İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: serkansen@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Filoloji Temel Alanı
Bilim Alanı Türk Dili
Anahtar Kelimeler Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
Öğrenim Bilgileri
Lisans Selçuk Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 2018 -
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012 - 2018
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2011
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2009
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Kıbrıs’In Fethi Ve Hala Sultan

Bölüm Adı :

 Türkçe İlk Siyer Kaynağı Olarak Rabguzi Nin Kısasü L-Enbiyâ Sında Hz. Muhammed İn Hala Ve Amcaları

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Editör Adı :

 İsmail Güleç- Haşim Şahin

2017

Kitap Adı :

 Temizlik Kitabı

Bölüm Adı :

 Karahanlı Türkçesi Metinlerinde Temizlik Kavramı

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Editör Adı :

 Naskali-Gürsoy Emine, Arçın Salih Mehmet

2009

Kitap Adı :

 Uçmağa Varmak Kitabı

Bölüm Adı :

 Eski Türkçe Metinlerde Görülen Ölüm Habercisi Rüyalar

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Editör Adı :

 Gürsoy-Naskali Emine, Sağol Yüksekkaya Gülden

2009

Kitap Adı :

 Geçmişten Günümüze Sivrihisar

Bölüm Adı :

 Sivrihisar Yer Adlarının Dili

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Editör Adı :

 Koylu Zafer-Şahin Haşim

2017

Kitap Adı :

 Eski Türkçenin Deyim Varlığı

2017

Kitap Adı :

 Körüm Bitig Eski Uygurca Fal Kitabı

2017

Kitap Adı :

 Eski Türkçenin Deyim Varlığı

2010

Kitap Adı :

 Eski Uygur Türkçesi Dersleri

2015

Kitap Adı :

 Eski Uygur Türkçesi Dersleri

2016

Kitap Adı :

 Balkanlarda İslam Miadı Dolmayan Umut Cilt 2 Türkistan Dan Balkanlara

Bölüm Adı :

 Balkan Dillerine Türkçeden Geçen İslami Terimler

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Editör Adı :

 Muhammed Savaş Kafkasyalı

2016

Kitap Adı :

 Şinasi Tekin İn Anısına Uygurlardan Osmanlıya

Bölüm Adı :

 Standart Türkiye Türkçesinde İkilemelerle Yaşayan Tarihî Sözcükler

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Editör Adı :

 Günay Kut, Fatma Büyüykkarcı Yılmaz

2005

Kitap Adı :

 Yalım Kaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya Armağanı

Bölüm Adı :

 Bilge Kağan Yazıtındaki Ödinge Küni Tegdük Üçün İfadesi Üzerine

Yazar Adı :

 Şen Serkan

2013

Kitap Adı :

 Orta Asya Da İslam Temsilden Fobiye

Bölüm Adı :

 Orta Asya’Nın İlk Türk-İslam Metinlerinde Kadim Gelenekten İslami Döneme Din Algısı: ‘Türk Tanrısı’Ndan ‘Tanrı’Nın Türkleri’Ne

Yazar Adı :

 Şen Serkan

2012

Kitap Adı :

 Medeniyet Ve Klasik

Bölüm Adı :

 İlk Türk Klasiği Olarak Göktürk Yazıtları

Yazar Adı :

 Şen Serkan

2007

Kitap Adı :

 Eski Uygur Türkçesi Dersleri

2018

Kitap Adı :

 Eski Uygur Türkçesi Dersleri

2014

Kitap Adı :

 Türk Moğol Dil Tarih Kültür Araştırmaları

Bölüm Adı :

 Köktürk Ve Uygur Yazıtlarında Geçen Tek Örnek(Hapaks) Sözcükler

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Editör Adı :

 Şaban Doğan

2019

Kitap Adı :

 Eski Türkçenin İzinde (Türkiye’De Eski Türkçe Çalışmaları)

Bölüm Adı :

 Dîvânu Lugâti’Xxt-Türk’Ü Şekillendiren Yazı Dili Söz Varlığı Açısından Dönemin Hangi Lehçesine Dayanır

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Editör Adı :

 Hüseyin Yıldız

2019

Kitap Adı :

 Eski Uygur Türkçesi Dersleri

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 ”Şaman” Sözcüğü Eski Türkçede Niçin Görülmez, Çağdaş Türkçede Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Türklük Bilimi Araştırmaları Tübar

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Eski Uygurca Dört Brahman Öyküsünden Bir Parça

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi / Selçuk Unıversıty Journal Of Studıes In Turcology

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Türkiye Türkçesindeki Çoklu Adların Antroponimik(Kişiadbilimcil) Açıdan Güncel Görünümü (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencileri Örneği)

Yazar Adı :

 Şen Serkan, Alkan Ataman Hanife

Dergi Adı :

 Gazi Türkiyat Tü R K O L O J İ Ar A Ş T I R M A L A R I De R G İ S İ

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Kutadgu Bilig’E Göre Türk Bilgesinin Özellikleri

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Türk Yurdu

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Gebermek Fiilinin Kökeni Üzerine

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Teke Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Tunyukuk Yazıtındaki Ida Taşda İkilemesi Üzerine Güz 2015 17 11 2015 Uluslararası

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Dil Araştırmaları

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Prof Dr Şinasi Tekin İle Anılar Ve Yazışmalar

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi

Özgün Makale

 


2014

Makale Adı :

 Masahiro Sh Gaito Kergek Boltı

Yazar Adı :

 Şen Serkan, Mert Abdullah

Dergi Adı :

 Türklük Bilimi Araştırmaları

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Sık Sözcüğünün Kökeni Üzerine

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Eski Türkçe Bir Yazma Işığında Anadolu’Xxdaki Düğün Adetlerinin Orta Asya’Xxdaki Kaynakları Üzerine

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Modern Türklük Araştırmaları

Özgün Makale

 

2010, 3

Makale Adı :

 Çok Sözcüğü Nereden Geliyor

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Ceval Kaya Uygur Harfli Rızvan Şah İle Ruh Afza Hikâyesi Giriş Tıpkıbasım Çeviri Notlar Ve Dizinler Ankara Türk Dil Kurumu Yay 2008 216 S

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Bilig

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Derleme Sözlüğüne Göre Türkiye Türkçesi Ağızlarında Meslek İcracısı Adları

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Türklük Bilimi Araştırmaları

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Eski Türklerde Maden İşçiliğine Bir Bakış

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Standart Türkiye Türkçesinde Deyimlerle Yaşayan Tarihi Sözcükler

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Türk Dili

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Dede Korkut Kitabında Kadına Yönelik Hitaplar

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Studies

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 Türkiye De Meyvelerden Yararlanılarak Verilmiş Yer Adları

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Taryat Yazıtının Batı Yüzünde M Li Ve M L İşaretleriyle Yazılan Sözcük Nasıl Okunup Anlaşılmalı

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Köl Tigin Yazıtının Güneybatı Yüzünde Agışın Mı Yoksa Agısın Mı Okunmalı

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Eski Türkçede Gök İle Yerin Adlandırılışında Renklere Dayalı Deyim Aktarmalarından Yararlanma Ve Kara Sözcüğünün Kökeni Üzerine

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 İlmi Araştırmalar

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 İğdiş Sözcüğü Nereden Geliyor

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 İlmi Araştırmalar

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Vasmer İn Rusçanın Etimolojik Sözlüğüne Göre Türkçeden Rusçaya Geçmiş Sözcükler

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Türk Dünyası Araştırmaları

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Yolluğ Tigin Ne Kadar Unutkandı

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 Türkçenin Banyo Karşılığında Bilinen İlk Sözcüğü Sukıngu

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Bilig

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Orhon Yazıtlarından Uygur Yazmalarına Anlam Daralmaları

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Türklük Bilimi Araştırmaları

Özgün Makale

 

2004, 1

Makale Adı :

 Anlam İyileşmesi Ve Kötüleşmesine Divanü Lûgat İt Türk Merkezli Örnekler

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Türk Dili

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Költigin Ve Bilge Kağan Yazıtlarında Geçen Bükli Sözcüğü Üzerine

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Dergi Adı :

 Türk Dili

Özgün Makale

 

2001

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİNDE DAVRANIŞLARIN DİLİ

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresinin

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 KARAHANLI TÜRKÇESİ KUR’ÂN TERCÜMELERİNDEN RYLANDS VE TİEM 73 NÜSHALARININ ESKİCİLLİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 XI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Kutadgu Bilig’de Teşrifat Kuralları

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 YAZILIŞININ 950. YILI ANISINAULUSLARARASIKUTADGU BİLİG VE TÜRK DÜNYASISEMPOZYUMU

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Kutadgu Bilig de Diplomasi

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 Yûsuf Has HâcIb’In Doğumunun1000. Yılında Kutadgu BIlIgTÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ŞÂHESERIUluslararası Sempozyumu BIldIrIler

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Deyim Varlığı Açısından Divan ı Hikmet te Dil İçi Dünya Görüşü

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 GeçmIşten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Türkçe Giyim Kuşam Söz Varlığının Deyimlerde Kullanımı -“Esvaplı Deyimlerimiz”-

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 03

Bildiri Adı :

 Balkanlardaki Türkçe Yer Adlarında Türk Boy Adlarının İzleri

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 X. Büyük Türk Dili Kurultayı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 Türk Runik Harfli Metinlerin İkileme Varlığı

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 VIII. Uluslaraarsı Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Tarihi Söz Varlığımızın Geleceğe Taşınmasında Türkülerin Yerine Dair Örnekler

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 01

Bildiri Adı :

 Dede Korkut ta Görülen Ayişe Fatıma Soyı ve Nuh Peygamberüñ Eşegi Aslı İfadeleri ile Yaşlı Kadının Göğsünden Süt Gelmesi Motifinin Kaynakları

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı Elginkan Vakfı 2. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı Bildirileri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 01

Bildiri Adı :

 Dini Alanda Yazılmış Karahanlı ve Harezm Türkçesi Metinlerinde Tangrı mı Tengri mi Okunmalı

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 01

Bildiri Adı :

 Divanü Lûgati t Türk te Halk Etimolojisi Örnekleri

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 01

Bildiri Adı :

 Türk Boy Adlarının İzahında Karşılaşılan Güçlükler ve Bazı Öneriler 30 Eylül 04 Ekim 2013

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 01

Bildiri Adı :

 Orhon Yazıtlarında Geçen Te ri Teg Te ride Bolmış Türük Bilge Kagan ve Te ri Teg Te ri Yaratmış Türük Bilge Kagan İfadelerinin Yeni Bir Yorumu

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 01

Bildiri Adı :

 Kutadgu Bilig de Geçen Çomak Müslüman Sözü Üzerine

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Eski Uygurca Dört Brahman Öyküsünden Bir Parça

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 Beşbalıklı Şinko Şeli Tutung Anısına Uluslararası Eski Uygurca Araştırmaları Çalıştayı

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kınlık tan Tutukevi ne Türkçede Hapishane İçin Kullanılan Sözcükler

Yazar Adı :

 Şen Serkan

Etkinlik Adı :

 Hapishaneler” Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Türkiye Türkçesindeki Çoklu Adların Antroponomi Açısından Güncel Görünümü (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği)

Proje Konusu :

 Bu çalışma son yıllarda toplumun hemen her kesiminde oldukça fazla yaygınlaşan çoklu ad verme eğiliminin nedenleri üzerinde durmayı amaçlamaktadır.

15.09.2018

 

15.09.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 09

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Dede Korkut Türk Kültürüne Hizmet Ödülü

Ödül Açıklama :

 Alanızdaki Bilimsel Çalışmalarınızla ”Türk Bilim Dünyasına” Yapmış Olduğunuz Katkılar İçin...” şekindeki takdim ifadesiyele verilmiştir.

2019

 

Diğer

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Türk Eğitim Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Türklük Bilimi Araştırmaları

Yazar Adı :

 Şen Serkan, Polat Nazım Hikmet, Köksal M Fatih, Bekki Selahattin, Macit Muhsin, Bekki Selahaddin, Semet Ablet, Demir Nurettin

Yayınevi :

 Tübar

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Niğde

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.01.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Türklük Bilimi Araştırmaları

Yazar Adı :

 Şen Serkan, Demir Nurettin, Macit Muhsin, Köksal Mehmet Fatih, Polat Nazim Hikmet, Bekki Selahaddin, Semet Ablet, Koraş Hikmet

Yayınevi :

 Tübar

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2017

 

01.12.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Türklük Bilimi Araştırmaları (Tübar)

Yazar Adı :

 Polat Nazim Hikmet, Macit Muhsin, Koraş Hikmet, Demir Nurettin, Köksal Mehmet Fatih, Şen Serkan

Yayınevi :

 Bizim Büro

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2018

 

01.01.2018

 

31.12.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Xı. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı

Yazar Adı :

 Şen Serkan, Mangır Mediha

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Dil Araştırmaları

Uluslararası

 

Dergi

 

Dil Araştırmaları

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi

 

Erzurum

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Vııı. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

Vııı. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

 

Türkçe

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ASOS, SOBIAD

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkish Studies

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Studies

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Türklük Bilimi Araştırmaları

Ulusal

 

Dergi

 

Türklük Bilimi Araştırmaları

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Uluslararası Teke (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Uluslararası Teke (Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi

 

Erzurum

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBİM

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Eski Anadolu Türkçesinde ikilemeler

Yazar :

 Hasan TUNCA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Eski Uygur Türkçesiyle Çaştanı Bey masalı (Giriş-metin-çeviri-notlar-dizin-tıpkıbasım)

Yazar :

 Abdullah MERT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Doğu ve batı Türkçeleriyle yazılmış ilk tefsirli Kur'an tercümelerinde din terimleri

Yazar :

 İslam UYANIK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Karışık dilli eserler ile Karahanlı Dönemi metinlerinin imla, ses, şekil ve söz varlığı mukayesesi

Yazar :

 Tuğçe Nur KESİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Türkçenin söz varlığında temizlik kavram alanı

Yazar :

 Emrah BOZOK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Eski Türkçede nesneye yönelik olumlu niteleyiciler

Yazar :

 Kerime ÇALIŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Türkiye Türkçesinde hitaplar

Yazar :

 Hanife ALKAN ATAMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Memluk Kıpçak Türkçesinde kalıplaşmış söz birlikleri

Yazar :

 Najıbullah BIGZAD

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Klasik öncesi Çağatay Türkçesi metinlerinde kalıplaşmış söz birlikleri

Yazar :

 Arzu SAĞLAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Anlambilim Açısından Eski Uygurca Şiirler

Yazar :

 Nurdan BESLİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Eski Türkçeden Orta Türkçeye nesneye yönelik olumsuz niteleyiciler

Yazar :

 Sevda KARAYİĞİT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Eski Oğuz Türkçesi dönemine ait Ebû'l-Leys es-Semerkandî Kur'an tefsiri (Zonguldak nüshası) giriş-inceleme-metin-dizin

Yazar :

 Yalçın KULAÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Tde 235 Köken Bilgisi İncelemeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:21:42

 

2018-01-15 10:21:42

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 236 Türk Ad Bilimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:21:02

 

2018-01-15 10:21:02

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:20:19

 

2018-01-15 10:20:19

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 323 Türklük Bilimi Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:18:32

 

2018-01-15 10:18:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 305 Karahanlı Türkçesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:17:43

 

2018-01-15 10:17:43

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 406 Bilimsel Araştırma Teknikleri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:19:11

 

2018-01-15 10:16:45

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 405 Bilimsel Araştırma Teknikleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:16:16

 

2018-01-15 10:16:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 324 Türk Kültürünün Temel Metinleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:15:20

 

2018-01-15 10:15:20

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 204 Eski Uygurca

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:14:46

 

2018-01-15 10:14:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 102 Okuma Ve Yazma Eğitimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:14:07

 

2018-01-15 10:14:07

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 101Okuma Ve Yazma Eğitimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:13:20

 

2018-01-15 10:13:20

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 306 Harezm-Kıpçak Türkçesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:11:49

 

2018-01-15 10:11:49

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-15 10:11:17

 

2018-01-15 10:11:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 609 Türk Dilinin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:10:46

 

2018-01-15 10:10:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 614 Karahanlı Türkçesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:09:19

 

2018-01-15 10:09:19

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 612 Türk Dili Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:08:46

 

2018-01-15 10:08:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 738 Orta Türkçe

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-15 10:08:11

 

2018-01-15 10:08:11

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 739 Etimoloji

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-15 10:07:37

 

2018-01-15 10:07:37

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 739 Etimoloji

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:05:53

 

2018-01-15 10:05:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tde 708 Eski Uygurca

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:04:10

 

2018-01-15 10:04:10

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 707 Göktürkçe

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:02:58

 

2018-01-15 10:02:58

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tde 739 Etimoloji

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 11:28:25

 

2014-02-25 11:28:25

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 738 Orta Türkçe

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 11:27:53

 

2014-02-25 11:21:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 708 Eski Uygurca

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:27:21

 

2014-02-25 11:21:20

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 11:20:44

 

2014-02-25 11:20:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 714 Psiko-Dilbilim

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:20:12

 

2014-02-25 11:20:12

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 707 Göktürkçe

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:19:46

 

2014-02-25 11:19:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 706 Toplum-Dilbilimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:19:15

 

2014-02-25 11:19:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 614 Karahanlı Türkçesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:18:49

 

2014-02-25 11:18:49

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 612 Türk Dili Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:18:18

 

2014-02-25 11:18:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 324 Türk Kültürünün Temel Metinleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:17:44

 

2014-02-25 11:17:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 306 Harezm-Kıpçak Türkçesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:17:26

 

2014-02-25 11:17:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 204 Eski Uygurca

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:17:11

 

2014-02-25 11:17:11

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 101 / 102 Okuma Ve Yazma Eğitimi I / Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:16:39

 

2014-02-25 11:16:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 424 Türk Dünyası Edebiyatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:15:29

 

2014-02-25 11:15:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 405 / 406 Bilimsel Araştırma Teknikleri I / Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-01-15 10:18:50

 

2014-02-25 11:15:10

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 305 Karahanlı Türkçesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:14:55

 

2014-02-25 11:14:55

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 223 Göstergebilim

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:14:37

 

2014-02-25 11:14:37

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 203 Köktürkçe

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:14:14

 

2014-02-25 11:14:14

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 109 Ses Bilgisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:13:58

 

2014-02-25 11:13:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 101 / 102 Okuma Ve Yazma Eğitimi I / Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:13:42

 

2014-02-25 11:13:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tde 708 Eski Uygurca

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:30:03

 

2014-02-25 11:13:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 609 Türk Dilinin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:26:06

 

2014-02-25 11:12:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-25 11:20:34

 

2014-02-25 11:11:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 707 Göktürkçe

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:09:16

 

2014-02-25 11:09:16

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 614 Karahanlı Türkçesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:18:41

 

2014-02-25 11:07:41

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 612 Türk Dili Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:18:05

 

2014-02-25 11:07:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 424 Türk Dünyası Edebiyatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:15:21

 

2014-02-25 11:05:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 324 Türk Kültürünün Temel Metinleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:05:16

 

2014-02-25 11:05:16

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 204 Eski Uygurca

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:17:04

 

2014-02-25 11:04:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 116 Türk Dili Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:04:18

 

2014-02-25 11:04:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:02:31

 

2014-02-25 11:02:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 405 / 406 Bilimsel Araştırma Teknikleri I / Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 11:02:10

 

2014-02-25 11:02:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 323 Türklük Bilimi Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:01:38

 

2014-02-25 11:01:38

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 305 Karahanlı Türkçesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:01:18

 

2014-02-25 11:01:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 203 Köktürkçe

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:00:43

 

2014-02-25 11:00:43

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tde 424 Türk Dünyası Edebiyatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:05:40

 

2014-02-25 11:00:10

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 324 Türk Kültürünün Temel Metinleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:17:36

 

2014-02-25 10:59:30

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 306 Harezm-Kıpçak Türkçesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:17:21

 

2014-02-25 10:59:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 236 Türk Ad Bilimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 10:58:35

 

2014-02-25 10:58:35

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 204 Eski Uygurca

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:04:36

 

2014-02-25 10:58:17

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:02:24

 

2014-02-25 10:54:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 405 / 406 Bilimsel Araştırma Teknikleri I / Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-25 11:15:04

 

2014-02-25 10:53:43

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 323 Türklük Bilimi Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:01:41

 

2014-02-25 10:52:45

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 305 Karahanlı Türkçesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:14:45

 

2014-02-25 10:52:18

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 235 Köken Bilgisi İncelemeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 10:51:54

 

2014-02-25 10:51:54

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 203 Köktürkçe

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:14:07

 

2014-02-25 10:49:10

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 101 / 102 Okuma Ve Yazma Eğitimi I / Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 11:16:40

 

2014-02-25 10:48:45

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tde 706 Eski Uygurca

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:33:05

 

2014-02-24 23:29:55

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 625 Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Çözümlemeleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-24 23:27:45

 

2014-02-24 23:27:45

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 618 Türk Dili Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:27:07

 

2014-02-24 23:27:07

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 624 Karahanlı Türkçesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:22:28

 

2014-02-24 23:22:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 615 Türk Dilinin Kaynakları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-24 23:23:17

 

2014-02-24 23:21:47

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 618 Türk Dili Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:21:03

 

2014-02-24 23:21:03

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tde 406 Bilimsel Araştırma Teknikleri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:17:52

 

2014-02-24 23:17:52

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 420 Türk Dünyası Edebiyatı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:17:31

 

2014-02-24 23:17:31

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 320 Türk Kültürünün Temel Metinleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:17:09

 

2014-02-24 23:17:09

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 218 Eski Uygurca

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:16:35

 

2014-02-24 23:16:35

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 116 Türk Dilinin Kaynakları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:16:13

 

2014-02-24 23:16:13

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 405 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-25 10:53:10

 

2014-02-24 23:14:13

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 405 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:13:48

 

2014-02-24 23:13:48

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 323 Altay Dilleri Kuramı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:12:41

 

2014-02-24 23:12:41

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 217 Köktürkçe

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:12:23

 

2014-02-24 23:12:23

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 115 Türk Dili Tarihine Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:11:12

 

2014-02-24 23:11:12

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tde 405 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:10:44

 

2014-02-24 23:10:44

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tde 324 Türk Kültürünün Temel Metinleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 23:08:58

 

2014-02-24 23:08:58

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tde 218 Eski Uygurca

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-24 16:17:31

 

2014-02-24 16:17:31

 

2008-2009

2019
 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  Eski Türk Dili Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2012

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2012
  - 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  Eski Türk Dili Anabilim Dalı

 • 2010

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  Eski Türk Dili Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2010

  Berlin Bilimler Akademisi Turfan Araştırmaları Merkezi

  Misafir Araştırmacı

 • 2009
  - 2011

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  Eski Türk Dili Anabilim Dalı

 • 2005
  - 2006

  Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi

  Araştırmacı

  Eğitim, Öğretim Ve Araştırma Çalışmalarında Bulunuldu

 • 1999
  - 2009

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

  Eski Türk Dili Anabilim Dalı

 • 1997
  - 1999

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Öğretmen

  Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 1 1..doc
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 2 2..doc
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 3 3.doc
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 4 4.doc
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 5 5..doc
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 7 7.doc
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 8 8.doc
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 9 9.doc
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 11 11.doc
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 12 12.doc
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 13 13.doc
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 14 14.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 1 I.doc
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 2 II.pdf
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 3 3.doc
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 4 IV.doc
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 5 V.doc
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 6 VI.doc
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 7 VII.doc
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 8 VIII.doc
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 9 9.doc
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 11 11.doc
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 12 XII-3.pdf
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 13 XIII.doc
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 14 XIV.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE203 Köktürkçe 1 İlk Ders 1.mp4
TDE203 Köktürkçe 1 İlk Ders 2.mp4
TDE203 Köktürkçe 1 1..doc
TDE203 Köktürkçe 2 Köktürk Tanıtım 2.mp4
TDE203 Köktürkçe 2 2..doc
TDE203 Köktürkçe 3 Köktürk III.mp4
TDE203 Köktürkçe 3 3..doc
TDE203 Köktürkçe 4 4..doc
TDE203 Köktürkçe 5 5..doc
TDE203 Köktürkçe 6 6..doc
TDE203 Köktürkçe 7 7..doc
TDE203 Köktürkçe 8 8..doc
TDE203 Köktürkçe 9 9.doc
TDE203 Köktürkçe 11 10..doc
TDE203 Köktürkçe 12 11..doc
TDE203 Köktürkçe 13 12..doc
TDE203 Köktürkçe 14 13..doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE204 Eski Uygurca 1 1.doc
TDE204 Eski Uygurca 2 2.doc
TDE204 Eski Uygurca 3 3.doc
TDE204 Eski Uygurca 4 4.doc
TDE204 Eski Uygurca 5 5.doc
TDE204 Eski Uygurca 6 6..docx
TDE204 Eski Uygurca 7 7.doc
TDE204 Eski Uygurca 8 8.doc
TDE204 Eski Uygurca 9 9.doc
TDE204 Eski Uygurca 11 11.doc
TDE204 Eski Uygurca 12 12.doc
TDE204 Eski Uygurca 13 13.doc
TDE204 Eski Uygurca 14 14.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE305 Karahanlı Türkçesi 1 1..doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 1 Karahanlı İlk Ders.mp4
TDE305 Karahanlı Türkçesi 2 2..doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 2 2..doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 2 Karahanlı 2.mp4
TDE305 Karahanlı Türkçesi 3 3-1.mp4
TDE305 Karahanlı Türkçesi 3 Karahanlı 3-2.mp4
TDE305 Karahanlı Türkçesi 3 3..doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 4 4.doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 5 5..doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 6 6.doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 7 7..doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 8 8..doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 9 9.doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 11 11.doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 12 12.doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 13 13.doc
TDE305 Karahanlı Türkçesi 14 14.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 1 1..doc
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 1 TDSKY 1.mp4
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 2 2..doc
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 2 TDSKY 2.mp4
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 3 3..doc
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 3 TDSKY 3.mp4
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 4 4..doc
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 5 5..doc
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 6 6..doc
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 7 7..doc
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 8 8..doc
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 9 9..rtf
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 11 11..doc
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 12 12.doc
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 13 13..doc
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 14 14..doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 1 1.pdf
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 2 2.pdf
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 3 3.pdf
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 3 3+.pdf
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 3 3+.pdf
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 4 4.pdf
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 4 4.pdf
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 5 5.doc
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 5 5.doc
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 6 6.doc
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 6 6.doc
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 7 7.doc
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 7 7.doc
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 8 8.doc
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 8 8.doc
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 9 9.pdf
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 11 11.doc
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 11 11+.pdf
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 12 12.doc
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 12 12+.pdf
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 13 13.doc
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 14 14.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE708 Eski Uygurca 1 1.doc
TDE708 Eski Uygurca 2 2.doc
TDE708 Eski Uygurca 2 2+.pdf
TDE708 Eski Uygurca 3 3.doc
TDE708 Eski Uygurca 3 3+.pdf
TDE708 Eski Uygurca 4 4.doc
TDE708 Eski Uygurca 5 5.pdf
TDE708 Eski Uygurca 6 6.doc
TDE708 Eski Uygurca 7 7.doc
TDE708 Eski Uygurca 8 8.doc
TDE708 Eski Uygurca 9 9.doc
TDE708 Eski Uygurca 11 11.doc
TDE708 Eski Uygurca 12 12.doc
TDE708 Eski Uygurca 13 13.doc
TDE708 Eski Uygurca 14 14.doc
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TDE739 Etimoloji 1 1.pdf
TDE739 Etimoloji 2 2.pdf
TDE739 Etimoloji 2 2+.pdf
TDE739 Etimoloji 3 3.doc
TDE739 Etimoloji 4 4.pdf
TDE739 Etimoloji 4 4+.pdf
TDE739 Etimoloji 5 5.doc
TDE739 Etimoloji 6 6.pdf
TDE739 Etimoloji 6 6+.pdf
TDE739 Etimoloji 6 6++.pdf
TDE739 Etimoloji 7 7.pdf
TDE739 Etimoloji 7 7+.doc
TDE739 Etimoloji 8 8.doc
TDE739 Etimoloji 9 9.doc
TDE739 Etimoloji 11 11.pdf
TDE739 Etimoloji 12 12.pdf
TDE739 Etimoloji 13 13.pdf
TDE739 Etimoloji 14 14.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr