İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: tohitg@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-9525-7081
Yabancı Diller
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Temel Eğitim
Anahtar Kelimeler Fen Bilgisi Eğitimi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Cumhuriyet Üniversitesi
Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi
Lisans Hacettepe Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Eğitim Fakültesi, 2007 -
Doçent Eğitim Fakültesi, 2001 - 2007
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 1996 - 2001
Yardımcı Doçent Fen Fakültesi, 1995 - 1996
Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi, 1985 - 1994
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuar Deneyleri

Editör Adı :

 Tohit Güneş

2016

Kitap Adı :

 Genel Biyoloji

2006

Kitap Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuar Deneyleri

2006

Kitap Adı :

 Genel Biyoloji

2015

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Fen Bilimleri Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Gözüm Ali İbrahim Can, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2018, 12

Makale Adı :

 2018 Kuvvet Ve Hareket Ünitesinin Bilgisayar Destekli Öğretiminde Algodoo Kullanımı

Yazar Adı :

 Taştan Akdağ Fatma, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 International Journal Of Social Sciences And Education Research

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Science High School Students And Teachers’ Opinions About The Stem Applications On The Subject Of Energy

Yazar Adı :

 Taştan Akdağ Fatma, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 International Journal Of Social Sciences And Education Research

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Öner Zeynep

Dergi Adı :

 International Journal Of Social Sciences And Education Research

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Hıgh School Students’ Hopelessness Levels Towards Physics Lesson. (Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri)

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Akdağ Taştan Fatma

Dergi Adı :

 International Journal Of Social Sciences And Education Research

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 Canlılar Dünyasını Gezelim Ve Tanıyalım Ünitesi Çerçevesinde Yapılan İnformal Uygulamalar İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Yazar Adı :

 Öner Zeynep, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 International Journal Of Social Sciences And Education Research

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 The State Of Science High School Students Associating Physics Lesson With Life And With Other Science Lessons

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Taştan Akdağ Fatma

Dergi Adı :

 . Participatory Educational Research

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Fen Lisesi Öğrencilerinin Enerji Konusundaki Algıları Vedisiplinlerarası İlişkilendirme Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Taştan Akdağ Fatma

Dergi Adı :

 International Journal Of Social Sciences And Education Research

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 The Effect Of Stem Applications On Students Science Engineering

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Taştan Akdağ Fatma

Dergi Adı :

 Participatory Educational Research

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Fen Bilimleri Derslerinde Kitap Kullanımı Ve Öğrenciçalışma Kitaplarının Öğrenci Görüşlerine Göredeğerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Varol Canan

Dergi Adı :

 International Journal Of Social Sciences And Education Research

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Assessment Of Stem Applicatons In Terms Of Students Opinions

Yazar Adı :

 Taştan Akdağ Fatma, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 .. Participatory Educational Research

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 N 4 4 Bipyridiniumdi Fluorochromate Acta Cryst E62 M2191 M2193

Yazar Adı :

 Özyürek Cengiz, Şendil Kıvılcım, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Acta Cryst.

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Lise Öğrencilerinin Sıvıların Kaldırma Kuvvetinin Öğrenilmesine Yönelik Hazır Bulunuşlukları Ve Kavram Yanılgıları

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Taştan Akdağ Fatma, Güneş Oktay

Dergi Adı :

 International Journal Of Social Sciences And Education Research

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Fen Öğretmeni Adaylarına Yönelik Yenilenebilir Enerjikaynakları Tutum Ölçeği: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Alat Kazım, Gözüm Ali İbrahim Can

Dergi Adı :

 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 10

Makale Adı :

 The Using Of The Teaching Methods And Techniques By Science And Technology Teachers And Class Teachers

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Nilay Şener Dilek, Çelikoğlu Murat, Engin Serdar Demir

Dergi Adı :

 Cypriot Journal Of Educational Sciences

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinde Fotosentez Ve Solunum Konusunda Oluşan Kavram Yanılgıları

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Şener Nilay, Hoplan Meral, Güneş Oktay

Dergi Adı :

 Journal Of Educational And Instructional Studies İn The World - Dünya’Daki Eğitim Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğretmenler Tarafından Uygulanması Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Şener Nilay, Hoplan Meral, Güneş Oktay

Dergi Adı :

 Eğt. Ve Öğrt. Arş.dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Öğretmenlerin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri Ve Yaptıkları Uygulamalar

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Şener Nilay, Meral Hoplan, Çelikoğlu Murat, Demir Engin Serdar

Dergi Adı :

 International Conference On New Trends İn Education And Their Implications, Journal Of Educational And Instructional Studies İn The World - Dünya’Daki Eğitim Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi.

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Öğretmenlerin Kavram Öğretimi Kavram Yanılgılarını Saptama Ve Kavram Yanılgılarını Giderme Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Şener Nilay, Demir Engin Serdar, Hoplan Meral, Çelikoğlu Murat

Dergi Adı :

 International Conference On New Trends İn Education And Their Implications, Journal Of Educational And Instructional Studies İn The World - Dünya’Daki Eğitim Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 V Diyagramı Uygulamalarının Temel Kimya Laboratuar Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi

Yazar Adı :

 Çelikler Dilek, Güneş Munise Handan, Güneş Tohit, Şendil Kıvılcım

Dergi Adı :

 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Effect Of Polymer On Seedling Survival And Growth Of Transplanted Tomato Under Water Stress

Yazar Adı :

 Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistry

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Biochemical Changes İn Stems Etiolated And Green Of Mm106 Apple Rootstock

Yazar Adı :

 Sıvacı Aysel, Sökmen Münevver, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Plant Science.

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 The Contribution Of Polymers On Vegetative Propagation Of Hypericum Perforatum L

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Ayan Ali Kemal, Kurtar Ertan Sait, Güneş Munise Handan, Özyürek Cengiz

Dergi Adı :

 Asian Journal Of Chemistry.

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 İlköğretim Müfredatındaki Hayat Bilgisi Derslerinin Öğrencileri Fen Öğrenmeye Hazırlamadaki Etkileri

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Demir Kaçan Sibel

Dergi Adı :

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Genel Kimya Laboratuarında Kimyasal Denge Konusunun Anlaşılması Ve Tekrar Edilmesinde V Diyagramının Kullanımı

Yazar Adı :

 Çelikler Dilek, Güneş Munise Handan, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Biyoloji Iı Ders Konularının Öğretilmesinde Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Güneş Munise Handan, Çelikler Dilek

Dergi Adı :

 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 İlköğretim Programında Okutulmakta Olan Hayat Bilgisi Derslerinin Öğrencileri Fen Bilgisi Derslerine Hazırlamadaki Etkileri

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Demir Sibel

Dergi Adı :

 Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Sinir Sisteminin Daha İyi Anlaşılması İçin Kavram Haritası Tekniğinin Kullanılması

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Çelikler Dilek, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Konusunda Hazırbulunuşlukları Ve Öğrenimleri Süresince Kazanımları

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Kırşehir Eğitim Faküştesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 İlköğretim Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları Ve Nedenler

Yazar Adı :

 Güneş Munise Handan, Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Tohum Çimlenmesi Sırasında Depo Maddelerin Mobilizasyonu

Yazar Adı :

 Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2000, 1

Makale Adı :

 Arctiumminus Hill Bernh Tohumlarında Gibberellik Asit Uygulamasının Çimlenme Ve Amilaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi Gazi Üniversitesi

Yazar Adı :

 Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Peroxidase And Iaa Oxidase Activities During Rooting İn Cuttings Of Three Poplar Species

Yazar Adı :

 Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Turk J Bot

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 An İnvestigation On Rooting Of Juglans Regia L Hardwood Cuttings

Yazar Adı :

 Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Tr. J. Of Botany

Özgün Makale

 

1999, 4

Makale Adı :

 Spectrophotometric Determination Of Chlorophyll A B And Total Carotenoid Contents Of Some Algae Species Using Different Solvents

Yazar Adı :

 Dere Şükran, Güneş Tohit, Sıvacı Erdal Rıdvan

Dergi Adı :

 Turk. J. Bot

Özgün Makale

 

1998

Makale Adı :

 Polyphenol Oxidase Activity During Rooting İn Cuttings Of Three Different Poplar Species

Yazar Adı :

 Güneş Tohit

Dergi Adı :

 Tr. J. Of Botany

Özgün Makale

 

1997, 9

Makale Adı :

 Rosa R Canina R Hemisphaerica R Heckeliana Sürgün Çeliklerin De Kök Oluşumu Ve Karbohidrat İçeriği Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Yalçın İbrahim

Dergi Adı :

 C.ü.fenbil.der.

Özgün Makale

 

1990, 4

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Fen ve teknoloji dersinin öğretmenler tarafından uygulanması üzerine bir araştırma 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Şener Nilay, Hoplan Meral, Güneş Oktay

Etkinlik Adı :

 Fen ve teknoloji dersinin öğretmenler tarafından uygulanması üzerine bir araştırma. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 04

Bildiri Adı :

 İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinde fotosentez ve solunum konusunda oluşan kavram yanılgıları 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Şener Nilay, Hoplan Meral, Güneş Oktay

Etkinlik Adı :

 İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinde fotosentez ve solunum konusunda oluşan kavram yanılgıları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 02

Bildiri Adı :

 Lise öğrencilerinin sıvıların kaldırma kuvveti konusunun öğrenilmesine yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri ve mevcut kavram yanılgılarının belirlenmesi

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Taştan Akdağ Fatma, Güneş Oktay

Etkinlik Adı :

 International Conference on Social Sciences and Education Research

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 Fen bilimleri derslerinde kitap kullanımı ve öğrenci çalışma kitaplarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Canan Varol, Güneş Oktay

Etkinlik Adı :

 International Conference on Social Sciences and Education Research

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 12

Bildiri Adı :

 Fen lisesi öğrencilerinin enerji konusundaki algıları ve disiplinlerarası ilişkilendirme düzeylerinin belirlenmesi

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Taştan Aktağ Fatma

Etkinlik Adı :

 International Conference on Social Sciences and Education Research

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 12

Bildiri Adı :

 STEM Uygulamalarının Öğrenci Tasarımlarına Etkisi

Yazar Adı :

 Akdağ Taştan Fatma, Güneş Tohit

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 STEM Uygulamalarının Öğrencilerin Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Akdağ Taştan Fatma, Güneş Tohit

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2018, 05

Bildiri Adı :

 Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım Ünitesi Çerçevesinde Yapılan İnformal Uygulamalar Konusunda Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

Yazar Adı :

 Öner Zeynep, Güneş Tohit

Etkinlik Adı :

 IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 International Conference on New Trends in EducationandTheirImplications

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Şener Nilay, Hoplan Meral, Çelikoğlu Murat, Demir Engin Serdar

Etkinlik Adı :

 Öğretmenlerin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri ve yaptıkları uygulamalar.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2010, 11

Bildiri Adı :

 Bazı rosa türleri R canina L R hemisphaerica J Herm r heckelianaTratt Subsp orientalis nin sürgün çeliklerinde kök oluşumu ile anatomik yapı arasındaki ilişkilerin incelenmesi IX Ulusal Biyol Kong

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Yalçın İbrahim

Etkinlik Adı :

 Bazı rosa türleri (R.canina L.,R.hemisphaerica J.Herm.,r.heckelianaTratt.Subsp.orientalis)’nin sürgün çeliklerinde kök oluşumu ile anatomik yapı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. IX. Ulusal Biyol. Kong

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 04

Bildiri Adı :

 Kuvvet Ve Hareket Ünitesinin Bilgisayar Destekli Öğretiminde Algodoo Kullanımı

Yazar Adı :

 Akdağ Taştan Fatma, Güneş Tohit

Etkinlik Adı :

 4th International Conference on Social Sciences and Education Research(ICSER). Ankara, Turkey

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Enerji Konusunda Yapılan STEM Uygulamaları İle İlgili Fen Lisesi Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

Yazar Adı :

 Akdağ Taştan Fatma, Güneş Tohit

Etkinlik Adı :

 4thInternational Conference on Social Sciences and Education Research(ICSER)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 09

Bildiri Adı :

 Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım Ünitesi Çerçevesinde Yapılan İnformal Uygulamaların Öğrenci Tutumuna Etkisi

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Öner Zeynep

Etkinlik Adı :

 IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Öğretmenlerin Kavram Öğretimi Kavram Yanılgılarını Saptama Ve Giderme Çalışmaları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Şener Dilek Nilay, Demir Engin Serdar, Hoplan Meral, Çelikoğlu Murat

Etkinlik Adı :

 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 05

Bildiri Adı :

 The using levels of theteaching methods and technices by scıence and technology teachers and classteachers

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Dilek Nilay Şener, Çelikoğlu Murat, Demir Engin Serdar

Etkinlik Adı :

 Social and Behavioral Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 08

Bildiri Adı :

 Evaluation of science and technology program according to students opinions

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Dilek Nilay Şener

Etkinlik Adı :

 Social and Behavioral Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2009, 08

Bildiri Adı :

 HIGH SCHOOL STUDENTS HOPELESSNESS LEVELS TOWARDS PHYSICSLESSON

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Taştan Akdağ Fatma

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 THE EFFECTS OF CONCEPT BASED LEARNING APPROACH TOWARDSSTUDENTS ENVIRONMENTAL ATTITUDES

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Öner Zeynep

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 TEACHERS OPINIONS ON INFORMAL PRACTICES CONDUCTED AS PART OFTHE LET S TRAVEL AND LEARN ABOUT THE LIVING WORLD UNIT

Yazar Adı :

 Öner Zeynep, Güneş Tohit

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 11

Bildiri Adı :

 The perceptions and needs of scıence and primary school teachers about ınservıce traınıng III World Conference on EducationalSciences

Yazar Adı :

 Güneş Tohit, Demir Engin Serdar, Hoplan Meral, Çelikoğlu Murat, Güneş Oktay

Etkinlik Adı :

 The perceptions and needs of scıence and primary school teachers about ınservıce traınıng. III. World Conference on EducationalSciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 02

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Sıcak Noktaların Entegre Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi HotBlackSea HBS Project EU ENPI Black Sea CBC Joint Operational Programme

28.03.2013

 

28.09.2015

 

Avrupa Birliği

 

ULUSLARARASI

2015, 09

Proje Adı :

 Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyo-bilimsel Konularla İlgili Özyeterlilik ve Tutumlarının Belirlenmesi (Samsun İli Örneği)

Proje Konusu :

 1904- A-Yüksek Lisans Tez Projeleri

19.07.2016

 

19.07.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 07

Proje Adı :

 Stem Uygulamaların Akademik Başarı, Bilimsel Süreç Becerileri ve Yaşam Becerilerine Etkisi

Proje Konusu :

 1904- B- Doktora Tez Projeleri

02.05.2016

 

02.05.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 05

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Fen Bilgisi Laboratuar Deneyleri

Yazar Adı :

 Güneş Tohit

Yayınevi :

 Anı

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2016

 

2016

Yayın Adı :

 Omü Eğitim Fakültesi Dergisi

Yayınevi :

 Üniversite

Ulusal

 

Dergi

 

Yrd. Editör

 

TÜRKİYE

 

2005

 

2005

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 STEM UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI, BİLİMSEL SÜREÇ VE YAŞAM BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yazar :

 Fatma Taştan AKDAĞ

2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2017

Tez Adı :

 İlköğretim programında okutulmakta olan hayat bilgisi derslerinin, öğrencileri fen bilgisi derslerine hazırlamadaki etkileri

Yazar :

 Sibel DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 2004 fen ve teknoloji programının öğretmenler açısından değerlendirilmesi; Samsun örneği

Yazar :

 Nuray TOPAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 2004 fen ve teknoloji programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar :

 Nilay ŞENER DİLEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 İlköğretim canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesinin anlaşılmasında gezi gözlem ve düz anlatım yöntemlerinin karşılaştırılması

Yazar :

 Osman TOSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Fen bilimleri öğretmenlerinin genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve ürünleri konusunda bilgi düzeyleri, öz yeterlik inançları, tutum ve risk algılarının belirlenmesi

Yazar :

 Aslı KOÇYİĞİT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Okul öncesi, sınıf ve fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilimleri öz -yeterliklerine göre sosyo- bilimsel tutum ve bilişsel yapılarının belirlenmesi (Kars ili örneği)

Yazar :

 Ali İbrahim Can GÖZÜM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Fen bilimleri ve sınıf öğretmeni adaylarının fen teknoloji ve toplum algıları üzerine bir çalışma

Yazar :

 Meral ÇELİKOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Görev yapan ve atanmamış fen bilimleri öğretmenlerinin sosyobilimsel konularla ilgili öz yeterlilik ve tutumlarının belirlenmesi (Samsun ili örneği)

Yazar :

 Kübra SEZER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Fen bilimleri dersinde kullanılan öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar :

 Canan VAROL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 STEM uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı, bilimsel süreç ve yaşam becerileri üzerine etkisi

Yazar :

 Fatma TAŞTAN AKDAĞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Çevre eğitimine yönelik hazırlanan formal ve informal uygulamaların akademik başarı, tutum ve öğrenci kazanımları açısından incelenmesi

Yazar :

 Zeynep ÖNER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İlköğretim Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Okul farklılıklarına bağlı olarak ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine karşı tutumları

Yazar :

 Sevil ERKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Fen bilimleri ve sınıf eğitimi öğretmen adaylarının çevre risk algılarıyla çevre tutumlarının belirlenmesi

Yazar :

 Atilla Serdar DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

2019
 • 2009

  Anabilim Dalı Başkanı

 • 2007

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 2002
  - 2008

  Myo / Yüksekokul Müdürü

 • 2001
  - 2002

  Bölüm Başkanı

 • 2001
  - 2007

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 1996
  - 2001

  Yardımcı Doçent

  Ahi Evran Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 1995
  - 1996

  Yardımcı Doçent

  Cumhuriyet Üniversitesi

  Fen Fakültesi

 • 1985
  - 1994

  Araştırma Görevlisi

  Cumhuriyet Üniversitesi

  Fen Fakültesi

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 1 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 1 GDO.mp4
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 2 Kök Hücre.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 2 KÖK hücre.mp4
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 3 Doku ve Organ Nakli Nedir.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 3 Doku-organ nakli.mp4
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 4 Biyolojinin Toplum Bilim ve Teknoloji Açısından Önemi.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 4 BİYOLOJİNİN TOPLUMSAL ÖNEMİ.mp4
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 5 İlaç ve Kozmetik.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 5 iLAÇLAR VE KOZMETİK ÜRÜNLER.mp4
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 6 ATIKLARIN ARITILMASINDA MİKROORGANİZMALARIN KULLANILMASI.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 6 çevre-atıklar-mmikroorganizmalar.mp4
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 7 Hazır Yiyecekler.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 7 Hazır gıdalar.mp4
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 8 İlaç ve Kozmetik.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 9 Arasınav.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 10 Mikroorganizmalar.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 11 BİYOLOJİK SENSÖRLER.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 12 Genetik kopyalama ve Klonlama.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 13 BİYOLOJİK SENSÖRLER.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 14 Biyoinformatik.docx
FBÖ401 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyolojide Özel Konular 14
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 1 Döl almaşı-fotosentez.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 1 Döl Almaşı.mp4
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 2 Fotosentez ve solunum.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 2 Fotosentez-solunum.mp4
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 3 Fotosentez-solunum-kemosentez.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 3 Solunum ile fotosentezin karşılaştırılması-kemosentez, fermantasyon.mp4
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 4 Bitkisel dokulara giriş (yalancı ve gerçek dokular), meristem doku.mp4
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 4 Bitkisel dokulara giriş.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 5 Bitkisel dokulara devam.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 5 Bitkisel dokulara devam ( parankima, destek doku, salgı doku, iletim dokusu.mp4
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 6 Organografi(kök-gövde-yaprak.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 6 kök, gövde, yaprak).mp4
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 7 Çiçek-meyve tohum.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 7 Çiçek, meyve, tohum.mp4
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 8 Bitkilerin özelliklerinin karşılaştırılması.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 8 Bitkilerin özelliklerinin karşılaştırılması.mp4
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 9 Ara sınav.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 10 Hayvansal dokular-epitel-bağ doku.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 11 Kas-kemik doku.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 12 Kıkırdak-kan-sinir doku.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 13 Hayvanlarda organ sistemleri-dolaşım.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 14 solunum-dolaşım-üreme-boşaltım.docx
FBAE205 Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyoloji II 15 Dönem sonu sınavı.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr