İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: tgurler@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-8092-1245
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Veterinerlik Parazitolojisi
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ankara Üniversitesi
Doktora Ankara Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Veteriner Fakültesi, 2017 -
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2006 - 2017
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Laboratuvar Hayvanları

Bölüm Adı :

 Deney Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay

2015

Kitap Adı :

 Veteriner Parazitoloji

Bölüm Adı :

 Antiparazitikler

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay

Editör Adı :

 Kader Yıldız

2016

Kitap Adı :

 Veteriner Parazitoloji

Bölüm Adı :

 Ungulatların Parazitleri

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay

Editör Adı :

 Kader Yıldız

2016

Kitap Adı :

 Arthropodoloji

Bölüm Adı :

 Culicidae (Sivrisinekler)

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi

2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 First Report Of A İtroglostrongylus Brevior/i Case İn A Domestic Cat İn Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Barılı Öykü, Gencay Elif Burcu, Gürler Ali Tümay

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Parasitology

Vaka Takdimi

 


2020, 9

Makale Adı :

 Role Of Cat And Dog Faeces İn The Contamination Of Sand Playgrounds İn Public Parks By Toxocara Spp.

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Akçay Aytaç, Pekmezci Gökmen Zafer, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science And Practice

Özgün Makale

 

2020, 8

Makale Adı :

 Molecular Characterization Of Calodium Hepaticum İn Grey Dwarf Hamster (Cricetulus Migratorius)

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Demirtaş Sadık, Gürler Ali Tümay, İnal Sinem, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Parasitology International

Kısa Makale

 


2020, 10

Makale Adı :

 Bir İnsanın Kol Derisinde Yalancı Helmint Olarak Ascaridia Galli Olgusu

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Günal Özgür, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Parasitology

Vaka Takdimi

 


2019, 9

Makale Adı :

 Türkiye Ve Dünyada Echinococcus Multilocularis’İn Yayılışına Genel Bakış

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Parasitology

Derleme Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Overview Of Echinococcus Multilocularis İn Turkey And İn The World

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Parasitology

Derleme Makale

 


2019, 9

Makale Adı :

 Orta Anadolu Ve Trakya’Da Kızıl Tilkilerde (Vulpes Vulpes) Dışkı Muayenesine Göre Bulunan Helmint Türleri

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Kocatepe Veterinary Journal

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 Bir İnsanın Kol Derisinde Yalancı Helmint Olarak Ascaridia Galli Olgusu.

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Günal Özgür, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Türkiye Parazitoloji Dergisi

Vaka Takdimi

 


2019, 8

Makale Adı :

 Bir Avrasya Porsuğunda (Meles Meles) Rastlanan Parazitler

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Ateş Celil, Gürler Ali Tümay

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Vaka Takdimi

 


2019, 6

Makale Adı :

 A Diagnostic Survey Of Neospora Caninum İnfection İn Aborted Fetuses İn The Middle Black Sea Region And Sivas Province, Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Hande, Genç Oktay, Gürler Ali Tümay, Kaya Selma, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 A Diagnostic Survey Of Neosporacaninum İnfection İn Aborted Fetuses İn The Middle Black Sea Region And Sivas Province, Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Hande, Genç Oktay, Gürler Ali Tümay, Kaya Selma, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 New Records Of The Iranian Vole, Microtus İrani Thomas, 1921, From Eastern Turkey (Mammalia: Rodentia)

Yazar Adı :

 Demirtaş Sadık, Gürler Ali Tümay

Dergi Adı :

 Zoology In The Mıddle East

Vaka Takdimi

 


2019, 11

Makale Adı :

 Parasites Found İn A Eurasian Badger (Meles Meles)

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Ateş Celil, Gürler Ali Tümay

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Kısa Makale

 


2019

Makale Adı :

 New Records Of The Iranian Vole, Microtus İrani Thomas, 1921, From Eastern Turkey (Mammalia: Rodentia)

Yazar Adı :

 Demirtaş Sadık, Gürler Ali Tümay

Dergi Adı :

 Zoology In The Mıddle East

Kısa Makale

 

2019

Makale Adı :

 Fasciola Gigantica Cases İn Ruminants From Samsun Province, Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Sayılır Kadir, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Veterinary Parasitology: Regional Studies And Reports

Kısa Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Pilot Çalışma: Manda Sütünde Toxocara Vitulorum Larva Varlığının Araştırılması

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Gürler Hande

Dergi Adı :

 Etklik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Investigation Of Echinococcus Multilocularis İn Environmental Definitive Host Feces İn The Asian And The European Parts Of Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Francesca Gori, Bölükbaş Cenk Soner, Umur Şinasi, Açıcı Mustafa, Peter Deplazes

Dergi Adı :

 Frontiers İn Veterinary Science

Özgün Makale

 


2018, 3

Makale Adı :

 Serologic Detection Of Antibodies Against Fasciola Hepatica İn Sheep İn The Middle Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Büyüktanır Yaş Özlem, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Journal Of Microbiology, Immunology And Infection

Özgün Makale

 


2017, 6

Makale Adı :

 First Clinical Strongyloides Stercoralis Case İn A Dog İn Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Meral Yücel, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Vaka Takdimi

 


2017, 1

Makale Adı :

 Infestations Of Flea Species On Small, Wild Mammals İn The Provinces Of Aydın And Manisa İn The Aegean Region, Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Demirtaş Sadık, Umur Şinasi, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Kısa Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 An Evaluation Of The Efficacy, Clinical Safety, Blood Levels Milk Concentrations Of Flumethrin And Cypermethrin Formulations Usedfor Tick Control İn Cattle

Yazar Adı :

 Yavuz Oğuzhan, Aksoy Abdurrahman, Daş Yavuz Kürşad, Yavuz Handan Hilal, Gürler Ali Tümay, Yarım Gül Fatma, Kaya Mehmet, Güvenç Dilek, Atmaca Enes

Dergi Adı :

 Large Animal Review

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Türkiye’De Laboratuvar Hayvanlarında Görülen Helmintler

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bakan Nagehan

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Laboratuvar Hayvanları Dergisi

Derleme Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Evidence Of Leishmania Spp Antibodies And Dna İn Dogs İn The Middle Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Pekmezci Didem, Güzel Murat, Hökelek Murat, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 4

Makale Adı :

 Molecular Survey Of Hepatozoon Canis İn Dogs From Samsun Province Of Northern Part Of Turkey

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Didem, Gürler Ali Tümay, Pekmezci Gökmen Zafer, Güzel Murat, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Seroepidemiological Survey Of Bovine Tick Borne İnfections İn The Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi, Karaer Kadri Zafer, Çakmak Ayşe, Nalbantoğlu Ayşe Serpil, Nisbet Cevat

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Nematode And Cestode Eggs Scattered With Cats Dogs Feces And Significance Of Public Health İn Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Umur Şinasi, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Efficacy Of Amitraz Plus İnactivated Parapoxvirus Ovis İn The Treatment Of Canine Generalised Demodicosis

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Pekmezci Gökmen Zafer, Güzel Murat, Çenesiz Sena, Gürler Ali Tümay, Güvenç Gökalp

Dergi Adı :

 Veterinary Record

Özgün Makale

 


2014, 5

Makale Adı :

 Molecular İdentification Of Anisakis Species Nematoda Anisakidae From Marine Fishes Collected İn Turkish Waters

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Onuk Ertan Emek, Bölükbaş Cenk Soner, Yardımcı Banu, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Veterinary Parasitology

Özgün Makale

 


2014, 3

Makale Adı :

 Zoonotic Trichuris Trichiura Infections İn Non Human Primates At Samsun Zoo Turkey First Molecular Characterization

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Occurrence And Molecular Characterization Of Hysterothylacium Aduncum Nematoda Anisakidae From Merlangius Merlangus Euxinus And Trachurus Trachurus Off The Turkish Coast Of Black Sea

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Onuk Ertan Emek

Dergi Adı :

 Parasitology Research

Özgün Makale

 


2013, 3

Makale Adı :

 Avian Feather Mites Acari Astigmata Of Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Sergey Mıronov, Erciyas Yavuz Kiraz

Dergi Adı :

 Acarologia

Özgün Makale

 


2013, 3

Makale Adı :

 Survey On The Presence Of Nematodes And Associated With Pathology İn Marine Mammals From Turkish Waters

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Yardımcı Banu, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2013, 11

Makale Adı :

 Seroprevalence Of Fasciolosis İn Equines Of The Black Sea Region, Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Büyüktanır Özlem, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Journal Of Equine Veterinary Science

Özgün Makale

 


2013, 1

Makale Adı :

 Ectoparasite On Roe Deer Capreolus Capreolus İn Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Beyhan Yunus Emre, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary Animal Science

Özgün Makale

 


2012, 8

Makale Adı :

 Samsun Da Sülünlerde Phasianus Colchicus Nekropsi Ve Dışkı Bakısında Saptanan Helmintler

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Umur Şinasi, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Türkiye Parazitoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 Helminths Of Roe Deer Capreolus Capreolus İn The Middle Black Sea Region Of Turkey

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Beyhan Yunus Emre, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Parasitology International

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 First Report On Aonchotheca Annulosa Dujardin 1845 Nematoda Capillariidae İn A Hamadryas Baboon Papio Hamadryas From A Zoo İn Northern Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Moravec Frantisek, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Journal Of Medical Primatology

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 Firs Record Of Dictyocaulus Capreolus Gibbons And Höglud 2002 İn Roe Deer

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2012, 10

Makale Adı :

 Two Nematod Species For Turkey Helminth Fauna İn Roe Deer Capreolus Capreolus Spiculopteragia Spiculoptera Guschanskaia 1931 And Minor Morph S Rinadia Mathevossiani Rucliadev 1948

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Gürler Ali Tümay, Beyhan Yunus Emre, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 5

Makale Adı :

 Gastro İntestinal Helminths Of Wild Rats Brawn Rat Rattus Norvegicus Berkenhout 1769 İn Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Beyhan Yunus Emre, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 10

Makale Adı :

 Chewing Lice Phthiraptera Amblycera Ischnocera From Some Wild Birds İn The Kizilirmak Delta Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Adam Costıca, Gürler Ali Tümay, Erciyas Yavuz Kiraz, Bölükbaş Cenk Soner, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Travaux Du Muséum National D'histoire Naturelle "grigore Antipa"

Özgün Makale

 


2011, 1

Makale Adı :

 First Record Of Myxobolus Muelleri Myxosporea Myxobolidae İn Flathead Grey Mullet Mugil Cephalus Teleostei Mugilidae From Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Pekmezci Gökmen Zafer, Beyhan Yunus Emre, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2010, 7

Makale Adı :

 Bazı Laboratuvar Hayvanlarında Nekropsi Ve Dışkı Bakısı İle Saptanan Helmintler

Yazar Adı :

 Beyhan Yunus Emre, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Umur Şinasi, Açıcı Mustafa

Dergi Adı :

 Türkiye Parazitoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2010, 6

Makale Adı :

 Helminths Of Mammals And Birds At The Samsun Zoological Garden Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Beyhan Yunus Emre, Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Journal Of Zoo And Wildlife Medicine

Özgün Makale

 


2010, 6

Makale Adı :

 First Record Of Synhimantus S Laticeps Rudolphi 1819 Railliet Henry Et Sisoff 1912 Nematoda Acuariidae İn Accipiter Nisus Aves Accipitridae İn Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Beyhan Yunus Emre, Pekmezci Gökmen Zafer, Açıcı Mustafa, Gürler Ali Tümay

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2010, 4

Makale Adı :

 Check List Of The Helminths İn Equines İn Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Dergi Adı :

 Türkiye Parazitoloj Dergisi

Özgün Makale

 


2010, 3

Makale Adı :

 Ankara Ve Civarında Bulunan Tavşanlarda Solunum Ve Sindirim Sistemi Helmintlerinin Yaygınlığı

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Doğanay Ahmet

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2007, 6

Makale Adı :

 Yaban Tavşanında Nematodirus Leporis Chandler 1924 Olgusu

Yazar Adı :

 Doğanay Ahmet, Gürler Ali Tümay

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2007, 6

Makale Adı :

 Türkiye De Evcil Hayvanlarda Bulunan Solunum Sistemi Helmintleri

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay

Dergi Adı :

 Türkiye Parazitoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2006, 9

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Echinococcus multilocularis in Turkey

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Demirtaş Sadık, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi, Gencay Elif Burcu, Peter Deplazes

Etkinlik Adı :

 17. International Symposium, Prospects for the 3. Millenium Agriculture

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 First clinical Strongyloides stercoralis case in diarrhea dog and its treatment in Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Meral Yücel, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay

Etkinlik Adı :

 The 14th International Symposium, Prospects for 3rd Millenium Agriculture

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bildiri Adı :

 Türkiye’xxde ilk kez mandalardan toplanan Fasciola gigantica izolatlarının ribozomal ve mitokondriyal DNA’xxların genetik karakterizasyonu ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Katılımlı, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Seroepidemiological survey of bovine tick-borne infections in the Black Sea Region of Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi, Karaer Kadri Zafer, Çakmak Ayşe, Nalbantoğlu Ayşe Serpil, Nisbet Cevat

Etkinlik Adı :

 2. International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Türkiye’xxde Echinococcus multilocularis’xxin ara ve son konaklardaki yayılışı. İlk sonuçlar.

Yazar Adı :

 Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Demirtaş Sadık, Gencay Elif Burcu, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 8th National and 1st International Congress of Hydatidology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 04

Bildiri Adı :

 Ev ve işyerlerinde ev tozu akar faunası

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Beyhan Yunus Emre, Pekmezci Gökmen Zafer, Gürler Ali Tümay, Hökelek Murat, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 Alerjik hastalıklar ve astım sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2009, 05

Bildiri Adı :

 A survey of chigger mites (Acari: Trombiculidae) from wild rodents and soricomorphs in Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Umur Şinasi, Demirtaş Sadık

Etkinlik Adı :

 15. International Congress of Acarology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Efficacy of amitraz plus inactivated Parapoxvirus ovis in the treatment of canine generalized demodicosis

Yazar Adı :

 Pekmezci Didem, Pekmezci Gökmen Zafer, Güzel Murat, Çenesiz Sena, Gürler Ali Tümay, Gökalp Güvenç

Etkinlik Adı :

 49th European Veterinary Conference, Voorjaarsdagen, Den Haag, 13-15 April 2016, Holland.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Survey of ectoparasites from wild rodents and insectivore mammals in Aegean Region Turkey

Yazar Adı :

 Açıcı Mustafa, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Demirtaş Sadık, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 3rd International Vetistanbul Group Congress 2016

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Karadeniz Ege ve Akdeniz kıyılarında yakalanan deniz balıklarında zoonoz Anisakis türlerinin moleküler tanısı

Yazar Adı :

 Gökmen Zafer Pekmezci, Ertan Emek Onuk, Banu Yardımcı, Cenk Soner Bölükbaş, Ali Tümay Gürler, Mustafa Açıcı, Şinasi Umur

Etkinlik Adı :

 18.Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye sularındaki deniz memelilerinde nematodların varlığının araştırılması ve patolojisi

Yazar Adı :

 Gökmen Zafer Pekmezci, Banu Yardımcı, Ali Tümay Gürler, Cenk Soner Bölükbaş, Mustafa Açıcı, Şinasi Umur

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun çocuk parklarında helmint kontaminasyonu

Yazar Adı :

 Cenk Soner Bölükbaş, Ali Tümay Gürler, Mustafa Açıcı, Gökmen Zafer Pekmezci, Şinasi Umur

Etkinlik Adı :

 18. UlusalParazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye de karacalarda ilk Dictyocaulus capreolus Gibbons ve Höglund 2002 olgusu

Yazar Adı :

 Şinasi Umur, Ali Tümay Gürler, Cenk Soner Bölükbaş, Mustafa Açıcı

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve OrtadoğuParaziter Hastalıklar Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltası göçmen kuşlarında tüy telek akarları

Yazar Adı :

 Ali Tümay Gürler, Sergev Mironov, Kiraz Erciyas Yavuz, Cenk Soner Bölükbaş, Mustafa Açıcı, Şinasi Umur

Etkinlik Adı :

 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu ParaziterHastalıklar Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun da Paramphistomum spp un arakonağı ve amphistom larvaların mevsimsel durumu

Yazar Adı :

 Ali Tümay Gürler, Cenk Soner Bölükbaş, Mustafa Açıcı, Şinasi Umur

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya veOrtadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun yöresi manda ve koyunlarında Echinococcus granulosus un moleküler karakterizasyonu ve genotiplendirilmesi

Yazar Adı :

 Pekmezci Gökmen Zafer, Bölükbaş Cenk Soner, Sayılır Ahmet Kadir, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 7. Hidatidoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Dirofilariosis de Tedavi ve Korunma

Yazar Adı :

 Ali Tümay Gürler

Etkinlik Adı :

 17. UlusalParazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter HastalıklarSempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesi koyun ve keçi atıklarında toxoplasmosisin Real Time PCR ile teşhisi

Yazar Adı :

 Mustafa Açıcı, Cenk Soner Bölükbaş, Gökmen Zafer Pekmezci, Selma Kaya, Ali Tümay Gürler, Şinasi Umur, Hande Gürler, Oktay Genç

Etkinlik Adı :

 18. UlusalParazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun da sokaklardaki kedi köpek dışkılarında rastlanan helmint yumurtaları

Yazar Adı :

 Ali Tümay Gürler, Cenk Soner Bölükbaş, Mustafa Açıcı, Gökmen Zafer Pekmezci, Şinasi Umur

Etkinlik Adı :

 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun yöresinde brucellosis yönünden negatif olan sığırlarda Neospora caninum seropozitifliği

Yazar Adı :

 Kaya Selma, Kurt Mitat, Açıcı Mustafa, Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi veKafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kızılırmak Deltası nda yabani ötücü kuşlarda Passeriformes ısırıcı bitler Phthiraptera Amblycera Ischnocera

Yazar Adı :

 Mustafa Açıcı, Costica Adam, Ali Tümay Gürler, Kiraz Erciyas Yavuz, Cenk Soner Bölükbaş, Şinasi Umur

Etkinlik Adı :

 17. UlusalParazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter HastalıklarSempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Samsun Bölgesinde Dirofilaria spp nin yaygınlığı

Yazar Adı :

 Bölükbaş Cenk Soner, Gürler Ali Tümay, Açıcı Mustafa, Umur Şinasi

Etkinlik Adı :

 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi veKafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıkla Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karacada Lipoptena cervi Linnaeus 1758 olgusu

Yazar Adı :

 Mustafa Açıcı, Cenk Soner Bölükbaş, Gökmen Zafer Pekmezci, Yunus Emre Beyhan, Ali Tümay Gürler, Şinasi Umur

Etkinlik Adı :

 16.Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye de has kefalde Teleostei Mugulidae ilk Myxobolus muelleri Myxosporea Myxobolidae olgusu

Yazar Adı :

 Şinasi Umur, Zafer Pekmezci, Yunus Emre Beyhan, Ali Tümay Gürler, Mustafa Açıcı

Etkinlik Adı :

 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye de atmacada Avesi Accipitridae ilk Synhimantus S laticeps Rudolphi 1819 Railliet Henry et Sisoff 1912 Nematoda Acuriidae olgusu

Yazar Adı :

 Şinasi Umur, Yunus Emre Beyhan, Gökmen Zafer Pekmezci, Mustafa Açıcı, Ali Tümay Gürler

Etkinlik Adı :

 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yabanıl sıçanlarda Rattus norvegicus Berkenhout 1769 bulunan sindirim sistemi helmintleri

Yazar Adı :

 Ali Tümay Gürler, Cenk Soner Bölükbaş, Yunus Emre Beyhan, Gökmen Zafer Pekmezci, Mustafa Açıcı, Şinasi Umur

Etkinlik Adı :

 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesinde insanlarda ısırık şikayetiyle getirilen kene türleri

Yazar Adı :

 Şinasi Umur, Murat Hökelek, Mustafa Açıcı, Ali Tümay Gürler, Yunus Emre Beyhan

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karadeniz Bölgesinde karacalarda görülen ektoparazitler

Yazar Adı :

 Mustafa Açıcı, Şinasi Umur, Ali Tümay Gürler, Yunus Emre Beyhan

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karacalarda sindirim sistemi nematodları

Yazar Adı :

 Şinasi Umur, Ali Tümay Gürler, Yunus Emre Beyhan, Mustafa Açıcı

Etkinlik Adı :

 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Molecular and serological study of Leishmania infantum infection in dogs from the Middle Black Sea region

Yazar Adı :

 Cenk Soner Bölükbaş, Gökmen Zafer Pekmezci, Ali Tümay Gürler, Mustafa Açıcı, Şinasi Umur, Didem Pekmezci, Murat Hökelek, Soner Koltaş

Etkinlik Adı :

 12. International Symposium on Prospects for 3rd MilleniumAgriculture

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Seroprevalence of Dirofilaria immitis in stray dogs from Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Umur Şinasi, Gürler Ali Tümay, Bölükbaş Cenk Soner, Pekmezci Gökmen Zafer, Açıcı Mustafa

Etkinlik Adı :

 12. International Symposium on Prospects for 3rd MilleniumAgriculture

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Contamination with Toxocara spp of playgrounds in Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Ali Tümay Gürler, Cenk Soner Bölükbaş, Gökmen Zafer Pekmezci, Mustafa Açıcı, Şinasi Umur

Etkinlik Adı :

 12. International Symposium on Prospects for 3rd MilleniumAgriculture

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Ankara da tavşanlarda solunum ve sindirim sistemi helmintlerinin yayılışı

Yazar Adı :

 Ahmet Doğanay, Ali Tümay Gürler

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal ParazitolojiKongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Effects of flumethrin and cypermethrin formulations on clinical biochemical and haematological parameters and tick infestation in cattle

Yazar Adı :

 Yavuz Oğuzhan, Aksoy Abdurrahman, Daş Yavuz Kürşat, Arslan Handan Hilal, Gürler Ali Tümay, Yarım Gül Fatma, Kaya Mehmet, Güvenç Dilek, Atmaca Enes

Etkinlik Adı :

 23. International Congress of Hungarian Association for Buiatrics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Occurrence and molecular characterization of Hysterothylacium aduncum Nematoda Anisakidae in marine fishes from the Turkish coast of Black Sea

Yazar Adı :

 Gökmen Zafer Pekmezci, Cenk Soner Bölükbaş, Ali Tümay Gürler, Ertan Emek Onuk

Etkinlik Adı :

 12. International Symposium on Prospects for 3rdMillenium Agriculture

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Menacanthus camelinus Nitzsch in Giebel 1874 First report from Lanius collurio Passeriformes Laniidae in Turkey

Yazar Adı :

 Ali Tümay Gürler, Mustafa Açıcı, Kiraz Erciyas, Cenk Soner Bölükbaş, Gökmen Zafer Pekmezci, Yunus Emre Beyhan, Şinasi Umur

Etkinlik Adı :

 4. International Conference On Phthiraptera

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Türkiye de ilk kez mandalardan toplanan Fasciola gigantica izolatlarının ribozomal ve mitokondriyal DNA ların genetik karakterizasyonu ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması

27.05.2016

 

22.12.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Türkiye de Echinococcus multilocularis in moleküler karakterizasyonu epidemiyolojisi ve insan sağlığı açısından riskli bölgelerin belirlenmesi

15.10.2015

 

28.01.2019

 

Yürütücü

 

-Tübitak 1001

 

ULUSAL

2019, 01

Proje Adı :

 Ülkemiz karasularında yakalanan ve Samsun da tüketime sunulan bazı deniz balıklarında zoonoz Anisakis türlerinin moleküler karakterizasyonu

01.03.2012

 

03.02.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 02

Proje Adı :

 Köpeklerde kene kaynaklı bazı protozoer ve riketsial enfeksiyonların tespiti

01.05.2013

 

05.03.2015

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 03

Proje Adı :

 Atık yapan sığır ve koyunlarda koksidiyal protozoon enfeksiyonların tespiti

01.03.2012

 

02.06.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 06

Proje Adı :

 Generalize demodikozisli köpeklerde amitraz ile birlikte inaktif Parapoxvirus ovis suşunun kullanımının tedavideki etkinliğinin araştırılması

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun da toxocarosis ve zoonotik önemi

07.04.2012

 

03.07.2014

 

Yönetici

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 07

Proje Adı :

 Samsun ve çevre illerde zoonotik köpek visseral leishmaniosisin serolojik ve moleküler yönden araştırılması

03.05.2010

 

01.08.2012

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2012, 08

Proje Adı :

 Sığırlarda kene mücadelesi amacıyla kullanılan flumetrin ve sipermetrin formülasyonlarının kan yoğunluğu biyolojik etkinlik ve sütle atılımları ile klinik ve fizyolojik parametrelere etkilerinin değerlendirilmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Karadeniz bölgesinde fasciolosiste arakonaklar ve mevsimsel dağılımları

22.01.2008

 

26.04.2011

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2011, 04

Proje Adı :

 Samsun yöresi ve Kızılırmak Deltası kuşlarının ektoparazitleriüzerine çalışmalar

06.06.2017

 

28.12.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Ruminantlardan toplanan Dicrocoelium dendriticum izolatlarının ribozomal DNA’xxlarının genetik karakterizasyonu ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması

06.06.2017

 

20.09.2018

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 09

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Sözlü sunum ödülü

2017

 

Ulusal BSE

 

Diğer


Türkiye Parazitoloji Derneği

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Uçmak Melih, Karakurum Emine, Ateş Atila, Demirutku Alper, Yılmaz Özge, Atalla Hatem, Altıntaş Levent, Bayrak Ayşe Evrim, Vural Aydın, Bayrakdar Ali, Ural Kerem, Bağcıgil Arzu Funda, Gürler Ali Tümay, Sönmez Kıvılcım, Muz Dilek, Alaçam Erol

Yayınevi :

 Dijital Akademi Türkiye Klinikleri, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.ş.

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Uçmak Melih, Karakurum Emine, Ateş Atila, Demirutku Alper, Turna Özge, Atalla Hatem, Altıntaş Levent, Kamiloğlu Nadide Nabil, Bayrak Ayşe Evrim, Vural Aydın, Bayrakdar Ali, Ural Kerem, Bağcıgil Arzu Funda, Gürler Ali Tümay, Sönmez Kıvılcım, Muz Dilek, Gereklioğlu Çiğdem

Yayınevi :

 Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.ş.)

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2019

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi

Yazar Adı :

 Uçmak Melih, Karakurum Emine, Ateş Atila, Demirutku Alper, Atalla Hatem, Altıntaş Levent, Kamiloğlu Nadide Nabil, Bayrak Ayşe Evrim, Vural Aydın, Aydoğan İlkay, Bayrakdar Ali, Yağcı Buğrahan Bekir, Bağcıgil Arzu Funda, Gürler Ali Tümay, Sönmez Kıvılcım, Muz Dilek, Gereklioğlu Çiğdem

Yayınevi :

 Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.ş.)

Ulusal

 

Dergi

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2020

 

2020

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Science İn Cold And Arid Regions

Uluslararası

 

Dergi

 

Science İn Cold And Arid Regions

 

İngilizce

 

Endekste taranmıyor

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Medical Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Medical Sciences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Türkiye Parazitoloji Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türkiye Parazitoloji Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

 

Kars

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Socoto Journal Of Veterinary Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Socoto Journal Of Veterinary Science

 

NİJERYA

 

İngilizce

 

CAB abstract, Index scholar, Index veterinarius, Veterinary science database

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Tropical Biomedicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Tropical Biomedicine

 

MALEZYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2013

2013

Yayın Yeri :

 Türkiye Parazitoloji Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Parazitoloji Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Pub-Med

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Zoology

Ulusal

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Zoology

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Revista Brasileira De Parasitologia Veterinaria

Uluslararası

 

Dergi

 

Revista Brasileira De Parasitologia Veterinaria

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Journal Of Zoo And Wildlife Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Zoo And Wildlife Medicine

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Türkiye Parazitoloji Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Türkiye Parazitoloji Dergisi

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

TR DİZİN

 

2015

2015

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Güneydoğu Anadolu bölgesinde kemiricilerde alveoler ekinokokkozis varlığının araştırılması

Yazar :

 Ayşegül KORKMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Parazitoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Paraziter Protozoonlar 1

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:53:40

 

2016-12-21 09:52:15

 

2016-2017

Ders Adı :

 Genel Protozooloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:51:29

 

2016-12-21 09:51:29

 

2016-2017

Ders Adı :

 Paraziter Zoonozlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-12-21 09:50:52

 

2016-12-21 09:50:52

 

2016-2017

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:50:40

 

2016-12-21 09:50:40

 

2016-2017

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-12-21 09:50:26

 

2016-12-21 09:50:26

 

2016-2017

Ders Adı :

 Laboratuvar Hayvanların Paraziter Hastalıkları

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:49:59

 

2016-12-21 09:49:59

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yabanıl Hayvanların Parazitleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:49:17

 

2016-12-21 09:49:17

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dipteralar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:48:37

 

2016-12-21 09:48:37

 

2015-2016

Ders Adı :

 Paraziter İmmunoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:48:16

 

2016-12-21 09:48:16

 

2015-2016

Ders Adı :

 Arı Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-21 09:47:39

 

2016-12-21 09:47:39

 

2015-2016

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-12-21 09:47:18

 

2016-12-21 09:47:18

 

2015-2016

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:46:53

 

2016-12-21 09:46:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 Paraziter Zoonozlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-12-21 09:46:37

 

2016-12-21 09:46:37

 

2015-2016

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:46:21

 

2016-12-21 09:46:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-12-21 09:46:07

 

2016-12-21 09:46:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hayvanat Bahçesi Ve Yabani Hayvanlarda Paraziter Hastalıklar

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:45:11

 

2016-12-21 09:45:11

 

2014-2015

Ders Adı :

 Parazitik İnsekta Ve Akarlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:44:29

 

2016-12-21 09:44:29

 

2014-2015

Ders Adı :

 Arı Ve İpekböceği Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:44:02

 

2016-12-21 09:44:02

 

2014-2015

Ders Adı :

 Genel Protozooloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:43:21

 

2016-12-21 09:43:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Arı Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-12-21 09:42:38

 

2016-12-21 09:42:38

 

2014-2015

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:42:18

 

2016-12-21 09:42:18

 

2014-2015

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-12-21 09:41:54

 

2016-12-21 09:41:54

 

2014-2015

Ders Adı :

 Paraziter Zoonozlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-12-21 09:41:21

 

2016-12-21 09:41:21

 

2014-2015

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-12-21 09:40:49

 

2016-12-21 09:40:49

 

2014-2015

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-12-21 09:39:58

 

2016-12-21 09:39:58

 

2014-2015

Ders Adı :

 Genel Protozooloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 10:48:42

 

2014-02-20 10:48:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Evcil Hayvanların Sestod Hastalıları

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:38:05

 

2014-02-20 10:36:24

 

2013-2014

Ders Adı :

 Parazitik İnsekta Ve Akarlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:47:53

 

2014-02-20 10:36:02

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kedi-Köpek Paraziteri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 10:30:55

 

2014-02-20 10:30:55

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bit-Pire

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 10:30:51

 

2014-02-20 10:30:51

 

2010-2011

Ders Adı :

 Antiparaziter İlaçlar Ve Kullanım Şekilleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 10:30:29

 

2014-02-20 10:30:29

 

2009-2010

Ders Adı :

 Laboratuvar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 10:29:54

 

2014-02-20 10:29:54

 

2009-2010

Ders Adı :

 Evcil Hayvanların Trematod Hastalıkları

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 10:27:11

 

2014-02-20 10:27:11

 

2009-2010

Ders Adı :

 Arı Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 10:16:03

 

2014-02-20 10:16:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:15:45

 

2014-02-20 10:15:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 10:15:29

 

2014-02-20 10:15:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Paraziter Zoonozlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 10:10:36

 

2014-02-20 10:10:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:09:16

 

2014-02-20 10:09:16

 

2013-2014

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 10:09:05

 

2014-02-20 10:09:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 İntörn Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-20 10:08:49

 

2014-02-20 10:08:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Arı Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 10:08:40

 

2014-02-20 10:08:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:08:28

 

2014-02-20 10:08:28

 

2012-2013

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 10:08:17

 

2014-02-20 10:08:17

 

2012-2013

Ders Adı :

 Paraziter Zoonozlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 10:08:00

 

2014-02-20 10:08:00

 

2012-2013

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:08:01

 

2014-02-20 10:08:01

 

2012-2013

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 10:07:40

 

2014-02-20 10:07:40

 

2012-2013

Ders Adı :

 İntörn Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-20 10:07:19

 

2014-02-20 10:07:19

 

2011-2012

Ders Adı :

 Arı Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 10:06:47

 

2014-02-20 10:06:47

 

2011-2012

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 10:06:32

 

2014-02-20 10:06:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Protozooloji (B Şubesi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:06:22

 

2014-02-20 10:06:22

 

2011-2012

Ders Adı :

 Protozooloji (A Şubesi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:06:11

 

2014-02-20 10:06:11

 

2011-2012

Ders Adı :

 Paraziter Zoonozlar (B Şubesi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 10:05:57

 

2014-02-20 10:05:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Paraziter Zoonozlar (A Şubesi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 10:05:45

 

2014-02-20 10:05:45

 

2011-2012

Ders Adı :

 Helmintoloji (B Şubesi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:05:32

 

2014-02-20 10:05:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Helmintoloji (A Şubesi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:05:22

 

2014-02-20 10:05:22

 

2011-2012

Ders Adı :

 Entomoloji (B Şubesi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 10:05:08

 

2014-02-20 10:05:08

 

2011-2012

Ders Adı :

 Entomoloji (A Şubesi)

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 10:04:20

 

2014-02-20 10:04:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Çözümsel Eğitim Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 10:04:12

 

2014-02-20 10:04:12

 

2010-2011

Ders Adı :

 Laboratuvar Tanı Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-20 10:02:30

 

2014-02-20 10:02:30

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 10:01:17

 

2014-02-20 10:01:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:01:08

 

2014-02-20 10:01:08

 

2010-2011

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 10:00:41

 

2014-02-20 10:00:41

 

2010-2011

Ders Adı :

 Çözümsel Eğitim 5

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 10:00:27

 

2014-02-20 10:00:27

 

2010-2011

Ders Adı :

 Arı Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 10:00:04

 

2014-02-20 10:00:04

 

2010-2011

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 09:59:08

 

2014-02-20 09:59:08

 

2010-2011

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 09:56:32

 

2014-02-20 09:56:32

 

2010-2011

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 09:56:11

 

2014-02-20 09:56:11

 

2010-2011

Ders Adı :

 Laboratuvar Tanı Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 09:55:42

 

2014-02-20 09:55:42

 

2009-2010

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 09:55:15

 

2014-02-20 09:55:15

 

2009-2010

Ders Adı :

 Genel Parazitoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 09:55:08

 

2014-02-20 09:55:08

 

2009-2010

Ders Adı :

 Arı Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 09:50:51

 

2014-02-20 09:50:51

 

2009-2010

Ders Adı :

 Çözümsel Eğitim 5

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 09:50:15

 

2014-02-20 09:50:15

 

2009-2010

Ders Adı :

 Paraziter Zoonozlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 09:49:39

 

2014-02-20 09:49:39

 

2009-2010

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 09:49:20

 

2014-02-20 09:49:20

 

2009-2010

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 09:49:00

 

2014-02-20 09:49:00

 

2009-2010

Ders Adı :

 Laboratuvar Tanı Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-20 09:32:27

 

2014-02-20 09:32:27

 

2008-2009

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 09:31:59

 

2014-02-20 09:31:59

 

2008-2009

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 09:31:39

 

2014-02-20 09:31:39

 

2008-2009

Ders Adı :

 Genel Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-20 09:31:17

 

2014-02-20 09:31:17

 

2008-2009

Ders Adı :

 Arı Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 09:30:55

 

2014-02-20 09:30:55

 

2008-2009

Ders Adı :

 Arı Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-20 09:30:40

 

2014-02-20 09:30:40

 

2008-2009

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-20 09:30:07

 

2014-02-20 09:30:07

 

2008-2009

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-20 09:29:19

 

2014-02-20 09:29:19

 

2008-2009

Ders Adı :

 Paraziter Protozoonlar 1

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-16 15:56:05

 

2018-10-16 15:56:05

 

2018-2019

Ders Adı :

 Kedi-Köpek Paraziteri

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-16 15:55:34

 

2018-10-16 15:55:34

 

2018-2019

Ders Adı :

 Genel Protozooloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-16 15:55:04

 

2018-10-16 15:55:04

 

2018-2019

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-16 15:53:43

 

2018-10-16 15:53:43

 

2018-2019

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-16 15:53:23

 

2018-10-16 15:53:23

 

2018-2019

Ders Adı :

 İntörn Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-16 15:52:04

 

2018-10-16 15:52:04

 

2017-2018

Ders Adı :

 Protozooloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-16 15:51:12

 

2018-10-16 15:51:12

 

2017-2018

Ders Adı :

 Helmintoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-16 15:50:41

 

2018-10-16 15:50:41

 

2017-2018

Ders Adı :

 Entomoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-16 15:50:16

 

2018-10-16 15:50:16

 

2017-2018

Ders Adı :

 Arı Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-16 15:49:50

 

2018-10-16 15:49:50

 

2017-2018

Ders Adı :

 Paraziter Protozoonlar 1

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-16 15:48:50

 

2018-10-16 15:48:50

 

2017-2018

Ders Adı :

 Arı Ve İpekböceği Hastalıkları

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-16 15:49:00

 

2018-10-16 15:48:11

 

2017-2018

Ders Adı :

 Genel Protozooloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-16 15:46:36

 

2018-10-16 15:46:36

 

2017-2018

Ders Adı :

 İntörn Eğitimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-16 15:42:49

 

2018-10-16 15:42:49

 

2016-2017

Ders Adı :

 Arı Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-16 15:42:03

 

2018-10-16 15:42:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kedi-Köpek Paraziteri

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-10-16 15:37:50

 

2018-10-16 15:37:50

 

2016-2017

2019
 • 2017

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı

 • 2006
  - 2017

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 1 1-TARİHÇE ve ARICILIK.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 2 2-MORFOLOJİ ve BİYOLOJİ.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 3 3-ARI AİLESİ.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 4 4-ARICILIK MALZEMELERİ.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 5 5-ARI ÜRÜNLERİ.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 6 6-YAVRU HASTALIKLARI.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 8 6-YAVRU HASTALIKLARI.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 9 7- ERGİN HASTALIKLARI.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 10 8- ERGİN HASTALIKLARI.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 11 9-VARROATOSİS.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 12 9-VARROATOSİS.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 13 10-ARI ZARARLILARI.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 14 10-ARI ZARARLILARI.pdf
VET360 Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Arı Hastalıkları 15 10-ARI ZARARLILARI.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VPZ605 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Parazitolojik Tanı Yöntemleri 1 Cryp tosporidium parvum infection in bovine neonates, dynamic clinical, parasitic and immunolqgic.pdf
VPZ605 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Parazitolojik Tanı Yöntemleri 1 Cryptosporidium spp. and Cryptosporidiosis.pdf
VPZ605 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Parazitolojik Tanı Yöntemleri 1 A hundred-year retrospective on cryptosporidiosis.pdf
VPZ605 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Parazitolojik Tanı Yöntemleri 1 Genel Parazitoloji, 2011.pdf
VPZ605 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Parazitolojik Tanı Yöntemleri 2 A hundred-year retrospective on cryptosporidiosis.pdf
VPZ605 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Parazitolojik Tanı Yöntemleri 3 Genel Parazitoloji, 2011.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VPZ717 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Klinik Parazitoloji 1 Genel Parazitoloji, 2011.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
VPZ754 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Parazitlerin Toplanması ve Saklanması ve İdentifikasyonu 1 Genel Parazitoloji, 2011.pdf
VPZ754 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Parazitolojisi, Parazitlerin Toplanması ve Saklanması ve İdentifikasyonu 1 Genel Parazitoloji, 2011.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr