İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: taslan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-2752-8839
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Tasarım
Anahtar Kelimeler El Sanatları (Dekoratif Ürünler Tasarımı)
Görsel Tasarım
Öğrenim Bilgileri
Lisans İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Sanatta Yeterlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Güzel Sanatlar Fakültesi, 2019 -
Doktor Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014 - 2019
Doktor Öğretim Üyesi Samsun Meslek Yüksekokulu, 2012 - 2014
Öğretim Görevlisi Samsun Meslek Yüksekokulu, 2004 - 2012
Öğretim Görevlisi Samsun Meslek Yüksekokulu, 1996 - 2004
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Kültür-Sanat İlişkisinde, Anadolu’Daki Medeniyetler Ve Kültürel Miraslarının Türk El Sanatları Geleneksel Yöntemleriyle, Deri Üzerine Tasarım Ve Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Aslan Tamer

Dergi Adı :

 Journal Of History School

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 İslam Kültüründe Çevre Duyarlılığının Artırılmasında Resmin Önemi

Yazar Adı :

 Aslan Tamer, Batuk Cengiz

Dergi Adı :

 Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 4

Makale Adı :

 Anadolu Coğrafyasında Bronz Çağ Dan Osmanlı Ya Farklı Kültür Ve Medeniyetlere Ait Cam Üretimlerin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme

Yazar Adı :

 Aslan Tamer

Dergi Adı :

 International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 Turkish Art Of Glass As Culture Products Within The Context Of Traditional Handicrafts Surname İ Hümayun Analysis

Yazar Adı :

 Aslan Tamer, Yazar Tarık

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 


2015, 5

Makale Adı :

 From Scientific Rationality To Symbolic Representation Knowledge Capitalism

Yazar Adı :

 Tomak Ali, Yazar Tarık, Aslan Tamer, Turkaya Abdulkerim

Dergi Adı :

 Social And Legal Studies

Özgün Makale

 


2015, 3

Makale Adı :

 Sanat Eğitimi Sorunu Olarak Ülkemizde İlk Ve Orta Öğretimkurumlarında Sanat Eğitimine Olan İlgisizlik Sebepleri

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Aslan Tamer, Şener Sadık

Dergi Adı :

 Ondokuzmayıs Üniversitesi/eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2014, 3

Makale Adı :

 Tradıtıonal Turkısh Art Of Glass-Makıng As A Symbol Wıthın The Context Of Basıc Prıncıples Of Style And Its Development

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Aslan Tamer

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Consumption Culture And Art Education: Cultural Compounds Of Traditional Resistances And Futuristic Strategies İn Postmodern(İst) Art Education

Yazar Adı :

 Eker Metin, Aslan Tamer

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayis Univ. Egitim Fakultesi

Özgün Makale

 


2011, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Furniture Designs as Cultural Consumables In The Context Of Bauhaus Designs Affected By Art Flows And Technological Developments, The Impact On Social Shaping And Modernization

Yazar Adı :

 Aslan Tamer, Öztürk Hikmet

Etkinlik Adı :

 12th AGP Humanities and Social Sciences Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2018, 05

Bildiri Adı :

 Dün Bugün Gelecek Postparadigmatik Paranoyalar Postmadern ist Sanat Eğitiminde Şimdi nin Bağlantısızlığı

Yazar Adı :

 Eker Metin, Aslan Tamer

Etkinlik Adı :

 Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık fakültesi, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 Signboards As An Environmental Graphıc Design Product And Typographic Reflections On The Reflection Of Urban Culture

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Aslan Tamer

Etkinlik Adı :

 13th Annual International Conference on Humanities and SocialSciences,

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Signboards As An Environmental GraphicDesign Product And Typographic ReflectionsOn The Reflection Of Urban Culture

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Aslan Tamer

Etkinlik Adı :

 13th AGP International Humanities and Social Sciences Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Geleneksel Türk El Sanatlarında Deri İşleme Sanatı – Deri Rölyef Uygulamalar

Yazar Adı :

 Aslan Tamer, Tokalak Hande, Gökmen Elvan, İnce Melike

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU‘Yazmalardaki El İzleri’

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 ANADOLUDA ANTİK CAM ÜRETİMLER

Yazar Adı :

 Aslan Tamer

Etkinlik Adı :

 UGS2016 GEÇMİŞTEN GELECEĞE SANAT

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2016, 12

Bildiri Adı :

 Turkish in Handicrafts, The Reflections Of Anatolia Culture, Leather Processing And Relief Application Methods of Today

Yazar Adı :

 Aslan Tamer

Etkinlik Adı :

 HumanitiesAnd Social Sciences Conference,Prague, Czech Republic

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 The Relationship Between Culture and Art, Civilizations and Cultural Heritage in Anatolia With Traditional Methods of Turkish Handcrafts, New Approaches in The Design and Application of Leather

Yazar Adı :

 Aslan Tamer

Etkinlik Adı :

 THE 13TH AGP INTERNATIONAL HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES CONFERENCE

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 12

Bildiri Adı :

 Geleneksel El Sanatları Bağlamında Kültür Ürünleri Olarak Türk Cam Sanatı Surname i Hümayun Analizi

Yazar Adı :

 Aslan Tamer, Yazar Tarık

Etkinlik Adı :

 Selçuk Üniversitesi, I. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2013, 10

Bildiri Adı :

 The Importance of Painting in Islamic Culture to Increase the Environmental Awareness

Yazar Adı :

 Aslan Tamer, Batuk Cengiz

Etkinlik Adı :

 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 02

Bildiri Adı :

 Gençlik ve Kültürel Mirasımız Gençlik ve Medya Kültürel Göstergeler Olarak Global Markaların Kitle Kültürü ve Kitle İletişim Boyutu As a Cultural Indicators Of Global Brands Mass Culture and Mass Communication Dimension

Yazar Adı :

 Yazar Tarık, Beşer Sevinç, Aslan Tamer

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uluslararası Kongre

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 08

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 PYO GUZ 1906 15 001

Proje Konusu :

 SERAMİK CAM BÖLÜMÜ ALT YAPI DESTEKLEME PROJESİ

01.04.2015

 

01.04.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 04

Proje Adı :

 PYO GSF 1921 2016 005 - 6th Annual International Conference on Humanitiesand Social Sciences

Proje Konusu :

 The Importance of Painting In Islamic Culture to Increase the Environmental Awareness

06.12.2016

 

06.03.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 03

Proje Adı :

 Kızılırmak Deltasında Bilim Işığında Doğa Okulu

Proje Konusu :

 Kızılırmak Deltasında Bilim Işığında Doğa Okulu

01.09.2016

 

10.09.2016

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2016, 09

Proje Adı :

 Baruthane Seramik Çalışmaları

Proje Konusu :

 Duvar Seramikleri

07.07.2015

 

07.10.2015

 

Danışman

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2015, 10

Proje Adı :

 cam füzyon sanatı

Proje Konusu :

 cam füzyon

20.07.2012

 

18.01.2014

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 01

Proje Adı :

 Samsun’ da Avrupa Kültürel Miras Yılı, Ateşin Ucundaki Sanat, Cam Üfleme Sanatı ile Kültürlerin BuluşmasıOndrej NOVORTNY, Douwe Christian MAAS

Proje Konusu :

 Cam Üfleme Sanatı İLE KÜLTÜRLERİN BULUŞMASI

18.04.2018

 

20.04.2018

 

Yürütücü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2018, 04

Proje Adı :

 94118B427 TÜBİTAK 4004 ÇOCUKLAR! TOPRAKTA SANAT VAR

Proje Konusu :

 İLKOKUL ÖNCESİ SOSYAL BİLİMLER VE SANAT SAMSUN

27.08.2018

 

02.09.2018

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 09

Proje Adı :

 PYO.GSF.1921.2018.002 12th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences

Proje Konusu :

 Furniture Designs As Cultural Consumables In The Context Of Bauhaus Designs Affected ByArt Flows And Technological Developments, The Impact On Social Shaping And Modernization

04.05.2018

 

07.05.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 05

Proje Adı :

 118B427 No’lu TÜBİTAK 4004 ”Çocuklar! Toprakta Sanat Var”

Proje Konusu :

 Doğadan Sanata Uzanan Eller: Kil Tabletlerde Primitif İzleri

27.07.2018

 

02.09.2018

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 09

Proje Adı :

 Samsun’xxda Avrupa Kültürel Miras Yılı, Ateşin Ucundaki Sanat

Proje Konusu :

 Cam Üfleme Sanatı ile Kültürlerin Buluşması

18.04.2018

 

20.04.2018

 

Yürütücü

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2018, 04

Proje Adı :

 PYO.GSF.1921.2018.0091921- 13th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences

Proje Konusu :

 BAP Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Projesi

31.08.2018

 

02.09.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 09

Proje Adı :

 Çocuklar!Toprakta Sanat Var

Proje Konusu :

 Bilim ve Toplum

27.07.2018

 

27.03.2019

 

Eğitmen

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2019, 03

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 Ateşin Ucundaki Sanat

Etkinlik Yeri :

 OMÜ / Güzel Sanatlar Galerisi

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan, Ondrej Notovny, D. Christian Maas, Serap Bedel Özak, S. Taha Baydar

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.04.2018

 

25.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2018, 04

Etkinlik Adı :

 SAMKON Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Samsun Tanıtım ve Turizm Günleri

Etkinlik Yeri :

 Yenikapı/İstanbul

Düzenleyenler :

 Metin Eker, Tamer Aslan, Engin Güney

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.09.2017

 

24.09.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2017, 09

Etkinlik Adı :

 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik

Etkinlik Yeri :

 Cumhurbaşkanlığı Külliye

Düzenleyenler :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.07.2017

 

28.07.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 07

Etkinlik Adı :

 İZZET BAYSAL ŞÜKRAN GÜNLERİ ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 AİBÜ İZZET BAYSAL KÜLTÜR MERKEZİ SERGİ SALANU

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN, Tarık Yazar, Metin Eker, Ali Seylan, Ali Tomak, Sadık Şener, Sevinç Yanbeyi Beşer, Engin Güney, Erkan Likos, Özlem Ayvaz Tunç, Abdulkerin Turkaya, Ahsen Öztürk, Seyit Taha Baydar, Ceylan Sebik, Serap Bedel Özek, H.Ulaş Güdek, Ece B. Özyı

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.05.2018

 

17.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 OMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI 43. YIL SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GALERİSİ

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.04.2018

 

20.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

08.03.2018

 

15.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

İngilizce

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Unhearad Scream Khojaly

Etkinlik Yeri :

 Gazi Üniversitesi-Resim ve Heykel Yarışması-Ankara

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.02.2018

 

12.03.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2018, 03

Etkinlik Adı :

 Odunpazarı Uluslararası 5. Cam Festivali / Camın Büyüsü

Etkinlik Yeri :

 Eskişehir

Düzenleyenler :

 OMÜ/Seramik Cam Bölümü

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

04.10.2017

 

08.10.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyuma Katılım

 

İngilizce

2017, 10

Etkinlik Adı :

 Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu/Anatolia

Etkinlik Yeri :

 Antalya

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

09.11.2017

 

11.11.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

İngilizce

2017, 11

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts Lecturers Mixed Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Batumi Art State University, Batumi/GEORGIA

Düzenleyenler :

 OMÜ / GSF Öğretim Üyeleri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

15.11.2017

 

30.11.2017

 

GÜRCİSTAN

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2017, 11

Etkinlik Adı :

 OMÜ 42. YIL ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 GÜZEL SANATLAR KAMPÜSÜ gsf SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

31.03.2017

 

10.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 Atelye çalışmaları

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan, Seramik Cam Bölmü

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.04.2017

 

17.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 2. Karadeniz Bölgesi Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Kastamonu Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2017

 

02.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

Etkinlik Yeri :

 Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.04.2017

 

12.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 ALLEATHER-IDF (TÜRDEV)

Etkinlik Yeri :

 ISTANBUL

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.02.2017

 

03.02.2017

 

TÜRKİYE

 

Koleksiyon / Aksesuar Tasarımı (Koleksiyonu)

 

İngilizce

2017, 02

Etkinlik Adı :

 MELODİM KİTAP KAPAK TASARIM VE RESİMLEME

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

14.04.2010

 

16.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2016, 03

Etkinlik Adı :

 ODTÜ HOCAM DERGİSİ 2 ESER

Etkinlik Yeri :

 ANKARA ODTÜ

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.03.2016

 

26.03.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2016, 03

Etkinlik Adı :

 SİNOP BAROSU LOGO-GRAFİK-ÇELENK-KİTAP

Etkinlik Yeri :

 SİNOP

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.1996

 

07.11.1996

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

1996, 11

Etkinlik Adı :

 SÖKSA TRİKO KREASYON

Etkinlik Yeri :

 SİNOP SÖKSA

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

24.04.1989

 

28.04.1992

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

Türkçe

1992, 04

Etkinlik Adı :

 TRABZON TGS TANITIM FİLMİ

Etkinlik Yeri :

 TRABZON GİYİM SANAYİ

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.01.1992

 

28.04.1992

 

TÜRKİYE

 

Reklam / Tanıtım Filmleri / Yönetmen

 

Türkçe

1992, 04

Etkinlik Adı :

 MALATYA YİFAŞ TANITIM FİLMİ

Etkinlik Yeri :

 MALATYA

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.01.1992

 

28.04.1992

 

TÜRKİYE

 

Reklam / Tanıtım Filmleri / Yönetmen

 

Türkçe

1992, 04

Etkinlik Adı :

 SİNOP SÖKSA TANITIM FİLMİ

Etkinlik Yeri :

 SİNOP ÖRME VE KONFEKSİYON SANAYİ

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.01.1992

 

28.04.1992

 

TÜRKİYE

 

Reklam / Tanıtım Filmleri / Yönetmen

 

Türkçe

1992, 04

Etkinlik Adı :

 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Logo Yarışması

Etkinlik Yeri :

 DHMİ/Ankara

Düzenleyenler :

 DHMİ Genel Müdürülüğü

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

03.11.2015

 

30.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 Logo Tasarım Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Tekirdağ Belediyesi Logosu

Düzenleyenler :

 Tekirdağ Belediyesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

26.05.2014

 

04.07.2014

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2014, 07

Etkinlik Adı :

 SEMİNER-Predavanje: Surname-i Humayun

Etkinlik Yeri :

 University Of Sarajevo/Academy Of Fine Arts Velika Sala

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan University Of Sarajevo/Academy Of Fine Arts

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

20.05.2015

 

20.05.2015

 

BOSNA HERSEK

 

Sanatsal Etkinlikler

 

İngilizce

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Siyah Beyazdan Renge Seminer

Etkinlik Yeri :

 Omü/Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.03.2015

 

18.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 Posterland Afiş Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

16.01.2015

 

18.01.2015

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

İngilizce

2015, 01

Etkinlik Adı :

 TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (TESKi) KURUMSAL LOGO YARIşMASI

Etkinlik Yeri :

 TEKiRDAĞ SU VE KANALiZASYON iDARESi

Düzenleyenler :

 TEKiRDAĞ SU VE KANALiZASYON iDARESi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.06.2014

 

01.08.2014

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2014, 08

Etkinlik Adı :

 SEMİNER-CAM FÜZYON

Etkinlik Yeri :

 GSF-OMÜ SAHNESİ

Düzenleyenler :

 Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan / Öğr. Gör. Mustafa Türkmen

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

22.12.2012

 

24.12.2012

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2012, 12

Etkinlik Adı :

 Canik Belediyesi Logo Yarışması, 2012

Etkinlik Yeri :

 Samsun Canik Belediyesi

Düzenleyenler :

 Samsun Canik Belediyesi

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.05.2012

 

08.05.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2012, 05

Etkinlik Adı :

 Kastamonu Valiliği Ahşap Fuarı Logo Tasarım Yarışması, 2012

Etkinlik Yeri :

 Kastamonu Valiliği Ahşap Fuarı Logo Tasarım Yarışması,

Düzenleyenler :

 Kastamonu Valiliği

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.04.2012

 

08.04.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2012, 04

Etkinlik Adı :

 ARMADA Öğretim Elemanları sergisi

Etkinlik Yeri :

 GaleriM Sanat Galerisi Armada AVM

Düzenleyenler :

 OMÜ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Eğitim Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

14.03.2015

 

21.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 Mevlana ve Anadolu Kültürü” Kişisel Sergi, Sofra Covent Garden, 36 Tavistock Street, Covent arden, London, WC2E 7PB, England, 14/21Ağustos 2013

Etkinlik Yeri :

 Londra-England

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

14.08.2013

 

21.08.2013

 

İNGİLTERE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

2013, 08

Etkinlik Adı :

 Sinopale 1 Bienali, ŞEY

Etkinlik Yeri :

 SİNOP

Düzenleyenler :

 SİNOP VALİLİĞİ, SİNOP BELEDİYESİ

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.05.2006

 

03.05.2006

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bianeller, Trianeller

 

Türkçe

2006, 05

Etkinlik Adı :

 Ademin Kaburga Kemiği

Etkinlik Yeri :

 II. Boğaziçi Amatör Tiyatrolar Şenliği

Düzenleyenler :

 Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığı Saruyer Halk eğitim Müdürlüğü, Mimar sinan Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, Yönetmen: Zeki Alasya

Diğer

 

Ulusal

 

Karma

 

28.04.1984

 

03.06.1984

 

TÜRKİYE

 

Tiyatro Çalışmaları / Tam Uzunlukta Bir Oyun Sergileme

 

Türkçe

1984, 06

Etkinlik Adı :

 UGS2016 ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GELECEĞE SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 ÇORUM-OTURUM BAŞKANI

Düzenleyenler :

 ÖMER HALİS DEMİR SALONU

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

26.09.2016

 

28.09.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2016, 09

Etkinlik Adı :

 1. International Mail Art Biennial

Etkinlik Yeri :

 Namık Kemal Üniversity, Faculty of Fine Arts

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

23.03.2016

 

04.04.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2016, 04

Etkinlik Adı :

 UGS2016 GEÇMİŞTEN GELECEĞE SANAT SEMPOZYUMU

Etkinlik Yeri :

 ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ-ANATOLİA

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

26.09.2016

 

28.09.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2016, 09

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GELECEĞE SANAT SEMPOZYUMU

Etkinlik Yeri :

 ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ-HAT

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

26.09.2016

 

28.09.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2016, 09

Etkinlik Adı :

 Ausstellung

Etkinlik Yeri :

 Berlin - Deutschland

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

13.12.2016

 

18.12.2016

 

ALMANYA

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Almanca

2016, 12

Etkinlik Adı :

 Selçukludan Bü güne Geometri Uluslararası Jürili Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Konya

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

02.05.2016

 

06.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Görsel İletişim ve Sinematik Sanatlar

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi GSF

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

04.05.2016

 

06.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, Yaşar Üniversitesi

Etkinlik Yeri :

 ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Büyük Buluşma Sergisi

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

13.05.2016

 

27.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLARARASI SİNOP MUTLULUK FESTİVALİ

Etkinlik Yeri :

 GERZE BELEDİYESİ FESTİVAL ALANI

Düzenleyenler :

 GERZE BELEDİYESİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.09.2016

 

04.09.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 09

Etkinlik Adı :

 El Sanatları Bölümü, Yıl Sonu Karma Sergi (SOMA)

Etkinlik Yeri :

 Yeşilyurt AVM-Samsun

Düzenleyenler :

 El Sanatları Bölümü,Tamer Aslan,Mustafa Türkmen,Ezgin Yetiş, Gülşen Çaylı

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.05.2014

 

28.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2014, 05

Etkinlik Adı :

 University of Dzemal Biyedic

Etkinlik Yeri :

 Mostar

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan, Tarık Yazar, Metin Eker, Ali Tomak, Sevinç Yanbeyi Beşer, Engin Güney, Serap Bedel Özek, Ceylan Sebik, Necla Deniz Işıdan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

28.05.2015

 

31.05.2015

 

BOSNA HERSEK

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Zümrüd_ü Anka / University of Dzemal Biyedic

Etkinlik Yeri :

 Mostar

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

25.05.2015

 

28.05.2015

 

BOSNA HERSEK

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

2015, 05

Etkinlik Adı :

 II. TÜSGAD Ankara Sanat Buluşması

Etkinlik Yeri :

 Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara

Düzenleyenler :

 Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

19.12.2015

 

27.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 Hakemli/ IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

Etkinlik Yeri :

 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

12.11.2015

 

13.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 Phoenix Exhibition

Etkinlik Yeri :

 UluslararasıYaratıcı Yazarlık Olulu-Seferihisar

Düzenleyenler :

 UluslararasıYaratıcı Yazarlık Olulu

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

23.08.2015

 

28.08.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

2015, 08

Etkinlik Adı :

 OMÜ 40. yıl GSF / Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 GSF Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Öğretim Elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.04.2015

 

20.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meslek Yüksekokulu, “Cam Füzyon Sanatı” Karma Sergi, Tamer Aslan/Mustafa Türkmen/Zafer Kurt/Ezgi Kurt, Güzel Sanatlar Kampüsü, Omü Sahnesi, 21.12.2012

Etkinlik Yeri :

 Güzel Sanatlar Kampüsü, Omü Sahnesi

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan/Mustafa Türkmen/Zafer Kurt/Ezgi Kurt,

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

21.12.2012

 

28.12.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2012, 12

Etkinlik Adı :

 Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Yeşilyurt AVM-Samsun

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan,Sabiha Aydın,Hilal Sönmez,Ayşegül Çotak,Ayşe Çatal, Şeyma Yılmaz

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

05.04.2014

 

06.04.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2014, 04

Etkinlik Adı :

 Karma Sergi, Ondörtlü Karikatürcüler Grubu/Semih Balcıoğlu/Asaf Koçak/Tamer Aslan, Belediye Konservatuvarı, Sinop, 1995

Etkinlik Yeri :

 Belediye Konservatuvarı, Sinop

Düzenleyenler :

 Ondörtlü Karikatürcüler Grubu/Semih Balcıoğlu/Asaf Koçak/Tamer Aslan

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.09.1995

 

08.09.1995

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

1995, 09

Etkinlik Adı :

 Renklerden Gönüllere

Etkinlik Yeri :

 Piazza AVM

Düzenleyenler :

 Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

17.10.2014

 

22.10.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2014, 10

Etkinlik Adı :

 Güzel Sanatlar Fakültesi/Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ/GSF Kampüsü, GSF Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.05.2014

 

02.06.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2014, 06

Etkinlik Adı :

 Seramik ve Cam Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan, Turan Baş, Feyza Çakır, Serap Bedel, Hülya Demir,Hatice Sancak,Tuncay Sancak, Necibe Usta,Eyüp Koçak,Nebahat Ultav,Gülhiz Sezen,Havva Şener,Fulya Kitaplı,Kübra Akgün

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

27.04.2015

 

03.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Orman Bölge Müdürlüğü, Boyabat Topalçam Dinlenme ve Eğitim Tesisi, Peyzaj ve Dekorasyon Çalışmaları, Sinop, 1996

Etkinlik Yeri :

 Orman Bölge Müdürlüğü, Boyabat Topalçam Dinlenme ve Eğitim Tesisi

Düzenleyenler :

 Orman Bölge Müdürlüğü, Boyabat Topalçam Dinlenme ve Eğitim Tesisi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.06.1996

 

31.12.1996

 

TÜRKİYE

 

Mimarlık Anabilim Dallarında Proje Ve Uygulama Çalışmaları / Döner Sermaye Ve Resmi Kanallardan Alınmış Projelerde Proje Yürütücüsü

 

Türkçe

1996, 12

Etkinlik Adı :

 GÜNÜMÜZDE SANAT

Etkinlik Yeri :

 KANAL S - YEL DEĞİRMENİ KONUK

Düzenleyenler :

 KANAL S / SAMSUN

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.02.2006

 

03.02.2006

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2006, 02

Etkinlik Adı :

 Sanat Günlüğü, Program Hazırlama ve Sunum

Etkinlik Yeri :

 Günümüz Kültür Sanat Programları, Gözde FM

Düzenleyenler :

 Sanatçılar, Kültür müdürlüğü, Müze ve Güzel Sanatlar Galeri müdürlüğü,

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.01.1990

 

31.12.1990

 

TÜRKİYE

 

Tv Programları / Yönetmen

 

Türkçe

1990, 12

Etkinlik Adı :

 Hakemli / Farklı ve Birlikte III

Etkinlik Yeri :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Düzenleyenler :

 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

13.05.2015

 

16.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 Karma Sergi, Tamer Aslan/Karikatürist Kubilay Kabasoğlu, Belediye Konservatuarı, Sinop, 1995

Etkinlik Yeri :

 Belediye Konservatuarı, Sinop

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan/Karikatürist Kubilay Kabasoğlu

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

06.10.1995

 

13.10.1995

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

1995, 10

Etkinlik Adı :

 Deri El Sanatları

Etkinlik Yeri :

 Evim Cafe/Beyazıt/İstanbul Üniversitesi arkası

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.03.1983

 

10.03.1983

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

1983, 03

Etkinlik Adı :

 Orman Bölge Müdürlüğü, Merkez Dinlenme ve Eğitim Tesisi, Peyzaj ve Dekorasyon Çalışmaları, Sinop, 1996

Etkinlik Yeri :

 Orman Bölge Müdürlüğü Sinop

Düzenleyenler :

 Orman Bölge Müdürlüğü Sinop

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.04.1996

 

31.12.1996

 

TÜRKİYE

 

Mimarlık Anabilim Dallarında Proje Ve Uygulama Çalışmaları / Döner Sermaye Ve Resmi Kanallardan Alınmış Projelerde Proje Yürütücüsü

 

Türkçe

1996, 12

Etkinlik Adı :

 Akçabük Tatil Köyü, Peyzaj Uygulamaları, Bodrum, 1987

Etkinlik Yeri :

 Akçabük Tatil Köyü, Bodrum

Düzenleyenler :

 Akçabük Tatil Köyü

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.01.1987

 

31.12.1987

 

TÜRKİYE

 

Mimarlık Anabilim Dallarında Proje Ve Uygulama Çalışmaları / Döner Sermaye Ve Resmi Kanallardan Alınmış Projelerde Proje Yürütücüsü

 

Türkçe

1987, 12

Etkinlik Adı :

 Anatolia Digital Design” Kişisel Sergi, Metolania Cafe, 162 Stoke Newington Road Stoke Newington-London N167UY/England, 15/21 Temmuz 2013

Etkinlik Yeri :

 London-England

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

15.07.2013

 

21.07.2013

 

İNGİLTERE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

2013, 07

Etkinlik Adı :

 4Color Mixed Exhibition” Karma Sergi, Tamer Aslan/Tarık Yazar/Sadık Şener/Ezgin Yetiş, Metolania Cafe, 162 Stoke Newington Road Stoke Newington-London N167UY/England, 01/14 Ağustos 2013

Etkinlik Yeri :

 London-England

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan/Tarık Yazar/Sadık Şener/Ezgin Yetiş

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.08.2013

 

14.08.2013

 

İNGİLTERE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2013, 08

Etkinlik Adı :

 Izlozba/Exhibition

Etkinlik Yeri :

 University Of Sarejevo, Academy Of Fine arts

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

19.05.2015

 

21.05.2015

 

BOSNA HERSEK

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

2015, 05

Etkinlik Adı :

 SÖKSA, İdari Bina Dekorasyon Çalışmaları, Sinop, 1996

Etkinlik Yeri :

 SÖKSA-Sinop

Düzenleyenler :

 SÖKSA-Sinop

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.01.1996

 

31.12.1996

 

TÜRKİYE

 

Mimarlık Anabilim Dallarında Proje Ve Uygulama Çalışmaları / Döner Sermaye Ve Resmi Kanallardan Alınmış Projelerde Proje Yürütücüsü

 

Türkçe

1996, 12

Etkinlik Adı :

 Uluslararası İzmir Fuarı, Söksa Kreasyon Defile, İzmir, 1992

Etkinlik Yeri :

 İzmir uluslararası fuar

Düzenleyenler :

 Sinop SÖKSA - Tamer Aslan

Diğer

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.04.1992

 

10.04.1992

 

TÜRKİYE

 

Koleksiyon / Giysi Tasarımı (Koleksiyonu)

 

Türkçe

1992, 04

Etkinlik Adı :

 Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu sergi

Etkinlik Yeri :

 Sinop Halk Eğitim Merkezi

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan/Kursiyerler

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

03.08.1993

 

10.08.1993

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

1993, 08

Etkinlik Adı :

 Tamer Aslan Kişisel Sergi

Etkinlik Yeri :

 İl Özel İdaresi Sergi Salonu, Sinop

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.07.1992

 

15.07.1992

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

1992, 07

Etkinlik Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü, Yıl Sonu Karma Sergi, Güzel Sanatlar Kampüsü, Tamer Aslan / Mustafa Türkmen / Ezgin Yetiş, 22/31 Mayıs 2013

Etkinlik Yeri :

 Güzel Sanatlar Kampüsü

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan / Mustafa Türkmen / Ezgin Yetiş

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.05.2013

 

31.05.2013

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2013, 05

Etkinlik Adı :

 Ordu Valiliği Ulusal Resim Yarışması, “Karadeniz Doğası ve İnsanı”, 1990

Etkinlik Yeri :

 Ordu Valiliği

Düzenleyenler :

 Ordu Valiliği Yarışmalı sergi

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

07.04.1990

 

14.04.1990

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

1990, 04

Etkinlik Adı :

 Orman Bakanlığı, Amblem Yarışması, Sergileme, 1992

Etkinlik Yeri :

 Ankara

Düzenleyenler :

 Orman Bakanlığı - sergileme

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.04.1992

 

08.04.1992

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

1992, 04

Etkinlik Adı :

 Turizm Bakanlığı, Dösem Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması, 1996

Etkinlik Yeri :

 Ankara

Düzenleyenler :

 Turizm Bakanlığı, Dösem Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.04.1996

 

08.04.1996

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

1996, 04

Etkinlik Adı :

 Sağlık Bakanlığı, Logo ve Amblem Yarışması, 2009

Etkinlik Yeri :

 Sağlık Bakanlığı, Logo ve Amblem Yarışması, 2009

Düzenleyenler :

 Sağlık Bakanlığı

Diğer

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.04.2009

 

08.04.2009

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Etkinlikler

 

Türkçe

2009, 04

Etkinlik Adı :

 OMÜ Öğretim Elemanları 43. Yıl Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ / GSF Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan, Tarık Yazar, Metin Eker, Ali Seylan, Ali Tomak, Sadık Şener, Sevinç Yanbeyi Beşer, Engin Güney, Erkan Likos, Özlem Ayvaz Tunç, Abdulkerin Turkaya, Ahsen Öztürk, Seyit Taha Baydar, Ceylan Sebik, Serap Bedel Özek, H.Ulaş Güdek, Ece B. Özyı

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.04.2018

 

20.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Sosyal ve Hukuki Çalışmalar Kongresi Sanat ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Atakum Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan.OMÜ/GSF ÖğretimElemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

05.10.2018

 

08.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

Türkçe

2018, 10

Etkinlik Adı :

 TAMER ASLAN-ANATOLİA 13 INTERNATIONAL AGP

Etkinlik Yeri :

 THE UNIVERSITY OF ZAGREP IN DUBROVNIC, CROATIA

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

31.08.2018

 

07.09.2018

 

HIRVATİSTAN

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İngilizce

2018, 09

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs 1919 un 100. yılı kapsamamında öğretim elemanları karma sergisi ondokuz mayıs üniversitesi - Abant İzzet Baysal Üni. GSF

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GSF Sanat GAlerisi

Düzenleyenler :

 öğretim elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs 1919’xxun 100. Yıl Kapsamında Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ/GSF Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 OMÜ/GSF öğretim elemenlerı Abant İzzet Baysal Üni/GSF öğretim elemanları

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.11.2018

 

09.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2018, 11

Etkinlik Adı :

 vakıf katılım nesilden nesile kuş evleri tasarım ve fotoğraf yarışması

Etkinlik Yeri :

 istanbul

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.05.2018

 

31.05.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2018, 05

Etkinlik Adı :

 International mixed exhibition

Etkinlik Yeri :

 Faculty of fine arts-art gallery

Düzenleyenler :

 öğretim elemanları

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

26.04.2018

 

30.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2018, 04

Etkinlik Adı :

 2. ULUSLARARASI ADA ÜLKESİ SANATÇILARI POSTA SANATI OLİMPOS SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Isparta - Eğirdir

Düzenleyenler :

 ULUSLARARASI ADA ÜLKESİ SANATÇILARI

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.11.2019

 

10.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2019, 12

Etkinlik Adı :

 1 ULUSLARARASI ADA ÜLKESİ SANATÇILARI POSTA SANATI OLİMPOS SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Olimpos Mevkii 07350 Kumluca

Düzenleyenler :

 ULUSLARARASI ADA ÜLKESİ SANATÇILARI

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.10.2019

 

25.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2019, 10

Etkinlik Adı :

 ULUSLARARASI ADA ÜLKESİ SANATÇILARI 1. POSTA SANATI OLİMPOS SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Isparta - Eğirdir

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.11.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

Etkinlik Adı :

 ÜAK SANAT DALLARI EĞİTİM KONSEYİ BÜYÜK BULUŞMA SERGİSİ 2019

Etkinlik Yeri :

 OMÜ/GSF SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 ÜAK ÜNİVERSİTELER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

18.04.2019

 

26.04.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2019, 04

Etkinlik Adı :

 19 MAYIS’xxTAN 15 TEMMUZA BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZ

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATAKUM KÜLTÜR VE SANAT EVİ

Düzenleyenler :

 OMÜ/GSF ÖĞRETİM ELEMANLARI

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.07.2019

 

19.07.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 07

Etkinlik Adı :

 100. YIL KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri :

 OMÜ/GSF SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 OMÜ/GSF ÖĞRETİM ELEMANLARI

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.05.2019

 

16.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 ATELYE ÇALIŞMALARI

Etkinlik Yeri :

 OMÜ/GSF SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN, SERAMİK CAM ÖĞRENCİLERİ 18 KİŞİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.04.2017

 

17.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLARARASI GERZE MUTLULUK FESTİVALİ

Etkinlik Yeri :

 GERZE-SİNOP

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN,METİN EKER, SADIK ŞENER, ENGİN GÜNEY, TARIK YAZAR, ABDULKERİM TURKAYA, ÇAĞATAY İ. KARAHAN, GÜLTEN İMAMOĞLU, SERAP BEDEL, SEVİNÇ YANBEYİ, TURAN BAŞ, ŞÜKRÜ TÖRE

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.09.2016

 

05.09.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2016, 09

Etkinlik Adı :

 INTERNATIONAL LEATHER ARTS GROUP EXHIBITION

Etkinlik Yeri :

 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN INTERNATIONAL LEATHER ARTS GROUP

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

03.03.2020

 

08.03.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

İngilizce

2020, 03

Etkinlik Adı :

 1. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ TARİH, KÜLTÜR, SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 KAHRAMANMARAŞ

Düzenleyenler :

 TAMER ASLAN

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

18.02.2020

 

20.02.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2020, 02

Etkinlik Adı :

 3. uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları III. Uluslararası Posta Sanatı

Etkinlik Yeri :

 Isparta

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan / 230 sanatçı

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

18.09.2020

 

30.09.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

İngilizce

2020, 09

Etkinlik Adı :

 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ SANAL SERGİ

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Düzenleyenler :

 Tamer Aslan ve GSF öğretim üyeleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.07.2020

 

24.07.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2020, 07

Etkinlik Adı :

 Sanat ve Zanaat 2020 ( çevrimiçi Sergi

Etkinlik Yeri :

 Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ordu Valiliği, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen “Sanat ve Zanaat” adlı Çevrimiçi Jürili Karma Sergi

Düzenleyenler :

 Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ordu Valiliği, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen “Sanat ve Zanaat” adlı Çevrimiçi Jürili Karma Sergi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.09.2020

 

22.09.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler

 

Türkçe

2020, 09

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 EVRAK ÇANTASI

Tasarım Özeti :

 KÖSELE RÖLYEF GELENEKSEL SANATLAR EL İŞÇİLİĞİ (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

2000, 09

Tasarım Adı :

 SÖKSA

Tasarım Özeti :

 KREASYON-NAKIŞ-DEKORASYON

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

1992, 04

Tasarım Adı :

 ORMAN İÇİ DİNLENME TESİSLERİ

Tasarım Özeti :

 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ BOYABAT TOPÇAM (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

1996, 12

Tasarım Adı :

 OLİMPİK HAVUZ GİRİŞ

Tasarım Özeti :

 OMÜ OLİMPİK HAVUZ GİRİŞ BÖLÜMÜ TASARIM (UYGULANMADI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

2009, 01

Tasarım Adı :

 KIR GAZİNOSU

Tasarım Özeti :

 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

1996, 12

Tasarım Adı :

 HAVUZ -PEYZAJ-GAZİNO-TATİL KÖYÜ

Tasarım Özeti :

 AKYAR TURİZM-AKÇABÜK TATİL KÖYÜ - BODRUM (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

1987, 12

Tasarım Adı :

 ÇANTA

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2000, 04

Tasarım Adı :

 ÇOK AMAÇLI MASA

Tasarım Özeti :

 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ-SAMASUN MESLEK YÜKSEKOKULU MDS ATELYELERİ (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

1998, 04

Tasarım Adı :

 AMBLEM-LOGO-ÇELENK

Tasarım Özeti :

 SİNOP BAROSU (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

1996, 11

Tasarım Adı :

 ALLEATHER-IDF (TÜRDEV)

Tasarım Özeti :

 DERİ AKSESUAR KOLLEKSİYONU

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 02

Tasarım Adı :

 MALATYA YİFAŞ

Tasarım Özeti :

 KREASYON

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

1992, 04

Tasarım Adı :

 TRABZON TGS

Tasarım Özeti :

 KREASYON

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

1992, 04

Tasarım Adı :

 SAAT

Tasarım Özeti :

 KÖSELE RÖLYEF UYGULAMA SAAT VE KUTU (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

2015, 09

Tasarım Adı :

 KİTAP

Tasarım Özeti :

 MELODİM KİTAP KAPAK TASARIM - RESİMLEME - DİZGİ - EDİT (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

2016, 03

Tasarım Adı :

 SİNOP ÖRME VE KONFEKSİYON SANAYİ

Tasarım Özeti :

 SİNOP SÖKSA BASKI-TRİKO-ÖRGÜ KREASYON İZMİR FUARI DEFİLE (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

1992, 04

Tasarım Adı :

 SÖKSA

Tasarım Özeti :

 SİNOP ÖRME VE KONFEKSİYON SANAYİ - KUMAŞ DESEN - BASKI - DEFİLE KREASYON (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

1992, 04

Tasarım Adı :

 SANDALYE

Tasarım Özeti :

 ESKİ AHŞAP SANDALYELERİ GERİ KAZANIM - DERİ RÖLYEF DÖŞEME/KAPLAMA (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

2016, 04

Tasarım Adı :

 BATIPARK

Tasarım Özeti :

 SAMSUN BELEDİYESİ BATIPARK ÇOCUK OYUN ALANLARI (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

2008, 04

Tasarım Adı :

 Ahşap Kuş Evi Tasarımı

Tasarım Özeti :

 Vakıflar Genel Müdürlüğü/Vakıf Katılım Nesilden Nesile Kuş Evleri Tasarımı (UYGULANDI)

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan

Uluslararası

 

2018, 03

Tasarım Adı :

 KAICY

Tasarım Özeti :

 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU ÜRÜN TASARIM YARIŞMASITasarlAB Ürün Tasarım Yarışması

Tasarım Sahipleri :

 Tamer Aslan, Tasarlab Ürün Tasarım Yarışması Finalisti

2020, 03

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 SERGİLEME/Orman Bakanlığı Logo Tasarım

Ödül Açıklama :

 ORMAN BAKANLIĞI LOGO TASARIM

1992

 

Ulusal güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1992

Ödül Adı :

 SERGİLEME

Ödül Açıklama :

 DÖSEM HEDİYELİK EŞYA TASARIMI

1996

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

1996

Ödül Adı :

 SERGİLEME/Duyulmayan Çığlık Hocalı Uluslararası Resim ve Heykel Yarışması

Ödül Açıklama :

 Sayın Tamer ARSLAN, Duyulmayan Çığlık Hocalı Uluslararası Resim ve Heykel Yarışması sonuçlanmıştır. Eseriniz Seçici Kurul tarafından Resim alanında sergilenmeye değer bulunmuştur. Sizleri tebrik eder, katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.

2018

 

Uluslararası güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2018

Ödül Adı :

 SERGİLEME/Ahşap Kuş Yuvası Tasarımı

Ödül Açıklama :

 Vakıf KatılımNesilden Nesile Kuş Evleri Tasarım Yarışması

2018

 

Ulusal güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü

 

Diğer


VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2018

Ödül Adı :

 SERGİLEME/Karadeniz Doğası Ve İnsanı

Ödül Açıklama :

 Ordu Valiliği/Karadeniz Doğası ve İnsanı Resim Yarışması

1990

 

Ulusal güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Ordu Valiliği

 

Diğer

 

TÜRKİYE

1990

Ödül Adı :

 TasarlAB Ürün Tasarım Yarışması Finalisti

Ödül Açıklama :

 850 Katılımcılardan ilk 10 finalist arasında, ödüle değer eser bulunamamış

2020

 

Uluslararası güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü

 

Diğer


AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONUÜRÜN TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Avrupa Birliği

 

TÜRKİYE

2020

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 American Journal Of Art And Design

Yazar Adı :

 Aslan Tamer

Yayınevi :

 Http: / / Www.sciencepublishinggroup.com / J / Ajad

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2020

 

15.10.2020

 

15.10.2022

 

Basılı+Elektronik

2020

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art

 

İSTANBUL

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Türkish Studies

Uluslararası

 

Dergi

 

Türkish Studies

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EconLIT, ULAKBİM , EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Küresellik ve evrensellik ayrımında çağdaş sanatın uluslararası nitelik sorunu

Yazar :

 Eser BUĞUR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Resim Anasanat Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Soğuk Cam Şekillendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-05-15 19:00:21

 

2018-05-15 19:00:21

 

2017-2018

Ders Adı :

 Seramik Cam Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2018-05-15 18:59:21

 

2018-05-15 18:59:21

 

2017-2018

Ders Adı :

 Cam Sanatı Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-05-15 18:57:51

 

2018-05-15 18:57:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Perspektif 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-05-15 18:57:27

 

2018-05-15 18:57:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Perspektif 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-05-15 18:57:16

 

2018-05-15 18:57:16

 

2017-2018

Ders Adı :

 Temel Tasarım 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-05-15 18:56:55

 

2018-05-15 18:56:55

 

2017-2018

Ders Adı :

 Temel Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-05-15 18:56:43

 

2018-05-15 18:56:43

 

2017-2018

Ders Adı :

 Çizim 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-05-15 18:56:10

 

2018-05-15 18:56:10

 

2017-2018

Ders Adı :

 Çizim 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-05-15 18:55:55

 

2018-05-15 18:55:55

 

2017-2018

Ders Adı :

 Duvar Resim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-05-15 18:55:29

 

2018-05-15 18:55:29

 

2017-2018

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat Estetiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-05-15 18:54:40

 

2018-05-15 18:54:40

 

2017-2018

Ders Adı :

 Git Perspektif 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-27 18:55:32

 

2017-04-23 20:29:53

 

2014-2015

Ders Adı :

 Resim Çizim 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-27 18:55:23

 

2017-04-23 20:28:17

 

2015-2016

Ders Adı :

 Resim Perspektif 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-27 00:02:10

 

2017-04-23 20:27:48

 

2015-2016

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-04-23 20:10:47

 

2017-04-23 20:08:19

 

2001-2002

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-04-23 20:10:41

 

2017-04-23 20:07:58

 

2001-2002

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-04-23 20:10:22

 

2017-04-23 20:07:33

 

2001-2002

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2017-04-23 20:06:51

 

2017-04-23 20:06:51

 

2001-2002

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-04-23 20:06:08

 

2017-04-23 20:06:08

 

2001-2002

Ders Adı :

 Temel Tasarım 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-03-27 18:55:10

 

2017-03-07 18:26:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Duvar Resmi 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-27 18:54:59

 

2017-03-07 18:25:12

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çizim 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-03-07 18:24:27

 

2017-03-07 18:24:27

 

2016-2017

Ders Adı :

 Perspektif 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-03-07 18:24:05

 

2017-03-07 18:24:05

 

2016-2017

Ders Adı :

 Cam Sanatı Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-03-07 18:22:24

 

2017-03-07 18:22:24

 

2016-2017

Ders Adı :

 Duvar Resim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-03-07 18:21:31

 

2017-03-07 18:21:08

 

2016-2017

Ders Adı :

 Seramik Cam Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2016-10-11 19:24:23

 

2016-10-11 19:24:23

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çağdaş Sanatsal Okur Yazarlıklar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-10-11 19:23:35

 

2016-10-11 19:22:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-10-11 19:21:16

 

2016-10-11 19:21:16

 

2016-2017

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-11 19:21:03

 

2016-10-11 19:21:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çizim 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-11 19:20:19

 

2016-10-11 19:20:19

 

2016-2017

Ders Adı :

 Temel Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2016-10-11 19:20:02

 

2016-10-11 19:20:02

 

2016-2017

Ders Adı :

 Perspektif 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-11 19:19:39

 

2016-10-11 19:19:39

 

2016-2017

Ders Adı :

 Duvar Resmi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-10-11 19:19:15

 

2016-10-11 19:19:15

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çizim 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-11-04 10:30:07

 

2015-11-04 10:29:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Resim Çizim 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-27 00:02:59

 

2015-11-04 10:29:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Temel Tasarım 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2015-11-04 10:30:19

 

2015-11-04 10:29:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sca Temel Tasarım 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-03-27 00:03:35

 

2015-11-04 10:29:00

 

2015-2016

Ders Adı :

 Resim Perspektif 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-27 00:02:28

 

2015-11-04 10:28:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-11-04 10:27:21

 

2015-11-04 10:27:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Uzmanlık Alanı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-11-04 10:27:21

 

2015-11-04 10:27:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Temel Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2015-11-04 10:27:40

 

2015-11-04 10:26:36

 

2014-2015

Ders Adı :

 Sca Temel Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-03-27 00:03:24

 

2015-11-04 10:26:36

 

2015-2016

Ders Adı :

 Resim Perspektif 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-03-27 00:01:14

 

2015-02-02 12:26:11

 

2014-2015

Ders Adı :

 Resim Perspektif 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-26 23:58:56

 

2015-02-02 12:25:36

 

2014-2015

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2008-2009

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2007-2008

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2006-2007

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2005-2006

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2004-2005

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2003-2004

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2002-2003

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 4

Önlisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:03:09

 

2014-02-07 23:03:09

 

2000-2001

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2010-2011

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2009-2010

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2008-2009

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2007-2008

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2006-2007

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2005-2006

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2004-2005

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2003-2004

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2002-2003

Ders Adı :

 Mimari Dekoratif Teknikler 3

Önlisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 23:01:52

 

2014-02-07 23:01:52

 

2000-2001

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 22:59:48

 

2014-02-07 22:57:27

 

2009-2010

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 22:59:43

 

2014-02-07 22:57:27

 

2008-2009

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 22:59:39

 

2014-02-07 22:57:27

 

2007-2008

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 22:59:54

 

2014-02-07 22:57:27

 

2006-2007

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 22:59:58

 

2014-02-07 22:57:27

 

2005-2006

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 23:00:02

 

2014-02-07 22:57:27

 

2004-2005

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 23:00:07

 

2014-02-07 22:57:27

 

2003-2004

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 23:00:16

 

2014-02-07 22:57:27

 

2002-2003

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 23:00:21

 

2014-02-07 22:57:27

 

2000-2001

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 23:00:27

 

2014-02-07 22:57:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 23:00:31

 

2014-02-07 22:57:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 23:00:36

 

2014-02-07 22:57:27

 

2011-2012

Ders Adı :

 Görsel Algı

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-07 23:00:41

 

2014-02-07 22:57:27

 

2010-2011

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2011-2012

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2010-2011

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2009-2010

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2008-2009

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2007-2008

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2006-2007

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2005-2006

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2004-2005

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2003-2004

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2002-2003

Ders Adı :

 Temel Plastik Sanat Eğitimi

Önlisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-07 22:56:50

 

2014-02-07 22:56:50

 

2000-2001

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:01

 

2014-02-07 22:54:01

 

2011-2012

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:01

 

2014-02-07 22:54:01

 

2010-2011

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:01

 

2014-02-07 22:54:01

 

2009-2010

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:01

 

2014-02-07 22:54:01

 

2008-2009

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:01

 

2014-02-07 22:54:01

 

2007-2008

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:01

 

2014-02-07 22:54:01

 

2006-2007

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:01

 

2014-02-07 22:54:01

 

2005-2006

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:01

 

2014-02-07 22:54:01

 

2004-2005

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:01

 

2014-02-07 22:54:01

 

2003-2004

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:00

 

2014-02-07 22:54:00

 

2002-2003

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2000-2001

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:00

 

2014-02-07 22:54:00

 

2000-2001

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:00

 

2014-02-07 22:54:00

 

2013-2014

Ders Adı :

 Teknik Resim

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-07 22:54:00

 

2014-02-07 22:54:00

 

2012-2013

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-22 19:11:32

 

2018-10-22 19:11:32

 

2018-2019

Ders Adı :

 Temel Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-10-22 19:10:40

 

2018-10-22 19:08:03

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çizim 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-22 19:10:17

 

2018-10-22 19:07:47

 

2018-2019

Ders Adı :

 Soğuk Cam Şekillendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-22 19:10:11

 

2018-10-22 19:07:25

 

2018-2019

Ders Adı :

 Seramik Cam Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2018-10-22 19:10:27

 

2018-10-22 19:07:04

 

2018-2019

Ders Adı :

 Perspektif 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-22 19:10:34

 

2018-10-22 19:06:17

 

2018-2019

Ders Adı :

 Görsel Algı Kavramları Ve Renk

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-01-20 17:25:04

 

2019-01-20 17:24:03

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tüketim Estetiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-20 17:23:27

 

2019-01-20 17:23:27

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat Estetiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-20 17:21:55

 

2019-01-20 17:21:55

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çizim 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-01-20 17:20:37

 

2019-01-20 17:20:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Temel Tasarım 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-01-20 17:20:12

 

2019-01-20 17:20:02

 

2018-2019

Ders Adı :

 Perspektif 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-01-20 17:19:29

 

2019-01-20 17:19:29

 

2018-2019

Ders Adı :

 Sca Perspektif 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-27 00:05:05

 

2019-03-27 00:05:05

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sca Perspektif 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-27 00:04:39

 

2019-03-27 00:04:39

 

2015-2016

Ders Adı :

 Git Çizim 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-03-27 00:00:38

 

2019-03-27 00:00:38

 

2014-2015

Ders Adı :

 Tez Yönetimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-18 14:37:15

 

2019-10-18 14:37:15

 

2019-2020

Ders Adı :

 Yaratıcılık Ve Kişiselleştirme

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-10-18 14:36:25

 

2019-10-18 14:36:25

 

2019-2020

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-18 14:35:47

 

2019-10-18 14:35:47

 

2019-2020

Ders Adı :

 Görselleştirme Teknikleri I

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-18 14:34:57

 

2019-10-18 14:34:57

 

2019-2020

Ders Adı :

 Temel Tasarım 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-10-18 14:33:24

 

2019-10-18 14:33:09

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çizim 1

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-10-18 14:32:53

 

2019-10-18 14:32:53

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tüketim Estetiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-12-25 17:16:08

 

2019-12-25 17:16:08

 

2019-2020

Ders Adı :

 Cam Sanatı Tarihi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-12-25 17:15:48

 

2019-12-25 17:15:48

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat Estetiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-12-25 17:15:27

 

2019-12-25 17:15:27

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mimari Yüzey Tasarımları Ve Restorasyon

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-12-25 17:14:29

 

2019-12-25 17:14:29

 

2019-2020

Ders Adı :

 Görsel Algı Kavramları Ve Renk

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-12-25 17:14:04

 

2019-12-25 17:14:04

 

2019-2020

Ders Adı :

 Görselleştirme Teknikleri 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-12-25 17:13:39

 

2019-12-25 17:13:39

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çizim 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-12-25 17:11:29

 

2019-12-25 17:11:29

 

2019-2020

Ders Adı :

 Temel Tasarım 2

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2019-12-25 17:11:09

 

2019-12-25 17:11:09

 

2019-2020

Ders Adı :

 Soğuk Cam Şekillendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-12-25 17:09:58

 

2019-12-25 17:09:58

 

2019-2020

Ders Adı :

 Soğuk Cam Şekillendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-12-25 17:09:24

 

2019-12-25 17:09:24

 

2018-2019

2019
 • 2019

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Seramik Ve Cam Bölümü

  Seramik Ve Cam Anasanat Dalı

 • 2018

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Seramik Ve Cam Bölümü

  Seramik Ve Cam Anasanat Dalı

 • 2014
  - 2017

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Seramik Ve Cam Bölümü

 • 2014
  - 2019

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Seramik Ve Cam Bölümü

 • 2012
  - 2015

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  El Sanatları Bölümü

 • 2012
  - 2014

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  El Sanatları Bölümü

  Mimari Dekoratif Sanatlar Pr.

 • 2012
  - 2014

  Doktor Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  El Sanatları Bölümü

  Mimari Dekoratif Sanatlar Pr.

 • 2012
  - 2012

  Myo / Yüksekokul Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

 • 2011
  - 2012

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  Görsel, İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü

 • 2004
  - 2012

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  El Sanatları Bölümü

  Mimari Dekoratif Sanatlar Pr.

 • 1996
  - 2004

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Samsun Meslek Yüksekokulu

  Teknik Programlar Bölümü

  Duvar Süsleme Sanatları Pr.

 • 1993
  - 1996

  Köy Hizmetleri

  Etüt Proje Servisi

  Proje Çizimleri Sorumlusu

 • 1991
  - 1992

  Sinop Halk Eğitim Merkezi

  Resim Öğretmeni

  Resim Kursu Eğitmenliği

 • 1988
  - 1992

  Söksa

  Grafik / Baskı / Örgü / Trikotaj Sorumlusu

  Tişört Baskı / Triko Kontrol-Üretim Sorumlusu / Bilgisayarlı Nakış Dairesi Sorumlusu

 • 1985
  - 1986

  Akyar Turizm Ticaret A.ş.

  Peyzaj-Dekoratör-Kontrolör

  300 Konutluk Tatil Köyü İnşaatı Peyzaj / Dekorasyon Ve Kontrol

 • 1983
  - 1985

  Damla Grafik Animasyon

  Grafiker / Yönetim Sorumlusu

  Kitap-Gazete-Dergi Dizgi Basım / Reklam İşleri

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSF103 Perspektif I 1 PERSPEKTİF 1.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSF105 Çizim I 1 çizim 2.PNG
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 1 DERS NOTU.pdf
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 2 1. hafta.pdf
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 3 2. hafta.pdf
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 4 3. hafta.pdf
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 5 6. hafta.pdf
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 6 7.hafta.pdf
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 8 10.hafta.pdf
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 9 arasınav
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 10 11.hafta.pdf
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 11 12.hafta.pdf
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 12 13. hafta.pdf
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 13 proje 1.pdf
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II 14 proje 2.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 1 cam sanatı tarihi 1.ders.pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 1 aNCİENT gLASS.pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 2 cam sanatı tarihi 2.ders.pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 3 Antik Cam Tarihi.docx
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 4 sanat tarihi 4. ders.pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 5 kandiller (5.Ders).pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 6 Kaideler -Hacı Kapları ( 6. ders).pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 7 Cam sanatı tarihi 7. Ders.pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 8 üfleme tekniği(3. ders).pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 10 9652708_file_name=1- tamer aslan en son.pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 11 CAM FÜZYON.pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 12 CAM FÜZYON.pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 13 CAM FÜZYON.pdf
SCA210 Cam Sanatı Tarihi 14 Murano Cam Sanatı.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 1 1 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 2 2 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 3 3 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 4 4 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 5 5 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 6 6 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 7 7 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 8 8 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 9 9 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 10 10 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 11 11 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 12 12 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 13 13 hafta.pdf
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 14 14 hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSF101 Temel Tasarım I 1 Temel Tasarım.pdf
GSF101 Temel Tasarım I 2 Temel Tasarım 1.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSF104 Perspektif II 1 1.pdf
GSF104 Perspektif II 1 Vendrame_Basic Principles of Landscape Design.pdf
GSF104 Perspektif II 1 PERSPEKTİF BOLONYA 2 (1).pdf
GSF104 Perspektif II 2 2.pdf
GSF104 Perspektif II 3 3.pdf
GSF104 Perspektif II 4 4.pdf
GSF104 Perspektif II 5 5.pdf
GSF104 Perspektif II 6 6.pdf
GSF104 Perspektif II 7 7.pdf
GSF104 Perspektif II 8 8.pdf
GSF104 Perspektif II 9 9.pdf
GSF104 Perspektif II 10 10.pdf
GSF104 Perspektif II 11 11.pdf
GSF104 Perspektif II 12 12.pdf
GSF104 Perspektif II 13 13.pdf
GSF104 Perspektif II 14 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSF106 Çizim II 1 çizim 2.PNG
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS229 Vitray Teknikleri 1 soğuk cam şekillendirme SS.PNG
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS224 Görsel Algi 1 1 hafta (1).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 1 1 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 1 soğuk cam şekillendirme.PNG
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 2 2 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 3 3 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 4 3 hafta(1).pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 5 5 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 6 6 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 7 7 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 8 8 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 9 9 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 10 10 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 11 11 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 12 12 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 13 13 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 14 14 hafta.pdf
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 15 15 hafta.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 1 vitray sunum tamam.ppt
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 2 Serkan Özer (Rapor).pdf
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 3 Video 1 - Çekiç & Keski_Trim (2).vob
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 4 Video 2 - Yatay Disk.vob
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 5 Video 3 - Dikey Elmas.vob
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 6 Video 4 - Fleks Makinası.vob
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 7 Video 5 - Dikey Elmas ile Şekillendirme.vob
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 8 Video 6 - Dikey Elmas ile Doku.vob
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 9 Video 12 - Pah Alma.vob
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 10 Video 7 - Karborandum.vob
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 11 Video 8 - Vida ile Ağız Açma.vob
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 12 Video 9 - Dokular (1).vob
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 13 Video 10 - Klein Dokusu.vob
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 14 Video 11 - Oksitle Parlatma.vob
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SCA201 Seramik Cam Tasarımı I 1 qgr-fqgf-mee (2020-10-08 at 03_39 GMT-7).mp4
SCA201 Seramik Cam Tasarımı I 2 vitray sunum tamam.ppt
SCA201 Seramik Cam Tasarımı I 3 Vazo Modelini Kalıplama.pdf
SCA201 Seramik Cam Tasarımı I 4 TİFFANY VİTRAY.pptx
SCA201 Seramik Cam Tasarımı I 5 Orjinal Adı RhaCam Füzyonu Nedir.docx
SCA201 Seramik Cam Tasarımı I 6 biçimbozum.docx
SCA201 Seramik Cam Tasarımı I 7 boyama vitray örnekler.avi
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 1 ksb-wbdc-oad (2020-10-10 at 10_17 GMT-7).mp4
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 1 qbc-ggbt-tqt (2020-10-10 at 10_35 GMT-7).mp4
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 1 1. hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 1 DERS NOTU.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 2 2. hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 2 görselleştirme teknikleri materyal.avi
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 2 jsi-nbsk-xqy (2020-10-14 at 06_32 GMT-7).vob
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 3 3. hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 4 4. hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 5 5. hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 6 6. hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 7 7.hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 8 8. hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 9 arasınav
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 10 10.hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 11 11.hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 12 12.hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 13 13. hafta.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 14 proje 1.pdf
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I 14 proje 2.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 1 Video 1 - Çekiç & Keski_Trim (2).vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 1 vitray sunum tamam.ppt
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 2 Video 2 - Yatay Disk.vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 3 Video 3 - Dikey Elmas.vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 4 Video 4 - Fleks Makinası.vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 5 Video 5 - Dikey Elmas ile Şekillendirme.vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 6 Video 6 - Dikey Elmas ile Doku.vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 7 Video 7 - Karborandum.vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 8 Video 8 - Vida ile Ağız Açma.vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 10 Video 9 - Dokular (1).vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 11 Video 10 - Klein Dokusu.vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 12 Video 11 - Oksitle Parlatma.vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 13 Video 12 - Pah Alma.vob
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 14 cam ocağına destekleri için teşekkürler
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme 15 Serkan Özer (Rapor).pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SCA401 Seramik-Cam Tasarım V 1 tzx-gfgr-zfj (2020-10-12 at 03_24 GMT-7).mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SCA407 Mezuniyet Proje Geliştirme 1 ntq-wuwk-tob (2020-10-08 at 00_39 GMT-7).mp4
SCA407 Mezuniyet Proje Geliştirme 2 mezuniyet proje (2020-10-08 at 01_18 GMT-7).mp4
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 1 1 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 2 2 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 3 3 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 3 4 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 4 5 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 5 6 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 6 7 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 7 8 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 8 9 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 9 10 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 10 11 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 11 12 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 12 13 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 13 14 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 14 15 hafta.pdf
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 15 16 hafta.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr