İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: skaplan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-1477-5002
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Histoloji ve Embriyoloji
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 1984 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Melatonin Neuroprotective Agents And Antidepressant Therapy

Bölüm Adı :

 Association Between Melatoninand Neuroimmune Diseases

Yazar Adı :

 Terzi Murat, Önger Mehmet Emin, Türkmen Aysın Pınar, Kaya Sefa Ersan, Kaplan Arife Ahsen, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Editör Adı :

  Francisco López-Muñoz, Venkataramanujam Srinivasan, Domenico De Berardis, Cecilio Álamo, Takahiro A. Kato

2016

Kitap Adı :

 Melatonin Neuroprotective Agents And Antidepressant Therapy

Bölüm Adı :

 Melatonin And Melatoninreceptors İn Neuroprotection

Yazar Adı :

 Deniz Ömür Gülsüm, Türkmen Aysın Pınar, Önger Mehmet Emin, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Editör Adı :

  Francisco López-Muñoz, Venkataramanujam Srinivasan, Domenico De Berardis, Cecilio Álamo, Takahiro A. Kato

2016

Kitap Adı :

 Melatonin Neuroprotective Agents And Antidepressant Therapy

Bölüm Adı :

 Effects Of Methylphenidate And Atomoxetine On Development Of The Brain

Yazar Adı :

 Altunkaynak Berrin Zühal, Önger Mehmet Emin, Türkmen Aysın Pınar, Yurt Kıymet Kübra, Altun Gamze, Yüce Murat, Kaplan Süleyman

Editör Adı :

  Francisco López-Muñoz, Venkataramanujam Srinivasan, Domenico De Berardis, Cecilio Álamo, Takahiro A. Kato

2016

Kitap Adı :

 Melatonin Therapeutic Value And Neuroprotection

Bölüm Adı :

 Melatonın Use In Perıpheral Nerve Injury

Yazar Adı :

 Önger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman, Elibol Ebru, Deniz Ömür Gülsüm, Altunkaynak Berrin Zühal

2015

Kitap Adı :

 Melatonin Therapeutic Value And Neuroprotection

Bölüm Adı :

 Does Melatonin Have A Protective Role Against Side Effects Of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs?

Yazar Adı :

 Elibol Ebru, Altunkaynak Berrin Zühal, Deniz Ömür Gülsüm, Önger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman

2015

Kitap Adı :

 Melatonın Therapeutic Value And Neuroprotection

Bölüm Adı :

 Antıepıleptıc Effects Of Melatonın

Yazar Adı :

 Seyithanoğlu Mehmet Hakan, Turgut Mehmet, Gündağ Papaker Meliha, Ayyıldız Mustafa, Kaplan Süleyman, Tüzgen Saffet

2015

Kitap Adı :

 Melatonın Therapeutic Value And Neuroprotection

Bölüm Adı :

 Effects Of Melatonın On Osteoblastıc And Osteoclastıc Actıvıtıes Of Bone Tıssue

Yazar Adı :

 Gündağ Papaker Meliha, Seyithanoğlu Mehmet Hakan, Turgut Mehmet, Kaplan Süleyman, Tüzgen Saffet

Editör Adı :

 Venkatramanujan Srinivasan; Gabriella Gobbi; Samuel D. Shillcutt; Sibel Suzen

2015

Kitap Adı :

 Nerves And Nerve Injuries

Bölüm Adı :

 Embryology Of The Peripheral Nerves

Yazar Adı :

 Önger Mehmet Emin, Türkmen Aysın Pınar, Elibol Ebru, Altun Gamze, Deniz Ömür Gülsüm, Altunkaynak Berrin Zuhal, Kaplan Süleyman

2015

Kitap Adı :

 Nerves And Nerve Injuries

Bölüm Adı :

 Development Of The Cranial Nerves

Yazar Adı :

 Türkmen Aysın Pınar, Altunkaynak Berrin Zuhal, Önger Mehmet Emin, Elibol Ebru, Deniz Ömür Gülsüm, Altunkaynak Muhammet Eyüp, Kaplan Süleyman

2015

Kitap Adı :

 Omega Fatty Acids İn Brain And Neurological Health

Bölüm Adı :

 Neuroprotective Effects Of Melatonin And Omega-3 On The Central Nervous System Exposed Toelectromagnetic Fields İn The Pre- And Postnatal Periods

Yazar Adı :

 Yurt Kıymet Kübra, Kıvrak Elfide Gizem, Altun Gamze, Aktaş Abit, Kaplan Arife Ahsen, Kaplan Süleyman

Editör Adı :

 Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy


2020

Kitap Adı :

 Omega Fatty Acids İn Brain And Neurological Health

Bölüm Adı :

 Neuroprotective Effects Of Melatonin And Omega-3 On The Central Nervous System Exposed To Electromagnetic Fields İn The Pre- And Postnatal Periods

Yazar Adı :

 Yurt Kıymet Kübra, Kıvrak Elfide Gizem, Altun Gamze, Aktaş Abit, Kaplan Arife Ahsen, Kaplan Süleyman

Editör Adı :

 Ronald Ross Watson And Victor R. Preedy


2019

Kitap Adı :

 Paratroid Hastalıkları

Bölüm Adı :

 Paratroid Bezleri Embriyolojisi Ve Histolojisi

Yazar Adı :

 Önger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman

Editör Adı :

 Prof. Dr. Cafer Polat

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 The Protective Effect Of Curcumin On The Diabetic Rat Kidney: A Stereological, Electron Microscopic And İmmunohistochemical Study

Yazar Adı :

 Ulubay Mahmut, Alkan Işınsu, Yurt Kıymet Kübra, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Acta Histochemica

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Biochemical, İmmunohistochemical And Morphometrical İnvestigation Of The Effect Of Thymoquinone On The Rat Testis Following Exposure To A 900-Mhz Electromagnetic Field

Yazar Adı :

 Yahyazadeh Ahmad, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Acta Histochemica

Özgün Makale

 


2019, 11

Makale Adı :

 Is Melatonin, Leptin Or Their Combination More Effective On Oxidative Stress And Folliculogenesis İn The Obese Rats?

Yazar Adı :

 Gamze Tümentemur, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrics And Gynaecology

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 A Study On The Toxic Effect Of Different Doses Of Diclofenac Sodium On The Development Of The Kidney İn The Postnatal Period

Yazar Adı :

 Mustafa Hesham N, Alkan Isinsu, Deniz Ömür Gülsüm, Altunkaynak Berrin Zühal, Annaç Ebru, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 International Journal Of Morphology

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Genotoxic And Carcinogenic Effects Of Non-İonizing Electromagnetic Fields

Yazar Adı :

 Kocaman Adem, Altun Gamze, Kaplan Arife Ahsen, Deniz Ömür Gülsüm, Yurt Kıymet Kübra, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Envıronmental Research

Derleme Makale

 


2018, 5

Makale Adı :

 A Concise Review Of Optical, Physical And İsotropic Fractionator Techniques İn Neuroscience Studies, İncluding Recent Developments

Yazar Adı :

 Deniz Ömür Gülsüm, Altun Gamze, Kaplan Arife Ahsen, Yurt Kıymet Kübra, Von Bartheld Crıstopher S, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Neuroscıence Methods

Derleme Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 A Brief Update On Physical And Optical Disector Applications And Sectioning Staining Methods İn Neuroscience

Yazar Adı :

 Yurt Kıymet Kübra, Kivrak Elfide Gizem, Altun Gamze, Mohamed Hamza, Ali Fathelrahman, Gasmalla Hosam Eldeen, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Chemıcal Neuroanatomy

Derleme Makale

 

2018, 12

Makale Adı :

 Effects Of Mobile Phone Exposure On Metabolomics İn The Male And Female Reproductive Systems

Yazar Adı :

 Altun Gamze, Deniz Ömür Gülsüm, Yurt Kıymet Kübra, Davis Devra, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Environmental Research

Derleme Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 The Use Of Non-Steroidal Anti-İnflammatory Drugs Diseases

Yazar Adı :

 Terzi Murat, Altun Gamze, Şen Sedat, Kocaman Adem, Kaplan Arife Ahsen, Yurt Kıymet Kübra, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Chemıcal Neuroanatomy

Derleme Makale

 

2018

Makale Adı :

 As A Painkiller: A Review Of Pre- And Postnatal Non-Steroidal Anti-İnflammatory Drug Exposure Effects On The Nervous Systems

Yazar Adı :

 Yurt Kıymet Kübra, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Inflammopharmacology

Derleme Makale

 

2018

Makale Adı :

 The Neuroprotective Effect Of Melatonin On The Hippocampus Exposed To Diclofenac Sodium During The Prenatal Period

Yazar Adı :

 Yurt Kıymet Kübra, Kaplan Süleyman, Kivrak Elfide Gizem

Dergi Adı :

 Journal Of Chemıcal Neuroanatomy

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Possible Effects Of Some Agents On The İnjured Nerve İn Obese Rats: A Stereological And Electron Microscopic Study

Yazar Adı :

 Onger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman, Geuna Stefano, Türkmen Aysın Pınar, Muratori Luisa, Altun Gamze, Altunkaynak Berrin Zühal

Dergi Adı :

 Journal Of Cranio-Maxillofacial Surgery

Özgün Makale

 


2017, 8

Makale Adı :

 Possible Promoting Effects Of Melatonin, Leptin And Alcar On Regeneration Of The Sciatic Nerve

Yazar Adı :

 Onger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman, Deniz Ömür Gülsüm, Altun Gamze, Altunkaynak Berrin Zühal, Balcı Kemal, Raimondo Stefania, Geuna Stefano

Dergi Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Özgün Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 Response To The Letter By Mortazavi Et Al.

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 International Journal Of Radiation Biology

Editöre Mektup

 


2017, 3

Makale Adı :

 Protective Effects Of Melatonin And Omega-3 On The Hippocampus And The Cerebellum Of Adult Wistar Albino Rats Exposed To Electromagnetic Fields

Yazar Adı :

 Altun Gamze, Kaplan Süleyman, Deniz Ömür Gülsüm, Kocacan Süleyman Emre, Canan Sinan, Davis Devra, Marangoz Cafer

Dergi Adı :

 Journal Of Microscopy And Ultrastructure

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Assesment Of Superior Colliculus With A Stereological Method İn Audiogenic Epilepsy-Prone Wistar Rats

Yazar Adı :

 Keloglan Seval, Taşcı Niyazi, Kaplan Süleyman, Marangoz Cafer

Dergi Adı :

 Journal Of The Turkish Epilepsi Society

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 The Histopathological And Stereological Assessment Of The Effect Of Topically Administered Leptin On Cerebral Vasospasm İn An Experimental Subarachnoid Hemorrhage Model

Yazar Adı :

 Demirel Cem, Çokluk Cengiz, Aksoy Abdurrahman, Aydın Kerameddin, Kuruoğlu Enis, Marangoz Abdullah Hilmi, Deniz Ömür Gülsüm, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Garcinia Kola Aqueous Suspension Prevents Cerebellar Neurodegeneration İn Long Term Diabetic Rat A Type 1 Diabetes Mellitus Model

Yazar Adı :

 Farahna M, Seke Etet Pf, Yurt Kıymet Kübra, Amir N, Vecchio L, Aydın Işınsu, Aldebasi Yh, Sheikh A, Chijuka Jc, Kaplan Süleyman, Adem A

Dergi Adı :

 Journal Of Ethnopharmacology

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Effects Of Short And Long Term Electromagnetic Fields Exposure On The Human Hippocampus

Yazar Adı :

 Deniz Ömür Gülsüm, Kaplan Süleyman, Selçuk Mustafa Bekir, Terzi Murat, Altun Gamze, Yurt Kıymet Kübra, Aslan Kerim, Davis Devra

Dergi Adı :

 Journal Of Microscopy And Ultrastructure

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Evaluation Of The Safety Of Conventional Lighting Replacement By Artificial Daylight

Yazar Adı :

 Seke Etet Paul, Farahna Mohammed, Khayr Maher Am, Omar Khalid M, Deniz Ömür Gülsüm, Mustafa Hesham N, Alatta Nadia O, Alhayani Abdulmonem, Kaplan Süleyman, Vecchio Lorella

Dergi Adı :

 Journal Of Microscopy And Ultrastructure

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 The Role Of Electromagnetic Fields İn Neurological Disorders

Yazar Adı :

 Terzi Murat, Özberk Mehlika Berra, Deniz Ömür Gülsüm, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Derleme Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 Electromagnetic Field And Brain Development

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Deniz Ömür Gülsüm, Önger Mehmet Emin, Türkmen Aysın Pınar, Yurt Kıymet Kübra, Aydın Işınsu, Altunkaynak Berrin Zühal, Davis Devra

Dergi Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Derleme Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 Different Methods For Evaluating The Effects Of Microwave Radiation Exposure On The Nervous System

Yazar Adı :

 Altunkaynak Berrin Zühal, Altun Gamze, Yahyazadeh Ahmed, Kaplan Arife Ahsen, Deniz Ömür Gülsüm, Türkmen Aysın Pınar, Önger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Derleme Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 Editorial

Yazar Adı :

 Davis Devra, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Yorum

 


2016, 9

Makale Adı :

 A Histomorphometric Study Regarding Controversial Effects Of Antidepressants On Bone Mineral Density İn Menopause

Yazar Adı :

 Özdeş Emel, Altunkaynak Berrin Zühal, İlkaya Fatih, Canbaz Tosun Fevziye, Kıvrak Elfide Gizem, Onger Mehmet Emin, Kökçü Arif, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Clınıcal And Experımental Medıcıne

Özgün Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 Effect Of Prenatal Exposure To Diclofenac Sodium On The Development Of Arteries İn The Female Rat A Stereological And Histopathological Evaluation

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Serdar, Altunkaynak Muhammed Eyüp, Zengin Halit, Annaç Ebru, Altunkaynak Berrin Zühal, Kesim Yüksel, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Analytıcal And Quantıtatıve Cytopathology And Hıstopathology

Özgün Makale

 

2016, 8

Makale Adı :

 Neuroprotective Effects Of Melatonin And Omega 3 On Hippocampal Cells Prenatally Exposed To 900 Mhz Electromagnetic Fields

Yazar Adı :

 Erdem Koç Gülüna, Kaplan Süleyman, Altun Gamze, Gümüş Hasan, Deniz Ömür Gülsüm, Aydın Işınsu, Önger Mehmet Emin, Altunkaynak Berrin Zühal

Dergi Adı :

 International Journal Of Radiation Biology

Özgün Makale

 


2016, 8

Makale Adı :

 Controversies On Electromagnetic Field Exposure And The Nervous Systems Of Children

Yazar Adı :

 Warille Aa, Önger Mehmet Emin, Deniz Ömür Gülsüm, Altun Gamze, Yurt Kıymet Kübra, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Histology And Histopathology

Derleme Makale

 

2016, 5

Makale Adı :

 Effects Of Prenatal Diclofenac Sodium Exposure On Newborn Testis A Histomorphometric Study

Yazar Adı :

 Arslan H, Aktaş Abit, Elibol Ebru, Esener Osman Behzat Burak, Türkmen Aysın Pınar, Yurt Kıymet Kübra, Önger Mehmet Emin, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Biotechnic & Histochemistry

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 N-Acetylcysteine Eradicates Pseudomonas Aeruginosa Biofilms İn Bone Cement

Yazar Adı :

 Önger Mehmet Emin, Gocer Hasan, Emir Dilek, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Scanning

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Seizures With Pentylenetetrazoll İndling Cause A Decrease İn The Number Of Pyramidal Neurons İn The Rat Hippocampus

Yazar Adı :

 Kocacan Süleyman Emre, Sefil Fatih, Annaç Ebru, Altunkaynak Berrin Zühal, Acar Meryem Dilek, Bağırıcı Faruk, Marangoz Cafer, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Analytıcal And Quantıtatıve Cytology And Hıstology

Özgün Makale

 

2016, 10

Makale Adı :

 Effect Of Electromagnetic Wave On Bone Healing İn Fixed And Unfixed Conditions

Yazar Adı :

 Önger Mehmet Emin, Göçer Hasan, Çıraklı Alper, Büyükceran İsmail, Kılıç Mesut, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Craniofacial Surgery

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Effects Of Diclofenac Sodium On The Hippocampus Of Rats With Acute Subdural Hematoma Histological Stereological And Molecular Approach

Yazar Adı :

 Türkmen Aysın Pınar, Kaplan Süleyman, Aksoy Abdurrahman, Altunkaynak Berrin Zühal, Yurt Kıymet Kübra, Elibol Ebru, Çokluk Cengiz, Önger Mehmet Emin

Dergi Adı :

 Folia Neuropathologica

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Postlaminectomy Bone And Scar Formations İn Presence Of Ankaferd Blood Stopper And Bitter Melon (Momordica Charantia) An Experimental Study

Yazar Adı :

 Kuruoglu Enis, Onger Mehmet Emin, Marangoz Abdullah Hilmi, Kocacan Süleyman Emre, Çokluk Cengiz, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Turkish Neurosurgery

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Generation Of Skin Tissue Using Adipose Tissue Derived Stem Cells

Yazar Adı :

 Özpür Mustafa Aykut, Güneren Ethem, Canter Halil İbrahim, Karaaltın Mehmet Veli, Yoğun Fatma Nilay, Baygöl Emre Gönenç, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Plastic And Reconstructive Surgery

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 The Role Of Growth Factors İn Nerve Regeneration

Yazar Adı :

 Önger Mehmet Emin, Delibaş Burcu, Türkmen Aysın Pınar, Erener Erkan, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Drug Discoveries Therapeutics

Derleme Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Effects Of Melatonin On Diclofenac Sodium Treated Rat Kidney A Stereological And Histopathological Study

Yazar Adı :

 Khoshvakhti Habib , Yurt Kıymet Kübra, Altunkaynak Berrin Zuhal, Türkmen Aysın Pınar, Elibol Ebru, Işınsu Aydın, Elfide Gizem Kıvrak, Önger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Renal Failure

Özgün Makale

 


2015, 9

Makale Adı :

 Effects Of Thymoquinone On Testicular Structure And Sperm Production İn Male Obese Rats

Yazar Adı :

 Tüfek Nur Hande, Altunkaynak Muhammet Eyüp, Altunkaynak Berrin Zuhal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Systems Biology İn Reproductive Medicine

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Prenatal Corticosterone İn Rat Reduces Postnatal Cerebellar Cell Proliferation And Produces Early Alterations

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Histology And Histopathology

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 8

Makale Adı :

 Increasing Levels Of The Endocannabinoid 2 Ag İs Neuroprotective İn The 1 Methyl 4 Phenyl 1 2 3 6 Tetrahydropyridine Mouse Model Of Parkinson S Disease

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Experimental Neurology

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 7

Makale Adı :

 Influence Of İntrauterine Exposure To 10 Ghz With Special Reference To Development Of Mouse Brain

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 International Journal Of Radiation Biology

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Neuroprotection By Melatonin Against Adverse Effects Of Prenatal Exposure To A Nonsteroidal Anti İnflammatory Drug During Peripheral Nerve Development

Yazar Adı :

 Keskin İlknur, Kaplan Süleyman, Kalkan Serpil, Sütçü Mustafa, Ulkay M Basak, Esener Osman Burak

Dergi Adı :

 International Journal Of Developmental Neuroscience

Özgün Makale

 


2015, 4

Makale Adı :

 Influence Of Prenatal Exposure To 10 Ghz With Special Reference To Development Of Mice Brain

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 International Journal Of Radiation Biology

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 3

Makale Adı :

 Antioxidant Activity Neuropreotective Potential And Mechanism Of Action Of Bioactive Compounds From Mulberry Extract Against Brain Disordrs A Critical Review

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Nutritional Neuroscience

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 11

Makale Adı :

 Role Of Vascular Endothelial Growth Factor And Placental Growth Factor Expression On Placenta Structure İn Pre Eclamptic Pregnancy

Yazar Adı :

 Kurtoğlu Emel, Altunkaynak Berrin Zuhal, Aydın Işınsu, Özdemir Ayşe Z, Altun Gamze, Kökçü Arif, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrıcs And Gynaecology Research

Özgün Makale

 


2015, 10

Makale Adı :

 Effects Of Prenatal 900 Mhz Electromagnetic Field Exposures On The Histology Of Rat Kidney

Yazar Adı :

 Ulubay Mahmut, Yahyazadeh Ahmad, Deniz Ömür Gülüm, Kıvrak Elfide Gizem, Altunkaynak Berrin Zuhal, Erdem Gülünar, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 International Journal Of Radiation Biology

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Sulfite Changes The Spatial Arrangement Of The Prefrontal Cortex And İnduces Neuronal Shrinkage And Curcumin Protects Them

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Nutritional Neuroscience

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015, 1

Makale Adı :

 Possible Effect Of The Exposure To 900 Or 1800 Mhz Electromagnetic Fields On The Thyroid Glands Of Rats

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 International Journal Of Radiation Biology

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Effects Of Flubendiamide And Lead Exposure On Glial Fibrillary Acidic Protein And Aspartic Acid Concentration İn Cerebrospinal Fluid Of Water Buffaloes Bubalus Bubalis

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Human And Experimental Toxicology

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Effects Of High Fat Diet İnduced Obesity On Peripheral Nerve Regeneration And Levels Of Gap 43 And Tgf Beta İn Rats

Yazar Adı :

 Bekar Esra, Altunkaynak Berrin Zühal, Balcı Kemal, Aslan G, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Biotechnic & Histochemistry

Özgün Makale

 


2014, 8

Makale Adı :

 Comparison Between Flexible Collagen And Vein Conduits Used For Size Discrepant Nerve Repair An Experimental Study İn Rats

Yazar Adı :

 Demir Ahmet, Tekin Simsek, Acar Murat, Aktaş Abit, Vlamings Rinkse, Ayyıldız Mustafa, Yıldırım Mehmet, Yasin Temel, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Reconstructive Microsurgery

Özgün Makale

 


2014, 6

Makale Adı :

 Effects Of Prenatal Exposure To Diclofenac Sodium And Saline On The Optic Nerve Of 4 And 20 Week Old Male Rats A Stereological And Histological Study

Yazar Adı :

 Çolakoğlu Serdar, Aktaş Abit, Raimondo Stefanıa, Türkmen Aysın Pınar, Altunkaynak Berrin Zühal, Odacı Ersan, Geuna Stefano, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Biotechnic & Histochemistry

Özgün Makale

 


2014, 2

Makale Adı :

 Platelet-Rich Plasma And Autogenous Bone Graft Combined With Guided Tissue Regeneration İn Periodontal Fenestration Defects İn Dogs

Yazar Adı :

 Keskiner İlker, Alkan Banu Arzu, Açıkgöz Hasan Gökhan, Arpak Nejat, Kaplan Süleyman, Aslan Hüseyin

Dergi Adı :

 The International Journal Of Periodontics And Restorative Dentistry

Özgün Makale

 


2014, 11

Makale Adı :

 Efficacy Of Ankaferd Blood Stopper On Bone Healing İn Diabetic Rats A Stereological And Histopathological Study

Yazar Adı :

 Bulut Emel, Baş Burcu, Altunkaynak Berrin Zühal, Bekçioğlu B, Koç Gülünar Erdem, Mehmet Emin Önger, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Biotechnic & Histochemistry

Özgün Makale

 


2014, 10

Makale Adı :

 The Effect Of Prenatal Exposure Of A Non-Steroidal Anti-İnflammatory Drug On The Optic Nerve Of Female Rats: A Stereological, Histological, And Electron Microscopic Study

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Eşrefoglu Mukaddes, Aktaş Abit, Gül Mehmet, Önger Mehmet Emin, Altunkaynak Muhammed Eyüp

Dergi Adı :

 The Journal Of Maternal-Fetal Neonatal Medicine

Özgün Makale

 


2013, 7

Makale Adı :

 Effects Of Leptin On Histomorphometry Of Liver İn High-Fat Diet Fed Obese Rats

Yazar Adı :

 Kıvrak Elfide Gizem, Aydın Işınsu, Altunkaynak Berrin Zühal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 


2013, 7

Makale Adı :

 Effects Of The Melatonin On The Kidney Of High Fat Diet Fed Obese Rats: A Stereological And Histological Approach

Yazar Adı :

 Yurt Kıymet Kübra, Kayhan Elif , Altunkaynak Berrin Zühal, Tümentemur Gamze, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 


2013, 7

Makale Adı :

 Stereological And Histopathological Evaluation Of Ovary And Uterine Horns Of Female Rats Prenatally Exposed To Diclofenac Sodium

Yazar Adı :

 Güven Davut, Altunkaynak Beririn Zuhal, Ayranci Ebru, Kaplan Süleyman, Bıldırcın Fd, Rağbetli Murat Çetin

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrics And Gynaecology

Özgün Makale

 


2013, 4

Makale Adı :

 Immediate Versus Delayed Primary Nerve Repair İn The Rabbit Sciatic Nerve

Yazar Adı :

 Pişkin Ahmet, Altunkaynak Berrin Zühal, Çıtlak Atilla, Sezgin Hicabi, Yazıcı Özgür, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Neural Regeneratıon Research

Özgün Makale

 

2013, 11

Makale Adı :

 Title The Beneficial Effects Of İmomordica Charantia/i (Bitter Gourd) On Wound Healing Of Rabbit Skin/title

Yazar Adı :

 Pişkin Ahmet, Altunkaynak Berrin Zühal, Tümentür Gamze, Kaplan Süleyman, Özgür Bülent Yazıcı, Özgür Bülent Yazıcı, Hökelek Murat

Dergi Adı :

 Journal Of Dermatological Treatment

Özgün Makale

 


2013, 10

Makale Adı :

 Effect Of Prenatal Exposure To Diclofenac Sodium On The Male Rat Arteries A Stereological And Histopathological Study

Yazar Adı :

 Zengin Halit, Kaplan Süleyman, Tümkaya Levent, Altunkaynak Berrin Zühal, Rağbetli Murat Çetin

Dergi Adı :

 Drug And Chemical Toxicology

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 The Effects Of Zoledronic Acid On Mandibular Fracture Healing İn An Osteoporotic Model

Yazar Adı :

 Şener İsmail, Bereket Mehmet Cihan, Kosker Hüseyin, Turer Akif, Tek Mustafa, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Craniofacial Surgery

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Original Article Prenatal Exposure Of Diclofenac Sodium Affects Morphology But Not Axon Number Of The Median Nerve Of Rats

Yazar Adı :

 Ayrancı Ebru, Altunkaynak Berrin Zuhal, Aktaş Abit, Rağbetli Murat Çetin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Folia Neuropathologica

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Toxicity Of Non Steroidal Anti İnflammatory Drugs A Review Of Melatonin And Diclofenac Sodium Association

Yazar Adı :

 Aygün Dursun, Kaplan Süleyman, Odacı Ersan, Önger Mehmet Emin, Altunkaynak Muhammed Eyüp

Dergi Adı :

 Hıstology And Hıstopathology

Özgün Makale

 

2012, 4

Makale Adı :

 An Unbiased Way To Estimate Total Quantities: The Fractionator Technique

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Canan Sinan, Altunkaynak Muhammed Eyüp, Odacı Ersan, Aslan Hüseyin, Ünal Bünyami

Dergi Adı :

 Neuroquantology

Derleme Makale

 


2012, 3

Makale Adı :

 The Disector Counting Technique

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Odacı Ersan, Canan Sinan, Önger Mehmet Emin, Aslan Hüseyin, Ünal Bünyami

Dergi Adı :

 Neuroquantology

Derleme Makale

 


2012, 3

Makale Adı :

 Length Estimation From The Past To The Future: A Brief Review

Yazar Adı :

 Güney Mehtap, Kaplan Süleyman, Marangoz Abdullah Hilmi, Ayrancı Ebru

Dergi Adı :

 Neuroquantology

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 Surface Area Estimation: A Brief Review

Yazar Adı :

 Güney Mehtap, Kaplan Süleyman, Önger Mehmet Emin, Marangoz Cafer

Dergi Adı :

 Neuroquantology

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 Stereological Evaluation Of The Kidneys Of Anencephalic And Normal Fetuses

Yazar Adı :

 Kalaycioglu Ahmet, Ucuncu Yilmaz, Altunkaynak Berrin Zühal, Altunkaynak Muhammed Eyüp, Gundogdu Cemal, Keles Osman Nuri, Ünal Bünyami, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Renal Failure

Özgün Makale

 


2012, 10

Makale Adı :

 Continuous Reversal Using İnternal Or External Cues A Novel Test Measuring Set Shifting İn Parkinsonian Rats

Yazar Adı :

 Sesıa Thibaut , Hameleers Rob , Vlamıngs Rinske , Wolbert Eva , Kaplan Süleyman, Blokland Arjan, Temel Yasin

Dergi Adı :

 J. Exp. Clin. Med.

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Effects Of Pınealectomy On Morphologıcal Features Of Blood Vessel In Chıcken An Electron Mıcroscopıc And Stereologıcal Study

Yazar Adı :

 Turgut Mehmet, Kaplan Süleyman, Altunkaynak Berrin Zühal, Ünal Deniz

Dergi Adı :

 J. Exp. Clin. Med.

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Does Prenatal Exposure To Diclofenac Sodium Affect The Total Number Of Cerebellar Granule Cells İn Male Juvenile And Adult Rats

Yazar Adı :

 Ekici Fatih, Keskin İlknur, Aslan Hüseyin, Altunkaynak Berrin Zühal, Odacı Ersan, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 J. Exp. Clin. Med.

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Examination Of The Relationship Between Average Plaque Volume And Clinical And Demographic Characteristics İn Multiple Sclerosis Patients Using A Stereological Method

Yazar Adı :

 Terzi Murat, Yilmaz Esmeray, Şahin Bünyamin, Kaplan Süleyman, Onar Musa Kazim

Dergi Adı :

 International Journal Of Neuroscience

Özgün Makale

 


2011, 5

Makale Adı :

 The Effect Of Melatonin And Platelet Gel On Sciatic Nerve Repair: An Electrophysiological And Stereological Study

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Pişkin Ahmet, Ayyıldız Mustafa, Aktaş Abit, Köksal Bülent, Ulkay Muzaffer Başak, Türkmen Aysın Pınar, Bakan Fatma, Geuna Stefano

Dergi Adı :

 Microsurgery

Özgün Makale

 


2011, 5

Makale Adı :

 Prenatal Exposure To Diclofenac Sodium Changes The Morphology Of The Male Rat Cervical Spinal Cord: A Stereological And Histopathological Study

Yazar Adı :

 Özyurt Birsen, Kesici Hakan, Alıcı S Kübra, Yılmaz Saadet, Odacı Ersan, Aslan Hüseyin, Rağbetli Murat Çetin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Neurotoxicology And Teratology

Özgün Makale

 


2011, 3

Makale Adı :

 Periaqueductal Grey Stimulation Induced Panic-Like Behaviour Is Accompanied By Deactivation Of The Deep Cerebellar Nuclei

Yazar Adı :

 Moers-Hornikx Véronique M, Vles Johan S, Lim Lee Wei, Ayyıldız Mustafa, Kaplan Süleyman, Gavilanes Antonio W, Hoogland Govert, Steinbusch Harry W, Temel Yasin

Dergi Adı :

 The Cerebellum

Özgün Makale

 


2011, 3

Makale Adı :

 Hippocampal Cell Loss After An Anterior And Posterior Anastomotic Vein Occlusion Model İn Rats

Yazar Adı :

 Aydın Keramettin, Çokluk Cengiz, Ayas Bülent, Önger Mehmet Emin, Keskin İlknur, Özyasar Ali, Aslan Hüseyin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 International Journal Of Developmental Neuroscience

Özgün Makale

 


2011, 11

Makale Adı :

 Nitric Oxide Synthase İnhibitors Protect Cerebellar Purkinje Cells From Zinc-İnduced Cell Loss İn Adult Rat

Yazar Adı :

 Gökçe Mehmet Fatih, Kaplan Süleyman, Türkkani Ayten, Kozan Ramazan, Ayyıldız Mustafa, Emirzeoglu Mehmet, Aslan Hüseyin, Marangoz Cafer

Dergi Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 Prenatal Diclofenac Sodium Administration İncreases The Number Of Purkinje Cells İn Female Rats A Stereological Study

Yazar Adı :

 Odacı Ersan, Cihan Omer Faruk, Aslan Hüseyin, Rağbetli Murat Çetin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 International Journal Of Developmental Neuroscience

Özgün Makale

 


2010, 4

Makale Adı :

 Calibration Of The Stereological Estimation Of The Number Of Myelinated Axons İn The Rat Sciatic Nerve: A Multicenter Study

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Geuna Stefano, Ulkay Muzaffer Başak, Von Bartheld Cs

Dergi Adı :

 Journal Of Neuroscience Methods

Özgün Makale

 


2010, 3

Makale Adı :

 A Stereological Study Of Mrı And The Cavalieri Principle Combined For Diagnosis And Monitoring Of Brain Tumor Volume

Yazar Adı :

 Sonmez Osman Fikret, Odacı Ersan, Baş Orhan, Çolakoğlu Serdar, Şahin Bünyamin, Bilgiç Sait, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Clinical Neuroscience

Özgün Makale

 


2010, 12

Makale Adı :

 Purkinje Cell Number Decreases İn The Adult Female Rat Cerebellum Following Exposure To 900Mhz Electromagnetic Field

Yazar Adı :

 Sonmez Osman Fikret, Odacı Ersan, Baş Orhan, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2010, 10

Makale Adı :

 Light Color Changes The Density And Height Of Synapses İn An Area Of The Brain Essential For Learning

Yazar Adı :

 Tümkaya Levent, Kaplan Süleyman, Mete Ufuk Özgü, Ünal Bünyami

Dergi Adı :

 J. Exp. Clin. Med.

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 A New Approach For Dıagnosıs Of Leıomyoma And Leıomyosarcoma: A Stereologıcal Study

Yazar Adı :

 Şahin Önder, Gündoğdu Cemal, Ünal Bünyami, Aslan Hüseyin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 


2009, 9

Makale Adı :

 Bilateral High Frequency Stimulation Of The Subthalamic Nucleus Normalizes Cox Activity İn The Substantia Nigra Of Parkinsonian Rats

Yazar Adı :

 Vlamings Rinske, Visservandewalle Veerle, Kaplan Süleyman, Steinbusch Harry Wm, Temel Yasin

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2009, 9

Makale Adı :

 Chronic Prenatal Exposure To The 900 Megahertz Electromagnetic Field İnduces Pyramidal Cell Loss İn The Hippocampus Of Newborn Rats

Yazar Adı :

 Baş Orhan, Odacı Ersan, Mollaoğlu Hakan, Üçok Kağan, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Toxicology And Industrial Health

Özgün Makale

 


2009, 8

Makale Adı :

 Brief Communication Sex Dıfferences And Rıght-Left Asymmetrıes In Rat Hıppocampal Components

Yazar Adı :

 Rağbetli Murat Çetin, Aydinlioglu A, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 International Journal Of Neuroscience

Özgün Makale

 


2009, 7

Makale Adı :

 Use Of Longitudinal İnvaginating Matrix Sutures İn Microarterial Sleeve Anastomoses

Yazar Adı :

 Güneren Ethem, Odacı Ersan, Yıldız L, Akbaş Hayati, Eroğlu Lütfi, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Scandinavian Journal Of Plastic And Reconstructive Surgery And Hand Surgery

Özgün Makale

 


2009, 7

Makale Adı :

 900 Mhz Electromagnetic Field Exposure Affects Qualitative And Quantitative Features Of Hippocampal Pyramidal Cells İn The Adult Female Rat

Yazar Adı :

 Baş Orhan, Odacı Ersan, Kaplan Süleyman, Acer Niyazi, Üçok Kağan, Çolakoğlu Serdar

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2009, 4

Makale Adı :

 Platelet Gel Does Not İmprove Peripheral Nerve Regeneration: An Electrophysiological, Stereological, And Electron Microscopic Study

Yazar Adı :

 Pişkin Ahmet, Kaplan Süleyman, Ayyıldız Mustafa, Raimando Stefania, Aliç Taner, Bozkurt Hasan Hakan, Geuna Stefano

Dergi Adı :

 Microsurgery

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Melatonın And Nerve Regeneratıon

Yazar Adı :

 Odacı Ersan, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 International Review Of Neurobiology

Derleme Makale

 

2009

Makale Adı :

 Development Of The Perıpheral Nerve

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Odacı Ersan, Ünal Bünyami, Şahin Bünyamin, Michele Fornaro

Dergi Adı :

 International Review Of Neurobiology

Derleme Makale

 

2009

Makale Adı :

 Sexual Dimorphism İn The Medial Vestibular Nucleus Of Adult Rats: Stereological Study

Yazar Adı :

 Ayyıldız Mustafa, Kozan Ramazan, Ağar Erdal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Anatomical Science International

Özgün Makale

 


2008, 9

Makale Adı :

 Dependence Of Computed Tomography Volume Measurements Upon Section Thickness: An Application To Human Dry Skulls

Yazar Adı :

 Şahin Bünyamin, Mazonakis Michael, Akan Hüseyin, Kaplan Süleyman, Bek Yüksel

Dergi Adı :

 Clinical Anatomy

Özgün Makale

 


2008, 9

Makale Adı :

 Alternative Approach To Evaluating Lumbar Lordosis On Direct Roentgenograms Projection Area Per Length Squared

Yazar Adı :

 Kuru Ömer, Şahin Bünyamin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Anatomical Science International

Özgün Makale

 


2008, 6

Makale Adı :

 Chronically Administered Risperidone Did Not Change The Number Of Hepatocytes İn Rats: A Stereological And Histopathological Study

Yazar Adı :

 Halıcı Zekai, Keleş Osman Nuri, Cadırcı Elif, Ünal Bünyami, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Basic Clinical Pharmacology Toxicology

Özgün Makale

 


2008, 5

Makale Adı :

 Extracorporeal Shockwave Application To The Distal Femur Of Rabbits Diminishes The Number Of Neurons İmmunoreactive For Substance P İn Dorsal Root Ganglia L5

Yazar Adı :

 Hausdorf Jörg, Lemmens Marijke Am, Kaplan Süleyman, Marangoz Cafer, Milz Stefan, Odacı Ersan, Korr Hubert, Schmitz Christoph, Maier Markus

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2008, 5

Makale Adı :

 The Effect Of Autogenous Vein Grafts On Nerve Repair With Size Discrepancy İn Rats: An Electrophysiological And Stereological Analysis

Yazar Adı :

 Acar Murat, Karacalar Ahmet, Ayyıldız Mustafa, Ünal Bünyami, Canan Sinan, Ağar Erdal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2008, 3

Makale Adı :

 An Efficient Stereological Sampling Approach For Quantitative Assessment Of Nerve Regeneration

Yazar Adı :

 Canan Sinan, Bozkurt Hasan Hakan, Acar Murat, Vlamings Rinske, Aktaş Abit, Şahin Bünyamin, Temel Yasin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Neuropathology And Applied Neurobiology

Özgün Makale

 


2008, 12

Makale Adı :

 Prenatal Exposure To A Non-Steroidal Anti-İnflammatory Drug Or Saline Solution İmpairs Sciatic Nerve Morphology: A Stereological And Histological Study

Yazar Adı :

 Canan Sinan, Aktaş Abit, Ulkay Muzaffer Başak, Çolakoğlu Serdar, Rağbetli Murat Çetin, Ayyıldız Mustafa, Geuna Stefano, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 International Journal Of Developmental Neuroscience

Özgün Makale

 


2008, 11

Makale Adı :

 Effects Of Prenatal Exposure To A 900 Mhz Electromagnetic Field On The Dentate Gyrus Of Rats: A Stereological And Histopathological Study

Yazar Adı :

 Odacı Ersan, Baş Orhan, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2008, 10

Makale Adı :

 Repairing Critical-Sized Rat Calvarial Defects With A Periosteal Cell-Seeded Small Intestinal Submucosal Layer

Yazar Adı :

 Keskin Mustafa, Kelly Christopher P, Moreira-Gonzalez Andrea, Lobocki Catherine, Kaplan Süleyman, Jackson Ian T

Dergi Adı :

 Plastic And Reconstructive Surgery

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 High Frequency Stimulation Of The Subthalamic Nucleus İmproves Speed Of Locomotion But İmpairs Forelimb Movement İn Parkinsonian Rats

Yazar Adı :

 Vlamings Rinske, Visser-Vandewalle V, Koopmans G, Joosten Eaj, Kozan Ramazan, Kaplan Süleyman, Steinbusch Hwm, Temel Yasin

Dergi Adı :

 Neuroscience

Özgün Makale

 


2007, 9

Makale Adı :

 Effects Of Postnatal Formaldehyde Exposure On Pyramidal Cell Number, Volume Of Cell Layer İn Hippocampus And Hemisphere İn The Rat: A Stereological Study

Yazar Adı :

 Sarsilmaz Mustafa, Kaplan Süleyman, Songur Ahmet, Çolakoğlu Serdar, Aslan Hüseyin, Türkkanı Ayten, Ozen Oguz Aslan, Turgut Mehmet, Baş Orhan

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2007, 5

Makale Adı :

 Inhibitory Effect Of Pinealectomy On The Development Of Cerebellar Granule Cells İn The Chick: A Stereological Study

Yazar Adı :

 Türkkanı Ayten, Aslan Hüseyin, Turgut Mehmet, Ekici Fatih, Odacı Ersan, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2007, 3

Makale Adı :

 Short Term Ethanol Administration Does Not Change The Total Pyramidal Neuron Number Of The Rat Hippocampus A Stereologic Study

Yazar Adı :

 Kozan Ramazan, Ayyıldız Mustafa, Baş Orhan, Kaplan Süleyman, Ağar Erdal

Dergi Adı :

 Advances İn Therapy

Özgün Makale

 


2007, 3

Makale Adı :

 Volumetric Evaluation Of The Lung Expansion Following Resection: A Stereological Study☆

Yazar Adı :

 Başoğlu Ahmet, Bilgin Büyükkarabacak Yasemin, Şahin Bünyamin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 European Journal Of Cardio-Thoracic Surgery

Özgün Makale

 


2007, 3

Makale Adı :

 Effect Of Prenatal Exposure To Diclofenac Sodium On Purkinje Cell Numbers İn Rat Cerebellum A Stereological Study

Yazar Adı :

 Rağbetli Murat Çetin, Ozyurt B, Aslan Hüseyin, Odacı Ersan, Gökçimen Alpaslan, Şahin Bünyamin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Braın Research

Özgün Makale

 


2007, 10

Makale Adı :

 Effect Of High Fat Diet On The Volume Of Liver And Quantitative Feature Of Kupffer Cells İn The Female Rat: A Stereological And Ultrastructural Study

Yazar Adı :

 Kiki İlhami, Altunkaynak Berrin Zühal, Altunkaynak Muhammed Eyüp, Vuraler Ö, Ünal Bünyami, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Obesity Surgery

Özgün Makale

 


2007, 10

Makale Adı :

 Effects Of Ca2 Channel Blocker Verapamil On Tissue Regeneration İn A Lizard Tail Autotomy Model: A Biochemical And Histological Study

Yazar Adı :

 Turgut Mehmet, Avcı Aziz, Üzüm Nazan, Olgun Kurtuluş, Metin Kubilay, Soylu Emrah, Beytaş Elif, Rağbetli Murat Çetin, Kaplan Süleyman, Koca Yücel

Dergi Adı :

 Amphibia-Reptilia

Özgün Makale

 


2007, 1

Makale Adı :

 Effect Of Prenatal Exposure To An Anti-İnflammatory Drug On Neuron Number İn Cornu Ammonis And Dentate Gyrus Of The Rat Hippocampus: A Stereological Study

Yazar Adı :

 Gökçimen Alpaslan, Rağbetli Murat Çetin, Baş Orhan, Türkkanı Ayten, Aslan Hüseyin, Yazici A Canan, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2007, 1

Makale Adı :

 Effect Of Pinealectomy On The Morphology Of The Chick Cervical Spinal Cord: A Stereological And Histopathological Study

Yazar Adı :

 Turgut Mehmet, Türkkanı Ayten, Aslan Hüseyin, Yazıcı Ayse Canan, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2007, 1

Makale Adı :

 Two Distinct Events Section Compression And Loss Of Particles Lost Caps Contribute Toz Axis Distortion And Bias İn Optical Disector Counting

Yazar Adı :

 Baryshnikova Larisa M, Von Bohlen Und, Kaplan Süleyman, Von Bartheld Christopher

Dergi Adı :

 Mıcroscopy Research And Technıque

Özgün Makale

 


2006, 9

Makale Adı :

 Cortical Anastomotic Veins Occlusion İn The Rat İncluding The Assessment Of Cerebral Swelling

Yazar Adı :

 Çokluk Cengiz, Aydın Kerameddin, Yemisci Müge, Çolakoğlu Serdar, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Neuroscıence Methods

Özgün Makale

 


2006, 9

Makale Adı :

 Effects Of Constant Lightness Darkness And Parachlorophenylalanine Treatment On Tail Regeneration İn The Lizard Ophisops Elegans Macrodactylus Macroscopic Biochemical And Histological Changes

Yazar Adı :

 Turgut Mehmet, Kaplan Süleyman, Metin K, Koca Yb, Soylu Emrah, Şahin Bünyamin, Ateşlier Zb, Başaloğlu Hk

Dergi Adı :

 Anatomia, Histologia, Embryologia: Journal Of Veterinary Medicine Series C

Özgün Makale

 


2006, 6

Makale Adı :

 A Model Of Unilateral Frontal Focal Cerebral Venous Occlusion İn The Rat

Yazar Adı :

 Aydın Kerameddin, Çokluk Cengiz, Kaplan Süleyman, Rakunt C, Çelik F

Dergi Adı :

 Min - Minimally Invasive Neurosurgery

Özgün Makale

 


2006, 6

Makale Adı :

 Protection Of Nigral Cell Death By Bilateral Subthalamic Nucleus Stimulation

Yazar Adı :

 Temel Yasin, Vandewalle Veerle, Daemen Marc A R C, Kaplan Süleyman, Kozan Ramazan, Blokland Arjan, Christoph Schmitz, Steinbusch Harry

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2006, 11

Makale Adı :

 End-To-End Microvascular Anastomosis İn The Rat Carotid Artery Using Continuous Horizontal Mattress Sutures

Yazar Adı :

 Şimşek Tekin, Eroğlu Lütfi, Engin Murat Sinan, Kaplan Süleyman, Yildiz Levent

Dergi Adı :

 Journal Of Reconstructive Microsurgery

Özgün Makale

 


2006, 11

Makale Adı :

 Effects Of Formaldehyde Exposure On Granule Cell Number And Volume Of Dentate Gyrus A Histopathological And Stereological Study

Yazar Adı :

 Aslan Hüseyin, Songur Ahmet, Türkkanı Ayten, Ozen Oguz Aslan, Baş Orhan, Yagmurca Murat, Turgut Mehmet, Sarsilmaz Mustafa, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2006, 11

Makale Adı :

 Effect Of A High Fat Diet On Quantitative Features Of Adipocytes İn The Omentum: An Experimental, Stereological And Ultrastructural Study

Yazar Adı :

 Aslan Hüseyin, Altunkaynak Berrin Zühal, Altunkaynak Muhammed Eyüp, Vuraler Özgen, Kaplan Süleyman, Ünal Bünyami

Dergi Adı :

 Obesity Surgery

Özgün Makale

 


2006, 11

Makale Adı :

 Neonatal Pinealectomy İnduces Purkinje Cell Loss İn The Cerebellum Of The Chick A Stereological Study

Yazar Adı :

 Türkkanı Ayten, Turgut Mehmet, Aslan Hüseyin, Şahin Bünyamin, Yurtseven Me, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 A New Approach For The Estimation Of İntervertebral Disc Volume Using The Cavalieri Principle And Computed Tomography İmages

Yazar Adı :

 Bilgiç Sait, Şahin Bünyamin, Sonmez Osman Fikret, Odacı Ersan, Çolakoğlu Serdar, Kaplan Süleyman, Ergur Hayati

Dergi Adı :

 Clinical Neurology And Neurosurgery

Özgün Makale

 


2005, 6

Makale Adı :

 A Simple Technique For Localizing Consecutive Fields For Disector Pairs İn Light Microscopy: Application To Neuron Counting İn Rabbit Spinal Cord Following Spinal Cord İnjury

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Gökyar Ahmet, Ünal Bünyami, Türkkanı Ayten, Bahadır Ayşe, Aslan Hüseyin

Dergi Adı :

 Journal Of Neuroscience Methods

Özgün Makale

 


2005, 6

Makale Adı :

 Morphological Alterations Produced By Zinc Deficiency İn Rat Sciatic Nerve: A Histological, Electron Microscopic, And Stereological Study

Yazar Adı :

 Ünal Bünyami, Tan H Y, Orbak Zerrin, Kiki İlhami, Bilici Mehmet, Bilici N, Aslan Hüseyin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Brain Research

Özgün Makale

 


2005, 6

Makale Adı :

 Pinealectomy Exaggerates And Melatonin Treatment Suppresses Neuroma Formation Of Transected Sciatic Nerve İn Rats: Gross Morphological, Histological And Stereological Analysis

Yazar Adı :

 Turgut Mehmet, Uyanıkgil Yiğit, Baka M, Baka Meral, Türkkanı Ayten, Yavaşoğlu Altuğ, Yurtseven Me, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Pineal Research

Özgün Makale

 


2005, 5

Makale Adı :

 The Effects Of Section Thickness On The Estimation Of Liver Volume By The Cavalieri Principle Using Computed Tomography İmages

Yazar Adı :

 Emirzeoğlu Mehmet, Şahin Bünyamin, Şahin Bünyamin, Selçuk Mustafa Bekir, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 European Journal Of Radiology

Özgün Makale

 


2005, 12

Makale Adı :

 The Effects Of Venous Ischaemia On The Subependymal And Choroid Plexus Morphology İn Rat

Yazar Adı :

 Aydın Kerameddin, Çokluk Cengiz, Kaplan Süleyman, Şahin Bünyamin

Dergi Adı :

 Min - Minimally Invasive Neurosurgery

Özgün Makale

 


2005, 12

Makale Adı :

 Morphological, Stereological And Radiological Changes İn Pinealectomized Chicken Cervical Vertebrae

Yazar Adı :

 Turgut Mehmet, Kaplan Süleyman, Turgut A T, Aslan Hüseyin, Güvenç T, Çullu E, Erdoğan S

Dergi Adı :

 Journal Of Pineal Research

Özgün Makale

 


2005, 11

Makale Adı :

 No-Touch Technique For Autologous Fat Harvesting

Yazar Adı :

 Karacalar A, Orak I, Kaplan Süleyman, Yıldırım S

Dergi Adı :

 Aesthetic Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2004, 6

Makale Adı :

 Erdosteine Prevents Bleomycin-İnduced Pulmonary Fibrosis İn Rats

Yazar Adı :

 Söğüt Sadık, Özyurt Hüseyin, Armutçu Ferah, Kart Levent, Iraz Mustafa, Akyol Ömer, Ozen Suleyman, Kaplan Süleyman, Temel İsmal, Yıldırım Zeki

Dergi Adı :

 European Journal Of Pharmacology

Özgün Makale

 


2004, 6

Makale Adı :

 Does The Sagittal Plane Kyphosis Describe Destruction Of The Affected İntervertebral Disc?

Yazar Adı :

 Odacı Ersan, Şahin Bünyamin, Sonmez Osman F, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Injury

Özgün Makale

 


2004, 2

Makale Adı :

 Estimation Of Breast Prosthesis Volume By The Cavalieri Principle Using Magnetic Resonance Images

Yazar Adı :

 Akbas Hayati, Şahin Bünyamin, Şahin Bünyamin, Eroglu Lütfi, Odacı Ersan, Kaplan Süleyman, Uzun Ahmet, Ergur Hayati, Bek Yüksel

Dergi Adı :

 Aesthetic Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2004, 10

Makale Adı :

 Effects Of Low-Dose Oxcarbazepine Administration On Developing Cerebellum İn Newborn Rat: A Stereological Study

Yazar Adı :

 Odacı Ersan, Kaplan Süleyman, Baş Orhan, Aygün Dursun, Ünal Bünyami, Sonmez Of, Çolakoğlu Serdar, Bilgiç Sait

Dergi Adı :

 Neuroscience Research Communications

Özgün Makale

 


2004, 1

Makale Adı :

 Effect Of Haloperidol On The Numeric Density Of Neurons And Nuclear Height İn The Rat Hippocampus: A Stereological And Histopathological Study

Yazar Adı :

 Ünal Bünyami, Ozbek Me, Aydın M D, Aydın Na, Bulucu Z, Vuraler �, Odacı Ersan, Şahin Bünyamin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Neuroscience Research Communications

Özgün Makale

 


2004, 1

Makale Adı :

 Enhancement Of Nerve Regeneration And Orientation Across A Gap With A Nerve Graft Within A Vein Conduit Graft: A Functional, Stereological, And Electrophysiological Study

Yazar Adı :

 Keskin Mustafa, Akbaş Hayati, Ayyıldız Mustafa, Ağar Erdal, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Plastic And Reconstructive Surgery

Özgün Makale

 


2004, 1

Makale Adı :

 Stereolojik Uygulamalarda Kullanılan Pratik Gereçler Ve Bilgisayar Destekli Stereolojik Analiz Cihazları

Yazar Adı :

 Canan S, A Bahadır, Yıldırım S, Odacı E, Sahin B, Bas Orhan, Çolakoğlu S, Bilgic S, Kaplan S.

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Cavalieri Prensibi Kullanılarak Bilgisayarlı Tomografi Ve Manyetik Rezonans Görüntüleri Üzerinden Hacim Hesaplanması Ve Klinik Önemi

Yazar Adı :

 Odacı E, Bahadır A, Yıldırım Ş, Şahin B, Canan S, Baş O, Bilgiç S, Kaplan S

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Yeni Stereolojik Yöntemlerin Olası Hata Kaynakları Ve Çözüm Yolları

Yazar Adı :

 Odacı E, Yıldırım S, Bahadır A, Canan S, Sahin B, Bas O, Bilgic S, Kaplan S

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri J Med Sci

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Unbiased Estimation Of The Liver Volume By The Cavalieri Principle Using Magnetic Resonance İmages

Yazar Adı :

 Şahin Bünyamin, Emirzeoğlu Mehmet, Uzun Ahmet, İncesu Lütfü, Bek Yüksel, Bek Yüksel, Bilgiç Sait, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 European Journal Of Radiology

Özgün Makale

 


2003, 8

Makale Adı :

 A Nos İnhibitor Aminoguanidine Reduces Zinc-İnduced Neuron Loss İn Rat Hippocampus

Yazar Adı :

 Gökçe F M, Bağırıcı Faruk, Kaplan Süleyman, Demir S, Ayyıldız Mustafa, Marangoz Cafer

Dergi Adı :

 Neuroscience Research Communications

Özgün Makale

 


2003, 7

Makale Adı :

 Quantitative Features Of The Nucleus Rotundus İn The Brain Of Pre- And Post-Hatch Chicks

Yazar Adı :

 Con Nurhan, Canbilen Aydan, Bradley Philip M, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Developmental Brain Research

Özgün Makale

 


2003, 12

Makale Adı :

 Rapid Estimation Of The Vertebral Body Volume: A Combination Of The Cavalieri Principle And Computed Tomography İmages

Yazar Adı :

 Ersan Odaci, Şahin Bünyamin, Sonmez Osman Fikret, Kaplan Süleyman, Baş Orhan, Bilgiç Sait, Bek Yüksel, Ergür Hayati

Dergi Adı :

 European Journal Of Radiology

Özgün Makale

 


2003, 12

Makale Adı :

 Numerical Density Of Pyramidal Neurons İn The Hippocampus Of 4 And 20 Week Old Male And Female Rats

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Rağbetli Murat Çetin, Canan Sinan, Şahin Bünyamin, Marangoz Cafer

Dergi Adı :

 Neuroscience Research Communications

Özgün Makale

 


2003, 1

Makale Adı :

 Therapeutic Effects Of Intracarotid Infusion Of Spermine/nitric Oxide Complex On Cerebral Vasospasm

Yazar Adı :

 Sönmez O Fikret, Ünal Bünyami, Şahin Bünyamin, Yılmaz M, Aydın A, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Acta Neurochirurgica

Özgün Makale

 


2002, 9

Makale Adı :

 Depression: Reduced Number Of Granule Cells İn The Hippocampus Of Female, But Not Male, Rats Due To Prenatal Restraint Stress

Yazar Adı :

 Schmitz Christoph , Rhodes Me, Bludau Marc , Kaplan Süleyman, Hubert Korr, Frye Ca

Dergi Adı :

 Molecular Psychiatry

Özgün Makale

 


2002, 8

Makale Adı :

 A Stereological Estimation Of Total Neuron Number And Volume Of The Hippocampus At One And Seven Day-Old Chicks

Yazar Adı :

 Şahin Bünyamin, Aslan Hüseyin, Canan Sinan, Kaplan Süleyman, Ünal Bünyami, Odacı Ersan

Dergi Adı :

 Neuroscience Research Communications

Özgün Makale

 


2002, 7

Makale Adı :

 Estimation Of Numerical Density And Mean Synaptic Height İn Chick Hippocampus 24 And 48 Hours After Passive Avoidance Training

Yazar Adı :

 Ünal Bünyami, Bradley Philip M, Şahin Bünyamin, Aslan Hüseyin, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Developmental Brain Research

Özgün Makale

 


2002, 6

Makale Adı :

 A Stereological İnvestigation On The Effects Of Forebrain İschemia On Hippocampal Neuron Number İn Chick

Yazar Adı :

 Canan Sinan, Pakkenberg B, Kaplan Süleyman, Aslan Hüseyin

Dergi Adı :

 Neuroscience Research Communications

Özgün Makale

 


2002, 1

Makale Adı :

 Deneysel Çalışmalarda Kesitlerdeki Sayısal Yoğunluğun Kullanılmasından Kaynaklanan Hatalar

Yazar Adı :

 Şahin B, Aslan H, Ünal B, Canan S, Çolokoğlu S, Bilgiç S, Kaplan S

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Biyolojik Ortamlardaki Objelerin Sayımı Yapılırken Kullanılan Eski Taraflı Metotların Önemli Hata Kaynakları Ve Çözüm Önerileri

Yazar Adı :

 Ünal B, Aslan H, Canan S, Şahin B, Kaplan S

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Parçacıkların Toplam Sayısının Hesaplanması İçin Bir Metot Parçalama

Yazar Adı :

 Canan S, Şahin B, Ünal B, Aslan H, Bilgiç S, Kaplan S

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Toplam Hacim Hacim Yoğunluğu Ve Hacim Oranlarının Hesaplanmasında Kulanılan Bir Stereolojik Yöntem Cavalieri Prensibi

Yazar Adı :

 Canan S, Şahin B, Odacı E, Ünal B, Aslan H, Bilgiç S, Kaplan S

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Doku Örneklerinin Sayılarının Hesaplanmasında Tarafsız Stereolojik Metotlar Fiziksel Disektör

Yazar Adı :

 Ünal B, Canan S, Aslan H, Şahin B, Çataloluk O, Kaplan S

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 A Simple Technique To Measure The Movements Of The Microscope Stage Along The X And Y Axes For Stereological Methods

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Canan Sinan, Aslan Hüseyin, Ünal Bünyami, Şahin Bünyamin

Dergi Adı :

 Journal Of Microscopy

Özgün Makale

 


2001, 9

Makale Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal 20 Hafatalık Erkek Sıçan Hipokampusunun Tabaka Kalınlığına Etkisi Effect Of Diclofenac Sodium Exposure During Fetal Life On Dorsal Hippocampal Layer Thickness Of Postnatal 20 Week Old Male Rats

Yazar Adı :

 Rağbetli Mç, Kaplan S, Albayrak D, Korkmaz A

Dergi Adı :

 Türk Biyoloji Dergisi (Tübitak)

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Prenatal Dönemde Uygulanan Diklofenak Sodyumun 20 Haftalık Erkek Sıçan Dorsal Hipokampusunun Piramidal Hücre Sayısına Etkisi The Effect Of Diclofenac Sodium Administered During Prenatal Life On Dorsal Hippocampal Pyramidal Cell Number 20 Week Old Male Rats

Yazar Adı :

 Rağbetli Mç, Kaplan S, Korkmaz A

Dergi Adı :

 Türk Biyoloji Dergisi (Tübitak)

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 Effects Of Light Hatching On Synapse Number And Size İn The İntermediate And Medial Part Of The Hyperstriatum Ventrale Of The Domestic Chick

Yazar Adı :

 Bradley Pm, Burns Bd, Kaplan Süleyman, Webb Ac

Dergi Adı :

 Developmental Brain Research

Özgün Makale

 


1994, 7

Makale Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar Ilacın Postnatal Dönemde Akciğer Kapiller Sayısına Etkilerinin Araştırılması The Effect Of Nonsteroidal Antiinflamatuay Drugs On The Number Of Capillaries Of Lung İn The Rat

Yazar Adı :

 Kaplan S, Çiftçi N, Korkmaz A, Rağbetli Mç, Bilgiç S, Balat Ö, Erdinç N

Dergi Adı :

 University Of Ondokuz Mayıs Journal Of Medicine

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Gebe Sıçanlara Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar Ilaçların Böbrek Glomerulus Sayısına Etkilerinin Araştırılması The Effect Of Nonstroidal Antiinflamatory Drugs On The Number Of Glomeruli Of Kidney İn The Pregnant Rats

Yazar Adı :

 Kaplan S, Korkmaz A, Rağbetli Mç, Çiftçi N, Bilgiç S, Erdinç N

Dergi Adı :

 University Of Ondokuz Mayıs Journal Of Medicine

Özgün Makale

 

1994

Makale Adı :

 Künt Beyin Travmalarının Timus Ve Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Morfolojik Etkilerinin Deneysel Araştırılması An Experimental Study On Effects Of Blunt Trauma On İmmune System And Thymus Of Rats

Yazar Adı :

 Bilgiç S, Özgenü, Kaplan S, Kopuz C, Çiftçi N, Durupinar B, Kandemir B, Gümüş H

Dergi Adı :

 University Of Ondokuz Mayıs Journal Of Medicine

Özgün Makale

 

1992

Makale Adı :

 Tavşan Piramidal Yolunda Akson Morfolojisi Ve Büyüklüğü Pyramidal Tract Of The Rabbit Axon Size And Morphology

Yazar Adı :

 Marangoz C, Ayyildiz M, Kaplan S, Örs Ü

Dergi Adı :

 Doğa Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (Tübitak)

Özgün Makale

 

1991

Makale Adı :

 Erkek Ve Dişi Sıçanlarda Dorsal Hipokampusun Piramidal Hücre Tabakasında Nöronal Asimetri Neuronal Asymmetry Of Pyramidal Cell İn The Dorsal Hippocampus Of Male And Female Rats

Yazar Adı :

 Çiftçi Nusret, Ağar Erdal, Kaplan Süleyman, Ayyıldız Mustafa, Marangoz Cafer

Dergi Adı :

 9Th Convention Of Istanbul Faculty Of Medicine, Communications

Özgün Makale

 

1987

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Assesment of Superior Colliculus with a Stereological Method in Audiogenic Epilepsy Prone Wistar Rats

Yazar Adı :

 Keloğlan Seval, Taşcı Niyazi, Kaplan Süleyman, Marangoz Cafer

Etkinlik Adı :

 41. ulusal fizyoloji kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 10

Bildiri Adı :

 Investigation of the effects of omega 3 and melatonin on adult rat brain exposed to electromagnetic field

Yazar Adı :

 Altun Gamze, Kocacan Süleyman Emre, Deniz Ömür Gülsüm, Kıvrak Elfide Gizem, Türkmen Aysın Pınar, Önger Mehmet Emin, Altunkaynak Berrin Zuhal, Marangoz Cafer, Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 BioEM2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Effects of Short and Long Term of Electromagnetic Field Exposure on the Human Hippocampus

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Selçuk Mustafa Bekir, Altunkaynak Berrin Zuhal, Deniz Ömür Gülsüm, Altun Gamze, Türkmen Aysın Pınar, Önger Mehmet Emin, İncesu Lütfü, Terzi Murat

Etkinlik Adı :

 BioEM2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Effects of Boswellia sacra and folıc acid on hippocampus in electromagnetic fıeld exposed rats

Yazar Adı :

 Kıvrak Elfide Gizem, Altunkaynak Berrin Zuhal, Deniz Ömür Gülsüm, Altun Gamze, Türkmen Aysın Pınar, Önger Mehmet Emin, Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 BioEM2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 EFFECTS OF DIFFERENT DOSES DICLOFENAC SODIUM ON DEVELOPMENTAL FEATURES OF HIPPOCAMPUS IN RATS A HISTOPATHOLOGICAL AND STEREOLOGICAL ANALYSIS

Yazar Adı :

 Ayrancı Ebru, Kaplan Süleyman, Altunkaynak Berrin Zühal, Önger Mehmet Emin, Türkmen Aysın Pınar, Yurt Kıymet Kübra

Etkinlik Adı :

 MNS MEETING 2015SANTA MARGHERITA DI PULA, 12-15 JUNE 2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 THE EFFECTS OF TOPIRAMATE ON THE NEUROPEPTIDE Y LEVEL AND NEURON NUMBER IN THE ARCUATE NUCLEUS OF THE FEMALE OBESE RATS

Yazar Adı :

 Aydın Işınsu, Altunkaynak Berrin Zühal, Altunkaynak Muhammed Eyüp, Önger Mehmet Emin, Türkmen Aysın Pınar, Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 MNS MEETING 2015SANTA MARGHERITA DI PULA, 12-15 JUNE 2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Cell Phones and Wireless Technologies Should Digital Technology Use Be Limited Among Children

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 “Cell Phones and Wireless Technologies—Should Safety Guidelines Be Strengthened to Protect Adults, Children and Vulnerable Populations?

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Which points are important for editors and how should it respond to reviewers views

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 Intensive Hands on Training Stereology Workshop, 2nd Asian and African Stereology Congress, 7th International Scientific Writing Workshop and Stereology Workshop

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Introduction to stereology and sampling strategies in stereology

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 Intensive Hands on Training Stereology Workshop, 2nd Asian and African Stereology Congress, 7th International Scientific Writing Workshop and Stereology Workshop

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Introduction to Stereology

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 Stereology Workshop in New Dehli

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Estimation of particle number on physical and optical sections Physical and optical dissector

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 Intensive Hands on Training Stereology Workshop, 2nd Asian and African Stereology Congress, 7th International Scientific Writing Workshop and Stereology Workshop

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Which points are important for editors and reviewers

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 6th International Scientific Writing Workshop

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Requirements for success in scientific publication

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 6th International Scientific Writing Workshop

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 How should it respond to reviewers views

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 5rd Scientific Writing Workshop

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Prenatal dönemde diklofenak sodyuma maruz bırakılan dişi sıçanların over ve uterus tüplerinde meydana gelen stereolojik ve histopatolojik değişiklikler

Yazar Adı :

 Güven D, Altunkaynak Bz, Ayrancı E, Kaplan S, Bıldırcın D, Kesim Y, Rağbetli Mc.

Etkinlik Adı :

 Cell & Tissue Biology Research

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Prenatal dönemde diklofenak sodyuma maruz bırakılan dişi sıçanların over ve uterus tüplerinde meydana gelen stereolojik ve histopatolojik değişiklikler

Yazar Adı :

 Güven D, Altunkaynak Bz, Ayrancı E, Kaplan S, Bıldırcın D, Kesim Y, Rağbetli Mc.

Etkinlik Adı :

 Cell & Tissue Biology Research

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Prenatal Uygulanan Diklofenak Sodyumun 4 Haftalık Erkek Ve Dişi Sıçanlarda Hipokampal Piramidal Hücre Sayısına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli, M.ç., Çiftçi, N., Kaplan, S., Bilgiç, S., Korkmaz, A

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 2l.Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal Uygulanan Diklofenak Sodyumun 4 Haftalık Erkek Ve Dişi Sıçanlarda Hipokampal Piramidal Hücre Sayısına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli, M.ç., Çiftçi, N., Kaplan, S., Bilgiç, S., Korkmaz, A

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 2l.Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Işık Ortamı Renginin Öğrenme Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Tümkaya L, Kaplan S., Mete. Uö,

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Işık Ortamı Renginin Öğrenme Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Tümkaya L, Kaplan S., Mete. Uö,

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal 4 Ve 20 Haftalık Erkek Sıçan Dorsal Hipokampus Piramidal Nöron Sayısına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli, M.ç., Kaplan, S., Çiftçi, N., Korkmaz, A., Bilgiç, S

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimleri Derneği 2l.Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın Postnatal 20 Haftalık Erkek Sıçan Hipokampusu Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli Mç, Bilgiç S., Kaplan. S, , Albayrak, D., Çiftçi, N., Korkmaz, A.,

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın 4 Haftalık Erkek Sıçanlarda Hipokampus Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli, M.ç., Çiftçi, N., Horasanli, E., Kaplan, S., Korkmaz, A., Bilgiç, S., Dediler, R

Etkinlik Adı :

 Iii. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebelikte Uygulanan Diklofenak Sodyumun 20 Haftalık Dişi Sıçan Hipokampus Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Araştırılması Kongresi

Yazar Adı :

 Rağbetli Mç, Kaplan S., Aydinlioğlu. A, , Çiftçi, N., Korkmaz, A., Bilgiç, S., Dediler, R.,

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Anatomi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın Postnatal 4 ve 20 Haftalık Erkek Sıçan Hipokampusunun Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Kaplan S, Çiftçi N., Şimşek. Ş, , Rağbetli, M.ç., Korkmaz, A., Albayrak, D., Şendağ, S.,

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal Dönemde Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Dönemde Nucleus Olivaris İnferiordaki Nöron Sayısına Etkisi

Yazar Adı :

 Korkmaz, A., Kaplan, S., Çiftçi, N., Bilgiç, S., Rağbetli, M.ç

Etkinlik Adı :

 Iii. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 20 Haftalık Dişi ve Erkek Sıçan Dorsal Hipokampusun CAl CA3 ve CA4 Bölgelerinde Nöronal Asimetri

Yazar Adı :

 Kaplan S, Çiftçi N., Rağbetli. Mç, , Bilgiç, S., Uslu, H.,

Etkinlik Adı :

 II.Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 4 Haftalık Sıçan Dorsal Hipokampusundaki Simetri

Yazar Adı :

 Çiftçi N, Kaplan S., Rağbetli. Mç, , Bilgiç, S.,

Etkinlik Adı :

 II.Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebe Sıçanlara Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçların 4 Haftalık Sıçan Beyinciğine Olan Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Korkmaz A, Çiftçi N., Kaplan. S, , Rağbetli, M.ç.,

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebe Sıçanlara Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal 4 Haftalık Erkek Sıçanlarda Hipokampustaki Asimetriye Olan Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Çiftçi, N., Kaplan, S., Kutbay, H.g., Rağbetli, M.ç., Korkmaz, A., Albayrak, D., Şendağ, S

Etkinlik Adı :

 Iii. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebe Sıçanlara Uygulanan Diclofenac Sodyumun Postnatal 4 Haftalık Dönemde Dorsal Hipokampusun Piramidal Nöron Sayısına Etkisi

Yazar Adı :

 Rağbetli Mç, Çiftçi N., Kaplan. S, , Korkmaz, A., Bilgiç, S.,

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Künt Beyin Travmalarının Timus Ve İmmun Sistem Üzerindeki Morfolojik Etkilerinin Deneysel Araştırılması

Yazar Adı :

 Bilgiç S, Özgen Ü., Kaplan. S, , Kopuz, C., Çiftçi, N., Durupinar, B., Gümüş, H.,

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal Uygulanan Diklofenak Sodyumun 20 Haftalık Erkek Sıçanlarda Hipokampal Piramidal Hücre Sayısına Olan Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli, M.ç., Kaplan, S., Bilgiç, S., Çiftçi, N., Korkmaz, A., Albayrak, D

Etkinlik Adı :

 Iii. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın Postnatal 20 Haftalık Erkek Sıçan Hipokampusu Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli, M.ç., Bilgiç, S., Kaplan, S., Albayrak, D., Çiftçi, N., Korkmaz, A

Etkinlik Adı :

 Iii. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Akut ve Kronik Yüzme Stresinin Sıçanların Böbrek Üstü Bezi Üzerindeki Morfometrik ve Histopatolojik Etkileri

Yazar Adı :

 Şahin B, Bilgiç S., Korkmaz. A, , Kaplan, S., Kandemir, B.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, XIX. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın Postnatal Dönemde Akciğer Kapiller Sayısına Olan Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Kaplan S, Korkmaz A., Rağbetli. Mç, , Balat, Ö., Çiftçi, N., Bilgiç, S., Erdinç, N.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIX. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebelikte Uygulanan Diklofenak Sodyumun 20 Haftalık Dişi Sıçan Hipokampus Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli, M.ç., Kaplan, S., Aydinlioğlu, A., Çiftçi, N., Korkmaz, A., Bilgiç, S., Dediler, R

Etkinlik Adı :

 Iii. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın Postnatal 4 Ve 20 Haftalık Erkek Sıçan Hipokampusunun Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Kaplan, S., Çiftçi, N., Şimşek, Ş., Rağbetli, M.ç., Korkmaz, A., Albayrak, D., Şendağ, S

Etkinlik Adı :

 Iii. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebe Sıçanlarda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçların Böbrek Glomerulus Sayısına Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Çiftçi N, Korkmaz A, Rağbetli. Mç, , Kaplan, S., Erdinç, N.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIX. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 20 Haftalık Dişi Ve Erkek Sıçan Dorsal Hipokampusun Cal Ca3 Ve Ca4 Bölgelerinde Nöronal Asimetri

Yazar Adı :

 Kaplan, S., Çiftçi, N., Rağbetli, M.ç., Bilgiç, S., Uslu, H

Etkinlik Adı :

 Ii.Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Erken Işığa Maruz Bırakılmanın Sinaps Gelişimine Etkisinin Kantitatif Araştırılması

Yazar Adı :

 Kaplan S, Bradley Pm.

Etkinlik Adı :

 XI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 4 Haftalık Sıçan Dorsal Hipokampusundaki Simetri

Yazar Adı :

 Çiftçi, N., Kaplan, S., Rağbetli, M.ç., Bilgiç, S

Etkinlik Adı :

 Ii.Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Diclofenac Sodyumun Akciğer Kapillerlerinin Sayısına Etkisi

Yazar Adı :

 Kaplan. S, , Çiftçi. N, , Kökçü. A, , Balat, Ö., Özcan, O., Uslu, H.

Etkinlik Adı :

 XIX: Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebe Sıçanlara Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçların 4 Haftalık Sıçan Beyinciğine Olan Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Korkmaz, A., Çiftçi, N., Kaplan, S., . Rağbetli, M.ç

Etkinlik Adı :

 Ii. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 4 Haftalık Dişi ve Erkek Sıçan Dorsal Hipokampusunun CAl CA3 ve CA4 Bölgelerinde Nöronal Asimetri

Yazar Adı :

 Kaplan S, Çiftçi N., Marangoz. C, , Özcan, O., Rağbetli, M.ç., Bilgiç, S.,

Etkinlik Adı :

 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi II. Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebe Sıçanlara Uygulanan Diclofenac Sodyumun Postnatal 4 Haftalık Dönemde Dorsal Hipokampusun Piramidal Nöron Sayısına Etkisi

Yazar Adı :

 Rağbetli, M.ç., Çiftçi, N., Kaplan, S., Korkmaz, A., Bilgiç, S

Etkinlik Adı :

 Ii. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebe Sıçanlara Uygulanan Diclofenac Sodiumun Göbek Bağı Uzunluğu ve Göbek Bağı Damar Çapları Üzerine Etkisinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Kaplan S, Kökçü A., Çiftçi. N, , Rağbetli, M.ç., Bilgiç, S., Balat, Ö., Özcan O.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebe Sıçanlarda Uygulanan Diclofenac Sodiumun Fetal ve Plasental Ağırlık Üzerine Etkisinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Kökçü A, Rağbetli Mç., Kaplan. S, , Çiftçi, N., Bilgiç, S.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yenidoğan Göbek Bağı Damarlarının Çapı ile Fötal Ağırlık Arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Künt Beyin Travmalarının Timus Ve İmmun Sistem Üzerindeki Morfolojik Etkilerinin Deneysel Araştırılması

Yazar Adı :

 Bilgiç, S., Özgen, Ü., Kaplan, S., Kopuz, C., Çiftçi, N., Durupinar, B., Gümüş, H

Etkinlik Adı :

 Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Işık Mikroskobu Düzeyinde Mast Hücreleri için Uygun Tespit ve Boyama Metodlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli Mç, Özyazici A., Bilgiç. S, , Kaplan, S., Çiftçi, N.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Akut Ve Kronik Yüzme Stresinin Sıçanların Böbrek Üstü Bezi Üzerindeki Morfometrik Ve Histopatolojik Etkileri

Yazar Adı :

 Şahin, B., Bilgiç, S., Korkmaz, A., Kaplan, S., Kandemir, B

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Xix. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Işık Ortamı Renginin Öğrenme Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Tümkaya L, Kaplan S., Mete. Uö,

Etkinlik Adı :

 Işık Ortamı Renginin Öğrenme Üzerine Etkisi 13. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın Postnatal Dönemde Akciğer Kapiller Sayısına Olan Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Kaplan, S., Korkmaz, A., Rağbetli, M.ç., Balat, Ö., Çiftçi, N., Bilgiç, S., Erdinç, N

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Xix. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal Uygulanan Diklofenak Sodyumun 4 Haftalık Erkek ve Dişi Sıçanlarda Hipokampal Piramidal Hücre Sayısına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli Mç, Çiftçi N., Kaplan. S, , Bilgiç, S., Korkmaz, A.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 2l.Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebe Sıçanlarda Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçların Böbrek Glomerulus Sayısına Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Çiftçi, N., Korkmaz, A., Rağbetli, M.ç, Kaplan, S., Erdinç, N

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIX. Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal 4 ve 20 Haftalık Erkek Sıçan Dorsal Hipokampus Piramidal Nöron Sayısına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli Mç, Kaplan S., Çiftçi. N, , Korkmaz, A., Bilgiç, S.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimleri Derneği 2l.Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal Uygulanan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlacın 4 Haftalık Erkek Sıçanlarda Hipokampus Tabaka Kalınlığına Olan Etkilerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli Mç, Çiftçi N., Horasanli. E, , Kaplan, S., Korkmaz, A., Bilgiç, S., Dediler, R.,

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri Özetleri, s.133, İzmir,1995.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal Dönemde Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Dönemde Nucleus Olivaris İnferiordaki Nöron Sayısına Etkisi

Yazar Adı :

 Korkmaz A, Kaplan S., Çiftçi. N, , Bilgiç, S., Rağbetli, M.ç.,

Etkinlik Adı :

 III.Ulusal Anatomi Kongresi Bildiri özetleri, s.124, İzmir,1995

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Diyabetik ratlarda Ankaferd Blood Stopper in kemik iyileşmesi üzerine etkisi

Yazar Adı :

 Bulut E, Baş B, Altunkaynak Bz, Bekçioğlu B, Erdem G, Gönülol E, Önger Me, Kaplan S

Etkinlik Adı :

 Türk Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fötal Yaşamda Uygulanan Diclofenac Sodyumun Akciğer Kapillerlerinin Sayısına Etkisi

Yazar Adı :

 Kaplan S, Çiftçi N., Kökçü. A, , Balat, Ö., Özcan, O., Uslu, H.,

Etkinlik Adı :

 XIX: Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özetleri s.307-308, Sivas 1991.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İnsan Göbek Bağında Muköz Bağ Dokusu Hücrelerinin Dağılımı

Yazar Adı :

 Rağbetli Mç, Kaplan S., Çiftçi. N, , Kökçü, A., Balat, Ö.,

Etkinlik Adı :

 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi II. Kurultayı, Bildiri Özetleri s.71 İstanbul / Taksim 1991.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sıçan hipokampusunda yüksek yağlı diyetin neden olduğu hasar ve hücre kaybı stereolojik ve histopatolojik bir çalışma

Yazar Adı :

 Altunkaynak Bz, Altunkaynak Me, Önger Me, Bekar E, Ayrancı E, Kaplan S

Etkinlik Adı :

 Onuncu Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 4 Haftalık Dişi ve Erkek Sıçan Dorsal Hipokampusunun CAl CA3 ve CA4 Bölgelerinde Nöronal Asimetri

Yazar Adı :

 Kaplan S., Çiftçi N., Marangoz. C, , Özcan, O., Rağbetli, M.ç., Bilgiç, S.,

Etkinlik Adı :

 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi II. Kurultayı Bildiri Özetleri s 54-55, İstanbul /Taksim 1991.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal dönemde Uugulanan diklofenak sodyumun 20 haftalık sıçanların nervus medianusuna etkisinin araştırılması

Yazar Adı :

 Ayrancı E, Altunkaynak Bz, Aktaş A, Rağbetli Mç, Kaplan S

Etkinlik Adı :

 Onuncu Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebe Sıçanlarda Uygulanan Diclofenac Sodiumun Fetal ve Plasental Ağırlık Üzerine Etkisinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Kökçü A, Rağbetli Mç., Kaplan. S, , Çiftçi, N., Bilgiç, S.,

Etkinlik Adı :

 1) Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s. 59-60, Antalya 1990.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal dönemde uygulanan non steroidal anti inflamatuar ilaçların dişi rat servikal spinal kord histomorfolojisi üzerine etkileri stereolojik bir çalışma

Yazar Adı :

 Kaplan S, Kesici H, Altunkaynak Me, Önger Me, Cihan Öf, Aslan H

Etkinlik Adı :

 Onuncu Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yenidoğan Göbek Bağı Damarlarının Çapı ile Fötal Ağırlık Arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Çiftçi N, Balat Ö., Kökçü. A, , Bilgiç, S, Rağbetli, M.ç., Korkmaz, A., Kaplan, S.,

Etkinlik Adı :

 1) Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.58-59, Antalya,1990.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hippocampal Cell Loss After Anterio Posterior Anastomotic Vein Occlusion Model in the Rat

Yazar Adı :

 Aydın K, Çokluk C, Ayas B, Önger Me, Keskin İ, Özyasar A, Aslan H, Kaplan S

Etkinlik Adı :

 Dokuzuncu Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Işık Mikroskobu Düzeyinde Mast Hücreleri için Uygun Tespit ve Boyama Metodlarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Rağbetli Mç, Özyazici A, Bilgiç. S, Kaplan, S., Çiftçi, N.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.45, Antalya 1990.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal dönemde uygulanan diklofenak sodyum genç ve erişkin sıçanların beyinciklerindeki ranüler hücre sayısı üzerine etkili midir

Yazar Adı :

 Ekici F, Keskin İ, Aslan H, Erişgin Z, Altunkaynak Bz, Gökçimen A, Odacı E, Kaplan S.

Etkinlik Adı :

 Dokuzuncu Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Testosteronun Dalak Üzerine Etkilerinin Morfolojik Íncelenmesi

Yazar Adı :

 Bilgiç S., Kaplan S., Çiftçi. N, , Rağbetli, M.ç.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XVI. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.25, Antalya 1990.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal dönemde uygulanan diklofenak sodyumun erkek sıçan optik siniri üzerine etkisi stereolojik histolojik ve elektron mikroskobik bir çalışm

Yazar Adı :

 Çolakoğlu S, Aktaş A, Raimondo S, Türkmen Ap, Altunkaynak Bz, Odacı E, Geuna S, Kaplan S

Etkinlik Adı :

 Dokuzuncu Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prenatal dönemde uygulanan diklofenak sodyomun 4 haftalık erkek sıçan nervus medianusuna etkisinin araştırılması

Yazar Adı :

 Ayrancı E, Altunkaynak Bz, Aktaş A, Rağbetli Mç, Kaplan S

Etkinlik Adı :

 Dokuzuncu Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kastrasyon ve Testosteronun Timus Üzerindeki Etkilerinin Morfolojik İncelenmesi

Yazar Adı :

 Bilgiç. S, Rağbetli. Mç, Tetik. S, , Çiftçi, N., Güngeç, K.a., Alvur, M., Kaplan, S.,

Etkinlik Adı :

 1) Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.43, Uludağ / Bursa, 1989.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Elektron Mikroskobu Sonuçlarına Göre Piramidal Yolda Akson Çapı ile Miyelin Kalınlığı Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Kaplan. S, Örs. Ü, Marangoz. C

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.78, Pamukkale / Denizli 1988.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The effects of spermine on neurogenesis and the passive avoidance learning after transient cerebral ischemia in the chicks

Yazar Adı :

 Kaplan S, Önger Me, Ayrancı E, Deniz Gö, Güney M, Karayiğit Mö, Altunkaynak Bz, Yarım M, Marangoz C

Etkinlik Adı :

 4th Conference of the Mediterrarnean Neuroscience

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Tavşan Piramidal Yolunda Lif Sayısı ve Sağ Sol Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Ayyıldız. M, Kaplan S., Çiftçi. N, , Marangoz, C.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.20, Pamukkale / Denizli 1988.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Volume of Neurone in the Medial Hyperstriatum Ventrale of Three Day Old Chick Stereologic Investigation

Yazar Adı :

 Erdinç. N, Kaplan. S

Etkinlik Adı :

 International Workshop on Stereology & Morphometry, Poster Abstract 8-11 December 1995 İzmir / Turkey.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 An evaluation of neuroprotective effects of melatonin against adverse effects of prenatal exposure to a non steroidal antiinflammatory drug during the peripheral nerve development

Yazar Adı :

 İ Keskin, S Kaplan, S Kalkan, M Sütçü, Mb Ulkay, Obb Esener

Etkinlik Adı :

 Asian and African Stereology Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Kastrasyon ve Testosteronun Timus Üzerindeki Etkilerinin Morfolojik İncelenmesi

Yazar Adı :

 Bilgiç. S, Rağbetli. Mç, Tetik. S, Çiftçi, N., Güngeç, K.a., Alvur, M., Kaplan, S.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.43, Uludağ / Bursa, 1989.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The effects of thirty minute ischemia on the number of purkinje and granular cells in the chick cerebellum

Yazar Adı :

 Şy Uçar, S Kaplan, A İşgen, O Baş, Of Sönmez, E Odacı

Etkinlik Adı :

 Asian and African Stereology Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Elektron Mikroskobu Sonuçlarına Göre Piramidal Yolda Akson Çapı ile Miyelin Kalınlığı Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Kaplan. S, Örs. Ü, Marangoz. C

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.78, Pamukkale / Denizli 1988.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Effect of different periods of ischemia on the hippocampal volume and total number of neurons in the chicks

Yazar Adı :

 A İşgen, E Odacı, Şy Uçar, O Baş, Of Sönmez, S Kaplan

Etkinlik Adı :

 Asian and African Stereology Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Tavşan Piramidal Yolunda Lif Sayısı ve Sağ Sol Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Ayyıldız, M., Kaplan, S., Çiftçi, N., Marangoz, C.,

Etkinlik Adı :

 Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri s.20, Pamukkale / Denizli 1988.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Effects of indole 3 Carbinol on testis structure of high fat diet induced obese rats

Yazar Adı :

 Tüfek Nh, Altunkaynak Me, Altunkaynak Bz, Kaplan S.

Etkinlik Adı :

 Asian and African Stereology Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effects of melatonin on ovaries of high fat diet induced obese female rats

Yazar Adı :

 Tümentemur G, Altunkaynak Bz, Kaplan S

Etkinlik Adı :

 Asian and African Stereology Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Volume of Neurone in the Medial Hyperstriatum Ventrale of Three Day Old Chick Stereologic Investigation

Yazar Adı :

 Erdinç, N., Kaplan, S.,

Etkinlik Adı :

 International Workshop on Stereology & Morphometry, İzmir / Turkey.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Stereological Analysis of Sciatic Nerve in Chickens Following Neonatal Pinealectomy An Experimental Study

Yazar Adı :

 Turgut M, Kaplan S, Ünal Bz, Bozkurt M, Yürüker S, Yenisey Ç, Sahin B, Uyanıkgil Y, Baka M.

Etkinlik Adı :

 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Stereological Analysis of Sciatic Nerve in Chickens Following Neonatal Pinealectomy An Experimental Study

Yazar Adı :

 Turgut M, Kaplan S, Ünal Bz, Bozkurt M, Yürüker S, Yenisey Ç, Sahin B, Uyanıkgil Y, Baka M.

Etkinlik Adı :

 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The effect of kindling on pyramidal neuron number in hippocampus

Yazar Adı :

 Kocacan Se, Sefil F, Ayrancı E, Acar Md, Bağırıcı F, Kaplan S, Marangoz C

Etkinlik Adı :

 Asian and African Stereology Congress

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effects of Pinealectomy on the Morphological Features of the Blood Vessel in Chicken A Stereological Study

Yazar Adı :

 Turgut M, Kaplan S, Ünal Z. B, Bozkurt M, Şahin B, Yurtseven M. E.

Etkinlik Adı :

 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The effects of thickness on the estimation of liver volume by the Cavalieri principle using computed tomography images

Yazar Adı :

 Emirzeoğlu M, Şahin B, Selçuk Mb, Kaplan S.

Etkinlik Adı :

 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effects of Constant Lightness Darkness and Parachlorophenylalanine Treatment on Tail Regeneration in the Lizard Ophisops Elegans Macrodactylus Macroscopic Biochemical and Histological Changes

Yazar Adı :

 Turgut M, Kaplan S, Metin K, Koca Yb, Soylu. Şahin B, Ateşlier Zbb, Başaloğlu H K.

Etkinlik Adı :

 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Akciğer kanserinde rezeksiyon sonrası gelişen akciğer dosu kompanzasyonunun hacimsel olarak değerlendirilmesi Bir stereolojik çalışma

Yazar Adı :

 Başoğlu A, Büyükkarabacak Y, Şahin B, Kaplan S.

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Are we sure to count myelinated fibers entirely Calibration of a stereological study

Yazar Adı :

 Önger Mehmet Emin, Geuna Stefano, Elibol Ebru, Turkmen Aysın Pınar, Deniz Omur Gulsum, Altun Gamze, Kaplan Suleyman

Etkinlik Adı :

 International 3rd Scientific Writing & Stereology Workshop

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effect of different doses of diclofenac sodium on the hippocampus development duringthe first trimester of pregnancy

Yazar Adı :

 Elibol Ebru, Kaplan Süleyman, Türkmen Aysın Pınar, Aksoy Abdurrahman, Yurt Kübra, Altun Gamze, Önger Mehmet Emin, Altunkaynak Berrin Zuhal

Etkinlik Adı :

 International 3rd Scientific Writing & Stereology Workshop

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effects of thymoquoinone on obese rats liver

Yazar Adı :

 Aydın Işınsu, Kıvrak Elfide Gizem, Tüfek Hande, Yıldız Gülay, Altunkaynak Berrin Zuhal, Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 International 3rd Scientific Writing & Stereology Workshop

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effects of diclofenac sodium on rat hippocampus exposed to acute unilateral subduralhematoma A histological stereological and molecular study

Yazar Adı :

 Türkmen Aysın Pınar, Kaplan Süleyman, Aksoy Abdurrahman, Altunkaynak Berrin Zuhal, Yurt Kubra, Elibol Ebru, Çokluk Cengiz, Önger Mehmet Emin

Etkinlik Adı :

 International 3rd Scientific Writing & Stereology Workshop

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effects of leptin on histomorphometry of liver in high fat diet fed obese rats

Yazar Adı :

 Kıvrak Elfide Gizem, Aydın Işınsu, Tümentemur Gamze, Altunkaynak B. Zuhal, Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 International 3rd Scientific Writing & Stereology Workshop

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Effects of the melatonin on the kidney of high fat diet fed obese rats A stereological and histological approach

Yazar Adı :

 Yurt Kıymet Kübra, Kayhan Elif, Altunkaynak B. Zühal, Tümentemur Gamze, Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 International 3rd Scientific Writing & Stereology Workshop

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Histopathological examination of the Purkinje cells in the cerebellum of newborn rats following prenatal exposure to 900 MHz electromagnetic field

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Erdem Gülünar, Altunkaynak B. Zühal, Deniz Ö. Gülsüm, Kayhan Elif, Altunkaynak M. Eyüp

Etkinlik Adı :

 Controversies on Electromagnetic Field in Medicine and Biology

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The effects of electromagnetic field on the nervous system

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Etkinlik Adı :

 Controversies on Electromagnetic Field in Medicine and Biology

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Elektromanyetik alana maruz kalan sıçan beyni üzerine omega 3 ve melatonin in etkilerinin araştırılması PYO TIP 1904 13 023

Proje Konusu :

 Elektromanyetik alana maruz kalan sıçan beyni üzerine omega 3 ve melatonin in etkilerinin araştırılması

30.09.2013

 

19.02.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 02

Proje Adı :

 Prenatal Dönemde Maruz Kalınan Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaç Olan Diklofenak Sodyumun Beyin Gelişimi Üzerindeki Olumsuz Etkilerine Karşı Melatoninin Nöroprotektif Etkisinin Stereolojik Yöntemler ile Değerlendirilmesi

15.04.2013

 

21.06.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 Nonsteroidal antiinflamatuar ilaca prenatal maruz kalmanın beyincik gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri ve buna karşı Melatonin ve Omega 3 ün etkinliğinin morfolojik olarak değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlardan biri olan diklofenak sodyumun teratojenik etkilerini gösteren bir çok çalışma mevcuttur Çalışmamız kapsamında bu ilacın merkezi sinir sistemi yapılarından olan beyincik dokusundaki Purkinje hücre sayısında azalmaya neden olup olmadığı araştırılmıştır Diklofenak sodyum ile birlikte melatonin ve omega 3 uyguladığımız grupta bu maddelerin diklofenak sodyumun toksik etkisine karşı nöroprotektif etki gösterdiği hücre sayıları değerlendirilerek ortaya çıkarılmıştır

27.11.2013

 

19.02.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 02

Proje Adı :

 In Utero Elektromanyetik Alana Maruz Kalan Sıçanların Periferik Kan Lenfosit Alt Gruplarının Değerlendirilmesi

01.07.2014

 

01.07.2015

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 07

Proje Adı :

 Prenatal Dönemde Elektromanyetik Alana Maruz Kalan Sıçan Hipokampüsü Üzerine Garcinia kola, Timokinon ve Momordica charantianın Etkilerinin Araştırılması

15.09.2014

 

22.03.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 03

Proje Adı :

 İkili İşbirliğimizin Olduğu Üniversitelerle Yaz Okulu Programlarının Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 İkili İşbirliğimizin Olduğu Üniversitelerle Yaz Okulu Programlarının Geliştirilmesi

28.08.2015

 

14.08.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 08

Proje Adı :

 Prenatal Dönemde 900 Mhz Elektromanyetik Alana Maruz Kalan Erkek Yeni Doğan Sıçan Hipotalamusu Üzerine Melatonin ve Omega 3 ’xxün Koruyucu Rolünün Araştırılması: Stereolojik ve İmmünohistokimyasal Çalışma

01.09.2019

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1002

 

ULUSAL

2019, 09

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU (3 AY)

2008

 

TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 AGED 1925 Uluslararası yayınlara yapılan atıfları teşvik programı H indeksi

Ödül Açıklama :

 Sağlık bilimleri alanı A Kategorisi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Teşvik Ödülleri


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 AGED 1925 Uluslararası yayınlara yapılan atıfları teşvik ödülü

Ödül Açıklama :

 Sağlık bilimleri alanında en fazla atıf alan 2. öğretim üyesi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 Best experimental paper

2017

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


American Society of Plastic Surgeons

 

Mesleki Dernekler

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Davis Devra

Yayınevi :

 Elsevier

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2016

 

01.09.2016

 

01.10.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Journal Of Microscopy And Ultrastructure

Yazar Adı :

 Almaghrabi J, Hirokawa N, Ammar Ea, London N, Forgione A, Micaroni M, Kaplan Süleyman

Yayınevi :

 Elsevıer

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2016

 

01.12.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Yüksel Serkan

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2016

 

01.01.2016

 

31.05.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Yüksel Serkan

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2016

 

01.06.2016

 

22.07.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Yazar Adı :

 Aicher S, Batten T, Broberger Chr, Chaturvedi R, Commons Kg, Deumens R, Dragunow M, Dulcis D, Fekete C, Ginsberg Sd, Grünert U, Hartig W, Herrera Exquerro Mt, Hopkins Da, Hornung Jp, Kaplan Süleyman, Kirchhoff K, Kozicz T, Li Lq, Manger P, Mechawar N, Mello C, Michetti F, Neuhuber W, Nyengaard Jr, Parent M, Ono K, Raghanti M, Raju Tr, Smiley J, Reiner Aj, Tillet Y, Ugrumov M, Van Bockstaele Ej, Vernier Ph, Vickers Jc, Vogt Ba, Waldvogel H, Zahm Ds, Zhiqing D, Herrera Exquerro Mt

Yayınevi :

 Elsevıer

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2016

 

01.01.2016

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Ece Aydın, Avcı Aslıhan, Fak Ali Serdar, Kaya Akın, Demircan Ahmet, Bedirli Abdulkadir, Karadağ Abdullah, Sarı Hakan İsmail, Aygencel Bıkmaz Şahender Gülbin, Çapkın Erhan, Özelçi Kavas Emine Güzin, Metin Dilek Yeşim, Güldal Azize Dilek, Köksal Deniz, Erbaş Deniz, Yalçın Bülent, Günaydın Dudu Berrin, Reşorlu Berkan, Karalezli Ayşegül, Atmaca Ayşegül, Yağmurlu Emin Aydın, Him Aydın, Elhan Atilla Halil, Bakırtaş Arzu, Erdem Ali Fuat, Hondur Ahmet Murad, Yalçın Abdussamed, Bozdayı Abdurrahman Mithat, Bereket Ab

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2015

 

01.05.2015

 

30.06.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Ece Aydın, Avcı Aslıhan, Fak Ali Serdar, Kaya Akın, Demircan Ahmet, Bedirli Abdulkadir, Karadağ Abdullah, Sarı Hakan İsmail, Aygencel Bıkmaz Şahender Gülbin, Bayıroğlu Fahri, Çapkın Erhan, Özelçi Kavas Emine Güzin, Metin Dilek Yeşim, Güldal Azize Dilek, Köksal Deniz, Erbaş Deniz, Yalçın Bülent, Günaydın Dudu Berrin, Reşorlu Berkan, Karalezli Ayşegül, Atmaca Ayşegül, Yağmurlu Emin Aydın, Elhan Atilla Halil, Him Aydın, Bakırtaş Arzu, Erdem Ali Fuat, Hondur Ahmet Murad, Yalçın Abdussamed, Bozdayı Abdurrahman M

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2015

 

01.01.2015

 

28.02.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Ece Aydın, Avcı Aslıhan, Fak Ali Serdar, Kaya Akın, Demircan Ahmet, Bedirli Abdulkadir, Karadağ Abdullah, Sarı Hakan İsmail, Aygencel Bıkmaz Şahender Gülbin, Bayıroğlu Fahri, Çapkın Erhan, Özelçi Kavas Emine Güzin, Metin Dilek Yeşim, Güldal Azize Dilek, Köksal Deniz, Erbaş Deniz, Yalçın Bülent, Günaydın Dudu Berrin, Reşorlu Berkan, Karalezli Ayşegül, Atmaca Ayşegül, Yağmurlu Emin Aydın, Him Aydın, Elhan Atilla Halil, Bakırtaş Arzu, Erdem Ali Fuat, Hondur Ahmet Murad, Yalçın Abdussamed, Bozdayı Abdurrahman M

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2015

 

01.03.2015

 

30.04.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Ece Aydın, Avcı Aslıhan, Fak Ali Serdar, Kaya Akın, Demircan Ahmet, Bedirli Abdulkadir, Karadağ Abdullah, Sarı Hakan İsmail, Aygencel Bıkmaz Şahender Gülbin, Bayıroğlu Fahri, Çapkın Erhan, Özelçi Kavas Emine Güzin, Metin Dilek Yeşim, Güldal Azize Dilek, Köksal Deniz, Erbaş Deniz, Yalçın Bülent, Günaydın Dudu Berrin, Reşorlu Berkan, Karalezli Ayşegül, Atmaca Ayşegül, Yağmurlu Emin Aydın, Him Aydın, Elhan Atilla Halil, Bakırtaş Arzu, Erdem Ali Fuat, Hondur Ahmet Murad, Yalçın Abdussamed, Bozdayı Abdurrahman M

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.07.2015

 

31.08.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Aicher S, Batten T, Broberger Chr, Chaturvedi R, Commons Kg, Deumens R, Dragunow M, Dulcis D, Fekete C, Ginsberg Sd, Grünert U, Hrtig W, Herrera Exquerro T, Hopkins Da, Hornung Jp, Katsuhiko O, Kirchhoff F, Kiyama H, Kozicz T, Li Yq, Mechawar N, Mello C, Michetti F, Neuhuber W, Nyengaard Jr, Parent M, Raghanti M, Raju Tr, Reiner Aj, Smiley J, Tillet Y, Ugrumov M, Van Bockstaele Ej, Vernier Ph, Vickers Jc, Vogt Ba, Waldvogel H, Zahm Ds, Zhiqing D

Yayınevi :

 Elsevier

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

HOLLANDA

 

2015

 

01.03.2015

 

30.04.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Turkısh Journal Of Medıcal Scıences

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Ece Aydın, Avcı Aslıhan, Fak Ali Serdar, Kaya Akın, Demircan Ahmet, Bedirli Abdulkadir, Karadağ Abdullah, Sarı Hakan İsmail, Aygencel Bıkmaz Şahender Gülbin, Bayıroğlu Fahri, Çapkın Erhan, Özelçi Kavas Emine Güzin, Metin Dilek Yeşim, Güldal Azize Dilek, Köksal Deniz, Erbaş Deniz, Yalçın Bülent, Günaydın Dudu Berrin, Reşorlu Berkan, Karalezli Ayşegül, Atmaca Ayşegül, Yağmurlu Emin Aydın, Him Aydın, Elhan Atilla Halil, Bakırtaş Arzu, Erdem Ali Fuat, Hondur Ahmet Murad, Yalçın Abdussamed, Bozdayı Abdurrahman M

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2015

 

01.09.2015

 

31.10.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Batten T, Broberger Chr, Chaturvedi R, Commons Kg, Deumens R, Dragunow M, Dulcis D, Fekete C, Ginsberg Sd, Grünert U, Hartig W, Herrera Exquerro T, Hopkins Da, Hornung Jp, Katsuhiko O, Kirchhoff F, Kiyama H, Kozicz T, Qlı Y, Manger P, Mechawar N, Mello C, Michetti F, Neuhuber W, Nyengaard Jr, Parent M, Raghanti M, Raju Tr, Reiner Aj, Smiley J, Ugrumov M, Van Bockstaele Ej, Vernier Ph, Vickers Jc, Vogt Ba, Waldvogel H, Zahm Ds, Zhiqing D, Tillet Y, Aicher S

Yayınevi :

 Elsevier

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2015

 

01.07.2015

 

30.09.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Aicher S, Batten T, Broberger Chr, Chaturvedi R, Commons Kg, Deumens R, Dragunow M, Dulcis D, Fekete C, Ginsberg Sd, Grünert U, Hrtig W, Herrera Exquerro T, Hopkins Da, Hornung Jp, Katsuhiko O, Kirchhoff F, Kiyama H, Kozicz T, Li Yq, Manger P, Mechawar N, Mello C, Michetti F, Neuhuber W, Nyengaard Jr, Parent M, Raghanti M, Raju Tr, Reiner Aj, Smiley J, Tillet Y, Ugrumov M, Van Bockstaele Ej, Vernier Ph, Vickers Jc, Vogt Ba, Waldvogel H, Zahm Ds, Zhiqing D

Yayınevi :

 Elsevier

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

HOLLANDA

 

2015

 

01.12.2015

 

31.12.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Aicher S, Batten T, Broberger Chr, Chaturvedi R, Commons Kg, Deumens R, Dragunow M, Dulcis D, Fekete C, Ginsberg Sd, Grünert U, Hrtig W, Herrera Exquerro T, Hopkins Da, Hornung Jp, Katsuhiko O, Kirchhoff F, Kiyama H, Kozicz T, Li Yq, Manger P, Mechawar N, Mello C, Michetti F, Neuhuber W, Nyengaard Jr, Raghanti M, Raju Tr, Reiner Aj, Smiley J, Tillet Y, Ugrumov M, Van Bockstaele Ej, Vernier Ph, Vickers Jc, Vogt Ba, Waldvogel H, Zahm Ds, Zhiqing D

Yayınevi :

 Elsevier

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2015

 

01.11.2015

 

30.11.2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Aicher S, Batten T, Broberger Chr, Chaturvedi R, Commons Kg, Deumens R, Dragunow M, Dulcis D, Fekete C, Ginsberg Sd

Yayınevi :

 Elsevier

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2015

 

01.10.2015

 

31.10.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Aydın Fatma

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2015

 

01.08.2015

 

31.10.2015

 

2015

Yayın Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Aydın Fatma

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.04.2015

 

30.06.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman, Aydın Fatma

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2015

 

01.01.2015

 

31.03.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Yayınevi :

 Elsevier

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

HOLLANDA

 

2015

 

01.01.2015

 

28.02.2015

 

Basılı+Elektronik

2015

Yayın Adı :

 Journal Of Microscopy And Ultrastructure

Yazar Adı :

 Almaghrabi Jaudah, Ammar Eldesouky A, Hirokawa Nobutaka, Forgione Antonello, Micaroni M, London Nick, Kaplan Süleyman

Yayınevi :

 Elsevıer

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2019

 

01.01.2017

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Yayınevi :

 Elsevıer

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2018

 

01.01.2017

 

Basılı+Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Journal Of Microscopy And Ultrastructure

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Yayınevi :

 Elsevıer

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2017

 

01.12.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Image Analysing And Stereological Techniques

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Yayınevi :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Journal Of Microscopy And Ultrastructure

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Yayınevi :

 Elsevıer

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Yayınevi :

 Elsevıer

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

01.01.2017

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Non-Steroidal Anti-İnflammatory Drugs And Nervous System Development

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Yayınevi :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Yazar Adı :

 Kaplan Süleyman

Yayınevi :

 Ht Matbaa

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

Basılı

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Histology And Histopathology

Uluslararası

 

Dergi

 

Histology And Histopathology

 

Madrid

 

İSPANYA

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 International Journal Of Radiation Biology

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Radiation Biology

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Human And Experimental Toxicology

Uluslararası

 

Dergi

 

Human And Experimental Toxicology

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Experimental Neurology

Uluslararası

 

Dergi

 

Experimental Neurology

 

İngilizce

 

Scopus

 

Yayın Yeri :

 Nutritional Neuroscience

Uluslararası

 

Dergi

 

Nutritional Neuroscience

 

İngilizce

 

SSCI

 

Yayın Yeri :

 Nutritional Neuroscience

Uluslararası

 

Dergi

 

Nutritional Neuroscience

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 International Journal Of Experimental Pathology

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Experimental Pathology

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Brain Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Brain Research

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 International Journal Of Toxicology

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Toxicology

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Muscule & Nerve

Uluslararası

 

Dergi

 

Muscule & Nerve

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Microscopy And Ultrastructure

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Microscopy And Ultrastructure

 

İngilizce

 

Yayın Yeri :

 Behavioural Brain Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Behavioural Brain Research

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Renal Failure

Uluslararası

 

Dergi

 

Renal Failure

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 The Anatomical Record

Uluslararası

 

Dergi

 

The Anatomical Record

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 International Journal Of Radiaon Biology

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Radiaon Biology

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Human And Experimental Toxicology

Uluslararası

 

Dergi

 

Human And Experimental Toxicology

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Chemical Neuroanatomy

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Chemical Neuroanatomy

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Işık ortamı renginin öğrenme üzerine etkisi

Yazar :

 Levent TÜMKAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Geçici serebral iskemi sonrası civciv hippokampusunda meydana gelen nöron sayısı değişimlerinin optik fraksiyonlama yöntemi ile araştırılması

Yazar :

 Sinan CANAN

İstanbul Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 Civcivlerde pasif sakınmanın öğrenilmesini takiben dorsolateral hippokampusta sinaps yoğunluğu ve yüksekliğinin disektör sayım metoduyla hesaplanması (Elektron mikroskobik düzeyde stereolojik bir çalışma)

Yazar :

 Bünyami ÜNAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


1999

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Bir ve yedi günlük civcivlerin hippokampuslarında toplam nöron sayısının optik parçalama metodu ile hesaplanması

Yazar :

 Hüseyin ASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


1999

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 Civcivlere değişik sürelerle uygulanan iskeminin beyincik purkinje ve granüler hücre sayısı ile öğrenme davranışı üzerine etkisinin araştırılması: Stereolojik bir çalışma

Yazar :

 Şiir UÇAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2009

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Prenatal dönemde uygulanan Diklofenak Sodyumun 4 haftalık sıçanların Nervus Medianusuna etkisinin araştırılması

Yazar :

 Ebru AYRANCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Otopsi olgularında glomus caroticum ve sinus caroticus anatomisi, histolojisi ve varyasyonları

Yazar :

 Tolgahan ACAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Anatomi Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Nonsteroidal antiinflamatuar ilaca prenatal maruz kalmanın periferik sinir gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı melatoninin nöroprotektif etkinliğinin değerlendirilmesi

Yazar :

 İlknur KESKİN

Selçuk Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Diklofenak sodyum'un akut unilateral subdural hematomlu sıçan hipokampusu üzerine etkilerinin histolojik, stereolojik, biyokimyasal yöntemlerle değerlendirilmesi

Yazar :

 Aysın Pınar TÜRKMEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2013

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Obez ve nonobez ratlarda bazı nöroprotektif maddelerin periferik sinir rejenerasyonuna etkisi

Yazar :

 Mehmet Emin ÖNGER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Prenatal dönemde elektromanyetik alana maruz bırakılan sıçan hipokampusunda melatonin ve omega 3'ün etkilerinin stereolojik yöntemlerle araştırılması

Yazar :

 Gülüna ERDEM KOÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Prenatal dönemde farklı dozlarda uygulanan diklofenak sodyumun merkezi sinir sistemi gelişimi üzerine toksik etkisinin araştırılması

Yazar :

 Ebru ELİBOL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Anatomi Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Elektromanyetik alana maruz kalan sıçan beyni üzerine omega 3 ve melatoninin etkilerinin araştırılması

Yazar :

 Gamze ALTUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Prenatal dönemde diklofenak sodyuma maruz kalan erkek sıçan hipokampusunda melatonin etkinliğinin araştırılması

Yazar :

 Kıymet Kübra YURT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Prenatal dönemde elektromanyetik alana maruz kalan sıçan hipokampusu üzerine garcinia kola, timokinon ve momordica charantıa'nın etkilerinin araştırılması

Yazar :

 Ömür Gülsüm DENİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Effect of gum arabic, curcumin and garcinia kola on rat hippocampus after electromagnetic field exposure: A stereologcal and histological study in a rat model

Yazar :

 Abdalla Ahmed Eldaw ELAMIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Sıçan uterusunda deneysel diyabetin neden olduğu değişikliklerin ve kurkuminin etkilerinin araştırılması

Yazar :

 Ayşenur KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Streptozotosin ile diabetes mellitus oluşturulan sıçan ovaryumunda kurkuminin antihiperglisemik etkinliğinin araştırılması

Yazar :

 Kıymet Kübra YURT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Hipertiroidinin sıçan hipofiz-ovaryum ekseni üzerindeki etkilerine karşı e vitamininin koruyucu rolü

Yazar :

 Elfide Gizem KIVRAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Possible effects of garlic and Momordica charantia on rat cerebellum after exposure to 900 MHz electromagnetic field

Yazar :

 Fathelrahman Idris Gasmelseed ALI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Östradiol valerat ile oluşturulmuş polikistik over sendromu üzerine amitriptilinin olası etkilerinin araştırılması

Yazar :

 Işınsu ALKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 An investigation of effect of gum arabic in healing of nervous tissue injury induced by diclofenac sodium in A rat model: A stereological study

Yazar :

 Hosam Eldeen Elsadıg GASMALLA MOHAMMED

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Investigation of benzimidazole and electrical stimulation effects on the peripheral nerve regeneration with different methods in rats

Yazar :

 Abubaker Elssıdıg Elhaj BAKHIT FARG YAHYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Possible effects of adansonia digitata and nigella sativa on rat hippocampus after exposure to 900 MHZ electromagnetic field

Yazar :

 Hamza Mohamed Sharıf ALAMIN MOHAMED

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Diyabetik erişkin dişi sıçanlarda kurkuminin optik sinir üzerine etkisinin araştırılması

Yazar :

 İzem Olcay ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Stereoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 23:19:17

 

2014-03-03 23:19:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Stereoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 23:19:17

 

2014-03-03 23:19:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Stereoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 23:19:06

 

2014-03-03 23:19:06

 

2011-2012

Ders Adı :

 Histoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 23:18:44

 

2014-03-03 23:18:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Histoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 23:18:34

 

2014-03-03 23:18:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Histoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 23:18:44

 

2014-03-03 23:18:44

 

2011-2012

Ders Adı :

 Histoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 23:18:34

 

2014-03-03 23:18:34

 

2010-2011

Ders Adı :

 Histoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 23:18:44

 

2014-03-03 23:18:44

 

2009-2010

2019
 • 2015
  - 2016

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2014
  - 2015

  Rektör Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2009
  - 2014

  Enstitü Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2008

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Temel Tıp Bilimleri Bölümü

  Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 • 1984

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Temel Tıp Bilimleri Bölümü

  Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr