Araştırma Görevlisi Suna AVCIOĞLUİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: suna.avcioglu@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Anahtar Kelimeler Malzeme Bilimi
Seramik Malzemeler
Malzeme Üretim Teknolojileri
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Anadolu Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Yıldız Teknik Üniversitesi
Lisans Anadolu Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Araştırma Görevlisi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 -
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Processing And Properties Of Boron Carbide (B4C) Reinforced Ldpe Composites For Radiation Shielding

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Buldu Merve, Kaya Figen, Üstündağ Cem Bülent, Kaptan Hayri Yılmaz, Kam Erol, Menceloğlu Yusuf Ziya, Kaya Cengiz

Dergi Adı :

 Ceramics International

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Non-Catalytic Synthesis Of Boron Carbide (B4C) Nano Structures With Various Morphologies By Sol-Gel Process

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kaya Figen, Kaya Cengiz

Dergi Adı :

 Materials Letters

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 Sıngle Step Solıd-State Synthesıs Of Lanthanum Molybdate

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Mutuk Tuğba, Gürbüz Mevlüt, Çevik Sinem

Dergi Adı :

 Advances İn Materials Science

Özgün Makale

 

2019, 10

Makale Adı :

 Α-Sialon Seramiklerin Optik Özelliklerinin İki Aşamalı Yüksek Enerjili Öğütme Yöntemi Kullanılarak Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra, Ayas Erhan, Gürcan Kübra

Dergi Adı :

 Journal Of Polytechnic

Özgün Makale

 


2019

Makale Adı :

 Investigation Of The İnfluence Of İnitial Powder Size On The Optical Properties Of Dy-Α-Sialon Ceramics Fabricated By Gas Pressure Sintering

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Dergi Adı :

 Ceramics International

Özgün Makale

 

2017, 8

Makale Adı :

 Spark Plasma Sintering Of Translucent Dy-Y Doped Α -Sialon: Study Of Sintering Parameters Influence On The Optical Properties By Using Taguchi Method

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Dergi Adı :

 Acta Physica Polonica A

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Optimization Of The Optical Properties Of Sialon Through A Decrease İn Starting Powder Size

Yazar Adı :

 Kurama Semra, Avcıoğlu Suna, Ayas Erhan

Dergi Adı :

 Journal Of The European Ceramic Society

Özgün Makale

 


2015, 10

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Optimization of optical properties of alpha SiAlON by decreasing of starting powder size 8th International Symposium on Nitrides in conjuction with 7th International Workshop on Spinel Nitrides and Related Materials and Marie Curie ITN 7th Framework Program FUNEA ISNT 2014 pp 106 Agust 31st September 5th 2014 Wildbad Kreuth Germany

Yazar Adı :

 Kurama Semra, Avcıoğlu Suna, Ayas Erhan

Etkinlik Adı :

 8th International Symposium on Nitrides in conjuction with 7th International Workshop on Spinel Nitrides and Related Materials and Marie Curie ITN 7th Framework Program FUNEA (ISNT 2014), pp. 106, Agust 31st-September 5th, 2014

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2014, 08

Bildiri Adı :

 High-Frequency Induction Heating Sintering ofElectrospray Deposited La2Mo2O9

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Mutuk Tuğba, Gürbüz Mevlüt, Çevik Sinem

Etkinlik Adı :

 19.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 The Effect Of Waste Foundry Sand On The Densificatıon Of Cement Mortars

Yazar Adı :

 Demirbaş Arife Kübra, Çevik Sinem, Mutuk Tuğba, Avcıoğlu Suna

Etkinlik Adı :

 II. International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Co-dopants effect on translucent SAlON ceramics production

Yazar Adı :

 Kurama Semra, Avcıoğlu Suna

Etkinlik Adı :

 The 2018 Wold Congress on Advances in Civil, Environmental Materials Research The 2018 Structures Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 08

Bildiri Adı :

 Novel Boron Carbide (B4C) Structures with Controlled Morphology for ShieldingApplications

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Avcıoğlu Suna, Kaya Figen

Etkinlik Adı :

 2018 Collaborative Conference on Materials Research (CCMR)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 The effect of phase diversity on the optical properties of SiAlON ceramics

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Etkinlik Adı :

 18th International Metallurgy and Materials Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Recycling of Waste Ferrous Powders Obtained from Waste Foundry Sand to Matrix Material

Yazar Adı :

 Çevik Sinem, Kovacı Berke, Avcıoğlu Suna, Gürbüz Mevlüt

Etkinlik Adı :

 19th International Metallurgy Materials Congress (IMMC 2018)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Synthesis of High Purity Boron Carbide Powder via Sol Gel Method

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kaya Figen, Kaya Cengiz

Etkinlik Adı :

 IMMC2018 !9th International Metallurgy and Materials Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Recent Advances in Boron-Based Solid State Hydrogen Storage Technologies

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kaya Figen

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Translucent La-α-SiAlON ceramics fabricated by spark plasma sintering (SPS)

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Etkinlik Adı :

 International Conference on Energy and Thermal Engineering

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 New Application Area for Nitride Based Ceramic As Optical Materials

Yazar Adı :

 Kurama Semra, Avcıoğlu Suna

Etkinlik Adı :

 3th International Conference on Mechanical Engineering and Applied Composite Materials

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 11

Bildiri Adı :

 Optical properties of GPS ed Dy and Dy Y doped alpha SiAlON ceramics 14th International Conference European Ceramic Society 21 25 June 2015 Toledo Spain

Yazar Adı :

 Kurama Semra, Avcıoğlu Suna

Etkinlik Adı :

 14th International Conference European Ceramic Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Improving Mechanical Properties of Soft Polyurethane by Reinforcing with Multiwall Carbon Nanotubes MWCNTs

Yazar Adı :

 Akyüz Gülin Deniz, Avcıoğlu Suna, Demircan Özgür

Etkinlik Adı :

 The 10th Asian-Australasian Conference on Composite Materials (ACCM-10)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Salvage of Waste Steel Powder: Its Potential Use on Ceramic Manufacturing

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Çevik Sinem, Kovacı Berke

Etkinlik Adı :

 2. International Congress On New Trends In Science, Engineering and Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 New opportunities for fabrication of highly translucent SiAlON nano ceramics

Yazar Adı :

 Kurama Semra, Avcıoğlu Suna

Etkinlik Adı :

 3rd International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC18)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 The Effect Of Waste Foundry Sand On The Densificatıon Of Cement Mortars

Yazar Adı :

 Demirbaş Arife Kübra, Çevik Sinem, Mutuk Tuğba, Avcıoğlu Suna

Etkinlik Adı :

 International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology” (ICONTRENDS)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Processing and Properties of Novel Nano Boron Carbide(B4C) Structures

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Avcıoğlu Suna, Kaya Figen

Etkinlik Adı :

 2018 3rd International Conference onAdvanced Materials ResearchAnd Manufacturing Technologies(AMRMT 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 08

Bildiri Adı :

 Influence of Composition on Optical Properties of Y-α-Sialons

Yazar Adı :

 Kurama Semra, Avcıoğlu Suna

Etkinlik Adı :

 ECerS 2017-15th Conference Exhibition of the European Ceramic Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Influence of Composition on Optical Properties of Y-a-SiAlONs

Yazar Adı :

 Kurama Semra, Avcıoğlu Suna

Etkinlik Adı :

 ECERS-201715th Conference Exhibition of European Ceramic Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 LED PACKAGING SYSTEMS: AlN THIN FILMS AND PRODUCTION

Yazar Adı :

 Çevik Sinem, Avcıoğlu Suna

Etkinlik Adı :

 The International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 COMPOSITES PRODUCED BY WASTE STEEL POWDER WITH ADDITION OF CARBON NANOTUBES

Yazar Adı :

 Kovacı Berke, Çevik Sinem, Avcıoğlu Suna

Etkinlik Adı :

 The International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 A Novel Manufacturing Route for Translucent α-SiAlON Ceramics

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Etkinlik Adı :

 IMSMATEC’18, The Internatinonal Conference on Materials Science Mechanical andAutomotive Engineerings and Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 04

Bildiri Adı :

 LOW TEMPERATURE SYNTHESIS OF B4C: INFLUENCE OF CITRIC ACID ADDITION

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kaya Figen, Kaya Cengiz

Etkinlik Adı :

 IMSMATEC 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Processing and Properties of Novel Nano Boron Carbide (B4C)Structures

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Avcıoğlu Suna, Kaya Figen

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advanced Materials Research and Manufacturing Technologies (AMRMT 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 08

Bildiri Adı :

 TAILORING THE MORPHOLOGY AND COMPOSITION OF SOL GEL SYNTHESIZEDBORON CARBIDE (B4C) POWDERS BY CONTROLLING THE GEL NETWORK

Yazar Adı :

 Kaya Figen, Avcıoğlu Suna, Kaya Cengiz

Etkinlik Adı :

 IV. International Ceramic, Glass,Porcelain Enamel, Glaze andPigment CongressSERES 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Low temperature synthesis and characterization of high purity nano boroncarbide (B4C) structures

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Avcıoğlu Suna, Kaya Figen

Etkinlik Adı :

 IV. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze andPigment CongressSERES 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Improving of Functional properties of SiAlON Ceramics is Utopia or not?

Yazar Adı :

 Kurama Semra, Avcıoğlu Suna

Etkinlik Adı :

 The International Conference on Materials Science Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC’18)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 A Novel Manufacturing Route for Translucent a-SiAlON Ceramics

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Etkinlik Adı :

 The International Conference on Materials Science Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC’18)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Influence of composition on optical properties of Y-alpha-SiAlONs

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Etkinlik Adı :

 15th ConferenceExhibition of the European Ceramic Society (ECerS2017)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 The investigation of optical properties of translucent dual cation dopped SiAlON ceramics

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 04

Bildiri Adı :

 Investigation on the influence of initial powder size on optical properties of Dy SiAlON ceramics fabricated by gas pressure sintering

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Etkinlik Adı :

 10th Asian Meeting on Electroceramics (AMEC-10, 2016), Taipei/Taiwan

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Processing and Properties of New Generation Radiation Shielding Nano Composites

Yazar Adı :

 Kaya Cengiz, Avcıoğlu Suna, Buldu Merve, Kaya Figen, Üstündağ Cem Bülent, Kam Erol, Menceloğlu Yusuf Ziya

Etkinlik Adı :

 Collaborative Conference on Materials Research (CCMR 2019)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Enhancing the optical properties of a-SiAlON ceramics: powder to sinetered body

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Etkinlik Adı :

 International Congress on New Trends in Science, Engineering and Science, (ICONTRENDS18)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Spark plasma sintering of translucent Dy Y doped SiAlON Study of sintering paramaters influence on the optical properties by using taguchi method

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Etkinlik Adı :

 International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 06

Bildiri Adı :

 Effects of dopant addition Optical Properties of SPS-ed α-SiAlON Ceramics

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMTSIT 2017),

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 New Trends in Thermal Interface Materials for High-Power LED Packaging Systems

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Çevik Sinem

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Enhancing The Optical Properties of a SiALON Ceramics: Powder To Sintered Body

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra, Ayas Erhan, Gürcan Kübra

Etkinlik Adı :

 II. International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Translucent SiAlON Ceramics Produced by Gass Pressure Sintering GPS Method

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kurama Semra

Etkinlik Adı :

 18th International Metallurgy & Materials Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2016, 10

Bildiri Adı :

 Optimization of Sol-Gel Synthesized Preceramic Polymer Precursors for Fabrication of High Purity Boron Carbide (B4C) Powders

Yazar Adı :

 Avcıoğlu Suna, Kaya Figen, Kaya Cengiz

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Patent Adı :

 Nano Boyutta Başlangıç Tozları Kullanılarak Yarı Geçirgen A-Sialon Seramiklerin Kıvılcım Plazma Sinterleme (Sps) Yöntemi İle Üretimi.

Başvuru Sahipleri :

 Semra Kurama

Buluş Sahipleri :

 Semra Kurama, Suna Avcıoğlu, Erhan Ayas

2018

 

TR 2015 04405B

 

SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY

 

Ulusal

2018

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Kompozisyon Katkı Maddesi ve Sinterleme Koşullarının Transparan SiAlON Seramiklerin Optik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi TÜBİTAK Projesi PN 111M427

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Hibrit Termoplastik Tabanlı Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Havacılık Uygulamaları İçin Araştırılması

01.06.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 MEZOPAROZNANOYAPILARINÜRETİMİ VEKAREKTERİZASYONU

Proje Konusu :

 Nanoyapıların sentezi ve karakterizasyonu

01.11.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 Hibrit Termoplastik Tabanlı Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Havacılık Uygulamaları İçin Araştırılması

Proje Konusu :

 Termoplastik kompozitlerin mekanik özellikleri grafen ve karbon nanotup ile artırılmıştır.

06.01.2016

 

11.02.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 02

Proje Adı :

 Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

01.10.2017

 

Bursiyer

 

-Tübitak 1003

 

ULUSAL

2017, 10

Proje Adı :

 2209B-Aerogel Esaslı Yüksek Isı Yalıtımı Sağlayan İnce Kaplamaların Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

01.06.2018

 

01.01.2019

 

Danışman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 1901-Bilimsel AR-GE Destekleme Programı Projeler

Proje Konusu :

 LED Paketleme Sistemleri için AlN İnce Film Kaplamaların Elektro-sprey Biriktirme Yöntemi ile Üretimi ve Isıl Özelliklerinin İyileştirilmesi

06.08.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 08

Proje Adı :

 1906-Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projeleri

Proje Konusu :

 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Labaratuvarlarının İyileştirilmesi

28.03.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 03

Proje Adı :

 Karbon Nano Tüp-Grafen Nano Parçacıklı (CNT-GNP) elyaf takviyeli termoplastik kompozitlerin arayüzey özelliklerinin iyileştirilmesi ve otomotiv ve havacılık sektörlerinde uygulamalarının araştırılması

Proje Konusu :

 Karbon Nano Tüp-Grafen Nano Parçacıklı (CNT-GNP) elyaf takviyeli termoplastik kompozitlerin arayüzey özelliklerinin iyileştirilmesi ve otomotiv ve havacılık sektörlerinde uygulamalarının araştırılması

01.07.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 07

Proje Adı :

 Hibrit Termoplastik Tabanlı Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Havacılık Uygulamaları İçinAraştırılması

Proje Konusu :

 Hibrit Termoplastik Tabanlı Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Havacılık Uygulamaları İçinAraştırılması

27.05.2016

 

30.12.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Mikro Dünya Fotoğraf Yarışması

Ödül Açıklama :

 ”BOR KARBÜRÜN DÜZENİ” isimli mikroyapı görüntüsü 3.lük ödülü almıştır.

2018

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Türk Seramik Derneğinin Düzenlemiş olduğu IV. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES’18)

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2018

Ödül Adı :

 2242

2019

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


TÜBİTAK

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Acta Pysica Polonica A

Uluslararası

 

Dergi

 

Acta Pysica Polonica A

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

2019
  • 2015

    Araştırma Görevlisi

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi

    Fen Bilimleri Enstitüsü

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr