İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: semcoruh@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Anahtar Kelimeler Atık Yönetimi
Su ve atıksu arıtma
Katı ve Tehlikeli Atıklar
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Mühendislik Fakültesi, 2016 -
Doçent Mühendislik Fakültesi, 2009 - 2016
Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi, 2004 - 2009
Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi, 1995 - 2004
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Tarım Hayvancılık Çevre Ekonomi Sağlık Kadın Öğretim Üyeleri Toplum Konferansları

2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Utilisation And Leaching Behaviour Of Lead Smeltingslag As An Additive İn Cement Mortars

Yazar Adı :

 Tibet Yusuf, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Int. J. Global Warming

Özgün Makale

 

2019, 7

Makale Adı :

 The Performance Of Heavy Metal Leaching From Copper And Zinc Slags Using Natural And Waste Materials

Yazar Adı :

 Darama Sevda Esma, Mesci Oktay Başak, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 International Journal Of Emerging Technology And Advanced Engineering

Özgün Makale

 

2019, 5

Makale Adı :

 Adsorption Of Lead And Copper Using Waste Foundry Sand: Statistical Evaluation

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra, Elevli Sermin

Dergi Adı :

 International Journal Of Global Warming

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Using Waste Foundry Sand For Malachite Green Dye From Aqueous Solutions Kinetic And Equilibrium Studies

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Environmnetal Engineering And Management Journal

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Usıng Waste Foundry Sand For The Removal Of Malachıte Green Dye From Aqueous Solutıons-Kınetıc And Equılıbrıum Studıes.

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Environmental Engineering Management Journal (Eemj)

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Adsorption Of Lead And Copper Using Waste Foundry Sand: Statistical Evaluation

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra, Elevli Sermin

Dergi Adı :

 International Journal Of Global Warming

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Tarımsal Atıklardan Manyetik Katkılı Biyoçar Eldesi Ve Kullanım Alanları

Yazar Adı :

 Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Çevre Bilim Ve Teknoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Optimization Study Of Adsorption Of Crystal Violet And Congo Red Onto Sepiolite And Clinoptilolite

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Elevli Sermin, Doğan Gülçin

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Recycling Of Waste Glass İn Ready-Mixed Concrete Plant As Aggregate And Pozzolan Replacement

Yazar Adı :

 Kılıçoğlu Cem, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 International Journal Of Global Warming

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Atık Döküm Kumu İle Katyonik Boyar Maddelerin Adsorpsiyon Çalışmaları

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Cbü Journal Of Engineering Sciences

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Modelling Of Lead Removal From Battery İndustrial Wastewater Treatment Sludge Leachate On Cement Kiln Dust By Using Elman’S Rnn

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Gürkan Elif Hatice, Kılıç Erdal

Dergi Adı :

 International Journal Of Global Warming

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Atık Döküm Kumu İle Katyonik Boyarmaddelerin Adsorpsiyon Çalışmaları

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Optimization Study Of Adsorption Of Crystal Violet And Congo Red Onto Sepiolite And Clinoptilolite

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Elevli Sermin, Doğan Gülçin

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Modeling Of Lead Removal From Battery İndustrial Wastewater Treatment Sludge Leachate On Cement Kiln Dust By Using Elman’S Rnn

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Gürkan Elif Hatice, Kılıç Erdal

Dergi Adı :

 International Journal Of Global Warming

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Equilibrium And Kinetic Adsorption Study Of Aqueous Basic Dye Solutions Using Waste Foundry Sand

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 International Journal Of Global Warming

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Use Of Waste Foundry Sand For Malachite Green Dye From Aqueous Solutions Kinetic And Equilibrium Studies

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Environmental Engineering And Management Journal

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Use Of Waste Foundry Sand For Malachite Green Dye From Aqueous Solutions Kinetic And Equlibrium Studies

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Environmental Engineering And Management Journal

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Yeni Potansiyel Biosorbentlerle Kongo Kırmızısının Biosorpsiyon Çalışmaları

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Erzincan University Journal Of Science And Technology

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Akü Cüruflarının Killerle İmmobilizasyonu: Full Faktoriyel Dizayn Analiz

Yazar Adı :

 Tibet Yusuf, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Ksu Journal Of Engineering Sciences

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Immobilisation And Leaching Performance Of Lead-Acid Batteriessmelting Slag Using Natural And Waste Materials

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Tibet Yusuf

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Equilibrium And Kinetic Adsorption Study Of Aqueous Basic Dye Solutions Using Waste Foundry Sand

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 International Journal Of Global Warming

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 An Integrated Approach İn Optimization Of Dye Adsorption Onto Sepiolite

Yazar Adı :

 Geyikçi Feza, Elevli Sermin, Kılıç Erdal, Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Ponte

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Investigation Of Current Municipal Solid Waste Management Situtation İn Amasya Turkey

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Özen Hümeyra

Dergi Adı :

 Environmnetal Engineering And Management Journal

Özgün Makale

 

2016, 11

Makale Adı :

 Optimization Study Of Dye Removal By Cement Kiln Dust Using The Central Composite Design Of Experiments

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Elevli Sermin

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Survey Of Hospıtal Waste Management Of Selected Hospitals İn Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Gaye Şenel, Çoruh Semra, Ergun Osman Nuri

Dergi Adı :

 Environmnetal Engineering And Management Journal

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Adsorption Of Neutral Red From Aqueous Solutions Using Waste Foundry Sand Full Facrorial Design Analysis

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Gürkan Elif Hatice

Dergi Adı :

 Environmental Progress & Sustainable Energy

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Optimization Of Malachite Green Dye Removal By Sepiolite Clay Using A Central Composite Design

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Elevli Sermin

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 The Use Of Narx Neural Network For Modeling Of Adsorption Of Zinc İons Using Activated Almond Shell As A Potential Biosorbent

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Geyikçi Feza, Kılıç Erdal, Çoruh Ufuk

Dergi Adı :

 Bioresource Technology

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Prediction Of Adsorption Efficiency For The Removal Malachite Green And Acid Blue 161 Dyes By Marble Sludge Dust Using Ann

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Gürkan Elif Hatice, Kılıç Erdal, Geyikçi Feza

Dergi Adı :

 Global Nest Journal

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Adsorptive Removal Of Aromatic Compound By Montmorillonite Application Of Factorial Design Analysis

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Geyikçi Feza

Dergi Adı :

 Acta Geodynamica Et Geomaterialia

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Assessment Of Leaching Characteristics Of Heavy Metals From İndustrial Leach Waste

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Elevli Sermin, Ergun Osman Nuri

Dergi Adı :

 International Journal Of Mineral Processing

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Development Of Experimental Results By Artificial Neural Network Model For Adsorption Of Cu2 Using Single Wall Carbon Nanotubes

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Geyikçi Feza, Kılıç Erdal

Dergi Adı :

 Separation Science And Technology

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Removal Of Cu2 From Copper Flotation Waste Leachant Using Sepiolite Full Factorial Design Approach

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Geyikçi Feza, Çoruh Ufuk

Dergi Adı :

 Acta Geodynamica Et Geomaterialia

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Statistical Evaluation And Optimization Of Factors Affecting The Leaching Performance Of Copper Flotation Waste

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Elevli Sermin, Geyikçi Feza

Dergi Adı :

 Thescientificworldjournal

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Leaching Behavior And İmmobilization Of Copper Flotation Waste Using Fly Ash

Yazar Adı :

 Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Environmental Progress & Sustainable Energy

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Modelling Of Lead Adsorption From İndustrial Sludge Leachate On Red Mud By Using Rsm And Ann

Yazar Adı :

 Geyikçi Feza, Kılıç Erdal, Çoruh Semra, Elevli Sermin

Dergi Adı :

 Chemical Engineering Journal

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Adsorption Of Copper Iı Ions On Montmorillonite And Sepiolite Clays Equilibrium And Kinetic Studies

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Geyikçi Feza

Dergi Adı :

 Desalination And Water Treatment

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Adsorption Of Silver From Aqueous Solution Onto Fly Ash And Phosphogypsum Using Full Factorial Design

Yazar Adı :

 Elevli Sermin, Çoruh Semra, Ergun Osman Nuri, Şenel Gaye

Dergi Adı :

 Environmental Progress Sustainable Energy

Özgün Makale

 

2011, 12

Makale Adı :

 Use Of Selected İndustrial Waste Materials İn Concrete Mixture

Yazar Adı :

 Mesci Başak, Çoruh Semra, Ergun Osman Nuri

Dergi Adı :

 Environmental Progress & Sustainable Energy,

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Adsorption Of Basic Dye From Wastewater Using Raw And Activated Red Mud

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Geyikçi Feza, Ergun Osman Nuri

Dergi Adı :

 Environmental Technology

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Adsorption Of Neutral Red Dye From An Aqueous Solution Onto Natural Sepiolite Using Full Factorial Design

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Geyikçi Feza, Elevli Sermin

Dergi Adı :

 Clay And Clay Minerals

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Use Of Fly Ash Phosphogypsum And Red Mud As A Liner Material For The Disposal Of Hazardous Zinc Leach Residue Waste

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Ergun Osman Nuri

Dergi Adı :

 Journal Of Hazardous Materials

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 A Comparison Of The Properties Of Natural Clinoptilolites And Their İon Exchange Capacities For Silver Removal

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Ergun Osman Nuri, Gaye Şenel

Dergi Adı :

 Journal Of Hazardous Materials

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 The İnfluence Of Chemical Conditioning On The Removal Of Copper İons From Aqueous Solutions By Using Clinoptilolite

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Turan Nurdan Gamze, Akdemir Andaç, Ergun Osman Nuri

Dergi Adı :

 Environmental Progress & Sustainable Energy

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Municipal Solid Waste Management Strategiest İn Turkey

Yazar Adı :

 Turan Nurdan Gamze, Çoruh Semra, Akdemir Andaç, Ergun Osman Nuri

Dergi Adı :

 Waste Management

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Ni2 Removal From Aqueous Solutions Using Conditioned Clinoptilolites Kinetic And İsotherm Studies

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Ergun Osman Nuri

Dergi Adı :

 Environmental Progress & Sustainable Energy

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Leaching Behaviour And Mechanical Properties Of Copper Flotation Waste İn Stabilized Solidified Products

Yazar Adı :

 Mesci Başak, Çoruh Semra, Ergun Osman Nuri

Dergi Adı :

 Waste Management & Research

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Leaching Behaviour And İmmobilization Of Heavy Metals İn Zinc Leach Residue Before And After Thermal Treatment

Yazar Adı :

 Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Environmental Progress

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Immobilization Of Copper Flotation Waste Using Red Mud And Clinoptilolite

Yazar Adı :

 Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Waste Management & Research

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 The Removal Of Zinc İons By Natural And Conditioned Clinoptilolites

Yazar Adı :

 Çoruh Semra

Dergi Adı :

 Desalination

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Production Of Brown And Black Pigments By Using Flotation Waste From Copper Slag

Yazar Adı :

 Emel Özel, Servet Turan, Semra Çoruh, Osman Nuri Ergun

Dergi Adı :

 Waste Management & Research

Özgün Makale

 

2006, 4

Makale Adı :

 Leaching Characteristics Of Copper Flotation Waste Before And After Vitrification

Yazar Adı :

 Semra Çoruh, Osman Nuri Ergun

Dergi Adı :

 Journal Of Environmental Management

Özgün Makale

 

2006, 4

Makale Adı :

 Treatment Of Copper İndustry Waste And Production Of Sintered Glass Ceramic

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Ergun Osman Nuri, Cheng Tawui

Dergi Adı :

 Waste Management & Research

Özgün Makale

 

2006, 10

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Color removal from textile dyeing effluent by natural and activated clay adsorbents

Yazar Adı :

 Akülker Handan, Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 4th World Congress and Expo on Recycling

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Seasonal Analyses in Spring Water with GIS from Samsun Province Turkey

Yazar Adı :

 Geyikçi Feza, Çoruh Semra, Şişman Yasemin

Etkinlik Adı :

 5th Conference on Water, Climate and Environment- BALWOIS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 05

Bildiri Adı :

 Color removal from textile dyeing effluent by natural and activated clay adsorbents

Yazar Adı :

 Aküller Handan, Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 4th World Conferences and Expo on Recycling

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Waste Foundry Sand WFS reuse and recycling in concrete production

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra, Kılıçoğlu Cem

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Recycling and Reuse

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 06

Bildiri Adı :

 Methyl red removal from aqueous solutions using natural and biochar prina: Full factorial design approach

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Akkaya Sevda Esma, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 International eurasian conference on biological and chemical sciences (EurasianBioChem 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Simultaneous removal of heavy metal and dye using natural pea shell: A study in binary system

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Akkaya Sevda Esma, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 International eurasian conference on biological and chemical sciences (EurasianBioChem 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 ADSORPTION MODELLING OF REMOVAL OF MALACHİTE GREEN DYE FROM AQUEOUS SOLUTION USING NATURAL AND BIOCHAR BUTT

Yazar Adı :

 Darama Sevda Esma, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 World Conference on Sustainable Life Sciences WOCOLS’xx2019 Budapeşte.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 07

Bildiri Adı :

 USE OF NATURAL AND MODIFIED WALNUT SHELLS FOR ZINC REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS

Yazar Adı :

 Darama Sevda Esma, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 World Conference on Sustainable Life Sciences WOCOLS’xx2019 Budapeşte

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 07

Bildiri Adı :

 Use of natural modified pirina for copper removal from aqueous solutions

Yazar Adı :

 Akkaya Sevda Esma, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 Uluslararası su ve çevre kongresi SUÇEV 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Removal of malahite green dye with natural and modified ea shells from aqueous solutions

Yazar Adı :

 Akkaya Sevda Esma, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 Uluslararası su ve çevre kongresi SUÇEV 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 FARKLI ATIK MALZEME KATKILARININ ÇİMENTOLARIN ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ ÜZERİNEETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Çoruh Semra, Kesim Hasan Fehmi

Etkinlik Adı :

 II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Use of Waste Materials for the Removal of Silver a Comparison of Kinetic Studies

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Gaye Şenel, Ergun Osman Nuri

Etkinlik Adı :

 the 5th Annual Symposium on Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 05

Bildiri Adı :

 Investigation of sustainable bulding materials

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Akkaya Sevda Esma, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 3nd international conference on material science and technology in Cappadocia (IMSTEC’xx18)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 The performance of heavy metal leaching from copper and zinc slags using natural and waste materials

Yazar Adı :

 Akkaya Sevda Esma, Mesci Oktay Başak, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 3nd international conference on material science and technology in Cappadocia (IMSTEC’xx18)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Adsorption of nickel removal from aqueous solutions using natural and modified montmorillonite clays: Factorial design analysis

Yazar Adı :

 Tibet Yusuf, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 8th International Conference on Environmental Engineering and Applications (ICEEA 2017)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Malachite Green Dye Removal Using Montmorillonite Clay Full Factorial Design Analysis

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Elevli Sermin, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), 7th-8th July, Oslo, Norway, 2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 07

Bildiri Adı :

 Effective Removal of Congo Red from Aqueous Solutions using Almond Shell

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management (EWWM)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 07

Bildiri Adı :

 Crystal violet removal from aqueous solutions using clinoptilolite kinetic and isotherm studies

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management (EWWM)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 07

Bildiri Adı :

 The Investigation of Adsorption of Lead Ions Using Pirina as A Potential Biosorbent

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Gürkan Elif Hatice

Etkinlik Adı :

 International Conference on Environmental Science and Development (ICESD)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 07

Bildiri Adı :

 Adsorption Of Crystal Violet From Aqueous Solutions Using Pirina

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Gürkan Elif Hatice

Etkinlik Adı :

 ”, International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), 7th-8th July, Oslo, Norway, 2016.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 07

Bildiri Adı :

 Economical Evaluation of Municipal Waste Management System

Yazar Adı :

 Elevli Birol, Aydın Taner, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 Internatioanal Congress on Water, Waste Management and Energy Management

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 07

Bildiri Adı :

 Dökümhane Atıklarının Tekstil Endüstrisinde Değerlendirilmesi”, 16. International the recent Progress Symposium on Textile Technology and Chemistry

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra, Tibet Yusuf

Etkinlik Adı :

 16. International the recent Progress Symposium on Textile Technology and Chemistry

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 “Tekstil Endüstrisi Atıksularından Kongo Kırmızısının Gideriminde Klinoptilolit ve Sepiyolitin Etkinliğinin Araştırılması”

Yazar Adı :

 Doğan Gülçin, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 16. International the recent Progress Symposium on Textile Technology and Chemistry

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Removal of Crystal Violet Dye from Aqueous solutions Using Natural Materials: Equilibrium Isottherm, Kinetic and Thermodynamic Studies

Yazar Adı :

 Doğan Gülçin, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 16. International the recent Progress Symposium on Textile Technology and Chemistry

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Immobilization of metal Ions from Lead Smelting Slag leachate in the Presence of Additive Materials

Yazar Adı :

 Yusuf Tibet, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 Preceedings of 9th International Industrial Minerals Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Removal of Congo Red Dye From Aqueous Solutions Using Waste Foundry Sand Full Factorial Design Analysis

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Gürkan Elif Hatice, Yusuf Tibet

Etkinlik Adı :

 Preceedings of 9th International Industrial Minerals Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Dye Removal from Aqueous Solution by Adsorption on to Fly Ash

Yazar Adı :

 Ergun Osman Nuri, Çoruh Semra, Geyikçi Feza

Etkinlik Adı :

 the 7th Annual Symposium on Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 05

Bildiri Adı :

 Investigation of Dye Removal Using Travertine As An Adsorbent Full Factorial Design Analysis

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Gürkan Elif Hatice, Tibet Yusuf

Etkinlik Adı :

 24th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Propertıes of Fresh And Hardened Concrete Usıng Waste Foundry Sand And Waste Glass Powder As Partıal Replacement of Fıne Aggregates

Yazar Adı :

 Kılıçoğlu Cem, Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 24th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 11-14 September, Ohrid, Macedonia

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Carbon Based Nanomaterials in Environmental Pollution Management

Yazar Adı :

 Geyikçi Feza, Çoruh Semra, Murat Çömezoğlu

Etkinlik Adı :

 44th World Chemistry Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 08

Bildiri Adı :

 Application of 2k Factorial Design in the Adsorption of Indigo Carmine Dyes using Solen Marginatus

Yazar Adı :

 Geyikçi Feza, Çoruh Semra, Murat Çömezoğlu

Etkinlik Adı :

 44th World Chemistry Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 08

Bildiri Adı :

 Removal of Dyes from Aqueous Solution by Adsorption onto Sepiolite

Yazar Adı :

 Geyikçi Feza, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 the 5th Annual Symposium on Environment

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 06

Bildiri Adı :

 The Rehabilitation of the Damaged Areas After the Mining Activities

Yazar Adı :

 Geyikçi Feza, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 The 22nd International Mining Congress and Exhibitation of Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 05

Bildiri Adı :

 Highly Efficient Adsorption of Nickel Metal ions from Aqueous Solutions using Marble Sludge Waste

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Koçdemir Öznur, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Properties of Composite Cements Manufactured with Fly Ash and Kiln Dust Mixtures

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Koçdemir Öznur, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The Biosorption of malachite Green Dye from Aqueous Solutions using Seafood Shell Powders: Equilibrium and Kinetic Study

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Demr Özlem, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Effects of Montmorillonite and Sepiolite Mixtures on the Properties of Cement

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Demir Özlem, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Effects of Montmorillonite and Sepiolite Mixtures on theProperties of Cement

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Demir Öznur, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 CAPPADOCIA2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Highly Efficient Adsorption of Nickel Metal Ions from AqueousSolutions Using Marble Sludge Waste

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Mesci Oktay Başak, Koçdemir Özge

Etkinlik Adı :

 ICOCEE – CAPPADOCIA2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Properties of Composite Cements Manufactured with Fly Ash and KilnDust Mixtures

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Koçdemir Özge, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 ICOCEE – CAPPADOCIA2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The Biosorption of Malachite Green Dye from Aqueous SolutionsUsing Seafood Shell Powders: Equilibrium and Kinetic Study

Yazar Adı :

 Mesci Oktay Başak, Demir Öznur, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 ICOCEE CAPPADOCIA2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Sources of Water Pollution and Evolution of Water Quality in the Derbent Dam Lake

Yazar Adı :

 Geyikçi Feza, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 International Conference on Carstic Water Bodies in ALBANIA

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 06

Bildiri Adı :

 Removal of malachite green dye with natural and modified pea shells from aqueous solutions

Yazar Adı :

 Akkaya Sevda Esma, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Su ve Çevre Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Dökümhane Atıklarının Tekstil Endüstrisinde Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 16th International The Recent Progress Symposium on Textile Technology and Chemistry

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Highly Efficient Adsorption of Congo Red Dye by Acid Activated Walnut Shells

Yazar Adı :

 Uysal Yağmur, Akkaya Sevda Esma, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 07

Bildiri Adı :

 Recyling of waste glass in ready mixed concrete plant as aggregate and pozzolan replacement

Yazar Adı :

 Kılıçoğlu Cem, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Recycling and Reuse

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 06

Bildiri Adı :

 An Investigation of the Usability of Waste Foundry Sands in Removal of Textile Wastewaters

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2013

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 06

Bildiri Adı :

 Adsorption studies of zinc ions from wastewater using activated almond shell

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Geyikçi Feza

Etkinlik Adı :

 International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2013

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 06

Bildiri Adı :

 Application of biocahr prepared from walnut shell for removal of malachite green dye

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Akkaya Sevda Esma

Etkinlik Adı :

 EurasianSciEnTech 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 The Influence of Thermal Activation on the removal of Copper Ions from Aqueous Solutiın using Pea Shell

Yazar Adı :

 Akkaya Sevda Esma, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 EurasianSciEnTech 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Adsorption of Malachite Green Dye from Wastewater Using Foundry Sand with Bentonite

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 6th Mid-European Clay Conference (MECC’12)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2012, 09

Bildiri Adı :

 Evaluation of the Heavy Metal Leachability From Cement Pastes made from Zinc Plant Waste

Yazar Adı :

 Akkaya Sevda Esma, Mesci Oktay Başak, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’19)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Comparison of Leaching Tests to Evaluate Metal Mobility in Zinc Galvanic Wastes

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Geyikçi Feza

Etkinlik Adı :

 International Conference of Ecosystems (ICE)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 06

Bildiri Adı :

 Removal of Zinc From Aqueous Solutions Using Waste Foundry Sand Full Factorial Design Analysis

Yazar Adı :

 Gürkan Elif Hatice, Tibet Yusuf, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 2nd International Researchers, Statistics and Young Statistics Congress (IRSYSC)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Immobilization Lead Slag Using Natural Materials Full Factorial Design Analysis

Yazar Adı :

 Tibet Yusuf, Gürkan Elif Hatice, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 2nd International Researchers, Statistics and Young Statistics Congress, (IRSYSC)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Lead Release From Lead Acid Batteries Slag Using Waste Materials Full Factorial Design Analysis

Yazar Adı :

 Yusuf Tibet, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 14th International Conference on Environmental Science and Tecnology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Adsorptıon Effıcıency For The Removal Congo Red By Seafood Shell Usıng Ann

Yazar Adı :

 Çoruh Ufuk, Çoruh Semra, Doğan Gülçin

Etkinlik Adı :

 14th International Conference on Environmental Science and Tecnology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Adsorption studies of lead ions from wastewater using waste foundry sand

Yazar Adı :

 Çoruh Semra, Gürkan Elif Hatice

Etkinlik Adı :

 The Proceedings of the 1st International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition PPM 2013

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 09

Bildiri Adı :

 Zinc slag as fine aggregate in cement concrete

Yazar Adı :

 Akkaya Sevda Esma, Mesci Oktay Başak, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 7th international conference on advanced technologies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Evaluation of the heavy metal leachability from cement pastes made from zinc plant waste

Yazar Adı :

 Akkaya Sevda Esma, Mesci Oktay Başak, Çoruh Semra

Etkinlik Adı :

 7th international conference on advanced technologies (ICAT’xx18)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 CAM İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ATIK YÖNETİMİ ve VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI

Proje Konusu :

 RESMAN Cam Sanayi, düz cam işleyen bir kuruluş olup, cam işleme işini yapan değişik makineler kullanmaktadır. Bu makinelerin çalışması esnasında soğutma amaçlı olarak su kullanılmakta ve bu esnada oluşan cam tozu suya karışmaktadır. Mevcut sistemde cam tozu karışmış olan su her bir makine için ayrı yerlerde bulunan su toplama haznelerinde toplanarak sisteme geri verilmektedir. Geri beslenen sudaki cam tozu oranını azaltmak için hazneye kuyu suyu eklenerek yaklaşık 80 (50 ton / tank hazneleri toplam hacmi)oranında seyreltme yapılmaktadır. Ancak tam bir seyreltme söz konusu olmadığı için suyun içindeki cam tozunun bir kısmı cam işlemeye geri beslenmektedir. Sisteme geri beslenen suyun içerisinde bulunan bu cam tozu makinelerin çalışma verimini düşürmekte, arızalanmalarına neden olmakta ve temizlik-bakım aralıklarını kısaltmaktadır. Ayrıca sisteme geri beslenmeyen atık su ise, herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan deşarj edilmektedir. Mevcut haliyle işletme açısından cam atığı oluşumu, aş

01.03.2016

 

19.03.2019

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1505

 

ULUSAL

2019, 03

Proje Adı :

 Dökümhane Kumlarının Yönetimi ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması

01.05.2013

 

19.01.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 01

Proje Adı :

 Kentsel Katı Atıkların Kompostlaştırılarak Değerlendirilmesi

30.11.2000

 

30.11.2002

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2002, 11

Proje Adı :

 Endüstriyel Katı Atıkların Termal Yöntemlerle Arıtımı ve Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması

26.11.2004

 

30.11.2006

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2006, 11

Proje Adı :

 Samsun İl Merkezinde Hava ve Su Kalite Parametreleri İle Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Samsun Sanayi Bölgesinde İşyeri Sahiplerinin ve Çalışan Personelin Endüstriyel Atıkların Yönetimi

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

Proje Adı :

 Akü Sanayi Atıklarının Bertarafı

01.05.2013

 

17.10.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 10

Proje Adı :

 Amasya ili ve çevresinde endüstriyel atık yönetiminin incelenmesi ve Çözüm önerileri

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 MF 103 Endüstriyel Katı Atıkların Doğal Materyallerle Stabilizasyon ve Solidifikasyonu

30.11.2004

 

30.11.2006

 

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2006, 11

Proje Adı :

 CAM İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ATIK YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI

Proje Konusu :

 RESMAN Cam Sanayi düz cam işleyen bir kuruluş olup cam işleme işini yapan değişik makineler kullanmaktadır Bu makinelerin çalışması esnasında soğutma amaçlı olarak su kullanılmakta ve bu esnada oluşan cam tozu suya karışmaktadır Mevcut sistemde cam tozu karışmış olan su her bir makine için ayrı yerlerde bulunan su toplama haznelerinde toplanarak sisteme geri verilmektedir Geri beslenen sudaki cam tozu oranını azaltmak için hazneye kuyu suyu eklenerek yaklaşık 80 50 ton tank hazneleri toplam hacmi oranında seyreltme yapılmaktadır Ancak tam bir seyreltme söz konusu olmadığı için suyun içindeki cam tozunun bir kısmı cam işlemeye geri beslenmektedir Sisteme geri beslenen suyun içerisinde bulunan bu cam tozu makinelerin çalışma verimini düşürmekte arızalanmalarına neden olmakta ve temizlik bakım aralıklarını kısaltmaktadır Ayrıca sisteme geri beslenmeyen atık su ise herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan deşarj edilmektedir Mevcut haliyle işletme açısından cam atığı oluşumu a

01.03.2016

 

19.03.2019

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1505

 

ULUSAL

2019, 03

Proje Adı :

 Samsun sanayi bölgesinde işyeri sahiplerinin ve çalışan personelin endüstriyel atıkların yönetimi konusunda eğitimi (TR 0305.02 LDI 149)

Proje Konusu :

 Endüstriyel atık yönetiminde yapılması gerekenler Samsun OSB içerisindeki tesislerde eğitim verilerek gerçekleştirilmiştir

01.05.2007

 

01.05.2008

 

Araştırmacı

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2008, 05

Proje Adı :

 Mine ın Turkey (MIT)BİDEP -2232

01.01.2020

 

Araştırmacı

 

Uluslararası İkili İşbirliği Programları

 

ULUSLARARASI

2020, 01

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Horizon Research Publishing Corporation

Yazar Adı :

 Çoruh Semra

Yayınevi :

 Horizon Research Publishing Corporation

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 1 Sayı Turkish Journal Of Entomology

Yazar Adı :

 Tunaz Hasan, Atakan Ekrem, Akşit Tülin, Avcı M, Çakmak İbrahim, Çoruh Semra, Erler Fedai, Gökçe Ayhan, Güz Nurper, Hoffmann Kh, Işıkber Ali Arda, Karut Kamil, Kaşkavalcı Galip, Kaydan Mehmet Bora, Kazak Cengiz, Kersting Uli, Konstantinov As, Kumral Nabi Alper, Moores Gd, Sarıkaya Oğuzhan, Susurluk İsmail Alper, Ueckermann Eli, Ulusoy Mehmet Rifat

Yayınevi :

 Dergipark

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 3 Sayı Turkish Journal Of Entomology

Yazar Adı :

 Tunaz Hasan, Atakan Ekrem, Avcı M, Çakmak İbrahim, Çoruh Semra, Fent Meral, Gökçe Ayhan, Güz Nurper, Hoffmann Kh, Işıkber Ali Arda, Karut Kamil, Kaşkavalcı Galip, Kaydan Mehmet Bora, Kaygın Toper, Kazak Cengiz, Kersting Uli, Konstantinov As, Kumral Nabi Alper, Moores Gd, Sarıkaya Oğuzhan, Susurluk İsmail Alper, Ueckermann Ee, Ulusoy Mehmet Rifat

Yayınevi :

 Dergi Park

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Basılı

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Korean Journal Of Chemical Engineering

Uluslararası

 

Dergi

 

Korean Journal Of Chemical Engineering

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Applied Surface Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Applied Surface Science

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 International Journal Of Environment And Waste Management

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Environment And Waste Management

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Particulate S

Uluslararası

 

Dergi

 

Particulate S

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Chemical Technology Biotechnology

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Chemical Technology Biotechnology

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Water And Environment Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Water And Environment Journal

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Desalination And Water Treatment

Uluslararası

 

Dergi

 

Desalination And Water Treatment

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Environmental Engineering Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Environmental Engineering Science

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Archives Of Metallurgy And Materials

Uluslararası

 

Dergi

 

Archives Of Metallurgy And Materials

 

İngilizce

 

Google scholar, Cambridge Scientific Abstracts,Elsevier - SCOPUS

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Chemical Engineering Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Chemical Engineering Journal

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Taiwan Institute Of Chemical Engineers

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Taiwan Institute Of Chemical Engineers

 

İngilizce

 

SSCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Desalination And Water Treatment

Uluslararası

 

Dergi

 

Desalination And Water Treatment

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Biotechnology Progress

Uluslararası

 

Dergi

 

Biotechnology Progress

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Chemical Engineering Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Chemical Engineering Journal

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Chemical Papers

Uluslararası

 

Dergi

 

Chemical Papers

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Clean-Soil, Air, Water

Uluslararası

 

Dergi

 

Clean-Soil, Air, Water

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Desalination

Uluslararası

 

Dergi

 

Desalination

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Desalination & Water Treatment

Uluslararası

 

Dergi

 

Desalination & Water Treatment

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Environmental Engineering And Management Journal

Uluslararası

 

Dergi

 

Environmental Engineering And Management Journal

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Environmental Progress

Uluslararası

 

Dergi

 

Environmental Progress

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Environmental Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Environmental Technology

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 International Journal Of Minerals, Metallurgy And Materials

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Minerals, Metallurgy And Materials

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Environmental Engineering

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Environmental Engineering

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Environmental Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Environmental Management

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Hazardous Materials

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Hazardous Materials

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of The Air & Waste Mangement Association

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of The Air & Waste Mangement Association

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of The Taiwan Institute Of Chemical Engineers

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of The Taiwan Institute Of Chemical Engineers

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Microporous & Mesoporous Materials

Uluslararası

 

Dergi

 

Microporous & Mesoporous Materials

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Separation And Purification Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Separation And Purification Technology

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Separation Science And Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

Separation Science And Technology

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Waste Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Waste Management

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Waste Management And Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Waste Management And Research

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Environmental Chemistry And Ecotoxicology

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Environmental Chemistry And Ecotoxicology

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Industrial & Engineering Chemistry Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Industrial & Engineering Chemistry Research

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Frontiers Of Environmental Science And Engineering

Uluslararası

 

Dergi

 

Frontiers Of Environmental Science And Engineering

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Fresenius Environmental Bulletin

Uluslararası

 

Dergi

 

Fresenius Environmental Bulletin

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Energy And Environmental Engineering

Uluslararası

 

Dergi

 

Energy And Environmental Engineering

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Ekoloji

Uluslararası

 

Dergi

 

Ekoloji

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Chemical Industry & Chemical Engineering Quaterly

Uluslararası

 

Dergi

 

Chemical Industry & Chemical Engineering Quaterly

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Applied Water Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Applied Water Science

 

İngilizce

 

SSCI

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Samsun ili taş ocaklarının çevresel etkilerinin belirlenmesi

Yazar :

 Yusuf TİBET

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Amasya Merzifon Organize Sanayi bölgesinde endüstriyel atık yönetiminin incelenmesi ve çözüm önerileri

Yazar :

 Hümeyra ÖZEN GÜDEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Amasya ili eski ve yeni katı atık yönetiminin incelenmesi

Yazar :

 Abdullah Cenk PEKER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Cam atıklarının betonda agrega ve çimento yerine kullanımı

Yazar :

 Cem KILIÇOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Dökümhane kumlarının yönetimi ve kullanılabilirliğinin araştırılması

Yazar :

 Elif Hatice GÜRKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Samsun 19 Mayıs ilçesi katı atık toplama taşıma sisteminin coğrafi bilgi sistemi destekli irdelenmesi

Yazar :

 Taner AYDIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Atık akülerin değerlendirilmesinde oluşan cürufların bertarafı

Yazar :

 Yusuf TİBET

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 İnvestigation of cationic dyes removal from wastewater using natural and modified adsorbents

Yazar :

 Gülçin DOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Havza ilçesi evsel atık su arıtma tesisinde arıtma verimliliği ve enerji ilişkisinin incelenmesi

Yazar :

 Atilla AKIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Metal kaplama endüstrisi atıksularının doğal materyaller ve anyonik sürfaktanlarla yüklenmiş TİO2 kompozitleriyle giderimi

Yazar :

 Ayşenur ÇOLAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Metal Kaplama Endüstrisi Atık Sularının Doğal Materyaller ve anyonik sülfaktanlarla yüklenmiş TiO2 kompozitleriyle giderimi

Yazar :

 Ayşenur ÇOLAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Aljinat / doğal ve endüstriyel atık materyal katkılı kompozitlerle atıksulardan fenol giderimi

Yazar :

 Rasim Berk AKYOL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 MONTMORİLLONİT VE KIRMIZI ÇAMUR KATKILIALJİNAT BAZLI MİKROKÜRELERİN SENTEZİ VE BOYA-METAL İÇEREN ATIKSULARIN ARITIMI

Yazar :

 Gizem KARPUZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 ORDU İLİ ALTERNATİF KATI ATIK DEPOLAMA ALANI YER SEÇİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI

Yazar :

 Sinem YILDIZ KARADAĞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Deponilerde Sızıntısuyu Ve Gaz Kontrolü

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:52:15

 

2014-02-25 16:52:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Arıtma Çamurlarının İşlenmesi Ve Bertarafı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:51:23

 

2014-02-25 16:51:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hidrolik

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:50:38

 

2014-02-25 16:50:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bitirme Projesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:49:57

 

2014-02-25 16:49:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 Termal Arıtım Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:49:38

 

2014-02-25 16:49:38

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:49:20

 

2014-02-25 16:49:20

 

2013-2014

Ders Adı :

 Malzeme Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:49:00

 

2014-02-25 16:49:00

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çamur Arıtım Teknikleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 16:47:19

 

2014-02-25 16:47:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Endüstriyel Kirlenme Ve Kontrolü

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:46:52

 

2014-02-25 16:46:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Deponi Tasarımı Ve İşletimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:46:18

 

2014-02-25 16:46:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Endüstriyel Atık Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:46:13

 

2014-02-25 16:46:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 Akışkanlar Mekaniği

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:45:41

 

2014-02-25 16:45:41

 

2013-2014

Ders Adı :

 Arıtma Çamurlarının İşletimi Ve Ber.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:45:07

 

2014-02-25 16:45:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Dezenfeksiyon Sistemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:44:46

 

2014-02-25 16:44:46

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bitirme Projesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:44:28

 

2014-02-25 16:44:28

 

2012-2013

Ders Adı :

 Termal Arıtım Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:44:13

 

2014-02-25 16:44:13

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:43:52

 

2014-02-25 16:43:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Malzeme Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:43:36

 

2014-02-25 16:43:36

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yön. Pren. Ve Gid. Yön.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:43:21

 

2014-02-25 16:43:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kirlilik Önleme Ve Kontrolü

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:43:05

 

2014-02-25 16:43:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Deponi Tasarımı Ve İşletimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:42:39

 

2014-02-25 16:42:39

 

2012-2013

Ders Adı :

 Endüstriyel Atık Yönetimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:42:21

 

2014-02-25 16:42:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Akışkanlar Mekaniği

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:42:08

 

2014-02-25 16:42:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetim Esasları

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 16:41:50

 

2014-02-25 16:41:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Doğal Materyallerin Çevre Müh. Kul. Alanları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:41:24

 

2014-02-25 16:41:24

 

2011-2012

Ders Adı :

 Termal Arıtım Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:41:14

 

2014-02-25 16:41:14

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:40:52

 

2014-02-25 16:40:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Malzeme Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:40:33

 

2014-02-25 16:40:33

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tehlikeli Atık Yönetim Esasları

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:40:04

 

2014-02-25 16:40:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 Endüstriyel Kirlenme Ve Kont

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:39:41

 

2014-02-25 16:39:41

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 16:39:17

 

2014-02-25 16:39:17

 

2011-2012

Ders Adı :

 Akışkanlar Mekaniği

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 16:38:36

 

2014-02-25 16:38:36

 

2011-2012

2019
 • 2016

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2009
  - 2016

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2004
  - 2009

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1995
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Elemanı

 • 1995
  - 2004

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  Çevre Mühendisliği Bölümü

  Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 1 1..hafta giriş akışkanlar 1-2 hafta_Trim.mp4
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 1 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -1.PDF
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 2 Akışkanlar Mekaniği ders notu 3-4 hafta.pdf
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 2 https://www.loom.com/share/0a97cf513ace48fca9d7902286f568b7
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 3 https://www.loom.com/share/4f72858d9a3b4d2cad1cff1d4f5fdd0b
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 3 https://www.loom.com/share/edc51bfa76e94367b4a2ae712d61b0cb
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 3 Akışkanlar Mekaniği ders notu- 3-4.hafta basınç-devam.pdf
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 3 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -1.PDF
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 4 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -1.PDF
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 5 Akışkanlar Mekaniği ders notu 5-6 hafta.pdf
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 5 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -1.PDF
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 6 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -1.PDF
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 7 Akışkanlar Mekaniği ders notu 7-8 hafta.pdf
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 7 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 8 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 10 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 11 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 12 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 13 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 14 Akışkanlar Mekanıği ders Notları -2.PDF
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM711 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması 1 Ders notu.1. ve 2.hafta.ppt
FÇM711 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması 2 Ders notu.1. ve 2.hafta.ppt
FÇM711 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması 4 Ders notu 3-4.hafta.doc
FÇM711 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması 5 Ders notu 5.6. hafta.docx
FÇM711 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması 7 Ders notu 7-10.hafta.ppt.docx
FÇM711 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması 9 Ders notu 11. ve12.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 1 https://www.loom.com/share/6479d4c98804436d8538de6c61a865bf
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 1 Enerji kay. ve biyogaz 1.ve 2.hafta.pptx
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 2 https://www.loom.com/share/c98c3d50d07d4de5a65918b41b4f50bb
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 2 Enerji kay. ve biyogaz 1.ve 2.hafta.pptx
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 3 Biyogaz-biyokütle 3.hafta.pptx
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 3 https://www.loom.com/share/bcd3b5c41d804034880b19d836b3159e
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 4 Biyogaz nedir 4-5. hafta.pptx
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 5 Biyogaz nedir 4-5. hafta.pptx
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 6 biyogaz 6-7. hafta.pptx
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 7 Biyogaz 7.hafta.pptx
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 8 Biyogaz Temizleme ve Kul. alan 8-9.hafta.pptx
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 9 Biyogaz Temizleme ve Kul. alan 8-9.hafta.pptx
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 11 biyogaz kilavuzu pdf-10-11. hafta.pdf
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 12 Biyogaz Tesis Tas. ve Çevresel Anal. 12-13 hafta.pptx
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 13 Biyogaz Tesis Tas. ve Çevresel Anal. 12-13 hafta.pptx
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 14 biyogaz 14. hafta.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 1 Ders notu 1..doc
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 1 malzeme bilgisi.pdf
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 2 Ders notu. 2. hafta.pdf
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 2 malzeme bilgisi.pdf
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 3 Ders notu 3.hafta.doc
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 4 Ders notu 4.hafta.doc
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 5 Ders notu 5.hafta.doc
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 5 Ders notu 5.hafta.doc
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 6 Ders notu 6.hafta.doc
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 7 Ders notu 7-8 hafta (Beton ve Özellikleri).pdf
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 8 Ders notu 7-8 hafta (Beton ve Özellikleri).pdf
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 10 Desr notu 10. hafta.doc
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 11 Ders notu.11.hafta.pptx
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 12 Ders notu 12. hafta ısı yalıtımı.ppt
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 13 Ders notu 13. hafta YAPILARDA YANGIN YALITIMI.ppt
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 14 ders notu 14. hafta SU YALITIMI son hali.pptm
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 1 Ders notları 1. 2. hafta.docx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 2 Ders notları 1. 2. hafta.docx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 3 Ders notları 3. hafta.docx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 4 Ders notları 4.5. hafta.docx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 5 Ders notları 4.5. hafta.docx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 6 Ders notu 6.ve7.hafta.ppt
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 7 Ders notu 6.ve7.hafta.ppt
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 8 Derss notu 8. 9. hafta.ppt.docx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 10 Ders notu 10. hafta.pptx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 11 Ders notu 11. hafta.ppt
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 12 Ders notu 12.hafta.pptx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 13 Ders notu 13. ve 14. hafta.pptx
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 14 Ders notu 13. ve 14. hafta.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr