İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: sumur@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-9766-2817
Yabancı Diller Fransızca,İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Veterinerlik Parazitolojisi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Veteriner Fakültesi, 2001 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Veteriner Parazitoloji Hayvan Türlerine Göre

2015

Kitap Adı :

 Arthropodoloji

Bölüm Adı :

 Culicidae (Sivrisnekler)

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi

Editör Adı :

 Karaer, K.z., Dumanlı, N.

2015

Kitap Adı :

 Tıbbi Ve Veteriner Immunoparazitoloji

Bölüm Adı :

 Trichostrongylid Enfeksiyonlarında İmmünite

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Editör Adı :

 Özcel Ma Ve Ark.

2007

Kitap Adı :

 Zoonozlar

Bölüm Adı :

 Dokuz Bölüm

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Hökelek Murat, Akısü Çiler, Töz Seray

Editör Adı :

 Doğana M, Altıntaş N.

2009

Kitap Adı :

 Veteriner Hekimliginde Parazit Hastalıklarında Tedavi

Bölüm Adı :

 Parazit Hastalıklarında İlaç Tercih Nedenleri, Veriliş Yolları Ve Etkinlik Araştırmaları.

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Editör Adı :

 Burgu A, Karaer Z

2005

Kitap Adı :

 Fasciolosis

Bölüm Adı :

 Bağışık Yanıt , 11. Bölüm

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Akça Atila

Editör Adı :

 Tınar R, Korkmaz M

2003

Kitap Adı :

 Fasciolosis

Bölüm Adı :

 Aşılama Çalışmaları, 13. Bölüm

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Akça Atila

Editör Adı :

 Tınar R, Korkmaz M

2003

Kitap Adı :

 Laboratuar Hayvanları

Bölüm Adı :

 Deney Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay

Editör Adı :

 Aksoy A, Kolbakır F, Hökelek M

2010

Kitap Adı :

 Veteriner Immunoparazitoloji

Bölüm Adı :

 Metastrongylid Enfeksiyonlarında İmmünite

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Editör Adı :

 Özcel Ma., Ve Ar.

2007

Kitap Adı :

 Helmintoloji

Bölüm Adı :

 Nematoda

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Köroğlu Ergün, Güçlü Feyzullah, Recep Tınar

Editör Adı :

 Tınar R.

2006

Kitap Adı :

 Veteriner Helmintoloji

Bölüm Adı :

 Nematoda

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Köroğlu Ergün, Güçlü Feyzullah, Tınar Recep

Editör Adı :

 Tınar R.

2011

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Paramphistome Species İn Water Buffaloes And Intermediate Hostsin The Kızılırmak Delta İn Samsun Province, Turkey

Yazar Adı :

 Ateş Celil, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Acta Parasıtologıca

Özgün Makale

 


2020, 9

Makale Adı :

 First Report Of A Troglostrongylus Brevior Case İn A Domestic Cat İn Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Barılı Öykü, Gencay Topçu Elif Burcu, Gürler Ali Tümay

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Parasitology

Vaka Takdimi

 


2020, 9

Makale Adı :

 Role Of Cat And Dog Faeces İn The Contaminationof Sand Playgrounds İn Public Parks By Toxocara Spp.

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Akçay Aytaç, Pekmezci Gökmen Zafer, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science And Practice

Özgün Makale

 


2020, 7

Makale Adı :

 Molecular Characterization Of Calodium Hepaticum İn Grey Dwarf Hamster (Cricetulus Migratorius)

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Demirtaş Sadık, Gürler Ali Tümay, İnal Sinem, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Parasitology International

Özgün Makale

 


2020, 10

Makale Adı :

 Ascaridia Galli Case As A Pseudohelminth İn A Human Arm Skin

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Günal Özgür, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Parasitology

Vaka Takdimi

 


2019, 9

Makale Adı :

 Overview Of İechinococcus Multilocularis/i İn Turkey And İn The World

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Türkiye Parazitoloji Dergisi

Derleme Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Parasites Found İn A Eurasian Badger (Meles Meles)

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Ateş Celil, Gürler Ali Tümay

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Kepenek Proposal As A Turkish Name For Fasciola Hepatica

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Parasitology

Editöre Mektup

 


2019, 3

Makale Adı :

 Bir Martıda (Larus Cachinnans) Türkiye Faunası İçin İki Yeni Nematod Türü Cosmocephalus Obvelatus (Creplin, 1825) Ve Paracuaria Adunca (Creplin, 1846)

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Pekmezci Gökmen Zafer, Bölükbaş Cenk Soner, Ateş Celil

Dergi Adı :

 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Vaka Takdimi

 


2019, 12

Makale Adı :

 A Diagnostic Survey Of Neosporacaninum İnfection İn Aborted Fetuses İn The Middle Black Sea Region And Sivas Province, Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Hande, Genç Oktay, Gürler Ali Tümay, Kaya Selma, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Determination Of Helminths Of Red Fox (Vulpes Vulpes) By Fecal Examination İn Middle Anatolia And Thrace

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Kocatepe Veterinary Journal

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 Fasciola Gigantica Cases İn Ruminants From Samsun Province, Turkey.

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Sayılır Ahmet Kadir, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Veterinary Parasitology: Regional Studies And Reports

Kısa Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Investigation Of Echinococcus Multilocularis İn Environmental Definitive Host Faeces İn The Asian And The European Parts Of Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Gorı Francesca, Bölükbaş Cenk Soner, Umur Şinasi, Açıcı Mustafa, Deplazes Peter

Dergi Adı :

 Frontiers İn Veterinary Science

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Serologic Detection Of Antibodies Against Fasciola Hepatica İn Sheep İn The Middle Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Büyüktanır Özlem, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Journal Of Microbiology, Immunology And Infection

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Üniversiteli İşsizler Sorunu Ve Veteriner Hekimlerin Durumu.

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimler Derneği Bülteni

Derleme Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 First Clinical Strongyloides Stercoralis Case İn A Dog İn Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Meral Yücel, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Vaka Takdimi

 


2017, 1

Makale Adı :

 Buzağılar Ölmesin-5. Kan Parazitleri Ve Dış (Ekto) Parazitler.

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Balıkesir Birlik

Derleme Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Infestations Of Flea Species On Small, Wild Mammals İn The Provinces Of Aydın And Manisa İn The Aegean Region, Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Demirtaş Sadık, Umur Şinasi, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Kısa Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Evidence Of Leishmania Spp Antibodies And Dna İn Dogs İn The Middle Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Pekmezci Didem, Güzel Murat, Hökelek Murat, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Molecular Survey Of Hepatozoon Canis İn Dogs From Samsun Province Of Northern Part Of Turkey

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Didem, Gürler Ali Tümay, Pekmezci Gökmen Zafer, Güzel Murat, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Buzağılar Ölmesin 4 Buzağıların Önemli İç Paraziter Hastalıkları

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Balıkesir Birlik Dergisi

Derleme Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Türkiye De Veteriner Hekimliğin Güncel Durumu Ve Geleceği

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimler Derneği Bülteni

Derleme Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 Seroepidemiological Survey Of Bovine Tick Borne İnfections İn Theblack Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi, Karaer Kadri Zafer, Çakmak Ayşe, Nalbantoğlu Ayşe Serpil, Nisbet Cevat

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Presence Of Hysterothylacium Gadi Aduncum Rudolphi 1802 Anisakidae İn Cultured Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss Walbaum 1792 İn Fresh Water Farms From Turkey And İts Mortality

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Iranian Journal Of Fisheries Sciences

Özgün Makale

 


2015, 2

Makale Adı :

 Nematode And Cestode Eggs Scattered With Cats Dogs Feces And Significance Of Public Health İn Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Umur Şinasi, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Vetereiner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Molecular İdentification Of Anisakis Species Nematoda Anisakidae From Marine Fishes Collected İn Turkish Waters

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Onuk Ertan Emek, Yardımcı Banu, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Veterinary Parasitology

Özgün Makale

 


2014, 3

Makale Adı :

 Molecular Characterization Of Hysterothylacium Fabri Nematoda Anisakidae From Zeus Faber Pisces Zeidae Caught Off The Mediterranean Coasts Of Turkey Based On Nuclear Ribosomal And Mitochondrial Dna Sequences

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Onuk Ertan Emek, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Parasitology International

Özgün Makale

 

2014, 10

Makale Adı :

 Molecular İdentification Of Zoonotic Trichuris Trichiura İnfections İn Non Human Primates At Samsun Zoo Turkey

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Kafkas Univ. Vet.fak.derg

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Survey On The Presence Of Nematodes And Associated With Pathology İn Marine Mammals From Turkish Waters

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 


2013, 6

Makale Adı :

 Seroprevalence Of Fasciolosis İn Equines Of The Black Sea Region Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi, Büyüktanır Özlem

Dergi Adı :

 Journal Of Equine Veterinary Science

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Helminths Of Roe Deer Capreolus Capreolus İn The Middle Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Beyhan Yunus Emre, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Parasitology International

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Sulunlerde Phasianus Colchicus Nekropsi Ve Dıskı Bakısında Saptanan Helmintler

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Umur Şinasi, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 First Record Of Dictyocaulus Capreolus Gibbons And Höglund 2002 İn Roe Deer Capreolus Capreolus From Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 First Report On Aonchotheca Annulosa Dujardin 1845 Nematoda Capillariidae İn A Hamadryas Baboon Papio Hamadryas From A Zoo İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Frantisek Moravec, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Journal Of Medical Primatology

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Ectoparasites On Roe Deer Capreolus Capreolus İn Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Beyhan Yunus Emre, Pekmezci Gökmen Zafer, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turk. J. Vet. Anim. Sci

Özgün Makale

 


2012, 1

Makale Adı :

 Molecular Characterization And Prevalence Of Cystic Echinococcosis İn Slaughtered Water Buffaloes İn Turkey

Yazar Adı :

 Beyhan Yunus Emre, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Veterinary Parasitology

Özgün Makale

 


2011, 9

Makale Adı :

 Two New Nematode Species For Turkey Helmint Fauna İn Roe Deer Capreolus Capreolus Spiculopteragia Spiculoptera Guschanskaia 1931 And Minor Morph S Rinadia Mathevossiani Ruchliadev 1948

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Gürler Ali Tümay, Beyhan Yunus Emre, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 


2011, 6

Makale Adı :

 Mortality Due To Heavy İnfestation Of Argulus Foliaceus Linnaeus 1758 Branchiura İn Pond Reared Carp Cyprinus Carpio L 1758 Pisces

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Bölükbaş Cenk Soner, Beyhan Yunus Emre, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Crustaceana

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Gastro İntestinal Helminths Of Wild Rats Brown Rat Rattus Norvegicus Berkenhout 1769 İn Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Beyhan Yunus Emre, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Chewing Lice Phthiraptera Amblycera Ischnocera From Some Wild Birds İn The Kızılırmak Delta Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Adam Costica, Gürler Ali Tümay, Erciyas Yavuz Kiraz, Bölükbaş Cenk Soner, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Trav Mus Hist Nat Grigore Antipa

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 First Record Of Schulmanela Petruschewskii Shulman 1948 Nematoda Capillariidae From Cultured Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss İn Turkey

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Helminthologia

Özgün Makale

 

2010, 9

Makale Adı :

 Kistik Ekinokokozisli Sığırlarda Serum Total Siyalik Asit Düzeyleri.

Yazar Adı :

 Yarım Gül Fatma, Umur Şinasi, Açıcı Mustafa, Beyhan Yunus Emre

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Kısa Makale

 


2010, 3

Makale Adı :

 Bazı Laboratuvar Hayvanlarında Nekropsi Ve Dıskı Bakısı İle Saptanan Helmintler

Yazar Adı :

 Beyhan Yunus Emre, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Helminths Of Mammals And Birds At The Zoological Garden Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Beyhan Yunus Emre, Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Journal Of Zoo And Wildlife Medicine

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 First Record Of Myxobolus Muelleri Myxosporea Myxobolidae İn Flathead Grey Mullet Mugil Cephalus Teleostei Mugilidae From Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Pekmezci Gökmen Zafer, Beyhan Yunus Emre, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 First Record Of Synhimantus Synhimantus Laticeps Rudolphi 1819 Railliet Henry Et Sisoff 1912 Nematoda Acuariidae İn Accipiter Nisus Aves Accipitridae İn Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Beyhan Yunus Emre, Pekmezci Gökmen Zafer, Açıcı Mustafa, Gürler Ali Tümay

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Check List Of The Helminths Of Equines İn Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Carpet Beetle Anthrenus Verbasci Linnaeus 1767 A New Seasonal İndoor Allergen

Yazar Adı :

 Mahir İğde, Açıcı Mustafa, Füsun A Artıran, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkiye Klinikleri, J Med Sci

Özgün Makale

 

2009, 9

Makale Adı :

 Characterization Of Local İmmune Response Against Lungworms İn Naturally İnfected Sheep

Yazar Adı :

 Gülbahar Mustafa Yavuz, Wıllıam C Davis, Yarım Murat, Güvenç Tolga, Umur Şinasi, Kabak Yonca Betil, Karayiğit Mehmet Önder, Beyhan Yunus Emre

Dergi Adı :

 Veterinary Parasitology

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 A Survey On Helminth İnfections Of Equines İn The Central Black Sea Region Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 New Data On Bird Haemaproteids And Microfilariae İn Eurepean Blackbird Turdus Merula İn Turkey

Yazar Adı :

 Beyhan Yunus Emre, Pekmezci Gökmen Zafer, Erciyas Yavuz Kiraz, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg,

Özgün Makale

 

2009, 1

Makale Adı :

 Seroprevalence Of Equine Babesiosis İn The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Umur Şinasi, Güvenç Tolga, Handan Hilal Arslan, Mithat Kurt

Dergi Adı :

 Parasitology International

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Kistik Ekinokokozisli Sıgırlarda Serum Malondialdehit Seruloplazmin Ve Adenozin Deaminaz Duzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Nisbet Cevat, Yarım Gül Fatma, Beyhan Yunus Emre, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Erciyes Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 Dort Tavsanda Psoroptes Cuniculi Enfestasyonu Ve İvermektin İle Tedavisi

Yazar Adı :

 Arslan Handan Hilal, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi, Hökelek Murat

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 A Case Of Orbital Dirofilariasis İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Ümit Beden, Hökelek Murat, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi, Güngör İnci, Süllü Yüksel

Dergi Adı :

 Ophthal Plast Reconstr Surg

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Seasonal Activity Of Gastro Intestinal Nematodes İn Goats İn Burdur Region Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Yukarı Bayram Ali

Dergi Adı :

 Türk Veteriner Hayvancılık Dergisi

Özgün Makale

 


2005, 4

Makale Adı :

 Kedilerde Piretroid Toksikasyonu

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Veteriner Dunyası

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 An Abattoir Survey Of Gastro İntestinal Nematodes Of The Sheep İn Burdur Region Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Yukarı Bayram Ali

Dergi Adı :

 Turk J Vet Anim Sci,

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Prevalence And Economic Importance Of Cystic Echinococcosis İn Slaughtered Ruminants İn Burdur Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Journal Of Veterinary Medicine Series B

Özgün Makale

 


2003, 6

Makale Adı :

 Dogal Enfekte Gebe Koyunlarda Mide Bagırsak Ve Akciger Nematodlarına Doramectinin Etkisi

Yazar Adı :

 Yunus Gıcık, Arslan Mükremin Özkan, Sarı Barış, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turk J Vet Anim Sci

Özgün Makale

 


2002, 6

Makale Adı :

 Burdur Yoresindeki Sıgır Koyun Ve Kecilerde Kene Ixodoidea Turlerinin Yayılısı

Yazar Adı :

 Yukarı Bayram Ali, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turk J Vet Anim Sci

Özgün Makale

 


2002, 11

Makale Adı :

 Kars Yöresindeki İshalli Buzagılarda Bakteriyel Ve Paraziter Etkenlerin İzolasyonu Ve İdentifikasyonu

Yazar Adı :

 Aydın Fuat, Umur Şinasi, Gökçe Gürbüz, Genç Oktay, Güler Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Doramectinin Dogal Enfekte Kuzularda Mide Bagırsak Nematodları Ve Canlı Agırlık Artısına Etkisi

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Arslan Mükremin Özkan

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg,

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 Kars Yöresi Sıgırlarında Ixodidae Turlerinin Yaygınlıgı

Yazar Adı :

 Arslan Mükremin Özkan, Umur Şinasi, Aydın Levent

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

1999, 1

Makale Adı :

 Kars Yoresi Sokak Kopeklerinde Gorulen Helmint Türlerinin Yayılısı

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Arslan Mükremin Özkan

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Kars Yoresi Sıgır Ve Koyunlarında Akciger Kılkurtları

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Arslan Mükremin Özkan

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 The Prevalence Of Coccidia Species İn Sheep Kars Province Of Turkey

Yazar Adı :

 Arslan Mükremin Özkan, Umur Şinasi, Kara Murat

Dergi Adı :

 Trop Anim Hlth Prod

Özgün Makale

 


1998, 1

Makale Adı :

 Bir Kopekte Alaria Alata Olgusu

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turk J Vet Anim Sci

Özgün Makale

 


1998, 1

Makale Adı :

 Kars Yoresi Tektırnaklılarında At Esek Helmint Ve Eimeria Turlerinin Yayılısı

Yazar Adı :

 Arslan Mükremin Özkan, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

1998, 1

Makale Adı :

 Buzagılarda Olumcul Toxocarosis Vitulorum Olgusu

Yazar Adı :

 Arslan Mükremin Özkan, Umur Şinasi, Özcan Kadir

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

1997, 1

Makale Adı :

 Kars Ve Erzurum Yoresindeki Sıgırlarda Sarcocystiosisin Yayılısı

Yazar Adı :

 Arslan Mükremin Özkan, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

1997, 1

Makale Adı :

 Kars Yöresi Koyunlarının Mide Bağırsak Nematodları Ve Mevsimsel Dağılımları

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turk J Vet Anim Sci

Özgün Makale

 

1997, 1

Makale Adı :

 Erzurum Mezbahalarında Kesilen Koyun Ve Sıgırlarda Hidatidozun Yayılısı Ve Ekonomik Onemi

Yazar Adı :

 Arslan Mükremin Özkan, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1997, 1

Makale Adı :

 Turkiye Kedilerinde İlk Metagonimus Yokogawai Katsurada 1912 Trematoda Heterophyidae Olgusu

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

1997, 1

Makale Adı :

 Evcil Hayvanlarda Neosporosis

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Arslan Mükremin Özkan

Dergi Adı :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1997, 1

Makale Adı :

 Kars Yoresi Sıgırlarının Mide Bagırsak Nematodları Ve Mevsimsel Dagılımları

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turk J Vet Anim Sci

Özgün Makale

 

1996, 1

Makale Adı :

 Kars İli Kasar Peynirlerinde Acarus Sironun Yaygınlıgı

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

1995, 1

Makale Adı :

 Hidatidozun Kist Hidatik Onemi Korunma Yolları Ve Eradikasyonu İcin Bir Oneri

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Vet Hekim Dern Derg

Özgün Makale

 

1995, 1

Makale Adı :

 Kars Yoresi Sıgırlarında Toxocara Vitulorumun Yayılısı

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Yunus Gıcık

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1995, 1

Makale Adı :

 Kars Yoresi Ruminantlarında Anoplocephalidae Turlerinin Yayılısı

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Yunus Gıcık

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

1995, 1

Makale Adı :

 Türkiyede Sıgırlarda İlk Capillaria Bilobata Bhalerao 1933 Nematoda Capillariinae Bulgusu

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turk J Vet Anim Sci

Özgün Makale

 

1994, 1

Makale Adı :

 Koyunlarda Dogal Sarcoptic Uyuzun İvermectin Ve Phoxim İle Sagaltımı

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Irmak Kemal

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1993, 1

Makale Adı :

 Evcil Hayvanlarda Uyuz

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Karsta Tarım

Özgün Makale

 

1993, 1

Makale Adı :

 Kars Belediye Mezbahasında Kesilen Ruminantlarda Hidatidozun Yayılısı Ve Ekonomik Onemi

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Aslantaş Özkan

Dergi Adı :

 Turkiye Parazitol Derg

Özgün Makale

 

1993, 1

Makale Adı :

 Ankara Kecilerinde Bulunan Haemonchus Contortuslarda Degisik Vulva Sekilleri

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1991, 1

Makale Adı :

 Ankara Yoresi Tiftik Kecilerinde Sindirim Sistemi Helmintleri

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1991, 1

Makale Adı :

 Ratlarda Trichosomoides Crassicaudaya Bazı Antelmintiklerin Etkisi

Yazar Adı :

 Ayşe Burgu, Doğanay Ahmet, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1990, 1

Makale Adı :

 Ankara Hayvanat Bahcesindeki Bazı Memeli Ve Kanatlı Dıskılarının Helmint Yonunden İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yılmaz Tiğin, Ayşe Burgu, Doğanay Ahmet, Öge Semih, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1989, 1

Makale Adı :

 Echinococcus Granulosus Ve E Multilocularisin İn Vitro Kulturu

Yazar Adı :

 Yılmaz Tiğin, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1989, 1

Makale Adı :

 Hayvanat Bahcelerinde Bulunan Cesitli Memelilerin Helmintleri

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Ankara Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

1988, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Turkiye Sularındaki deniz memelilerinde nematodların varlıgının arastırılması ve patolojisi

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2013, 09

Bildiri Adı :

 Echinococcus multilocularis in Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Demirtaş Sadık, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi, Gencay Elif Burcu, Peter Deplazes

Etkinlik Adı :

 17. International Symposium, Prospects for the 3. Millenium Agriculture

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Koyun-keçilerde fasciolozis ve mide-barsak kıl kurtlarında mücadele yöntemleri

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 3. Koyun-Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 Alerjik Hastalıklarda Helmintlerin Rolü

Yazar Adı :

 Barılı Öykü, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 VII. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Molecular and Serological Study of Leishmania infantum infection in dogs from the Middle Black Sea Region

Yazar Adı :

 Bolukbas Cs, Pekmezci Gz, Gurler At, Acici M, Umur S, Pekmezci D, Hokelek M, Koltas S

Etkinlik Adı :

 The 12th Int. Symp.-Prospects for the 3rd Millenium Agric.,

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2013, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye’de ilk kez mandalardan toplanan Fasciola gigantica izolatlarının ribozomal ve mitokondriyal DNA’ların genetik karakterizasyonu ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı, 20. Ulusal Parazitol. Kong.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 First clinical Strongyloides stercoralis case in diarrhea dog and its treatment in Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Meral Yücel, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner

Etkinlik Adı :

 14th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce2015, 09

Bildiri Adı :

 A survey of ectoparasites from wild rodents and insectivore mammals in Aegean region Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Demirtaş Sadık, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 3rd Int. Vetistanbul Group Congress

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Üniversiteli İşsizler Veteriner Hekimler Örneği

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 8.Üniversite Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe2015, 03

Bildiri Adı :

 Yabanıl bir kuguda Trinoton anserinum olgusu

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Parazitol. Kong

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2005, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Echinococcus multilocularis’ in ara ve son konaklardaki yayılışı: İlk sonuçlar. (Detection of Echinococcus multilocularis in definitive and intermediate hosts in Turkey: First results).

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Demirtaş Sadık, Gencay Elif Burcu, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 8th National and 1st International Congress of Hydatidology,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Molecular characterization of Hysterothylacium fabri (Nematoda: Anisakidae) from Zeus faber (Pisces: Zeidae) caught off the Mediterranean Coasts of Turkey based on nuclear ribosomal and mitochondrial DNA sequences

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Onuk Ertan Emek, Yardımcı Banu, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017, International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 05

Bildiri Adı :

 Samsun yöresi manda ve koyunlarda Echinococcus granulosus un moleküler karekterizasyonu ve genotiplendirlmesi

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Bölükbaş Cenk Soner, Ahmet Kadir Sayılır, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 7.Ulusal Hidatidoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2014, 09

Bildiri Adı :

 Seroepidemiological survey of bovine tick-borne infections in the Black Sea Region of Turkey.

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi, Karaer Kadri Zafer, Çakmak Ayşe, Nalbantoğlu Ayşe Serpil, Nisbet Cevat

Etkinlik Adı :

 II. International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 10

Bildiri Adı :

 A survey of chigger mites (Acari: Trombiculidae) from wild rodents and soricomorphs in Turkey.

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Umur Şinasi, Demirtaş Sadık

Etkinlik Adı :

 15. International Congress of Acarology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye de Bulaşması Muhtemel İllere Ait Bal Arılarında Trake Akarı Varlığının Araştırılması

Yazar Adı :

 Öztürk Seyit Hasan, Umur Şinasi, Yılmaz Fatih, Ese Hasan, Güney Fazıl

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2014, 11

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz bölgesi ve Sivas ilinde ruminant atıklarında Toxoplasma gondii ve Neospora caninum enfeksiyonlarının tespiti

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Kaya Selma, Gürler Ali Tümay, Gürler Hande, Genç Oktay, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Bir Gümüş Martıda Larus cachinnans Türkiye Faunası İçin İki Yeni Nematod Türü Cosmocephalus obvelatus Creplin 1825 ve Paracuaria adunca Creplin 1846

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Pekmezci Gökmen Zafer, Bölükbaş Cenk Soner, Celil Ateş

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Parazitol Kong. ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Semp

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Bir porsukta Meles meles rastlanan parazitler

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Umur Şinasi, Açıcı Mustafa, Gürler Ali Tümay

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Parazitol Kong. ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Semp.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Tilkilerde dışkı bakısnda rastladığımız parazitler

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Parazitol Kong. ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Semp

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye de Echinoccus multilocularis in son konak tilkilerdeki yayılşı üzerine pilot çalışma

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Francesca Gorı, Bölükbaş Cenk Soner, Peter Deplazes, Umur Şinasi, Açıcı Mustafa

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Semp

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Samsun ilinde köpeklerde kene kaynaklı bazı protozoer ve ricketsial enfeksiyonların tespiti

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Parazitol Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Samsun yöresinde sık rastlanan ölümcül Fasciolosis gigantica olguları

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Umur Şinasi, Gürler Ali Tümay

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Parazitol Kong. ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Semp

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Prevalence and economic importance of hydatidosis in slaughtered ruminants in Burdur Abattoires

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 XXth Int. Congress of Hydatidology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2001, 06

Bildiri Adı :

 Ruminantlardan toplanan Dicrocoelium dendriticum izolatlarının ribozamal DNA’larının genetik karakterizasyonu ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması.

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 21. Ulusal Parazitol Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Bolgesi koyun ve keci atıklarında toxoplasmosisin Real Time PCR ile teshisi

Yazar Adı :

 Acıcı M, Bolukbas Cs, Gurler At, Umur S, Gurler H, Genc O

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Parazitol. Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

TürkçeBildiri Adı :

 Kızılırmak Deltası Gocmen kuslarında tuy telek akarları

Yazar Adı :

 Gurler At, Mironov S, Yavuz Ek, Bolukbaşs Cs, Acıcı M, Umur S

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitol Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Turkiyede gevisenlerde gorulen Trichostrongylina turleri ve sanı sorunları

Yazar Adı :

 Umur Sinasi

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitol Kong

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Ege ve Akdeniz kıyılarında yakalanan deniz balıklarında zoonoz Anisakis turlerinin moleküler tanısı

Yazar Adı :

 Pekmezci Gz, Onuk Ee, Yardımcı B., Bolukbaş Cs, Gurler At, Acıcı M, Umur S

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Samsun Yoresi mandalarda kistik ekinekokozisin yaygınlıgı ve molekuler karakterizasyonu

Yazar Adı :

 Beyhan Ye, Umur S

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Samsun da sokaklardaki kedi köpek dışkılarında rastlanan helmint yumurtaları

Yazar Adı :

 Gurler At, Bölükbas Cs, Açıcı M, Pekmezci Gz, Umur S

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

TürkçeBildiri Adı :

 Samsun cocuk parklarında helmint kontaminasyonu

Yazar Adı :

 Bolukbas Cs, Gurler At, Acıcı M, Pekmezci Gz, Umur S

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

TürkçeBildiri Adı :

 New data on bird Haemoproteids and microfilariae in European Blackbird Turdus merula in Turkey

Yazar Adı :

 Pekmezci Gz, Beyhan Ye, Erciyas K, Umur S

Etkinlik Adı :

 65. Int. Congress Scivac.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Bolgesi ve Sivas yoresi sıgır ve koyunlarında kan parazitlerinin retrospektif incelenmesi

Yazar Adı :

 Acıcı M, Umur S, Kurt M, Beyhan Ye, Pekmezci Gz

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Parazitol. Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karacalarda sindirim sistemi nematodları

Yazar Adı :

 Umur S, Gurler At, Beyhan Ye, Acıcı M

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Parazitoloji Kong.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kars yoresi sıgır ve koyunlarında akciger kılkurtları

Yazar Adı :

 Umur S, Arslan Mo

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Parazitol. Kongr.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Doramectinin dogal enfekte kuzularda mide bagırsak nematodları ve canlı agırlık artısına etkisi

Yazar Adı :

 Umur S, Arslan Mo

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Parazitol. Kong.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ekinokokosizin kasaplık hayvanlarda yaygınlıgı

Yazar Adı :

 Umur S, Acıcı M

Etkinlik Adı :

 2. Ulusal Hidatidoloji Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sarcoptik uyuzla dogal enfekte koyunların ivermectin ve Phoxim ile sagaltımı

Yazar Adı :

 Umur S, Irmak K

Etkinlik Adı :

 8.Ulusal Parazitol. Kong.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kars yoresi sıgırlarında Ixodidae turlerinin yaygınlıgı

Yazar Adı :

 Arslan Mo, Umur S, Aydın L

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Parazitol. Kong.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Burdur yoresi koyun ve kecilerinde mide bagırsak nematodlarının yayılısı

Yazar Adı :

 Umur S, Yukarı Ba

Etkinlik Adı :

 12.Ulusal Parazitol. Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun yoresi mandalarda kistik ekinokozisin yaygınlıgı

Yazar Adı :

 Beyhan Ye, Acıcı M, Umur S

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı 4.Ulusal Hidatidoloji Kongresi.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karsta bir evde Urocerus gigas L Hymenoptera olgusu

Yazar Adı :

 Umur Sinasi

Etkinlik Adı :

 9.Ulusal Parazitol. Kong.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Koyun fasciolosisinin home made ELISA ve Western Blot ile tanısı ve Orta Karadeniz Bölgesinde seroprevalansı

Yazar Adı :

 Acıcı M, Buyuktanır O, Beyhan Ye, Umur S, Yurdusev N

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Parazitol Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun ve cevre illerde kesilen sıgirlarda kistik ekinokokozisin yaygınlıgı

Yazar Adı :

 Umur S, Acıcı M, Beyhan Ye

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı, 3.Ulusal Hidatidoloji Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kistik hidatikli sıgırlarda serum total siyalik asit duzeyleri

Yazar Adı :

 Yarım Gf, Umur S, Nispet C, Acıcı M, Beyhan Ye

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı, 3.Ulusal Hidatidoloji Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Bolgesinde insanlarda ısırık sikâyetiyle getirilen kene turleri

Yazar Adı :

 Umur S, Hokelek M, Acıcı M, Gurler At, Beyhan Ye

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Parazitol. Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Turkiyede has kefalde Teleostei Mugilidae ilk Myxobolus muelleri Myxosporea Myxobolidae olgusu

Yazar Adı :

 Umur S, Pekmezci Gz, Beyhan Ye, Gurler At, Acıcı M

Etkinlik Adı :

 16. Ulusal Parazitol Kong,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ev ve isyerlerinde ev tozu akar faunası

Yazar Adı :

 Acıcı M, İgde M, Beyhan Ye, Pekmezci Gz, Gurler At, Hokelek M, Umur S

Etkinlik Adı :

 Allerjik Hastalıklar ve Astım Semp

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Turkiyede karacalarda ilk Dictyocaulus capreolus Gibbons ve Hoglund 2002 olgusu

Yazar Adı :

 Umur S, Gurler At, Bolukbas Cs, Acıcı M

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitol Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun bolgesinde Drofilaria spp nin yaygınlıgı

Yazar Adı :

 Bolukbas Cs, Gürler At, Acıcı M, Umur S

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitol Kong,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun Yoresinde yetistirilen Gokkusagı Alabalıklarında Onchorynchus mykiss metazoon parazit faunası

Yazar Adı :

 Pekmezci Gz, Umur S

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitol Kong.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Golette yetistirilen sazanlarda Cyprinus Carpio Linnaeus 1758 yogun Argulus foliaceus Linnaeus 1758 Crustacea Branchiura enfestasyonuna bağlı olumler

Yazar Adı :

 Pekmezci Gz, Yardımcı B, Bolukbas Cs, Beyhan Ye, Umur S

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitol Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ratlarda Trichosomoides crassicaudaya bazı antelmintiklerin etkisi

Yazar Adı :

 Burgu A, Doganay A, Umur S

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Parazitol. Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ankara Hayvanat Bahcesindeki bazı memeli ve kanatlı dıskılarının helmint yonunden incelenmesi

Yazar Adı :

 Tigin Y, Burgu A, Doganay A, Oge S, Umur S

Etkinlik Adı :

 6. Ulusal Parazitol. Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Seroprevlaence of Dirofilaria immitis in stray dogs from Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Umur S, Gurler At, Bolukbas Cs, Pekmezci Gz, Acıcı M

Etkinlik Adı :

 The 12th Int. Symp.-Prospects for the 3rd Millenium Agric.,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Menacanthus camelinus Nitzch in Giebel 1874 First report from Lanius collurio Passeriformes Laniidae in Turkey

Yazar Adı :

 Gurler At, Acıcı M, Erciyaz K, Bolukbas Cs, Pekmezci Gz, Beyhan Ye, Umur S

Etkinlik Adı :

 Fourt Int. Conference on Phthiraptera.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ondokuzmayıs Universitesi Deney Hayvanlarında helmint enfeksiyonları

Yazar Adı :

 Saglam S, Guneş B, Guneser K, Korkmaz E, Beyhan Ye, Umur S

Etkinlik Adı :

 8th. Int. Vet. Med. Students Scientific Resarch Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ortakaradeniz Bolgesi tektırnaklılarında helmint enfeksiyonlarının dagılımı

Yazar Adı :

 Umur S, Acıcı M

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Parazitol.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltası nda yabani ötücü kuşlarda Passeriformes ısırıcı bitler Phtiraptera Amblycera Ischnocera

Yazar Adı :

 Açıcı M, Adam C, Erciyas Yavuz K, Bölükbaş Cs, Umur Ş

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitol Kong

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun da Paramphistomum spp un arakonağı ve Amphistom larvalarının mevsimsel durumu

Yazar Adı :

 Gürler At, Bölükbaş Cs, Açıcı M, Umur Ş

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitol Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karacada Lipoptena cervi Linnaeus 1758 olgusu

Yazar Adı :

 Açıcı M, Bölükbaş Cs, Pekmezci Gz, Beyhan Ye, Gürler At, Umur Ş

Etkinlik Adı :

 16.Ulusal Parazitol Kong,

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde karacalarda görülen ektoparazitler

Yazar Adı :

 Açıcı M, Umur Ş, Gürler At, Beyhan Ye

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Parazitol. Kong

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kistik ekinokokozisli sığırlarda serum adenozin deaminaz malondialdehit ve seruloplazmin düzeylerinin incelenmesi

Yazar Adı :

 Nispet C, Yarım Gf, Beyhan Ye, Açıcı M, Umur Ş

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı, 3.Ulusal Hidatidoloji Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun Hayvanat Bahçesi hayvanlarında helmintolojik inceleme

Yazar Adı :

 Açıcı M, Umur Ş

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Parazitol. Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Burdur yöresindeki sığır koyun ve keçilerde kene Ixodidae türlerinin yayılışı

Yazar Adı :

 Yukarı Ba, Umur Ş

Etkinlik Adı :

 12.Ulusal Parazitol. Kong

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kars yöresindeki koyunlarda coccidia türlerinin yaygınlığı

Yazar Adı :

 Arslan Mö, Umur Ş, Kara M

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Parazitol.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gebe koyunlarda gastrointestinal nematodlar ve akciğer kılkurtlarına Doramectin in etkinliği

Yazar Adı :

 Arslan Mö, Gıcık Y, Sarı B, Umur Ş

Etkinlik Adı :

 11. Ulusal Parazitol. Kong.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kars yöresi sokak köpeklerinde görülen helmint türlerinin yayılışı

Yazar Adı :

 Umur Ş, Arslan Mö

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Parazitol. Kong.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Contamination with Toxocara spp of playgrounds in Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Gurler At, Bolukbas Cs, Pekmezci Gz, Acici M, Umur S

Etkinlik Adı :

 The 12th Int. Symp.-Prospects for the 3rd Millenium Agric.,

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Kars yöresindeki önemli paraziter hastalıklar ve korunma yolları

Yazar Adı :

 Umur Ş, Arslan Mö

Etkinlik Adı :

 Kars Bölgesi Hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri Semp.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kars yöresi tektırnaklılarında at eşek helmint ve Eimeria türlerinin yayılışı

Yazar Adı :

 Arslan Mö, Umur Ş

Etkinlik Adı :

 10. Ulusal Parazitol.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Türkiye de ilk kez mandalardan toplanan Fasciola gigantica izolatlarının ribozomal ve mitokondriyal DNA larının genetik karakterizasyonu ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması

Proje Konusu :

 Hayvan ve insanlarda karaciğereye yerleşerek ciddi sağlık sorunları ve ölümlere yol açan Fasciola gigantica Samsun ve ilçelerinde yaygın ve önemli parazitlerden biridir Özellikle Kızılırmak ve Yeşilırmak delatalarında otlayan mandalarda sıkça görülmektedir Bugüne kadar manda orijinli parazitin moleküler ve genetik tanımı yapılmamış olduğu için çalışma planlanmıştır

27.05.2016

 

22.12.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Türkiye de Echinococcus multilocularis in moleküler karakterizasyonu epidemiyolojisi ve insan sağlığı açısından riskli bölgelerin belirlenmesi

Proje Konusu :

 Ülkemizde insan ve hayvan sağlığı açısından önemli olan ve özellikle insanlarda ölümcül olan alveoler hidatidozun bulaşmasında rol oynayan kemirici türlerini belirlemek tilkilerde Echinoccus multilocularis in yaygınlığı belirlemek ve etkeni moleküler olarak tiplendirmeyei hedefleyen geniş kapsamlı epidemiyolojik araştırma

15.10.2015

 

28.01.2019

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 Köpeklerde kene kaynaklı bazı protozoer ve riketsial enfeksiyonların tespiti PYO VET 1901 13 003

Proje Konusu :

 Keneler birçok bakteriyel viral riketsiyal ve paraziter hastalığın taşıyıcı ve bulaştırıcı durumundaddır Özellikle yöremizde köpeklerde bu durumu ortaya koymak ve etken türleri belirlemek amacıyla yapılmıştır

01.05.2013

 

05.03.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 03

Proje Adı :

 Atık yapan sığır ve koyunlarda koksidiyal protozoon enfeksiyonların tespiti

Proje Konusu :

 Gebe hayvanlarda gebeliğin değişik zamanlarında toxoplasmosisi neosporossis gibi bazı protozoon kökenli hastalıklar yavru atmaya sebep olmaktadır Bu yörede atık yapan hayvanlarda bu parazitler hastalıkların durumunu ortaya koymak

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ulkemiz karasularında yakalanan ve Samsunda tuketime sunulan bazı deniz balıklarında zoonoz Anisakis turrlerinin molekuler karakterizasyonu

Proje Konusu :

 Balıklarla insanlara bulaşan ve pişirlince bile sorun olmaya devam eden Anisakis türlerinin piyasada satılan deniz balıklarındaki durumunu ortaya koymak

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsunda toxocarosis ve zoonotik önemi

Proje Konusu :

 Sokak kopeklerinin yaygın ve ciddi bir sorun olduğu bölgemizde insan sağlıgı acısından ciddi risk olusturan toxocarosisin mevcut durumunu ortaya koymak

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun ve cevre illerde zoonotik kopek visceral leishmaniosisin serolojik ve molekuler yöntemle arastırılması

Proje Konusu :

 Insan saglıgı icin son yıllarda onemi artan ve ulkemizde sık gorulmeye baslayan kopek kaynaklı visceral leishmaniosisin yöredeki durumunu farklı tekniklerle belirlemek

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karadeniz bolgesinde F hepaticanın arakonakları ve mevsimsel dagılımları

Proje Konusu :

 Yöre için önemli hastlaıklardan fasciolosisin arakonakları ve epidemiyolojilerinin belirlenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Türkiyede bulasması muhtemel illere ait bal arılarında Trake Akarı Hastalıgının varlıgının tespiti

Proje Konusu :

 Arılarda öldürücü olan trekea akarının Türkiyede olup olmadıgının belirlenmesi

DİĞER

 

Proje Adı :

 Samsun Yoresi mandalarda kistik ekinokokozisin yaygınlıgı ve sus tesbiti

Proje Konusu :

 Mandalarda bulunan kistik ekinokokizin yaygınlıgı ve moleküler tiplendirmesini yapmak

Danışman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun yoresinde yetistirilen gokkusagı alabalıklarında Oncorhynchus mykiss metazoon parazit faunası

Proje Konusu :

 Balıklarda sorun oluşturan metazoon parazitlerin belirlenmesi

Danışman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ankara Hayvanat Bahcesindeki memeli ve kanatlı dıskılarının helmint yonunden incelenmesi

Proje Konusu :

 Hayvanat bahcesinde barındırılan hayvanlarda olası parazitlerin belirlenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ankara Yöresi tiftik kecilerinde sindirim sistemi helmintleri

Proje Konusu :

 Keçilerde sindirim sistemine yerlesen parazitler ve yaygınlıklarının belirlenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kars yoresi koyun ve sıgırlarının mide bagırsak nematodları ve mevsimsel dagılımları

Proje Konusu :

 Koyun ve sıgırlarda mide bagırsak nematodlarının epidemiyolojisini belirlemek

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kars Yoresindeki ishalli buzagılarda bakteriyel ve paraziter etkenlerin izolasyonu ve identifikasyonu

Proje Konusu :

 Buzagılarda hastlaık etkenlerin belirlenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Burdur yöresindeki sığır koyun ve keçilerde kene Ixodoidea türlerinin yayılışı

Proje Konusu :

 Ruminantlardaki kene türleri ve yayılışlarını belirlemek

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Burdur yoresindeki koyun ve kecilerde mide bagırsak nematodları ve mevsimsel dagılımları

Proje Konusu :

 Koyun ve sığırlarda mide bağırsak nematodlarının epidemiyolojisini belirlemek

Yönetici

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun ve cevre illerde tektırnaklılarda babesiosin sero epidemiyolojisi

Proje Konusu :

 Tektırnaklılarda kan paraziti olan Babesia turlerinin belirlenmesi ve epidemiyolojisi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Koyun fasciolosisinde kopro antijen ve antikorların tespiti için ELİSA testleri gelistirilmesi

Proje Konusu :

 Türkiyede evcil hayvanlarda önemli parazitlerden biri olan Fasciola için tanı kiti gelistirmeye donuk calisma

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karadeniz Bolgesi sıgırlarında kenelerin vektor oldugu protozoon ve riketsial hastalıkların sero epidemiyolojisi

Proje Konusu :

 Sıgırlara kenelerden bulasan hastalıkların ve epidemiyolojilerinin arastırılması

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun yöresi ve Kızılırmak Deltası kuşlarının ektoparazitleri üzerine çalışmalar

Proje Konusu :

 Kızılırmak Deltasında barınan ve göçmen kuşlarda bulunan ektoparazit türlerini belirlemek

05.02.2017

 

28.12.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Türkiye de Echinococcus multilocularis in moleküler karakterizasyonu epidemiyolojisi ve insan sağlığı açısından riskli bölgelerin belirlenmesi

15.10.2015

 

28.01.2019

 

Araştırmacı

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 Samsun, Kızılırmak Deltası’nda manda ve arakonaklarda Paramphistomid türlerin yayılışı ve moleküler teşhisi

Proje Konusu :

 Kızılırmak deltasında otlayan mandalar önemli hastalık etkeni Paramphistomid türlerin ve bunların gelişiminde rol oynayan arakonakların belirlenmesi

01.08.2016

 

01.08.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 08

Proje Adı :

 Erzincan Yöresinde Sığır ve Koyunlarda Thelazia Türlerinin Yayılışı ve Moleküler Teşhisi.

Proje Konusu :

 Göze yerleşen ve zoonoz olan helmint sınıfı parazitlerden Thelazia türlerinin varlığını araştırmak ve moleküler yöntemle teşhsi etme

27.06.2016

 

27.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Sözlü Sunum, Birincilik

Ödül Açıklama :

 Uluslararası Katılımlı, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, 2017, Eskişehir

2017

 

Ulusal BSE

 

Diğer


Türkiye Parazitoloji Derneği

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Comparative Clinical Presentation And Pathology Ofsome Organs İn Experimentally İnfected Yankasa Sheep With Trypanosoma Vivax And Trypanosoma Congolense From Nigeria

Yazar Adı :

 Umur Şinasi

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

28.04.2017

 

06.07.2017

 

Basılı+Elektronik

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Kars

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Türkiye Parazitoloji Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Parazitoloji Dergisi

 

İzmir

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

IM: Index Medicus

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Bornova Vet Kont Araşt Enst Derg

Ulusal

 

Dergi

 

Bornova Vet Kont Araşt Enst Derg

 

İzmir

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CABI Abstarcats, Index Veterinarius

 

Yayın Yeri :

 Türkiye Parazitoloji Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Parazitoloji Dergisi

 

İzmir

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Pubmed, CAB Abstract, Ulakbim, Index Copernacicus, CrossRef.,

 

Yayın Yeri :

 Fırat Univ Vet Bil Derg

Ulusal

 

Dergi

 

Fırat Univ Vet Bil Derg

 

Elazığ

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Index Copernicus, CAB Abstracts/ Global Health, TUBİTAK-ULAKBİM (TÜRK TIP DİZİNİ) index'leri tarafından taranmaktadır.

 

Yayın Yeri :

 Kafkas Üniv. Vet.fak. Derg.

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Üniv. Vet.fak. Derg.

 

Kars

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Ankara Üniv. Veteriner Fak. Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Ankara Üniv. Veteriner Fak. Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Erciyes Üniv. Vet.fak. Derg

Ulusal

 

Dergi

 

Erciyes Üniv. Vet.fak. Derg

 

Kayseri

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Ulakbim, CabAbstracts, EBSCO Host, Global Health, Türkiye Atıf Dizini

 

Yayın Yeri :

 Food Control

Uluslararası

 

Dergi

 

Food Control

 

Amsterdam

 

HOLLANDA

 

İngilizce

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Mehmet Akif Ersoy Üniv Sağlık Bil Enst Derg

Ulusal

 

Dergi

 

Mehmet Akif Ersoy Üniv Sağlık Bil Enst Derg

 

Burdur

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

CABI

 

Yayın Yeri :

 Journal Of Parasitology And Vector Biology

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Parasitology And Vector Biology

 

Lagos

 

NİJERYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Türk Zooloji Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Zooloji Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Türk Veterinerlik Ve Hayvancılık Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türk Veterinerlik Ve Hayvancılık Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Samsun yöresinde yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) metazoon parazit faunası

Yazar :

 Gökmen Zafer PEKMEZCİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Parazitoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Samsun Yöresi Mandalarda Kistik Ekinokokozisin Yaygınlığı, Suşların PZR ve DNA Dizi Analizi ile Tesbiti.

Yazar :

 Yunus Emre BEYHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Parazitoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Samsun yöresinde koyun ve sığırlarda gongylonema pulchrum yayılışı ve moleküler teşhisi

Yazar :

 Taner GÜREL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Parazitoloji Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Samsun, Kızılırmak deltası'nda manda ve arakonaklarda paramphistomid türlerin yayılışı ve moleküler teşhisi

Yazar :

 Celil ATEŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Parazitoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 İntörn Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-05-18 11:58:08

 

2017-05-18 11:58:08

 

2016-2017

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-05-18 11:57:50

 

2017-05-18 11:57:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-05-18 11:57:24

 

2017-05-18 11:57:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 Evcil Hayvanların Helmint Hastalıkları Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-05-18 11:56:30

 

2017-05-18 11:56:30

 

2016-2017

Ders Adı :

 Helmint Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-05-18 11:55:36

 

2017-05-18 11:55:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-05-18 11:55:02

 

2017-05-18 11:55:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-05-18 11:54:38

 

2017-05-18 11:54:38

 

2016-2017

Ders Adı :

 Evcil Hayvanların Helmint Hastalıkları I

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-05-18 11:58:29

 

2017-05-18 11:54:16

 

2016-2017

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji Ve Helmintoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-05-18 11:53:25

 

2017-05-18 11:53:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-05-18 11:52:23

 

2017-05-18 11:52:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Helmintoloi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-05-18 11:51:22

 

2017-05-18 11:51:22

 

2016-2017

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-21 15:25:51

 

2015-12-21 15:25:51

 

2014-2015

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-21 15:24:55

 

2015-12-21 15:24:55

 

2014-2015

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-12-21 15:23:26

 

2015-12-21 15:23:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-12-21 15:22:40

 

2015-12-21 15:22:40

 

2015-2016

Ders Adı :

 Parazitolojik Araştırma Ve Yayın İlkeleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-21 15:22:05

 

2015-12-21 15:22:05

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-12-21 15:21:26

 

2015-12-21 15:21:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji Ve Helmintoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2015-12-21 15:20:37

 

2015-12-21 15:20:37

 

2015-2016

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-12-21 15:20:03

 

2015-12-21 15:20:03

 

2015-2016

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-12-21 15:24:40

 

2015-12-21 15:19:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Paraziter Zoonozlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-21 10:07:44

 

2014-02-21 10:07:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Protozoolji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 10:07:17

 

2014-02-21 10:07:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 10:06:42

 

2014-02-21 10:06:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-21 10:05:42

 

2014-02-21 10:05:42

 

2012-2013

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-17 15:07:33

 

2014-02-17 15:07:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Parazitik Zoonozlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-17 15:07:15

 

2014-02-17 15:07:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Helmint Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-17 15:07:02

 

2014-02-17 15:06:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Evcil Hayvanların Trematod Hastalıkları

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-17 15:06:56

 

2014-02-17 15:03:48

 

2013-2014

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-17 15:05:38

 

2014-01-28 08:58:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji Ve Helmintoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 08:58:06

 

2014-01-28 08:58:06

 

2013-2014

Ders Adı :

 Parazitlerin Toplanması, Tespiti Ve Saklanması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 08:57:13

 

2014-01-28 08:57:13

 

2013-2014

Ders Adı :

 Paraziter Zoonozlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-28 08:56:04

 

2014-01-28 08:56:04

 

2013-2014

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-28 08:55:31

 

2014-01-28 08:55:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-12-21 15:19:39

 

2014-01-28 08:55:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji Ve Helmintoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-15 14:46:54

 

2018-10-15 14:46:54

 

2017-2018

Ders Adı :

 Evcil Hayvanların Helmint Hastalıkları Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-15 14:45:51

 

2018-10-15 14:45:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Evcil Hayvanların Helmint Hastalıkları I

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-15 14:45:30

 

2018-10-15 14:45:30

 

2017-2018

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji Ve Helmintoloji

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-15 14:44:44

 

2018-10-15 14:44:44

 

2017-2018

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-15 14:42:45

 

2018-10-15 14:42:45

 

2017-2018

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-15 14:38:42

 

2018-10-15 14:38:42

 

2017-2018

Ders Adı :

 Helmint Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-10-15 14:38:01

 

2018-10-15 14:38:01

 

2017-2018

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-15 14:36:31

 

2018-10-15 14:36:31

 

2017-2018

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-15 14:36:13

 

2018-10-15 14:36:13

 

2017-2018

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-10-15 14:32:06

 

2018-10-15 14:32:06

 

2017-2018

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-15 14:35:37

 

2018-10-15 14:31:40

 

2017-2018

Ders Adı :

 İntörn Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-15 14:35:26

 

2018-10-15 14:31:19

 

2017-2018

2019
 • 2007
  - 2010

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı

 • 2004
  - 2007

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı

 • 2004
  - 2007

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı

 • 2004

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı

 • 2001

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2004

  Bölüm Başkanı

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

 • 1999
  - 2004

  Dekan Yardımcısı

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

 • 1998
  - 2004

  Anabilim Dalı Başkanı

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

 • 1993
  - 1994

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Kafkas Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 1992
  - 2008

  Anabilim Dalı Başkanı

  Kafkas Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 1 1.GİRİS.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 2 2.TARİHÇE.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 3 3.1. PARAZİTLERİN DAĞILIMI.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 4 3.2 Parazitizm çeşitleri.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 4 3.2 Parazitizm çeşitleri.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 5 4.2. PARAZİTLERİN EVRİMİ.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 6 9- Konaktan çıkış, Doğada Yayılış.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 7 PARAZİTLERİN TAKSONOMİSİ ve SINIFLANDIRILMASI.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 8 6. PARAZİT ve hastalık isimlendirme.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 9 7. Ureme - Cogalma.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 10 8- Parazit. Zararları.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 11 10. PARAZİTER ENFEK.EKOLOJİSİ.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 12 15. Kontrol, korunma.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 13 11.KONAKLARIN GÖST.TEPKİLER.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 14 13.Klinik bel. ve tedavi.pdf
VET208 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Genel Parazitoloji 15 13.Klinik bel. ve tedavi.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 1 1.1.Trematod.genel.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 1 LAB.1.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 1 Helmint.1.hafta.Asenkron video.5 Ekim.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 2 2.2.F.gigantica.Dicrocoelium.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 2 2.3.Opistorchiidae.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 2 2.hafta. asenkron video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 2 LAB.2.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 2 2.1.Fasciola.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 3 3.Heterophyidae, Paramphistomidae.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 3 Helmintoloji, 3. Hafta. Asenkron Video, 19 Ekim 2020.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 4 4.2.Diplostomida, Monostom, Monogenea.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 4 Helmintoloji. 4.hafta Asenkron video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 4 4.1.Schistosomatidae.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 5 5.2.ANOPLOCEPHALİDAE.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 5 Helmintoloji.5. hafta.Asenkron video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 5 5.1.CESTOD.genel.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 6 Helmintoloji, 6.hafta.Asenkron video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 6 6.1.Mesocestoidae.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 6 6.2.Taenidae.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 7 7.1.Echinococ.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 7 Helmintoloji. 7. Hafta Asenkron Video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 7 7.2.Dipylididae.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 8 8.1.Dyphyllobothriidae.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 8 8.2.Nematod.genel.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 8 Helmintoloji.8.Hafta. Asenkron video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 9 Helmintoloji.9.Hafta.Asenkron Video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 9 9.1. Rhabditida, Strongyloididae.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 9 9.2.Strongylidae.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 10 10.hafta. A senkron video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 10 10.1.Tricho.1.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 10 10.2.Tricho.2.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 11 11.1. DİCTYOCAULİDAE.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 11 11.2. Metastrongyloidea.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 11 Helmintoloji. 11. Hafta. Asenkron video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 12 Helmintoloji.12 Hafta Asenkron Video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 12 12.1.Kanc.kurt.Oxyuroidea.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 12 12.2. Ascaridodea.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 13 Helmintoloji. 13. Hafta Asenkron video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 13 13.2.Filaroidea.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 13 13.1.Spiruroidea.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 14 14.Trichuroidea.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 14 Helmintoloji. 14. hafta. Asenkron video.mp4
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 15 15. Acanthoce.Hirudinea.pdf
VET307 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Helmintoloji 15 Helmintoloji, 15. hafta. Asenkron video.mp4
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET502 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 6 PARAZİTOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 1 1.Giriş ve temel bilgiler.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 2 2. Parazitlerin evrendeki durumu.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 2 Parazitizm çeşitleri.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 3 Parazitlerin Taksonomisi.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 4 Protozoonların sınıflandırması.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 5 Helmint Sınıflandırma.1.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 6 Artropoda sınıflandırma.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 7 Parazitlerin gelisimi.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 8 Paraziter epidemiyoloji.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 9 Konakların tepkileri.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 10 Parazitlere karsı bagısıklık.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 11 Paraziter Zoonozlar.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 12 Paraziter Sagaltım.pdf
VPZ702 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Temel Parazitoloji ve Kavramlar 14 Kontrol ve korunma.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 1 Proto genel bilgi.pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 2 Coccidiosis.pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 3 Cryptosporidium.pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 4 Sarcocystis türleri.pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 5 Toxoplasma ve kan parazitleri.pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 6 Prevalence of gastrointestinal helminths and parasites.2019.pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 7 Trematod hast..pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 8 Sestod hast..pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 10 Oesophagostomum ve Stephanurus.pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 11 Kancalı kurt ve askaritler.pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 12 Akciğer kılkurtları.pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 13 Trichinellosis ve Macrocanthorynchus.pdf
VPZ738 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Domuzların Paraziter Hastalıkları 14 Domuzlarda Artropodlar.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 1 1.GİRİS.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 2 2.TARİHÇE.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 3 3.2 Parazitizm çeşitleri.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 4 4.2. PARAZİTLERİN EVRİMİ.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 5 5.1. PAR. GELİŞİMİ.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 6 PARAZİTLERİN TAKSONOMİSİ ve SINIFLANDIRILMASI.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 7 6. PARAZİT ve hastalık isimlendirme.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 8 7. Ureme - Cogalma.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 9 8- Parazit. Zararları.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 10 9- Konaktan çıkış, Doğada Yayılış.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 11 11.KONAKLARIN GÖST.TEPKİLER.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 12 13.Klinik bel. ve tedavi.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 13 14.Zoonozlar.pdf
VPZ603 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 14 15. Kontrol, korunma.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr