İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: tarikyazar08@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-5208-825X
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Tasarım
Anahtar Kelimeler Grafik Tasarımı
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doktor Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2013 -
Doktor Öğretim Üyesi Eğitim Fakültesi, 2013 -
Doktor Öğretim Üyesi Eğitim Fakültesi, 2011 - 2013
Doktor Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011 -
Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2000 - 2011
Araştırma Görevlisi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994 - 2000
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Güzel Sanatlarda Akademik Araştırmalar

Bölüm Adı :

 Fotoğraf Sanatının Afiş Tasarım Çalışmalarında Kullanımı / Usıng Photography Art In Poster Desıgn Works

Yazar Adı :

 Yalçın İbrahim, Yazar Tarık

Editör Adı :

 Hüseyin Bülent Akdeniz

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Sık Tüketilen Gıda Ürün Ambalaj Tasarımlarının Kurum Kimliği Ve İmajı Açısından Önemi / Corporate Identıty In Frequently Consumed Food Productpackages And Importance In Terms Of Image

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Rakıcı Okan

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştirmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Görsel Sanatlarda Evrensel Dil Ve Sanatsal Sembolizm / Unıversal Language And Artıstıc Symbolısm In Vısual Arts

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Geçen Fahrettin

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştirmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Dijital Teknoloji Ve Fotoğraf Sanatı / Dıgıtal Technology And Photography Art

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Yalçın İbrahim

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Ve Grafik Tasarım Bölümleri İle Eğitim Fakültesi Güzelsanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının Özel Yeteneksınavlarına Yönelik Görüşleri / Faculty Of Fıne Arts Department Of Paıntıng And Graphıc Desıgn And The Faculty Of Educatıon Department Of Fıne Arts Educatıon Department Of Paıntıng And Paıntıng Educatıon On Specıal Talent Exams

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Geçen Fahrettin

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies / Jasss

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 Dokuma Ve Motif Özellikleri Açısından Sembolik Değer Olarak Osmanlı Padişah Kaftanları Ve Şifreleri

Yazar Adı :

 Öztürk Hikmet, Yazar Tarık

Dergi Adı :

 Researcher: Social Science Studies

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 1850’Den Günümüze Sanat Akımlarının Mobilya Tasarımlarına Yansıması

Yazar Adı :

 Öztürk Hikmet, Yazar Tarık

Dergi Adı :

 Eurasian Journal Of Researches İn Social And Economics

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Dijital Çağdaki Yeni Eğilimler Bağlamında Yapılan Amblem/ Logo Tasarım Trendleri

Yazar Adı :

 Uzuntaş Hüseyin, Yazar Tarık

Dergi Adı :

 International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Teknoloji Ve Kültürel Etkileşim Açısından Estetik Üretim Olarak Kent Mobilya Tasarımları

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Turkaya Abdulkerim, Öztürk Hikmet

Dergi Adı :

 E-Journal Of Social And Legal Studies

Özgün Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 Bauhaus Furnıture Desıgns Reflect On Today S Furnıture Desıgns As Aesthetıc Productıon In The Context Of Intercultural Interactıon And Communıcatıon

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Tomak Ali, Öztürk Hikmet

Dergi Adı :

 International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Turkish Art Of Glass As Products Of Culture Within The Context Of Traditional Handicrafts: Analysis Of Surname-İ Hümayun

Yazar Adı :

 Aslan Tamer, Yazar Tarık

Dergi Adı :

 Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic,

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Bilimsel Rasyonaliteden Simgesel Temsile Bilgi Kapitalizmi

Yazar Adı :

 Tomak Ali, Yazar Tarık, Aslan Tamer, Turkaya Abdulkerim

Dergi Adı :

 E- Journal Of Social And Legal Studies

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 Tüketim Çağında Özne Nesne Diyalektiği Ve Değişen Anlam

Yazar Adı :

 Tomak Ali, Seylan Ali, Yazar Tarık, Turkaya Abdulkerim

Dergi Adı :

 Medeniyet Sanat, Sanat Ve Tasarım Dergisi, Journal Of Art And Design

Özgün Makale

 

2015, 12

Makale Adı :

 City Aesthetics And Typography İn Terms Of The Reflections Of Visual Culture On Social Structure And City Culture Samsun City Typography

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Tomak Ali, Seylan Ali, Turkaya Abdulkerim

Dergi Adı :

 E-Journal Of Social And Legal Studies

Özgün Makale

 


2015, 12

Makale Adı :

 Sanat Eğitimi Sorunu Olarak Ülkemizde İlk Ve Orta Öğretim Kurumlarında Sanat Eğitimine Olan İlgisizlik Sebepleri

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Aslan Tamer, Şener Sadık

Dergi Adı :

 Omü Eğt. Fak. Dergisi / Omu J. Fac. Educ.

Özgün Makale

 

2014, 12

Makale Adı :

 Traditional Turkish Art Of Glass Making As A Symbol Within The Context Of Basic Principles Of Style And Its Development / Biçimlerin Temel İlkeleri Bağlamında Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanatı Ve Gelişimi

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Aslan Tamer

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2013, 3

Makale Adı :

 The Evaluation And Examination Of 1992 Primary School Painting Lesson Curriculum And Of 2006 Primary School Visual Arts Lesson Curriculum

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Gökalp Murat, Ağçiçek Murat

Dergi Adı :

 Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, Journal Of World Of Turks,

Özgün Makale

 

2013, 10

Makale Adı :

 1992 2012 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Türkiye De Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Özer Bayram, Eren Abdurrahman

Dergi Adı :

 Journal Of Theory And Practice İn Education/eğitimde Kuram Ve Uygulama

Özgün Makale

 

2013, 10

Makale Adı :

 2012 The Effects Of Signs Pictograms And Symbols As Visual Communication Medium On The Human Behavior With Regard To Area Of Usage And A Semiotic Assessment

Yazar Adı :

 Yazar Tarık

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 The Research Of Audio Visual Educational Aids On The Creativity Levels Of 4 14 Year Old Children As A Process In Primary Education

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Arifoğlu Gökçe

Dergi Adı :

 Procedia Social And Behavioral Sciences

Özgün Makale

 

2012, 12

Makale Adı :

 İlköğretim Okullarındaki İş Eğitiminin Analizi

Yazar Adı :

 Yazar Tarık

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997, 6

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN ÇOCUK RESİMLERİNDE TEKNOLOJİK İMGELER VE ANLAMBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Özkaya Nagehan Kübra

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 SANAT VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİNDE GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK TİPOGRAFİ VE EĞİTİM SÜRECİNDEKİ UYGULAMA YAKLAŞIMLARI

Yazar Adı :

 Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2019, 12

Bildiri Adı :

 Kültür ve Sanat İlişkisi Bağlamında Bir Sorumluluk Olarak Kültürel ve Tarihi Mirasın Korunması: Niğde İli Eski Saray Mahallesi Sit Alanı 

Yazar Adı :

 Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 International Congress on Social Legal Studies (SLS2018)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Shepard Fairey’nin Afiş Tasarımlarında Bir Anlatım ÖgesiOlarak Portre Kullanımı / Use Of Portrait As An Expression Element Of Shepard Fairey’xxs Poster Designs.

Yazar Adı :

 Geçen Fahrettin, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies (ISAS WINTER-2018)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Kent Kültürünün Logo Tasarımlarına Yansıması: Artvin ve İlçelerinin Belediye Logo Tasarımlarının Göstergebilimsel Analizi

Yazar Adı :

 Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 International Artvin Semposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 12

Bildiri Adı :

 SEMANTIC ANALYSIS OF THE ILLUSTRATIONS USED IN STORY BOOKS PREPARED FOR PRE SCHOOL CHILDREN

Yazar Adı :

 Arifoğlu Gökçe, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 International Fine Art Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 12

Bildiri Adı :

 APPROACH OF SEMİOTİCS TO THE PLASTİC ART

Yazar Adı :

 Susuz Mehmet, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 International Fine Arrt Symposium

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 12

Bildiri Adı :

 Samsun Ölçeğinde Kent İnfografiği

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Aslan Tamer, Beşer Sevinç

Etkinlik Adı :

 Kent Estetiği Çalıştayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 Kamusal Alanda Sanat

Yazar Adı :

 Beşer Sevinç, Yazar Tarık, Aslan Tamer

Etkinlik Adı :

 Kent Estetiği Çalıştayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 1850’den Günümüze Sanat Akımlarının Mobilya Tasarımlarına Yansıması

Yazar Adı :

 Öztürk Hikmet, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Görsel Kültür Ekseninde Kent Estetiği ve Tipografi Samsun Kent Tipografisi

Yazar Adı :

 Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Çevresel Grafik Tasarım Olarak Kent İnforafiği ve Uygulama Alanları 2017 Samsun XXIII Summer Deaflympics Oyunları İnfografik Tasarım Örneği

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Yılmaz Aslı, Çağman Emre, Kıvrak Samed Emre

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Turizm Eylem Planı Bağlamında Korunan Sulak Alanların Bilgilendirme Tasarımı Kızılırmak Deltasi Kuş Cenneti Bilgilendirme Grafiği

Yazar Adı :

 Uzuntaş Hüseyin, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Kent Bilgilendirme Tasarımı ve Görsel Dil XXIII Summer Deaflympic Oyunları Bağlamında Samsun Kent İnfografiği

Yazar Adı :

 Kıvrak Samed Emre, Çağman Emre, Yılmaz Aslı, Uçar Belde, Kuzu Sabahnur, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Signboards As An Environmental GraphicDesign Product And Typographic ReflectionsOn The Reflection Of Urban Culture

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Aslan Tamer

Etkinlik Adı :

 13th AGP International Humanities and Social Sciences Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim/Grafik Tasarım Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının Özel Yetenek Sınavlarına Yönelik Görüşleri

Yazar Adı :

 Geçen Fahrettin, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’18)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 11

Bildiri Adı :

 ÜLKEMİZDE MESLEKİ EĞİTİMİN BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Yazar Adı :

 Turkaya Abdulkerim, Yazar Tarık, Uzuntaş Hüseyin

Etkinlik Adı :

 ISVET2017 - II ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2017, 11

Bildiri Adı :

 The Importance Of Geosymbols As Information Design Tools In Human Life And Give Meaning To Indicators In Terms Of Semiotic

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Karaman Özlem

Etkinlik Adı :

 Selçuk Üniversitesi Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 11

Bildiri Adı :

 Reflections Of New Trends On Logo Design And Graphic Design Education Process

Yazar Adı :

 Seylan Ali, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 Selçuk Üniversitesi Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltasında Ziyaretçi Yönlendirme Ve Turist Bilgi Sistemi İçin Model Önerisi

Yazar Adı :

 Ayan Ali Kemal, Yazar Tarık, Maraş Erdem Emin, Sancak Embiya

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 05

Bildiri Adı :

 Kentsel Gelişim Sürecinde Samsun Jeoturizmi Ve Samsun a Özgü Bir Görsel Bilgi Sistemi Modeli

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Karaman Özlem

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 10

Bildiri Adı :

 A Semiotic Study On The Effects Of Art Education In True Perception Of The Visual Communication Symbols In Context Of A Model Suggestion Designed And Applied In The Atakum Campus Of Ondokuz Mayıs University

Yazar Adı :

 Koyuncu Sevgi, Yazar Tarık, Tural Evren

Etkinlik Adı :

 The 32 Rd International Society For Education Through Art (INSEA) World Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2008, 09

Bildiri Adı :

 İlköğretim Kurumları 1992 Resim İş Eğitimi Dersi Öğretim Programı İle 2006 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Amaç Kapsam Öğrenme Öğretme Süreci Ölçme Ve Değerlendirme Bağamında İncelenmesi Ve Uygulama Açısından Öneriler

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Gökalp Murat, Ağçiçek Murat

Etkinlik Adı :

 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, III. Sanat Eğitimi Ve Sorunları Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2012, 04

Bildiri Adı :

 HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC’İN AFİŞ TASARIMLARINDA RESİM VE TİPOGRAFİ İLİŞKİSİ

Yazar Adı :

 Geçen Fahrettin, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceeding

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 SANATSAL DÖNÜŞÜM VE ADAPTASYON SÜREÇLERİ: KONSTRÜKTİVİST DÜŞÜNCE EKSENİNDE YENİ TİPOGRAFİ HAREKETİ

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Yılmaz Aslı

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 12

Bildiri Adı :

 GÖSTERGEBİLİM VE ANLAM OLGUSU: DÜŞÜNCEYİ GÖRSELLEŞTİREN SELÇUK DEMİREL’İN METİS DEFTERLERİNE YAPTIĞI RESİMLERE ANLAM OLGUSU PENCERESİNDEN BAKIŞ

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Geçen Fahrettin

Etkinlik Adı :

 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 12

Bildiri Adı :

 Görsel Sanatlarda Evrensel Dil ve Sanatsal Sembolizm / Universal Language And Artistic Symbolism In Visual Arts

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Geçen Fahrettin

Etkinlik Adı :

 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS WINTER-2018)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 A Study On The Perception Success Of The Visual Information Symbols In Semiotic Aspects That Were Created As A Model Proposal For The Atakum Campus Of Ondokuz Mayis University

Yazar Adı :

 Koyuncu Sevgi, Yazar Tarık, Tural Evren

Etkinlik Adı :

 Nanjing International Symposium On Cultural Semiotics And The 8th Annual Conference Of China Association For Linguistic And Semiotic Studies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2008, 11

Bildiri Adı :

 Geleneksel El Sanatları Bağlamında Kültür Ürünleri Olarak Türk Cam Sanatı Surname i Hümayun Analizi

Yazar Adı :

 Aslan Tamer, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi1. Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI AÇISINDAN SANATSAL VE BİLİMSEL POSTER HAZIRLAMA

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Geçen Fahrettin

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimleri Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 02

Bildiri Adı :

 ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARDA SANAT EĞİTİMİ VE TERAPİSİ

Yazar Adı :

 Geçen Fahrettin, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 4. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 02

Bildiri Adı :

 Kültürel Göstergeler Olarak Global Markaların Kitle Kültürü ve Kitle İletişim Boyutu

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Beşer Sevinç, Aslan Tamer

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Gençlik ve Kültürel Mirasımız Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2014, 08

Bildiri Adı :

 A Remarkable Communication Tool In Organizational Culture Visual Information Symbols With A Semiotic Perspective

Yazar Adı :

 Kanbur Aysun, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 08

Bildiri Adı :

 Sanat Eğitimi Sorunu Olarak Ülkemizde İlk Ve Orta Öğretim Kurumlarında Sanat Eğitimine Olan İlgisizlik Sebepleri

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Aslan Tamer, Şener Sadık

Etkinlik Adı :

 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kamusal Eğitim Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Doğa ve Bilimin Buluştuğu Yer: Kızılırmak Deltası

Proje Konusu :

 Doğadan Sanata Yansıma Doğal Objelerin Sanat Nesnesi Olarak Kullanımı

05.08.2016

 

05.01.2017

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 01

Proje Adı :

 PYO.GUZ.1906.14.001 Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarmı Bölümü Teknoloji Laboratuvarı

Proje Konusu :

 Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarmı Bölümü Teknoloji Laboratuvarı

14.04.2014

 

20.05.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 05

Proje Adı :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde İki ve Üç Boyutta Temel Sanat Eğitimi Dersinin Verimlilik Düzeyinin Araştırılması ve Alternatif Model Önerilerinin Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde İki ve Üç Boyutta Temel Sanat Eğitimi Dersinin Verimlilik Düzeyinin Araştırılması ve Alternatif Model Önerilerinin Geliştirilmesi

01.05.1998

 

01.05.1999

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

1999, 05

Proje Adı :

 PYO.GSF.1906.17.001 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Teknoloji Laboratuvarı

Proje Konusu :

 Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Teknoloji Laboratuvarı

06.07.2017

 

06.07.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 07

Proje Adı :

 116B181 Kızılırmak Deltasında Bilimin Işığında Doğa Okulu

Proje Konusu :

 Doğadan Sanata Yansıma Doğal Objelerin Sanat Nesnesi Olarak Kullanımı

01.09.2016

 

10.09.2016

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 118B427 NOLU TÜBİTAK 4004 ”Çocuklar! Toprakta Sanat Var” Projesi

Proje Konusu :

 Doğadan Sanata Uzanan Eller: Kil Tabletlerde Primitif İzleri

27.08.2018

 

02.09.2018

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 09

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 4 Color Mixed Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Metolino Cafe Bar-İsh Sergi Salonu Stoke Newington / İNGİLTERE, Londra

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan,Tarık Yazar,Sadık Şener, Ezgin Yetiş

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.08.2013

 

14.08.2013

 

İNGİLTERE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2013, 08

Etkinlik Adı :

 My Good 50x70 Poster Design Exhibition

Etkinlik Yeri :

 London Learning Centre School of English Foyer Area, 90 Great WC1B 3PS Russel Street, London, United Kingdom

Düzenleyenler :

 Tarık Yazar

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

09.08.2013

 

15.08.2013

 

İNGİLTERE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

2013, 08

Etkinlik Adı :

 My Good 50×70 Posters Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Metolino Café Sergi Salonu Stoke Newington / İNGİLTERE, Londra

Düzenleyenler :

 Tarık Yazar

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

19.07.2013

 

28.07.2013

 

İNGİLTERE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

2013, 07

Etkinlik Adı :

 Fatsa ve Çevre İlçeleri III. Kalkınma Kurultayı, Fotoğraf, Resim, Özgünbaskı, Grafik Tasarım, Seramik ve Heykel, Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Fatsa Halk Kütüphanesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 B. Dindar, S. Koyuncu, O. Güngör, A. A. Aydın, E. Gündoğdu, H. Özbay, T. Bayer, A. Boğa, N. Kıvrak, Z. sengir, H. Türker, M. Eker, G. İmamoğlu, A. Sevim, B. Çokokumuş, T. Yazar.

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.07.2002

 

20.07.2002

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2002, 07

Etkinlik Adı :

 25. Grafik Ürünler Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Topkapı Sarayı Tarihi Darphane-i Amire Binası, Sultanahmet

Düzenleyenler :

 Grafikerler Meslek Kuruluşu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

27.05.2006

 

11.06.2006

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2006, 06

Etkinlik Adı :

 Samsun Görsel Sanatlar Derneği 7. Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gazi Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Turan Bayer, Gülten İmamoğlu, Tarık Yazar, Şeref Aydın, Bedriye Yazgan, Nimet Gümüşel, Sezgin Ortancıl, Hasan İnan, Nevin Kara, Fatma Kumrulu, Rezzan Erbil, Hayati Önal, Hikmet Tat, Hülya Akdağ, Ömer Gökalp.

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.03.1997

 

09.03.1997

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

1997, 03

Etkinlik Adı :

 Sanatın Anadolu Aydınlanması Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Işık Üniversitesi GSF Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Devrim ERBİL, Ali AKDAMAR

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.11.2010

 

30.11.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2010, 11

Etkinlik Adı :

 OMÜ Eğitim Fakültesi GSEB. Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 M. Ağçiçek, T. Bahar, T. Baş, F. Çağlayan, B. Çokokumuş, M. Eker, E. Gündoğdu, O. Güngör, G. İmamoğlu, A. A. Kaptan, A. Y. Kaptan, N. Kıvrak, S. S. Koyuncu, H. Özbay, Z. Sengir, A. Sevim, R. Tilki, A. tomak, İ. H. Türker, T. Yazar, M. Yerlikaya

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.05.2004

 

25.05.2004

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2004, 05

Etkinlik Adı :

 International Fine Arts Symposium Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.10.2011

 

22.10.2011

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyuma Katılım

 

Türkçe

2011, 10

Etkinlik Adı :

 ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 A.A. Kaptan, A. Boğa, A. Seylan, A. Tomak, A. Y. Kaptan, A. Sevim, B. Çokokumuş, Ç. İ. Karahan, F. Ç. Özgündoğdu, G. İmamoğlu, H. Türker, H. Özbay, M. Yerlikaya, M. Ağçiçek, N. Kıvrak, O. Güngör, Ö. A. Tunç, R. Tilki, s. Koyuncu, T. Yazar, T. Bahar,

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.05.2005

 

11.05.2005

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2005, 05

Etkinlik Adı :

 OMÜ Öğretim Elemanları Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Reis A. Ş. Opel Plaza

Düzenleyenler :

 Memduh Erkin, Hilmi Özbay, Metin Eker, Gülten İmamoğlu, Turan Baş, Benan Çokokumuş, Ali Seylan, Tarık Yazar, Sevgi Koyuncu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.06.1999

 

13.06.1999

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

1999, 06

Etkinlik Adı :

 16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 154. Yılı OMÜ Eğt. Fak. GSEB. Öğretim Elemanları, resim, Grafik Tasarım, Özgün Baskı, Seramik ve Heykel Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kongre Kültür Merkezi, Kurupelit.

Düzenleyenler :

 Sevgi Koyuncu, A.Aydın Kaptan, Ali Boğa, Osman Güngör, Hilmi Özbay, Zehra Sengir, Necati Kıvrak, Halil Türker, Gülten İmamoğlu, Turan Baş, Atanur Sevim, Tarık Yazar, Benan Çokokumuş, Ali Seylan.

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.03.2002

 

20.03.2002

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2002, 03

Etkinlik Adı :

 OMÜ Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğit. Bölümü Resim ASD Öğretim Elemanları Desen Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

Düzenleyenler :

 Turan Bayer, Ali Boğa, Benan Çokokumuş, Osman Güngör, Metin Eker, Gülten İmamoğlu, A.Aydın Kaptan, Necati Kıvrak, Sevgi Koyuncu, Hilmi Özbay, Zehra Sengir, Atanur Sevim, Ali Seylan, Sadık Şener, Halil Türker, Tarık Yazar.

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.05.2002

 

15.05.2002

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2002, 05

Etkinlik Adı :

 OMÜ Eğitim Fakültesi GSEB. Resim Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 A.A. Kaptan, A. Boğa, A. Tomak, A. Y. Kaptan, A. Sevim, B. Çokokumuş, Ç. Karahan, E. Gündoğdu, F. Çakır, G. İmamoğlu, İ. H. Türker, H, Özbay, M. Yerlikaya, M. Eker, M. Ağçiçek, N. Kıvrak, O. Güngör, Ö. A. Tunç, R. Tilki, S. Şener, T. Yazar, T. B

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.05.2005

 

27.05.2005

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2005, 05

Etkinlik Adı :

 VIII. Aybastı-Kabataş Kurultayı Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Perşembe Yaylası Kurultay Alanı, Ordu

Düzenleyenler :

 Tarık Yazar, Sadık Şener, Metin Eker, Ali Seylan, Ali Boğa..

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.07.2007

 

08.07.2007

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2007, 07

Etkinlik Adı :

 OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim/Heykel/Seramik/Grafik Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 A.A. Kaptan, A. F. Ç. Özgündoğdu, A. Y. Kaptan, A. Boğa, A. Tomak, A. Sevim, B. Çokokumuş, Ç. Karahan, E. Gündoğdu, E. Tural, F. Çağlayan, G. İmamoğlu, H, Özbay, İ. H. Türker, M. Yerlikaya, M. Eker, M. Ağçiçek, N. Kıvrak, O. Güngör, R. tilki, S. Şene

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.05.2007

 

23.05.2007

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2007, 05

Etkinlik Adı :

 Posterfortomorrow tarafından organize edilen ”Right for Healthcare” (Sağlık Hakkı) konulu uluslararası sosyal içerikli afiş tasarımı yarışmasında 4980 eser arasında 2015 yılı en iyi 100 afiş arasında finalist .

Etkinlik Yeri :

 Fransa

Düzenleyenler :

 Tarık Yazar

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

10.12.2015

 

25.12.2015

 

FRANSA

 

Sanatsal Ödüller / Uluslararası Ödüller

 

İngilizce

2015, 12

Etkinlik Adı :

 Barya Akademi Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Poppy Galeri İstanbul

Düzenleyenler :

 Barya Akademi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

20.05.2013

 

20.06.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2013, 06

Etkinlik Adı :

 Görsel Yönlendirme Sistemi Proje Uygulaması

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Eğitim Fakültesi, Atakum Kampüsü OMÜ Eğitim Fakültesi Atakum. OMÜ Eğitim Fakültesi Atakum Kampüsü

Düzenleyenler :

 Tarık Yazar

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

22.12.1997

 

28.12.1997

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

1997, 12

Etkinlik Adı :

 Öğretim Elemanları 43. Yıl Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Metin Eker, Ali Seylan, Ali Tomak, Tarık Yazar, Tamer Aslan, Sadık Şener, Sevinç Yanbeyi Beşer, Engin Güney, Erkan Likos, Fidan Tonza, Özlem Ayvaz Tunç, Abdulkerim Turkaya, Ahsen Öztürk, Seyit Taha Baydar, Ceylan Sebik, Serap Bedel Özek, Hüseyin Ulaş

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.04.2018

 

20.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 II. TÜSGAD Ankara Sanat Buluşması OMÜ Öğretim Elemanları Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Çağdaş Sanatlar Merkezi, Kavaklıdere/ANKARA

Düzenleyenler :

 Metin Eker, Gülten İmamoğlu, Ali Seylan, Ali Tomak, Sevinç Yanbeyi Beşer, Tarık Yazar, Tamer Aslan, Sadık Şener, Feyza Özgündoğdu, Engin Güney, Abdulkerim Turkaya, Doğan Çelebi, Atakan Baş, Serap Bedel Özek, Ceylan Sebik, Neslihan Dilşad Dinç.

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.12.2015

 

27.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 Plakat-Ausstellung, Poster Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Carl-Kreamer - Grundschule (im Foyer) Zechliner Str.4 13359, Berlin / Dutschland

Düzenleyenler :

 Tarık Yazar

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

18.12.2016

 

22.12.2016

 

ALMANYA

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Almanca

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Fine Arts Faculty Instructors Mixed Exhibition

Etkinlik Yeri :

 University of Dzemal Bijedic Faculty of Education, Sjeverni logor bb, 88104 Mostar.

Düzenleyenler :

 Metin Eker, Ali tomak, Tamer Aslan, Tarık Yazar, Sevinç Y. Beşer, Engin Güney, Serap B. Özek, Ceylan Sebik, Necla Deniz Işıdan.

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

28.05.2015

 

31.05.2015

 

BOSNA HERSEK

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2015, 05

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fak. Öğretim Elemanları Karma Sergi.

Etkinlik Yeri :

 Galeri M Sanat Galerisi Armada, Ankara.

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.03.2015

 

21.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 Vakitsizler, Karikatür Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı.

Düzenleyenler :

 OMÜ Karikatür Topluluğu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.05.2015

 

15.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 OMÜ 40. Yıl Etkinlikleri Öğretim Elemanları Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.04.2015

 

20.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 OMÜ GSF Öğretim Elemanları 42. Yıl Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

31.03.2017

 

10.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 15 Temmuz Şehitleri Afiş Tasarım Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çarşı Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Uşak Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.03.2017

 

17.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgli Kütüphanesi Fuaye Alanı

Düzenleyenler :

 Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2017

 

02.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Metin Eker, Ali Tomak, Ali Seylan, Tarık Yazar, Sevinç Beşer, Sadık Şener, Tamer Aslan, Engin Güney, Erkan Likos, Fidan Tonza, Şükrü Töre, Özlem Vargün, Serap Bedel Özek, Hüseyin Uzuntaş, Pelin Öztürk

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.04.2017

 

12.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Afiş Tasarımları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ak Parti Genel Merkezi Fuaye Alanı

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.07.2017

 

21.07.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2017, 07

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts Lecturers Mixed Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Batumi Art State University, Batumi/Georgia

Düzenleyenler :

 Abdulkerim Turkaya, Ahsen Öztürk,Ali Tomak, Ali seylan, Ceylan Sebik, Engin Güney, Erkan Likos,Fidan Tonza, Hüseyin Uzuntaş, H. Ulaş Güdek, Metin Eker, Merve s. Çetin, Özlem Ayvaz Tunç, Sadık Şener, Serap Bedel Özek, Sevinç Y. Beşer, Tamer Aslan, Tar

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.11.2017

 

27.11.2017

 

GÜRCİSTAN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2017, 11

Etkinlik Adı :

 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karma Sanat Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Piazza AVM Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

06.03.2017

 

12.03.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Çizgi Film / Animasyon Sempozyumu ve 10. Çizgi Film / Animasyon Festivali ”Uluslararası Görsel İletişim ve Sinematik Sanatlar” Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütühya

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.05.2016

 

06.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Posta Sanatı Bienali Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Namık Kemal Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

23.03.2016

 

23.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

Türkçe

2016, 03

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Gerze Mutluluk Festivali Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Gerze / SİNOP

Düzenleyenler :

 Gerze Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.09.2016

 

04.09.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 09

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Hitit Üniversitesi / Çorum

Düzenleyenler :

 Hitit Üniversitesi / İskilip Kaymakamlığı / İskilip Belediyesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.09.2016

 

28.09.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyuma Katılım

 

Türkçe

2016, 09

Etkinlik Adı :

 Büyük Buluşma: Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğtim Konseyi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Yaşar Üniversitesi / İzmir

Düzenleyenler :

 Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğtim Konseyi / Yaşar Üniversitesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.05.2016

 

25.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 ”5 Haziran Dünya Çevre Günü” Afiş Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Tarık Yazar, Ali Tomak, Ali Seylan, Abdulkerim Turkaya, Selçuk Öziş

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.06.2016

 

17.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2016, 06

Etkinlik Adı :

 İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi.

Etkinlik Yeri :

 İnönü Üniversitesi/ Malatya

Düzenleyenler :

 İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.10.2015

 

17.10.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2015, 10

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Kent Estitiği Poster Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Samsun

Düzenleyenler :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Karma

 

25.05.2016

 

27.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği / Uluslararası Yarışmalarda

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 ”Farklı ve Birlikte III Kütahya” Yarışmalı Sergi

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.05.2015

 

16.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Dumlupınar Üniversitesi ”Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi” Demokrasi Şöleni Uuslararası Karma Sergi.

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

30.05.2014

 

10.06.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2014, 06

Etkinlik Adı :

 Renklerden Gönüllere Karma Resim Sergisi (Türkmenlere Yardım)

Etkinlik Yeri :

 Piazza Alışveriş Merkezi Sergi Salonu.

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

17.10.2014

 

25.10.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2014, 10

Etkinlik Adı :

 OMÜ GSF ve Samsun Kültür Sanat Platformu Derneği Karma Sergisi.

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GSF Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ GSF ve Samsun Kültür Sanat Platformu Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.05.2014

 

31.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2014, 05

Etkinlik Adı :

 T.C. Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Sanat Etkinlikleri Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 T.C. Isparta Valiliği İl kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları Topluluğu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.07.2018

 

27.07.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 07

Etkinlik Adı :

 Isparta Belediyesi 2018 Uluslararası Gül Festivali, Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları Sanat Çalıştayı Uluslararası Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Isparta Belediyesi Kaymakkapı Meydanı

Düzenleyenler :

 Isparta Belediyesi ve Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları Topluluğu

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.07.2018

 

31.07.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 07

Etkinlik Adı :

 Isparta Belediyesi 2018 Uluslararası Gül Festivali, Ada Ülkesi Sanatçıları Uluslararası Sanat Çalıştayı.

Etkinlik Yeri :

 Isparta Belediyesi

Düzenleyenler :

 Isparta Belediyesi ve Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları Topluluğu.

Uluslararası

 

Karma

 

11.05.2018

 

15.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 “Love, Peace”, The Annual Poster Exhibition of TPDA Member International Taiwan Postar 2018.

Etkinlik Yeri :

 Taiwan Academia Industry Consortium K2 Square, Kaohsiung, Taiwan.

Düzenleyenler :

 Organizer: Taiwan Poster Design Association The co-organizer: Kun Shan University Department of Visual Communication Design-Print Media Lab.

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.12.2018

 

23.12.2018

 

TAYVAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Çince

2018, 12

Etkinlik Adı :

 Social Responsibility Personal Poster Exhibition

Etkinlik Yeri :

 University of Zagrep, Centre for Advanced Academic Studies, Don Frana Bulica 4, Foyer Space 2, Dubrovnik

Düzenleyenler :

 Tarık Yazar

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.09.2018

 

08.09.2018

 

HIRVATİSTAN

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2018, 09

Etkinlik Adı :

 A Planet for Tomorrow, Poster for Tomorrow is a project made by 4 Tomorrow Association

Etkinlik Yeri :

 4TOMORROW, 16, Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris,France, www.posterfortomorrow.org/en/gallery

Düzenleyenler :

 Poster for Tomorrow is a project made by 4 Tomorrow Association, Paris

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

16.09.2018

 

19.10.2018

 

FRANSA

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Fransızca

2018, 10

Etkinlik Adı :

 New Approaches In Art and Design /International Congress on Social and Legal Studies

Etkinlik Yeri :

 Cultural Art Center

Düzenleyenler :

 Organised by e-journal of Social and Legal Studies

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.10.2018

 

07.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs 1919’un 100. Yılı Kapsamında Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.11.2018

 

09.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 11

Etkinlik Adı :

 European Heritage Year Meetings of Cultures International Mixed Exhibition,

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs University, Faculty of Fine Arts, Art Gallery.

Düzenleyenler :

 Samsun Chamber of Commerce and Industry European Union Center and Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts.

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.04.2018

 

30.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 “2018 Patriotism, Ahn Jung-Gun, Peace” Korea Gyeonggi Design Association International Invitational Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Uijeongbu Arts Center, Uijungbu City, Republic of Korea.

Düzenleyenler :

 Korea Gyeonggi Design Association

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.08.2018

 

21.08.2018

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Korece

2018, 08

Etkinlik Adı :

 İzzet Baysal Şükran Günleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi (OMÜ ve BAİBÜ GSF)

Etkinlik Yeri :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi Salonu, Bolu

Düzenleyenler :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.05.2018

 

17.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs’ın 100. Yılı Etkinlikleri Kişisel Afiş Tasarımları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Galerisi, Samsun

Düzenleyenler :

 Tarık Yazar

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.10.2018

 

19.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 4. Eğirdir Klasik Müzik Festivali Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları Karma Sergisi, Eğirdir.

Etkinlik Yeri :

 Yeşil Ada Ayastefanos Kilisesi Fuayesi

Düzenleyenler :

 T.C. Eğirdir Belediyesi, Küratör: Keziban Ertuğrul Yıldırım

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.07.2018

 

21.07.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 07

Etkinlik Adı :

 1.Sanat Akademisyenleri Sergisi (SAS)

Etkinlik Yeri :

 Şişli Belediyesi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi, Şişli/İstanbul

Düzenleyenler :

 Alternatif Yayıncılık ve Tüm Grafikerler Dayanışma Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.03.2019

 

07.03.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 03

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrtemi Elemanları 100. Yıl Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrtemi Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.05.2019

 

16.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı ve Büyük Buluşma Sergisi, ÜAKSDEK

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2019

 

09.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 International Invitational Exhibition 2019

Etkinlik Yeri :

 Heilongjiang University Museum, Gyeonggi / China

Düzenleyenler :

 Gyeonggi Design Association Korea, Creative China Design Confederation

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.07.2019

 

13.07.2019

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Çince

2019, 07

Etkinlik Adı :

 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, ”İnsan/Human” Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Büyükçekmece Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.09.2019

 

30.09.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 09

Etkinlik Adı :

 2. Sanat Akademisyenleri Sergisi (SAS)

Etkinlik Yeri :

 İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 Tüm Grafikerler Dayanışma Derneği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.09.2019

 

29.09.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 09

Etkinlik Adı :

 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ”Kadın” Konulu Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Giresun Üniversitesi Yeni Rektörlük Binası Fuaye Alanı

Düzenleyenler :

 Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.11.2019

 

29.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 11

Etkinlik Adı :

 OMÜ GSF Öğretim Elemanları 15 Temmuz Demokrası Zaferi ve Milli Birlik Günü Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Valiliği

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.07.2019

 

20.07.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 07

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları II. Uluslararası Mail Art/Posta Sanatı Eğirdir Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Nis Hotel Fuaye Alanı, Eskiciler Konağı, Eğirdir, Isparta.

Düzenleyenler :

 Keziban Ertuğrul Yıldırım, Mehmet Nuri Kıvrak, Çetin Meydan, Zeki Umay, Tarık Yazar, Fahrettin Geçen, Said Toprak, Arif Albayrak, Glayds Mabel Cantelmi, Uğur Özen, Zerrin Kartal, İpek Denizli Karagöz, Yavuz Özhan Önür, Fatma Tuna, Uğur Akın, Mahmut T

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.11.2019

 

10.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 12

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları I. Uluslararası Mail Art Olimpos Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Koala Bungalows Hotel Fuayesi, Kumluca/Antalya

Düzenleyenler :

 Keziban Ertuğrul Yıldırım, Mehmet Nuri Kıvrak, Çetin Meydan, Zeki Umay, Nazan Düz, Tarık Yazar, Fahrettin Geçen, Glayds Mabel Cantelmi, Uğur Özen, İpek Denizli Karagöz, Yavuz Özhan Önür, Fatma Tuna, Uğur Akın, Mahmut Toprak

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.10.2019

 

25.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi Toplantısı ve 2022’xxde Gerçekleştirilecek Büyük Taarruz’xxun 100. Yıldönümüne Yönelik Proje Önerileri Çalıştayı

Etkinlik Yeri :

 Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

Düzenleyenler :

 Afyonkarahisar Valiliği ve Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü.

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

10.10.2019

 

11.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Workshop / Workshop

 

Türkçe

2019, 10

Etkinlik Adı :

 Gwangju Design Biennale 2019 International Poster Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Assia Culture ACC, Gwangju/SOUTH KOREA

Düzenleyenler :

 Gyeonggi Design Association - Creative China Design Confederation

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

07.09.2019

 

31.10.2019

 

GÜNEY KORE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Korece

2019, 10

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 Kula Jeoparkı Keşfet Projesi, Jeopark Piktogram ve Yönlendirme Sistemi Tasarımı

Tasarım Özeti :

 ”Kula Jeoparkı Keşfet Projesi” kapsamında Jeopark alanı ile ilgili Piktogramların ve yönlendirme sistemlerinin tasarımları yapılmıştır.

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2015, 06

Tasarım Adı :

 International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art Dergi Kapağı ve Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art Dergi Kapağı ve Logo Tasarımı, https://www.ijiia.com/en/arsiv/

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2016, 12

Tasarım Adı :

 OMÜZİKAL 3 Poster Tasarımları

Tasarım Özeti :

 OMÜZİKAL3 Afiş Tasarımı (30 Adet bireysel tasarım) ve Fotoğraf Yönetmeni

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2016, 05

Tasarım Adı :

 REYYAN Tasavvuf Kültürünü Araştırma Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Samsun REYYAN Tasavvuf Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Logo Tasarımı

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2016, 03

Tasarım Adı :

 MSM Global Sigorta Kurumsal Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 MSM Global Sigorta Kurumsal Logo Tasarımı, http://www.msmglobalsigorta.com/

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2016, 12

Tasarım Adı :

 Uluslararası İlişkiler Birimi Kurumsal Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Logo Tasarımı, http://uib.omu.edu.tr/tr

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2016, 12

Tasarım Adı :

 OMÜ-YÖS Amblem / Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yükseköğretim Sınavı OMÜ-YÖS Logo Tasarımı, http://yos.omu.edu.tr/tr

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2016, 12

Tasarım Adı :

 Journal of Samsun Healthy Sciences, Logo ve Dergi Kapağı Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi/ Journal of Samsun Healthy Sciences (SASBID/JOSHES) Dergi Kapağı ve Logo Tasarımı, http://dergipark.gov.tr/jshs

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2016, 05

Tasarım Adı :

 Uluslararası İşbirlikleri Ofisi Kurumsal Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 OMÜ Uluslararası İşbirlikleri Ofisi Kurumsal Logo Tasarımı, http://intercollab.omu.edu.tr/tr

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2016, 12

Tasarım Adı :

 JIA JOURNAL (IJIIA) Web Sayfası Tasarımı

Tasarım Özeti :

 International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art Web Sayfası Tasarımı, https://www.ijiia.com/en/

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2016, 12

Tasarım Adı :

 OMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 OMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Logo Tasarımı, http://international.omu.edu.tr/tr

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2016, 12

Tasarım Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi, Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi, UZAYTEM Logo Tasarımı.

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2015, 01

Tasarım Adı :

 OMÜ Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Logo Tasarımı., http://yaraticiyazarlik.omu.edu.tr/tr

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2015, 05

Tasarım Adı :

 OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mezunlar Koordinatörlüğü Logo Tasarımı, http://mezun.omu.edu.tr/tr

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2015, 04

Tasarım Adı :

 Görsel Yönlendirme Sistemi Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atakum Kampüsü Yerleşim Planı İle İlgili Dış Mekan Görsel Yönlendirme Sistemi Tasarımı Yapılarak Uygulanmıştır.

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

1997, 12

Tasarım Adı :

 Deltada Öğreniyorum Projesi Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İle Samsun İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce Hazırlanan ve Samsun Bil Kolejinin Paydaş Olarak Sorumlu Olduğu “Deltada Öğreniyorum” Projesi.

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2019, 09

Tasarım Adı :

 Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Logo Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde İstanbul Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi için Logo Tasarımı yapılmış ve tasarım kurul tarafından kabul edilerek kullanımına karar verilmiştir.

Tasarım Sahipleri :

 Tarık Yazar

Uluslararası

 

2019, 07

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 SASKİ Logo Yarışması Mansiyon

Ödül Açıklama :

 SASKİ Logo Tasarım Yarışması Mansiyon Ödülü

2008

 

Ulusal güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü

 

Çalışma Ödülü


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2008

Ödül Adı :

 “UNIVERSEL RIGHT FOR HEALTHCARE” EN İYİ 100 AFİŞ

Ödül Açıklama :

 POSTERFORTOMORROW’xxUN HER YIL FARKLI KONULARDA DÜZENLEDİĞİ SOSYAL SORUMLULUK AFİŞ TASARIMLARI YARIŞMASI ,“UNIVERSEL RIGHT FOR HEALTHCARE” ULUSLARARASI AFİŞ TASARIM YARIŞMASI / EN İYİ 100 AFİŞ.

2015

 

Uluslararası güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü

 

Çalışma Ödülü


POSTERFORTOMORROW

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

FRANSA

2015

Ödül Adı :

 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Logo Tasarım Yarışması, Birincilik Ödülü

Ödül Açıklama :

 Birincilik Ödülü

2014

 

Ulusal güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü

 

Çalışma Ödülü


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2014

Ödül Adı :

 2015 Akademik Teşvik Ödülü

Ödül Açıklama :

 Yükseköğretim Sisteminde 2015 Yılında İlk kez uygulamaya alınan ”Akademik Teşvik” Puanlama sürecinde 100 Tam puan alarak bilimsel faaliyetlere yapılan üstün katkılar nedeniyle bu ”Akademik Teşvik Ödülü” verilmiştir.

2016

 

Diğer

 

Teşvik Ödülleri


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Journal Of Samsun Health Sciences / Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Kılıç Nermin, Aydın Avcı İlknur, Kulakaç Özen, Arabacı Fazlı, Dikmetaş Yardan Elif, Topatan Serap, Yaşar Özlem, Eren Zerrin, Alakuş Kamil, Yazar Tarık

Yayınevi :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

01.01.2016

 

31.08.2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art / Ijııa

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Kılıç Sibel, Özcan Arif, Bayburtlu Çimen, Özakbaş Derya, Özakbaş Derya, Sevindik Orhan, Uzuntaş Hüseyin, Tekin Karagöz Ceren

Yayınevi :

 Www.ijiia.com / Bağımsız

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.11.2017

 

30.12.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 İnternatıonal Journal Of İnterdisciplinary And İntercultural Art

Yazar Adı :

 Özcan Arif, Çoban Melih, Sevindik Orhan, Yazar Tarık, Bayburtlu Çimen, Tekin Karagöz Ceren, Güney Hilmi, Top Mustafa Naci

Yayınevi :

 Www.ijiia.com-Bağımsız

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.06.2017

 

31.07.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

Yazar Adı :

 Sevindik Orhan, Özcan Arif, Yenidoğan Semiha, Çoban Melih, Yazar Tarık, Bayburtlu Çimen

Yayınevi :

 Bağımsız

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 International Journal Of Interdiciplinary And Intercultural Art

Yazar Adı :

 Kılıç Sibel, Özcan Arif, Yenidoğan Semiha, Sevindik Orhan, Yazar Tarık, Bayburtlu Çimen, Tekin Karagöz Ceren, Güney Hilmi

Yayınevi :

 Bağımsız

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

02.06.2017

 

02.07.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

Yazar Adı :

 Kılıç Sibel, Sevindik Orhan, Yazar Tarık, Bayburtlu Çimen, Tekin Karagöz Ceren, Güney Hilmi, Yavuz Sebahat

Yayınevi :

 Bağımsız

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2018

 

01.06.2018

 

31.07.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

Yazar Adı :

 Kılıç Sibel, Özcan Arif, Yazar Tarık, Bayburtlu Çimen, Sevindik Orhan, Güney Hilmi, Tekin Karagöz Ceren, Uzuntaş Hüseyin, Top Mustafa Naci

Yayınevi :

 Bağımsız

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.11.2017

 

30.12.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

Yazar Adı :

 Kılıç Sibel, Yazar Tarık, Özcan Arif, Sevindik Orhan, Bayburtlu Çimen, Tekin Karagöz Ceren, Güney Hilmi, Yavuz Sebahat

Yayınevi :

 Baımsız / Www.ijiia.com

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2018

 

01.11.2018

 

31.12.2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Journal Of Samsun Health Sciences / Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, Retrieved From Http: / / Dergipark.gov.tr / Jshs / İssue / 41725 / 481153

Yazar Adı :

 Kılıç Nermin, Aydın Avci İlknur, Yazar Tarık, Kulakaç Özen, Arabacı Fazlı, Dikmetaş Yardan Elif, Topatan Serap, Yaşar Özlem, Eren Zerrin, Alakuş Kamil

Yayınevi :

 Ordokuz Mayıs Ünivresitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2018

 

01.12.2018

 

29.12.2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

Yazar Adı :

 Özcan Arif, Sevindik Orhan, Yazar Tarık, Bayburtlu Çimen, Tekin Karagöz Ceren, Güney Hilmi, Yavuz Sebahat

Yayınevi :

 Bağımsız

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2018

 

30.11.2018

 

31.12.2018

 

Elektronik

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Uşak University Journal Of Social Sciences

Ulusal

 

Dergi

 

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Uşak University Journal Of Social Sciences

 

Uşak

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

1900

1900

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Social Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Social Research

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Sosyal Bilimler

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Art-E Sanat Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Art-E Sanat Dergisi

 

Isparta

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Görsel bildirişim aracı olarak jeosembollerin insan üzerindeki etkileri ve algı düzeyleri

Yazar :

 Özlem KARAMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarının mesleki yeterlilikleri

Yazar :

 Abdurrahman EREN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan masal kitaplarındaki görsellerin semantik açıdan analizi

Yazar :

 Gökçe ARİFOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Teknoloji çağının gerekleri çerçevesinde fotoğraf sanatının görsel anlatım ögesi olarak afiş tasarım çalışmalarında kullanılması

Yazar :

 İbrahim YALÇIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Estetik üretimin teknoloji ve kültür ile etkileşimi bağlamında Bauhaus mobilya tasarımlarının günümüz mobilya tasarımlarına yansıması"

Yazar :

 Hikmet ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Göstergebilim bağlamında tüketim kültürü ve sanat: Enstalasyon

Yazar :

 Mehmet SUSUZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 İmaj değişikliği açısından kurum kimliği yaratmada amblem/logo tasarım trendleri

Yazar :

 Hüseyin UZUNTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Yaratıcı Düşünme Becerileri Açısından 14 Yaş Çocuk Resimlerinde Teknolojik İmgeler Ve Semantik Çözümleme

Yazar :

 Nagehan Kübra ÖZKAYA

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 Algı Düzeyine Etkisi Ve Kurum Kimliğine Katkısı Açısından Yaratıcı Marka Tasarımı

Yazar :

 Ertuğrul KARAHAN

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 Sık Tüketilen Gıda Ürün Ambalaj Tasarımlarının Kurum Kimliği Ve İmajı Açısından Önemi

Yazar :

 Okan RAKICI

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 Göstergebilimsel Açıdan Marka Tanıtımında Ürün Yerleştirme Stratejileri

Yazar :

 Mustafa BAŞPINAR

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 Reklam Etiği Ve Çocuklara Yönelik Reklamlar

Yazar :

 Ferhat YILDIZ

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 Sık tüketilen gıda ambalajlarında tasarım sorunları ve çözüm önerileri

Yazar :

 Okan RAKICI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN 14 YAŞ ÇOCUK RESİMLERİNDE TEKNOLOJİK İMGELER VE SEMANTİK ÇÖZÜMLEME

Yazar :

 Nagehan Kübra ÖZKAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Res 838 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-29 21:45:36

 

2018-04-29 21:45:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rsö 304 Anasanat Atölye Grafik Tasarım V (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-04-29 21:44:31

 

2018-04-29 21:44:31

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rsö 304 Anasanat Atölye Grafik Tasarım V (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-04-29 21:44:05

 

2018-04-29 21:44:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gsf 107 Sanat Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-29 21:42:33

 

2018-04-29 21:42:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gsf 104 Perspektif Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-29 21:42:01

 

2018-04-29 21:42:01

 

2013-2014

Ders Adı :

 Res 937 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-29 21:40:57

 

2018-04-29 21:40:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rsö 431 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-04-29 21:39:41

 

2018-04-29 21:39:41

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rsö 303 Anasanat Atölye Grafik Tasarım V (Iı Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-04-29 21:43:12

 

2018-04-29 21:30:12

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rsö 404 Anasanat Atölye Grafik Tasarım Vı (Iı. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-04-29 21:24:45

 

2018-04-29 21:24:45

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gity 608 Yaratıcı Marka Kasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-29 21:19:35

 

2018-04-29 21:19:35

 

2014-2015

Ders Adı :

 Git208 Tipografi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-04-29 21:18:09

 

2018-04-29 21:18:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Rsö 403 Anasanat Atölye Grafik Tasarım V (Iı. Öğrt)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-04-29 21:16:34

 

2018-04-29 21:16:34

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gsf103 Perspektif I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-29 21:13:30

 

2018-04-29 21:13:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Git 201 Grafik Tasarım I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-03-30 20:05:56

 

2018-01-04 16:00:04

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 301G Rafik Tasarım Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-03-30 20:05:44

 

2018-01-04 15:59:39

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 209 Grafik Tasarım Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-30 20:05:31

 

2018-01-04 15:59:15

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 207 Tipografi I-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-03-30 20:06:30

 

2018-01-04 15:58:45

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 207 Tipografi I-A

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-04 15:58:25

 

2018-01-04 15:57:25

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gity 609 Bilgilendirme Grafiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-01-04 15:54:44

 

2018-01-04 15:54:44

 

2017-2018

Ders Adı :

 Meiy 619 İnfografik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-01-04 15:53:32

 

2018-01-04 15:53:32

 

2017-2018

Ders Adı :

 Res 938 Uzmanlık Alanı Dersi-Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 00:35:46

 

2017-09-28 00:35:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Res 838 Uzmanlık Alanı Dersi-Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 00:35:00

 

2017-09-28 00:35:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Res 937 Uzmanlık Alanı Dersi -I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 00:35:58

 

2017-09-28 00:33:44

 

2014-2015

Ders Adı :

 Res 837 Uzmanlık Alanı Dersi-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 00:34:18

 

2017-09-28 00:33:10

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gity 609 Bilgilendirme Grafiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 00:32:32

 

2017-09-28 00:32:32

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gity 606 Kültürel Antropoloji Ve Sanat

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 00:31:54

 

2017-09-28 00:31:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gsf 107 Sanat Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-29 21:14:34

 

2017-09-28 00:30:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Rsö 404 Anasanat Atölye Grafik Tasarım Vı (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-04-29 21:24:15

 

2017-09-28 00:28:51

 

2014-2015

Ders Adı :

 Rsö 403 Anasanat Atölye Grafik Tasarım V (I. Öğrt)

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-04-29 21:15:49

 

2017-09-28 00:28:12

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gity 606 Kültürel Antropoloji Ve Sanat

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 00:24:00

 

2017-09-28 00:23:46

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gity 609 Bilgilendirme Grafiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-28 00:23:12

 

2017-09-28 00:23:12

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gsua 100 Uzmanlık Alan Dersi-Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 00:22:28

 

2017-09-28 00:22:28

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gsua 100 Uzmanlık Alan Dersi-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 00:22:14

 

2017-09-28 00:22:14

 

2015-2016

Ders Adı :

 Git 210 Grafik Tasarım Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-30 20:09:38

 

2017-09-28 00:20:56

 

2015-2016

Ders Adı :

 Git 209 Grafik Tasarım Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-30 20:09:50

 

2017-09-28 00:20:37

 

2015-2016

Ders Adı :

 Git 208 Tipografi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-03-30 20:10:04

 

2017-09-28 00:19:59

 

2015-2016

Ders Adı :

 Git 207 Tipografi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-03-30 20:10:15

 

2017-09-28 00:19:39

 

2015-2016

Ders Adı :

 Git 202 Grafik Tasarım Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-03-30 20:09:23

 

2017-09-28 00:19:11

 

2015-2016

Ders Adı :

 Git 201 Grafik Tasarım I

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-03-30 20:09:02

 

2017-09-28 00:18:50

 

2015-2016

Ders Adı :

 Rsö 303 Anasanat Atölye Grafik Tasarım V

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 00:29:23

 

2017-09-28 00:18:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gsf 107 Sanat Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-30 20:10:27

 

2017-09-28 00:17:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gity 608 Yaratıcı Marka Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 00:15:36

 

2017-09-28 00:15:36

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gity 606 Kültürel Antropoloji Ve Sanat

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-28 00:23:30

 

2017-09-28 00:14:59

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gity 609 Bilgilendirme Grafiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 00:22:56

 

2017-09-28 00:12:27

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gsua 100 Uzmanlık Alan Dersi-Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 00:11:41

 

2017-09-28 00:11:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gsua 100 Uzmanlık Alan Dersi-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-28 00:22:00

 

2017-09-28 00:11:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gss 318 Bilgilendirme Grafiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-30 20:08:21

 

2017-09-28 00:10:25

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 409 Mezuniyet Proje Geliştirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-30 20:08:11

 

2017-09-28 00:09:46

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 302 Grafik Tasarım Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-03-30 20:07:54

 

2017-09-28 00:08:53

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 301 Grafik Tasarım Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-03-30 20:07:42

 

2017-09-28 00:08:30

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 210 Grafik Tasarım Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-30 20:07:31

 

2017-09-28 00:07:55

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 208 Tipografi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-03-30 20:07:16

 

2017-09-28 00:07:33

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 209 Grafik Tasarım Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-30 20:07:05

 

2017-09-28 00:06:59

 

2016-2017

Ders Adı :

 Git 207 Tipografi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-03-30 20:06:52

 

2017-09-28 00:06:06

 

2016-2017

Ders Adı :

 Res 837 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-04-29 21:45:08

 

2014-02-06 22:53:24

 

2013-2014

Ders Adı :

 Res 608 Grafik Atölye Öğretim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 22:51:52

 

2014-02-06 22:51:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Res 939 Uzmanlık Alanı Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:51:36

 

2014-02-06 22:51:36

 

2012-2013

Ders Adı :

 Res 838Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:50:32

 

2014-02-06 22:50:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Res 837 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:50:10

 

2014-02-06 22:50:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Res 637 Grafik Tasarım Tarihi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 22:49:13

 

2014-02-06 22:49:13

 

2011-2012

Ders Adı :

 Res 838 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:49:02

 

2014-02-06 22:49:02

 

2011-2012

Ders Adı :

 Res 837 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:48:43

 

2014-02-06 22:48:43

 

2011-2012

Ders Adı :

 Res 838 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:48:16

 

2014-02-06 22:47:45

 

2010-2011

Ders Adı :

 Res 837 Uzmanlık Alanı Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:47:09

 

2014-02-06 22:47:09

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rsö 303 Anasanat Atölye Grafik Tasarım V (I. Öğretim)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-04-29 21:43:18

 

2014-02-06 22:23:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rsö 401 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 22:22:56

 

2014-02-06 22:22:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gsf 107 Sanat Tarihi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-04-29 21:42:19

 

2014-02-06 22:22:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gsf 103 Perspektif I (A)

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:21:02

 

2014-02-06 22:20:23

 

2013-2014

Ders Adı :

 Rsö 226 Bilgisayar Ortamında Tasarım Iı.

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:10:13

 

2014-02-06 22:10:13

 

2012-2013

Ders Adı :

 Rsö 220 Çocuğun Sanatsal Gelişimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 22:09:38

 

2014-02-06 22:09:38

 

2012-2013

Ders Adı :

 Rsö 204 Anasanat Atölye Grafik Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-06 22:09:23

 

2014-02-06 22:09:23

 

2012-2013

Ders Adı :

 Enf 201 Bilgisayar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:09:05

 

2014-02-06 22:09:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Rsö 203 Anasanat Atölye Grafik Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-06 22:08:49

 

2014-02-06 22:08:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Rsö 421 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 22:08:34

 

2014-02-06 22:08:34

 

2012-2013

Ders Adı :

 Enf 201 Bilgisayar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:08:20

 

2014-02-06 22:08:20

 

2012-2013

Ders Adı :

 Rsö 203 Anasanat Atölye Grafik Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-06 22:08:01

 

2014-02-06 22:08:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Rsö 430 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 22:06:42

 

2014-02-06 22:06:42

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rsö 428 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 22:06:20

 

2014-02-06 22:06:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Egt 202 Öğretim Tekn. Ve Mat. Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:06:04

 

2014-02-06 22:06:04

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rsö 422 Endüstriyel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:05:50

 

2014-02-06 22:05:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Seç 302 Tıp Ve Sanat

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 22:05:33

 

2014-02-06 22:05:33

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rsö 220 Çocuğun Sanatsal Gelişimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 22:05:20

 

2014-02-06 22:05:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Enf 201 Bilgisayar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:05:09

 

2014-02-06 22:05:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rsö 101 Temel Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-06 22:04:57

 

2014-02-06 22:04:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rsö 421 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 22:04:37

 

2014-02-06 22:04:37

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rsö 421 Endüstriyel Tasarım I.

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:04:20

 

2014-02-06 22:04:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rsö 105 Perspektif C

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 22:04:05

 

2014-02-06 22:04:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rsö 105 Perspektif B

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 22:03:49

 

2014-02-06 22:03:49

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rsö 105 Perspektif A

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 22:03:36

 

2014-02-06 22:03:36

 

2011-2012

Ders Adı :

 Seç 301 Tıp Ve Sanat

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 22:03:20

 

2014-02-06 22:03:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Enf 201 Bilgisayar I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:03:02

 

2014-02-06 22:03:02

 

2011-2012

Ders Adı :

 Rsö 101 Temel Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-06 22:02:50

 

2014-02-06 22:02:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bıg 201 Bilgisayar Iı 2-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:01:03

 

2014-02-06 22:01:03

 

2010-2011

Ders Adı :

 Seç 304 Tıp Ve Sanat

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:58:12

 

2014-02-06 21:58:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rsg 402 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:56:49

 

2014-02-06 21:56:49

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rsm 202 Öğretim Tekn. Ve Materyal Tasarımı 2-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:56:36

 

2014-02-06 21:56:36

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rsm 202 Öğretim Tekn. Ve Materyal Tasarımı 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:56:23

 

2014-02-06 21:56:23

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rsm 206 Çocuğun Sanatsal Gelişimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:56:10

 

2014-02-06 21:56:10

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bıg 201 Bilgisayar I 2-E

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:55:27

 

2014-02-06 21:55:27

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bıg 201 Bilgisayar I 2-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:55:15

 

2014-02-06 21:55:15

 

2010-2011

Ders Adı :

 Seç 303 Tıp Ve Sanat

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:54:56

 

2014-02-06 21:54:56

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rsm 405 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:53:29

 

2014-02-06 21:53:29

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rsa 405 Müze Eğitimi Ve Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:53:18

 

2014-02-06 21:53:18

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rse 105 Perspektif 1-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:53:03

 

2014-02-06 21:53:03

 

2010-2011

Ders Adı :

 Rse 105 Perspektif 1-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:52:49

 

2014-02-06 21:52:49

 

2010-2011

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:52:31

 

2014-02-06 21:52:31

 

2009-2010

Ders Adı :

 Zea 206 Resim –İş Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:52:19

 

2014-02-06 21:52:19

 

2009-2010

Ders Adı :

 Rsm 202 Öğretim Tekn. Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:52:07

 

2014-02-06 21:52:07

 

2009-2010

Ders Adı :

 Rsg 402 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:51:54

 

2014-02-06 21:51:54

 

2009-2010

Ders Adı :

 Rsm 304 Özel Öğretim Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:51:38

 

2014-02-06 21:51:38

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ras 404 Anasanat Atölye Grafik Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-06 21:51:24

 

2014-02-06 21:51:24

 

2009-2010

Ders Adı :

 Grp 103 Grafik Sanatı Tarihi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 22:27:10

 

2014-02-06 21:50:59

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mds 111 Mimari Dekoratif Teknikleri I.

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-06 22:27:19

 

2014-02-06 21:50:47

 

2009-2010

Ders Adı :

 Söa 209 Görsel Sanat Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:50:33

 

2014-02-06 21:50:33

 

2009-2010

Ders Adı :

 Rsm 405 Okul Deneyimi Iı.

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:50:21

 

2014-02-06 21:50:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mds 111 Mimari Dekoratif Teknikleri

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-06 22:27:47

 

2014-02-06 21:50:03

 

2009-2010

Ders Adı :

 Rsa 405 Müze Eğitimi Ve Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:49:45

 

2014-02-06 21:49:45

 

2009-2010

Ders Adı :

 Ras 403 Anasanat Atölye Grafik Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-06 21:49:31

 

2014-02-06 21:49:31

 

2009-2010

Ders Adı :

 Res 105 Perspektif 1-A

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:49:14

 

2014-02-06 21:49:14

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mds 204 Bilgisayar Uygl.ve Tas.

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:27:56

 

2014-02-06 21:48:49

 

2008-2009

Ders Adı :

 Cgp 104 Temel Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 22:28:12

 

2014-02-06 21:48:34

 

2008-2009

Ders Adı :

 Söa 208 Sanat Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:48:13

 

2014-02-06 21:48:13

 

2008-2009

Ders Adı :

 Egt 424 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:47:49

 

2014-02-06 21:47:49

 

2008-2009

Ders Adı :

 Egt 421 Okul Deneyimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:47:39

 

2014-02-06 21:47:39

 

2008-2009

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:47:29

 

2014-02-06 21:47:29

 

2008-2009

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:47:17

 

2014-02-06 21:47:17

 

2008-2009

Ders Adı :

 Ras 304 Anasanat Atölye Grafik Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2014-02-06 22:30:01

 

2014-02-06 21:47:03

 

2008-2009

Ders Adı :

 Sba 209 Sanat Ve Estetik

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:46:42

 

2014-02-06 21:46:42

 

2008-2009

Ders Adı :

 İea 211 Resim-İş Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:46:31

 

2014-02-06 21:46:31

 

2008-2009

Ders Adı :

 Grp 103 Yazı Ve Estetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:30:27

 

2014-02-06 21:46:12

 

2008-2009

Ders Adı :

 Rsa 205 Yazı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:46:05

 

2014-02-06 21:46:05

 

2008-2009

Ders Adı :

 Map 207 Serigrafi Tekniği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:29:07

 

2014-02-06 21:45:39

 

2008-2009

Ders Adı :

 Egt 421 Okul Deneyimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:45:26

 

2014-02-06 21:45:26

 

2008-2009

Ders Adı :

 Res 301 Anasanat Atölye Grafik Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-06 21:45:21

 

2014-02-06 21:45:21

 

2008-2009

Ders Adı :

 Res 105 Perspektif 1-A

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:44:57

 

2014-02-06 21:44:57

 

2008-2009

Ders Adı :

 Egt 424 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:44:30

 

2014-02-06 21:44:30

 

2007-2008

Ders Adı :

 Söa 208 Sanat Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:44:18

 

2014-02-06 21:44:18

 

2007-2008

Ders Adı :

 Res 304 Seçmeli Sanat Atl. Grafik Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:44:14

 

2014-02-06 21:44:14

 

2007-2008

Ders Adı :

 Grp 104 Yazı Ve Estetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:30:58

 

2014-02-06 21:44:01

 

2007-2008

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:43:49

 

2014-02-06 21:43:49

 

2007-2008

Ders Adı :

 Res 304 Seçmeli Sanat Atölye Endüstriyel Tas

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:43:02

 

2014-02-06 21:43:02

 

2007-2008

Ders Adı :

 Res 304 Seçmeli Sanat Atölye Grafik Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:42:47

 

2014-02-06 21:42:47

 

2007-2008

Ders Adı :

 Rsa 202 Anasanat Atölye Grafik Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-06 21:42:38

 

2014-02-06 21:42:38

 

2007-2008

Ders Adı :

 Oöp 303 Resim Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:42:21

 

2014-02-06 21:42:21

 

2007-2008

Ders Adı :

 Grp 104 Yazı Ve Estetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:31:21

 

2014-02-06 21:42:09

 

2007-2008

Ders Adı :

 Egt 421 Okul Deneyimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:41:40

 

2014-02-06 21:41:40

 

2007-2008

Ders Adı :

 Res 201 Anasanat Atölye Grafik Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-06 21:41:36

 

2014-02-06 21:41:36

 

2007-2008

Ders Adı :

 Res 303 Seçmeli Sanat Atl. Endüstriyel Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:41:24

 

2014-02-06 21:41:24

 

2007-2008

Ders Adı :

 Res 303 Seçmeli Sanat Atl. Grafik Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:41:11

 

2014-02-06 21:41:11

 

2007-2008

Ders Adı :

 Oöp 303 Resim Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:40:57

 

2014-02-06 21:40:57

 

2007-2008

Ders Adı :

 Söp 209 Sanat Eğitimi Kuram Ve Yönt. 2-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:40:30

 

2014-02-06 21:40:30

 

2007-2008

Ders Adı :

 Grp 104 Yazı Ve Estetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:31:37

 

2014-02-06 21:40:02

 

2006-2007

Ders Adı :

 Map 106 Yazı Ve Sayfa Düzeni

Önlisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:33:13

 

2014-02-06 21:39:25

 

2006-2007

Ders Adı :

 Egt 424 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:33:15

 

2014-02-06 21:33:15

 

2006-2007

Ders Adı :

 Res 303 Seçmeli Sanat Atl. Endüstriyel Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:33:02

 

2014-02-06 21:33:02

 

2006-2007

Ders Adı :

 Res 303 Seçmeli Sanat Atl. Grafik Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:32:47

 

2014-02-06 21:32:47

 

2006-2007

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:32:05

 

2014-02-06 21:32:05

 

2006-2007

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:31:38

 

2014-02-06 21:31:38

 

2006-2007

Ders Adı :

 Res 405 Sanat Öğretiminde Ugl.

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:31:12

 

2014-02-06 21:31:12

 

2006-2007

Ders Adı :

 Res 105 Perspektif 1-A

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:30:58

 

2014-02-06 21:30:58

 

2006-2007

Ders Adı :

 Grp 104 Yazı Ve Estetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:32:20

 

2014-02-06 21:30:44

 

2006-2007

Ders Adı :

 Söp 209 Sanat Eğitimi Kuram Ve Yönt. 2-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:30:12

 

2014-02-06 21:30:12

 

2006-2007

Ders Adı :

 Egt 421 Okul Deneyimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:29:55

 

2014-02-06 21:29:55

 

2006-2007

Ders Adı :

 Res 303 Seçmeli Sanat Atl. Endüstriyel Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:29:41

 

2014-02-06 21:29:41

 

2006-2007

Ders Adı :

 Res 303 Seçmeli Sanat Atl. Grafik Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:29:21

 

2014-02-06 21:29:21

 

2006-2007

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:28:46

 

2014-02-06 21:28:46

 

2005-2006

Ders Adı :

 Grp 104 Yazı Ve Estetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:41:41

 

2014-02-06 21:28:22

 

2005-2006

Ders Adı :

 Egt 424 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:27:56

 

2014-02-06 21:27:56

 

2005-2006

Ders Adı :

 Egt 421 Okul Deneyimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:27:42

 

2014-02-06 21:27:42

 

2005-2006

Ders Adı :

 Res 303 Seçmeli Sanat Atl. Grafik Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:27:27

 

2014-02-06 21:27:27

 

2005-2006

Ders Adı :

 Res 104 Yazı

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:27:11

 

2014-02-06 21:27:11

 

2005-2006

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:26:59

 

2014-02-06 21:26:59

 

2005-2006

Ders Adı :

 Söp 208 Resim İş Eğitimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:26:36

 

2014-02-06 21:26:36

 

2005-2006

Ders Adı :

 Res 105 Perspektif 1-A

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:25:57

 

2014-02-06 21:25:57

 

2005-2006

Ders Adı :

 Grp 104 Yazı Ve Estetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:41:12

 

2014-02-06 21:25:42

 

2005-2006

Ders Adı :

 Egt 421 Okul Deneyimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:25:09

 

2014-02-06 21:25:09

 

2005-2006

Ders Adı :

 Res 405 Sanat Öğretiminde Ugl.

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:24:55

 

2014-02-06 21:24:55

 

2005-2006

Ders Adı :

 Res 303 Seçmeli Sanat Atl. Grafik Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:24:39

 

2014-02-06 21:24:39

 

2005-2006

Ders Adı :

 Söp 209 Sanat Eğitimi Kuram Ve Yönt. 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:23:15

 

2014-02-06 21:23:15

 

2005-2006

Ders Adı :

 Söp 208 Resim İş Eğitimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:22:48

 

2014-02-06 21:22:48

 

2004-2005

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:22:35

 

2014-02-06 21:22:35

 

2004-2005

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-A

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:22:18

 

2014-02-06 21:22:18

 

2004-2005

Ders Adı :

 Mds 204 Bilgisayar Uygl.ve Tas.

Önlisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:40:10

 

2014-02-06 21:21:53

 

2004-2005

Ders Adı :

 Grp 104 Yazı Ve Estetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:39:07

 

2014-02-06 21:21:24

 

2004-2005

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:21:06

 

2014-02-06 21:21:06

 

2004-2005

Ders Adı :

 Söp 208 Resim İş Eğitimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:20:50

 

2014-02-06 21:20:50

 

2004-2005

Ders Adı :

 Res 304 Seçmeli Sanat Atl. Grafik Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:20:35

 

2014-02-06 21:20:35

 

2004-2005

Ders Adı :

 Egt 424 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:20:18

 

2014-02-06 21:20:18

 

2004-2005

Ders Adı :

 Grp 103 Yazı Ve Estetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:38:28

 

2014-02-06 21:19:53

 

2004-2005

Ders Adı :

 Res 105 Perspektif 1-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:19:34

 

2014-02-06 21:19:34

 

2004-2005

Ders Adı :

 Res 105 Perspektif 1-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:19:20

 

2014-02-06 21:19:20

 

2004-2005

Ders Adı :

 Söp 209 Sanat Eğitimi Kuram Ve Yönt. 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:19:06

 

2014-02-06 21:19:06

 

2004-2005

Ders Adı :

 Res 105 Perspektif 1-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:18:40

 

2014-02-06 21:18:40

 

2004-2005

Ders Adı :

 Res 304 Seçmeli Sanat Atl. Grafik Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:18:20

 

2014-02-06 21:18:20

 

2004-2005

Ders Adı :

 Egt 421 Okul Deneyimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:18:02

 

2014-02-06 21:18:02

 

2004-2005

Ders Adı :

 Res 405 Sanat Öğretiminde Uygulamalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:17:17

 

2014-02-06 21:17:17

 

2004-2005

Ders Adı :

 Grp 110 İllüstrasyon

Önlisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:37:37

 

2014-02-06 21:16:33

 

2003-2004

Ders Adı :

 Grp 103 Yazı Ve Estetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 22:37:30

 

2014-02-06 21:16:14

 

2003-2004

Ders Adı :

 Grp 202 Grafik Tasarım

Önlisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:37:22

 

2014-02-06 21:15:55

 

2003-2004

Ders Adı :

 Egt 424 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:15:23

 

2014-02-06 21:15:23

 

2003-2004

Ders Adı :

 Egt 122 Okul Deneyimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:15:08

 

2014-02-06 21:15:08

 

2003-2004

Ders Adı :

 Res 104 Yazı

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:14:53

 

2014-02-06 21:14:53

 

2003-2004

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:14:28

 

2014-02-06 21:14:28

 

2003-2004

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-A

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:14:16

 

2014-02-06 21:14:16

 

2003-2004

Ders Adı :

 Söp 208 Resim İş Eğitimi 2-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:13:33

 

2014-02-06 21:13:33

 

2003-2004

Ders Adı :

 Söp 208 Resim İş Eğitimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:13:06

 

2014-02-06 21:13:06

 

2003-2004

Ders Adı :

 Grp 103 Yazı Ve Estetiği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:36:04

 

2014-02-06 21:12:47

 

2003-2004

Ders Adı :

 Egt 421 Okul Deneyimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:12:19

 

2014-02-06 21:12:19

 

2003-2004

Ders Adı :

 Res 405 Sanat Öğretiminde Uygulamalar

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:11:56

 

2014-02-06 21:11:56

 

2003-2004

Ders Adı :

 Res 407 Sanat Öğretimi Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:11:40

 

2014-02-06 21:11:40

 

2003-2004

Ders Adı :

 Oöp 303 Resim Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:11:26

 

2014-02-06 21:11:26

 

2003-2004

Ders Adı :

 Söp 209 Sanat Eğitimi Kuram Ve Yönt. 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:11:06

 

2014-02-06 21:11:06

 

2003-2004

Ders Adı :

 Res 304 Seçmeli Sanat Atl. Grafik Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:07:24

 

2014-02-06 21:07:24

 

2002-2003

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 21:07:10

 

2014-02-06 21:07:10

 

2002-2003

Ders Adı :

 Söp 208 Resim İş Eğitimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:06:52

 

2014-02-06 21:06:52

 

2002-2003

Ders Adı :

 Söp 208 Resim İş Eğitimi 2-A

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:06:37

 

2014-02-06 21:06:37

 

2002-2003

Ders Adı :

 Egt 424 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:06:10

 

2014-02-06 21:06:10

 

2002-2003

Ders Adı :

 Egt 122 Okul Deneyimi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:05:53

 

2014-02-06 21:05:53

 

2002-2003

Ders Adı :

 Res 401 Anasanat Atölye Endüstriye Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:05:38

 

2014-02-06 21:05:38

 

2002-2003

Ders Adı :

 Res 303 Seçmeli Sanat Atl. Endüstriyel Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:05:22

 

2014-02-06 21:05:22

 

2002-2003

Ders Adı :

 Söp 208 Resim İş Eğitimi 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:05:13

 

2014-02-06 21:05:13

 

2002-2003

Ders Adı :

 Söp 208 Resim İş Eğitimi 2-A

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:04:32

 

2014-02-06 21:04:32

 

2002-2003

Ders Adı :

 Grp 105 Grafik Sanatı Tarihi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 22:25:38

 

2014-02-06 21:03:44

 

2002-2003

Ders Adı :

 Grp 103 Yazı Estetiği I

Önlisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:25:31

 

2014-02-06 21:03:24

 

2002-2003

Ders Adı :

 Egt 421 Okul Deneyimi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 21:02:56

 

2014-02-06 21:02:56

 

2002-2003

Ders Adı :

 Res 303 Seçmeli Sanat Atl. Endüstriyel Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 21:02:38

 

2014-02-06 21:02:38

 

2002-2003

Ders Adı :

 Res 401 Anasanat Atölye Endüstriye Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-06 21:01:38

 

2014-02-06 21:01:38

 

2002-2003

Ders Adı :

 Söp 209 Sanat Eğitimi Kuram Ve Yönt. 2-C

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:00:53

 

2014-02-06 21:00:53

 

2002-2003

Ders Adı :

 Söp 209 Sanat Eğitimi Kuram Ve Yönt. 2-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 21:00:12

 

2014-02-06 21:00:12

 

2002-2003

Ders Adı :

 Map 201 Grafik Tasarım

Önlisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:25:09

 

2014-02-06 20:58:43

 

2002-2003

Ders Adı :

 Map 105 Bilgisayar Kullanımı I

Önlisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 22:25:03

 

2014-02-06 20:58:19

 

2002-2003

Ders Adı :

 Map 103 Işık Ve Renk Bilgisi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 22:24:54

 

2014-02-06 20:58:00

 

2002-2003

Ders Adı :

 Söp 209 Sanat Eğitimi Kuram Ve Yönt. 2 / A

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 20:59:41

 

2014-02-06 20:57:39

 

2002-2003

Ders Adı :

 Egt 424 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-06 20:55:07

 

2014-02-06 20:55:07

 

2000-2001

Ders Adı :

 Seç 308 Seçmeli Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 20:54:27

 

2014-02-06 20:54:27

 

2000-2001

Ders Adı :

 Snö 216 Güzel Yazı Tekn. Ve Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 20:54:08

 

2014-02-06 20:54:08

 

2000-2001

Ders Adı :

 Res 304 Resim Öğretimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 20:53:44

 

2014-02-06 20:53:44

 

2000-2001

Ders Adı :

 Res 403 Seçmeli Sanet Atl. Grafik Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 20:53:10

 

2014-02-06 20:53:10

 

2000-2001

Ders Adı :

 Res 101 Desen

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 20:52:41

 

2014-02-06 20:52:41

 

2000-2001

Ders Adı :

 Res 105 Perspektif

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-06 20:52:03

 

2014-02-06 20:52:03

 

2000-2001

Ders Adı :

 Egt 421 Okul Deneyimi Iı.

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-06 20:51:32

 

2014-02-06 20:51:32

 

2000-2001

Ders Adı :

 Res 303 Seçmeli Sanat Atölye Grafik Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-06 20:50:29

 

2014-02-06 20:50:29

 

2000-2001

Ders Adı :

 Git 401 Grafik Tasarım V

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-01-06 01:13:37

 

2019-01-06 01:13:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gity 609 Bilgilendirme Grafiği

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-01-06 01:15:37

 

2019-01-06 01:12:40

 

2018-2019

Ders Adı :

 Meiy 619 İnfografik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-01-06 01:12:02

 

2019-01-06 01:12:02

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gss 225 Grafik Tasarım Tarihi-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-06 01:15:21

 

2019-01-06 01:11:28

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git 301Grafik Tasarım Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-03-30 20:03:38

 

2019-01-06 01:06:26

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git 207 Tipografi I-B

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-30 20:03:10

 

2019-01-06 01:05:55

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git 207 Tipografi I-A

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-30 20:03:25

 

2019-01-06 01:05:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gsf103 Perspektif I

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-01-06 01:04:38

 

2019-01-06 01:04:38

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gseua 100 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-24 18:24:50

 

2019-03-24 18:24:50

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gseua100 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-24 18:24:22

 

2019-03-24 18:24:22

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gity 608 Yaratıcı Marka Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-24 18:23:08

 

2019-03-24 18:23:08

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gity 606 Kültürel Antropoloji Ve Sanat

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-24 18:22:49

 

2019-03-24 18:22:49

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gss 318 Bilgilendirme Grafiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-30 20:04:47

 

2019-03-24 18:22:07

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 302 Grafik Tasarım Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-03-30 20:05:01

 

2019-03-24 18:21:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 210 Grafik Tasarım Tarihi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-03-30 20:05:13

 

2019-03-24 18:20:49

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 208 Tipografi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-03-30 20:04:25

 

2019-03-24 18:20:25

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git 202 Grafik Tasarım Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2019-03-30 20:04:35

 

2019-03-24 18:19:47

 

2017-2018

Ders Adı :

 Gseua 100 Uzmanlık Alan Dersi I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-24 18:17:58

 

2019-03-24 18:17:58

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gseua 100 Uzmanlık Alan Dersi Iı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-24 18:17:13

 

2019-03-24 18:16:44

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gity 608 Yaratıcı Marka Kasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-24 18:15:07

 

2019-03-24 18:15:07

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git 302 Grafik Tasarım Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-03-30 20:03:52

 

2019-03-24 18:14:34

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git 408 Bilgilendirme Grafiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-24 18:13:54

 

2019-03-24 18:13:54

 

2018-2019

Ders Adı :

 Git 208 Tipografi Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-03-30 20:02:51

 

2019-03-24 18:10:59

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mei 619 İnfografik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-06 03:51:06

 

2020-01-06 03:49:19

 

2019-2020

Ders Adı :

 Gsua 100 Uzmanlık Alan Dersi-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-01-06 03:51:29

 

2020-01-06 03:46:41

 

2019-2020

Ders Adı :

 Git 301G Rafik Tasarım Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2020-01-06 03:51:41

 

2020-01-06 03:46:05

 

2019-2020

Ders Adı :

 Git 201 Grafik Tasarım I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2020-01-06 03:51:48

 

2020-01-06 03:45:54

 

2019-2020

Ders Adı :

 Git 207 Tipografi I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-01-06 03:45:19

 

2020-01-06 03:45:19

 

2019-2020

2019
 • 2019

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2016
  - 2016

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2015

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Görsel İletişim Tasarımı (Yl) (Tezli)

 • 2014
  - 2016

  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Çocuk Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2014

  Sanat Galerisi Sanat Yönetmeni

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2013

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2013

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Grafik Anasanat Dalı

 • 2013

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2013
  - 2013

  Callan Scholl, Llc London Learning Centre

  Kursiyer

  Bilimsel Araştırma Projesi Yabancı Dil Eğitimi 11 / 06 / 2013 Tarih Ve 13494145-903.05 / 1630 Sayılı Proje

 • 2013
  - 2016

  Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2013

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 2013

  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2013
  - 2017

  Erasmus Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2013

  Farabi Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2013

  Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2012
  - 2015

  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2011

  Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2011
  - 2013

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 2011

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

  Grafik Anasanat Dalı

 • 2000
  - 2011

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı

 • 1994
  - 2000

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Resim-İş Eğitimi (Yl) (Tezli)

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT207 Tipografi I 1 GİT207_1H_DERS TANITIMI.pptx
GİT207 Tipografi I 1 GİT207 Tipografi_I_Ders_Tanıtımı.mp4
GİT207 Tipografi I 9 ara sınav.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim 1 STY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim.pdf
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim 2 1.göstergebilim sunum.pptx
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim 3 2.göstergebilim sunum.pptx
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim 4 3.Monumento Minimo.pptx
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim 5 4.ihap hulusi-yalova kaplıcaları-çözümleme.pptx
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim 6 5.Göğe Uzanan Merdiven-Çözümleme.pptx
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim 9 9.ara sınav.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİTY607 Göstergebilim 1 Y.L.göstergebilim sunum.1.pptx
GİTY607 Göstergebilim 2 Y.L.göstergebilim sunum.1.pptx
GİTY607 Göstergebilim 3 Y.L.göstergebilim sunum.1.pptx
GİTY607 Göstergebilim 4 Y.L.göstergebilim sunum.2.pptx
GİTY607 Göstergebilim 5 Y.L.göstergebilim sunum.2.pptx
GİTY607 Göstergebilim 6 Y.L.göstergebilim sunum.2.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 1 GİTY609 BİLGİLENDİRME GRAFİĞİ.pdf
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 1 https://netvent.com/infografik-nedir-infografik-nasil-yapilir-ve-nerelerde-kullanilir/
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 1 Bilgilendirme Grafiği-İnfografik Nedir?.pdf
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 2 http://www.youtube.com/watch?v=Ai0uv2JpybQ
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 3 http://newspagedesigner.org/photo/photo/listTagged?tag=Infographics
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 4 https://www.flickr.com/groups/856209@N23/pool/60726851@N00/
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 5 http://www.5wgraphics.com/gallery.php
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 6 http://info-step.ru/
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 7 http://www.lucasinfografia.com/Typhoons
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 8 http://www.pinterest.com/ldeprieelle/3d-infographics/
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 9 ara sınav.pdf
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 10 http://www.pinterest.com/deegeejay/information-graphics/
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 11 https://www.behance.net/search?search=infographics
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 12 http://golden-section-graphics.com/
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 13 http://www.5wgraphics.com/en/gallery.php
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 1 Kültürel Antropoloji ve Sanat Ders-1.ppt
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 2 Kültürel Antropoloji ve Sanat Ders-1.ppt
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 3 Kültürel Antropoloji ve Sanat Ders-2.ppt
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 4 Kültürel Antropoloji ve Sanat Ders-2.ppt
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 5 Kültürel Antropoloji ve Sanat Ders-3.ppt
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 6 Kültürel Antropoloji ve Sanat Ders-3.ppt
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 7 Kültürel Antropoloji ve Sanat Ders-4.ppt
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 8 Kültürel Antropoloji ve Sanat Ders-4.ppt
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 9 ara sınav.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 1 GİTY608 YARATICI MARKA TASARIMI.pdf
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 2 https://www.microfocus.com/brandcentral/microfocus/identity.php
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 3 1-amblem-logo tasarımı.ppt
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 3 https://www.microfocus.com/brandcentral/microfocus/identity.php
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 4 1-amblem-logo tasarımı.ppt
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 5 2-logo tasarımında yeni eğilimler.ppt
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 6 MEB-kurumsal kimlik kılavuzu 2019.pdf
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 7 KOÇ-kurumsal kimlik.pdf
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 8 Kurumsal Kimlik Tasarımı Örneği.EK.pdf
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 9 ara sınav.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT201 Grafik Tasarım I 1 sunum-1.ppt
GİT201 Grafik Tasarım I 2 sunum-1.ppt
GİT201 Grafik Tasarım I 3 sunum-2.ppt
GİT201 Grafik Tasarım I 4 sunum-2.ppt
GİT201 Grafik Tasarım I 5 sunum-3.ppt
GİT201 Grafik Tasarım I 6 sunum-3.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT202 Grafik Tasarım II 3 afiş sunum-2.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT208 Tipografi II 1 GİT208 Tipografi II.pdf
GİT208 Tipografi II 2 tipografi. sunum.pptx
GİT208 Tipografi II 3 tipografi. sunum.pptx
GİT208 Tipografi II 4 tipografi-II font tasarımı.pptx
GİT208 Tipografi II 5 tipografi-II font tasarımı.pptx
GİT208 Tipografi II 7 tipografi-II tipografik afiş tasarımı.pptx
GİT208 Tipografi II 8 tipografi-II tipografik afiş tasarımı.pptx
GİT208 Tipografi II 9 ara sınav.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT302 Grafik Tasarım IV 1 GİT302 Grafik Tasarım IV.pdf
GİT302 Grafik Tasarım IV 2 kitap kapağı tasarımı.ppt
GİT302 Grafik Tasarım IV 3 kitap kapağı tasarımı.ppt
GİT302 Grafik Tasarım IV 4 https://5renkmatbaa.com/dergi-tasarimi-nasil-yapilir/
GİT302 Grafik Tasarım IV 5 dergi tasarımı-2020.ppt
GİT302 Grafik Tasarım IV 6 dergi tasarımı-2020.ppt
GİT302 Grafik Tasarım IV 7 dergi tasarımı-2020.ppt
GİT302 Grafik Tasarım IV 8 dergi tasarımı-2020.ppt
GİT302 Grafik Tasarım IV 9 ara sınav.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 1 GİT408-Bilgilendirme Grafiği.pdf
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 2 Bilgilendirme Grafiği-İnfografik Nedir?.pdf
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 2 http://www.youtube.com/watch?v=Ai0uv2JpybQ
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 3 https://netvent.com/infografik-nedir-infografik-nasil-yapilir-ve-nerelerde-kullanilir/
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 4 http://newspagedesigner.org/photo/photo/listTagged?tag=Infographics
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 5 https://www.flickr.com/groups/856209@N23/pool/60726851@N00/
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 6 http://info-step.ru/
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 7 http://www.5wgraphics.com/en/gallery.php
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 8 https://www.lucasinfografia.com/Typhoons
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 9 ara sınav.pdf
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 10 https://tr.pinterest.com/ldeprieelle/3d-infographics/
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 11 https://www.behance.net/search?search=infographics
GİT408 Bilgilendirme Grafiği 12 https://www.infographics.group/
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GRF207 Tipografi I 1 GRF207_1H_DERS TANITIMI.pptx
GRF207 Tipografi I 1 GRF207 Tipografi_I_Ders_Tanıtımı.mp4
GRF207 Tipografi I 9 ara sınav.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GRF208 Tipografi II 1 GRF208 Tipografi II.pdf
GRF208 Tipografi II 2 tipografi. sunum.1.pptx
GRF208 Tipografi II 3 tipografi. sunum.1.pptx
GRF208 Tipografi II 4 tipografi-II font tasarımı.pptx
GRF208 Tipografi II 5 tipografi-II font tasarımı.pptx
GRF208 Tipografi II 7 tipografi-II tipografik afiş tasarımı.pptx
GRF208 Tipografi II 8 tipografi-II tipografik afiş tasarımı.pptx
GRF208 Tipografi II 9 ara sınav.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr