İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: syaman@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-5152-4945
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Temel Eğitim
Anahtar Kelimeler Fen Bilgisi Eğitimi
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Eğitim Fakültesi, 2019 -
Profesör Eğitim Fakültesi, 2019 -
Doçent Eğitim Fakültesi, 2014 - 2019
Doçent Ereğli Eğitim Fakültesi, 2013 - 2014
Doçent Ereğli Eğitim Fakültesi, 2012 - 2014
Yardımcı Doçent Ereğli Eğitim Fakültesi, 2006 - 2012
Araştırma Görevlisi Amasya Eğitim Fakültesi, 2003 - 2006
Araştırma Görevlisi Gazi Eğitim Fakültesi, 1999 - 2003
Araştırma Görevlisi Amasya Eğitim Fakültesi, 1995 - 1999
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Recent Developments İn Education

Bölüm Adı :

 Effects Of 4E, 5E And 7E Learning Methods On The Academic Success Levels Of Students:a Meta-Analysis Study

Yazar Adı :

 Karaşah Şadiye, Yaman Süleyman

Editör Adı :

 Mariateresa Gammone , Mehmet Ali Icbay , Hasan Arslan


2017

Kitap Adı :

 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Bölüm Adı :

 Ölçme Araçlarının Temel Özellikleri: Geçerlik, Güvenrilik Ve Kullanışlılık

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Editör Adı :

 Küçük, M,

2012

Kitap Adı :

 Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I Iı

2015

Kitap Adı :

 İlköğretimde Fen Ve Teknoloji Öğretimi

Editör Adı :

 Kesercioğlu, F, Aydoğdu, M

2005

Kitap Adı :

 Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı Ve Yürütülmesi

Bölüm Adı :

 Karma Yöntem Araştırmalarında Veri Toplama

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Editör Adı :

 Dede, Yüksel; Demir, B.s.

2014

Kitap Adı :

 Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri

Bölüm Adı :

 Karma Yöntem Araştırmalarında Veri Toplama Stratejileri

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Editör Adı :

 Dede, Yüksel; Demir, Selçuk Beşir

2015

Kitap Adı :

 Sınıf Öğretmenliği İçin Fen Bilgisi Laboratuar Deneyleri

2007

Kitap Adı :

 Fen Ve Teknoloji Eğitiminde Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Editör Adı :

 Akdeniz, A.r.

2006

Kitap Adı :

 İlköğretimde Fen Ve Teknoloji Öğretimi

Bölüm Adı :

 Fen Ve Teknoloji Eğitiminde Öğrenme Ve Öğretim Materyalleri

Yazar Adı :

 Karamustafaoğlu. O, Yaman. S, Karamustafaoğlu. S

Editör Adı :

 Kesercioğlu, F., Aydoğdu, M

2005

Kitap Adı :

 İlköğretimde Fen Ve Teknoloji Öğretimi

Bölüm Adı :

 Fen Ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi

Yazar Adı :

 Karamustafaoğlu. S, Karamustafaoğlu. O, Yaman. S

Editör Adı :

 Kesercioğlu, F., Aydoğdu, M

2005

Kitap Adı :

 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi

Bölüm Adı :

 Okul Öncesi Eğitim Programı Ve Fen Eğitimi

Yazar Adı :

 Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman

Editör Adı :

 Ahmet Turan Orhan

2018

Kitap Adı :

 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi

Bölüm Adı :

 Erken Çocukluk Döneminde Bilimin Doğası Eğitimi

Yazar Adı :

 Bursal Murat

Editör Adı :

 Orhan, Ahmet Turan

2018

Kitap Adı :

 Fen Bilimleri Öğretimi Ve Stem Etkinlikleri

Bölüm Adı :

 Fen Eğitiminde Yaygın Kullanılan Öğrenme Ve Öğretme Modelleri

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Editör Adı :

 Tekbıyık, Ahmet, Çakmakcı, Gültekin

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 The Effect Of İntegration Of Stem Disciplines İnto Toulmin’Xxs Argumentation Model On Students’ Academic Achievement, Reflective Thinking, And Psychomotor Skills.

Yazar Adı :

 Gülen Salih, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Turkish Science Education

Özgün Makale

 


2019, 7

Makale Adı :

 Yaratıcı Drama Etkinliklerin Fen Merak Duygusu Üzerindeki Etkileri

Yazar Adı :

 Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Stem Eğitimine Yönelik Umut Ve Hedefler Ölçeği Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması,

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Sarışan Tungaç Aslı, Bal Belgin

Dergi Adı :

 Kastamonu Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 5

Makale Adı :

 İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersinebakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Öner Feda

Dergi Adı :

 Kastamonu Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 3

Makale Adı :

 The Relation Between İntellectual Risk-Taking Regarding Science Classes And Test Anxietyinventory Of Secondary School

Yazar Adı :

 Bal Belgin, Yaman Süleyman, Sarışan Tungaç Aslı

Dergi Adı :

 South African Journal Of Education

Özgün Makale

 


2019, 2

Makale Adı :

 Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Fetemm Tabanlı Atbö Yaklaşımı Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri

Yazar Adı :

 Gülen Salih, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Fen Başarısı Ve Bilgisayarca Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Çakır Esra, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Investıgating The Views Of Secondary School Students Related To Scientific Literacy And Scientific İnquiry: A Creative Drama Activity

Yazar Adı :

 Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman, Bal Belgin

Dergi Adı :

 Journal Of Baltic Science Education

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Analysis Of The Relationship Between Secondary School Students’ Hope Levels, Their Motivation Toward Science Learning And Academic Success Levels

Yazar Adı :

 Bal Belgin, Yaman Süleyman, Sarışan Tungaç Aslı

Dergi Adı :

 Samwaad E-Journal

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Effects Of Learning Cycle Models On Science Success: A Meta-Analysis

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Karaşah Şadiye

Dergi Adı :

 Journal Of Baltic Science Education

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 Fen-Teknoloji-Mühendislik Ve Matematik Eğitimi Entegreli Argümantasyon Metinlerinden Oluşan Ürün Dosyalarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Gülen Salih, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Ve Sanat (J-Steam) Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Sınıf Öğretmenlerinin Gözünden Eğitimde Yenilik Ve İnovasyon Kavramlarına Bir Bakış: Metafor Analizi

Yazar Adı :

 Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi (Estüdam Eğitim Dergisi)

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 Sınıf Öğretmenlerinin Gözünden Eğitimde Yenilik Ve İnovasyon Kavramlarınabir Bakış: Metafor Analizi

Yazar Adı :

 Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 10

Makale Adı :

 Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyon Süreci Ve Stem Disiplinlerinin Kullanımı Odak Grup Görüşmesi

Yazar Adı :

 Gülen Salih, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 10

Makale Adı :

 Yaratıcı Dramayla Öğretim Uygulamasına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Yazar Adı :

 Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Amasya Education Journal

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 Investigating Consistency Of Questions İn Primary And Middle School Science Textbooks With Objectives İn Science Curriculum

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Journal Of Education And Training Studies

Özgün Makale

 


2017, 2

Makale Adı :

 Fen Bilimleri Dersinde Ters Yüz Sınıf Uygulamalarınınöğrencilerin Fen Başarıları Ve Zihinsel Risk Alma Becerilerineetkisi

Yazar Adı :

 Çakır Esra, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Science Teachers’ Opinions On Application Of Competency-Based Science Model Components To Science Programs

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 The International Journal Of Evaluation And Research İn Education

Özgün Makale

 


2017

Makale Adı :

 İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Ormanlara Yönelik Tutumlarında Doğa Eğitimi Projelerinin Etkisi

Yazar Adı :

 Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman, Bal Belgin

Dergi Adı :

 Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (Aleg)

Özgün Makale

 


2017

Makale Adı :

 Çoktan Seçmeli Madde Tipleri Ve Fen Eğitiminde Kullanılan Örnekleri

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Derleme Makale

 


2016, 7

Makale Adı :

 Ortaokul Öğrencileri İçin Fen Öğrenmeye Yönelik Öz Yeterlik İnanç Ölçeği Uyarlaması Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 5

Makale Adı :

 Analysis Of Turkish Prospective Science Teachers Perceptions On Technology İn Education

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Köksal Mustafa Serdar, Saka Yavuz

Dergi Adı :

 Australian Journal Of Teacher Education

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Ortaokul Öğrencilerinin Zihinsel Risk Alma Becerileri Ve Üst Bilişsel Farkındalıkları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Çakır Esra

Dergi Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2015

Makale Adı :

 Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 


2014, 7

Makale Adı :

 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 


2014, 4

Makale Adı :

 Turkish Prospective Teachers Perceptions About Technology İn Education

Yazar Adı :

 Köksal Mustafa Serdar, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 


2014

Makale Adı :

 Fen Ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Zihinsel Risk Alma Becerilerinin Piaget İn Bilişsel Gelişim Dönemlerine Ve Eğitim Kademelerine Göre İncelenmesi

Yazar Adı :

 Daşcı Arzu Derya, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Kuramsal Eğitim Bilim

Özgün Makale

 


2014

Makale Adı :

 Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma Ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği Türkçe Formunun Uyarlanması Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Köksal Mustafa Serdar

Dergi Adı :

 Türk Fen Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 


2014

Makale Adı :

 Investigation Of Questions İn Science And Technology Textbooks İn Terms Of Requirements Of The Curriculum After Educational Reform İn Turkey

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Physics And Chemistry Education

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Development Of Task Value İnstrument For Biology As A School Subject

Yazar Adı :

 Köksal Mustafa Serdar, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Acta Didactica Napocensia

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 An İnvestigation Of The Epistemological Predictors Of Self Regulated Learning Of Advanced Science Students

Yazar Adı :

 Köksal Mustafa Serdar, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Science Educator

Özgün Makale

 

2012, 1

Makale Adı :

 Yapılandırılmış Laboratuvar Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Görüşleri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Saka Yavuz, Yaman Süleyman, Tunç Şahin Canan, Pekbay Canay, Gerçek Zuhal

Dergi Adı :

 Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 The Optimal Number Of Choices İn Multiple Choice Tests Some Evidence For Science And Technology Education

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 The New Educational Review

Özgün Makale

 


2011, 10

Makale Adı :

 A Investigation On The Effectiveness Of Pbl Approach İn Different Grouping Strategies Using Multiple Choice Test And Multi Evaluation Techniques

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Konusuna Yönelik Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Karamustafaoğlu Sevilay

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Öğretmenlerin Fen Ve Teknoloji Dersinde Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Algıları

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 İlköğretim Online

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Üniversite Sıralama Sistemleri Kriterler Ve Yapılan Eleştiriler

Yazar Adı :

 Saka Yavuz, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Yükseköğretim Ve Bilim Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Öğretmenler İçin Hizmet İçi Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Tekin Seher

Dergi Adı :

 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Understanding Levels Of Prospective Science Teachers On The Nature Of Science

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Nuhoğlu Hasret

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Physics And Chemistry Education

Özgün Makale

 


2010

Makale Adı :

 A Comparison Of The Elementary Level Students Attitude Towards Technology By Considering Their Achievement Level İn Science

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 World Applied Sciences Journal

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 An Analysis Of Turkish Prospective Teachers Perceptions About Technology İn Education

Yazar Adı :

 Köksal Mustafa Serdar, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Relieve

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Yetişkinler İçin Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Dede Yüksel

Dergi Adı :

 Eğitim Bilimleri Ve Uygulama Dergisi

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Dede Yüksel, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 


2008, 1

Makale Adı :

 Hizmet İçi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Tekin Seher, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Ve Matematik Dersine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Dede Yüksel

Dergi Adı :

 Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Özgün Makale

 


2007, 1

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Akademik Başarı Ve Yaratıcı Düşünmeye Etkisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Yalçın Necati

Dergi Adı :

 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Fen Ve Matematik Eğitiminde Problem Çözme Kuramsal Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Dede Yüksel, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Dede Yüksel

Dergi Adı :

 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Science And Mathematics Learning Preferences Of Primary School Students

Yazar Adı :

 Dede Yüksel, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 International Journal Of Environmental And Science Education

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerileri Ve Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Karamustafaoğlu Sevilay

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Öner Feda

Dergi Adı :

 Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Ozon Tabakası Hakkındaki Algılama Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Darçın Es, Orhan At, Bozkurt O, Yaman S

Dergi Adı :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2005, 1

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Mantıksal Düşünme Becerisinin Gelişimine Etkisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Türk Fen Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 


2005, 1

Makale Adı :

 Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri Ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Altunçekiç Alper, Yaman Süleyman, Koray Özlem

Dergi Adı :

 Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Kurma Ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Dede Yüksel, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Eğitim Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Yalçın Necati

Dergi Adı :

 İlköğretim Online

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Koray Özlem, Altunçekiç Alper, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Sixth Seventh And Eight Year Students Knowledge Levels About Greenhouse Effect Ozone Layer And Acid Rain

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Mediterranean Journal Of Educational Studies

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Matematik Ve Fen Eğitiminde Problem Kurma Uygulamaları

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Dede Yüksel

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2005

Makale Adı :

 Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Problem Çözme Ve Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi

Yazar Adı :

 Yalçın Necati, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Koray Özlem, Altunçekiç Alper

Dergi Adı :

 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Isı Ve Sıcaklık Üzerine Kavram Yanılgıları

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Gümüş Sedat, Öner Feda, Kara Mehmet, Orbay Metin

Dergi Adı :

 Milli Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 11

Makale Adı :

 Fen Ve Matematik Eğitiminde Proje Çalışmalarının Yeri Önemi Ve Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Dede Yüksel, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2003, 1

Makale Adı :

 İlköğretim Okulları Birinci Kademede Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Araç Gereçlerini Kullanma Durumları

Yazar Adı :

 Dindar Halil, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2003

Makale Adı :

 Lise Fizik Laboratuvarlarında Kullanılan Araç Gereçlerin Yeterlilik Düzeyleri Ve Laboratuvar Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Öner Feda

Dergi Adı :

 Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2003

Makale Adı :

 Öğretmenlerin İlköğretim 4 Ve 5 Sınıflarda Fen Bilgisi Dersinde Öğretim Yöntemlerini Kullanma Durumları

Yazar Adı :

 Dindar Halil, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2002, 3

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Koray Özlem, Yaman Süleyman

Dergi Adı :

 Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2002, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Güncel Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Önceki Programlarla Karşılaştırmalı Analizi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 1st International Contemporary Education and Social Sciences Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Güncel Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Temel Özelliklerinin Analizi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 1st International Contemporary Education and Social Sciences Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Determining the Science Teacher Candidates’xx Nature of Science Beliefs

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı

Etkinlik Adı :

 1.International Symposium on ContemporaryEducation and Social Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 12

Bildiri Adı :

 Science Laboratory Perceptions of Pre-Service Science Teachers: A Word Association Study

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Sarışan Tungaç Aslı, Bal Belgin

Etkinlik Adı :

 1.International Symposium on ContemporaryEducation and Social Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 Sınıf dışı bütünleşik mühendislik tasarım ve girişimcilik etkinliklerinin öğrenci ürünlerine etkisi

Yazar Adı :

 Yüksel Feyza, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 International STEM Education Conference,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 Ortaokul Öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavına Yönelik Beklenti ve Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi UBEK-ISCE, International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 03

Bildiri Adı :

 PROJECT CONSULTANCY EDUCATION FOR MASTER AND PHD STUDENTS IN EDUCATIONAL SCIENCES” PROJECT EVALUATION

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı

Etkinlik Adı :

 XIV.European Conference on Social and Behavioral Sciences, XIV.ECSBS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 09

Bildiri Adı :

 THE ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF-EFFICACY PERCEPTIONS AND THE DECISION MAKING SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS THE LEARNING OF SCIENCE

Yazar Adı :

 Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman, Bal Belgin

Etkinlik Adı :

 XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, XIV.ECSBS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 09

Bildiri Adı :

 Effect of 4E 5E and 7E learning models on the academic successes of the students in science education A meta analysis study

Yazar Adı :

 Karaşah Şadiye, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 X. European Conference on Social and Behavioral Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2016, 05

Bildiri Adı :

 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Orhan Ahmet Turan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 03

Bildiri Adı :

 Examining the Students Views About Creative Drama Activities Related to Scientific Research

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Sarışan Tungaç Aslı, Bal Belgin

Etkinlik Adı :

 III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Students Views Related To Achievement of Educational Aim of Instruction Via Creative Drama

Yazar Adı :

 Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Ortaokul Öğrencilerinin Liseye Geçiş Sınavına Yönelik Beklenti ve Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı

Etkinlik Adı :

 International Congress on Science and Education 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 03

Bildiri Adı :

 Fen öğrenmede zihinsel risk alma ve yordayıcıları ile girişimcilik becerilerinin ölçülmesi.

Yazar Adı :

 Cansız Feyza, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 12th International Congress of Educational Research,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 06

Bildiri Adı :

 Öğretmenlerin Gözünden Eğitimde Yenilik ve İnovasyon Kavramlarına Bir Bakış: Metafor Analizi, An Investigation of Novelty and Innovation Concepts in Education from Perspectives of Teachers: A Metaphor Analysis

Yazar Adı :

 Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 17th Primary Teacher Education Symposium -17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 04

Bildiri Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Laboratuvarı Algılarına Yönelik Bir Kelime İlişkilendirme Çalışması

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Sarışan Tungaç Aslı, Bal Belgin

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarının Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Sarışan Tungaç Aslı, Bal Belgin

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Comparison of Critical Thinking Skill Level of Science and Primary School Preservice Teachers

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 The Effect of Inquiry-Based Learning Approach on the Levels of Science Achievements, Anxiety and Attitudes of Preservice Teachers of Primary School Education

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Yaratıcı drama etkinliklerin fen merak duygusu üzerindeki etkileri.

Yazar Adı :

 Sarışan Tungaç Aslı, Bal Belgin, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 IV.İnternational Eurasian Educational Research Congress, “4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi”, Değişen Zamanlar değişen ihtiyaçlar, e-eğitim, eşitlik, göç ve farklılıklar

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 06

Bildiri Adı :

 Yaratıcı drama etkinliklerin fen merak duygusu üzerindeki etkileri.

Yazar Adı :

 Sarışan Tungaç Aslı, Bal Belgin, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 IV. İnternational Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 06

Bildiri Adı :

 İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf matematik ve fen bilgisi ders kitaplarının incelenmesi Problem çözme ve problem kurma etkinlikleri bakımından

Yazar Adı :

 Dede Yüksel, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2005, 10

Bildiri Adı :

 Fen Bilimleri Öğretmen AdaylarınınÖğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve ÖzYeterlikİnanç Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Eğitim bilimleri alanlarında lisansüstü öğrenim gören öğrenciler için proje danışmanlığı eğitimi proje değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı

Etkinlik Adı :

 XIV.European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Yaratıcı ve eleştirel düşünmeye dayalı laboratuar yönteminin öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç algısı ve akademik başarı düzeylerine etkisi

Yazar Adı :

 Koray. Ö, Yaman. S, Altunçekiç. S

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2004, 10

Bildiri Adı :

 Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik öz-yeterlik algıları ile karar verme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar Adı :

 Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman, Bal Belgin

Etkinlik Adı :

 XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The Relationship between students ıntellectual risk taking skills and metacognitive awareness and academic achievement

Yazar Adı :

 Çakır Esra, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The relationship between students ıntellectual risk taking skills and ıntellectual motivational skills

Yazar Adı :

 Öner Yunus Emre, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizceBildiri Adı :

 The Relationship between Self Efficacy Levels for Learning Science and Intellectual Risk Taking Levels of Secondary School Students

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Fen ve teknoloji eğitiminde tutum ve motivasyon arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Yaman. S, Sarı. G

Etkinlik Adı :

 IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yapılandırılmış kimya deneylerinin öğrencilerin bilim hakkındaki görüşlerine etkisi

Yazar Adı :

 Tunç Şahin. C, Pekbay. C, Gerçek. Z, Saka, Y, Yaman, S

Etkinlik Adı :

 Uygulamalı Eğitim Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İlköğretim 5 sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerini etkileyen faktörler

Yazar Adı :

 Yaman. S, Gönül. N, Bozkurt. M

Etkinlik Adı :

 XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Probleme dayalı öğrenmenin etkililiği Bir meta analiz çalışması

Yazar Adı :

 Yaman. S, Sever. E

Etkinlik Adı :

 XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonları ile çevreye ilişkin tutumları arasındaki ilişki

Yazar Adı :

 Yaman. S, Deniz. M, Akyiğit. G

Etkinlik Adı :

 IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fen ve teknoloji laboratuvarının araç gereç bakımından yeterliliği ve öğretmenlerin araç gereçleri tanıma düzeyleri

Yazar Adı :

 Yaman. S

Etkinlik Adı :

 IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ortaöğretim öğrencilerinin fen derslerini ve fen öğretmenlerinden beklenti düzeylerinin farklı değişkenlere göre karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Yaman. S, İdin. F, İdil. Ö

Etkinlik Adı :

 I. Amasya Araştırmaları Sempozyum

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Öğretmen adaylarının kimya dersine yönelik tutumları ve mantıksal düşünme becerileri üzerine bir araştırma

Yazar Adı :

 Yaman. S, Karamustafaoğlu. S

Etkinlik Adı :

 XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Fen bilgisi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının fen teknoloji ve toplum konusuna bakış açılarının incelenmesi

Yazar Adı :

 Yaman. S, Koray. Ö, Altunçekiç. A

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine yönelik ilgi düzeylerinin ve problem çözme becerilerinin incelenmesi üzerine bir araştırma

Yazar Adı :

 Sarıbıyık. S, Altunçekiç. A, Yaman. S

Etkinlik Adı :

 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yaratıcı ve eleştirel düşünmeye dayalı laboratuar yönteminin öğretmen adaylarının akademik başarı problem çözme ve laboratuar tutum düzeylerine etkisi

Yazar Adı :

 Koray. Ö, Yaman. S, Altunçekiç. A

Etkinlik Adı :

 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Eighth grade Turkish students attitudes towards environmental issues

Yazar Adı :

 Salman Akın. B, Taşar. Mf, Yaman. S, Bozkurt, Ö

Etkinlik Adı :

 North American, European and South American Symposium, Science And Technology Literacy in the 21th Century

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Is it a destiny Using timss framework to improve science and mathematics

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 The VI International Balkan Congress for Education and Science

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 In assessment of prospective teachers perceptions about technology

Yazar Adı :

 Koksal. Ms, Yaman. S

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Öğrenci gözü ile bir fen ve teknoloji öğretmeni nasıl olmalıdır

Yazar Adı :

 Yaman. S, Karamustafaoğlu. O

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Sarışan Tungaç Aslı, Bal Belgin

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Girişimcilik Algılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Sarışan Tungaç Aslı, Bal Belgin, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Potansiyellerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazar Adı :

 Bal Belgin, Sarışan Tungaç Aslı, Yaman Süleyman

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Çevre Bize Emanet

Proje Konusu :

 İlkokul öğrencilerinin atık yağ ile ilgili bilinç düzeylerinin tespiti ve geliştirilmesine yönelik MEB ile işbirliği yapılarak eğitim verilmiştir

03.03.2016

 

01.07.2016

 

Danışman

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 07

Proje Adı :

 Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Danışmanlığı

Proje Konusu :

 Öğretmen adaylarının fen bilimlerine yönelik yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek ve özellikle kırsal alanlarda görev yapan ve laboratuvar imkânı olmayan öğretmenleri basit araç gereçlerle yapacakları materyallerle birçok etkinlik gerçekleştirebilme becerisi kazandırmak

31.01.2013

 

02.02.2013

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 02

Proje Adı :

 2029

Proje Konusu :

 Kimyanın 7 Rengi

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 2029 projesi

Proje Konusu :

 Amasya ve Çevresinde Doğa Temelli Çevre Eğitimi

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Araştırma Projesi

Proje Konusu :

 Fen bilgisi eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Alt Yapı Projesi

Proje Konusu :

 İlköğretim fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı için fizik kimya ve biyoloji laboratuarının kurulması

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalığa İlişkin Görüşleri.

Proje Konusu :

 Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin İnternet Kullanım alışkanlıkları ve siber zorbalığa ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada Amasya Merzifon’da ki ortaokul öğrencilerinin internet kullanım alışkanlıkları ve siber zorbalık duyarlılıkları ele alınmıştır.

03.07.2017

 

05.12.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 REHBERİMİZ BİLİM OLSUN

Proje Konusu :

 TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI DESTEKLEME PROGRAMI

04.09.2017

 

29.12.2017

 

Uzman

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Eğitim Bilimleri Alanlarında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Proje Danışmanlığı Eğitimi

Proje Konusu :

 Projenin amacı alan eğitiminde veya eğitim bilimleri alanlarında lisansüstü öğrenim görenkatılımcıların sosyal bir toplumda grup çalışmalarının nasıl yapıldığının örneklerlegösterilmesi, grup üyeleri ile birlikte uyum ve birlikteliğin sağlanması, bir projenin temelbileşenlerinin tanıtılması, bir projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol vesonlandırma süreçlerinin farklı uygulamalarla öğretilmesidir.

03.07.2017

 

10.07.2017

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 07

Proje Adı :

 YARATICI DRAMA İLE FEN BİLİMLERİNİ ÖĞRENİYORUZ

Proje Konusu :

 İlkokul 4 Sınıf öğrencilerine yaratıcı drama ile fen derslerini eğlenceli bir şekilde öğretmek

19.10.2016

 

23.11.2016

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 11

Proje Adı :

 MİNİKLER GEMS İ KEŞFEDİYOR

Proje Konusu :

 Okulöncesi dönemdeki öğrencileri GEMS etkinlikleri ile tanıştırmak

20.11.2016

 

12.06.2017

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 06

Proje Adı :

 Tabiatta Ders Var

Proje Konusu :

 İlimiz ilçelerinden belirlenen öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıf dışı eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirilmesi ilkokul ortaokul ve lise kademlerindeki öğrenciler ile Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti nde sınıf dışı duvarsız eğitim yapılması

03.10.2016

 

05.06.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 06

Proje Adı :

 Yaratıcı Dramayla Tanışıyoruz

Proje Konusu :

 7 sınıf Öğrencilerine yaratıcı drama aktiviteleri yaptırarak yaratıcı drama yöntemi ile derslere olan ilgilerini arttırmak

08.03.2016

 

08.09.2016

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 EĞİTİM BİLİMLERİ ALANLARINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Proje Konusu :

 Projenin amacı lisansüstü öğrenim gören katılımcıların sosyal bir toplumda grup çalışmalarının nasıl yapıldığının örneklerle gösterilmesi, grup üyeleri ile birlikte uyum ve birlikteliğin sağlanması, bir projenin temel bileşenlerinin tanıtılması, bir projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ve sonlandırma süreçlerinin farklı uygulamalarla öğretilmesi hedeflenmiştir. Proje çeşitleri, Ulusal ve Uluslararası projelerin tanıtımı, TUBİTAK destekli projelerde nelere dikkat edilmesi gerektiği, 2229 Projelerinin temel özellikleri ve kriterlerini tanımaları sağlanacaktır. Projenin özel amaçları ise Bu eğitim etkinliğinden sonra katılımcılar eğitim bilimleri alanlarında yapılan projeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca kendi alanlarında var olan bir problem durumuna çözüm önerisi getirecek bir fikri proje haline getirecektirler. Ayrıca her katılımcı bilimsel bilgi ve özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olacaktır. Bunun yanında eğitim bilimleri alanında yapılan günc

03.07.2017

 

29.12.2017

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Geleceği Sorgulayan Yenilikçi Girişimciler

Proje Konusu :

 Proje öğrencilerin 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanmaları ve bu eğitime katıldıktan sonra yaşadıkları yerlerde bir farkındalık oluşturarak girişimcilik, sorgulama ve inovasyon becerilerini geliştirecek faaliyetleri devam ettirmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin kendi akranlarıyla beraber geliştirecekleri bu becerileri, ekonomik katma değeri olan ürünlere dönüştürmeleri ise projenin nihai amacını oluşturmaktadır.

01.10.2018

 

Yürütücü

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 10

Proje Adı :

 Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı

29.05.2019

 

Araştırmacı

 

Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 05

Proje Adı :

 Yaratıcı Düşünen Girişimciler

Proje Konusu :

 2018 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı- I. Çağrı Dönemi

10.10.2018

 

05.12.2018

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 12

Proje Adı :

 TÜBİTAK 4004 –Geleceği Sorgulayan Girişimciler II

Proje Konusu :

 Ortaokul öğrencilerine STEM temelli eğitimlerle girişimcilik, sorgulama ve inovasyon becerileri kazandırmak ve bu becerilerini kullanabilecekleri fırsatlar sağlamaktır.

29.08.2020

 

04.09.2020

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2020, 09

Proje Adı :

 TUBITAK 2229 Eğitim bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim gören öğrenciler için proje danışmanlığı eğitimi

Proje Konusu :

 Egitim bilimlerinin farklı alanlarında ögrenim gören lisans üstü ögrencilerinin bilgi ve deneyimlerini artırmakiçin proje danısmanlıgı egitimi

01.03.2017

 

01.08.2017

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 08

Proje Adı :

 OMÜ’nün Engelsiz Evliya Çelebileri

Proje Konusu :

 Engelli Öğrenciler ve Kültürel Miras

15.03.2019

 

15.06.2019

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2019, 06

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik

2012

 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 Yayın Teşvik

2013

 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 TEŞEKKÜR

Ödül Açıklama :

 Öğretmenlere verilen eğiim nedeniyle teşekkür belgesi

2016

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2016

Ödül Adı :

 Teşekkür Belgesi

Ödül Açıklama :

 5-7 Kasım 2015 tarihleri arasında Amasya Üniversitesinde düzenlenen “II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL)” konferansına verilen destekten dolayı TEŞEKKÜR

2014

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Diğer


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 Teşekkür Belgesi

Ödül Açıklama :

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında yapılan program güncelleme çalışmasına 3 farklı zamanda 1'er haftalık çalışmalara katılmak. Fen Bilimleri programının güncellenmesi katkı sağlamak

2017

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Participatory Educational Research

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Participatory Educational Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Amasya

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.11.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Participatory Educational Research

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Participatory Educational Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Amasya

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.11.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Gazi Yayınevi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

2016

 

15.07.2016

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Gazi Yayınevi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

2016

 

15.11.2016

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Gazi Yayınevi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.03.2016

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Kuramsal Eğitimbilim Dergis

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Aydoğdu Bülent

Yayınevi :

 Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

Afyon

 

TÜRKİYE

 

2016

 

15.10.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Aydoğdu Bülent

Yayınevi :

 Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

Afyon

 

TÜRKİYE

 

2016

 

15.07.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Aydoğdu Bülent

Yayınevi :

 Afyonkocatepe Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

Afyon

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.01.2015

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Aydoğdu Bülent

Yayınevi :

 Afyon Kocatepe Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

Afyonkarahisar

 

2016

 

15.04.2016

 

Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.07.2016

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Gazi Yayınevi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

15.11.2017

 

30.11.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Gazi Yayınevi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

15.07.2017

 

31.03.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Gazi Yayınevi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

15.03.2017

 

31.03.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Özdemir Soner Mehmet

Yayınevi :

 Gazi Publshing (Gazi Yayınları)

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2017

 

01.01.2015

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Özdemir Soner Mehmet

Yayınevi :

 Gazi Publishing

Ulusal

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

01.01.2015

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Özdemir Soner Mehmet

Yayınevi :

 Gazi Publishing

Ulusal

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

01.01.2015

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Eliöz Murat, Çebi Mehmet, Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Elektronik

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

01.10.2017

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Rakap Salih, Varış Yakup Alper, Çakıcı Dilek, Yılmaz Rezan, Kaya Sinan, Şentürk Şener

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

31.12.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Yılmaz Rezan, Rakap Salih, Kaya Sinan, Varış Yakup Alper, Altun Ayşegül

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.01.2017

 

30.06.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Ondokuz Msyıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Yılmaz Rezan, Şentürk Şener, Varış Yakup Alper, Kaya Sinan, Rakap Salih

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

01.07.2017

 

31.12.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 İlkokul Fen Bilimleri 3 Derskitabı

Yazar Adı :

 Taş Murat, Bozdoğan Aykut Emre, Tekbıyık Ahmet, Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Milli Eğitim Bakanlığı

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Omü Rektörlüğü

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.01.2018

 

30.06.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Kaya Sinan, Rakap Salih, Varış Yakup Alper, Yılmaz Rezan, Büyükahıska Dilek, Şentürk Şener, Gül Seyfullah, Güler Muhammed İkbâl

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Rakap Salih, Varış Yakup Alper, Büyükahıska Dilek, Yılmaz Rezan, Kaya Sinan, Şentürk Şener, Gül Seyfullah, Güler Muhammed İkbâl

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Parantej Teknoloji

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.08.2018

 

30.11.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Parantez Teknoloji

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.04.2018

 

30.06.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Parantez Teknoloji

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2018

 

01.12.2017

 

30.03.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Omü Rektörlüğü

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.07.2018

 

28.12.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğiim Fakülesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Yılmaz Rezan, Kaya Sinan, Rakap Salih, Varış Yakup Alper, Şentürk Şener, Büyükahıska Dilek, Güler Muhammed İkbâl

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.01.2018

 

30.06.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Yılmaz Rezan, Kaya Sinan, Rakap Salih, Varış Yakup Alper, Şentürk Şener, Büyükahıska Dilek, Gül Seyfullah, Güler Muhammed İkbâl

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.07.2018

 

31.12.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Büyükahıska Dilek, Gül Seyfullah, Rakap Salih, Güler Muhammet İkbal, Kaya Sinan, Şentürk Şener, Varış Yakup Alper, Yaman Süleyman, Yılmaz Rezan

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

01.07.2018

 

25.12.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi

Yazar Adı :

 Aydoğdu Bülent, Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman, Kaya Sinan, Yılmaz Rezan, Rakap Salih, Varış Yakup Alper, Güler Muhammed İkbâl, Büyükahıska Dilek, Şentürk Şener, Gül Seyfullah

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 İlkokul Fen Bilimleri 3 Ders Kitabı

Yazar Adı :

 Taş Murat, Bozdoğan Aykut Emre, Tekbıyık Ahmet, Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Yaman Süleyman

Yayınevi :

 Omü Eğitim Fakültesi

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

01.01.2019

 

30.06.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Şentürk Şener, Yılmaz Rezan, Yaman Süleyman, Rakap Salih, Varış Yakup Alper, Gül Seyfullah, Çebi Mehmet, Kaya Sinan, Büyükahıska Dilek

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2019

 

01.07.2019

 

31.12.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Şentürk Şener, Yaman Süleyman, Yılmaz Rezan, Rakap Salih, Varış Yakup Alper, Büyükahıska Dilek, Çebi Mehmet, Gül Seyfullah, Kaya Sinan, Güler Muhammed İkbâl

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2019

 

01.01.2019

 

30.06.2019

 

Elektronik

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Türk Eğitim İndeksi

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Türk Eğitim İndeksi, Infobaseindex

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Malatya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ULAKBIM, DOAJ, IndexCopernicus, EDNA

 

Yayın Yeri :

 Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

 

Zonguldak

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

ASOS

 

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Tubitak

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Fen eğitiminde bilgisayar destekli öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarıları, bilimsel süreç becerileri ve bilgisayar kullanmaya yönelik tutuma etkisi

Yazar :

 Fatma TAVUKCU

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Sınıf öğretmenliği adaylarının laboratuvar becerilerinin geliştirilmesinde hipotez sınama ve açık uçlu deney tekniğinin incelenmesi

Yazar :

 Melek Bengu DEMİR

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 İlköğretim 6. sınıf İngilizce ile fen ve teknoloji programlarına yönelik disiplinlerarası uygulama sonuçları

Yazar :

 Oktay AKSOY

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı


2011

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Zihinsel risk alma ve fen ve teknoloji dersine ilişkin tutumun bilişsel gelişim düzeylerine göre incelenmesi

Yazar :

 Arzu DERYA DAŞCI

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Fen ve teknoloji dersinde web tabanlı uzaktan eğitimin öğrencilerin akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi

Yazar :

 Muhammet AKTAŞ

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Fen-teknoloji-mühendislik ve matematik disiplinlerine dayalı argümantasyon destekli fen öğrenme yaklaşımının öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisi

Yazar :

 Salih GÜLEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Ters yüz sınıf uygulamalarının fen bilimleri 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, zihinsel risk alma ve bilgisayarca düşünme becerileri üzerine etkisi

Yazar :

 Esra ÇAKIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Simülasyon ve animasyon destekli 5e modelinin öğretmen adaylarının fen başarısı ve motivasyonlarına etkisi

Yazar :

 Yunus Emre ÖNER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Ortaokul fen bilimleri dersinde sınıf dışı SEM uygulamalarının öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisi

Yazar :

 Feyza YÜKSEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-08 22:48:16

 

2017-01-08 22:48:16

 

2016-2017

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-08 22:48:02

 

2017-01-08 22:48:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-08 22:47:34

 

2017-01-08 22:47:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 Fen Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-01-08 22:47:07

 

2017-01-08 22:47:07

 

2016-2017

Ders Adı :

 Tez Çalışması

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-06 10:00:55

 

2016-01-06 10:00:55

 

2015-2016

Ders Adı :

 Tez Çalışması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-06 10:00:43

 

2016-01-06 10:00:36

 

2015-2016

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-06 10:00:14

 

2016-01-06 10:00:14

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-06 10:00:02

 

2016-01-06 10:00:02

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-06 09:59:54

 

2016-01-06 09:59:54

 

2015-2016

Ders Adı :

 Parametrik Ve Parametrik Olmayan İstatistikler

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-06 09:59:33

 

2016-01-06 09:59:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Ölçme Aracı Geliştirme

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-06 09:59:29

 

2016-01-06 09:59:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 İstatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-06 09:58:53

 

2016-01-06 09:58:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2016-01-06 09:58:37

 

2016-01-06 09:58:37

 

2015-2016

Ders Adı :

 İstatistik

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-06 09:58:02

 

2016-01-06 09:58:02

 

2014-2015

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2016-01-06 09:57:51

 

2016-01-06 09:57:51

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tez Çalışması

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-01-06 09:57:17

 

2016-01-06 09:57:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tez Çalışması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-01-06 09:57:08

 

2016-01-06 09:57:08

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-06 09:56:50

 

2016-01-06 09:56:50

 

2014-2015

Ders Adı :

 Parametrik Ve Parametrik Olmayan İstatistikler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-06 09:56:33

 

2016-01-06 09:56:33

 

2014-2015

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-06 09:56:16

 

2016-01-06 09:56:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-01-06 09:55:47

 

2016-01-06 09:55:47

 

2014-2015

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 12

 

2016-01-06 09:55:58

 

2016-01-06 09:55:20

 

2014-2015

Ders Adı :

 Fen Ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:51:28

 

2014-02-12 09:51:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Fen Ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:50:58

 

2014-02-12 09:50:58

 

2011-2012

Ders Adı :

 Fen Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:50:38

 

2014-02-12 09:50:38

 

2012-2013

Ders Adı :

 Fen Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:50:17

 

2014-02-12 09:50:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Fen Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:50:17

 

2014-02-12 09:50:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:49:52

 

2014-02-12 09:49:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:49:45

 

2014-02-12 09:49:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:49:35

 

2014-02-12 09:49:35

 

2011-2012

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 09:49:06

 

2014-02-12 09:49:06

 

2013-2014

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 09:49:01

 

2014-02-12 09:49:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 09:48:51

 

2014-02-12 09:48:51

 

2011-2012

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:48:27

 

2014-02-12 09:48:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:48:36

 

2014-02-12 09:48:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:48:32

 

2014-02-12 09:48:11

 

2011-2012

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:48:02

 

2014-02-12 09:48:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:47:53

 

2014-02-12 09:47:53

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:47:45

 

2014-02-12 09:47:45

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tez Çalışması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 09:47:25

 

2014-02-12 09:47:25

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tez Çalışması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 09:47:18

 

2014-02-12 09:47:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tez Çalışması

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-12 09:47:12

 

2014-02-12 09:47:12

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:46:58

 

2014-02-12 09:46:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:46:47

 

2014-02-12 09:46:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:46:31

 

2014-02-12 09:46:31

 

2011-2012

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:46:07

 

2014-02-12 09:46:07

 

2013-2014

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:45:48

 

2014-02-12 09:45:48

 

2012-2013

Ders Adı :

 Nicel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:45:47

 

2014-02-12 09:45:47

 

2011-2012

Ders Adı :

 İlköğretimde Fen Ve Teknoloji Öğretimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:45:18

 

2014-02-12 09:45:18

 

2012-2013

Ders Adı :

 İlköğretimde Fen Ve Teknoloji Öğretimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:43:15

 

2014-02-12 09:43:15

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:44:56

 

2014-01-30 13:04:43

 

2011-2012

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:43:38

 

2014-01-30 13:04:38

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:43:32

 

2014-01-30 13:04:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:43:43

 

2014-01-30 13:04:16

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:43:56

 

2014-01-30 13:04:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-12 09:44:02

 

2014-01-30 13:04:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Fen Bilgisi Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-12 09:44:12

 

2014-01-30 13:03:41

 

2011-2012

2019
 • 2019

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2016
  - 2017

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2015
  - 2017

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2014
  - 2015

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  İlköğretim Bölümü

 • 2014

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

  Doç. Dr.

  Akademik Ve İdari İşleri Yürütmek

 • 2014
  - 2019

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2013
  - 2014

  Doçent

  Bülent Ecevit Üniversitesi

  Ereğli Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2013
  - 2014

  Anabilim Dalı Başkanı

  Bülent Ecevit Üniversitesi

  Ereğli Eğitim Fakültesi

 • 2012
  - 2014

  Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi

  Doç. Dr.

  Akademik Ve İdari İşlemleri Yürütmek

 • 2012
  - 2014

  Doçent

  Bülent Ecevit Üniversitesi

  Ereğli Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2012

  Dekan Yardımcısı

  Bülent Ecevit Üniversitesi

  Ereğli Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2012

  Yardımcı Doçent

  Bülent Ecevit Üniversitesi

  Ereğli Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2010

  Bölüm Başkanı

  Bülent Ecevit Üniversitesi

  Ereğli Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2011

  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

  Yrd. Doç. Dr.

  Akademik Ve İdari İşlemleri Yürütmek

 • 2003
  - 2006

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Amasya Eğitim Fakültesi

  Sınıf Öğretmenliği Pr.

 • 2003
  - 2006

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi Dr.

  Öğretim Üyesi Olarak Hazırlanmak Ve Fakülte Yöneticileri Tarafından Bölüme İlişkin Görevleri Yapmak

 • 1999
  - 2003

  Gazi Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

  Öğretim Üyesi Olarak Hazırlanmak Ve Fakülte Yöneticileri Tarafından Bölüme İlişkin Görevleri Yapmak

 • 1999
  - 2003

  Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi

  Gazi Eğitim Fakültesi

  Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1995
  - 1999

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Araştırma Görevlisi

  Öğretim Üyesi Olarak Hazırlanmak Ve Fakülte Yöneticileri Tarafından Bölüme İlişkin Görevleri Yapmak

 • 1995
  - 1999

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Amasya Eğitim Fakültesi

  Sınıf Öğretmenliği Pr.

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FBÖ307 İstatistik 1 1. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 2 2. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 3 3. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 4 4. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 5 5. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 6 6. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 7 7. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 8 8. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 10 9. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 11 10. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 12 11. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 13 12. Hafta.pdf
FBÖ307 İstatistik 14 13. Hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 1 Özel Öğretim Yöntemleri I_1. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 2 Özel Öğretim Yöntemleri I_2. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 3 Özel Öğretim Yöntemleri I_3. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 4 Özel Öğretim Yöntemleri I_4. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 5 Özel Öğretim Yöntemleri I_5. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 6 Özel Öğretim Yöntemleri I_6. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 7 Özel Öğretim Yöntemleri I_7. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 8 Özel Öğretim Yöntemleri I_8. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 10 Özel Öğretim Yöntemleri I_10. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 11 Özel Öğretim Yöntemleri I_11. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 12 Özel Öğretim Yöntemleri I_12. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 13 Özel Öğretim Yöntemleri I_13. Hafta.pptx
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I 14 Özel Öğretim Yöntemleri I_14. Hafta.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 1 Özel Öğretim Yöntemleri II_1. Hafta.pptx
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 Özel Öğretim Yöntemleri II_2. Hafta.pptx
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 3 Özel Öğretim Yöntemleri II_3. Hafta.pptx
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 4 Özel Öğretim Yöntemleri II_4. Hafta.pptx
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 5 Özel Öğretim Yöntemleri II_5. Hafta.pptx
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 6 Özel Öğretim Yöntemleri II_6. Hafta.pptx
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 7 Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 8 Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 10 Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 11 Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 12 Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II 13 Özel Öğretim Yöntemleri II_7-14. Hafta.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr