics And Security

Uluslararası

 

Dergi

 

Ieee Transactions On Information Forensics And Security

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Ieee Communıcatıons Letters

Uluslararası

 

Dergi

 

Ieee Communıcatıons Letters

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Supercomputıng

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Supercomputıng

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Ieee Transactıons On Computers

Uluslararası

 

Dergi

 

Ieee Transactıons On Computers

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Computer Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Computer Journal

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Fınıte Fıelds And Theır Applıcatıons

Uluslararası

 

Dergi

 

Fınıte Fıelds And Theır Applıcatıons

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Super Computıng

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Super Computıng

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Faculty Of Engıneerıng And Archıtecture Of Gazı Unıversıty

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Faculty Of Engıneerıng And Archıtecture Of Gazı Unıversıty

 

Türkçe

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Mathematics

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Mathematics

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Ieee Transactions On Computers

Uluslararası

 

Dergi

 

Ieee Transactions On Computers

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Ieee Communications Letters

Uluslararası

 

Dergi

 

Ieee Communications Letters

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 International Conference On Advances İn Computing, Communications And Informatics (Icaccı-2015)

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

International Conference On Advances İn Computing, Communications And Informatics (Icaccı-2015)

 

HİNDİSTAN

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 International Conference On Intelligent Information Processing, Security And Advanced Communication (Ipac'2015)

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

International Conference On Intelligent Information Processing, Security And Advanced Communication (Ipac'2015)

 

CEZAYİR

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Siu2015-Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Siu2015-Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Kurultayı

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 International Conference On Cryptography And Information Security - Balkancryptsec 2015

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

International Conference On Cryptography And Information Security - Balkancryptsec 2015

 

SLOVENYA

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Fast Software Encryption - Fse2015

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

Fast Software Encryption - Fse2015

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 5. Uluslararası Bilgi Güvenliği Ve Kriptoloji Konferansı (Iscturkey 2012)

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

5. Uluslararası Bilgi Güvenliği Ve Kriptoloji Konferansı (Iscturkey 2012)

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 4. Ağ Ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

4. Ağ Ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 International Conference On Applied And Computational Mathematics

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

International Conference On Applied And Computational Mathematics

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 International Conference On Renewable Energy Research And Applications, 2012

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

International Conference On Renewable Energy Research And Applications, 2012

 

JAPONYA

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Theoretical And Applied Aspects Of Cybernetics, International Scientific Conference, Taac’14

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

Theoretical And Applied Aspects Of Cybernetics, International Scientific Conference, Taac’14

 

Kiev

 

UKRAYNA

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 7. Uluslararası Bilgi Güvenliği Ve Kriptoloji Konferansı (Iscturkey 2014)

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

7. Uluslararası Bilgi Güvenliği Ve Kriptoloji Konferansı (Iscturkey 2014)

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Ieee International Conference On Advances İn Computing, Communications And Informatics (Icaccı)

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

Ieee International Conference On Advances İn Computing, Communications And Informatics (Icaccı)

 

HİNDİSTAN

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Ieee 22. Sinyal İşleme, İletişim Ve Uygulamaları Kurultayı

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Ieee 22. Sinyal İşleme, İletişim Ve Uygulamaları Kurultayı

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Asia Conference On Future Trends İn Computing And Communication (Acftcc 2013)

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

Asia Conference On Future Trends İn Computing And Communication (Acftcc 2013)

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği Ve Kriptoloji Konferansı (Iscturkey 2013)

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

6. Uluslararası Bilgi Güvenliği Ve Kriptoloji Konferansı (Iscturkey 2013)

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Elektrik, Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu Ve Fuarı, (Eleco’2013)

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Elektrik, Elektronik Ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu Ve Fuarı, (Eleco’2013)

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 13Th International Conference On Machine Learning And Applications (Icmla 2014)

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

13Th International Conference On Machine Learning And Applications (Icmla 2014)

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 International Conference On Cryptography And Information Security - Balkancryptsec 2014

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

International Conference On Cryptography And Information Security - Balkancryptsec 2014

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Internatıonal Journal Of Informatıon Securıty Scıence

Uluslararası

 

Dergi

 

Internatıonal Journal Of Informatıon Securıty Scıence

 

İngilizce

 

EBSCO

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Computatıonal And Applıed Mathematıcs

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Computatıonal And Applıed Mathematıcs

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Internatıonal Journal Of Dıstrıbuted Sensor Networks

Uluslararası

 

Dergi

 

Internatıonal Journal Of Dıstrıbuted Sensor Networks

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 The Scıentıfıc World Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

The Scıentıfıc World Journal

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Applıed Mathematıcs

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Applıed Mathematıcs

 

İngilizce

 

EBSCO

 

Yayın Yeri :

 Fınıte Fıelds And Theır Applıcatıons

Uluslararası

 

Dergi

 

Fınıte Fıelds And Theır Applıcatıons

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Machıne Learnıng

Uluslararası

 

Dergi

 

Machıne Learnıng

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Mathematıcal Problems In Engıneerıng

Uluslararası

 

Dergi

 

Mathematıcal Problems In Engıneerıng

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Computer Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Computer Journal

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Karmaşık algoritmaların FPGA üzerinde gerçeklenmesi

Yazar :

 Erdem ALKIM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Quadratic sieve on GPU

Yazar :

 Muhammet Serhat Al

2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2014

Tez Adı :

 Results on the multiplication in finite fields of characteristic three using modified polynomial representation and normal elements in binary fields

Yazar :

 Canan ÖZEL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Uygulamalı Matematik Enstitüsü

 

Kriptografi Anabilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Kriptografik modül içeren cihazların güvenlik gereksinimleri

Yazar :

 Halil KARAALAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Secure electronic exam

Yazar :

 Lütfü Tarkan ÖLÇÜOĞLU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Uygulamalı Matematik Enstitüsü

 

Kriptografi Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 On the efficiency of lattice-based cryptographic schemes on graphical processing unit

Yazar :

 Zaliha YÜCE TOK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Uygulamalı Matematik Enstitüsü

 

Kriptografi Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 İkinci dereceden çok değişkenli polinom sistemlerine dayanan imzalama algoritmalarının bileşenlerinin analizi ve açık kaynak kodlu uygulamaları

Yazar :

 Emre ENGİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Kafes tabanlı yeni anahtar değişim protokolleri ve verimli polinom çarpımı

Yazar :

 Nurşah ÇEVİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Çok değişkenli polinom sistemlerine dayalı kuantum bilgisayarlar sonrası güvenilir yeni kimlik doğrulama ve imzalama şemaları

Yazar :

 Meryem SOYSALDI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Ulusal siber güvenlik stratejisi oluşturma sürecine bir bakış

Yazar :

 Cihan ATAÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Akıllı Sistemler Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Kafes tabanlı yeni kimliği doğrulanmış anahtar değişim protokolü ve uzlaşma mekanizmaları

Yazar :

 Kübra SEYHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Çok değişkenli polinom sistemlerine dayanan kuantum sonrası güvenilir şifreleme sistemleri ve açık kaynak kodlu uygulamaları

Yazar :

 Ramazan KOYUTÜRK

Ege Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Kafes tabanlı kriptografik protokollerde parametre seçim yöntemleri üzerine bir çalışma

Yazar :

 Hami SATILMIŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Sonlu Cisim Aritmetiği Ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2015-10-23 16:21:48

 

2015-10-21 16:48:33

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kriptografi Mühendisliğine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2015-10-23 16:21:53

 

2015-10-21 16:48:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bilgisayar Mühendisliğinde Matematiksel Teknikler

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-21 16:48:02

 

2015-10-21 16:48:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mesleki İngilizce 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 2

 

2015-10-21 16:48:08

 

2015-10-21 16:47:36

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ayrık Matematik

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-10-21 16:46:08

 

2015-10-21 16:46:08

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sonlu Cisim Aritmetiği Ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:20:11

 

2014-01-24 16:20:11

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sonlu Cisim Aritmetiği Ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:20:11

 

2014-01-24 16:20:11

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sayısal Çözümleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:19:38

 

2014-01-24 16:19:38

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sayısal Çözümleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:19:38

 

2014-01-24 16:19:38

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sayısal Çözümleme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:19:38

 

2014-01-24 16:19:38

 

2011-2012

Ders Adı :

 Sayılar Teorisi Ve Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:19:25

 

2014-01-24 16:19:25

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:19:08

 

2014-01-24 16:19:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:19:08

 

2014-01-24 16:19:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Özdevinirler Kuramı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:18:50

 

2014-01-24 16:18:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Özdevinirler Kuramı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:18:50

 

2014-01-24 16:18:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Özdevinirler Kuramı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:18:50

 

2014-01-24 16:18:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Doğrusal Cebir

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:18:27

 

2014-01-24 16:18:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Doğrusal Cebir

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:18:27

 

2014-01-24 16:18:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Doğrusal Cebir

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:18:27

 

2014-01-24 16:18:27

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ayrık Matematik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:18:15

 

2014-01-24 16:18:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ayrık Matematik

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:18:15

 

2014-01-24 16:18:15

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ayrık Matematik

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:18:15

 

2014-01-24 16:18:15

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kriptografi Mühendisliğine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:17:57

 

2014-01-24 16:17:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kriptografi Mühendisliğine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:17:57

 

2014-01-24 16:17:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kriptografi Mühendisliğine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-24 16:17:57

 

2014-01-24 16:17:57

 

2012-2013

2019
 • 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

  Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

 • 2016

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Hesaplamalı Bilimler (Yl) (Tezli)

 • 2014
  - 2015

  Technische Universität Darmstadt

  Doktora Sonrası Araştırmacı

 • 2014
  - 2014

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Akıllı Sistemler Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

  Akıllı Sistemler Mühendisliği (Yl) (Tezli)

 • 2012
  - 2012

  Ruhr Universität Bochum

  Doktora Sonrası Araştırmacı

 • 2012
  - 2016

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

  Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2014

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

  Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı

 • 2005
  - 2011

  Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  Uygulamalı Matematik Enstitüsü

  Kriptografi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

  Kriptografi (Dr)

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİL121 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ayrık Matematik 1 ayrik-matematik-tumnotlar.pdf
BİL121 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ayrık Matematik 2 kumeler_mantik.pdf
BİL121 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ayrık Matematik 3 kanit.pdf
BİL121 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ayrık Matematik 4 http://abl.gtu.edu.tr/hebe/AblDrive/59669005/w/Storage/104_2011_1_211_59669005/Downloads/bl211bol1-3.pdf
BİL121 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ayrık Matematik 5 fonk.pdf
BİL121 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ayrık Matematik 6 sayilar.pdf
BİL121 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ayrık Matematik 7 https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-310-principles-of-discrete-applied-mathematics-fall-2013/
BİL121 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ayrık Matematik 8 https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/
BİL121 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ayrık Matematik 10 algo.pdf
BİL121 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ayrık Matematik 13 cizge.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİL338 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Aritmetiği (TS 5) 1 http://pages.tacc.utexas.edu/~eijkhout/istc/html/arithmetic.html
BİL338 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Aritmetiği (TS 5) 2 https://members.loria.fr/PZimmermann/mca/mca-cup-0.5.9.pdf
BİL338 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Aritmetiği (TS 5) 3 http://web.ist.utl.pt/luis.tarrataca/classes/computer_architecture/Chapter10-ComputerArithemtic.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİL431 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgi Güvenliği (TS 6) 1 http://sisatem.com.tr/s/2504/i/Siber_Guvenlik_ve_Savunma.pdf
BİL431 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgi Güvenliği (TS 6) 1 http://sisatem.com.tr/s/2504/i/eKitap-BGD%20Siber_G%C3%BCvenlik_ve_Savunma_Kitap_Serisi_2_Problemler_ve_%C3%87%C3%B6z%C3%BCmler-Haz2019.pdf
BİL431 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgi Güvenliği (TS 6) 1 https://www.hanmurat.com/blog/bilgi-sistemleri-ve-guvenligi-ders-notlari/
BİL431 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgi Güvenliği (TS 6) 2 ab2015. kriptoloji-giriş.ppt
BİL431 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgi Güvenliği (TS 6) 3 Acik_anahtar_kriptografi.ppt
BİL431 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgi Güvenliği (TS 6) 4 Siber_Guvenlik_ve_Savunma.pdf
BİL431 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgi Güvenliği (TS 6) 5 eKitap-BGD Siber_Güvenlik_ve_Savunma_Kitap_Serisi_2_Problemler_ve_Çözümler-Haz2019.pdf
BİL431 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgi Güvenliği (TS 6) 6 https://www.hanmurat.com/blog/bilgi-sistemleri-ve-guvenligi-ders-notlari/
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİL413 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı 1 https://avesis.yildiz.edu.tr/resume/downloadfile/yselcuk?key=f3f5d40d-ffe4-4262-92e6-6bc06b3288ec
BİL413 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı 2 https://learn.saylor.org/course/view.php?id=73&sectionid=1214
BİL413 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı 2 http://web.firat.edu.tr/mbaykara/yazilimmuhendisligi.html
BİL413 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı 3 http://ckk.com.tr/ders/softwareeng/Yaz%C4%B1l%C4%B1m%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi.pdf
BİL413 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı 4 https://drive.google.com/drive/folders/1wG-qzZsrQywm3vnDu5wh8X4v0__LXcpj
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİL439 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kriptografiye Giriş (TS 6) 1 ab2015. kriptoloji-giriş.ppt
BİL439 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kriptografiye Giriş (TS 6) 2 Acik_anahtar_kriptografi.ppt
BİL439 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kriptografiye Giriş (TS 6) 3 kriptoloji-egitim-04-02-11.odp
BİL439 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kriptografiye Giriş (TS 6) 7 https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-310-principles-of-discrete-applied-mathematics-fall-2013/lecture-notes/
BİL439 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kriptografiye Giriş (TS 6) 13 http://www.cs.bilkent.edu.tr/~selcuk/teaching/cs519/
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
2103076222011 , , Kriptografi Mühendisliğine Giriş 1 kriptoloji-egitim-04-02-11 [Repaired].pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
2103076232011 , , Sonlu Cisim Aritmetiği 1 UYGULAMALI MATEMAT_Kriptolojiye giris ders notları.pdf
2103076232011 , , Sonlu Cisim Aritmetiği 2 Lecture4.pdf
2103076232011 , , Sonlu Cisim Aritmetiği 3 Lecture5.pdf
2103076232011 , , Sonlu Cisim Aritmetiği 4 Lecture6.pdf
2103076232011 , , Sonlu Cisim Aritmetiği 5 Lecture7.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
2103076262012 , , Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 1 sogukpinar-agguvenligi.pdf
2103076262012 , , Bilgisayar ve Ağ Güvenliği 2 sogukpinar-agguvenligi-2.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BM625 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Sayılar Teorisi ve Uygulamaları 1 UYGULAMALI MATEMAT_Kriptolojiye giris ders notları.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HB708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, Veri Şifreleme ve Ağ Güvenliği 1 sogukpinar-agguvenligi.pdf
HB708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, Veri Şifreleme ve Ağ Güvenliği 2 sogukpinar-agguvenligi-2.pdf
HB708 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, Veri Şifreleme ve Ağ Güvenliği 3 Siber-Guvenlik-ve-Savunma-Farkindalik-ve-Caydiricilik.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, İleri Kriptoloji 1 kriptoloji-egitim-04-02-11 [Repaired].pptx
HB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, İleri Kriptoloji 1 kriptoloji-egitim-04-02-11.odp
HB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, İleri Kriptoloji 2 BGD-Siber-Guvenlik-ve-Savunma-Kitap-Serisi-2-Problemler-ve-Cozumler.pdf
HB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, İleri Kriptoloji 6 UEKAE_Dergisi_Sayi_1.pdf
HB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, İleri Kriptoloji 7 5-AES.pdf
HB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, İleri Kriptoloji 8 ldc_tutorial.pdf
HB717 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, İleri Kriptoloji 9 nist-fips197.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BM631 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 2 ders1.pptx
BM631 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 3 ders2.ppt
BM631 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 4 ders3.ppt
BM631 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 5 ders4.ppt
BM631 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 6 Ders05notlari.pdf
BM631 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 7 Ders06notlari.pdf
BM631 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 10 Ders07notlari.pdf
BM631 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 11 ders11greedy.pptx
BM631 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 12 ders12Dijkstra.pptx
BM631 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 13 xmit503-lecture-7.pptx
BM631 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Algoritma Tasarımı ve Karmaşıklık Analizi 14 ders14-belman-floyd.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HB735 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, Ayrık Yapılar ve Algoritmalar 1 http://abl.gtu.edu.tr/hebe/AblDrive/59669005/w/Storage/104_2011_1_211_59669005/Downloads/bl211bol1-3.pdf
HB735 Fen Bilimleri Enstitüsü, Hesaplamalı Bilimler, Ayrık Yapılar ve Algoritmalar 2 http://anibal.gyte.edu.tr/hebe/AblDrive/59669005/w/Storage/104_2010_2_511_59669005/Downloads/bil511-notlar1-3.pdf?
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BM636 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 1 http://bilgisayarmuhendisligidersnotlari.com/DersDetay.aspx?Konu=Bilgisayar-Muhendisligi-Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Y%C3%B6ntemleri-Ders-Notu
BM636 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 2 TUBA-bilimsel arastirma ve yayin etigi-ders notu.pdf
BM636 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 3 niteliklibilimselyayin-0.pdf
BM636 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 3 niteliklibilimselyayin-4.pdf
BM636 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 4 YOK-akademiketikdavranislar.pdf
BM636 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 4 YOK-etik.pdf
BM636 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 5 derleme-hazirlamada-pratikbilgiler.pdf
BM636 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 6 gokturkucoluk-bilgisayarbilimlerinedir.pdf
BM636 Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 6 gokturkucoluk-bilgisaayraltalanlari.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 1 week2.pdf
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 2 week2.ppt
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 3 week3.pdf
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 4 week4.pdf
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 5 week5.pdf
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 6 week6.ppt
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 7 week7.pdf
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 8 Chapter04.pdf
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 10 Discovering computers- Chapter 2 (1).pptx
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 11 L09_C09_Networks.pdf
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 12 Discovering computers- Chapter 1 (1).pptx
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 13 TSE-bilisimterimlerisozlugu.pdf
BİL240 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mesleki İngilizce 14 timeline-computer.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 1 bil407-hafta1.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 1 bil407-hafta1.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 2 bil407-hafta2.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 2 bil407-hafta2.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 2 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 3 bil407-hafta3.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 3 bil407-hafta3.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 3 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 4 bil407-hafta4.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 4 bil407-hafta4.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 4 bil407-hafta4-2.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 4 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 5 bil-407-hafta5.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 5 bil407-hafta5.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 5 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 6 bil407-hafta6.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 6 bil-407-hafta6.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 6 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 7 bil407-hafta7.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 7 bil-407-hafta7.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 7 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 8 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 8 bil-407-hafta8.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 8 bil407-hafta8.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 9 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 9 bil407-hafta9.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 9 bil-407-hafta9.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 10 bil-407-hafta10.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 10 bil407-hafta10.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 10 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 11 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 11 bil407-hafta11.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 11 bil-407-hafta11.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 12 bil407-hafta12.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 12 bil-407-hafta12.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 12 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 13 bil-407-hafta13.mp4
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 13 bil407-hafta13.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 13 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 14 yazilimmuhendisligi_ders_kaynaklari.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 14 bil407-hafta14.pdf
BİL407 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği 14 bil407-hafta14.mp4
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr