Araştırma Görevlisi Sibel DEMİR KAÇANİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: sibel.demir@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-3577-3399
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Temel Eğitim
Anahtar Kelimeler Fen Bilgisi Eğitimi
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Marmara Üniversitesi
Lisans Gazi Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2014 -
Araştırma Görevlisi Atatürk Eğitim Fakültesi, 2008 - 2014
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2002 - 2008
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Yaratıcılığın Keşfi

Bölüm Adı :

 Bilim Ve Düşünme Becerileirne Göre Yaratıcılık

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Çelebi Öncü Elif, İnan Hatice Zeynep, İnan Taşkın, Çayırdağ Nur, Özbay Ünlüer Esra, Yıldırım Aslı, Ünsal Fatma Özge, Öztürk Zehra

Editör Adı :

 Çelebi Öncü, Elif

2017

Kitap Adı :

 Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi

Bölüm Adı :

 Okul Öncesi Dönemde Bilim Anlayışı Ve Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Kabapınar Filiz, Şahin Fatma, Güven İlknur, Alabay Erhan, Yıldırım Mehtap, Yurt Özlem

Editör Adı :

 Şahin, Fatma

2017

Kitap Adı :

 Her Yönüyle Okulöncesi Eğitim

Bölüm Adı :

 Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitmi / Okul Öncesi Dönemde Bilim Anlayışı Ve Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Editör Adı :

 Şahin, Fatma

2016

Kitap Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri

Editör Adı :

 Güneş, Tohit

2016

Kitap Adı :

 Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim

Bölüm Adı :

 Yaratıcılığın Keşfi / Bilim Ve Düşünme Becerilerine Göre Yaratıcılık

Yazar Adı :

 Demir Sibel

Editör Adı :

 Çelebi Öncü, Elif

2014

Kitap Adı :

 Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim

Bölüm Adı :

 Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitmi / Okul Öncesi Dönemde Bilim Anlayışı Ve Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Demir Sibel

Editör Adı :

 Şahin, Fatma

2014

Kitap Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri

Editör Adı :

 Güneş, Tohit

2008

Kitap Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri

Editör Adı :

 Güneş, Tohit

2006

Kitap Adı :

 Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim

Bölüm Adı :

 Yaratıcılığın Keşfi / Bilim Ve Düşünce Becerilerine Göre Yaratıcılık

Yazar Adı :

 Demir Sibel

Editör Adı :

 Çelebi Öncü, Elif

2015

Kitap Adı :

 Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Yaratıcılığın Keşfi

Bölüm Adı :

 Bilim Ve Düşünme Becerilerine Göre Yaratıcılık

Yazar Adı :

 Demir Sibel

Editör Adı :

 Çelebi Öncü, Elif

2015

Kitap Adı :

 Her Yönüyle Okul Öncesi Eğtiim

Bölüm Adı :

 Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitmi / Okul Öncesi Dönemde Bilim Anlayışı Ve Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Demir Sibel

Editör Adı :

 Şahin, Fatma

2015

Kitap Adı :

 Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim

Bölüm Adı :

 Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitmi / Okul Öncesi Dönemde Bilim Anlayışı Ve Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Demir Sibel

Editör Adı :

 Şahin, Fatma

2015

Kitap Adı :

 Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim-Yaratıcılığın Keşfi

Bölüm Adı :

 Bilim Ve Düşünme Becerilerine Göre Yaratıcılık

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Editör Adı :

 Çelebi Öncü Elif

2018

Kitap Adı :

 Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi

Bölüm Adı :

 Okul Öncesi Dönemde Bilim Anlayışı Ve Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi.

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Editör Adı :

 Fatma Şahin

2018

Kitap Adı :

 Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi

Bölüm Adı :

 Okul Öncesı Fen Egıtımınde Fızıkselolaylara Ilıskın Etkınlıkler

Yazar Adı :

 Şahin Fatma, Kabapınar Filiz, Alabay Erhan, Güven İlknur, Yıldırım Mehtap, Yurt Özlem, Demir Kaçan Sibel

Editör Adı :

 Prof. Dr. Fatma Şahin

2017

Kitap Adı :

 Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi

Bölüm Adı :

 Okul Öncesi Dönemde Bilim Anlayışı Ve Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi.

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Editör Adı :

 Şahin, Fatma

2019

Kitap Adı :

 Education Research Highlights İn Mathematics, Science And Technology 2016

Bölüm Adı :

 Mıcroscope Usage Informatıon: Sample Of Scıenceteacher Candıdates

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Editör Adı :

 Shelley, M., Kıray, S. A.., Celik, I.

2016

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 The Effect Of Drawıng Technıque On The Bıology Success Of Prospectıve Scıence Teachers

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Demir Kaçan Sibel

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2016, 5

Makale Adı :

 Evaluation Of The Uses Of Acids And Bases İn Daily Life From An Educational Standpoint

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Çelikler Dilek

Dergi Adı :

 Journal Of Studies İn Education

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hazırlamışoldukları Bilimsel Oyuncakların Bilimselyaratıcılık Açısından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2015, 9

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Deneyimlerine Bir Bakış

Yazar Adı :

 Demir Sibel, Şahin Fatma

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2015, 8

Makale Adı :

 A Situatıonal Study For The Identificatıon Of Pre-Service Science Teachers’ Creatıve Thinking And Creatıve Scientıfıc Thinkıng Skills

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Practice

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının 5E Yöntemini Kullanarak Deney Yapma İle İlgili Görüşleri

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 An Inquiry Concerning The Characterıstics Of The Creative Person

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Practice

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Science Teacher Candidates’ Level Of Knowledge Regarding The Use Of Microscopes

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Practice

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 A Study On The Evaluation Of Scientific Creativity Among Scienceteacher Candidates

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Dergi Adı :

 Research On Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2015, 5

Makale Adı :

 Designing Science Games And Science Toys From The Perspective Of Scientific Creativity

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Practice

Özgün Makale

 

2015, 5

Makale Adı :

 Evaluation Of Critical Thinking Skills And Self Efficacy Levels Among Science Teacher Candidates

Yazar Adı :

 Demir Sibel, Çelikler Dilek

Dergi Adı :

 Research On Humanities And Social Sciences

Özgün Makale

 

2015, 5

Makale Adı :

 Evaluation Of Critical Thinking And Reflective Thinking Skills Among Science Teacher Candidates.

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Practice

Özgün Makale

 

2015, 5

Makale Adı :

 The Effect Of Portfolio Assessment Application On Academic Achievement And Test Anxiety İn Teaching Animal Tissue

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Demir Sibel, Balaban Mihrican

Dergi Adı :

 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 5

Makale Adı :

 Perspectives Of Science Teacher Candidates Regarding Scientific Creativity And Critical Thinking.

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Practice

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Deney Oluşturabilme Düzeyleri

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 A Study Evaluating The Knowledge Of Science Teacher Candidates Regarding Microscopes

Yazar Adı :

 Demir Sibel

Dergi Adı :

 International Journal Of Business And Social Science

Özgün Makale

 

2015, 4

Makale Adı :

 Examining Research Questıons On Germination From The Perspective Of Scientific Creativity

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Practice

Özgün Makale

 

2015, 3

Makale Adı :

 Perception Of Scientific Creativity And Self-Evaluation Among Science Teacher Candidates.

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Practice

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Ve Dengeli Beslenmeye İlişkin Görüşleri İle Beslenme Alışkanlıkları

Yazar Adı :

 Önen Fatma, Demir Sibel, Şahin Fatma

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Besin Alırken Nelere Dikkat Ediyoruz Fen Bilgisi Öğretmenliği Örneği

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Önen Fatma, Şahin Fatma

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mikroskop Kullanım Bilgilerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Benzer Elif, Demir Sibel

Dergi Adı :

 Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 The View Of Science Teacher Candidates On Obesity Ad Formation Of İt

Yazar Adı :

 Demir Sibel, Önen Fatma, Şahin Fatma

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2014, 10

Makale Adı :

 Endokrin Sistem Konusunun Altı Şapkalı Düşünme Tekniğiyle Anlatılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Demir Sibel

Dergi Adı :

 Türk Fen Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 6

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Ve Teknoloji Dersinde Oyun Ve Drama Kullanımı İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Şahin Fatma, Demir Sibel, Önen Fatma

Dergi Adı :

 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 Fen Öğretmen Adaylarının Oyunlara İlişkin Görüşleri Ve Hazırladıkları Oyunların Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Önen Fatma, Demir Sibel, Şahin Fatma

Dergi Adı :

 Kefad-Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 Analogies Through The Point Of View Of Pre Service Science Teachers

Yazar Adı :

 Demir Sibel, Önen Fatma, Şahin Fatma

Dergi Adı :

 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi (Efmed)

Özgün Makale

 

2011, 12

Makale Adı :

 Sorgulamaya Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Algısına Tutumuna Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Yazar Adı :

 Duru Mehmet Kürşad, Demir Sibel, Önen Fatma, Benzer Elif

Dergi Adı :

 M.ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Gdo Lara Yönelik Bilgi Düzeyleri Tutumları Ve Sürdürebilir Tüketim Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Özdemir Oğuz, Güneş Munise Handan, Demir Sibel

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 5

Makale Adı :

 Epistemolojik İnanışlar Ve Öğretme Öğrenme Süreçleri

Yazar Adı :

 Demir Sibel, Akınoğlu Orhan

Dergi Adı :

 Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 İlköğretim Müfredatındaki Hayat Bilgisi Derslerinin Öğrencileri Fen Öğrenmeye Hazırlamadaki Etkileri

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Demir Sibel

Dergi Adı :

 Hacettepe University Journal Of Education

Özgün Makale

 

2007, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Fen bilgisi öğretmen adaylarının çoklu zeka kuramıyla ilgili bilgi ve uygulama yeterlikleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Demir Sibel

Etkinlik Adı :

 Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 11

Bildiri Adı :

 Öğrenme öğretme ve değerlendirme boyutlarıyla kavram haritalarına farklı bir bakış

Yazar Adı :

 Şahin Fatma, Önen Fatma, Demir Sibel

Etkinlik Adı :

 9.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2010, 09

Bildiri Adı :

 Bilişsel Stil ve Motivasyonun İncelenmesi: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Yenikalaycı Nisa, Çelikler Dilek

Etkinlik Adı :

 27.Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 Fen Bilgisi Öğrencilerinin Verniyerli Kumpas ve Mikrometre ile Veri Okuma Yeterliklerininİncelenmesi

Yazar Adı :

 Yenikalaycı Nisa, Demir Kaçan Sibel, Çelikler Dilek

Etkinlik Adı :

 27.Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 04

Bildiri Adı :

 The review on the scientific process skills and the levels to create a grafic: The sample on science teaching candidates

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Yenikalaycı Nisa, Çelikler Dilek

Etkinlik Adı :

 27.uluslararası eğitim bilimleri kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Fen Bilgisi Öğrencilerinin Laboratuvar İmajlarının Çizimlerle Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Kaçan Ahmet

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Vıews of scıence teacher candıdates on teachıng a lesson ın laboratory and examınatıon of the experıments whıch they ımprove

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Etkinlik Adı :

 International Conference on Education in Mathematics, Science Technology,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 11

Bildiri Adı :

 İlköğretimdeki yeni fen ve teknoloji ders programlarına yönelik hizmet içi eğitim ve seminerler konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşleri

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Gökalp Murat, Çelikler Dilek, Demir Sibel

Etkinlik Adı :

 16.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 09

Bildiri Adı :

 USE OF CONCEPT MAPS IN ELIMINATING MISCONCEPTIONS

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 ICEMST

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 A View Into The Science Teacher Candidates With A Reflective Thinking Skill

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel

Etkinlik Adı :

 İclel

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 A Conceptual Look on Prospective Teachers

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 iclel

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 The impact of scientific creative thinking skills on scientific process skills.

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 ERPA 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 08

Bildiri Adı :

 Analysis of science teacher candidates’ relation between scientific creative thinking skills, creative problem solving and project development skills.

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 ERPA 2018

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 08

Bildiri Adı :

 Importance of pre-school science education

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Çelikler Dilek

Etkinlik Adı :

 International Congresses on Education (ERPA)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Levels of prospective science teachers’ ability to structure 5E model.

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 erpa 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Importance of pre-school science education

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Çelikler Dilek

Etkinlik Adı :

 ERPA 2017

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Intersection of different disciplines Elements

Yazar Adı :

 Şahin Fatma, Sarı Aylin, Demir Kaçan Sibel, Demirci Nilüfer, Usta Gezer Seda

Etkinlik Adı :

 WCES2010

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 01

Bildiri Adı :

 A conceptional look on prospective teachers

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 ıclel

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Examination of Plans Structured for Instructional Technologies and Material Design Course

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 icsser-2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Prospective Science Teachers Levels of Categorizing and Exemplifying Experimental Process Skills

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 icsser-2016

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 OrgChemGame

Yazar Adı :

 Çelikler Dilek, Demir Kaçan Sibel, Yenikalaycı Nisa

Etkinlik Adı :

 3. ınternational contemporary educational research congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 07

Bildiri Adı :

 Assessment of open ended questions directed to prospective science teachers in terms of scientific creativity

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 erpa2014

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 10

Bildiri Adı :

 Assessment of prospective science teachers metacognition and creativity perceptions and scientific toys in terms of scientific creativity

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 erpa 2014

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 10

Bildiri Adı :

 The Impact of Scientific Creative Thinking Skillson Scientific Process Skills

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 ERPA

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 07

Bildiri Adı :

 Analysis of Science Teacher Candidates’xxRelation between Scientific Creative ThinkingSkills, Creative Problem Solving and ProjectDevelopment Skills

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 ERPA

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 07

Bildiri Adı :

 Analysis of Science Teacher Candidates’xxRelation between Scientific Creative ThinkingSkills, Creative Problem Solving and ProjectDevelopment Skills

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 ERPA

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 07

Bildiri Adı :

 Analysis of Science Teacher Candidates’xxRelation between Scientific Creative ThinkingSkills, Creative Problem Solving and ProjectDevelopment Skills

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 ERPA

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 07

Bildiri Adı :

 Analysis of Science Teacher Candidates’xxRelation between Scientific Creative ThinkingSkills, Creative Problem Solving and ProjectDevelopment Skills

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 ERPA

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 07

Bildiri Adı :

 Fen bilgisi öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

Yazar Adı :

 Demir Sibel, Önen Fatma, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 09

Bildiri Adı :

 Fen bilgisi öğretmen adaylarının verilen problem senaryolarına dair çizdikleri kavram haritalarının değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 İnaltekin Tufan, Tatli Ercan, Demir Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 Inte 2013- 4.International Conference On New Horizons İn Education

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 09

Bildiri Adı :

 A bee model proposal in understanding of the endocrine system

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Demir Kaçan Sibel

Etkinlik Adı :

 wces 2009

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 01

Bildiri Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Titrasyon Düzeneğine Ait Çizimlerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yenikalaycı Nisa, Demir Kaçan Sibel

Etkinlik Adı :

 100.yıl sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 USE OF CONCEPT MAPS IN ELIMINATING MISCONCEPTIONS

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 icemst

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 THE EVALUATION OF THE MATERIALS DEVELOPED BYTEACHER CANDIDATES:WITH THE PERSPECTIVE OF RESEARCHER, PEER AND SELFEVALUATION

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Güneş Munise Handan

Etkinlik Adı :

 icemst

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Levels of prospective science teachers’xx ability to structure 5E models

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 ERPA

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Fen Bilgisi Öğrencilerinin Gözüyle “Hayalimdeki Laboratuvar”

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Yenikalaycı Nisa

Etkinlik Adı :

 erpa,2019

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 08

Bildiri Adı :

 sorgulamaya dayalı örnek olayların, okulöncesi çocuklarının bilimi sorgulama düzeylerine ve kavram gelişimlerine etkisi

Yazar Adı :

 Önen Öztürk Fatma, Demir Kaçan Sibel, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 ulusal okulöncesi kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 08

Bildiri Adı :

 Robotik kodlama ile problem senaryolarına bir bakış: İlkokul örneği

Yazar Adı :

 Kaçan Ahmet, Demir Kaçan Sibel

Etkinlik Adı :

 12.Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 05

Bildiri Adı :

 Problem senaryosu ile zihin haritası: fen öğretmen adayı örneği.

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Kaçan Ahmet

Etkinlik Adı :

 12.Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 05

Bildiri Adı :

 Sınıf öğretmenlerinin bilim ve bilim insanı 2 ve 4 Sınıf öğrencilerinin bilim insanı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi

Yazar Adı :

 Demir Sibel, Önen Fatma, Şahin Fatma

Etkinlik Adı :

 5.Internatıonal Congress Of Educatıonal Research Congress Proceedings

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 01

Bildiri Adı :

 Fen bilgisi öğretmen adaylarının genel özyeterlikleri ile bilişötesi farkındalıklarının belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ağlarcı Oya, Demir Sibel, Önen Fatma

Etkinlik Adı :

 Inte 2013- 4.International Conference On New Horizons İn Education. Proceedings Book

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2013, 01

Bildiri Adı :

 Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre bilinci ve öğretimine ilişkin algılarının belirlenmesi

Yazar Adı :

 Demir Sibel, Usta Gezer Seda, Şahin Fatma, Kabapınar Filiz

Etkinlik Adı :

 9th International Balkan Education and Science Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Overview of the Problem Scenarios by Robotic Coding: A Case of the Secondary School.

Yazar Adı :

 Demir Kaçan Sibel, Kaçan Ahmet

Etkinlik Adı :

 5.International Congress on Education and Social Sciences.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 yaratıcı drama ile bilim insanıyım

01.11.2017

 

04.12.2018

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 STEM İLE ÖĞRENİYORUM

Proje Konusu :

 BİLİMİ YAŞAMLARININ İÇİNE DAHİL EDEBİLEN BİREYLER YETİŞTİRMEK,STEM ETKİNLİKLERİ KULLANILARAK ÖĞRENCİLERİN SÜRECE AKTİF KATILIMI,BİLİM, TEKNOLOJİ,FEN, MÜHENDİSLİKVE MATEMATİK GİBİ ALANLARLA DİSİPLİNLER ARASI DÜŞÜNEBİLMELERİNİ SAĞLAMAKTIR.

02.11.2017

 

03.12.2018

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 ”Yaratıcı drama ile bilim insanıyım”

01.11.2017

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE EĞİTİMİNDE STEAM UYGULAMALARI

Proje Konusu :

 Sürdürülebilir çevre eğitimi bilinci olan ve bu biinci yaşam tarzı haline getiren bireyler yetiştirmek,Fen,teknoloji, mühendis, sanat ve matematik alanlarını içeren STEAM etkinlikleri kullanılarak bireylerin diğer bireylerle iletişim kurmaları, gözlemler yapmaları, çevre duyarlılığı konusunda bilinçlenmeleri.

18.11.2017

 

18.09.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 09

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 bilimsel oyun ve oyuncak sergisi okulumda

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

17.05.2018

 

17.05.2018

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2018, 05

Etkinlik Adı :

 bilimsel oyun ve oyuncak sergisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

15.05.2018

 

15.05.2018

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

2018, 05

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Mersin

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

malatya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Fen Laboratuvar Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-09 16:18:12

 

2017-10-09 16:18:12

 

2007-2008

Ders Adı :

 Fen Laboratuvar Uygualamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-09 16:17:21

 

2017-10-09 16:17:21

 

2006-2007

Ders Adı :

 Fen Laboratuvar Uyguılamaları- I

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-09 16:16:50

 

2017-10-09 16:16:50

 

2006-2007

Ders Adı :

 Fen Laboratuvarı Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-09 16:06:49

 

2017-10-09 16:06:49

 

2005-2006

Ders Adı :

 Fen Laboratuvarı Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-09 16:05:43

 

2017-10-09 16:05:43

 

2005-2006

Ders Adı :

 Fen Laboratuvarı Uygulamaları-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-09 16:07:21

 

2017-10-09 16:03:20

 

2004-2005

Ders Adı :

 Fen Laboratuvarı Uygulamaları- I

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-09 15:50:19

 

2017-10-09 15:50:19

 

2004-2005

Ders Adı :

 Fen Laboratuvarı Uygulamaları- Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-09 15:49:29

 

2017-10-09 15:49:29

 

2003-2004

Ders Adı :

 Fen Laboratuvarı Uygulamaları-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-09 15:48:47

 

2017-10-09 15:48:47

 

2003-2004

Ders Adı :

 Fen Laboratuvarı Uygulamaları- Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-09 15:37:59

 

2017-10-09 15:37:59

 

2002-2003

Ders Adı :

 Fen Laboratuvarı Uygulamaları -I

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-10-09 15:37:17

 

2017-10-09 15:37:17

 

2002-2003

Ders Adı :

 Fen Öğretimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-10-27 13:01:27

 

2020-10-27 13:01:27

 

2019-2020

Ders Adı :

 Fen Öğretimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-10-27 13:01:10

 

2020-10-27 13:01:10

 

2019-2020

Ders Adı :

 A Seçmeli I (Günlük Yaşam Ve İlkyardım)

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-10-27 13:00:00

 

2020-10-27 13:00:00

 

2019-2020

Ders Adı :

 Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-10-27 12:58:59

 

2020-10-27 12:58:59

 

2019-2020

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2020-10-27 12:55:44

 

2020-10-27 12:55:44

 

2018-2019

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:54:11

 

2020-10-27 12:54:11

 

2018-2019

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:53:28

 

2020-10-27 12:53:28

 

2018-2019

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:53:14

 

2020-10-27 12:53:14

 

2018-2019

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:52:38

 

2020-10-27 12:52:38

 

2018-2019

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:52:24

 

2020-10-27 12:52:24

 

2018-2019

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:52:13

 

2020-10-27 12:52:13

 

2018-2019

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:51:36

 

2020-10-27 12:51:36

 

2017-2018

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:51:25

 

2020-10-27 12:51:25

 

2017-2018

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:51:15

 

2020-10-27 12:51:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:50:38

 

2020-10-27 12:50:38

 

2017-2018

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:50:28

 

2020-10-27 12:50:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:50:15

 

2020-10-27 12:50:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2020-10-27 12:57:17

 

2020-10-27 12:49:36

 

2019-2020

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:49:07

 

2020-10-27 12:49:07

 

2018-2019

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2020-10-27 12:56:17

 

2020-10-27 12:48:39

 

2018-2019

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2020-10-27 12:54:37

 

2020-10-27 12:47:36

 

2018-2019

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:43:46

 

2020-10-27 12:43:46

 

2017-2018

Ders Adı :

 Özel Öğretim Yöntemleri Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:43:07

 

2020-10-27 12:43:07

 

2017-2018

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:50:01

 

2020-10-27 12:40:35

 

2017-2018

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:51:58

 

2020-10-27 12:40:35

 

2018-2019

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:52:56

 

2020-10-27 12:39:35

 

2018-2019

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-10-27 12:51:01

 

2020-10-27 12:37:38

 

2017-2018

2019
 • 2014

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2014

  Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi

  Atatürk Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2014

  Marmara Üniversitesi

  Arş. Gör. Doktora

  Doktora Eğiimi

 • 2002
  - 2008

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBÖ404 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) 1 Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
FBÖ404 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) 2 Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
FBÖ404 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) 3 Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
FBÖ404 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) 4 Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
FBÖ404 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) 5 Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
FBÖ404 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) 6 Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
FBÖ404 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) 7 Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
FBÖ404 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) 8 Saglik-Bakanligi-Ilk-Yardim.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBAE004 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı 1 ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
FBAE004 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
FBAE004 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı 3 ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
FBAE004 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı 4 ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
FBAE004 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı 5 ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
FBAE004 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı 6 ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
FBAE004 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı 8 ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
FBAE004 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı 9 ötmg takip edilecek konu başlıkları.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr