Araştırma Görevlisi Şenay SÜNGÜİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: senay.sungu@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-4993-988X
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Biyoloji
Anahtar Kelimeler Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Öğrenim Bilgileri
Lisans Balıkesir Üniversitesi
Yüksek Lisans Balıkesir Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Uygulamalı Biyoinformatik

Bölüm Adı :

 Ökaryotik Genomların Çözümlenmes

Yazar Adı :

 Maraklı Sevgi, Süngü Şenay

Editör Adı :

 Tunçer, M., Ay, H.

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Comparative Anatomical Properties Of Some Epidendroideae And Orchidoideae Species Distributed İn Ne Turkey

Yazar Adı :

 Şenel Gülcan, Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay

Dergi Adı :

 Protoplasma

Özgün Makale

 

2019, 5

Makale Adı :

 Monotipik Steveniella Satyrioides Türünün Anatomik Morfolojik Ve Mikromorfolojik Özellikleri

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Dergi Adı :

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Monotipik Steveniella Satyrioides Türünün Anatomik Morfolojik Ve Mikromorfolojik Özellikleri

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Dergi Adı :

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Comparative Anatomical Properties Of Some Epidendroideae And Orchidoideae Species Distributed İn Ne Turkey

Yazar Adı :

 Şenel Gülcan, Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay

Dergi Adı :

 Protoplasma

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 An İntegrative Anatomical, Morphological, Micromorphological And Molecular Approach To Turkish Epidendroid And Orchidoid Species (Orchidaceae)

Yazar Adı :

 Şenel Gülcan, Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Ergen Akçin Öznur

Dergi Adı :

 Nordıc Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 An İntegrative Anatomical, Morphological, Micromorphological And Molecular Approach To Turkish Epidendroid And Orchidoid Species (Orchidaceae)

Yazar Adı :

 Şenel Gülcan, Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Ergen Akçin Öznur

Dergi Adı :

 Nordıc Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2018, 4

Makale Adı :

 Stoma Features İn Leaves Of Spiranthes Spiralis (Orchidaceae) Growing Under Different Ecological Conditions

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Dergi Adı :

 Afyon Kocatepe University Journal Of Sciences And Engineering

Özgün Makale

 


2017, 8

Makale Adı :

 Comparative Seed Micromorphology And Morphometry Of Some Orchid Species (Orchidaceae) Belong To The Related Anacamptis, Orchis And Neotinea Genera

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Dergi Adı :

 Bıologıa

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Comparative Seed Micromorphology And Morphometry Of Some Orchid Species (Orchidaceae) Belong To The Related Anacamptis, Orchis And Neotinea Genera

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Dergi Adı :

 Biologia

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Farklı Ekolojik Koşullarda Yetişen Spiranthes Spiralis’İn (Orchidaceae) Yaprak Stoma Özellikleri

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Dergi Adı :

 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 A Comparative Study Based On Labellum Color Analysis Of Certain Ophrys (Orchidaceae) Species İn Turkey

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur

Dergi Adı :

 Rendıcontı Lınceı-Scıenze Fısıche E Naturalı

Özgün Makale

 

2016, 9

Makale Adı :

 A Research On Calcium Oxalate (Caox) Crystals İn Theleaves Of Tradescantia Pallida At Different Growth Stage

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur

Dergi Adı :

 Afyon Kocatepe University Journal Of Sciences And Engineering

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Calcium Oxalate Crystal (Caox) Composition Atdifferent Growth Stages Of Petiole İnvitis Vinifera (Vitaceae)

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Dergi Adı :

 Advanced Studies İn Biology

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Labellum Micromorphology Of Some Orchid Genera (Orchidaceae) Distributed İn The Black Sea Region İn Turkey

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2016

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Comparative seed anatomy, micromorphology and morphometry of some orchid species (Orchidaceae) belong to the related Anacamptis, Orchis and Neotinea Genera

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 2nd International Congress on Applied Biological Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 The seeds micromorphology and morphometry of certain Dactylorhiza (Orchidaceae) species distributed in Turkey

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 2nd International Congress on Applied Biological Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Comparative anatomy, micromorphology and morphometry of some rhizomatous orchid species (Orchidaceae) from Turkey

Yazar Adı :

 Şenel Gülcan, Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 2nd International Congress on Applied Biological Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Rhododendron luteum ve Rhododendron ponticum türlerinin petiyol ve yapraklarında bulunan kristaller üzerine bir araştırma

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur, Akbulut Mustafa Kemal

Etkinlik Adı :

 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 06

Bildiri Adı :

 Bazı Orobanche (Orobanchaceae) türlerinin meyve yüzey mikromorfolojisi üzerine bir araştırma

Yazar Adı :

 Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur, Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay

Etkinlik Adı :

 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 06

Bildiri Adı :

 Farklı büyüme dönemlerinde Tradescantia pallida türünün yapraklarında bulunan kalsiyum oksalat (CaOx) kristalleri üzerine bir araştırma

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 06

Bildiri Adı :

 Monumental trees on Ordu Vicinity

Yazar Adı :

 Ergen Akçin Öznur, Özbucak Tuğba, Süngü Şenay

Etkinlik Adı :

 Symposium on Euroasian Biodiversity

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 A study of Orchid species (Orchidaceae) distributed in the Black Sea Region

Yazar Adı :

 Şenel Gülcan, Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 Symposium on Euroasian Biodiversity

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Black Sea orchids

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Akbulut Mustafa Kemal

Etkinlik Adı :

 The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium on Biodiversity

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Zeytin tahmini DnaJ geninin klonlanması ve moleküler karakterizasyonu

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Suakar Öznur, Dündar Ekrem

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 06

Bildiri Adı :

 Seed micromorphogy and morphometry of some temperate orchids (Orchidaceae)

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 18th European Orchid Council Conference and Exhibition

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Micromophological characteristics of labellum and spur belonging to some Orchis and related genera

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Akbulut Mustafa Kemal

Etkinlik Adı :

 18th European Orchid Council Conference and Exhibition

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Vegetatif anatomy and micromorphology of Neottia nidus-avis

Yazar Adı :

 Şenel Gülcan, Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay

Etkinlik Adı :

 18th European Orchid Council Conference and Exhibition

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Pericarp anatomy and ultrastructure of some epidendroid (Orchidaceae) species

Yazar Adı :

 Şenel Gülcan, Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal

Etkinlik Adı :

 18th European Orchid Council Conference and Exhibition

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Leaf anatomical and micromorphological characteristics of some epidendroid (Orchidaceae) species

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Süngü Şenay

Etkinlik Adı :

 18th European Orchid Council Conference and Exhibition

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Comparative anatomy of root vascular bundles of some orchids

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 18th European Orchid Council Conference and Exhibition

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 03

Bildiri Adı :

 Labellum micromorphology of some orchid genera distrubuted in the Black Sea Region

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 International Conference on Temperate Orchids Research and Conservation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 A comparative study based on labellum color analysis of certain Ophrys (Orchidaceae) species

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 International Conference on Temperate Orchids Research and Conservation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Comparative anatomy, micromorphology and morphometry of some orchid species belong to related genera (Orchidaceae) in Turkey

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 The comperative anatomy of some Dactylorhiza (Orchidaceae) taxon distributed in Turkey

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 The anatomical, morphological and micromorphological properties of monotypic species Steveniella satyrioides distributed in Turkey

Yazar Adı :

 Şenel Gülcan, Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Comparative Labellum and Spur Structures of Dactylorhiza (Orchidaceae) Taxa in Anatolian

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Süngü Şenay

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 09

Bildiri Adı :

 Pollinium Ultrastructure of Some Epidendroid and Orchidoid Species (Orchidaceae)

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 09

Bildiri Adı :

 Pollinium Surface Micromorphology of Orchis and Releated Genera (Orchidaceae)

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 09

Bildiri Adı :

 Orkidelerde Polinasyon

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 09

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Orchidaceae Familyasına Ait Bazı Cinsler Üzerinde Anatomik Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 09

Bildiri Adı :

 oliniumsurface micromorphology of Orchis and releated genera

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 xııı.congres of ecology and environmentwith international participition

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Bazı Epidendroideae cinslerininanatomik özellikleri

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Süngü Şenay, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 Xııı. congress of ecology and environment with international participation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Bazı Epidendroideae (Orchidaceae) Cinslerinin Anatomik Özellikleri

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Süngü Şenay, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 09

Bildiri Adı :

 Comparative Labellum and Spur Structures of Dactylorhiza (Orchidaceae) Taxa in Anatolian

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Süngü Şenay

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Pollinium Surface Micromorphology of Orchis and Releated Genera (Orchidaceae)

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Pollinium Ultrastructure of Some Epidendroid and Orchidoid Species (Orchidaceae)

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Orkidelerde Polinasyon / Pollination in Orchids

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Bazı Epidendroideae (Orchidaceae) Cinslerinin Anatomik Özellikleri / Anatomical Characteristics of Some Epidendroideae (Orchidaceae) Genus

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Süngü Şenay, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 An Anatomical Study on Some Species of Orchidaceae Family that Distributed in the Black Sea Region

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren Orchidaceae Familyasına ait bazı cinsler üzerinde anatomik bir araştırma /An anatomical study on some species of Orchidaceae Family that distributed in the Black Sea Region

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Comparative labellum and spur structures of Dactylorhiza (Orchidaceae) taxa in Anatolian

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Süngü Şenay

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Bazı Epidendroideae (Orchidaceae) cinslerinin anatomik özellikleri / Anatomical characteristics of some Epidendroideae (Orchidaceae) genus

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Süngü Şenay, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Orkidelerde polinasyon / Pollination in orchids

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Pollinium ultrastructure of some epidendroid and orchidoid species (Orchidaceae)

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Pollinium surface micromorphology of Orchis and releated genera (Orchidaceae)

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 A Combined Approach to Molecular Phylogeny of Turkish Epidendroid and Orchidoid Species (Orchidaceae)

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 I.ULUSLARARASI BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Bazı Epidendroid ve Orchidoid (Orchidaceae) Türlerinin Yaprak Anatomik ve Mikromorfolojik Özellikleri

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 I.ULUSLARARASI BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Micromorphological Properties of Medicinal and Edible Trachystemon orientalis

Yazar Adı :

 Ergen Akçin Öznur, Özbucak Tuğba, Öztürk Şükran, Şenel Gülcan, Süngü Şenay

Etkinlik Adı :

 I.ULUSLARARASI BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Dactylorhiza (Orchidaceae) Cinsine Ait Bazı Türlerin Karşılaştırmalı Kök Anatomileri

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 I.ULUSLARARASI BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Pericarp Anatomy and Utrastructure of Some Turkish Orchidoid (Orchidaceae) Species

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Akbulut Mustafa Kemal, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 I.ULUSLARARASI BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Bazı Epidendroid ve Orchidoid (Orchidaceae) türlerinin yaprak anatomik ve mikromorfolojik özellikleri

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 A combined approach to molecular phylogeny of Turkish Epidendroid and Orchidoid species (Orchidaceae)

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Micromorphological properties of medicinal and edible Trachystemon orientalis

Yazar Adı :

 Ergen Akçin Öznur, Özbucak Tuğba, Öztürk Şükran, Şenel Gülcan, Süngü Şenay

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Dactylorhiza (Orchidaceae) cinsine ait bazı türlerin karşılaştırmalı kök anatomileri

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Pericarp anatomy and utrastructure of some Turkish Orchidoid (Orchidaceae) species

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Akbulut Mustafa Kemal, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 I.Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Farklı ekolojik koşullarda yetişen Spiranthes spiralis’in (Orchidaceae) stoma özellikleri

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 Ekoloji Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Quercus petraea subsp. iberica ve Quercus cerris var. cerris (Fagaceae) türlerinin petiyollerinde bulunan kalsiyum oksalat (CaCOx) kristallerinin karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Ergen Akçin Öznur

Etkinlik Adı :

 21. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Vitis vinifera (Vitaceae) türüne ait petiyollerin farklı gelişim evrelerinde kristal içeriğinin karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 21. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Zeytin tahmini DnaJ geninin dokusal zamansal ekspresyon seviyesinin belirlenmesi ve polimorfizm analizi

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Dündar Ekrem

Etkinlik Adı :

 21. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Bazı dikotiledon türlerinin karşılaştırmalı damar anatomileri

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Şenel Gülcan, Süngü Şenay

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 08

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren bazı orkide türlerinin karşılaştırmalı damar anatomileri

Yazar Adı :

 Süngü Şenay, Şenel Gülcan, Akbulut Mustafa Kemal

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 08

Bildiri Adı :

 Bitkilerde kristaller

Yazar Adı :

 Akbulut Mustafa Kemal, Süngü Şenay, Şenel Gülcan

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 08

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Orchidaceae Familyasına Ait Bazı Cinsler Üzerinde Anatomik Morfolojik ve Mikromorfolojik Bir Araştırma

01.12.2014

 

12.04.2017

 

Bursiyer

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 04

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 The 2Nd International Unıdokap Black Sea Symposium On Bıodıversıty

Yazar Adı :

 Gümüş Aysun, Yalçın Erkan, Yılmaz Savaş, Özdener Kömpe Yasemin, Ay Hilal, Arıman Sema, Süngü Şenay, Rüzgar Melih

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Universitesi

Ulusal

 

Kitap

 

Yrd. Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.01.2018

 

29.12.2018

 

Elektronik

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Plant Systematics And Evolution

Uluslararası

 

Dergi

 

Plant Systematics And Evolution

 

İngilizce

 

SCI

 

2017

2017

2019
 • 2011

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Botanik Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr