Doktor Öğretim Üyesi Sena SENGİRİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: senasengir@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Plastik Sanatlar
Anahtar Kelimeler Baskı Resim
Resim
Disiplinler Arası Sanat
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bütünleşik Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Eğitim Fakültesi, 2017 -
Doktor Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2016 - 2017
Araştırma Görevlisi Samsun Meslek Yüksekokulu, 2009 - 2016
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Eğitim Bilimlerinde Yenilikler Ve Nitelik Anlayışı

Bölüm Adı :

 İnternet Bağımlılığı Ve Kişisel Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Özcan Kemal, Sengir Sena

Editör Adı :

 Özcan Demirel-Serkan Dinçer


2017

Kitap Adı :

 Eğitim Bilimlerinde Yenilikler Ve Nitelik Anlayışı

Bölüm Adı :

 İnternet Bağımlılığı Ve Kişisel Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Özcan Kemal, Sengir Sena

Editör Adı :

 Özcan Demirel-Serkan Dinçer


2016

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Dıgıtal Medıa Lıteracy Versus Lıterate Dıgıtal Medıa

Yazar Adı :

 Sengir Sena

Dergi Adı :

 Socıal Scıences Studıes Journal

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Temel Tasarım Eğitiminde Çizgikonusundaki Algılarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yücel Adem, Sengir Sena, Özcan Kemal

Dergi Adı :

 Sss Journal

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Temel Tasarımda Çizgi Üzerine

Yazar Adı :

 Sengir Sena, Yücel Adem

Dergi Adı :

 Odüsobiad

Derleme Makale

 


2016, 7

Makale Adı :

 Kültürel Değişkenler Örüntüsünde Sanat Eğitiminin Görsel Kültür Eğitimine Dönüşüm Gerekçeleri

Yazar Adı :

 Sengir Sena

Dergi Adı :

 Esosder

Derleme Makale

 

2015, 7

Makale Adı :

 Türkiye’De Bulunan Bazı Üniversitelerin Ziraat Fakültesi Dergi Kapaklarının Göstergebilimsel Çözümlemesi

Yazar Adı :

 Tomak Ali, Sengir Zehra, Sengir Sena

Dergi Adı :

 Art-E Sanat Dergisi

Özgün Makale

 


2012, 5

Makale Adı :

 Türkiye’De Bulunan Bazı Üniversitelerin Ziraat Fakültesi Dergi Kapaklarındaki Tasarım Sorunlarına Alternatif Yaklaşımlar Ve Bir Anket Uygulaması

Yazar Adı :

 Tomak Ali, Sengir Sena, Sengir Zehra

Dergi Adı :

 Art-E Sanat Dergisi

Özgün Makale

 


2012, 11

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Sanat Eserinin Çoğaltılabilirliği Üzerine Serigrafi Baskı Örneği

Yazar Adı :

 Sengir Sena

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu- Basım Sektörünün Disiplinler arası İlişkisi, Etkisi, Yeri

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul Başarısını Etkileyen Kişisel Ailesel ve Okul İçi Faktörlerin İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Örneği

Yazar Adı :

 Özcan Kemal, Yıldız Taner, Özkaraman Fikret, Sengir Sena

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 10

Bildiri Adı :

 Grafik Tasarım Eğitimi Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Özcan Kemal, Sengir Sena

Etkinlik Adı :

 100. Yıl Eğitim Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Deneysel Ekslibrisin Yaratıcılığa Etkisi

Yazar Adı :

 Sengir Sena

Etkinlik Adı :

 100. Yıl Eğitim Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Bir Grafik Tasarım Unsuru Olarak Ambalajlamadaki Popüler Etki: Geçici Tasarım Uygulamaları

Yazar Adı :

 Atasever Necmettin, Sengir Sena

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Görsel İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin Akademik Başarı Düzeylerine Etkisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Örneği

Yazar Adı :

 Sengir Sena, Özcan Kemal, Sengir Zehra

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Canik Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Görsel dilin yükselen ivmesi: Emoji

Yazar Adı :

 Sengir Sena, Özcan Kemal

Etkinlik Adı :

 8. UMYOS Sinop

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Deneysel ekslibris

Yazar Adı :

 Sengir Sena, Yıldız Gözde

Etkinlik Adı :

 8. UMYOS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Samsun meslek yüksekokulu sosyal teknik ve sağlık programlarındaki öğrencilerin toplumsal değerlere yönelik algılarının karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Özcan Kemal, Sengir Sena, Yıldız Taner

Etkinlik Adı :

 8. UMYOS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 09

Bildiri Adı :

 Sanat Eğitimi Ve Yaratıcılık İlişkisinde Çocuğun Sanatsal Gelişimi

Yazar Adı :

 Baltacı Hasan, Sengir Sena

Etkinlik Adı :

 Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 06

Bildiri Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Öğrencilerin İş Güvenliği İklimi Algılarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yıldız Taner, Özcan Kemal, Özkaraman Fikret, Kandemir Dilek, Sengir Sena

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu’na (ISVET2017)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Lonelıness Self Esteem And Internet Addıctıon Among Students Of The Ondokuz Mayıs Unıversıty Samsun Hıgh School Of Crafts

Yazar Adı :

 Sengir Sena, Özcan Kemal

Etkinlik Adı :

 The Eight Internatonal Conference-The Bridges Of Media Education 2016

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Baskı Resim Üzerine

Yazar Adı :

 Sengir Sena

Etkinlik Adı :

 Taras Shevchenko National University of Kyiv Söyleşileri

Uluslararası

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel değerleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar Adı :

 Özcan Kemal, Sengir Sena

Etkinlik Adı :

 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İnternet Kullanımı, Önemi ve Bağımlılık Durumu

Yazar Adı :

 Sengir Sena

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Planı

Ulusal

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Endepob

Proje Konusu :

 Özürlüler Destek Programı ÖDES Projesi Engelimize değil potansiyelimize bakın

01.01.2013

 

31.12.2013

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 12

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Karadenizin Renkleri Turizm Haftası Sergi Şöleni

Etkinlik Yeri :

 Trabzon

Düzenleyenler :

 KPSD

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

16.04.2018

 

19.04.2018

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Birleşmiş Ressam ve Heykeltraşlar Derneği 48. Yıl Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ankara

Düzenleyenler :

 BRHD

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.04.2018

 

15.04.2018

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Altınbaş Üniversitesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İstanbul

Düzenleyenler :

 Altınbaş Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2018

 

08.04.2018

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kağıt İşler Takas Proje Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kapadokya

Düzenleyenler :

 Olpesido

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

17.03.2018

 

24.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 International Exhibition Exlibris Manifestation Short Form Signature

Etkinlik Yeri :

 Sırbistan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

28.09.2017

 

19.10.2017

 

SIRBİSTAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2017, 10

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Gaziantep Kadın Sanatçılar Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep

Düzenleyenler :

 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Uluslararası

 

Karma

 

01.03.2018

 

07.03.2018

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Gaziantep Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep Sanat Merkezi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.03.2018

 

07.03.2018

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Görsel Sanatlar Eğitimcileri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Trabzon

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.11.2016

 

30.11.2016

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 11

Etkinlik Adı :

 The Sixth International Biennial Granice

Etkinlik Yeri :

 Pancevo

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.04.2016

 

10.04.2016

 

SIRBİSTAN

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Kadın Sempozyumu Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Giresun Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2017

 

09.03.2017

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 03

Etkinlik Adı :

 XIII International Exlibris Competition Ruse

Etkinlik Yeri :

 Bulgaria

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.09.2017

 

29.10.2017

 

BULGARİSTAN

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2017, 10

Etkinlik Adı :

 3. Symposium International D’art Plastique Çalıştayı - Sidi Rahal

Etkinlik Yeri :

 Fas

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.05.2017

 

14.05.2017

 

FAS

 

Workshop / Workshop

 

2017, 05

Etkinlik Adı :

 2.Bartın Resim ve Sanat Müzesi Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Bartın

Düzenleyenler :

 Bartın Belediyesi

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

21.08.2017

 

27.08.2017

 

Workshop / Workshop

 

2017, 08

Etkinlik Adı :

 Aralık Karma Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ordu

Düzenleyenler :

 Ordu Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.12.2017

 

25.12.2017

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 12

Etkinlik Adı :

 2. Bartın Resim ve Sanat Müzesi Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Bartın Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

27.08.2017

 

31.08.2017

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2017, 08

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Görsel Sanatlar Eğitimcileri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Dicle Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

24.11.2017

 

30.11.2017

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 11

Etkinlik Adı :

 International 1. Vonyarcvashegy Mail Art - Macaristan

Etkinlik Yeri :

 Macaristan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.09.2017

 

23.09.2017

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2017, 09

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi - Kırmızıyla Yazılanlar Uluslar arası Jürili Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Gaziantep

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.05.2017

 

22.05.2017

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2017, 05

Etkinlik Adı :

 42. Yıl OMÜ GSF Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

31.03.2017

 

10.04.2017

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 04

Etkinlik Adı :

 2. Karadeniz Bölgesi GSF, STF, ve GSE Bölümleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kastamonu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2017

 

02.05.2017

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 05

Etkinlik Adı :

 İskenderun Teknik Üniversitesi I. Ulusal Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İskenderun Teknik Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.05.2017

 

22.05.2017

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Trabzon Günleri Zamanın Renkleri Karma Plastik Sanatlar Sergisi

Etkinlik Yeri :

 AKM Ankara

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.05.2017

 

28.05.2017

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Toplumsal buluşmalar 4- Sanatta Güzelin Peşinde Dünya Kadınlar Günü Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Emin Antik Sanat

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.03.2017

 

08.03.2017

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2017, 03

Etkinlik Adı :

 3rd International Exhibiton of Block plates (Ex libris)Subotica-

Etkinlik Yeri :

 Sirbistan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.11.2017

 

20.11.2017

 

SIRBİSTAN

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2017, 11

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve toplum Kongresi Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Antalya

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.10.2017

 

22.10.2017

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2017, 10

Etkinlik Adı :

 3. Symposium International D’art Plastique

Etkinlik Yeri :

 Sidi Rahal – Marakeşh -Morocco

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.05.2017

 

14.05.2017

 

FAS

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2017, 05

Etkinlik Adı :

 94. Yılında 94 eserle Cumhuriyet Sergisi – Antalya

Etkinlik Yeri :

 Kepez

Düzenleyenler :

 Kepez Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.10.2017

 

31.10.2017

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2017, 10

Etkinlik Adı :

 Cumhuriyet Coşkusu Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Eskişehir

Düzenleyenler :

 Eskişehir Sanat Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.10.2017

 

30.10.2017

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 10

Etkinlik Adı :

 Karadenizin Renkleri Turizm Haftası Sergi Şöleni - Trabzon

Etkinlik Yeri :

 Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

17.04.2017

 

22.04.2017

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 04

Etkinlik Adı :

 3. Kapadokya Asker ve Akademisyen Sanat Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Kapadokya

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

24.02.2017

 

02.03.2017

 

Workshop / Workshop

 

2017, 03

Etkinlik Adı :

 3. Kapadokya Asker ve Akademisyen Sanat Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kapadokya

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.03.2017

 

09.03.2017

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2017, 03

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Ekolü Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Emin Antik sanat Merkezi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.03.2017

 

20.04.2017

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2017, 04

Etkinlik Adı :

 Karanfiller Ağlamasın karma resim sergisi

Etkinlik Yeri :

 Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Avrasya Sergi Salonu-İstanbul.

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.03.2017

 

07.03.2017

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2017, 03

Etkinlik Adı :

 41 Düş Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İstanbul

Düzenleyenler :

 Galeri Mavist

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.12.2016

 

14.01.2017

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 01

Etkinlik Adı :

 BRHD 46. Yıl Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ankara

Düzenleyenler :

 Birleşmiş Ressam ve Heykeltraşlar Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.04.2016

 

15.04.2016

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 Görsel Sanatlar Eğitimcileri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Şanlıurfa

Düzenleyenler :

 Görsed

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.11.2015

 

27.11.2015

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2015, 11

Etkinlik Adı :

 1. Karadeniz Bölgesi GSF/STF ve GSE Bölümleri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ordu Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.03.2016

 

08.04.2016

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 18 Mart Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Çorum Belediyesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.03.2016

 

25.03.2016

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2016, 03

Etkinlik Adı :

 8 Mart Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Çorum belediyesi Sanat Galerisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2016

 

15.03.2016

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2016, 03

Etkinlik Adı :

 93. yılında 93 eserle Cumhuriyet sergisi

Etkinlik Yeri :

 Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

17.10.2016

 

28.10.2016

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2016, 10

Etkinlik Adı :

 Kadın ve Güç Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Bodrum

Düzenleyenler :

 HGC Art Gallery

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2016

 

18.03.2016

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2016, 03

Etkinlik Adı :

 Karadenizin Renkleri Turizm Haftası Sergi Şöleni

Etkinlik Yeri :

 Trabzon

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.04.2016

 

22.04.2016

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 2. International Exhibition of Ex libris

Etkinlik Yeri :

 Subotica – Sırbistan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.11.2016

 

03.12.2016

 

SIRBİSTAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Balaton Szalon 2016 (Küçük Formatlı İşler Sergisi)

Etkinlik Yeri :

 Macaristan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

17.04.2016

 

24.04.2016

 

MACARİSTAN

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 VI. International Turkic Art, History And Folklore Congress / Art Activities

Etkinlik Yeri :

 Konya

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.05.2016

 

14.05.2016

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyuma Katılım

 

2016, 05

Etkinlik Adı :

 36. International Exlibris Congress

Etkinlik Yeri :

 Vologda / Rusya

Düzenleyenler :

 FISAE

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

22.08.2016

 

27.08.2016

 

RUSYA FEDERASYONU

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2016, 08

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyum ve Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Hitit Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Hitit Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.09.2016

 

28.09.2016

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyuma Katılım

 

2016, 09

Etkinlik Adı :

 5. Uluslararası Özgün baskı Yarışması Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Tophane-i Amire

Düzenleyenler :

 Resim Heykel Müzeleri Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

17.05.2016

 

07.06.2016

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2016, 06

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararsı Beylikdüzü Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Beylikdüzü Belediyesi

Düzenleyenler :

 Beylikdüzü Belediyesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.02.2016

 

09.02.2016

 

Workshop / Workshop

 

2016, 02

Etkinlik Adı :

 International Osten Biennial Of Drawing

Etkinlik Yeri :

 Skopje

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.07.2016

 

10.07.2016

 

MAKEDONYA

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2016, 07

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Posta Sanatı Bienali

Etkinlik Yeri :

 Namık Kemal Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Namık Kemal Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

23.03.2016

 

14.04.2016

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2016, 04

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Beylikdüzü Çalıştayı Sergisi- İstanbul

Etkinlik Yeri :

 Beylikdüzü Belediyesi

Düzenleyenler :

 Beylikdüzü Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.02.2016

 

09.02.2016

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 02

Etkinlik Adı :

 Printmaking Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Taras Shevchenko National University of Kyiv

Düzenleyenler :

 Taras Shevchenko National University of Kyiv

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

16.05.2016

 

22.05.2016

 

UKRAYNA

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2016, 05

Etkinlik Adı :

 XIIth International Exlibris Competition Ex vino- Ex veritas

Etkinlik Yeri :

 Bulgaria

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

30.09.2016

 

10.10.2016

 

BULGARİSTAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2016, 10

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası Cumhuriyet Coşkusu Resim-Heykel-Seramik Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Eskişehir

Düzenleyenler :

 Lions Kulübü

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.10.2016

 

02.11.2016

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 11

Etkinlik Adı :

 Trabzon Sanatevi 8. Uluslararası Sanat Günleri Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Trabzon

Düzenleyenler :

 Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.10.2016

 

16.10.2016

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2016, 10

Etkinlik Adı :

 Eskişehir 2. Han Dostluk ve Sanat Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Han Meydanı

Düzenleyenler :

 Han Belediyesi

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

13.10.2016

 

15.10.2016

 

Workshop / Workshop

 

2016, 10

Etkinlik Adı :

 The Allure of Suzhou - Poster Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Çin

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.02.2015

 

28.02.2015

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2015, 02

Etkinlik Adı :

 The Iosif Iser International Contemporary Engraving Biennial Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Ploieşti - Romanya

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.11.2015

 

08.11.2015

 

ROMANYA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2015, 11

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kültür, Sanat Ve Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Rostov-na-Donu

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

23.04.2015

 

27.04.2015

 

RUSYA FEDERASYONU

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2015, 04

Etkinlik Adı :

 ASROPA International Exhibition in Gunsan Korea

Etkinlik Yeri :

 Kore

Düzenleyenler :

 Sandol Arts Center

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.12.2015

 

21.12.2015

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2015, 12

Etkinlik Adı :

 7. International Kalkan Kalamar Art Workshop

Etkinlik Yeri :

 Antalya - Kalkan

Düzenleyenler :

 Kalakan Kalamar Hotel

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.10.2015

 

22.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 Eskişehir Han Dostluk ve Sanat Çalıştayı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Eskişehir-Han Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Eskişehir büyükşehir ve Han Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.11.2015

 

07.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 Eskişehir Han Dostluk ve Sanat Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Han Meydanı

Düzenleyenler :

 Han ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.11.2015

 

07.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 7. Sanat Günleri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Trabzon

Düzenleyenler :

 Trabzon Sanat Evi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.10.2015

 

10.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 7. International Kalkan Kalamar Art Workshop Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Antalya

Düzenleyenler :

 Kalkan Kalamar Hotel

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.10.2015

 

22.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 Cumhuriyet Coşkusu 3. Resim Heykel Seramik Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Eskişehir

Düzenleyenler :

 Uluslararası Lions Kulübü

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

27.10.2015

 

02.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 Yüzyılın Barış – Sanat Buluşması, Anıtsal Kalıcı Sergi, Barış Petekleri

Etkinlik Yeri :

 Çanakkale

Düzenleyenler :

 Çanakkale Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.04.2015

 

26.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Karadenizin Renkleri Turizm Haftası Sergi Şöleni

Etkinlik Yeri :

 Trabzon ve Giresun

Düzenleyenler :

 Trabzon ve Giresun Valiliği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.04.2015

 

25.04.2015

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Karadenizin Renkleri Turizm Haftası Sergi Şöleni

Etkinlik Yeri :

 Trabzon-Giresun

Düzenleyenler :

 Trabzon ve Giresun Valiliği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.04.2015

 

25.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 International Fine Arts Symposium Sergisi (IFAS)

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

12.11.2015

 

13.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Kadın Sanatçılar Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kahraman maraş

Düzenleyenler :

 Sütçü İmam Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.03.2015

 

16.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 BRHD (Birleşmiş Ressam ve Heykeltıraşlar Derneği)– 45. Yıl Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyenler :

 Çankaya Belediyesi - BRHD

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.04.2015

 

14.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslar Arası Türk Sanatları, Tarihi Ve Folkloru Kongresi / Sanat Etkinlikleri

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

14.05.2015

 

16.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Festari Art Colony

Etkinlik Yeri :

 Kosova/ Sühareke

Düzenleyenler :

 Sühareke / İpko

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.09.2015

 

30.09.2015

 

KOSOVA

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2015, 09

Etkinlik Adı :

 Festari International Art Colony Exhibition Therandi

Etkinlik Yeri :

 Kosova/Sühareke

Düzenleyenler :

 Sühareke İPKO

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.09.2015

 

30.09.2015

 

KOSOVA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 09

Etkinlik Adı :

 Sena Sengir Kişisel Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kosova Tarihi Gazi Mehmet Paşa Hamamı

Düzenleyenler :

 Kosova 13. Uluslar arası Sanatla Uyanmak Festivali Kapsamında TİKA’xxnın desteğiyle.

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

23.05.2015

 

30.05.2015

 

KOSOVA

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 1. International Exhibition of Ex libris Sucotica

Etkinlik Yeri :

 Sucotica

Düzenleyenler :

 Sucotica Association

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

13.11.2015

 

17.11.2015

 

SIRBİSTAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 VIII International Triennial of Eco-Poster ‘The 4th Block’

Etkinlik Yeri :

 Kharkov

Düzenleyenler :

 International Council of Design

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.04.2015

 

30.04.2015

 

UKRAYNA

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 IV International Scientific and Practical Conference ”ART AND MUSIC IN CULTURE DISCOURS”

Etkinlik Yeri :

 Rezekne

Düzenleyenler :

 Rezekne Higher Education Institution

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

21.09.2015

 

25.09.2015

 

LETONYA

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 09

Etkinlik Adı :

 Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Yarışmalı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 ANKARA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.05.2009

 

19.05.2009

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2009, 05

Etkinlik Adı :

 Dumlupınar Üniversitesi Görsel Sanatlar Eğitimcileri Sergisi – Kütahya

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.11.2013

 

28.11.2013

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2013, 11

Etkinlik Adı :

 Kuruluşunun 100. Yılında Trabzon Plastik Sanatlar Sergisi - Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi – Ankara

Etkinlik Yeri :

 ANKARA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

17.02.2018

 

25.02.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 02

Etkinlik Adı :

 Trabzon Günleri Zamanın Renkleri Karma Resim Sergisi –AKM- Ankara

Etkinlik Yeri :

 ANKARA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.05.2018

 

06.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi- Samsun

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.05.2018

 

30.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Kastamonu Üniversitesi Posta Sanatı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 KASTAMONU

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.05.2018

 

22.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Giresun Üniversitesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Resim Sergisi / Giresun

Etkinlik Yeri :

 GİRESUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2018

 

12.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Eurexpo Festiculture – Lyon/Fransa

Etkinlik Yeri :

 FRANSA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

05.05.2018

 

08.05.2018

 

FRANSA

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Fami Musiki ve Sanat Derneği Karma Resim Sergisi - İstanbul

Etkinlik Yeri :

 İSTANBUL

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.04.2018

 

09.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Artsürem Dünya Kadınlar Günü Sergisi - Ankara

Etkinlik Yeri :

 ANKARA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.03.2018

 

30.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Ankara Barosu Sanat Eserleri Yarışmalı Sergisi (Jürili) - Ankara

Etkinlik Yeri :

 ANKARA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.04.2010

 

21.04.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2010, 04

Etkinlik Adı :

 ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Sergisi’ (Jürili) – Denizli

Etkinlik Yeri :

 DENİİZLİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2010

 

15.03.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2010, 03

Etkinlik Adı :

 Yeni Mahalle Belediyesi Yarışmalı Sergisi (Jürili) - Ankara

Etkinlik Yeri :

 ANKARA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.03.2010

 

25.03.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2010, 03

Etkinlik Adı :

 Samko Sanat Galerisi Karma Sergisi – Gaziantep

Etkinlik Yeri :

 GAZİANTEP

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.04.2010

 

02.05.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2010, 05

Etkinlik Adı :

 Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi Karma Sergisi - Ankara

Etkinlik Yeri :

 ANKARA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

05.10.2010

 

16.10.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2010, 10

Etkinlik Adı :

 RC Art Gallery Karma Sergisi / Bilkent Center AVM Sanat Sokağı - Ankara

Etkinlik Yeri :

 ANKARA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.05.2011

 

30.05.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2011, 05

Etkinlik Adı :

 Bazaart Her eve bir sanat Sergisi, Toprak sanat Galerisi City’s, İstanbul

Etkinlik Yeri :

 İSTANBUL

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.03.2011

 

30.03.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2011, 03

Etkinlik Adı :

 ‘Genç Ressamlar Kervansarayda buluşuyor’ Sanat Etkinliği - Malatya

Etkinlik Yeri :

 MALATYA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

26.05.2012

 

01.06.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2012, 06

Etkinlik Adı :

 AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı Kültürlerarası Resim Kampı Projesi-Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 DENİZLİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

26.11.2012

 

03.12.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2012, 12

Etkinlik Adı :

 Ekim Geçidi 11 - Eskişehir

Etkinlik Yeri :

 ESKİŞEHİR

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.10.2012

 

12.10.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2012, 10

Etkinlik Adı :

 Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Vakfı 2.Gençler arası Resim Yarışması Sergisi

Etkinlik Yeri :

 ANKARA

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.12.2012

 

30.12.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2012, 12

Etkinlik Adı :

 FeminArt Kadın Sanatçılar Derneği 19 Mayıs Etkinliği Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.05.2012

 

26.05.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2012, 05

Etkinlik Adı :

 Gençlik Buluşması Unesco AIAP Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Yarışmalı Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İSTANBUL

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.04.2013

 

23.04.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2013, 04

Etkinlik Adı :

 Karadenizin Renkleri Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 TRABZON

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.04.2013

 

15.04.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2013, 04

Etkinlik Adı :

 Modern Sanatlar Müzesi Derneği ‘Hiç 2’ Bodrum Çalıştay Sergisi

Etkinlik Yeri :

 BODRUM

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

16.09.2013

 

30.09.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2013, 09

Etkinlik Adı :

 Ekim Geçidi 12 Resim Sergisi – Eskişehir

Etkinlik Yeri :

 ESKİŞEHİR

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

26.10.2013

 

31.10.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2013, 10

Etkinlik Adı :

 Cumhuriyet Coşkusu Resim Sergisi – Eskişehir

Etkinlik Yeri :

 ESKİŞEHİR

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.10.2013

 

30.10.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2013, 10

Etkinlik Adı :

 Kelebek Etkisi Resim, Baskı ve Seramik Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İSTANBUL

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

23.11.2013

 

08.12.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2013, 12

Etkinlik Adı :

 Görsel Sanatlar Eğitimcileri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 ERZİNCAN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.11.2014

 

30.11.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2014, 11

Etkinlik Adı :

 FeminArt Kadın Sanatçılar Derneği 2.Uluslararası Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 TRABZON

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

22.06.2009

 

28.06.2009

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2009, 06

Etkinlik Adı :

 The ‘Iosif Iser’ International Contemporary Engraving Biennial Exhibition

Etkinlik Yeri :

 ROMANYA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.12.2009

 

10.12.2009

 

ROMANYA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2009, 12

Etkinlik Adı :

 ‘The Third International Exlibris Competition Exhibition’

Etkinlik Yeri :

 İSTANBUL

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

24.05.2010

 

31.05.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2010, 05

Etkinlik Adı :

 W-AFPİAAP Art For Peace Uluslararası Sanat Etkinliği ve Uluslararası Sergisi(

Etkinlik Yeri :

 İSTANBUL

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.02.2010

 

27.02.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2010, 02

Etkinlik Adı :

 Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Yarışmalı Sergisi (Jürili) / Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Lefkoşa-Kıbrıs

Etkinlik Yeri :

 KIBRIS

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.12.2010

 

31.12.2010

 

KKTC

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2010, 12

Etkinlik Adı :

 FeminArt Kadın Sanatçılar Derneği 4.Uluslararası Resim Sergisi / Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi- Trabzon

Etkinlik Yeri :

 TRABZON

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.07.2011

 

10.07.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2011, 07

Etkinlik Adı :

 Resim Heykel Müzeleri Derneği - IV. Uluslararası Özgün Baskı Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 İSTANBUL

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.10.2011

 

15.10.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2011, 10

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Tiflis Dostluk Sergisi / Gürcistan Milli Müzesi

Etkinlik Yeri :

 GÜRCİSTAN

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.09.2011

 

21.09.2011

 

GÜRCİSTAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2011, 09

Etkinlik Adı :

 The ‘Iosif Iser’ International Contemporary Engraving Biennial Exhibition

Etkinlik Yeri :

 ROMANYA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.11.2011

 

30.11.2011

 

ROMANYA

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2011, 11

Etkinlik Adı :

 No Nukes Poster Competition Japan

Etkinlik Yeri :

 JAPONYA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.11.2011

 

17.11.2011

 

JAPONYA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2011, 11

Etkinlik Adı :

 VII International Triennial of Eco-Poster ‘The 4th Block’

Etkinlik Yeri :

 UKRANYA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.04.2012

 

26.04.2012

 

UKRAYNA

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2012, 04

Etkinlik Adı :

 Çorlu Kültür Sanat Derneği Uluslararası Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 TEKİRDAĞ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.05.2012

 

07.05.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2012, 05

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kıbrıs Bahar Buluşması Resim Sergisi / KKTC

Etkinlik Yeri :

 KKTC

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

22.04.2012

 

27.04.2012

 

KKTC

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2012, 04

Etkinlik Adı :

 31. Turgut Pura Vakfı Uluslararası Ödüllü Resim Ve Heykel Yarışması

Etkinlik Yeri :

 İZMİR

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.06.2012

 

16.06.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2012, 06

Etkinlik Adı :

 Rauf. R. Denktaş Uluslararası Exlibris Yarışması Sergisi Lefkoşa/Kıbrıs

Etkinlik Yeri :

 KIBRIS

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.05.2012

 

17.05.2012

 

KKTC

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2012, 05

Etkinlik Adı :

 FeminArt Kadın Sanatçılar Derneği 5.Uluslararası Resim Sergisi –

Etkinlik Yeri :

 Forum Alışveriş Merkezi- Trabzon

Düzenleyenler :

 TRABZON

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.07.2012

 

11.07.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2012, 07

Etkinlik Adı :

 International Triennial Of Graphic Art Bitola – Macenonia

Etkinlik Yeri :

 MAKEDONYA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.07.2012

 

12.07.2012

 

MAKEDONYA

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2012, 07

Etkinlik Adı :

 The ‘Iosif Iser’ International Contemporary Engraving Biennial Exhibition - Romania

Etkinlik Yeri :

 ROMANYA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

13.11.2013

 

28.11.2013

 

ROMANYA

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2013, 11

Etkinlik Adı :

 6. Skopje International Student Poster Competition Citizen 2020

Etkinlik Yeri :

 MAKEDONYA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.09.2013

 

20.09.2013

 

MAKEDONYA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2013, 09

Etkinlik Adı :

 Х International Competition Exhibition for ex libris “Ex Libris – Ex Erotica”, (Jürili) Ruse- Bulgaristan

Etkinlik Yeri :

 BULGARİSTAN

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

17.09.2013

 

25.09.2013

 

BULGARİSTAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2013, 09

Etkinlik Adı :

 İletişimde Tasarım, Tasarımda İletişim Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi

Etkinlik Yeri :

 KÜTAHYA

Düzenleyenler :

 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.10.2013

 

26.10.2013

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2013, 10

Etkinlik Adı :

 Global Print 2013 – Grobal Printing Exhibition – Douro/ Portugal

Etkinlik Yeri :

 DOURO

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

31.08.2013

 

30.10.2013

 

PORTEKİZ

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2013, 10

Etkinlik Adı :

 3. International Scientific an Practical Conferance Arts and Music in Culturel Discourse – International Art Exhibitions

Etkinlik Yeri :

 LETONYA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.09.2014

 

21.09.2014

 

LETONYA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2014, 09

Etkinlik Adı :

 7. International Printmaking Biennial Douro

Etkinlik Yeri :

 PORTEKİZ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.08.2014

 

31.10.2014

 

PORTEKİZ

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2014, 10

Etkinlik Adı :

 Madre Mia Sanat Galerisi – Uluslararası ‘Seçki’ Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Bodrum

Düzenleyenler :

 Madre mia art galery

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

13.08.2014

 

24.08.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2014, 08

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Anadolu Sanat Eğitimi Sempozyumu Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Eskişehir

Düzenleyenler :

 Anadolu Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.05.2014

 

17.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2014, 05

Etkinlik Adı :

 X International Competition For Ex Libris ”Ex Libris - Ex Amore” - Ruse

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.06.2014

 

20.06.2014

 

BULGARİSTAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2014, 06

Etkinlik Adı :

 The Fıfth Internatıonal Bıennıal Ex Lıbrıs Exhıbıtıon “ Money ”

Etkinlik Yeri :

 Sırbistan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.07.2014

 

10.07.2014

 

SIRBİSTAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2014, 07

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu Zamansız Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İstanbul

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

30.10.2018

 

02.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2018, 11

Etkinlik Adı :

 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu Sonsuzluk Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İstanbul

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.11.2018

 

11.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2018, 11

Etkinlik Adı :

 Görsel Sanatlar Eğitimcileri Uluslararası KarmaSergisi

Etkinlik Yeri :

 Çanakkale

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

23.11.2018

 

01.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Omü Öğretim Elemanları 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

26.11.2018

 

07.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Cumhuriyet Coşkusu 6. Uluslararsı Resim Heykel Seramik Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Eskişehir

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.10.2018

 

31.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2018, 10

Etkinlik Adı :

 Omü Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Çorum

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.09.2018

 

20.09.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2018, 09

Etkinlik Adı :

 Competitions of the international printmaking biennial

Etkinlik Yeri :

 Cacak

Uluslararası

 

Karma

 

07.10.2018

 

14.10.2018

 

SIRBİSTAN

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2018, 10

Etkinlik Adı :

 XIVth International Ех Libris Competition – Exlibris- Ex Littera

Etkinlik Yeri :

 Ruse

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.11.2018

 

01.12.2018

 

BULGARİSTAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Türk Dünyası Uluslararası Resim Çalıştayı - Çankırı

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.12.2019

 

12.12.2019

 

Workshop / Workshop

 

2019, 12

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Niğbor Sanat Çalıştayı

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.11.2019

 

28.11.2019

 

Workshop / Workshop

 

2019, 11

Etkinlik Adı :

 Adana Büyükşehir Belediyesi 3. Türk Dünyası Sanat Çalıştayı

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.11.2019

 

11.11.2019

 

Workshop / Workshop

 

2019, 11

Etkinlik Adı :

 Sena Sengir Kişisel Sergisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

11.12.2019

 

13.12.2019

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

2019, 12

Etkinlik Adı :

 Ara’lık Karma Fotoğraf Sergisi Kent ve Yaşam

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.09.2019

 

09.09.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 09

Etkinlik Adı :

 Sanko Sanat Galerisi 1.Karma Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

04.08.2019

 

01.09.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 09

Etkinlik Adı :

 Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnsan/Human” sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.09.2019

 

30.10.2019

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 10

Etkinlik Adı :

 36. Çorum Hitit fuar ve festivali karma resim sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.08.2019

 

01.09.2019

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 09

Etkinlik Adı :

 100.yıl 100 sanatçı 100 eser İzmit sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

05.08.2019

 

10.09.2019

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 09

Etkinlik Adı :

 Milli mücadelenin 100.yılı proje sergisi sivas

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

05.08.2019

 

23.08.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 08

Etkinlik Adı :

 5.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi –Anadolu Medeniyetleri Karma Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.08.2019

 

20.08.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 08

Etkinlik Adı :

 Ankara Kiwanis Kulübü Sergisi-

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.07.2019

 

07.07.2019

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 07

Etkinlik Adı :

 Türkiye Yardımseverler Derneği Tam Bağış Karma Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.07.2019

 

18.07.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 07

Etkinlik Adı :

 Yeni Yıla Merhaba Becel Resim ve Heykel Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.06.2019

 

01.07.2019

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 07

Etkinlik Adı :

 Trabzon Dünya Sanat Günü Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.06.2019

 

01.07.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 07

Etkinlik Adı :

 Trabzon Etkinlikleri Tanıtım Günleri Karma Sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

21.06.2019

 

24.07.2019

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2019, 07

Etkinlik Adı :

 Kuruluşunun 100. Yılında Trabzon Plastik Sanatlar Sergisi - Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.06.2019

 

16.07.2019

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2019, 07

Etkinlik Adı :

 BRHD (Birleşmiş Ressam ve Heykeltıraşlar Derneği)– 49. Yıl Sergisi - Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.04.2019

 

27.04.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 36. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali Sergisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.07.2019

 

22.07.2019

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2019, 07

Etkinlik Adı :

 Bursa Bellek 2019 Bursa’nın Tarihi ve Kültürel İzleri” Uluslararası Ekslibris Yarışması Sergisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

14.06.2019

 

22.06.2019

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 06

Etkinlik Adı :

 International exlibris and small graphic exhibition- Budapest

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.06.2019

 

16.04.2019

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 ASROPA International Exhibition in Gunsan Korea

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

11.06.2019

 

22.04.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 XV International exlibris competition ruse -Ex libris Ex Cinema

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.06.2019

 

23.04.2019

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 4th International Exlibris Exhibition – Subotica

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

06.06.2019

 

10.07.2019

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 07

Etkinlik Adı :

 International 20 th Print Biennial Varna

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.06.2019

 

21.04.2019

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 13 th The ‘Iosif Iser’ International Contemporary Engraving Biennial Exhibition

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.05.2019

 

30.04.2019

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 Anadolu Üniversitesi Görsed Görsel Sanatlar Eğitimcileri Uluslararası Karma Sergisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

09.05.2019

 

22.04.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 Cumhuriyet Coşkusu 7. Resim Heykel Seramik Sergisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.05.2019

 

15.04.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 Trabzon Sanatevi 11. Uluslararası Sanat Günleri Resim Sergisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.05.2019

 

21.04.2019

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 100. Yıl Eğitim Sempozyumu Uluslararası Sergisi samsun

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.10.2019

 

28.10.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 10

Etkinlik Adı :

 Türk Dünyası Uluslararası Resim Çalıştayı Sergisi – Çankırı

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.04.2019

 

14.04.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 Milli mücadelenin 100.yılı proje sergisi samsun

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.05.2019

 

24.05.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 05

Etkinlik Adı :

 UMYOS Sergisi- Sinop

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

11.06.2019

 

13.06.2019

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

2019, 06

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası Niğbor Sanat Çalıştayı Sergisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

22.04.2019

 

29.04.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 04

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kağıt İşler Takas Proje Sergisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.03.2019

 

12.03.2019

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2019, 03

Etkinlik Adı :

 20. International Print Biennial Varna

Uluslararası

 

Karma

 

13.08.2019

 

30.09.2019

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

2019, 09

Etkinlik Adı :

 Nevruz Uluslararası Karma Sergisi- Akdeniz Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.02.2019

 

10.02.2019

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2019, 02

Etkinlik Adı :

 Namık Kemal Üniversitesi 2. Uluslararası Posta Sanatı Bienali

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

06.02.2019

 

20.02.2019

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2019, 02

Etkinlik Adı :

 Selçuk Üniversitesi Uluslararası Posta Sanatı Sergisi POMO

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

09.01.2019

 

15.01.2019

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

2019, 01

Etkinlik Adı :

 Adana Büyükşehir Belediyesi 3. Türk Dünyası Sanat Çalıştayı Sergisi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

02.01.2019

 

15.01.2019

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 01

Etkinlik Adı :

 KBK-60 Internationalexlibris and small graphic exhibition

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.10.2019

 

22.10.2019

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2019, 10

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 Pera Sanat Akademi Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Eftal Yılmaz

Uluslararası

 

2015, 01

Tasarım Adı :

 Afiş Davetiye Tasarımı Kişisel Sergi

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 05

Tasarım Adı :

 Afiş Tasarımı Turafe

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 05

Tasarım Adı :

 Broşür Tasarımı Omüçem

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 07

Tasarım Adı :

 6. Uluslararası Canik Sempozyumu Afiş Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 03

Tasarım Adı :

 Zehra Sengir 21. Kişisel Resim Sergisi için afiş ve Davetiye Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Zehra Sengir

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 12

Tasarım Adı :

 Zehra Sengir 20. Kişisel Resim Sergisi için Afiş ve Davetiye Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Zehra Sengir

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 05

Tasarım Adı :

 Sanatım Dergisi dergisi iç sayfa tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

2018, 09

Tasarım Adı :

 İp İplik Marka Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

2018, 12

Tasarım Adı :

 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Logo tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

2018, 05

Tasarım Adı :

 Ziraat Fakültesi Reklam Panosu Tasarımı II

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

2018, 05

Tasarım Adı :

 Ziraat Fakültesi Reklam Panosu Tasarımı I

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

2018, 05

Tasarım Adı :

 Temel Tasarım Sergi Afiş ve Davetiyesi

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

2019, 10

Tasarım Adı :

 Sempozyum Sergi Katoloğu ve Sempozyum Bildiri Kitapları tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

2019, 10

Tasarım Adı :

 Sempozyum Sergi Katoloğu Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Sena Sengir

Uluslararası

 

2019, 11

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Plaque for the graphic work done in computer reproduced design

Ödül Açıklama :

 1. International Exhibition of Ex libris Sucotica – Sırbistan (Ulusalararası Jürili) Plaque for the graphic work done in computer reproduced design

2015

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


Subotica Fine Arts Association

 

Diğer

 

SIRBİSTAN

2015

Ödül Adı :

 ’Olympos Renklerini Çağırıyor’ Resim Yarışması – Başarı Ödülü

Ödül Açıklama :

 Başarı Ödülü

2010

 

Diğer

 

Diğer


DONKİŞOT SANAT EVİ

 

Ticari (Özel)

 

TÜRKİYE

2010

Ödül Adı :

 10. International Competition for ex libris “Ex Libris – Ex Erotica”, RUSE, - Honored Partcipant (Başarı Ödülü)

Ödül Açıklama :

 Başarı Ödülü

2013

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


RUSE

 

Diğer

 

BULGARİSTAN

2013

Ödül Adı :

 6. Skopje International Student Poster Competition 2013 Citizen 2020 – Honored Mention (Mansiyon)

Ödül Açıklama :

 Başarı Ödülü

2013

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


SKOPJE

 

Diğer

 

MAKEDONYA

2013

Ödül Adı :

 Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Resim Yarışması – Mansiyon

Ödül Açıklama :

 Mansiyon

2010

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


Ankara Yeni Mahalle Belediyes

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2010

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Unıversıty 100Th Year Educatıon Symposıum Exhıbıtıon Catalog

Yazar Adı :

 Sengir Sena

Yayınevi :

 Parantez Yayınevi

Uluslararası

 

Diğer Yayınlar

 

Editör

 

2019

 

26.10.2019

 

28.10.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Umyos 19 Exhibition Catalog

Yazar Adı :

 Sengir Sena

Yayınevi :

 Sinop Üniversitesi

Uluslararası

 

Diğer Yayınlar

 

Editör

 

2019

 

19.09.2019

 

20.10.2019

 

Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Sobider

Uluslararası

 

Dergi

 

Sobider

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Sobiad,Oajı,CiteFactor,Research Bible

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Art E

Ulusal

 

Dergi

 

Art E

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 5. International Scientific An Practical Conferance Arts And Music İn Culturel Discourse

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

5. International Scientific An Practical Conferance Arts And Music İn Culturel Discourse

 

Rezekne

 

LETONYA

 

İngilizce

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 4. International Scientific An Practical Conferance Arts And Music İn Culturel Discourse Letonya

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

4. International Scientific An Practical Conferance Arts And Music İn Culturel Discourse Letonya

 

Rezekne

 

LETONYA

 

İngilizce

 

2015

2015

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 7-12 yaş grubu çocukların gıda ambalaj tasarımı tercihleri

Yazar :

 Necmettin ATASEVER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Günümüz Gençlik Sanat Hareketlerinde Stencil

Yazar :

 Hanife USTA ALKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 II. kademe görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin değerler eğitiminin etkileri üzerine görüşleri: Samsun ili örneği

Yazar :

 Selahattin ÖZKEMAHLI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Güzel Yazı Teknikleri 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-16 20:34:47

 

2018-04-16 20:34:47

 

2017-2018

Ders Adı :

 Güzel Yazı Teknikleri 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-16 20:34:36

 

2018-04-16 20:34:36

 

2017-2018

Ders Adı :

 Güzel Yazı Teknikleri 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-16 20:34:15

 

2018-04-16 20:34:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması 9

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-16 20:35:55

 

2018-04-16 20:33:38

 

2017-2018

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması 8

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-16 20:33:20

 

2018-04-16 20:33:20

 

2017-2018

Ders Adı :

 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-16 20:32:23

 

2018-04-16 20:32:23

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sanat Eseri İnceleme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-16 20:31:38

 

2018-04-16 20:31:38

 

2017-2018

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-16 20:30:37

 

2018-04-16 20:30:37

 

2017-2018

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-16 20:30:58

 

2018-04-16 20:29:57

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mesleki Yabancı Dil 2

Önlisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-16 20:28:28

 

2018-04-16 20:28:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Serigrafi Baskı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-16 20:27:53

 

2018-04-16 20:27:53

 

2017-2018

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları 3

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-16 20:30:05

 

2018-04-16 20:27:16

 

2017-2018

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-16 20:30:11

 

2018-04-16 20:26:36

 

2017-2018

Ders Adı :

 Görsel Sanatlar Öğretimi B

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-16 20:36:12

 

2018-01-04 13:10:49

 

2017-2018

Ders Adı :

 Görsel Sanatlar Eğitimi B

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-04 13:10:18

 

2018-01-04 13:09:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Görsel Sanatlar Öğretimi A

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-04 13:09:24

 

2018-01-04 13:07:58

 

2017-2018

Ders Adı :

 Görsel Sanatlar Eğitimi A

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-04 13:10:06

 

2018-01-04 13:07:41

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mesleki Yabancı Dil

Önlisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-04 13:10:24

 

2018-01-04 13:07:17

 

2017-2018

Ders Adı :

 İllüstrasyon

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-08 15:57:41

 

2017-11-08 15:57:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 İllüstrasyon-Iı (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-08 15:55:14

 

2017-11-08 15:55:14

 

2016-2017

Ders Adı :

 İllüstrasyon-Iı (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-08 15:54:49

 

2017-11-08 15:54:49

 

2016-2017

Ders Adı :

 Renk Teorileri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-11-08 15:53:41

 

2017-11-08 15:53:32

 

2016-2017

Ders Adı :

 Türk Resim Sanatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-11-08 15:52:47

 

2017-11-08 15:52:47

 

2016-2017

Ders Adı :

 Baskı Resim Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-08 15:41:36

 

2017-11-08 15:41:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Perspektif Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-08 15:41:02

 

2017-11-08 15:41:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Baskı Resim I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-08 15:42:05

 

2017-01-05 19:38:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sanat Sosyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-05 19:38:13

 

2017-01-05 19:38:13

 

2016-2017

Ders Adı :

 İllüstrasyon-I (B)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-05 19:37:51

 

2017-01-05 19:37:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 İllüstrasyon-I (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-05 19:37:16

 

2017-01-05 19:37:16

 

2016-2017

Ders Adı :

 Perspektif I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-11-08 15:49:56

 

2017-01-05 19:36:28

 

2016-2017

Ders Adı :

 Temel Bilgisayar Ve İletişim Teknolojilerine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-05 19:35:51

 

2017-01-05 19:35:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Batı Resim Sanatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-05 19:34:49

 

2017-01-05 19:34:38

 

2016-2017

Ders Adı :

 Medya Ve Sanat

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-01-05 19:34:12

 

2017-01-05 19:34:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 Resim Atölye Yöntemlerine Giriş

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 09:56:43

 

2018-12-20 09:56:43

 

2018-2019

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması N

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-20 09:55:33

 

2018-12-20 09:55:33

 

2018-2019

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması M

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-20 09:55:24

 

2018-12-20 09:55:24

 

2018-2019

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları C

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-12-20 09:54:43

 

2018-12-20 09:54:43

 

2018-2019

Ders Adı :

 Temel Tasarım Iı C

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 09:52:42

 

2018-12-20 09:52:42

 

2018-2019

Ders Adı :

 Temel Tasarım Iı D

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 09:52:21

 

2018-12-20 09:52:21

 

2018-2019

Ders Adı :

 Seçmeli Sanat Atölye Iı B - Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 10:02:15

 

2018-12-20 09:41:07

 

2018-2019

Ders Adı :

 Seçmeli Sanat Atölye Iı A Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 10:02:48

 

2018-12-20 09:40:12

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mesleki Yabancı Dil

Önlisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-20 09:32:04

 

2018-12-20 09:32:04

 

2018-2019

Ders Adı :

 Resim Atölye Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 09:57:06

 

2018-12-20 09:31:28

 

2018-2019

Ders Adı :

 Seçmeli Sanat Atölye B - Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 09:30:54

 

2018-12-20 09:30:54

 

2018-2019

Ders Adı :

 Seçmeli Sanat Atölye A - Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 09:24:13

 

2018-12-20 09:24:13

 

2018-2019

Ders Adı :

 Müze Eğitimi Ve Uygulamaları B

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 09:23:28

 

2018-12-20 09:23:28

 

2018-2019

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 08:56:24

 

2018-12-20 08:56:24

 

2018-2019

Ders Adı :

 Temel Tasarım I C

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 08:55:49

 

2018-12-20 08:55:49

 

2018-2019

Ders Adı :

 Temel Tasarım I D

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-12-20 08:55:56

 

2018-12-20 08:55:22

 

2018-2019

2019
 • 2017

  Mevlana Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 2017

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 2017

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 2016
  - 2017

  Mevlana Koordinatör Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

 • 2016
  - 2017

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

 • 2016
  - 2017

  Farabi Koordinatör Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

 • 2016
  - 2017

  Erasmus Koordinatör Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

 • 2015
  - 2016

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  Görsel, İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü

 • 2013
  - 2016

  Mevlana Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  Görsel, İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü

 • 2012
  - 2016

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  Görsel, İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü

 • 2009
  - 2016

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  Görsel, İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RSÖ215 Ssaı (Resim I) 1 desen.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RSÖ428 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 topluma hiz.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RSÖ430 Öğretmenlik Uygulaması 2 öğr.uyg..pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RSAE101 Temel Tasarım I 1 Sena SENGİR - Temel Tasarım - 1. hafta - 06.10.2020.mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RSAE102 Temel Tasarım II 12 TEMEL TASARIMDA ____ZG__ __ZER__NE[#290219]-273734.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr