İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: ssarac@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-7710-8077
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Protetik Diş Tedavisi
Öğrenim Bilgileri
Dişcilikte Uzmanlık Hacettepe Üniversitesi
Doktora Hacettepe Üniversitesi
Lisans Hacettepe Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Diş Hekimliği Fakültesi, 2012 -
Doçent Diş Hekimliği Fakültesi, 2006 - 2012
Yardımcı Doçent Diş Hekimliği Fakültesi, 1996 - 2006
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Evaluation Of Marginal Fit Of Single İmplant-Supported Metal-Ceramic Crowns Prepared By Using Presintered Metal Blocks

Yazar Adı :

 Paşalı Barış, Saraç Duygu, Kaleli Necati, Saraç Yakup Şinasi

Dergi Adı :

 Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 

2018, 2

Makale Adı :

 Gastroözofagal Reflü Hastalığı Olan Bireylerin Ağız Sağlığı Durumu.

Yazar Adı :

 Cengiz Seda, Cengiz Murat İnanç, Ural Çağrı, Saraç Yakup Şinasi

Dergi Adı :

 Journal Of International Dental Sciences

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Effects Of Simulated Gastric Juice On Color Stability Surface Roughness And Microhardness Of Laboratory Processed Composites

Yazar Adı :

 Cengiz Seda, Saraç Yakup Şinasi, Mutlu Özcan

Dergi Adı :

 Dental Materials Journal

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Effect Of Various Surface Treatments On The Bond Strength Of Porcelain Repair

Yazar Adı :

 Saraç Duygu, Saraç Yakup Sinasi, Külünk Safak, Erkoçak Ayça

Dergi Adı :

 The International Journal Of Periodontics And Restorative Dentistry

Özgün Makale

 


2013, 7

Makale Adı :

 Effect Of Pre Processing Methods On Bond Strength Between Acrylic Resin Teeth And Acrylic Denture Base Resin

Yazar Adı :

 Kurt Murat, Saraç Yakup Şinasi, Ural Çağrı, Saraç Duygu

Dergi Adı :

 Gerodontology

Özgün Makale

 


2012, 6

Makale Adı :

 Surface Roughness Wettability And Bond Strength Of Three Different Dental Repair Systems

Yazar Adı :

 Külünk T, Şinasi Saraç Y

Dergi Adı :

 Materials Research Innovations

Özgün Makale

 


2011, 2

Makale Adı :

 Effects Of Surface Conditioning Methods On Shear Bond Strength Of Brackets Bonded To Different All Ceramic Materials

Yazar Adı :

 Saraç Yakup Şinasi, Külünk Tolga, Elekdağ Türk Selma Türkan, Saraç Duygu, Türk Tamer

Dergi Adı :

 The European Journal Of Orthodontics

Özgün Makale

 


2011, 11

Makale Adı :

 Effect Of Fluorıde-Contaınıng Desensıtızıng Agents On The Bond Strength Of Resın-Based Cements To Dentın

Yazar Adı :

 Saraç Duygu, Külünk Şafak, Saraç Yakup Şinasi, Karakaş Özlem

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Oral Science

Özgün Makale

 

2009, 9

Makale Adı :

 A Survey Of Cross İnfection Control Procedures Knowledge And Attitudes Of Turkish Dentists

Yazar Adı :

 Yüzbaşıoğlu Hüseyin Emir, Saraç Duygu, Canbaz Sevgi, Saraç Yakup Şinasi, Cengiz Seda

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Oral Science

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 The Effect Of Dentin Cleaning Agents On Resin Cement Bond Strength To Dentin

Yazar Adı :

 Saraç Duygu, Bulucu Naime Bilinç, Saraç Yakup Şinasi, Külünk Şafak

Dergi Adı :

 Journal Of The American Dental Association

Özgün Makale

 


2008, 6

Makale Adı :

 Surface Conditioning Methods And Polishing Techniques Effect On Surface Roughness Of A Feldspar Ceramic

Yazar Adı :

 Saraç Yakup Şinasi, Elekdağ Türk Selma Türkan, Saraç Duygu, Türk Tamer

Dergi Adı :

 The Angle Orthodontist

Özgün Makale

 


2007, 7

Makale Adı :

 The Effect Of A Light Emitting Diode On Shear Bond Strength Of Ceramic Brackets Bonded To Feldspathic Porcelain With Different Curing Times

Yazar Adı :

 Elekdağ Türk Selma Türkan, Saraç Yakup Şinasi, Türk Tamer, Saraç Duygu

Dergi Adı :

 The European Journal Of Orthodontics

Özgün Makale

 


2007, 6

Makale Adı :

 Comparison Of 3 Polishing Techniques For 2 All Ceramic Materials

Yazar Adı :

 Saraç Duygu, Türk Tamer, Elekdağ Türk Selma Türkan, Saraç Yakup Şinasi

Dergi Adı :

 Internatıonal Journal Of Prosthodontıcs

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Effects Of Surface Conditioning On Bond Strength Of Metal Brackets To All Ceramic Surfaces

Yazar Adı :

 Türk Tamer, Saraç Duygu, Saraç Yakup Şinasi, Elekdağ Türk Selma Türkan

Dergi Adı :

 The European Journal Of Orthodontics

Özgün Makale

 


2006, 9

Makale Adı :

 The Effects Of Porcelain Polishing Systems On The Color And Surface Texture Of Feldspathic Porcelain

Yazar Adı :

 Sarac Duygu, Sarac Y. Sinasi, Yuzbasioglu Emir, Bal Seda

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2006, 8

Makale Adı :

 The Effect Of Polishing Techniques On The Surface Roughness And Color Change Of Composite Resins

Yazar Adı :

 Saraç Duygu, Saraç Yakup Şinasi, Külünk Şafak, Ural Çağrı, Külünk Tolga

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2006, 7

Makale Adı :

 The Evaluation Of Microleakage And Bond Strength Of A Silicone Based Resilient Liner Following Denture Base Surface Pretreatment

Yazar Adı :

 Sarac Duygu, Sarac Y. Sinasi, Basoglu Tarik, Yapici Oktay, Yuzbasioglu Emir

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2006, 2

Makale Adı :

 The Effect Of Chemical Surface Treatments Of Different Denture Base Resins On The Shear Bond Strength Of Denture Repair

Yazar Adı :

 Saraç Yakup Şinasi, Saraç Duygu, Külünk Tolga, Külünk Şafak

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2005, 9

Makale Adı :

 Effect Of The Dentin Cleansing Techniques On Dentin Wetting And On The Bond Strength Of A Resin Luting Agent

Yazar Adı :

 Saraç Duygu, Saraç Yakup Şinasi, Külünk Şafak, Külünk Tolga

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2005, 10

Makale Adı :

 Effect Of Denture Base Surface Pretreatment On Microleakage Of A Silicone Based Resilient Liner

Yazar Adı :

 Saraç Y. Şinasi, Başoğlu Tarik, Ceylan Gözlem K., Saraç Duygu, Yapici Oktay

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2004, 9

Makale Adı :

 Relationship Between The Tmj Disc And Condyle Position On Mrı And Occlusal Contacts On Lateral Excursions İn Tmd Patients

Yazar Adı :

 Taskaya-Yilmaz N., Ogutcen-Toller M., Sarac Y. S.

Dergi Adı :

 Journal Of Oral Rehabilitation

Özgün Makale

 


2004, 8

Makale Adı :

 Computerized Tomographic Evaluation Of Effects Of Mandibular Anterior Repositioning On The Upper Airway A Pilot Study

Yazar Adı :

 Ogutcen-Toller Melahat, Sarac Y.sinasi, Cakı́r-Ozkan Nilufer, Sarac Duygu, Sakan Banu

Dergi Adı :

 The Journal Of Prosthetic Dentistry

Özgün Makale

 


2004, 8

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

  Klinik Öncesi Çalışma Pozisyonları ile İlgili Eğitim Almış ve Almamış Öğrencilerin Kas İskelet Sistemine Ait Sorunların Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Proje Konusu :

  Klinik Öncesi Çalışma Pozisyonları

Uzman

 

DİĞER

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Fiberle güçlendirilmiş kompozit ve tam seramiklerde tamir dayancı üzerinde tamir materyallerinin ve ışık kaynaklarının etkilerinin incelenmesi

Yazar :

 Tolga KÜLÜNK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2006

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Kumlama yöntemindeki değişkenlerin soy olmayan alaşımlar ile adeziv rezin siman arasındaki bağlanma dayancına etkilerinin incelenmesi

Yazar :

 Murat KURT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2004

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Cam fiber post matriks yapılarının ve rezin siman polimerizasyon yöntemlerinin postların bağlanma dayanımlarına etkisi

Yazar :

 Ayhan ÖZAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Gastrik sıvının indirekt laboratuvar kompozitlerinin renk değişimleri, yüzey pürüzlülükleri ve yüzey sertlikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Yazar :

 Seda CENGİZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2007

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Mikrodalga ile dezenfeksiyonun farklı kaide akrillerinin boyutsal doğruluğu üzerindeki etkisinin incelenmesi

Yazar :

 Arzu ARMAĞANCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2013

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Farklı içeriklere sahip yapay dişlerin renk stabilitelerinin incelenmesi

Yazar :

 Gülümser ÖRKÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı


2017

 

Diş Hekimliği Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Protetik Diş Tedavisi (Staj)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2016-01-12 16:39:06

 

2016-01-12 16:39:06

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:19:15

 

2014-02-28 15:19:15

 

2011-2012

Ders Adı :

 Protetik Diş Tedavisi (Staj)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2014-02-28 15:18:41

 

2014-02-28 15:18:41

 

2011-2012

Ders Adı :

 Protetik Diş Tedavisi (T)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:18:18

 

2014-02-28 15:18:18

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çiğneme Sistemi Ve Tme Hastalıkları

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:17:47

 

2014-02-28 15:17:47

 

2011-2012

Ders Adı :

 Sabit Protezler

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:17:24

 

2014-02-28 15:17:24

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:16:17

 

2014-02-28 15:16:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çiğneme Sistemi Ve Tme Hastalıkları

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:16:03

 

2014-02-28 15:16:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:15:04

 

2014-02-28 15:15:04

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tme Hastalıklarının Tedavisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:14:42

 

2014-02-28 15:14:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Protetik Diş Tedavisi (Staj)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 10

 

2014-02-28 15:13:52

 

2014-02-28 15:13:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:13:19

 

2014-02-28 15:13:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Protetik Diş Tedavisi (Staj)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-27 18:10:00

 

2014-02-27 18:10:00

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çiğneme Sistemi Ve Tme Hastalıkları

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 18:09:13

 

2014-02-27 18:09:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 Araştırma Metodolojisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 18:08:04

 

2014-02-27 18:08:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tme Hastalıklarının Tedavisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 18:06:43

 

2014-02-27 18:06:43

 

2013-2014

Ders Adı :

 Protetik Diş Tedavisi Stajı (Klinik Uygulama)

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-01-04 16:42:24

 

2019-01-04 16:42:24

 

2018-2019

Ders Adı :

 Sabit Protezler

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-04 16:39:10

 

2019-01-04 16:39:10

 

2018-2019

2019
 • 2012

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2009

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2012

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 2001
  - 2003

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 1997
  - 2003

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 1996
  - 2006

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 • 1989
  - 1995

  Hacettepe Üni. Diş Hek. Fak.

  Araştırma Görevlisi

  Protetik Diş Ted. Anabilim Dalında Araştırma Görevliliği

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 1 1. MUAYENE.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 2 2. TEDAVİ SEÇENEKLERİ.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 3 3. PREPARASYON.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 4 3. PREPARASYON.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 5 4. DİŞETİ AYIRIMI (RETRAKSİYON).ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 6 5. ÖLÇÜ.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 6 6. ÇALIŞMA MODELİ.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 7 8. ARTİKÜLATÖRLER ve İNTEROKLÜZAL KAYIT.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 8 KÖPRÜLER.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 9 10. DENTAL ALAŞIMLAR VE DÖKÜM.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 10 12. TESVİYE POLİSAJ.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 11 13. DÖKÜMÜN UYUMLANMASI.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 12 13. DÖKÜMÜN UYUMLANMASI.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 13 16.SİMANLAR VE SİMANTASYON.ppt
DPR701 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Sabit Protezler 13 VENEER KRONLARDA BAŞARISIZLIK.ppt
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 1 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 2 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 3 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 4 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 5 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 6 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 7 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 8 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 9 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 10 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 11 4. ders.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 12 5. TME.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 13 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 14 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ 1.ppt
DPR706 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Protetik Diş Tedavisi, Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 15 TME HASTALIKLARINDA SPLİNT TEDAVİSİ 1.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr