Doçent Zakire Tülay AYTAŞ AKÇİNİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: taytas@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı Biyoloji
Anahtar Kelimeler Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013 -
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2001 -
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993 - 2001
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Protective Effects Of Humic Acid Against Chromium Stress İn Wheat (Triticum Aestivum L. Cv. Delabrad-2)

Yazar Adı :

 Akçin Adnan, Aytaş Akçin Zakire Tülay

Dergi Adı :

 J. Int. Environmental Application Science.

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Effects Of Chromium On Anatomical Characteristics Of Bread Wheat ( Triticum Aestivum)

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Akçin Adnan, Yıldırım Cengiz

Dergi Adı :

 Jıeas (Journal İnt. Environmental Application Science

Özgün Makale

 

2018, 3

Makale Adı :

 Anatomical And Micromorphological Investigations On Turkish Endemic Marrubium Cephalanthum Subsp. Montanum (Lamiaceae)

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Camili Burcu

Dergi Adı :

 Journal Of International Environmental Application And Science

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Mıcromorphologıcal And Anatomıcal Characters Of The Turkısh Endemıc Marrubium Trachyticum Boiss. (Lamıaceae)

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Camili Burcu

Dergi Adı :

 Trakya University Journal Of Natural Sciences

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Anatomical Changes İnduced By Salinity Stress İn Salicornia Freitagii (Amaranthaceae)

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Akçin Adnan, Yalçın Erkan

Dergi Adı :

 Brazilian Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 Anatomy And Micromorphology Of Inula Helenium Subsp. Orgyalis And I. Ensifolia (Asteraceae) From Turkey

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Akçin Adnan

Dergi Adı :

 Notulae Scientia Biologicae

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 Anatomical And Micromorphological Properties Of Some Tanacetum L. (Asteraceae) Taxa From Turkey And Their Systematic İmplications

Yazar Adı :

 Dere Şaban, Aytaş Akçin Zakire Tülay

Dergi Adı :

 Acta Botanıca Croatıca

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Phytotoxic And Insecticidal Properties Of Essential Oil And Extracts Of Four Achillea Species

Yazar Adı :

 Çakır Ahmet, Özer Hakan, Aydın Tuba, Kordali Şaban, Çavuşoğlu Aysema Tazegül, Aytaş Akçin Zakire Tülay, Mete Ebru, Akçin Adnan

Dergi Adı :

 Records Of Natural Products

Özgün Makale

 

2016, 5

Makale Adı :

 Anatomical Adaptations To Salinity İn Spergularia Marina Caryophyllaceae From Turkey

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Akçin Adnan, Yalçın Erkan

Dergi Adı :

 Proceedings Of The National Academy Of Sciences, India Section B: Biological Sciences

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Antimicrobial And Antioxidant Activity Of The Essential Oil Of The Turkish Endemic Species Achillea Phrygia Boiss Bal

Yazar Adı :

 Akçin Adnan, Aytaş Akçin Zakire Tülay, Seyis Fatih, Çoban Ahmet Yılmaz, Durupınar Belma

Dergi Adı :

 Journal Of Essential Oil Bearing Plants

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Achene Micromorphology Of Seven Taxa Of Achillea L Asteraceae From Turkey

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Akçin Adnan

Dergi Adı :

 Bangladesh Journal Of Plant Taxonomy

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Chemical Composition And Antimicrobial Activity Of The Essential Oil Of Endemic Heracleum Platytaenium Boiss From Turkey

Yazar Adı :

 Akcin A, Seyis F, Aytaş Akcin T, Tanriverdi Cayci Y, Yilmaz Coban A

Dergi Adı :

 Chemical Composition And Antimicrobial Activity Of The Essential Oil Of Endemic Heracleum Platytaenium Boiss. From Turkey.

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Chemical Compositions And İnsecticidal Effects Of Essential Oils İsolated From Achillea Gypsicola Satureja Hortensis Origanum Acutidens And Hypericum Scabrum Against Broadbean Weevil Bruchus Dentipes

Yazar Adı :

 Tozlu Elif, Çakır Ahmet, Kordali Şaban, Tozlu Göksel, Özer Hakan, Aytaş Akçin Zakire Tülay

Dergi Adı :

 Scientia Horticulturae

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Morphological Anatomical And Numerical Studies On Some Anchusa L Boraginaceae Taxa From Turkey

Yazar Adı :

 Aytas Akcin T, Ş Ulu, Akcin A

Dergi Adı :

 Pakistan Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2010, 4

Makale Adı :

 A Study On Flora Of Çakmak Dam And İts Surroundings Çarşamba Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Aytas Akcin T, Akcin A, Kutbay Hg

Dergi Adı :

 Biodicon

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Morphological And Anatomical Characteristics And Taxonomicalsignificance Of Achene Micromorphology Of Achillea Phrygia Anda. Gypsicola (Asteraceae), Endemic To Turkey

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Akçin Adnan

Dergi Adı :

 Nordic Journal Of Botany,

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Antifungal And Herbicidal Properties Of Essential Oils And N Hexane Extracts Of Turkish Achillea Gypsicola And Achillea Biebersteinii

Yazar Adı :

 Kordali Şaban, Çakır Ahmet, Aytaş Akçin Zakire Tülay, Mete Ebru, Akçin Adnan, Aydın Tuba, Kılıç Hamdullah

Dergi Adı :

 Industrial Crops And Products

Özgün Makale

 

2009, 6

Makale Adı :

 Seed Coat Morphology Of Some Turkish Campanula Campanulaceae Species And İts Systematic İmplications

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin T

Dergi Adı :

 Biologia,

Özgün Makale

 

2009, 6

Makale Adı :

 Taxonomic Value Of Seed Characters In Orchids From Turkey

Yazar Adı :

 Aytas Akcin T, Özdener Y, Akcin A

Dergi Adı :

 Belgian Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2009, 12

Makale Adı :

 Morphological And Anatomical Investigations On Turkish Endemic Hieracium Lasiochaetum Bornm Zahn Sell West Asteraceae

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin T, Akçin A

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Biological Sciences

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Volatile Oil Variability İn Thymus Sipyleus Boiss Subsp Rosulans Borbas Jalas Populations Collected İn Turkey

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin T

Dergi Adı :

 Journal Of Essential Oil Bearing Plants,

Özgün Makale

 

2008, 3

Makale Adı :

 Micromorphological Characters Of Fruits Of Some Anchusa L Boraginaceae Species From Turkey

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay

Dergi Adı :

 International Journal Of Natural And Engineering Sciences

Özgün Makale

 

2008, 1

Makale Adı :

 A Morphological And Anatomical Study On Anchusa Leptophylla Roemer Schultes Boraginaceae Distributed İn The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin T, Ş Ulu

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Botany

Özgün Makale

 

2007, 4

Makale Adı :

 Numerical Taxonomic Studies On Some Species Of The Genus Thymus L Labiatae İn Turkey

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin T

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Plant Sciences

Özgün Makale

 

2006, 5

Makale Adı :

 Morphological And Anatomical Studies On The Some Species Of Thymus L Labiatae Distributed İn Black Sea Region

Yazar Adı :

 Aytaş T

Dergi Adı :

 Ot, Sistematik Botanik

Özgün Makale

 

2003, 1

Makale Adı :

 An İnvestigation On Homeosis Phenodeviant İn Some Taxa Of Flowering Plants Of Samsun

Yazar Adı :

 Aytaş T

Dergi Adı :

 Faculty Of Arts And Sciences, Journal Of Sciences

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 Ophrys Apifera Hudson Orchidaceae Tohumlarının İn Vitro Çimlendirilmesi Üzerinde Araştırmalar

Yazar Adı :

 Aytaş T, Dalcı M

Dergi Adı :

 Kükem

Özgün Makale

 

1997, 2

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Triticum aestivum L. (cv. Delebrad 2)’un Kök ve Gövdesinde Krom Ağır Metalinin Birikimi.

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Akçin Adnan

Etkinlik Adı :

 3 rd International Unidokap Black Sea Symposium, Tokat

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 06

Bildiri Adı :

 The Amelioration Effects of Chromium stress by Humic Acid in a Bread Wheat (Triticum aestivum L. cv. Delebrad-2).

Yazar Adı :

 Akçin Adnan, Aytaş Akçin Zakire Tülay

Etkinlik Adı :

 Ecology 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Micromorphological Properties of Endemic Onobrychis huetiana (Fabaceae) from Turkey.

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Kocaman Elif

Etkinlik Adı :

 International Symposium Ecology 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Effects of humic acid against chromium stress in a Bread Wheat (Triticum aestivum L. cv. Syrena Odeska)

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Akçin Adnan, Yıldırım Cengiz, Yalçın Erkan

Etkinlik Adı :

 Ecology 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Reducing Effects of Humic Acid on Chromium Stress in a Bread Wheat (Triticum aestivum L. cv. Huseyinbey)

Yazar Adı :

 Akçin Adnan, Aytaş Akçin Zakire Tülay, Yalçın Erkan, Yıldırım Cengiz

Etkinlik Adı :

 Ecology 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 06

Bildiri Adı :

 Micromorphological Properties of Turkish Endemic Marrubium trachyticum Lamiaceae

Yazar Adı :

 Camili Burcu, Aytaş Akçin Zakire Tülay

Etkinlik Adı :

 2 nd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 The Leaf Anatomy and Micromorphology of Marrubium cephalanthum Lamiaceae Endemic to Turkey

Yazar Adı :

 Camili Burcu, Aytaş Akçin Zakire Tülay

Etkinlik Adı :

 2 nd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Triticum aestivum L. (cv. Hendrix)’da Kurşun Ağır Metalinin Fotosentetik Pigmentler ve Malondialdehit Üzerine Etkileri.

Yazar Adı :

 Akçin Adnan, Aytaş Akçin Zakire Tülay

Etkinlik Adı :

 3 rd International Unidokap Black Sea Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 06

Bildiri Adı :

 The Effect of Fulvic Acid on Photosynthetic Pigments and Malondialdehyde Content in Bread Wheat Exposed To Chromium Stress

Yazar Adı :

 Akçin Adnan, Yıldırım Cengiz, Aytaş Akçin Zakire Tülay

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium/Kayseri

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The Effect of Chromium on The Anatomical Characters of Bread Wheat

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Akçin Adnan, Yıldırım Cengiz

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium/Kayseri

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Micromorphological Studies on Marrubium globosum subsp. globosum (Lamiaceae), Endemic to Turkey

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Camili Burcu

Etkinlik Adı :

 Ecology 2017 International Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Endemik Marrubium heterodon Lamiaceae Üzerinde Anatomik ve Mikromorfolojik Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Burcu Camili, Aytaş Akçin Zakire Tülay

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tuzluluğun Endemik Salicornia freitagii Amaranthaceae nin Anatomik Özellikleri Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Akçin Adnan, Yalçın Erkan

Etkinlik Adı :

 22. Ulusal Biyoloji Kongresi,

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tanacetum macrophyllum ve Tanacetum vulgare Asteraceae Türlerinin Kök Gövde ve Yaprak Anatomisi

Yazar Adı :

 Şaban Dere, Aytaş Akçin Zakire Tülay

Etkinlik Adı :

 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bazı Tanacetum Asteraceae Taksonları Üzerinde Karşılaştırmalı Mikromorfolojik Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Şaban Dere, Aytaş Akçin Zakire Tülay

Etkinlik Adı :

 22. Ulusal Biyoloji Kongresi,

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The effects of Heracleum playtaenium Boiss essential oil on the growth of ochratoxigenic Penicillium verrucosum D 99756 isolated from Kashar cheese

Yazar Adı :

 Özçakmak S, Dervişoğlu M, Akgün A, Akçin A, Aytaş Akçin T, Seyis F

Etkinlik Adı :

 11 th International Congress on the Engineering and Food,

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Achillea phrygia Boiss Bal Asteraceae nın uçucu yağ içeriğinin belirlenmesi ve antimikrobiyal aktivitesi

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin T, Akçin A, Seyis F, Tanrıverdi Çaycı Y, Yılmaz Çoban A

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Endemik İnula helenium subsp orgyalis Asteraceae Üzerinde Anatomik Çalışmalar

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin T, Akçin A

Etkinlik Adı :

 21. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Endemik Hieracium lasiochaetum Borm Zahn Sell West Asteraceae üzerinde morfolojik ve anatomik bir araştırma

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin T, Akçin A

Etkinlik Adı :

 19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Anchusa L Boraginaceae Cinsine Ait Bazı Taksonların Tohum Morfolojileri

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin T, Ulu Ş

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Leaf Anatomical and Micromorphological Characteristics of Endemic Onobrychis cappadocica (Fabaceae) from Turkey

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Kocaman Elif

Etkinlik Adı :

 XIII. Uluslar Arası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Micromorphological Properties of Turkish Endemic Onobrychis tournefortii (Fabaceae)

Yazar Adı :

 Aytaş Akçin Zakire Tülay, Kocaman Elif

Etkinlik Adı :

 XIII. Uluslar Arası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi nde Yayılış Gösteren Bazı Tanacetum L Asteraceae Taksonları Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Araştırma

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun çevresindeki bazı endemik bitkilerin toplanması ve uçucu yağ komposizyonlarının belirlenmesi

Yönetici

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

Proje Adı :

 Karadeniz Bölgesi nde yayılış gösteren bazı Thymus L Lamiaceae türleri üzerinde taksonomik bir araştırma

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bazı Ophrys L Orchidaceae türlerinden simbiyotik fungusların izolasyonu ve Ophrys apifera Hudson tohumlarının asimbiyotik ve simbiyotik ortamlarda çimlendirilmesi üzerine bir araştırma

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Bazı Buğdaylarda Ağır metallerin Toksisitelerine Karşı Humik Asitin Etkileri

Proje Konusu :

 Bu projenin başlıca amacı, Amasya’nın Suluova ilçesinde yetişen bazı buğday çeşitlerinde ağır metallerin buğday bitkisi üzerine olumsuz etkileri nedeniyle meydana gelen verim kaybını belirlemek ve ağır metallerin bitkide meydana getirdiği hasarların neler olduğunu tespit etmektir. Ayrıca ağır metallerin buğday bitkilerindeki fizyolojik etkilerini araştırmak, buğday bitkisinde kök, gövde ve yaprakta birikme seviyesini tespit etmek, bunun yanında humik asit gibi verim artırıcı ajanların etkinliğini ölçmektir.

20.06.2017

 

20.06.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 06

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Dergipark

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology Of Plants

Uluslararası

 

Dergi

 

Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology Of Plants

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Flora- Morphology, Distribution, Functional Ecology Of Plants

Uluslararası

 

Dergi

 

Flora- Morphology, Distribution, Functional Ecology Of Plants

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Phytologia Balcanica

Uluslararası

 

Dergi

 

Phytologia Balcanica

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Botany

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Botany

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi'nde yayılış gösteren bazı Tanacetum L. (Asteraceae) taksonları üzerinde morfolojik ve anatomik bir araştırma

Yazar :

 Şaban DERE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Bazı endemik Marrubium L. (Lamiaceae) taksonları üzerinde morfolojik, mikromorfolojik ve anatomik bir araştırma

Yazar :

 Burcu CAMİLİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Samsun çevresinde yayılış gösteren bazı Anchusa L. (Boraginaceae) türleri üzerinde morfolojik, anatomik ve taksonomik bir araştırma

Yazar :

 Şenay ULU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Biyoloji Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Halofit Ve Kserofit Bitkilerin Anatomisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-06 11:40:22

 

2014-03-06 11:40:22

 

2013-2014

Ders Adı :

 Halofit Ve Kserofit Bitkilerin Anatomisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-06 11:40:22

 

2014-03-06 11:40:22

 

2012-2013

Ders Adı :

 Halofit Ve Kserofit Bitkilerin Anatomisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-06 11:40:22

 

2014-03-06 11:40:22

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-06 11:39:32

 

2014-03-06 11:38:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-06 11:38:45

 

2014-03-06 11:38:45

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-06 11:38:56

 

2014-03-06 11:38:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-06 11:38:45

 

2014-03-06 11:38:45

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-06 11:38:56

 

2014-03-06 11:38:56

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bitkilerde Varyasyon

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-06 11:34:37

 

2014-03-06 11:34:37

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bitkilerde Varyasyon

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-06 11:34:37

 

2014-03-06 11:34:37

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bitkilerde Varyasyon

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-06 11:34:37

 

2014-03-06 11:34:37

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bitkilerde Varyasyon

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-06 11:34:26

 

2014-03-06 11:34:26

 

2008-2009

Ders Adı :

 Bitkilerde Varyasyon

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-03-06 11:34:26

 

2014-03-06 11:34:26

 

2005-2006

Ders Adı :

 Botanik-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:43:58

 

2014-02-27 15:43:58

 

2012-2013

Ders Adı :

 Botanik-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:44:08

 

2014-02-27 15:44:08

 

2010-2011

Ders Adı :

 Botanik-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:44:08

 

2014-02-27 15:44:08

 

2011-2012

Ders Adı :

 Botanik-1

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:41:59

 

2014-02-27 15:41:59

 

2011-2012

Ders Adı :

 Botanik-1

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:41:59

 

2014-02-27 15:41:59

 

2010-2011

Ders Adı :

 Botanik-1

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:41:59

 

2014-02-27 15:41:59

 

2008-2009

Ders Adı :

 Botanik-1

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:41:59

 

2014-02-27 15:41:59

 

2007-2008

Ders Adı :

 Botanik-1

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:41:58

 

2014-02-27 15:41:58

 

2006-2007

Ders Adı :

 Botanik-1

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:41:58

 

2014-02-27 15:41:58

 

2002-2003

Ders Adı :

 Botanik-1

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:41:58

 

2014-02-27 15:41:58

 

2009-2010

Ders Adı :

 Botanik-1

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:41:58

 

2014-02-27 15:41:58

 

2004-2005

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:39:43

 

2014-02-27 15:33:57

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:35:16

 

2014-02-27 15:34:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:35:21

 

2014-02-27 15:34:07

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:35:17

 

2014-02-27 15:34:07

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:35:22

 

2014-02-27 15:34:07

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:35:37

 

2014-02-27 15:34:07

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:35:31

 

2014-02-27 15:34:07

 

2007-2008

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:35:47

 

2014-02-27 15:34:07

 

2006-2007

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:35:52

 

2014-02-27 15:33:57

 

2005-2006

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:35:58

 

2014-02-27 15:34:07

 

2004-2005

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:35:54

 

2014-02-27 15:33:57

 

2003-2004

Ders Adı :

 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:36:09

 

2014-02-27 15:34:07

 

2002-2003

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:39:45

 

2014-02-27 15:32:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:40:01

 

2014-02-27 15:32:40

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-27 15:40:16

 

2014-02-27 15:32:30

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:36:18

 

2014-02-27 15:32:40

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:36:34

 

2014-02-27 15:32:40

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:36:40

 

2014-02-27 15:32:30

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:36:35

 

2014-02-27 15:32:30

 

2006-2007

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:38:23

 

2014-02-27 15:32:30

 

2007-2008

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:38:44

 

2014-02-27 15:32:30

 

2005-2006

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:38:49

 

2014-02-27 15:32:40

 

2004-2005

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:38:54

 

2014-02-27 15:32:40

 

2003-2004

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:39:00

 

2014-02-27 15:32:40

 

2002-2003

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab.

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:39:05

 

2014-02-27 15:32:40

 

2001-2002

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:31:07

 

2014-02-27 15:31:07

 

2013-2014

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:31:07

 

2014-02-27 15:31:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:31:07

 

2014-02-27 15:31:07

 

2011-2012

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:31:07

 

2014-02-27 15:31:07

 

2010-2011

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:30:57

 

2014-02-27 15:30:57

 

2009-2010

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:31:07

 

2014-02-27 15:31:07

 

2008-2009

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:31:07

 

2014-02-27 15:31:07

 

2007-2008

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:31:07

 

2014-02-27 15:31:07

 

2006-2007

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2004-2005

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:31:07

 

2014-02-27 15:31:07

 

2004-2005

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:30:57

 

2014-02-27 15:30:57

 

2005-2006

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2002-2003

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:31:07

 

2014-02-27 15:31:07

 

2002-2003

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:30:57

 

2014-02-27 15:30:57

 

2003-2004

Ders Adı :

 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-27 15:31:07

 

2014-02-27 15:31:07

 

2001-2002

2019
 • 2013

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Botanik Anabilim Dalı

 • 2001

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Botanik Anabilim Dalı

 • 1993
  - 2001

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Biyoloji Bölümü

  Botanik Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO124 , , Doğa Koruma 1 1 Çevre kavramı.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 2 2 Çevrenin abiyotik etkenleri.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 3 3 Ekosistemde beslenme.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 4 4 Ekosistemlerin genel özellikleri.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 5 5 Ekosistemde madde döngüleri.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 6 6 çevre sorunları.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 7 7 Su kirliliği.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 9 8 Hava kirliliği.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 10 9 Hava kirliliğinin olumsuz etkisi.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 11 10 toprak kirliliği.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 12 11 Radyoaktif kirlenme.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 13 12 Gürültü kirliliği.pdf
BİO124 , , Doğa Koruma 14 13 Çevresel kuruluşlar.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 1 1 YEŞİL BİTKİLER.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 2 2 SPERMATOPHYTA.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 3 3 İlk kara bitkileri.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 4 4 Tür kavramı.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 5 5 Türlerin farklılaşması.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 6 6 İzolasyon.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 7 7 Gymnospermlerin özellikleri.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 8 8 Cycadopsida ve Coniferopsida.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 9 9 Coniferopsida devamı ve Gnetopsida.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 11 11 dikotiledon taksonlarından örnekler.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 12 Dikotiledon taksonlarından örnekler.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 13 Dikotledon taksonlarından örnekler.pdf
BİO308 , , Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 14 14 asteraceae ve monokotiledonlar.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 1 1- BOTANİK NEDİR.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 2 2- CANLILIĞIN TEMEL BİLEŞENLERİ İNORGANİK ve ORGANİK BİLEŞİKLER.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 2 2 NİN DEVAMI.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 3 3-HÜCRE VE ORGANELLERİ BİYOLOJİK ZARLAR.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 4 3-HÜCRE VE ORGANELLERİ BİYOLOJİK ZARLAR.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 5 4-HÜCRE BÖLÜNMESİ.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 6 5- ERGASTİK MADDELER.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 7 6- HÜCRE ÇEPERİ ve GEÇİTLER.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 8 7- BİTKİSEL DOKULARIN OLUŞUMU MERİSTEM.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 8 8- SÜREKLİ DOKULAR KORUYUCU DOKU-1.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 8 9- KORUYUCU DOKU-2.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 9 10- PARANKİMA.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 11 11- DESTEK DOKU.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 12 12- İLETKEN DOKU-1.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 13 13- İLETKEN DOKU-2.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Botanik-I 14 14- SALGI DOKU.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Botanik-I 8 7- BİTKİSEL DOKULARIN OLUŞUMU MERİSTEM.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Botanik-I 8 8- SÜREKLİ DOKULAR KORUYUCU DOKU-1.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Botanik-I 8 9- KORUYUCU DOKU-2.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Botanik-I 9 10- PARANKİMA.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Botanik-I 11 11- DESTEK DOKU.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Botanik-I 13 13- İLETKEN DOKU-2.ppt
TBBİO107 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Botanik-I 14 14- SALGI DOKU.ppt
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr