İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: timur.gulhan@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-4798-1427
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Veterinerlik Mikrobiyolojisi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yüksek Lisans Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Lisans Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Veteriner Fakültesi, 2017 -
Doçent Veteriner Fakültesi, 2012 - 2017
Doçent Veteriner Fakültesi, 2011 - 2012
Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi, 2004 - 2011
Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi, 1996 - 2003
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Yumurtacı Tavuklarda Hünnap (Ziziphus Jujuba Mill.) Yaprak Ekstraktının İnce Bağırsak Mikroflorası Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Kılınç Gözde, Sezener Merve Gizem, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Uluslararası Tarım Ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2020, 4

Makale Adı :

 Anadolu Mandası Dışkılarından İzole Edilen Termofilik Campylobacter Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Sezener Merve Gizem, Akgöz Serhan, Ergüden Volken Enes, Fındık Arzu, Çiftci Alper

Dergi Adı :

 Journal Of Anatolıan Envıronmental And Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2020, 3

Makale Adı :

 Mastitis İzolatı Staphylococcus Aureus Suşlarında Antibiyotik Dirençliliğinin Ve Bazı Virülens Genlerinin Araştırılması

Yazar Adı :

 Sezener Merve Gizem, Fındık Arzu, Ergüden Volken Enes, Akgöz Serhan, Gülhan Timur, Çiftci Alper

Dergi Adı :

 Journal Of Anatolian Environmental And Animal Sciences

Özgün Makale

 


2019, 8

Makale Adı :

 Bir Muhabbet Kuşunda Aspergillus Enfeksiyonu

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur, Aydın Kurç Mine

Dergi Adı :

 Doğanın Sesi

Özgün Makale

 


2019, 6

Makale Adı :

 Komplike Mantar Enfeksiyonu: Muhabbet Kuşu

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur, Aydın Kurç Mine

Dergi Adı :

 Doğanın Sesi Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Serological Investigation Of Q Fever İn Anatolian Buffaloes

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Tütüncü Mehmet, Güzel Murat, Sezener Merve Gizem, Çiftci Alper, Kılıçoğlu Yunus, Ergüden Volken Enes, Akgöz Serhan, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Anatolian Env. And Anim. Sciences

Özgün Makale

 


2019, 12

Makale Adı :

 Prevalence And Toxinotyping Of Clostridium Perfringens Enterotoxins İn Small Ruminants Of Samsun Province, Northern Turkey

Yazar Adı :

 Tütüncü Mehmet, Kılıçoğlu Yunus, Güzel Murat, Pekmezci Didem, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 The Journal Of Animal And Plant Sciences

Kısa Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Veteriner Hekimlikte Probiyotik Kullanımı

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur, Develi Zeynep Şebnem

Dergi Adı :

 Doğanın Sesi Dergisi

Derleme Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Anadolu Mandası Dışkılarından Enterekok Türlerinin İzolasyonu Ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Tespiti

Yazar Adı :

 Ak Sezen, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Orta Karadeniz Bölgesinde Kronik İshalli Sığırlarda Mycobacterium Paratuberculosis’İn Seropozitifliği

Yazar Adı :

 Tütüncü Mehmet, Kılıçoğlu Yunus, Güzel Murat, Pekmezci Didem, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Determination Of Methicillin Resistance And Some Genotypic Characteristics Of Staphylococci İsolated From Dogs And Their Owners

Yazar Adı :

 Fındık Arzu, Çiftci Alper, Önyay Taylan, Sezener Merve Gizem, Koçak Yağmur, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 Samsun İli Ve İlçelerinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarının Dışkı Örneklerinde Escherichia Coli O157:h7’Nin Tespiti

Yazar Adı :

 Nuhay Çağatay, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 A Study Regarding The Fertility Discrimination Of Eggs By Using Ultrasound

Yazar Adı :

 Önler Eray, Çelen İlker Hüseyin, Gülhan Timur, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Indian J. Anim. Res.

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Bir Sultan Papağanında (Nymphicus Hollandicus) Candida Albicans.infeksiyonu

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Aydın Kurç Mine, Gülhan Timur, Bilgin Furkan

Dergi Adı :

 Tabiat Ve İnsan Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Bir Sultan Papağanında (Nymphicus Hollandicus) Candida Albicans.infeksiyonu

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Aydın Kurç Mine, Gülhan Timur, Bilgin Furkan

Dergi Adı :

 Tabiat Ve İnsan

Derleme Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Su Samurlarında Lutra Lutra Görülen Hastalıklar

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 Antimicrobial Activities Of Different Bioceramic Root Canal Sealers On Various Bacterial Species

Yazar Adı :

 Gürel Melek, Özsezer Demiryürek Ebru, Özyürek Taha, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Int. J. Appl. Dent. Sci.

Özgün Makale

 

2016, 6

Makale Adı :

 Evaluation Of Antibacterial And Antifungal Activity Of Calcium Silicate Based Retrograde Filling Materials

Yazar Adı :

 Özsezer Demiryürek Ebru, Özyürek Taha, Gülhan Timur, Keskin Cangül

Dergi Adı :

 International Journal Of Applied Dental Sciences

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 Development And Validation Of Glycoprotein Based Native Subunit Vaccine For Fish Against Aeromonas Hydrophila

Yazar Adı :

 Çiftci Alper, Onuk Ertan Emek, Çiftci Gülay, Fındık Arzu, Ünlü Söğüt Mehtap, Didinen Behire Işıl, Aksoy Abdurrahman, Üstünakın Kürşat, Gülhan Timur, Balta Fikri, Altun Soner

Dergi Adı :

 Journal Of Fish Diseases

Özgün Makale

 

2016, 10

Makale Adı :

 Tavuk Ve Martı Kökenli Enterokok Türlerinin Antibiyotik Dirençliliğinin Fenotipik Ve Genotipik Analizi

Yazar Adı :

 Akgül Ömer, Gülhan Timur, Güdücüoğlu Hüseyin

Dergi Adı :

 Ankara Üniv Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Kanatlı Hayvanlarda Embriyonal Dönem Cinsiyet Tayini

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Tabiat Ve İnsan Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 9

Makale Adı :

 Characterization Of Enterococcus Faecalis İsolates Originating From Different Sources For Their Virulence Genes Antibiotic Resistance Genotype And Biofilm Production

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur, Çiftci Alper, Ünlü Söğüt Mehtap, Fındık Arzu

Dergi Adı :

 Iranian Journal Of Veterinary Research

Özgün Makale

 

2015, 9

Makale Adı :

 The Comparative Analysis Of Phenotypic And Genotypic Properties Of Aeromonas Sobria Strains İsolated From Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss Walbaum 1972

Yazar Adı :

 Çiftci Alper, Onuk Ertan Emek, Çiftci Gülay, Fındık Arzu, Ünlü Söğüt Mehtap, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 7

Makale Adı :

 Determination Of Biofilm Production Genotype And Antibiotic Resistance Profiles Of Enterococcus Feacium İsolates Originated From Dog Cat And Human

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur, Çiftci Alper, Ünlü Söğüt Mehtap, Fındık Arzu

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2015, 7

Makale Adı :

 Riemerella Anatipestifer Enfeksiyonları

Yazar Adı :

 Akgül Ömer, Gülhan Timur, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Tabiat Ve İnsan Dergisi

Özgün Makale

 


2014, 9

Makale Adı :

 Yarasalar Zoonotik Ve Ekolojik Olarak Önemi

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Adana Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 


2014

Makale Adı :

 Determination Of Newcastle Disease Virus Amongst Wild Bird Populations İn Van Lake Basin Turkey

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur, Fethiye Çöven, Kiziroğlu İlhami, Durmuş Atilla

Dergi Adı :

 Turk. J. Vet. Anim. Sci.

Özgün Makale

 


2013

Makale Adı :

 Antibiyotiklere Alternatif Olarak Yumurta Sarısı Antikorları

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 Van Gölü Adalarında 2010 2011 Yılları Yaz Aylarında Görülen Kuş Ölümleri Ve Popuasyona Etkileri

Yazar Adı :

 Durmuş Atilla, Boynukara Banur, Gülhan Timur, Şenler Naciye Gülkız

Dergi Adı :

 Tabiat Ve İnsan

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 Enteric Bacteria And Some Pathogenic Properties Of Enterococcus Faecalis Enterococcus Faecium And Escherichia Coli Strains İsolated From Wild Ducks And Gulls

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur, Durmuş Atilla, Kiziroğlu İlhami, Sancak Yakup Can

Dergi Adı :

 Fresenius Environmental Bulletin

Özgün Makale

 


2012

Makale Adı :

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında Teşhis Amacıyla İncelenen Materyallerin Retrospektif Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Aksakal Abdulbaki, Ekin İsmail Hakkı, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Yyü Veteriner Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 Yabani Kuşlarla İlişkilendirilen Bazı Patojenler

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur, Şenler Naciye Gülkız

Dergi Adı :

 Tabiat Ve İnsan Dergisi

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 Determination Of Avian Influenza A Viruses İn Some Avian Species İn Van Lake Basin By Real Time Pcr Isolation And Subtyping

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur, Adızel Özdemir, İlhan Ziya, Aksakal Abdulbaki, Durmuş Atilla, Ekin İsmail Hakkı, Öğün Erdal, Fethiye Çöven

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 Kedi Zoonozları

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Tabiat Ve İnsan Dergisi

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 Yaban Kuşlarında Avian İnfluenza

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur, Öğün Erdal, Durmuş Atilla

Dergi Adı :

 Tabiat Ve İnsan Dergisi

Özgün Makale

 


2010, 9

Makale Adı :

 Detection Of Heat Stabile And Heat Labile Enterotoxins Of Escherichia Coli Strains Isolated From Healthy Animals

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, İlhan Ziya, Aksakal Abdulbaki, Solmaz Hasan

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Detection Of Bovine Tuberculosis By Tuberculin Test And Polymerase Chain Reaction İn Van Turkey

Yazar Adı :

 Solmaz Hasan, İlhan Ziya, Aksakal Abdulbaki, Gülhan Timur, Ekin İsmail Hakkı

Dergi Adı :

 Turk. J. Vet. Anim. Sci.

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Occurrence And Antibiotic Susceptibility Of Salmonella Serotypes İn Apparently Healthy Slaughtered Sheep İn Van Turkey

Yazar Adı :

 Aksakal Abdulbaki, Boynukara Banur, Solmaz Hasan, İlhan Ziya, Kutlu İsmail, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Typing Of Verotoxigenic Escherichia Coli Strains Isolated From Animal And Human Sources

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur, Alişarlı Mustafa

Dergi Adı :

 Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Hayvan Orijinli Escherichia Coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin Lt St Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, İlhan Ziya, Aksakal Abdulbaki, Solmaz Hasan, Ekin İsmail Hakkı

Dergi Adı :

 Yyü Vet. Fak. Derg

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Avian İnfluenza Tip A Virüsleri Etiyoloji Teşhis Ve Korunma

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, İlhan Ziya, Aksakal Abdulbaki, Ekin İsmail Hakkı, Gülhan Timur, Solmaz Hasan

Dergi Adı :

 Yyü Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 


2009

Makale Adı :

 Comparison Of Culture And Pcr For The Detection Of Brucella Melitensis İn Blood And Lymphoid Tissues Of Serologically Positive And Negative Slaughtered Sheep

Yazar Adı :

 İlhan Ziya, Aksakal Abdulbaki, Ekin İsmail Hakkı, Gülhan Timur, Solmaz Hasan, Erdenliğ Sevil

Dergi Adı :

 Lett. Appl. Microbiol

Özgün Makale

 


2008, 3

Makale Adı :

 Classical Enterotoxigenic Characteristics Of Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Bovine Subclinical Mastitis İn Van Turkey

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur, Alişarlı Mustafa, Gürtürk Kemal, Solmaz Hasan

Dergi Adı :

 Int. J. Food Microbiol.

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Detection Of Brucella Melitensis Dna İn The Milk Of Sheep After Abortion By Pcr Assay

Yazar Adı :

 İlhan Ziya, Solmaz Hasan, Aksakal Abdulbaki, Gülhan Timur, Ekin İsmail Hakkı, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Arch. Med. Vet

Özgün Makale

 


2008

Makale Adı :

 Comparison Of Pcr Assay And Bacteriological Culture Method For The Detection Of Brucella Melitensis İn Stomach Content Samples Of Aborted Sheep Fetuses

Yazar Adı :

 İlhan Ziya, Solmaz Hasan, Aksakal Abdulbaki, Gülhan Timur, Ekin İsmail Hakkı, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Deut. Tierarztl. Woch

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Evolution Of Slime Production By Coagulase Negative Staphylococci And Enterotoxigenic Characteristics Of Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Various Clinical Specimens Of Human

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur, Gürtürk Kemal, Alişarlı Mustafa, Öğün Erdal

Dergi Adı :

 J. Med. Microbiol.

Özgün Makale

 


2007

Makale Adı :

 Aeromonas Hydrophila Associated With Ovine Abortion

Yazar Adı :

 İlhan Ziya, Gülhan Timur, Aksakal Abdulbaki

Dergi Adı :

 Small Rum. Res.

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Virulence Factors Of Enterococcus Faecium And Enterococcus Faecalis Strains Isolated From Human And Pets

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Aksakal Abdulbaki, Ekin İsmail Hakkı, Savaşan Serap, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Turk. J. Vet. Anim. Sci.

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 Escherichia Coli Nin İnsanlarda Oluşturduğu İnfeksiyonlar

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Aksu Zafer, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 The Characterization Of Protein Profiles Of The Isolated Aeromonas Sobrıa Strains From Animal Feces By Sds Page

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Körkoca Hanifi, Şenler Naciye Gülkız, Gülhan Timur, Atalan Ekrem

Dergi Adı :

 Indian Vet. J.

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Brucellosis İn Horses Around Van Turkey

Yazar Adı :

 Solmaz Hasan, Tütüncü Mehmet, Akkan Hasan Altan, Aksakal Abdulbaki, Gülhan Timur, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Indian Vet. J.

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Memeli Ve Kanatlı Hayvanlardan İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur, İlhan Ziya

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2003

Makale Adı :

 Solunum Sistemi Semptomları Gösteren Koyunların Akciğerlerinden Aerobik Bakteri İzolasyonu

Yazar Adı :

 İlhan Ziya, Gülhan Timur, Solmaz Hasan, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2003

Makale Adı :

 The Efficacy Of Cloxacillin And Micanfin İn Multifactorial Conjunctivitis Treatment İn Van Cats

Yazar Adı :

 Akkan Hasan Altan, İlhan Ziya, Karaca Mehmet, Tütüncü Mehmet, Gençcelep Musa, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Kleintierpraxis

Özgün Makale

 


2003

Makale Adı :

 Tek Toz Aşı Uygulaması Yapılmış Hindilerde Newcastle Hastalığı Virusu Antikorlarının Hemaglutinasyon İnhibisyon Hı Testi İle Saptanması

Yazar Adı :

 İlhan Ziya, Gülhan Timur, Aksakal Abdulbaki, Ekin İsmail Hakkı

Dergi Adı :

 Yyü Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 


2003

Makale Adı :

 Sağlıklı Görünen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Biyokimyasal Enterotoksijenik Ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Yyü Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 


2003

Makale Adı :

 Isolation Of Motile Aeromonads From Turkish Van Cats

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur, Boynukara Zeynel

Dergi Adı :

 Indian Vet. J.

Özgün Makale

 


2002

Makale Adı :

 Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozis İn İnsidensi Üzerine İncelemeler

Yazar Adı :

 Solmaz Hasan, Tütüncü Mehmet, Gülhan Timur, Ekin İsmail Hakkı, Taşal İbrahim

Dergi Adı :

 Yyü Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 


2002

Makale Adı :

 İthal Kozmetik Bir Deri Kreminden Aspergillus Niger İzolasyonu

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, İlhan Ziya, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Yyü Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 


2002

Makale Adı :

 İneklerin Sütlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı

Yazar Adı :

 Solmaz Hasan, Aksakal Abdulbaki, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2002

Makale Adı :

 İnsan Köpek Ve Kedi Dışkılarından Enterokokların İzolasyonu Ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Ekin İsmail Hakkı, Aksakal Abdulbaki, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi

Özgün Makale

 


2002

Makale Adı :

 Prevalence Of Rotavirus Escherichia Coli K99 And O157 H7 İn Healthy Dairy Cattle Herds İn Van Turkey

Yazar Adı :

 Çabalar Mehmet, Boynukara Banur, Gülhan Timur, Ekin İsmail Hakkı

Dergi Adı :

 Tr. J. Vet. Anim. Sci.

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Van Ve Yöresinde Yavru Atan Koyunlarda Bakteriyolojik Ve Serolojik İncelemeler

Yazar Adı :

 Gürtürk Kemal, Solmaz Hasan, Ekin İsmail Hakkı, Aksakal Abdulbaki, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Yyü Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 


2000

Makale Adı :

 Comparison Of The Dot Immunobinding Assay With Serum Agglutination Test Rose Bengal Plate Test And Milk Ring Test For The Detection Of Brucella Antibodies İn Bovine Sera And Milk

Yazar Adı :

 Gürtürk Kemal, Boynukara Banur, İlhan Ziya, Ekin İsmail Hakkı, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 J. Vet. Med. Ser. B.

Özgün Makale

 

1999, 5

Makale Adı :

 Comparison Of Latex Agglutination Test With Protein A Clumping Factor And Coagulase Tests For Identifying Of Staphylococci Isolated From Avian

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gürtürk Kemal, Gülhan Timur, Ekin İsmail Hakkı, Öğün Erdal

Dergi Adı :

 East. J. Med.

Özgün Makale

 


1999

Makale Adı :

 Van Ve Yöresindeki İneklerde Subklinik Mastitisin Etiyolojisi Üzerine Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Gürtürk Kemal, Boynukara Banur, Ekin İsmail Hakkı, Gülhan Timur

Dergi Adı :

 Yyü. Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 


1998

Makale Adı :

 The Presence And The Frequency Of Motile Aeromonads İn Rainbow Trout Oncorhyncus Mykiss Farming Stations İn Van

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Bıyık Hacı Halil, Gülhan Timur, Gürtürk Kemal, Öğün Erdal, Akan Mehmet

Dergi Adı :

 Bull. Pure Appll. Sci.

Özgün Makale

 


1998

Makale Adı :

 Van Gölü Nde Yaşayan Chalcaburnus Tarichii Balıklarından İzole Edilen Hareketli Aeromonasların Görülme Sıklığı

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gürtürk Kemal, İlhan Ziya, Gülhan Timur, Öğün Erdal, Ekin İsmail Hakkı

Dergi Adı :

 Van Tıp Dergisi

Özgün Makale

 


1998

Makale Adı :

 Stafilokokal Toksin Ve Enzimler

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Yyü Sağ. Bil. Derg.

Özgün Makale

 


1997

Makale Adı :

 İnsan Ve Sığır Orijinli Staphylococcus Aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleri İle Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur

Dergi Adı :

 Yyü Vet. Fak. Derg.

Özgün Makale

 


1997

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Serological investigation of Q fever in Anatolian buffaloes

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Tütüncü Mehmet, Güzel Murat, Sezener Merve Gizem, Çiftci Alper, Kılıçoğlu Yunus, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 5th International Vet-Istanbul Group Congress, Days of Veterinary Medicine 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 The Protein Profiles and Specific Antigenic Glycoproteins of fish originated Aeromonas hydrophila and Aeromonas salmonicida Strains

Yazar Adı :

 Çiftci Gülay, Fındık Arzu, Didinen Behire Işıl, Gülhan Timur, Balta Fikri, Onuk Ertan Emek, Çiftci Alper

Etkinlik Adı :

 1 st International GAP Agriculture and Livestock Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 04

Bildiri Adı :

 Bir Sultan Papağanında (Nymphicus hollandicus) Candida albicans.İnfeksiyonu

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Aydın Kurç Mine, Gülhan Timur, Bilgin Oruç Furkan

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 10

Bildiri Adı :

 Antibiotic resistances patterns of Enterococcus species isolated from Anatolian Buffaloes in Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Çiftci Alper, Onuk Ertan Emek, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 3rd International Congress VETIstanbul Group Bosnia and Herzegovina-2016

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Detection of Escherichia coli O157 H7 from Anatolian Buffaloes in Samsun Turkey

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Çiftci Alper, Onuk Ertan Emek, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 3rd International Congress VETIstanbul Group Bosnia and Herzegovina-2016

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2016, 05

Bildiri Adı :

 Anadolu mandası dışkılarından Enterekok türlerinin izolasyonu ve antibiyotik dirençliliklerinin tespiti verilerin ilk sunumu

Yazar Adı :

 Baysan Sezen, Gülhan Timur

Etkinlik Adı :

 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 Samsun ili ve ilçelerinde yetiştirilen Anadolu mandalarının dışkı örneklerinde Escherichia coli O157 H7 nin tespiti verilerin ilk sunumu

Yazar Adı :

 Nuhay Çağatay, Gülhan Timur

Etkinlik Adı :

 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 The prevalence of paratuberculosis in cattle with chronic diarrhea in the Middle Blacksea Region of Turkey

Yazar Adı :

 Tütüncü Mehmet, Kılıçoğlu Yunus, Güzel Murat, Gülhan Timur, Pekmezci Didem

Etkinlik Adı :

 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Bir Sultan Papağanında (Nymphicus hollandicus) Candida albicans.İnfeksiyonu

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Aydın Kurç Mine, Gülhan Timur, Bilgin Oruç Furkan

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 10

Bildiri Adı :

 Colistin and other antibiotic resistances and genotyping of Escherichia coli strains isolated from cats and dogs

Yazar Adı :

 Fındık Arzu, Sezener Merve Gizem, Gülhan Timur, Çiftci Alper, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 2nd International Congress of Veterinary Microbiology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Phenotypic characterization and phylogenetic analyzes of Candida albicans isolated from chicken

Yazar Adı :

 Sezener Merve Gizem, Fındık Arzu, Gülhan Timur, Çiftci Alper, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 2nd International Congress of Veterinary Microbiology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 10

Bildiri Adı :

 Bir Hindide Acinetobacter Enfeksiyonu

Yazar Adı :

 Töreci Umut, Gemici Sadık, Aybey Nilay, Aydın Kurç Mine, Gülhan Timur, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 21th International Veterinary Medicine Student Scientific Research Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Bir Muhabbet Kuşunda Aspergillus Enfeksiyonu

Yazar Adı :

 Aybey Nilay, Dindaş Büşra, Töreci Umut, Aydın Kurç Mine, Gülhan Timur, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 21th International Veterinary Medicine Student Scientific Research Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Yumurta Sarısı Antikorlarının Antibiyotiklere Alternatif Kullanımı

Yazar Adı :

 Deyirmenci Nilsu, Sultansu Bilal, Özgül Sinan, Gülhan Timur, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 21th International Veterinary Medicine Student Scientific Research Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 04

Bildiri Adı :

 Prevalence and toxinotyping of Clostridium perfringens in small ruminants with suspected enterotoxemia in Samsun Province Northern Turkey

Yazar Adı :

 Tütüncü Mehmet, Kilicoglu Yunus, Güzel Murat, Pekmezci Didem, Saglam Gulnur, Gülhan Timur

Etkinlik Adı :

 XXVI International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2016, 10

Bildiri Adı :

 Seropositivity of Mycobacterium paratuberculosis in cattle with chronic diarrhea in Northern Turkey

Yazar Adı :

 Tütüncü Mehmet, Kilicoglu Yunus, Güzel Murat, Pekmezci Didem, Gülhan Timur

Etkinlik Adı :

 XXVI International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

2016, 09

Bildiri Adı :

 Determination of the antibiotypical and genotypical relationships between Pseudomonas aeruginosa isolates from Turkey and Romania.

Yazar Adı :

 Sezener Merve Gizem, Ergüden Volken Enes, Fındık Arzu, Akgöz Serhan, Gülhan Timur, Moco Ciocan Oana Alexandra, Çiftci Alper

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 A case report of infectious keratoconjunctivitis in chios sheep farm

Yazar Adı :

 Sezener Merve Gizem, Özcan Ümit, Akgöz Serhan, Ergüden Volken Enes, Güzel Murat, Gülhan Timur

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Araştırmalar Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2019, 10

Bildiri Adı :

 Su samurlarında görülen hastalıklar

Yazar Adı :

 Boynukara Banur, Gülhan Timur

Etkinlik Adı :

 Su Samurunun Türkiye’deki Durumu 4. Sempozyum

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

2015, 10

Bildiri Adı :

 Characterization of Enterococcus faecalis isolates originating from different sources for their virulence genes antibiotic resistance genotype and biofilm production

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur, Çiftci Alper, Ünlü Söğüt Mehtap, Fındık Arzu

Etkinlik Adı :

 II International VETIstanbul Group Congress Russia-2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Determination of biofilm production genotype and antibiotic resistance profiles of Enterococcus feacium isolates originated from dog cat and human

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Boynukara Banur, Çiftci Alper, Ünlü Söğüt Mehtap, Fındık Arzu

Etkinlik Adı :

 II International VETIstanbul Group Congress Russia-2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Studies on the development and validation of a ready to use multiplex PCR kit for detection of mastitis pathogens

Yazar Adı :

 Çiftci Alper, Onuk Ertan Emek, Ünlü Söğüt Mehtap, Fındık Arzu, Gülhan Timur

Etkinlik Adı :

 II International VETIstanbul Group Congress Russia-2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Comparative Analysis of Aeromonas hydrophila Strains for Development and Validation of Native Subunit Protein Vaccine

Yazar Adı :

 Çiftci Alper, Onuk Ertan Emek, Çiftci Gülay, Fındık Arzu, Ünlü Söğüt Mehtap, Didinen Behire Işıl, Aksoy Abdurrahman, Üstünakın Kürşat, Gülhan Timur, Balta Fikri, Altun Soner

Etkinlik Adı :

 II International VETIstanbul Group Congress Russia-2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 Mycoplasma infection in a free-running chicken operation

Yazar Adı :

 Kaya Uğur, Bilgin Oruç Furkan, Güleç Furkan, Gülhan Timur, İnan Sevda, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 20th International Veterinary Medicine Student Scientific Research Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 The Use of Probiotics in Veterinary Medicine

Yazar Adı :

 Develi Zeynep Şebnem, Boynukara Banur, Gülhan Timur

Etkinlik Adı :

 20th International Veterinary Medicine Student Scientific Research Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2018, 05

Bildiri Adı :

 Köpeklerden ve sahiplerinden izole edilen stafilokok suşlarının metisilin direnç profilinin ve bazı genotipik özelliklerinin belirlenmesi

Yazar Adı :

 Fındık Arzu, Çiftci Alper, Önyay Taylan, Sezener Merve Gizem, Koçak Yağmur, Gülhan Timur

Etkinlik Adı :

 XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 Samsun ilindeki Anadolu mandalarında Escherichia coli O157 H7 nin tespiti

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Çiftci Alper, Onuk Ertan Emek, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 Anadolu mandası dışkılarından izole edilen enterekok türlerinin antibiyotik dirençlilikleri

Yazar Adı :

 Gülhan Timur, Çiftci Alper, Onuk Ertan Emek, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 Ultrason tekniği kullanılarak döllü yumurta tespiti üzerine bir çalışma

Yazar Adı :

 Önler Eray, Çelen İlker Hüseyin, Gülhan Timur, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

2016, 09

Bildiri Adı :

 A study about fertility discrimination of eggs by using ultrasound

Yazar Adı :

 Önler Eray, Çelen İlker Hüseyin, Gülhan Timur, Boynukara Banur

Etkinlik Adı :

 3rd International Congress VETIstanbul Group Bosnia and Herzegovina-2016

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Characterization of Enterococcus faecalis isolates originating from different sources for virulence genes antibiotic resistance genotype and biofilm production

Yazar Adı :

 Timur Gülhan, Banur Boynukara, Alper Çiftci, Mehtap Ünlü Söğüt, Arzu Fındık

Etkinlik Adı :

 XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 256-257, 21-24 Ekim 2014, P-79, Antalya.

Ulusal

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Balık Kökenli Aeromonas hydrophila Suşlarının Antibiyotip Genotip Protein Profili ve Spesifik Antijenik Glikoprotein Varlığı Yönünden Karşılaştırılmalı Analizi ile Aşı ve Teşhis Kitleri Geliştirilmesi

Yazar Adı :

 Alper Çiftci, Ertan Emek Onuk, Gülay Çiftci, Arzu Fındık, Mehtap Ünlü Söğüt, Timur Gülhan, Kürşad Üstünakın, Fikri Balta, Soner Altun, Abdurrahman Aksoy, Behire Işıl Didinen

Etkinlik Adı :

 XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 36-37, 21-24 Ekim 2014, S-13, Antalya.

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Determination of biofilm production genotype and antibiotic resistance profiles of Enterococcus feacium isolates originated from dog cat and human

Yazar Adı :

 Timur Gülhan, Banur Boynukara, Alper Çiftci, Mehtap Ünlü Söğüt, Arzu Fındık

Etkinlik Adı :

 XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 254-255, 21-24 Ekim 2014, P-78, Antalya.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Studies on the Development and Validation of a Ready to use Multiplex PCR Kit for Detection of Mastitis Pathogens

Yazar Adı :

 Alper Çiftci, Ertan Emek Onuk, Mehtap Ünlü Söğüt, Arzu Fındık, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 Congress of Dairy Herd Health and Management, Oral, p:153-154, 22-25 May, Bafra, Turkish Republic of Northern Cyprus, 2014.

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Evaluation of Wild Birds in Lake Van Basin in terms of Some Pathogenic Agents

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 VET Istanbul Group Congress-2014, 28-30 April, Istanbul, Turkey, 2014

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Yarasalar Zoonotik ve Ekolojik Olarak Önemi

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 Türkiye Yarasaları Sempozyumu I, 3, 25-26 Ekim 2013, Balıkesir

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Van Gölü Havzasındaki Yabani Kanatlıların Bazı Patojen Etkenler Açısından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 Ekoloji Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 206, 2-4 Mayıs 2013, P-90, Tekirdağ

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Enteric bacteria and some pathogenic properties of Enterococcus faecalis Enterocoocus feacium and Escherichia coli strains isolated from wild ducks and gulls

Yazar Adı :

 Timur Gulhan, Banur Boynukara, Atilla Durmus, İlhami Kiziroglu, Yakup Can Sancak

Etkinlik Adı :

 X. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. s:304-305, Kuşadası, Aydın. (24-27 Eylül 2012)

Ulusal

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of newcastle disease virüs among wild bird population in Van Lake Basın Turkey

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gulhan, Fethiye Coven, İlhami Kiziroglu, Atilla Durmus

Etkinlik Adı :

 X. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. s:302-303, Kuşadası, Aydın. (24-27 Eylül 2012)

Ulusal

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 İnfluenza tip A şüpheli hastalara ait örneklerin RT PCR ile incelenmesi

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 226-227, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2010

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Enterotoxin Types of Escherichia coli Strains Isolated from Different Animal Species

Yazar Adı :

 Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 154-155, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2010

Ulusal

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Yaban Hayatında Avian Influenza

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gülhan, Özdemir Adızel

Etkinlik Adı :

 1. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi-Expo Vet 2010 Fuarı, ss-11, 3-6 Haziran 2010- İstanbul Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi, 2010

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian İnfluenza A Viruslarının RT PZR ile Tespiti İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi Verilerin II Sunumu

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gülhan, Ziya İlhan, İsmail Hakkı Ekin, Abdulbaki Aksakal, Özdemir Adızel, Erdal Öğün, Atilla Durmuş, Fethiye Çöven, Hasan Solmaz, Kemal Gürtürk

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 184-185, Van, 2008

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Van da Mezbahada Kesilen ve Sağlıklı Görünen Koyunlarda Salmonella Serotiplerinin Varlığı ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Yazar Adı :

 Abdulbaki Aksakal, Banur Boynukara, Hasan Solmaz, İ Kutlu, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 154-155, Van, 2008

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Serolojik Olarak Pozitif ve Negatif Koyunların Kan ve Lenfoid Dokularında Brucella melitensis in Kültür ve PZR ile Saptanması

Yazar Adı :

 Ziya İlhan, Abdulbaki Aksakal, İsmail Hakkı Ekin, Timur Gülhan, Hasan Solmaz, S Erdenliğ Cener

Etkinlik Adı :

 VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 120-121, Van, 2008

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İnsan ve Pet Hayvanlarından İzole Edilen Enterococus faecium ve Enterococcus faecalis Suslarının Virülens Faktörleri

Yazar Adı :

 Timur Gülhan, Abdulbaki Aksakal, İsmail Hakkı Ekin, Serap Savaşan, Banur Boynukara

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 154-155, Antalya, 2006

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Van Bölgesinde Sığır Tüberkülozunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Saptanması

Yazar Adı :

 Hasan Solmaz, Ziya İlhan, Abdulbaki Aksakal, Timur Gülhan, İsmail Hakkı Ekin, Banur Boynukara

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 146-147, Antalya, 2006

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Atık Yapmış Koyunların Süt ve Atık Fetus Mide İçeriklerinde Brucella melitensis in Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Ziya İlhan, Hasan Solmaz, Abdulbaki Aksakal, Timur Gülhan, İsmail Hakkı Ekin, Banur Boynukara

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 144-145, Antalya, 2006

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hayvan ve İnsan Orijinli Verotoksijenik Escherichia coli Suslarının VT1 ve VT2 Verotoksin Tiplerinin Duopath GLISA Tekniği ile Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Timur Gülhan, Banur Boynukara, Mustafa Alişarlı, Murat Dülgar, Zafer Aksu

Etkinlik Adı :

 VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 138-139, Antalya, 2006

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tek Doz Aşı Uygulaması Yapılmış Hindilerde Newcastle Hastalığı Virüsü Antikorlarının Hemaglütinasyon İnhibisyon HI Testi ile Saptanması

Yazar Adı :

 Ziya İlhan, Timur Gülhan, Abdulbaki Aksakal, İsmail Hakkı Ekin

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 228-229, Elazığ, 2004

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İnsan Köpek ve Kedi Dışkılarından Enterokokların İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, İsmail Hakkı Ekin, Abdulbaki Aksakal, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 166-167, Elazığ, 2004

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağlıklı Görünen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal Enterotoksijenik ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 92-93, Elazığ, 2004

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozis in İnsidensi Üzerine İncelemeler

Yazar Adı :

 Hasan Solmaz, Mehmet Tütüncü, Timur Gülhan, İsmail Hakkı Ekin, İbrahim Taşal

Etkinlik Adı :

 I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 202, Konya, 2003

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Van Kedilerinde Multifaktöriyal Konjunktivitislerin Sağaltımında Cloxacillin ve Micanfin in Etkinliği

Yazar Adı :

 Hasan Altan Akkan, Ziya İlhan, Mehmet Karaca, Mehmet Tütüncü, Musa Gençcelep, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 159, Bursa, 2003

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Van Yöresi Köpeklerde Listeriozisin Seroprevalansı

Yazar Adı :

 Mehmet Karaca, Timur Gülhan, Hasan Altan Akkan, İhsan Keleş, Ebubekir Ceylan, İ Kutlu

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 157, Bursa, 2003

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Van Yöresinde Sağlıklı Görülen Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Escherichia coli K99 Ve Rotavirüs Varlığının Araştırılması

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Mehmet Çabalar, Timur Gülhan, İsmail Hakkı Ekin

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 206-207, Konya, 2002

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hayvan Dışkılarından İzole Edilen Aeromonas sobria Suşlarının Protein Profillerinin SDS PAGE Yöntemi ile Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Hanifi Körkoca, Naciye Gülkız Şenler, Ekrem Atalan, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 188-189, Konya, 2002

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Comparison of Latex Agglutination Test with Protein A Clumping Factor and Coagulase Tests for Identifying of Staphylococci Isolated from Avian

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Kemal Gürtürk, Timur Gülhan, İsmail Hakkı Ekin, Erdal Öğün

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 182-183, Ankara, 2000

Ulusal

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Isolation of Motile Aeromonads from Turkish Van Cats

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gülhan, İsmail Hakkı Ekin, Zeynel Boynukara

Etkinlik Adı :

 V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 180-181, Konya, 2002

Ulusal

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Laktasyondaki İneklerin Sütlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı

Yazar Adı :

 Hasan Solmaz, Mustafa Alişarlı, Abdulbaki Aksakal, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 221, Burdur, 2001

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Van ve Yöresindeki İneklerde Subklinik Mastitisin Etiyolojisi Üzerine Bir Çalışma

Yazar Adı :

 Kemal Gürtürk, Banur Boynukara, İsmail Hakkı Ekin, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 166-167, Ankara, 2000

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Van Kedilerinde Escherichia coli K99 ve Rotavirus un varlığı üzerine araştırmalar

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Mehmet Çabalar, Timur Gülhan, Süleyman Aslan

Etkinlik Adı :

 I. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, 2000.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Van Gölü nde Yaşayan Chalcaburnus tarichii Balıklarından İzole Edilen Hareketli Aeromonasların Görülme Sıklığı

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Kemal Gürtürk, Ziya İlhan, Timur Gülhan

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, s:166-167, 23-25 Eylül, Bursa, 1998

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İnsan ve Sığır Orijinli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleri ile Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Timur Gülhan, Banur Boynukara

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, s:142-143, 23-25 Eylül, Bursa, 1998

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Detection of Newcastle Disease Virus in Wild Birds Located on Van Lake Basin Turkey

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gülhan, Fethiye Çöven, İlhami Kiziroğlu, Atilla Durmuş

Etkinlik Adı :

 7th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ISEEP-138, p:139, 18-21 December, Antalya, Turkey, 2013

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Detection of Enterotoxins in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Bovine Subclinical Mastitis

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gülhan, Mustafa Alisarlı

Etkinlik Adı :

 VIth International Balkan Animal Conference, HYP-18, p:261, 03-05 October, Tekirdag, Turkey, 2013

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 An Assessment of Antimicrobial Activity of Three Endodontic Sealers An In Vitro Study

Yazar Adı :

 Ebru Özsezar Demiryürek, Taha Özyürek, Timur Gülhan, Cangül Karabulut

Etkinlik Adı :

 FDI Annual World Dental Congress, P653, p:323, 28-31 August, Istanbul, Turkey, 2013

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Some Pathogenic Properties of Escherichia coli Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains Isolated from Wild Ducks and Gull

Yazar Adı :

 Timur Gülhan, Banur Boynukara, Atilla Durmuş

Etkinlik Adı :

 VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems. ISEEP-161 p:156, 17-20 November 2011, Antalya

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Avian Influenza A Viruses in Some Avian Species in Van Lake Basin by RT PCR their Isolation and Sub typing 4th presenting of data

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gülhan, Özdemir Adızel, Erdal Öğün, Abdulbaki Aksakal, Fethiye Çöven, Atilla Durmuş, İsmail Hakkı Ekin, Hasan Solmaz, Ziya İlhan

Etkinlik Adı :

 3rd Int. Eurasian Ornithol. Cong, P-23, 08-11 April, Mytilini, Gerece, 2010.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Determination of Newcastle Disease Virus by RT PCR and the Isolation of the Virus in Some Avian Species in Van Lake Basin first data

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gulhan, Fethiye Çoven, Özdemir Adızel

Etkinlik Adı :

 3rd Int. Eurasian Ornithol. Cong, P-07, p:45, 08-11 April, Mytilini, Gerece, 2010.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Avian Influenza A Viruses in Some Avian Species in Van Lake Basin by RT PCR Their Isolation and Sub typing Third Presenting of Data

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Abdulbaki Aksakal, Timur Gülhan, Ziya İlhan, İsmail Hakkı Ekin, Özdemir Adızel, Erdal Öğün, Atilla Durmuş, Fethiye Çöven, Hasan Solmaz

Etkinlik Adı :

 3rd Epizone Annual Meeting, Crossing Borders, p:116, 12-15 May, Antalya, Turkey, 2009.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The First Data Obtained Concerning The Determination of Avian Influenza A Virulence in Some Avian Species in Van Lake Basin by Real Time PCR Their Isolation and Sub typing

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Özdemir Adızel, Ziya İlhan, İsmail Hakkı Ekin, Abdulbaki Aksakal, Fethiye Çöven, Hasan Solmaz, Timur Gülhan, Erdal Öğün, Atilla Durmuş, Kemal Gurturk

Etkinlik Adı :

 2nd Int. Eurasian Ornithol. Cong, O-19, p:35, 26-29 October, Antalya, Turkey, 2007.

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determination of Slime Production by Coagulase Negative Staphylococci and Enterotoxigenic Characteristics of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Human 2007 Annual Conference Yale University USA 2007

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Timur Gülhan, Kemal Gurturk, Mustafa Alisarlı, Erdal Ogun

Etkinlik Adı :

 TASSA Annual Conference, 24-25 March, Yale University, USA, 2007

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Detection of Escherichia coli K99 and Rotavirus in Some Healthy Dairy Cattle Herds in Van Province of Turkey

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Mehmet Çabalar, Timur Gülhan, İsmail Hakkı Ekin

Etkinlik Adı :

 XXII. World Buiatrics Congress, 170-171, 18-23 August, Hannover, Germany, 2002.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Prevalence of Escherichia coli K99 and Rotavirus in Turkish Van Cats

Yazar Adı :

 Banur Boynukara, Mehmet Çabalar, Timur Gülhan, Süleyman Aslan

Etkinlik Adı :

 BSAVA 44th Ann. Cong, 84, ICC Birmingham, UK, 05-08 April 2001.

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Anadolu mandalarında Q fever hastalığının serolojik olarak araştırılması

Proje Konusu :

 Anadolu mandası Q fever serolojik teşhis

01.06.2017

 

22.03.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 03

Proje Adı :

 Embriyonal gelişim ve embriyonal dönemde cinsiyet tayini amacıyla görüntü işleme tekniğinin kullanılması üzerine bir araştırma

Proje Konusu :

 Kanatlı hayvanlarda embriyonal dönem cinsiyet tayini

23.12.2014

 

01.03.2016

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 Samsun İli ve İlçelerinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarının Dışkı Örneklerinde Escherichia coli O157 H7 nin Tespiti

Proje Konusu :

 Escherichia coli O157 H7 Anadolu Mandası

15.09.2014

 

08.04.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 04

Proje Adı :

 Anadolu Mandası Dışkılarından Enterekok Türlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Tespiti

Proje Konusu :

 Anadolu Mandası Enterokok

04.09.2014

 

24.05.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 Balık Kökenli Aeromonas sobria Suşlarının Antibiyotip Genotip ve Protein Profili Yönünden Karşılaştırmalı Analizi OMU BAP PYO 1901 12 003

Proje Konusu :

 Balık Aeromonas sobria

13.02.2012

 

03.07.2014

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 07

Proje Adı :

 Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin Belirlenmesi Araştırma Projesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi 2008 VF B056

Proje Konusu :

 Hayvan Escherichia coli Enterotoksin Tipleri

03.04.2008

 

13.11.2009

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2009, 11

Proje Adı :

 Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian İnfluenza A Viruslarının Real Time PCR ile Tespiti İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi 2007 VF B01

Proje Konusu :

 Kanatlı Avian Influenza Tip A RT PCR İzolasyon Tiplendirme

15.10.2007

 

29.05.2009

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2009, 05

Proje Adı :

 Van Gölü Havzasında Bazı Kanatlı Türlerinde Avian Influenza A Viruslarının Real Time PCR ile Tespiti İzolasyonu ve Alt Tiplerinin Belirlenmesi TÜBİTAK Projesi 106O571

Proje Konusu :

 Kanatlı Avian Influenza Tip A RT PCR İzolasyon Tiplendirme

15.01.2007

 

15.01.2009

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2009, 01

Proje Adı :

 Atık Yapmış Koyunların Süt ve Atık Fetus Mide İçeriklerinde Brucella melitensis in Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi TÜBİTAK Projesi VHAG 2103

Proje Konusu :

 Koyun Süt Atık Fetus Mide İçeriği Brucella melitensis Kültür PCR

01.07.2005

 

01.10.2006

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2006, 10

Proje Adı :

 Van Bölgesinde Sığır Tüberkülozunun Polimeraz Zincir reaksiyonu ile Saptanması TÜBİTAK Projesi VHAG 2079

Proje Konusu :

 Sığır Tüberküloz PCR

01.07.2005

 

01.07.2006

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2006, 07

Proje Adı :

 Sağlıklı Görülen Hayvanların Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Biyokimyasal Enterotoksijenik ve Verotoksijenik Özelliklerinin Belirlenmesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi 2001 VF 086

Proje Konusu :

 Hayvan Escherichia coli Biyokimyasal Enterotoksijenite Verotoksijenite

26.09.2001

 

22.07.2003

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2003, 07

Proje Adı :

 Van Kedilerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Görülme Sıklığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi 99 VF 049

Proje Konusu :

 Van Kedisi Hareketli Aeromonas

28.02.2000

 

29.11.2000

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2000, 11

Proje Adı :

 İnsan ve Sığır Orijinli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Biyokimyasal Özellikleriyle Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi 97 VF 035

Proje Konusu :

 İnsan Sığır Staphylococcus aureus

30.06.1997

 

30.06.1998

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

1998, 06

Proje Adı :

 Kedi ve köpeklerden izole edilen Escherichia coli suşlarında kolistin direnç durumu ve bu suşların genotiplendirilmesi

Proje Konusu :

 Escherichia coli suşlarında kolistin direnci ve genotiplendirilme

29.12.2017

 

23.05.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 05

Proje Adı :

 Deneysel hiperkolesterolemide atorvastatin ve Lactobacillus acidophilus probiyotiğinin kolesterol metabolizması üzerine etkisinin araştırılması

Proje Konusu :

 Deneysel hiperkolesterolemide probiyotiklerin kolesterol metabolizması üzerine etkileri

08.05.2015

 

07.08.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 08

Proje Adı :

 Paeoniflorinin deneysel periodontitis oluşum sürecinde ve periodontitis oluştuktan sonraki dönemde periodonsiyum üzerine etkisinin histopatolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi

Proje Konusu :

 Paeoniflorinin periodontitis üzerine etkisinin histopatolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi

13.05.2015

 

30.01.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 01

Proje Adı :

 Q fever hastalığının serolojik teşhisine yönelik ELISA kiti geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Q fever ELISA

29.05.2019

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 05

Proje Adı :

 Anadolu Mandası Dışkılarından İzole Edilen Termofilik Campylobacter Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu

Proje Konusu :

 Anadolu mandası termofilik kampilobakter

07.01.2019

 

06.02.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 02

Proje Adı :

 Gebe Sığırlara İnaktif Escherichia coli Aşısı Uygulamasının Kolostrum ve Buzağı Kan Serumlarındaki IgG Seviyelerine Etkisinin Araştırılması

Proje Konusu :

 Sığır İnaktif Escherichia coli Aşısı

02.03.2020

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2020, 03

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Animal And Veterinary Sciences

Yazar Adı :

 Elarabany Naglaa, Adıgüzel Ahmet, Yılmaz Onur, Gülhan Timur

Yayınevi :

 Http: / / Www.sciencepublishinggroup.com / Journal / İndex;jsessionid=8Dc353D5Cd4D7Bca4504590357841F16.tomcat1?journalid=212

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2016

 

Basılı+Elektronik

2016

Yayın Adı :

 Animal And Veterinary Sciences

Yazar Adı :

 Gülhan Timur

Yayınevi :

 Science Publishing Group

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Adana Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

Yayınevi :

 Avkae Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

Adana

 

TÜRKİYE

 

2014

 

Basılı+Elektronik

2014

Yayın Adı :

 Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi

Yayınevi :

 Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Cemiyeti

Ulusal

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

TÜRKİYE

 

2012

 

2012

Yayın Adı :

 Veterinary Medicine And Science

Yazar Adı :

 Gülhan Timur

Yayınevi :

 © John Wiley Sons Ltd

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2017

 

2017

Yayın Adı :

 Veterinary Medicine And Science

Yazar Adı :

 Abad Atzel Candıdo Acosta, Ashry Mohamed, Bandyopadhyay Samıran, Bıdarımath Mallıkarjun, Boland Lara, Drobatz Kenneth J, Fırth Claır, Ellıott James, Fortın Jessıca, Ghosh Souvık, Goggs Rob, Gülhan Timur, Hu Pan, Kaden Rene, Khamesıpour Faham, Van Klınk Ed, Garıkıpatı Dılıp Kumar, Lee Karla, Leschnık Mıchael, Murphy Lısa, Nagy Annamarıa, Nell Barbara, Oludayo Fasına Folorunso, Polton Gerry, Queıroga Felısbına L, Samanta Indranıl, Sayyarı Amın, Das Sıngla Lachhman, Wolf Petra

Yayınevi :

 John Wiley Sons, Inc.

Uluslararası

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Detection And Characterization Of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Genes (Blatem And Blashv) Among Beta-Lactam-Resistant Faecal Coliforms Of Dairy Cattle From Chhattisgarh, India

Yazar Adı :

 Gülhan Timur

Yayınevi :

 Turk J Vet Anim Sci

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2018

 

11.10.2017

 

16.08.2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 African Journal Of Biotechnology

Uluslararası

 

Dergi

 

African Journal Of Biotechnology

 

İngilizce

 

Google Scholar

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 African Journal Of Agricultural Research

Uluslararası

 

Dergi

 

African Journal Of Agricultural Research

 

İngilizce

 

WorldCat

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Journal Of Veterinary Medicine And Animal Health

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Veterinary Medicine And Animal Health

 

İngilizce

 

Google Scholar

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Journal Of Soil Science And Environmental Management

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Soil Science And Environmental Management

 

İngilizce

 

Animal Science Database

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 African Journal Of Microbiology Research

Uluslararası

 

Dergi

 

African Journal Of Microbiology Research

 

İngilizce

 

Google Scholar

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Veterinerlik

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2018

2018

Yayın Yeri :

 Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

TR DİZİN

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Toxicology And Environmental Health Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Toxicology And Environmental Health Sciences

 

İngilizce

 

Google Scholar

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 African Journal Of Microbiology Research

Uluslararası

 

Dergi

 

African Journal Of Microbiology Research

 

İngilizce

 

CAB Abstract

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Development And Agricultural Economics

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Development And Agricultural Economics

 

İngilizce

 

CAB Abstract

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Journal Of Veterinary Medicine And Animal Health

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Veterinary Medicine And Animal Health

 

NİJERYA

 

İngilizce

 

Worldcat

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Animal And Veterinary Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Animal And Veterinary Sciences

 

New York

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Journal Seek

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Kars

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Animal And Veterinary Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Animal And Veterinary Sciences

 

İngilizce

 

Veterinary medicine

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 International Journal Of Agriculture Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

International Journal Of Agriculture Sciences

 

İngilizce

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Advanced Journal Of Agricultural Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Advanced Journal Of Agricultural Research

 

IRAK

 

İngilizce

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Prudence Journal Of Biochemistry And Biotechnology

Uluslararası

 

Dergi

 

Prudence Journal Of Biochemistry And Biotechnology

 

İngilizce

 

2013

2013

Yayın Yeri :

 Turkısh Journal Of Veterınary Anımal Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkısh Journal Of Veterınary Anımal Scıences

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Turkısh Journal Of Veterınary Anımal Scıences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkısh Journal Of Veterınary Anımal Scıences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Fresenius Environmental Bulletin

Uluslararası

 

Dergi

 

Fresenius Environmental Bulletin

 

Freising

 

ALMANYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

mikrobiyoloji

 

2015

2015

Yayın Yeri :

 Adana Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Adana Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

 

Adana

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Veteriner

 

2014

2014

Yayın Yeri :

 Adana Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Adana Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Dergisi

 

Adana

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

mikrobiyoloji

 

2013

2013

Yayın Yeri :

 Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

CAB Abstract

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Veterinary Medicine And Animal Health

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Veterinary Medicine And Animal Health

 

İngilizce

 

Chemical Abstracts

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Animal And Veterinary Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Animal And Veterinary Sciences

 

New York

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

Academickeys

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

 

Kars

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Kuwait Journal Of Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Kuwait Journal Of Science

 

KUVEYT

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Animal Veterinary Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Animal Veterinary Science

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Tavuk ve martı kaynaklı Enterokok türlerinin antibiyotik dirençliliğinin fenotipik ve genotipik analizi

Yazar :

 Ömer AKGÜL

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Mikrobiyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Anadolu mandası dışkılarından enterokok türlerinin izolasyonu ve antibiyotik dirençliliklerinin tespiti

Yazar :

 Sezen AK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Mikrobiyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Samsun ili ve ilçelerinde yetiştirilen Anadolu mandalarının dışkı örneklerinde escherichia coli O157:H7'nin tespiti

Yazar :

 Çağatay NUHAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Mikrobiyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Anadolu Mandası Dışkılarından İzole Edilen Termofilik Campylobacter Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu

Yazar :

 Eyüp SİNAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Mikrobiyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Girişimcilik Ve Yenilikcilik

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-02-09 11:19:54

 

2018-02-09 11:19:54

 

2017-2018

Ders Adı :

 Tavuk Hastalıkları-I

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-02-09 11:07:14

 

2018-02-09 11:07:14

 

2017-2018

Ders Adı :

 Bakteriyel Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-02-09 11:05:27

 

2018-02-09 11:05:27

 

2017-2018

Ders Adı :

 Epidemiyoloji-Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-02-09 11:03:53

 

2018-02-09 11:03:53

 

2017-2018

Ders Adı :

 Epidemiyoloji-I

Doktora

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-02-09 11:03:30

 

2018-02-09 11:03:02

 

2017-2018

Ders Adı :

 Özel Bakteriyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2018-02-09 11:02:23

 

2018-02-09 11:02:23

 

2017-2018

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-02-09 11:01:30

 

2018-02-09 11:01:30

 

2017-2018

Ders Adı :

 İzolasyon Ve İdentifikasyon Yöntemleri I

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2017-02-03 10:09:14

 

2017-02-03 10:09:14

 

2016-2017

Ders Adı :

 Bakteriyel Tiplendirme Metodları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-12-06 09:44:44

 

2017-02-03 10:08:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Zoonotik Enfeksiyonlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-12-06 09:44:53

 

2017-02-03 10:07:42

 

2016-2017

Ders Adı :

 İzolasyon Ve İdent. Yöntemleri-I

Doktora

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2016-11-03 10:28:30

 

2016-2017

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-11-03 10:27:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvanların Viral Hastalıkları

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-05-26 10:38:05

 

2016-05-26 10:38:05

 

2015-2016

Ders Adı :

 Spesifik Enfeksiyona Yönelik Tanı, Koruma Ve Kontrol Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-05-26 10:35:50

 

2016-05-26 10:35:50

 

2015-2016

Ders Adı :

 Epidemiyoloji-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2016-05-26 10:31:20

 

2016-05-26 10:31:20

 

2015-2016

Ders Adı :

 Özel Bakteriyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-05-26 10:30:53

 

2016-05-26 10:30:53

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bakteriyel Kanatlı Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2016-05-26 10:10:21

 

2016-05-26 10:10:21

 

2015-2016

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2016-05-26 10:08:04

 

2016-05-26 10:08:04

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bakteriyel Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-04-13 15:12:33

 

2015-04-13 15:12:33

 

2014-2015

Ders Adı :

 Analitik Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2015-04-13 15:12:02

 

2015-04-13 15:12:02

 

2014-2015

Ders Adı :

 Genel Bakteriyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2015-04-13 15:11:30

 

2015-04-13 15:11:30

 

2014-2015

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-04-13 15:10:42

 

2015-04-13 15:10:42

 

2014-2015

Ders Adı :

 Literatür Saati

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-10-27 16:16:47

 

2014-10-27 16:16:47

 

2014-2015

Ders Adı :

 Analitik Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-10-27 16:16:26

 

2014-10-27 16:16:26

 

2014-2015

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-10-27 16:16:00

 

2014-10-27 16:16:00

 

2014-2015

Ders Adı :

 Özel Bakteriyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-10-27 16:15:26

 

2014-10-27 16:15:26

 

2014-2015

Ders Adı :

 Antibiyotiklere Karşı Direnç Mekanizmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-11 11:03:12

 

2014-02-11 11:02:36

 

2013-2014

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-11 11:01:21

 

2014-02-11 11:01:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Özel Bakteriyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-11 11:01:03

 

2014-02-11 11:01:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-02-11 11:00:07

 

2014-02-11 11:00:07

 

2013-2014

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Uygulama-I

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-30 15:36:36

 

2014-01-30 15:36:36

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvan Hastalıkları-I

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:36:17

 

2014-01-30 15:36:17

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bakteriyel Tiplendirme Metodları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-30 15:35:58

 

2014-01-30 15:35:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Antibiyotiklere Karşı Direnç Mekanizmaları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:35:44

 

2014-01-30 15:35:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Özel Bakteriyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-30 15:35:27

 

2014-01-30 15:35:27

 

2013-2014

Ders Adı :

 Genel Mikrobiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-30 15:34:47

 

2014-01-30 15:34:47

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bakteriyel Virülens Faktörleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:33:43

 

2014-01-30 15:33:43

 

2009-2010

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:33:24

 

2014-01-30 15:33:24

 

2009-2010

Ders Adı :

 Klinik Mikrobiyoloji Uygulama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-30 15:33:09

 

2014-01-30 15:33:09

 

2009-2010

Ders Adı :

 Zoonotik Enfeksiyonlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:32:53

 

2014-01-30 15:32:53

 

2009-2010

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:32:38

 

2014-01-30 15:32:38

 

2008-2009

Ders Adı :

 Aşılar Ve Aşılama Yöntemleri-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:32:24

 

2014-01-30 15:32:24

 

2008-2009

Ders Adı :

 Özel Mikrobiyoloji Uygulama-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-30 15:31:59

 

2014-01-30 15:31:59

 

2006-2007

Ders Adı :

 Bakteriyel Genetik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:31:38

 

2014-01-30 15:31:38

 

2006-2007

Ders Adı :

 Epidemiyoloji B Şubesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-30 15:31:08

 

2014-01-30 15:31:08

 

2013-2014

Ders Adı :

 Epidemiyoloji A Şubesi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-30 15:30:53

 

2014-01-30 15:30:53

 

2013-2014

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-30 15:30:35

 

2014-01-30 15:30:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-30 15:30:17

 

2014-01-30 15:30:17

 

2011-2012

Ders Adı :

 Genel Mikrobiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-30 15:29:59

 

2014-01-30 15:29:59

 

2011-2012

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvanların Enfeksiyöz Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-30 15:29:39

 

2014-01-30 15:29:39

 

2011-2012

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-30 15:28:32

 

2014-01-30 15:28:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Analitik Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-30 15:28:16

 

2014-01-30 15:28:16

 

2010-2011

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-30 15:28:04

 

2014-01-30 15:28:04

 

2010-2011

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvanların Enfeksiyöz Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-30 15:27:50

 

2014-01-30 15:27:50

 

2010-2011

Ders Adı :

 Bakteriyel Aşılar Ve İmmunoproflaksi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-30 15:27:36

 

2014-01-30 15:27:36

 

2010-2011

Ders Adı :

 Genel Mikrobiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-30 15:27:22

 

2014-01-30 15:27:22

 

2010-2011

Ders Adı :

 Özel Mikrobiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-30 15:27:08

 

2014-01-30 15:27:08

 

2010-2011

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:26:52

 

2014-01-30 15:26:52

 

2009-2010

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-30 15:26:38

 

2014-01-30 15:26:38

 

2009-2010

Ders Adı :

 Analitik Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-30 15:26:22

 

2014-01-30 15:26:22

 

2009-2010

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-30 15:26:10

 

2014-01-30 15:26:10

 

2009-2010

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:25:58

 

2014-01-30 15:25:58

 

2009-2010

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvanların Enfeksiyöz Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-30 15:25:38

 

2014-01-30 15:25:38

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bakteriyel Aşılar Ve İmmunoproflaksi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-30 15:25:20

 

2014-01-30 15:25:20

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bakteriyel Zoonozlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-30 15:25:01

 

2014-01-30 15:25:01

 

2009-2010

Ders Adı :

 Bakteriyel Zoonozlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:24:47

 

2014-01-30 15:24:47

 

2009-2010

Ders Adı :

 Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-30 15:24:29

 

2014-01-30 15:24:29

 

2008-2009

Ders Adı :

 İmmünoloji-Seroloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-30 15:24:08

 

2014-01-30 15:24:08

 

2008-2009

Ders Adı :

 İmmünoloji-Seroloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-30 15:23:44

 

2014-01-30 15:23:44

 

2008-2009

Ders Adı :

 Kanatlı Enfeksiyöz Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-30 15:23:21

 

2014-01-30 15:23:21

 

2007-2008

Ders Adı :

 Kanatlı Enfeksiyöz Hastalıkları

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-30 15:23:01

 

2014-01-30 15:23:01

 

2007-2008

Ders Adı :

 Bakteriyel Zoonozlar

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-01-30 15:22:41

 

2014-01-30 15:22:41

 

2007-2008

Ders Adı :

 İmmünoloji-Seroloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-30 15:22:20

 

2014-01-30 15:22:20

 

2007-2008

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-30 15:21:51

 

2014-01-30 15:21:51

 

2006-2007

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-30 15:21:00

 

2014-01-30 15:21:00

 

2006-2007

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji-I

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-30 15:20:18

 

2014-01-30 15:19:58

 

2006-2007

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-01-09 17:03:12

 

2018-10-17 12:10:31

 

2018-2019

Ders Adı :

 İmmunoloji-I

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-10-17 12:08:39

 

2018-10-17 12:08:39

 

2018-2019

Ders Adı :

 Epidemiyoloji-1

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-17 12:07:23

 

2018-10-17 12:07:13

 

2018-2019

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-10-17 12:06:52

 

2018-10-17 12:06:52

 

2018-2019

Ders Adı :

 Mikrobiyoloji Literatürü

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-10 12:34:23

 

2019-01-10 12:34:23

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2019-01-09 17:01:20

 

2019-01-09 17:01:20

 

2018-2019

Ders Adı :

 Zoonotik Enfeksiyonlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-09 17:00:46

 

2019-01-09 17:00:46

 

2018-2019

Ders Adı :

 Epidemiyoloji-1

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-01-09 17:00:12

 

2019-01-09 17:00:12

 

2018-2019

Ders Adı :

 Epidemiyoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-12-25 11:04:01

 

2019-12-25 11:04:01

 

2019-2020

Ders Adı :

 Analitik Epidemiyoloji

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2019-12-25 11:03:32

 

2019-12-25 11:03:32

 

2019-2020

Ders Adı :

 Mikrobiyal Genetik

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2019-12-25 11:02:52

 

2019-12-25 11:02:52

 

2019-2020

Ders Adı :

 İzolasyon Ve İdentifikasyon Yöntemleri-I

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2019-12-25 11:02:05

 

2019-12-25 11:02:05

 

2019-2020

Ders Adı :

 Özel Mikrobiyoloji-Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2020-02-25 14:33:23

 

2020-02-25 14:33:23

 

2019-2020

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-02-25 14:32:48

 

2020-02-25 14:32:48

 

2019-2020

Ders Adı :

 Epidemiyoloji-I

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-02-25 14:32:16

 

2020-02-25 14:32:16

 

2019-2020

2019
 • 2019

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 2017

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 2016
  - 2018

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

 • 2014
  - 2016

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 2012
  - 2017

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2012

  Doçent

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 2010
  - 2012

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

 • 2004
  - 2011

  Yardımcı Doçent

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

 • 1996
  - 2003

  Araştırma Görevlisi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Veteriner Fakültesi

  Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

  Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET205 Mikrobiyoloji-I 1 1.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 2 2.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 3 3.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 4 4.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 5 5.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 6 6.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 7 7.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 8 8.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 9 9.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 10 10.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 11 11.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 12 12.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 13 13.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 14 14.ppt
VET205 Mikrobiyoloji-I 15 15.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 5 1-LAB.DA ÇALIŞMA KURALLARI-STERİLASYON.ppt
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 5 2. M.O.LARIN ÜRETİLDİĞİ ORTAMLAR.ppt
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 5 3. İZOLASYON VE İDENTİFİKASYON.ppt
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 5 4. BİYOKİMYASAL TESTLER.ppt
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 5 5. BOYALAR VE BOYAMA YÖNT.ppt
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 5 6. MATERYAL GÖND YÖNTEMLERİ.ppt
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 5 7. ANTİBİYOGRAM.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VET517 Epidemiyoloji 1 Hafta 1.pdf
VET517 Epidemiyoloji 1 Epidemiyoloji 1. hafta.mp4
VET517 Epidemiyoloji 2 Hafta 2.pdf
VET517 Epidemiyoloji 2 2. hafta.mp4
VET517 Epidemiyoloji 3 Hafta 3.pdf
VET517 Epidemiyoloji 4 Hafta 4.pdf
VET517 Epidemiyoloji 5 Hafta 5.pdf
VET517 Epidemiyoloji 6 Hafta 6.pdf
VET517 Epidemiyoloji 7 Hafta 7.pdf
VET517 Epidemiyoloji 8 Hafta 8.pdf
VET517 Epidemiyoloji 9 Veteriner Fakültesi 2020-2021 pandemi dönemi ders programı.xlsx
VET517 Epidemiyoloji 10 Hafta 10.pdf
VET517 Epidemiyoloji 11 Hafta 11.pdf
VET517 Epidemiyoloji 12 Hafta 12.pdf
VET517 Epidemiyoloji 13 Hafta 13.pdf
VET517 Epidemiyoloji 14 Hafta 14.pdf
VET517 Epidemiyoloji 15 Hafta 15.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 1 MLVA_and_SNP_analysis_identified_a_uniqu.pdf
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 1 MLVA_and_SNP_analysis_identified_a_uniqu.pdf
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 1 MLVA_and_SNP_analysis_identified_a_uniqu.pdf
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 1 14-2013-195.pdf
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 1 MLVA_and_SNP_analysis_identified_a_uniqu.pdf
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 1 Sunum.pptx
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 1 MLVA_and_SNP_analysis_identified_a_uniqu.pdf
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 1 MLVA_and_SNP_analysis_identified_a_uniqu.pdf
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 1 MATERYAL GÖND YÖNTEMLERİ.ppt
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 1 main.pdf
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 1 lam.13252.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK602 Özel Bakteriyoloji 1 AEROMONAS.ppt
VMK602 Özel Bakteriyoloji 2 ALCALIGENES-BARTONELLA.ppt
VMK602 Özel Bakteriyoloji 3 BACILLUS.ppt
VMK602 Özel Bakteriyoloji 4 BACTERIODES-FUSOBACTERIUM-STREPTOBACILLUS.ppt
VMK602 Özel Bakteriyoloji 5 BORDETELLA.pptx
VMK602 Özel Bakteriyoloji 6 CLOSTRIDIUM-1.pptx
VMK602 Özel Bakteriyoloji 7 CLOSTRIDIUM-2.ppt
VMK602 Özel Bakteriyoloji 8 COXIELLA.pptx
VMK602 Özel Bakteriyoloji 9 FRANCISELLA-LEGIOELLA.ppt
VMK602 Özel Bakteriyoloji 10 MORAXELLA-ACINETOBACTER.ppt
VMK602 Özel Bakteriyoloji 11 NEISSERIA-CHROMOBACTERIUM.ppt
VMK602 Özel Bakteriyoloji 12 VIBRIO-LISTONELLA-PHOTOBACTERIUM.pptx
VMK602 Özel Bakteriyoloji 13 32.BÖLÜM-RICKETTSIA.ppt
VMK602 Özel Bakteriyoloji 14 MATERYAL GÖND YÖNTEMLERİ.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SBESDR Seminer 1 Seminer.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
SBESYL Seminer 1 Seminer.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK605 Epidemiyoloji-I 1 1.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 1 Hafta 1.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 2 2.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 2 Hafta 2.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 3 3.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 3 Hafta 3.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 4 4.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 4 Hafta 4.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 5 5.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 5 Hafta 5.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 6 6.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 6 Hafta 6.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 7 Hafta 7.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 7 7.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 8 Hafta 8.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 8 8.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 9 Hafta 10.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 9 9.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 10 Hafta 11.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 10 10.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 11 Hafta 11.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 11 11.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 12 Hafta 12.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 12 12.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 13 Hafta 13.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 13 13.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 14 Hafta 15.pptx
VMK605 Epidemiyoloji-I 14 14.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 1 1.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 1 1.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 2 2.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 3 3.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 4 4.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 5 5.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 6 6.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 7 7.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 8 8.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 9 9.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 10 10.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 11 11.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 12 12.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 13 13.pptx
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 14 14.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK710 Epidemiyoloji-II 1 1.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 2 2.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 3 3.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 4 4.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 5 5.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 6 6.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 7 7.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 8 8.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 9 9.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 10 10.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 11 11.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 12 12.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 13 13.pptx
VMK710 Epidemiyoloji-II 14 14.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 1 BACILLUS.ppt
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 1 BACILLUS.ppt
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 2 CLOSTRIDIUM-1.pptx
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 3 CLOSTRIDIUM-1.pptx
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 3 CLOSTRIDIUM-2.ppt
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 4 ALCALIGENES-BARTONELLA.ppt
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 5 BORDETELLA.pptx
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 6 NEISSERIA-CHROMOBACTERIUM.ppt
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 7 FRANCISELLA-LEGIOELLA.ppt
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 9 COXIELLA.pptx
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 10 MORAXELLA-ACINETOBACTER.ppt
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 11 VIBRIO-LISTONELLA-PHOTOBACTERIUM.pptx
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 12 AEROMONAS.ppt
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 13 BACTERIODES-FUSOBACTERIUM-STREPTOBACILLUS.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 BAY-1.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 BY-1.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2 BAY-2.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 BAY-3.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 BAY-4.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 BAY-5.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 BAY-6.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 7 BAY-7.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 8 BAY-8.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 9 BAY-9.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 10 BAY-10.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 11 BAY-11.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 12 BAY- 12.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 13 BAY-13.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 14 BAY-14.pptx
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 14 BAY 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 BY-1.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2 BY-2.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 BY-3.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 BY-4.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 BY-5.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 BY-6.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 7 BY-7.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 8 BY-8.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 9 BY-9.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 10 BY-10.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 11 BY-11.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 12 BY- 12.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 13 BY-13.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 14 BY-14.pptx
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 14 BY 14.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr