Öğretim Görevlisi Şerif ARSLAN



İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: serif.arslan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-4369-8982
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı İletişim Çalışmaları
Öğrenim Bilgileri
Doktora Sakarya Üniversitesi
Yüksek Lisans Erciyes Üniversitesi
Lisans Erciyes Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Öğretim Görevlisi Samsun Meslek Yüksekokulu, 2016 -
Uzman Rektörlük, 2015 - 2017
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Politika, Kültür Ve Algı: 7 Haziran Seçimlerinde Alevi Söylemleri

Yazar Adı :

 Geçer Ekmel, Arslan Şerif

Dergi Adı :

 Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Medyada Çok Sesliliğin Köşe Yazılarındaki Yansıması: Seçim Dönemlerinde Türkiye Örneği

Yazar Adı :

 Geçer Ekmel, Arslan Şerif

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Medya-Siyaset Ve İdeoloji İlişkisi Bağlamında Türkiye’De Köşe Ve Haber Yazımı

Yazar Adı :

 Geçer Ekmel, Arslan Şerif

Dergi Adı :

 İnif E- Dergi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Medya-Siyaset Ve İdeoloji İlişkisi Bağlamında Türkiye’De Köşe Ve Haber Yazımı

Yazar Adı :

 Geçer Ekmel, Arslan Şerif

Dergi Adı :

 İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İnif E-Dergi,

Özgün Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Yerel Politikacıların Sosyal Medya Kullanımı Büyükşehir Belediye Başkanlarının Günlük Sosyal Medya Kullanımlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Arslan Şerif

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 2

Makale Adı :

 Siyasal İletişim Ve Yerel Medya Edirne Yerelbasınına Göre 1 Kasım 2015 Milletvekili Seçimleri

Yazar Adı :

 Arslan Şerif

Dergi Adı :

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 12

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 IV Balkan Özel Gereksinimli Çocuklar Spor Oyunlar

15.02.2016

 

05.05.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 Balkan Spor Oyunları

06.04.2016

 

06.06.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 III Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Konferansı

07.03.2015

 

08.12.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 II BALKAN ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ TOPLANTISI

15.09.2015

 

15.11.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 11

Proje Adı :

 BALKAN SPOR OYUNLARI

Proje Konusu :

 Balkan Üniversitelerinin Spor Organizasyonu aracılığıyla bilimsel ve kültürel işbirliğine zemin oluşturmak ve başlatmak

01.11.2016

 

14.02.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 02

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 PROF. DR. M. ORHAN AHISKAL KEMAN MASTER CLASS AFİŞİ

Tasarım Özeti :

 PROF. DR. M. ORHAN AHISKAL KEMAN MASTER CLASS AFİŞİ

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 02

Tasarım Adı :

 DÜŞTÜM YOLA KONSER AFİŞİ

Tasarım Özeti :

 DÜŞTÜM YOLA KONSER AFİŞİ

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 02

Tasarım Adı :

 SOSYO-EKONOMİK ALANDA KADIN PANELİ AFİŞİ

Tasarım Özeti :

 SOSYO-EKONOMİK ALANDA KADIN PANELİ AFİŞİ

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 03

Tasarım Adı :

 TURKSOY ORCHESTRA OF FOLK INSTRUMENTS

Tasarım Özeti :

 TURKSOY ORCHESTRA OF FOLK INSTRUMENTS AFİŞİ

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Bilimsel Tasarım

2017, 03

Tasarım Adı :

 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2017 TAKVİMİ VE AJANDASI

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 01

Tasarım Adı :

 ÇEVİRİ BİLİM GÜNLERİ ÖZET KİTAPÇIĞI

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 04

Tasarım Adı :

 BUANEWS 7

Tasarım Özeti :

 Mart 2017 Sayısı

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 03

Tasarım Adı :

 BAUNEWS / 6

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 01

Tasarım Adı :

 BUANEWS Vol 5

Tasarım Özeti :

 Balkan Üniversiteler Birliği Dergisi

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 09

Tasarım Adı :

 Köprü Dergisi Sayı 12

Tasarım Özeti :

 Trakya Üniversitesi Kurumsal İletişim Dergisi

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 06

Tasarım Adı :

 BUANEWS Sayı 4

Tasarım Özeti :

 Balkan Üniversiteler Birliği Dergisi

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 01

Tasarım Adı :

 DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE MÜZELERİ

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 11

Tasarım Adı :

 Köprü Dergisi Sayı 11

Tasarım Özeti :

 Trakya Üniversitesi Kurumsal İletişim Dergisi

Tasarım Sahipleri :

 Şerif Arslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 03

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 

Uşak

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Eğitim Bilimleri İndeksi, ASOS, arastirmax Bilim Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi

 

2016

2016

2019
 • 2017

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü

 • 2016

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü

  Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr.

 • 2015
  - 2017

  Uzman

  Trakya Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2015
  - 2017

  Uzman

  Trakya Üniversitesi

  Rektörlük

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 1 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 2 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 3 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 4 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 5 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 6 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 7 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 8 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 10 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 11 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 12 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 13 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
MDP204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 14 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 1 Sunum 1_İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 2 Sunum 2_İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çevresel Etkiler.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 3 sunum_3_ İş Tasarımı ve İş Analizi.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 4 sunum_4_İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hukuk.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 5 sunum_5_İnsan Kaynakları Planlaması.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 6 sunum_6_İşgören Tedariki.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 7 sunum_7_Seçim ve Yerleştirme.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 8 sunum_8_Eğitim ve Geliştirme.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 9 sunum_9_Kariyer Yönetimi ve Planlaması.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 10 sunum_10_Performans Değerlendirmesi.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 11 sunum_11_Ücret Yönetimi.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 12 sunum_12_Sendika Yönetimi İlişkisi.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 13 sunum_13_Örgüt içi İlişkiler ve Hareketler.pptx
TOİ208 Samsun Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 14 sunum_14_İşgören Sağlığı ve Güvenliği.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 1 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 1 Bilgisayar Destekli Tasarım_1. Hafta.mp4
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 2 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 2 Bilgisayar Destekli Tasarım_2. Hafta.mp4
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 3 Bilgisayar Destekli Tasarım_3. Hafta.mp4
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 3 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 4 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 4 Bilgisayar Destekli Tasarım_4. Hafta_Asenkron.mp4
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 5 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 5 Bilgisayar Destekli Tasarım_5. Hafta.mp4
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 6 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 6 Bilgisayar Destekli Tasarım_6. Hafta.mp4
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 7 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 7 Bilgisayar Destekli Tasarım_7. Hafta.mp4
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 8 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 8 Bilgisayar Destekli Tasarım_8. Hafta.mp4
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 9 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 10 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 11 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 12 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 13 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 14 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 15 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
BLP213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Programı , Bilgisayar Destekli Tasarım 16 Bilgisayar Destekli Tasarım.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 1. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_1. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_2. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 3 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_3. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 3 3. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 4 Bilgi ve İLetişim Teknolojileri_4. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 4 4. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 5 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_5 Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 5 5. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_6. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 6 6. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 7 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_7. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 7 7. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 8 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_8. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 8 8. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_9. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9 9. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 10 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_10. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 10 10. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 11 11. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 11 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_11. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 12 12. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 12 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_12. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 13 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_13. Hafta.mp4
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 13 13. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 14 14. Hafta.pptx
HIT113 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 14 Bilgi ve İletişim Teknolojileri_14. Hafta.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 1 Medya İle İlişkiler_1. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 1 1. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 2 2. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 2 Medya İle İlişkiler_2. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 3 3. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 3 Medya İle İlişkiler_3. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 4 4. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 4 Medya İle İlişkiler_4. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 5 5. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 5 Medya İle İlişkiler_5. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 6 Medya İle İlişkiler_6. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 6 6. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 7 Medya İle İlişkiler_7. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 7 Genel Tekrar.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 8 Medya İle İlişkiler_8. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 9 9.1. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 9 Medya İle İlişkiler_9. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 10 10.1. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 10 Medya İle İlişkiler_10. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 11 Medya İle İlişkiler_11. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 11 11.1. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 12 12.1. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 12 Medya İle İlişkiler_12. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 13 13. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 13 Medya İle İlişkiler_13. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 14 14. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 14 Medya İle İlişkiler_14. Hafta.mp4
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 15 15. Hafta.pptx
HIT203 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya İle İlişkiler 16 16. Hafta.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 1 Siyasal İletişim_1. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 2 Siyasal İletişim_2. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 3 Siyasal İletişim_3. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 4 Siyasal İletişim_4. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 5 Siyasal İletişim_5. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 6 Siyasal İletişim_6. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 7 Siyasal İletişim_7. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 8 Siyasal İletişim_8. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 8 SİYASAL İLETİŞİM_8. HAFTA.pptx
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 9 Siyasal İletişim_9. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 10 Siyasal İletişim_10. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 11 Siyasal İletişim_11. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 12 Siyasal İletişim_12. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 13 Siyasal İletişim_13. Hafta.mp4
HIT211 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Siyasal İletişim 14 Siyasal İletişim_14. Hafta.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 1 İletişim Hukuku_1. Hafta.mp4
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 1 1.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 1 https://www.kitapyurdu.com/kitap/kitle-iletisim-hukuku/273033.html&filter_name=ileti%C5%9Fim%20hukuku
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 2 İletişim Hukuku_2. Hafta.mp4
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 2 2.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 3 İletişim Hukuku_3. Hafta.mp4
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 3 3.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 4 İletişim Hukuku_4. Hafta.mp4
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 4 4.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 5 İletişim Hukuku_5. Hafta.mp4
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 5 5.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 6 6.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 6 İletişim Hukuku_6. Hafta.m4v
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 7 7.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 7 İletişim Hukuku_7. Hafta.m4v
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 8 İletişim Hukuku_8. Hafta.mp4
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 8 8.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 9 9.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 9 İletişim Hukuku_9. Hafta.mp4
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 10 10.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 10 İletişim Hukuku_10. Hafta.mp4
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 11 İletişim Hukuku_11. Hafta.mp4
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 11 11.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 12 İletişim Hukuku_12. Hafta.mp4
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 12 12.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 13 İletişim Hukuku_13. Hafta.mp4
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 13 13.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 13 14.Hafta.pptx
HIT213 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İletişim Hukuku 14 İletişim Hukuku_14. Hafta.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 1 1. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 2 2. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 3 3. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 4 4. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 5 5. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 6 6. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 7 7. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 8 8. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 9 9. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 10 10. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 11 11. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 12 12. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 13 13. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 14 14. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 15 15. Hafta.pptx
HIT204 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 16 16. Hafta.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 1 m.p.sunum 1.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 2 sunum 2.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 3 sunum 3.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 4 sunum 4.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 5 sunum 5.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 6 sunum 6mp.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 7 sunum 7.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 8 sunum 8.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 10 sunum 9.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 11 sunum 10.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 12 sunum 11.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 13 sunum 12.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 14 sunum 13.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 15 sunum 14.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 15 15. Hafta.pptx
HIT206 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya Planlama 16 16. Hafta.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 1 1. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 2 2. Hafta.ppt
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 2 2. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 3 3. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 3 3. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 4 4. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 4 4. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 5 5. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 5 5. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 6 6. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 6 6. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 7 7. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 7 7. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 8 8. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 8 8. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 9 9. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 9 9. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 10 10. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 10 10. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 11 11. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 11 11. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 12 12. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 12 12. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 13 13. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 13 13. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 14 14. Hafta.pptx
HIT212 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Kamuoyu Araştırmaları 14 14. Hafta.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 1 sunum_1.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 2 sunum_2.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 3 sunum_3.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 4 sunum_4.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 5 sunum_5.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 6 sunum_6.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 7 sunum_7.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 8 sunum_8.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 9 sunum_9.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 10 sunum_10.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 11 sunum_11.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 12 sunum_12.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 13 sunum_13.pptx
HIT214 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Meslek Etiği 14 sunum_14.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 1 1-2. Hafta.pptx
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 2 1-2. Hafta.pptx
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 3 3-4. Hafta.pptx
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 4 3-4. Hafta.pptx
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 5 4-5. Hafta.pptx
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 6 5-6. Hafta.pptx
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 7 6-7. Hafta.pptx
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 8 7-8. Hafta.pptx
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 9 9. Hafta.pdf
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 10 10. Hafta.pdf
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 11 11. Hafta.pdf
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 12 12. Hafta.pdf
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 13 13. Hafta.pdf
HIT110 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 14 14. Hafta.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 1 Sunum 1_İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 2 Sunum 2_İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çevresel Etkiler.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 3 sunum_3_ İş Tasarımı ve İş Analizi.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 4 sunum_4_İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hukuk.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 5 sunum_5_İnsan Kaynakları Planlaması.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 6 sunum_6_İşgören Tedariki.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 7 sunum_7_Seçim ve Yerleştirme.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 8 sunum_8_Eğitim ve Geliştirme.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 9 sunum_9_Kariyer Yönetimi ve Planlaması.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 10 sunum_10_Performans Değerlendirmesi.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 11 sunum_11_Ücret Yönetimi.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 12 sunum_12_Sendika Yönetimi İlişkisi.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 13 sunum_13_Örgüt içi İlişkiler ve Hareketler.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 14 sunum_14_İşgören Sağlığı ve Güvenliği.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 15 15. Hafta.pptx
HIT112 Samsun Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi 16 16. Hafta.pptx
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 1 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 2 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 3 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 4 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 5 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 6 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 7 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 8 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 9 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 10 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 11 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 12 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 13 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
MUV161 Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgi İletişim Teknolojisi 14 Bilgi İletişim Teknolojisi.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr