Bunları Biliyor Musunuz?

ÜRETİCİLERİMİZİN BİLGİSİNE

 

·  Sertifikalı tohumluk kullanmanın % 20 verim artışı yanında kaliteyi de önemli oranda artırdığını,

·  Sertifikalı tohumluk kullanıldığında ürünün olumsuz iklim şartlarından daha az etkilendiğini,

·  Daha verimli ve kaliteli ürün elde etmek için yöreye uygun çeşit ekilmesi gerektiğini,

·  Zamanında ve tekniğine uygun üretimin verim ve kaliteyi daha da artırdığını,

·  Gübre kullanım zamanı ve miktarının verim ile kaliteyi etkilediğini,

·  Buğday zararlısı süne ile zamanında mücadele yapılmadığı takdirde olumlu sonuç alınamadığını,

·  Süne oranının kaliteyi, dolayısıyla fiyatı olumsuz etkileyen en önemli unsur olduğunu,

·  Kaliteli ürünün piyasada daha iyi fiyatla ve daha kolay alıcı bulduğunu,

·  TMO’nun bundan sonra da kaliteli ürünü teşvik edecek şekilde alım yapacağını,

·  TMO’nun alımlarda Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) istediğini,

·  Ürünlerinizin TMO güvencesinde ve

·  Ofisin çiftçinin dostu olduğunu,

 Biliyor musunuz?

 

 

ALIM FİYATLARI *** DURUM BUĞDAYLAR ==> * 1- DURUM BUĞDAYLAR 385 YTL/TONASGARİ ALIM FİYATI (Durum) 300 YTL/TON *** EKMEKLİK BUĞDAYLAR ==> * 1-ANADOLU BEYAZ SERT 375 YTL/TON * 2-ANADOLU KIRMIZI SERT 375 YTL/TON * 3-KIRMIZI YARI SERT 355 YTL/TON * 4-BEYAZ YARI SERT 345 YTL/TON * 5-DİĞER (KIRMIZI-BEYAZ) 330 YTL/TON * ASGARİ ALIM FİYATI (Yemlik Buğdaylar) 290 YTL/TON *** ARPALAR ==> * 1-BEYAZ ARPA 265 YTL/TON * 2-SİYAH VE ÇAKIR ARPA 250 YTL/TON *** ÇAVDARLAR ==> 250 YTL/TON *** YULAFLAR ==> 260 YTL/TON *** ASGARİ ALIM FİYATI (Arpa, Çavdar, Yulaf) ==> 225 YTL/TON ***

FINDIK ALIM FİYATLARI (50 RANDIMAN) *** GİRESUN KALİTE KABUKLU FINDIK 4.00 YTL/Kg *** LEVANT KALİTE KABUKLU FINDIK 3,80 YTL/Kg *** KABUKLU SİVRİ FINDIK VE DİĞER KABUKLU FINDIK 3,68 YTL/Kg

Haberler [Print]

HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ve TOHUMU ALIMI ve SATIMI HAKKINDA 2006/10812 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR

15/08/2006 15:38:32

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2006/10812

Ekli "Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/7/2006 tarihli ve 2565 sayılı yazısı üzerine, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Kanunun 2 nci, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddeleri ile Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik'in 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                            Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                             CUMHURBAŞKANI

 Recep Tayyip ERDOĞAN
        Başbakan

A. GÜL                          A.ŞENER           M.                    A. ŞAHİN                     B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb.          Yrd.Devlet Bak. ve Başb.       Yrd.Devlet Bak. ve Başb.   Yrd. Devlet Bakanı

        A. BABACAN                     M. AYDIN                      N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN
      Devlet Bakanı                   Devlet Bakanı               Devlet Bakanı             Devlet Bakanı

         C. ÇİÇEK                      M. V.GÖNÜL                       A.AKSU                         K. UNAKITAN
      Adalet Bakam            Milli Savunma Bakanı           İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

        H. ÇELİK                      F. N.ÖZAK                              R.AKDAĞ                      B. YILDIRIM
  Milli Eğitim Bakanı     Bayındırlık ve İskan Bakanı             Sağlık Bakanı             Ulaştırma Bakam

      M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                  C.ÇİÇEK
Tarım ve Köyişleri Bakanı             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı              Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

M.H.GÜLER                                            A. KOÇ                                     O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

HAŞHAŞ KAPSÜLÜ VE TOHUMU ALIMI VE
SATIMI HAKKINDA KARAR

Haşhaş kapsülü alım, fiyat ve esaslarının belirlenmesi

MADDE 1 - (1) 2006 yılı çizilmemiş haşhaş kapsülü baş alım fiyatı 1,85.-YTL/Kg'dır. Buna ilişkin alım ve uygulama esasları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından belirlenir.

2007 yılı avans baş alım fiyatı

MADDE 2 - (1) 2007 yılı çizilmemiş haşhaş kapsülü avans baş alım fiyatı 1,90.-YTL/Kg'dır.

(2) 2007 yılı için haşhaş kapsülü fiyatları ilan edilinceye kadar TMO'ca yeni mahsul bu Kararda belirlenen 2007 yılı avans baş alım fiyatı ve belirlenecek alım ve uygulama esasları ile satın alınır ve daha sonra fiyat farkı meydana geldiği takdirde bu miktar üreticiye ayrıca ödenir.

Haşhaş tohumu alım, fiyat ve esaslarının belirlenmesi

MADDE 3 - (1) TMO; haşhaş tohumunun alımı ve satımına ilişkin fiyat, miktar ve bunlara ilişkin uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.

Malzeme temini, ithalat ve sözleşmeli ekim

MADDE 4-(1) TMO;

a) Haşhaş ekim, kontrol, kapsül alım, depolama, muhafaza, sevk ve imalat işlemlerinin modernizasyonu için gerekli tarımsal ve teknolojik araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak, uygulamak ve diğer işlemleri yapmak için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, demirbaş eşya, araç ve gereçleri satın almaya, kiralamaya, gerektiğinde ithal etmeye, geçici veya daimi işyeri açmaya, kapatmaya, depo ve arazi kiralamaya,

b) Haşhaş ve alkaloid konuları gereği ihtiyaç duyulan cihaz, ekipman, yedek parça, kimyasal madde ve ikmal malzemelerinin ithalatında, FOB/FOT veya C+F şekli ile ithal etmeye,

c) Kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak amacıyla gerektiği takdirde üreticilerle sözleşme yapmaya, ekim bölgesi dışında da sözleşmeli çiftçi yoluyla tohumluk üretmeye, tohumluk üretiminde seleksiyondan dolayı oluşabilecek verim kaybını karşılamaya, üreticiye bedelsiz tohumluk dağıtmaya, avans (gübre, çapa, seyreltme, sulama, hasat vs. işlemler için) vermeye,

d) Kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak amacıyla gerektiği takdirde haşhaş ekiminde münavebe sistemini uygulamaya, ekim izni verilen alanlarda TMO tarafından üretilmiş kaliteli tohumluk kullandırmaya,

e) Gerektiğinde gıda ve süs bitkisi amacıyla haşhaş ekimi yaptırmak üzere üreticilerle sözleşme yapmaya,

yetkili kılınmıştır.

Görev zararı

MADDE 5 - (1) Haşhaş ekimini teşvik edici tedbirlerin alınması, kaliteli ürün yetiştirilmesi için yapılan ıslah çalışmaları, tohumluk üretimi, kapsülün muhafazası ve depolanması ile satın alınan ürünlerin değerlendirilmesindeki maliyet artışları dikkate alınarak, TMO'ca haşhaş kapsülü ve kapsülden elde edilen morfin ve türevleri ile haşhaş tohumunun iç ve dış satışlarından, tohumluk üretim ve dağıtımından doğabilecek zararlar görev zararı sayılır ve Hazinece karşılanır.

Haşhaş ekimi yapılacak il ve ilçeler

MADDE 6 - (1) 2006 yılı sonbaharından itibaren Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, İsparta, Kütahya, Tokat, Uşak illerinin tamamı ile Balıkesir İlinin Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri, Eskişehir İlinin Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar ilçeleri, Konya İlinin Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçeleri, Manisa İlinin Merkez, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde izin belgesi karşılığında haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi serbesttir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 7 - (1) 24/8/2005 tarihli ve 2005/9361 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Karar 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Kaynak: Resmi Gazete

....: Toprak Mahsulleri Ofisi 2006 :....