İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: seyhan.bulut@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-2623-1515
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Müzik
Anahtar Kelimeler Yorumculuk
Klasik Batı Müziği
Öğrenim Bilgileri
Lisans Hogeschool Voor Muziek En Dans
Sanatta Yeterlik Anadolu Üniversitesi
Yüksek Lisans Amsterdamse Hogeschool Voor De Kunsten Conservatorium Van Amsterdam
Akademik Ünvanlar
Profesör Devlet Konservatuvarı, 2020 -
Doçent Devlet Konservatuvarı, 2012 - 2020
Doktor Öğretim Üyesi Devlet Konservatuvarı, 2012 - 2012
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Sergeı Prokofıev Op.94 No.2 Re Majör Flüt Sonatı’Nın Form Ve Analizi

Editör Adı :

 Seyhan Bulut

2017

Kitap Adı :

 Flüt İçin Piyano Eşlikli Albüm (Album For Flute With Piano Accompaniment)

Editör Adı :

 Seyhan Bulut

2013

Kitap Adı :

 Türk Çağdaş Flüt Müziği: Akademisyen Bestecilerin Flüt Eserleri

Editör Adı :

 Seyhan Bulut

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Effect Of Respiratory Muscle Training On Pitch Range Andsound Duration İn Brass Instrument Players And Singers

Yazar Adı :

 Yılmaz Coşkun, Bostancı Özgür, Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Journal Of Voice

Özgün Makale

 


2020, 5

Makale Adı :

 Brezilyali Besteci Heitor Vila Lobos’Xxun Hayatı, Müzik Dili Ve Flüt Ve Klarnet İçin Choro No.2, Brezilian Composer Heitor Villa Lobos Life, Musical Language And Choro No.2 For Flute And Clarinet

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Uluslararası Yıldız Journal Art And Design

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Barok Dönem Flüt Müziğinin Dönemsel Stil Özellikleri: J.s.bach’In Bwv 1067 Si Minör Orkestra Süiti

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Uluslararası Hakemli İletişim Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Sergei Prokofiev Op.94 No.2 Re Majör Flüt Ve Piyano Sonatı’Nın Besteleniş Süreci, Karakter Özelliği Ve Flüt Tekniğine Yönelik Çalma Önerileri, Sergei Prokofiev Op.94 No.2 D Major Flute And Piano Sonata Composition Process, Character Feature Of The Piece And Technical Suggestions For Flute Technique,

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Ulusal Hacettepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Sahne Ve Müzik Eğitim Araştırma Derisi

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Tarihsel Süreçte Flütün Gelişimi Ve İleri Flüt Tekniklerinin Günümüz Türk Bestecileri Tarafından Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Ulusal Kesit Akademi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Konservatuvar Düzeyi Flüt Eğitiminde Multimedya Kullanımı

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Uluslararası Asos Journal

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı Flüt Dersinde Kullanılan Cecile Chaminade Op 107 Flüt Konçertino Sunun Uygulanabilirliğine Yönelik Teknik Önerilerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Ulusal Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 7

Makale Adı :

 Approaches And Teaching Methods İn Breathing And Vibrato Technique İn Flute Education

Yazar Adı :

 Kara Zehra Ezgi, Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Uluslararası Procedia - Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 


2015, 5

Makale Adı :

 A Comparison Of The First Three Flute Lessons With Beginner And Intermediate Advanced Level Flute Students

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Uluslararası Procedia - Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 


2015, 4

Makale Adı :

 Value Of Demonstration İn An Instrumental Course

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Uluslararası Procedia Social And Behavioral Sciences Journal

Özgün Makale

 

2012, 6

Makale Adı :

 Richard Wagner Siegfried Operasında Flütlerin Kullanımı

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Ulusal Anadolu Ünv.sanat Ve Tasarım Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 Senfoni Orkestrasının Oturma Düzeni

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Müzik Dosyası-Müzikseverin Köşesi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Orkestra Çalgıları

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Dergi Adı :

 Müzik Dosyası-

Özgün Makale

 

2006, 12

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 KÜLTÜREL ETKİLEŞİMDE İCRACININ ROLÜ RESİTAL PROGRAMI HAZIRLIĞI The Role of the Interpreter in Cultural Interactıon Recıtal Program Preparatıon

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Etkinlik Adı :

 KTÜ 1. ULUSLARARASI MÜZİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU “MÜZİK VE KÜLTÜREL DOKU”

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 09

Bildiri Adı :

 Approaches and Teaching Methods in the Breathing and the Vibrato Technique in Flute Education

Yazar Adı :

 Kara Zehra Ezgi, Bulut Seyhan

Etkinlik Adı :

 5th World conference on learning,teaching and educational leadership

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2015, 04

Bildiri Adı :

 A Comparison of the first three flute lessons with beginner and ıntermediate advanced level flute students

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Etkinlik Adı :

 4th world conference on learning, teaching and educational

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2015, 02

Bildiri Adı :

 Value of Demonstration in an Instrumental Course

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Etkinlik Adı :

 Cyprus International Conference on Educational Research

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2012, 06

Bildiri Adı :

 BREZİLYALI BESTECİ HEITOR VILLA-LOBOS’UN HAYATI, MÜZIK DILI VE “FLÜT VE KLARNET IÇIN CHORO NO:2”

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bodrum

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 TARİHSEL SÜREÇTE FLÜTÜN GELİŞİMİ VE YENİ FLÜT TEKNİKLERİN TÜRK BESTECİLERİ TARAFINDAN KULLANIMI

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Etkinlik Adı :

 MARMARİS 3. ULUSLARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 10

Bildiri Adı :

 The Function of Instrument Masters’ Video Lessons in Conservatory Education

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Etkinlik Adı :

 EAS “Joint (Ad)venture Music Networking as a challenge for music educators

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 04

Bildiri Adı :

 BAROK DÖNEM FLÜT MÜZİĞİNİN DÖNEMSEL STİL ÖZELLİKLERİ VE YORUMA ETKİSİ “MÜZİK NOTADA DEĞİL ALTINDA YATAN BİLGİDE GİZLİDİR”

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Etkinlik Adı :

 33. ISME World Conference of International Society for Music Education

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 07

Bildiri Adı :

 İCRACILIKTA KENDİNE GÜVEN

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 3. İpekyolu Müzik Konferansı KKTC

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 07

Bildiri Adı :

 Akademisyen Türk Besteciler ve Seçkin Flüt Eserleri

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Etkinlik Adı :

 ISME Legacy Conference İstanbul 2019

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2019, 09

Bildiri Adı :

 ADVANCED FLUTE TECHNIQUES IN NEW MUSIC

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Etkinlik Adı :

 Kültürlerarası Müzik Konferans ve Konserler Serisi 2(Intercultural Music Conference and Concerts 2)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 1921 Uluslararası Bilim - Sanat Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı BAP projesi

Proje Konusu :

 JOINT (AD)VENTURE MUSIC Networking as a challenge for music educators

15.03.2017

 

03.05.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 05

Proje Adı :

 1923 numaralı BAP Projesi ”Yerelden Güncele Tınısal Arayışlar”

Proje Konusu :

 OMU İTÜ ve diğer ünv öğ elemanlarının davetli olarak yer aldığı panel ve omu ve itü konservatuvar elemanlarınca duzenlenen konser etkinliği

07.04.2016

 

25.11.2016

 

Araştırmacı

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2016, 11

Proje Adı :

 1921-Uluslararası Bilim-Sanat Etkinliklerine Katılımı Destekleme BAP Projesi- 33. Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği’nin ”Yaşamboyu Müzikle Yolculuk ” 33rd ISME World Conference of International Society for Music Education Conference

Proje Konusu :

 Flüt Müziğinin Dönemsel Stil Özellikleri ve Yoruma Etkisi

06.03.2018

 

05.08.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 08

Proje Adı :

 1923 kodlu Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Destekleme Programı

Proje Konusu :

 ”Trio BAB” konseri 100 yıl kapsamında Trabzon Ünv.ve Ankara Güzel Sanatlar Ünv. gelen öğretim üyeleri açıklamalı eğitim konseri

14.05.2019

 

16.05.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 05

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Etnik Müzik Grup Konseri, OMÜ Mezunu Olmak Sempozyum

Etkinlik Yeri :

 OMU AKM Samsun

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, M.Özgü Bulut, Atakan Karadeniz, Hasan Mert

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

02.05.2018

 

02.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 Kültürlerarası Müzik Konferans ve Konserler Serisi 2(Intercultural Music Conference and Concerts 2)

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, M.Özgü Bulut

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

20.03.2018

 

23.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

İngilizce

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Turkish Composers Flute Music

Etkinlik Yeri :

 Avusturya

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

21.04.2017

 

21.04.2017

 

AVUSTURYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

İngilizce

2017, 04

Etkinlik Adı :

 Kavak Meslek Yüksekokulu Müzik Dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun-Kavak Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, M.Özgü Bulut, Olga Hasanoğlu, Ols Cinxo

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

06.11.2017

 

06.11.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2017, 11

Etkinlik Adı :

 Motif Trio Konseri

Etkinlik Yeri :

 Alin Sanat Merkezi-Atakum

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

03.12.2017

 

03.12.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2017, 12

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Konferans Müzik Dinletisi/Açılış Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMU UZEM

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut,MçÖzgü Bulut, Ols Cinxo

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

09.11.2017

 

09.11.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2017, 11

Etkinlik Adı :

 OMU TURİZM FAKÜLTESİ KONSER PROGRAMI

Etkinlik Yeri :

 OMU TURİZM FAKÜLTESİ BAFRA

Düzenleyenler :

 Flüt: Seyhan BULUT Vokal, gitar ve perküsyon M.Özgü BULUT Piyano: Olga HASANOĞLU

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

25.09.2017

 

25.09.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2017, 09

Etkinlik Adı :

 Müzik ve Dans konulu Konferans

Etkinlik Yeri :

 Marmaris Armutalan Kongre Merkezi

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Olga Hasanoğlu

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

20.10.2017

 

20.10.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2017, 10

Etkinlik Adı :

 Müzikte Dans Flüt ve piyano dinletisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Olga Hasanoğlu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

17.10.2017

 

17.10.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2017, 10

Etkinlik Adı :

 OMÜ 42.yılı açılış konseri

Etkinlik Yeri :

 OMÜ AKM sAHNESİ

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT-OLS CİNXO-OLGA HASANOĞLU-M.ÖZGÜ BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

31.03.2017

 

31.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 DOÇ. DR. SEYHAN BULUT PİYANO SINIFI TÜRK ESERLERİ KONSERİ

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT ve piyano sınıfı öğrencileri

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.05.2017

 

26.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 Motif Grubu Konseri

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Bel.Atakum Sanat Merkezi,

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT VE MOTİF GRUBUN DİĞER ÜYELERİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

06.01.2017

 

06.01.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2017, 01

Etkinlik Adı :

 Kompozisyon Bölüm Konseri,

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu,

Düzenleyenler :

 EREN ARIN/SEYHAN BULUT/CANAN CİHANGİR/M.ÖZGÜ BULUT/ OLGA HASANOĞLU/ GÜLŞEN ANNAGİYEVA/ SONAT COŞKUNER

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

31.01.2017

 

31.01.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2017, 01

Etkinlik Adı :

 Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Maçka Kampüsü Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

24.04.2008

 

24.04.2008

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2008, 04

Etkinlik Adı :

 H.Ünv. 81. Kuruluş Yıldönümü Konseri

Etkinlik Yeri :

 Hacettepe Ünv.Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT-M.ÖZGÜ BULUT-OLGA HASANOĞLU

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

04.05.2017

 

04.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 FLÜT PİYANO DİNLETİSİ VE ODA MÜZİĞİ KONSERİ

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT-M.ÖZGÜ BULUT-OZAN KAVRUK-HAZAL KAVRUK

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

28.04.2017

 

28.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 Motif Grubu Nostalji Gecesi

Etkinlik Yeri :

 Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Kadıköy

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT, M.ÖZGÜ BULUT, OLGA HASANOĞLU, BİLGEN COŞKUNSOY, ULAŞ BAŞKAYA

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

04.02.2017

 

04.02.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2017, 02

Etkinlik Adı :

 OMU Devlet Konservatuvarı Uluslararası Festivali

Etkinlik Yeri :

 Samsun AKM Zehra Yıldız Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BUlut, Olga Hasanoğlu, Ols Cinxo

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

22.12.2017

 

22.12.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2017, 12

Etkinlik Adı :

 Trio Motif Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Ünv.Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Olga Hasanoğlu, Ols Cinxo

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.12.2017

 

18.12.2017

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2017, 12

Etkinlik Adı :

 Flüt Sınıfı Bölüm Konseri

Etkinlik Yeri :

 Amsterdam Konservatuvarı Sweelinckzaal Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

14.02.2003

 

14.02.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 02

Etkinlik Adı :

 Flüt Sınıfı Konseri

Etkinlik Yeri :

 Sweelinckzaal,

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

27.06.2002

 

27.06.2002

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Hollandaca

2002, 06

Etkinlik Adı :

 Flüt Sınıfı Konseri,

Etkinlik Yeri :

 Bachzaal

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

09.10.2002

 

09.10.2002

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Hollandaca

2002, 10

Etkinlik Adı :

 Flüt Resitali

Etkinlik Yeri :

 Wereld Museum,

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

10.11.2002

 

10.11.2002

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Hollandaca

2002, 11

Etkinlik Adı :

 Flüt Sınıfı Bölüm Konseri

Etkinlik Yeri :

 Theaterzaal, Amsterdam Konservatuvarı

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

11.12.2002

 

11.12.2002

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Hollandaca

2002, 12

Etkinlik Adı :

 Flüt Solo Konser

Etkinlik Yeri :

 Bibliotheek Theatre

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

12.01.2003

 

12.01.2003

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 01

Etkinlik Adı :

 Flüt Sınıfı Bölüm Konseri -

Etkinlik Yeri :

 Amsterdam Konservatuvarı Sweelinckzaal Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

27.01.2003

 

27.01.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 01

Etkinlik Adı :

 Flüt Sınıfı Konseri

Etkinlik Yeri :

 Theaterzaal

Düzenleyenler :

 Prof. H.Starrefeld ve Flüt Öğrencileri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

17.03.2003

 

17.03.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 03

Etkinlik Adı :

 Flüt ve Piyano Resitali,

Etkinlik Yeri :

 De Duif,

Düzenleyenler :

 seyhan Bulut, Jaap Kooi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

30.03.2003

 

30.03.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 03

Etkinlik Adı :

 Flüt ve Vurmalı Çalgılar Konseri

Etkinlik Yeri :

 De Duif

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, M.Özgü Bulut

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

06.04.2003

 

06.04.2003

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Hollandaca

2003, 04

Etkinlik Adı :

 Flüt ve Piyano Resitali

Etkinlik Yeri :

 Buca Eğitim Fakültesi Konferans ve Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Nergis Sarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.05.2003

 

05.05.2003

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2003, 05

Etkinlik Adı :

 Flüt ve Piyano Resitali,

Etkinlik Yeri :

 İzmir Sanat Merkezi Konser Salonu,

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Nergis Sarı

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

08.05.2003

 

08.05.2003

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2003, 05

Etkinlik Adı :

 İkili Konser

Etkinlik Yeri :

 Bibliotheek Theatre Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, M.Özgü Bulut

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

16.05.2003

 

16.05.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

2003, 05

Etkinlik Adı :

 Piccolo Flüt ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü

Etkinlik Yeri :

 De Duif

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.06.2003

 

01.06.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Hollandaca

2003, 06

Etkinlik Adı :

 Flüt Resitali

Etkinlik Yeri :

 Amsterdam Konservatuarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

16.06.2003

 

16.06.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 06

Etkinlik Adı :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Akademik Armoni Orkestrası Konseri

Etkinlik Yeri :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

04.03.2006

 

04.03.2006

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra (Tutti), Opera (Koro), Bale'de (Cor De Alet) Yer Almak

 

Türkçe

2006, 03

Etkinlik Adı :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Akademik Armoni Orkestrası Konseri

Etkinlik Yeri :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.03.2006

 

10.03.2006

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra (Tutti), Opera (Koro), Bale'de (Cor De Alet) Yer Almak

 

Türkçe

2006, 03

Etkinlik Adı :

 Bilkent Senfoni Orkestrası ile Sibelyus ve B.Britten Konseri

Etkinlik Yeri :

 Bilkent Ünv.MSSF Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

11.03.2006

 

11.03.2006

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra (Tutti), Opera (Koro), Bale'de (Cor De Alet) Yer Almak

 

Türkçe

2006, 03

Etkinlik Adı :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Akademik Armoni Orkestrası Konseri

Etkinlik Yeri :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

27.03.2006

 

27.03.2006

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra (Tutti), Opera (Koro), Bale'de (Cor De Alet) Yer Almak

 

Türkçe

2006, 03

Etkinlik Adı :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Akademik Armoni Orkestrası Konseri

Etkinlik Yeri :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

04.04.2006

 

04.04.2006

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra (Tutti), Opera (Koro), Bale'de (Cor De Alet) Yer Almak

 

Türkçe

2006, 04

Etkinlik Adı :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Akademik Armoni Orkestrası Konseri

Etkinlik Yeri :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

13.12.2010

 

13.12.2010

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra (Tutti), Opera (Koro), Bale'de (Cor De Alet) Yer Almak

 

Türkçe

2010, 12

Etkinlik Adı :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Akademik Armoni Orkestrası Konseri

Etkinlik Yeri :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

13.05.2010

 

13.05.2010

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra (Tutti), Opera (Koro), Bale'de (Cor De Alet) Yer Almak

 

Türkçe

2010, 05

Etkinlik Adı :

 Flüt Mezuniyet Resitali Konseri, Hollanda

Etkinlik Yeri :

 Amsterdam Konservatuvarı ,Sweelinckzaal Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT-Jaap KOOİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

09.01.2004

 

09.01.2004

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

İngilizce

2004, 01

Etkinlik Adı :

 Flüt Resitali

Etkinlik Yeri :

 Bibliotheek Theatre,

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

12.01.2003

 

12.01.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2003, 01

Etkinlik Adı :

 Rotterdam Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Konseri,

Etkinlik Yeri :

 Rotterdam Konservatuarı, Konser Salonu

Düzenleyenler :

 M.Özgü BULUT-Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

13.12.2004

 

13.12.2004

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Hollandaca

2004, 12

Etkinlik Adı :

 Camille S.Saens "Carnival of the Animals"Oda Müziği Konseri,

Etkinlik Yeri :

 St. Laurenskerk

Düzenleyenler :

 Rotterdam Konservatuvarı Öğrencileri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

07.12.2002

 

07.12.2002

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Hollandaca

2002, 12

Etkinlik Adı :

 Amsterdam Konservatuvarı Sweelinckzaal Konser Salonu Bölüm Konseri

Düzenleyenler :

 PROF.HARRİE STARREFELD ve FLÜT ÖĞRENCİLERİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

25.06.2003

 

25.06.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 06

Etkinlik Adı :

 Tonmaisterlik Mezuniyet Sınavı Konseri,

Etkinlik Yeri :

 Rotterdam Konservatuarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.07.2003

 

01.07.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 07

Etkinlik Adı :

 Bölüm Konseri

Etkinlik Yeri :

 Amsterdam Konservatuvarı Bachzaal Konser Salonu

Düzenleyenler :

 PROF.HARRİE STARREFELD FLÜT ÖĞRENCİLERİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

08.10.2003

 

08.10.2003

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 10

Etkinlik Adı :

 Flüt Sınıfı Bölüm Konseri

Etkinlik Yeri :

 Amsterdam Konservatuvarı Sweelinckzaal Konser Salonu

Düzenleyenler :

 PROF.HARRİE STARREFELD FLÜT ÖĞRENCİLERİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

19.12.2003

 

19.12.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 12

Etkinlik Adı :

 PROF.HARRİE STARREFELD FLÜT ÖĞRENCİLERİ Bölüm Konseri

Etkinlik Yeri :

 Amsterdam Konservatuvarı Bachzaal Konser Salonu

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

05.11.2003

 

05.11.2003

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 11

Etkinlik Adı :

 “Colors Topluluğu” Konseri,

Etkinlik Yeri :

 Worm Konser Yeri

Düzenleyenler :

 Colors Topluluğu Üyeleri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

24.11.2002

 

24.11.2002

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Hollandaca

2002, 11

Etkinlik Adı :

 Flüt Enstrümanıyla Konser, Kompozisyon Bölümü Bitirme Konseri

Etkinlik Yeri :

 Utrecht Konservatuvarı F.V. Vlissingenzaal

Düzenleyenler :

 Selim DOĞRU

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

24.02.2003

 

24.02.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Hollandaca

2003, 02

Etkinlik Adı :

 Kompozisyon Bölümü Bitirme Konseri,

Etkinlik Yeri :

 Lantaren Venster Konser SAlonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

11.06.2003

 

11.06.2003

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

2003, 06

Etkinlik Adı :

 Flüt Enstrümanıyla Koro Konseri Eşliği

Etkinlik Yeri :

 Aslan Müzik Merkezi

Düzenleyenler :

 Selim DOĞRU

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

15.05.2003

 

15.05.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Eşlikçi Olarak Tanıtımlar

 

Hollandaca

2003, 05

Etkinlik Adı :

 Flüt Enstrümanıyla Koro Konseri Eşliği -

Etkinlik Yeri :

 Muziek School

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

12.04.2003

 

12.04.2003

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Eşlikçi Olarak Tanıtımlar

 

Hollandaca

2003, 04

Etkinlik Adı :

 Rotterdam Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar Konseri,

Etkinlik Yeri :

 Rotterdam Konservatuarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 M.Özgü BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

04.07.2003

 

04.07.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

İngilizce

2003, 07

Etkinlik Adı :

 Rotterdam Konservatuvarı Öğrencileri Vurmalı Çalgılar Konseri

Etkinlik Yeri :

 “De Stoep”, Spijkenisse Konser Salonu

Düzenleyenler :

 M.Özgü BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

10.12.2003

 

10.12.2003

 

HOLLANDA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

İngilizce

2003, 12

Etkinlik Adı :

 Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Maçka Kampüsü Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

11.03.2008

 

11.03.2008

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2008, 03

Etkinlik Adı :

 Armoni Orkestrası eşliğinde oda müziği konseri,

Etkinlik Yeri :

 TSK Bando Okulları Komutanlığı Konser Salonu,

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

24.11.2011

 

24.11.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2011, 11

Etkinlik Adı :

 OMÜ Müzik Eğitimi Bölümü Flüt Sınıfı Konseri,

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu,

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.05.2013

 

10.05.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2013, 05

Etkinlik Adı :

 Motif Trio Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT-Canan CİHANGİR-Olga HASANOĞLU

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

21.10.2013

 

21.10.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2013, 10

Etkinlik Adı :

 Piyano ve Flüt Dinletisi .

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Sahnesi Mimarlık Fakültesi Açılış Konseri

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut-Olga Hasanoğlu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

22.10.2013

 

22.10.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2013, 10

Etkinlik Adı :

 Motif Trio Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ankara TRT3 Radyosu “Stüdyo Konseri” Canlı Yayın,

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

24.10.2013

 

24.10.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Radyo Tv Etkinlikleri

 

Türkçe

2013, 10

Etkinlik Adı :

 Motif Trio Oda Müziği Konseri,

Etkinlik Yeri :

 İstanbul Filarmoni Derneği Konser Salonu,

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

27.01.2014

 

27.01.2014

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2014, 01

Etkinlik Adı :

 Motif Trio Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Goethe Enstitisü Konser Salanu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

03.02.2014

 

03.02.2014

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2014, 02

Etkinlik Adı :

 Motif Trio Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Gazi Üniversitesi Konser Salonu,

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

04.02.2014

 

04.02.2014

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2014, 02

Etkinlik Adı :

 Motif Trio Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Türk, İngiliz Kültür Merkezi,

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

04.02.2014

 

04.02.2014

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2014, 02

Etkinlik Adı :

 OMÜ Öğrt Elemanları Müzik Yolları Dinletisi,

Etkinlik Yeri :

 OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

30.04.2014

 

30.04.2014

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2014, 04

Etkinlik Adı :

 OMÜ Müzik Eğitimi Bölümü Flüt Sınıfı Konseri,

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu,

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT ve Flüt Öğrencileri

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

29.05.2014

 

29.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2014, 05

Etkinlik Adı :

 Motif Grubu Oda Müziği Konseri,

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

25.12.2014

 

25.12.2014

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2014, 12

Etkinlik Adı :

 Flüt Resitali

Etkinlik Yeri :

 Resim Heykel Müzesi

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.03.2004

 

10.03.2004

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2004, 03

Etkinlik Adı :

 Flüt-Piyano Resitali

Etkinlik Yeri :

 Türk-İngiliz Kültür Derneği Konser Salonu

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT-KAAN YÜKSEL

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.05.2006

 

05.05.2006

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2006, 05

Etkinlik Adı :

 Flüt-Piyano Resitali

Etkinlik Yeri :

 Bando Okulları Komutanlığı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.09.2007

 

05.09.2007

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2007, 09

Etkinlik Adı :

 Flüt- Piyano Resitali

Etkinlik Yeri :

 İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Maçka Kampüsü Konser Salonu

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT-MÜGE HENDEKLİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

06.05.2009

 

06.05.2009

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2009, 05

Etkinlik Adı :

 Solo flüt ve Bando Okulları Komutanlığı Armoni Orkestrası Konseri

Etkinlik Yeri :

 Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

27.04.2009

 

27.04.2009

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra, Opera, Bale'de Solist Olarak Yer Alma

 

Türkçe

2009, 04

Etkinlik Adı :

 Solo flüt ve Armoni Orkestrası Konseri

Etkinlik Yeri :

 Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Salonu

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

04.05.2009

 

04.05.2009

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra, Opera, Bale'de Solist Olarak Yer Alma

 

Türkçe

2009, 05

Etkinlik Adı :

 Flüt-Piyano Resitali

Etkinlik Yeri :

 17.09.2010 Bando Okulları Komutanlığı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT-METEHAN ÖZTÜRK

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

17.09.2010

 

17.09.2010

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2010, 09

Etkinlik Adı :

 Flüt VE PİYANO RESİTALİ

Etkinlik Yeri :

 Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu Sahnesi

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT-DARYA YILMAZ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

27.05.2011

 

27.05.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2011, 05

Etkinlik Adı :

 Flüt-Piyano Resitali

Etkinlik Yeri :

 Türk-İngiliz Kültür Derneği,

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT-METEHAN ÖZTÜRK

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.11.2011

 

26.11.2011

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2011, 11

Etkinlik Adı :

 Flüt ve Piyano Resitali.

Etkinlik Yeri :

 AKM Devlet Opera ve Balesi Küçük Salon

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT, GÜLŞEN ANNAGİYEVA

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

02.12.2012

 

02.12.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2012, 12

Etkinlik Adı :

 Öğretim Elemanları Yeni Yıl OMÜ Öğretim Elemanları Yeni Konseri

Etkinlik Yeri :

 omü Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 OMÜ Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

25.12.2012

 

25.12.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2012, 12

Etkinlik Adı :

 Flüt Resitali

Etkinlik Yeri :

 Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.12.2012

 

10.12.2012

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2012, 12

Etkinlik Adı :

 SEYHAN BULUT Flüt Sınıfı Konseri, .

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu,

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT VE FLÜT ÖĞRENCİLERİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

25.05.2013

 

25.05.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2013, 05

Etkinlik Adı :

 FLÜT VE PİYANO RESİTALİ

Etkinlik Yeri :

 Doğu Akdeniz Ünv. Rauf Denktaş Salonu

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT-OLGA HASANOĞLU

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

28.03.2014

 

28.03.2014

 

KKTC

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2014, 03

Etkinlik Adı :

 İtalya Cherubini Konservatuvarında flüt dinletisi, Floransa, İtalya

Etkinlik Yeri :

 İtalya/ Floransa

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

19.06.2015

 

19.06.2015

 

İTALYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

İngilizce

2015, 06

Etkinlik Adı :

 Motif Grubu Yenı Yıl Konseri

Etkinlik Yeri :

 Alin Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Muzaffer Özgü Bulut, Olga Hasanoğlu

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

30.12.2016

 

30.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik Kompozisyonları / Oda Müziği, Koro Ve Solo Yapıt

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Yerelden Güncele Tınısal Arayışlar

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

03.05.2016

 

03.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 OMU Müzik Eğitimi ABD Piyano sınıfı öğrencileri eşlikli çalma konseri

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

23.12.2016

 

23.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 OMÜ Flüt Sınıfı Mezuniyet Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

23.05.2016

 

23.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 OMU Müzik Eğitimi ABD Piyano Sınıfı Bahar Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

25.05.2016

 

25.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 Motif Grubu Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Olga Hasanoğlu,M.Özgü Bulut, Ols Cinxo

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

21.12.2016

 

21.12.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Marimba ve Flüt Konseri

Etkinlik Yeri :

 Serra Otel Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, M.Özgü Bulut

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

12.02.2016

 

12.02.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2016, 02

Etkinlik Adı :

 Motif Trio Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 İstanbul Filarmoni Derneği Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Olga Hasanoğlu, Ezgi Karasu, M. Özgü Bulut

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.01.2015

 

26.01.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2015, 01

Etkinlik Adı :

 Black See Meets Vienna

Etkinlik Yeri :

 Musical Munchkins Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

21.06.2016

 

22.06.2016

 

AVUSTURYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

İngilizce

2016, 06

Etkinlik Adı :

 Flüt Ve Piyano Resitali

Etkinlik Yeri :

 Pedagogishe Hochschule Freiburg Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

27.10.2014

 

27.10.2014

 

ALMANYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

İngilizce

2014, 10

Etkinlik Adı :

 Stüdyo Konseri Canlı yayın

Etkinlik Yeri :

 Ankara TRT3 Radyo Stüdyoları

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut,Canan Cihangir, Olga Hasanoğlu

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

24.10.2013

 

26.10.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Radyo Tv Etkinlikleri

 

Türkçe

2013, 10

Etkinlik Adı :

 Flüt ve Gitar Duo Konseri İspanyol ve Latin Esintileri

Etkinlik Yeri :

 Atakum Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Fatih Akbulut

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

29.03.2016

 

29.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2016, 03

Etkinlik Adı :

 Flüt ve Gitar Eğitim Konseri

Etkinlik Yeri :

 Bahçeşehir Okulları Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Fatih Akbulut

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.04.2016

 

01.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2016, 04

Etkinlik Adı :

 Motif Trio Kış Öyküleri Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Canan Cihangir, Olga Hasanoğlu

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

03.02.2016

 

03.02.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2016, 02

Etkinlik Adı :

 Motif Trio Cumhuriyet Bayramı Konseri

Etkinlik Yeri :

 Alin Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Ols Cinxo, Olga Hasanoğlu

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

30.10.2016

 

30.10.2016

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2016, 10

Etkinlik Adı :

 OMU Müzik Eğitimi ABD Flüt Sınıfı Öğrencileri Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

14.05.2015

 

14.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 10.Uluslararası Marmaris Müzik Festivali

Etkinlik Yeri :

 MARMARİS

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

10.10.2015

 

10.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Orkestra, Opera, Bale'de Solist Olarak Yer Alma

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 FLÜT VE PİYANO DİNLETİSİ

Etkinlik Yeri :

 Atatürk Ünv.GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ,

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

20.03.2015

 

20.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 Giresun Ünv Devlet Konservatuvarı ve OMÜ Öğretim Elemanları Konseri

Etkinlik Yeri :

 Giresun Ünv Konser Salonu

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

20.05.2015

 

20.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 OMÜ ve Giresun Ünv Öğretim Elemanları Yeni Yıl Konseri

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Bel.Atakum Sanat Merkezi

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

24.12.2015

 

24.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 Azarbaycan Bakü Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Kapellhaus Bakü

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Uluslararası

 

Özgün

 

19.07.2018

 

19.07.2018

 

AZERBAYCAN

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

İngilizce

2018, 07

Etkinlik Adı :

 Erasmus Kapsamında İtalya’nın Nino Rota Konservatuvarından flüt sanatdalı Prof. Angelo Ragno ile workshop katılım

Etkinlik Yeri :

 Antalya Devlet Konservatuvarı Resital Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

16.10.2018

 

18.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

İngilizce

2018, 10

Etkinlik Adı :

 OMÜ BİNİŞ TAKDİM TÖRENİ

Etkinlik Yeri :

 OMU AKM

Düzenleyenler :

 SEYHAN BULUT, ÇAĞATAY EROL, M.ÖZGÜ BULUT

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

02.10.2018

 

02.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 Keith Terry ile Beden Müziği Atölyeleri

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 M.Özgü BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

06.11.2018

 

07.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

İngilizce

2018, 11

Etkinlik Adı :

 A Quest For New Turkish Sonority in Intercultural Music

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Emin Ersöz Yiğit

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

09.10.2018

 

09.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 Doç.Dr.Seyhan BULUT Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Alin Sanat Merkezi Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

22.12.2018

 

22.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Doç.Dr.Seyhan Bulut Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

21.12.2018

 

21.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Ortak Fikir Programı

Etkinlik Yeri :

 Samsun AKS TV

Düzenleyenler :

 Yetkin Bulut,Seyhan Bulut, M.Özgü Bulut, Çağatay Erol

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

28.12.2018

 

28.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Kuruluşunun 100.Yılı Anısına Türk Müziği ve Azeri Ezgiler Özel Konseri

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi AKM

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, İzzet Tekeli, Nuray Çeviker, Halis Korur, Anna Tarakonova

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

16.12.2018

 

16.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Doç.Dr.Seyhan Bulut Repertıvar 1 Yüksek Lisans Öğrenci Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Ayça Arın

Ulusal

 

Özgün

 

27.12.2018

 

27.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Doç.Dr.Seyhan Bulut Repertuvar 1 YL öğrencisi konseri

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Ayşegül Keleşler Gümüş

Ulusal

 

Özgün

 

24.12.2018

 

24.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Doç.Dr.Seyhan Bulut Repertuvar 1 YL öğrencisi konseri

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Ayşegül Keleşler Gümüş

Ulusal

 

Özgün

 

24.12.2018

 

24.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Doç.Dr.Seyhan Bulut Repertuvar 1 YL öğrencisi konseri

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Ayşegül Keleşler Gümüş

Ulusal

 

Özgün

 

24.12.2018

 

24.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Flüt ve Piyano Resitali

Etkinlik Yeri :

 Ankara, Müzik Makinesi Stüdyo Sahne

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.02.2019

 

05.02.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2019, 02

Etkinlik Adı :

 Flüt ve Piyano Resitali

Etkinlik Yeri :

 Alin Sanat Merkezi Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT, Anna TARAKANOVA

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

30.01.2019

 

30.01.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2019, 01

Etkinlik Adı :

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri

Etkinlik Yeri :

 Devlet Konservatuvarı

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Olga Hasanoğlu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.03.2019

 

08.03.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinletiler

 

Türkçe

2019, 03

Etkinlik Adı :

 Flüt ve Piyano Resitali

Etkinlik Yeri :

 Uğur Okulları

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Anna Tarakanova

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.03.2019

 

05.03.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2019, 03

Etkinlik Adı :

 Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100.Yılına ithafen Flüt ve Piyano Resitali

Etkinlik Yeri :

 Samsun Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Anna Tarakanova

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

28.02.2019

 

28.02.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2019, 02

Etkinlik Adı :

 Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 OMU Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

24.05.2019

 

24.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 Günümüz Seçkin Türk Bestecilerinin Flüt ve Piyano Eserleri

Etkinlik Yeri :

 KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT, Anna TARAKANOVA

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

22.05.2019

 

22.05.2019

 

KKTC

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Bireysel Dinletiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 Oda Müziği Konseri

Etkinlik Yeri :

 Omu Sahnesi

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, M.Özgü Bulut, Çağatay Erol

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2019

 

25.04.2019

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2019, 04

Etkinlik Adı :

 Flüt Dersleri ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Flüt Sınıfı Konseri

Etkinlik Yeri :

 Doğu Akdeniz Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

21.05.2019

 

21.05.2019

 

KKTC

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 OMU AKM KONSERİ

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi AKM

Düzenleyenler :

 Seyhan Bulut, Canan Cihangir, Olga Hasanoğlu

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

24.12.2013

 

24.12.2013

 

TÜRKİYE

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Oda Müziği Dinletileri

 

Türkçe

2013, 12

Etkinlik Adı :

 Flüt Dersleri ve Öğrenci Konseri

Etkinlik Yeri :

 Sarajevo University Music Academy

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

10.06.2019

 

14.06.2019

 

BOSNA HERSEK

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

İngilizce

2019, 06

Etkinlik Adı :

 Flüt Dersleri ve Öğrenci Konseri

Etkinlik Yeri :

 Conservatorio di Musica Luigi Cherubini Frienze

Düzenleyenler :

 Seyhan BULUT

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

27.05.2019

 

31.05.2019

 

İTALYA

 

Fonetik Sanatlar / Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler / Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu

 

İngilizce

2019, 05

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Müzik Dosyası

Yazar Adı :

 Bulut Seyhan

Yayınevi :

 Sevda Cenap And Vakfı- Ankara

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2006

 

01.12.2005

 

01.08.2006

 

Basılı

2006

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Kefad

Ulusal

 

Dergi

 

Kefad

 

KIRŞEHİR

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Solunum kas antrenmanın nefesli çalgıcılarda üflemeye ve şancılarda ses performansına etkisinin araştırılması

Yazar :

 Coşkun YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Trombonda entonasyonu etkileyem faktörler üzerine teknik çalışmalar

Yazar :

 Mert ÜNAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Müzik Anasanat Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Mzö 406 Bireysel Çalgı Ve Öğretimi- Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-03-12 13:05:30

 

2018-03-12 13:05:30

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gsua 100 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-03-12 12:54:38

 

2018-03-12 12:53:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 206 Bireysel Çalgı Iv-Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-03-12 12:51:17

 

2018-03-12 12:51:17

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 106 Bireysel Çalgı Iı- Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-03-12 12:50:58

 

2018-03-12 12:50:58

 

2017-2018

Ders Adı :

 Müz 660 Bireysel Flüt Eğitimi Iı-Bahar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-03-12 12:53:21

 

2018-03-12 12:49:23

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 412 Piyano Ve Öğretimi-Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-03-12 12:48:51

 

2018-03-12 12:48:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 304 Piyano-Vı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-03-12 12:48:35

 

2018-03-12 12:48:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 204 Piyano- Iv Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-03-12 12:47:56

 

2018-03-12 12:47:56

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 104 Piyano Iı- Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-03-12 12:47:42

 

2018-03-12 12:47:42

 

2017-2018

Ders Adı :

 Müz 659 Bireysel Flüt Eğitimi-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-03-12 12:53:45

 

2017-12-14 10:51:57

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 403 Bireysel Çalgı-Vıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-14 10:48:35

 

2017-12-14 10:48:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 305 Bireysel Çalgı-V Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-14 10:48:15

 

2017-12-14 10:48:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 205 Bireysel Çalgı-Iıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-14 10:47:28

 

2017-12-14 10:47:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 105 Bireysel Çalgı-I Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-14 10:47:11

 

2017-12-14 10:47:11

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 401 Piyano-Vıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-14 10:45:58

 

2017-12-14 10:45:58

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 303 Piyano-V Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-14 10:45:38

 

2017-12-14 10:45:38

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 203 Piyano-Iıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-14 10:45:20

 

2017-12-14 10:45:20

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 103 Piyano-I Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-25 11:57:51

 

2017-12-14 10:44:49

 

2017-2018

Ders Adı :

 Mzö 206 Bireysel Çalgı Iv-Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:26:38

 

2017-05-08 17:26:38

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 106 Bireysel Çalgı Iı- Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:25:04

 

2017-05-08 17:25:04

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yor 656 Flütte İleri Teknikler-Iı Bahar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:19:52

 

2017-05-08 17:19:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yor 654 Çağdaş Türk Best Ve Flt Reptv.

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:19:06

 

2017-05-08 17:19:06

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yor 628 Flüt Iı-Bahar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:18:18

 

2017-05-08 17:18:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 306 Bireysel Çalgı Vı-Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:17:15

 

2017-05-08 17:17:15

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 406 Bireysel Çalgı Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:14:25

 

2017-05-08 17:14:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 412 Piyano Ve Öğretimi-Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-05-08 17:13:23

 

2017-05-08 17:13:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 304 Piyano-Vı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:12:25

 

2017-05-08 17:12:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 204 Piyano- Iv Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-05-08 17:11:18

 

2017-05-08 17:11:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 104 Piyano Iı- Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-05-08 17:10:00

 

2017-05-08 17:08:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Müz 660 Bireysel Flüt Eğitimi Iı-Bahar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:31:22

 

2016-12-27 10:48:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 206 Bireysel Çalgı-Iv Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:35:45

 

2016-12-27 10:46:51

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 306 Bireysel Çalgı- Vı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:33:53

 

2016-12-27 10:46:22

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 406 Bireysel Çalgı Ve Öğretimi- Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2017-05-08 17:32:29

 

2016-12-27 10:45:51

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 412 Piyano Ve Öğretimi-Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-05-08 17:34:15

 

2016-12-27 10:42:40

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 304 Piyano-Vı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-05-08 17:32:55

 

2016-12-27 10:42:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 204 Piyano-Iv Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:34:58

 

2016-12-27 10:41:40

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 104 Piyano-Iı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2017-05-08 17:34:32

 

2016-12-27 10:41:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Müz 711 Müzik Edebiyatı-I Güz

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:20:41

 

2016-12-26 17:15:44

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 403 Bireysel Çalgı-Vıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:21:33

 

2016-12-26 17:15:08

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 305 Bireysel Çalgı-V Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:23:33

 

2016-12-26 17:14:45

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 205 Bireysel Çalgı-Iıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:21:05

 

2016-12-26 17:14:21

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 401 Piyano-Vıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-05-08 17:22:57

 

2016-12-26 17:13:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 303 Piyano-V Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:22:38

 

2016-12-26 17:12:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 203 Piyano-Iıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 11

 

2017-05-08 17:22:17

 

2016-12-26 17:11:56

 

2016-2017

Ders Adı :

 Mzö 103 Piyano-I Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-05-08 17:21:55

 

2016-12-26 17:11:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Yor 653 Çağdaş Türk Bestecileri Ve Füt Rpt-I Güz

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:31:43

 

2016-01-13 19:08:35

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 403 Bireysel Çalgı-Vıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-05-08 17:30:13

 

2016-01-13 19:03:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 305 Bireysel Çalgı-V Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-05-08 17:29:52

 

2016-01-13 19:02:05

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 205 Bireysel Çalgı-Iıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:28:56

 

2016-01-13 19:01:20

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 401 Piyano-Vıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:30:46

 

2016-01-13 18:59:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 303 Piyano-V Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-05-08 17:28:01

 

2016-01-13 18:58:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 203 Piyano-Iıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:29:24

 

2016-01-13 18:57:23

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 103 Piyano-I Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2017-05-08 17:28:23

 

2016-01-13 18:56:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 Mzö 412 Piyano Ve Öğretimi-Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-05-08 17:38:18

 

2016-01-13 18:53:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 304 Piyano-Vı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2017-05-08 17:41:27

 

2016-01-13 18:52:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 204 Piyano-Iv Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-05-08 17:37:58

 

2016-01-13 18:50:34

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 104 Piyano-Iı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:44:49

 

2016-01-13 18:49:27

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 406 Bireysel Çalgı Ve Öğretimi-Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-05-08 17:41:54

 

2016-01-13 18:48:05

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 306 Bireysel Çalgı-Vı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-05-08 17:42:42

 

2016-01-13 18:47:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 206 Bireysel Çalgı-Iv Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:40:03

 

2016-01-13 18:45:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Müz 712 Müzik Edebiyatı-Iı Bahar

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:37:27

 

2016-01-13 18:44:10

 

2014-2015

Ders Adı :

 Müz 711 Müzik Edebiyatı-I Güz

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:36:45

 

2016-01-13 18:41:31

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 403 Bireysel Çalgı-Vıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:43:58

 

2016-01-13 18:41:05

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 305 Bireysel Çalgı-V Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-05-08 17:42:18

 

2016-01-13 18:40:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 205 Bireysel Çalgı-Iıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:40:30

 

2016-01-13 18:38:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 105 Bireysel Çalgı-I Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:43:26

 

2016-01-13 18:35:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 401 Piyano-Vıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-05-08 17:38:54

 

2016-01-13 18:34:53

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 103 Piyano-I Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-05-08 17:44:23

 

2016-01-13 18:33:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 203 Piyano-Iıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-05-08 17:41:01

 

2016-01-13 18:33:03

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 303 Piyano-V Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-05-08 17:39:11

 

2016-01-13 18:31:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mzö 406 Bireysel Çalgı Ve Öğretimi- Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-05-08 17:47:19

 

2016-01-13 18:28:18

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mzö 306 Bireysel Çalgı- Vı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-05-08 17:46:24

 

2016-01-13 18:26:35

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mzö 206 Bireysel Çalgı-Iv Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:46:53

 

2016-01-13 18:25:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mzö 403 Bireysel Çalgı-Vıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:47:50

 

2014-02-26 11:04:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mzö 305 Bireysel Çalgı-V Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:46:05

 

2014-02-26 11:03:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mzö 205 Bireysel Çalgı-Iıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-05-08 17:45:48

 

2014-02-26 11:02:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mzö 105 Bireysel Çalgı-I Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-05-08 17:45:28

 

2014-02-26 11:02:16

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mzö 406 Bireysel Çalgı Ve Öğretimi- Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:48:20

 

2014-02-26 11:01:16

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mzö 306 Bireysel Çalgı-Vı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-05-08 17:49:08

 

2014-02-26 11:00:16

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mzö 206 Bireysel Çalgı-Iv Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:51:59

 

2014-02-26 10:59:38

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mzö 106 Bireysel Çalgı-Iı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-05-08 17:50:42

 

2014-02-26 10:59:11

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mzö 403 Bireysel Çalgı-Vıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-08 17:49:29

 

2014-02-26 10:58:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mzö 305 Bireysel Çalgı-V Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-08 17:52:28

 

2014-02-26 10:57:41

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mzö 205 Bireysel Çalgı-Iıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-05-08 17:48:52

 

2014-02-26 10:57:04

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mzö 105 Bireysel Çalgı-I Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 7

 

2017-05-08 17:48:38

 

2014-02-26 10:55:13

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yor 605 Oda Müziği I Güz

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-02-21 14:21:39

 

2018-10-22 12:03:41

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yor 601 Repertuvar I Güz

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-02-21 14:21:47

 

2018-10-22 12:03:01

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gsua 100 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-22 12:02:15

 

2018-10-22 12:02:15

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mzö 401 Piyano-Vıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 13

 

2019-02-21 14:23:30

 

2018-10-22 12:01:30

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mzö 303 Piyano-V Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-10-22 12:01:13

 

2018-10-22 12:01:13

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mzö 203 Piyano-Iıı Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-10-22 12:00:55

 

2018-10-22 12:00:55

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mzö 103 Piyano-I Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-10-22 12:00:39

 

2018-10-22 12:00:39

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kmg 225 Piyano I Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-02-21 14:23:07

 

2018-10-22 11:59:51

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kmg 111 Temel Piyano I Güz

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 9

 

2019-02-21 14:20:37

 

2018-10-22 11:59:22

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kgm 112 Temel Piyano Iı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2019-02-21 14:22:56

 

2019-02-21 14:22:56

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yor 606 Oda Müziği Iı Bahar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-02-21 14:19:53

 

2019-02-21 14:19:53

 

2018-2019

Ders Adı :

 Yor 602 Repertuvar Iı Bahar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2019-02-21 14:21:24

 

2019-02-21 14:19:06

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mzö 412 Piyano Ve Öğretimi Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 13

 

2019-02-21 14:18:18

 

2019-02-21 14:18:18

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mzö 304 Piyano Vı Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-02-21 14:17:17

 

2019-02-21 14:16:49

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mzö 204Piyano Iv Bahar

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-02-21 14:17:39

 

2019-02-21 14:15:50

 

2018-2019

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-23 12:36:05

 

2020-10-23 12:36:05

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tez

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-23 12:35:28

 

2020-10-23 12:35:28

 

2019-2020

2019
 • 2020

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

 • 2020

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

 • 2017
  - 2019

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Müzikte Yorumculuk (Yl) (Tezli)

 • 2017
  - 2019

  Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Müzikte Yorumculuk (Yl) (Tezli)

 • 2016

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

 • 2016
  - 2020

  Sanatsal Etkinlikler Koordinasyon Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

 • 2016

  Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

 • 2013

  Devlet Konservatuvar Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

 • 2013
  - 2016

  Konservatuvar Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

 • 2012
  - 2012

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

 • 2012

  Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

 • 2012
  - 2020

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Devlet Konservatuvarı

  Müzik Bölümü

  Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

 • 2004
  - 2012

  Genelkurmay Başkanlığı

  Flüt Öğretim Elemanı

  Bando Okulları Komutanlığı Flüt Öğretim Elemanı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr